ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης"

Transcript

1 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1 ο : Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Μια ποσότητα ιδανικού αέριου εκτονώνεται ισόθερμα μέχρι τετραπλασιασμού του αρχικού του όγκου. Άρα, το αέριο: α) υποτετραπλασιάζει την πυκνότητά του. β) διπλασιάζει την ενεργό ταχύτητα των μορίων του. γ) εκλύει θερμότητα στο περιβάλλον. δ) παράγει έργο ίσο με τη μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας. ( 5 μονάδες ). Μια θερμική μηχανή απορροφά από τη θερμή δεξαμένη 1000J και παράγει μηχανικό έργο 400J. Aυτό σημαίνει ότι: α) η απόδοσή της είναι 60%. β) αν η μηχανή εκτελεί 100 κύκλους το δευτερόλεπτο η παραγόμενη μηχανική της ισχύς είναι 40kW. γ) αν η θερμή δεξαμενή έχει θερμοκρασία θ h =7 C τότε η ψυχρή θα έχει θ c =87 C. δ) η μηχανή αποβάλλει στην ψυχρή δεξαμένη 600J ανά δευτερόλεπτο. ( 5 μονάδες ) 3. Ενα ηλεκτρόνιο εισέρχεται στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο επίπεδου πυκνωτή με ταχύτητα κάθετη στις δυναμικές του γραμμές. Θεωρώντας άλλες δυνάμεις εκτός από την ηλεκτρική που δέχεται από το πεδίο αμελητέες, συμπεραίνουμε ότι: α) το ηλεκτρόνιο θα εκτελέσει ομαλή κυκλική κίνηση εντός του πεδίου. β) το ηλεκτρόνιο θα κινηθεί προς σημεία χαμηλότερου δυναμικού. γ) ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του ηλεκτρονίου θα είναι σταθερός κατά τη διάρκεια της κίνησής του εντός του πεδίου. δ) η κίνηση του ηλεκτρονίου θα είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. ( 5 μονάδες ) 4. Αρμονικό εναλλασσόμενο ρεύμα με εξίσωση έντασης i=ημ314t (SI) διαρρέει ωμική αντίσταση R=10Ω. Τότε: α) το ρεύμα αυτό έχει συχνότητα 314Hz. β) η ενεργός ένταση του ρεύματος είναι ίση με Α. γ) η μέση ισχύς που δαπανάται στην αντίσταση είναι 0W. δ) το πλάτος της τάσης είναι 0 V. ( 5 μονάδες) 5. Σωληνοειδές έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,1H. Τότε: α) στο σωληνοειδές αναπτύσσεται ΗΕΔ αυτεπαγωγής ίση με 0,1V όταν το ρεύμα που το διαρρέει μεταβάλλεται με ρυθμό 1 Α/. β) αν κόψουμε το σωληνοειδές σε δύο κομμάτια ίδιου μήκους ο συντελεστής αυτεπαγωγής κάθε κομματιού θα είναι ίσος με 0,Η. γ) ο συντελεστής αυτεπαγωγής δεν θα μεταβληθεί αν εισάγουμε στο εσωτερικό του πυρήνα μαλακού σιδήρου. δ) αν το σωληνοειδές διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι= Α, έχει αποθηκευτεί σ αυτό ενέργεια μαγνητικού πεδίου ίση με J. ( 5 μονάδες ) ΘΕΜΑ ο : Α. Χαρακτηρίστε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή ή λανθασμένη δικαιολογώντας πλήρως την απάντησή σας: α) To αέριο Ν ( άζωτο ) προσεγγίζει καλύτερα το πρότυπο του ιδανικού αερίου από το αέριο Ηe ( ήλιο ). ( 1+4 μονάδες )

2 β) Μια μάζα, ενός ιδανικού αερίου Α, καταλαμβάνει τον ίδιο όγκο στην ίδια θερμοκρασία με μια ίση μάζα ενός άλλου ιδανικού αερίου Β. To αέριο που ασκεί τη μεγαλύτερη πίεση έχει τη μικρότερη σχετική μοριακή μάζα. ( 1+4 μονάδες ) γ) Θερμική μηχανή λειτουργεί ανάμεσα στις θερμοκρασίες Τ h =400 K και T c =300K. Τότε, ο συντελεστής απόδοσής της δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 0,5. ( 1+4 μονάδες ) Β. Στο παρακάτω σχήμα παριστάνονται οι τροχιές που διαγράφουν τρία σωματίδια Σ 1, Σ και Σ 3 τα οποία εισέρχονται με την ίδια ταχύτητα u, από το ίδιο σημείο Σ και την ίδια χρονική στιγμή, σ ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, απεριόριστης έκτασης με μαγνητικές γραμμές που έχουν τη φορά του σχήματος, και εξέρχονται απ αυτό, αφού διαγράψουν τα ημικύκλια διαμέτρων Δ και Δ/: Δ Σ Δ/ Σ 3 B Σ u Δ Σ 1 Όριο του μαγνητικού πεδίου Να δείξετε ότι: α) Τα σωματίδια Σ 1 και Σ έχουν ίδια απόλυτη τιμή ειδικού φορτίου q/. ( 5 μονάδες ) β) Το σωματίδιο Σ κινείται εντός του πεδίου για χρονικό διάστημα διπλάσιο από το αντίστοιχο του Σ 3. ( 5 μονάδες ) ΘΕΜΑ 3 ο : Ευθύγραμμη μεταλλική ράβδος έχει μάζα =0,1kg, μήκος L=0c και ωμική αντίσταση R=1Ω και αρχικά ηρεμεί, με τα άκρα της Κ και Λ σε επαφή με τις οριζόντιες, παράλληλες, αγώγιμες ράβδους Αx και Γx, απεριόριστου μήκους και μηδενικής ωμικής αντίστασης, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: K Α x B R 1 L F Γ x Λ Η όλη διάταξη βρίσκεται εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου με ένταση που έχει την κατεύθυνση του σχήματος ( κατακόρυφη προς τα κάτω ) και μέτρο Β=Τ. Τη χρονική στιγμή t=0 εφαρμόζουμε στη ράβδο οριζόντια δύναμη, όπως φαίνεται στο σχήμα, κατάλληλου μέτρου F, η οποία ασκείται στη ράβδο μέχρι τη χρονική στιγμή t 1 =8

3 3 οπότε και καταργείται. Σ αυτό το χρονικό διάστημα ( 0-8 ) η ράβδος κινείται με σταθερή επιτάχυνση α=/. Αν η αντίσταση R 1 έχει τιμή R 1 =1Ω, να βρεθούν: α) Η τιμή της δύναμης F. ( 7 μονάδες ) β) Η τάση V ΚΛ τη στιγμή t=4. ( 5 μονάδες ) γ) Η θερμική ενέργεια που αναπτύχθηκε στην αντίσταση της ράβδου στη διάρκεια της κίνησής της μετά την κατάργηση της δύναμης F. ( 7 μονάδες ) δ) Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής και ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της ράβδου τη στιγμή αμέσως μετά την κατάργηση της δύναμης. ( 6 μονάδες ) Τριβές ή άλλες αντιστάσεις δεν υπάρχουν. ΘΕΜΑ 4 ο : Μια ποσότητα =1ol ιδανικού αερίου βρίσκεται σε δοχείο κυλινδρικού σχήματος, με εμβαδόν βάσης Α=10c. Το δοχείο είναι κατακόρυφο και το άνω μέρος του κλείνεται με έμβολο μάζας =1kg, το οποίο μπορεί να κινείται χωρίς τριβές, σε επαφή με τα τοιχώματα του δοχείου. Αρχικά, το έμβολο ισορροπεί σε ύψος h=0c από την κάτω βάση του δοχείου, σε θερμοκρασία τέτοια ώστε κάθε μόριο του αερίου να έχει μέση μεταφορική κινητική ενέργεια ίση με J. Α. Mε τη βοήθεια μιας στρόφιγγας που διαθέτει το δοχείο, αφαιρούμε πολύ αργά το 0% της αρχικής μάζας του αερίου, διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία του αερίου, οπότε το έμβολο ισορροπεί σε μια νέα θέση. Να βρεθούν: α) Η ατμοσφαιρική πίεση στο εξωτερικό του δοχείου. ( 7 μονάδες ) β) Το ύψος του εμβόλου από την κάτω βάση του δοχείου, στη νέα θέση ισορροπίας. ( 6 μονάδες ) Β. Η μάζα του αερίου που έχει απομείνει στο δοχείο ( με τη στρόφιγγα πλέον κλειστή) υφίσταται μια αντιστρεπτή μεταβολή μέχρι το έμβολο να επανέλθει στην αρχική θέση ισορροπίας. Να βρεθούν: α) Η θερμότητα που απορρόφησε το αέριο κατά τη μεταβολή αυτή. ( 7 μονάδες ) β) Το έργο του αερίου κατά τη μεταβολή αυτή. ( 5 μονάδες ) Δίνoνται: R=0,08 L at/ol K, Ν Α = ol -1, C p =5R/, g=10/.

4 4 Λύσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ 1 ο : 1 - α, - β, 3 - γ, 4 - γ, 5 - α. ΘΕΜΑ ο : A. α) Λάθος: Το Ηe προσεγγίζει καλύτερα το πρότυπο του ιδανικού αερίου γιατί είναι μονοατομικό ενώ το Ν είναι διατομικό. RT RT β) Σωστή: Από την καταστατική εξίσωση P φαίνεται ότι η πίεση του αερίου V MV είναι αντίστροφα ανάλογη της σχετικής μοριακής μάζας. γ) Σωστή: Τη μέγιστη δυνατή απόδοση ανάμεσα σε θερμικές μηχανές που λειτουργούν μεταξύ των ίδιων θερμοκρασιών έχει μια μηχανή Carot, η οποία δίνεται από τη σχέση TC ec ,5. Th Β. α) Από το σχήμα φαίνεται ότι τα σωματίδια Σ 1 και Σ διαγράφουν τροχιές ίδιων ακτίνων. u Ομως, η ακτίνα δίνεται από τη σχέση R, άρα εφόσον τα σωματίδια εισέρχονται με την ίδια qb ταχύτητα υ στο ίδιο πεδίο, έντασης Β, προφανώς θα έχουν και ίδιο απόλυτο, ειδικό φορτίο ( q / ): β) Το σωματίδιο Σ 3 διαγράφει τροχιά με τη μισή ακτίνα από το Σ, άρα έχει τη μισή τιμή ειδικού π φορτίου ( q / ) σε σχέση με το Σ, και επειδή η περίοδος δίνεται από τη σχέση T qb προφανώς θα έχει και τη μισή περίοδο κίνησης σε σχέση με το Σ. Επειδή και τα δύο σωματίδια διαγράφουν ημικύκλια, ο χρόνος κίνησης εντός του πεδίου είναι μισή περίοδος άρα Δt 3 =Δt /. ΘΕΜΑ 3 ο : α) Στη ράβδο σε μια τυχαία θέση- θα αναπτύσσεται επαγωγική ΗΕΔ με την πολικότητα του παρακάτω σχήματος, άρα και επαγωγικό ρεύμα που προκαλεί δύναμη Laplace, αντίρροπη της φοράς κίνησης: + I επ u R 1 F L F α Η εφαρμογή του θεμελιώδους νόμου της μηχανικής δίνει: BuL F α F FL α F BIεπL α F B L α R αt αt / t F B L α F α Β L 0,1kg / 4T 0,04 R1 R R1 R Ω F=0,+0,16t ( SI ) β) Τη στιγμή t=4 η ταχύτητα της ράβδου είναι υ=αt=8/, η αναπτυσσόμενη επαγωγική ΗΕΔ έχει τιμή Ε επ =ΒυL=3,V και η αντίστοιχη στιγμιαία ένταση του επαγωγικού ρεύματος Εεπ 3,V Iεπ 1,6A. H διαφορά δυναμικού V ΚΛ είναι: R Ω ολ VKΛ Εεπ ΙεπR 3,V 1,6V 1,6V γ) Η θερμική ενέργεια που αναπτύχθηκε στην αντίσταση της ράβδου είναι ίση με την αντίστοιχη στην αντίσταση R 1 αφού R=R 1, άρα είναι και ίση με το μισό της ολικής αναπτυσσόμενης - ολ

5 5 θερμικής ενέργειας, η οποία υπολογίζεται μέσω του έργου της Laplace με εφαρμογή του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας: 1 1 ΘΜΚΕ: K τελ Κ αρχ WF 0 u 1 Qολ Qολ (αt 1) L 1 Qολ 0,1kg (/ 8) 1,8J Αρα, τελικά Q=Q ολ / =6,4J. δ) Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής ισούται με τη στιγμιαία τιμή της συνισταμένης δύναμης, σύμφωνα με τη γενικευμένη μορφή του θεμελιώδους νόμου της μηχανικής: Δp Δp Bu1L u1 F FL BIεπL B L B L 1,8kg / Δt Δt R R1 R R1 Ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας υπολογίζεται ως εξής: ΔΚ ΔW F Δx ΣF FL u1 1,8kg 16/ 0,48J/ Δt Δt Δt ΘΕΜΑ 4 ο : F ατ g F h Α. α) Στο έμβολο-στην αρχική θέση ισορροπίας- ασκούνται το βάρος του g, η δύναμη F ατ λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης και η δύναμη F από το αέριο ( βλ. σχήμα ). Η συνθήκη ισορροπίας δίνει: g F 0 Fατ g F pατa g pa pατ p (1) A Η καταστατική εξίσωση μας δίνει την πίεση p του αερίου: RT pv RT p ( ) Ah 3 3 R N AK Ομως: K kt T T ( 3 ) N 3R N AK R () κ (3): p 3R Ah Τελικά η ( 1 ) δίνει: p ατ A NAK 1ol 6 10 ol 6 10 J 5 1, 10 N/ 4 1 3Ah kg 10/ 5 1, 10 Ν/ 1,1 10 N/

6 6 β) Κατά τη διάρκεια της πολύ αργής ( αντιστρεπτής ) μεταβολής, ισχύει συνεχώς η συνθήκη ΣF=0 για το έμβολο και, επειδή το βάρος του και η ατμοσφαιρική πίεση διατηρούνται σταθερά, θα είναι ομοίως σταθερή και η πίεση που ασκεί το αέριο. Εφαρμόζοντας την καταστατική εξίσωση πριν και μετά την αφαίρεση της μάζας του αερίου έχουμε: RT 0,8 pv (:) pv RT V V Ah Ah h h h 0,8h 16c Β. α) Η μεταβολή αυτή θα είναι ισοβαρής αντιστρεπτή ( για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν στο ερώτημα Α β) ), άρα θα έχουμε: Q C (T p τελ 5R T Τ) T Τ τελ 5 V 1 pv 1 V Q=1J 5 1, 5 10 N/ 1, ,5 β) Το έργο σε ισοβαρή μεταβολή γράφεται: W p ΔV p V V 1, N/ 410 4,8 J

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις - που ακολουθούν: Η ενεργός ταχύτητα των μορίων ορισμένης ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης!

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης! ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... /... / 01, ΤΜΗΜΑ :... ΒΑΘΜΟΣ:... ΘΕΜΑ 1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας ισχύει: Μονάδες 4. Μονάδες 9

Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας ισχύει: Μονάδες 4. Μονάδες 9 Β.1 Προσφέρουμε ένα ποσό θερμότητας σε ένα αέριο. α. Η θερμοκρασία του αερίου μειώνεται πάντα. β. Υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία του αερίου. γ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ισόχωρη αντιστρεπτή θέρµανση ιδανικού αερίου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής ιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 014 Ε_3.ΦλΓΑΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ & ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 7077 594 ΑΡΤΑΚΗΣ 1 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 9494 www.syghrono.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....................

Διαβάστε περισσότερα

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1 1 ΘΕΜΑ B Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων 1.ΘΕΜΑ Β 2-16146 Β.1 Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, καταλαμβάνει όγκο V, έχει απόλυτη θερμοκρασία Τ, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Ένα κλειστό δοχείο µε ανένδοτα τοιχώµατα περιέχει ποσότητα η=0,4mol ιδανικού αερίου σε θερµοκρασία θ 1 =17 ο C. Να βρεθούν: α) το παραγόµενο έργο, β) η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα για το σπίτι

ιαγώνισµα για το σπίτι ιαγώνισµα για το σπίτι p 2 V Θέµα 1 ο Να εξηγήσετε γιατί στη µεταβολή 1 2 η γραµµοµοριακή θερµοχωρητικότητα του αερίου είναι µικρότερη από το µέγεθος C p και µεγαλύτερη από το C V Για τη δικαιολόγηση θα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση Ταλαντώσεις 2ο Θέμα 1 Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση ναι Η ελάχιστη χρονική διάρκεια θέση ίση με εί- για τη μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Ας αναρωτηθούμε. Απάντηση

Ας αναρωτηθούμε. Απάντηση Ας αναρωτηθούμε 1. Έχουμε επιτάχυνση στην ομαλή κυκλική κίνηση; Ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο που κινείται με ταχύτητα σταθερού μέτρου -π.χ υ=30 Km/h- σε μια κυκλική πλατεία. Επιταχυνόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Τυπολόγιο Φυσικής Τυπολόγιο Φυσικής 3 Γενικά Θέματα Διεθνές Σύστημα (S.I.) Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα Σύμβολο Μήκος L μέτρο meter m Μάζα m χιλιόγραμμο Kilogram Kg Χρόνος t δευτερόλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Τυπολόγιο Φυσικής Τυπολόγιο Φυσικής 3 Γενικά Θέματα Διεθνές Σύστημα (S.I.) Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα Σύμβολο Μήκος L μέτρο meter m Μάζα m χιλιόγραμμο Kilogram Kg Χρόνος t δευτερόλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015 ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 17/4/2015 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ- ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα