ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Β. με Επαναμίσθωση [.Λ.Π. 17 παράγρ ] Παράδειγμα 7 (293): Λογιστική Απεικόνιση για Μίσθωση από

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Β. με Επαναμίσθωση [.Λ.Π. 17 παράγρ. 58-60]...743 Παράδειγμα 7 (293): Λογιστική Απεικόνιση για Μίσθωση από"

Transcript

1 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Β ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 17 [.Λ.Π. Αριθ. 17] Mισθώσεις Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (287): Πρακτική Μέθοδος Προσδιορισμού Αποτελεσματικού Επιτοκίου Παράδειγμα 2 (288): Παρούσα Αξία Ελάχιστων Μισθωμάτων Παράδειγμα 3 (289): Σύνολο Μισθωμάτων για Εκμισθωτή Παράδειγμα 4 (290): Κατανομή Χρηματοοικονομικού Εσόδου [.Λ.Π. 17, παράγρ. 39 κ.ε.] Παράδειγμα 5 (291): Εκμισθωτής Μίσθωση [.Λ.Π. 17, παράγρ. 20 κ.ε.].742 Παράδειγμα 6 (292): Λογιστική Απεικόνιση για Συναλλαγή Πώλησης με Επαναμίσθωση [.Λ.Π. 17 παράγρ ] Παράδειγμα 7 (293): Λογιστική Απεικόνιση για Μίσθωση από Κατασκευαστή ή Έμπορο [.Λ.Π. 17 παράγρ ] Παράδειγμα 8 (294): Χρηματοοικονομική Μίσθωση/Ενδεχόμενο Μίσθωμα [.Λ.Π. 17 παράγρ. 25 και 39] Παράδειγμα 9 (295): Λογιστική Χρηματοδοτικής Μίσθωσης που το Περιουσιακό Στοιχείο Μεταβιβάζεται στο Τέλος της Μίσθωσης στο Μισθωτή και η Πραγματική Αξία του είναι Χαμηλότερη της Παρούσας Αξίας των Ελάχιστων Μισθωμάτων (παράγρ. 36, 38, 41.Λ.Π. 17)...750

2 Παράδειγμα 10 (296): Λογιστική Απεικόνισης για Συναλλαγή Πώλησης με Επαναμίσθωση [παράγρ. 59.Λ.Π. 17] Παράδειγμα 11 (297): Λογιστική Απεικόνιση για Μίσθωση από Κατασκευαστή ή Έμπορο [παράγρ. 42.Λ.Π. 17] Παράδειγμα 12 (298): Συναλλαγές Πώλησης και Επαναμίσθωσης που Καταλήγουν σε Λειτουργικές Μισθώσεις [.Λ.Π. 17 παράγρ. 61] [και παράγρ. 63.Λ.Π. 17] Παράδειγμα 13 (299): Επέκταση ιάρκειας Μίσθωσης [παράγρ. 13.Λ.Π. 17] Παράδειγμα 14 (300): Αρχική ιάρκεια Μισθώσεως και ικαίωμα Επέκτασης ιάρκειας [παράγρ. 13.Λ.Π. 17] Παράδειγμα 15 (301): Μεταβολή των Όρων Μισθώσεως (παράγρ. 13.Λ.Π. 17) Παράδειγμα 16 (302): Χρηματοδοτική Μίσθωση/Λειτουργική Μίσθωση [παράγρ. 20, 22, 25, 27-29, Λ.Π. 17] Παράδειγμα 17 (303): Ενδεχόμενα Μισθώματα [παράγρ. 25.Λ.Π. 17] Παράδειγμα 18 (304): Λειτουργική Μίσθωση με Καθορισμένη Αναπροσαρμογή Μισθώματος [παράγρ Λ.Π. 17] Παράδειγμα 19 (305): Λειτουργική Μίσθωση Επένδυση σε Ακίνητα Παράδειγμα 20 (306): ιερμηνεία (Μ.Ε..) αριθμ. 27 Εκτίμηση της Φύσεως των Συναλλαγών που Συνεπάγονται το Νομικό Τύπο μιας Μίσθωσης Παράδειγμα 21 (307): ιερμηνεία [Ε...Π.Χ.Π.] αριθμ. 4 Ο Προσδιορισμός αν μία Συμφωνία Εμπεριέχει Μίσθωση Παράδειγμα 22 (308): ιερμηνεία (Ε...Π.Χ.Π.) αριθμ. 4 Ο Προσδιορισμός αν μια Συμφωνία δεν Εμπεριέχει Μίσθωση ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 18 [.Λ.Π. Αριθ. 18] Έσοδα Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα

3 Παράδειγμα 1 (309): Έσοδα [παράγρ. 9 και 20.Λ.Π. 18] Παράδειγμα 2 (310): [παράγρ. 11.Λ.Π. 18] Πώληση με Παροχή Άτοκης Πίστωσης Παράδειγμα 3 (311): Έσοδα Επόμενων Χρήσεων Παράδειγμα 4 (312): Έσοδα του Παρέχοντος Υπηρεσίες [παράγρ. 20 κ.ε..λ.π. 18] Παράδειγμα 5 (313): Έσοδα [παρούσα αξία παράγρ Λ.Π. 18] Παράδειγμα 6 (314): Έσοδα [παράγρ Λ.Π. 18] [Επικρατούν επιτόκιο και επιτόκιο προεξόφλησης που δίδει αξία ισοδύναμη τιμής πωλήσεως μετρητοίς] Παράδειγμα 7 (315): Πώληση και Επαναγορά Παγίου Στοιχείου Παράδειγμα 8 (316): Έσοδα Πωλήσεων Πολυκαταστημάτων Παράδειγμα 9 (317): Πώληση με οκιμή Παράδειγμα 10 (318): Πώληση με Προσφορές ώρων ιαφόρων Μορφών..777 Παράδειγμα 11 (319): Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών Παράδειγμα 12 (320): Πώληση Εγγύηση Συντήρηση Παράδειγμα 13 (321): Πώληση Εγκατάσταση Επιθεώρηση Παράδειγμα 14 (322): Πώληση και Τιμολόγηση Εμπορευμάτων που Καθυστερεί η Παράδοση κατ Αίτηση Αγοραστή, ο οποίος όμως Αποδέχεται την Τιμολόγηση και Λαμβάνει Τίτλους Κυριότητας Παράδειγμα 15 (323): Εμπορεύματα Πωληθέντα Υποκείμενα σε Όρους Παράδειγμα 16 (324): Προμήθεια Εξοπλισμού Παράδειγμα 17 (325): Πώληση Παγίου και Παροχή Υπηρεσίας Παράδειγμα 18 (326): Αμοιβές ικαιόχρησης (Franchise Fees) Παράδειγμα 19 (327): Εκπτώσεις ιακανονισμού και Εκπτώσεις Λόγω Όγκου Πωλήσεων ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 19 [.Λ.Π. Αριθ. 19] Παροχές σε Εργαζόμενους Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (328): Παροχές σε Εργαζομένους [κέρδη στο προσωπικό] [.Λ.Π. 19 παράγρ. 8(γ)]

4 Παράδειγμα 2 (329): Πρόγραμμα Καθορισμένης Παροχής Υποχρέωση Καθορισμένης Παροχής [παράγρ. 54.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 3 (330): Εφαρμογή της Παραγράφου 60.Λ.Π Παράδειγμα 4 (331): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών Παράδειγμα 5 (332): Υπολογισμός Εφάπαξ Αποζημιώσεως [παράγρ. 65.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 6 (333): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών [παράγρ. 68.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 7 (334): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών [παράγρ. 70.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 8 (335): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών [παράγρ. 97.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 9 (336): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών [παράγρ. 106.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 10 (337): ιακοπή ραστηριοτήτων [παράγρ. 115.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 11 (338): Πρόγραμμα Καθορισμένων Εισφορών Παράδειγμα 12 (339): Αναλογιστικές Εκτιμήσεις Παράδειγμα 13 (340): Παροχές Αποχωρήσεως Παράδειγμα 14 (341): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών Παράδειγμα 15 (342): Πρόγραμμα Συνταξιοδοτήσεως Προσωπικού Παράδειγμα 16 (343): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών Παράδειγμα 17 (344): Συσσώρευση Ημερών Αδείας Ασθενείας Παράδειγμα 18 (345): Βραχύχρονες Αποζημιωνόμενες Απουσίες Παράδειγμα 19 (346): Λογιστικός Χειρισμός Βραχυπρόθεσμων Παροχών σε Εργαζομένους [παράγρ. 8-11, και Λ.Π. 19] Παράδειγμα 20 (347): Προγράμματα Πολλών Εργοδοτών [Παράγρ. 29 και 32Α.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 21 (348): Παροχή που Αποτελεί Σταθερή Αναλογία του Τελικού Μισθού για Κάθε Έτος Υπηρεσίας [.Λ.Π. 19 παράγρ. 71] Παράδειγμα 22 (349): Μη Κατοχυρωμένες Παροχές [.Λ.Π. 19, παράγρ. 69]..807 Παράδειγμα 23 (350): Αποζημιώσεις Τρίτων για Τακτοποίηση απανών που Απαιτούνται για Τακτοποίηση της έσμευσης [.Λ.Π. 19 παράγρ. 104Α-Γ]

5 Παράδειγμα 24 (351): Μεταβατικός Χειρισμός Προγραμμάτων Καθορισμένων Παροχών [.Λ.Π. 19 παράγρ ] Παράδειγμα 25 (352): Μέθοδος Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδας [παράγρ. 65.Λ.Π. 19] ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 20 [.Λ.Π. Αριθ. 20] Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης Α) Πεδίο Εφαρμογής Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (353): Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων [Παράγρ και 33.Λ.Π. 20] Παράδειγμα 2 (354): Λογιστική Αντιμετώπιση Κρατικών Επιχορηγήσεων για Αποσβέσιμα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία και Επιστροφή Αυτών (παράγρ. 24 και 32.Λ.Π. 20] Παράδειγμα 3 (355): Λογιστική Αντιμετώπιση Κρατικών Επιχορηγήσεων για Κάλυψη Εξόδων [παράγρ. 20.Λ.Π. 20] Παράδειγμα 4 (356): Επιχορήγηση Εξόδων [παράγρ. 20.Λ.Π. 20] Παράδειγμα 5 (357): Μη Νομισματικές Επιχορηγήσεις [παράγρ. 23.Λ.Π. 20] Παράδειγμα 6 (358): Κρατική Υποστήριξη [παράγρ Λ.Π. 20] ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 21 [.Λ.Π. Αριθ. 21] Οι Eπιδράσεις Mεταβολών των Tιμών Συναλλάγματος Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (359): Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος [παράγρ. 21.Λ.Π. 21]

6 Παράδειγμα 2 (360): Αποτίμηση σε Ξ.Ν. [παράγρ. 23.Λ.Π. 21] Παράδειγμα 3 (361): Συμφωνημένη Ισοτιμία Ξ.Ν. [παράγρ. 24.Λ.Π. 21] Παράδειγμα 4 (362): Συναλλαγματικές ιαφορές Συναλλαγών [.Λ.Π. 21, παράγρ. 28] Παράδειγμα 5 (363): Αγορά Επένδυσης σε Ξ.Ν. [παράγρ. 32 και 48.Λ.Π. 21] Παράδειγμα 6 (364): Ενσωμάτωση Ισολογισμού σε Ξ.Ν. [παράγρ. 9-11, 12-14, 23, 28 και 32.Λ.Π. 21] Παράδειγμα 7 (365): Ενσωμάτωση Οικονομικών Καταστάσεων [παράγρ. 25.Λ.Π Παράδειγμα 8 (366): Εκμετάλλευση Εξωτερικού [παράγρ. 23.Λ.Π. 21] Παράδειγμα 9 (367): Αποτίμηση σε Ξ.Ν. και Αποτίμηση Αποθεμάτων Παράδειγμα 10 (368): Συναλλαγματικές ιαφορές Υποχρεώσεως που Τηρείται σε Αντιστάθμιση Συναλλαγματικού Κινδύνου Καθαρής Επένδυσης σε Οικονομική Μονάδα του Εξωτερικού (.Λ.Π. 21 παράγρ. (27) Παράδειγμα 11 (369): Τμηματικές Πληρωμές σε Ξένο Νόμισμα [παράγρ. 28.Λ.Π. 21] Παράδειγμα 12 (370): Μετατροπή Οικονομικών Καταστάσεων Θυγατρικής που Τηρούνται σε Ξένο Νόμισμα Προκειμένου να Ενσωματωθούν στα Βιβλία της Μητρικής Παράδειγμα 13 (371): Συμβατικά Έσοδα και Έξοδα Κατασκευής (Ναυπηγήσεις πλοίων) ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 23 (2008) [.Λ.Π. Αριθ. 23] Κόστος ανεισμού Α) Βασική Αρχή και πεδίο εφαρμογής.λ.π. 23 (2008) Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (372): Κόστος ανεισμού Κεφαλαιοποίηση Τόκων Παράδειγμα 2 (373): Κόστος ανεισμού Μέσο Επιτόκιο ανεισμού Παράδειγμα 3 (374): Κόστος ανεισμού Κεφαλαιοποίηση Τόκων Παράδειγμα 4 (375): Μέσο Επιτόκιο ανεισμού

7 Παράδειγμα 5 (376): Κατανομή Κόστους ανεισμού Παράδειγμα 6 (377): Κόστος ανεισμού (.Λ.Π. 23) Παράδειγμα 7 (378): Κόστος ανεισμού (.Λ.Π. 23) Παράδειγμα 8 (379): Λογιστική Κεφαλαιοποιούμενου ανειακού Κόστους Παράδειγμα 9 (380): Υπολογισμός του Κόστους ανεισμού που πρέπει να Μεταφερθεί στο Κόστος ενός μη Άμεσα Εκμεταλλεύσιμου Στοιχείου Παράδειγμα 10 (381): Υπολογισμός Κόστους ανεισμού σε Βάρος της Επένδυσης ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 24 [.Λ.Π. Αριθ. 24] Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής του.λ.π Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (382): ιοικητικά Στελέχη Παράδειγμα 2 (383): ιοικητικό Στέλεχος με Ουσιώδη Επιρροή Παράδειγμα 3 (384): Συναλλαγή με ιοικητικό Στέλεχος Παράδειγμα 4 (385): Μητρική και Θυγατρικές Επιχειρήσεις Παράδειγμα 5 (386):.Λ.Π. 24 παράγρ. 11 (γ) Παράδειγμα 6 (387):.Ε.Η. και Πωλήσεις Αυτής Παράδειγμα 7 (388):.Λ.Π. 24, παράγρ. 16, 9 και Παράδειγμα 8 (389): Επενδύσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων Παράδειγμα 9 (390):.Λ.Π ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 26 [.Λ.Π. Αριθ. 26] Λογιστική και Πληροφόρηση για τα Προγράμματα Παροχών από την Υπηρεσία Α) Πεδίο Εφαρμογής του.λ.π Β) Παραδείγματα

8 ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 27 [.Λ.Π. Αριθ. 27] Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής του.λ.π. αριθ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (391): ικαιώματα Προαιρέσεως «Εκτός Χρήματος» Παράδειγμα 2 (392): Πιθανότητα Ασκήσεως ή Μετατροπής Παράδειγμα 3 (393): Άλλα ικαιώματα που έχουν τη υνατότητα να Αυξήσουν τη ύναμη Ψήφου ή να Μειώσουν τη ύναμη Ψήφου μιας Άλλης Οικονομικής Μονάδας Παράδειγμα 4 (394): Πρόθεση ιοικήσεως Παράδειγμα 5 (395): Χρηματοοικονομική υνατότητα Παράδειγμα 6 (396):.Λ.Π. 27 [παράγρ. 30 και 31.Λ.Π. 27 (2008)] Παράδειγμα 7 (397):.Λ.Π. 27 [παράγρ. 30 και 31.Λ.Π. 27 (2008)] Παράδειγμα 8 (398): Ενοποιημένος Ισολογισμός Μητρική και ύο Θυγατρικές Παράδειγμα 9 (399): Αγορά Θυγατρικής και Ενοποίηση [.Π.Χ.Π. 3, παράγρ. Β 44 κ.ε.] Παράδειγμα 10 (400): Ενοποίηση κατά την Απόκτηση της Συμμετοχής Παράδειγμα 11 (401): Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Παράδειγμα 12 (402): Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Παράδειγμα 13 (403): ιεταιρική Πώληση ενός Αποσβέσιμου Παγίου Παράδειγμα 14 (404): Υπολογισμός των ικαιωμάτων Μειοψηφίας σε Περίπτωση που Μετοχές της Μητρικής ή μιας Θυγατρικής που Περιλαμβάνεται στην Ενοποίηση Κατέχονται από μια Άλλη Θυγατρική που και αυτή Περιλαμβάνεται στην Ενοποίηση Παράδειγμα 15 (405): Ενοποίηση κατά την Απόκτηση της Συμμετοχής Παράδειγμα 16 (406): Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων [.Π.Χ.Π. 3, παράγρ , Β41-Β44,.Λ.Π. 27, παράγρ ]

9 ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 28 [.Λ.Π. Αριθ. 28] Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (407): Συναλλαγές Καθαρής Θέσεως Συμμετοχή σε Συγγενείς Παράδειγμα 2 (408): Λογιστική Απεικόνιση των Φορολογικών Συνεπειών κατά την Εφαρμογή της Μεθόδου της Καθαρής Θέσεως (Συγγενείς Εταιρείες) Παράδειγμα 3 (409): Εφαρμογή Μεθόδου Καθαρής Θέσεως Παράδειγμα 4 (410): Μέθοδος της Καθαρής Θέσεως (Παρακολούθηση Συγγενών και Θυγατρικών με τη Μέθοδο της Καθαρής Θέσεως) (.Λ.Π. 28) Παράδειγμα 5 (411): Απομείωση Επένδυσης σε Θυγατρική Εταιρεία (.Λ.Π. 28) Παράδειγμα 6 (412): Εφαρμογή της Μεθόδου Καθαρής Θέσεως ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 29 [.Λ.Π. Αριθ. 29] Χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες Α) Πεδίο Εφαρμογής του.λ.π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (413): Εφαρμογή.Λ.Π. 29 Παράδειγμα (αναπροσαρμογής) Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρείας που Λειτουργεί σε Συνθήκες Υπερπληθωρισμού σε Τρέχουσες Μονάδες Μέτρησης, όταν οι Οικονομικές Καταστάσεις Τηρούνται στη Βάση του Ιστορικού Κόστους Παράδειγμα 2 (414): Επαναδιατύπωση Οικονομικών Καταστάσεων Παράδειγμα 3 (415): άνειο με Ρήτρα Τιμαρίθμου Παράδειγμα 4 (416): Αγορά Ακινήτου σε Υπερπληθωριστικό Νόμισμα Παράδειγμα 5 (417): άνειο με είκτη Τιμών Καταναλωτή

10 Παράδειγμα 6 (418): Αγορά Μηχανημάτων είκτης Τιμών Χονδρικής ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 31 [.Λ.Π. Αριθ. 31] ικαιώματα σε Κοινοπραξίες Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Παράδειγμα 1 (419): Εισφορά Περιουσιακών Στοιχείων σε μία από Κοινού Ελεγχόμενη Μονάδα Παράδειγμα 2 (420): Εισφορά ενός Περιουσιακού Στοιχείου σε ένα από Κοινού Ελεγχόμενο Στοιχείο [παράγρ. 39.Λ.Π. 31] Παράδειγμα 3 (421): Απεικόνιση Επένδυσης στην από Κοινού Ελεγχόμενη Μονάδα Παράδειγμα 4 (422): Συναλλαγές Κοινοπρακτούντων και Κοινοπραξίες Παράδειγμα 5 (423): Αναλογική Ενοποίηση ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 32 [.Λ.Π. Αριθ. 32] Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Παράδειγμα 1 (424): Παράδειγμα που Απεικονίζει την Γνωστοποίηση της Εύλογης Αξίας Περιουσιακού Στοιχείου (δανείου ή επένδυσης) που Παρακολουθείται στο Αναπόσβεστο Κόστος Παράδειγμα 2 (425): Μετατρέψιμο Ομολογιακό άνειο [.Λ.Π. 32, παράγρ. 15 & 28] Παράδειγμα 3 (426): Παράδειγμα Ιδίων Μετοχών [.Λ.Π. 32, παράγρ. 33]..931 Παράδειγμα 4 (427): Παρουσίαση Χρηματοπιστωτικών Μέσων από τον Εκδότη τους στον Ισολογισμό του Παράδειγμα 5 (428): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: άνεια και Απαιτήσεις που ημιουργούνται από την Επιχείρηση Παράδειγμα 6 (429): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Κατεχόμενες μέχρι τη Λήξη Επενδύσεις

11 Παράδειγμα 7 (430): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: άνεια και Απαιτήσεις που ημιουργούνται από την Επιχείρηση (.Λ.Π. 32, 39) Παράδειγμα 8 (431): Μετατρέψιμο Ομολογιακό άνειο Παράδειγμα 9 (432): Προθεσμιακά Συμβόλαια Αγοράς επί των Ιδίων Μετοχών Παράδειγμα 10 (433): Προθεσμιακό Συμβόλαιο Πώλησης Ιδίων Μετοχών Παράδειγμα 11 (434): Αγορασμένο ικαίωμα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών..946 Παράδειγμα 12 (435): Πωληθέν ικαίωμα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών Παράδειγμα 13 (436): Αγορασμένο ικαίωμα Πώλησης Μετοχών σε Ορισμένη Τιμή Παράδειγμα 14 (437): Πωληθέν ικαίωμα Πώλησης Μετοχών σε Ορισμένη Τιμή Παράδειγμα 15 (438): Οικονομικές Μονάδες Χωρίς Ίδια Κεφάλαια Παράδειγμα 16 (439): Οικονομικές Μονάδες με Κάποια Ίδια Κεφάλαια Παράδειγμα 17 (440): Επαναγορά Ενός Μετατρέψιμου Μέσου ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 33 [.Λ.Π. Αριθ. 33] Κέρδη κατά Μετοχή Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (441): Παράδειγμα 2 (442): Παράδειγμα 3 (443): Παράδειγμα του Υπολογισμού του Σταθμισμένου Μέσου Αριθμού Μετοχών [παράγρ ,.Λ.Π. 33] Παράδειγμα που Απεικονίζει τα Κέρδη ανά Μετοχή σε Περίπτωση που ο Αριθμός των Μετοχών Μεταβάλλεται χωρίς τη Μεταβολή στην Καθαρή Περιουσία [παράγρ. 26, 27(α) και 28.Λ.Π. 33] Παράδειγμα που Απεικονίζει τα Κέρδη ανά Μετοχή στην Περίπτωση Έκδοσης ικαιωμάτων για Αγορά Μετοχών με Μειωμένες σε Σχέση με την Τρέχουσα Τιμές [παράγρ. 26, 27(β) και Α2.Λ.Π. 33]

12 Παράδειγμα 4 (444): Παράδειγμα που είχνει τη Μείωση των κατά Μετοχή Κερδών από Μετατρέψιμο Ομολογιακό άνειο [.Λ.Π. 33, παράγρ. 33, 34, 36, 49] Παράδειγμα 5 (445): Παράδειγμα που είχνει τη Μείωση των κατά Μετοχή Κερδών από ικαιώματα Μετοχών (π.χ. WARRANTS) Παράδειγμα 6 (446): [.Λ.Π. 33, παράγρ. 12 και 15] Προνομιούχες Μετοχές Παράδειγμα 7 (447): [.Λ.Π. 33, παράγρ. Α13 και Α14] Κοινές και Προνομιούχες Μετοχές Παράδειγμα 8 (448): Κοινές και Προνομιούχες Μετοχές Παράδειγμα 9 (449): [παράγρ. 33, 34, 36 και 49.Λ.Π. 33] Κοινές Μετοχές και Μετατρέψιμα άνεια Παράδειγμα 10 (450): [.Λ.Π. 33, παράγρ. 19, 24, 36, 37, και 52] Κοινές Μετοχές και Έκδοση Νέων Παράδειγμα 11 (451): Επιπτώσεις των Μετοχικών ικαιωμάτων Προαίρεσης στα Μειωμένα Κέρδη κατά Μετοχή [παράγρ Λ.Π. 33] Παράδειγμα 12 (452): Προσδιορισμός Τιμής Άσκησης των Μετοχικών ικαιωμάτων Προαίρεσης Εργαζομένου Παράδειγμα 13 (453): Μετατρέψιμες Ομολογίες ιακανονιζόμενες σε Μετοχές ή Μετρητά κατά το ικαίωμα Προαιρέσεως του Εκδότη [παράγρ , 36, 58 και 59.Λ.Π. 33] Παράδειγμα 14 (454): Υπολογισμός Βασικών και Μειωμένων κατά Μετοχή Κερδών [παράγρ. 40, Α11 και Α12.Λ.Π. 33] ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 34 [.Λ.Π. Αριθ. 34] Ενδιάμεση Xρηματοοικονομική Πληροφόρηση Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (455): Χρήση Εκτιμήσεων [εφαρμογή παράγρ. 41.Λ.Π. 34]

13 Παράδειγμα 2 (456): Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να Περιλαμβάνουν ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 36 [.Λ.Π. Αριθ. 36] Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (457): Επαγωγική και Αναλυτική Μέθοδος Παράδειγμα 2 (458): Αναστροφή Απομειώσεως [παράγρ και ,.Λ.Π. 36] Παράδειγμα 3 (459): Απομείωση [εφαρμογή παράγρ. 104.Λ.Π. 36] Παράδειγμα 4 (460): Απομείωση Παράδειγμα 5 (461): Απομείωση Παράδειγμα 6 (462): Παράδειγμα που είχνει το Λογιστικό Χειρισμό της Απομείωσης της Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων [παράγρ. 18, 25, 30 και Λ.Π. 36] Παράδειγμα 7 (463): Αναγνώριση Μονάδας ημιουργίας Ταμειακών Ροών στην οποία Ανήκει ένα Περιουσιακό Στοιχείο [παράγρ. 66, 67.Λ.Π. 36] Παράδειγμα 8 (464): Ανακτήσιμο Ποσό και Λογιστική Αξία μιας Μονάδας ημιουργίας Ταμειακών Ροών [παράγρ Λ.Π. 36] Παράδειγμα 9 (465): Επιμερισμός Υπεραξίας [παράγρ. 86.Λ.Π. 36] Παράδειγμα 10 (466): Επιμερισμός Υπεραξίας [παράγρ. 87.Λ.Π. 36] Παράδειγμα 11 (467): Η Ζημία Απομειώσεως Μονάδας ημιουργίας Ταμειακών Ροών [παράγρ Λ.Π. 36] Παράδειγμα 12 (468):.Λ.Π. 36. Έλεγχος Απομείωσης Μονάδων ημιουργίας Ταμειακών Ροών με Υπεραξία και με μη Ελέγχοντα ικαιώματα (μειοψηφία) [προσάρτημα Γ του.λ.π. 36, παράγρ. Γ1-Γ9] Παράδειγμα 13 (469): Απεικονίζει την Απομείωση της Αξίας Περιουσιακού Στοιχείου και Αναστροφής της Απομείωσης σε Επόμενη Περίοδο, όταν 707

14 Τηρείται η Αρχή του Ιστορικού Κόστους [παράγρ. 117 κ.ε..λ.π. 36] Παράδειγμα 14 (470): Απομείωση Αξίας Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου [παράγρ. 18, 25, 30, Λ.Π. 36] Παράδειγμα 15 (471): Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων (παράγρ. 18, Λ.Π. 36] Παράδειγμα 16 (472): Απομείωση Ενσώματου Περιουσιακού Στοιχείου ( Π 36) Παράδειγμα 17 (473): Πρακτικός Οδηγός Απομειώσεως Παράδειγμα 18 (474): Επιτόκιο Προεξοφλήσεως CAPM DVM Παράδειγμα 19 (475): Προεξοφλητικό Επιτόκιο και Πληθωρισμός Παράδειγμα 20 (476): Απεικονίζει την Κατανομή Εταιρικών Περιουσιακών Στοιχείων που δεν Παράγουν Ταμειακές Ροές, Προκειμένου να Υπολογισθεί η Απομείωση ενός Περιουσιακού Στοιχείου [Παράγρ ,.Λ.Π. 36] Παράδειγμα 21 (477): Στοιχεία Ελέγχου Απομείωσης Παράδειγμα 22 (478): Μονάδα ημιουργίας Ταμειακών Ροών [.Λ.Π. 36 παράγρ. 66 κ.ε.] Παράδειγμα 23 (479): Μονάδα ημιουργίας Ταμειακών Ροών Παράδειγμα 24 (480): Εκδόσεις ιαφόρων Περιοδικών ως Μονάδες ημιουργίας Ταμειακών Ροών Παράδειγμα 25 (481): Κτήριο Εκμισθωμένο και Ιδιοχρησιμοποιούμενο Παράδειγμα 26 (482): Αξία Χρήσεως και Ζημία Απομείωσης. Συνέπειες Αναβαλλόμενων Φόρων Παράδειγμα 27 (483): Έλεγχος Απομείωσης Μονάδων ημιουργίας Ταμειακών Ροών με Υπεραξία και ικαιώματα Μειοψηφίας Παράδειγμα 28 (484): Λογιστική για τη Ζημία Απομειώσεως Παράδειγμα 29 (485): Απομείωση και Αξία χρήσεως Παράδειγμα 30 (486): Αξία Χρήσεως Απομείωση απάνες Ανανέωσης Παράδειγμα 31 (487): Απομείωση Αξίας

15 ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 37 [.Λ.Π. Αριθ. 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία] Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (488): Υπολογισμός Πρόβλεψης για Ζημιές που Καλύπτονται από Εγγύηση Παράδειγμα 2 (489): Εγγυήσεις [παράγρ. 14 και 24.Λ.Π. 37] Παράδειγμα 3 (490): Καθαρισμός Ρύπανσης [παράγρ. 14 και 22.Λ.Π. 37] Παράδειγμα 4 (491): Απομάκρυνση Εξοπλισμού και Αποκατάσταση Περιβάλλοντος Παράδειγμα 5 (492): Επιστροφή Χρημάτων [παράγρ. 10, 14, 17, 24.Λ.Π. 37] Παράδειγμα 6 (493): Μηχανήματα Απορρύπανσης [.Λ.Π. 37, παράγρ. 14, 17-19] Παράδειγμα 7 (494): Νέο Σύστημα Φορολογίας [παράγρ. 14 και 72.Λ.Π. 37] Παράδειγμα 8 (495): Πρόβλεψη Επαχθούς Συμβάσεως Παράδειγμα 9 (496): Προβλέψεις Αποκαταστάσεως Περιβάλλοντος Παράδειγμα 10 (497): Προβλέψεις Μακροχρόνιων Εγγυήσεων [παράγρ Λ.Π. 37] Παράδειγμα 11 (498): Προβλέψεις Προεξόφληση Προβλέψεων και Τόκοι ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 38 [.Λ.Π. Αριθ. 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία] Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής του.λ.π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (499): Παραστατική Εικόνα του.λ.π Παράδειγμα 2 (500): Απεικονίζει τη Λογιστική Αντιμετώπιση απανών για Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

16 Παράδειγμα 3 (501): Κεφαλαιοποίηση Κόστους Ανάπτυξης (Φάση Ανάπτυξης) Παράδειγμα 4 (502): Εμφανίζει την Αναπροσαρμογή ενός Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου με τους δύο Ανωτέρω Τρόπους Παράδειγμα 5 (503): απάνες για Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Παράδειγμα 6 (504): Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Παράδειγμα 7 (505): Άυλο Στοιχείο ως Επιχορήγηση Παράδειγμα 8 (506): ημιουργία Σήματος Παράδειγμα 9 (507): Αγορά Σήματος και Αναπροσαρμογή Παράδειγμα 10 (508): Αγορά ικαιωμάτων και Πώληση Αυτών Παράδειγμα 11 (509): Έξοδα Έρευνας και Αναπτύξεως Προϊόντος (παράγρ. 42, Λ.Π. 38) Παράδειγμα 12 (510): Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση και Υπεραξία στην Ενοποίηση [παράγρ. 33 κ.ε..λ.π. 38] Παράδειγμα 13 (511): Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία [παράγρ Λ.Π. 38] Παράδειγμα 14 (512): Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία και Αναβαλλόμενος Φόρος [παράγρ. 25, 54.Λ.Π. 38] ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 39 [.Λ.Π. Αριθ. 39 Καταχώριση και Αποτίμηση] Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (513): Παράδειγμα 2 (514): Παράδειγμα 3 (515): άνεια και Εισπρακτέες Αξίες που δεν Κατέχονται για Εμπορικούς Σκοπούς [παράγρ. 46 (α).λ.π. 39] [Αναπόσβεστο Κόστος Αποτελεσματικό Επιτόκιο] Κρατούμενα Μέχρι τη Λήξη [παράγρ. 46 (β).λ.π. 39] [Αναπόσβεστο Κόστος Αποτελεσματικό Επιτόκιο] Κατεχόμενα για Εμπορικούς Σκοπούς [παράγρ. 9.Λ.Π. 39] [ΟΕ14 ΟΕ15]

17 Παράδειγμα 4 (516): ιαθέσιμα προς Πώληση [παράγρ. 9.Λ.Π. 39] [παράγρ. 55(β).Λ.Π. 39] Παράδειγμα 5 (517): Λογιστική για Μεταφορές Επενδύσεων Παράδειγμα 6 (518): Απόσβεση Χρηματοοικονομικής Υποχρέωσης Παράδειγμα 7 (519): Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού ανείου Παράδειγμα 8 (520): Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων) Παράδειγμα 9 (521): Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων. Μεταγενέστερη της Αρχικής Καταχώρισης Παράδειγμα 10 (522): Λογιστική Ημερομηνίας ιακανονισμού Παράδειγμα 11 (523): Απεικονίζει τη Λογιστική των ικαιωμάτων Προαίρεσης (options) Παράδειγμα 12 (524): Ο Υπολογισμός του Αποτελεσματικού Επιτοκίου γίνεται Εύκολα στο EXCEL με τις παρακάτω, κατά σειρά, εντολές Παράδειγμα 13 (525): Αντιστάθμιση Εύλογης Αξίας Παράδειγμα 14 (526): Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών Παράδειγμα 15 (527): Λογιστική Απεικόνιση Αντιστάθμισης Απαίτησης σε Ξένο Νόμισμα, με Πώληση Προθεσμιακού Συμβολαίου Παράδειγμα 16 (528): Λογιστική Αντιμετώπιση Αντισταθμίσεων Καθαρών Επενδύσεων σε Αλλοδαπές Επιχειρήσεις Παράδειγμα 17 (529): Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών Βέβαιας έσμευσης για Αγορά Αποθεμάτων σε Ξένο Νόμισμα Παράδειγμα 18 (530): Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Μέθοδος Αποτελεσματικού Επιτοκίου Παράδειγμα 19 (531): Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Μέθοδος Αποτελεσματικού Επιτοκίου (effective interest rate) (.Λ.Π. 39) Παράδειγμα 20 (532): Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Κατεχόμενα για Κερδοσκοπία Χρηματοπιστωτικά Μέσα (.Λ.Π. 32, 39) Παράδειγμα 21 (533): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Απομείωση Αξίας ιαθέσιμων προς Πώληση

18 Παράδειγμα 22 (534): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: ιαθέσιμα προς Πώληση Παράδειγμα 23 (535): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Μετάταξη Παράδειγμα 24 (536): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Μέθοδος Αποτελεσματικού Επιτοκίου Παράδειγμα 25 (537): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Μέθοδος Αποτελεσματικού Επιτοκίου Παράδειγμα 26 (538): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Μέθοδος Αποτελεσματικού Επιτοκίου Παράδειγμα 27 (539): Λογιστική Ημέρας ιακανονισμού και Λογιστική Ημέρας Συναλλαγής [.Λ.Π. 39 παράγρ. ΟΕ53 ΟΕ56] Παράδειγμα 28 (540): Λογιστική Ημέρας ιακανονισμού και Λογιστική Ημέρας Συναλλαγής [.Λ.Π. 39 παράγρ. ΟΕ53 ΟΕ56] Παράδειγμα 29 (541): Τροποποίηση Όρων ανείου [ ιαγραφή απαιτήσεως με τη δημιουργία μιας νέας απαιτήσεως] Παράδειγμα 30 (542): Πώληση ανείου με Καταχώριση μιας Νέας Υποχρέωσης Παράδειγμα 31 (543): Πώληση και Αποτέλεσμα Παράδειγμα 32 (544): Έννοια της ιαγραφής [παράγρ. 17 κ.ε..λ.π. 39] Παράδειγμα 33 (545): Παράγωγα Παράδειγμα 34 (546): Τυπικά Παραδείγματα Παραγώγων Παράδειγμα 35 (547): Ενσωματωμένα Παράγωγα Παράδειγμα 36 (548): ικαιώματα Προαιρέσεως Αγοράς [call options] Παράδειγμα 37 (549): Αξία (τιμή) ικαιωμάτων Προαίρεσης Παράδειγμα 38 (550): Εφαρμογή του Τύπου Black-Scholes (με τη βοήθεια του Excel) Παράδειγμα 39 (551): Απεικονίζει τη Λογιστική των ικαιωμάτων Προαίρεσης (options) Παράδειγμα 40 (552): Αποτίμηση ικαιωμάτων Προαιρέσεως Συναλλάγματος (Valuation of Currency options) Παράδειγμα 41 (553): Προθεσμιακά Συμβόλαια [Forwards contracts] Παράδειγμα 42 (554): ιαπραγμάτευση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Παράδειγμα 43 (555): Συμβόλαια Ορίων Επιτοκίου

19 Παράδειγμα 44 (556): Αποτίμηση ικαιωμάτων Προαίρεσης Επιτοκίου (valuation of Interest Rate Options) Παράδειγμα 45 (557): Ανταλλαγές (Swaps) Παράδειγμα 46 (558): Πρακτικό Παράδειγμα Αντισταθμιστικής Αποτελεσματικότητας με Προθεσμιακό Συμβόλαιο Παράδειγμα 47 (559): Εκτίμηση Αντισταθμιστικής Αποτελεσματικότητας Παράδειγμα 48 (560): Αποτελεσματικότητα και Αναποτελεσματικότητα Παράδειγμα 49 (561): Μη Αναποτελεσματικότητα στην Αντισταθμιστική Σχέση Παράδειγμα 50 (562): Αναποτελεσματικότητα στην Αντισταθμιστική Σχέση Παράδειγμα 51 (563): Παραστατικό ιάγραμμα Σχέσεων Αντιστάθμισης Παράδειγμα 52 (564): Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών για Προγραμματισμένη Αγορά σε Ξένο Νόμισμα Παράδειγμα 53 (565): Αντιστάθμιση Ταμειακής Ροής «Χρησιμοποίηση Swap Προθεσμιακής Έναρξης για το Κλείδωμα Επιτοκίου ενός Προγραμματισμένου ανεισμού με Κυμαινόμενο Επιτόκιο» Παράδειγμα 54 (566): Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών με Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης [Σ.Μ.Ε.] Παράδειγμα 55 (567): άνειο που Αντισταθμίζει Μελλοντικές Ροές Εσόδων Παράδειγμα 56 (568): Μελλοντική Αγορά Ενός Παγίου Παράδειγμα 57 (569): Μελλοντική Αγορά Εμπορευμάτων Παράδειγμα 58 (570): Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών (Βέβαιη δέσμευση για αγορά αποθεμάτων σε Ξ.Ν.) Παράδειγμα 59 (571): Επανεκτίμηση Αντιστάθμισης Ταμειακής Ροής κατά την Πρώτη Εφαρμογή του.λ.π Παράδειγμα 60 (572): Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης Παράδειγμα 61 (573): Αντιστάθμιση Ξένου Νομίσματος μιας Καθαρής Επένδυσης σε μία Αλλοδαπή Εκμετάλλευση Παράδειγμα 62 (574): Αντιστάθμιση Καθαρής Επένδυσης σε Αλλοδαπή Εκμετάλλευση Παράδειγμα 63 (575): Αντιστάθμιση μιας Καθαρής Επένδυσης σε Αλλοδαπή Οικονομική Μονάδα

20 Παράδειγμα 64 (576): Αντιστάθμιση Καθαρής Επένδυσης σε μία Ξένη Εκμετάλλευση Παράδειγμα 65 (577): Αντιστάθμιση Καθαρής Επένδυσης σε Αλλοδαπή Εκμετάλλευση. ιακοπή Αντισταθμιστικής Λογιστικής Καθαρής Επένδυσης λόγω Ζημιών Παράδειγμα 66 (578): Αντιστάθμιση Καθαρής Επένδυσης σε Αλλοδαπή Επιχείρηση Παράδειγμα 67 (579): Λογιστική Αντιμετώπιση Αντισταθμίσεων Καθαρών Επενδύσεων σε Αλλοδαπές Επιχειρήσεις Παράδειγμα 68 (580): Νομισματικός Χρυσός είναι Αγαθό ή Χρηματοοικονομικό Μέσο Παράδειγμα 69 (581): Συμφωνία Ανταλλαγής Επιτοκίων Παράδειγμα 70 (582): Προπληρωμένη Ανταλλαγή Επιτοκίου Παράδειγμα 71 (583): Ανταλλαγή Επιτοκίων με Προπληρωμή Κυμαινόμενου Επιτοκίου και Λήψη Σταθερού Παράδειγμα 72 (584): Προπληρωμένο Προθεσμιακό Συμβόλαιο Παράδειγμα 73 (585): ιαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία Ξένο Νόμισμα Παράδειγμα 74 (586): Συναλλαγματικές ιαφορές από την Μετατροπή Αλλοδαπών Οικονομικών Μονάδων (.Λ.Π. 21, παράγρ. 32 και 48,.Λ.Π. 39, παράγρ. 55,.Λ.Π. 21, παράγρ. 39) ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 40 [.Λ.Π. Αριθ. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα] Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (587): Περιπτώσεις Επενδύσεων σε Ακίνητα είναι Παράδειγμα 2 (588): Επενδύσεις σε Ακίνητα [.Λ.Π. 40] Παράδειγμα 3 (589): Μεταφορά από Επένδυση σε Ακίνητα που Παρακολουθείται σε Εύλογη Αξία σε Ιδιοχρησιμοποιούμενο Ακίνητο

21 Παράδειγμα 4 (590): Μεταφορά Ιδιοχρησιμοποιούμενου Ακινήτου σε Επένδυση σε Ακίνητα, Απεικονιζόμενη στην Εύλογη Αξία Παράδειγμα 5 (591): Κόστος Ακινήτου Παράδειγμα 6 (592): Ζημιά Απομειώσεως Μεταγενέστερη Επανεκτίμηση Παράδειγμα 7 (593): Κτήριο υπό Κατασκευή Παράδειγμα 8 (594): Επένδυση σε Ακίνητα ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 41 [.Λ.Π. Αριθ. 41 Γεωργία] Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (595): Παραδείγματα τoυ Κύκλου των Βιολογικών ραστηριοτήτων είναι Παράδειγμα 2 (596): Ισολογισμός Γεωργικής Επιχείρησης (Γαλακτοπαραγωγική α.ε.) Παράδειγμα 3 (597): Εύλογη Αξία Βιολογικών Προϊόντων και Κόστος Κτήσεως Παράδειγμα 4 (598): Παραγωγή Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων Παράδειγμα 5 (599): Εύλογη Αξία Μεταβολές Τιμών Φυσικές Μεταβολές Παράδειγμα 6 (600): Γεωργικό Προϊόν Παράδειγμα 7 (601): Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ζώντα Ζώα Παράδειγμα 8 (602): Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Παράδειγμα 9 (603): Επιχορήγηση ιερμηνείες Παράδειγμα 1 (604): Ειδικού Σκοπού Οικονομικές Μονάδες (Ε.Σ.Ο.Μ.) [Μ.Ε.. 12] Παράδειγμα 1 (605): Απόσυρση Εγκαταστάσεων [Ε...Π.Χ.Π. 1] Παράδειγμα 2 (606): Απόσυρση Εγκαταστάσεων [Ε...Π.Χ.Π. 1]

22 Παράδειγμα 3 (607): Απομάκρυνση Εγκαταστάσεων [Ε...Π.Χ.Π. 1] Παράδειγμα 1 (608): Εξαγορά Μεριδίων [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 2 (609): Εξαγορά Μεριδίων [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 3 (610): Απαγορεύσεις Εξαγοράς [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 4 (611): Απαγόρευση Εξαγοράς Μεριδίων [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 5 (612): Περιορισμοί Εξαγοράς [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 6 (613): Εξαγορά και Έκδοση Νέων Μεριδίων [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 7 (614): Μερίδια και Κεφάλαιο [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 8 (615): Επεξηγηματικό Παράδειγμα [Ε...Π.Χ.Π. 3] Παράδειγμα 9 (616): Επεξηγηματικά Παραδείγματα [Ε...Π.Χ.Π. 4]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6 ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 05885104000 Α.Φ.Μ. 0944852244 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2015 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 0002794501000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4308/2014 (01/01/ /12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ

Ν.4308/2014 (01/01/ /12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 SEAFARM IONIAN Α.Ε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») SEAFARM IONIAN A.E. Α.Φ.Μ. 09276409 Οδός ηµοκρίτου, 1 ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου Βάρης, 194 00 Κορ Τηλ.: (210) 66 24 280,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79 Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

FOUR LEAF CLOVER CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΙΠΙΝΟΥ 86, Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46269/01/Β/00/362 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

FOUR LEAF CLOVER CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΙΠΙΝΟΥ 86, Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46269/01/Β/00/362 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ FOUR LEAF CLOVER CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΠΙΝΟΥ 86, 104 46 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46269/01/Β/00/362 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 3814801000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 )

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 ) MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 159,621.59 181,793.24 Κόστος πωλήσεων -65,270.10-61,107.10 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Ιουνίου Ο Διαχειριστής Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Το Μέλος

Αθήνα, 30 Ιουνίου Ο Διαχειριστής Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Το Μέλος ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ & ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ Ε.Π.Ε. Α.Φ.Μ. 999963580 - Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 005355801000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Βάσει των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Εξάµηνο 2005

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Εξάµηνο 2005 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Εξάµηνο 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 3 Σεπτεµβρίου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός... 3 2. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. "ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ" 31/12/2015 Οικονομικές καταστάσεις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 31/12/2015 Οικονομικές καταστάσεις ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ''ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ'' Γ.Ε.ΜΗ. 022388950000 Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 26η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2015) (Ποσά σε Ευρώ) Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο , ,10 Υπέρ το άρτιο 0 0

Κεφάλαιο , ,10 Υπέρ το άρτιο 0 0 Ξ.Τ.Ε. Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Α.Ε. Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Ποσά σε Ευρώ 31ης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ. Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ

ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ. Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1. Ισολογισμός (B.1.2) Ενεργητικό Παθητικό Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Αξία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.205.731,32 1.015.690,73 190.040,59 1.205.731,32 1.009.788,19 195.943,13

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ Ισολογισμός (Β.1.

ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ Ισολογισμός (Β.1. ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ 0 0-85100 - ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ 095666133 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 72035420000 Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2016 2015 2016 2015 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 Ομάδα 6: Έξοδα και Ζημιές 60 61 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.05.01 62 63 63.01 63.02 63.03 Παροχές σε εργαζόμενους Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Απομείωση ενσώματων

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 60 61 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.05.01 62 63 63.01 63.02 63.03 Παροχές σε εργαζόμενους Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ( ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ( ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 22η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ(01.01.2015-31.12.2015) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός εξοπλισμός 389,00 583,47

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40), Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις (ΔΠΧΑ 5) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Επενδύσεις σε Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία Ισολογισµού Οµίλου και Εταιρίας της 31 Μαρτίου Στοιχεία αποτελεσµάτων Οµίλου και Εταιρίας περιόδου 1 Ιανουαρίου 31 Μα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία Ισολογισµού Οµίλου και Εταιρίας της 31 Μαρτίου Στοιχεία αποτελεσµάτων Οµίλου και Εταιρίας περιόδου 1 Ιανουαρίου 31 Μα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «SPIDER» Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ. 111 44, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38098/01/Β/97/240 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 002534401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 85 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΡ.ΜΑΕ 55374/01ΝΤ/Β/03/203 - ΑΡ.

ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 85 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΡ.ΜΑΕ 55374/01ΝΤ/Β/03/203 - ΑΡ. ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 85 ΓΛΥΦΑΔΑ - 17564 ΑΡ.ΜΑΕ 55374/01ΝΤ/Β/03/203 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 122144899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους [Β. Μιχελινάκης] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 1. -- Πεδίο εφαρμογής Σελ. 17 Άρθρο 2. -- Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων Σελ. 19 1. Γενικά Σελ. 21 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π.Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΡΙΖΑΡΙΟ)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π.Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΡΙΖΑΡΙΟ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π.Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΡΙΖΑΡΙΟ) Αρ.Μ.Α.Ε.61283/33/Β/06/12 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 10519353000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 ης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 2: ΔΛΠ 1 - ΔΛΠ 7 Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΚΟΣΙΑΒΑΣ - ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΧΡΗΣΗ 01.01.2015-31.12.2015-22η

Διαβάστε περισσότερα

TOTAΛ MΑΡΚΕΤ Μ.Ε.Π.Ε.

TOTAΛ MΑΡΚΕΤ Μ.Ε.Π.Ε. «TOTAΛ MAΡΚΕΤ Μ.Ε.Π.Ε.» ΗΠΕΙΡΟΥ 64 53100 Φλώρινα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 017378055000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ADVANTECH AE ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

ADVANTECH AE ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως ADVANTECH AE ΑΡ.ΓΕΜΗ 121948699000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισμός της 31.12.2015... 2 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία... 3 Προσάρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ελεγκτικό Γραφείο του Δημητρίου Πασχάλογλου συνέταξε το προσάρτημα που παρατίθεται κατωτέρω,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε Λ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26241/01ΑΤ/Β/92/1698 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 001492901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. Αθηνών 181, 124 61 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9288001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E.

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E. FEEDUS A.E.B.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») FEEDUS A.E.B.E. Α.Φ.Μ. 094152081 ήµος Καµποσώρων, 82100 ΧΙΟΣ- Τηλ.: (22710) 41503 Fax: (22710) 41569 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0 0 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βλαχερνών 10, 151.24 Μαρούσι Α.Μ.Α.Ε.: 54144/01/Β/03/188 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 005202501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓ. ΜΗΝΑΣ ΤΚ ΧΑΛΙΚΔΑ

ΑΓ. ΜΗΝΑΣ ΤΚ ΧΑΛΙΚΔΑ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΕ ΑΓ. ΜΗΝΑΣ ΤΚ 34100 ΧΑΛΙΚΔΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 9676/12/Β/86/30 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122022622000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, που συνετάγησαν σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα