ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Β. με Επαναμίσθωση [.Λ.Π. 17 παράγρ ] Παράδειγμα 7 (293): Λογιστική Απεικόνιση για Μίσθωση από

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Β. με Επαναμίσθωση [.Λ.Π. 17 παράγρ. 58-60]...743 Παράδειγμα 7 (293): Λογιστική Απεικόνιση για Μίσθωση από"

Transcript

1 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Β ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 17 [.Λ.Π. Αριθ. 17] Mισθώσεις Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (287): Πρακτική Μέθοδος Προσδιορισμού Αποτελεσματικού Επιτοκίου Παράδειγμα 2 (288): Παρούσα Αξία Ελάχιστων Μισθωμάτων Παράδειγμα 3 (289): Σύνολο Μισθωμάτων για Εκμισθωτή Παράδειγμα 4 (290): Κατανομή Χρηματοοικονομικού Εσόδου [.Λ.Π. 17, παράγρ. 39 κ.ε.] Παράδειγμα 5 (291): Εκμισθωτής Μίσθωση [.Λ.Π. 17, παράγρ. 20 κ.ε.].742 Παράδειγμα 6 (292): Λογιστική Απεικόνιση για Συναλλαγή Πώλησης με Επαναμίσθωση [.Λ.Π. 17 παράγρ ] Παράδειγμα 7 (293): Λογιστική Απεικόνιση για Μίσθωση από Κατασκευαστή ή Έμπορο [.Λ.Π. 17 παράγρ ] Παράδειγμα 8 (294): Χρηματοοικονομική Μίσθωση/Ενδεχόμενο Μίσθωμα [.Λ.Π. 17 παράγρ. 25 και 39] Παράδειγμα 9 (295): Λογιστική Χρηματοδοτικής Μίσθωσης που το Περιουσιακό Στοιχείο Μεταβιβάζεται στο Τέλος της Μίσθωσης στο Μισθωτή και η Πραγματική Αξία του είναι Χαμηλότερη της Παρούσας Αξίας των Ελάχιστων Μισθωμάτων (παράγρ. 36, 38, 41.Λ.Π. 17)...750

2 Παράδειγμα 10 (296): Λογιστική Απεικόνισης για Συναλλαγή Πώλησης με Επαναμίσθωση [παράγρ. 59.Λ.Π. 17] Παράδειγμα 11 (297): Λογιστική Απεικόνιση για Μίσθωση από Κατασκευαστή ή Έμπορο [παράγρ. 42.Λ.Π. 17] Παράδειγμα 12 (298): Συναλλαγές Πώλησης και Επαναμίσθωσης που Καταλήγουν σε Λειτουργικές Μισθώσεις [.Λ.Π. 17 παράγρ. 61] [και παράγρ. 63.Λ.Π. 17] Παράδειγμα 13 (299): Επέκταση ιάρκειας Μίσθωσης [παράγρ. 13.Λ.Π. 17] Παράδειγμα 14 (300): Αρχική ιάρκεια Μισθώσεως και ικαίωμα Επέκτασης ιάρκειας [παράγρ. 13.Λ.Π. 17] Παράδειγμα 15 (301): Μεταβολή των Όρων Μισθώσεως (παράγρ. 13.Λ.Π. 17) Παράδειγμα 16 (302): Χρηματοδοτική Μίσθωση/Λειτουργική Μίσθωση [παράγρ. 20, 22, 25, 27-29, Λ.Π. 17] Παράδειγμα 17 (303): Ενδεχόμενα Μισθώματα [παράγρ. 25.Λ.Π. 17] Παράδειγμα 18 (304): Λειτουργική Μίσθωση με Καθορισμένη Αναπροσαρμογή Μισθώματος [παράγρ Λ.Π. 17] Παράδειγμα 19 (305): Λειτουργική Μίσθωση Επένδυση σε Ακίνητα Παράδειγμα 20 (306): ιερμηνεία (Μ.Ε..) αριθμ. 27 Εκτίμηση της Φύσεως των Συναλλαγών που Συνεπάγονται το Νομικό Τύπο μιας Μίσθωσης Παράδειγμα 21 (307): ιερμηνεία [Ε...Π.Χ.Π.] αριθμ. 4 Ο Προσδιορισμός αν μία Συμφωνία Εμπεριέχει Μίσθωση Παράδειγμα 22 (308): ιερμηνεία (Ε...Π.Χ.Π.) αριθμ. 4 Ο Προσδιορισμός αν μια Συμφωνία δεν Εμπεριέχει Μίσθωση ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 18 [.Λ.Π. Αριθ. 18] Έσοδα Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα

3 Παράδειγμα 1 (309): Έσοδα [παράγρ. 9 και 20.Λ.Π. 18] Παράδειγμα 2 (310): [παράγρ. 11.Λ.Π. 18] Πώληση με Παροχή Άτοκης Πίστωσης Παράδειγμα 3 (311): Έσοδα Επόμενων Χρήσεων Παράδειγμα 4 (312): Έσοδα του Παρέχοντος Υπηρεσίες [παράγρ. 20 κ.ε..λ.π. 18] Παράδειγμα 5 (313): Έσοδα [παρούσα αξία παράγρ Λ.Π. 18] Παράδειγμα 6 (314): Έσοδα [παράγρ Λ.Π. 18] [Επικρατούν επιτόκιο και επιτόκιο προεξόφλησης που δίδει αξία ισοδύναμη τιμής πωλήσεως μετρητοίς] Παράδειγμα 7 (315): Πώληση και Επαναγορά Παγίου Στοιχείου Παράδειγμα 8 (316): Έσοδα Πωλήσεων Πολυκαταστημάτων Παράδειγμα 9 (317): Πώληση με οκιμή Παράδειγμα 10 (318): Πώληση με Προσφορές ώρων ιαφόρων Μορφών..777 Παράδειγμα 11 (319): Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών Παράδειγμα 12 (320): Πώληση Εγγύηση Συντήρηση Παράδειγμα 13 (321): Πώληση Εγκατάσταση Επιθεώρηση Παράδειγμα 14 (322): Πώληση και Τιμολόγηση Εμπορευμάτων που Καθυστερεί η Παράδοση κατ Αίτηση Αγοραστή, ο οποίος όμως Αποδέχεται την Τιμολόγηση και Λαμβάνει Τίτλους Κυριότητας Παράδειγμα 15 (323): Εμπορεύματα Πωληθέντα Υποκείμενα σε Όρους Παράδειγμα 16 (324): Προμήθεια Εξοπλισμού Παράδειγμα 17 (325): Πώληση Παγίου και Παροχή Υπηρεσίας Παράδειγμα 18 (326): Αμοιβές ικαιόχρησης (Franchise Fees) Παράδειγμα 19 (327): Εκπτώσεις ιακανονισμού και Εκπτώσεις Λόγω Όγκου Πωλήσεων ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 19 [.Λ.Π. Αριθ. 19] Παροχές σε Εργαζόμενους Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (328): Παροχές σε Εργαζομένους [κέρδη στο προσωπικό] [.Λ.Π. 19 παράγρ. 8(γ)]

4 Παράδειγμα 2 (329): Πρόγραμμα Καθορισμένης Παροχής Υποχρέωση Καθορισμένης Παροχής [παράγρ. 54.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 3 (330): Εφαρμογή της Παραγράφου 60.Λ.Π Παράδειγμα 4 (331): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών Παράδειγμα 5 (332): Υπολογισμός Εφάπαξ Αποζημιώσεως [παράγρ. 65.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 6 (333): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών [παράγρ. 68.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 7 (334): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών [παράγρ. 70.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 8 (335): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών [παράγρ. 97.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 9 (336): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών [παράγρ. 106.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 10 (337): ιακοπή ραστηριοτήτων [παράγρ. 115.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 11 (338): Πρόγραμμα Καθορισμένων Εισφορών Παράδειγμα 12 (339): Αναλογιστικές Εκτιμήσεις Παράδειγμα 13 (340): Παροχές Αποχωρήσεως Παράδειγμα 14 (341): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών Παράδειγμα 15 (342): Πρόγραμμα Συνταξιοδοτήσεως Προσωπικού Παράδειγμα 16 (343): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών Παράδειγμα 17 (344): Συσσώρευση Ημερών Αδείας Ασθενείας Παράδειγμα 18 (345): Βραχύχρονες Αποζημιωνόμενες Απουσίες Παράδειγμα 19 (346): Λογιστικός Χειρισμός Βραχυπρόθεσμων Παροχών σε Εργαζομένους [παράγρ. 8-11, και Λ.Π. 19] Παράδειγμα 20 (347): Προγράμματα Πολλών Εργοδοτών [Παράγρ. 29 και 32Α.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 21 (348): Παροχή που Αποτελεί Σταθερή Αναλογία του Τελικού Μισθού για Κάθε Έτος Υπηρεσίας [.Λ.Π. 19 παράγρ. 71] Παράδειγμα 22 (349): Μη Κατοχυρωμένες Παροχές [.Λ.Π. 19, παράγρ. 69]..807 Παράδειγμα 23 (350): Αποζημιώσεις Τρίτων για Τακτοποίηση απανών που Απαιτούνται για Τακτοποίηση της έσμευσης [.Λ.Π. 19 παράγρ. 104Α-Γ]

5 Παράδειγμα 24 (351): Μεταβατικός Χειρισμός Προγραμμάτων Καθορισμένων Παροχών [.Λ.Π. 19 παράγρ ] Παράδειγμα 25 (352): Μέθοδος Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδας [παράγρ. 65.Λ.Π. 19] ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 20 [.Λ.Π. Αριθ. 20] Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης Α) Πεδίο Εφαρμογής Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (353): Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων [Παράγρ και 33.Λ.Π. 20] Παράδειγμα 2 (354): Λογιστική Αντιμετώπιση Κρατικών Επιχορηγήσεων για Αποσβέσιμα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία και Επιστροφή Αυτών (παράγρ. 24 και 32.Λ.Π. 20] Παράδειγμα 3 (355): Λογιστική Αντιμετώπιση Κρατικών Επιχορηγήσεων για Κάλυψη Εξόδων [παράγρ. 20.Λ.Π. 20] Παράδειγμα 4 (356): Επιχορήγηση Εξόδων [παράγρ. 20.Λ.Π. 20] Παράδειγμα 5 (357): Μη Νομισματικές Επιχορηγήσεις [παράγρ. 23.Λ.Π. 20] Παράδειγμα 6 (358): Κρατική Υποστήριξη [παράγρ Λ.Π. 20] ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 21 [.Λ.Π. Αριθ. 21] Οι Eπιδράσεις Mεταβολών των Tιμών Συναλλάγματος Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (359): Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος [παράγρ. 21.Λ.Π. 21]

6 Παράδειγμα 2 (360): Αποτίμηση σε Ξ.Ν. [παράγρ. 23.Λ.Π. 21] Παράδειγμα 3 (361): Συμφωνημένη Ισοτιμία Ξ.Ν. [παράγρ. 24.Λ.Π. 21] Παράδειγμα 4 (362): Συναλλαγματικές ιαφορές Συναλλαγών [.Λ.Π. 21, παράγρ. 28] Παράδειγμα 5 (363): Αγορά Επένδυσης σε Ξ.Ν. [παράγρ. 32 και 48.Λ.Π. 21] Παράδειγμα 6 (364): Ενσωμάτωση Ισολογισμού σε Ξ.Ν. [παράγρ. 9-11, 12-14, 23, 28 και 32.Λ.Π. 21] Παράδειγμα 7 (365): Ενσωμάτωση Οικονομικών Καταστάσεων [παράγρ. 25.Λ.Π Παράδειγμα 8 (366): Εκμετάλλευση Εξωτερικού [παράγρ. 23.Λ.Π. 21] Παράδειγμα 9 (367): Αποτίμηση σε Ξ.Ν. και Αποτίμηση Αποθεμάτων Παράδειγμα 10 (368): Συναλλαγματικές ιαφορές Υποχρεώσεως που Τηρείται σε Αντιστάθμιση Συναλλαγματικού Κινδύνου Καθαρής Επένδυσης σε Οικονομική Μονάδα του Εξωτερικού (.Λ.Π. 21 παράγρ. (27) Παράδειγμα 11 (369): Τμηματικές Πληρωμές σε Ξένο Νόμισμα [παράγρ. 28.Λ.Π. 21] Παράδειγμα 12 (370): Μετατροπή Οικονομικών Καταστάσεων Θυγατρικής που Τηρούνται σε Ξένο Νόμισμα Προκειμένου να Ενσωματωθούν στα Βιβλία της Μητρικής Παράδειγμα 13 (371): Συμβατικά Έσοδα και Έξοδα Κατασκευής (Ναυπηγήσεις πλοίων) ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 23 (2008) [.Λ.Π. Αριθ. 23] Κόστος ανεισμού Α) Βασική Αρχή και πεδίο εφαρμογής.λ.π. 23 (2008) Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (372): Κόστος ανεισμού Κεφαλαιοποίηση Τόκων Παράδειγμα 2 (373): Κόστος ανεισμού Μέσο Επιτόκιο ανεισμού Παράδειγμα 3 (374): Κόστος ανεισμού Κεφαλαιοποίηση Τόκων Παράδειγμα 4 (375): Μέσο Επιτόκιο ανεισμού

7 Παράδειγμα 5 (376): Κατανομή Κόστους ανεισμού Παράδειγμα 6 (377): Κόστος ανεισμού (.Λ.Π. 23) Παράδειγμα 7 (378): Κόστος ανεισμού (.Λ.Π. 23) Παράδειγμα 8 (379): Λογιστική Κεφαλαιοποιούμενου ανειακού Κόστους Παράδειγμα 9 (380): Υπολογισμός του Κόστους ανεισμού που πρέπει να Μεταφερθεί στο Κόστος ενός μη Άμεσα Εκμεταλλεύσιμου Στοιχείου Παράδειγμα 10 (381): Υπολογισμός Κόστους ανεισμού σε Βάρος της Επένδυσης ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 24 [.Λ.Π. Αριθ. 24] Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής του.λ.π Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (382): ιοικητικά Στελέχη Παράδειγμα 2 (383): ιοικητικό Στέλεχος με Ουσιώδη Επιρροή Παράδειγμα 3 (384): Συναλλαγή με ιοικητικό Στέλεχος Παράδειγμα 4 (385): Μητρική και Θυγατρικές Επιχειρήσεις Παράδειγμα 5 (386):.Λ.Π. 24 παράγρ. 11 (γ) Παράδειγμα 6 (387):.Ε.Η. και Πωλήσεις Αυτής Παράδειγμα 7 (388):.Λ.Π. 24, παράγρ. 16, 9 και Παράδειγμα 8 (389): Επενδύσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων Παράδειγμα 9 (390):.Λ.Π ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 26 [.Λ.Π. Αριθ. 26] Λογιστική και Πληροφόρηση για τα Προγράμματα Παροχών από την Υπηρεσία Α) Πεδίο Εφαρμογής του.λ.π Β) Παραδείγματα

8 ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 27 [.Λ.Π. Αριθ. 27] Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής του.λ.π. αριθ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (391): ικαιώματα Προαιρέσεως «Εκτός Χρήματος» Παράδειγμα 2 (392): Πιθανότητα Ασκήσεως ή Μετατροπής Παράδειγμα 3 (393): Άλλα ικαιώματα που έχουν τη υνατότητα να Αυξήσουν τη ύναμη Ψήφου ή να Μειώσουν τη ύναμη Ψήφου μιας Άλλης Οικονομικής Μονάδας Παράδειγμα 4 (394): Πρόθεση ιοικήσεως Παράδειγμα 5 (395): Χρηματοοικονομική υνατότητα Παράδειγμα 6 (396):.Λ.Π. 27 [παράγρ. 30 και 31.Λ.Π. 27 (2008)] Παράδειγμα 7 (397):.Λ.Π. 27 [παράγρ. 30 και 31.Λ.Π. 27 (2008)] Παράδειγμα 8 (398): Ενοποιημένος Ισολογισμός Μητρική και ύο Θυγατρικές Παράδειγμα 9 (399): Αγορά Θυγατρικής και Ενοποίηση [.Π.Χ.Π. 3, παράγρ. Β 44 κ.ε.] Παράδειγμα 10 (400): Ενοποίηση κατά την Απόκτηση της Συμμετοχής Παράδειγμα 11 (401): Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Παράδειγμα 12 (402): Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Παράδειγμα 13 (403): ιεταιρική Πώληση ενός Αποσβέσιμου Παγίου Παράδειγμα 14 (404): Υπολογισμός των ικαιωμάτων Μειοψηφίας σε Περίπτωση που Μετοχές της Μητρικής ή μιας Θυγατρικής που Περιλαμβάνεται στην Ενοποίηση Κατέχονται από μια Άλλη Θυγατρική που και αυτή Περιλαμβάνεται στην Ενοποίηση Παράδειγμα 15 (405): Ενοποίηση κατά την Απόκτηση της Συμμετοχής Παράδειγμα 16 (406): Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων [.Π.Χ.Π. 3, παράγρ , Β41-Β44,.Λ.Π. 27, παράγρ ]

9 ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 28 [.Λ.Π. Αριθ. 28] Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (407): Συναλλαγές Καθαρής Θέσεως Συμμετοχή σε Συγγενείς Παράδειγμα 2 (408): Λογιστική Απεικόνιση των Φορολογικών Συνεπειών κατά την Εφαρμογή της Μεθόδου της Καθαρής Θέσεως (Συγγενείς Εταιρείες) Παράδειγμα 3 (409): Εφαρμογή Μεθόδου Καθαρής Θέσεως Παράδειγμα 4 (410): Μέθοδος της Καθαρής Θέσεως (Παρακολούθηση Συγγενών και Θυγατρικών με τη Μέθοδο της Καθαρής Θέσεως) (.Λ.Π. 28) Παράδειγμα 5 (411): Απομείωση Επένδυσης σε Θυγατρική Εταιρεία (.Λ.Π. 28) Παράδειγμα 6 (412): Εφαρμογή της Μεθόδου Καθαρής Θέσεως ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 29 [.Λ.Π. Αριθ. 29] Χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες Α) Πεδίο Εφαρμογής του.λ.π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (413): Εφαρμογή.Λ.Π. 29 Παράδειγμα (αναπροσαρμογής) Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρείας που Λειτουργεί σε Συνθήκες Υπερπληθωρισμού σε Τρέχουσες Μονάδες Μέτρησης, όταν οι Οικονομικές Καταστάσεις Τηρούνται στη Βάση του Ιστορικού Κόστους Παράδειγμα 2 (414): Επαναδιατύπωση Οικονομικών Καταστάσεων Παράδειγμα 3 (415): άνειο με Ρήτρα Τιμαρίθμου Παράδειγμα 4 (416): Αγορά Ακινήτου σε Υπερπληθωριστικό Νόμισμα Παράδειγμα 5 (417): άνειο με είκτη Τιμών Καταναλωτή

10 Παράδειγμα 6 (418): Αγορά Μηχανημάτων είκτης Τιμών Χονδρικής ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 31 [.Λ.Π. Αριθ. 31] ικαιώματα σε Κοινοπραξίες Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Παράδειγμα 1 (419): Εισφορά Περιουσιακών Στοιχείων σε μία από Κοινού Ελεγχόμενη Μονάδα Παράδειγμα 2 (420): Εισφορά ενός Περιουσιακού Στοιχείου σε ένα από Κοινού Ελεγχόμενο Στοιχείο [παράγρ. 39.Λ.Π. 31] Παράδειγμα 3 (421): Απεικόνιση Επένδυσης στην από Κοινού Ελεγχόμενη Μονάδα Παράδειγμα 4 (422): Συναλλαγές Κοινοπρακτούντων και Κοινοπραξίες Παράδειγμα 5 (423): Αναλογική Ενοποίηση ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 32 [.Λ.Π. Αριθ. 32] Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Παράδειγμα 1 (424): Παράδειγμα που Απεικονίζει την Γνωστοποίηση της Εύλογης Αξίας Περιουσιακού Στοιχείου (δανείου ή επένδυσης) που Παρακολουθείται στο Αναπόσβεστο Κόστος Παράδειγμα 2 (425): Μετατρέψιμο Ομολογιακό άνειο [.Λ.Π. 32, παράγρ. 15 & 28] Παράδειγμα 3 (426): Παράδειγμα Ιδίων Μετοχών [.Λ.Π. 32, παράγρ. 33]..931 Παράδειγμα 4 (427): Παρουσίαση Χρηματοπιστωτικών Μέσων από τον Εκδότη τους στον Ισολογισμό του Παράδειγμα 5 (428): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: άνεια και Απαιτήσεις που ημιουργούνται από την Επιχείρηση Παράδειγμα 6 (429): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Κατεχόμενες μέχρι τη Λήξη Επενδύσεις

11 Παράδειγμα 7 (430): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: άνεια και Απαιτήσεις που ημιουργούνται από την Επιχείρηση (.Λ.Π. 32, 39) Παράδειγμα 8 (431): Μετατρέψιμο Ομολογιακό άνειο Παράδειγμα 9 (432): Προθεσμιακά Συμβόλαια Αγοράς επί των Ιδίων Μετοχών Παράδειγμα 10 (433): Προθεσμιακό Συμβόλαιο Πώλησης Ιδίων Μετοχών Παράδειγμα 11 (434): Αγορασμένο ικαίωμα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών..946 Παράδειγμα 12 (435): Πωληθέν ικαίωμα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών Παράδειγμα 13 (436): Αγορασμένο ικαίωμα Πώλησης Μετοχών σε Ορισμένη Τιμή Παράδειγμα 14 (437): Πωληθέν ικαίωμα Πώλησης Μετοχών σε Ορισμένη Τιμή Παράδειγμα 15 (438): Οικονομικές Μονάδες Χωρίς Ίδια Κεφάλαια Παράδειγμα 16 (439): Οικονομικές Μονάδες με Κάποια Ίδια Κεφάλαια Παράδειγμα 17 (440): Επαναγορά Ενός Μετατρέψιμου Μέσου ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 33 [.Λ.Π. Αριθ. 33] Κέρδη κατά Μετοχή Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (441): Παράδειγμα 2 (442): Παράδειγμα 3 (443): Παράδειγμα του Υπολογισμού του Σταθμισμένου Μέσου Αριθμού Μετοχών [παράγρ ,.Λ.Π. 33] Παράδειγμα που Απεικονίζει τα Κέρδη ανά Μετοχή σε Περίπτωση που ο Αριθμός των Μετοχών Μεταβάλλεται χωρίς τη Μεταβολή στην Καθαρή Περιουσία [παράγρ. 26, 27(α) και 28.Λ.Π. 33] Παράδειγμα που Απεικονίζει τα Κέρδη ανά Μετοχή στην Περίπτωση Έκδοσης ικαιωμάτων για Αγορά Μετοχών με Μειωμένες σε Σχέση με την Τρέχουσα Τιμές [παράγρ. 26, 27(β) και Α2.Λ.Π. 33]

12 Παράδειγμα 4 (444): Παράδειγμα που είχνει τη Μείωση των κατά Μετοχή Κερδών από Μετατρέψιμο Ομολογιακό άνειο [.Λ.Π. 33, παράγρ. 33, 34, 36, 49] Παράδειγμα 5 (445): Παράδειγμα που είχνει τη Μείωση των κατά Μετοχή Κερδών από ικαιώματα Μετοχών (π.χ. WARRANTS) Παράδειγμα 6 (446): [.Λ.Π. 33, παράγρ. 12 και 15] Προνομιούχες Μετοχές Παράδειγμα 7 (447): [.Λ.Π. 33, παράγρ. Α13 και Α14] Κοινές και Προνομιούχες Μετοχές Παράδειγμα 8 (448): Κοινές και Προνομιούχες Μετοχές Παράδειγμα 9 (449): [παράγρ. 33, 34, 36 και 49.Λ.Π. 33] Κοινές Μετοχές και Μετατρέψιμα άνεια Παράδειγμα 10 (450): [.Λ.Π. 33, παράγρ. 19, 24, 36, 37, και 52] Κοινές Μετοχές και Έκδοση Νέων Παράδειγμα 11 (451): Επιπτώσεις των Μετοχικών ικαιωμάτων Προαίρεσης στα Μειωμένα Κέρδη κατά Μετοχή [παράγρ Λ.Π. 33] Παράδειγμα 12 (452): Προσδιορισμός Τιμής Άσκησης των Μετοχικών ικαιωμάτων Προαίρεσης Εργαζομένου Παράδειγμα 13 (453): Μετατρέψιμες Ομολογίες ιακανονιζόμενες σε Μετοχές ή Μετρητά κατά το ικαίωμα Προαιρέσεως του Εκδότη [παράγρ , 36, 58 και 59.Λ.Π. 33] Παράδειγμα 14 (454): Υπολογισμός Βασικών και Μειωμένων κατά Μετοχή Κερδών [παράγρ. 40, Α11 και Α12.Λ.Π. 33] ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 34 [.Λ.Π. Αριθ. 34] Ενδιάμεση Xρηματοοικονομική Πληροφόρηση Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (455): Χρήση Εκτιμήσεων [εφαρμογή παράγρ. 41.Λ.Π. 34]

13 Παράδειγμα 2 (456): Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να Περιλαμβάνουν ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 36 [.Λ.Π. Αριθ. 36] Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (457): Επαγωγική και Αναλυτική Μέθοδος Παράδειγμα 2 (458): Αναστροφή Απομειώσεως [παράγρ και ,.Λ.Π. 36] Παράδειγμα 3 (459): Απομείωση [εφαρμογή παράγρ. 104.Λ.Π. 36] Παράδειγμα 4 (460): Απομείωση Παράδειγμα 5 (461): Απομείωση Παράδειγμα 6 (462): Παράδειγμα που είχνει το Λογιστικό Χειρισμό της Απομείωσης της Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων [παράγρ. 18, 25, 30 και Λ.Π. 36] Παράδειγμα 7 (463): Αναγνώριση Μονάδας ημιουργίας Ταμειακών Ροών στην οποία Ανήκει ένα Περιουσιακό Στοιχείο [παράγρ. 66, 67.Λ.Π. 36] Παράδειγμα 8 (464): Ανακτήσιμο Ποσό και Λογιστική Αξία μιας Μονάδας ημιουργίας Ταμειακών Ροών [παράγρ Λ.Π. 36] Παράδειγμα 9 (465): Επιμερισμός Υπεραξίας [παράγρ. 86.Λ.Π. 36] Παράδειγμα 10 (466): Επιμερισμός Υπεραξίας [παράγρ. 87.Λ.Π. 36] Παράδειγμα 11 (467): Η Ζημία Απομειώσεως Μονάδας ημιουργίας Ταμειακών Ροών [παράγρ Λ.Π. 36] Παράδειγμα 12 (468):.Λ.Π. 36. Έλεγχος Απομείωσης Μονάδων ημιουργίας Ταμειακών Ροών με Υπεραξία και με μη Ελέγχοντα ικαιώματα (μειοψηφία) [προσάρτημα Γ του.λ.π. 36, παράγρ. Γ1-Γ9] Παράδειγμα 13 (469): Απεικονίζει την Απομείωση της Αξίας Περιουσιακού Στοιχείου και Αναστροφής της Απομείωσης σε Επόμενη Περίοδο, όταν 707

14 Τηρείται η Αρχή του Ιστορικού Κόστους [παράγρ. 117 κ.ε..λ.π. 36] Παράδειγμα 14 (470): Απομείωση Αξίας Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου [παράγρ. 18, 25, 30, Λ.Π. 36] Παράδειγμα 15 (471): Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων (παράγρ. 18, Λ.Π. 36] Παράδειγμα 16 (472): Απομείωση Ενσώματου Περιουσιακού Στοιχείου ( Π 36) Παράδειγμα 17 (473): Πρακτικός Οδηγός Απομειώσεως Παράδειγμα 18 (474): Επιτόκιο Προεξοφλήσεως CAPM DVM Παράδειγμα 19 (475): Προεξοφλητικό Επιτόκιο και Πληθωρισμός Παράδειγμα 20 (476): Απεικονίζει την Κατανομή Εταιρικών Περιουσιακών Στοιχείων που δεν Παράγουν Ταμειακές Ροές, Προκειμένου να Υπολογισθεί η Απομείωση ενός Περιουσιακού Στοιχείου [Παράγρ ,.Λ.Π. 36] Παράδειγμα 21 (477): Στοιχεία Ελέγχου Απομείωσης Παράδειγμα 22 (478): Μονάδα ημιουργίας Ταμειακών Ροών [.Λ.Π. 36 παράγρ. 66 κ.ε.] Παράδειγμα 23 (479): Μονάδα ημιουργίας Ταμειακών Ροών Παράδειγμα 24 (480): Εκδόσεις ιαφόρων Περιοδικών ως Μονάδες ημιουργίας Ταμειακών Ροών Παράδειγμα 25 (481): Κτήριο Εκμισθωμένο και Ιδιοχρησιμοποιούμενο Παράδειγμα 26 (482): Αξία Χρήσεως και Ζημία Απομείωσης. Συνέπειες Αναβαλλόμενων Φόρων Παράδειγμα 27 (483): Έλεγχος Απομείωσης Μονάδων ημιουργίας Ταμειακών Ροών με Υπεραξία και ικαιώματα Μειοψηφίας Παράδειγμα 28 (484): Λογιστική για τη Ζημία Απομειώσεως Παράδειγμα 29 (485): Απομείωση και Αξία χρήσεως Παράδειγμα 30 (486): Αξία Χρήσεως Απομείωση απάνες Ανανέωσης Παράδειγμα 31 (487): Απομείωση Αξίας

15 ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 37 [.Λ.Π. Αριθ. 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία] Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (488): Υπολογισμός Πρόβλεψης για Ζημιές που Καλύπτονται από Εγγύηση Παράδειγμα 2 (489): Εγγυήσεις [παράγρ. 14 και 24.Λ.Π. 37] Παράδειγμα 3 (490): Καθαρισμός Ρύπανσης [παράγρ. 14 και 22.Λ.Π. 37] Παράδειγμα 4 (491): Απομάκρυνση Εξοπλισμού και Αποκατάσταση Περιβάλλοντος Παράδειγμα 5 (492): Επιστροφή Χρημάτων [παράγρ. 10, 14, 17, 24.Λ.Π. 37] Παράδειγμα 6 (493): Μηχανήματα Απορρύπανσης [.Λ.Π. 37, παράγρ. 14, 17-19] Παράδειγμα 7 (494): Νέο Σύστημα Φορολογίας [παράγρ. 14 και 72.Λ.Π. 37] Παράδειγμα 8 (495): Πρόβλεψη Επαχθούς Συμβάσεως Παράδειγμα 9 (496): Προβλέψεις Αποκαταστάσεως Περιβάλλοντος Παράδειγμα 10 (497): Προβλέψεις Μακροχρόνιων Εγγυήσεων [παράγρ Λ.Π. 37] Παράδειγμα 11 (498): Προβλέψεις Προεξόφληση Προβλέψεων και Τόκοι ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 38 [.Λ.Π. Αριθ. 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία] Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής του.λ.π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (499): Παραστατική Εικόνα του.λ.π Παράδειγμα 2 (500): Απεικονίζει τη Λογιστική Αντιμετώπιση απανών για Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

16 Παράδειγμα 3 (501): Κεφαλαιοποίηση Κόστους Ανάπτυξης (Φάση Ανάπτυξης) Παράδειγμα 4 (502): Εμφανίζει την Αναπροσαρμογή ενός Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου με τους δύο Ανωτέρω Τρόπους Παράδειγμα 5 (503): απάνες για Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Παράδειγμα 6 (504): Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Παράδειγμα 7 (505): Άυλο Στοιχείο ως Επιχορήγηση Παράδειγμα 8 (506): ημιουργία Σήματος Παράδειγμα 9 (507): Αγορά Σήματος και Αναπροσαρμογή Παράδειγμα 10 (508): Αγορά ικαιωμάτων και Πώληση Αυτών Παράδειγμα 11 (509): Έξοδα Έρευνας και Αναπτύξεως Προϊόντος (παράγρ. 42, Λ.Π. 38) Παράδειγμα 12 (510): Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση και Υπεραξία στην Ενοποίηση [παράγρ. 33 κ.ε..λ.π. 38] Παράδειγμα 13 (511): Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία [παράγρ Λ.Π. 38] Παράδειγμα 14 (512): Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία και Αναβαλλόμενος Φόρος [παράγρ. 25, 54.Λ.Π. 38] ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 39 [.Λ.Π. Αριθ. 39 Καταχώριση και Αποτίμηση] Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (513): Παράδειγμα 2 (514): Παράδειγμα 3 (515): άνεια και Εισπρακτέες Αξίες που δεν Κατέχονται για Εμπορικούς Σκοπούς [παράγρ. 46 (α).λ.π. 39] [Αναπόσβεστο Κόστος Αποτελεσματικό Επιτόκιο] Κρατούμενα Μέχρι τη Λήξη [παράγρ. 46 (β).λ.π. 39] [Αναπόσβεστο Κόστος Αποτελεσματικό Επιτόκιο] Κατεχόμενα για Εμπορικούς Σκοπούς [παράγρ. 9.Λ.Π. 39] [ΟΕ14 ΟΕ15]

17 Παράδειγμα 4 (516): ιαθέσιμα προς Πώληση [παράγρ. 9.Λ.Π. 39] [παράγρ. 55(β).Λ.Π. 39] Παράδειγμα 5 (517): Λογιστική για Μεταφορές Επενδύσεων Παράδειγμα 6 (518): Απόσβεση Χρηματοοικονομικής Υποχρέωσης Παράδειγμα 7 (519): Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού ανείου Παράδειγμα 8 (520): Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων) Παράδειγμα 9 (521): Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων. Μεταγενέστερη της Αρχικής Καταχώρισης Παράδειγμα 10 (522): Λογιστική Ημερομηνίας ιακανονισμού Παράδειγμα 11 (523): Απεικονίζει τη Λογιστική των ικαιωμάτων Προαίρεσης (options) Παράδειγμα 12 (524): Ο Υπολογισμός του Αποτελεσματικού Επιτοκίου γίνεται Εύκολα στο EXCEL με τις παρακάτω, κατά σειρά, εντολές Παράδειγμα 13 (525): Αντιστάθμιση Εύλογης Αξίας Παράδειγμα 14 (526): Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών Παράδειγμα 15 (527): Λογιστική Απεικόνιση Αντιστάθμισης Απαίτησης σε Ξένο Νόμισμα, με Πώληση Προθεσμιακού Συμβολαίου Παράδειγμα 16 (528): Λογιστική Αντιμετώπιση Αντισταθμίσεων Καθαρών Επενδύσεων σε Αλλοδαπές Επιχειρήσεις Παράδειγμα 17 (529): Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών Βέβαιας έσμευσης για Αγορά Αποθεμάτων σε Ξένο Νόμισμα Παράδειγμα 18 (530): Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Μέθοδος Αποτελεσματικού Επιτοκίου Παράδειγμα 19 (531): Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Μέθοδος Αποτελεσματικού Επιτοκίου (effective interest rate) (.Λ.Π. 39) Παράδειγμα 20 (532): Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Κατεχόμενα για Κερδοσκοπία Χρηματοπιστωτικά Μέσα (.Λ.Π. 32, 39) Παράδειγμα 21 (533): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Απομείωση Αξίας ιαθέσιμων προς Πώληση

18 Παράδειγμα 22 (534): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: ιαθέσιμα προς Πώληση Παράδειγμα 23 (535): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Μετάταξη Παράδειγμα 24 (536): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Μέθοδος Αποτελεσματικού Επιτοκίου Παράδειγμα 25 (537): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Μέθοδος Αποτελεσματικού Επιτοκίου Παράδειγμα 26 (538): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Μέθοδος Αποτελεσματικού Επιτοκίου Παράδειγμα 27 (539): Λογιστική Ημέρας ιακανονισμού και Λογιστική Ημέρας Συναλλαγής [.Λ.Π. 39 παράγρ. ΟΕ53 ΟΕ56] Παράδειγμα 28 (540): Λογιστική Ημέρας ιακανονισμού και Λογιστική Ημέρας Συναλλαγής [.Λ.Π. 39 παράγρ. ΟΕ53 ΟΕ56] Παράδειγμα 29 (541): Τροποποίηση Όρων ανείου [ ιαγραφή απαιτήσεως με τη δημιουργία μιας νέας απαιτήσεως] Παράδειγμα 30 (542): Πώληση ανείου με Καταχώριση μιας Νέας Υποχρέωσης Παράδειγμα 31 (543): Πώληση και Αποτέλεσμα Παράδειγμα 32 (544): Έννοια της ιαγραφής [παράγρ. 17 κ.ε..λ.π. 39] Παράδειγμα 33 (545): Παράγωγα Παράδειγμα 34 (546): Τυπικά Παραδείγματα Παραγώγων Παράδειγμα 35 (547): Ενσωματωμένα Παράγωγα Παράδειγμα 36 (548): ικαιώματα Προαιρέσεως Αγοράς [call options] Παράδειγμα 37 (549): Αξία (τιμή) ικαιωμάτων Προαίρεσης Παράδειγμα 38 (550): Εφαρμογή του Τύπου Black-Scholes (με τη βοήθεια του Excel) Παράδειγμα 39 (551): Απεικονίζει τη Λογιστική των ικαιωμάτων Προαίρεσης (options) Παράδειγμα 40 (552): Αποτίμηση ικαιωμάτων Προαιρέσεως Συναλλάγματος (Valuation of Currency options) Παράδειγμα 41 (553): Προθεσμιακά Συμβόλαια [Forwards contracts] Παράδειγμα 42 (554): ιαπραγμάτευση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Παράδειγμα 43 (555): Συμβόλαια Ορίων Επιτοκίου

19 Παράδειγμα 44 (556): Αποτίμηση ικαιωμάτων Προαίρεσης Επιτοκίου (valuation of Interest Rate Options) Παράδειγμα 45 (557): Ανταλλαγές (Swaps) Παράδειγμα 46 (558): Πρακτικό Παράδειγμα Αντισταθμιστικής Αποτελεσματικότητας με Προθεσμιακό Συμβόλαιο Παράδειγμα 47 (559): Εκτίμηση Αντισταθμιστικής Αποτελεσματικότητας Παράδειγμα 48 (560): Αποτελεσματικότητα και Αναποτελεσματικότητα Παράδειγμα 49 (561): Μη Αναποτελεσματικότητα στην Αντισταθμιστική Σχέση Παράδειγμα 50 (562): Αναποτελεσματικότητα στην Αντισταθμιστική Σχέση Παράδειγμα 51 (563): Παραστατικό ιάγραμμα Σχέσεων Αντιστάθμισης Παράδειγμα 52 (564): Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών για Προγραμματισμένη Αγορά σε Ξένο Νόμισμα Παράδειγμα 53 (565): Αντιστάθμιση Ταμειακής Ροής «Χρησιμοποίηση Swap Προθεσμιακής Έναρξης για το Κλείδωμα Επιτοκίου ενός Προγραμματισμένου ανεισμού με Κυμαινόμενο Επιτόκιο» Παράδειγμα 54 (566): Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών με Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης [Σ.Μ.Ε.] Παράδειγμα 55 (567): άνειο που Αντισταθμίζει Μελλοντικές Ροές Εσόδων Παράδειγμα 56 (568): Μελλοντική Αγορά Ενός Παγίου Παράδειγμα 57 (569): Μελλοντική Αγορά Εμπορευμάτων Παράδειγμα 58 (570): Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών (Βέβαιη δέσμευση για αγορά αποθεμάτων σε Ξ.Ν.) Παράδειγμα 59 (571): Επανεκτίμηση Αντιστάθμισης Ταμειακής Ροής κατά την Πρώτη Εφαρμογή του.λ.π Παράδειγμα 60 (572): Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης Παράδειγμα 61 (573): Αντιστάθμιση Ξένου Νομίσματος μιας Καθαρής Επένδυσης σε μία Αλλοδαπή Εκμετάλλευση Παράδειγμα 62 (574): Αντιστάθμιση Καθαρής Επένδυσης σε Αλλοδαπή Εκμετάλλευση Παράδειγμα 63 (575): Αντιστάθμιση μιας Καθαρής Επένδυσης σε Αλλοδαπή Οικονομική Μονάδα

20 Παράδειγμα 64 (576): Αντιστάθμιση Καθαρής Επένδυσης σε μία Ξένη Εκμετάλλευση Παράδειγμα 65 (577): Αντιστάθμιση Καθαρής Επένδυσης σε Αλλοδαπή Εκμετάλλευση. ιακοπή Αντισταθμιστικής Λογιστικής Καθαρής Επένδυσης λόγω Ζημιών Παράδειγμα 66 (578): Αντιστάθμιση Καθαρής Επένδυσης σε Αλλοδαπή Επιχείρηση Παράδειγμα 67 (579): Λογιστική Αντιμετώπιση Αντισταθμίσεων Καθαρών Επενδύσεων σε Αλλοδαπές Επιχειρήσεις Παράδειγμα 68 (580): Νομισματικός Χρυσός είναι Αγαθό ή Χρηματοοικονομικό Μέσο Παράδειγμα 69 (581): Συμφωνία Ανταλλαγής Επιτοκίων Παράδειγμα 70 (582): Προπληρωμένη Ανταλλαγή Επιτοκίου Παράδειγμα 71 (583): Ανταλλαγή Επιτοκίων με Προπληρωμή Κυμαινόμενου Επιτοκίου και Λήψη Σταθερού Παράδειγμα 72 (584): Προπληρωμένο Προθεσμιακό Συμβόλαιο Παράδειγμα 73 (585): ιαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία Ξένο Νόμισμα Παράδειγμα 74 (586): Συναλλαγματικές ιαφορές από την Μετατροπή Αλλοδαπών Οικονομικών Μονάδων (.Λ.Π. 21, παράγρ. 32 και 48,.Λ.Π. 39, παράγρ. 55,.Λ.Π. 21, παράγρ. 39) ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 40 [.Λ.Π. Αριθ. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα] Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (587): Περιπτώσεις Επενδύσεων σε Ακίνητα είναι Παράδειγμα 2 (588): Επενδύσεις σε Ακίνητα [.Λ.Π. 40] Παράδειγμα 3 (589): Μεταφορά από Επένδυση σε Ακίνητα που Παρακολουθείται σε Εύλογη Αξία σε Ιδιοχρησιμοποιούμενο Ακίνητο

21 Παράδειγμα 4 (590): Μεταφορά Ιδιοχρησιμοποιούμενου Ακινήτου σε Επένδυση σε Ακίνητα, Απεικονιζόμενη στην Εύλογη Αξία Παράδειγμα 5 (591): Κόστος Ακινήτου Παράδειγμα 6 (592): Ζημιά Απομειώσεως Μεταγενέστερη Επανεκτίμηση Παράδειγμα 7 (593): Κτήριο υπό Κατασκευή Παράδειγμα 8 (594): Επένδυση σε Ακίνητα ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 41 [.Λ.Π. Αριθ. 41 Γεωργία] Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (595): Παραδείγματα τoυ Κύκλου των Βιολογικών ραστηριοτήτων είναι Παράδειγμα 2 (596): Ισολογισμός Γεωργικής Επιχείρησης (Γαλακτοπαραγωγική α.ε.) Παράδειγμα 3 (597): Εύλογη Αξία Βιολογικών Προϊόντων και Κόστος Κτήσεως Παράδειγμα 4 (598): Παραγωγή Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων Παράδειγμα 5 (599): Εύλογη Αξία Μεταβολές Τιμών Φυσικές Μεταβολές Παράδειγμα 6 (600): Γεωργικό Προϊόν Παράδειγμα 7 (601): Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ζώντα Ζώα Παράδειγμα 8 (602): Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Παράδειγμα 9 (603): Επιχορήγηση ιερμηνείες Παράδειγμα 1 (604): Ειδικού Σκοπού Οικονομικές Μονάδες (Ε.Σ.Ο.Μ.) [Μ.Ε.. 12] Παράδειγμα 1 (605): Απόσυρση Εγκαταστάσεων [Ε...Π.Χ.Π. 1] Παράδειγμα 2 (606): Απόσυρση Εγκαταστάσεων [Ε...Π.Χ.Π. 1]

22 Παράδειγμα 3 (607): Απομάκρυνση Εγκαταστάσεων [Ε...Π.Χ.Π. 1] Παράδειγμα 1 (608): Εξαγορά Μεριδίων [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 2 (609): Εξαγορά Μεριδίων [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 3 (610): Απαγορεύσεις Εξαγοράς [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 4 (611): Απαγόρευση Εξαγοράς Μεριδίων [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 5 (612): Περιορισμοί Εξαγοράς [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 6 (613): Εξαγορά και Έκδοση Νέων Μεριδίων [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 7 (614): Μερίδια και Κεφάλαιο [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 8 (615): Επεξηγηματικό Παράδειγμα [Ε...Π.Χ.Π. 3] Παράδειγμα 9 (616): Επεξηγηματικά Παραδείγματα [Ε...Π.Χ.Π. 4]

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010 EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε. 24028/06/B/91/32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) Σελίδα 1 από σελίδες 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 14/07/2005 Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45 500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64488/42/Β/07/0027 Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2009

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2009 EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε. 24028/06/B/91/32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Σελίδα 1 από σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Πρώην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανώνυμος Σιδηροβιομηχανική και Εμπορική εταιρεία» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεμβρίου 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2009 (01.01.2009 31.12.2009) Σε ενοποιημένη και εταιρική βάση Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Οι παρούσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

«N.G.P. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε. 49119/71/Β/01/003 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2008 (περίοδος: 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡ. ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18/9/2006 31/12/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 2 Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός.................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ποσά σε χιλιάδες (εκτος αν αναφέρεται διαφορετικά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 6 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004... 7 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13446/01ΑΤ/Β/86/190

SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13446/01ΑΤ/Β/86/190 SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13446/01ΑΤ/Β/86/190 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 (01.01.-31.12.2008) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Α. Περιγραφή Σελίδα 1 Ισολογισµός 3 2 Κατάσταση αποτελεσµάτων 4 3

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ A.E.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ A.E. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ A.E. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2007 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Βιοµηχανία Αλλαντικών ΑΡ.Μ.Α.Ε : 8032/06/Β/86/45 22 ο χιλ Ε.Ο Αθηνών-Λαµίας 145 65 Αγ. Στέφανος - ΑΘΗΝΑ 1 Ιανουαρίου έως Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα