ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Β. με Επαναμίσθωση [.Λ.Π. 17 παράγρ ] Παράδειγμα 7 (293): Λογιστική Απεικόνιση για Μίσθωση από

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Β. με Επαναμίσθωση [.Λ.Π. 17 παράγρ. 58-60]...743 Παράδειγμα 7 (293): Λογιστική Απεικόνιση για Μίσθωση από"

Transcript

1 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Β ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 17 [.Λ.Π. Αριθ. 17] Mισθώσεις Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (287): Πρακτική Μέθοδος Προσδιορισμού Αποτελεσματικού Επιτοκίου Παράδειγμα 2 (288): Παρούσα Αξία Ελάχιστων Μισθωμάτων Παράδειγμα 3 (289): Σύνολο Μισθωμάτων για Εκμισθωτή Παράδειγμα 4 (290): Κατανομή Χρηματοοικονομικού Εσόδου [.Λ.Π. 17, παράγρ. 39 κ.ε.] Παράδειγμα 5 (291): Εκμισθωτής Μίσθωση [.Λ.Π. 17, παράγρ. 20 κ.ε.].742 Παράδειγμα 6 (292): Λογιστική Απεικόνιση για Συναλλαγή Πώλησης με Επαναμίσθωση [.Λ.Π. 17 παράγρ ] Παράδειγμα 7 (293): Λογιστική Απεικόνιση για Μίσθωση από Κατασκευαστή ή Έμπορο [.Λ.Π. 17 παράγρ ] Παράδειγμα 8 (294): Χρηματοοικονομική Μίσθωση/Ενδεχόμενο Μίσθωμα [.Λ.Π. 17 παράγρ. 25 και 39] Παράδειγμα 9 (295): Λογιστική Χρηματοδοτικής Μίσθωσης που το Περιουσιακό Στοιχείο Μεταβιβάζεται στο Τέλος της Μίσθωσης στο Μισθωτή και η Πραγματική Αξία του είναι Χαμηλότερη της Παρούσας Αξίας των Ελάχιστων Μισθωμάτων (παράγρ. 36, 38, 41.Λ.Π. 17)...750

2 Παράδειγμα 10 (296): Λογιστική Απεικόνισης για Συναλλαγή Πώλησης με Επαναμίσθωση [παράγρ. 59.Λ.Π. 17] Παράδειγμα 11 (297): Λογιστική Απεικόνιση για Μίσθωση από Κατασκευαστή ή Έμπορο [παράγρ. 42.Λ.Π. 17] Παράδειγμα 12 (298): Συναλλαγές Πώλησης και Επαναμίσθωσης που Καταλήγουν σε Λειτουργικές Μισθώσεις [.Λ.Π. 17 παράγρ. 61] [και παράγρ. 63.Λ.Π. 17] Παράδειγμα 13 (299): Επέκταση ιάρκειας Μίσθωσης [παράγρ. 13.Λ.Π. 17] Παράδειγμα 14 (300): Αρχική ιάρκεια Μισθώσεως και ικαίωμα Επέκτασης ιάρκειας [παράγρ. 13.Λ.Π. 17] Παράδειγμα 15 (301): Μεταβολή των Όρων Μισθώσεως (παράγρ. 13.Λ.Π. 17) Παράδειγμα 16 (302): Χρηματοδοτική Μίσθωση/Λειτουργική Μίσθωση [παράγρ. 20, 22, 25, 27-29, Λ.Π. 17] Παράδειγμα 17 (303): Ενδεχόμενα Μισθώματα [παράγρ. 25.Λ.Π. 17] Παράδειγμα 18 (304): Λειτουργική Μίσθωση με Καθορισμένη Αναπροσαρμογή Μισθώματος [παράγρ Λ.Π. 17] Παράδειγμα 19 (305): Λειτουργική Μίσθωση Επένδυση σε Ακίνητα Παράδειγμα 20 (306): ιερμηνεία (Μ.Ε..) αριθμ. 27 Εκτίμηση της Φύσεως των Συναλλαγών που Συνεπάγονται το Νομικό Τύπο μιας Μίσθωσης Παράδειγμα 21 (307): ιερμηνεία [Ε...Π.Χ.Π.] αριθμ. 4 Ο Προσδιορισμός αν μία Συμφωνία Εμπεριέχει Μίσθωση Παράδειγμα 22 (308): ιερμηνεία (Ε...Π.Χ.Π.) αριθμ. 4 Ο Προσδιορισμός αν μια Συμφωνία δεν Εμπεριέχει Μίσθωση ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 18 [.Λ.Π. Αριθ. 18] Έσοδα Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα

3 Παράδειγμα 1 (309): Έσοδα [παράγρ. 9 και 20.Λ.Π. 18] Παράδειγμα 2 (310): [παράγρ. 11.Λ.Π. 18] Πώληση με Παροχή Άτοκης Πίστωσης Παράδειγμα 3 (311): Έσοδα Επόμενων Χρήσεων Παράδειγμα 4 (312): Έσοδα του Παρέχοντος Υπηρεσίες [παράγρ. 20 κ.ε..λ.π. 18] Παράδειγμα 5 (313): Έσοδα [παρούσα αξία παράγρ Λ.Π. 18] Παράδειγμα 6 (314): Έσοδα [παράγρ Λ.Π. 18] [Επικρατούν επιτόκιο και επιτόκιο προεξόφλησης που δίδει αξία ισοδύναμη τιμής πωλήσεως μετρητοίς] Παράδειγμα 7 (315): Πώληση και Επαναγορά Παγίου Στοιχείου Παράδειγμα 8 (316): Έσοδα Πωλήσεων Πολυκαταστημάτων Παράδειγμα 9 (317): Πώληση με οκιμή Παράδειγμα 10 (318): Πώληση με Προσφορές ώρων ιαφόρων Μορφών..777 Παράδειγμα 11 (319): Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών Παράδειγμα 12 (320): Πώληση Εγγύηση Συντήρηση Παράδειγμα 13 (321): Πώληση Εγκατάσταση Επιθεώρηση Παράδειγμα 14 (322): Πώληση και Τιμολόγηση Εμπορευμάτων που Καθυστερεί η Παράδοση κατ Αίτηση Αγοραστή, ο οποίος όμως Αποδέχεται την Τιμολόγηση και Λαμβάνει Τίτλους Κυριότητας Παράδειγμα 15 (323): Εμπορεύματα Πωληθέντα Υποκείμενα σε Όρους Παράδειγμα 16 (324): Προμήθεια Εξοπλισμού Παράδειγμα 17 (325): Πώληση Παγίου και Παροχή Υπηρεσίας Παράδειγμα 18 (326): Αμοιβές ικαιόχρησης (Franchise Fees) Παράδειγμα 19 (327): Εκπτώσεις ιακανονισμού και Εκπτώσεις Λόγω Όγκου Πωλήσεων ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 19 [.Λ.Π. Αριθ. 19] Παροχές σε Εργαζόμενους Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (328): Παροχές σε Εργαζομένους [κέρδη στο προσωπικό] [.Λ.Π. 19 παράγρ. 8(γ)]

4 Παράδειγμα 2 (329): Πρόγραμμα Καθορισμένης Παροχής Υποχρέωση Καθορισμένης Παροχής [παράγρ. 54.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 3 (330): Εφαρμογή της Παραγράφου 60.Λ.Π Παράδειγμα 4 (331): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών Παράδειγμα 5 (332): Υπολογισμός Εφάπαξ Αποζημιώσεως [παράγρ. 65.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 6 (333): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών [παράγρ. 68.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 7 (334): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών [παράγρ. 70.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 8 (335): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών [παράγρ. 97.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 9 (336): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών [παράγρ. 106.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 10 (337): ιακοπή ραστηριοτήτων [παράγρ. 115.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 11 (338): Πρόγραμμα Καθορισμένων Εισφορών Παράδειγμα 12 (339): Αναλογιστικές Εκτιμήσεις Παράδειγμα 13 (340): Παροχές Αποχωρήσεως Παράδειγμα 14 (341): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών Παράδειγμα 15 (342): Πρόγραμμα Συνταξιοδοτήσεως Προσωπικού Παράδειγμα 16 (343): Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών Παράδειγμα 17 (344): Συσσώρευση Ημερών Αδείας Ασθενείας Παράδειγμα 18 (345): Βραχύχρονες Αποζημιωνόμενες Απουσίες Παράδειγμα 19 (346): Λογιστικός Χειρισμός Βραχυπρόθεσμων Παροχών σε Εργαζομένους [παράγρ. 8-11, και Λ.Π. 19] Παράδειγμα 20 (347): Προγράμματα Πολλών Εργοδοτών [Παράγρ. 29 και 32Α.Λ.Π. 19] Παράδειγμα 21 (348): Παροχή που Αποτελεί Σταθερή Αναλογία του Τελικού Μισθού για Κάθε Έτος Υπηρεσίας [.Λ.Π. 19 παράγρ. 71] Παράδειγμα 22 (349): Μη Κατοχυρωμένες Παροχές [.Λ.Π. 19, παράγρ. 69]..807 Παράδειγμα 23 (350): Αποζημιώσεις Τρίτων για Τακτοποίηση απανών που Απαιτούνται για Τακτοποίηση της έσμευσης [.Λ.Π. 19 παράγρ. 104Α-Γ]

5 Παράδειγμα 24 (351): Μεταβατικός Χειρισμός Προγραμμάτων Καθορισμένων Παροχών [.Λ.Π. 19 παράγρ ] Παράδειγμα 25 (352): Μέθοδος Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδας [παράγρ. 65.Λ.Π. 19] ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 20 [.Λ.Π. Αριθ. 20] Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης Α) Πεδίο Εφαρμογής Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (353): Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων [Παράγρ και 33.Λ.Π. 20] Παράδειγμα 2 (354): Λογιστική Αντιμετώπιση Κρατικών Επιχορηγήσεων για Αποσβέσιμα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία και Επιστροφή Αυτών (παράγρ. 24 και 32.Λ.Π. 20] Παράδειγμα 3 (355): Λογιστική Αντιμετώπιση Κρατικών Επιχορηγήσεων για Κάλυψη Εξόδων [παράγρ. 20.Λ.Π. 20] Παράδειγμα 4 (356): Επιχορήγηση Εξόδων [παράγρ. 20.Λ.Π. 20] Παράδειγμα 5 (357): Μη Νομισματικές Επιχορηγήσεις [παράγρ. 23.Λ.Π. 20] Παράδειγμα 6 (358): Κρατική Υποστήριξη [παράγρ Λ.Π. 20] ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 21 [.Λ.Π. Αριθ. 21] Οι Eπιδράσεις Mεταβολών των Tιμών Συναλλάγματος Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (359): Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος [παράγρ. 21.Λ.Π. 21]

6 Παράδειγμα 2 (360): Αποτίμηση σε Ξ.Ν. [παράγρ. 23.Λ.Π. 21] Παράδειγμα 3 (361): Συμφωνημένη Ισοτιμία Ξ.Ν. [παράγρ. 24.Λ.Π. 21] Παράδειγμα 4 (362): Συναλλαγματικές ιαφορές Συναλλαγών [.Λ.Π. 21, παράγρ. 28] Παράδειγμα 5 (363): Αγορά Επένδυσης σε Ξ.Ν. [παράγρ. 32 και 48.Λ.Π. 21] Παράδειγμα 6 (364): Ενσωμάτωση Ισολογισμού σε Ξ.Ν. [παράγρ. 9-11, 12-14, 23, 28 και 32.Λ.Π. 21] Παράδειγμα 7 (365): Ενσωμάτωση Οικονομικών Καταστάσεων [παράγρ. 25.Λ.Π Παράδειγμα 8 (366): Εκμετάλλευση Εξωτερικού [παράγρ. 23.Λ.Π. 21] Παράδειγμα 9 (367): Αποτίμηση σε Ξ.Ν. και Αποτίμηση Αποθεμάτων Παράδειγμα 10 (368): Συναλλαγματικές ιαφορές Υποχρεώσεως που Τηρείται σε Αντιστάθμιση Συναλλαγματικού Κινδύνου Καθαρής Επένδυσης σε Οικονομική Μονάδα του Εξωτερικού (.Λ.Π. 21 παράγρ. (27) Παράδειγμα 11 (369): Τμηματικές Πληρωμές σε Ξένο Νόμισμα [παράγρ. 28.Λ.Π. 21] Παράδειγμα 12 (370): Μετατροπή Οικονομικών Καταστάσεων Θυγατρικής που Τηρούνται σε Ξένο Νόμισμα Προκειμένου να Ενσωματωθούν στα Βιβλία της Μητρικής Παράδειγμα 13 (371): Συμβατικά Έσοδα και Έξοδα Κατασκευής (Ναυπηγήσεις πλοίων) ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 23 (2008) [.Λ.Π. Αριθ. 23] Κόστος ανεισμού Α) Βασική Αρχή και πεδίο εφαρμογής.λ.π. 23 (2008) Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (372): Κόστος ανεισμού Κεφαλαιοποίηση Τόκων Παράδειγμα 2 (373): Κόστος ανεισμού Μέσο Επιτόκιο ανεισμού Παράδειγμα 3 (374): Κόστος ανεισμού Κεφαλαιοποίηση Τόκων Παράδειγμα 4 (375): Μέσο Επιτόκιο ανεισμού

7 Παράδειγμα 5 (376): Κατανομή Κόστους ανεισμού Παράδειγμα 6 (377): Κόστος ανεισμού (.Λ.Π. 23) Παράδειγμα 7 (378): Κόστος ανεισμού (.Λ.Π. 23) Παράδειγμα 8 (379): Λογιστική Κεφαλαιοποιούμενου ανειακού Κόστους Παράδειγμα 9 (380): Υπολογισμός του Κόστους ανεισμού που πρέπει να Μεταφερθεί στο Κόστος ενός μη Άμεσα Εκμεταλλεύσιμου Στοιχείου Παράδειγμα 10 (381): Υπολογισμός Κόστους ανεισμού σε Βάρος της Επένδυσης ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 24 [.Λ.Π. Αριθ. 24] Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής του.λ.π Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (382): ιοικητικά Στελέχη Παράδειγμα 2 (383): ιοικητικό Στέλεχος με Ουσιώδη Επιρροή Παράδειγμα 3 (384): Συναλλαγή με ιοικητικό Στέλεχος Παράδειγμα 4 (385): Μητρική και Θυγατρικές Επιχειρήσεις Παράδειγμα 5 (386):.Λ.Π. 24 παράγρ. 11 (γ) Παράδειγμα 6 (387):.Ε.Η. και Πωλήσεις Αυτής Παράδειγμα 7 (388):.Λ.Π. 24, παράγρ. 16, 9 και Παράδειγμα 8 (389): Επενδύσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων Παράδειγμα 9 (390):.Λ.Π ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 26 [.Λ.Π. Αριθ. 26] Λογιστική και Πληροφόρηση για τα Προγράμματα Παροχών από την Υπηρεσία Α) Πεδίο Εφαρμογής του.λ.π Β) Παραδείγματα

8 ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 27 [.Λ.Π. Αριθ. 27] Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής του.λ.π. αριθ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (391): ικαιώματα Προαιρέσεως «Εκτός Χρήματος» Παράδειγμα 2 (392): Πιθανότητα Ασκήσεως ή Μετατροπής Παράδειγμα 3 (393): Άλλα ικαιώματα που έχουν τη υνατότητα να Αυξήσουν τη ύναμη Ψήφου ή να Μειώσουν τη ύναμη Ψήφου μιας Άλλης Οικονομικής Μονάδας Παράδειγμα 4 (394): Πρόθεση ιοικήσεως Παράδειγμα 5 (395): Χρηματοοικονομική υνατότητα Παράδειγμα 6 (396):.Λ.Π. 27 [παράγρ. 30 και 31.Λ.Π. 27 (2008)] Παράδειγμα 7 (397):.Λ.Π. 27 [παράγρ. 30 και 31.Λ.Π. 27 (2008)] Παράδειγμα 8 (398): Ενοποιημένος Ισολογισμός Μητρική και ύο Θυγατρικές Παράδειγμα 9 (399): Αγορά Θυγατρικής και Ενοποίηση [.Π.Χ.Π. 3, παράγρ. Β 44 κ.ε.] Παράδειγμα 10 (400): Ενοποίηση κατά την Απόκτηση της Συμμετοχής Παράδειγμα 11 (401): Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Παράδειγμα 12 (402): Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Παράδειγμα 13 (403): ιεταιρική Πώληση ενός Αποσβέσιμου Παγίου Παράδειγμα 14 (404): Υπολογισμός των ικαιωμάτων Μειοψηφίας σε Περίπτωση που Μετοχές της Μητρικής ή μιας Θυγατρικής που Περιλαμβάνεται στην Ενοποίηση Κατέχονται από μια Άλλη Θυγατρική που και αυτή Περιλαμβάνεται στην Ενοποίηση Παράδειγμα 15 (405): Ενοποίηση κατά την Απόκτηση της Συμμετοχής Παράδειγμα 16 (406): Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων [.Π.Χ.Π. 3, παράγρ , Β41-Β44,.Λ.Π. 27, παράγρ ]

9 ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 28 [.Λ.Π. Αριθ. 28] Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (407): Συναλλαγές Καθαρής Θέσεως Συμμετοχή σε Συγγενείς Παράδειγμα 2 (408): Λογιστική Απεικόνιση των Φορολογικών Συνεπειών κατά την Εφαρμογή της Μεθόδου της Καθαρής Θέσεως (Συγγενείς Εταιρείες) Παράδειγμα 3 (409): Εφαρμογή Μεθόδου Καθαρής Θέσεως Παράδειγμα 4 (410): Μέθοδος της Καθαρής Θέσεως (Παρακολούθηση Συγγενών και Θυγατρικών με τη Μέθοδο της Καθαρής Θέσεως) (.Λ.Π. 28) Παράδειγμα 5 (411): Απομείωση Επένδυσης σε Θυγατρική Εταιρεία (.Λ.Π. 28) Παράδειγμα 6 (412): Εφαρμογή της Μεθόδου Καθαρής Θέσεως ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 29 [.Λ.Π. Αριθ. 29] Χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες Α) Πεδίο Εφαρμογής του.λ.π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (413): Εφαρμογή.Λ.Π. 29 Παράδειγμα (αναπροσαρμογής) Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρείας που Λειτουργεί σε Συνθήκες Υπερπληθωρισμού σε Τρέχουσες Μονάδες Μέτρησης, όταν οι Οικονομικές Καταστάσεις Τηρούνται στη Βάση του Ιστορικού Κόστους Παράδειγμα 2 (414): Επαναδιατύπωση Οικονομικών Καταστάσεων Παράδειγμα 3 (415): άνειο με Ρήτρα Τιμαρίθμου Παράδειγμα 4 (416): Αγορά Ακινήτου σε Υπερπληθωριστικό Νόμισμα Παράδειγμα 5 (417): άνειο με είκτη Τιμών Καταναλωτή

10 Παράδειγμα 6 (418): Αγορά Μηχανημάτων είκτης Τιμών Χονδρικής ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 31 [.Λ.Π. Αριθ. 31] ικαιώματα σε Κοινοπραξίες Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Παράδειγμα 1 (419): Εισφορά Περιουσιακών Στοιχείων σε μία από Κοινού Ελεγχόμενη Μονάδα Παράδειγμα 2 (420): Εισφορά ενός Περιουσιακού Στοιχείου σε ένα από Κοινού Ελεγχόμενο Στοιχείο [παράγρ. 39.Λ.Π. 31] Παράδειγμα 3 (421): Απεικόνιση Επένδυσης στην από Κοινού Ελεγχόμενη Μονάδα Παράδειγμα 4 (422): Συναλλαγές Κοινοπρακτούντων και Κοινοπραξίες Παράδειγμα 5 (423): Αναλογική Ενοποίηση ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 32 [.Λ.Π. Αριθ. 32] Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Παράδειγμα 1 (424): Παράδειγμα που Απεικονίζει την Γνωστοποίηση της Εύλογης Αξίας Περιουσιακού Στοιχείου (δανείου ή επένδυσης) που Παρακολουθείται στο Αναπόσβεστο Κόστος Παράδειγμα 2 (425): Μετατρέψιμο Ομολογιακό άνειο [.Λ.Π. 32, παράγρ. 15 & 28] Παράδειγμα 3 (426): Παράδειγμα Ιδίων Μετοχών [.Λ.Π. 32, παράγρ. 33]..931 Παράδειγμα 4 (427): Παρουσίαση Χρηματοπιστωτικών Μέσων από τον Εκδότη τους στον Ισολογισμό του Παράδειγμα 5 (428): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: άνεια και Απαιτήσεις που ημιουργούνται από την Επιχείρηση Παράδειγμα 6 (429): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Κατεχόμενες μέχρι τη Λήξη Επενδύσεις

11 Παράδειγμα 7 (430): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: άνεια και Απαιτήσεις που ημιουργούνται από την Επιχείρηση (.Λ.Π. 32, 39) Παράδειγμα 8 (431): Μετατρέψιμο Ομολογιακό άνειο Παράδειγμα 9 (432): Προθεσμιακά Συμβόλαια Αγοράς επί των Ιδίων Μετοχών Παράδειγμα 10 (433): Προθεσμιακό Συμβόλαιο Πώλησης Ιδίων Μετοχών Παράδειγμα 11 (434): Αγορασμένο ικαίωμα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών..946 Παράδειγμα 12 (435): Πωληθέν ικαίωμα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών Παράδειγμα 13 (436): Αγορασμένο ικαίωμα Πώλησης Μετοχών σε Ορισμένη Τιμή Παράδειγμα 14 (437): Πωληθέν ικαίωμα Πώλησης Μετοχών σε Ορισμένη Τιμή Παράδειγμα 15 (438): Οικονομικές Μονάδες Χωρίς Ίδια Κεφάλαια Παράδειγμα 16 (439): Οικονομικές Μονάδες με Κάποια Ίδια Κεφάλαια Παράδειγμα 17 (440): Επαναγορά Ενός Μετατρέψιμου Μέσου ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 33 [.Λ.Π. Αριθ. 33] Κέρδη κατά Μετοχή Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (441): Παράδειγμα 2 (442): Παράδειγμα 3 (443): Παράδειγμα του Υπολογισμού του Σταθμισμένου Μέσου Αριθμού Μετοχών [παράγρ ,.Λ.Π. 33] Παράδειγμα που Απεικονίζει τα Κέρδη ανά Μετοχή σε Περίπτωση που ο Αριθμός των Μετοχών Μεταβάλλεται χωρίς τη Μεταβολή στην Καθαρή Περιουσία [παράγρ. 26, 27(α) και 28.Λ.Π. 33] Παράδειγμα που Απεικονίζει τα Κέρδη ανά Μετοχή στην Περίπτωση Έκδοσης ικαιωμάτων για Αγορά Μετοχών με Μειωμένες σε Σχέση με την Τρέχουσα Τιμές [παράγρ. 26, 27(β) και Α2.Λ.Π. 33]

12 Παράδειγμα 4 (444): Παράδειγμα που είχνει τη Μείωση των κατά Μετοχή Κερδών από Μετατρέψιμο Ομολογιακό άνειο [.Λ.Π. 33, παράγρ. 33, 34, 36, 49] Παράδειγμα 5 (445): Παράδειγμα που είχνει τη Μείωση των κατά Μετοχή Κερδών από ικαιώματα Μετοχών (π.χ. WARRANTS) Παράδειγμα 6 (446): [.Λ.Π. 33, παράγρ. 12 και 15] Προνομιούχες Μετοχές Παράδειγμα 7 (447): [.Λ.Π. 33, παράγρ. Α13 και Α14] Κοινές και Προνομιούχες Μετοχές Παράδειγμα 8 (448): Κοινές και Προνομιούχες Μετοχές Παράδειγμα 9 (449): [παράγρ. 33, 34, 36 και 49.Λ.Π. 33] Κοινές Μετοχές και Μετατρέψιμα άνεια Παράδειγμα 10 (450): [.Λ.Π. 33, παράγρ. 19, 24, 36, 37, και 52] Κοινές Μετοχές και Έκδοση Νέων Παράδειγμα 11 (451): Επιπτώσεις των Μετοχικών ικαιωμάτων Προαίρεσης στα Μειωμένα Κέρδη κατά Μετοχή [παράγρ Λ.Π. 33] Παράδειγμα 12 (452): Προσδιορισμός Τιμής Άσκησης των Μετοχικών ικαιωμάτων Προαίρεσης Εργαζομένου Παράδειγμα 13 (453): Μετατρέψιμες Ομολογίες ιακανονιζόμενες σε Μετοχές ή Μετρητά κατά το ικαίωμα Προαιρέσεως του Εκδότη [παράγρ , 36, 58 και 59.Λ.Π. 33] Παράδειγμα 14 (454): Υπολογισμός Βασικών και Μειωμένων κατά Μετοχή Κερδών [παράγρ. 40, Α11 και Α12.Λ.Π. 33] ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 34 [.Λ.Π. Αριθ. 34] Ενδιάμεση Xρηματοοικονομική Πληροφόρηση Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (455): Χρήση Εκτιμήσεων [εφαρμογή παράγρ. 41.Λ.Π. 34]

13 Παράδειγμα 2 (456): Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να Περιλαμβάνουν ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 36 [.Λ.Π. Αριθ. 36] Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (457): Επαγωγική και Αναλυτική Μέθοδος Παράδειγμα 2 (458): Αναστροφή Απομειώσεως [παράγρ και ,.Λ.Π. 36] Παράδειγμα 3 (459): Απομείωση [εφαρμογή παράγρ. 104.Λ.Π. 36] Παράδειγμα 4 (460): Απομείωση Παράδειγμα 5 (461): Απομείωση Παράδειγμα 6 (462): Παράδειγμα που είχνει το Λογιστικό Χειρισμό της Απομείωσης της Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων [παράγρ. 18, 25, 30 και Λ.Π. 36] Παράδειγμα 7 (463): Αναγνώριση Μονάδας ημιουργίας Ταμειακών Ροών στην οποία Ανήκει ένα Περιουσιακό Στοιχείο [παράγρ. 66, 67.Λ.Π. 36] Παράδειγμα 8 (464): Ανακτήσιμο Ποσό και Λογιστική Αξία μιας Μονάδας ημιουργίας Ταμειακών Ροών [παράγρ Λ.Π. 36] Παράδειγμα 9 (465): Επιμερισμός Υπεραξίας [παράγρ. 86.Λ.Π. 36] Παράδειγμα 10 (466): Επιμερισμός Υπεραξίας [παράγρ. 87.Λ.Π. 36] Παράδειγμα 11 (467): Η Ζημία Απομειώσεως Μονάδας ημιουργίας Ταμειακών Ροών [παράγρ Λ.Π. 36] Παράδειγμα 12 (468):.Λ.Π. 36. Έλεγχος Απομείωσης Μονάδων ημιουργίας Ταμειακών Ροών με Υπεραξία και με μη Ελέγχοντα ικαιώματα (μειοψηφία) [προσάρτημα Γ του.λ.π. 36, παράγρ. Γ1-Γ9] Παράδειγμα 13 (469): Απεικονίζει την Απομείωση της Αξίας Περιουσιακού Στοιχείου και Αναστροφής της Απομείωσης σε Επόμενη Περίοδο, όταν 707

14 Τηρείται η Αρχή του Ιστορικού Κόστους [παράγρ. 117 κ.ε..λ.π. 36] Παράδειγμα 14 (470): Απομείωση Αξίας Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου [παράγρ. 18, 25, 30, Λ.Π. 36] Παράδειγμα 15 (471): Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων (παράγρ. 18, Λ.Π. 36] Παράδειγμα 16 (472): Απομείωση Ενσώματου Περιουσιακού Στοιχείου ( Π 36) Παράδειγμα 17 (473): Πρακτικός Οδηγός Απομειώσεως Παράδειγμα 18 (474): Επιτόκιο Προεξοφλήσεως CAPM DVM Παράδειγμα 19 (475): Προεξοφλητικό Επιτόκιο και Πληθωρισμός Παράδειγμα 20 (476): Απεικονίζει την Κατανομή Εταιρικών Περιουσιακών Στοιχείων που δεν Παράγουν Ταμειακές Ροές, Προκειμένου να Υπολογισθεί η Απομείωση ενός Περιουσιακού Στοιχείου [Παράγρ ,.Λ.Π. 36] Παράδειγμα 21 (477): Στοιχεία Ελέγχου Απομείωσης Παράδειγμα 22 (478): Μονάδα ημιουργίας Ταμειακών Ροών [.Λ.Π. 36 παράγρ. 66 κ.ε.] Παράδειγμα 23 (479): Μονάδα ημιουργίας Ταμειακών Ροών Παράδειγμα 24 (480): Εκδόσεις ιαφόρων Περιοδικών ως Μονάδες ημιουργίας Ταμειακών Ροών Παράδειγμα 25 (481): Κτήριο Εκμισθωμένο και Ιδιοχρησιμοποιούμενο Παράδειγμα 26 (482): Αξία Χρήσεως και Ζημία Απομείωσης. Συνέπειες Αναβαλλόμενων Φόρων Παράδειγμα 27 (483): Έλεγχος Απομείωσης Μονάδων ημιουργίας Ταμειακών Ροών με Υπεραξία και ικαιώματα Μειοψηφίας Παράδειγμα 28 (484): Λογιστική για τη Ζημία Απομειώσεως Παράδειγμα 29 (485): Απομείωση και Αξία χρήσεως Παράδειγμα 30 (486): Αξία Χρήσεως Απομείωση απάνες Ανανέωσης Παράδειγμα 31 (487): Απομείωση Αξίας

15 ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 37 [.Λ.Π. Αριθ. 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία] Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (488): Υπολογισμός Πρόβλεψης για Ζημιές που Καλύπτονται από Εγγύηση Παράδειγμα 2 (489): Εγγυήσεις [παράγρ. 14 και 24.Λ.Π. 37] Παράδειγμα 3 (490): Καθαρισμός Ρύπανσης [παράγρ. 14 και 22.Λ.Π. 37] Παράδειγμα 4 (491): Απομάκρυνση Εξοπλισμού και Αποκατάσταση Περιβάλλοντος Παράδειγμα 5 (492): Επιστροφή Χρημάτων [παράγρ. 10, 14, 17, 24.Λ.Π. 37] Παράδειγμα 6 (493): Μηχανήματα Απορρύπανσης [.Λ.Π. 37, παράγρ. 14, 17-19] Παράδειγμα 7 (494): Νέο Σύστημα Φορολογίας [παράγρ. 14 και 72.Λ.Π. 37] Παράδειγμα 8 (495): Πρόβλεψη Επαχθούς Συμβάσεως Παράδειγμα 9 (496): Προβλέψεις Αποκαταστάσεως Περιβάλλοντος Παράδειγμα 10 (497): Προβλέψεις Μακροχρόνιων Εγγυήσεων [παράγρ Λ.Π. 37] Παράδειγμα 11 (498): Προβλέψεις Προεξόφληση Προβλέψεων και Τόκοι ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 38 [.Λ.Π. Αριθ. 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία] Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής του.λ.π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (499): Παραστατική Εικόνα του.λ.π Παράδειγμα 2 (500): Απεικονίζει τη Λογιστική Αντιμετώπιση απανών για Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

16 Παράδειγμα 3 (501): Κεφαλαιοποίηση Κόστους Ανάπτυξης (Φάση Ανάπτυξης) Παράδειγμα 4 (502): Εμφανίζει την Αναπροσαρμογή ενός Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου με τους δύο Ανωτέρω Τρόπους Παράδειγμα 5 (503): απάνες για Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Παράδειγμα 6 (504): Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Παράδειγμα 7 (505): Άυλο Στοιχείο ως Επιχορήγηση Παράδειγμα 8 (506): ημιουργία Σήματος Παράδειγμα 9 (507): Αγορά Σήματος και Αναπροσαρμογή Παράδειγμα 10 (508): Αγορά ικαιωμάτων και Πώληση Αυτών Παράδειγμα 11 (509): Έξοδα Έρευνας και Αναπτύξεως Προϊόντος (παράγρ. 42, Λ.Π. 38) Παράδειγμα 12 (510): Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση και Υπεραξία στην Ενοποίηση [παράγρ. 33 κ.ε..λ.π. 38] Παράδειγμα 13 (511): Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία [παράγρ Λ.Π. 38] Παράδειγμα 14 (512): Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία και Αναβαλλόμενος Φόρος [παράγρ. 25, 54.Λ.Π. 38] ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 39 [.Λ.Π. Αριθ. 39 Καταχώριση και Αποτίμηση] Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (513): Παράδειγμα 2 (514): Παράδειγμα 3 (515): άνεια και Εισπρακτέες Αξίες που δεν Κατέχονται για Εμπορικούς Σκοπούς [παράγρ. 46 (α).λ.π. 39] [Αναπόσβεστο Κόστος Αποτελεσματικό Επιτόκιο] Κρατούμενα Μέχρι τη Λήξη [παράγρ. 46 (β).λ.π. 39] [Αναπόσβεστο Κόστος Αποτελεσματικό Επιτόκιο] Κατεχόμενα για Εμπορικούς Σκοπούς [παράγρ. 9.Λ.Π. 39] [ΟΕ14 ΟΕ15]

17 Παράδειγμα 4 (516): ιαθέσιμα προς Πώληση [παράγρ. 9.Λ.Π. 39] [παράγρ. 55(β).Λ.Π. 39] Παράδειγμα 5 (517): Λογιστική για Μεταφορές Επενδύσεων Παράδειγμα 6 (518): Απόσβεση Χρηματοοικονομικής Υποχρέωσης Παράδειγμα 7 (519): Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού ανείου Παράδειγμα 8 (520): Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων) Παράδειγμα 9 (521): Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων. Μεταγενέστερη της Αρχικής Καταχώρισης Παράδειγμα 10 (522): Λογιστική Ημερομηνίας ιακανονισμού Παράδειγμα 11 (523): Απεικονίζει τη Λογιστική των ικαιωμάτων Προαίρεσης (options) Παράδειγμα 12 (524): Ο Υπολογισμός του Αποτελεσματικού Επιτοκίου γίνεται Εύκολα στο EXCEL με τις παρακάτω, κατά σειρά, εντολές Παράδειγμα 13 (525): Αντιστάθμιση Εύλογης Αξίας Παράδειγμα 14 (526): Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών Παράδειγμα 15 (527): Λογιστική Απεικόνιση Αντιστάθμισης Απαίτησης σε Ξένο Νόμισμα, με Πώληση Προθεσμιακού Συμβολαίου Παράδειγμα 16 (528): Λογιστική Αντιμετώπιση Αντισταθμίσεων Καθαρών Επενδύσεων σε Αλλοδαπές Επιχειρήσεις Παράδειγμα 17 (529): Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών Βέβαιας έσμευσης για Αγορά Αποθεμάτων σε Ξένο Νόμισμα Παράδειγμα 18 (530): Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Μέθοδος Αποτελεσματικού Επιτοκίου Παράδειγμα 19 (531): Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Μέθοδος Αποτελεσματικού Επιτοκίου (effective interest rate) (.Λ.Π. 39) Παράδειγμα 20 (532): Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Κατεχόμενα για Κερδοσκοπία Χρηματοπιστωτικά Μέσα (.Λ.Π. 32, 39) Παράδειγμα 21 (533): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Απομείωση Αξίας ιαθέσιμων προς Πώληση

18 Παράδειγμα 22 (534): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: ιαθέσιμα προς Πώληση Παράδειγμα 23 (535): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Μετάταξη Παράδειγμα 24 (536): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Μέθοδος Αποτελεσματικού Επιτοκίου Παράδειγμα 25 (537): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Μέθοδος Αποτελεσματικού Επιτοκίου Παράδειγμα 26 (538): Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Μέθοδος Αποτελεσματικού Επιτοκίου Παράδειγμα 27 (539): Λογιστική Ημέρας ιακανονισμού και Λογιστική Ημέρας Συναλλαγής [.Λ.Π. 39 παράγρ. ΟΕ53 ΟΕ56] Παράδειγμα 28 (540): Λογιστική Ημέρας ιακανονισμού και Λογιστική Ημέρας Συναλλαγής [.Λ.Π. 39 παράγρ. ΟΕ53 ΟΕ56] Παράδειγμα 29 (541): Τροποποίηση Όρων ανείου [ ιαγραφή απαιτήσεως με τη δημιουργία μιας νέας απαιτήσεως] Παράδειγμα 30 (542): Πώληση ανείου με Καταχώριση μιας Νέας Υποχρέωσης Παράδειγμα 31 (543): Πώληση και Αποτέλεσμα Παράδειγμα 32 (544): Έννοια της ιαγραφής [παράγρ. 17 κ.ε..λ.π. 39] Παράδειγμα 33 (545): Παράγωγα Παράδειγμα 34 (546): Τυπικά Παραδείγματα Παραγώγων Παράδειγμα 35 (547): Ενσωματωμένα Παράγωγα Παράδειγμα 36 (548): ικαιώματα Προαιρέσεως Αγοράς [call options] Παράδειγμα 37 (549): Αξία (τιμή) ικαιωμάτων Προαίρεσης Παράδειγμα 38 (550): Εφαρμογή του Τύπου Black-Scholes (με τη βοήθεια του Excel) Παράδειγμα 39 (551): Απεικονίζει τη Λογιστική των ικαιωμάτων Προαίρεσης (options) Παράδειγμα 40 (552): Αποτίμηση ικαιωμάτων Προαιρέσεως Συναλλάγματος (Valuation of Currency options) Παράδειγμα 41 (553): Προθεσμιακά Συμβόλαια [Forwards contracts] Παράδειγμα 42 (554): ιαπραγμάτευση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Παράδειγμα 43 (555): Συμβόλαια Ορίων Επιτοκίου

19 Παράδειγμα 44 (556): Αποτίμηση ικαιωμάτων Προαίρεσης Επιτοκίου (valuation of Interest Rate Options) Παράδειγμα 45 (557): Ανταλλαγές (Swaps) Παράδειγμα 46 (558): Πρακτικό Παράδειγμα Αντισταθμιστικής Αποτελεσματικότητας με Προθεσμιακό Συμβόλαιο Παράδειγμα 47 (559): Εκτίμηση Αντισταθμιστικής Αποτελεσματικότητας Παράδειγμα 48 (560): Αποτελεσματικότητα και Αναποτελεσματικότητα Παράδειγμα 49 (561): Μη Αναποτελεσματικότητα στην Αντισταθμιστική Σχέση Παράδειγμα 50 (562): Αναποτελεσματικότητα στην Αντισταθμιστική Σχέση Παράδειγμα 51 (563): Παραστατικό ιάγραμμα Σχέσεων Αντιστάθμισης Παράδειγμα 52 (564): Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών για Προγραμματισμένη Αγορά σε Ξένο Νόμισμα Παράδειγμα 53 (565): Αντιστάθμιση Ταμειακής Ροής «Χρησιμοποίηση Swap Προθεσμιακής Έναρξης για το Κλείδωμα Επιτοκίου ενός Προγραμματισμένου ανεισμού με Κυμαινόμενο Επιτόκιο» Παράδειγμα 54 (566): Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών με Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης [Σ.Μ.Ε.] Παράδειγμα 55 (567): άνειο που Αντισταθμίζει Μελλοντικές Ροές Εσόδων Παράδειγμα 56 (568): Μελλοντική Αγορά Ενός Παγίου Παράδειγμα 57 (569): Μελλοντική Αγορά Εμπορευμάτων Παράδειγμα 58 (570): Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών (Βέβαιη δέσμευση για αγορά αποθεμάτων σε Ξ.Ν.) Παράδειγμα 59 (571): Επανεκτίμηση Αντιστάθμισης Ταμειακής Ροής κατά την Πρώτη Εφαρμογή του.λ.π Παράδειγμα 60 (572): Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης Παράδειγμα 61 (573): Αντιστάθμιση Ξένου Νομίσματος μιας Καθαρής Επένδυσης σε μία Αλλοδαπή Εκμετάλλευση Παράδειγμα 62 (574): Αντιστάθμιση Καθαρής Επένδυσης σε Αλλοδαπή Εκμετάλλευση Παράδειγμα 63 (575): Αντιστάθμιση μιας Καθαρής Επένδυσης σε Αλλοδαπή Οικονομική Μονάδα

20 Παράδειγμα 64 (576): Αντιστάθμιση Καθαρής Επένδυσης σε μία Ξένη Εκμετάλλευση Παράδειγμα 65 (577): Αντιστάθμιση Καθαρής Επένδυσης σε Αλλοδαπή Εκμετάλλευση. ιακοπή Αντισταθμιστικής Λογιστικής Καθαρής Επένδυσης λόγω Ζημιών Παράδειγμα 66 (578): Αντιστάθμιση Καθαρής Επένδυσης σε Αλλοδαπή Επιχείρηση Παράδειγμα 67 (579): Λογιστική Αντιμετώπιση Αντισταθμίσεων Καθαρών Επενδύσεων σε Αλλοδαπές Επιχειρήσεις Παράδειγμα 68 (580): Νομισματικός Χρυσός είναι Αγαθό ή Χρηματοοικονομικό Μέσο Παράδειγμα 69 (581): Συμφωνία Ανταλλαγής Επιτοκίων Παράδειγμα 70 (582): Προπληρωμένη Ανταλλαγή Επιτοκίου Παράδειγμα 71 (583): Ανταλλαγή Επιτοκίων με Προπληρωμή Κυμαινόμενου Επιτοκίου και Λήψη Σταθερού Παράδειγμα 72 (584): Προπληρωμένο Προθεσμιακό Συμβόλαιο Παράδειγμα 73 (585): ιαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία Ξένο Νόμισμα Παράδειγμα 74 (586): Συναλλαγματικές ιαφορές από την Μετατροπή Αλλοδαπών Οικονομικών Μονάδων (.Λ.Π. 21, παράγρ. 32 και 48,.Λ.Π. 39, παράγρ. 55,.Λ.Π. 21, παράγρ. 39) ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 40 [.Λ.Π. Αριθ. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα] Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (587): Περιπτώσεις Επενδύσεων σε Ακίνητα είναι Παράδειγμα 2 (588): Επενδύσεις σε Ακίνητα [.Λ.Π. 40] Παράδειγμα 3 (589): Μεταφορά από Επένδυση σε Ακίνητα που Παρακολουθείται σε Εύλογη Αξία σε Ιδιοχρησιμοποιούμενο Ακίνητο

21 Παράδειγμα 4 (590): Μεταφορά Ιδιοχρησιμοποιούμενου Ακινήτου σε Επένδυση σε Ακίνητα, Απεικονιζόμενη στην Εύλογη Αξία Παράδειγμα 5 (591): Κόστος Ακινήτου Παράδειγμα 6 (592): Ζημιά Απομειώσεως Μεταγενέστερη Επανεκτίμηση Παράδειγμα 7 (593): Κτήριο υπό Κατασκευή Παράδειγμα 8 (594): Επένδυση σε Ακίνητα ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αριθ. 41 [.Λ.Π. Αριθ. 41 Γεωργία] Α) Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.Λ.Π. αριθμ Β) Παραδείγματα Παράδειγμα 1 (595): Παραδείγματα τoυ Κύκλου των Βιολογικών ραστηριοτήτων είναι Παράδειγμα 2 (596): Ισολογισμός Γεωργικής Επιχείρησης (Γαλακτοπαραγωγική α.ε.) Παράδειγμα 3 (597): Εύλογη Αξία Βιολογικών Προϊόντων και Κόστος Κτήσεως Παράδειγμα 4 (598): Παραγωγή Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων Παράδειγμα 5 (599): Εύλογη Αξία Μεταβολές Τιμών Φυσικές Μεταβολές Παράδειγμα 6 (600): Γεωργικό Προϊόν Παράδειγμα 7 (601): Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ζώντα Ζώα Παράδειγμα 8 (602): Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Παράδειγμα 9 (603): Επιχορήγηση ιερμηνείες Παράδειγμα 1 (604): Ειδικού Σκοπού Οικονομικές Μονάδες (Ε.Σ.Ο.Μ.) [Μ.Ε.. 12] Παράδειγμα 1 (605): Απόσυρση Εγκαταστάσεων [Ε...Π.Χ.Π. 1] Παράδειγμα 2 (606): Απόσυρση Εγκαταστάσεων [Ε...Π.Χ.Π. 1]

22 Παράδειγμα 3 (607): Απομάκρυνση Εγκαταστάσεων [Ε...Π.Χ.Π. 1] Παράδειγμα 1 (608): Εξαγορά Μεριδίων [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 2 (609): Εξαγορά Μεριδίων [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 3 (610): Απαγορεύσεις Εξαγοράς [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 4 (611): Απαγόρευση Εξαγοράς Μεριδίων [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 5 (612): Περιορισμοί Εξαγοράς [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 6 (613): Εξαγορά και Έκδοση Νέων Μεριδίων [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 7 (614): Μερίδια και Κεφάλαιο [Ε...Π.Χ.Π. 2] Παράδειγμα 8 (615): Επεξηγηματικό Παράδειγμα [Ε...Π.Χ.Π. 3] Παράδειγμα 9 (616): Επεξηγηματικά Παραδείγματα [Ε...Π.Χ.Π. 4]

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡ. ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45 500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64488/42/Β/07/0027 Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ποσά σε χιλιάδες (εκτος αν αναφέρεται διαφορετικά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 6 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004... 7 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17 Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Leases IAS 17 Σκοπός Καθορισμός λογιστικών πολιτικών και χειρισμών για τις μισθώσεις από εκμισθωτές και μισθωτές Γνωστοποιήσεων για τις μισθώσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ)

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ) ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ Α.Ε AΡ.M.A.E.: 55790/01/Β/03/621 ΕΔΡΑ: 13 ΧΛΜ Ε.ΟΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») της 4 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 2 Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός.................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13446/01ΑΤ/Β/86/190

SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13446/01ΑΤ/Β/86/190 SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13446/01ΑΤ/Β/86/190 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 (01.01.-31.12.2008) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Α. Περιγραφή Σελίδα 1 Ισολογισµός 3 2 Κατάσταση αποτελεσµάτων 4 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Τόμου Α. 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23

Περιεχόμενα Τόμου Α. 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23 Περιεχόμενα Τόμου Α ενότητα 1 Βασικές Λογιστικές Έννοιες 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23 1.1 Εισαγωγή...23 1.2 Οι βασικές λειτουργίες της ιοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 6.3.5 Συµφωνία Ισολογισµού Εταιρείας 31/12/2004... 32. 6.3.4 Συµφωνία Ισολογισµού Εταιρείας 30/09/2004... 30

Περιεχόµενα. 6.3.5 Συµφωνία Ισολογισµού Εταιρείας 31/12/2004... 32. 6.3.4 Συµφωνία Ισολογισµού Εταιρείας 30/09/2004... 30 Ετήσιο ελτίο 2005 Ετήσιο ελτίο 2005 Περιεχόµενα Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...6 Στοιχεία ισολογισµού Eταιρείας και Oµίλου 31/12/2005...8 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18/9/2006 31/12/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (περίοδος: 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2012 Περίοδος: 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 14/07/2005 Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 (Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Mαρτίου 2013) 1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2005

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2005 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Φεβρουάριος 2006 Παρ. 1 σελ. 1 Σελίδα 1 από 83 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ( Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ) ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 6 Μαρτίου 2007 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 (1/1 31/12/2006) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα