GRAPHIC DESIGN PACKAGING DESIGN WEB DESIGN MULTIMEDIA DESIGΝ COMMUNICATIONS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GRAPHIC DESIGN PACKAGING DESIGN WEB DESIGN MULTIMEDIA DESIGΝ COMMUNICATIONS"

Transcript

1 n

2

3

4 GRAPHIC DESIGN PACKAGING DESIGN WEB DESIGN MULTIMEDIA DESIGΝ COMMUNICATIONS ΕΦΕΣΟΥ 4, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ T : F : E : W: tangram.gr

5

6 Επίβλεψη και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών Μηχανοργάνωση Λογιστηρίων Σύµβουλοι Χρηµατοοικονοµικές Μελέτες Φοροτεχνικές Εφαρµογές Νοµική Υποστήριξη: Άννα Μπούντα & Συνεργάτες Υπεύθυνος ανάλυσης: Πάρης Μήτσου Φιλολάου 188Α Αθήνα. Τηλ.: Fax:

7

8

9

10 ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ GREETING MESSAGES Η ιστορία του κλάδου δείχνει ότι η οργανωµένη βιοµηχανία τροφίµων ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών, επενδύοντας σε σύγχρονες γραµµές παραγωγής, σε ποιότητα, σε καινοτόµα προϊόντα και, µέσα σε πλαίσιο ισχυρού ανταγωνισµού, δηµιουργώντας ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Σήµερα, έχουµε το ανώτατο επίπεδο διατροφικής ασφάλειας που υπήρξε ποτέ στον πλανήτη µας κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η δουλειά που γίνεται στη βιοµηχανία τροφίµων διεθνώς, είναι τεράστια και άρτια από επιστηµονικής πλευράς. Παρά ταύτα, ο κλάδος αντιµετωπίζει σηµαντικές προκλήσεις και άλλης µορφής που πηγάζουν κυρίως από τις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις των καταναλωτών σε ό,τι αφορά στη διατροφική αξία, στην ασφάλεια και στις περιβαλλοντικές των τροφίµων. Η βιοµηχανία τροφίµων, όµως, είναι αυτή που έχει το µεγαλύτερο συµφέρον να προστατέψει και να ενηµερώσει τον καταναλωτή. Κι αυτό ακριβώς κάνει, αναλαµβάνοντας µάλιστα ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Η υπεύθυνη ανταπόκρισή της σ αυτές τις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις, υποχρεώνει τον κλάδο να προχωρήσει σε πρόσθετες επενδύσεις σε έρευνα, καθώς και στην υιοθέτηση πρόσθετων διαδικασιών ελέγχων. Τον υποχρεώνει να βελτιώνει σταθερά την ποιότητα της πληροφόρησης που δίνει στους καταναλωτές από τις πληροφορίες στις συσκευασίες µέχρι την αλήθεια στις διαφηµίσεις. Την υποχρεώνει, επίσης, να πληροφορεί τον καταναλωτή, ανοιχτά, έγκυρα και έγκαιρα, για το πραγµατικό µέγεθος οποιουδήποτε κινδύνου και τις πιθανότητες να υπάρξουν κάποιες συνέπειες. Στο πλαίσιο αυτό, συναφής και απαραίτητος στόχος για τη βιοµηχανία τροφί- µων είναι η συνεχής βελτίωση των διατροφικών συνηθειών µας και η αύξηση της σωµατικής δραστηριότητάς µας, µε σκοπό τη βελτίωση της υγείας µας. Η συνεργασία της επιστηµονικής κοινότητας, των καταναλωτικών οργανώσεων, της βιοµηχανίας τροφίµων και της πολιτείας, µπορεί να προωθήσει ισχυρές λύσεις, που προάγουν τη σωστή διατροφή και δίνουν απαντήσεις στις ανάγκες και στα προβλήµατα που προκύπτουν από µη ισορροπηµένες διατροφικές επιλογές και αποχή από τη σωµατική δραστηριότητα. Πριν από τέσσερα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε τη διαµόρφωση ευρωπαϊκής κοινωνικής πλατφόρµας για τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα και την υγεία, µε τη συµµετοχή κάθε κράτους-µέλους. Η βιοµηχανία τροφίµων οφείλει να υποστηρίξει µε θέρµη την ιδέα αυτή και να πρωτοστατήσει στην ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών σε συνεργασία µε τους αρµόδιους θεσµούς και φορείς. Ειδικά, για τη χώρα µας η ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών αποτελεί πραγµατική πρόκληση την οποία πρέπει να στηρίξουµε και να προωθήσουµε. Είναι η µόνη διέξοδος για να µη χαθεί µία ακόµη ευκαιρία, που αφορά στο µέλλον των παιδιών µας. 10 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος Συνδέσµου Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών - ΣΕΒ

11 The history of the sector shows that the food industry responds to the challenges of the times by investing in modern lines of production, in quality, and in innovative products and by promoting growth and creating new jobs, within a framework of intense competition. Today, across the world, we have the highest ever level of dietary safety and this is due to the fact that the scientific work carried out by the food industry is enormous and objective. Yet, the sector is faced with significant challenges of another nature that emanate from the ever increasing demands by the consumers regarding dietary values and safety and the impact of the Industry itself on the environment. The food industry, though, is the one that has the greatest interest to protect and inform the consumers. And this is exactly what it is doing, to a significant degree by assuming a corresponding leading role. The responsible response of the sector to those ever increasing demands, forces it to invest in research and development as well as in additional quality control systems. The industry is forced to constantly improve on the quality of the information it provides to the consumers all the way from the details on the label to truth in advertising. And it is also forced to inform the public in an open, timely and accurate manner about the real magnitude of any dietary dangers and the probability that it will suffer some consequences. Within this framework a related and necessary target of the food industry is the continuous improvement of our dietary habits in conjunction with an effective exercise regime that aims to improve the public s overall health status. The collaboration of the scientific community with consumers organizations, the food industry and the State can offer valid guidelines that promote healthy dietary habits and provide answers to the problems created by unhealthy eating and the lack of physical exercise. Four years ago, the European Union decided to design and, with the help of all member states, to implement a pan-european platform regarding eating habits, health and exercise. The food industry should wholeheartedly support this effort and should even assume a leading role in collaboration with all relevant institutions and organizations. Especially for Greece, such an initiative amounts to a challenge that we should meet and promote. This is the only way in which one more opportunity to safeguard our children s future will not be lost. DIMITRIS DASKALOPOULOS President of the SEV The Hellenic Federation of Greek Enterprices 11

12 ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ GREETING MESSAGES Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την 22η Διεθνή Έκθεση Τροφίµων Ποτών Τεχνολογίας, µία έκθεση θεσµό που προσφέρει την ευκαιρία σε περισσότερες από 600 επιχειρήσεις να ενηµερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σε έναν από τους πλέον καταξιωµένους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Η Ελληνική Βιοµηχανία Τροφίµων είναι ταυτισµένη µε την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο της Ελλάδας. Ο κλάδος µας επιδεικνύει δυναµισµό, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια µε την ανάπτυξη επενδυτικής και εµπορικής δραστηριότητας στα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισµό, εγκαταστάσεις, συστήµατα διανοµής και παραγωγής αλλά και στην εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού, η Ελληνική Βιο- µηχανία Τροφίµων έχει καταφέρει να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις ενός παγκοσµιοποιηµένου περιβάλλοντος και τις αυξανόµενες ανάγκες των καταναλωτών για διατροφικά βελτιωµένα και ασφαλή προϊόντα. Σε µία χρονιά που το οικονοµικό περιβάλλον δέχεται έντονες πιέσεις από την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση, εύχοµαι η Διεθνής Έκθεση Τροφίµων και Ποτών να αποτελέσει δίαυλο συνεργασίας και συνοχής για να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις που έχουµε µπροστά µας. 12 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ Πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων

13 With great pleasure I salute the 22nd International Food Drink Technology Exhibition, an institution that offers the opportunity to more than 600 businesses to be informed on the latest developments in one of the most established fields of Greek economy. The Greek Food Industry is identified with the economic growth and social progress of Greece. Our field displays dynamism, competiveness and extroversion with the growth of investing and trading activity in Balkans and Europe. Through the constant investments in technological equipment, locations, distribution and production systems and in the education and training of the labor force, the Greek Food Industry manages to meet the demands of the global environment as well as the increased needs of the consumers for nutritionally improved and safe products. In a year where the economic environment receives the sheer pressure that derives from the financial crisis I hope that the International Food Drink Technology Exhibition functions as a channel of collaboration and coherence so that our industry can meet the challenges that lay ahead. EVANGELOS KALOUSIS President of the Fedetation of HEllenic Food Industries 13

14 14

15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Ελληνικά-Αγγλικά Greek-English 1. Γενικές Πληροφορίες...17 General Information 2. Οργάνωση Έκθεσης...19 Exhibition Organizing 3. Ταυτότητα Έκθεσης...21 Exhibition s Identity 4. Συντελεστές - Συνεργάτες Partners - Cooperators 5. Τοµείς Έκθεσης Exhibition s Sectors 6. Συνοπτική παρουσίαση εκθετών (Αφλαβητικά - Ελληνικά)...31 Alphabetical Exhibitors Presentation (Greek) 7. Συνοπτική παρουσίαση εκθετών (Αφλαβητικά - Αγγλικά)...65 Alphabetical Exhibitors Presentation (English) 8. Συνοπτική παρουσίαση εκθετών...97 (ανά Αίθουσα & Τοµέα - Ελληνικά) Exhibitors Presentation (by Hall & Sector - Greek) 9. Συνοπτική παρουσίαση εκθετών (ανά Αίθουσα & Τοµέα -Αγγλικά) Exhibitors Presentation (by Hall & Sector -English) 10. Ευρετήριο εκθετών (ανά Αίθουσα & Τοµέα - Ελληνικά) Index of Exhibitors (by Hall & Sector - Greek) 11. Ευρετήριο εκθετών (ανά Αίθουσα & Τοµέα - Αγγλικά) Index of Exhibitors (by Hall & Sector - English) 12. Παράρτηµα Appendix 13. Σηµειώσεις Notes 0 15

16 16 16

17 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ GENERAL INFORMATION Ελληνικά-Αγγλικά Greek-English 1 17

18 22η IFDTEX ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5-9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 AΘΗΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ Ιδιοκτησία MACK BROOKS HELLAS EXHIBITIONS AE ΟΡΓΑΝΩΣΗ MACK BROOKS HELLAS EXHIBITIONS AE Μεσογείων 210 &Υµηττού 2, Χολαργός Αθήνα Τηλ: Fax: MACK BROOKS EXHIBITIONS GROUP Romeland House. Romeland Hill. St.Albans Herts. AL3 4ET United Kingdom Μέλος U.F.I. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ METROPOLITAN EXPO Διεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» Σπάτα Αττική Τηλ: , 950 Fax: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Expo Work nd IFDTEX INTERNATIONAL FOOD-DRINK-TECHNOLOGY EXHIBITION 5-9 FEBRUARY 2009 IN ATHENS EXHIBITORS CATALOGUE Ownership MACK BROOKS HELLAS EXHIBITIONS SA ORGANIZATION MACK BROOKS HELLAS EXHIBITIONS SA 210, Mesogion & 2, Imittou str., Athens -Greece Tel: Fax: MACK BROOKS EXHIBITIONS GROUP Romeland House. Romeland Hill. St.Albans Herts. AL3 4ET United Kingdom U.F.I. Member VENUE METROPOLITAN EXPO Athens International Airport «El. Venizelos» Spata Αττική Τel: , 950 Fax: TECHNICAL SERVICES Expo Work

19 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ EXHIBITION ORGANIZING Ελληνικά-Αγγλικά Greek-English 2 19

20 HMEΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 5 έως 9 Φεβρουαρίου 2009 ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5-8/2 (11:00-21:00) 9/2. (11:00-20:00) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ Ετήσια ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Διεθνής ΕΚΘΕΜΑΤΑ Τρόφιµα - Catering - Κρασί - Καφές - Ποτά - Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Βιολογικά Προϊόντα - Παραδοσιακά Προϊόντα - Προϊόντα Ευρείας Κατανάλωσης Ξενοδοχειακός & Βιοµηχανικός Επαγγελµατικός Εξοπλισµός - Συσκευασίες Υπηρεσίες - Εκδόσεις - Πρεσβείες - Επιµελητήρια - Υπουργεία - Σύνδεσµοι Επαγγελµατικά Αυτοκίνητα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Γραφεία ενηµέρωσης και πληροφοριών - Γραφείο Τύπου Tεχνικές υπηρεσίες - Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες Ταξιδιωτικό πρακτορείο - Ιατρείο - Υπηρεσίες Υγιεινής Ασφάλεια - Εστιατόρια - Καφέ - Γραφεία παροχών Οπτικοακουστικών µέσων Ενοικιάσεις φυτών - Αίθουσες εκδηλώσεων - Mini Market - ATM OPERATION DATES 5 until 9 of February 2009 DATES - OPENING HOURS 5-8/2 (11:00-21:00) 9/2 (11:00-20:00) PERIODICITY Annually ORIENTATION International EXHIBITS Food - Catering - Hot Beverage - Wines - Coffee - Drinks - Bakery - Confectionery Biological Products - Traditional Products - Consumption Products Hotel & Industrial Professional Equipment Packaging - Services - Publications - Embassies - Chambers Ministry Association - Commercial Vehicles PROVIDED SERVICES Information offices - Press office - Technical support - Electrical support Travel Agency - Medical support - Sanitary services - Security Services Catering - Restaurant - Supplies office - Visual & Sound equipment Rent of plants - Meeting rooms - Mini Market - ATM 20

21 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ EXHIBITION S IDENTITY Ελληνικά-Αγγλικά Greek-English 3 21

22 22 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MACK BROOKS HELLAS EXHIBITIONS AE Μέλος του Οµίλου MACK BROOKS EXHIBITION GROUP ΠΡΟΕΔΡΟΣ Stephen Brooks ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δηµήτρης Ηλιόπουλος ΜΕΛΗ Δ.Σ. Simon Adkins Hakan Gershagen ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Β. Φαλαγκαράκης & Συνεργάτες Άννα Μπούντα ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δίκτυο Π.Μ ΕΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING Δηµήτρης Ηλιόπουλος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σωτηρία Κίσσα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ειρήνη Καλαµπούρδα FINANCIAL COORDINATOR Σάκης Ακτύπης Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρετή Μουράτη ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ελπίδα Κατσογριδάκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Γιάννης Μαργέλης ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Βασίλης Σουλτάνης Μαρία Μητροπούλου, Ηλίας Ματσούκας Αλεξάνδρα Μαρκεζίνη ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ MACK BROOKS HELLAS EXHIBITIONS AE ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ-ΕΚΔΟΣΕΩΝ Δηµήτρης Ηλιόπουλος Αρετή Μουράτη ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ Iconico ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Ελπίδα Κατσογριδάκη ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Βασίλης Σουλτάνης ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Aντώνης Καπίρης Tangram Creative Studio ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Μιχάλης Ορφανός

23 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ PARTNERS-COOPERATORS Ελληνικά Greek 4 23

24 24 ORGANIZING COMPANY MACK BROOKS HELLAS EXHIBITIONS SA Member of THE MACK BROOKS EXHIBITION GROUP CHAIRMAN Stephen Brooks VICE PRESIDENT & MANAGING DIRECTOR Dimitris Iliopoulos MEMBERS Simon Adkins Hakan Gershagen COMPANY S ATTORNEYS Falagarakis & Partners Anna Bounda TAX CONSULTANT Diktio P.M LTD GENERAL MANAGER & MARKETING DIRECTOR Dimitris Iliopoulos FINANCE DIRECTOR Sotiria Kissa FINANCE DEPARTMENT Irene Kalambourda FINANCIAL COORDINATOR Sakis Aktipis PUBLIC RELATIONS MANAGER Areti Mourati PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT Elpida Katsogridaki SALES MANAGER Yannis Margelis SALES DEPARTMENT Vassilis Soultanis Maria Mitropoulou Helias Matsoukas Alexandra Markezini ADVERTISINGS-PUBLISHINGS MACK BROOKS HELLAS EXHIBITIONS SA DIRECTORS OF ADVERTISING/PUBLISHINGS Dimitris Iliopoulos Areti Mourati T.V. SPOT Iconico CATALOGUE STRUCTURE Εlpida Katsogridaki ADVERTISMENT DIRECTOR Vassilis Soultanis ARTWORK Antonis Kapiris Tangram Creative Studio PRINTING-BOOK BINDING Michalis Orfanos S.A.

25 PARTNERS-COOPERATORS ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ English Αγγλικά 4 25

26 ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣA 1 Αλκοολούχα Μπίρες Αναψυκτικά Ξηροί καρποί Αναψυκτικά µε αλκοόλ Ηδύποτα Όλα τα είδη Καφέ Παρελκόµενα Καφέ Αυτόµατοι πωλητές Αφεψήµατα Ζεστή & κρύα σοκολάτα Latte Σιρόπια καφέ Μηχανές καφέ Σιρόπια σοκολάτας Συνοδευτικά καφέ Ζάχαρη Ποτά µη αλκοολουχά Εnergy drinks Isotonic Χυµοί Επιτραπέζιο Nερό Ανθρακούχο νερό Φυσικοί χυµοί φρούτων & Λαχανικών Επιλεγµένοι οίνοι απ όλο τον κόσµο Αποστάγµατα Ούζο Τσίπουρο Εµφιαλωτήρια Αποστακτήρια Πώµατα Ετικέτες Συσκευασίες Δεξαµενές Αξεσουάρ κρασιού Αµπελοοινικός εξοπλισµός Ειδικός τύπος ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣA 2 Βιοµηχανικός εξοπλισµός Ανυψωτικά Περονοφόρα Bιοµηχανική ψύξη Μηχανήµατα & υλικά συσκευασίας Ετικετέζες Σιλό Χηµικά Μηχανήµατα κοπής & τυποποίησης προϊόντων βιοµηχανίας Μηχανήµατα επεξεργασίας νερού Ανακυκλωµένα υλικά συσκευασίας Αυτοµατισµοί Ροµποτικά συστήµατα Μηχανήµατα τεµαχισµού κρέατος Βιοµηχανικά Αέρια Αντλίες Φίλτρα Μηχανήµατα Τυροκοµίας Συστήµατα διακίνησης & αποθήκευσης Ζυγιστικά Ταµειακές Μηχανές Συστήµατα µηχανοργάνωσης Προβολικά συστήµατα Φωτισµός επαγγελµατικών χώρων Συστήµατα πωλήσεων & παραγγελειοληψίας barcode Συστήµατα τροφοδοσίας & καταγραφής προϊόντων Ψύκτες νερού Συστήµατα εξαερισµού & θέρµανσης Επαγγελµατικές µηχανές πλυσίµατος φρούτων, λαχανικών & οστράκων Τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, λογισµικά Αντικλεπτικά συστήµατα ασφάλειας Εξοπλισµός Super Market Είδη προστασίας εργαζοµένων Έπιπλα χώρων εστίασης & ξενοδοχείων Επαγγελµατικά οχήµατα Γερανοφόρα Ψύξη Μεταφοράς Κατασκευές & επενδύσεις θαλά- µων επαγγελµατικών αυτοκινήτων Καντίνες Containers Μετασκευές επαγγελµατικών αυτοκινήτων Υπηρεσίες Υγιεινής Υπηρεσίες πιστοποίησης HACCP Όργανα ποιοτικού ελέγχου Προϊόντα καθηµερινής φροντίδας & υγιεινής-καθαριστικά Απολυµαντικά Χαρτικά Υπηρεσίες internet Logistic Εξοπλισµός επαγγελµατικής εστίασης θερµαινόµενες βιτρίνες blenders φούρνοι βιτρίνες & µηχανές παγωτού, τοστιέρες Εξοπλισµός κουζίνας ξενοδοχείων Θερµοθάλαµοι ανοξείδωτες κατασκευές αποστειρωτές επαγγελµατικά σκεύη κουζίνες κόπτες λαχανικών διακόσµηση & στολισµός πιάτων Επαγγελµατική ψύξη- Συστήµατα διανοµής-επαγγελµατική ένδυση Περιοδικά Τύπος Μηχανήµατα Αρτοποιίας ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΘΟΥΣA 3 Προϊόντα Κρέατος & Κρεατοπαρασκευασµάτων Αλλαντικά Προϊόντα Ιχθυρών & Αλιευµάτων Γαλακτοκοµικά & τυροκοµικά προϊόντα Κατεψυγµένα Τρόφιµα Ζυµαρικά Όσπρια-Προϊόντα Πτηνοτροφείου Οργανισµοί Πρεσβείες Επιµελητήρια Ατοµικές µερίδες φαγητού Σαλάτες, µείγµατα, ζωµοί, βούτυρα Μερίδες & επαγγελµατική συσκευασία Dessert, µαγειρικά λίπη, µαργαρίνες Σάλτσες, Σούπες, Α Ύλες τροφίµων Αφυδατωµένα & αποξηραµένα λαχανικά Στιγµιαία γεύµατα Φαγητό ευκολίας Κατ/νες σφολιάτες Ζύ- µες, πίτες Snacks Κρουασάν Σάντουιτς Hamburger Hot dogs Πίτσα Ηµιέτοιµο φαγητό Αποξηραµένα φρούτα Μερίδες φαγητού βαθιάς κατάψυξης Τοπικά & Εθνικά εδέσµατα & σπεσιαλιτέ Σάλτσες, σούπες, dressing Α ύλες Παγωτά Παγωτοµηχανές Κυνήγι Ειδικός τύπος ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣA 4 Παραδοσιακά προϊόντα Φρέσκα Φρούτα & Λαχανικά Ελαιόλαδο Επιτραπέζιες Ελιές Οργανισµοί Επιµελητήρια Βιολογικά Τρόφιµα Οίνοι βιολογικής καλλιέργειας Βιολογικά προϊόντα καθηµερινής φροντίδας & υγιεινής Βιολογικοί χυµοί Βότανα Προϊόντα Αρτοποιίας: Παξιµάδια Κουλούρια Άρτοι Μύλοι Αλευριοβιοµηχανίες Κριτσίνια Snacks µελιού Προϊόντα Ζαχ/κης: Γλυκά κουταλιού Γλυκά σιροπιαστά Βάσεις Γλυκαντικές ουσίες Μπαχαρικά Αρωµατικά βότανα Μεσογειακή διατροφή Σοκολάτες Ζαχαρώδη Ειδικός τύπος 26

27 ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ EXHIBITION S SECTORS Ελληνικά Greek 5 27

28 DRINKS SECTION HALL 1 Alcoholic drinks Beers Soft drinks Alcoholic soft drinks Liqueurs Dried nuts Traditional drinks All kind of coffee Coffee & tea accompanying products Vending machines Beverages Hot & Cold chocolate Latte Coffee syrups Tea Chocolate syrups Sugar Coffee related products Coffee machines Non Alcoholic Drinks Energy Drinks Isotonic Juices Table Water Carbonated drinks Natural fruit & vegetables juices Wines from all over the world Distilled drinks Ouzo Tsipouro Bottling machines Distillation machines Caps Labels Packaging Tanks Wine accessories Vineyard & wine equipment Press Magazines TECHNOLOGY SECTION HALL 2 Industrial Equipment Lifting machinery Industrial cooling Forklifts Packaging materials & machinery Silos Chemicals Industrial cutting & product standardization machinery Recycled packaging material Automation, robotic systems Industrial gases Meat cutting machinery Pumps Filters Dairy machinery Weighing Cash machines Software systems Projection systems lighting systems Barcode systems Systems for food registration Water coolers Ventilation & Heating systems Professional food washers Telecommunication systems Antilock safety systems Hotel & Restaurant furnitures Super Market equipment Metallic constructions Pergolas Umprellas Workers protection products Commercial vehicles Cranes Cooling transportation Construction & Coating of units for trucks Cantinas Containers Hygiene service & disinfection Certification Services HACCP Quality control instruments Products for daily care & hygiene Cleaning products Disinfection products Bakery machinery Paper tissues Internet services Logistic Commercial restaurant equipment: heated food display showcases blenders ice cream display cases ice cream makers toasters ovens Hotel kitchen equipment: thermoelectric warmer stainless equipment sterilizers kitchenware utensils vegetable cutters Garnishing & food presentation Commercial refrigeration & freezing Distribution systems Work wear Press Magazines FOOD SECTION HALL 3 Meat & meat products Cold cuts Fish & Fishery products Dairy & milk products Frozen food Pasta Dry legumes Poultry products Organizations Embassies Chambers Single food portions Salads Mixes Gravies Butters Single portions & commercial packs Desserts Cooking butters Margarines Sauces Soups Raw food materials Hunting Dehydrated & dried vegetables Convenience food Frozen dough Snacks Croissants Sandwiches Hamburgers Hot dogs, pizza Pies Semi cooked food Dried fruits Hunting Deep freezing food portions Local & National Food & specialties Sauces Soups Dressing Raw materials Ice creams Ice cream machines Press Magazines TRADITIONAL-ORGANIC SECTION HALL 4 Traditional products Fruits & vegetables Olive oil Table olives Organizations Chambers Organic food Organic wines Organic products of daily care & hygiene Organic juices Herbs Bakery products: Rusk Cookies Bread Spices Aromatic Herbs Mediterranean food Mills Flour mills Bread sticks Pastry products: Syrup sweets spoon sweets Sponge cakes Sweet substances Pastry equipment, display cases Candies Chocolates Honey snacks Press Magazines 28

29 EXHIBITION S SECTORS ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Αγγλικά English 5 29

30 30 30

31 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ALPHABETICAL EXHIBITORS PRESENTATION Ελληνικά Greek 6 31

32 ΑΙΘΟΥΣΑ Nο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ A A AFXENTIOU DAIRIES LTD AIR LIQUIDE HELLAS AEBA ALEXAKIS TROPICAL FRUITS - ZAROS ATHENS ALFA FREEZER AEBE ANELIXIS SOLUTIONS AE ASIA FOOD INDUSTRY PUBLISHING Co.LTD 2 39Α-58Α AUTOMATION LINK ΕΠΕ A A AVGOUSTINOS FOOD INDUSTRY LTD BALLY NUTS-ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 204A BAMIX-GENERAL INTERTRADE ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 1 41A BITEX OE 4 8 BOVALETTI ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ.ΔΕΣΠΟΙΝΑ CARDINAL (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ 1 198A CHOCOLATE GRAPHICS HELLAS ΕΠΕ A A CHRISTIS DAIRIES LTD CLIVENT- ΔΡΟΣΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ COFFEE REPUBLIC SA COFFEECO - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Σ.Ε. & ΣΙΑ ΕΕ 3 10Α COMPUPRESS AE CONDITO AEBE CRETA LAND OF PLENTY CRETA MEL AEBE 4 31 CRETA NET AE CUBIT AE 32

33 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ALPHABETICAL EXHIBITORS PRESENTATION GREEK ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Κυπριακό χαλούµι βιοµηχανικά αέρια Φρουτοπολτός, χυµοί εξωτικών φρούτων, νερό ψυκτικοί θάλαµοι συστήµατα µηχανογράφησης, λιανικής, χώρων εστίασης, ξενοδοχείων Asia Food Industry Directory συστήµατα-λογισµικό διαχείρισης ποιότητας κατεψυγµένα φαγητά & Κυπριακά λουκούµια ξηροί καρποί, αποξηραµένα φρούτα ελβετικό µίξερ µπύρα, κατεψυγµένα προϊόντα & βιολογικά ζυµαρικά, παραδοσιακά & µε ιδιαίτερες γεύσεις τρόφιµα από την Ασία προσωποποιηµένες σοκολάτες, εκτυπώσεις σε σοκολάτα τυριά & γαλακτοκοµικά προϊόντα µηχανήµατα παραγωγής πάγου, ψυκτικά µηχανήµατα καφές, σοκολάτα, τσάι, ταµπλέτες σιρόπια, σοκολάτες Food Service περιοδικό σαλάτες, µουστάρδες, κέτσαπ ελαιόλαδο, µέλι, µπαχαρικά, αρωµατικά φυτά, σαπούνι µέλι, παστέλι, µαντολάτο βιολογικά & παραδοσιακά Κρητικά πρ., φυτικά καλλυντικά ταµειακές µηχανές

34 ΑΙΘΟΥΣΑ Nο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 8 D ARTEMIS ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 2 9 DIXELL SPA DRACULI COFFEE AE 3 10 EL SABOR MEXICAN FOODS ABEE ELXIS AE EMPORIS DESIGN-ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ENERCOM HELLAS SA ERBORA-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ 4 4,5,6 EURO AFRICA TRADING ΕΠΕ EUROGAT AE EUROLOGIC ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ AEE 3 192A-209A FLAVOUR FACTORY ΑΕ 1 10 FOUNTAIN GREECE ΕΠΕ FOUR PRESS ΕΠΕ FROZYM AE G. BLAME LTD 3 236Α GOLD OSTRICH GRATSIA ΕΠΕ GREEKPOL Co LTD A A GREEN NETWORK TRADING LTD 3 245Α GRUPO RIBEREBRO GROUP GRUPPO ESPRESSO HANDS PIZZA GREECE ΟΥΑΝΙΣ Γ. - ΖΑΚΟΣ Κ. ΟΕ A A HERCULES RAVIOLI INDUSTRIAL LTD 34

35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ALPHABETICAL EXHIBITORS PRESENTATION GREEK ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX γνήσια παραδοσιακά προϊόντα µε αποστάγµατα & εκχυλίσµατα φρούτων συστήµατα καταγραφής δεδοµένων ηλεκτρονικοί ελεγκτές καφές nacho chips, wraps, dips εξοπλισµός S/M, συστήµατα προώθησης τραπεζοµάντηλα, σεντόνια, ιµατισµός Ξενοδοχείων-εστιατορίων συστήµατα Η/Υ προϊόντα Βιολογικής καλλιέργειας φρέσκα φρούτα & λαχανικά µηχανές καφέ & εξοπλισµός µπάρ, ξενοδοχείων, εστιατορίων µεταφορές, αποθηκεύσεις τρόφιµα διεθνούς κουζίνας, delicatessen, βιολογικά προϊόντα, προϊόντα εστίασης αυτόµατοι πωλητές, ψύκτες νερού, καφέδες περιοδικός κλαδικός τύπος: «Market Leader», «Χονδρεµπόριο επι χάρτου», Green Heart κατ/νη ζύµη, finger food, convenience food προϊόντα catering & σούπες, ποιοτικός καφές λουκάνικο χωριάτικο από στρουθοκάµηλο-ελάφιαγριογούρουνο, νωπό κρέας στρουθοκάµηλου καφέδες, γρανίτες, λοιπά ροφήµατα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, βιολογικό & συµβατικό Βιολογικά προϊόντα (φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ελαιόλαδο, ψωµί, γλυκά) κονσέρβες λαχανικών, έτοιµα γεύµατα καφές, σοκολάτα, smoothies, µηχανές καφέ, αυτόµατοι πωλητές υπηρεσίες franchising εισαγωγές ραβιόλες

36 ΑΙΘΟΥΣΑ Nο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ IBS AE INFOPUBLICA AE 2 12 INTEGRAL-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ ΕΕ 2 90 INTERCOLD - ΝΟΤΑΡΑΣ INTERFROST AE 3 245Α IPERACTION A A A A A A A A KEO PUBLIC LTD KLEOVOULOS MICHAEL TRADING LTD KOUROUSHIS N.TH.DAIRIES LTD KOUTSOKOUMNIS N.S. LTD LE BON GOURMET ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ LIT SOLUTIONS - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΟΥ LITCHI FOODSERVICE AB LONG JAMES - ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Ν. ΟΕ A A A A MADARI ALLANTIKA LTD M & MAMA S KETTLE LTD 2 7 MEAT MACHINERIE ΕΠΕ 4 9 MEDITERRA AE MESSE DUSSELDORF GMBH ON BEHALF OF CMA συµµετοχές των: METROPOLITAN F & B MINI BAR ΕΠΕ MONELLS A A MORFAKIS CH. LTD MZM-ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΓΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 36

37 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ALPHABETICAL EXHIBITORS PRESENTATION GREEK ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX αναψυκτικά περιοδικά: Hotel & Restaurant, Plant Management επαγγελµατικά ψυγεία S/M, κρεοπωλείων βιοµηχανική ψύξη κατεψυγµένα λαχανικά & φρούτα κονσέρβες λαχανικών, έτοιµα γεύµατα κρασιά, χυµοί, νερό χαρουπόµελο, παστέλι χαρουπιού & φιστικιού, χαρουπόσκονη, θρεψίνη γαλακτοκοµικά προϊόντα no fax µαρµελάδες, πάστα φρούτων, µέλι, σάλτσες φρούτων, σάλτσα πίτσας σιρόπια καφέ, ροφήµατα, χυµοί, σοκολάτες, smoothies, γρανίτες, toppings εττικετέζες, εκτυπωτικά µηχ/τα Σκανδιναβικά προϊόντα τροφίµων no fax καφές, σοκολάτα, µηχανές καφέ λουκάνικα, χοιροµέρι, λούντζα, ποσυρτή πατατάκια µηχανήµατα επεξεργασίας κρέατος παραγωγή & εµπορία παραδοσιακών προϊόντων Γερµανικά προϊόντα (τρόφιµα & ποτά) αλλαντικά, ελαία, ζυµαρικά, λαχανικά, ρύζι ποτά no fax αλλαντικά µαρµελάδες, πίκλες, γλυκά, σάλτσες & κονσέρβες φρούτων & λαχανικών λουκάνικα, αλλαντικά, σαλάµια, πίκλες, κρεµµυδάκια, ξυνολάχανο, µούσταρδες, κέτσαπ

38 ΑΙΘΟΥΣΑ Nο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2 86 NCA HELLAS ΕΠΕ A A NEW SEVEGEP LTD 2 92Α-101A PACKOFLEX AE A A A A A A A A A A PANCYPRIAN POTATO GROWERS GROUP PANTZIAROS BROS DAIRY LTD PARADISIOTIS LTD PARPIS STAVROS FOODSTUFFS LTD PITTAS DAIRIES LTD 1 41 POLAR KRUSH HELLAS AE PREPAC AEBE PROVIL ΑΕ PT BEVERAGE WORLD LIMITED & ΣΙΑ ΕΕ SALOMON FOOD WORLD GmbH SEACRETS OF GREECE 4 72 SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 4 29 SERAL AE SILEX HELLAS - ΚΟΤΣΕΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ 4 37 SIMPLY DELICIOUS ΠΑΣΟΥΛΑΣ Ε.-ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. ΟΕ SIVVAS AE SIVVAS AE SMARTPRESS AE A A SODAP LTD 4 118Α STAT BANK ΕΠΕ 2 11 TAILORS CONSULTING 38

39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ALPHABETICAL EXHIBITORS PRESENTATION GREEK ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX µηχανήµατα συσκευασίας χυµοί φρούτων σε tetra pack, συµπυκνωµένοι χυµοί & δυνατότητα ιδιωτικής ετικέτας υλικά συσκευασίας, µηχανήµατα πατάτες φρέσκο χαλούµι, τυρί φλαούνας, ξυρή αναρή κοτόπουλα, προϊόντα κρέατος χαρουπόµελο, χαρουπόσκονη, χαρουπολάτες, χαρουπέλλα, θρεψίνη γαλακτοκοµικά προϊόντα εµπόριο Α υλών & µηχ/των παρασκευής ροφηµάτων & ποτών µηχανήµατα & υλικά συσκευασίας παραγωγή βοηθητικών υλών τροφίµων µπύρες convenience προϊόντα για τρόφιµα ελαιόλαδο, ελιές, µέλι, βαλσάµικο αρωµ.ξύδι, παραδοσιακά γλυκά, βότανα, σαπούνι ελαιόλαδου, αλάτι, δωροσυνθέσεις µικρές οικιακές συσκευές ζαχαρώδη, σοκολ/ειδή προϊόντα εξοπλισµοί, συστήµατα grill σάλτσες, µαρινάρες, µουστάρδες, µέλι, ελαιόλαδο, ζυµαρικά, ελιές εξοπλισµοί επεξεργασίας κρέατος βοηθητικές ύλες τροφίµων, καρυκεύµατα, υλικά συσκευασίας OINOPOLIS περιοδικό κρασιά Stat Bank εκδόσεις σύµβουλοι επιχειρήσεων, υπηρεσίες πιστοποίησης

Με την στήριξη των: ΔΙΚ ΤΥΟ, L//t/o?/a7wv' ΧΑΝΙΩΝ & ΡΕΘΥΜΝΗΣ I ΔΡΟΜΟΙ ΚΡΑΣΙΟΥ « A G R E C O F A R M ΟΙΚΟΓ. I.AAHMKil V ΑΓΑΟΩΛ.

Με την στήριξη των: ΔΙΚ ΤΥΟ, L//t/o?/a7wv' ΧΑΝΙΩΝ & ΡΕΘΥΜΝΗΣ I ΔΡΟΜΟΙ ΚΡΑΣΙΟΥ « A G R E C O F A R M ΟΙΚΟΓ. I.AAHMKil V ΑΓΑΟΩΛ. Με την στήριξη των: Wines of Crete {ν sense of place ΔΙΚ ΤΥΟ, L//t/o?/a7wv' ΧΑΝΙΩΝ & ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΕΟΥΜΝΟΥ I ΔΡΟΜΟΙ ΚΡΑΣΙΟΥ «A/Ll LOUNGE APARTMENTS i WINE ROADS A G R E C O F A R M ΟΙΚΟΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906 e-mail info@cold.org.gr, www.cold.org.gr. www.cold.org.gr

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906 e-mail info@cold.org.gr, www.cold.org.gr. www.cold.org.gr ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906 Οδηγός για Ψυκτικές Αποθήκες και Κέντρα ιανοµής Προϊόντων Ψύξης και των Επιχειρήσεων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε Ψυκτικές

Διαβάστε περισσότερα

30.11-3.12. 44 η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού Ξενοδοχείων, Μονάδων Εστίασης & Ψυχαγωγίας

30.11-3.12. 44 η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού Ξενοδοχείων, Μονάδων Εστίασης & Ψυχαγωγίας 44 η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού Ξενοδοχείων, Μονάδων Εστίασης & Ψυχαγωγίας 44 th International Equipment Exhibition for Hotels, Restaurants & Entertainment Facilities 30.11-3.12 2012 ΕΚΘΕΣΗ Τα έσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

Taste Investigator...20. Meet Executive Chef Skevos Kapsos. Γνωρίστε τον Executive Chef Σκεύο Κάψο. Perfect Couples...22. Gourmet matchmaking

Taste Investigator...20. Meet Executive Chef Skevos Kapsos. Γνωρίστε τον Executive Chef Σκεύο Κάψο. Perfect Couples...22. Gourmet matchmaking C A R O B M I L L R E S T A U R A N T S I S S U E 3-2 0 1 3 F O O D C U L T U R E L I F E S T Y L E T H I S I S Y O U R F R E E C O P Y P L E A S E K E E P I T W I T H O U R C O M P L I M E N T S contents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ Tυροκομία Γαλακτοκομία Κτηνοτροφικοί Εξοπλισμοί Τεχνολογίες Συσκευασία Μεταποίηση Προϊόντα ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Σύνδεσμος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητικός πίνακας εκθετών Αlphabetical list of exhibitors

Αλφαβητικός πίνακας εκθετών Αlphabetical list of exhibitors ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΞΙΑΣ ADDED VALUE Αλφαβητικός πίνακας εκθετών Αlphabetical list of exhibitors Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ THE MAGIC OF PLASTICS 16Syskevasia - Plastica ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΤΩΝ SYSKEVASIA A & G

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ. Νέο πρωτοποριακό ICE toner. Ανοικτά συστήματα CtP flexo κορυφαίας ποιότητας για κλισέ φλεξογραφίας και letterpress

ΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ. Νέο πρωτοποριακό ICE toner. Ανοικτά συστήματα CtP flexo κορυφαίας ποιότητας για κλισέ φλεξογραφίας και letterpress Νέο πρωτοποριακό ICE toner Ένα μεγάλο επίτευγμα στην τεχνολογία dry toner που παρουσιάστηκε στη Labelexpo Europe 2013, αναπτύχθηκε για να ταιριάζει με υποστρώματα ευαίσθητα στη θερμότητα, όπως το PE (πολυαιθυλένιο)

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

editorial περιεχόμενα

editorial περιεχόμενα editorial περιεχόμενα 2 SNACK & COFFEE editorial περιεχόμενα 4 SNACK & COFFEE editorial περιεχόμενα ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΚΔΟΣΗ FORUM AE ΔIEYΘYNTHΣ εκδοσεων Θανάσης Γιαλούρης CREATIVE ART DIRECTOR Νίκη Γαλανοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 2 Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Δημήτριος Πετρίδης Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ. Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Eπαγγελματική. Πράσινες Στέγες. Καταναλωτική συνήθεια στη κρίση. Οικιακή κομποστοποίηση

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ. Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Eπαγγελματική. Πράσινες Στέγες. Καταναλωτική συνήθεια στη κρίση. Οικιακή κομποστοποίηση Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Υπό την αιγίδα: Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΙΕΘΝΗΣ Eπαγγελματική ΕΚΘΕΣΗ για το πράσινο Επιστημονικά θέματα: Πράσινες Στέγες σελ. 28 Καταναλωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 38 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 SNACK & COFFEE

ΤΕΥΧΟΣ 38 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 SNACK & COFFEE ΤΕΥΧΟΣ 38 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 SNACK & COFFEE editorial περιεχόμενα Editorial ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΚΔΟΣΗ FORUM AE ΔIEYΘYNTHΣ εκδοσεων Θανάσης Γιαλούρης CREATIVE ART DIRECTOR Νίκη Γαλανοπούλου ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 8 Οικονοµικά Στελέχη, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί

Περιεχόµενα. σελ. 8 Οικονοµικά Στελέχη, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #13 / Τρίτη 14 Μαΐου 2013 www.enter.net.gr ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #48 / Τρίτη 1 Απριλίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 463 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

01-02-03 '15. Δορυ λαί ου 10-12, 115 21 Aθή να, Dory le ou 10-12, GR 11521 Athen-Gri echen land. Ο κλάδος των Logistics στη Γερμανία.

01-02-03 '15. Δορυ λαί ου 10-12, 115 21 Aθή να, Dory le ou 10-12, GR 11521 Athen-Gri echen land. Ο κλάδος των Logistics στη Γερμανία. ana ana ly ly sen sen Δορυ λαί ου 10-12, 115 21 Aθή να, Dory le ou 10-12, GR 11521 Athen-Gri echen land 01-02-03 '15 Ο κλάδος των Logistics στη Γερμανία Logistikbranche T he world o f tomorrow needs

Διαβάστε περισσότερα

30 Xρόνια επιτυχηµένης πορείας

30 Xρόνια επιτυχηµένης πορείας COMMERCIAL BULLETIN A.H.C.C.D. ΤΕΥΧΟΣ: 45 ISSUE: 45 30 Xρόνια επιτυχηµένης πορείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ CHAMBER S ANNOUNCEMENTS/ SERVICES ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ CHAMBER S ACTIVITIES

Διαβάστε περισσότερα

στην μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών!

στην μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών! ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ Μαζί και η Έκθεση INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE EXHIBITION 500 Έλληνες & 100 ξένοι εκθέτες στην μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών! ΟΡΓΑΝΩΣΗ: FORUM AE, Βηλαρά 2, 104 37 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 FENCING CENTRE, HELLINIKON Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis

Διαβάστε περισσότερα

FORUM SA INTERNATIONAL TRADE FAIR ORGANIZER & PROFESSIONAL MAGAZINE PUBLISHER COMPANY PROFILE

FORUM SA INTERNATIONAL TRADE FAIR ORGANIZER & PROFESSIONAL MAGAZINE PUBLISHER COMPANY PROFILE INTERNATIONAL TRADE FAIR ORGANIZER & PROFESSIONAL MAGAZINE PUBLISHER COMPANY PROFILE 2 THE COMPANY COMPANY 26 consecutive years of successful presence 4 Trade Shows 6 Professional Magazines 2,500 Clients

Διαβάστε περισσότερα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #45 / Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Μηχανοργάνωση, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

4 Editorial Περιεχόμενα EKΔOΣH - ιδιοκτησια: Forum ae ΔIEYΘYNTHΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Θανάσης Γιαλούρης creative ART DIRECTOR: νικη γαλανοπουλου ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Εύα Τούνα ΣYNTAKtρια: ευα αντωνοπουλου SENIOR ART DIRECTOR:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ METROPOLITAN EXPO

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ METROPOLITAN EXPO ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Chef s club # 24 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 magazine forum a.e. βηλαρά 2 104 37 αθήνα τηλ.: 2105242100 7η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 2012 4-7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ METROPOLITAN EXPO Η µεγαλύτερη και πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #69 / Τρίτη 11 Νοεµβρίου 2014 2.342 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό 25.000 Αντίτυπα Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα σελ. 3 Γραµµατείς,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εταιρείας / Company Profile

Παρουσίαση Εταιρείας / Company Profile ΚΩΝΣΤ. Γ. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Εκδόσεις Περιοδικών Διοργάνωση Εκθέσεων & Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Διαφημιστικές Υπηρεσίες - Υπηρεσίες Διαδικτύου Δ. ΦΑΛΗΡΕΩΣ 23, 185 47 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

112 θέσεις εργασίας. Περιεχόμενα. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. σελ. 14

112 θέσεις εργασίας. Περιεχόμενα. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. σελ. 14 Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #25 / Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας; Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων

Περιεχόµενα. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #17 / Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα