GRAPHIC DESIGN PACKAGING DESIGN WEB DESIGN MULTIMEDIA DESIGΝ COMMUNICATIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GRAPHIC DESIGN PACKAGING DESIGN WEB DESIGN MULTIMEDIA DESIGΝ COMMUNICATIONS"

Transcript

1 n

2

3

4 GRAPHIC DESIGN PACKAGING DESIGN WEB DESIGN MULTIMEDIA DESIGΝ COMMUNICATIONS ΕΦΕΣΟΥ 4, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ T : F : E : W: tangram.gr

5

6 Επίβλεψη και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών Μηχανοργάνωση Λογιστηρίων Σύµβουλοι Χρηµατοοικονοµικές Μελέτες Φοροτεχνικές Εφαρµογές Νοµική Υποστήριξη: Άννα Μπούντα & Συνεργάτες Υπεύθυνος ανάλυσης: Πάρης Μήτσου Φιλολάου 188Α Αθήνα. Τηλ.: Fax:

7

8

9

10 ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ GREETING MESSAGES Η ιστορία του κλάδου δείχνει ότι η οργανωµένη βιοµηχανία τροφίµων ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών, επενδύοντας σε σύγχρονες γραµµές παραγωγής, σε ποιότητα, σε καινοτόµα προϊόντα και, µέσα σε πλαίσιο ισχυρού ανταγωνισµού, δηµιουργώντας ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Σήµερα, έχουµε το ανώτατο επίπεδο διατροφικής ασφάλειας που υπήρξε ποτέ στον πλανήτη µας κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η δουλειά που γίνεται στη βιοµηχανία τροφίµων διεθνώς, είναι τεράστια και άρτια από επιστηµονικής πλευράς. Παρά ταύτα, ο κλάδος αντιµετωπίζει σηµαντικές προκλήσεις και άλλης µορφής που πηγάζουν κυρίως από τις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις των καταναλωτών σε ό,τι αφορά στη διατροφική αξία, στην ασφάλεια και στις περιβαλλοντικές των τροφίµων. Η βιοµηχανία τροφίµων, όµως, είναι αυτή που έχει το µεγαλύτερο συµφέρον να προστατέψει και να ενηµερώσει τον καταναλωτή. Κι αυτό ακριβώς κάνει, αναλαµβάνοντας µάλιστα ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Η υπεύθυνη ανταπόκρισή της σ αυτές τις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις, υποχρεώνει τον κλάδο να προχωρήσει σε πρόσθετες επενδύσεις σε έρευνα, καθώς και στην υιοθέτηση πρόσθετων διαδικασιών ελέγχων. Τον υποχρεώνει να βελτιώνει σταθερά την ποιότητα της πληροφόρησης που δίνει στους καταναλωτές από τις πληροφορίες στις συσκευασίες µέχρι την αλήθεια στις διαφηµίσεις. Την υποχρεώνει, επίσης, να πληροφορεί τον καταναλωτή, ανοιχτά, έγκυρα και έγκαιρα, για το πραγµατικό µέγεθος οποιουδήποτε κινδύνου και τις πιθανότητες να υπάρξουν κάποιες συνέπειες. Στο πλαίσιο αυτό, συναφής και απαραίτητος στόχος για τη βιοµηχανία τροφί- µων είναι η συνεχής βελτίωση των διατροφικών συνηθειών µας και η αύξηση της σωµατικής δραστηριότητάς µας, µε σκοπό τη βελτίωση της υγείας µας. Η συνεργασία της επιστηµονικής κοινότητας, των καταναλωτικών οργανώσεων, της βιοµηχανίας τροφίµων και της πολιτείας, µπορεί να προωθήσει ισχυρές λύσεις, που προάγουν τη σωστή διατροφή και δίνουν απαντήσεις στις ανάγκες και στα προβλήµατα που προκύπτουν από µη ισορροπηµένες διατροφικές επιλογές και αποχή από τη σωµατική δραστηριότητα. Πριν από τέσσερα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε τη διαµόρφωση ευρωπαϊκής κοινωνικής πλατφόρµας για τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα και την υγεία, µε τη συµµετοχή κάθε κράτους-µέλους. Η βιοµηχανία τροφίµων οφείλει να υποστηρίξει µε θέρµη την ιδέα αυτή και να πρωτοστατήσει στην ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών σε συνεργασία µε τους αρµόδιους θεσµούς και φορείς. Ειδικά, για τη χώρα µας η ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών αποτελεί πραγµατική πρόκληση την οποία πρέπει να στηρίξουµε και να προωθήσουµε. Είναι η µόνη διέξοδος για να µη χαθεί µία ακόµη ευκαιρία, που αφορά στο µέλλον των παιδιών µας. 10 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος Συνδέσµου Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών - ΣΕΒ

11 The history of the sector shows that the food industry responds to the challenges of the times by investing in modern lines of production, in quality, and in innovative products and by promoting growth and creating new jobs, within a framework of intense competition. Today, across the world, we have the highest ever level of dietary safety and this is due to the fact that the scientific work carried out by the food industry is enormous and objective. Yet, the sector is faced with significant challenges of another nature that emanate from the ever increasing demands by the consumers regarding dietary values and safety and the impact of the Industry itself on the environment. The food industry, though, is the one that has the greatest interest to protect and inform the consumers. And this is exactly what it is doing, to a significant degree by assuming a corresponding leading role. The responsible response of the sector to those ever increasing demands, forces it to invest in research and development as well as in additional quality control systems. The industry is forced to constantly improve on the quality of the information it provides to the consumers all the way from the details on the label to truth in advertising. And it is also forced to inform the public in an open, timely and accurate manner about the real magnitude of any dietary dangers and the probability that it will suffer some consequences. Within this framework a related and necessary target of the food industry is the continuous improvement of our dietary habits in conjunction with an effective exercise regime that aims to improve the public s overall health status. The collaboration of the scientific community with consumers organizations, the food industry and the State can offer valid guidelines that promote healthy dietary habits and provide answers to the problems created by unhealthy eating and the lack of physical exercise. Four years ago, the European Union decided to design and, with the help of all member states, to implement a pan-european platform regarding eating habits, health and exercise. The food industry should wholeheartedly support this effort and should even assume a leading role in collaboration with all relevant institutions and organizations. Especially for Greece, such an initiative amounts to a challenge that we should meet and promote. This is the only way in which one more opportunity to safeguard our children s future will not be lost. DIMITRIS DASKALOPOULOS President of the SEV The Hellenic Federation of Greek Enterprices 11

12 ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ GREETING MESSAGES Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την 22η Διεθνή Έκθεση Τροφίµων Ποτών Τεχνολογίας, µία έκθεση θεσµό που προσφέρει την ευκαιρία σε περισσότερες από 600 επιχειρήσεις να ενηµερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σε έναν από τους πλέον καταξιωµένους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Η Ελληνική Βιοµηχανία Τροφίµων είναι ταυτισµένη µε την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο της Ελλάδας. Ο κλάδος µας επιδεικνύει δυναµισµό, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια µε την ανάπτυξη επενδυτικής και εµπορικής δραστηριότητας στα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισµό, εγκαταστάσεις, συστήµατα διανοµής και παραγωγής αλλά και στην εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού, η Ελληνική Βιο- µηχανία Τροφίµων έχει καταφέρει να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις ενός παγκοσµιοποιηµένου περιβάλλοντος και τις αυξανόµενες ανάγκες των καταναλωτών για διατροφικά βελτιωµένα και ασφαλή προϊόντα. Σε µία χρονιά που το οικονοµικό περιβάλλον δέχεται έντονες πιέσεις από την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση, εύχοµαι η Διεθνής Έκθεση Τροφίµων και Ποτών να αποτελέσει δίαυλο συνεργασίας και συνοχής για να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις που έχουµε µπροστά µας. 12 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ Πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων

13 With great pleasure I salute the 22nd International Food Drink Technology Exhibition, an institution that offers the opportunity to more than 600 businesses to be informed on the latest developments in one of the most established fields of Greek economy. The Greek Food Industry is identified with the economic growth and social progress of Greece. Our field displays dynamism, competiveness and extroversion with the growth of investing and trading activity in Balkans and Europe. Through the constant investments in technological equipment, locations, distribution and production systems and in the education and training of the labor force, the Greek Food Industry manages to meet the demands of the global environment as well as the increased needs of the consumers for nutritionally improved and safe products. In a year where the economic environment receives the sheer pressure that derives from the financial crisis I hope that the International Food Drink Technology Exhibition functions as a channel of collaboration and coherence so that our industry can meet the challenges that lay ahead. EVANGELOS KALOUSIS President of the Fedetation of HEllenic Food Industries 13

14 14

15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Ελληνικά-Αγγλικά Greek-English 1. Γενικές Πληροφορίες...17 General Information 2. Οργάνωση Έκθεσης...19 Exhibition Organizing 3. Ταυτότητα Έκθεσης...21 Exhibition s Identity 4. Συντελεστές - Συνεργάτες Partners - Cooperators 5. Τοµείς Έκθεσης Exhibition s Sectors 6. Συνοπτική παρουσίαση εκθετών (Αφλαβητικά - Ελληνικά)...31 Alphabetical Exhibitors Presentation (Greek) 7. Συνοπτική παρουσίαση εκθετών (Αφλαβητικά - Αγγλικά)...65 Alphabetical Exhibitors Presentation (English) 8. Συνοπτική παρουσίαση εκθετών...97 (ανά Αίθουσα & Τοµέα - Ελληνικά) Exhibitors Presentation (by Hall & Sector - Greek) 9. Συνοπτική παρουσίαση εκθετών (ανά Αίθουσα & Τοµέα -Αγγλικά) Exhibitors Presentation (by Hall & Sector -English) 10. Ευρετήριο εκθετών (ανά Αίθουσα & Τοµέα - Ελληνικά) Index of Exhibitors (by Hall & Sector - Greek) 11. Ευρετήριο εκθετών (ανά Αίθουσα & Τοµέα - Αγγλικά) Index of Exhibitors (by Hall & Sector - English) 12. Παράρτηµα Appendix 13. Σηµειώσεις Notes 0 15

16 16 16

17 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ GENERAL INFORMATION Ελληνικά-Αγγλικά Greek-English 1 17

18 22η IFDTEX ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5-9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 AΘΗΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ Ιδιοκτησία MACK BROOKS HELLAS EXHIBITIONS AE ΟΡΓΑΝΩΣΗ MACK BROOKS HELLAS EXHIBITIONS AE Μεσογείων 210 &Υµηττού 2, Χολαργός Αθήνα Τηλ: Fax: MACK BROOKS EXHIBITIONS GROUP Romeland House. Romeland Hill. St.Albans Herts. AL3 4ET United Kingdom Μέλος U.F.I. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ METROPOLITAN EXPO Διεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» Σπάτα Αττική Τηλ: , 950 Fax: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Expo Work nd IFDTEX INTERNATIONAL FOOD-DRINK-TECHNOLOGY EXHIBITION 5-9 FEBRUARY 2009 IN ATHENS EXHIBITORS CATALOGUE Ownership MACK BROOKS HELLAS EXHIBITIONS SA ORGANIZATION MACK BROOKS HELLAS EXHIBITIONS SA 210, Mesogion & 2, Imittou str., Athens -Greece Tel: Fax: MACK BROOKS EXHIBITIONS GROUP Romeland House. Romeland Hill. St.Albans Herts. AL3 4ET United Kingdom U.F.I. Member VENUE METROPOLITAN EXPO Athens International Airport «El. Venizelos» Spata Αττική Τel: , 950 Fax: TECHNICAL SERVICES Expo Work

19 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ EXHIBITION ORGANIZING Ελληνικά-Αγγλικά Greek-English 2 19

20 HMEΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 5 έως 9 Φεβρουαρίου 2009 ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5-8/2 (11:00-21:00) 9/2. (11:00-20:00) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ Ετήσια ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Διεθνής ΕΚΘΕΜΑΤΑ Τρόφιµα - Catering - Κρασί - Καφές - Ποτά - Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Βιολογικά Προϊόντα - Παραδοσιακά Προϊόντα - Προϊόντα Ευρείας Κατανάλωσης Ξενοδοχειακός & Βιοµηχανικός Επαγγελµατικός Εξοπλισµός - Συσκευασίες Υπηρεσίες - Εκδόσεις - Πρεσβείες - Επιµελητήρια - Υπουργεία - Σύνδεσµοι Επαγγελµατικά Αυτοκίνητα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Γραφεία ενηµέρωσης και πληροφοριών - Γραφείο Τύπου Tεχνικές υπηρεσίες - Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες Ταξιδιωτικό πρακτορείο - Ιατρείο - Υπηρεσίες Υγιεινής Ασφάλεια - Εστιατόρια - Καφέ - Γραφεία παροχών Οπτικοακουστικών µέσων Ενοικιάσεις φυτών - Αίθουσες εκδηλώσεων - Mini Market - ATM OPERATION DATES 5 until 9 of February 2009 DATES - OPENING HOURS 5-8/2 (11:00-21:00) 9/2 (11:00-20:00) PERIODICITY Annually ORIENTATION International EXHIBITS Food - Catering - Hot Beverage - Wines - Coffee - Drinks - Bakery - Confectionery Biological Products - Traditional Products - Consumption Products Hotel & Industrial Professional Equipment Packaging - Services - Publications - Embassies - Chambers Ministry Association - Commercial Vehicles PROVIDED SERVICES Information offices - Press office - Technical support - Electrical support Travel Agency - Medical support - Sanitary services - Security Services Catering - Restaurant - Supplies office - Visual & Sound equipment Rent of plants - Meeting rooms - Mini Market - ATM 20

21 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ EXHIBITION S IDENTITY Ελληνικά-Αγγλικά Greek-English 3 21

22 22 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MACK BROOKS HELLAS EXHIBITIONS AE Μέλος του Οµίλου MACK BROOKS EXHIBITION GROUP ΠΡΟΕΔΡΟΣ Stephen Brooks ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δηµήτρης Ηλιόπουλος ΜΕΛΗ Δ.Σ. Simon Adkins Hakan Gershagen ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Β. Φαλαγκαράκης & Συνεργάτες Άννα Μπούντα ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δίκτυο Π.Μ ΕΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING Δηµήτρης Ηλιόπουλος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σωτηρία Κίσσα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ειρήνη Καλαµπούρδα FINANCIAL COORDINATOR Σάκης Ακτύπης Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρετή Μουράτη ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ελπίδα Κατσογριδάκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Γιάννης Μαργέλης ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Βασίλης Σουλτάνης Μαρία Μητροπούλου, Ηλίας Ματσούκας Αλεξάνδρα Μαρκεζίνη ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ MACK BROOKS HELLAS EXHIBITIONS AE ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ-ΕΚΔΟΣΕΩΝ Δηµήτρης Ηλιόπουλος Αρετή Μουράτη ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ Iconico ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Ελπίδα Κατσογριδάκη ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Βασίλης Σουλτάνης ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Aντώνης Καπίρης Tangram Creative Studio ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Μιχάλης Ορφανός

23 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ PARTNERS-COOPERATORS Ελληνικά Greek 4 23

24 24 ORGANIZING COMPANY MACK BROOKS HELLAS EXHIBITIONS SA Member of THE MACK BROOKS EXHIBITION GROUP CHAIRMAN Stephen Brooks VICE PRESIDENT & MANAGING DIRECTOR Dimitris Iliopoulos MEMBERS Simon Adkins Hakan Gershagen COMPANY S ATTORNEYS Falagarakis & Partners Anna Bounda TAX CONSULTANT Diktio P.M LTD GENERAL MANAGER & MARKETING DIRECTOR Dimitris Iliopoulos FINANCE DIRECTOR Sotiria Kissa FINANCE DEPARTMENT Irene Kalambourda FINANCIAL COORDINATOR Sakis Aktipis PUBLIC RELATIONS MANAGER Areti Mourati PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT Elpida Katsogridaki SALES MANAGER Yannis Margelis SALES DEPARTMENT Vassilis Soultanis Maria Mitropoulou Helias Matsoukas Alexandra Markezini ADVERTISINGS-PUBLISHINGS MACK BROOKS HELLAS EXHIBITIONS SA DIRECTORS OF ADVERTISING/PUBLISHINGS Dimitris Iliopoulos Areti Mourati T.V. SPOT Iconico CATALOGUE STRUCTURE Εlpida Katsogridaki ADVERTISMENT DIRECTOR Vassilis Soultanis ARTWORK Antonis Kapiris Tangram Creative Studio PRINTING-BOOK BINDING Michalis Orfanos S.A.

25 PARTNERS-COOPERATORS ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ English Αγγλικά 4 25

26 ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣA 1 Αλκοολούχα Μπίρες Αναψυκτικά Ξηροί καρποί Αναψυκτικά µε αλκοόλ Ηδύποτα Όλα τα είδη Καφέ Παρελκόµενα Καφέ Αυτόµατοι πωλητές Αφεψήµατα Ζεστή & κρύα σοκολάτα Latte Σιρόπια καφέ Μηχανές καφέ Σιρόπια σοκολάτας Συνοδευτικά καφέ Ζάχαρη Ποτά µη αλκοολουχά Εnergy drinks Isotonic Χυµοί Επιτραπέζιο Nερό Ανθρακούχο νερό Φυσικοί χυµοί φρούτων & Λαχανικών Επιλεγµένοι οίνοι απ όλο τον κόσµο Αποστάγµατα Ούζο Τσίπουρο Εµφιαλωτήρια Αποστακτήρια Πώµατα Ετικέτες Συσκευασίες Δεξαµενές Αξεσουάρ κρασιού Αµπελοοινικός εξοπλισµός Ειδικός τύπος ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣA 2 Βιοµηχανικός εξοπλισµός Ανυψωτικά Περονοφόρα Bιοµηχανική ψύξη Μηχανήµατα & υλικά συσκευασίας Ετικετέζες Σιλό Χηµικά Μηχανήµατα κοπής & τυποποίησης προϊόντων βιοµηχανίας Μηχανήµατα επεξεργασίας νερού Ανακυκλωµένα υλικά συσκευασίας Αυτοµατισµοί Ροµποτικά συστήµατα Μηχανήµατα τεµαχισµού κρέατος Βιοµηχανικά Αέρια Αντλίες Φίλτρα Μηχανήµατα Τυροκοµίας Συστήµατα διακίνησης & αποθήκευσης Ζυγιστικά Ταµειακές Μηχανές Συστήµατα µηχανοργάνωσης Προβολικά συστήµατα Φωτισµός επαγγελµατικών χώρων Συστήµατα πωλήσεων & παραγγελειοληψίας barcode Συστήµατα τροφοδοσίας & καταγραφής προϊόντων Ψύκτες νερού Συστήµατα εξαερισµού & θέρµανσης Επαγγελµατικές µηχανές πλυσίµατος φρούτων, λαχανικών & οστράκων Τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, λογισµικά Αντικλεπτικά συστήµατα ασφάλειας Εξοπλισµός Super Market Είδη προστασίας εργαζοµένων Έπιπλα χώρων εστίασης & ξενοδοχείων Επαγγελµατικά οχήµατα Γερανοφόρα Ψύξη Μεταφοράς Κατασκευές & επενδύσεις θαλά- µων επαγγελµατικών αυτοκινήτων Καντίνες Containers Μετασκευές επαγγελµατικών αυτοκινήτων Υπηρεσίες Υγιεινής Υπηρεσίες πιστοποίησης HACCP Όργανα ποιοτικού ελέγχου Προϊόντα καθηµερινής φροντίδας & υγιεινής-καθαριστικά Απολυµαντικά Χαρτικά Υπηρεσίες internet Logistic Εξοπλισµός επαγγελµατικής εστίασης θερµαινόµενες βιτρίνες blenders φούρνοι βιτρίνες & µηχανές παγωτού, τοστιέρες Εξοπλισµός κουζίνας ξενοδοχείων Θερµοθάλαµοι ανοξείδωτες κατασκευές αποστειρωτές επαγγελµατικά σκεύη κουζίνες κόπτες λαχανικών διακόσµηση & στολισµός πιάτων Επαγγελµατική ψύξη- Συστήµατα διανοµής-επαγγελµατική ένδυση Περιοδικά Τύπος Μηχανήµατα Αρτοποιίας ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΘΟΥΣA 3 Προϊόντα Κρέατος & Κρεατοπαρασκευασµάτων Αλλαντικά Προϊόντα Ιχθυρών & Αλιευµάτων Γαλακτοκοµικά & τυροκοµικά προϊόντα Κατεψυγµένα Τρόφιµα Ζυµαρικά Όσπρια-Προϊόντα Πτηνοτροφείου Οργανισµοί Πρεσβείες Επιµελητήρια Ατοµικές µερίδες φαγητού Σαλάτες, µείγµατα, ζωµοί, βούτυρα Μερίδες & επαγγελµατική συσκευασία Dessert, µαγειρικά λίπη, µαργαρίνες Σάλτσες, Σούπες, Α Ύλες τροφίµων Αφυδατωµένα & αποξηραµένα λαχανικά Στιγµιαία γεύµατα Φαγητό ευκολίας Κατ/νες σφολιάτες Ζύ- µες, πίτες Snacks Κρουασάν Σάντουιτς Hamburger Hot dogs Πίτσα Ηµιέτοιµο φαγητό Αποξηραµένα φρούτα Μερίδες φαγητού βαθιάς κατάψυξης Τοπικά & Εθνικά εδέσµατα & σπεσιαλιτέ Σάλτσες, σούπες, dressing Α ύλες Παγωτά Παγωτοµηχανές Κυνήγι Ειδικός τύπος ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣA 4 Παραδοσιακά προϊόντα Φρέσκα Φρούτα & Λαχανικά Ελαιόλαδο Επιτραπέζιες Ελιές Οργανισµοί Επιµελητήρια Βιολογικά Τρόφιµα Οίνοι βιολογικής καλλιέργειας Βιολογικά προϊόντα καθηµερινής φροντίδας & υγιεινής Βιολογικοί χυµοί Βότανα Προϊόντα Αρτοποιίας: Παξιµάδια Κουλούρια Άρτοι Μύλοι Αλευριοβιοµηχανίες Κριτσίνια Snacks µελιού Προϊόντα Ζαχ/κης: Γλυκά κουταλιού Γλυκά σιροπιαστά Βάσεις Γλυκαντικές ουσίες Μπαχαρικά Αρωµατικά βότανα Μεσογειακή διατροφή Σοκολάτες Ζαχαρώδη Ειδικός τύπος 26

27 ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ EXHIBITION S SECTORS Ελληνικά Greek 5 27

28 DRINKS SECTION HALL 1 Alcoholic drinks Beers Soft drinks Alcoholic soft drinks Liqueurs Dried nuts Traditional drinks All kind of coffee Coffee & tea accompanying products Vending machines Beverages Hot & Cold chocolate Latte Coffee syrups Tea Chocolate syrups Sugar Coffee related products Coffee machines Non Alcoholic Drinks Energy Drinks Isotonic Juices Table Water Carbonated drinks Natural fruit & vegetables juices Wines from all over the world Distilled drinks Ouzo Tsipouro Bottling machines Distillation machines Caps Labels Packaging Tanks Wine accessories Vineyard & wine equipment Press Magazines TECHNOLOGY SECTION HALL 2 Industrial Equipment Lifting machinery Industrial cooling Forklifts Packaging materials & machinery Silos Chemicals Industrial cutting & product standardization machinery Recycled packaging material Automation, robotic systems Industrial gases Meat cutting machinery Pumps Filters Dairy machinery Weighing Cash machines Software systems Projection systems lighting systems Barcode systems Systems for food registration Water coolers Ventilation & Heating systems Professional food washers Telecommunication systems Antilock safety systems Hotel & Restaurant furnitures Super Market equipment Metallic constructions Pergolas Umprellas Workers protection products Commercial vehicles Cranes Cooling transportation Construction & Coating of units for trucks Cantinas Containers Hygiene service & disinfection Certification Services HACCP Quality control instruments Products for daily care & hygiene Cleaning products Disinfection products Bakery machinery Paper tissues Internet services Logistic Commercial restaurant equipment: heated food display showcases blenders ice cream display cases ice cream makers toasters ovens Hotel kitchen equipment: thermoelectric warmer stainless equipment sterilizers kitchenware utensils vegetable cutters Garnishing & food presentation Commercial refrigeration & freezing Distribution systems Work wear Press Magazines FOOD SECTION HALL 3 Meat & meat products Cold cuts Fish & Fishery products Dairy & milk products Frozen food Pasta Dry legumes Poultry products Organizations Embassies Chambers Single food portions Salads Mixes Gravies Butters Single portions & commercial packs Desserts Cooking butters Margarines Sauces Soups Raw food materials Hunting Dehydrated & dried vegetables Convenience food Frozen dough Snacks Croissants Sandwiches Hamburgers Hot dogs, pizza Pies Semi cooked food Dried fruits Hunting Deep freezing food portions Local & National Food & specialties Sauces Soups Dressing Raw materials Ice creams Ice cream machines Press Magazines TRADITIONAL-ORGANIC SECTION HALL 4 Traditional products Fruits & vegetables Olive oil Table olives Organizations Chambers Organic food Organic wines Organic products of daily care & hygiene Organic juices Herbs Bakery products: Rusk Cookies Bread Spices Aromatic Herbs Mediterranean food Mills Flour mills Bread sticks Pastry products: Syrup sweets spoon sweets Sponge cakes Sweet substances Pastry equipment, display cases Candies Chocolates Honey snacks Press Magazines 28

29 EXHIBITION S SECTORS ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Αγγλικά English 5 29

30 30 30

31 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ALPHABETICAL EXHIBITORS PRESENTATION Ελληνικά Greek 6 31

32 ΑΙΘΟΥΣΑ Nο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ A A AFXENTIOU DAIRIES LTD AIR LIQUIDE HELLAS AEBA ALEXAKIS TROPICAL FRUITS - ZAROS ATHENS ALFA FREEZER AEBE ANELIXIS SOLUTIONS AE ASIA FOOD INDUSTRY PUBLISHING Co.LTD 2 39Α-58Α AUTOMATION LINK ΕΠΕ A A AVGOUSTINOS FOOD INDUSTRY LTD BALLY NUTS-ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 204A BAMIX-GENERAL INTERTRADE ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 1 41A BITEX OE 4 8 BOVALETTI ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ.ΔΕΣΠΟΙΝΑ CARDINAL (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ 1 198A CHOCOLATE GRAPHICS HELLAS ΕΠΕ A A CHRISTIS DAIRIES LTD CLIVENT- ΔΡΟΣΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ COFFEE REPUBLIC SA COFFEECO - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Σ.Ε. & ΣΙΑ ΕΕ 3 10Α COMPUPRESS AE CONDITO AEBE CRETA LAND OF PLENTY CRETA MEL AEBE 4 31 CRETA NET AE CUBIT AE 32

33 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ALPHABETICAL EXHIBITORS PRESENTATION GREEK ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Κυπριακό χαλούµι βιοµηχανικά αέρια Φρουτοπολτός, χυµοί εξωτικών φρούτων, νερό ψυκτικοί θάλαµοι συστήµατα µηχανογράφησης, λιανικής, χώρων εστίασης, ξενοδοχείων Asia Food Industry Directory συστήµατα-λογισµικό διαχείρισης ποιότητας κατεψυγµένα φαγητά & Κυπριακά λουκούµια ξηροί καρποί, αποξηραµένα φρούτα ελβετικό µίξερ µπύρα, κατεψυγµένα προϊόντα & βιολογικά ζυµαρικά, παραδοσιακά & µε ιδιαίτερες γεύσεις τρόφιµα από την Ασία προσωποποιηµένες σοκολάτες, εκτυπώσεις σε σοκολάτα τυριά & γαλακτοκοµικά προϊόντα µηχανήµατα παραγωγής πάγου, ψυκτικά µηχανήµατα καφές, σοκολάτα, τσάι, ταµπλέτες σιρόπια, σοκολάτες Food Service περιοδικό σαλάτες, µουστάρδες, κέτσαπ ελαιόλαδο, µέλι, µπαχαρικά, αρωµατικά φυτά, σαπούνι µέλι, παστέλι, µαντολάτο βιολογικά & παραδοσιακά Κρητικά πρ., φυτικά καλλυντικά ταµειακές µηχανές

34 ΑΙΘΟΥΣΑ Nο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 8 D ARTEMIS ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 2 9 DIXELL SPA DRACULI COFFEE AE 3 10 EL SABOR MEXICAN FOODS ABEE ELXIS AE EMPORIS DESIGN-ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ENERCOM HELLAS SA ERBORA-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ 4 4,5,6 EURO AFRICA TRADING ΕΠΕ EUROGAT AE EUROLOGIC ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ AEE 3 192A-209A FLAVOUR FACTORY ΑΕ 1 10 FOUNTAIN GREECE ΕΠΕ FOUR PRESS ΕΠΕ FROZYM AE G. BLAME LTD 3 236Α GOLD OSTRICH GRATSIA ΕΠΕ GREEKPOL Co LTD A A GREEN NETWORK TRADING LTD 3 245Α GRUPO RIBEREBRO GROUP GRUPPO ESPRESSO HANDS PIZZA GREECE ΟΥΑΝΙΣ Γ. - ΖΑΚΟΣ Κ. ΟΕ A A HERCULES RAVIOLI INDUSTRIAL LTD 34

35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ALPHABETICAL EXHIBITORS PRESENTATION GREEK ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX γνήσια παραδοσιακά προϊόντα µε αποστάγµατα & εκχυλίσµατα φρούτων συστήµατα καταγραφής δεδοµένων ηλεκτρονικοί ελεγκτές καφές nacho chips, wraps, dips εξοπλισµός S/M, συστήµατα προώθησης τραπεζοµάντηλα, σεντόνια, ιµατισµός Ξενοδοχείων-εστιατορίων συστήµατα Η/Υ προϊόντα Βιολογικής καλλιέργειας φρέσκα φρούτα & λαχανικά µηχανές καφέ & εξοπλισµός µπάρ, ξενοδοχείων, εστιατορίων µεταφορές, αποθηκεύσεις τρόφιµα διεθνούς κουζίνας, delicatessen, βιολογικά προϊόντα, προϊόντα εστίασης αυτόµατοι πωλητές, ψύκτες νερού, καφέδες περιοδικός κλαδικός τύπος: «Market Leader», «Χονδρεµπόριο επι χάρτου», Green Heart κατ/νη ζύµη, finger food, convenience food προϊόντα catering & σούπες, ποιοτικός καφές λουκάνικο χωριάτικο από στρουθοκάµηλο-ελάφιαγριογούρουνο, νωπό κρέας στρουθοκάµηλου καφέδες, γρανίτες, λοιπά ροφήµατα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, βιολογικό & συµβατικό Βιολογικά προϊόντα (φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ελαιόλαδο, ψωµί, γλυκά) κονσέρβες λαχανικών, έτοιµα γεύµατα καφές, σοκολάτα, smoothies, µηχανές καφέ, αυτόµατοι πωλητές υπηρεσίες franchising εισαγωγές ραβιόλες

36 ΑΙΘΟΥΣΑ Nο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ IBS AE INFOPUBLICA AE 2 12 INTEGRAL-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ ΕΕ 2 90 INTERCOLD - ΝΟΤΑΡΑΣ INTERFROST AE 3 245Α IPERACTION A A A A A A A A KEO PUBLIC LTD KLEOVOULOS MICHAEL TRADING LTD KOUROUSHIS N.TH.DAIRIES LTD KOUTSOKOUMNIS N.S. LTD LE BON GOURMET ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ LIT SOLUTIONS - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΟΥ LITCHI FOODSERVICE AB LONG JAMES - ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Ν. ΟΕ A A A A MADARI ALLANTIKA LTD M & MAMA S KETTLE LTD 2 7 MEAT MACHINERIE ΕΠΕ 4 9 MEDITERRA AE MESSE DUSSELDORF GMBH ON BEHALF OF CMA συµµετοχές των: METROPOLITAN F & B MINI BAR ΕΠΕ MONELLS A A MORFAKIS CH. LTD MZM-ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΓΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 36

37 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ALPHABETICAL EXHIBITORS PRESENTATION GREEK ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX αναψυκτικά περιοδικά: Hotel & Restaurant, Plant Management επαγγελµατικά ψυγεία S/M, κρεοπωλείων βιοµηχανική ψύξη κατεψυγµένα λαχανικά & φρούτα κονσέρβες λαχανικών, έτοιµα γεύµατα κρασιά, χυµοί, νερό χαρουπόµελο, παστέλι χαρουπιού & φιστικιού, χαρουπόσκονη, θρεψίνη γαλακτοκοµικά προϊόντα no fax µαρµελάδες, πάστα φρούτων, µέλι, σάλτσες φρούτων, σάλτσα πίτσας σιρόπια καφέ, ροφήµατα, χυµοί, σοκολάτες, smoothies, γρανίτες, toppings εττικετέζες, εκτυπωτικά µηχ/τα Σκανδιναβικά προϊόντα τροφίµων no fax καφές, σοκολάτα, µηχανές καφέ λουκάνικα, χοιροµέρι, λούντζα, ποσυρτή πατατάκια µηχανήµατα επεξεργασίας κρέατος παραγωγή & εµπορία παραδοσιακών προϊόντων Γερµανικά προϊόντα (τρόφιµα & ποτά) αλλαντικά, ελαία, ζυµαρικά, λαχανικά, ρύζι ποτά no fax αλλαντικά µαρµελάδες, πίκλες, γλυκά, σάλτσες & κονσέρβες φρούτων & λαχανικών λουκάνικα, αλλαντικά, σαλάµια, πίκλες, κρεµµυδάκια, ξυνολάχανο, µούσταρδες, κέτσαπ

38 ΑΙΘΟΥΣΑ Nο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2 86 NCA HELLAS ΕΠΕ A A NEW SEVEGEP LTD 2 92Α-101A PACKOFLEX AE A A A A A A A A A A PANCYPRIAN POTATO GROWERS GROUP PANTZIAROS BROS DAIRY LTD PARADISIOTIS LTD PARPIS STAVROS FOODSTUFFS LTD PITTAS DAIRIES LTD 1 41 POLAR KRUSH HELLAS AE PREPAC AEBE PROVIL ΑΕ PT BEVERAGE WORLD LIMITED & ΣΙΑ ΕΕ SALOMON FOOD WORLD GmbH SEACRETS OF GREECE 4 72 SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 4 29 SERAL AE SILEX HELLAS - ΚΟΤΣΕΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ 4 37 SIMPLY DELICIOUS ΠΑΣΟΥΛΑΣ Ε.-ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. ΟΕ SIVVAS AE SIVVAS AE SMARTPRESS AE A A SODAP LTD 4 118Α STAT BANK ΕΠΕ 2 11 TAILORS CONSULTING 38

39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ALPHABETICAL EXHIBITORS PRESENTATION GREEK ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX µηχανήµατα συσκευασίας χυµοί φρούτων σε tetra pack, συµπυκνωµένοι χυµοί & δυνατότητα ιδιωτικής ετικέτας υλικά συσκευασίας, µηχανήµατα πατάτες φρέσκο χαλούµι, τυρί φλαούνας, ξυρή αναρή κοτόπουλα, προϊόντα κρέατος χαρουπόµελο, χαρουπόσκονη, χαρουπολάτες, χαρουπέλλα, θρεψίνη γαλακτοκοµικά προϊόντα εµπόριο Α υλών & µηχ/των παρασκευής ροφηµάτων & ποτών µηχανήµατα & υλικά συσκευασίας παραγωγή βοηθητικών υλών τροφίµων µπύρες convenience προϊόντα για τρόφιµα ελαιόλαδο, ελιές, µέλι, βαλσάµικο αρωµ.ξύδι, παραδοσιακά γλυκά, βότανα, σαπούνι ελαιόλαδου, αλάτι, δωροσυνθέσεις µικρές οικιακές συσκευές ζαχαρώδη, σοκολ/ειδή προϊόντα εξοπλισµοί, συστήµατα grill σάλτσες, µαρινάρες, µουστάρδες, µέλι, ελαιόλαδο, ζυµαρικά, ελιές εξοπλισµοί επεξεργασίας κρέατος βοηθητικές ύλες τροφίµων, καρυκεύµατα, υλικά συσκευασίας OINOPOLIS περιοδικό κρασιά Stat Bank εκδόσεις σύµβουλοι επιχειρήσεων, υπηρεσίες πιστοποίησης

21-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Μ.E.C.

21-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Μ.E.C. Νέα εποχή! με Εξωστρέφεια! Νέα δυναμική! με Προσαρμογή στις Εξελίξεις! 21-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Μ.E.C. Νέα Εποχή! με Νέα Έκθεση! Η Αξιοποίηση των προηγούμενων επιτυχημένων διοργανώσεων στην αγορά των παραδοσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr Η Έκθεση Τρόφιμα - Ποτά - Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική & Ξενοδοχειακός - Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ. Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που παράγει ο επαγγελματίας αγρότης στην κατοικία του ή στην εκμετάλλευση του.

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ. Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που παράγει ο επαγγελματίας αγρότης στην κατοικία του ή στην εκμετάλλευση του. ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που παράγει ο επαγγελματίας αγρότης στην κατοικία του ή στην εκμετάλλευση του. ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

14-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Μ.E.C.

14-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Μ.E.C. Νέα εποχή! με Εξωστρέφεια! Νέα δυναμική! με Προσαρμογή στις Εξελίξεις! 1-1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201 Μ.E.C. Νέα Εποχή! Νέα Έκθεση! Η νέα μεγάλη έκθεση για τον κλάδο Τροφίμων, Ποτών, Αρτοποιΐας και Ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΖΕΣΤΑ / ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΣΑΛΑΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΖΕΣΤΑ / ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΗ ΖΕΣΤΑ / ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Ελιές Πράσινες/Μαύρες 1,88 1,50 Ταχίνι 1,88 1,50 Ταραμοσαλάτα 1,88 1,50 Γιαούρτι 2,00 1,60 Τζατζίκι 2,00 1,60 Τυροκαφτερή 3,13 2,50 Λουκάνικο Χωριάτικο 3,13 2,50

Διαβάστε περισσότερα

3ο Συμπόσιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

3ο Συμπόσιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 3ο Συμπόσιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Διοργάνωση : ΕΣΤΙΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνεργασία για την Προώθηση της Ελληνικής Διατροφής και Γαστρονομίας Υπό την αιγίδα της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΖΕΣΤΑ / ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΣΑΛΑΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΖΕΣΤΑ / ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΗ ΖΕΣΤΑ / ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Ελιές Πράσινες/Μαύρες 1,88 1,50 Ταχίνι 1,88 1,50 Ταραμοσαλάτα 1,88 1,50 Γιαούρτι 2,00 1,60 Τζατζίκι 2,00 1,60 Τυροκαφτερή 3,13 2,50 Λουκάνικο Χωριάτικο 3,13 2,50

Διαβάστε περισσότερα

DELIVERY MENU. Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50. Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο!

DELIVERY MENU. Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50. Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο! Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο! DELIVERY MENU Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 13:00 MM - 02.30 ΠΜ WIND: 6992 266 942 WHAT S UP: 6982 374

Διαβάστε περισσότερα

American Buffet Breakfast. Continental Breakfast

American Buffet Breakfast. Continental Breakfast Αµερικάνικο πρόγευµα American Buffet Breakfast Παρακαλώ επιλέξτε από το µπουφέ Please choose from the large selection of items available from the buffet 35 Ευρωπαικό πρόγευµα Continental Breakfast Ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ στο Hall 9 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ 485 / Τ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ στο Hall 9 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ 485 / Τ.Μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ στο Hall 9 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ 485 / Τ.Μ. Αγαπητοί συνεργάτες, Η εταιρεία GREAT Greek Exports and Trade με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Η 2 η GRECKA PANORAMA Η μοναδική έκθεση για τον Ελληνικό τουρισμό

Η 2 η GRECKA PANORAMA Η μοναδική έκθεση για τον Ελληνικό τουρισμό Η 2 η GRECKA PANORAMA Η μοναδική έκθεση για τον Ελληνικό τουρισμό Και η THE GREEK FOOD SHOW Η 1 η διοργάνωση για την Ελληνική γαστρονομία και τα Ελληνικά προϊόντα Πολωνία, Βαρσοβία 3-4 Δεκεμβρίου 2016,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25.09.14. Profile Έκθεσης: Σύνολο εκθετών: 6.777 από 98 χώρες. Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 155.000 από 187 χώρες

Αθήνα, 25.09.14. Profile Έκθεσης: Σύνολο εκθετών: 6.777 από 98 χώρες. Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 155.000 από 187 χώρες ΙΑΤΡΟΥ ΛΙΟΥΓΚΑ 8 166 75, ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 9630630, 210 9690720 Fax. 210 9603142 E-mail: info@promosolution.net www.promosolution.net ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ANUGA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Διατροφική Πολιτική Αντωνία Τριχοπούλου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 27 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 6724/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 6724/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 6724/2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135,136 και 139 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), β) την υπ αριθμ. K4-13977/12-11-12 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα Υπολιπιδαιμική Δίαιτα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά, φρυγανιές, ρύζι Κρουασάν, τσουρέκι, ζαχαρωμένα δημητριακά ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Αποβουτυρωμένο γάλα, άπαχα τυριά, άπαχο γιαούρτι, ασπράδια αυγού,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Μαρίνα Αναστασιάδου Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Χαλικιάς

Ονοματεπώνυμο: Μαρίνα Αναστασιάδου Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Χαλικιάς Business Analytics as a market analysis tool. The case of food industry. Ονοματεπώνυμο: Μαρίνα Αναστασιάδου Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Χαλικιάς Δεκέμβριος 2014 Τι είναι τα Business Analytics

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

1-2-3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ - FOOD LOGISTICS. www.frozenfoodexpo.gr ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1-2-3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ - FOOD LOGISTICS. www.frozenfoodexpo.gr ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ 1-2-3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ - FOOD LOGISTICS ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.frozenfoodexpo.gr Διοργάνωση Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

ROCKET SALAD Crispy rocket leaves with sundried tomatoes, kefalotyri, balsamic vinaigrette, mushrooms, and pomegranate.

ROCKET SALAD Crispy rocket leaves with sundried tomatoes, kefalotyri, balsamic vinaigrette, mushrooms, and pomegranate. LUNCH SET MENU 9.50 Monday-Friday From 12:00 to 16:00 ROCKET SALAD Crispy rocket leaves with sundried tomatoes, kefalotyri, balsamic vinaigrette, mushrooms, and pomegranate. CLUB SANDWICH Grilled chicken,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος, Γραφείο Ο.Ε.Υ., Κυριάκου Μάτση 18,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Menu Βάπτισης:

Προτεινόμενα Menu Βάπτισης: Ya Cafe Restaurant Προτεινόμενα Menu Βάπτισης: Για min 40 άτομα Για min 50 άτομα Για min 60 άτομα. -1- Menu 1β, buffet (min 40 άτομα) - Υποδεχόμαστε τους καλεσμένους σας, με: o SANGRIA και φρέσκα φρούτα

Διαβάστε περισσότερα

6η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ. Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ. 5 Σαλάμι (τμχ: 1) Αγ. Ι. Ρέντης 1 kg 3.

6η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ. Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ. 5 Σαλάμι (τμχ: 1) Αγ. Ι. Ρέντης 1 kg 3. 6η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΑΛΕΥΡΙ 1 Αλεύρι χωριάτικο (σταρένιο) Ωρωπός 10 kg 6.00 2 Αλεύρι γενικής χρήσης (μαλακό) Ωρωπός 10 kg

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΗ 340 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΟΚΙΜΗ 340 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΚΙΜΗ 340 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΦ & ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ 1. ΤΡΟΦΙΜΑ PASCAL NIAU Γαλλική Ακαδημία Εδεσματολογίας 1.1 Είδη παντοπωλείου 1.1.1 Αρτοσκευάσματα 1.1.1.1 Ψωμί 1.1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Καλή σας όρεξη! Σας ευχαριστούμε Μαίρη Πετρουλάκη

Καλή σας όρεξη! Σας ευχαριστούμε Μαίρη Πετρουλάκη Καλή σας όρεξη! Το Νοέμβριο του 2007 ξεκινήσαμε μια πορεία που στόχο είχε τη διαφορετικότητα της εστίασης στην πόλη μας. Βασικοί άξονες του εγχειρήματός μας ήταν η χρησιμοποίηση κορυφαίων πρώτων υλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα μενού για τη δεξίωση Γάμου

Προτεινόμενα μενού για τη δεξίωση Γάμου Ya Cafe Restaurant Προτεινόμενα μενού για τη δεξίωση Γάμου Λ. Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 -Τ.Θ. 14185 - Τηλ.: 210-7711480, fax:210-7711674 Mail : yarest@tenet.gr -1- Εναλλακτική πρόταση 1η - Menu Buffet (min 60

Διαβάστε περισσότερα

Η GREAT ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η GREAT ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγαπητοί συνεργάτες, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 6 τ.μ. ΜΕ 2.670! Η εταιρεία GREAT Greek Exports and Trade διευρύνει το εκθεσιακό της πρόγραμμα για το 2016 μπαίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 82 Η ΔΕΘ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ 9 ΕΩΣ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 82 Η ΔΕΘ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ 9 ΕΩΣ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη Αυγούστου 07 Ταχ. Δ/νση: Ι. Φαρμάκη 000 ΚΟΖΑΝΗ Τηλ.: 0 9 / 9 Φαξ: 0 97 e-mail: chambers@otenet.gr http:www.evekozani.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Burger. Σάντουιτς. Κρέπες Αλμυρές. Deluxe burger. Σαλάτες. Chickenburger. Gordon-blue burger Φιλέτο κοτόπουλου γεμιστό με τυρί και ζαμπόν

Burger. Σάντουιτς. Κρέπες Αλμυρές. Deluxe burger. Σαλάτες. Chickenburger. Gordon-blue burger Φιλέτο κοτόπουλου γεμιστό με τυρί και ζαμπόν Σάντουιτς Φρανκφούρτης Ριγανάτο Χωριάτικο Τυρί - Φρανκφούρτης Τυρί - Ριγανάτο Τυρί - Χωριάτικο Τυρί - Ζαμπόν Τυρί - Μπέικον Τυρί - Τυρί - Τυρί - Γαλοπούλα * κάθε extra υλικό 0.50 * συνοδεύεται από πατάτες

Διαβάστε περισσότερα

Dolphin Restaurant Symi Island, Greece Home Delivery: 22460 71149

Dolphin Restaurant Symi Island, Greece Home Delivery: 22460 71149 Dolphin Restaurant Symi I sland, Greece Home Delivery: 22460 71149 Pizzas SMALL LARGE 1. MARGARITA: Tomato, cheese, and oregano. 5.5 7.5 2. FUNGHI: Tomato, cheese, mushrooms and garlic. 6.0 8.0 3. ZINGARA:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθμ. Δελτίου: 01/2015 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Θέλετε να δραστηριοποιηθείτε σε Νέες Αγορές και να συνάψετε νέες συνεργασίες; Μη χάνετε ευκαιρία! Ενημερωθείτε τώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΑΛΑΤΕΣ Χωριάτικη 6.00 (Ντομάτα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, κάπαρη, φέτα, ελαιόλαδο) Ντάκος 5.50 (Κριθαροκούλουρο Κρήτης, ντομάτα τριμμένη, ξινομυζήθρα, κάπαρη,

Διαβάστε περισσότερα

the art of sweets από γενιά σε γενιά χειρο...ποιηματα φτιαγμένα με μεράκι! ΚΩΔ. 325 SESAME CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών

the art of sweets από γενιά σε γενιά χειρο...ποιηματα φτιαγμένα με μεράκι! ΚΩΔ. 325 SESAME CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών ΚΩΔ. 325 SESAME CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών ΚΩΔ. 326 NUTS CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών από το 1971 Handmade since 971 1 από γενιά σε γενιά χειρο...ποιηματα φτιαγμένα με μεράκι! Παστέλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟ 2003 (Στατιστική Ταξινόµηση Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας) 15 Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/ 2004 (1η Περίοδος)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/ 2004 (1η Περίοδος) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/ 2004 (1η Περίοδος) A/A ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟ 1 MACOLIVE S.A ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ 9.456.164,00 2 ΑΣΤΡΑΙΑ Α.Ε.Β.E ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ 8.198.814,00 3 ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ Α.Ε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

µπουφέ µενού 2010 πακέτο α) 18,00 ευρο το άτοµο πακέτο γ) 22,00 ευρο το άτοµο Ισχύει για όλα τα πακέτα: Για παιδιά µέχρι 10 ετών 50% έκπτωση

µπουφέ µενού 2010 πακέτο α) 18,00 ευρο το άτοµο πακέτο γ) 22,00 ευρο το άτοµο Ισχύει για όλα τα πακέτα: Για παιδιά µέχρι 10 ετών 50% έκπτωση πακέτο α) 18,00 ευρο το άτοµο σαλάτες (επιλογή από 5) βουτήµατα (επιλογή από 3) κρέατα (επιλογή από 3 ή ψάρι) ζυµαρικά (επιλογή από 2) πατάτες (επιλογή από 1) ρύζι (επιλογή από 1) χόρτα (επιλογή από 1)

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ και Αριθμοί Έκθεσης

Προφίλ και Αριθμοί Έκθεσης ΙΑΤΡΟΥ ΛΙΟΥΓΚΑ 8 166 75, ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 9630630, 210 9690720 Fax. 210 9603142 E-mail: info@promosolution.net www.promosolution.net ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ FOOD EXPO

Διαβάστε περισσότερα

Μαγειρεύουµε έναν καλύτερο κόσµο για τα παιδιά µας

Μαγειρεύουµε έναν καλύτερο κόσµο για τα παιδιά µας Η συνταγή για έναν καλύτερο κόσµο για τα παιδιά εκάλογος για γονείς 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Να ακολουθείς το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής για σένα και τα παιδιά. Να επιλέγεις τοπικά και εποχιακά είδη.

Διαβάστε περισσότερα

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25. ΥΠΟΟΜΑ Α 1 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.960 ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑ ΑΣ Α1,,.... 1.. ΤΜΗΜΑ Β1.1- ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Αλάτι Κιλό 25 2 Αλάτι θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

The Network. Η πλατφόρμα μας

The Network. Η πλατφόρμα μας The Network Το THE FOOD NETWORK της OnlyDeli.com, αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα παρουσίασης και πώλησης τροφίμων. Παραγωγοί, μεταποιητές και έμποροι από όλη την Ελλάδα έχουν την δυνατότητα να προβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Σολομός με πάπρικα,, λαχανικά και πατάτες (ή ότι άλλο ψάρι φιλέτο θέλετε) 4 6 φιλέτα σολομό 500 γρ νερό 1 κ/κι ζωμό λαχανικών στο Thermomix ½ κιλό πατατούλες φρέσκες ½ πιπεριά κόκκινη σε λωρίδες ½ πιπεριά

Διαβάστε περισσότερα

της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής Φορέας: υλοποίησης του προγράµµατος Easy Trip» ΜΕΛΕΤΗ αρ. 13/2013 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής υλοποίησης του προγράµµατος Easy Trip» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.493,83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Η 3 η GRECKA PANORAMA Η μοναδική έκθεση για τον Ελληνικό τουρισμό

Η 3 η GRECKA PANORAMA Η μοναδική έκθεση για τον Ελληνικό τουρισμό Η 3 η GRECKA PANORAMA Η μοναδική έκθεση για τον Ελληνικό τουρισμό Και η THE GREEK FOOD SHOW Η 2 η διοργάνωση για την Ελληνική γαστρονομία και τα Ελληνικά προϊόντα Πολωνία, Βαρσοβία 2-3 Δεκεμβρίου 2017,

Διαβάστε περισσότερα

27-30 Νοεμβρίου 2015 Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Αθήνα

27-30 Νοεμβρίου 2015 Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Αθήνα 27-30 Νοεμβρίου 2015 Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Αθήνα Η Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» πραγματοποιείται από 27 έως 30 Νοεμβρίου 2015 στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στην Αθήνα για πρώτη φορά. Η Γαστρονομία, ο

Διαβάστε περισσότερα

MENU. Γεύσεις από Ελλάδα και απ όλο το κόσμο

MENU. Γεύσεις από Ελλάδα και απ όλο το κόσμο MENU Γεύσεις από Ελλάδα και απ όλο το κόσμο ΟΡΕΚΤΙΚΑ Τορτίγια με κοτόπουλο, τραγανό μπέικον & καπνιστό τυρί... 3,00 Μανιτάρια σωτέ με φύλλα δάφνης, γκροτιναρισμένα με γραβιέρα Κρήτης... 3,00 Πατάτα γεμιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΩΡΟ ΤΟ ΝΕΡΟ!!

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΩΡΟ ΤΟ ΝΕΡΟ!! Καφέ Περιστέρι Megusta, Αγίου Παύλου 50 Περιστέρι, Megusta, Τηλ: 2105786490-1, 6983788264,ΩΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ : Δευτέρα - Παρασκευή 06:00-19:00, Σάββατο 06:00-18:00, Κυριακή Κλειστά. ΠΕΡΙ ΚΑΦΕ Espresso bar Espresso

Διαβάστε περισσότερα

CHRISTMAS EVE 2015 MENU Electra Roof Garden Restaurant 22:00-01:00

CHRISTMAS EVE 2015 MENU Electra Roof Garden Restaurant 22:00-01:00 CHRISTMAS EVE 2015 MENU Electra Roof Garden Restaurant 22:00-01:00 Σαμπάνια & amuse bouche Champagne & amuse bouche Βελουτέ άγριων μανιταριών με άρωμα τρούφας Mushroom Veloute with truffle flavor Καπνιστό

Διαβάστε περισσότερα

βραδινό δείπνο κούπα οι κούπες µαχαιροπίρουνο οι µπύρες Πίνω νερό από την κούπα. Nomen: Wortschatz- / Wendekarten für Lernkarteikästen DIN A8 -leicht

βραδινό δείπνο κούπα οι κούπες µαχαιροπίρουνο οι µπύρες Πίνω νερό από την κούπα. Nomen: Wortschatz- / Wendekarten für Lernkarteikästen DIN A8 -leicht βραδινό Τρώω µε τον πατέρα µου στις 18 ώρα βραδινό.τρώµε ψωµί µε τυρί και αλλαντικά. δείπνο Παίρνω µε τον πατέρα µου δείπνο στις 18 ώρα. Τρώµε σούπα µε µακαρόνια. κούπα οι κούπες Πίνω νερό από την κούπα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΝΑ & ΧΑΝΑ 2017

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΝΑ & ΧΑΝΑ 2017 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΝΑ & ΧΑΝΑ 2017 Coffee Espresso Espresso μονό Espresso διπλό Espresso ριστρέτο, Λούγκο, Αμερικάνο Espresso macchiato Espresso Αφογκάτο ( με παγωτό βανίλια) Freddo espresso Fredo espresso με

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE

PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE BREAD IMPROVEMENTS PA R T N E R O F T H E P R O F E S S I O N A L C O M PA N Y P R O F I L E KORAKAKIS MUST was founded in 1996 by George N. Korakakis. Our company operates

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

gefyri:layout 1 5/26/14 1:31 PM Page 1 L O U N G E B A R C A F E R E S T A U R A N T

gefyri:layout 1 5/26/14 1:31 PM Page 1 L O U N G E B A R C A F E R E S T A U R A N T gefyri:layout 1 5/26/14 1:31 PM Page 1 L O U N G E B A R C A F E R E S T A U R A N T gefyri:layout 1 5/26/14 1:31 PM Page 2 Ορεκτικά... Χωριάτικη πίτα ηµέρας (κασιόπιτα, τυρόπιτα, χορτόπιτα)... 4,00 Τηγανητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΞΕΠΗΔΗΣΕ Η GAEA, ΜΑΝΑ ΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ 2

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΞΕΠΗΔΗΣΕ Η GAEA, ΜΑΝΑ ΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ 2 1 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΞΕΠΗΔΗΣΕ Η GAEA, ΜΑΝΑ ΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ 2 GAEA ΙΣΧΥΡΟ ΟΡΑΜΑ Ίδρυση:1995 Αφορμή: Έλλειψη ελληνικών ποιοτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές Στόχος και όραμα της να αποτελέσει την Κορυφαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ (CPV: Κρέας) ΦΠΑ 13% ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ (CPV: Κρέας) ΦΠΑ 13% ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ, 23 /05/2016 Αρ.Πρωτ: 26639 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Menu 1. Ψωμί & ντιπ ελιές ανάμικτες και αρωματικό λάδι Bread & dipping Olives, aromatic olive oil. Ανά 4 άτομα /per 4 persons

Menu 1. Ψωμί & ντιπ ελιές ανάμικτες και αρωματικό λάδι Bread & dipping Olives, aromatic olive oil. Ανά 4 άτομα /per 4 persons MENUS Menu 1 Ανά 4 άτομα /per 4 persons Κρασοτύρι σε χειροποίητο φύλλο βέργας με μέλι και σουσάμι, σερβιρισμένο με φρούτα του δάσους Krasotiri cheese in handmade dough pastry with honey & sesame, and forest

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ημερ/νια Γεννήσεως: Διεύθυνση: Τηλ. οικίας: Email: Οικογενειακή κατάσταση: Τ.Κ.: Κινητό: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Βάρος: Ύψος: Περίμετρος καρπού: Περίμετρος μέσης: Περίμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1 ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Κρήτη κρίση: VS Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Εικόνα της Κρήτης σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα O Χαμηλότερα υπότιτλος ποσοστά ανεργίας στο νησί με της 2,5 μονάδες σελίδας κάτω από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Αγαπητοί συνεργάτες, ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ 515 / Τ.Μ. ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ 2500 / ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

το δεξί σας χέρι Product Catalogue

το δεξί σας χέρι Product Catalogue το δεξί σας χέρι Catalogue 1. Lachmaziou Προψημένα Λαχματζιού Πανδαισία γεύσεων από τη Μέση Ανατολή. Με γέμιση χοιρινού κιμά, βοδινού κιμά και κιμά κοτόπουλου. Προψημένα, παγωμένα. Αποτελούν εύκολη και

Διαβάστε περισσότερα

DELIVERY LIST PRICE / ITEMS Natural Mineral Water 6 bottles, 1lt Natural Mineral Water 1 bottle, 18.9lt

DELIVERY LIST PRICE / ITEMS Natural Mineral Water 6 bottles, 1lt Natural Mineral Water 1 bottle, 18.9lt 1 ARIA Fine Catering, +30 210 9656388 Χαριλάου Τρικούπη 85Α, Κηφισιά Υπεύθυνος επικοινωνίας κος Γιώργος Σάρλος, e: gsarlos@aria.gr DELIVERY LIST PRICE / ITEMS Natural Mineral Water 6 bottles, 1lt 3.50...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ. Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ. Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Υπάρχουν δυο είδη βασικών γευμάτων που σερβίρονται σε ένα εστιατόριο. Α) Τα κύρια γεύματα: Είναι τα υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εκθετών Θεσσαλονίκης.

Κατάλογος Εκθετών Θεσσαλονίκης. Κατάλογος Εκθετών Θεσσαλονίκης. Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΘΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL 1 AMALTHIA COSMETICS Βασίλης Μυριοκεφαλιτάκης ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Άγιος Δημήτριος Ρέθυμνο Κρήτης 28310 71740

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ. Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η επιχείρηση «εστιατόριο»... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ. Επιχείρηση παραγωγής και διάθεσης φαγητών - ποτών. Εννοιολογική - νομοθετική προσέγγιση... 17 1.1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ. Διοίκηση Επισιτιστικών Τμημάτων Ι

ΕΙΔΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ. Διοίκηση Επισιτιστικών Τμημάτων Ι ΕΙΔΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Διοίκηση Επισιτιστικών Τμημάτων Ι Τι προσδιορίζουν οι όροι menu α) a la carte και β) table d' hote; Τι προσδιορίζουν οι όροι menu α) a la carte και β) table d' hote; Σε κάθε εστιατόριο συναντάμε

Διαβάστε περισσότερα

σαλατικά µεζεδάκια της στεριάς

σαλατικά µεζεδάκια της στεριάς σαλατικά Δροσερή σαλάτα κινόα µε φασολάκια µαυροµάτικα (V++) 6,90 Με ψιλοκοµµένο πράσο, καρότο, κόκκινη πιπεριά, φρέσκο κρεµµυδάκι, φιλέτο πορτοκαλιού και σάλτσα εσπεριδοειδών Γαία (V+) 7,90 Πράσινη και

Διαβάστε περισσότερα

Ef Zin means living the good life

Ef Zin means living the good life product list 2016 Ef Zin means living the good life and this is our goal. We want to offer upon everyone s table in the entire world, the most pure products that come from the Lands of Greek soil and endless

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@platanias.gr

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE

PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE BREAD PA R T N E R O F T H E P R O F E S S I O N A L C O M PA N Y P R O F I L E KORAKAKIS MUST was founded in 1996 by George N. Korakakis. Our company operates in the production

Διαβάστε περισσότερα

Epo xδιεθνησ. Σχεδιαγράμματα & Πίνακες Χρεώσεων. 2015 13-17 Μαϊου 2015 Χώρος Κρατικής Έκθεσης. εκθεση κυπρου CYPRUS. www.expocyprus.com.

Epo xδιεθνησ. Σχεδιαγράμματα & Πίνακες Χρεώσεων. 2015 13-17 Μαϊου 2015 Χώρος Κρατικής Έκθεσης. εκθεση κυπρου CYPRUS. www.expocyprus.com. Epo xδιεθνησ CYPRUS Σχεδιαγράμματα & Πίνακες Χρεώσεων εμπορικη εκθεση κυπρου 0 - Μαϊου 0 Χώρος Κρατικής Έκθεσης Περίπτερo EXPO HOME ANOIKTOI XΩΡΟΙ EXPO GARDEN EXPO AGRO ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ & EXPO MOTOR ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο. Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου

Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο. Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου Mικρές Μπουκιές Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου 1,00 1,00 Απάκι με γραβιέρα Κρήτης και πιπεριά σουβλάκι 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ NEW YORK COLLEGE

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ NEW YORK COLLEGE ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ NEW YORK COLLEGE ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 10/10/2009 εγκρίθηκε στην Nairobi της Κένυα η Μεσογειακή Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου 4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 Ενισχυόμενοι τομείς δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

THEODOSIS GEORGIADIS_FOOD PHOTOGRAPHY. about

THEODOSIS GEORGIADIS_FOOD PHOTOGRAPHY. about about For Theodosis Georgiadis, one of the leading food photographers in Greece, every shooting concerning food and beverages is a new challenge he has to meet with creativity and authenticity. Being an

Διαβάστε περισσότερα

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas Επι Mένοντας Διεθνώς Λίζα Μάγιερ Managing Director, Fortis Venustas Reinventing your Business Διαγράφοντας το παρελθόν και χαράζοντας το μέλλον Υπάρχει μέλλον μετά την κρίση; Ηκρίσηοδηγεί στην αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tel: +30 210 3245557,+30 210 3247719-20 Web: www.delichef.gr, E-Mail: info@delichef.gr

Tel: +30 210 3245557,+30 210 3247719-20 Web: www.delichef.gr, E-Mail: info@delichef.gr Σελίδα 1 από 5 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ MENU 1 «Πανδαισία Χριστουγέννων» με πολύχρωμες πιπεριές, λιαστή τομάτα, ρόδι, flakes παρμεζάνας και vinegraite από μπαλσάμικο και μέλι Σαλάτα «Baby» με τρυφερά baby φύλλα ρόκας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΥΡΕΣ - ΚΡΑΣΙΑ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΤΑ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜΑΧΙΑ. Heineken 6 μπουκάλια, 330ml Stella Artois 6 μπουκάλια, 330ml

ΜΠΥΡΕΣ - ΚΡΑΣΙΑ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΤΑ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜΑΧΙΑ. Heineken 6 μπουκάλια, 330ml Stella Artois 6 μπουκάλια, 330ml ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜΑΧΙΑ Εμφιαλωμένο νερό 6 μπουκάλια, 1lt 3.50... Εμφιαλωμένο νερό 1 μπουκάλι, 18.9lt 15.00... Ψύκτης (ενοικίαση για τη συνολική περίοδο της έκθεσης) 50.00... Ανθρακούχο νερό 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΡΙΑ 7. ΦΕΤΑ 8. ΧΑΛΟΥΜΙ 9. ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 10. ΠΛΑΤΩ ΤΥΡΙΩΝ 11. ΣΑΓΑΝΑΚΙ ΤΥΡΙ 12. ΤΥΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ

ΤΥΡΙΑ 7. ΦΕΤΑ 8. ΧΑΛΟΥΜΙ 9. ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 10. ΠΛΑΤΩ ΤΥΡΙΩΝ 11. ΣΑΓΑΝΑΚΙ ΤΥΡΙ 12. ΤΥΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ ΨΩΜΙ ΣΑΛΑΤΕΣ 1. ΣΑΛΑΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ 2. ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ Μαρούλι, κοτόπουλο, κρουτόν, τριμμένο τυρί, σως 3. ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΧΑΡΑΣ Λαχανικά εποχής με βαλσάμικο, ελαιόλαδο 4. ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ Λαχανικά

Διαβάστε περισσότερα

WHOLE: Ευζωία και υγιεινές επιλογές για ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους

WHOLE: Ευζωία και υγιεινές επιλογές για ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους WHOLE: Ευζωία και υγιεινές επιλογές για ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους Αυξάνοντας τη πρόσληψη θερμίδων Αυτό το δελτίο διατροφικών πληροφοριών προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ INTERNATIONALE GRUENE WOCHE BERLIN ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ GREEK AGORA

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ INTERNATIONALE GRUENE WOCHE BERLIN ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ GREEK AGORA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ INTERNATIONALE GRUENE WOCHE BERLIN ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ GREEK AGORA Η παγκόσμια σημαντικότερη εκθεσιακή πλατφόρμα των γεωργικών επιχειρήσεων Αγαπητοί συνεργάτες, Η εταιρεία GREAT Trade Exhibitions

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ.

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναντίρρητα στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά αποδίδεται τεράστια σημασία τόσο για το άρωμα τους όσο και για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες που προέρχονται είτε από ξηρά δρόγη είτε από τα αιθέρια

Διαβάστε περισσότερα

Πως επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ βέλτιστου κόστους και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης. Εισηγητής: Χρίστος Φωτιάδης, Business Development

Πως επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ βέλτιστου κόστους και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης. Εισηγητής: Χρίστος Φωτιάδης, Business Development Πως επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ βέλτιστου κόστους και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης Εισηγητής: Χρίστος Φωτιάδης, Business Development 13 Νοεμβρίου 2012 Περιεχόμενα Η iph με μια ματιά Τα συστατικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 1 ος στόχος: 2 ος στόχος: ξέχασες το πρόγευμα σου! 3 ος στόχος:

ΒΗΜΑ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 1 ος στόχος: 2 ος στόχος: ξέχασες το πρόγευμα σου! 3 ος στόχος: ΒΗΜΑ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 1 ος στόχος: Προσπάθησε να τρως 5 μερίδες φρούτα και λαχανικά τη μέρα. Αν δεν σου αρέσουν στην αρχή, δοκίμασε να τα καταναλώσεις σαν: Μικρά κομματάκια πιπεριάς, μανιταριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ Tυροκομία Γαλακτοκομία Κτηνοτροφικοί Εξοπλισμοί Τεχνολογίες Συσκευασία Μεταποίηση Προϊόντα ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Σύνδεσμος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Γαρίδες* σαγανάκι σε πήλινο 9,50 Ελαιόλαδο, κρεµµύδι, σκόρδο,

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

20 21 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

20 21 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 20 21 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Δικτύωση Eκδηλώσεις Έκθεση Γαστρονομία Νέες καλλιέργειες Επιστημονικές Ημερίδες Παρουσίαση τοπικής ταυτότητας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ MENΟU ΜΕΖΕΔΕΣ ΣΙΕΦΤΑΛΙΕΣ ΜΙΞ (ΣΟΥΒΛ. ΣΙΕΦΤ.) ΜΠΡΙΖΟΛΑ. ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ. ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΕΣ &.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ MENΟU ΜΕΖΕΔΕΣ ΣΙΕΦΤΑΛΙΕΣ ΜΙΞ (ΣΟΥΒΛ. ΣΙΕΦΤ.) ΜΠΡΙΖΟΛΑ. ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ. ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΕΣ &. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΣ MENΟU ΜΕΖΕΔΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ &.ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΑΧΙΝΗ. ΤΖΑΤΖΙΚΙ. ΕΛΙΕΣ. ΓΙΑΟΥΡΤΙ. ΞΥΔΑΤΑ. ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ. (ΤΟ ΑΤΟΜΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΣΑΛΑΤΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝ. ΦΕΤΑ (ΤΟ ΑΤΟΜΟ) ΠΑΙΔΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

OLIVE OIL BAR. The Art of Sharing and appreciating high quality Extra Virgin Olive Oil

OLIVE OIL BAR. The Art of Sharing and appreciating high quality Extra Virgin Olive Oil OLIVE OIL BAR The Art of Sharing and appreciating high quality Extra Virgin Olive Oil Tο προϊόν Το πιο σημαντικό προϊόν της Ελληνικής γης Στο επίκεντρο της Ελληνικής Μεσογειακής διατροφής, νοστιμίζει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα