ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ"

Transcript

1 ΑΡΘΡΟ 1(01)/101(1) «ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α15 ΚΑΙ Α16) Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α14 ΚΑΙ Α15) Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α13 ΚΑΙ Α14) Η ΛΕΚΤΟΡΑΣ (ΚΛ. Α12 ΚΑΙ Α13)» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(01)/101(2) «ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΚΛ. Α13 ΚΑΙ Α14)» 0 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(01)/101(3) «ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΛ. Α13 ΚΑΙ Α14)» 0 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(01)/101(4) «ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α (ΚΛ. Α12)» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(01)/101(5) «ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΚΛ. Α8, Α10 ΚΑΙ Α11)» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 102 «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΆΛΛΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΥΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Έρευνας * (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΥΠΕΥΘ.ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Έρευνας * (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΥΠΕΥΘ.ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) ** ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής * Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες του 2016, οι οποίες εμπίπτουν στο Τριετές Σχέδιο Χρηματοδότησης Έρευνας Ο διαχωρισμός της πρόνοιας των ως προς την πηγή χρηματοδότησης της (Ίδια Έσοδα Οντοτήτων ή Κεντρικά Ίδια Έσοδα ΠΚ) θα διευκρινιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Ενδεικτικά έχει καταχωρηθεί στη στήλη των Κεντρικών Ιδίων Εσόδων του ΠΚ. ** Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Πανεπιστήμιο της Διασποράς. ΑΡΘΡΟ 103 «ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 104 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ» ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΥΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Έρευνας * (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΥΠΕΥΘ.ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Έρευνας * (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΥΠΕΥΘ.ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) ** ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ * Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες του 2016, οι οποίες εμπίπτουν στο Τριετές Σχέδιο Χρηματοδότησης Έρευνας Ο διαχωρισμός της πρόνοιας των ως προς την πηγή χρηματοδότησης της (Ίδια Έσοδα Οντοτήτων ή Κεντρικά Ίδια Έσοδα ΠΚ) θα διευκρινιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Ενδεικτικά έχει καταχωρηθεί στη στήλη των Κεντρικών Ιδίων Εσόδων του ΠΚ. ** Τμήμα ΧΗΜ: Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Έργο Χαρουπόδασος ( Κεντρικά Ίδια Έσοδα ΠΚ). ΑΡΘΡΟ 105 «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(01)/106 «ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ» ΕΛΕΓΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(01)/107 «ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ» 10 ΕΛΕΓΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ

2 ΑΡΘΡΟ 108 «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΆΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) * ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής * Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Πανεπιστήμιο της Διασποράς. ΑΡΘΡΟ 1(01)/112 «ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(01)/121 «ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 122 «ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 131 (01) «ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(01)/132 «ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(01)/133 «ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(01)/134 «ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(01)/135 «ΤΕΛΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 136 (01) «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(01)/137 «ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ/ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(01)/139 «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ» 10 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ

3 ΑΡΘΡΟ 1(01)/150 «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ» 10 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(1) «ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΚΛ. Α15 ΚΑΙ Α16)» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(2) «ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΚΛ. Α13(ΙΙ)), Η ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΚΛ. Α13(ΙΙ)), Η ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΚΛ. Α13(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(3) «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (ΚΛ. Α13(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(4) «ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΚΛ. Α13(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(5) «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ A (ΚΛ. Α11(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(6) «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΚΛ. Α8, Α10 ΚΑΙ Α11)» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(7) «ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΚΛ. Α14(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(8) «ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΚΛ. Α8 ΚΑΙ Α9(Ι)) Η ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΚΛ. Α8 ΚΑΙ Α9(Ι)) Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1ΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(9) «ΒΟΗΘΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(11) «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΛ.Α14(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(12) «ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΚΛ. Α8 ΚΑΙ ΚΛ.Α9(Ι))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(13) «ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(14) «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΛ. Α14(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(15) «ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΚΛ. Α13(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(16) «ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΛ. A9, Α11 ΚΑΙ Α12)» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(17) «ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΚΛ. Α9 ΚΑΙ Α10(ΙΙ))» 0 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ

4 ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(18) «ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΚΛ. Α9(Ι))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(19) «ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(20) «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΛ. Α14(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(21) «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΚΛ. Α14(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(22) «ΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΚΛ. Α9, Α11 ΚΑΙ Α12) ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1ΗΣ ΤΑΞΕΩΣ (ΚΛ. Α11 ΚΑΙ Α12)» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(23) «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΚΛ. Α8 ΚΑΙ Α9(Ι))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(24) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ (ΚΛ. Α8 ΚΑΙ Α9(Ι))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(25) ++ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΚΛ. Α4 ΚΑΙ Α7(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(26) «ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΚΛ. Α10)» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(27) «ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(28) «ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΑΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(29) «ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ (ΚΛ. Α1, Α2 ΚΑΙ Α5(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(30) «ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΚΛ. Α1, Α2 ΚΑΙ Α5(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(31) «ΒΟΗΘΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7(ΙΙ)) Η ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7(ΙΙ)) Η ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7(ΙΙ)) Η ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7(ΙΙ)) Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΑΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7(ΙΙ)) Η ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7(ΙΙ))» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/101/(32) «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ (ΚΛ. Α5 ΚΑΙ Α7)» 0 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/106 «ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ

5 ΑΡΘΡΟ 1(02)/107 «ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ» 10 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 108 «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Η πρόνοια του άρθρου παραμένει κεντρικά υπό τη διαχείριση της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού Διευκρινίζεται ότι, για το 2016 η Σύγκλητος ενέκρινε κατ εξαίρεση κατανομή πρόνοιας ως εξής: - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ»: Ίδια Έσοδα (Οντότητας), και - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ»: (Κεντρικά Ίδια Έσοδα ΠΚ). ΑΡΘΡΟ 110 «ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Θερινό Σχολείο. ΑΡΘΡΟ 1(02)/111 «ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ - ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ/ΚΛΗΤΗΡΕΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/112 «ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/121 «ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 122 «ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (Π.Χ. ΒΑΡΔΙΑΣ, ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ, ΕΥΘΥΝΗΣ, ΓΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, Κ.Α.)» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 123 «ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Π.Χ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, Κ.Α.)» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ

6 ΑΡΘΡΟ 124 «ΈΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Έξοδα φιλοξενίας των Διοικητικών Υπηρεσιών και του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών καλύπτονται στο πλαίσιο του άρθρου αυτού. Η κατανομή θα ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Σημείωση: Αιτήματα που αφορούν σε άρθρα που τυγχάνουν διαχείρισης σε κεντρικό επίπεδο, ακόμη και στις περιπτώσεις των αυτοχρηματοδοτούμενων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένου και των ακόλουθων αυτοχρηματοδοτούμενων οντοτήτων/δραστηριοτήτων, θα πρέπει να εγκρίνονται εκ των προτέρων από τον αντίστοιχο ελέγχοντα λειτουργό, και οι σχετικές δαπάνες να υποβάλλονται μέσω του: Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Κέντρο Επιχειρηματικότητας: 640 ΑΡΘΡΟ 125 «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Θερινό Σχολείο. Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Σπουδές Φύλου»: 500 Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση: Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: ΑΡΘΡΟ 131 (02) «ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/132 «ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/133 «ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/134 «ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/135 «ΤΕΛΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 136 (02) «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Νηπιαγωγείο και Βρεφονηπιοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου: ΑΡΘΡΟ 1(02)/137 «ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ/ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/138 «ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΛΑΒΕΣ» 10 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ

7 ΑΡΘΡΟ 1(02)/139 «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ» 10 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 150 «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ» 20 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(02)/152 «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 202 «ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψηφίων Λειτουργών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης: Κέντρο Επιχειρηματικότητας: 260 ΑΡΘΡΟ 203 «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Θερινό Σχολείο. Νηπιαγωγείο και Βρεφονηπιοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου: 300 Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στη Μηχανική Πετρελαίων: Κέντρο Επιχειρηματικότητας: 360 ΑΡΘΡΟ 2/204 «ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΈΔΡΑΣ» 10 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 2/205 «ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ» 10 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 211 «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ» (Γενικός Υπεύθυνος Άρθρου: Προϊστάμενος ΥΑΔ) ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΑΡΘΡΟ 212 «ΓΡΑΦΙΚΗ ΎΛΗ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» (Γενικός Υπεύθυνος Άρθρου: Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΟΥ) ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Θερινό Σχολείο.

8 ΑΡΘΡΟ 213 «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΝΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΥ) ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΝΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΥ) Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Θερινό Σχολείο. ΑΡΘΡΟ 214 «ΤΕΛΗ ΝΕΡΟΥ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ Κ.Α.» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΝΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΥ) ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΝΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΥ) Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Θερινό Σχολείο και Έργο Χαρουπόδασος. Η πρόνοια του άρθρου παραμένει κεντρικά υπό τη διαχείριση των Τεχνικών Υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι, για το 2016 η Σύγκλητος ενέκρινε κατ εξαίρεση κατανομή πρόνοιας ως εξής: - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: Ίδια Έσοδα (Οντότητας) ΑΡΘΡΟ 215 «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Θερινό Σχολείο. Νηπιαγωγείο και Βρεφονηπιοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου: ΑΡΘΡΟ 216 «ΕΝΟΙΚΙΑ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΝΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΥ) ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΝΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΥ) Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψηφίων Λειτουργών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης: Άρθρο 217 «ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ» (Γενικός Υπεύθυνος Άρθρου: ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής/ Οικονομικών και Προσωπικού ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (Οικονομικά Θέματα) Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής/ Οικονομικών και Προσωπικού ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (Οικονομικά Θέματα) Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Θερινό Σχολείο, Πλανητάριο και Έργο Χαρουπόδασος. Προϊστάμενος ΥΕΔΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 218 «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Θερινό Σχολείο. ΑΡΘΡΟ 219 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΣ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΣ ΑΡΘΡΟ 220 «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ), ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ» 950 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 950 Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 0 Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 221 «ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Θερινό Σχολείο και Έργο Χαρουπόδασος. Νηπιαγωγείο και Βρεφονηπιοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου: Κέντρο Επιχειρηματικότητας: 1.000

9 ΑΡΘΡΟ 222 «ΔΙΑΦΟΡΑ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΥ Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Θερινό Σχολείο και Έργο Χαρουπόδασος. Η πρόνοια του άρθρου παραμένει κεντρικά υπό τη διαχείριση των Οικονομικών Υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι, για το 2016 η Σύγκλητος ενέκρινε κατ εξαίρεση κατανομή πρόνοιας ως εξής: - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: Ίδια Έσοδα (Οντότητας) Νηπιαγωγείο και Βρεφονηπιοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου: Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση: 500 Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου (ΠΑ.Κ.Ε.ΠΕ): 500 Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψηφίων Λειτουργών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης: Κέντρο Επιχειρηματικότητας: 500 ΑΡΘΡΟ 223 «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ» 10 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10 Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 302 «ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΥ ΑΡΘΡΟ 303 «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΥ Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Σπουδές Φύλου»: ΑΡΘΡΟ 304 «ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΥ Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Σπουδές Φύλου»: Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση: Κέντρο Επιχειρηματικότητας: 600 ΑΡΘΡΟ 305 «ΈΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» (Γενικός Υπεύθυνος Άρθρου: Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΟΥ) ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού(Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής Έξοδα φιλοξενίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της Συγκλήτου, των Πρυτανικών Αρχών και των σχετικών τους Επιτροπών καλύπτονται από την πρόνοια του Άρθρου 305 «Έξοδα Φιλοξενίας». Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Πλανητάριο και Έργο Χαρουπόδασος. ΑΡΘΡΟ 311 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΥΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΣΟΔ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Κατανομή από Επιτροπή Έρευνας * ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ * Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες του 2016, οι οποίες εμπίπτουν στο Τριετές Σχέδιο Χρηματοδότησης Έρευνας

10 ΑΡΘΡΟ 312 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΥΣΦΜ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΥΣΦΜ) Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στη Μηχανική Πετρελαίων: 500 ΑΡΘΡΟ 313 «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 314 «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΑΡΘΡΟ 315 «ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΑΡΘΡΟ 316 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΑΡΘΡΟ 317 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΕΔΣ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΕΔΣ Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες του 2016, οι οποίες εμπίπτουν στο Τριετές Σχέδιο Χρηματοδότησης Έρευνας Ο διαχωρισμός της πρόνοιας των ως προς την πηγή χρηματοδότησης της (Ίδια Έσοδα Οντοτήτων ή Κεντρικά Ίδια Έσοδα ΠΚ) θα διευκρινιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Ενδεικτικά έχει καταχωρηθεί στη στήλη των Κεντρικών Ιδίων Εσόδων του ΠΚ. Διευκρινίζεται ότι, για το 2016 η Σύγκλητος ενέκρινε πρόσθετα κατανομή πρόνοιας ως εξής: - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ»: Ίδια Έσοδα (Οντότητας) Κέντρο Επιχειρηματικότητας: ΑΡΘΡΟ 318 «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

11 ΑΡΘΡΟ 319 «ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) 900 (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΑΡΘΡΟ 320 «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) 0 ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 322 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού(Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 0 Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού(Οικονομικά Θέματα) 0 ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 325 «ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΆΛΛΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ/ΣΩΜΑΤΕΙΑ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΥ ΑΡΘΡΟ 326 «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ/ΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ/ΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Σημείωση: Δαπάνες που αφορούν στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας έχουν κατανεμηθεί για το 2016 αναλυτικά κατά άρθρο ( ) στα επιμέρους Κεφάλαια. Ως εκ τούτου το Κέντρο Επιχειρηματικότητας δύναται να διενεργήσει δαπάνες για το 2016 αξιοποιώντας Κεντρικά Ίδια Έσοδα του ΠΚ συνολικού ύψους ως ακολούθως: από Άλλα Άρθρα του Προϋπολογισμού του ΠΚ 2016, πέραν του Άρθρου ,79 από το Άρθρο 326 «Κέντρο Επιχειρηματικότητας». ΑΡΘΡΟ 327 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 0 ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 331 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΝΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΥ) ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 500 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΝΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΥ) ΑΡΘΡΟ 332 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ) Κατανομή από Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής - 0 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ) Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ) Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ) Κατανομή από Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής - 0 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ) Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού(Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ) Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού(Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής 497 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΝΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (TY) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΝΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (TY) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΝΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (TY) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΝΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (TY) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΝΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (TY) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΝΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (TY)

12 ΑΡΘΡΟ 333 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΝΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΥ) ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΝΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΥ) Νηπιαγωγείο και Βρεφονηπιοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου: 500 ΑΡΘΡΟ 334 «ΔΙΑΦΟΡΑ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΥ Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Θερινό Σχολείο. Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Σπουδές Φύλου»: Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψηφίων Λειτουργών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης: ΑΡΘΡΟ 335 «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ)» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Βιβλιοθήκης ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Βιβλιοθήκης ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής 2 Η Αναπληρώτρια του Διευθυντή Βιβλιοθήκης είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των σχετικών δαπανών του άρθρου έστω και αν η Σύγκλητος κατένημε την πρόνοια του εν λόγω Άρθρου σε επίπεδο π.χ. οργανωτικών μονάδων. ΑΡΘΡΟ 336 «ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 0 ΑΡΘΡΟ 341 «ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΥ ΑΡΘΡΟ 342 «ΝΟΜΙΚΑ ΈΞΟΔΑ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑ ΜΙΚΕΛΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑ ΜΙΚΕΛΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 343 «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ Σημείωση 1: Το άρθρο ενδέχεται να κατανεμηθεί σε επίπεδο οργανωτικών οντοτήτων με σχετική απόφαση της Διευθυντικής Ομάδας Διοικητικών Υπηρεσιών. Σημείωση 2: Αιτήματα που αφορούν σε άρθρα που τυγχάνουν διαχείρισης σε κεντρικό επίπεδο, ακόμη και στις περιπτώσεις των αυτοχρηματοδοτούμενων οντοτήτων, Νηπιαγωγείο και Βρεφονηπιοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου: Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Κέντρο Επιχειρηματικότητας: ΑΡΘΡΟ 344 «ΈΞΟΔΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 345 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΣΦΜ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΣΦΜ

13 ΑΡΘΡΟ 346 «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού(Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού(Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Έργο Χαρουπόδασος. ΑΡΘΡΟ 347 «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού(Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού(Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΑΡΘΡΟ 348 «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ/ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Έργο Χαρουπόδασος, Έργο Αρχαιολογικά Πρότυπα, Πλανητάριο, Ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών, Ίδρυση Τμήματος Γεωλογίας, Ίδρυση Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Κυκλοτρόνιο. Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου (ΠΑ.Κ.Ε.ΠΕ): Κέντρο Επιχειρηματικότητας: ΑΡΘΡΟ 349 «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 350 «ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κ.Α.» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΕΔΣ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΕΔΣ Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες του 2016, οι οποίες εμπίπτουν στο Τριετές Σχέδιο Χρηματοδότησης Έρευνας ΑΡΘΡΟ 351 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ» ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΥΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Έρευνας * ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΕΔΣ Κατανομή από Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Θερινό Σχολείο. * Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες του 2016, οι οποίες εμπίπτουν στο Τριετές Σχέδιο Χρηματοδότησης Έρευνας ΑΡΘΡΟ 352 «ΔΙΑΦΟΡΑ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΥ Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Έργο Χαρουπόδασος. Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση: Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Έδρα Τράπεζας Κύπρου στη Χρηματοοικονομική: Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψηφίων Λειτουργών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης: Κέντρο Επιχειρηματικότητας: ΑΡΘΡΟ 353 «ΒΡΑΒΕΙΑ/ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Εκκρεμεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

14 ΑΡΘΡΟ 354 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, Π.Χ. ΣΙΤΙΣΗΣ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ, Κ.Α.)» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΥΣΦΜ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΥΣΦΜ) ΑΡΘΡΟ 355 «ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού(Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 356 «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 402 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΈΝΤΥΠΟ) ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΩΣ ΑΓΟΡΑ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Κατανομή από Επιτροπή Βιβλιοθήκης ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Βιβλιοθήκης ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής 1 Η Αναπληρώτρια του Διευθυντή Βιβλιοθήκης είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των σχετικών δαπανών του άρθρου έστω και αν η Σύγκλητος κατένημε την πρόνοια του εν λόγω Άρθρου σε επίπεδο π.χ. οργανωτικών μονάδων. ΑΡΘΡΟ 403 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 0 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 411 «ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 10 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ ΑΡΘΡΟ 412 «ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΆΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΥΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ) Κατανομή από Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής - 0 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ) Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ) Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ - (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ) (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘ.ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ) Κατανομή από Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Κατανομή από Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ) Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού(Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ) Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού(Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Διαθέσιμο υπόλοιπο / Υπέρβαση Κατανομής (ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ - (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ) ΚΑΙ ΥΠΕΥΘ.ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 413 «ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ Νηπιαγωγείο και Βρεφονηπιοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου: Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Ινστιτούτο Κομφούκιος: 500

15 ΑΡΘΡΟ 414 «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατανομή από Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Οικονομικά Θέματα) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 415 «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΚ» 10 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ ΑΡΘΡΟ 416 «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ» 10 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10 Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 421 «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει και δαπάνες που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Έργο της Πρυτανείας για το Αξιοποίηση Παλαιού Λεπροκομείου Λάρνακας. ΑΡΘΡΟ 422 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ ΑΡΘΡΟ 423 «ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ/ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΗΣ» 10 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 501 «ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σημειώνεται ότι τυχόν δαπάνες που εμπίπτουν στο πλαίσιο της απόφασης του Συμβουλίου (148η Συνεδρία) να εξουσιοδοτήσει το Πρυτανικό Συμβούλιο να εγκρίνει έκτακτες δαπάνες από ίδια Έσοδα του ΠΚ, συνολικού ποσού , θα καλύπτονται για το 2016 προσωρινά από το Άρθρο 501 Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό, και οι σχετικές χρεώσεις θα πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι χρεώσεις θα παρακολουθούνται καθ όλην τη διάρκεια του έτους με στόχο να διασφαλιστεί ότι στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη για μεταφορά είτε σε επίπεδο άρθρου είτε σε επίπεδο κεφαλαίων, να δύναται να εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2016, Νόμου του 2016 Ν.6(ΙΙ)/2016. ΑΡΘΡΟ 5/502 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ/ ΔΩΡΕΕΣ/ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΈΣΟΔΑ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 5/503 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΩΝ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΩΝ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 5/504 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ» 10 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10 Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 5/505 «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ» ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 0 Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

16 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: Η πρόνοια άρθρων κατανέμεται σε επίπεδο οργανωτικών μονάδων (Κοσμητείες Σχολών, Τμήματα, Ερευνητικές Μονάδες, Διοικητικές Υπηρεσίες) από τη Σύγκλητο μετά από εισηγήσεις των αρμόδιων Επιτροπών/ Υπηρεσιών. * : Σύμφωνα με τον περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2016, Νόμο του 2016, Υπεύθυνος Λειτουργός για να ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια είναι ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, ο οποίος δύναται να εξουσιοδοτεί άλλο Λειτουργό για το σκοπό αυτό (βλ. στήλη στην οποία αναφέρονται οι εξουσιοδοτημένοι ελέγχοντες Λειτουργοί για τη διενέργεια δαπανών για το 2016), και ο οποίος βεβαιώνεται ότι η δαπάνη είναι αναγκαία, υπάρχουν οι αναγκαίες εγκεκριμένες σχετικές πιστώσεις και ότι η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου. Είναι ο Λειτουργός ο οποίος υπογράφει τις σχετικές οδηγίες/ εντολές πληρωμής οι οποίες προωθούνται στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Π.Κ. για πληρωμή. ** ΓΕΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: Είναι ο Λειτουργός (συνήθως Προϊστάμενος Υπηρεσίας), στον οποίο ανατίθεται η παρακολούθηση/ διαχείριση άρθρου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, για τα άρθρα που κατανέμονται σε επίπεδο π.χ. οργανωτικών μονάδων, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: Είναι ο εκάστοτε Κοσμήτορας Σχολής, Πρόεδρος Τμήματος, Διευθυντής Ερευνητικής Μονάδας, Προϊστάμενος Υπηρεσίας κ.ο.κ. λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή της πρόνοιας του άρθρου σε επίπεδο οργανωτικών μονάδων (Κοσμητείες Σχολών, Τμήματα, Ερευνητικές Μονάδες, Διοικητικές Υπηρεσίες, κ.ο.κ.) που εγκρίνει η Σύγκλητος. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1 ΆΡΘΡΟ 124 «ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ»: Έξοδα φιλοξενίας των Διοικητικών Υπηρεσιών και του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών καλύπτονται στο πλαίσιο του άρθρου αυτού. Οι αντίστοιχες δαπάνες που διενεργούνται από ακαδημαϊκές οντότητες καθώς και έξοδα φιλοξενίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της Συγκλήτου, των Πρυτανικών Αρχών και των σχετικών τους Επιτροπών καλύπτονται από την πρόνοια του Άρθρου 305 «Έξοδα Φιλοξενίας». 2 ΆΡΘΡΟ 305 «ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ»: Δαπάνες που αφορούν σε έξοδα φιλοξενίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της Συγκλήτου και των σχετικών τους Επιτροπών, καθώς και των Πρυτανικών Αρχών δύναται να καλύπτονται από το κατανεμημένο ποσό στην Πρυτανεία. 3 ΆΡΘΡΑ 150, 223, 318, 416 «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ»: Τα άρθρα δημιουργήθηκαν για να καλύψουν αντίστοιχα τις τρέχουσες (Άρθρο 150), λειτουργικές (Άρθρο 223), διαχειριστικές (Άρθρο 318), κεφαλαιουχικές (Άρθρο 416), δαπάνες που απορρέουν από εγκεκριμένα Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια. Ο Προϋπολογισμός του ΠΚ 2016 περιλαμβάνει πιστώσεις μόνο στο άρθρο 318 για την κάλυψη σχετικών δαπανών σύμφωνα με τις οδηγίες των υπεύθυνων των έργων. Στα υπόλοιπα άρθρα περιλαμβάνεται ενδεικτική πρόνοια. 4 ΆΡΘΡΟ 501 «ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ»: Σημειώνεται ότι τυχόν δαπάνες που εμπίπτουν στο πλαίσιο της απόφασης του Συμβουλίου (148η Συνεδρία) να εξουσιοδοτήσει το Πρυτανικό Συμβούλιο να εγκρίνει έκτακτες δαπάνες από ίδια Έσοδα του ΠΚ, συνολικού ποσού , θα καλύπτονται για το 2016 προσωρινά από το Άρθρο 501 Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό, και οι σχετικές χρεώσεις θα πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι χρεώσεις θα παρακολουθούνται καθ όλην τη διάρκεια του έτους με στόχο να διασφαλιστεί ότι στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη για μεταφορά είτε σε επίπεδο άρθρου είτε σε επίπεδο κεφαλαίων, να δύναται να εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2016, Νόμου του 2016 Ν.6(ΙΙ)/2016. Σύμφωνα με τον Περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2016, Νόμο του 2016 "Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί από το Άρθρο αυτό χωρίς να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας ύστερα από κατάθεση προς αυτήν σχετικού αιτήματος το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και συνοδεύεται από επαρκή δικαιολογητικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτό". Θετικά διαθέσιμα υπόλοιπα διατηρούνται σε άρθρα για την κάλυψη υπερβάσεων που έχουν σημειωθεί κατά την κατανομή του Προϋπολογισμού σε άλλα άρθρα εντός του ιδίου Κεφαλαίου (βλ. επισυναπτόμενη κατάσταση όπως αυτή ισχύει με την κατανομή του Προϋπολογισμού του ΠΚ 2016, Φεβρουάριος 2016). Σύμφωνα με τον Περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2016, Νόμο του 2016 είναι περιορισμένη η δυνατότητα διενέργειας μεταφορών εξοικονομήσεων μεταξύ των Κεφαλαίων. Η ενίσχυση κατανεμημένων πιστώσεων θα δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο με τη μεταφορά εξοικονομήσεων από άρθρα εντός του ιδίου Κεφαλαίου και νοουμένου ότι το επιτρέπουν οι πρόνοιες του Περί Προϋπολογισμού του ΠΚ για το 2016, Νόμος του /7/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (01) - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (01) - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (01) - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 101 - Βασικοί Μισθοί 102 - Συνεργάτες Καθηγητές/Επιστημονικοί Συνεργάτες, Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, Μεταδιδακτορικοί και Άλλοι Ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (01) - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (01) - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (01) - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 101 - Βασικοί Μισθοί 102 - Συνεργάτες Καθηγητές/Επιστημονικοί Συνεργάτες, Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, Μεταδιδακτορικοί και Άλλοι Ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ή ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ή ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η 2013 1 (01)/ 101 (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α15 ΚΑΙ Α16) Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α14 ΚΑΙ Α15) Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α13 ΚΑΙ Α14) Ή ΛΕΚΤΟΡΑΣ (ΚΛ. Α12 ΚΑΙ Α13) 1 (01)/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝ Ε Π Ι ΣΤΗ Μ Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αντρέα Χριστοφίδη, ιευθυντή ιοίκησης και Οικονομικών

ΠΑΝ Ε Π Ι ΣΤΗ Μ Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αντρέα Χριστοφίδη, ιευθυντή ιοίκησης και Οικονομικών Ε.. ΥΠ' ΑΡ. 3/2002 ΠΑΝ Ε Π Ι ΣΤΗ Μ Ι Ο Κ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟ: Πρύτανη Αντιπρύτανη Κοσμήτορες Σχολών Προέδρους Τμημάτων ιευθυντές Ερευνητικών Μονάδων ιευθυντή Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4316 Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4316 Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου N. 5(II)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4316 Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 57 Ο περί Προϋπολογισμού τoυ Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 10(II)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4280 Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015 283 Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 5(IΙ) του 2019

Αριθμός 5(IΙ) του 2019 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4364, 28.1.219 81 Ν. 5(IΙ)/219 Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 219 Νόμος του 219 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 7(ΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3578 της 22ας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 36(IΙ)/2019. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ν. 36(IΙ)/2019. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 794 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4373, 28.3.2019 Ν. 36(IΙ)/2019 Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2019 Νόμος του 2019.εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 Σημείωση: Κατά την ψήφιση του σχετικού Προϋπολογισμού ΠΚ για το 2013 απαλείφθηκε ο διαχωρισμός της πρόνοιας των άρθρων σε «Κρατική Χορηγία» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4343 Τρίτη, 20 Μαρτίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4343 Τρίτη, 20 Μαρτίου N. 10(II)/ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4343 Τρίτη, 20 Μαρτίου 181 Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του Νόμος του εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 4

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 4 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 4 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2014 είναι ισοσκελισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 11(IΙ) του 2017

Αριθμός 11(IΙ) του 2017 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4318, 28.2. 225 Ν. 11(IΙ)/ Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του Νόμος του εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αρ. Τίτλος θέματος Θέματος 2.3 Υλοποίηση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Συζήτηση - Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία Εκτέλεσης 2.4 Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 6 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2016 είναι ισοσκελισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 30(II)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4286 Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015 713 Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 7 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2017 παρουσιάζει έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 5 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2015 είναι ισοσκελισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 976 Ε.Ε. Παρ. Ι(II) Αρ. 4355, 24.7. Ν. 46(II)/ Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου του Νόμος του εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά 5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες 1. Γενικά 1.1 Οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίοι εργοδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας. για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας. για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Σταθερή Τηλεφωνία...4 2.1. Εισαγωγή...4 2.2. Είδη Τηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Σημαντικές αποφάσεις και σημαντικές ψηφοφορίες του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

2.2 Σημαντικές αποφάσεις και σημαντικές ψηφοφορίες του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου ΘΕΜΑΤΑ: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 06/2012 Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012, Ώρα 11:00 π.μ. 2:00 μ.μ. (Μέρος Α ) και Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012, Ώρα 08:45 π.μ. 11:00 π.μ.(μέρος Β ) 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1779 Ν. 60(ΙΙ)/96. E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 3106,

1779 Ν. 60(ΙΙ)/96. E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 3106, E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 316,13.12.96 1779 Ν. 6(ΙΙ)/96 Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Νόμος του εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών Έκθεση Πεπραγμένων 2012 2014

Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών Έκθεση Πεπραγμένων 2012 2014 Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών Έκθεση Πεπραγμένων 2012 2014 Με την αυτονόμηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου το Μάρτιο του 2012 έγινε η μετάβαση των εξουσιών διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή (Πρόεδρος της Επιτροπής) 1.2 ένα μέλος από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος

1.1 τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή (Πρόεδρος της Επιτροπής) 1.2 ένα μέλος από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4305, Ν. 30(IΙ)/2016

Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4305, Ν. 30(IΙ)/2016 659 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4305, 15.3.2016 Ν. 30(IΙ)/2016 Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2016 Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4287, Ν. 33(IΙ)/2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4287, Ν. 33(IΙ)/2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4287, 12.6.2015 792 Ν. 33(IΙ)/2015 Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 8 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2 0 1 8 Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 27(IΙ) του 2014

Αριθμός 27(IΙ) του 2014 514 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Ν. 27(IΙ)/2014 Αρ. 4261, 15.4.2014 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 15(IΙ) του 2014

Αριθμός 15(IΙ) του 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4259, 31.3.2014 251 Ν. 15(IΙ)/2014 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4330 Παρασκευή, 16 Ιουνίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4330 Παρασκευή, 16 Ιουνίου N. 39(II)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4330 Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 801 Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2017 Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4330 Παρασκευή, 16 Ιουνίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4330 Παρασκευή, 16 Ιουνίου N. 39(II)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4330 Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 801 Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2017 Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4328 Παρασκευή, 26 Μαΐου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4328 Παρασκευή, 26 Μαΐου N. 37(II)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4328 Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 765 Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. 195 του του του του του (Ι) του (Ι) του 2012.

Προοίμιο. 195 του του του του του (Ι) του (Ι) του 2012. 537 Ε.Ε. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 4323, 3.4.2017 Ν. 27(ΙΙ)/2017 Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2017 Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 35ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 35ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 35 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3, ΩΡΑ 9.00 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΜΕΡΟΣ Α (χωρίς την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 9 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2 0 1 9 Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Μυτιλήνη, 20 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 849 Θέμα : Κατάρτισης 2 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1 η Τακτικού Προϋπολογισμού).

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. ΘΕΜΑΤΑ: 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.1 Γενική Ενημέρωση Πρύτανη 1.1.1 Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Κύπρου 1.2 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI N. 11(II)/2019 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4367 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2019 193 Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Συζήτηση-Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία Εκτέλεσης 28/ΣΥΜ/2.5 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4340 Δευτέρα, 12 Μαρτίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4340 Δευτέρα, 12 Μαρτίου N. 1(II)/2018 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4340 Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018 1 Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 40(IΙ) του 2018

Αριθμός 40(IΙ) του 2018 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4350, 17.4.2018 904 Ν. 40(IΙ)/2018 Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανόγραμμα 2017 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί

Οργανόγραμμα 2017 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Εδρεύουν στο ΥΠΠΕΘ: 1. Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 2. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπάγονται στον Υπουργό: 1. Εσωτερικού Ελέγχου (Τμήμα Α Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρώτη (1 η ) Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού Π.Κ. 2013

Θέμα: Πρώτη (1 η ) Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού Π.Κ. 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο, 04-04-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. πρωτ.: 16 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Θέμα: Πρώτη (1 η ) Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού Π.Κ. 2013 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4344,

Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4344, 353 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4344, 26.3.2018 Ν. 19(IΙ)/2018 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2018 Νόμος του 2018, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Αποτελέσματα Ελλαδιτών Υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση στη Β Κατανομή για το

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Αποτελέσματα Ελλαδιτών Υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση στη Β Κατανομή για το ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αποτελέσματα Ελλαδιτών Υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση στη Β Κατανομή για το 2017-18 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού

Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού Published on Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice) Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού Οι διατάξεις του Νόμου 4009/2011 [1] όπως έχουν τροποποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. 4287, 12.6.2015. Προοίμιο. 194 του 1987 318 του 1987 52 του 1988 69 του 1989 186 του 1991 19(I) του 2001 35(I) του 2012.

Αρ. 4287, 12.6.2015. Προοίμιο. 194 του 1987 318 του 1987 52 του 1988 69 του 1989 186 του 1991 19(I) του 2001 35(I) του 2012. Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4287, 12.6.2015 765 Ν. 32(IΙ)/2015 Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 17.720,2 16.503,7 15.705,3 15.922,1 16.430,1 17.071,5 Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 41(II)/2019 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4375 Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 909 Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2019 Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 11(IΙ) του 2015

Αριθμός 11(IΙ) του 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4280, 6.4.2015 293 Ν. 11(IΙ)/2015 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 41(II)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4264 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 917 Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Ειδική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Ειδική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Ειδική Αίτηση Μέρος I. Βασικές Πληροφορίες Δράση 7.1 - Οικονομική ενίσχυση Συντονιστικών Σωμάτων Νεολαίας Έτος για το οποίο υποβάλλεται η Αίτηση: Περίληψη της δράσης της Οργάνωσης Δώστε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 146 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4300, 10.2.2016 Ν. 5(IΙ)/2016 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2016 Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκκρεμότητα αναφορικά προς το θέμα κυριότητας του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Εκκρεμότητα αναφορικά προς το θέμα κυριότητας του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Αποφάσεις της 17ης συνεδρίας (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 16-1-2014 Θ έ μ α 1 o Εκκρεμότητα αναφορικά προς το θέμα κυριότητας του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Eεξουσιοδοτήθηκε ο Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/ , ΘΕΜΑ 12 ο )

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/ , ΘΕΜΑ 12 ο ) Λάρισα, 12-2-2018 Αρ. Πρωτ. 807 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΤΕΙ Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τρίτη (3 η ) Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013 του Πανεπιστημίου Κρήτης Σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού

Θέμα: Τρίτη (3 η ) Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013 του Πανεπιστημίου Κρήτης Σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο, 18-06-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. πρωτ.: 26 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Τρίτη (3 η ) Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/21.11.2017 Της 54ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 21-11-2017

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4303, 7.3.2016 545 Ν. 25(IΙ)/2016 Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2016 Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 432 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4302, 26.2.2016 Ν. 19(IΙ)/2016 Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2016 Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4320 Τετάρτη, 15 Μαρτίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4320 Τετάρτη, 15 Μαρτίου N. 15(II)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4320 Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017 269 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2017

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192 Ε.Ε. Παρ. Ι(II) Αρ. 4343, 20.3. Ν. 11(II)/ Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του Νόμος του εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 35(IΙ)/2019. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ν. 35(IΙ)/2019. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 781 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4373, 28.3.2019 Ν. 35(IΙ)/2019 Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 2019 Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 49ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 49ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 10.00 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4327 Παρασκευή, 19 Μαΐου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4327 Παρασκευή, 19 Μαΐου N. 36(II)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4327 Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017 741 Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 221 Τρίπολη Τηλ.:271-239, fax: 271-235 Πληροφορίες: κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(II) Αρ. 4320, Ν. 19(II)/2017

Ε.Ε. Παρ. Ι(II) Αρ. 4320, Ν. 19(II)/2017 Ε.Ε. Παρ. Ι(II) Αρ. 4320, 15.3. 354 Ν. 19(II)/ Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του Νόμος του εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 38(IΙ) του 2018

Αριθμός 38(IΙ) του 2018 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4349, 16.4.2018 832 Ν. 38(IΙ)/2018 Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρώτρια του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών. ΠΟΛΙτΙΚΉ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Αναπληρώτρια του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών. ΠΟΛΙτΙΚΉ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΤ 10 Ε.Δ. ΥΠ. ΑΡ. 144/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ: Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωmκό ΑΠΟ: ΗΜΕΡ.: ΑνδρούλλαΘεοφάνους Αναπληρώτρια του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών 22 Οκτωβρίου 2013 Θ Ε ΜΑ: ΠΟΛΙτΙΚΉ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ Καθ. Τούλα Ονουφρίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Τήρηση Πρακτικών Στέλλα Ιωάννου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

ΑΠΟΝΤΕΣ Καθ. Τούλα Ονουφρίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Τήρηση Πρακτικών Στέλλα Ιωάννου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 39 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

Συντεχνία Διοικητικού Προσωπικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΣΥΤΕΠΑΚ)

Συντεχνία Διοικητικού Προσωπικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΣΥΤΕΠΑΚ) Συντεχνία Διοικητικού Προσωπικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΣΥΤΕΠΑΚ) Ημερήσια Διάταξη 1. Ταμείο Προνοίας 2. Κανονισμοί ΔΠ 3. Συλλογική Σύμβαση 4. Εργασιακά Θέματα 5. Αναδιάρθρωση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. 194 του του του του του (Ι) του (Ι) του 2012.

Προοίμιο. 194 του του του του του (Ι) του (Ι) του 2012. 595 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Ν. 30(IΙ)/2014 Αρ. 4261, 15.4.2014 Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2014 Νόμος του 2014 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 39 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 39 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 39 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 31(II)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4287 Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015 719 Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2015 Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω είναι αναγκαία η δημιουργία ορισμένων νέων θέσεων, Η Βουλή των Αντιπρόσωπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω είναι αναγκαία η δημιουργία ορισμένων νέων θέσεων, Η Βουλή των Αντιπρόσωπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(II) Αρ. 4375, 22.4.2019 Ν. 42(II)/2019 Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2019 Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Μέρος A

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Μέρος A ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Μέρος A ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος A ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείο Κρήτης

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείο Κρήτης Περιγραφή Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 48ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 48ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 48 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 10.30 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙ- ΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 37(IΙ) του 2018

Αριθμός 37(IΙ) του 2018 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4349, 16.4.2018 814 Ν. 37(IΙ)/2018 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί

Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Ειδικός Λογαριασμός Γραφείο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Τίτλος: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αρ. Θέσεων: Δέκα (10) Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 84 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, Σάββατο 13 Μαϊου 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 13 Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(II) Αρ. 4368, 4.3. 283 Ν. 16(II)/ Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του Νόμος του εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 891

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 891 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα 07.11.2016 Αρ. Πρωτ.: 891 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα