Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ιαγωνισµός e-στολόγιο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος etwinning Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση 2009: Ευρωπαϊκό Έτος ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας Με αφορµή την ανακήρυξη του έτους 2009 ως ευρωπαϊκή χρονιά ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας, η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης ( , έχει τη χαρά να διοργανώσει εθνικό διαγωνισµό etwinning δηµιουργίας ιστολογίων (blogs), µε τίτλο «e-στολόγιο» και στόχο να αναδειχτεί η δηµιουργική και καινοτόµος διάσταση της δράσης Ηλεκτρονικής Αδελφοποίησης. Σας προσκαλούµε να δηµιουργήσετε εύκολα ένα ιστολόγιο, να παρουσιάσετε τα κατά τη γνώµη σας - πρωτότυπα στοιχεία του etwinning έργου σας (δραστηριότητες, εκδηλώσεις, εργασίες κ.α.) και να κερδίσετε πλούσια δώρα! Στον διαγωνισµό «e-στολόγιο» έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν συµµετοχή οµάδες µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς τους από εγγεγραµµένες ελληνικές σχολικές µονάδες στο etwinning που υλοποίησαν µια etwinning συνεργασία εντός του ή ξεκινούν/συνεχίζουν ένα etwinning έργο εντός του σχολικού έτους και πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολών συµµετοχής στον διαγωνισµό ( ). Οι οµάδες των µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς τους που υλοποιούν ένα etwinning έργο µπορούν να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό κατασκευάζοντας ένα ιστολόγιο (blog) όπου θα παρουσιάζουν τα κατά την άποψή τους καινοτόµα και δηµιουργικά στοιχεία (δραστηριότητες, εκδηλώσεις, εργασίες κτλ.) του etwinning έργου που υλοποιούν. Για την κατασκευή των ιστολογίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε δωρεάν υπηρεσία κατασκευής blogs της επιλογής σας ή η δωρεάν υπηρεσία από το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο, όπου σας παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας Ιστολόγιο, µέσα σε διάστηµα δευτερολέπτων!!! Απλώς συνδεθείτε στο µε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό που διαθέτετε στο ΠΣ και αυτόµατα θα έχετε στη διάθεση σας το προσωπικό σας Ιστολόγιο. Οι κατηγορίες του διαγωνισµού είναι τρεις: 1. Νηπιαγωγεία και ηµοτικά 2. Γυµνάσια 3. Γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Οι πρώτοι νικητές από κάθε κατηγορία θα προσκληθούν στην Αθήνα εντός του 2009, για να παραστούν στην τελετή απονοµής του διαγωνισµού, η οποία θα συµπέσει µε την απονοµή για τα 4 α εθνικά βραβεία etwinning. Τα βραβεία των πρώτων νικητών θα ανακοινωθούν σε µεταγενέστερο χρόνο και θα περιλαµβάνουν ταξίδια και υλικοτεχνικό εξοπλισµό. Η υποβολή της συµµετοχής σας θα γίνει ηλεκτρονικά µέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής έργων που θα αναρτηθεί στο Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2009.

2 Κατηγορίες Ο διαγωνισµός απευθύνεται σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας που είναι εγγεγραµµένα στη δράση etwinning και υλοποιούν συνεργασίες etwinning. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες υποψηφιοτήτων: Υποβολή ιστολογίου έργων etwinning Νηπιαγωγείων ή ηµοτικών. Υποβολή ιστολογίου έργων etwinning Γυµνασίων. Υποβολή ιστολογίου έργων etwinning Γενικών Λυκείων ή ΕΠΑΣ/ΕΠΑΛ. Το περιεχόµενο των ιστολογίων θα πρέπει να έχει τη µορφή που περιγράφεται στην επόµενη παράγραφο. Οδηγίες για τις υποψηφιότητες Στον διαγωνισµό έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν συµµετοχή οµάδες µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς τους από εγγεγραµµένες ελληνικές σχολικές µονάδες στο etwinning που υλοποίησαν µια etwinning συνεργασία εντός του ή ξεκινούν/συνεχίζουν ένα etwinning έργο εντός του σχολικού έτους και πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολών συµµετοχής στον διαγωνισµό ( ). Οι οµάδες µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς τους µπορούν να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό κατασκευάζοντας ένα ιστολόγιο (blog) όπου θα παρουσιάζουν τα κατά την άποψή τους καινοτόµα και δηµιουργικά στοιχεία (δραστηριότητες, εκδηλώσεις, εργασίες κτλ.) του etwinning έργου τους. Αποδεκτή γλώσσα δηµοσίευσης των blogs προς υποβολή είναι τα Ελληνικά. Η µετάφραση του ιστολογίου σε άλλη γλώσσα είναι προαιρετική και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των συµµετοχών. Το συνοδευτικό υλικό των δηµοσιεύσεων (εργασίες, βίντεο, άλλο οπτικοακουστικό υλικό κτλ.) µπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα της Ε.Ε. π.χ. στην κοινή γλώσσα συνεργασίας του etwinning έργου της οµάδας. Το περιεχόµενο των ιστολογίων προτείνεται να περιλαµβάνει ενδεικτικά: Στοιχεία για τον τόπο και το σχολείο της οµάδας µαθητών (συνοπτική περιγραφή ή/και ιδιαίτερα άρθρα και οπτικοακουστικό υλικό- φωτογραφίες, βίντεο κ.α.) για το χωριό/ πόλη και το σχολείο της οµάδας. Στοιχεία για τις ιδιαίτερες παιδαγωγικές etwinning δραστηριότητες και εργασίες της οµάδας στο πλαίσιο του etwinning έργου της (συνοπτική περιγραφή, µαρτυρίες και οπτικοακουστικό ή άλλο υλικό). Στοιχεία από ιδιαίτερες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του etwinning έργου της οµάδας (συνοπτική περιγραφή, µαρτυρίες και οπτικοακουστικό υλικόφωτογραφίες, βίντεο κ.α.). Άρθρα µε περιγραφές και άλλο υλικό από προτεινόµενες καινοτόµες µελλοντικές ενέργειες στο πλαίσιο του etwinning έργου της οµάδας. Άλλο πρωτότυπο και δηµιουργικό υλικό του etwinning έργου της οµάδας. Επιθυµητό όριο δηµοσιεύσεων στα υποβαλλόµενα ιστολόγια είναι έως 20 άρθρα.

3 Για την ανάρτηση ευκρινών φωτογραφιών ή βίντεο προσώπων παιδιών στα ιστολόγια προς υποβολή απαιτείται η έγγραφη έγκριση γονέα. Οι συµµετέχουσες οµάδες µπορούν να χρησιµοποιήσουν παραχθέν υλικό (εικόνες, βίντεο, εργασίες, άλλο υλικό) από το etwinning έργο τους ή/και να δηµιουργήσουν νέο ειδικά για τον διαγωνισµό. Η ανάγνωση των κριτηρίων αξιολόγησης που επισυνάπτονται µπορεί να προσφέρει περισσότερες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη µορφή και το περιεχόµενο των ιστολογίων προς υποβολή. Στην περίπτωση που προϋπάρχει ιστολόγιο στο πλαίσιο µιας etwinning συνεργασίας, µπορεί να υποβληθεί, µε την προϋπόθεση τόσο το περιεχόµενο όσο και η µορφή του ιστολογίου να είναι σύµφωνα µε τα ζητούµενα του διαγωνισµού. Θα αξιολογηθεί το περιεχόµενο που έχει υποβληθεί έως την καταληκτική ηµεροµηνία του διαγωνισµού και µόνο. Οποιοδήποτε άλλο περιεχόµενο αναρτηθεί στο υποβαλλόµενο ιστολόγιο πέραν της ηµεροµηνίας αυτής δε θα ληφθεί υπόψη. Για την κατασκευή των ιστολογίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν: Η δωρεάν υπηρεσία για όλους τους Έλληνες εκπαιδευτικούς και τους µαθητές Γυµνασίου από το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο, όπου σας παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας Ιστολόγιο, µέσα σε διάστηµα δευτερολέπτων!!! Απλώς συνδεθείτε στο µε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό που διαθέτετε στο ΠΣ και αυτόµατα θα έχετε στη διάθεση σας το προσωπικό σας Ιστολόγιο. Οι δωρεάν υπηρεσίες κατασκευής blogs της επιλογής σας, π.χ. τα δηµοφιλή κ.α., ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα κατασκευής blogs. Για τον τρόπο κατασκευής παρέχονται οδηγίες βήµα-βήµα σε όλες τις προαναφερθείσες υπηρεσίες. Στην περίπτωση που προϋπάρχει ιστολόγιο στο πλαίσιο µιας etwinning συνεργασίας µπορεί να υποβληθεί, µε την προϋπόθεση να καλύπτει τα ζητούµενα του διαγωνισµού όπως αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής: Στο ιστολόγιο οφείλουν να παρουσιαστούν ιδιαίτερες και καινοτόµες δραστηριότητες/εργασίες/εκδηλώσεις του etwinning έργου, µε συνοπτική περιγραφή και συνοδευτικό οπτικοακουστικό ή άλλο υλικό. Επιθυµητό όριο δηµοσιεύσεων στα υποβαλλόµενα ιστολόγια είναι έως 20 άρθρα. Αποδεκτή γλώσσα δηµοσίευσης των blogs προς υποβολή είναι τα Ελληνικά. Η µετάφραση του ιστολογίου σε άλλη γλώσσα είναι προαιρετική. Το συνοδευτικό υλικό των δηµοσιεύσεων µπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα της Ε.Ε. Για την ανάρτηση ευκρινών φωτογραφιών ή βίντεο προσώπων παιδιών στα ιστολόγια προς υποβολή απαιτείται η έγγραφη έγκριση γονέα.

4 Κατά την αξιολόγηση δεν θα ληφθούν υπόψη δηµοσιεύσεις πέραν της καταληκτικής ηµεροµηνίας του διαγωνισµού ( ). Για όλες τις δηµοσιεύσεις πρέπει να αναφέρεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του άρθρου. Ερωτήσεις σχετικά µε τον διαγωνισµό µπορούν να απευθύνονται στην ελληνική ΕΥΥ etwinning, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ή τηλεφωνικά στο (εργάσιµες ηµέρες και ώρες γραφείου ) Αξιολόγηση Κατά την αξιολόγηση θα αξιολογηθεί το περιεχόµενο που έχει υποβληθεί έως την καταληκτική ηµεροµηνία του διαγωνισµού και µόνον ( ). Οποιοδήποτε άλλο περιεχόµενο αναρτηθεί στο υποβαλλόµενο ιστολόγιο πέραν της ηµεροµηνίας αυτής δε θα ληφθεί υπόψη. Η κριτική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από εξειδικευµένα στις Νέες Τεχνολογίες στελέχη του ΥπΕΠΘ, της ΕΥΥ etwinning και πρεσβευτές της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης, θα χρησιµοποιήσει τα κριτήρια αξιολόγησης όπως επισυνάπτονται. Ιστότοπος της Ελληνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης etwinning: ιεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου(helpdesk): Τηλέφωνο (helpdesk) µε χρέωση 1 αστικής µονάδας: ( etwin)

5 Κριτήρια αξιολόγησης Προϋπόθεση για την υποβολή συµµετοχών είναι η σχετικότητα του ιστολογίου µε τη δράση etwinning και ιδιαίτερα η ανάδειξη ενός etwinning έργου που υλοποιείται εντός του ή έχει υλοποιηθεί εντός του Οι συµµετοχές που δεν καλύπτουν την προϋπόθεση αυτή αποκλείονται αυτόµατα. Ακολουθούν τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία αναλύονται στις επιµέρους συνιστώσες τους µε τα αντίστοιχα ποσοστά βαρύτητας: 1. Περιεχόµενο (ποσοστό βαρύτητας 60%) Παιδαγωγικά πλήρες και άρτιο περιεχόµενο (ποσοστό βαρύτητας 20%): πληροφορίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα, βάθος και ποιότητα των βασικών και υποστηρικτικών πληροφοριών και του υλικού που παρέχονται, επάρκεια των «πηγών» που χρησιµοποιήθηκαν, ακριβές και αξιόπιστο περιεχόµενο που θα υποστηρίζεται από παραθέµατα που το επιβεβαιώνουν, καλή χρήση της Ελληνικής γλώσσας συντακτικά και ορθογραφικά. Πρωτοτυπία περιεχοµένου (ποσοστό βαρύτητας 40%): δηµιουργικό και πρωτότυπο περιεχόµενο που αναδεικνύει και προάγει µε ολοκληρωµένο τρόπο (συνεκτικό και σαφή) το etwinning έργο της οµάδας και ιδιαίτερα: την παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή του διάσταση, την έννοια της συνεργασίας, την καινοτοµία των παρουσιαζόµενων θεµάτων. ηµιουργία και παρουσίαση νέων πηγών πληροφόρησης όπως συνεντεύξεις, έρευνες, οµαδικές παρατηρήσεις καθώς και αυθεντικά-πρωτότυπα έργα, φωτογραφίες ή ηχογραφήσεις µε την χρήση πολυµέσων. Περιεχόµενο που δεν παραβιάζει µε οποιονδήποτε τρόπο δικαιώµατα τρίτων ή/και δεν εγείρει αξιώσεις τρίτων (όπως όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς συκοφαντικό περιεχόµενο ή/και υβριστικό περιεχόµενο ή/και περιεχόµενο που παραβιάζει το κοινόν περί δηµοσίας αιδού αίσθηµα κ.α.). Τυχόν παραβίαση των ανωτέρω, εφόσον διαπιστωθεί, επιφέρει αυτοµάτως αποκλεισµό από τον διαγωνισµό σε οποιαδήποτε φάση του ιαγωνισµού και αν διαπιστωθεί αυτή, οι δε ιοργανωτές δεν φέρουν καµία απολύτως ευθύνη για το περιεχόµενο αυτό και επιφυλάσσονται παντός νοµίµου δικαιώµατός τους. Περιεχόµενο ως αποτέλεσµα πρωτότυπης δουλειάς των µαθητών και όχι αντιγραφή άλλων πηγών µε οποιονδήποτε τρόπο (η κλοπή πνευµατικού έργου κάθε µορφής, εφόσον διαπιστωθεί, ισοδυναµεί µε αποκλεισµό από τον διαγωνισµό, σε οποιαδήποτε φάση του ιαγωνισµού, οι δε ιοργανωτές δεν φέρουν καµία απολύτως ευθύνη για το περιεχόµενο αυτό και επιφυλάσσονται παντός νοµίµου δικαιώµατός τους.) Η ανάρτηση ευκρινών φωτογραφιών ή βίντεο προσώπων παιδιών οφείλει να συνοδεύεται από έγγραφη έγκριση κηδεµόνα. 2. οµή, Εµφάνιση, λειτουργία του ιστολογίου (ποσοστό βαρύτητας 40%) Λειτουργικότητα (ποσοστό βαρύτητας 20%): σχεδίαση και διάταξη του ιστολογίου ώστε να είναι εύκολο στη χρήση καθώς και καλή οργάνωση του περιεχοµένου, εύκολη ανάγνωση και πρόσβαση στο περιεχόµενο, απουσία τεχνικών προβληµάτων (π.χ. χαλασµένοι σύνδεσµοι ή εικόνες, απουσία αρχείων κλπ.) ηµιουργική χρήση των µέσων και πρωτοτυπία στην εµφάνιση (ποσοστό βαρύτητας 20%): δηµιουργική χρήση των µέσων (π.χ. εικόνες, ήχος, βίντεο, γραφικά, παιχνίδια, διαδραστικά στοιχεία κλπ.) που ενισχύουν την παρουσίαση των πληροφοριών, προσελκύουν τον χρήστη και διευκρινίζουν-υποστηρίζουν το βασικό περιεχόµενο, δηµιουργική /πρωτότυπη προσέγγιση χρωµάτων, γραµµατοσειρών και συνολικής διάταξης. Υπογραµµίζεται ότι κατά την αξιολόγηση των ιστολογίων από την Επιτροπή, η σχετική βαθµολόγηση κάθε ιστολογίου θα πραγµατοποιείται µε γνώµονα πάντα τις δυνατότητες των µαθητών ανά διαγωνιστική κατηγορία.

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268 ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης του υποέργου 2 «Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη και Βράβευση καλύτερων ιδεών/προτάσεων στο. πλαίσιο της εκδήλωσης: «Ημέρες Επιχειρηματικότητας 2014»

Ανάδειξη και Βράβευση καλύτερων ιδεών/προτάσεων στο. πλαίσιο της εκδήλωσης: «Ημέρες Επιχειρηματικότητας 2014» Ανάδειξη και Βράβευση καλύτερων ιδεών/προτάσεων στο πλαίσιο της εκδήλωσης: «Ημέρες Επιχειρηματικότητας 2014» Όροι συμμετοχής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εκδήλωση «Ημέρες Επιχειρηματικότητας 2013-2014», που διοργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους

ποιότητα ζωής για όλους ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 21/5/2014

Διαβάστε περισσότερα

[1] 95.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α 77.235,77

[1] 95.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α 77.235,77 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 26/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 523 ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Υπηρεσιών Υποστήριξης Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών» Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ:210 8647420, Fax : 210 8665988 e-mai l : info@eoan.gr Αθήνα, 09/12/2013 Αρ.Πρωτ.:2167 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Να διατηρηθεί μέχρι...

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Να διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Αριθμ. Πρωτ.: 816/ 29/03/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας

Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Διοργανωτές Ίδρυμα Λαμπράκη Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Microsoft ΕΛΛΑΣ Intel ΕΛΛΑΣ Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ενέργειες Παραγωγής, Διάχυσης και Δημοσιοποίησης Οδηγών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 5 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλµ. οδού Χαριλάου Θέρµης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180 web: http://www.certh.gr E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Προς: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 21/03/2014 Aρ. Πρωτ.: 12220 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς απευθύνει δημόσια πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ TOY ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ (LOTS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8»

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ε. Ο. ΑΝ. Α Α: Β4Ω846Ψ8ΟΖ-ΧΑΥ Ταχ. /νση: Πατησίων 147, ΤΚ 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Τρ. Χαριτοπούλου Α. Αρφανάκου Τηλ: 210-8642255 210-8654950 Φαξ: 210-8627444 E-mail: a.arfanakou@prv.ypeka.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Χάρτες Οδηγοί κτηνοτροφικών διαδρομών στην Κρήτη και αντίστοιχη ιστοσελίδα για το έργο ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ»

«Χάρτες Οδηγοί κτηνοτροφικών διαδρομών στην Κρήτη και αντίστοιχη ιστοσελίδα για το έργο ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Χάρτες Οδηγοί κτηνοτροφικών διαδρομών στην Κρήτη και αντίστοιχη ιστοσελίδα για το έργο ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» Στο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίου διατοπικής συνεργασίας με τίτλο «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ», που

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α Αρχάνες 701 00 Ηράκλειο Κρήτης / Τηλ. (0030.810) 753300, Fax: (0030.810) 753310 www.anher.gr / info@anher.gr Γρ. Βρυξελλών: 27 Rue d Arlon,1050, Brussels Belgium / Tel.:(00322)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ UΠ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ 12BΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας» 13BΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Φοιτητές στην Έρευνα ΦΟΙΤΩ 2014 2015» 14BΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «OTE» ή/και «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών προβολής και δηµοσιότητας του έργου ως Υποέργο 5 της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3 Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Μέτρο 4.6 «ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης» ράση

Διαβάστε περισσότερα