ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ ΟΜΑΔΑ Α... 4 ΟΜΑΔΑ Β Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Σελίδα 2 από 16

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου» καθορίζεται σε τέσσερις (4) ώρες. Σελίδα 3 από 16

4 3. Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. ΟΜΑΔΑ Α 1. Να αναφέρετε επιγραμματικά τις πηγές του δικαίου και να αναπτύξετε μία από αυτές. 2. α) Τι καλείται επιχείρηση και τι εμπορική επωνυμία; β)ποια είναι η επωνυμία των φυσικών προσώπων; 3. Τι ονομάζουμε εμπορική ιδιότητα; 4. Ποιες είναι οι συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας; 5. Να αναπτύξετε με ποιο τρόπο χάνεται η εμπορική ιδιότητα. 6. Να αναφέρετε σε ποια φυσικά πρόσωπα η ιδιότητα τους είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του εμπόρου. 7. Να αποδώσετε τους ορισμούς: α) Ατομική επιχείρηση και β) Εταιρική επιχείρηση. 8. Να αναφέρετε επιγραμματικά ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της ατομικής επιχείρησης. 9. Να αναφέρετε επιγραμματικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εταιρικής επιχείρησης. 10. Τι ονομάζουμε ελεύθερο ανταγωνισμό; 11. Τι καλείται σύμβαση εργασίας και τι σχέση εργασίας; 12. Ποιες μορφές συμβάσεων γνωρίζετε; Να αναπτύξετε δύο (2) από αυτές. 13. Να αναλύσετε πότε μία σύμβαση εργασίας θεωρείται έγκυρη. 14. Να αναφέρετε επιγραμματικά τα κριτήρια διακρίσεων των συμβάσεων: α) έργου, β) παροχής ανεξάρτητων εργασιών, γ) εταιρίας, δ) μεσιτείας, ε) ορισμένου και αορίστου χρόνου. 15. α) Ποια είναι η κύρια υποχρέωση του μισθωτού από τη σύμβαση εργασίας και ποια του εργοδότη; β) Σε ποια περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση συμμορφώσεως του μισθωτού προς τον εργοδότη; 16. α) Τι ονομάζουμε συμβατικό, νόμιμο και συνηθισμένο μισθό; β) Τι ονομάζουμε τακτικές και έκτακτες αποδοχές; 17. Να αναφέρετε επιγραμματικά τους λόγους λύσης της σύμβασης εργασίας. 18. α) Τι ονομάζουμε καταγγελία της σύμβασης εργασίας; β) Ποιες καταγγελίες σύμβασης εργασίας γνωρίζετε; 19. α) Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται, ώστε μια καταγγελία συμβάσεως εργασίας να είναι έγκυρη; β) Να αναφέρετε αναλυτικά σε ποιες περιπτώσεις απαγορεύεται η καταγγελία συμβάσεως εργασίας; 20. α) Τι ονομάζουμε συλλογική σύμβαση; β) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της και ποιος ο σκοπός της; Σελίδα 4 από 16

5 21. Να αναφέρετε επιγραμματικά σε ποια είδη διακρίνονται οι συλλογικές συμβάσεις. 22. Να αναλύσετε ποια είναι η διαδικασία της συλλογικής σύμβασης εργασίας, έτσι ώστε να έχει ισχύ. 23. Να αναφέρετε επιγραμματικά τα κριτήρια διάκρισης των συλλογικών συμβάσεων. 24. Τι ονομάζουμε συνδικαλιστική οργάνωση και ποιες είναι οι διακρίσεις της; 25. Ποιος είναι ο σκοπός των συνδικαλιστικών οργανώσεων; 26. Τι ονομάζουμε ελεύθερο ανταγωνισμό; 27. Να αναπτύξετε σε ποιες περιπτώσεις ένα συμβόλαιο θεωρείται άκυρο. 28. Να αναφέρετε επιγραμματικά τα χαρακτηριστικά μιας κατάστασης διαπραγμάτευσης. 29. Ποια είναι τα τέσσερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια ρεαλιστική στρατηγική διαπραγμάτευσης; 30. Να αναφέρετε ονομαστικά τα βήματα του αποτελεσματικού σχεδιασμού μιας διαπραγμάτευσης. 31. Να διαμορφώσετε σχηματικά και να αναλύσετε τη λογική της διάταξης των παραχωρήσεων σε μια διαπραγμάτευση με τη χρήση ενός παραδείγματος. 32. Βάσει του παραδοσιακού μοντέλου της πειθούς, ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες της διαδικασίας πειθούς; 33. Να αναφέρετε δύο (2) στρατηγικές για τη διαχείριση των συγκρούσεων και να αναλύσετε πότε χρησιμοποιούνται. 34. Να αναφέρετε τέσσερις (4) παράγοντες που επηρεάζουν τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. 35. Για ποιο λόγο διαπραγματευόμαστε; 36. Να δώσετε τον ορισμό της σύγκρουσης. 37. Να διαμορφώστε σχηματικά την επιλογή της αρχικής διαπραγματευτικής στρατηγικής. 38. Ποια είναι τα τέσσερα επίπεδα της σύγκρουσης; 39. Να αναφέρετε τρεις (3) πηγές από τις οποίες οι άνθρωποι αποκτούν εξουσία σε μία διαπραγμάτευση. 40. Να αναφέρετε και να αναλύστε δυο (2) τρόπους με τους οποίους ένας καταναλωτής μπορεί να βρει λύση στο μυστήριο των τιμών. 41. Να αναφέρετε δύο (2) παραδείγματα κανόνων επικοινωνίας για διεθνείς διαπραγματευτές. 42. Σε μία διαπραγμάτευση πότε έχουμε αλληλεξάρτηση και πότε αμοιβαία προσαρμογή; Τι αποκαλούμε δίλημμα της εμπιστοσύνης; 43. Τι αποκαλούμε «εξαγωγές»; 44. Να αναφέρετε τα τρία βασικά στοιχεία του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος. 45. Ποιος είναι ο βασικός διαχωρισμός του κόστους; Να δώσετε τον ορισμό των δυο (2) κατηγοριών. 46. Να απεικονίσετε σχηματικά τη διαμόρφωση της τιμής πώλησης ενός προϊόντος. 47. Να αναφέρετε δύο (2) δραστηριότητες που αγορούν τη διαχείριση υλικών. 48. Να αναφέρετε τέσσερα (4) είδη κόστους που αποτελούν λογιστικό κόστος εργασίας. Σελίδα 5 από 16

6 49. Να αναφέρετε τρία (3) είδη μεταβλητού και τρία (3) πάγιου κόστους παραγωγής. 50. Να απεικονίσετε σχηματικά τη συνάρτηση για τα πάγια κόστη, τα μεταβλητά κόστη και το ολικό κόστος παραγωγής ενός προϊόντος, τη συνάρτηση των εσόδων από πωλήσεις (στην περίπτωση σταθερής τιμής πώλησης ανεξαρτήτως ποσότητας) και το νεκρό σημείο μιας επιχείρησης. 51. Να αναφέρετε δύο (2) στοιχεία πάνω στα οποία πρέπει να έχει γνώση ο εξαγωγέας για τον καθορισμό της εξαγωγικής τιμής. 52. Το κόστος παραγωγής του προϊόντος είναι 4 /προϊόν. Το κόστος του διανομέα είναι 5 /προϊόν. Σε ποια τιμή πρέπει να γίνει η πώληση του προϊόντος προκειμένου να έχετε κέρδος 2 /προϊόν; 53. Τι είναι το περιθώριο ασφαλείας και πώς υπολογίζεται; 54. Τι περιλαμβάνει το κόστος μετατροπής; 55. Τι καθορίζει η γεωπολιτική θέση μιας χώρας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας μέσω ενός παραδείγματος. 56. Να δώσετε τον ορισμό της κουλτούρας και να αναφέρετε τα στοιχεία που την αποτελούν. 57. Πότε παρατηρείται το φαινόμενο της εθνοκεντρικής συμπεριφοράς; Πότε έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο της εθνοκεντρικής συμπεριφοράς; 58. Τι αποκαλούμε διεθνή επιχείρηση; 59. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει ένα άτομο προκειμένου να προσαρμοστεί ευκολότερα στην περίπτωση αλλαγής κουλτούρας; Ποια θέματα αποτελούν σημεία προσοχής στην περίπτωση αλλαγής κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος; 60. Να αναφέρετε τέσσερα (4) θέματα που αποτελούν αντικείμενο διεθνών συμφωνιών. 61. Ποιο είναι το αποτέλεσμα του πολιτικού κινδύνου μιας χώρας; Να αναφέρετε δυο (2) κατηγορίες πολιτικού κινδύνου. 62. Να αναφέρετε δύο (2) μεταβλητές που δεν μπορεί να ελέγξει μια εταιρεία του παγκόσμιου επιχειρηματικού χώρου. 63. Να αναλύσετε τη διάσταση της κουλτούρας «Απόσταση εξουσίας» και να αναφέρετε τις επιπτώσεις της στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και τη διαπραγματευτική διαδικασία. 64. Όταν μια χώρα χαρακτηρίζεται από ατομικισμό, ποιο θεωρείται το πιο σημαντικό κριτήριο στην επιλογή ενός διαπραγματευτή; 65. Να αναφέρετε τρεις (3) διεθνείς οργανισμούς. 66. Να αναφέρετε και να αναλύστε τους τύπους εξουσίας κατά τον Max Weber. 67. Να αναφέρετε τους τρόπους διατήρησης ελέγχου κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης. 68. Να αναφέρετε τέσσερις (4) τρόπους για τη δημιουργία μιας γραπτής ημερήσιας διάταξης μιας συνεδρίασης. 69. Ποια είναι η έννοια του πολιτισμού και ποιες οι διακρίσεις του; 70. Ποια είναι τα στοιχεία του πολιτισμού; 71. Να δώσετε τον ορισμό της γλώσσας. Σελίδα 6 από 16

7 72. Τι είναι το κριτήριο της αυτοαναφοράς (SRC-Self Reference Criterion); Να αναφέρετε ένα παράδειγμα. Ποια είναι τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσουμε για την αποφυγή της αυτοαναφοράς; 73. Τι είναι Μάνατζμεντ και ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες του; 74. Ποια είναι η χρησιμότητα του Μάνατζμεντ και σε τι αποβλέπει η καθολική εφαρμογή του; 75. Ποια είναι τα εργαλεία διοίκησης που στηρίζουν το Μάνατζμεντ; 76. Ποια στοιχεία προϋποθέτει η αποτελεσματική άσκηση των λειτουργιών του Μάνατζμεντ; 77. Πώς συνδέονται μεταξύ τους οι λειτουργίες του Μάνατζμεντ; 78. Ποια είναι η σχέση του Μάρκετινγκ με τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές δυνάμεις της κοινωνίας; 79. Με ποιο τρόπο οι θρησκευτικές αντιλήψεις μπορούν να επηρεάσουν τη δομή του Μάνατζμεντ; 80. Ποιες βασικές πολιτισμικές αξίες επηρεάζουν την εργασιακή συμπεριφορά; 81. Ποιες είναι οι κοινωνικές συνέπειες του καταμερισμού της εργασίας; 82. Πώς το σύστημα της «κάστας» επηρεάζει τη συνεκτική λειτουργία στο πολιτιστικό επίπεδο; 83. Να αναφέρετε ονομαστικά τους πιο γνωστούς τύπους κοινωνιών; 84. Να αναφέρετε συνοπτικά τι γνωρίζετε για τις βιομηχανικές κοινωνίες; 85. Με ποιο τρόπο οι τοπικές προτιμήσεις των καταναλωτών απαιτούν διαφοροποιημένο προϊόν ; Να δώσετε τρία παραδείγματα. 86. Για ποιο λόγο η λειτουργία των «Προσωπικών πωλήσεων» παίζει σπουδαίο ρόλο στις ξένες χώρες; 87. Γιατί η διαφήμιση στο «Διεθνές Μάρκετινγκ» καθώς και το προϊόν και η συσκευασία θα πρέπει να προσαρμόζονται στα τοπικά ήθη και έθιμα; 88. Όταν μια χώρα χαρακτηρίζεται από πολιτική σταθερότητα και οικονομική πρόοδο ποιος τρόπος διείσδυσης μιας ξένης Επιχείρησης συνιστάται και γιατί; 89. Ποιος είναι ο ρόλος του Μάρκετινγκ στα προβλήματα των υπανάπτυκτων και πυκνοκατοικημένων χωρών του τρίτου κόσμου ; 90. Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας ομάδας ή μιας οργάνωσης ; Σελίδα 7 από 16

8 ΟΜΑΔΑ Β 1. Τι ονομάζουμε μάρκετινγκ; 2. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ διεθνούς μάρκετινγκ και εξαγωγικού μάρκετινγκ; 3. Tι ονομάζουμε στρατηγικό μάρκετινγκ και τι επιχειρησιακό; 4. Να δώσετε τους ορισμούς:α) εθνικό μάρκετινγκ, β) διεθνές μάρκετινγκ. 5. Τι είναι το μείγμα μάρκετινγκ ή mix marketing; Να αναφέρετε τα στοιχεία από τα ποια αποτελείται. 6. Να δώσετε τους παρακάτω ορισμούς σύμφωνα με το μείγμα μάρκετινγκ: α) προϊόν, β) τιμή, γ)τοποθεσία/διανομή, δ)προώθηση. 7. Τι ονομάζουμε «κύκλο ζωής προϊόντος» και ποια είναι τα στάδια του; 8. Τι είναι η ανάλυση SWOT; Από ποιες λέξεις προκύπτει η λέξη SWOT και τι σημαίνουν; 9. Ποιο είναι το αποτέλεσμα ή ο στόχος που επιδιώκεται με την ανάλυση SWOT; 10. Για ποιο λόγο συνιστάται να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση-ενημέρωση στα στελέχη και τους υπάλληλους που συμμετέχουν στη συγκέντρωση δεδομένων με την τεχνική SWOT; 11. Να αναλύσετε τον όρο «απόλυτο πλεονέκτημα» στην αγορά. 12. Να αναλύσετε τον όρο «συγκριτικό πλεονέκτημα» στην αγορά. 13. Τι είναι η συμφωνία GATT; Να αναλύσετε το λόγο για τον οποίο θεωρείται σημαντικός ο ρόλος της στην αγορά. 14. Ποιοι είναι οι πρακτικοί λόγοι που μια επιχείρηση αποφασίζει να επεκταθεί διεθνώς; 15. Ποιες είναι οι μορφές των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων; 16. Να αναλύσετε ποια προβλήματα μπορεί να συναντήσει μια επιχείρηση, όταν πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό. 17. Ποιες τεχνικές αναζήτησης νέων πελατών σε διεθνές επίπεδο γνωρίζετε; 18. Ποιες κύριες μεθόδους πολιτικές επιλογής αγορών του εξωτερικού γνωρίζετε; 19. Ποια είναι τα κριτήρια της επιχείρησης για την επιλογή αγορών του εξωτερικού; Να αναλύσετε ένα από αυτά. 20. Πόσο επηρεάζουν την επιλογή αγορών του εξωτερικού τα παρακάτω: α) ο βαθμός πολιτικού κινδύνου, β) ο βαθμός ομοιότητας με την εθνική αγορά γ) ο βαθμός ανταγωνισμού; 21. Να αναλύσετε τις στρατηγικές εισόδου που ακολουθεί μια επιχείρηση στη διεθνή αγορά. 22. Να αναλύσετε τους τρόπους με τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να παράγει τα προϊόντα της στο εξωτερικό. 23. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της παροχής αδείας πραγματοποίησης εμπορικών δραστηριοτήτων franchising- στο εξωτερικό; 24. Τι είναι το «franchising»; 25. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ «franchising» και «licensing»; 26. Τι σημαίνει Joint Venture; Να αναφέρετε δύο (2) πλεονεκτήματα. 27. Τι είναι η στρατηγική συμμαχία; Να δώσετε δύο (2) παραδείγματα. 28. Να αναφέρετε επιγραμματικά τους παράγοντες που καθορίζουν τη διεθνή τιμολογιακή πολιτική. 29. Ποια είναι τα βασικά στάδια στη διαδικασία τιμολόγησης στο διεθνές μάρκετινγκ; 30. Να δώσετε τον ορισμό της «Τμηματοποίησης Αγοράς εξωτερικού». 31. Ποιες μεταβλητές της Τμηματοποίησης Αγοράς του εξωτερικού γνωρίζετε; Σελίδα 8 από 16

9 32. Ποια είναι τα εργαλεία επικοινωνίας που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για τη δραστηριοποίησή της στο διεθνές περιβάλλον; 33. Τι ονομάζουμε κανάλι διανομής; 34. Να αναφέρετε επιγραμματικά τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή ενός καναλιού διανομής. 35. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία του πολιτιστικού περιβάλλοντος που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία στη στρατηγική του διεθνούς μάρκετινγκ; 36. Να δώσετε τρία (3) παραδείγματα με χαρακτηριστικά του πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος που θα επηρέαζαν την πώληση ενός προϊόντος. 37. Να αναφέρετε δύο (2) μεταβλητές που επηρεάζουν το διεθνές μάρκετινγκ στο: α) πολιτικό νομικό περιβάλλον, β) οικονομικό περιβάλλον, γ) κοινωνικό - πολιτιστικό περιβάλλον, δ) τεχνολογικό περιβάλλον. 38. Τι ονομάζουμε αγορά; Να αναλύσετε τις διακρίσεις της. 39. Τι σημαίνει μονοπώλιο; 40. Τι σημαίνει ολιγοπώλιο; 41. Να αναφέρετε τις βασικές πηγές παροχής πληροφοριών για τις αγορές εξωτερικού και να αναπτύξετε μία (1) από αυτές. 42. Ποιος είναι ο ρόλος του σύμβουλου Διεθνούς Εμπορίου; 43. Να αναφέρετε τους πιο συνηθισμένους τρόπους συλλογής στοιχείων στην έρευνα αγοράς. 44. α) Τι ονομάζουμε έρευνα αγοράς; β) Τι ονομάζουμε πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα αγοράς; 45. Τι είναι το Benchmarking; 46. Να αναφέρετε τα στάδια του Benchmarking και να αναπτύξετε δύο (2) από αυτά. 47. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα / οφέλη του Benchmarking; 48. Ποιους τύπους Benchmarking γνωρίζετε; Να αναπτύξετε έναν από αυτούς. 49. Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται τα προϊόντα; Να αναπτύξετε μία (1) κατηγορία. 50. Να αναπτύξετε τους λόγους για τους οποίους είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τις κατηγορίες των προϊόντων / υπηρεσιών, όσον αφορά στη διεθνή αγορά. 51. Ποιος είναι ο ορισμός της οικονομικής επιστήμης; 52. Τι αποκαλούμε Δημοσιο-οικονομικό τομέα και τι Ιδιωτικό-οικονομικό τομέα; Να απεικονίσετε σχηματικά τις ροές μιας οικονομίας. 53. Να διαμορφώσετε σχηματικά το οικονομικό κύκλωμα. Να αναλύσετε τις διαδικασίες που παρουσιάζει το οικονομικό κύκλωμα. 54. Να δώσετε τους ορισμούς της μακροοικονομίας και της μικροοικονομίας. 55. Να δώσετε τον ορισμό της παραγωγής. 56. Ποιοι είναι οι πρωτογενείς και ποιοι οι δευτερογενείς παραγωγικοί συντελεστές; 57. Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες των οικονομικών αναγκών; 58. Ποια είναι η σχέση της συνολικής κατανάλωσης και του εισοδήματος; Να διαμορφώσετε σχηματικά τη συνάρτηση κατανάλωσης. Να αναλύσετε την οριακή ροπή προς κατανάλωση και τη μέση ροπή προς κατανάλωση. 59. Ποια είναι η βασική διαφορά της συνάρτησης αποταμίευσης με τη συνάρτηση κατανάλωσης; Να απεικονίσετε σχηματικά τη συνάρτηση αποταμίευσης. Σελίδα 9 από 16

10 60. Να αναφέρετε και να αναλύσετε τις λειτουργίες του χρήματος. 61. Ποιες είναι οι μορφές του χρήματος; Να αναλύσετε τα βασικά θέματα μιας μορφής. 62. Ποια είναι τα τρία (3) κριτήρια κατάταξης των επιχειρήσεων σε κατηγορίες; 63. Με βάση το κριτήριο της περιουσιακής διάρθρωσης, σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται οι επιχειρήσεις; Να αναπτύξετε συνοπτικά μία (1) κατηγορία. 64. Ποιες είναι οι βασικές υπηρεσίες της λειτουργίας παραγωγής μιας επιχείρησης; 65. Τι ονομάζουμε «επιχειρηματική απόφαση»; 66. Πώς μπορούμε να πάρουμε μια αποτελεσματική απόφαση η οποία να ωφελήσει όλη την επιχείρηση; Να περιγράψετε συνοπτικά πώς συμβάλλει ο συγκεκριμένος τρόπος λήψης αποφάσεων στην αύξηση της αποτελεσματικότητας. 67. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες των επιχειρηματικών αποφάσεων; Να περιγράψετε συνοπτικά την έννοια της κάθε κατηγορίας. 68. Να αναφέρετε ονομαστικά τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 69. Να δώσετε τον ορισμό της εξουσίας. 70. Ποια είναι η εξίσωση ατομικής απόδοσης; 71. Να αναφέρετε μια τεχνική η οποία διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων ειδικά για τον προγραμματισμό των έργων. 72. Να αναφέρετε ονομαστικά και να περιγράψετε συνοπτικά τις ποσοτικές μεθόδους για τη λήψη αποφάσεων. 73. Να αναφέρετε δύο (2) λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. 74. Ποια είναι τα τέσσερα στάδια της διαδικασίας του προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού; 75. Να δώσετε τον ορισμό του «προγραμματισμού». 76. Ποιες είναι οι φάσεις της λειτουργίας του προγραμματισμού; 77. Ποιες είναι οι τρεις (3) γενικές κατηγορίες της κοινωνικής ευθύνης; 78. Να αναφέρετε δύο (2) παραδείγματα δραστηριοτήτων οι οποίες να χαρακτηρίζονται από κοινωνική ευθύνη. 79. Ποιες είναι οι στρατηγικές δραστηριότητες των στελεχών; Να περιγράψετε συνοπτικά τι περιλαμβάνει η κάθε δραστηριότητα. 80. Ποιες είναι οι δυνάμεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος βάσει της ανάλυσης PEST; Με ποιο τρόπο συμβάλλει η κάθε δύναμη σε μια επιχείρηση; 81. Να αναφέρετε τις δυνάμεις της προσέγγισης του Porter στην ανάλυση του μικρο-περιβάλλοντος. 82. Να δώσετε ένα παράδειγμα στο οποίο να παρατηρείται μεγάλη δύναμη προμηθευτών σε μία επιχείρηση. 83. Ποια είναι τα βασικά είδη των οργανωσιακών δομών; Απεικονίστε σχηματικά ένα είδος. Σελίδα 10 από 16

11 84. Ποιοι παράγοντες εξετάζονται στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης; Να κάνετε ονομαστική αναφορά. 85. Ποια είναι τα τρία επίπεδα της στρατηγικής μιας μεγάλης επιχείρησης; 86. Να αναφέρετε τρία (3) είδη αποφάσεων που λαμβάνονται σε επίπεδο επιχειρησιακής στρατηγικής. 87. Να δώσετε τους ορισμούς των παρακάτω εννοιών: α) συγχώνευση, β) εξαγορά, γ) στρατηγική συμμαχία εταιριών. 88. Να απεικονίστε σχηματικά τις βασικές στρατηγικές ανταγωνισμού ή, όπως αλλιώς ονομάζονται, τις επιχειρηματικές στρατηγικές. 89. Να δώσετε τον ορισμό της έννοιας «πληθωρισμός». 90. Τι είναι ο Χρυσός Κανόνας; Να αναλύσετε το σύστημα του Χρυσού Κανόνα. 91. Για ποιο λόγο ιδρύθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο; Να αναφέρετε δύο (2) από τους σκοπούς της λειτουργίας του. 92. Τι ονομάζουμε ισοζύγιο πληρωμών; 93. Να αναφέρετε τρεις (3) σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς σε οικονομικά θέματα. 94. Τι αποφασίστηκε στη Διάσκεψη του Bretton Woods; 95. Να αναφέρετε τρία (3) κριτήρια σύγκλισης για την υλοποίηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. 96. Η κάθε κυβέρνηση χρησιμοποιεί δύο εργαλεία για την άσκηση οικονομικής πολιτικής. Ποια είναι τα εργαλεία αυτά; Να αναφέρετε έναν τρόπο επίδρασης του κάθε εργαλείου. 97. Έχοντας ως κριτήριο τη φορολογική βάση, ποιες είναι οι τρεις κατηγορίες των φόρων; Να αναλύσετε μία κατηγορία. 98. Να δώσετε τον ορισμό του «εργατικού δυναμικού» μιας χώρας. 99. Ποιες είναι οι δύο κατηγορίες του κέρδους, σύμφωνα με τους οικονομολόγους; Να αναλύσετε μία κατηγορία Τι αποκαλούμε χρηματοπιστωτική αγορά; 101. Ποια αγορά καθιστά δυνατές τις διεθνείς συναλλαγές; 102. Να δώσετε τον ορισμό της ισοτιμίας δύο νομισμάτων καθώς και ένα παράδειγμα ισοτιμίας Ποια είναι τα δύο συστήματα καθορισμού της τιμής συναλλάγματος; Να απεικονίσετε σχηματικά τον καθορισμό της τιμής με βάση το Χρυσό Κανόνα Να δώσετε τον ορισμό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και του Εθνικού Εισοδήματος Να αναφέρετε δύο (2) παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των επενδύσεων Ποιοι είναι οι σπουδαιότεροι παράγοντες που συνετέλεσαν στην επέκταση του Διεθνούς Εμπορίου; 107. Ποια είναι η θεωρία του Συγκριτικού πλεονεκτήματος, για ποιο λόγο βασίζεται σε αυτό το Διεθνές Μάρκετινγκ και πώς αυτό ερμηνεύεται σε συνδυασμό με την θεωρία του κύκλου ζωής προϊόντος; Σελίδα 11 από 16

12 108. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες του Διεθνούς Μάρκετινγκ; 109. Τι γνωρίζετε για τη μορφή «εκχώρησης δικαιώματος παραγωγής προϊόντων», σε ό,τι αφορά τη διείσδυση στις ξένες αγορές; 110. Για ποιο λόγο οι τοπικές προτιμήσεις των καταναλωτών στη διεθνή αγορά απαιτούν διαφοροποιημένο προϊόν; Να δώσετε τρία (3) παραδείγματα. Πόσο βοηθάει σε αυτό η έρευνα αγοράς; 111. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας Πολυεθνικής Επιχείρησης και ποιοι λόγοι οδήγησαν στην ανάπτυξή της ; Ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης μιας Πολυεθνικής Επιχείρησης; 112. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που προδιαθέτουν τις επιχειρήσεις να εισέλθουν στη διεθνή αγορά; 113. Να αναλύσετε τα «μοντέλα Χαρτοφυλακίου Προϊόντων» Για ποιο βασικό λόγο ένα πετυχημένο Διεθνές Μάρκετινγκ προϋποθέτει προσεκτική κατάτμηση της αγοράς; 115. Για ποιο λόγο οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις επεκτείνονται και στις αγορές των υπανάπτυκτων χωρών; 116. Ποιοι είναι οι μακροχρόνιοι στόχοι μιας επιχείρησης, όταν εισέρχονται στη Διεθνή αγορά; 117. Σε ποια κατηγορία πελατών αναφέρεται η «αγορά στόχος»; 118. Κατά πόσο η τιμολόγηση των προϊόντων συμβάλλει στη προσέγγιση νέων πελατών; 119. Ποιος είναι ο ρόλος των αντιπροσώπων και μεσαζόντων στο Διεθνές Μάρκετινγκ; 120. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται το Μάρκετινγκ, ανάλογα με τον αριθμό των μεσαζόντων που παρεμβάλλονται ανάμεσα σε παραγωγούς και καταναλωτές; 121. Σε ποιες κατηγορίες θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τους πελάτες μιας επιχείρησης; 122. Σε ποιες κατηγορίες μπορούμε να διακρίνουμε τη Διεθνή αγορά ; 123. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Διεθνούς αγοράς; 124. Να αναλύσετε τις μεταβλητές της συμπεριφοράς της αγοράς Σε τι αναφέρεται ο όρος «ανταγωνισμός» σε μια εξαγωγική επιχείρηση οργανισμό; 126. Σε τι αναφέρετε το μακροοικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης Σε ποιες μορφές μπορούμε να διακρίνουμε τη Διεθνή Τιμολογιακή Πολιτική; 128. Τι γνωρίζετε για τη μέθοδο πώλησης που είναι προσανατολισμένη στον πελάτη; Να αναφερθείτε συνοπτικά Ποια είναι τα στάδια της σύνταξης μιας Διεθνούς σύμβασης πώλησης; 130. Να αναλύσετε τον όρο «κεφάλαια κίνησης» ενός οργανισμού επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο Ποιες είναι οι τεχνικές διεξαγωγής συνεντεύξεων σε διαπροσωπικό επίπεδο και μέσω τηλεφώνου; Να αναλύσετε και τις δύο (2) μεθόδους Με ποιο τρόπο μπορεί να ενισχυθεί ένα δίκτυο πωλήσεων σε Διεθνές επίπεδο; 133. Ποιες σχέσεις αλληλεξάρτησης αναπτύσσονται μεταξύ αγοραστή προμηθευτή κατά την αγοραστική διαδικασία; 134. Τι ονομάζουμε «αγορά στόχο» στη διεθνή αγορά; 135. Να αναφέρετε επιγραμματικά ποιο είναι το διεθνές περιβάλλον του μάρκετινγκ α)τι είναι το marketing plan (σχέδιο μάρκετινγκ); β) Να αναλύσετε τα μέρη του Να αναπτύξετε την τεχνική τμηματικής ανάλυσης 20/ Να αναπτύξετε δύο (2) στάδια του κύκλου ζωής προϊόντος που γνωρίζετε Να αναφέρετε επιγραμματικά τους παράγοντες που επηρεάζουν το μείγμα μάρκετινγκ στο εξαγωγικό εμπόριο και να αναπτύξετε δύο (2) από αυτούς. Σελίδα 12 από 16

13 140. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ στρατηγικού μάρκετινγκ και τακτικού μάρκετινγκ; 141. Να αναφερθούν επιγραμματικά οι κυριότερες διαφορές μεταξύ διεθνούς μάρκετινγκ και διεθνούς εμπορίου Να αναφέρετε επιγραμματικά τους φορείς παροχής πληροφοριών της έρευνας αγοράς του εξωτερικού Να αναλύσετε ποιος είναι ο σκοπός της λειτουργίας του εφοδιασμού προμηθειών ενός οργανισμού; 144. Να αναλύσετε τα «ορθολογικά κριτήρια» επιλογής προϊόντων/ προμηθευτών Ποιο ρόλο παίζει η διαφήμιση και οι μέθοδοι προώθησης πωλήσεων στην πληροφόρηση της αγοράς για την άφιξη ενός νέου προμηθευτή; 146. Σε ποια στοιχεία βασίζεται η τελική επιλογή ενός προμηθευτή; 147. Για ποιο λόγο στη Διεθνή αγορά διάφοροι μέθοδοι προώθησης-μάρκετινγκ μπορούν να δημιουργήσουν αύξηση της συνολικής ζήτησης του προϊόντος; 148. Πότε ένας οργανισμός αρχίζει να αναζητά νέες πηγές προμήθειας; 149. Ποια πολιτική προβολής (Promotion Policy) μπορούν να ακολουθήσουν οι προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών; 150. Σε ποια βασικά στοιχεία πρέπει να στηρίζεται η εκπαίδευση των πωλητών; 151. Τι ονομάζουμε τεχνοοικονομικές προδιαγραφές ενός προϊόντος; 152. Σε ποιους πελάτες οργανισμούς απευθύνονται οι στρατηγικές Μάρκετινγκ; 153. Από πού πηγάζει η αφοσίωση των αγοραστών σε συγκεκριμένους προμηθευτές και για ποιο λόγο οι αγοραστές αναγκάζονται να αλλάξουν προμηθευτή; 154. Τι είναι η Χρηματοδοτική Μίσθωση; 155. Ποιες είναι οι κατηγορίες συναλλασσομένων μονάδων στις οποίες διαιρείται η Εθνική οικονομία; 156. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που οδηγούν στην τελική επιλογή του προμηθευτή, όταν το κριτήριο επιλογής είναι η συμφερότερη προσφορά; 157. Ποια είναι η διαδικασία προμήθειας με διαπραγμάτευση; 158. Τι περιλαμβάνει η σύμβαση Προμήθειας; 159. Πότε μια σύμβαση προμήθειας θεωρείται ότι εκτελέστηκε; 160. Ποια είναι τα στάδια διαδικασίας της αγοράς προϊόντων και τι δραστηριότητες περιλαμβάνει; Να αναφερθούν επιγραμματικά τα στάδια και να αναλυθεί το στάδιο που αφορά στην Αξιολόγηση Προσφορών και την Επιλογή Προμηθευτών Από τι καθορίζεται το μέγεθος και η συχνότητα μιας παραγγελίας; 162. Σε ποιες μορφές - τύπους μπορούμε να διακρίνουμε τις αγορές προμήθειες των επιχειρήσεων - οργανισμών; Να αναλυθούν οι τύποι προμηθειών Τι περιλαμβάνει η μορφή προμήθειας «Νέες Αγορές-Προμήθειες» ή «νέο έργο»; Ποιοι είναι οι βασικότεροι τρεις (3) λόγοι που οδηγούν σε αυτήν την μορφή προμήθειας; 164. Ποια είναι τα ορθολογικά και ποια τα συναισθηματικά κριτήρια για την επιλογή του καταλληλότερου προμηθευτή; 165. Ποιες είναι οι τέσσερις (4) κατηγορίες των πηγών πληροφόρησης που χρησιμοποιούν οι αγοραστές κατά τη διάρκεια της αγοραστικής διαδικασίας; Να αναλύσετε όλες τις κατηγορίες Τι δραστηριότητες περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα προμηθειών; 167. Τι γνωρίζετε για τα μοντέλα Χαρτοφυλακίου Προμηθευτών; 168. Σε ποιο βαθμό η τμηματοποίηση της αγοράς βοηθάει στη στρατηγική ταξινόμησης πελατών ; 169. Ν αναφέρετε επιγραμματικά με ποια θέματα ασχολείται το τμήμα Προμηθειών; Σελίδα 13 από 16

14 170. Ποια είναι η σύνθεση του Κέντρου Αγοραστικών Αποφάσεων; 171. Τι ονομάζουμε Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (ΕDI); 172. Ποια είναι η χρησιμότητα της Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (ΕDI); 173. Nα αναπτύξετε τα πλεονεκτήματα της Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (ΕDI) Nα αναπτύξετε τα μειονεκτήματα της Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (ΕDI) Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο; 176. Τι ονομάζουμε διαχείριση έργου; 177. Τι ονομάζουμε έργο; Να αναπτύξετε τα στάδιά του Τι είναι το διάγραμμα Gantt σε σχέση με την διαχείριση χρόνου; 179. Να αναφέρετε επιγραμματικά τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων Να περιγράψετε δύο στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων Να αναφέρετε αναλυτικά τους παράγοντες που επιδρούν στη λήψη αποφάσεων Να περιγράψετε: α) το γραμμικό τρόπο σκέψης και β) το συστηματικό τρόπο σκέψης, όσον αφορά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Σε τι διαφέρουν οι προγραμματισμένες αποφάσεις από τις απρογραμμάτιστες ή εκτός προγραμματισμού αποφάσεις; 184. Να αναλύσετε ποιες αποφάσεις μπορεί να πάρει το κάθε επίπεδο ιεραρχίας σε έναν οργανισμό Πώς ομαδοποιούνται οι όροι INCOTERMS που έχει θεσπίσει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο; 186. Ποιος είναι ο ουσιαστικός ρόλος των INCOTERMS; 187. Να αναφέρετε τους όρους D και τους όρους C, σχετικά με την ομαδοποίησή τους Ποιοι είναι οι κυριότεροι τρόποι Μεταφοράς και ποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παρουσιάζουν ο κάθε ένας ξεχωριστά; 189. Ποια θεωρούνται όργανα και μέσα ή τεχνικές πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο; 190. Τι είναι τα πρακτορεία Επιχειρησιακών Απαιτήσεων (Factoring); 191. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του Factoring; 192. Τι είναι η ενέγγυος Πίστωση στο Διεθνές εμπόριο και ποια πρόσωπα συμμετέχουν σε αυτή; 193. Πώς γίνεται η χρηματοδότηση των μεγάλων εξαγωγικών συμβολαίων; 194. Τι είναι οι οργανισμοί ασφαλίσεως των εξαγωγικών πιστώσεων και ποιες μορφές κινδύνου καλύπτουν; 195. Τι ονομάζεται συναλλαγματική θέση (position) και σε ποιες περιπτώσεις η θέση αυτή θεωρείται ανοικτή (open) ή κλειστή (closed); 196. Τι γνωρίζετε για τα Διεθνή Εμπορικά Συμβόλαια ; Ποιοι είναι οι τύποι τους; 197. Τι είναι το συμβόλαιο Εμπορικών ενδιαμέσων; Να αναλύσετε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών Τι είναι τελωνείο και ποιους ελέγχους πραγματοποιεί; 199. Τι ονομάζεται τελωνειακή Αποταμίευση; 200. Τι ονομάζεται Τελωνειακό καθεστώς και ποια η έννοια της Διασάφησης; 201. Τι γνωρίζετε για τις ελεύθερες ζώνες και τις ελεύθερες αποθήκες σε τελωνειακό έδαφος; 202. Τι γνωρίζετε για το σύστημα INTRASTAT και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του; 203. Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στο σύστημα δήλωσης του Φ.Π.Α και του συστήματος INTRASTAT; 204. Τι ονομάζεται τελωνειακή αξία και τι πραγματική αξία εμπορεύματος; Σελίδα 14 από 16

15 205. Τι ορίζει η συμφωνία για τα «τεχνικά εμπόδια» του Διεθνούς εμπορίου και τι περιέχει το κείμενο του τεχνικού κανονισμού της συμφωνίας; 206. Τι ονομάζονται Κοινοτικά εμπορεύματα και τι εξαγωγικοί και εισαγωγικοί δασμοί; 207. Τι ονομάζεται «Πολύτροπος Μεταφορά»; Να δώσετε ένα παράδειγμα. Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή του μέσου μεταφοράς; 208. Σε πόσα επίπεδα προσεγγίζεται το έργο της μεταφοράς προϊόντων σε Διεθνές επίπεδο; 209. Σε τι αναφέρονται οι καθαροί τίτλοι μεταφοράς εμπορευμάτων; 210. Πώς ασφαλίζονται τα εμπορεύματα σε περίπτωση επικείμενου κινδύνου λόγω μεταφοράς; 211. Σε ποιες περιπτώσεις δημιουργείται η Τελωνειακή οφειλή κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων; Σελίδα 15 από 16

16 4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το πρακτικό μέρος των υποψηφίων στην ειδικότητα «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου», εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους ειδικότητας. Α. Γενικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες 1. Συστημα εμπορικής πληροφόρησης 2. Διεθνή νομικά θέματα 3. Διαπραγμάτευση 4. Διαχείριση και επικοινωνία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον Β. Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες 1. Εμπορική μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών 2. Διεθνή οικονομικά θέματα 3. Διασφάλιση νέων και παρακολούθηση των υπαρχόντων πελατών/εταίρων 4. Επιλογή πηγών για τον προσδιορισμό των πιθανών προμηθευτών 5. Επιλογή παροχέων υπηρεσιών σε εργασίας διεθνούς εμπορίου 6. Διασφάλιση της διεύθυνσης των διεθνών εργασιών Σελίδα 16 από 16

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Π. Θεοδωρίδης 1. Διεθνές Marketing. Business Game Ανάλυση Χώρας

Π. Θεοδωρίδης 1. Διεθνές Marketing. Business Game Ανάλυση Χώρας Country Region Global 2016 Διεθνές Εξαγωγικό Marketing Π. Θεοδωρίδης 1 Στόχος Κατανόηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και αποφάσεων σχετικά με το διεθνές και εξαγωγικό μάρκετινγκ Επιλογή τρόπου εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 2 η : Μέθοδοι Επιλογής Αγορών του Εξωτερικού

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 2 η : Μέθοδοι Επιλογής Αγορών του Εξωτερικού Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 2 η : Μέθοδοι Επιλογής Αγορών του Εξωτερικού Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ A B C D 1 A1 Εμπορική μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών 154 11 154 154 2 A2 Σύστημα εμπορικής πληροφόρησης 112 8 112 112 3 B1 Διεθνή οικονομικά 168 12 168 168 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 2: Διανομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ"

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ. Παρουσίαση του Εγχειριδίου Εξαγωγών. 13 Νοεμβρίου 2014

ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ. Παρουσίαση του Εγχειριδίου Εξαγωγών. 13 Νοεμβρίου 2014 ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ Παρουσίαση του Εγχειριδίου Εξαγωγών 13 Νοεμβρίου 2014 Εγχειρίδιο Εξαγωγών Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρηματικότητας - εξωστρέφειας Ανάλυση βημάτων σε όλα τα στάδια διεθνοποίησης Ενδοκοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα...1. Περιεχόµενα Πινάκων Περιεχόµενα Σχηµάτων Εισαγωγή...17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα...1. Περιεχόµενα Πινάκων Περιεχόµενα Σχηµάτων Εισαγωγή...17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...1 Περιεχόµενα Πινάκων...10 Περιεχόµενα Σχηµάτων...14 Εισαγωγή...17 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 1.1 Ορισµοί της κουλτούρας...20 1.2 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η μόρφωση των ανθρώπων. 2. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή του μαθήματος Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τη σημασία, τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των διεθνών επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 25 Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 27 Κεφάλαιο 2 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 43 Κεφάλαιο 3 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

9. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης.

9. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η µόρφωση των ανθρώπων. 2. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 01/07/2014 15:00-20:00 Οργάνωση και Διοίκηση ΜμΕ Ορισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Διαφορές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

H Ελληνική Επιχείρηση και το Μάνατζεμεντ ως Μέσο για την Ενεργοποίηση της

H Ελληνική Επιχείρηση και το Μάνατζεμεντ ως Μέσο για την Ενεργοποίηση της H Ελληνική Επιχείρηση και το Μάνατζεμεντ ως Μέσο για την Ενεργοποίηση της Αθανασία Καρακίτσιου, PhD e-mail:atkar@otenet.gr Το Περιβάλλον της Επιχείρησης Οι οικονομικοί οργανισμοί βρίσκονται μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 7 Διεθνής στρατηγική Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα από

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες του εκδότη.................................................... 13 Πρόλογος............................................................... 15 [Mέρος 1] Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Εισαγωγή - Λειτουργία Πωλήσεων... 13

Πρόλογος Εισαγωγή - Λειτουργία Πωλήσεων... 13 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 11 Εισαγωγή - Λειτουργία Πωλήσεων... 13 1. Οργάνωση Πωλήσεων... 17 1.1. Μονοδιάστατοι Τύποι... 20 1.1.1. Λειτουργικός Προσανατολισμός... 21 1.1.1.1. Παράλληλη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 7η: Marketing και Διαδίκτυο Το «προϊόν» της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες... 25 1.1 Η Οικονομική Επιστήμη και οι Σχολές Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

7. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης.

7. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί εκφράζει έναν τρόπο συλλογικής δράσης. 2. Η επιχείρηση, εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Η σύγχρονη αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)" 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η υποβολή των προτάσεων στον Πιλοτικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικού Σχεδίου θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, έως 11/06/2010 H 1 η σελίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25. στις Χώρες Προέλευσής τους... 53. που Δέχονται τις Επενδύσεις τους...

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25. στις Χώρες Προέλευσής τους... 53. που Δέχονται τις Επενδύσεις τους... 11 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ............................................... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.................................................................... 25 Μέρος Ι ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Από τα αρχαιότερα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα (1927) Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παγκόσμια οικονομία συντελούνται σήμερα σημαντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

(Marketing Orientation)... 27 1.5 Οριοθέτηση Έννοιας Προγραμματισμού Μάρκετινγκ

(Marketing Orientation)... 27 1.5 Οριοθέτηση Έννοιας Προγραμματισμού Μάρκετινγκ 1 κεφάλαιο Εισαγωγικές Έννοιες 1.1 Εισαγωγή στην Έννοια του Μάρκετινγκ... 19 1.2 Ιστορική Αναδρομή... 20 1.3 Πεδία Εφαρμογής της Επιστήμης του Μάρκετινγκ... 26 1.4 Έννοια και Αναγκαιότητα Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 11η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης Ενώ το μακροπεριβάλλον απαρτίζεται από ευρύτερες δυνάμεις περιφερειακά της εταιρείας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), το μικροπεριβάλλον αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Σεμινάριο Startup Basics Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Τι παρουσιάσαμε μέχρι τώρα : Τα βασικά της Επιχειρηματικότητας (16/3) Τον Καμβά του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Διαφήμιση

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Διαφήμιση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Διαφημιστικός Προϋπολογισμός Η σχεδίαση του προγράμματος μάρκετινγκ και του προγράμματος της διαφήμισης Διαμόρφωση διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων (310Y)

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων (310Y) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων (310Y) Ενότητα 1 η : Εισαγωγή Χρίστος Καμενίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πέµπτο Εξάµηνο, Ακαδηµαϊκό Ετος 2005-2006 Υπεύθυνος Καθηγητής: Γιάννης Α. Πολλάλης Ειδικός Επιστήµονας: Ανδρέας Μήλιος Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» Οργάνωση της νέας Δραστηριότητας / Σχέδιο MarkeMng / Το ανθρώπινο δυναμικό / Οικονομικό Σχέδιο / Ανάλυση Κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΚΤ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΚΤ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 10/11/2011

ΔΟΜΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΚΤ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΚΤ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 10/11/2011 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΚΤ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΚΤ ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΤΣΟΥ (Ph.D.) Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΟΜΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Ποια είναι τα στάδια του στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα