KESSEL-Σηπτικό Σύστηµα INNO-CLEAN +

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KESSEL-Σηπτικό Σύστηµα INNO-CLEAN +"

Transcript

1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ KESSEL-Σηπτικό Σύστηµα INNO-CLEAN + -το πλήρως βιολογικό σηπτικό σύστημα για οικιακά λύματα Καθαρισμός σύμφωνα με το ΕΝ 12566, μέρος ΙΙΙ INNO-CLEAN+-Σηπτικό σύστηµα για τοποθέτηση εντός εδάφους σε ονοµαστικά µεγέθη από EW 4 (ισοδύναµα άτοµα) έως EW 50 (ισοδύναµα άτοµα) Πλεονεκτήματα προϊόντος Χαµηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας Χαµηλό κόστος συντήρησης και επισκευής Μεγάλος χρόνος ζωής λόγω των πλαστικών δεξαµενών Μόνιµη στεγανότητα λόγω της µονολιθικής δεξαµενής Δε διαβρώνεται από τα θειώδη Εύκολη εγκατάσταση λόγω του χαµηλού βάρους Υψηλή αντοχή λόγω του υλικού κατασκευής (ΡΕ)- Εγκεκριµένο για καθαρισµό κλάσης C, D, D+P Η τοποθέτηση και η επισκευή της μονάδας θα πρέπει να γίνεται από επαγγελματία συντηρητή Όνομα/υπογραφή Ημερομηνία Τόπος Z , Z , Z Σφραγίδα Με την επιφύλαξη τεχνικής τροποποίησης Έκδοση 05/2012 Νούμερο GR

2 1. Οδηγίες ασφαλείας Προσοχή! Κίνδυνος ασφυξίας στο εσωτερικό της δεξαμενής. Το προσωπικό για συναρμολόγηση, λειτουργία, συντήρηση και επιδιόρθωση βλάβης θα πρέπει να παίρνει κατάλληλες προφυλάξεις για την εργασία αυτή. Η ευθύνη και η επίβλεψη του προσωπικού θα πρέπει να καθορίζονται επακριβώς από τον συντονιστή. Η λειτουργική ασφάλεια της παρεχόμενης εγκατάστασης είναι εγγυημένη μόνο αν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς. Δε θα πρέπει να ξεπερνιούνται τα όρια που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές σε καμία περίπτωση. Αυτή η εγκατάσταση περιέχει ηλεκτρικά φορτία και μηχανολογικό εξοπλισμό. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης μπορεί να επιφέρουν βλάβη στον εξοπλισμό, τραυματισμούς ή θανατηφόρα ατυχήματα. Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, λειτουργίας και επισκευής του συστήματος, οι κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων, το σχετικό DIN τα πρότυπα VDE και οι οδηγίες θα πρέπει να ακολουθούνται. Αυτά είναι, μεταξύ άλλων : Κανονισμοί για την πρόληψη ατυχημάτων εργασιών κατασκευής BGV C22, πρώην VBG 37 Εκσκαφές και ορύγματα-πρανή, καλούπωμα και υποστηρίγματα, εύρος χώρων εργασίας DIN Κατασκευή και δοκιμή αποχετεύσεων και υπονόμων DIN EN 1610 Οδηγίες για εργασία σε δεξαμενές και περιορισμένους χώρους BGR 117, πρώην ZH1/77 Το κάλυμα του συστήματος θα πρέπει να έχει ασφαλιστεί επαρκώς έναντι μη εξουσιοδοτημένου ανοίγματος (ειδικά από παιδιά), επίσης και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων από την εργασία Προειδοποίηση!! Το σύστημα περιέχει διάφορα εξαρτήματα. Παρακαλείσθε όπως ακολουθείτε τις οδηγίες λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής των εξαρτημάτων, το σύστημα θα πρέπει να αποσυνδέεται από την τροφοδοσία ρεύματος από την κεντρική παροχή και να αποκλείεται η ακούσια επανασύνδεση του. Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης του συστήματος θα πρέπει να διακόπτεται η παροχή λυμάτων προς την εγκατάσταση. Το σύστημα ελέγχου έχει ρεύμα και δε θα πρέπει να ανοίγεται. Μόνο ειδικευμένοι ηλεκτροτεχνίτες πρέπει να κάνουν ηλεκτρολογικές εργασίες. Ο όρος ειδικευμένοι ηλεκτροτεχνίτες ορίζεται στη VDE 0105 Οι εργασίες στον αεροσυμπιεστή υπερβαίνουν το σκοπό του κεφαλαίου Επισκευή και Συντήρηση Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα ηλεκτρικά καλώδια όπως επίσης και τα άλλα ηλεκτρικά μέρη είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση ζημιάς, το σύστημα σε καμία περίπτωση δεν τίθεται σε λειτουργία Προσοχή! Μετατροπές ή αλλαγές στο σύστημα, μπορούν να γίνουν μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του κατασκευαστή. Για λόγους ασφαλείας, να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Η χρήση άλλων ανταλλακτικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της ευθύνης που προκύπτουν απο τη χρήση τους 2

3 Πίνακας περιοχομένων 1. Οδηγίες ασφαλείας Σελ Γενικά 2.1 Πεδίο εφαρμογής... Σελ Περιγραφή του συστημάτος... Σελ Διαμόρφωση του συτήματος... Σελ Διαστάσεις και χρήσιμοι όγκοι... Σελ Περιγραφή λειτουργίας... Σελ Συσκευασία, μεταφορά 3.1 Συσκευασία... Σελ. 105 και αποθήκευση 3.2 Μεταφορά... Σελ Αποθήκευση... Σελ Τοποθέτηση και συναρμολόγηση 4.1 Χώρος τοποθέτησης... Σελ. 106 /σύνδεση 4.2 Λάκκος Εκσκαφής... Σελ Βάση σκάμματος... Σελ Τοποθέτηση... Σελ Γέμισμα της δεξαμενής... Σελ Εκσακφή και επιχωμάτωση... Σελ Σωλήνωση... Σελ Τοποθέτηση των γραμμών σύνδεσης... Σελ Σύνδεση των επιμέρους τεμαχίων... Σελ Γέμισμα συστήματος... Σελ Τοποθέτηση του συστήματος ελέγχου και του αεροσυμπιεστή... Σελ Προμήθεια 5.1 Θέση συστήματος σε λειτουργία... Σελ Καθήκοντα χειριστή... Σελ Οδηγίες προς τον πελάτη... Σελ Λειτουργία και διάθεση λυμάτων 6.1 Λειτουργία... Σελ Έλεγχος από τον χειριστή... Σελ Υλικά που δεν πρέπει να απορρίπτονται στο σύστημα... Σελ Διάθεση λυμάτων... Σελ Συντήρηση 7.1 Προκαταρκτική καθίζηση και αερισμός... Σελ Αεροσυμπιεστής... Σελ Σφάλματα και διάγνωση... Σελ Συσκευή ελέγχου του συστήματος 8.1 Μενού συστήματος... Σελ Μενού πληροφοριών... Σελ Μενού συντήρησης... Σελ Μενού ρυθμίσεεων... Σελ Δυσλειτουργίες και διορθωτικά μέτρα/αντιμετώπιση Σελ Εγγύηση Σελ Διακίνηση και έγκριση εργοστασίου... Σελ Πιστοποιητικό συμμόρφωσης... Σελ Ημερολόγιο Λειτουργιών... Σελ Λίστα ελέγχου συντήρησης... Σελ Τεχνικές προδιαγραφές... Σελ Ανταλλακτικά/Εφεδρικός εξοπλισμός... Σελ Πιστοποιητικό ανταγωνισμού... Σελ

4 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που αποφασίσατε να προμηθευτείτε προϊόν KESSEL. Το σύστημα έχει υποβληθεί σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο πριν φύγει από το εργοστάσιο. Ωστόσο παρακαλώ ελέγξτε αν το σύστημα σας έχει παραδοθεί πλήρες και χωρίς ζημιές. Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του κεφ. Εγγύηση του παρόντος τεύχους. Αυτές οι οδηγίες τοποθέτησης, λειτουργίας και συντήρησης περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, λειτουργίας συντήρησης και επισκευής. Πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία στο σύστημα, ο διαχειριστής και το υπεύθυνο τεχνικό προσωπικό πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά αυτές τις οδηγίες KESSEL 4

5 2. Γενικά 2.1 Πεδίο εφαρµογής INNO-CLEAN+, το σηπτικό σύστημα από την KESSEL, είναι μία μονάδα καθαρισμού για οικιακή/τοπική χρήση σύμφωνα με το DIN 4261 μέρος ΙΙ /EN Δεν προβλέπεται να δέχεται όμβρια, απόβλητα κτηνοτροφίων και απόβλητα πισίνας. Το σύστημα βιολογικά καθαρίζει οικιακά απόβλητα και αυτόματα προσαρμόζεται στην κατανάλωση που προκύπτει. Τα λύμματα συλλέγονται και καθαρίζονται στην πλαστική δεξαμενή. Η δεξαμενή προορίζεται για σκάμα στο έδαφος. Το σύστημα ελέγχου αυτόματα προσαρμόζει τον αερισμό και τη λει τουργία του συστήματος. Το σύστημα ελέγχου προορίζεται για ανεμπόδιστη τοποθέτηση σε χώρους ξηρούς, προστατευμένους από τον πάγο και από πλημμύρες. Επιπρόσθετα πρέπει να προβλεφθεί μια κατάλληλη γραμμή απόρριψης λυμμάτων σε εναρμόνιση με την ATVDVWK A138. Επιπλέον, η τοπική Υπηρεσία Αποχέτευσης είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και την έγκριση της λειτουργίας. 2.2 Περιγραφή του συστήµατος Το σύστημα KESSEL-INNO-CLEAN αποτελείται από δύο κύρια τμήματα. Το σύστημα ελέγχου τοποθετείται μέσα σε χώρο ξηρό χωρίς πάγο και χωρίς κίνδυνο πλημμύρας. Η πλαστική δεξαμενή όπου γίνεται ο καθαρισμός τοποθετείται εκτός κτιρίου, εντός εδάφους. Μονάδα ελέγχου (συσκευή ελέγχου και αεροσυμπιεστής) Είσοδος Δεξαμενή προκαταρκτικής καθίζησης Δεξαμενή αερισμού Διαχύτης αέρα Φρεάτιο αποστράγγισης (προαιρετικό) Μπλοκ ηλεκτροβαλβίδων h Πύργος καθαρισμού με ενσωματωμένο φρεάτιο δειγματοληψίας Οδηγός/σωλήνας καλωδίων Γραμμή εξαερισμού 5

6 2. Γενικά 2.3 Διαμόρφωση συστήματος Πλάγια όψη, δεξαµενή EW 4-6 (4-6 ισοδύναµων ατόµων) χρήσιµος όγκος 4800 l h2 T h leer TEÜ h1 L B Πλάγια όψη, δεξαµενή EW 8-10 (8-10 ισοδύναµων ατόµων) χρήσιµος όγκος 7600 l L Πρόοψη h2 T h leer TEÜ h1 GW L B 6

7 2. Γενικά 2.4 Διαστάσεις και χρήσιμος όγκος Datentabelle Inno-Clean Einwohnergleichwert Ισοδύναμος πληθυσμός (EW) (ΙΠ) (l/tag) Artikelnummer Καθαρισμός κλάσης Reinigungsklasse C D C D Αριθμός Είσοδος/ Zu-/Ablauf αποχέτευση (DN) Anzahl δεξαμενών Behälter Gesamtvolumen Συνολικός όγκος (l) Länge Μήκος (L) (mm) (mm) Πλάτος Breite (B) (mm) Βάθος από Tiefe το τελικό έδαφος GOK έως bis τον Sohle αγωγό Zulauf εισόδου (mm) (T) (mm) T TEÜ (mm) EÜ (mm) maximaler Μέγιστη παροχή εισό- Schmutzwasserzulauδου Ύψος Grundwasser υδροφόρου ορίζοντα (GW) (mm) Ύψος αγωγού εισό- Höhe Zulauf δου (h2) (mm) Ύψος αγωγού Höhe εξόδου Auslauf (h1) (mm) Höhe Ύψος αγωγού Kabelleerrohr (hleer) εξόδου (mm) (mm) Βάρος Gewicht (Kg. περίπου) (ca. kg) Gesamt Σύνολο Δεξαμενή Behälter 1 Δεξαμενή Behälter 2 Δεξαμενή Behälter 3 Δεξαμενή Behälter 4 Δεξαμενή 5 Behälter Δεξαμενή 6 Behälter L 1 L 2 L 3 b1=b2 min max RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T RC RD T Προσοχή : Κλιματικές συνθήκες ή ψύξη της δεξαμενής κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης (λόγω γεμίσματος με κρύο νερό) θα μπορούσαν να προκαλέσουν ελαφρώς αλλαγή διαστάσεων σε διαχωριστές, συστήματα επεξεργασίας λυμμάτων και δεξαμενές αποθήκευσης βρόχινου νερού σε σχέση με τις διαστάσεις που υπάρχουν στα σχέδια ή στους καταλόγους. Πριν την εγκατάσταση της δεξαμενής προτείνεται να ελεγθούν οι ακριβείς διαστάσεις της δεξαμενής (ειδικά το ύψος) 7

8 2. Γενικά Διαμόρφωση συστήματος EW 4, EW 6, EW 8 και EW 10 (4,6,8,10 ισοδύναμων ατόμων) Φρεάτιο δειγματοληψίας Αισθητήρας τροφοδοσίας Σιφώνι καθαρού νερού Υπερχείλιση έκτακτης ανάγκης Σιφώνι περίσσειας ιλύος hrmax hrmin Φλοτέρ Διαχύτης αέρα Είσοδος Bd kg/d BSB5 Φορτίο/ημέρα Qd m3/d Παροχή εισόδου λύματος/ημέρα Q10 m3/h Παροχή εισόδου λύματος /ώρα Vdz m3 Παροχή λύματος /κύκλο λειτουργίας Είσοδος DN 150 Διαχωρισμός και αποθήκευση ιλύος Αερισμός SBR Έξοδος DN 150 Όγκοι Vr, moyen m3 Μέσος όγκος αντιδραστήρα Vr, max m3 Μέγιστος όγκος αντιδραστήρα Vr, min m3 Ελάχιστος όγκος αντιδραστήρα Vs m3 Ελάχιστη αποθήκευση ιλύος Vp m3 Όγκος αποθήκευσης στην δεξαμενή Vs, ges m3 Χρήσιμος όγκος αποθήκευσης ιλύος Ύψη Hr max m Μέγιστο επιτρεπτό ύψος αερισμού Hr minm Ελάχιστο επιτρεπτό ύψος αερισμού Hs m Ελάχιστο επιτρεπτό ύψος αποθήκευσης ιλύος Hp m Ύψος αποθήκευσης μέσα στη δεξαμενή Hges m Μέγιστο επιτρεπτό ύψος αποθήκευσης ιλύος Πλαστική δεξαμενή, σύστημα μονής δεξαμενής Είσοδος Διαστάσεις Όγκοι Ύψος Επιφάνεια hrmax hrmin ARmax ARmin 8

9 2. Γενικά Διαμόρφωση συστήματος EW 12, EW 14, EW 16 και EW 20 (12,14,16 και 20 ατόμων) Φρεάτιο δειγματοληψίας Αισθητήρας τροφοδοσίας ιφώνι καθαρού νερού Υπερχείλιση έκτακτης ανάγκης Σιφώνι περίσσειας ιλύος Φλοτέρ Διαχύτης αέρα Είσοδος DN 150 Σύνδεσμος DN100 Δεξαμενή1 Δεξαμενή 2 Διαχωρισμός και αποθήκευση ιλύος Αερισμός SBR Έξοδος DN 150 Διαχύτης αέρα 1+2 Είσοδος Bd kg/d BSB5 Φορτίο/ημέρα Qd m3/d Παροχή εισόδου λύματος/ημέρα Q10 m3/h Παροχή εισόδου λύματος /ώρα Vdz m3 Παροχή λύματος /κύκλο λειτουργίας Όγκοι Vr, moyen m3 Μέσος όγκος αντιδραστήρα Vr, max m3 Μέγιστος όγκος αντιδραστήρα Vr, min m3 Ελάχιστος όγκος αντιδραστήρα Vs m3 Ελάχιστη αποθήκευση ιλύος Vp m3 Όγκος αποθήκευσης στην δεξαμενή Vs, ges m3 Χρήσιμος όγκος αποθήκευσης ιλύος Ύψη Hr max m Μέγιστο επιτρεπτό ύψος αερισμού Hr min m Ελάχιστο επιτρεπτό ύψος αερισμού Hs m Ελάχιστο επιτρεπτό ύψος αποθήκευσης ιλύος Hp m Ύψος αποθήκευσης μέσα στη δεξαμενή Hges m Μέγιστο επιτρεπτό ύψος αποθήκευσης ιλύος Πλαστική δεξαμενή, two tank version Είσοδος Διαστάσεις Όγκοι Ύψος Επιφάνεια hrmax hrmin ARmax ARmin 9

10 2. Γενικά Διαμόρφωση συστήματος EW 22 έως EW 30 (22 έως 30 ισοδύναμοι κάτοικοι) Φρεάτιο δειγματοληψίας Αισθητήρας τροφοδοσίας ιφώνι καθαρού νερού Υπερχείλιση έκτακτης ανάγκης Σιφώνι περίσσειας ιλύος Διαχωρισμός και αποθήκευση ιλύος Σύνδεσμος DN100 Φλοτέρ Διαχύτης αέρα 2 Διαχύτης αέρα 1 Αερισμός SBR Είσοδος DN 150 Διαχωρισμός και αποθήκευση ιλύος Αερισμός SBR Έξοδος DN 150 Δεξαμενή1 Δεξαμενή 2 Δεξαμενή3 Πρόοψη Είσοδος Ύψη Bd kg/d BSB5 Φορτίο/ημέρα Hr maxm Μέγιστο επιτρεπτό ύψος αερισμού Qd m3/d Παροχή εισόδου λύματος/ημέρα Hr min m Ελάχιστο επιτρεπτό ύψος αερισμού Q10 m3/h Παροχή εισόδου λύματος /ώρα Hs m Ελάχιστο επιτρεπτό ύψος αποθήκευσης Vdz m3 Παροχή λύματος /κύκλο λειτουργίας ιλύος Hp m Ύψος αποθήκευσης μέσα στη δεξαμενή Όγκοι Hges m Μέγιστο επιτρεπτό ύψος αποθήκευσης Vr, moyen m3 Μέσος όγκος αντιδραστήρα ιλύος Vr, max m3 Μέγιστος όγκος αντιδραστήρα Vr, min m3 Ελάχιστος όγκος αντιδραστήρα Vs m3 Ελάχιστη αποθήκευση ιλύος Vp m3 Όγκος αποθήκευσης στην δεξαμενή Vs, ges m3 Χρήσιμος όγκος αποθήκευσης ιλύος Πλαστική δεξαμενή, three tank version Είσοδος Διαστάσεις Όγκοι Ύψος Επιφάνεια hrmax hrmin ARmax ARmin 10

11 2. Γενικά Διαμόρφωση συστήματος EW 32 έως EW 50 (32 έως 50 ισοδύναμοι κάτοικοι) Φρεάτιο δειγματοληψίας Αισθητήρας τροφοδοσίας ιφώνι καθαρού νερού Υπερχείλιση έκτακτης ανάγκης Σιφώνι περίσσειας ιλύος Πρόοψη Φλοτέρ Διαχύτης αέρα 2 Διαχύτης αέρα 1 Διαχωρισμός και αποθήκευση ιλύος Διαχωρισμός και αποθήκευση ιλύος Διαχωρισμός και αποθήκευση ιλύος Πλαστική δεξαμενh Είσοδος Διαστάσεις Όγκοι Ύψος Επιφάνεια hrmax hrmin ARmax ARmin 11

12 2. Γενικά 2.5 Περιγραφή λειτουργίας Η διαδικασία καθαρισμού ελέγχεται πλήρως αυτόματα από τη μονάδα ελέγχου. Ένας κύκλος διαρκεί περίπου 8 ώρες και τελειώνει με την απόρριψη του επεξεργασμένου νερού. Η διαδιακασία απόρριψης βασίζεται σε μικροοργανισμούς που καθαρίζουν το λύμμα κατά τη διάρκεια της φάσης επεξεργασίας. 1. Είσοδος του λύμματος/ αποχέτευσης (παντοροϊκό λύμμα) Το συνολικό λύμμα πηγαίνει στη δεξαμενή προκαταρκτικής καθίζησης. Εκεί τα βαρύτερα στοιχεία του λύμματος βυθίζονται και σχηματίζουν ένα επίπεδο ιλύος. Η ιλύς αυτή παραμένει στην δεξαμενή προκαταρκτικής καθίζησης, γίνεται ομοιόμορφη και πρέπει να απορριφθεί όταν φθάσει τη μέγιστη χωρητικότητα μέσα στη δεξαμενή 2. Γέμισμα της δεξαμενής αερισμού (τροφοδοσία) Η δεξαμενή αερισμού γεμίζει με λύμμα από τη δεξαμενή προκαρτακτικής καθίζησης. Ένας προκαθορισμένος όγκος λύματος ωθείται από τη δεξαμενή προκαρτακτικής καθίζησης στη δεξαμενή αερισμού 3. Φάση επεξεργασίας λύματος (κανονική φάση, οικονομική φάση και φάση διακοπών). Μέσα στη δεξαμενή αερισμού, το λύμμα αερίζεται με βραχείες «ριπές» αερισμού (από διαφραγματικό αεροσυμπιεστή). Εξ αιτίας του διακοπτόμενου αερισμού, το οξυγόνο μπαίνει μέσα στο λύμμα και οι μικροοργανισμοί λαμβάνουν οξυγόνο για τροφική αποσύνθεση. Σε αυτή τη διαδικασία παράγεται η ενεργός ιλύς. Ο μεταβολισμός των μικροοργανισμών καθαρίζει το λύμμα. Κατά κανόνα, η φάση της επεξεργασίας διαρκεί περίπου 6 ώρες. Στη συνέχεια, το σύστημα αυτορυθμίζεται σύμφωνα με το ρυθμό τροφοδοσίας λύματος. Η φάση επεξεργασίας μεταβαίνει στην κανονική φάση, οικονομική φάση ή φάση διακοπών (βλ. 6.1) 12

13 2. Γενικά 4. Φάση καθίζησης Η φάση επεξεργασίας ακολουθείται από μία 2-ωρη φάση καθίζησης. Τα στερεά που περιέχονται στο λύμμα όπως επίσης και η ενεργός ιλύς έχει κατακαθίσει στο κάτω μέρος της δεξαμενής και το καθαρό νερό μένει στο πάνω μέρος της δεξαμενής, ενώ ένα στρώμα λάσπης με μικροοργανισμούς επικάθεται στο κάτω μέρος της δεξαμενής. 5. Έξοδος του καθαρού νερού Το καθαρό νερό παραμένει πάνω από τη λάσπη και ωθείται μέσω του σιφωνιού αέρα εξαγωγής του καθαρού νερού σε αποστράγγιση. 6. Επανάντληση της ενεργού ιλύος (εξαγωγή ιλύος) Η περίσσεια της ενεργού ιλύος αντλείται στην πρώτη δεξαμενή προκαταρκτικής καθίζησης 13

14 3. Συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση Το κεφάλαιο Οδηγίες ασφάλειας πρέπει να προσεχθεί! 3.1 Συσκευασία Η συσκευασία των δεξαμενών για μεταφορά ή αποθήκευση δεν είναι απαραίτητη αν ισχύουν τα παρακάτω. Σημείωση : Η είσοδος διαφόρων σωμάτων (σκόνη, ακαθαρισίες κλ) μέσα στο βιολογικό κατά τη διάρκεια της κατασκευής του χώρου εγκατάστασης πρέπει να αποφέυγεται. Αν είναι απαραίτητο πρέπει να μπουν καλύματα προστασίας σε όλα τα ανοίγματα του συστήματος. 3.3 Αποθήκευση Αν είναι απαραίτητο να αποθηκεύσουμε τις δεξαμενές πριν την εγκατάσταση, αυτό θα πρέπει να είναι προσωρινό και σε καθαρό από διάφορα αντικείμενα έδαφος. Σε περίπτωση αποθήκευσης σε εξωτερικό χώρο θα πρέπει να προστατεύονται από φθορές, έκθεση σε καταγίδες και ρύπους 3.2 Μεταφορά Η μεταφορά πρέπει να γίνεται από εταιρείες με τεχνική εμπειρία, κατάλληλο εξοπλισμό και μέσα μεταφοράς, καθώς και εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι δεξαμενές πρέπει να μεταφέρονται χωρίς να συμπιέζονται και να μετατοπίζονται κατά τη μεταφορά. Αν υπάρχουν περιορισμοί, θα πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς να προκληθεί ζημιά στη δεξαμενή (π.χ χρήση ιμάντων). Απαγορεύεται η χρήση αλυσίδων και συρματόχοινων Όταν σηκώνουμε, μεταφέρουμε ή ακουμπάμε στο έδαφος τις δεξαμενές θα πρέπει να αποφεύγονται τα χτυπήματα. Αν χρησιμοποιείται περονοφόρο ανυψωτικό η δεξαμενή πρέπει να ασφαλιστεί πάνω στο όχημα. Οι δεξαμενές δε θα πρέπει να σύρονται ή να κυλούν στο έδαφος ή σε αιχμηρά αντικείμενα. Τα κοντέινερ που χρησιμοποιούνται για φορτοεκφορτώσεις θα πρέπει να κινούνται μόνο στην πλατφόρμα φορτοεκφορτώσεων. Οι δεξαμενές πρέπει να ασφαλιστούν για τυχόν αποκολλήσεις εσωτερικών αργάνων. Ο τρόπος στερέωσης δε θα πρέπει να προκαλέσει ζημιά στις δεξαμενές 14

15 4. Εγκατάσταση και σύνδεση Κατά τη διάρκεια της ενδιάµεσης αποθήκευσης του συστήµατος και µέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, κατάλληλα µέτρα θα πρέπει θα πρέπει να ληφθούν στην εγκατάσταση για να αποφευχθούν τα ατυχήµατα και οι φθορές στο σύστηµα. Το κεφάλαιο Οδηγίες ασφαλείας πρέπει να προσεχθεί. Απαιτήσεις εγκατάστασης Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εταιρείες οι οποίες έχουν την τεχνική εμπειρία, κατάλληλο εξοπλισμό και επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό. Θα πρέπει να έχει γίνει μια εκτίμηση της κατάστασης του εδάφους όσον αφορά τη δομική του καταλληλότητα (ταξινόμηση εδάφους κατά DIN 18196). Το μέγιστο ύψος του υδροφόρου ορίζοντα θα πρέπει επίσης να καθοριστεί πριν την έναρξη των εργασιών. Η επαρκής αποστράγγιση του νερού είναι υποχρεωτική για εδάφη που είναι αδιαπέραστα από το νερό. Το είδος των φορτίων που θα υπάρχουν όπως τα μέγιστα φορτία που τείνουν να κινήσουν τη δεξαμενή και το βάθος εγκατάστασης θα πρέπει να διευκρινιστούν. Σύντομη επισκόπηση βημάτων εγκατάστασης (βλ. επίσης 4.12) 1. Αποφασίστε το χώρο εγκατάστασης 2. Πραγματοποιείστε την εκσκαφή 3. Προετοιμάστε το δάπεδο του σκάματος 4. Τοποθετείστε τη δεξαμενή στο σκάμα 5. Γεμίστε τις δεξαμενές του συστήματος μέχρι το μέσον με νερό για σταθερότητα. 6. Επιχωματώστε το σκάμα με χαλίκι τύπου 3 Α σε επίπεδα (μέχρι κάτω από την έξοδο) και συμπιέστε. 7. Τοποθετήστε τους σωλήνες για τις εισόδους και τις εξόδους των λυμάτων από την εγκατάσταση καθώς επίσης και το σωλήνα εξαερισμού και τους αγωγούς/οδηγούς των καλωδίων 8. Περάστε το σωλήνα αέρα και το καλώδιο του συστήματος ελέγχου από τον αγωγό/οδηγό καλωδίων. 9. Συνδέστε το τεμάχιο του σωλήνα αέρα και συσφίγξε το με το ρακόρ σύσφιξης 10. Τέλος γεμίζετε τη δεξαμενή με νερό 11. Εγκαταστήστε και συνδέστε τον αεροσυμπιεστή, τη βάση στηριξής του και το σύστημα ελέγχου 12. Θέσετε σε λειτουργία το σύστημα (βλ. κεφ. 5) 4.1 Θέση εγκατάστασης Αμέσως πριν αποθέσετε τις δεξαμενές στο σκάμμα, ο ειδικός τεχνικός της εταιρείας που έχει αναλάβει να εγκαταστήσει το σύστημα πρέπει να ελέγξει τα ακόλουθα: - Την ακουστική του τοιχώματος της δεξαμενής - Την κατάλληλη κατάσταση του σκάμματος όσον αφορά στις διαστάσεις και τη βάση του - Τη συνοχή του υλικού επιχωμάτωσης. Η απόσταση μεταξύ του συστήματος ελέγχου και της δεξαμενής θα είναι το πολύ 12,6 m. (προαιρετικά 27,5 m). Αν η απόσταση είναι πολύ μεγάλη, ο αεροσυμπιεστής και το σύστημα ελέγχου μπορούν να τοποθετηθούν μέσα σε εξωτερική καμπίνα πιο κοντά στο σύστημα. Η μέγιστη απόσταση για συστήματα με πολλές δεξαμενές ανέρχεται στα 3.0 m. Αν πρόκειται αυτή η απόσταση να αυξηθεί, πρόσθετα σωληνάκια θα έιναι απαραίτητα. ➁ ➀ ➁ ➀ Ελάχιστη απόσταση D δεξαμενής 1 σε σχέση με τη 2 Μέγιστο μήκος L του σωλήνα σύνδεσης Τα μεγάλα συστήματα INNO CLEAN αποτελούνται από 2 ή περισσότερες δεξαμενές. Οι δεξαμενές μπορούν να τοποθετηθούν με διαφορετικές διατάξεις. Με αυτό τον τρόπο και οι πιο δύσκολες περιπτώσεις τοποθέτησης μπορούν να αντιμετωπιστούν έυκολα. 4.2 Σκάµµα Σημείωση : Το έδαφος τοποθέτησης πρέπει να είναι οριζόντιο και επίπεδο, ώστε το σύστημα να ακουμπήσει κάτω σε όλη του την επιφάνεια. Επιπροσθέτως, το έδαφος τοποθέτησης πρέπει να εγγυάται επαρκή φέρουσα ικανότητα. Ως υπόβαση χρησιμοποιείται χαλίκι (κόκκος 8/16, με πάχος ελάχιστο 30 cm, DPR = 95%) και στην κορυφή 3-10 cm συμπιεσμένη άμμος είναι απαραίτητη. Η απόσταση μεταξύ του τοίχου του σκάμματος και του τοίχου της δεξαμενής θα είναι τουλάχιστον 70 cm. Η κλίση θα πρέπει να ακολουθεί το DIN Εγκατάσταση σε δάπεδο υπό κλίση. Όταν τοποθετούμε το βιολογικό σε δάπεδο με κλίση, είναι σημαντικό να εξουδετερώνουμε την κλίση με την κατασκευή κατάλληλου αναχώματος στο δάπεδο. Τοποθέτηση σε βάθος που δεν υπάρχει πάγος Όταν εγκαθιστούμε το βιολογικό, θα πρέπει να γνωρίζουμε το βάθος όπου δεν υπάρχει πάγος στην περιοχή τοποθέτησης. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο σωλήνας τροφοδοσίας και ο σωλήνας αποχέτευσης είναι σε βάθος όπου δεν υπάρχει πάγος το χειμώνα. Αν δεν καθορίζεται αλλιώς, το βάθος ελέυθερο πάγου θεωρείται περίπου στα 80 cm. 4.3 Βάση σκάµµατος Υπόβαση : Χαλίκι με κόκκο 8/16 κατά DIN Επίπεδο βάσης : άμμος Περιμετρικά και σε επαφή με τη δεξαμενή: Χαλίκι με κόκκο 8/16 κατά DIN Περιοχή γύρω από την προηγούμενη : Υλικό κατάλληλης σύνθεσης. Άνω στρώμα :Χώμα επιφανείας ή όμοιο (Προσοχή στην κλάση φόρτισης) 15

16 4. Εγκατάσταση και σύνδεση 20cm 30cm 30cm 30cm 50cm 50cm 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm β nach DIN cm 3-10cm 30cm 70cm Υπόβαση : Χαλίκι με κόκκο 8/16 κατά DIN συμπιεσμένο με Dpr=95% Επίπεδο βάσης : άμμος Δεξαμενή Περιμετρικά και σε επαφή με τη δεξαμενή : Χαλίκι με κόκκο 8/16 κατά DIN συμπιεσμένο με 70cm Dpr=95% Περιοχή γύρω από την προηγούμενη : Υλικό κατάλληλης σύνθεσης. Άνω στρώμα : Χώμα επιφανείας, άσφαλτος, μπετόν ή παρόμοιο. 4.4 Τοποθέτηση Η δεξαμενή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σκάμμα με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και να τοποθετηθεί στο επίπεδο βάσης του σκάμματος (βλ. επίσης κεφ. Μεταφορά ). Δώστε προσοχή στην κατεύθυνση της ροής και στην κατεύθυνση του βέλους ροής πάνω στη δεξαμενή. 4.5 Γέμισμα της δεξαμενής Γεμίστε όλα τα τμήματα του συστήματος (όλες τις δεξαμενές) με καθαρό νερό (περίπου 80 cm) για να επιτευχθεί η απαιτούμενη ευστάθεια. 4.6 Επιχωμάτωση του σκάμματος. Γενικά το γέμισμα της δεξαμενής με νερό και η επιχωμάτωση θα πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα. Επιχωματώνουμε το σκάμμα μέχρι το κάτω μέρος του σωλήνα εισόδου και εξόδου καθώς επίσης μέχρι το σωλήνα εξαερισμού και των καλωδίων. Η επιχωμάτωση θα πρέπει να έχει ένα πάχος τουλάχιστον 50 cm. Το υλικό επιχωμάτωσης θα πρέπει να αποτελείται από στρώσεις το πολύ των 30 cm. Κάθε στρώση θα πρέπει να συμπιέζεται με κατάλληλο εξοπλισμό (ελάχιστο Dpr = 95%). Θα πρέπει να αποκλειστεί η φθορά και η σταθερότητα της θέσης της δεξαμενής. 4.7 Σωληνώσεις Ένα παράδειγμα εγκατάστασης σωλήνωσης φαίνεται στις σελ Η είσοδος της αποχέτευσης και οι σωλήνες σύνδεσης με το βιολογικό θα πρέπει να βρίσκονται σε επίπεδο ελεύθερο πάγου (βλ. 4.2) και να συνδεθούν όταν έχει επιχωματωθεί η δεξαμενή μέχρι τους αγωγούς αυτούς. Η σύνδεση κατακόρυφων με τις οριζόντιες γραμμές θα πρέπει να γίνεται με 2 γωνίες 45ο και σωλήνα τουλάχιστον 250 mm. Όταν ο εύκαμπτος σωλήνας σχηματίζει γωνία, το μήκος του σωλήνα της γωνίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10-πλάσιο της διαμέτρου του. Αυτό θα πρέπι να εφαρμόζεται στο άνω μέρος του βιολογικού INNO-CLEAN Ένας αγωγός καλωδίων (KG σωλήνας PVC-U Φ100) πρέπει να παρεμβλυθεί μεταξύ του συστήματος ελέγχου/ αεροσυμπιεστή και του μπλοκ ηλεκτροβαλβίδων που είναι μέσα στη δεξαμενή. Ο αγωγός καλωδίων θα πρέπει να έχει μια σταθερή κλίση 2 σε σχέση με τη δεξαμενή σε όλο της το μήκος. Η KES- SEL προτείνει για τη διέλευση αγωγών μέσα από το κτί- 16

17 4. Εγκατάσταση και σύνδεση Στεγάνωση με σκυρόδεμα Στεγανωτικό παρέμβυσμα με κωδ Στεγανωτικό παρέμβυσμα αγωγού καλωδίων κωδ Επιτοίχια βάση Σωλήνας KG- DN 100 Seal for pipe duct Wall duct customary in trade e.g. by Steelter or DOYMA DN 100 Κλίση τουλάχιστον 2 προς τη δεξαμενή Βαλβίδα αερισμού Inno-Clean Τοίχωμα βιολογικού INNO-CLEAN ριο σε ειδικά χιτώνια διέλευσης που υπαρχουν στο εμπόριο (βλ. σχέδιο). Για να στεγανώσουμε τον αγωγό του καλωδίου χρησιμοποιούμε το ελαστικό παρέμβυσμα KESSEL (στεγανωτικό αγωγού με κωδ ) το οποίο θα πρέπει να εγκατασταθεί ως προστασία έναντι ανεπιθύμητων οσμών. Επιτρέπονται αλλαγές στην κατεύθυνση με μέγιστη γωνία 30 με χρήση κατάλληλου εξαρτήματος. Προσοχή : Μέχρι την τελική τους σύνδεση, όλες οι σωλήνες θα πρέπει προσωρινά να στεγανωθούν με κολλητική ταινία για να προληφθεί η είσοδος σκόνης μέσα σε αυτούς. Παρατήρηση : Οι δεξαμενές μπορεί να τρυπηθούν στο μέρος των λαιμών τους για να δημιουργηθούν πρόσθετοι αγωγοί εξαερισμού. Γι αυτό το σκοπό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα αυθεντικά τρυπάνια (ποτηροτρύπανα) και στεγανωτικά σωλήνων της KESSEL (DN 50- DN150, κωδ ). KESSEL στεγανωτικά σωλήνων: DN 50 κωδ DN 70 κωδ DN 100 κωδ DN 125 κωδ DN 150 κωδ Οι οπές θα πρέπει να γίνονται σε επιφάνειες όσο το δυνατόν πιο επίπεδες. Για να επιτευχθεί η βέλτιστη στεγάνωση της οπής, το κενό μεταξύ του άκρου της οπής και του περιγράμματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 mm ώστε η στεγάνωση περιμετρικά να προσαρμόζεται ομοιόμορφα στην οπή. Εξαερισμός Εγκαταστάσεις με κλειστά καλύμματα μπορούν να εξαερίζονται και μέσω του αγωγού της εγκατάστασης αποχέτευσης. Μία επιπρόσθετη γραμμή εξαερισμού DN 100 μπορεί να συνδεθεί στο λαιμό του βιολογικού. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να χρησιμοποιείται το κατάλληλο τρυπάνι (ποτηροτρύπανο) και στεγανωτικό παρέμβυσμα KESSEL (βλ. σχέδιο σελ. 5). Η KESSEL προτείνει τη χρήση φίλτρου ενεργού ένθρακα για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες οσμές. 4.8 Πραγματοποίηση συνδέσεων στο σύστημα ελέγχου (σωλήνας αερισμού και καλώδιο ελέγχου) Το καλώδιο ελέγχου και ο σωλήνας αερισμού πρέπει να τοποθετηθούν σε έναν αγωγό καλωδίων (βλ. διαδικασία). Σύστημα συγκράτησης Λαβή αγκύστρωσης του καλωδίου ελέγχου Γραμμή ελέγχου Σωλήνας αερισμού στον αεροσυμπιεστή Ταχυσύνδεσμος Σωλήνες αέρα προς στα σιφώνια αέρα του βιολογικόυ Μπλοκ ηλεκτροβαλβίδων Βραχίονας κλειδώματος Διαδικασία : - Ανοίξτε το βραχίονα κλειδώματος στο μπλοκ ηλετροβαλβίδων (πολυβαλβίδα) μέσα στη δεξαμενή - Βγάλτε το μπλόκ ηλεκτροβαλβίδων (πολυβαλβίδα) από τον προσαρμογέα συγκράτησης - Τραβήξτε το γκρί σωλήνα αερισμού και το καλώδιο ελέγχου μέσα από τον αγωγό καλωδίων (βλ. 4.11, σημείο 5) - Συνδέστε το σωλήνα αέρα στο μπλοκ ηλεκτροβαλβίδων (πολυβαλβίδα) μέσω του ρακόρ σύσφιγξης - Εισάγετε το μπλοκ ηλεκτροβαλβίδων (πολυβαλβίδα) στον προσαρμογέα συγκράτησης - Προσοχή : Το καλώδιο ελέγχου πρέπει να κουμπωθεί στη λαβή που είναι για το σκοπό αυτό (βλ. σχεδιάγραμμα) για να διασφαλιστεί σωστό κλείδωμα με τον προσαρμογέα συγκράτησης. - Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση του μπλοκ ηλεκτροβαλβίδων (πολυβαλβίδα) και κλείστε το μοχλό κλειδώματος 17

18 4. Εγκατάσταση και σύνδεση Σύνδεση πολλάπλής αέρα Σωλήνας αέρα από τον αεροσυμπιεστή Σωλήνας αερισμού (διαχύτης) Σύστημα φόρτωσης λύμματος Σύστημα απόρριψης καθαρού νερού Σύστημα μεταφοράς ιλύος 4.9 Σύνδεση των τεµαχίων Στεγανοποητικός δακτύλιος DN600 Τηλεσκοπική επέκταση Δακτύλιος σύσφιγξης Λαιμός δεξαμενής Ελάχιστο βάθος εισαγωγής 100 mm Αρχικά τοποθετείστε το στεγανωτικό παρέμβυσμα (βλ. σχέδιο 4.9) Λιπάνετε το κάτω μέρος της τηλεσκοπικής επέκτασης με λιπαντικό και τοποθετήστε το στο άνοιγμα της δεξαμενής, τοποθετείστε το στο επιθυμητό ύψος και σταθεροποιήστε το με το δακτύλιο σύσφιγξης. Εναλλακτικά, είναι επίσης πιθανόν να εφαρμόσετε λιπαντικό στο δακτύλιο σύσφιγξης. Με τη βοήθεια του υπάρχοντος δακτυλίου είναι τώρα δυνατόν να προσαρμόσουμε το τεμάχιο στην επιθυμητή θέση (ευθυγράμμιση με την επιφάνεια του εδάφους). Η καλή ρύθμιση στο τελικό ύψος πραγματοποιείται τότε με τις βίδες ρύθμισης. Η κλίση του εδάφους μπορεί να αντισταθμιστεί με τη δυνατότητα της επέκτασης να κινηθεί σε κλίση μέχρι 5. Οι ετικέτες απόρριψης και μη απόρριψης που περιλαμβάνονται στη συσκευασία πρέπει να τοποθετούνται σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια στο εσωτερικό της τηλεσκοπικής επέκτασης. (βλ. σχεδιάγραμμα). Σημαντικό : Η πράσινη ταμπέλα πρέπει να τοποθετείται στην εσωτερική πλευρά της τηλεσκοπικής επέκτασης από την πλευρά της πρώτης δεξαμενής και η κόκκινη από την πλευρά του καθαρού νερού! Η τηλεσκοπική επέκταση πρέπει να επιχωματωθεί και να συμπιεστεί επαρκώς. 18

19 4. Εγκατάσταση και σύνδεση Οι στεγανωτικοί ελαστικοί δακτύλιοι δείχνουν προς τα κάτω στο εσωτερικό του στομίου Είσοδος Έξοδος 4.10 Τελικό γέμισμα της δεξαμενής Πριν αρχίσετε την επιχωμάτωση, ελέγξτε ακόμα μία φορά την είσοδο και την έξοδο του βιολογικού καθώς επίσης και τον αγωγό εξαερισμού και καλωδίων. Ευθυγραμμίστε την τηλεσκοπική επέκταση με το πάνω μέρος του εδάφους. 19

20 4. Εγκατάσταση και σύνδεση Παροχή ρέυματος συστήματος ελέγχουn Αεροσυμπιεστής Επιτοίχια βάση αεροσυμπιεστή Σύστημα ελέγχου Παροχή ρεύματος αεροσυμπιεστή Επαφή σύνδεσης φλοτέρ Επαφή σύνδεσης μπλοκ ηλεκτροβαλβίδων βαλβίδων (συμπ. η επαφή του φλοτέρ) Σύνδεση με εξωτερική πηγή σήματος Σύνδεση σωλήνα αέρα με μπλοκ ηλεκτροβαλβίδων Σύδεση αισθητήρα πεπιεσμένου αέρα Ελαστική γωνία σύνδεσης αεροσυμπιστ με τον ταχυσύνδεσμο Ταχυσύνδεσμος σχήματος ταφ Εγκατάσταση του συστήµατος ελέγχου και του αεροσυµπιεστή Παρακαλούμε σημειώστε ότι ένας αγωγός καλωδίων πρέπει να υπάρχει για σύνδεση των γραμμών μεταξύ της δεξαμενής και του συστήματος ελέγχου. (βλ. 4.7). Γενικές σηµειώσεις ΠΡΟΣΟΧΗ : Η KESSEL προτείνει οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές να γίνονται από ειξιδικευµένη στο αντικει- µενο εταιρεία. Βάλτε σε λειτουργία το σύστηµα µόνο όταν έχουν γίνει όλες οι συνδέσεις. Το σύστηµα δεν πρέπει να συνδεθεί στο ρεύµα όσο γίνονται ακόµα εργασίες σύνδεσης. Το σύστημα ελέγχου και ο αεροσυμπιεστής πρέπει να συνδεθούν και να τοποθετηθούν σε ξηρό μέρος, χωρίς πάγο και κίνδυνο πλημμύρας. Δώστε προσοχή σε τοποθέτηση εξοπλισμού προστασίας αντεπίστροφης ροής! Δώστε προσοχή ώστε ο χώρος τοποθέτησης του αεροσυμπιεστή αερίζεται επαρκώς. Μία επαρκής κυκλοφορία του αέρα θα πρέπει να εξασφαλιστεί, ειδικά για τον εξοπλισμό μέσα σε εξωτερική προστατευτική καμπίνα για προστασία του αεροσυμπιεστή από υπερθέρμανση. Μία κανονική θερμοκρασία εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής για το διάφραγμα του αεροσυμπιεστή και τις ηλεκτροβαλβίδες. Ο αεροσυμπιεστής δε θα πρέπει να λειτουργεί σε περιβάλλον με σκόνη. Η υπερθέρμανση που προκαλείται από φραγμένα φίλτρα οδηγεί σε μέιωση της ζωής των διαφραγμάτων και των φίλτρων. Ο αεροσυμπιεστής πρέπει να μην εκτίθεται στον ήλιο, στον πάγο και στο χιόνι. Ο ατμοσφαιρικός αέρας που αναρροφάται δεν πρέπει να έχει φλόγες ή καπνούς και επιθετικά αέρια. Ο σωλήνας αερισμού πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρού μήκους και ευθύγραμμος μεταξύ του συστήματος ελέγχου και της δεξαμενής. Αλλαγή στην κατεύθυνση πρέπει να γίνεται με ομαλές μακριές καμπύλες και όχι με τσακίσματα. Ο αεροσυμπιεστής πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από το σύστημα ελέγχου σε ειδική βάση για να αποφευχθεί πιθανή ζημιά. Η τοποθέτηση σε μια ασταθή βάση μπορεί να προκαλέσει ενοχλητικές δονήσεις και θόρυβο. Ο αεροσυμπιεστής πρέπει να τοποθετηθεί οριζόντια για να προληφθεί άνιση φόρτιση των διαφραγμάτων και συνεπώς μείωση της απόδοσης και της ζωής τους. Ο αεροσυμπιεστής θα πρέπει να στερεώνεται πλήρως στις 4 ελαστικές βάσεις για να μην κινείται. 20

21 4. Εγκατάσταση και σύνδεση Συναρμολόγηση και σύνδεση Επιτοίχια βάση (προαιρετικός εξοπλισμός) ή εναλλακτικός τρόπος τοποθέτησης πρέπει να μπει οριζόντια στον τοίχο. Ανοίξτε το μπροστινό καπάκι του συστήματος ελέγχου ξεβιδώνοντας τις 4 βίδες στο μπροστινό τμήμα και βιδώστε τις βίδες στον τοίχο ( ή στις οπές που έχει η βάση τοποθέτησης του αεροσυμπιεστή που βρίσκεται πάνω από το σύστημα ελέγχου). Στη συνέχεια βιδώστε το κάλυμμα του συστήματος ελέγχου με μέγιστη ροπή 1Nm. Προσοχή : Να έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από το ρεύμα. (βλ. Πληροφορίες ασφαλείας σελ. 2) Τοποθετείστε τον αεροσυμπιεστή στη βάση του. Παρακαλούμε προσέξτε το λαμπάκι του αεροσυμπιεστή να είναι από την μπροστινή πλευρά και ότι το καλώδιο του ρεύματος πρέπει να είναι δεξιά της συσκευής. Το καλώδιο ρεύματος της συσκευής πρέπει να συνδεθεί με το καλώδιο και τη γείωση πάνω στο σύστημα ελέγχου. Πριν συνδέσετε την ελαστική γωνία σύνδεσης του αεροσυμπιεστή με το σωλήνα αέρα, ο μεταλλικός σφιγκτήρας (περιέχεται) πρέπει να πιεστεί προς την μακριά πλευρά της γωνίας και μετά η γωνία να τοποθετηθεί στην αναμονή του αεροσυμπιεστή και να δεθεί στη συσκευή χρησιμοποιώντας το τερματικό σφιγκτήρα. Ανοίξτε τον ταχυσύνδεσμο γυρίζοντας το άκρο του 120 και πιέστε μέσα το μακρύ μέρος της γωνίας μέχρι να σταματήσει. Στη συνέχεια κλειστε το άκρο γυρίζοντας το δεξιά 120. Το διαφανές σωληνάκι του συμπιεσμένου αέρα πρέπει να συνδεθεί με το σύστημα ελέγχου στην τρίτη θέση από τα αριστερά (αισθητήρας πίεσης). Για να το κάνετε αυτό, βγάλτε το μάυρο πλαστικό παξιμάδι και αφαιρέστε το εσωτερικό δαχτυλίδι, στη συνέχεια σπρώξτε το μάυρο παξιμάδι και το δακτύλιο συγκράτησης μέσα στην αναμονή του συστήματος ελέγχου. Τέλος βιδώστε το παξιμάδι με το χέρι σφιχτά. Για να συνδέσετε το σωλήνα αέρα από τη δεξαμενή, ο γκρι σωλήνας αέρα πρέπει να κοπεί στο κατάλληλο μήκος χωρίς τσακίσματα και να ενωθεί στον αεροσυμπιεστή με τον ταχυσύνδεσμο. Προσοχή : Ο σωλήνας θα πρέπει να είναι χαλαρός και όχι τεντωμένος Το καλώδιο σύνδεσης με το μπλοκ βαλβίδων πρέπει να έχει την κατάλληλη υποδοχή (φις) πάνω στο σύστημα ελέγχου και βιδωτό περικόχλιο σύσφιξης. 21

22 4. Εγκατάσταση και σύνδεση Προαιρετικές συνδέσεις στο σύστημα ελέγχου : Προσοχή : Όλες οι προαιρετικές συνδέσεις πρέπει να γίνουν από επαγγελματίες ηλεκτρολόγους Ασφάλεια Συναγερμός Παροχή ρέυματος Επαφή (χωρίς διακόπτη) Αντλία Φλοτέρ 2 22

23 5. Λειτουργικός έλεγχος Οθόνη λειτουργιών/ενδείξεων Βέλη πλοήγησης μενού Πλήκτρο επιβαιβωσης Enter/OK Πλήκτρο ακύρωσης Back/ ESC Λυχνία ένδειξης λειτουργίας Λυχνία ένδειξης βλάβης Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος Σύνδεση ρεύματος αεροσυμπιεστή Σύνδεση αισθητήρα πεπιεσμένου αέρα Προαιρετική σύνδεση εξωτερικού σήματος Σύνδεση μπλοκ ηλεκτροβαλβίδων Σύνδεση για 2ο φλοτέρ Οδηγίες/ παράδοση - παραλαβή Το κεφάλαιο Οδηγίες ασφαλείας πρέπει να προσεχθεί (σελ. 2) Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται από εξειδικευμένη εταιρείας ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της KESSEL (με πρόσθετο κόστος). Τα ακόλουθα άτομα πρέπει να είναι παρόντα: - Άτομο εξουσιοδοτημένο για την αποδοχή από την πλευρά του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης - Εξειδικευμένη εταιρεία Επιπρόσθετα, προτείνεται η συμμετοχή του προσωπικού / διαχειριστή και εργολάβου εκκένωσης λυμμάτων : Ετοιμάστε το σύστημα για λειτουργία Ελέγξτε το σύστημα Οδηγίες που βασίζονται στην εγκατάσταση και λειτουργία Σύνταξη πιστοποητικού/πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής (βλ. κεφ. 13) Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η εγκατάσταση πρέπει να ετοιμαστεί για λειτουργία. 5.1 Προετοιμασία συστήματος για λειτουργία Πριν το λειτουργικό έλεγχο, το σύστημα θα πρέπει να καθαριστεί προσεχτικά (συμπεριλαμβανομένης της εισόδου και της εξόδου), χώμα και ξένα σώματα θα πρέπει να απομακρυνθούν. Όλες οι δεξαμενές τους συστήματος πριν τη λειτουργία τους, θα πρέπει να γεμίσουν με καθαρό νερό μέχρι ύψος 1.20 m. 0. Εκκίνηση Systemstart συστήματος Διαγνωστικό Systemdiagnose συστήματος 1.5 Πληροφορίες Systeminfo συστήματος Ωρα Uhrzeit: 20:45 20:45 Φλοτέρ Schwimmer: S1 S1 S2 Γεγονότα Ereignisse: Βλάβη κεντρικής τροφοδοσίας Netzausfall ρέυματος Κανονική Normalphase φάση 0.1 Sprache Γλώσσα deutsch französisch Γερμανικά englisch Γαλλικά Αγγλικά 0.2 Datum/Uhrzeit Ημερομηνία/ώρα Datum Date Uhrzeit 12: Ωρα 12: Klassen Κλάσεις καθαρισμού C D 0.4 Nenngrößen Ονομαστικό μέγεθος EW4 EW6 EW8 EW10 EW24 Bei der Erstinitialisierung der Anlage fragt das Steuergerät nach vier Grundeins Im Display des Steuergerätes erscheint die Frage nach 1. der Sprache für die Benutzerführung 2. dem Datum und der Uhrzeit 3. der gewünschten Reinigungsklasse C oder D 4. der 23 erforderlichen Nenngröße der Anlage. Durch Betätigen der Bewegungstasten / Richtungstasten kann die gewünschte über einen Markierungsbalken gekennzeichnet werden und die Anschließende der Bestätigungstaste hinterlegt die gewählte Einstellung im Systemspeicher. So Voreinstellungen vorgenommen wurden, lädt das Steuergerät den Programmsp

24 5. Λειτουργικός έλεγχος Σημείωση : Το καλώδιο της παροχής του ρεύματος θα πρέπει να εξοπλιστεί με μία ασφάλεια. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εκκίνησης, το σύστημα ελέγχου θα σας ζητήσει 4 βασικές ρυθμίσεις. Το σύστημα ελέγχου ζητάει επιλογές για : 1. Τη γλώσσα του μενού 2. Την Ημερομηνία και ώρα 3. Την κλάση καθαρισμού (C ή D) 4. Το απαιτούμενο ονομαστικό μέγεθος του συστήματος Πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, η επιθυμητή ρύθμιση τονίζεται (πιο σκούρος φωτισμός). Πατώντας το πλήκτρο ENTER η επιλογή αποθηκεύεται στη μνήμη του συστήματος. Εφόσον γίνουν οι 4 αρχικές ρυθμίσεις, το σύστημα ελέγχου φορτώνει το πρόγραμμα και αυτόματα μπαίνει σε λειτουργία. Το σύστημα είναι τώρα έτοιμο για λειτουργία Σημειώσεις για την ανακυκλοφορία ιλύος: Η ανακυκλοφορία της ενεργού ιλύος είναι απαραίτητη προκειμένου να συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα ενεργού ιλύος. Αυτό θα οδηγούσε σε προβλήματα στην εκκροή του βιολογικού και θα είχε αρνητικές επιπτώσεις (π.χ στις υπάρχουσες αποχετεύσεις γαλλικού τύπου). Η ιλύς αυτή επανατίθεται στην κύρια δεξαμενή καθίζησης και απορρίπεται με την επόμενη κύρια διάθεση (άδειασμα) της ιλύος. Ο χρόνος ανακυκλοφορίας της ενεργού ιλύος μπορεί να ρυθμιστεί με τους χρόνους Τ20 & Τ21 του μενού. Αφού το σύστημα μπει σε λειτουργία οι δύο αυτοί χρόνοι θα πρέπει να απενεργοποιηθούν για τους πρώτους 5-6 μήνες ώστε να εξασφαλιστεί γρηγορότερα η εμφάνιση της απαιτούμενης βιολογίας του συστήματος. Επιπρόσθετα, έχει νόημα να μειώσουμε το χρόνο Τ20 ("Recirculation holiday phase" ανακυκλοφορία φάσης διακοπών) μετά από κάθε κύρια δίαθεση (άδειασμα) ιλύος (βλ. κεφ. 6.4 διάθεση) ώστε να αποφύγουμε μεγάλη απόρριψη ενεργού ιλύος. Για καλά αποτελέσματα καθαρισμού θα πρέπει να διασφαλιστούν 300ml/l έως 600 ml/l ενεργού ιλύος στη δεξαμενή ενεργού ιλύος, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας. Αν αυτή η τιμή δεν μπορεί να επιτευχθεί, πρέπει να αυξηθεί ή να μειωθεί η προκαθορισμένη τιμή της ανακυκλοφορίας ενργού ιλύους. Οι προκαθορισμένες τιμές από το εργοστάσιο φαίνονται στη σελ Καθήκοντα του χειριστή. Έλεγχος : - Ζημιών που έγιναν στη μεταφορά ή στην εγκατάσταση - Για δομικές βλάβες - Όλων των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εξαρτημάτων - Λειτουργίας του φλοτέρ - Συνδέσεων των σωληνώσεων - Συνδέσεων των γραμμών - Σιφωνιών αέρα (βλ. Σημείο 8) - Διαχύτη αέρ 5.3 Οδηγίες του πελάτη με βάση τις οδηγίες εγκατάστασης - Να λάβει γνώση των οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας με τον πελάτη - Λειτουργία του συστήματος (επεξήγηση και περιγραφή) - Επεξήγηση των καθηκόντων του χειριστή στον πελάτη (απόρριψη, επισκευή, λειτουργία μικρού βιολογικού συστήματος, ημερολόγιο λειτουργιών) 6. Λειτουργία και απόρριψη 6.1 Λειτουργία Μετά το λειτουργικό έλεγχο του συστήματος ένα ενεργό τμήμα στρώμα ενεργού ιλύος με μικροοργανισμούς σχηματίζεται στη δεξαμενή αερισμού μετά από 3-6 μήνες λειτουργίας. Δεν είναι απαραίτητο να βάλουμε πρόσθετους μικροοργανισμούς στο σύστημα. Ωστώσο θα ήταν λογική μια τροφοδοσία ενεργού ιλύος από ένα άλλο σύστημα. Σημαντικό: Τροφοδοσία ενεργού ιλύος θα γίνεται μόνο στη δεξαμενή αερισμού! Για να διασφαλιστεί μία ομαλή λειτουργία, οι χρόνοι της συντήρησης θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Η έγκαιρη εκκένωση της δεξαμενής καθίζησης πρέπει να διασφαλιστεί. Η λειτουργία του βιολογικού είναι πλήρως αυτόματη. Υπάρχουν τρεις φάσεις, η κανονική, η οικονομική και η φάση διακοπών. Αυτές διαφέρουν στο χρόνο αερισμού και την ποσότητα. Ο κυρίως καθαρισμός λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της κανονικής φάσης (6 ώρες). Σε περίπτωση ανεπαρκούς τροφοδοσίας, το σύστημα μεταπίπτει σε οικονομική φάση (2 ώρες). Σε αυτή τη φάση, ο χρόνος αερισμού μειώνεται στο ελάχιστο για να προληφθεί λιμοκτονία των μικροοργανισμών. Αν το σύστημα παραμείνει στην οικονομική φάση για περίοδο 8 ωρών, αυτόματα μεταπίπτει στη φάση διακοπών (holiday phase). Η φάση των διακοπών χαρακτηρίζεται από ακόμα πιο μικρή παροχή οξυγόνου. Επιπλέον μια προκαθορισμένη ποσότητα ιλύος μεταφέρεται από τη δεξαμενή αερισμού στην κύρια δεξαμενή καθίζησης στο τέλος της φάσης διακοπών. Αυτό καθιστά δυνατή την τροφοδοσία ενός ορισμένου ποσού θρεπτικών συστατικών στη φάση αερισμού κατά την επόμενη τροφοδοσία. Αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της βιολογίας κατά τη διάρκεια παρατεταμένης ακινησίας. 24

25 6. Λειτουργία και απόρριψη Μόλις είναι διαθέσιμη επαρκής ποσότητα νερού στην πρώτη δεξαμενή καθίζησης ώστε το φλοτέρ να λειτουργήσει (να ανέβει) κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας, το σύστημα αυτόματα θα επιστρέψει στην κανονική του φάση. Η προσαρμογή του συστήματος σε διαφορετικές ποσότητες λύμματος ελέγχεται αυτόματα από το σύστημα ελέγχου. Η αντίστοιχη φάση φαίνεται στην οθόνη του συστήματος ελέγχου. Μια γενική επισκόπιση των φάσεων και του κύκλου λειτουργίας γίνεται στο κεφ Η προσοχή στις ακόλουθες συστάσεις θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ανεπιθύμητο κόστος επισκευής και να αυξηθούν οι χρόνοι μεταξύ των συντηρήσεων. Το σύστημα θα πρέπει να παραμένει σε λειτουργία συνεχώς, ακόμα και αν οι χρήστες λείπουν σε διακοπές. Εξωτερικά ύδατα, όπως βροχή, υπόγεια νερά, νερά πισίνας ή νερά ενυδρείων δε θα πρέπει να απορρίπτονται στο βιολογικό. Σε περίπτωση οικιακών απορρυπαντικών, παρακαλούμε προσέξτε να μην προκαλούν όξινες ή αλκαλικές αντιδράσεις. Προτέινεται η χρήση βιοδιασπώμενων απορρυπαντικών και καθαριστικών παραγόντων. Διασφαλείστε ότι το σύστημα συντηρείται κανονικά και από εξειδικευμένη εταιρεία. Είναι απαραίτητο να αδειάζεται η πρώτη δεξαμενή καθίζησης (περίπου κάθε μήνες) από εργολάβο απόρριψης λυμμάτων! Μετά από διαβούλευση με την Υπηρεσία υδάτων και τη σύναψη μιας σύμβασης συντήρησης αυτό μπορεί ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί με τη ζήτηση. Σημείωση : Αν το σύστημα βγει εκτός λειτουργίας, πρέπει να διασφαλιστεί ότι παραμένει γεμάτο. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί το εξής : Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε καθαριστικά αποχέτευσης, αλλά να τηρούνται οι δόσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ωστόσο, κάθε φορά που αυτά τα απορρυπαντικά μπαίνουν στο σύστημα, ένας αριθμός βακτηρίων πεθαίνουν. Αν είναι δυνατόν, παρακαλούμε κανετε χρήση βιοδιασπώμενων απορρυπαντικών και αντικαταστείστε μέρος των καθαριστικών αποχέτευσης (βλ. 6.3) Σημειώσεις για την ανακυκλοφορία ιλύος: Η ανακυκλοφορία της ενεργού ιλύος είναι απαραίτητη προκειμένου να συγκεκντωθεί μεγάλη ποσότητα ενεργού ιλύος. Αυτό θα οδηγούσε σε προβλήματα στην εκκροή του βιολογικού και θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στις υπάρχουσες γαλικές αποχετεύσεις. Η ιλύς αυτή επανατίθεται στην κύρια δεξαμενή καθίζησης και απορρίπεται με την επόμενη κύρια διάθεση (άδειασμα) της ιλύος. Ο χρόνος ανακυκλοφορίας της ενεργού ιλύος μπορεί να ρυθμιστεί με τους χρόνους Τ20 & Τ21 του μενού. Αφού το σύστημα μπει σε λειτουργία οι δύο αυτοί χρόνοι θα πρέπει να απενεργοποιηθούν για τους πρώτους 5-6 μήνες ώστε να εξασφαλιστεί γρηγορότερα η εμφάνιση της απαιτούμενης βιολογίας του συστήματος. Επιπρόσθετα, έχει νόημα να μειώσουμε το χρόνο Τ20 ("Recirculation holiday phase" ανακυκλοφορία φάσης διακοπών) μετά από κάθε κύρια δίαθεση (άδειασμα) ιλύος (βλ. κεφ. 6.4 Διάθεση) ώστε να αποφύγουμε μεγάλη απόρριψη ενεργού ιλύος. Για καλά αποτελέσματα καθαρισμού θα πρέπει να διασφαλιστούν 300ml/l έως 600 ml/l ενεργού ιλύος στη δεξαμενή ενεργού ιλύος, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας. Αν αυτή η τιμή δεν μπορεί να επιτευχθεί, πρέπει να αυξηθεί ή να μειωθεί η προκαθορισμένη τιμή της ανακυκλοφορίας ενργού ιλύους. Οι προκαθορισμένες τιμές από το εργοστάσιο φαίνονται στη σελ Έλεγχος από το χρήστη. Ο χρήστης του συστήματος του βιολογικού είναι υποχρεωμένος να έχει άμεση επαφή με την Εταιρεία Υδάτων για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος. Βλάβες στα συστήματα αυτά έχουν αρνητική επίδραση στην ποιότητα του καθαρού νερού. Αυτά θα πρέπει να ανιχνευθούν χωρίς καθυστέρηση και να αποκαθίστανται από το χρηστη ή από εξειδικευμένη εταιρεία. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να κρατάει ένα ημερολόγιο συμβάντων και λειτουργιών. Στο τέλος αυτού του εγχειριδίου, υπάρχει ένα αντίγραφο που περιέχει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Η εταιρεία υδάτων μπορεί να απαιτήσει να λάβει γνώση του εγχειριδίου αυτού. Αναλυτικότερα μπορεί να ζητηθεί να γίνουν οι εξής επιθεωρήσεις : Μηνιαίες : Στο σύστημα ελέγχου : Πρέπει να μεταφέρονται οι ώρες λειτουργίες στο ημερολόγιο δραστηρότητας. Στη πρώτη δεξαμενή καθίζησης: Επιθεώρηση της επιπλέουσας ιλύος στο νερό. Αν είναι απαραίτητο, αυτό πρέπει να διαλυθεί με καθαρό νερό. Δε θα πρέπει να εισέρχεται λάσπη στη δεξαμενή αερισμού ανεξέλεγκτα. Η ιλύς θα πρέπει να απορρίπτεται όταν το πολύ η ιλύς της πρώτης δεξαμενής φτάσει στο 70% της χωρητικότητας της. Το να μετρηθεί η λάσπη στη δεξαμενή γίνεται με παρόμοιο τρόπο που μετράται η στάθμη του λαδιού στα αυτοκίνητα. Χρησιμοποιείστε μία μακριά ράβδο για το σκοπό αυτό. Η ράβδος εισάγεται στη δεξαμενή μέχρι τον πυθμένα της και εκτελείται η μέτρηση. Μια ακριβής μέτρηση μπορεί να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό. Στη δεξαμενή αερισμού: οπτική επιθεώρηση του νερού για καθαρότητα Οπτική επιθώρηση της διαδικασίας μίξης και των φυσσαλίδων 25

26 6. Λειτουργία και απόρριψη Επιθεωρήση κάθε 6 μήνες Συντήρηση από εξειδικευμένη εταιρεία. Κατά τη διαδικασία, οι κανονισμοί των αρμόδιων Αρχών θα πρέπει να ακολουθούνται. Περίπου 70% της χωρητικότητας της δεξαμενής έχει πληρωθεί όταν το ύψος της ιλύος από τον πυθμένα της δεξαμενής είναι 95 cm. 6.3 Αντικείμενα τα οποία δεν πρέπει να απορρίπτονται στο σύστημα Για δική σας ενημέρωση, θα πρέπει να προσέξετε τις ακόλουθες πληροφορίες: Στερεές ή υγρές ουσίες, που δεν Βλαβη που προκαλείται Πού πρέπει να απορρίπτονται πρέπει να απορρίπτονται στα σιφώνια ή στην τουαλέτα Στάχτη Δε διασπάται Κάδος απορριμάτων Προφυλακτικά Έμφραξη Κάδος απορριμάτων Χημικά Δηλητηρίαση λυμμάτων Ειδικά σημεία συλλογής Απολυμαντικά Εξόντωση βακτηρίων βιολογικού Μη χρησιμοποιείτε Χρώματα Δηλητηρίαση λυμμάτων Ειδικά σημεία συλλογής Χημικά εμφάνισης φωτογραφιών Μολύνση αποχέτευσης Ειδικά σημεία συλλογής Λίπος τηγανίσματος Επικάθεται στους σωλήνες και οδηγεί σε έμφραξη Κάδος απορριμάτων Αυτοκόλλητες ταινίες Φράσουν τις σωληνώσεις Κάδος απορριμάτων Απορρίματα κατοικιδίων Φράσουν τις σωληνώσεις Κάδος απορριμάτων Μπατοννέτες καθαρισμού Επικάθονται στο σύστημα Κάδος απορριμάτων Πώμματα συσκευασιών Επικάθονται στο σύστημα Κάδος απορριμάτων Βερνίκια Μολύνση αποχέτευσης Ειδικά σημεία συλλογής Φάρμακα Μολύνση αποχέτευσης Ειδικά σημεία συλλογής, φαρμακεία Λάδια μηχανής Μολύνση αποχέτευσης Ειδικά σημεία συλλογής, πρατήρια καυσίμων Λιπαρά απόβλητα Δηλητηρίαση λυμμάτων Ειδικά σημεία συλλογής Μπατονέττες αυτιών Έμφραξη Κάδος απορριμάτων Φυτοφάρμακα Μολύνση αποχέτευσης Ειδικά σημεία συλλογής Καθαριστικά πινέλων Μολύνση αποχέτευσης Ειδικά σημεία συλλογής Καθαριστικά Μολύνση αποχέτευσης Ειδικά σημεία συλλογής Ξυραφάκια/λεπίδες Φράξιμο, κίνδυνος τραυματισμού Κάδος απορριμάτων Καθαριστικά αποχέτευσης Κάδος απορριμάτων Μικροβιοκτόνα οπου προκαλούν διάβρωση σε σωλήνες Σερβιέττες και ταμπόν Έμφραξη Κάδος απορριμάτων Λάδι μαγειρικής Έμφραξη Κάδος απορριμάτων Αποφάγια Έμφραξη Κάδος απορριμάτων Κόλλα ταπετσαρίας Έμφραξη Κάδος απορριμάτων Διάφορα υφάσματα Έμφραξη Κάδος απορριμάτων Διαλυτικά Μόλυνδη της αποχέτευσης Ειδικά σημεία συλλογής Αμμος πτηνών/κατοικιδίων Έμφραξη σωληνώσεων συστήματος Κάδος απορριμάτων Αποσμητικά/αρωματικά τουαλέτας Να μην χρησιμοποιούνται Πανες Έμφραξη σωληνώσεων συστήματος Κάδος απορριμάτων 26

27 6. Λειτουργία και απόρριψη 6.4 Απόρριψη Απόρριψη Διαστήµατα εκκένωσης Αν δεν αναφέρεται διαφορετικά, τα εξής διαστήµατα εκκένωσης θα πρέπει να ακολουθούνται (στην πρώτη δεξαµενή καθίζησης): Στο 70% της χωρητικότητας της δεξαµενής, που αντιστοιχεί σε ύψος ιλύος 95 cm, το περιεχόµενο πρέπει να απορρίπτεται από εργολάβο εκκένωσης λυµµάτων (για τη µέτρηση βλ. 6.2, επιθεώρηση του χειριστή ή από εταιρέια συντήρησης). Προσοχή : Η σωστή λειτουργία του βιολογικού µπορεί τότε µόνο να είναι εγγυηµένη, αν η ιλύς του συστήµατος απορριφθεί στο σωστό χρόνο. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ένα συµβόλαιο απόρριψης µε µία εξειδικευµένη εταιρεία. Τρόπος απόρριψης Η ιλύς συλλέγεται στην πρώτη δεξαµενή καθίζησης και πρέπει να απορρίπτεται. Για να σηκώσετε ή να αντικαταστήσετε το κάλυµµα του βιολογικού χρησιµοποιείστε το ειδικό κλειδί που συ- µπεριλαµβάνεται στη συσκευασία. Αφαιρέστε το κάλυµµα του βιολογικού Χρησιµοποιείστε το σωλήνα αναρρόφησης του βυτίου για να εκκενώσετε τη ιλύ της πρώτης δεξαµενής καθίζησης όσο το δυνατόν καλύτερα. Καθαρίστε τα τοιχώµατα της δεξαµενής µε καθαρό νερό Γεµίστε τη δεξαµενή µε καθαρό νερό σε υψος περίπου 1.2 m από τον πυθµένα. Καθαρείστε τους δακτυλίους σύσφιγξης του καλύµ- µατος Επανατοποθετείστε το κάλυµµα στο βιολογικό. Σηµαντική πληροφορία: Όταν απορρίπτουµε τη ιλύ (ειδικά για σύστηµα που πρόκειται να υπολειτουργήσει),η KESSEL προτείνει να αφήνονται περίπου 25 ως 30 cm ιλύος στο σύστηµα ώστε να υπάρχουν επαρκή θρεπτικά συστατικά για τροφοδοσία της ενεργού ιλύος κατά την περίοδο µετά την απόρριψη. Αν απορριφθεί όλη η ιλύς, η ποσότητα της ενεργού ιλύος θα µειωθεί λόγω έλλειψης θρεπτικών συστατικών και θα επηρεαστεί η απόδοση του συστήµατος. Επίσης προτείνουµε οι εργασίες απόρριψης να γίνονται κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Η καλλιέργεια των βακτηρίων, που µειώνεται από τη διαδιακασία της απόρριψης, θα αυξηθεί πιο γρήγορα το καλοκαίρι κατά τους θερµούς µήνες σε σχέση µε το χειµώνα. Η ιλύς που πρέπει να απορριφθεί σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα βρίσκεται στην πλευρά εισόδου της δεξαμενής. Είσοδος έξοδος ΠΡΟΣΟΧΗ : Η δεξαμενή αερισμού βρίσκεται κάτω από τη σωλήνωση, που αποχετεύει τα λύμματα από το σ συστημα (έξοδος). Η ενεργός ιλύς μέσα στη δεξαμενή δεν πρέπει να αδειαστεί! Προσοχή να μην προκληθεί βλάβη στα διάφορα εξαρτήματα κατά τη διάρκεια της απόρριψης 27

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αγαπητέ Πελάτη: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που έχετε αγοράσει την αντλία θερμότητας παραγωγής ζεστού νερού. Ελπίζουμε ότι θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας και θα μπορέσει να σας προσφέρει βέλτιστες

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 885 600 GR 2 VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας... 5 2... Γενική επισκόπηση... 7 2.1....Περιγραφή συστήματος... 7 2.2... Τρόπος λειτουργίας... 8 2.3...

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev.

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev. Goulds Pumps el Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH Οδηγίες εκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης el ιαφυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Οδηγίες εγκατάστασης Ξυλόσομπα blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...........................

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται για τους τελικούς χρήστες της σειράς θερμαντήρων νερού αντλιών θερμότητας ΝUOS και τους υπεύθυνους υδραυλικούς για την εγκατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΤ6-20

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΤ6-20 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΤ6-20 Συγχαρτητήρια για την αγορά της νέας μονάδας cmpact βιολογικού καθαρισμού της Εταιρείας Aquatech που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Εταιρεία ΠΡΟΣΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οι μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49. Ελληνικά/greco

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49. Ελληνικά/greco ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49 Ελληνικά/greco 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΟΜΠΏΝ ΠΈΛΕΤ LCD ΕΛΛΗΝΙΚΆ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΟΜΠΏΝ ΠΈΛΕΤ LCD ΕΛΛΗΝΙΚΆ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΟΜΠΏΝ ΠΈΛΕΤ LCD ΕΛΛΗΝΙΚΆ/GRECO 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

Enersave / Enersave Plus

Enersave / Enersave Plus Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave / Enersave Plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.2 10/2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Πριν από τη χρήση του κλιµατιστικού σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

UPlift Hydraulic Group ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

UPlift Hydraulic Group ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗ : 01 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 18 / 06 / 2014 ΕΓΚΡΙΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να μεταφραστεί, έστω και εν μέρει, χωρίς προηγούμενη γραπτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην ρίχνετε νερό μέσα στη μονάδα της αντλίας θερμότητας αέρα-νερού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αν τα

Διαβάστε περισσότερα