Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας"

Transcript

1 Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1

2 Περιεχόμενα 1 Γενικά Σκοπός εφαρμογής Στοιχεία για το προϊόν Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας Εξειδικευμένο προσωπικό Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας Yποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες ελέγχου και συναρμολόγησης Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας 5 3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση 5 4 Περιγραφή του προϊόντος και εξοπλισμού Περιγραφή Περιγραφή της αντλίας Περιγραφή του κινητήρα Περιεχόμενο παράδοσης Εξοπλισμός 6 5 Τοποθέτηση/εγκατάσταση Συναρμολόγηση Υδραυλικές συνδέσεις Ηλεκτρική σύνδεση 7 6 Θέση σε λειτουργία Εκκίνηση και εξαέρωση Θέση σε λειτουργία της αντλίας 7 7 Συντήρηση 7 8 Βλάβες, αίτια και αποκατάσταση 8 2

3 1 Γενικά Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μόνο από ειδικευμένο προσωπικό! 1.1 Σκοπός εφαρμογής Η υποβρύχια αντλία είναι κατάλληλη: Για απομάκρυνση οικιακών αποβλήτων: λύματα, με λάσπη και ιζήματα (εκτός από σκληρά στοιχεία) βρόχινο νερό επιβαρημένο με ίχνη πετρελαίου ή ίχνη καυσίμων, απόβλητα πλυντηρίων ρούχων. Σταθερή εγκατάσταση σε φρεάτιο αντλίας ή σε δοχείο συλλογής. Για αποστράγγιση οικιών και οικοπέδων, ως επίσης εργαστηρίων, συνεργείων, γκαράζ, εστιατορίων, εγκαταστάσεων θέρμανσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση της αντλίας για παροχή πόσιμου νερού! 1.2 Στοιχεία για το προϊόν Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης Απορρόφηση ισχύος P1 [kw] Βλέπε πινακίδα Ονομαστική ισχύς κινητήρα P2 [kw] Βλέπε πινακίδα Ονομαστικό ρεύμα I, 1~230 V [A] Βλέπε πινακίδα Βαθμός προστασίας σε μέγιστο βάθος βύθισης IP 68 Κλάση μόνωσης περιέλιξης B Μέγιστο βάθος βύθισης [m] 5 Θερμοκρασία υγρού άντλησης [ C] 0 έως 40 Μέγιστη ελεύθερη διέλευση στερεών [mm] Ø 35 Εξοπλισμός Τύπος καλωδίου H07RN-F Μήκος καλωδίου [m]/φις 5/Schuko (CEI 23-5) Πλωτηροδιακόπτης συνδεδεμένος Στόμιο κατάθλιψης DN 1½ Ρύθμιση επιπέδου στάθμης (εικόνα 1 και 2) Διαστάσεις φρεατίου, min [mm] 450 x 450 Επίπεδο διακοπής λειτουργίας για συνεχή λειτουργία, 230 H1min [mm] Επίπεδο διακοπής λειτουργίας για 40 διακοπτόμενη λειτουργία (βραχύχρονα), Hmin [mm] Σε περίπτωση παραγγελίας ανταλλακτικών πρέπει να δίδονται όλα τα στοιχεία της πινακίδας της αντλίας. 3

4 2 Aσφάλεια Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν θεμελιώδεις υποδείξεις για την εγκατάσταση και λειτουργία στις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή. Γι αυτό το λόγο πρέπει να διαβάζονται από τον υπεύθυνο τοποθέτησης όσο και από τον υπεύθυνο χρήσης πριν από τη συναρμολόγηση και τη θέση σε λειτουργία. Πρέπει να βρίσκονται μόνιμα διαθέσιμες στον τόπο εγκατάστασης του συγκροτήματος. Δεν πρέπει να προσέξουμε μόνο τις γενικές υποδείξεις ασφάλειας αυτής της παραγράφου αλλά και τις ειδικές υποδείξεις ασφάλειας που αναγράφονται στις παρακάτω παραγράφους. 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας Οι υποδείξεις ασφαλείας που περιλαμβάνονται σ' αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, που αν δεν τηρηθούν μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους σε ανθρώπους και περιβάλλον, συμβολίζονται με το γενικό σύμβολο κινδύνου: ή με το παρακάτω ειδικό σύμβολο για προειδοποίηση ηλεκτρικής τάσης: Για υποδείξεις ασφαλείας που, αν δεν τηρηθούν, μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για το μηχάνημα/εγκατάσταση και τη λειτουργία τους χρησιμοποιείται η λέξη: 2.2 Εξειδικευμένο προσωπικό Το προσωπικό που ασχολείται με τη συναρμολόγηση πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση γι' αυτές τις εργασίες. 2.3 Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να έχει σαν επακόλουθο τον κίνδυνο προσώπων όσο και μηχανήματος/εγκατάστασης. Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία διεκδίκησης της αποζημίωσης. Ειδικότερα η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει τους εξής κινδύνους: Διακοπή σοβαρών λειτουργιών του συγκροτήματος ή της εγκατάστασης. Κινδύνους για τα πρόσωπα από ηλεκτρικές, μηχανικές επιδράσεις ή βακτηριολογικές επιδράσεις. Κινδύνους για πρόσωπα από τη μη τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής σε σχέση με αποχετευτικά λύματα. 2.4 Yποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί που ισχύουν για την πρόληψη ατυχημάτων. Πρέπει να αποκλεισθούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να προσεχθούν οι προδιαγραφές του VDE και των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας (ΔΕΗ). 4

5 2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες ελέγχου και συναρμολόγησης Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει ώστε όλες οι εργασίες ελέγχου και συναρμολόγησης να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας. Εννοείται ότι όλες οι εργασίες στην εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται όταν η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας. 2.6 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών Μετατροπές στην εγκατάσταση επιτρέπονται μόνο μετά από συνεννόηση με τον κατασκευαστή. Αυθεντικά εξαρτήματα και εξοπλισμός του ιδίου του κατασκευαστή εξασφαλίζουν πλήρη ασφάλεια. Η χρήση εξαρτημάτων άλλης προέλευσης απαλλάσσει τον κατασκευαστή από ενδεχόμενες δυσμενείς συνέπειες. 2.7 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας Η ασφάλεια λειτουργίας της εγκατάστασης είναι εγγυημένη μόνον εάν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες λειτουργίας της αντιστοίχου παραγράφου 1. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπερασθούν οι οριακές τιμές που δίδονται στο φύλλο χαρακτηριστικών. 3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση Η αντλία επιτρέπεται να μεταφέρεται/κρεμιέται μόνο από την προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό λαβή μεταφοράς. Πρέπει να προστατεύεται έναντι υγρασίας, παγωνιάς και μηχανικών φθορών. 4 Περιγραφή του προϊόντος και εξοπλισμού 4.1 Περιγραφή (βλέπε εικόνες 1 & 2) 1 Βαλβίδα αντεπιστροφής. 2 Αποφρακτική βαλβίδα. 3 Σήμα συναγερμού έναντι προστασίας υπερχείλισης. 4 Αλυσίδα μεταφοράς της αντλίας. 5 Καλώδιο σύνδεσης της αντλίας, μήκος 5 m. 6 Τεμάχιο σύνδεσης για τη σύνδεση 2 αντλιών. 4.2 Περιγραφή της αντλίας Συμπαγής ηλεκτρική (Monoblock) υποβρύχια αντλία. Μονοβάθμια με πτερωτή Vortex. Κατακόρυφο στόμιο κατάθλιψης. Μηχανικός στυπιοθλίπτης και δακτύλιος στεγανότητας. 4.3 Περιγραφή του κινητήρα Μονοφασικός κινητήρας με ενσωματωμένη προστασία κινητήρα. Σε υπερφόρτιση διακόπτεται η λειτουργία του κινητήρα και επαναλειτουργεί αυτόματα αφού ψυχθεί. Παραδίδεται με ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης μήκους 5 m και φις για το δίκτυο, ως επίσης και συναρμολογημένο πλωτηροδιακόπτη. Ο πυκνωτής είναι ενσωματωμένος. Κλάση προστασίας IP 68. Κλάση μόνωσης B. Κινητήρας με πλήρωση λαδιού. 4.4 Περιεχόμενο παράδοσης Υποβρύχια αντλία, πλήρης. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 5

6 4.5 Εξοπλισμός Ο εξοπλισμός πρέπει να παραγγέλλεται χωριστά. Αποφρακτική βαλβίδα. Βαλβίδα αντεπιστροφής. Πλωτηροδιακόπτης. Αλυσίδα. Ηλεκτρικός πίνακας για αυτόματο έλεγχο μέσω δότη/αισθητηρίου μίας υποβρύχιας αντλίας ή δύο υποβρυχίων αντλιών. Συσκευή συναγερμού. 5 Τοποθέτηση/εγκατάσταση 5.1 Συναρμολόγηση Εικόνα 1: Εγκατάσταση με μονοφασική αντλία, με συναρμολογημένο πλωτηροδιακόπτη και με σήμα συναγερμού για προστασία υπερχείλισης (εξοπλισμός). Εικόνα 2: Μόνιμη σταθερή εγκατάσταση δύο αντλιών οι οποίες συνδέονται με τεμάχιο σύνδεσης και αντίστοιχη ρύθμιση μέσω 4 ρυθμιστών επιπέδου στάθμης. Επίπεδο διακοπής λειτουργίας: Σε διακοπτόμενη λειτουργία: H min = 40 mm βραχύχρονα. Σε συνεχή λειτουργία: H1 min = 230 mm (εικόνες 1-2). Η αντλία πρέπει να εγκατασταθεί σε επαρκώς μεγάλο φρεάτιο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η συχνότητα εκκινήσεων της αντλίας. Για να κατεβάσετε την αντλία στο φρεάτιο χρησιμοποιήστε τη στερεωμένη αλυσίδα στη λαβή μεταφοράς της αντλίας (ή συρματόσχοινο), ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο/καλώδιο του πλωτηροδιακόπτη. Πρέπει να δοθεί προσοχή κατά το κατέβασμα της αντλίας στο φρεάτιο, ώστε να μην πάθει βλάβη το καλώδιο σύνδεσης της αντλίας. Για μια εγγυημένα άψογη λειτουργία του πλωτηροδιακόπτη, μην τον συναρμολογείτε κοντά στην είσοδο του νερού στο φρεάτιο. Εγκαταστήστε τον πλωτηροδιακόπτη όσο το δυνατόν μακρύτερα από το άνοιγμα αναρρόφησης της αντλίας, ώστε να μην τον αναρροφήσει. Σε υπαίθρια εγκατάσταση πρέπει να προστατευθούν οι σωληνώσεις, οι βαλβίδες, τα ηλεκτρικά κιβώτια/πίνακες κλπ. έναντι καιρικών φαινομένων, παγωνιάς και λοιπών κινδύνων. Προβείτε στη σύνδεση του καλωδίου σύνδεσης της αντλίας με διακόπτη έναντι υπερφόρτισης ή με τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα. 5.2 Υδραυλικές συνδέσεις Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης κατάθλιψης (1½ ). Η βαλβίδα αντεπιστροφής πρέπει να τοποθετηθεί στο επάνω τμήμα του στομίου της κατάθλιψης και πριν από την αποφρακτική βαλβίδα. Πρέπει να καλύπτει όλη τη διατομή του σωλήνα. Στο σωλήνα της κατάθλιψης, και πριν από τη βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου κλαπέτου, πρέπει να προβλεφθεί οπή διαμέτρου 4 mm για ενδεχόμενο εξαερισμό λόγω μιας διακοπής λειτουργίας της αντλίας (εικόνες 1-2, θέση B). Σε περίπτωση εγκατάστασης 2 αντλιών συνδεδεμένων με τεμάχιο σύνδεσης πρέπει να εγκατασταθεί σε κάθε σωλήνα κατάθλιψης μία βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου κλαπέτου για κάθε αντλία και μία αποφρακτική βαλβίδα (βάνα) (εικόνα 2). Στεγανοποιήστε τις συνδέσεις των σωληνώσεων με τα κατάλληλα εξαρτήματα εξοπλισμού. 6

7 5.3 Ηλεκτρική σύνδεση Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται από έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς VDE και σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές. Εξασφαλίστε ότι η ηλεκτρική σύνδεση είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές IEC 364, και ότι η σύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου διαθέτει διακόπτη προστασίας έναντι ρεύματος διαφυγής (max. 30 ma). Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να ολοκληρωθούν πριν κατεβάσετε την αντλία στο φρεάτιο. Ελέγξτε επακριβώς εάν η τάση από το δίκτυο και η συχνότητα αντιστοιχεί στα στοιχεία της πινακίδας της αντλίας. Η αντλία μονοφασικού κινητήρα παραδίδεται με τριπολικό καλώδιο (2 φάσεις και γείωση). Η σύνδεση ακολουθεί στην αντίστοιχη πρίζα η οποία διαθέτει επαφή προστασίας. 6 Θέση σε λειτουργία 6.1 Εκκίνηση και εξαέρωση Πληρώστε το φρεάτιο. Εξασφαλίστε την απρόσκοπτη κινητικότητα του πλωτηροδιακόπτη και ελέγξτε τη ρύθμιση του επιπέδου στάθμης. 6.2 Θέση σε λειτουργία της αντλίας Βεβαιωθείτε ότι το φρεάτιο είναι πληρωμένο με υγρό. Δεν επιτρέπεται η ξηρή λειτουργία της αντλίας. Η ξηρή λειτουργία καταστρέφει το μηχανικό στυπιοθλίπτη. Ανοίξτε τη βαλβίδα στην κατάθλιψη. Θέστε την αντλία σε λειτουργία. Η αντλία θα λειτουργεί στο εξής αυτόματα μέσω του πλωτηροδιακόπτη και της ρύθμισης επιπέδου στάθμης. 7 Συντήρηση Πριν από τον έλεγχο της αντλίας βγάλτε το φις τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος από την πρίζα! Σχεδόν δεν απαιτείται συντήρηση της αντλίας αλλά ένας καθαρισμός της πτερωτής και μια αλλαγή λαδιού του κινητήρα κρίνονται απαραίτητα. Σ αυτή τη περίπτωση πρέπει να προχωρήστε όπως περιγράφεται: Ξεβιδώστε την αντλία από το στόμιο της κατάθλιψης. Βγάλτε την αντλία από το φρεάτιο, καθαρίστε την προσεκτικά με καθαρό νερό πριν από οποιαδήποτε επαφή μαζί της (μην υποτιμάτε τον κίνδυνο μολύνσεων!). Καθαρισμός της πτερωτής: Αναποδογυρίστε την αντλία, ξεβιδώστε τις 3 βίδες συγκράτησης του πέλματος, βγάλτε το πέλμα και αποσυναρμολογείστε το καπάκι. Καθαρίστε την πτερωτή χωρίς να την βγάλετε (ανάλογα πάντα με την περίπτωση). 7

8 Αλλαγή λαδιού κινητήρα: Τοποθετείστε την αντλία σε οριζόντια θέση. Απομακρύνετε την τάπα A (εκκένωσης) και τη στεγανοποίησή της (βλέπε εικόνα 2, θέση A). Αδειάστε το λάδι σε ένα διαφανές δοχείο. Ελέγξτε την κατάσταση του λαδιού: Εάν υπάρχει νερό στο λάδι σημαίνει ότι η στεγανοποίηση του κινητήρα έχει φθαρεί ή έχει βλάβη και πρέπει να αλλαχθεί. Ποιότητα λαδιού: «MOBIL DTE Oil Medium» ή άλλο λάδι ανάλογης ποιότητας. Ποσότητα πλήρωσης: περίπου 0,6 l. 8 Βλάβες, αίτια και αποκατάσταση Πριν από τις εργασίες συντήρηση διακόψτε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος και εξασφαλίστε από τυχαία επαναφορά του. Βλάβες Αίτια Αποκατάσταση 8.1. Η αντλία δεν εκκινεί 8.2. Η αντλία δεν έχει παροχή ή δεν έχει ικανοποιητική παροχή 8.3 Η αντλία δεν λειτουργεί 8.4 Νερό στο λάδι του κινητήρα a) Διακοπή της παροχής ρεύματος b) Βλάβη στο καλώδιο ή στην περιέλιξη c) Μπλοκαρισμένος ρότορας (ο κινητήρας «γογγύζει») a) Βουλωμένος ο σωλήνας κατάθλιψης. b) Μπλοκαρισμένη η πτερωτή από ξένα σώματα. c) Λάθος τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής τύπου κλαπέτου. a) Βλάβη στην ηλεκτρική εγκατάσταση a) Ελέγξτε το καλώδιο παροχής και εάν απαιτείται αλλάξτε τις ασφάλειες. Επαναφέρετε σε λειτουργία τον αυτόματο και το γενικό διακόπτη δικτύου. b) Ελέγξτε την αντίσταση μόνωσης του καλωδίου και εάν απαιτείται αλλάξτε καλώδιο. Προσοχή: Σε περίπτωση αντικατάστασης συνδέστε ακριβώς σύμφωνα με το χρώμα τις φάσεις μεταξύ τους. c) Καθαρίστε την πτερωτή (βλέπε κεφάλαιο 7). a) Βγάλτε τη σωλήνωση και καθαρίστε. b) Βλέπε 8.1-c c) Ελέγξτε τη φορά συναρμολόγησης της βαλβίδας αντεπιστροφής τύπου κλαπέτου. a) Ελέγξτε όλη την ηλεκτρική εγκατάσταση. b) Μπλοκαρισμένη αντλία b) Βλέπε 8.1-c c) Δυσκολία στη λειτουργία c) Βλέπε 8.1-c της αντλίας a) Βλάβη στεγανοποιητικών δακτυλίων a) Αλλάξτε το σε στεγανότητας μέσω της Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Wilo. Εάν η βλάβη λειτουργίας δεν αποκαθίσταται, απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Wilo ή σε εξουσιοδοτημένο Service της. 8

9 Εικόνα 1 Εικόνα 2 9

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 4 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiCargo MC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO DrainLift Box GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 2 Aσφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 32-0,5 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα Οδηγίες για το χρήστη 3 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Πληροφορίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain Lift XXL GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες ασφαλείας 4 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού 5 2.3 Κίνδυνοι εάν

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVIE 2G GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 3 Εικόνα 7 Εικόνα 8 4 Εικόνα 9 Εικόνα 10 5 Περιεχόμενα 1 Γενικά 7 1.1 Τομείς εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo Hellas Πυροσβεστικά Αντλητικά Συγκροτήματα WFFS-D, WFFS-E, WFFS-SUB. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo Hellas Πυροσβεστικά Αντλητικά Συγκροτήματα WFFS-D, WFFS-E, WFFS-SUB. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo Hellas Πυροσβεστικά Αντλητικά Συγκροτήματα WFFS-D, WFFS-E, WFFS-SUB GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά...4 1.1 Τομείς εφαρμογής...4 1.2 Οδηγίες για το προϊόν...4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Στοιχεία σύνδεσης κι απόδοσης 3 2 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1....../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1......-GE.../VR GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 527 299-Ed.03 (GR-PDF-2010-07-Wilo) Σχ. 1a Σχ. 1b 3 9 9 2 10 4 12 11 2 8 6

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Πρόλογος και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) 1.1 Πρόλογος 1.2 Συγγραφικά δικαιώματα 1.3 Κατασκευαστής 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Beépítési és üzemeltetési utasítás Installation and operating instructions. Instalacja i instrukcje obsługi Notice de montage et de mise en service

Beépítési és üzemeltetési utasítás Installation and operating instructions. Instalacja i instrukcje obsługi Notice de montage et de mise en service Wilo-DrainLift KH 32-0,4 D Einbau- und Betriebsanleitung H Beépítési és üzemeltetési utasítás GB Installation and operating instructions PL Instalacja i instrukcje obsługi F Notice de montage et de mise

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain-Control 1/Control 2. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain-Control 1/Control 2. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain-Control 1/Control 2 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 3 Εικόνα 3 4 Εικόνα 4 5 Εικόνα 5 6 Εικόνα 6 7 Περιεχόμενα 1 Γενικά 9 1.1 Σκοπός χρήσης 9 1.2 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών Yποβρυχία αντλία λυμάτων τύπου ABS XFP-PE4 έως PE6 Yποβρυχία αντλία προπέλας μικτής ροής τύπου ABS AFLX-PE4 έως PE6 Yποβρυχία αντλία προπέλας αξονικής ροής τύπου ABS VUPX-PE4 έως PE6 2500-0001 1 597 2500

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Ευρετήριο εικόνων Ευρετήριο πινακίδων

Διαβάστε περισσότερα

Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154-804 Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha 08 & 09

Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154-804 Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha 08 & 09 1010-00 15975131EL (08/2015) EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.o 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 CGB-K40-35 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MVIL. BG Инструкция за монтаж и експлоатация. RO Instrukcja montazu i obslugi. 4.086.201-Ed.1-03/06

Wilo-MVIL. BG Инструкция за монтаж и експлоатация. RO Instrukcja montazu i obslugi. 4.086.201-Ed.1-03/06 Wilo-MVIL D Einbau- und Betriebsanleitung GB Installation and operating instructions F Notice de montage et de mise en service NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften E Instrucciones de instalación y funcionamiento

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα