ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lumigan 0,3 mg/ml οφθαλµικές σταγόνες, διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει 0,3 mg bimatoprost. Για τα έκδοχα, βλ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Οφθαλµικές σταγόνες, διάλυµα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Μείωση της αυξηµένης ενδοφθάλµιας πίεσης (ΕΟΠ) σε χρόνιο γλαύκωµα ανοικτής γωνίας και σε οφθαλµική υπερτονία. Ως µονοθεραπεία σε ασθενείς: µη επαρκώς ρυθµισµένους µε θεραπεία πρώτης εκλογής στους οποίους δεν είναι ανεκτή ή αντενδείκνυται θεραπεία πρώτης εκλογής Ως συµπληρωµατική θεραπεία στους β-αναστολείς. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Η συνιστώµενη δόση είναι µία σταγόνα στον(ους) προσβεβληµένο(ους) οφθαλµό(ούς), µία φορά την ηµέρα, χορηγούµενη το βράδυ. Η δόση δεν πρέπει να ξεπερνά τη µία φορά την ηµέρα, καθώς η συχνότερη χορήγηση µπορεί να µειώσει την επίδραση στην ελάττωση της ενδοφθάλµιας πίεσης. Εάν χορηγούνται περισσότερα από ένα τοπικά οφθαλµολογικά φαρµακευτικά σκευάσµατα, αυτά πρέπει να χορηγούνται µε µεσοδιάστηµα τουλάχιστον 5 λεπτών. Χρήση σε παιδιά και εφήβους (κάτω των 18 ετών): Το Lumigan έχει µελετηθεί µόνο σε ενήλικες και, εποµένως, δε συνιστάται η χρήση του σε παιδιά ή εφήβους. Χρήση σε ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια: Το Lumigan δεν έχει µελετηθεί σε ασθενείς µε νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια και, εποµένως, πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε αυτούς τους ασθενείς. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στο bimatoprost ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Πριν από την έναρξη της θεραπείας, οι ασθενείς πρέπει να ενηµερώνονται για την πιθανότητα της αύξησης στην ανάπτυξη των βλεφαρίδων, της υπέρχρωσης του δέρµατος των βλεφάρων και της αυξηµένης µελάχρωσης της ίριδας καθώς αυτά έχουν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε Lumigan. Μερικές από αυτές τις αλλαγές µπορεί να είναι µόνιµες και µπορεί να οδηγήσουν σε 2

3 διαφορές στην εµφάνιση των δύο οφθαλµών, όταν η θεραπεία γίνεται µόνο στον ένα. Η αλλαγή στη χρώση της ίριδας παρουσιάζεται αργά και ίσως δεν είναι εµφανής για αρκετούς µήνες. Το Lumigan περιέχει το συντηρητικό χλωριούχο βενζαλκόνιο, το οποίο µπορεί να απορροφηθεί από τους µαλακούς φακούς επαφής. Οι φακοί επαφής πρέπει να αφαιρούνται πριν την ενστάλαξη και µπορούν να ξανατοποθετηθούν 15 λεπτά µετά τη χορήγηση. Το χλωριούχο βενζαλκόνιο, που χρησιµοποιείται συχνά σα συντηρητικό σε οφθαλµικά σκευάσµατα έχει αναφερθεί ότι προκαλεί στικτή κερατίτιδα και / ή έλκος κερατοειδούς. Επειδή το Lumigan περιέχει χλωριούχο βενζαλκόνιο, απαιτείται παρακολούθηση των ασθενών µε ξηροφθαλµία ή µε καταστολή του κερατοειδούς σε συχνή ή παρατεταµένη χρήση. Το Lumigan δεν έχει µελετηθεί σε ασθενείς µε µειωµένη αναπνευστική λειτουργία και, εποµένως, πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε τέτοιους ασθενείς. Ασθενείς που είχαν ιστορικό µειωµένης αναπνευστικής λειτουργίας, σε κλινικές µελέτες, δεν παρουσίασαν σηµαντικά αρνητικές αναπνευστικές επιδράσεις. Το Lumigan δεν έχει µελετηθεί σε ασθενείς µε καρδιακό αποκλεισµό σοβαρότερο από πρώτου βαθµού ή µη ρυθµισµένη συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Το Lumigan δεν έχει µελετηθεί σε ασθενείς µε φλεγµονώδεις οφθαλµικές παθήσεις, νεοαγγείωση, φλεγµονή, γλαύκωµα κλειστής γωνίας, συγγενές γλαύκωµα ή στενής γωνίας γλαύκωµα. Έχει σπάνια αναφερθεί (>1% έως <1%), µετά από θεραπεία µε Lumigan κυστοειδές οίδηµα της ωχράς και γι αυτό πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε γνωστούς παράγοντες κινδύνου για κυστοειδές οίδηµα (π.χ. αφακικούς ασθενείς, ψευδοφακικούς ασθενείς µε ρήξη οπισθίου περιφακίου). 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης εν προβλέπονται αλληλεπιδράσεις στον άνθρωπο καθώς οι συστηµατικές συγκεντρώσεις του bimatoprost είναι πολύ χαµηλές (µικρότερες από 0,2 ng/ml). Μετά από οφθαλµική χορήγηση, το bimatoprost υφίσταται βιοµετασχηµατισµό από οποιοδήποτε από τα πολλαπλά ένζυµα και οδούς και σε προκλινικές µελέτες δεν έχουν παρατηρηθεί επιδράσεις στα ένζυµα του ήπατος που συµµετέχουν στον µεταβολισµό των φαρµάκων. Γι αυτό το λόγο, δεν έχουν γίνει συγκεκριµένες µελέτες αλληλεπίδρασης του Lumigan µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα. Σε κλινικές µελέτες, το Lumigan χρησιµοποιήθηκε ταυτόχρονα µε διάφορους οφθαλµικούς β-αναστολείς, χωρίς καµία ένδειξη αλληλεπίδρασης. Η ταυτόχρονη χρήση του Lumigan µε άλλους αντιγλαυκωµατικούς παράγοντες εκτός από τους τοπικούς β-αναστολείς, δεν έχει εκτιµηθεί κατά τη διάρκεια συµπληρωµατικής θεραπείας του γλαυκώµατος. 4.6 Κύηση και γαλουχία Κύηση Η ασφάλεια του Lumigan στις έγκυες γυναίκες δεν έχει µελετηθεί. Μελέτες σε τρωκτικά είχαν ως αποτέλεσµα άµβλωση ειδική για το είδος σε επίπεδα συστηµατικής έκθεσης 33 έως 97 φορές µεγαλύτερα από αυτά που επιτυγχάνονται στον άνθρωπο µετά από οφθαλµική χορήγηση. εν παρατηρήθηκαν επιδράσεις στην ανάπτυξη που να σχετίζονται µε το φάρµακο (βλ. 5.3). Το Lumigan δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης εκτός εάν είναι τελείως απαραίτητο. Γαλουχία εν είναι γνωστό εάν το bimatoprost αποβάλλεται στο ανθρώπινο γάλα, ωστόσο, αυτή η ουσία αποβάλλεται στο γάλα των αρουραίων µετά από ενδοφλέβια χορήγηση. Συνιστάται να µη χρησιµοποιείται το Lumigan σε θηλάζουσες µητέρες. 3

4 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών Το bimatoprost δεν αναµένεται να επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. Όπως συµβαίνει µε όλες τις οφθαλµικές θεραπείες, εάν κατά την ενστάλαξη εµφανιστεί παροδικό θάµβος όρασης, ο/η ασθενής θα πρέπει να περιµένει µέχρι η όραση να καθαρίσει προτού επιχειρήσει να οδηγήσει ή να χειριστεί µηχανήµατα. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Σε κλινικές µελέτες, χορηγήθηκε Lumigan σε περισσότερους από 1800 ασθενείς. Σε συνδυασµό των δεδοµένων από τη χρήση του Lumigan σε µελέτες φάσης ΙΙΙ µονοθεραπείας και συµπληρωµατικής θεραπείας οι πιο συχνά αναφερόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες που σχετίζονταν µε τη θεραπεία ήταν οι εξής: ανάπτυξη των βλεφαρίδων σε ποσοστό έως 45%, υπεραιµία του επιπεφυκότα (συνήθως περιγραφόµενη έως ήπια) έως και 44%και οφθαλµικός κνησµός έως 14% των ασθενών. Λιγότεροι από το 9% των ασθενών διέκοψαν τη θεραπεία λόγω ανεπιθυµήτων ενεργειών. Κατά τη διάρκεια των κλινικών µελετών αναφέρθηκαν οι ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες, οι οποίες είναι σίγουρο, δυνατό ή πιθανό να σχετίζονταν µε τη θεραπεία µε Lumigan. Οι περισσότερες ήταν οφθαλµικές, ήπιες έως µέτριες και καµία δεν ήταν σοβαρή: Οφθαλµικές επιδράσεις Πολύ συχνές (>10%): υπεραιµία του επιπεφυκότα, ανάπτυξη των βλεφαρίδων, οφθαλµικός κνησµός. Συχνές (>1% έως <10%): αλλεργική επιπεφυκίτιδα, ασθενή όραση, βλεφαρίτιδα, καταρράκτης, οίδηµα επιπεφυκότα, διάβρωση κερατοειδούς, οφθαλµικές εκκρίσεις, υπέρχρωση βλεφαρίδων, ερύθηµα βλεφάρων, κνησµός βλεφάρων, οφθαλµικός πόνος, αίσθηµα ξένου σώµατος, αύξηση της µελάχρωσης της ίριδας, αίσθηµα καύσου των οφθαλµών, ξηροφθαλµία, ερεθισµός των οφθαλµών, φωτοφοβία, µελάχρωση του περιοφθαλµικού δέρµατος, επιπολής διάστικτη κερατίτιδα, δακρύρροια, διαταραχή της όρασης και µείωση της οπτικής οξύτητας. Σπάνιες (> 0,1% έως <1%): βλεφαρόσπασµος, κυστοειδές οίδηµα της ωχράς, οίδηµα βλεφάρων, σύσπαση βλεφάρων, ιρίτιδα, αιµορραγία αµφιβληστροειδούς, ραγοειδίτιδα. Συστηµατικές επιδράσεις Σωµατικές Συχνές(>1% έως <10%): κεφαλαλγία Σπάνιες(> 0,1% έως <1%) : κακουχία, λοίµωξη (κυρίως συνάχι και λοιµώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού) Γαστρεντερικές επιδράσεις Συχνές(>1% έως <10%): αυξηµένη λειτουργία του ήπατος Επιδράσεις νευρικού συστήµατος Σπάνιες(> 0,1% έως <1%) : ζάλη Καρδιαγγειακές Συχνές(>1% έως <10%): υπέρταση Μεταβολικές Σπάνιες(> 0,1% έως <1%): περιφερικό οίδηµα ΕΡΜΑΤΙΚΈΣ Σπάνιες(> 0,1% έως <1%): τριχοφυϊα 4

5 4.9 Υπερδοσολογία εν αναφέρθηκε καµία περίπτωση υπερδοσολογίας και είναι απίθανο να εµφανιστεί µετά από οφθαλµική χορήγηση. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, η θεραπεία πρέπει να είναι συµπτωµατική και υποστηρικτική. Εάν το Lumigan καταποθεί κατά λάθος, οι παρακάτω πληροφορίες µπορεί να είναι χρήσιµες: σε µελέτες µε αρουραίους και ποντίκια µε λήψη από το στόµα για δύο εβδοµάδες, δόσεις µέχρι και 100 mg/kg/ηµέρα δεν προκάλεσαν καµία τοξικότητα. Αυτή η δόση εκφρασµένη σε mg/m 2 είναι τουλάχιστον 70 φορές υψηλότερη από την κατά λάθος λήψη της δόσης ενός φιαλιδίου Lumigan σε παιδί βάρους 10 κιλών. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: άλλα αντιγλαυκωµατικά σκευάσµατα; Κωδικός ATC: S 01 EX Ο µηχανισµός δράσης µε τον οποίο το bimatoprost µειώνει την ενδοφθάλµια πίεση στον άνθρωπο είναι η αύξηση της ροής του υδατοειδούς υγρού διαµέσου του δοκιδωτού δικτύου και η ενίσχυση της ραγοειδοσκληρικής ροής. Η µείωση της ενδοφθάλµιας πίεσης ξεκινά περίπου 4 ώρες µετά την πρώτη χορήγηση και το µέγιστο αποτέλεσµα επιτυγχάνεται µέσα σε 8 έως 12 ώρες. Η διάρκεια του αποτελέσµατος διατηρείται για τουλάχιστον 24 ώρες. Το bimatoprost είναι ένας ισχυρός οφθαλµικός υποτασικός παράγοντας. Είναι µια συνθετική προσταµίδη, ανήκει δοµικά στην ίδια οικογένεια µε την προσταγλανδίνη F 2α (PGF 2α ), η οποία δεν δρα δια µέσου κάποιων γνωστών υποδοχέων προσταγλανδίνης. Το bimatoprost µιµείται εκλεκτικά τη δράση των προσφάτως ανακαλυφθέντων ουσιών που συντίθενται βιολογικά και ονοµάζονται προσταµίδες. Ο υποδοχέας προσταµίδης, ωστόσο, δεν έχει ακόµη προσδιοριστεί δοµικά. Κατά τη διάρκεια 12µηνης µονοθεραπείας, σε σύγκριση µε την τιµολόλη, η µέση αλλαγή της ενδοφθάλµιας πίεσης από την αρχική το πρωί (08:00) κυµάνθηκε από 7,9 έως 8,8 mm Hg. Σε όλες τις επισκέψεις οι µέσες ηµερήσιες τιµές της ΕΟΠ που µετρήθηκαν κατά τους 12 µήνες διάρκειας της µελέτης δε διέφεραν πάνω από 1,3 mmhg καθ όλη την ηµέρα και δεν ήταν ποτέ πάνω 18,0 mmhg. Συγκρινόµενη µε τη µονοθεραπεία µε βήτα-αναστολείς, η συµπληρωµατική θεραπεία βήτααναστολέων και bimatoprost µείωσε τη µέση πρωϊνή (08:00) ενδοφθάλµια πίεση από 6,5 έως -8,1 mmhg. εν υπάρχει αρκετή εµπειρία από τη χρήση σε ασθενείς µε γλαύκωµα ανοικτής γωνίας και ψευδοαποφολιδωτικό και µελαγχρωστικό γλαύκωµα καθώς και σε χρόνιο γλαύκωµα κλειστής γωνίας µε έκδηλη ιριδοτοµή. Στις κλινικές µελέτες δεν έχουν παρατηρηθεί κλινικά συσχετιζόµενες επιδράσεις στον καρδιακό ρυθµό και στην αρτηριακή πίεση. 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Το bimatoprost διαπερνά καλά τον ανθρώπινο κερατοειδή και σκληρό χιτώνα in vitro. Μετά από οφθαλµική χορήγηση, η συστηµατική έκθεση του bimatoprost είναι πολύ χαµηλή και δεν συσσωρεύεται µε την πάροδο του χρόνου. Μετά από µία ηµερήσια οφθαλµική χορήγηση µιας σταγόνας 0,03% bimatoprost και στους δύο οφθαλµούς για δύο εβδοµάδες, η συγκέντρωση στο αίµα έφτασε στο µέγιστο µέσα σε 10 λεπτά µετά τη χορήγηση και µειώθηκε κάτω από το κατώτατο όριο ανίχνευσης (0,025 ng/ml) µέσα σε 1,5 ώρα µετά τη χορήγηση. Ο µέσος όρος των τιµών των C max (µέγιστων συγκεντρώσεων στο πλάσµα) και της AUC 0-24ώρες (επιφάνεια που διαγράφεται κάτω από 5

6 την καµπύλη) ήταν παρόµοιος κατά τις ηµέρες 7 και 14, σε περίπου 0,08 ng/ml και 0,09 ng.ώρα/ml αντίστοιχα, ένδειξη ότι επιτεύχθηκε σταθερή συγκέντρωση του φαρµάκου κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδοµάδας της οφθαλµικής χορήγησης. Το bimatoprost κατανέµεται σε µέτριο βαθµό στους ιστούς του σώµατος και ο συστηµατικός όγκος κατανοµής στον άνθρωπο, σε σταθερή κατάσταση ήταν 0,67 l/kg. Στο ανθρώπινο αίµα, το bimatoprost βρίσκεται κυρίως στο πλάσµα. Η δέσµευση του bimatoprost από τις πρωτεΐνες του πλάσµατος είναι περίπου 88%. Μετά από οφθαλµική χορήγηση και αφού εισαχθεί στη συστηµατική κυκλοφορία, το bimatoprost είναι η κυριότερη µορφή που κυκλοφορεί στο αίµα. Το bimatoprost µετά υφίσταται οξείδωση, Ν-αποαιθυλίωση και γλυκουρονικίωση µέσω των οποίων σχηµατίζεται ποικιλία µεταβολιτών. Οι κύριοι συστηµατικοί µεταβολίτες είναι φαρµακολογικά αδρανή γλυκουρονικά συζυγή. Το bimatoprost αποβάλλεται κυρίως µέσω νεφρικής απέκκρισης, µέχρι 67% της ενδοφλέβιας δόσης που χορηγήθηκε σε υγιείς εθελοντές αποβλήθηκε µε τα ούρα, ενώ το 25% της δόσης αποβλήθηκε µέσω των κοπράνων. Ο χρόνος ηµιζωής, που προσδιορίστηκε µετά από ενδοφλέβια χορήγηση, ήταν περίπου 45 λεπτά, η ολική αιµατική κάθαρση ήταν 1,5 l/ώρα/kg. Χαρακτηριστικά σε ηλικιωµένους ασθενείς: Μετά από χορήγηση δύο φορές την ηµέρα, η µέση τιµή της AUC 0-24ώρες των 0,0634 ng.ώρα/ml bimatoprost σε ηλικιωµένους (άτοµα 65 ετών και άνω) ήταν σηµαντικά υψηλότερη από τα 0,0218 ng.ώρα/ml σε νεαρούς υγιείς ενήλικες. Ωστόσο, αυτό το εύρηµα δεν είναι κλινικώς σχετικό καθώς η συστηµατική έκθεση και για τους ηλικιωµένους και για τα νεαρά άτοµα ήταν πολύ χαµηλή µετά από οφθαλµική χορήγηση. εν υπήρξε καµία συσσώρευση του bimatoprost στο αίµα µε την πάροδο του χρόνου και το προφίλ ασφάλειας ήταν παρόµοιο στους ηλικιωµένους και στους νεαρούς ασθενείς. 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια Πίθηκοι στους οποίους χορηγήθηκε οφθαλµικό bimatoprost σε συγκεντρώσεις 0,03% καθηµερινά για ένα χρόνο, είχαν µια αύξηση της µελάχρωσης της ίριδας και αναστρέψιµες δοσοεξαρτώµενες περιοφθαλµικές επιδράσεις, που χαρακτηρίζονταν από έντονη άνω ή και κάτω σκληρική αύλακα (sulcus) και διευρυµένη µεσοβλεφάριο σχισµή. Η αυξηµένη µελάχρωση της ίριδας φαίνεται να οφείλεται σε αυξηµένη διέγερση της παραγωγής µελανίνης στα µελανοκύτταρα και όχι σε αύξηση του αριθµού των µελανοκυττάρων. Λειτουργικές ή µικροσκοπικές µεταβολές που να σχετίζονται µε τις περιοφθαλµικές επιδράσεις δεν έχουν παρατηρηθεί και ο µηχανισµός δράσης για τις περιοφθαλµικές µεταβολές είναι άγνωστος. Το bimatoprost δεν ήταν µεταλλαξιογόνο ή κυτταρογενετικό σε µια σειρά µελετών in vitro και in vivo. Το bimatoprost δεν επηρέασε τη γονιµότητα σε αρουραίους µέχρι και σε δόσεις 0,6 mg/kg/ηµέρα (περίπου 103 φορές υψηλότερη από την προβλεπόµενη έκθεση στον άνθρωπο). Σε µελέτες σε έµβρυα και στην εµβρυϊκή ανάπτυξη παρατηρήθηκε άµβλωση αλλά όχι επιδράσεις στην ανάπτυξη σε ποντίκια και αρουραίους, σε δόσεις ήταν τουλάχιστον 860 ή 1700 φορές υψηλότερες από τα δόσεις σε ανθρώπους, αντίστοιχα. Αυτές οι δόσεις οδήγησαν σε συστηµατικές εκθέσεις τουλάχιστον 33 ή 97 φορές υψηλότερες, αντίστοιχα, από την προβλεπόµενη έκθεση στον άνθρωπο. Σε αρουραίους περιγεννητικές και µεταγεννητικές µελέτες, η µητρική τοξικότητα προκάλεσε µειωµένο χρόνο κύησης, εµβρυϊκό θάνατο, και µειωµένο βάρος σώµατος των απογόνων σε 0,3 mg/kg/ηµέρα (τουλάχιστον 41 φορές υψηλότερη της προβλεπόµενης έκθεσης στον άνθρωπο).οι νευροσυµπεριφορικές λειτουργίες κατά την κύηση δεν επηρεάστηκαν. 6

7 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Benzalkonium chloride Sodium chloride Sodium phosphate dibasic heptahydrate Citric acid monohydrate Hydrochloric acid ή Sodium hydroxide (για ρύθµιση του ph) Purified Water 6.2 Ασυµβατότητες εν εφαρµόζεται. 6.3 ιάρκεια ζωής 2 χρόνια. 4 εβδοµάδες µετά το πρώτο άνοιγµα. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης. Έχει αποδειχθεί η χηµική και φυσική σταθερότητα του προϊόντος κατά τη χρήση για 28 ηµέρες στους 25 C. Από µικροβιολογικής απόψεως οι χρόνοι και οι συνθήκες φύλαξης κατά τη χρήση είναι ευθύνη του χρήστη και κανονικά δεν πρέπει να είναι µεγαλύτεροι από 28 ηµέρες στους 25 C. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Λευκά, αδιαφανή φιαλίδια από χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, µε βιδωτό καπάκι από πολυστυρένιο. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 3 ml. 6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού Καµµία. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Allergan Pharmaceuticals (Ireland) Ltd Castlebar Road Westport Co. Mayo Ιρλανδία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ A. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ B. ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 8

9 Α ΚΑΤΟΧΟΣ(ΟΙ) ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ(ΟΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ Επωνυµία και διεύθυνση του παρασκευαστή που είναι υπεύθυνος για την αποδέσµευση των παρτίδων Allergan Pharmaceuticals Ireland Ltd Castlebar Road, Westport, County Mayo ΙΡΛΑΝ ΙΑ Β ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Ο κάτοχος αυτής της άδειας κυκλοφορίας οφείλει να ενηµερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο εµπορίας του φαρµακευτικού προϊόντος που εγκρίνεται µε την παρούσα απόφαση. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 10

11 Α. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 11

12 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή, ΕΦΟΣΟΝ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΊ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LUMIGAN 0,3 mg/ml οφθαλµικές σταγόνες, διάλυµα 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) Bimatoprost 0,3 mg/ml 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ ΟΧΩΝ Χλωριούχο βενζαλκόνιο, επταένυδρο διβασικό φωσφορικό νάτριο, µονοένυδρο κιτρικό οξύ, χλωριούχο νάτριο, υδροχλωρικό οξύ ή υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθµιση του ph) και κεκαθαρµένο νερό. 4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Οφθαλµικές σταγόνες, διάλυµα 3 ml 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Για οφθαλµική χρήση. ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. 6. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) Να αφαιρείτε τους φακούς επαφής πριν από τη χρήση. 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ: {MM/XXXX} Να απορρίπτεται το υπόλοιπο διάλυµα τέσσερις εβδοµάδες µετά το πρώτο άνοιγµα του φιαλιδίου. Ανοίχθηκε στις: 9. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης 12

13 10. Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Allergan Pharmaceuticals (Ireland) Ltd Castlebar Road Westport Co. Mayo Ireland - Ιρλανδία 12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/0/00/000/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Παρτίδα: {αριθµός} 14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 13

14 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΦΙΆΛΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ LUMIGAN 0,3 mg/ml οφθαλµικές σταγόνες, διάλυµα Bimatoprost Οφθαλµική χρήση. 2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Να απορρίπτεται το υπόλοιπο διάλυµα τέσσερις εβδοµάδες µετά το πρώτο άνοιγµα του φιαλιδίου. ΛΗΞΗ: {ΜΜ/ΧΧΧΧ} 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Παρτίδα: {αριθµός} 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑPΟΣ, ΚΑΤ' ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ Α 3 ml 14

15 Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 15

16 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. - Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας. - Η συνταγή για αυτό το φάρµακο συµπληρώθηκε για σας προσωπικά και εν πρέπει να το δώσετε σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. Με το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης θα ενηµερωθείτε για τα ακόλουθα: 1. Τι είναι το Lumigan και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιµοποιήσετε το Lumigan 3. Πώς να χρησιµοποιήσετε το Lumigan 4. Πιθανές παρενέργειες 5. Φύλαξη του Lumigan 6. Λοιπές πληροφορίες Lumigan 0,3 mg/ml Οφθαλµικές σταγόνες, διάλυµα Bimatoprost - Η δραστική ουσία είναι bimatoprost 0,3 mg/ml. - Τα άλλα συστατικά είναι benzalkonium chloride (συντηρητικό), sodium chloride, sodium phosphate dibasic heptahydrate, citric acid monohydrate και purified water. Μικρές ποσότητες υδροχλωρικού οξέος ή υδροξειδίου του νατρίου µπορεί να προστεθούν για να διατηρείται κανονικό όξινο επίπεδο (επίπεδο ph). Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παρασκευαστής για το Lumigan είναι η: Allergan Pharmaceuticals (Ireland) Ltd Castlebar Road Westport Co.Mayo Ιρλανδία 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LUMIGAN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Το Lumigan είναι άχρωµο, διαυγές οφθαλµικό διάλυµα, σταγόνες µέσα σε πλαστικό φιαλίδιο µε βιδωτό πώµα. Το κάθε φιαλίδιο είναι γεµισµένο έως το σηµείο λίγο πιο κάτω από το ήµισυ του φιαλιδίου και περιέχει 3 ml διαλύµατος. Είναι επαρκές για χρήση 4 εβδοµάδων. Το Lumigan είναι ένα αντιγλαυκωµατικό σκεύασµα. Ανήκει στην οµάδα φαρµάκων τα οποία είναι γνωστά µε την ονοµασία προσταµίδες. Οι οφθαλµικές σταγόνες Lumigan χρησιµοποιούνται για τη µείωση της αυξηµένης ενδοφθάλµιας πίεσης στα µάτια. Η υψηλή ενδοφθάλµια πίεση µπορεί να οδηγήσει σε µια ασθένεια γνωστή ως γλαύκωµα. Εάν δε µειωθεί η υψηλή πίεση, µπορεί µε τον καιρό να προκαλέσει βλάβη στην όραση. Μέσα στα µάτια υπάρχει ένα διαυγές, υδατικό υγρό το οποίο τροφοδοτεί το εσωτερικό του µατιού. Το υγρό παροχετεύεται συνεχώς από τα µάτια και αντικαθιστάται µε νέο. Εάν το υγρό δεν µπορεί να παροχετεύεται όσο γρήγορα πρέπει, η πίεση στο εσωτερικό του οφθαλµού αυξάνεται. Το Lumigan ενεργεί αυξάνοντας την ποσότητα του υγρού που παροχετεύεται, µειώνοντας έτσι την πίεση στο εσωτερικό του οφθαλµού. 16

17 Το Lumigan µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο του ή µαζί µε β-αναστολείς, οι οποίοι µειώνουν επίσης την ενδοφθάλµια πίεση. 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LUMIGAN Μη χρησιµοποιήσετε το Lumigan εάν είστε αλλεργικός στο bimatoprost ή σε οποιοδήποτε από τα άλλα συστατικά του. Προσέξτε ιδιαιτέρως µε το Lumigan εάν ισχύουν οποιαδήποτε από τα παρακάτω. - Εάν φοράτε φακούς επαφής. εν πρέπει να χρησιµοποιείτε τις σταγόνες όταν φοράτε τους φακούς επαφής. Περιµένετε 15 λεπτά µετά τη χρήση των σταγόνων προτού βάλετε τους φακούς επαφής. Στο Lumigan υπάρχει ένα συντηρητικό, γνωστό ως χλωριούχο βενζαλκόνιο το οποίο ίσως προκαλέσει οφθαλµικό ερεθισµό και µπορεί να αποχρωµατίσει τους µαλακούς φακούς επαφής. - Συζητείστε µε το γιατρό σας, εάν: - έχετε τυχόν αναπνευστικά προβλήµατα. - έχετε ηπατικά ή νεφρικά προβλήµατα. Η χρήση του Lumigan µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να µακρύνουν βλεφαρίδες σας και να γίνουν πιο σκουρόχρωµες. Το δέρµα γύρω από τα βλέφαρα µπορεί επίσης να αποκτήσει πιο σκούρο χρώµα. Το χρώµα της ίριδας µπορεί επίσης, µε τον καιρό, να πάρει πιο σκούρο χρώµα. Οι αλλαγές αυτές µπορεί να είναι µόνιµες. Η αλλαγή µπορεί να είναι πιο αξιοσηµείωτη εάν οι σταγόνες χρησιµοποιούνται µόνο στο ένα µάτι. Άτοµα κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να χρησιµοποιούν το Lumigan. Κύηση Ζητείστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. Γαλουχία Το Lumigan µπορεί να περνάει στο µητρικό γάλα και γι αυτό δεν πρέπει να θηλάζετε ενώ παίρνετε Lumigan. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών: Μπορεί η όρασή σας να είναι θολή για λίγο αµέσως µετά τη χρήση των σταγόνων Lumigan. εν πρέπει να οδηγείτε ούτε και να χρησιµοποιείτε µηχανές µέχρις ότου καθαρίσει πάλι η όρασή σας. Χρήση άλλων φαρµάκων: Ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, ακόµα και αυτά που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. 3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ LUMIGAN Το Lumigan πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο στα µάτια. Κανονικά, να βάζετε µία σταγόνα Lumigan σε κάθε µάτι για το οποίο απαιτείται θεραπευτική αγωγή, µία φορά κάθε ηµέρα, το βράδυ, ακολουθώντας τις οδηγίες για χρήση πιο κάτω. Να χρησιµοποιείτε πάντα το Lumigan ακριβώς όπως σας έχει συµβουλεύσει ο γιατρός σας. Εάν χρησιµοποιείτε το Lumigan µαζί µε άλλες οφθαλµικές σταγόνες, αφήστε να περάσουν τουλάχιστον πέντε λεπτά µεταξύ της στιγµής που βάλατε τη σταγόνα Lumigan και τη στιγµή που θα βάλετε την σταγόνα από το άλλο φάρµακο. 17

18 Οδηγίες για τη χρήση: Μη χρησιµοποιείτε το µπουκάλι εάν το ειδικό καπάκι πάνω στο λαιµό του φιαλιδίου είναι σπασµένο πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά. 1. Πλύνετε τα χέρια. Γύρετε το κεφάλι προς τα πίσω και κοιτάξτε προς το ταβάνι. 2. Με προσοχή τραβήξτε προς τα κάτω το κάτω βλέφαρο µέχρι να σχηµατιστεί µια µικρή «τσέπη». 3. Αναποδογυρίστε το µπουκάλι και πιέστε το ώστε να βγει µια σταγόνα και να πέσει µέσα στο κάθε µάτι το οποίο χρειάζεται θεραπευτική αγωγή. 4. Αφήστε το κάτω βλέφαρο και κλείστε το µάτι για 30 δευτερόλεπτα. Εάν µια σταγόνα δεν πέσει µέσα στο µάτι, ξαναδοκιµάστε. Για την αποφυγή µολύνσεων µην αφήνετε την άκρη του µπουκαλιού να αγγίξει το µάτι σας ή οτιδήποτε άλλο. Κλείστε το µπουκάλι µε το καπάκι του αµέσως µετά από κάθε χρήση. Εάν χρησιµοποιήσετε µεγαλύτερη δόση του Lumigan από την κανονική, είναι µάλλον απίθανο να σας προκληθεί σοβαρή βλάβη. Βάλτε τη συνηθισµένη δόση στην κανονική ώρα. Εάν ανησυχείτε, συζητείστε το µε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Lumigan, χρησιµοποιείστε µία µόνο σταγόνα µόλις το θυµηθείτε, και στη συνέχεια συνεχίστε µε τη συνηθισµένη ρουτίνα. εν πρέπει να πάρετε δύο δόσεις για να συµπληρώσετε τη µία που παραλείψατε. 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Lumigan µπορεί να έχει παρενέργειες. Οι περισσότερες παρενέργειες δεν είναι σοβαρές. Πολύ συνηθισµένες παρενέργειες Μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από ένα άτοµο στα 10. Επηρεάζουν το µάτι Πιο µακριές βλεφαρίδες (έως και το 45% των ατόµων) Ήπια ερυθρότητα (έως και το 44% των ατόµων) Φαγούρα (έως και το 14% των ατόµων) 18

19 Συνηθισµένες παρενέργειες Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως εννιά άτοµα στα 100 Επηρεάζουν το µάτι Αλλεργική αντίδραση στο µάτι Κουρασµένα µάτια Ευαισθησία στο φως Σκούρο χρώµα του δέρµατος γύρω από τα µάτια Πιο σκούρες βλεφαρίδες Πόνος Αίσθηµα ξένου σώµατος στο µάτι Τα µάτια κολλούν Ίριδα σε πιο σκούρο χρώµα υσκολία να βλέπετε καθαρά Ερεθισµός Αίσθηµα καύσου Ερεθισµός, κοκκίνισµα βλεφάρων και φαγούρα άκρια Ξηρότητα Πρήξιµο του διαφανούς στρώµατος που καλύπτει την επιφάνεια του µατιού Καταρράκτης Μικρές λύσεις στην επιφάνεια του µατιού, µε ή χωρίς φλεγµονή Επηρεάζουν το σώµα Πονοκέφαλοι Αύξηση στις τιµές των αναλύσεων αίµατος που δείχνουν πως λειτουργεί το ήπαρ Αυξηµένη αρτηριακή πίεση Εάν παρατηρήσετε παρενέργειες που δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 5. ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ LUMIGAN Πρέπει να πετάτε το φιαλίδιο τέσσερις εβδοµάδες µετά την ηµεροµηνία που το ανοίξατε για πρώτη φορά, ακόµα κι αν υπάρχουν ακόµα µέσα σταγόνες. Εµποδίζονται, έτσι, οι µολύνσεις. Για να µην ξεχάσετε, σηµειώστε την ηµεροµηνία που ανοίξατε το φιαλίδιο στο χώρο πάνω στο κουτί. Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. ιατηρείτε τον περιέκτη καλά κλεισµένο για να αποφύγετε τη µόλυνση. Να µη χρησιµοποιείτε το Lumigan µετά την ηµεροµηνία λήξης (σήµανση ΛΗΞΗ: ) που αναγράφεται στο κουτί. 19

20 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. België/Belgique/Belgien Allergan NV/SA Antwerp Business Centre B-2000 Antwerpen Tél/Tel: Danmark Allergan A/S Produktionsvej 14 DK-2600 Glostrup Tlf: Deutschland Pharm-Allergan GmbH Rudolf-Plank-Strasse 31 D Ettlingen Tel: Ελλάδα Alvia A.E. 18о χλµ Λεωφ. Μαραθώνος GR Παλλήνη Αττικής, Τηλ: España Allergan S.A. Avenida de la Industria 24 Tres Cantos E Madrid Tel: France Allergan France S.A. Sophia Antipolis, Font de L orme 1198 Av. Docteur Maurice Donat F Mougins Tél: Ireland Allergan Ltd Coronation Road High Wycombe Bucks, HP12 3SH United Kingdom Tel: Italia Allergan S.p.A Via S.Quasimodo 134/138 I Roma Tel: Luxembourg/Luxemburg Allergan NV/SA Antwerp Business Centre B-2000 Antwerpen Belgique/Belgien Tél: Nederland Allergan B.V. Wattbaan 48 II NL-3439 ML Nieuwegein Tel: Norge Allergan Norden AB Johanneslundsvägen 2 S Upplands Väsby Sverige Tln: Österreich Pharm-Allergan GmbH Landstrasser Hauptstrasse 60 A-1030 Wien Tel: Portugal Allergan S.A. R General Ferreira Martins, 10-7 D Miraflores P-1495 Lisboa Tel: Suomi/Finland Allergan Norden AB Rajatorpantie 41C FIN Vantaa Puh/Tlf:

21 Ísland Pharmaco hf. Hörgatúni 2 IS-210 Garðabær Sími: Sverige Allergan Norden AB Johanneslundsvägen 2 S Upplands Väsby Tln: United Kingdom Allergan Ltd Coronation Road High Wycombe Bucks, HP12 3SH Tel: Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 21