ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ10-ΥΝΚ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 19 η του µηνός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ10-ΥΝΚ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 19 η του µηνός"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 23 / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 559 / 202 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 9 η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 202, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 23/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/200 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 4 ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 36 δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος.Σ.) Κατιρτζόγλου Βασίλειος Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μερετούδης ηµήτριος Αγοραστός Αγοραστός Αναστασιάδης Αντώνιος Μοσχολιός Ζωγράφος Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία Αραµπατζής Θεόδωρος Μυστακίδης Παύλος Αρναούτογλου Φωτεινή Νιζάµης ηµήτριος Βαλτσάνης ηµήτριος Γαλάνης Στέργιος Σαραντίδου Ερµοφύλη Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Γρηγοριάδης Παναγιώτης Στεργίου Νικόλαος ηµητρίου Ευστράτιος Τατούδης Παναγιώτης ήµου Ιωάννης Φωτιάδης Στέφανος ούκας Γεώργιος Χασαπίδης Κων/νος ρίγκα Χρυσούλα Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης Χράπας Παντελής Θεοχάρης Μιχαήλ Χρυσανθίδης Βασίλειος Ίντος ηµήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ:. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 3. Μηλίδης Θεόδωρος, 4. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 5. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος.

2 Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/200 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Ανεστούδης Γεώργιος και Πολατίδου Γεσθηµανή. Ο Πρόεδρος του.σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/200. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε από την συνεδρίαση, µετά την ολοκλήρωση του 8 ου θέµατος. Το ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από: α) την υπ αριθµ. 5202/ εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου, που έχει ως εξής: «Σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις τις παρ. 6 του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006, ο ήµος οφείλει µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου να προβαίνει στην καταστροφή ή εκποίηση των άχρηστων αντικειµένων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Γνωµοδότησης, που προβλέπεται από το ίδιο άρθρο και η οποία έχει οριστεί µε την 25/202 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου Σερρών. Μετά τα παραπάνω, παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης Α) Για την εκποίηση των παρακάτω υλικών : ΕΙ ΟΣ Φορτωτής INTERNASIONAL 65 JCB σκαπτικό µηχάνηµα Πιεστικό υψηλής πίεσης νερού PORTOTECNICA Πιεστικό υψηλής πίεσης νερού PORTOTECNICA PROFY DS 2960 T Καυστήρας µαζούτ Καυστήρας πετρελαίου Ηλεκτρικό ψαλίδι σιδήρου Αντλία νερού µε µοτέρ Υποβρύχια αντλία νερού Βαρούλκα ηλεκτρικά Ηλεκτρικό κοµπρεσέρ Ηλεκτρικός πίνακας Γερανός µικρός Κοµπρεσερ αέρος Γεννήτριες βενζίνης Βαρούλκο χειροκίνητο Ηλεκτρικός µετασχηµατιστής Πιεστικό Σας γνωρίζουµε επίσης ότι η εκποίηση θα διενεργηθεί µε δηµοπρασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 κ, 99 παρ., του Π.. 270/8 τους όρους της οποίας θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή. Β) Για την καταστροφή των παρακάτω υλικών :

3 Πολύγραφος REX ROTARY Γραφοµηχανή OLIVETI Αιρ κοντίσιον δαπέδου Σας επισυνάπτουµε το πρακτικό της επιτροπής καταστροφών» και β) το από Πρακτικό Αξιολόγησης Καταστροφής Υλικών της Επιτροπής Καταστροφών, που έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Στο χώρο του Αµαξοστασίου του ήµου Σερρών και στο γραφείο Κίνησης Οχηµάτων, σήµερα στις 29 Αυγούστου 202 και ώρα 9.00 π.µ. η Επιτροπή Καταστροφών η οποία αποτελείται από τους:. Μυστακίδη Παύλο, Αντιδήµαρχο Έργων Υποδοµών 2. ηµητρίου Ευστράτιο, ηµοτικό Σύµβουλο 3. ινάκη Κων/νο, ηµοτικό Σύµβουλο συνήλθε σε συνεδρίαση µετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής µε θέµα την καταστροφή ή την εκποίηση των κάτωθι υλικών : ΕΙ ΟΣ Μητρώο παγίων ΑΡΙΘΜΟΣ Φορτωτής INTERNASIONAL JCB σκαπτικό µηχάνηµα PORTOTECNICA PORTOTECNICA PROFY DS 2960 T Καυστήρας µαζούτ Καυστήρας πετρελαίου Πολύγραφος REX ROTARY Γραφοµηχανή OLIVETI Ηλεκτρικό ψαλίδι σιδήρου Αερόθερµα νερού οροφής 7 Αντλία νερού µε µοτέρ 2 Υποβρύχια αντλία νερού Βαρούλκα ηλεκτρικά 5 Μηχανοκίνητος δονητής ασφάλτου Γεννήτριες βενζίνης 2 Βαρούλκο χειροκίνητο 4

4 Ηλεκτρικός µετασχηµατιστής Πιεστικό Ηλεκτρικό κοµπρεσέρ Αιρ κοντίσιον δαπέδου Ηλεκτρικός πίνακας 2 Γερανός µικρός Κοµπρεσερ αέρος Τροχαλίες 5 τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες του Αµαξοστασίου του ήµου Σερρών. Μετά από επίσκεψη της επιτροπής στο Αµαξοστάσιο του ήµου για τον έλεγχο των υλικών και µετά από διαλογική συζήτηση. Αποφασίζει οµόφωνα. Να εκποιηθούν τα κάτωθι υλικά τα οποία είναι άχρηστα και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν : ΕΙ ΟΣ Φορτωτής INTERNASIONAL 65 JCB σκαπτικό µηχάνηµα PORTOTECNICA PORTOTECNICA PROFY DS 2960 T Καυστήρας µαζούτ Καυστήρας πετρελαίου Ηλεκτρικό ψαλίδι σιδήρου Αντλία νερού µε µοτέρ Υποβρύχια αντλία νερού Βαρούλκα ηλεκτρικά Μηχανοκίνητος δονητής ασφάλτου Γεννήτριες βενζίνης Βαρούλκο χειροκίνητο Ηλεκτρικός µετασχηµατιστής Ηλεκτρικό κοµπρεσέρ Ηλεκτρικός πίνακας Γερανός µικρός Κοµπρεσερ αέρος Πιεστικό

5 2. Να καταστραφούν τα κάτωθι υλικά ως άχρηστα: Πολύγραφος REX ROTARY Γραφοµηχανή OLIVETI Αιρ κοντίσιον δαπέδου και σχετική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Εγκρίνει το από Πρακτικό Αξιολόγησης Καταστροφής Υλικών της Επιτροπής Καταστροφών. Β. Την εκποίηση των κάτωθι υλικών τα οποία είναι άχρηστα και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν: ΕΙ ΟΣ Φορτωτής INTERNASIONAL 65 JCB σκαπτικό µηχάνηµα PORTOTECNICA PORTOTECNICA PROFY DS 2960 T Καυστήρας µαζούτ Καυστήρας πετρελαίου Ηλεκτρικό ψαλίδι σιδήρου Αντλία νερού µε µοτέρ Υποβρύχια αντλία νερού Βαρούλκα ηλεκτρικά Μηχανοκίνητος δονητής ασφάλτου Γεννήτριες βενζίνης Βαρούλκο χειροκίνητο Ηλεκτρικός µετασχηµατιστής Ηλεκτρικό κοµπρεσέρ Ηλεκτρικός πίνακας Γερανός µικρός Κοµπρεσερ αέρος Πιεστικό

6 Γ. Την καταστροφή των κάτωθι υλικών ως άχρηστα: Πολύγραφος REX ROTARY Γραφοµηχανή OLIVETI Αιρ κοντίσιον δαπέδου Αναθέτει στην Οικονοµική Επιτροπή του ήµου την κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας µε την οποία θα εκποιηθούν τα υπό στοιχείο (Β) υλικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 κ, 99 παρ., του Π.. 270/8. Στην απόφαση αυτή µειοψήφισε ο ηµ. Σύµβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος, διότι όπως δήλωσε: δεν έχουµε δει τι θα καταστρέψουµε. Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ.Σ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΥΡΟΥΖΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Όπως υπογράφουν στο πρακτικό Σέρρες Πιστό Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Μ. Ε.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ. Σ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ