ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους kg Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους 4 10 kg Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους kg Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους kg Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους > 40 kg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ραστικά συστατικά: Κάθε ml περιέχει 54 mg dinotefuran, 4.84 mg pyriproxyfen και 397 mg permethrin. Κάθε συσκευή επίχυσης σε σηµείο χορηγεί: Σωµατικό βάρος σκύλου (kg) Χρώµα πώµατος συσκευής Όγκος (ml) Dinotefuran (mg) Pyriproxyfen (mg) Permethrin (mg) για σκύλους kg Κίτρινο για σκύλους 4 10 kg Πράσινο για σκύλους kg Μπλε για σκύλους kg Μωβ για σκύλους > 40 kg Κόκκινο Βλέπετε πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ιάλυµα για επίχυση σε σηµείο. Ωχροκίτρινο διάλυµα. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Είδη ζώων Σκύλοι. 4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις, προσδιορίζοντας τα είδη ζώων Ψύλλοι: Θεραπεία και πρόληψη της προσβολής από ψύλλους (Ctenocephalides felis και Ctenocephalides canis). Η θεραπεία έχει αποτέλεσµα την πρόληψη της προσβολής από ψύλλους για ένα µήνα. Επίσης εµποδίζει τον πολλαπλασιασµό των ψύλλων για δύο µήνες µετά την εφαρµογή αναστέλλοντας την επώαση των αυγών (ωοκτόνος δράση) και την εκκόλαψη ενήλικων εντόµων από αυγά προερχόµενα από ωοτοκία ενήλικων ψύλλων (προνυµφοκτόνος δράση). Το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέρος µιας στρατηγικής θεραπείας για την αλλεργική δερµατίτιδα από ψύλλους (FAD). 2

3 Κρότωνες: Το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν έχει υπολειµµατική ακαρεοκτόνο και απωθητική δράση έναντι της προσβολής από κρότωνες (Rhipicephalus sanguineus και Ixodes ricinus για ένα µήνα και από Dermacentor reticulatus για έως τρεις εβδοµάδες). Εάν εντοπίζονται στο ζώο κρότωνες κατά την εφαρµογή του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος, µπορεί να µη θανατωθούν όλοι οι κρότωνες τις πρώτες 48 ώρες, αλλά µπορεί να θανατωθούν σε µία εβδοµάδα. Συνιστάται για την αποµάκρυνση των κροτώνων, η χρήση κατάλληλης συσκευής αφαίρεσης κροτώνων. Φλεβοτόµοι (σκνίπες), κουνούπια και σταυλόµυγες: Η θεραπεία παρέχει υπολειµµατική απωθητική (αντιδιατροφική) δράση. Εµποδίζει το νύγµα από σκνίπες (Phlebotomus perniciosus), κουνούπια (Culex pipiens, Aedes aegypti) και σταυλόµυγες (Stomoxys calcitrans) για ένα µήνα µετά την εφαρµογή. Η θεραπεία επίσης παρέχει υπολειµµατική εντοµοκτόνο δράση για ένα µήνα έναντι των κουνουπιών (Aedes aegypti) και της σταυλόµυγας (Stomoxys calcitrans). 4.3 Αντενδείξεις Να µην χρησιµοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε κάποιο από τα δραστικά συστατικά ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Να µην χρησιµοποιείται σε γάτες. Λόγω της ιδιαίτερης φυσιολογίας τους και αδυναµίας µεταβολισµού της περµεθρίνης, αυτό το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται σε γάτες. Εάν χορηγηθεί σε γάτα, ή καταποθεί από γάτα που λείχει ένα σκύλο στον οποίο πρόσφατα χορηγήθηκε, αυτό το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν µπορεί να έχει σοβαρές επιβλαβείς επιδράσεις. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου Πρέπει να χορηγείται θεραπεία σε όλους τους σκύλους ενός νοικοκυριού. Οι γάτες του νοικοκυριού πρέπει να θεραπεύονται µόνο µε ένα κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν εγκεκριµένο για χρήση σε αυτό το είδος ζώου. Οι ψύλλοι µπορεί να µολύνουν το καλάθι του σκύλου, την κλινοστρωµνή και τις συνήθεις επιφάνειες ανάπαυσης όπως χαλιά και µαλακά έπιπλα. Σε περίπτωση µαζικής προσβολής από ψύλλους και στην αρχή της εφαρµογής των µέτρων αντιµετώπισης, σε αυτές τις περιοχές πρέπει να εφαρµόζεται ένα κατάλληλο εντοµοκτόνο και στη συνέχεια να σκουπίζονται τακτικά µε ηλεκτρική σκούπα. 4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα Λόγω της ιδιαίτερης φυσιολογίας της γάτας, που αδυνατεί να µεταβολίσει µερικά συστατικά, περιλαµβανοµένης της περµεθρίνης, αυτό το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν µπορεί να προκαλέσει σπασµούς σε αυτό το είδος ζώου, που ενδέχεται να είναι θανατηφόροι. Σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης, εάν παρατηρηθούν ανεπιθύµητες ενέργειες, πλύνετε τη γάτα µε σαµπουάν ή σαπούνι. Για την πρόληψη της τυχαίας έκθεσης των γατών στο κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν, κρατήστε τις γάτες µακριά από σκύλους που θεραπεύτηκαν µέχρι να στεγνώσει το σηµείο εφαρµογής. Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι γάτες δεν λείχουν ένα σκύλο στο σηµείο που του χορηγήθηκε αυτό το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν. Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί σε σκύλους ηλικίας µικρότερης των 7 εβδοµάδων ή σωµατικού βάρους µικρότερου του 1.5 kg. Πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή της επαφής του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος µε τα µάτια του σκύλου. 3

4 Μετά τη θεραπεία, η προσκόλληση ενός µόνο κρότωνα δεν µπορεί να αποκλειστεί. Γι αυτό το λόγο, και δεν µπορεί να αποκλειστεί εντελώς η µετάδοση λοιµωδών νοσηµάτων, εάν οι συνθήκες το ευνοούν. Το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν παραµένει δραστικό όταν τα ζώα που θεραπεύτηκαν εµβαπτίζονται σε νερό (π.χ. κολύµβηση, λούσιµο). Η εµβάπτιση στο νερό ανά εβδοµάδα επί ένα µήνα, αρχίζοντας 48 ώρες µετά τη θεραπεία, καθώς και το λούσιµο του ζώου 2 εβδοµάδες µετά τη θεραπεία δεν επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα του προϊόντος. Εν τούτοις, σε περίπτωση συχνού λουσίµατος, ή εντός 48 ωρών µετά τη θεραπεία, µπορεί να µειωθεί η διάρκεια της δράσης. Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό προϊόν σε ζώα Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χειρίζεστε το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν. Πλύνετε τα χέρια επιµελώς και αµέσως µετά τη χρήση. Αυτό το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν είναι ερεθιστικό για τα µάτια και το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Σε περίπτωση τυχαίας διαβροχής του δέρµατος, ξεπλύνετε αµέσως µε σαπούνι και νερό. Εάν το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν τυχαία εισέλθει στα µάτια, πρέπει να τα ξεπλύνετε επιµελώς µε νερό. Εάν ο ερεθισµός του δέρµατος ή των µατιών επιµένει, ή εάν το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν τυχαία καταποθεί, αναζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα. Άτοµα µε γνωστή υπερευαισθησία σε κάποιο από τα συστατικά θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή µε το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν. Τα παιδιά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε σκύλους που έλαβαν θεραπεία για τουλάχιστο τέσσερις ώρες µετά τη χορήγηση του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος. Γι αυτό συνιστάται η χορήγηση του προϊόντος στους σκύλους το απόγευµα, ή πριν την έξοδο για βόλτα. Την ηµέρα της θεραπείας, δεν πρέπει να επιτρέπεται στους σκύλους να κοιµούνται µε τους ιδιοκτήτες τους, ειδικά µε παιδιά. Οι χρησιµοποιηµένες συσκευές πρέπει να απορρίπτονται αµέσως και να µην αφήνονται σε µέρος που βλέπουν ή προσεγγίζουν παιδιά. Περιµένετε το σηµείο εφαρµογής να στεγνώσει για να επιτρέψετε στο σκύλο που έλαβε θεραπεία να έρθει σε επαφή µε υφάσµατα ή έπιπλα. Άλλες προφυλάξεις Για την αποφυγή ανεπιθύµητων ενεργειών σε υδρόβιους οργανισµούς, δεν πρέπει να επιτρέπεται στους σκύλους να εισέρχονται σε επιφανειακά ύδατα για 48 ώρες µετά τη θεραπεία (βλέπετε κεφάλαιο 6.6). 4.6 Ανεπιθύµητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) Πολύ σπάνια παρατηρούνται παροδικό ερύθηµα, κνησµός ή άλλα συµπτώµατα δυσανεξίας στο σηµείο εφαρµογής και συνήθως παρέρχονται χωρίς θεραπεία, σε 24 ώρες µετά τη χορήγηση του προϊόντος. Συµπτώµατα από το γαστρεντερικό, όπως έµετος ή διάρροια, επίσης παρατηρούνται πολύ σπάνια. Παροδικές κοσµητικές ανεπιθύµητες ενέργειες (υγρή εµφάνιση, συγκόλληση του τριχώµατος και εναποθέσεις) παρατηρούνται πολύ σπάνια στο σηµείο εφαρµογής, όµως αυτές δεν είναι συνήθως αντιληπτές µετά 48 ώρες. Η συχνότητα των ανεπιθύµητων ενεργειών προσδιορίζεται µε τη χρήση της ακόλουθης σύµβασης: - πολύ συχνές (περισσότερα από 1 στα 10 ζώα εµφανίζουν ανεπιθύµητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της πορείας µιας θεραπείας) - συχνές (περισσότερα από 1 αλλά λιγότερα από 10 ζώα στα 100) - µη συχνές (περισσότερα από 1 αλλά λιγότερα από 10 ζώα στα 1.000) - σπάνιες (περισσότερα από 1 αλλά λιγότερα από 10 ζώα στα ) 4

5 - πολύ σπάνιες (λιγότερα από 1 ζώο στα ζώα, συµπεριλαµβανοµένων µεµονωµένων αναφορών). 4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί σε θηλυκούς σκύλους κατά την κύηση και γαλουχία. Η χρήση του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος σε θηλυκούς σκύλους που κυοφορούν ή γαλουχούν ή σε σκύλους που προορίζονται για αναπαραγωγή πρέπει να βασίζεται στην εκτίµηση από τον υπεύθυνο κτηνίατρο της σχέσης όφελος/κίνδυνος. Εργαστηριακές µελέτες, µε κάθε ένα από τα συστατικά, dinotefuran, pyriproxyfen ή permethrin, σε επίµυες και κουνέλια δεν έδειξε µητρική τοξική δράση, τερατογόνο ή εµβρυοτοξική δράση. Η dinotefuran έχει αποδειχθεί ότι διαπερνά το φραγµό αίµατος-γάλακτος και εκκρίνεται στο γάλα. Η N-methylpyrrolidone (Ν-µεθυλική πυρρολιδόνη), ένα έκδοχο του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος, έχει αποδειχθεί τερατογόνος σε ζώα εργαστηρίου. 4.8 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Καµία γνωστή. 4.9 οσολογία και τρόπος χορήγησης οσολογία: Η ελάχιστη συνιστώµενη δόση είναι 6.4 mg dinotefuran/kg σωµατικού βάρους, 0.6 mg pyriproxyfen/kg σωµατικού βάρους και 46.6 mg permethrin/kg σωµατικού βάρους, ισοδύναµα µε 0.12 ml του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος ανά kg σωµατικού βάρους. Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται το µέγεθος της συσκευής επίχυσης σε σηµείο που χρησιµοποιείται ανάλογα µε το σωµατικό βάρος του σκύλου: Σωµατικό βάρος σκύλου (kg) Χρώµα πώµατος συσκευής Όγκος (ml) για σκύλους kg Κίτρινο 0.8 για σκύλους 4 10 kg Πράσινο 1.6 για σκύλους kg Μπλε 3.6 για σκύλους kg Μωβ 4.7 για σκύλους > 40 kg Κόκκινο συσκευή Συσκευή που χρησιµοποιείται Vectra 3D για σκύλους kg Vectra 3D για σκύλους 4 10 kg Vectra 3D για σκύλους kg Vectra 3D για σκύλους kg Vectra 3D για σκύλους > 40 kg Τρόπος και οδός χορήγησης: Επίχυση σε σηµείο. Πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να εφαρµόζεται το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν µόνο σε άθικτο δέρµα. 5

6 Τρόπος εφαρµογής: Αφαιρέστε τη συσκευή επίχυσης σε σηµείο από τη συσκευασία. Βήµα 1: Κρατήστε τη συσκευή όρθια, τοποθετώντας τα δάκτυλα κάτω από τον µεγαλύτερο δακτύλιο όπως στο σχήµα. Βήµα 2: Με το άλλο χέρι, πιέστε προς τα κάτω τον µικρότερο δακτύλιο µέχρι οι 2 δακτύλιοι ακουµπήσουν µεταξύ τους οµαλά. Αυτό θα τρυπήσει την ασφάλεια. Βήµα 3: Ο σκύλος πρέπει να είναι όρθιος ή σε µια άνετη θέση για εύκολη χορήγηση. Παραµερίστε το τρίχωµα µέχρι να φανεί το δέρµα. Εφαρµόστε το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν (όπως περιγράφεται στο βήµα 4 παρακάτω) αργά µε το άκρο της συσκευής επάνω στο δέρµα. Βήµα 4 Χορηγήστε σύµφωνα µε τη σύσταση 4α ή 4β: 4α σύσταση: Πιέστε απαλά τη συσκευή και εφαρµόστε το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν στο δέρµα κατά µήκος της πλάτης του σκύλου, ξεκινώντας ανάµεσα στις ωµοπλάτες, στα σηµεία και µε τη σειρά που φαίνεται στα διαγράµµατα παρακάτω και πιέζοντας µέχρι να αδειάσει η συσκευή. Αποφύγετε την επιφανειακή στο τρίχωµα του σκύλου εφαρµογή. Ο αριθµός των σηµείων εφαρµογής εξαρτάται από το σωµατικό βάρος του σκύλου. Σκύλοι από 1.5 έως 4 kg σωµατικό βάρος 6

7 Σκύλοι άνω των 4 kg και έως 10 kg σωµατικό βάρος Σκύλοι άνω των 10 kg και έως 40 kg σωµατικό βάρος Σκύλοι άνω των 40 kg σωµατικό βάρος Ή 4β σύσταση: Ανεξάρτητα από το σωµατικό βάρος του σκύλου, χρησιµοποιώντας το άκρο της συσκευής, παραµερίστε το τρίχωµα στη βάση της ουράς και αρχίστε τη χορήγηση του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος απ ευθείας επάνω στο δέρµα σε µια συνεχή γραµµή από τη βάση της ουράς κατά µήκος του κέντρου της πλάτης σε όλο το µήκος µέχρι τις ωµοπλάτες, όπως φαίνεται στο διάγραµµα, πιέζοντας τη συσκευή µέχρι να αδειάσει. Θεραπευτικό σχήµα: Μια εφάπαξ χορήγηση του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος έχει αποτέλεσµα την πρόληψη της προσβολής για ένα µήνα. Η θεραπεία µπορεί να επαναλαµβάνεται µια φορά το µήνα Υπερδοσολογία (συµπτώµατα, µέτρα αντιµετώπισης, αντίδοτα, εάν είναι απαραίτητα) Εκτός από το ερύθηµα και τις κοσµητικές αλλαγές του τριχώµατος στο σηµείο της εφαρµογής, δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύµητες ενέργειες σε υγιή κουτάβια ηλικίας 7 εβδοµάδων, που έλαβαν 7 φορές θεραπεία τοπικά µε µεσοδιαστήµατα 2 εβδοµάδων και µε δόση 5πλάσια της µεγαλύτερης συνιστώµενης δόσης. 7

8 Μετά από τυχαία κατάποση της µεγαλύτερης συνιστώµενης δόσης, µπορεί να παρατηρηθούν έµετος, σιελλόροια και διάρροια, που, όµως, παρέρχονται χωρίς θεραπεία Χρόνος αναµονής εν εφαρµόζεται. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Φαρµακοθεραπευτική οµάδα: Εξωπαρασιτοκτόνα, εντοµοκτόνα και εντοµοαπωθητικά, συνδυασµοί περµεθρίνης ATCvet code: QP53AC Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Η dinotefuran είναι ένα εντοµοκτόνο. Η δοµή της προέρχεται από το νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνη και δρα στους νικοτινικούς υποδοχείς της ακετυλοχολίνης των νευρικών συνάψεων του εντόµου. Αφού συνδεθεί µε τους υποδοχείς αυτούς, η δράση των επανειλληµένων ερεθισµάτων θανατώνει το έντοµο. Η dinotefuran θανατώνει τα έντοµα µε την επαφή, χωρίς να χρειάζεται η κατάποσή της. Η dinotefuran έχει χαµηλή συγγένεια µε τους υποδοχείς ακετυλοχολίνης των θηλαστικών. Η pyriproxyfen είναι ένας φωτοσταθερός ρυθµιστής της ανάπτυξης του εντόµου (IGR). ρα διαµέσου της επαφής, µιµούµενη την ορµόνη ανάπτυξης, που ρυθµίζει την αλλαγή των εντόµων από το ένα στάδιο ζωής στο επόµενο. Η pyriproxyfen ανακόπτει τον κύκλο ζωής του ψύλλου τόσο µε την πρόκληση ανώριµης ωοτοκίας όσο και µε την παρεµπόδιση της εναπόθεσης της λεκίθου στα αυγά των ψύλλων, µε αποτέλεσµα την παραγωγή στείρων αυγών. Η pyriproxyfen επίσης αναστέλλει την µετατροπή των προνυµφικών σταδίων (προνύµφες, νύµφες) σε τέλεια έντοµα. Αυτό προλαµβάνει την παρασίτωση του περιβάλλοντος των ζώων που θεραπεύτηκαν. Η permethrin είναι ένα συνθετικό πυρεθροειδές. Τα πυρεθροειδή δρουν ως νευροτοξικά στους διαύλους νατρίου επιβραδύνοντας την ενεργοποίηση και αδρανοποίησή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα υπερδιέγερση και θάνατο του παρασίτου. Η permethrin είναι ακαρεοκτόνο και εντοµοκτόνο. Επίσης έχει απωθητικές ιδιότητες. Μετά από χορήγηση dinotefuran σε συνδυασµό µε permethrin, παρατηρήθηκε in vitro συνεργιστική δράση, οδηγώντας σε ταχύτερη εµφάνιση της εντοµοκτόνου δράσης in vivo. Την ηµέρα της πρώτης θεραπείας, σε 12 ώρες µετά την εφαρµογή, το αποτέλεσµα της δράσης του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος είναι εντοµοκτόνο έναντι των ενήλικων ψύλλων. Το αναµενόµενο κλινικό όφελος του συνδυασµού dinotefuran - permethrin αποδείχθηκε σε µια εργαστηριακή µελέτη σε σκύλους όπου φάνηκε επιµήκυνση της διάρκειας δράσης σε 4 εβδοµάδες έναντι των ψύλλων C. canis. 5.2 Φαρµακοκινητικά στοιχεία Μετά από τοπική εφαρµογή, η dinotefuran και η pyriproxyfen απορροφώνται µερικώς από το δέρµα του σκύλου οδηγώντας σε συστηµική έκθεση. Για την permethrin, τα επίπεδα στο πλάσµα παραµένουν κάτω του ορίου ποσοτικού προσδιορισµού. Τα τρία δραστικά συστατικά κατανέµονται ταχέως στην επιφάνεια του σώµατος του ζώου την πρώτη ηµέρα της χορήγησης, µε τις µέγιστες συγκεντρώσεις να επιτυγχάνονται 3 ηµέρες µετά τη χορήγηση. Ένα µήνα µετά τη θεραπεία τα τρία δραστικά συστατικά είναι ακόµα µετρήσιµα σε διαφορετικές περιοχές του τριχώµατος. 8

9 Περιβαλλοντικές ιδιότητες Το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν δεν πρέπει να εισέλθει σε δίκτυο υδάτων καθώς είναι επικίνδυνο για τα ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισµούς. Μην µολύνετε λίµνες, υδαταγωγούς ή τάφρους µε το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν ή µε χρησιµοποιηµένους περιέκτες. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Κατάλογος εκδόχων N-octyl-2-pyrrolidone N-methylpyrrolidone 6.2 Ασυµβατότητες Καµία γνωστή. Να µην αναµιγνύεται µε οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν και να µην χορηγείται µαζί µε οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν ταυτόχρονα και στο ίδιο σηµείο. 6.3 ιάρκεια ζωής ιάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος στη συσκευασία προς πώληση: 3 χρόνια Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη. 6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας Συσκευή επίχυσης σε σηµείο από σύµπλεγµα πολλαπλών στοιβάδων αλουµινίου και πολυαιθυλενίου (PE) µε HDPE, σύµπλοκη µεµβράνη ασφαλείας (αλουµίνιο/πολυεστέρας/ερµητικά κλειστή PE στοιβάδα). Συσκευασία: Χάρτινο κουτί 1, 3, 6, 12 ή 48 συσκευών επίχυσης σε σηµείο των 0.8 ml, 1.6 ml, 3.6 ml, 4.7 ml ή 8.0 ml (Μόνο ένα µέγεθος ανά κουτί). υνατό να µη βρίσκονται στην αγορά όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιµοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, εάν υπάρχουν Κάθε µη χρησιµοποιηθέν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν ή µη χρησιµοποιηθέντα υπολείµµατά του πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία. Το Vectra 3D δεν πρέπει να εισέλθει σε δίκτυο υδάτων καθώς είναι επικίνδυνο για τα ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισµούς. Μην µολύνετε λίµνες, υδαταγωγούς ή τάφρους µε το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν ή µε χρησιµοποιηµένους περιέκτες. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière Libourne Γαλλία 9

10 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/2/13/156/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία πρώτης έγκρισης: {ΗΗ/MM/ΧΧΧΧ} 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ {MM/ΧΧΧΧ} Λεπτοµερείς πληροφορίες για το εν λόγω κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ / Ή ΧΡΗΣΗΣ εν ισχύει. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II A. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ B. ΌΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Γ. ΕΝ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ (ΑΟΚ) 11

12 A. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière Libourne Γαλλία B. ΌΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Χορηγείται µε κτηνιατρική συνταγή. Γ. ΕΝ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ (ΑΟΚ) εν απαιτούνται. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 13

14 A. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 14

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κουτί χάρτινο µε 1, 3, 6, 12 και 48 συσκευές επίχυσης σε σηµείο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους kg Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους 4 10 kg Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους kg Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους kg Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους > 40 kg Dinotefuran / pyriproxyfen / permethrin 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε συσκευή επίχυσης σε σηµείο περιέχει dinotefuran 44 mg / pyriproxyfen 3.9 mg / permethrin 317 mg Κάθε συσκευή επίχυσης σε σηµείο περιέχει dinotefuran 87 mg / pyriproxyfen 7.7 mg / permethrin 635 mg Κάθε συσκευή επίχυσης σε σηµείο περιέχει dinotefuran 196 mg / pyriproxyfen 17.4 mg / permethrin 1429 mg Κάθε συσκευή επίχυσης σε σηµείο περιέχει dinotefuran 256 mg / pyriproxyfen 22.7 mg / permethrin 1865 mg Κάθε συσκευή επίχυσης σε σηµείο περιέχει dinotefuran 436 mg / pyriproxyfen 38.7 mg / permethrin 3175 mg 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ιάλυµα για επίχυση σε σηµείο 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 συσκευή επίχυσης σε σηµείο 3 συσκευές επίχυσης σε σηµείο 6 συσκευές επίχυσης σε σηµείο 12 συσκευές επίχυσης σε σηµείο 48 συσκευές επίχυσης σε σηµείο 5. ΕΙ ΟΣ ΖΩΟΥ Σκύλοι. 6. ΕΝ ΕΙΞΗ(ΕΙΣ) ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση. 15

16 7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Επίχυση σε σηµείο. ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση. 8. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 9. ΕΙ ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) Να µην χρησιµοποιείται σε γάτες. ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ EXP {µήνας/χρόνος} 11. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 12. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Απόρριψη: διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης. 13. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, εάν υπάρχουν Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση. Χορηγείται µε κτηνιατρική συνταγή. 14. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ» Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 15. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière Libourne 16

17 Γαλλία 16. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/2/13/156/001 (1 συσκευή επίχυσης σε σηµείο για σκύλους kg) EU/2/13/156/002 (3 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους kg) EU/2/13/156/003 (6 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους kg) EU/2/13/156/004 (12 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους kg) EU/2/13/156/005 (48 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους kg) EU/2/13/156/006 (1 συσκευή επίχυσης σε σηµείο για σκύλους 4-10 kg) EU/2/13/156/007 (3 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους 4-10 kg) EU/2/13/156/008 (6 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους 4-10 kg) EU/2/13/156/009 (12 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους 4-10 kg) EU/2/13/156/010 (48 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους 4-10 kg) EU/2/13/156/011 (1 συσκευή επίχυσης σε σηµείο για σκύλους kg) EU/2/13/156/012 (3 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους kg) EU/2/13/156/013 (6 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους kg) EU/2/13/156/014 (12 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους kg) EU/2/13/156/015 (48 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους kg) EU/2/13/156/016 (1 συσκευή επίχυσης σε σηµείο για σκύλους kg) EU/2/13/156/017 (3 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους kg) EU/2/13/156/018 (6 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους kg) EU/2/13/156/019 (12 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους kg) EU/2/13/156/020 (48 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους kg) EU/2/13/156/021 (1 συσκευή επίχυσης σε σηµείο για σκύλους > 40 kg) EU/2/13/156/022 (3 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους > 40 kg) EU/2/13/156/023 (6 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους > 40 kg) EU/2/13/156/024 (12 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους > 40 kg) EU/2/13/156/025 (48 συσκευές επίχυσης σε σηµείο για σκύλους > 40 kg) 17. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Lot {αριθµός} 17

18 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Ετικέτα συσκευής επίχυσης σε σηµείο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vectra 3D επίχυση σε σηµείο (1.5 4 kg) Vectra 3D επίχυση σε σηµείο (4 10 kg) Vectra 3D επίχυση σε σηµείο (10 25 kg) Vectra 3D επίχυση σε σηµείο (25 40 kg) Vectra 3D επίχυση σε σηµείο (> 40 kg) 2. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤ ΑΡΙΘΜΟ ΟΣΕΩΝ 4. Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Επίχυση σε σηµείο. 5. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Lot {αριθµός} 7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ EXP {µήνας/χρόνος} 8. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση. 18

19 B. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 19

20 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους kg Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους 4 10 kg Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους kg Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους kg Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους > 40 kg 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙ ΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière Libourne Γαλλία 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους kg Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους 4 10 kg Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους kg Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους kg Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους > 40 kg Dinotefuran / pyriproxyfen / permethrin 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Κάθε ml περιέχει 54 mg dinotefuran, 4.84 mg pyriproxyfen και 397 mg permethrin. Κάθε συσκευή επίχυσης σε σηµείο χορηγεί: Σωµατικό βάρος σκύλου (kg) Χρώµα πώµατος συσκευής Όγκος (ml) Dinotefuran (mg) Pyriproxyfen (mg) Permethrin (mg) για σκύλους kg Κίτρινο για σκύλους 4 10 kg Πράσινο για σκύλους kg Μπλε για σκύλους kg Μωβ για σκύλους > 40 kg Κόκκινο Το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν είναι ωχροκίτρινο διάλυµα για επίχυση σε σηµείο, συσκευασµένο σε συσκευές επίχυσης σε σηµείο µιας δόσης. 20

21 4. ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ Ψύλλοι: Αυτό το κτηνιατρικό φάρµακο θανατώνει τους ψύλλους των ζώων που παρασιτούνται και προλαµβάνει περαιτέρω προσβολή τους για ένα µήνα. Είναι δραστικό έναντι των εξής ψύλλων των σκύλων (Ctenocephalides canis και Ctenocephalides felis). Αυτό το κτηνιατρικό φάρµακο, επίσης, εµποδίζει τον πολλαπλασιασµό των ψύλλων για δύο µήνες µετά την εφαρµογή αναστέλλοντας την επώαση των αυγών (ωοκτόνος δράση) και τη µετατροπή των άωρων ψύλλων σε τέλεια (ενήλικα) έντοµα. Το κτηνιατρικό φάρµακο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέρος µιας στρατηγικής θεραπείας για την αλλεργική δερµατίτιδα από ψύλλους (FAD), µια φλεγµονή του δέρµατος. Κρότωνες: Αυτό το κτηνιατρικό φάρµακο θανατώνει και απωθεί τους κρότωνες (κρότωνες Rhipicephalus sanguineus και Ixodes ricinus ελέγχονται για ένα µήνα, κρότωνες Dermacentor reticulatus ελέγχονται για έως τρεις εβδοµάδες). Εάν εντοπίζονται στο ζώο κρότωνες κατά τη χορήγηση του φαρµάκου, µπορεί να µη θανατωθούν όλοι οι κρότωνες τις πρώτες 48 ώρες µετά τη χορήγηση, αλλά µπορεί να θανατωθούν σε µία εβδοµάδα. Συνιστάται για την αποµάκρυνση των κροτώνων η χρήση κατάλληλης συσκευής αφαίρεσης κροτώνων. Φλεβοτόµοι (σκνίπες), κουνούπια και σταυλόµυγες: Το κτηνιατρικό φάρµακο απωθεί (προλαµβάνει το νύγµα) ιπτάµενα έντοµα όπως σκνίπες (Phlebotomus perniciosus), κουνούπια (Culex pipiens, Aedes aegypti) και σταυλόµυγες (Stomoxys calcitrans) για ένα µήνα µετά τη χορήγηση. Επίσης θανατώνει κουνούπια (Aedes aegypti) και σταυλόµυγες για ένα µήνα µετά τη χορήγηση. 5. ΑΝΤΕΝ ΕΙΞΕΙΣ Να µην χρησιµοποιείται σε γάτες (βλέπετε «Ειδικές προειδοποιήσεις»). Λόγω της ιδιαίτερης φυσιολογίας τους και αδυναµίας µεταβολισµού της περµεθρίνης (ένα από τα δραστικά συστατικά του προϊόντος), αυτό το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται σε γάτες. Εάν χορηγηθεί σε γάτα, ή καταποθεί από γάτα που λείχει ένα σκύλο στον οποίο πρόσφατα χορηγήθηκε, αυτό το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν µπορεί να έχει σοβαρές επιβλαβείς επιδράσεις. Να µην χρησιµοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε κάποιο από τα δραστικά συστατικά ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Πολύ σπάνια παρατηρούνται παροδικό ερύθηµα, κνησµός ή άλλα συµπτώµατα δυσανεξίας στο σηµείο εφαρµογής και συνήθως παρέρχονται χωρίς θεραπεία, σε 24 ώρες µετά τη χορήγηση του φαρµάκου. Ανεπιθύµητες ενέργειες από το γαστρεντερικό (στοµάχι ή έντερο), όπως έµετος ή διάρροια, επίσης παρατηρούνται πολύ σπάνια. Παροδικές κοσµητικές ανεπιθύµητες ενέργειες (υγρή εµφάνιση, συγκόλληση του τριχώµατος και εναποθέσεις) παρατηρούνται πολύ σπάνια στο σηµείο εφαρµογής, όµως αυτές δεν είναι συνήθως αντιληπτές µετά 48 ώρες. Η συχνότητα των ανεπιθύµητων ενεργειών προσδιορίζεται µε τη χρήση της ακόλουθης σύµβασης: - πολύ συχνές (περισσότερα από 1 στα 10 ζώα εµφανίζουν ανεπιθύµητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της πορείας µιας θεραπείας) - συχνές (περισσότερα από 1 αλλά λιγότερα από 10 ζώα στα 100) - µη συχνές (περισσότερα από 1 αλλά λιγότερα από 10 ζώα στα 1.000) - σπάνιες (περισσότερα από 1 αλλά λιγότερα από 10 ζώα στα ) 21

22 - πολύ σπάνιες (λιγότερα από 1 ζώο στα ζώα, συµπεριλαµβανοµένων µεµονωµένων αναφορών). Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον κτηνίατρό σας. 7. ΕΙ Η ΖΩΩΝ Σκύλοι. 8. ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Επίχυση σε σηµείο. Πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να εφαρµόζεται το κτηνιατρικό φάρµακο σε άθικτο (υγιές) δέρµα. οσολογία: Ο κτηνίατρος θα προσδιορίσει το σωστό µέγεθος της συσκευής επίχυσης σε σηµείο που απαιτείται για το σκύλο σας (βλέπετε επίσης κεφάλαιο «Ειδικές προειδοποιήσεις»). Η ελάχιστη συνιστώµενη δόση είναι 6.4 mg dinotefuran/kg σωµατικού βάρους, 0.6 mg pyriproxyfen/kg σωµατικού βάρους και 46.6 mg permethrin/kg σωµατικού βάρους, ισοδύναµα µε 0.12 ml του κτηνιατρικού φαρµάκου ανά kg σωµατικού βάρους. Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται το µέγεθος της συσκευής επίχυσης σε σηµείο που χρησιµοποιείται ανάλογα µε το σωµατικό βάρος του σκύλου: Σωµατικό βάρος σκύλου (kg) Χρώµα πώµατος συσκευής Όγκος (ml) για σκύλους kg Κίτρινο 0.8 για σκύλους 4 10 kg Πράσινο 1.6 για σκύλους kg Μπλε 3.6 για σκύλους kg Μωβ 4.7 για σκύλους > 40 kg Κόκκινο συσκευή Συσκευή που χρησιµοποιείται Vectra 3D για σκύλους kg Vectra 3D για σκύλους 4 10 kg Vectra 3D για σκύλους kg Vectra 3D για σκύλους kg Vectra 3D για σκύλους > 40 kg 9. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Χορήγηση: Τρόπος εφαρµογής: Αφαιρέστε τη συσκευή επίχυσης σε σηµείο από τη συσκευασία. Βήµα 1: Κρατήστε τη συσκευή όρθια, τοποθετώντας τα δάκτυλα κάτω από τον µεγαλύτερο δακτύλιο όπως στο σχήµα. 22

23 Βήµα 2: Με το άλλο χέρι, πιέστε προς τα κάτω τον µικρότερο δακτύλιο µέχρι οι 2 δακτύλιοι ακουµπήσουν οµαλά µεταξύ τους. Αυτό θα τρυπήσει την ασφάλεια. Βήµα 3: Ο σκύλος πρέπει να είναι όρθιος ή σε µια άνετη θέση για εύκολη χορήγηση. Παραµερίστε το τρίχωµα µέχρι να φανεί το δέρµα. Εφαρµόστε το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν (όπως περιγράφεται στο βήµα 4 παρακάτω) αργά µε το άκρο της συσκευής επάνω στο δέρµα. Βήµα 4 Χορηγήστε σύµφωνα µε τη σύσταση 4α ή 4β: 4α σύσταση: Πιέστε απαλά τη συσκευή και εφαρµόστε το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν στο δέρµα κατά µήκος της πλάτης του σκύλου, ξεκινώντας ανάµεσα στις ωµοπλάτες, στα σηµεία και µε τη σειρά που φαίνεται στα διαγράµµατα παρακάτω και πιέζοντας µέχρι να αδειάσει η συσκευή. Αποφύγετε την επιφανειακή στο τρίχωµα του σκύλου εφαρµογή. Ο αριθµός των σηµείων εφαρµογής εξαρτάται από το σωµατικό βάρος του σκύλου. Σκύλοι από 1.5 έως 4 kg σωµατικό βάρος Σκύλοι άνω των 4 kg και έως 10 kg σωµατικό βάρος 23

24 Σκύλοι άνω των 10 kg και έως 40 kg σωµατικό βάρος Σκύλοι άνω των 40 kg σωµατικό βάρος Ή 4β σύσταση: Ανεξάρτητα από το σωµατικό βάρος του σκύλου, χρησιµοποιώντας το άκρο της συσκευής, παραµερίστε το τρίχωµα στη βάση της ουράς και αρχίστε τη χορήγηση του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος απ ευθείας επάνω στο δέρµα σε µια συνεχή γραµµή από τη βάση της ουράς κατά µήκος του κέντρου της πλάτης σε όλο το µήκος µέχρι τις ωµοπλάτες, όπως φαίνεται στο διάγραµµα, πιέζοντας τη συσκευή µέχρι να αδειάσει. Θεραπευτικό σχήµα: Μια εφάπαξ χορήγηση του κτηνιατρικού φαρµάκου έχει αποτέλεσµα την πρόληψη της παρασιτικής προσβολής για ένα µήνα. Η θεραπεία µπορεί να επαναλαµβάνεται µια φορά το µήνα εάν το συνιστά ο κτηνίατρός σας. 10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ εν εφαρµόζεται. 11. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη. 24

25 Να µη χρησιµοποιείται το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί και τη συσκευή επίχυσης σε σηµείο (µετά «EXP»). 12. ΕΙ ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου Πρέπει να χορηγείται θεραπεία σε όλους τους σκύλους ενός νοικοκυριού. Οι γάτες του νοικοκυριού πρέπει να θεραπεύονται µόνο µε ένα κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν εγκεκριµένο για χρήση σε αυτό το είδος ζώου. Οι ψύλλοι µπορεί να µολύνουν το καλάθι του σκύλου, την κλινοστρωµνή και τις συνήθεις επιφάνειες ανάπαυσης όπως χαλιά και µαλακά έπιπλα. Σε περίπτωση µαζικής προσβολής από ψύλλους και στην αρχή της εφαρµογής των µέτρων αντιµετώπισης, σε αυτές τις περιοχές πρέπει να εφαρµόζεται ένα κατάλληλο εντοµοκτόνο και στη συνέχεια να σκουπίζονται τακτικά µε ηλεκτρική σκούπα. Να µην χρησιµοποιείται σε γάτες. Εάν το κτηνιατρικό φάρµακο καταποθεί τυχαία από γάτα µπορεί να της προκαλέσει σπασµούς, που ενδέχεται να είναι θανατηφόροι. Σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης, πλύνετε τη γάτα µε σαµπουάν ή σαπούνι και αµέσως συµβουλευθείτε κτηνίατρο. Για την πρόληψη της τυχαίας έκθεσης των γατών στο κτηνιατρικό φάρµακο, κρατήστε τις γάτες µακριά από σκύλους που θεραπεύτηκαν µέχρι να στεγνώσει το σηµείο εφαρµογής. Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι γάτες δεν λείχουν ένα σκύλο στο σηµείο που του χορηγήθηκε αυτό το κτηνιατρικό φάρµακο. Σε περίπτωση τέτοιου είδους έκθεσης στο προϊόν συµβουλευθείτε αµέσως κτηνίατρο. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα Αποκλειστικά για εξωτερική χρήση. Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρµάκου δεν έχει αποδειχθεί σε σκύλους ηλικίας µικρότερης των 7 εβδοµάδων ή σωµατικού βάρους µικρότερου του 1.5 kg. Πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή της επαφής του κτηνιατρικού φαρµάκου µε τα µάτια του σκύλου. Μετά τη θεραπεία, η προσκόλληση ενός µόνο κρότωνα δεν µπορεί να αποκλειστεί. Γι αυτό το λόγο, και δεν µπορεί να αποκλειστεί εντελώς η µετάδοση λοιµωδών νοσηµάτων, εάν οι συνθήκες το ευνοούν. Το κτηνιατρικό φάρµακο παραµένει δραστικό όταν τα ζώα που θεραπεύτηκαν εµβαπτίζονται σε νερό (π.χ. κολύµβηση, λούσιµο). Η εµβάπτιση στο νερό ανά εβδοµάδα επί ένα µήνα, αρχίζοντας 48 ώρες µετά τη θεραπεία, καθώς και το λούσιµο του ζώου 2 εβδοµάδες µετά τη θεραπεία δεν επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα του κτηνιατρικού φαρµάκου. Εν τούτοις, σε περίπτωση συχνού λουσίµατος, ή εντός 48 ωρών µετά τη θεραπεία, µπορεί να µειωθεί η διάρκεια της δράσης. Για την αποφυγή ανεπιθύµητων ενεργειών σε υδρόβιους οργανισµούς, δεν πρέπει να επιτρέπεται στους σκύλους να εισέρχονται σε επιφανειακά ύδατα για 48 ώρες µετά τη θεραπεία. Βλέπετε επίσης κεφάλαιο «Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιµοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος». Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό προϊόν σε ζώα Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χειρίζεστε το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν. Πλύνετε τα χέρια επιµελώς και αµέσως µετά τη χρήση. Αυτό το κτηνιατρικό φάρµακο είναι ερεθιστικό για τα µάτια και το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Σε περίπτωση τυχαίας διαβροχής του δέρµατος, ξεπλύνετε αµέσως µε σαπούνι και νερό. Εάν το κτηνιατρικό φάρµακο τυχαία εισέλθει στα µάτια, πρέπει να τα ξεπλύνετε επιµελώς µε νερό. 25

26 Εάν ο ερεθισµός του δέρµατος ή των µατιών επιµένει, ή εάν το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν τυχαία καταποθεί, αναζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα. Άτοµα µε γνωστή υπερευαισθησία σε κάποιο από τα συστατικά θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή µε το κτηνιατρικό φάρµακο. Τα παιδιά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε σκύλους που έλαβαν θεραπεία για τουλάχιστο τέσσερις ώρες µετά τη χορήγηση του κτηνιατρικού φαρµάκου. Γι αυτό συνιστάται η χορήγηση του προϊόντος στους σκύλους το απόγευµα, ή πριν την έξοδο για βόλτα. Την ηµέρα της θεραπείας, δεν πρέπει να επιτρέπεται στους σκύλους να κοιµούνται µε τους ιδιοκτήτες τους, ειδικά µε παιδιά. Οι χρησιµοποιηµένες συσκευές πρέπει να απορρίπτονται αµέσως και να µην αφήνονται σε µέρος που βλέπουν ή προσεγγίζουν παιδιά. Περιµένετε το σηµείο εφαρµογής να στεγνώσει για να επιτρέψετε στο σκύλο που έλαβε θεραπεία να έρθει σε επαφή µε υφάσµατα ή έπιπλα. Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρµάκου δεν έχει αποδειχθεί σε θηλυκούς σκύλους κατά την κύηση και γαλουχία. Η χρήση του κτηνιατρικού φαρµάκου σε θηλυκούς σκύλους που κυοφορούν ή γαλουχούν ή σε σκύλους που προορίζονται για αναπαραγωγή πρέπει να βασίζεται στην εκτίµηση από τον υπεύθυνο κτηνίατρο της σχέσης όφελος/κίνδυνος. Εργαστηριακές µελέτες, µε κάθε ένα από τα συστατικά (dinotefuran, pyriproxyfen και permethrin) σε επίµυες και κουνέλια δεν έδειξε τοξική δράση στα ζώα που κυοφορούν ή γαλουχούν, ή εµβρυοτοξική δράση. Η dinotefuran έχει αποδειχθεί ότι περνά στο γάλα των ζώων που γαλουχούν. Η N-methylpyrrolidone (Ν-µεθυλική πυρρολιδόνη), ένα έκδοχο του κτηνιατρικού φαρµάκου, έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί εµβρυικές διαµαρτίες διάπλασης που οδηγούν σε συγγενείς ανωµαλίες σε ζώα εργαστηρίου. Ασυµβατότητες Να µην αναµιγνύεται µε οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φάρµακο και να µην χορηγείται µαζί µε οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φάρµακο ταυτόχρονα και στο ίδιο σηµείο. Υπερδοσολογία (συµπτώµατα, µέτρα αντιµετώπισης, αντίδοτα) Εκτός από το ερύθηµα και τις κοσµητικές αλλαγές του τριχώµατος στο σηµείο της εφαρµογής, δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύµητες ενέργειες σε υγιή κουτάβια ηλικίας 7 εβδοµάδων, που έλαβαν 7 φορές θεραπεία τοπικά µε µεσοδιαστήµατα 2 εβδοµάδων και µε δόση 5πλάσια της µεγαλύτερης συνιστώµενης δόσης. Μετά από τυχαία κατάποση της µεγαλύτερης συνιστώµενης δόσης, µπορεί να παρατηρηθούν έµετος, σιελλόροια και διάρροια, που, όµως, παρέρχονται χωρίς θεραπεία. 13. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται µέσω των αστικών λυµάτων ή των οικιακών απορριµµάτων. Αυτό το κτηνιατρικό φάρµακο δεν πρέπει να εισέλθει σε δίκτυο υδάτων καθώς είναι επικίνδυνο για τα ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισµούς. Μην µολύνετε λίµνες, υδαταγωγούς ή τάφρους µε το κτηνιατρικό φάρµακο ή µε χρησιµοποιηµένους περιέκτες. 26

27 Ρωτήστε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των φαρµάκων που δεν χρειάζεστε πλέον. Τα µέτρα αυτά βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Λεπτοµερείς πληροφορίες για το εν λόγω κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συσκευασία: Χάρτινο κουτί 1, 3, 6, 12 ή 48 συσκευών επίχυσης σε σηµείο των 0.8 ml, 1.6 ml, 3.6 ml, 4.7 ml ή 8.0 ml. υνατό να µη βρίσκονται στην αγορά όλες οι συσκευασίες. Μηχανισµός δράσης: Τα τρία δραστικά συστατικά του κτηνιατρικού φαρµάκου δρουν στα παράσιτα µε την επαφή. Η dinotefuran δρα συνδεόµενη στα νεύρα των εντόµων. Η dinotefuran δεν χρειάζεται να καταποθεί από τα έντοµα. Η dinotefuran απορροφάται µερικώς από το δέρµα του σκύλου, αλλά η απορρόφηση αυτή στο σώµα του σκύλου δεν σχετίζεται µε την αποτελεσµατικότητα του κτηνιατρικού φαρµάκου. Η pyriproxyfen δρα αναστέλλοντας την αναπαραγωγή και ανάπτυξη των ψύλλων. Αυτό προλαµβάνει την παρασίτωση του περιβάλλοντος των ζώων που θεραπεύτηκαν µε τα στάδια ανάπτυξης των ψύλλων. Η permethrin δρα στο νευρικό σύστηµα των αρθροπόδων, όπως τα έντοµα και οι κρότωνες, µε αποτέλεσµα το θάνατό τους. Επίσης έχει απωθητικές ιδιότητες. Η dinotefuran και η permethrin δρουν σε συνδυασµό (συνεργιστικά) που έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε ταχύτερη έναρξη της δράσης in vivo. Την ηµέρα της πρώτης θεραπείας, σε 12 ώρες µετά την εφαρµογή, το αποτέλεσµα της δράσης του κτηνιατρικού φαρµάκου είναι αντίστοιχα εντοµοκτόνο έναντι των ενήλικων ψύλλων. Το αναµενόµενο κλινικό όφελος του συνδυασµού dinotefuran - permethrin αποδείχθηκε σε µια εργαστηριακή µελέτη σε σκύλους όπου φάνηκε επιµήκυνση της διάρκειας δράσης σε 4 εβδοµάδες έναντι των ψύλλων C. canis. Μετά από µια εφάπαξ εφαρµογή στο δέρµα, τα τρία δραστικά συστατικά κατανέµονται στην επιφάνεια του σώµατος του ζώου την πρώτη ηµέρα µετά την εφαρµογή. Ένα µήνα µετά τη θεραπεία το κτηνιατρικό φάρµακο είναι ακόµα µετρήσιµο σε διαφορετικές περιοχές του τριχώµατος του ζώου. 27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vectra Felis 423 mg/42,3 mg διάλυμα για επίχυση σε σημείο για γάτες 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Activyl Tick Plus διάλυμα επίχυσης για πολύ μικρούς σκύλους

Activyl Tick Plus διάλυμα επίχυσης για πολύ μικρούς σκύλους Activyl Tick Plus διάλυμα επίχυσης για πολύ μικρούς σκύλους Activyl Tick Plus διάλυμα επίχυσης για μικρούς σκύλους Activyl Tick Plus διάλυμα επίχυσης για μεσαίου μεγέθους σκύλους Activyl Tick Plus διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση σειράς Effipro. Σύνθεση. 67 mg Fipronil ανά πιπέτα των 0,67 ml. 134 mg Fipronil ανά πιπέτα των 1,34 ml

Συνοπτική παρουσίαση σειράς Effipro. Σύνθεση. 67 mg Fipronil ανά πιπέτα των 0,67 ml. 134 mg Fipronil ανά πιπέτα των 1,34 ml Εξωπαρασιτoκτόνο spot on φιπρονίλης Προϊόν Effipro S Μορφή Συνοπτική παρουσίαση σειράς Effipro Ζώα Μικρόσωμοι σκύλοι σ.β από 2-10 kg Σύνθεση 67 mg Fipronil ανά πιπέτα των 0,67 ml Βασική Συσκευασία Συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ:

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: Effipro duo 67 mg/20 mg spot-on διάλυμα για μικρόσωμους σκύλους Effipro duo 134 mg/40 mg spot-on διάλυμα για μεσαίου μεγέθους σκύλους Effipro duo 268 mg/80 mg spot-on διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. ADVANTIX spot-on διάλυμα για σκύλους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. ADVANTIX spot-on διάλυμα για σκύλους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Τα στοιχεία του παρόντος Φ.Ο.Χ. αφορούν στα εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) στην Ελλάδα. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ADVANTIX spot-on διάλυμα για σκύλους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg διάλυμα επίχυσης για πολύ μικρούς σκύλους Activyl Tick Plus

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. EFFIPRO 50 mg spot-on διάλυμα για γάτες

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. EFFIPRO 50 mg spot-on διάλυμα για γάτες ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ EFFIPRO 50 mg spot-on διάλυμα για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Effipro duo 50 mg/60 mg spot-on διάλυμα για γάτες Effipro duo 100 mg/60 mg spot-on διάλυμα για μεγαλόσωμες γάτες

Effipro duo 50 mg/60 mg spot-on διάλυμα για γάτες Effipro duo 100 mg/60 mg spot-on διάλυμα για μεγαλόσωμες γάτες Effipro duo 50 mg/60 mg spot-on διάλυμα για γάτες Effipro duo 100 mg/60 mg spot-on διάλυμα για μεγαλόσωμες γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BTVPUR AlSap 4, ενέσιµο εναιώρηµα για πρόβατα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ EFFIPRO 100 mg/ml spot-on διάλυμα μικρόσωμους, μεσαίου μεγέθους, μεγαλόσωμους και πολύ μεγαλόσωμους σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ EFFIPRO 100 mg/ml spot-on διάλυμα μικρόσωμους, μεσαίου μεγέθους, μεγαλόσωμους και πολύ μεγαλόσωμους σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ EFFIPRO 100 mg/ml spot-on διάλυμα μικρόσωμους, μεσαίου μεγέθους, μεγαλόσωμους και πολύ μεγαλόσωμους σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: VIRBAC 1ère avenue 2065m L.I.D Carros France

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: VIRBAC 1ère avenue 2065m L.I.D Carros France Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: VIRBAC 1ère avenue 2065m L.I.D. 06516 Carros France Effitix 26,8 mg/240 mg spot-on διάλυμα για πολύ μικρόσωμους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 2. Ποιοτική και Ποσοτική σύνθεση Δραστικό συστατικό Cypermethrin high cis 2% (w/v) Έκδοχα Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Activyl 100 mg διάλυμα επίχυσης για πολύ μικρούς σκύλους Activyl 150 mg διάλυμα επίχυσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Credelio 56 mg μασώμενα δισκία για σκύλους (1,3 2,5 kg) Credelio 112 mg μασώμενα δισκία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg διάλυμα επίχυσης για πολύ μικρούς σκύλους Activyl Tick Plus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Bravecto 112,5 mg μασώμενα δισκία για πολύ μικρούς σκύλους (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg μασώμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/17 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Pruban 0,1 % κρέµα για σκύλους. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ραστικό(ά) συστατικό(ά):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INCURIN 1 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό συστατικό: οιστριόλη 1 mg /δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CORTAVANCE 0,584 mg/ml διάλυμα σε εκνέφωμα για τοπική εξωτερική χρήση στους σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NexGard 11 mg μασώμενα δισκία για σκύλους 2-4 kg NexGard 28 mg μασώμενα δισκία για σκύλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 100ml, 250 ml, 500ml ΕΚΝΈΦΩΜΑ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EFFIPRO 2,5 mg/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/20 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Eurican Herpes 205 κόνις και διαλύτης για ενέσιµο γαλάκτωµα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Milpro 4 mg/10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για μικρόσωμες γάτες και γατάκια

Milpro 4 mg/10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για μικρόσωμες γάτες και γατάκια ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: Milpro 4 mg/10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για μικρόσωμες γάτες και Milpro 16 mg/40 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους

FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml περιέχει: Florfenicol.300 mg Ωχρο-κίτρινο έως διαυγές κίτρινο διάλυµα. ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ Λοιµώξεις που οφείλονται σε βακτήρια ευαίσθητα στη

Διαβάστε περισσότερα

-ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ- Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για σκύλους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

-ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ- Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για σκύλους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Λεπτομερείς πληροφορίες για τo παρόν προϊόν διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στη διεύθυνση http://www.ema.europa.eu/. -ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ- Procox 0,9 mg/ml + 18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg διάλυμα για επίχυση σε σημείο για σκύλους 2-10 kg CERTIFECT

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Trocoxil 6 mg Mασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil 20 mg Μασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil 30 mg Μασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil 75 mg Μασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil

Διαβάστε περισσότερα

Effipro spray Εξωπαρασιτικτόνο spray φιπρονίλης

Effipro spray Εξωπαρασιτικτόνο spray φιπρονίλης Εξωπαρασιτικτόνο spray φιπρονίλης Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες: Η φιπρονίλη είναι εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο που ανήκει στην οικογένεια των φαινυλοπυραζολών. Αναστέλλει τη δράση του γ-αμινοβουτυρικού οξέος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Prac-tic 56,25 mg διάλυμα για επίχυση σε σημείο για πολύ μικρόσωμους σκύλους Prac-tic 137,5 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Prac-tic 56,25 mg διάλυμα για επίχυση σε σημείο για πολύ μικρόσωμους σκύλους Prac-tic 137,5 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Prac-tic διάλυμα για επίχυση σε σημείο για σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Prac-tic διάλυμα για επίχυση σε σημείο για σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Prac-tic διάλυμα για επίχυση σε σημείο για σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Bravecto 112,5 mg μασώμενα δισκία για πολύ μικρούς σκύλους (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg μασώμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ STRONGHOLD Διάλυμα για επίχυση σε σημείο

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ STRONGHOLD Διάλυμα για επίχυση σε σημείο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Διάλυμα για επίχυση σε σημείο 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Δόση Ιμιδακλοπρίδη Moξιδεκτίνη

Δόση Ιμιδακλοπρίδη Moξιδεκτίνη Λεπτομερείς πληροφορίες για τo παρόν προϊόν διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στη διεύθυνση http://www.ema.europa.eu/. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ADVOCATE spot-on διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

CEVAXEL 50 mg/ml κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους

CEVAXEL 50 mg/ml κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους CEVAXEL 50 mg/ml κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους ΣΥΝΘΕΣΗ Κόνις: Ceftiofur (as sodium) 1 g Ceftiofur (as sodium) 4 g ιαλύτης: Water for injections Ανασυσταµένο διάλυµα: Ceftiofur

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: VIRBAC 1ère avenue 2065m L.I.D. 06516 Carros FRANCE

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: VIRBAC 1ère avenue 2065m L.I.D. 06516 Carros FRANCE ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: Milpro 2,5 mg/25 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για μικρόσωμους σκύλους επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Για όλες τις περιεκτικότητες

B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Για όλες τις περιεκτικότητες B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Για όλες τις περιεκτικότητες ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Interceptor Flavor / Interceptor Sabor / Interceptor vet. / Interceptor F / Interceptor Δισκία για σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Purevax RCP FeLV 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ραστικά συστατικά: Σε κάθε 1ml δόσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. SERESTO 1,25 g + 0,56 g, περιλαίμιο για γάτες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. SERESTO 1,25 g + 0,56 g, περιλαίμιο για γάτες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Τα στοιχεία του παρόντος Φ.Ο.Χ. αφορούν στα εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) στην Ελλάδα. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ SERESTO 1,25 g + 0,56 g, περιλαίμιο για γάτες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. SERESTO 1,25 g + 0,56 g, περιλαίμιο για σκύλους 8 kg ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. SERESTO 1,25 g + 0,56 g, περιλαίμιο για σκύλους 8 kg ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Τα στοιχεία του παρόντος Φ.Ο.Χ. αφορούν στα εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) στην Ελλάδα. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ SERESTO 1,25 g + 0,56 g, περιλαίμιο για σκύλους 8 kg ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: Comfortis 425 mg μασώμενα δισκία για σκύλους και γάτες

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: Comfortis 425 mg μασώμενα δισκία για σκύλους και γάτες ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: Comfortis 90 mg μασώμενα δισκία για σκύλους και γάτες Comfortis 140 mg μασώμενα δισκία για σκύλους και γάτες Comfortis 180 mg μασώμενα δισκία για σκύλους και γάτες Comfortis 270

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη 5 mg Έκδοχο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BLUEVAC -4 Ενέσιµο εναιώρηµα για πρόβατα και βοοειδή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ URPEM monodose Ketotifen eye drops, 0.025% 0.25mg/ml οφθαλμικές σταγόνες διάλυμα σε περιέκτες μιας δόσης. 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/29 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Previcox 57 mg µασώµενα δισκία για σκύλους Previcox 227 mg µασώµενα δισκία για σκύλους 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nobivac L4, ενέσιμο εναιώρημα για σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση 1 ml περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

Καταπράυνση της φλεγμονής και ανακούφιση του πόνου, τόσο σε οξείες, όσο και σε χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε άλογα.

Καταπράυνση της φλεγμονής και ανακούφιση του πόνου, τόσο σε οξείες, όσο και σε χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε άλογα. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 15 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για άλογα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη Έκδοχα: Sodium benzoate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cimalgex 8 mg µασώµενα δισκία για σκύλους Cimalgex 30 mg µασώµενα δισκία για σκύλους Cimalgex

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. VERAFLOX δισκία των 15 mg για σκύλους & γάτες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. VERAFLOX δισκία των 15 mg για σκύλους & γάτες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Λεπτομερείς πληροφορίες για τo παρόν προϊόν διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στη διεύθυνση http://www.ema.europa.eu/. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VERAFLOX δισκία των 15 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Purevax RC λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Novartis Animal Health Inc. Σελίδα 1 από 5 MILBEMAX σκύλοι / κουτάβια SEP. 2007 Φύλλο Οδηγιών Χρήσεως (after Renewal) ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Novartis Animal Health Inc. Σελίδα 1 από 5 MILBEMAX σκύλοι / κουτάβια SEP. 2007 Φύλλο Οδηγιών Χρήσεως (after Renewal) ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Novartis Animal Health Inc. Σελίδα 1 από 5 ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Δισκία για μικρόσωμους σκύλους και κουτάβια 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Gripovac 3 ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση των 2 ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Locatim Πόσιμο διάλυμα για νεογέννητους μόσχους ηλικίας μικρότερης των 12 ωρών. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ:

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: DRAXXIN 25 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για χοίρους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ελαττωµένης λοιµογόνου δύναµης βακτήρια Lawsonia intracellularis (MS B3903) Μια δόση του εµβολίου (2 ml) περιέχει µετά την ανασύσταση :

Σύνθεση Ελαττωµένης λοιµογόνου δύναµης βακτήρια Lawsonia intracellularis (MS B3903) Μια δόση του εµβολίου (2 ml) περιέχει µετά την ανασύσταση : Φύλλο οδηγιών χρήσης Μόνο για κτηνιατρική χρήση Enterisol Ileitis Ελαττωµένης λοιµογόνου δύναµης εµβόλιο Lawsonia intracellularis Για χοίρους Λυοφιλοποιηµένο εµβόλιο για εναιώρηση στο νερό και χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε σκύλους.

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε σκύλους. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 1 mg μασώμενα δισκία για σκύλους Metacam 2,5 mg μασώμενα δισκία για σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα μασώμενο δισκίο περιέχει: Δραστικό(ά)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/12 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HALOCUR 0,5 mg / ml πόσιμο διάλυμα για μόσχους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚH ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Comfortis 270 mg μασώμενα δισκία για σκύλους Comfortis 425 mg μασώμενα δισκία για σκύλους Comfortis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Έκδοχα Βλ. Πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Έκδοχα Βλ. Πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INTERCEPTOR Δισκία για σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό (ά) συστατικό (ά) Milbemycin oxime

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg διάλυμα για επίχυση σε σημείο για σκύλους 2-10 kg CERTIFECT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PANOLOG 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό(ά) συστατικό(ά): Κάθε ml της αλοιφής PANOLOG περιέχει :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Medicinal product no longer authorised

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Medicinal product no longer authorised ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ProMeris Duo 100,5 mg + 100,5 mg Spot-on διάλυμα επίχυσης για μικρόσωμους σκύλους ProMeris

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. ProMeris Duo Spot-on για σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. ProMeris Duo Spot-on για σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Duo Spot-on για σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml, Διάλυμα για επίχυση σε βοοειδή

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml, Διάλυμα για επίχυση σε βοοειδή ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml, Διάλυμα για επίχυση σε βοοειδή 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: CANIGEN DHPPi λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος για σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: CANIGEN DHPPi λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος για σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: CANIGEN DHPPi λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος για σκύλους CANIGEN CHPPi λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Purevax Rabies ενέσιμο εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση του 1 ml περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zubrin 50 mg επιγλώσσιο δισκίο για σκύλους Zubrin 100 mg επιγλώσσιο δισκίο για σκύλους Zubrin

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. T r a v o g e n (Isoconazole)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. T r a v o g e n (Isoconazole) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ T r a v o g e n (Isoconazole) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Travogen 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κολπικής κρέµας Travogen περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Equilis West Nile ενέσιμο εναιώρημα για ίππους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Exzolt 10 mg/ml διάλυμα για χορήγηση με το πόσιμο νερό για όρνιθες 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Ιμιδακλοπρίδη Moξιδεκτίνη

Μονάδα Ιμιδακλοπρίδη Moξιδεκτίνη Λεπτομερείς πληροφορίες για τo παρόν προϊόν διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στη διεύθυνση http://www.ema.europa.eu/. -ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ- ADVOCATE spot-on διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Γάτες: Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου μετά από ωοθηκυστερεκτομή και δευτερεύουσες επεμβάσεις στους μαλακούς ιστούς.

Γάτες: Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου μετά από ωοθηκυστερεκτομή και δευτερεύουσες επεμβάσεις στους μαλακούς ιστούς. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό(ά) συστατικό(ά): Μελοξικάμη 5 mg Έκδοχα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/17 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Porcilis Pesti ενέσιμο γαλάκτωμα για χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σάκος περιέχει 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ RIMADYL injectable solution 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ( Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Δραστικό( ά) συστατικό( ά ) : Το προϊόν περιέχει 50 mg καρπροφένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Medicinal product no longer authorised

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Medicinal product no longer authorised ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ProMeris 160 mg Spot-on διάλυμα επίχυσης για μικρόσωμες γάτες ProMeris 320 mg Spot-on διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HALOCUR 0,5 mg/ml πόσιμο διάλυμα EL 4 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HALOCUR 0,5 mg / ml στοματικό διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δόση Ιμιδακλοπρίδη Moξιδεκτίνη

Δόση Ιμιδακλοπρίδη Moξιδεκτίνη Λεπτομερείς πληροφορίες για τo παρόν προϊόν διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στη διεύθυνση http://www.ema.europa.eu/. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ADVOCATE spot-on διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ COXEVAC ενέσιμο εναιώρημα για βοοειδή και αίγες 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

FΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

FΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NEXGARD SPECTRA 9 mg / 2 mg μασώμενα δισκία για σκύλους 2 3,5 kg NEXGARD SPECTRA 19 mg / 4

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. CANIGEN DHPPi λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος για σκύλους

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. CANIGEN DHPPi λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος για σκύλους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CANIGEN DHPPi λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος για σκύλους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Medicinal product no longer authorised

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Medicinal product no longer authorised ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nobivac Piro λυοφιλοποιημένη σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα για σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε σκύλους.

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε σκύλους. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 0,5 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη 0,5 mg (ισοδυναμεί με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Equilis Te ενέσιμο εναιώρημα για ίππους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση 1 ml περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Porcilis AR-T DF ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ SLENTROL 5 mg/ml πόσιµο διάλυµα για σκύλους

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ SLENTROL 5 mg/ml πόσιµο διάλυµα για σκύλους ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ SLENTROL 5 mg/ml πόσιµο διάλυµα για σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Purevax FeLV ενέσιμο εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση του 1 ml περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 2 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για γάτες 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό(ά) συστατικό(ά): Μελοξικάμη 2 mg Έκδοχα: Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Comfortis 90 mg μασώμενα δισκία για σκύλους και γάτες Comfortis 140 mg μασώμενα δισκία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Eurican Herpes 205 κόνις και διαλύτης για ενέσιμο γαλάκτωμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. FEVAXYN PENTOFEL, ενέσιµο διάλυµα για γάτες

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. FEVAXYN PENTOFEL, ενέσιµο διάλυµα για γάτες ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FEVAXYN PENTOFEL ενέσιµο διάλυµα για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

4.2. Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

4.2. Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ POTENCIL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό (ά) συστατικό (ά) Phenoxymethylpenicillin potassium (penicillin

Διαβάστε περισσότερα

MAXIMEC 1% Ενέσιµο διάλυµα. Για την αποτελεσµατική θεραπεία και έλεγχο των παρασιτώσεων των βοοειδών, προβάτων

MAXIMEC 1% Ενέσιµο διάλυµα. Για την αποτελεσµατική θεραπεία και έλεγχο των παρασιτώσεων των βοοειδών, προβάτων MAXIMEC 1% Ενέσιµο διάλυµα ΣΥΝΘΕΣΗ ιαυγές, άχρωµο, µε χαµηλό ιξώδες, µη υδατικό στείρο διάλυµα περιέχον 1% w/v Ivermectin. Το προϊόν δεν περιέχει αντιµικροβιακό παράγοντα ως συντηρητικό. ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ Για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Equimax πόσιμη γέλη για άλογα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Equimax πόσιμη γέλη για άλογα ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Equimax πόσιμη γέλη για άλογα 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/17 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Equilis ενέσιμο εναιώρημα για ίππους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ανά δόση 1 ml: Δραστικά

Διαβάστε περισσότερα