ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εκμηχάνιση. Γενικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εκμηχάνιση. Γενικά"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκμηχάνιση Γενικά Η εκμηχάνιση της γεωργίας αποτελεί ένα από τους πρώτους τομείς της βιομηχανικής εξέλιξης που σημειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Σε αυτό συνέβαλαν μεταξύ των άλλων: α) η ανάγκη για αύξηση και βελτίωση της παραγωγής β) η ανάγκη για διευκόλυνση της εργασίας των αγροτών γ) η εξοικονόμηση εργατικών χεριών. Ήδη από τη νεολιθική εποχή και την εποχή του χαλκού οι άνθρωποι κατασκεύαζαν ξύλινα εργαλεία με τη βοήθεια των οποίων κατόρθωναν να ανοίγουν αυλάκια, στα οποία τοποθετούσαν τους σπόρους και στη συνέχεια τα σκέπαζαν. Το επόμενο βήμα ήταν η τοποθέτηση σιδερένιων υ- νίων στα ξύλινα άροτρα και η έλξη τους από τα ζώα (βόδια, βουβάλια, ά- λογα κ.λ.π.). Κατά το μεσαίωνα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες παρατηρήθηκε εντατικοποίηση της εδαφοκατεργασίας με τα κυριότερα εργαλεία, τα άροτρα κατασκευασμένα από σίδηρο. Πειράματα με συγκεκριμένους

2 στόχους σε θέματα μηχανικής καλλιέργειας δημοσιεύτηκαν από τον THER (1880). Μοναδικό φαινόμενο στην εκμηχάνιση της γεωργίας αποτέλεσε η κατασκευή της ατμομηχανής - αρότρου από τον MAX ΕΥΤΗ γύρω στα Με τη μηχανή αυτή επιτυγχάνονταν αρόσεις μέχρι βάθους cm, χωρίς τον κίνδυνο να δημιουργηθούν συμπιέσεις στο έδαφος α- πό τους τροχούς της ατμομηχανής. Μετά το 1920 έκανε την εμφάνιση στη γεωργία ο ελκυστήρας (τρακτέρ) ο οποίος επικράτησε κατά κράτος των ατμομηχανών και μέχρι των ημερών μας περνάει από διαδοχικά στάδια βελτίωσης. Μετά το 1900 σημειώθηκαν πρόοδοι και στα εργαλεία της δευτερεύουσας κατεργασίας, στις σπαρτικές και φυτευτικές μηχανές, στις χορτοκοπτικές, στις μηχανές θερισμού και αλωνισμού (κομπίνες), όπως επίσης και στη βιομηχανική παραγωγή μηχανημάτων και συσκευών εφαρμογής αγροχημικών. εδάφους 8.2 Η προετοιμασία των αγρών για σπορά, (π.χ. με σιτηρά), περιλαμβάνει την πρωτογενή (1) και τη δευτερογενή (2) κατεργασία του εδάφους. Αυτή ξεκινάει με τις αρόσεις, περνάει από τη φάση όπου εφαρμόζονται μικρότερης έντασης σε αναμόχλευση του εδάφους εργαλεία (π.χ. βωλοκόπος, οδοντοσβάρνες, ελαφρείς καλλιεργητές, δισκοσβάρνες, κ.λ.π.) με στόχο το ψιλοχωμάτισμα και την καταστροφή των ανεπιθύμητων φυτών (ζιζανίων) και τερματίζεται με το σχηματισμό της σποροκλίνης (3) και τη σπορά. Οι βασικότεροι στόχοι της πρωτογενούς κατεργασίας τους εδάφους είναι: 1. καταπολέμηση ζιζανίων, (1) Γίνεται το φθινόπωρο με τα διάφορα άροτρα (π.χ. οργώματα). (2) Όλες οι επεμβάσεις που γίνονται στο έδαφος με μικρότερα εργαλεία (π.χ. σβάρνες) μετά την πρωτογενή και μέχρι τη σπορά ανήκουν στη δευτερογενή κατεργασία. (3) Σποροκλίνη είναι τα ανώτερα 10 cm του αρόσιμου εδάφους.

3 2. ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων και οργανικών λιπασμάτων στο έδαφος, 3. ισοπέδωση επιφάνειας από ανωμαλίες, λόγω ιχνών από οχήματα στην προηγουμένη καλλιέργεια, 4. χαλάρωση και αναμόχλευση για ταχεία ανάπτυξη των ριζών, 5. αύξηση της ζώνης της ριζόσφαιρας και 6. ταχύτερη αφομοίωση του νερού των βροχοπτώσεων. Από τους πιο πάνω παράγοντες ο πρώτος είναι από τους πλέον σοβαρούς, διότι τα ζιζάνια ανταγωνίζονται τα καλλιεργούμενα φυτά όσον αφορά το νερό, τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους, το φως κ.λ.π. Σήμερα ό- μως ο παράγοντας αυτός δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Τα ζιζάνια σήμερα αντιμετωπίζονται με ειδικά κατά περίπτωση χημικά και άλλα σκευάσματα. Βέβαια αυτό συμβαίνει και ισχύει για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Βόρεια Αμερική και ορισμένες περιοχές της Νοτίου Αμερικής, την Αυστραλία και τη Νότια Αφρική. Υπάρχουν όμως χώρες ή ολόκληρες περιοχές της γης όπου με την κατεργασία του εδάφους επιδιώκεται και η καταστροφή των ζιζανίων. Στην πρωτογενή κατεργασία του εδάφους (αυτή γίνεται μετά τη συγκομιδή, π.χ. των σιτηρών) οι αρόσεις κυριαρχούν και ο ελκυστήρας και τα άροτρα είναι τα βασικότερα μηχανήματα. Ελκυστήρες: Ο βασικός τύπος ελκυστήρα είναι αυτός που επί πολλές δεκαετίες αποτελεί τον "σταθερό ή τον παγκόσμιο τύπο ελκυστήρα". Πρόκειται για "βασική μονάδα ισχύος με ικανή δύναμη έλξης", με πολλές δυνατότητες για σύνδεση, ανάρτηση και λειτουργία άλλων καλλιεργητικών εργαλείων και μηχανών (παρελκόμενα). Παραλλαγές αυτού του σταθερού τύπου ελκυστήρα υπάρχουν πολλές και απευθύνονται σε εξειδικευμένες γεωργικές χρήσεις. Εκτός από τον σταθερό τύπο ελκυστήρα, τελευταία κατασκευάζονται ειδικοί ελκυστήρες εξαιρετικά μεγάλης ισχύος που είναι κατάλληλοι για πολύ βαριές εργασίες έλξης, όπως είναι αυτή της κατεργασίας των εδαφών. Οι ελκυστήρες όταν κινούνται στους αγρούς σε υγρές συνθήκες δημιουργούν συμπιέσεις, οι οποίες είναι τελείως ανεπιθύμητες, διότι εμποδίζουν τα φυτά να αναπτυχθούν (μείωση αποδόσεων) και δυσκολεύουν τις εργασίες των μηχανών και άλλων εργαλείων λόγω των ανωμαλιών που δημιουργούνται στην επιφάνεια (αυλάκια). Γι αυτό το λόγο οι ελκυστήρες σήμερα φέρουν φαρδύ πέλμα ελαστικών και έτσι κατανέμεται το φορτίο κατά την οριζόντια έννοια και όχι κατά την κάθετο.

4 Εικόνα 8-1 Σύγχρονος ελκυστήρας Άροτρα: Τα άροτρα ανήκουν στα βασικότερα εργαλεία της πρωτογενούς εδαφοκατεργασίας, αυτά κόβουν το έδαφος σε λωρίδες, το αναστρέφουν, το μετατοπίζουν και τέλος το θρυμματίζουν λιγότερο ή περισσότερο έντονα ανάλογα με το είδος του εδάφους και την υγρασία. Τα εξαρτήματα που απαρτίζουν το άροτρο φαίνονται στην εικόνα 8-2. Από τα διάφορα εξαρτήματα το σπουδαιότερο είναι ο αναστρεπτήρας. Τα άροτρα με βάση τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με: τον αριθμό των σωμάτων (μονόυνα, δίυνα, κ.λπ), τη δυνατότητα αναστροφής (απλή, διπλή αναστροφή),

5 τον τρόπο ανάρτησης (αναρτώμενα, φερόμενα, συρόμενα, κ.λ.π.), το σχήμα του αναστρεπτήρα (ανοιξιάτικα οργώματα, φθινοπωρινά) και το είδος του αναστρεπτήρα (υνάροτρα, δισκάροτρα). Για να έχουμε επιθυμητό αποτέλεσμα στο όργωμα, πέραν του ομοιόμορφου βάθους άροσης και την ευθεία κατεύθυνση των αυλακιών, μεγάλη σημασία έχει ο βαθμός θρυμματισμού και η κάλυψη των οργανικών λιπασμάτων με έδαφος, μετά το όργωμα. Η πρωτογενής κατεργασία μπορεί να γίνει και με άλλα εργαλεία, π.χ. με καλλιεργητές, υπεδαφοκαλλιεργητές, βαριές φρέζες κ.λπ. Εικόνα 8-2 Άροση και εξαρτήματα αρότρου

6 Δισκάροτρα: Σε ορισμένες ζώνες της γης, π.χ. στις τροπικές περιοχές, τα εδάφη (οι περισσότεροι τύποι) είναι όξινα (τιμές ph < 6) με αποτέλεσμα τα υνάροτρα να αντιμετωπίζουν προβλήματα εργασίας διότι τα χώμα προσκολλάται στα εξαρτήματα του αρότρου και κυρίως στον αναστρεπτήρα. Σε τέτοια εδάφη τα δισκάροτρα προσφέρουν καλύτερη εργασία. Τα δισκάροτρα διαφέρουν από τα κοινά άροτρα εξαιτίας των δίσκων (2 ή και περισσοτέρων). Η διάμετρος των δίσκων ποικίλει και μπορεί να είναι μέχρι 70 cm. Οι δίσκοι αναλαμβάνουν το έργο του υνιού και του αναστρεπτήρα. Παράροτρα (Paraplow): Είναι οι πλέον πρόσφατες κατασκευές αρότρων για εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα για να σχισθεί και σε κάποιο βαθμό να αναμοχλευτεί το έδαφος μέχρι βάθους το πολύ 40 cm, χωρίς να σημειωθεί κανενός είδους αναστροφή και παράχωμα του επιφανειακού εδαφικού στρώματος. Το εργαλείο αυτό έχει κατασκευασθεί για γεωργικές περιοχές με επικλινείς καλλιεργούμενες εκτάσεις, όπου η διάβρωση αποτελεί τον μέγιστο κίνδυνο υποβάθμισης των ε- δαφών. Έτσι από την εφαρμογή του χαλαρώνονται όλα τα στρώματα μέχρι ένα βάθος 30 cm, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν τα φυτικά υλικά στην επιφάνεια και προστατεύουν το έδαφος από τη διαμελιστική δράση των σταγόνων της βροχής(=διάβρωση). Στους αγρούς που χρησιμοποιήθηκε παράροτρο ανεξάρτητα από το φυτικό είδος, η σπορά πρέπει να διενεργείται με σπαρτικές που είναι κατάλληλες για σπορά χωρίς προηγουμένως να δεχθεί το έδαφος κατεργασία. Καλλιεργητής: Ανάλογα, με τον τύπο οι καλλιεργητές εφαρμόζονται στην πρωτογενή κατεργασία, στο σχηματισμό της σποροκλίνης και τον έ- λεγχο των ζιζανίων. Ο καλλιεργητής αποτελείται από το πλαίσιο με δύο ή τρεις παράλληλες σειρές από σώματα ή σταβάρια. Τα σώματα μπορεί να συνδέονται με το πλαίσιο κατά τρόπο απόλυτα σταθερό. Σε πολλές όμως κατασκευές μεσολαβεί ένα ελατήριο, το οποίο αποτελεί μηχανισμό προστασίας των υνίων από τυχόν εμπόδια που απαντούν στο έδαφος. Τα υνία στον καλλιεργητή ή τα πέδιλα όπως αλλιώς λέγονται, διαφέρουν ως προς το σχήμα που μπορεί να ομοιάζει με λεπίδα, καρδιά, φτερά κ.λπ. Οι καλλιεργητές αναμοχλεύουν το έδαφος πιο έντονα από ό,τι τα υνάροτρα, όμως δεν πραγματοποιούν σημαντικής έκτασης αναστροφή του ε- δάφους. Έτσι περίπου το 50% των φυτικών υπολειμμάτων της προηγούμενης καλλιέργειας εξακολουθεί να βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους και μετά την επέμβαση με τον καλλιεργητή. Με βάση το βάθος κατεργασίας οι καλλιεργητές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) στους ελαφρείς, β) στους μέσους και γ) στους βαρείς.

7 Για αναμόχλευση και χαλάρωση βαθύτερων στρωμάτων από 40 cm βάθους, εφαρμόζονται οι υπεδαφοκαλλιεργητές ή οι εδαφοσχίστες. Αυτοί είναι ειδικές κατασκευές με ένα ή δύο σώματα, που έχουν εξαρτήματα τα οποία μετακινούνται μέσα στο έδαφος κατά τη λειτουργία τους προς επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος χαλάρωσης των βαθύτερων στρωμάτων του εδάφους. Σε αυτές τις κατασκευές υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης λίπανσης του υπεδάφους (βάθος cm). Η εφαρμογή των υπεδαφοκαλλιεργητών γίνεται στο πλαίσιο των εγγειοβελτιωτικών έργων. Εικόνα 8-3 Καλλιεργητής 8.3 Εργαλεία και μηχανήματα δευτερεύουσας κατεργασίας εδάφους Η δευτερεύουσα κατεργασία του εδάφους ξεκινάει από τη στιγμή ε- κείνη που έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πρωτογενής κατεργασία (για τις ελληνικές συνθήκες μετά τα φθινοπωρινά οργώματα). Μέχρι να πραγματοποιηθεί η σπορά πρέπει ο γεωργός να φέρει το χωράφι του σε μια τέ-

8 τοια κατάσταση, ώστε αυτό να εγγυάται την ομαλή βλάστηση και ανάδυση (φύτρωμα) των φυταρίων (χειμερινά σιτηρά - όσπρια, καλοκαιρινά σιτηρά - όσπρια κ.λπ.). Στη φυτοτεχνία η φάση αυτή έχει επέλθει, όταν σχηματισθεί η σποροκλίνη. Ανάλογα με την καλλιέργεια που προηγήθηκε και αυτής που θα α- κολουθήσει, ο γεωργός επεμβαίνει με ένα ή με διαφορετικό κάθε φορά εργαλείο ή μηχάνημα στο οργωμένο έδαφος. Οι στόχοι των εφαρμογών αυτών είναι: α) να ψιλοθρυμματίσει τα ανώτερα 10 cm της επιφάνειας του αγρού, β) να ισοπεδώσει το χωράφι για οικονομία νερού και σωστή σπορά (ισοβαθή και ίδιας πυκνότητας σποράς) και γ) να απαλλάξει τον αγρό από κάθε είδους βλάστηση, (αυτοφυή ή φυτά προηγούμενης καλλιέργειας). Για το σχηματισμό της σποροκλίνης καθίσταται αναγκαία η επέμβαση του γεωργού μέχρι 3-4 φορές το χρόνο με ένα συγκεκριμένο ή με κάποια εργαλεία της δευτερεύουσας κατεργασίας. Τα εργαλεία αυτά μπορεί να είναι: οι φρέζες, ελαφρείς - μέσοι καλλιεργητές, κοινές οδοντοσβάρνες, βωλοκόποι και δισκοσβάρνες (οι. τελευταίες εφαρμόζονται σε μεγαλύτερη έκταση). Εικόνα 8-4 Δισκοσβάρνα

9 τευσης 8.4 Εξοπλισμός σποράς, φύτευσης και μεταφύ- Η τοποθέτηση των σπόρων (προϊόντα εγγενούς πολλαπλασιασμού) ε- ξαρχής στην τελική θέση στο χωράφι, σε καθορισμένο για το φυτικό είδος βάθος και πυκνότητα και στη συνέχεια η κάλυψή τους με χώμα, χαρακτηρίζεται ως σπορά. Τα σιτηρά, τα όσπρια, τα ψυχανθή, όπως επίσης και τα τεύτλα (κτηνοτροφικά και ζάχαρης) σπέρνονται. Η διαδικασία της φύτευσης έχει σχέση με την τοποθέτηση εξαρχής στο κατάλληλο βάθος, στον αγρό, προϊόντων αγενούς πολλαπλασιασμού, ό- πως για παράδειγμα βολβών (π.χ. κρεμμυδιών), κονδύλων (π.χ. πατάτας) κ.λπ. Η μεταφύτευση είναι η διαδικασία τοποθέτησης στις τελικές θέσεις στο χωράφι (το βάθος τοποθέτησης εξαρτάται από το φυτικό είδος), των φυταρίων που προέρχονται από ειδικά σπορεία (π.χ. καπνοσπορεία) Είδη σποράς Εικόνα 8-5 Σπαρτικές μηχανές για διάφορα είδη καλλιεργειών

10 Στα σιτηρά, επειδή αυτά καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις σχεδόν σε όλες τις χώρες του βορείου ημισφαιρίου, αλλά και στα βιομηχανικά φυτά (ζαχαρότευτλα, βαμβάκι, ντομάτα κ.λπ.), λόγω της σημασίας τους για την εθνική οικονομία, σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες τεχνικές εξελίξεις στους τρόπους και τα μηχανήματα σποράς. Διακρίνονται οι εξής τρόποι σποράς: 1. Χύδην σπορά, διάχυτη ή στα πεταχτά: ο τρόπος αυτός προσομοιάζει της σποράς με το χέρι. Ο σπόρος διασκορπίζεται τελείως τυχαία στην επιφάνεια του χωραφιού και στη συνέχεια καλύπτεται με χώμα, συνήθως με τη βοήθεια μιας οδοντοσβάρνας. Η σπορά μπορεί να γίνει με ένα κοινό λιπασματοδιανομέα ή, σε μεγάλες εκτάσεις, από αέρος με ειδικό αεροσκάφος. 2. Γραμμική σπορά: στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται ειδικές σπαρτικές μηχανές με ένα μεγάλο αριθμό σπορέων, οι οποίοι απέχουν σταθερά μεταξύ τους (υπάρχουν ειδικές μηχανές για κάθε καλλιέργεια, (Εικ. 8-5). Ο σπόρος τοποθετείται στο αυτό βάθος και η πυκνότητα επί της γραμμής σποράς είναι καθορισμένη. Τη σπαρτική συνοδεύει εξάρτημα που αναλαμβάνει την κάλυψη των σπόρων (π.χ. αλυσίδα, Εικ. 8-5), συνιστάται η προσάρτηση στη σπαρτική εργαλείου που θα συμπιέζει ελαφρά το έδαφος (μικρός κύλινδρος), ώστε να διασφαλίζεται η πρόσφυση των σπόρων με το έδαφος. Οι σπόροι των σακχαρότευτλων σπέρνονται τα τελευταία χρόνια με πνευματικές μηχανές, δηλαδή γίνεται σπορά ατομικών σπόρων σε σταθερές αποστάσεις τοποθέτησης. Αν με τον τρόπο σχηματισμού σποροκλίνης ληφθεί υπόψη και η πρωτογενής κατεργασία του εδάφους, οι σπορές ταξινομούνται ως εξής: α. σπορά μετά από άροση, β. σπορά μετά από μειωμένη εδαφοκατεργασία (καλλιεργητής, φρέζα κ.λπ.) και γ) σπορά χωρίς κανενός είδους κατεργασίας εδάφους (απευθείας σπορά). 3. Σπορά χωρίς προετοιμασία (κατεργασία) του εδάφους: η διενέργεια της σποράς χωρίς καμιά προηγουμένως προετοιμασία του εδάφους συνδέεται με την κατασκευή μιας σπαρτικής στο Σταθμό Γεωργικής Έρευνας του Jealott's Hill της Αγγλίας και με τη χημική παραγωγή α- ποτελεσματικών ζιζανιοκτόνων. Η εξέλιξη αυτή εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρη την υφήλιο και ειδικότερα στις χώρες όπου αντιμεπώπιζαν προβλήματα των γεωργικών εδαφών από τη διάβρωση με το νερό. Τα κύρια εξαρτήματα της μηχανής αυτής είναι τα βυτία με ψεκαστικό

11 υλικό για την καταπολέμηση των ζιζανίων, μαχαίρια (ή δίσκοι) που προπορεύονται των σπορέων για χάραξη του εδάφους και κοπή των φυτικών κυρίως υλικών, φρεζάκια (4X4 cm), σπορείς (περισσότεροι των 10), δυνατότητα λίπανσης (σωλήνες), εξαρτήματα κάλυψης σπόρων (δίσκοι), τροχοί συμπίεσης των σπόρων, σκάφη σπόρου κ.λπ. Με την ειδική μηχανή φρεζάρονται ζώνες εδάφους 4X4 cm, όπου τοποθετούνται οι σπόροι (Εικ. 8-6). Εικόνα 8-6 Σπορά με την ειδική μηχανή μέσα στα άχυρα της προηγούμενης φυτείας Τα αποτελέσματα αυτού του είδους σποράς διαφέρουν από περιοχή της γης σε περιοχή, όπως επίσης και ως προς τον τύπο του εδάφους και το είδος της καλλιέργειας. Γενικώς στις τροπικές περιοχές της γης το σύστημα αυτό δίδει καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι σε περιοχές με ψυχρότερο κλίμα (κεντρική και βόρεια Ευρώπη). Μερικά από τα πλεονεκτήματα του συστήματος αυτού είναι: λιγότερη εξάρτηση της σποράς από τις εδαφικές συνθήκες (υγρασία), μικρότερο κόστος σε ενέργεια (δεν οργώνεται και δε σβαρνίζεται το έδαφος), συσσωρεύεται στο επιφανειακό έδαφος χούμος, άζωτο, φώσφορος κ.λπ. και εξοικονομείται χρόνος για τον παραγωγό.

12 Τα σπουδαιότερα μειονεκτήματα συνοψίζονται στα εξής: αυξάνεται η συνεκτικότητα του εδάφους στα 5-15 cm βάθος εδάφους, δεν υφίσταται δυνατότητα ενσωμάτωσης στο έδαφος λιπασμάτων (ανόργανων - οργανικών), δυσκολίες στην σωστή κάλυψη των σπόρων με χώμα και μικρότερη δυναμική στο φαινόμενο της ανοργανοποίησης των θρεπτικών στοιχείων. Εικόνα 8-7 Τρόποι φύτευσης πατάτας Α: με τα χέρια. Β: ημιαυτόματη μηχανή, Γ: αυτόματη μηχανή, Δ: καλή προβλάστηση πατατόσπορου Με το σύστημα της απευθείας σποράς μπορούν να σπαρθούν οι περισσότερες καλλιέργειες (σιτηρά, καλαμπόκι, σόγια, όσπρια, βαμβάκι κ.ά.).

13 Φύτευση Τόσο οι βολβοί όσο και οι κόνδυλοι παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, διότι φέρουν βλαστικά όργανα τα οποία δεν πρέπει να υποστούν μηχανικές κυρίως ζημιές. Τα προβλήματα αυτά είναι ιδιαίτερα μεγάλα στην πατατοκαλλιέργεια η οποία φυτεύεται μετά τη βλάστηση των ο- φθαλμών (Εικ. 8-7). Η φύτευση της πατάτας γίνεται σε σαμάρια (αναχώματα που κατασκευάζονται με ειδικά εργαλεία προετοιμασίας του εδάφους). Η τοποθέτηση των κονδύλων με το χέρι και στη συνέχεια η κάλυψή τους με χώμα χειρωνακτικά, συναντάται μόνο σε ελάχιστες περιοχές του βορείου ημισφαιρίου και της χώρας μας. Στην εικόνα 8-7 φαίνονται οι τρόποι φύτευσης της πατάτας στις περιοχές με εντατική πατατοκαλλιέργεια (π.χ. περιοχή Νευροκοπίου Δράμας). Η φύτευση γίνεται με μηχανικά μέσα. Οι σπαρτικές κονδύλων βασίζονται σε ταινίες που είναι τοποθετημένες στη μηχανή, είτε οριζόντια, είτε κατακόρυφα, και μεταφέρουν τις πατάτες στις τελικές θέσεις. Οι μηχανές φέρουν μηχανισμό ελέγχου πλήρωσης των υποδοχών με πατάτες. Μεταφύτευση Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει δύο στάδια: α) σπορά σπόρων σε σπορεία και β) ξερίζωμα φυταρίων και μεταφύτευση στις οριστικές θέσεις στον αγρό. Ενδείκνυται ο δεύτερος τρόπος σε κάποιες από τις πολυάριθμες σκαλιστικές καλλιέργειες*, όπως ο καπνός, κυρίως όμως στα διάφορα κηπευτικά είδη (ντομάτες, μελιτζάνες κ.λπ.). Η σπορά σε σπορεία επιτρέπει την προώθηση των διαδικασιών ανάπτυξης των φυτών, γιατί ελέγχονται οι συνθήκες με αποτέλεσμα να συντομεύεται η βλαστική φάση κάθε καλλιέργειας, ώστε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκμετάλλευσης της ίδιας καλλιέργειας δύο ή και περισσότερες φορές ανά έτος. Τα φυτά που μεταφυτεύονται αναπτύσσονται καλύτερα. Η μεταφύτευση μικρών εκτάσεων γίνεται με το χέρι, όμως σε μεγάλες εκτάσεις χρησιμοποιούνται ειδικές μηχανές. * Σκαλιστικές καλλιέργειες είναι όλες αυτές που σπέρνονται σε γραμμική μορφή, με τις σειρές να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 30 cm, ώστε ο χώρος να είναι μεγάλος και η καταπολέμηση των ζιζανίων να γίνεται με μηχανικά μέσα.

14 Τα φυτώρια που προέρχονται από σπόρους που σπάρθηκαν (σε μικρά κυτία με ειδικό υπόστρωμα -τύρφη, περλίτη κ.λπ.) και αναπτύσσονται σε ελεγχόμενους χώρους (π.χ. θερμοκήπια) είναι έτοιμα προς μεταφύτευση σε ένα διάστημα δύο περίπου μηνών και ονομάζονται σπορόφυτα. Σπορόφυτα για όλα σχεδόν τα κηπευτικά είδη παράγονται στη χώρα μας σε βιομηχανική βάση (Εικ. 8-8). Εικόνα 8-8 Σπορόφυτα έτοιμα προς εξαγωγή και μεταφύτευση στον αγρό. Απολύμανση σπόρων Πολλές ασθένειες μεταδίδονται μέσω των σπόρων και των φυτικών μερών. Ακόμη και απόλυτα υγιείς φυτείες δεν αποτελούν εγγύηση ότι ο σπόρος και τα φυτικά μέρη που παράγονται θα είναι και απαλλαγμένα από παράσιτα ασθενειών. Η πείρα απέδειξε ότι η απολύμανση των σπόρων για την καταπολέμηση των σπορογενών μολύνσεων είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για ασφαλείς, σταθερές και υψηλές αποδόσεις. Γι αυτό άλλωστε η απολύμανση του σπόρου είναι υποχρέωση εκ του νόμου για ό- σους εμπορεύονται σπόρους που απευθύνονται στους παραγωγούς. Απολύμανση είναι η χημική, φυσική ή θερμοφυσική μεταχείριση των σπόρων και των φυτικών μερών προς απονέκρωση των απαντωμένων και των εντός αυτών διαβιούντων παρασίτων και ασθενειών.

15 Τα σκευάσματα πρέπει να είναι αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των παρασίτων και των ασθενειών, όμως δεν πρέπει να βλάπτουν τη βλαστικότητα* των σπόρων. Η χρησιμότητα των σκευασμάτων απολύμανσης χαρακτηρίζεται με βάση το χημιοθεραπευτικό δείκτη **, ο οποίος πρέπει να μην ξεπερνά το 0,5. Γενικά τα χημικά μέσα για την προστασία των σπόρων ταξινομούνται σε ομάδες όπως: απολυμαντικά, επίπασης σπόρων, μέσα επικάλυψης σπόρων και μέσα ενάντια νομής σπόρων από πουλιά Καταπολέμηση ζιζανίων, εχθρών και ασθενειών α) Καταπολέμηση των ζιζανίων. Η καταπολέμηση των ζιζανίων μπορεί να πραγματοποιηθεί με : μηχανικά μέσα, φυσικά μέσα. χημικά και φυτοτεχνικά (αμειψισπορές, χλωρές λιπάνσεις κ.λπ.) Με μηχανικά μέσα. Τα μηχανικά μέσα καταπολέμησης των ζιζανίων έρχονται εκ νέου στο προσκήνιο. Υπενθυμίζεται ότι μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο δόθηκε μεγάλη προτεραιότητα στη χημική καταπολέμηση, ό- μως σήμερα η γνώση για τις συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία των * Είναι ο σχηματισμός οργάνου μετά την ωρίμανση και το πέρας της φάσης του λήθαργου του σπόρου. Ένδειξη βλαστημένου σπόρου είναι η εμφάνιση του ριζιδίου (είναι το πρώτο όργανο της βλάστησης του σπόρου). **Είναι ο λόγος μεταξύ θεραπευτικής δόσης (επιδρά εξοντωτικά ή ανασταλτικά στα παράσιτα) και της τοξικής δόσης (προκαλεί ζημιές στα φυτά).

16 ανθρώπων ορισμένων ζιζανιοκτόνων** αναβαθμίζει το ρόλο της μηχανικής καταπολέμησης των ζιζανίων (είναι η καταστροφή των ζιζανίων χωρίς χημικά σκευάσματα). Οι εξελίξεις στον τομέα της μηχανικής καταπολέμησης των ζιζανίων στις καλλιέργειες είναι αξιόλογες. Εικόνα 8-9 Τρόποι καταπολέμησης ζιζανίων α. σκάλισμα με χέρι, β. μηχανικό σκαλιστήρι, γ. εφαρμογή ζιζανιοκτόνου * Όλα τα ξένα προς την καλλιέργεια φυτά ονομάζονται "ζιζάνια ", ενώ ορθότερο είναι να λέγονται ανεπιθύμητα φυτά, γιατί πολλά από αυτά καλλιεργούνται (π.χ. το κριθάρι στα σιτάρια είναι ζιζάνιο). Ο όρος "ζιζάνιο" επινοήθηκε από την πλευρά της βιομηχανίας φυτοφαρμάκων. **Είναι χημικές ουσίες οι οποίες καταστρέφουν το σύστημα ανάπτυξης των φυτών συγκεκριμένων βοτανικών ομάδων. Χρησιμοποιούνται και ορμόνες σε υψηλές συγκεντρώσεις που καταπολεμούν π.χ. τα πλατύφυλλα ζιζάνια.

17 Η καταπολέμηση των ζιζανίων στις γραμμικές καλλιέργειες (συμπεριλαμβάνονται και τα σιτηρά) γίνεται με τους εξής τρόπους: α) με σκαλιστήρια χειρός και β) με μηχανοκίνητα σκαλιστήρια. Για πολλές ειδικές καλλιέργειες (1) έχουν κατασκευαστεί ειδικά εργαλεία χειρός, όμως για τα φυτά των μεγάλων καλλιεργειών*( 2 ) τα εργαλεία χειρός συμβάλλουν σε μικρό ποσοστό στην καταπολέμηση των ζιζανίων. Οι μεγαλύτερες εξελίξεις διαπιστώνονται στα μηχανικά σκαλιστήρια τα οποία περιλαμβάνουν: α) τα σκαλιστήρια με σταθερά σώματα, β) τα περιστροφικά και γ) τα σκαλιστήρια - φρέζες. Τα σκαλιστήρια - φρέζες τυγχάνουν μεγάλης εξάπλωσης σε περιοχές όπου κυριαρχούν σκαλιστικά είδη και κυρίως το βαμβάκι, τα τεύτλα, το καλαμπόκι, ο καπνός κ.λπ. Οι φρέζες προσαρμόζονται σε μια εργαλειοδοκό η οποία αναρτάται σε διαξονικό ελκυστήρα. Φυσική καταπολέμηση ζιζανίων. Αυτή βασίζεται στη χρήση φλόγας α- πό ρυθμιζόμενες φλογοβόλες μηχανές ή φλόγιστρα στις γραμμικές καλλιέργειες και ιδιαίτερα στη βαμβακοκαλλιέργεια. Ο τρόπος αυτός της καταπολέμησης των ζιζανίων είναι αρκετά διαδεδομένος στις άλλες χώρες (Ευρώπη και Αμερική) και ενδείκνυται ιδιαίτερα στη βιολογική καλλιέργεια( 3 ). Ψεκαστικά και επιπαστήρες Αναμφισβήτητα η καταπολέμηση των ζιζανίων, των εχθρών και των α- σθενειών στις μέρες μας γίνεται κυρίως με τη χρήση των ζιζανιοκτόνων (σκευάσματα κατά των ζιζανίων), εντομοκτόνων (σκευάσματα κατά των εντόμων) και των μυκητοκτόνων (σκευάσματα κατά των μυκήτων). Κανένας άλλος κλάδος της γεωργίας δεν εξελίσσεται τόσο γρήγορα, όσο αυτός (1) Είναι καλλιέργειες που δεν καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις, όμως α- παιτούν ειδικές τεχνικές και αποφέρουν στον παραγωγό υψηλό εισόδημα (π.χ. σπαράγγι, αμπέλι κ.λπ.). (2) Ως φυτά μεγάλης καλλιέργειας θεωρούνταιι αυτά που σπέρνονται σε πολύ μεγάλες εκτάσεις και έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους όσον αφορά τα μέσα παραγωγής (π.χ. σιτηρά, καλαμπόκι κ.ά.). (3) Η βιολογική καλλιέργεια σε αντίθεση με τη συμβατική δεν επιτρέπει τη χρήση στη φάση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων συνθετικών χημικών ουσιών (π.χ. φυτοφαρμάκων, ορμονών, απολυμαντικών, λιπασμάτων κ.λ.π.).

18 των γεωργικών φαρμάκων. Η εμφάνιση κάθε χρόνο ενός σημαντικού α- ριθμού σκευασμάτων αποτελεί απόδειξη για του λόγου το αληθές. Η χημική καταπολέμηση των εχθρών των καλλιεργειών στη χώρα μας άρχισε ουσιαστικά γύρω στα 1945 στις φυτείες των σιτηρών (καταλάμβαναν πάνω από στρέμματα) με την εμφάνιση σε αυτές των πλατύφυλλων* ζιζανίων. Η παράλειψη εφαρμογής συστημάτων αμειψισποράς** (προώθηση της μονοκαλλιέργειας) και η εντατικοποίηση της ανόργανης λίπανσης με εμφάνιση των αζωτούχων οδήγησε στον πολλαπλασιασμό των αγρωστωδών** ζιζανίων (π.χ. αγριοβρώμης, βέλιουρα κ.ά.). Δε θα αναφερθούμε στην πορεία ανάπτυξης της βιομηχανίας παραγωγής φυτοφαρμάκων, η οποία είναι εντυπωσιακή και σημειώνει χρόνο με το χρόνο άλματα στους τρόπους και τα μέσα εφαρμογής των σκευασμάτων κατά των ζιζανίων των εχθρών και των ασθενειών των φυτών. Τα εργαλεία εφαρμογής των σκευασμάτων της φυτοπροστασίας διακρίνονται: α) στους απλούς ψεκαστήρες, β) στα ψεκαστικά συγκροτήματα για τα φυτά των μεγάλων καλλιεργειών και γ) στους επιπαστήρες. Εικόνα 8-10 Σύγχρονα ψεκαστικά μέσα * Είναι η συστηματική καλλιέργεια εναλλαγής φυτών στον ίδιο αγρό. Κάθε φυτικό είδος επανέρχεται στο ίδιο χωράφι, ανάλογα κάθε 2, 3 κ.ο.κ. έτη. **Τα αγρωστώδη ζιζάνια ανήκουν στη βοτανική οικογένεια των αγρωστωδών, είναι λεπτόφυλλα, σχηματίζουν θυσσανώδες ριζικό σύστημα και εμφανίζουν μεγάλη ανθεκτικότητα στα ορμονικά σκευάσματα.

19 Οι ψεκαστήρες (επινώτιοι και μεγαλύτεροι) κατανέμουν το διάλυμα α- πό φάρμακο και νερό είτε σε ολόκληρη την επιφάνεια του αγρού, είτε στις γραμμές των φυτών. Αποτελούνται από το αποθηκευτικό δοχείο για το υ- γρό και την αντλία που ρυθμίζει τον τρόπο διανομής του υγρού. Αυτοί διακρίνονται στους ψεκαστήρες γενικής χρήσης και στους νεφελοψεκαστήρες (εξειδικευμένοι για τη δενδροκομία). Τα ψεκαστικά συγκροτήματα είναι κατασκευασμένα από μέταλλο με ανοξείδωτη εσωτερική επιφάνεια ή από πλαστικό, κάτι που τελευταία κυριαρχεί. Υπάρχει ανομοχλευτικό εξάρτημα. Ολόκληρο το σύστημα είναι σε πλαίσιο τέτοιο που επιτρέπει την ανάρτησή του στο υδραυλικό σύστημα του ελκυστήρα. Στις νεώτερες κατασκευές υπάρχει και αντλία που παίρνει κίνηση από τον ελκυστήρα. Οι επιπαστήρες είναι συσκευές εφαρμογής φαρμάκων που βρίσκονται σε μορφή μη βρέξιμης σκόνης και υγρών που είναι αναμεμιγμένα με στερεές αδρανείς ουσίες. Το μείγμα αυτό των φαρμάκων σκορπίζεται στα φυτά σε στερεή μορφή με μηχανήματα που είναι γνωστά ως επιπαστήρες. Ο επιπαστήρας αποτελείται από το δοχείο αποθήκευσης του υλικού, τον ανεμιστήρα και το εξάρτημα μεταφοράς και διανομής της σκόνης στα φυτά. 8.6 Αραίωμα φυτών Στις γραμμικές καλλιέργειες συνήθως σπέρνονται περισσότεροι σπόροι από τον επιθυμητό τελικό αριθμό φυτών. Περισσότερα φυτά ανά επιφάνεια εδάφους σημαίνει αύξηση των ανταγωνιστικών συνθηκών μεταξύ των ίδιων των φυτών με αποτέλεσμα τη μείωση των αποδόσεων. Το αραίωμα μπορεί να γίνει με το χέρι, όπου υπάρχει εργατικό δυναμικό, και ό- που το κόστος της χειρωνακτικής εργασίας συμφέρει. Σε μεγάλες εκτάσεις το αραίωμα γίνεται μηχανικά, με μηχανές που έχουν κατασκευασθεί για το σκοπό αυτό. Μαχαίρια. Αυτά είναι προσαρμοσμένα σε περιστρεφόμενους τροχούς κατακόρυφους και κάθετους ως προς την κατεύθυνση κίνησης του ελκυστήρα. Τα μαχαίρια κόβουν και καταστρέφουν τα φυτά της γραμμής ανά διαστήματα τα οποία ρυθμίζονται από την ταχύτητα περιστροφής ή παλινδρόμησης αυτών και από την ταχύτητα του ελκυστήρα. Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι καταστρέφει αδιακρίτως τα φυτά (καλλιεργούμενα ή ζιζάνια) με αποτέλεσμα, αν το φύτρωμα είναι αραιό, να προκύπτουν μικρά ή μεγάλα κενά στον αγρό. Με την εξάπλωση των σκαλιστικών καλλιεργειών και συγκεκριμένα των ζαχαρότευτλων σημειώθηκαν ταυτόχρονα σημαντικές πρόοδοι στο

20 αραίωμα των τεύτλων. Τελευταίες επιτεύξεις στον τομέα αυτό αποτελούν οι μηχανές με φωτοκύτταρα. Οι ηλεκτρονικοί αυτοί αισθητήρες δεν έχουν ακόμα ικανότητα διάκρισης μεταξύ καλλιεργούμενων και μη φυτών. Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει το φύτρωμα φυτών σε κάθε όρχο, ώστε τελικώς να μη δημιουργηθούν περιοχές με αριθμό φυτών κάτω από τον επιθυμητό. Τόσο ο μηχανικός αραιωτήρας όσο και οι μηχανές με ηλεκτρονικούς αισθητήρες απαιτούν επισταμένη ρύθμιση προ της εφαρμογής τους. 8.7 Μηχανήματα μεταφοράς και εφαρμογής οργανικών λιπασμάτων (κομπόστ* κ.λπ) Τα οργανικά λιπάσματα ενσωματώνονται στο έδαφος σε μεγάλες ποσότητες γι αυτό απαιτούνται ειδικά διαμορφωμένα μηχανήματα τα οποία διακρίνονται σε δύο βασικούς τύπους: πλατφόρμες με κινούμενα δάπεδα και συστήματα σκορπισμού και δοχεία ή βυτία με περιστρεφόμενο άξονα και αλυσίδες Τα στερεά ανόργανα λιπάσματα εφαρμόζονται είτε στα "πεταχτά" με το χέρι με ειδικούς λιπασματοδιανομείς ή ακόμη και με αεροπλάνα, είτε δίπλα στις γραμμές των φυτών με ειδικές μηχανές. Όπως περιγράφηκε ήδη οι νεώτερου τύπου σπαρτικές μηχανές διαθέτουν και σύστημα ταυτόχρονης λίπανσης. * κομπόστ είναι χωνεμένο μίγμα οργανικών υλικών (φυτικών και ζωικών) με ανόργανα συστατικά (χώμα, τύρφη, κ.ά.). Τα κομποστ είναι εδαφοβελτιωτικά και περιέχουν σε συνάρτηση με τις αρχικές πρώτες ύλες, θρεπτικά στοιχεία, χούμο και έμβιους οργανισμούς (κυρίως γαιοσκώληκες).

21 8.8 Συγκομιδή - Θεριζοαλωνισμός Η συγκομιδή μπορεί να ξεκινήσει από τη στιγμή που ο σπόρος έχει φυσιολογικά ωριμάσει. Στα σποροδοτικά φυτά (π.χ. σιτηρά), η ωρίμανση του σπόρου ελέγχεται ακριβέστερα με βάση το ποσοστό υγρασίας. Ο θεριζοαλωνισμός σήμερα είναι εργασία πλήρως μηχανοποιημένη. Εικόνα 8-11 Θεριζοαλωνιστική μηχανή

22 Σε καλλιέργειες όπου συλλέγονται τα φύλλα (π.χ. καπνός), η ωρίμανση έχει επέλθει όταν τα κατώτερα φύλλα έχουν αποχρωματισθεί και είναι εμφανώς κιτρινότερα των φύλλων που βρίσκονται πιο ψηλά. 8.9 Συστήματα άρδευσης Βασικός παράγων αύξησης της γεωργικής παραγωγής είναι η εφαρμογή των αρδεύσεων κατά τρόπο ορθολογικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο, αφού είναι σε όλους μας γνωστό ότι το νερό είναι πλέον φυσικό αγαθό σε ανεπάρκεια. Ο άνθρωπος έχει επινοήσει διάφορες τεχνικές και συστήματα συλλογής, μεταφοράς, εφαρμογής και ελέγχου του χρησιμοποιούμενου νερού στις αρδεύσεις. Οι τύποι των αντλητικών συγκροτημάτων που χρησιμοποιούνται για γεωργική χρήση είναι πολλοί. Τα συστήματα άρδευσης δηλ. η τεχνική της κατανομής του νερού στον αγρό, είναι τα παρακάτω: α) Η επιφανειακή άρδευση. Το νερό διοχετεύεται επιφανειακά στα φυτά με διάφορους τρόπους, όπως αυλάκια, λωρίδες, λεκάνες κατάκλισης κ.λπ. Η επιφανειακή άρδευση περιοχών ανήκει στα γνωστά εγγειοβελτιωτικά έργα. Ένα αρδευτικό έργο περιλαμβάνει τον κεντρικό αγωγό (κανάλι) και τους δευτερεύοντες αγωγούς που διέρχονται δίπλα από τους αγρούς. β) Η τεχνητή βροχή. Το νερό χορηγείται στα φυτά με ειδικό εξοπλισμό α- φού πρώτα διασπαστεί σε σταγονίδια, γ) Η τοπική άρδευση ή άρδευση με σταγόνες και μικροεκτοξευτήρες: Το νερό φτάνει στην περιοχή του ριζικού συστήματος των φυτών με ειδικό εξοπλισμό.

23 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συμβολή των γεωργικών μηχανημάτων στην ανάπτυξη της Γεωργίας, ήταν και είναι μια εξέλιξη σε ένα επιχειρηματικό πεδίο που συνέχεια διευρύνεται για μεγιστοποίηση της παραγωγής αγαθών με τις μικρότερες δυνατές θυσίες και τα λιγότερα μέσα. Τα σύγχρονα γεωργικά μηχανήματα είναι πολυσύνθετα και πανάκριβα "εργαλεία", που για να αποδώσουν απαιτούν από τους χειριστές τους να γνωρίζουν πολύ καλά, τόσο τις αρχές λειτουργίας τους, όσο και τους σκοπούς που επιδιώκονται σε κάθε καλλιεργητική εργασία που καλούνται να υποστηρίξουν. Η αύξηση του εισοδήματος των αγροτών που μπορούν να επωφεληθούν από τις εφαρμογές της εκμηχάνισης στο γεωργικό τομέα, είναι μια πραγματικότητα, αφού η συνεισφορά της μυϊκής δύναμης στην παραγωγή των γεωργικών προϊόντων δεν μπορεί να συγκριθεί με την αντίστοιχη της μηχανής. Η έκρηξη της Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας δεν θα μπορούσε βέβαια να αφήσει ανέγγιχτο τον Πρωτογενή Τομέα. Σύγχρονα συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνολογίες Laser, δορυφορικά συστήματα κ.λπ. είναι στη διάθεση πολλών γεωργικών επιχειρήσεων (σε παγκόσμιο επίπεδο), με σκοπό την μείωση του κόστους παραγωγής, την έγκαιρη εκτέλεση και τη βελτίωση της ποιότητος των εργασιών καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 9 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα κατεργασίας του Εδάφους Ι Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 9 ο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 10 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα κατεργασίας του Εδάφους ΙΙ Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 10 ο

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας ΘΑΛΗΣ «Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας» Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας Γιουβανίδης Ευστράτιος Γεωπόνος Ερευνητής Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΘ Σκοπός Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ Ξελάκκωμα (λεκάνη βάθους 10 cm) Σκάψιμο (σε βάθος 15-20 cm μετά το κλάδεμα) Σκάλισμα (σε βάθος 5-8 cm μετά την καρπόδεση) ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Δίυνα

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 11 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα σποράς και φύτευσης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΠΟΡΑ - ΦΥΤΕΥΣΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 10 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα δευτερογενούς κατεργασίας του εδάφους Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΜΗΧΑΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 11 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα Σποράς και Φύτευσης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 11 ο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί με διεθνείς συμβάσεις που την υποχρεώνουν να επιτύχει μέχρι το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας

Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας Συστήματα εκμετάλλευσης της γης Shifting cultivation εκχέρσωση εδαφών Με τέτοια στενότητα γης; Συστήματα εκμετάλλευσης της γης Αγρανάπαυση «Παροπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΗ

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΗ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΗ Η εμφάνιση της γεωργίας στη Γη συμπίπτει με τη σταδιακή απομάκρυνση του ανθρώπου από τη νομαδική ζωή και τη μόνιμη εγκατάστασή του σε συγκεκριμένες περιοχές. Η φροντίδα για

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός κήπος Πρακτικές βιολογικής γεωργίας

Σχολικός κήπος Πρακτικές βιολογικής γεωργίας Σχολικός κήπος Πρακτικές βιολογικής γεωργίας Μιχαηλίδου Ειρήνη ΚΠΕ Λαυρίου ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Συμβατική γεωργία Ολοκληρωμένη γεωργία (διαχείριση) Παραδοσιακή γεωργία Φυσική γεωργία Αειφόρος γεωργία Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3) Το πείραμα αυτό περιλαμβάνει τη σύγκριση πέντε μεθόδων κατεργασίας του εδάφους σε τέσσερα διαφορετικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου

Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου Απότηνστιγμήπουοάνθρωποςαπέκτησε μόνιμη κατοικία άρχισε την κατοικιδιοποίηση τωνζώωνκαιτωνφυτών. Τα πρώτα καλλιεργούμενα φυτά προήλθαν πιθανώς τυχαία από σπόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Γεωργία και εξέλιξή της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Ταξινόμηση, ανατομία και μορφολογία. των φυτών μεγάλης καλλιέργειας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Γεωργία και εξέλιξή της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Ταξινόμηση, ανατομία και μορφολογία. των φυτών μεγάλης καλλιέργειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Γεωργία και εξέλιξή της 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1.1.1. Περιεχόμενο του μαθήματος... 17 1.1.2. Η γεωργία ως τέχνη και επιστήμη... 18 1.1.3. Βραχεία ιστορική αναδρομή... 18 1.1.4. Η

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΕΑΡΙΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΕΑΡΙΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΕΑΡΙΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Σύνοψη, προαπαιτούµενη γνώση για τα εαρινά ζιζάνια Τα εαρινά ζιζάνια αναπτύσσονται ταχύτατα στις ανοιξιάτικες καλλιέργειες, αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα σε αυτές και η έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

ειδική φυτοπαθολογία οπωροκηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας 5. Rhizoctonia spp. Sclerotium spp. Sclerotinia spp.

ειδική φυτοπαθολογία οπωροκηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας 5. Rhizoctonia spp. Sclerotium spp. Sclerotinia spp. ειδική φυτοπαθολογία οπωροκηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας 5. Rhizoctonia spp. Sclerotium spp. Sclerotinia spp. Rhizoctonia spp. R. solani τέλεια μορφή Βασιδιομύκητας Thanatephorus cucumeris ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ(192/03) ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκη 2012 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2)

1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) Το πείραμα περιλαμβάνει την σύγκριση 12 ενεργειακών καλλιεργειών (6 αρδευόμενων και 6 ξηρικών) σε συνδυασμό με δύο διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ M.Sc., Ph.D. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Κομοτηνής Σαν αμειψισπορά θεωρείται η εγκατάσταση σε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές

Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ Επιμορφωτικό σεμινάριο:«καλλιεργώ στην πόλη μου, στο σχολείο μου» Σάββατο 31/10/2015 Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά δικαιώματα

Επαγγελματικά δικαιώματα Επαγγελματικά δικαιώματα ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΙΕΞΟ ΟΙ Στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του

Διαβάστε περισσότερα

1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3)

1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3) 1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3) Το πείραμα αυτό περιλαμβάνει τη σύγκριση πέντε μεθόδων κατεργασίας του εδάφους σε τέσσερα διαφορετικά συστήματα αμειψισποράς. Εγκαταστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αναπαραγωγή (reproduction) ζιζανίων Εγγενής αναπαραγωγή (sexual

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Κομοτηνή, 10-01-2014 Χρήστος Τσώλης Γεωπόνος Μονσάντο Ελλάς Ποια είναι η Monsanto; Προϊόντα και Τεχνολογία Παροχή Εργαλείων που βοηθούν στην Αύξηση Παραγωγής, Διατήρηση Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 12 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα ψεκασμού Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ Είναι μηχανήματα που διασκορπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ζιζανίων...21 1.4 Κατάταξη ζιζανίων...22

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Μηχανική καταπολέμηση ζιζανίων και εχθρών των φυτών

Κεφάλαιο 3. Μηχανική καταπολέμηση ζιζανίων και εχθρών των φυτών Κεφάλαιο 3. Μηχανική καταπολέμηση ζιζανίων και εχθρών των φυτών Σύνοψη Τα ζιζάνια είναι φυτά που φυτρώνουν εκεί που δεν χρειάζονται και ανταγωνίζονται τα καλλιεργούμενα μειώνοντας τις αποδόσεις. Αναμφίβολα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γούλα Ιωάννα-Μαρία Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ & ΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ & ΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ & ΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σωτήριος Θ. Παπαδόπουλος Γεωπόνος Δνση Αγρ. Οικ. & Κτην. ΠΕ Καβάλας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καύση των φυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Μηχανήματα αραιώματος των φυτών

Κεφάλαιο 4. Μηχανήματα αραιώματος των φυτών Κεφάλαιο 4. Μηχανήματα αραιώματος των φυτών Σύνοψη Η βελτίωση των σπαρτικών μηχανών και της προετοιμασία της σποροκλίνης και η υψηλή ποιότητα του σπόρου οδήγησε στην σπορά και τοποθέτηση του σπόρου εκεί

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών. για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών. για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Περιεχόμενα Παρουσίαση Κοινοπραξίας Βιοκαυσίμων Γεωργικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα

Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα ρ. E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (.Ε) Τηλ. 281 0 245851, Fax. 281 0 245873, ekab@nagref-her.gr Τι είναι η εδαφοκάλυψη Εδαφοκαλυψη είναι η µέθοδος κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 6 : Γεωργικός ελκυστήρας Τύποι γεωργικών ελκυστήρων Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Σημειώσεις Εργαστηρίου) Β Μέρος Άρτα, 2016 1 2 Εργαστήριο 9 ο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 Ημερομηνία εκτύπωσης: Φεβρουάριος 2015 έγκαιρο έλεγχο των ζιζανίων απλοποιείστε τον Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 www.bayercropscience.gr ΠPΣXH ΣTIΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΣΠΑΡΤΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΤΑΤΑ Solanum Tuberosum

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΣΠΑΡΤΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΤΑΤΑ Solanum Tuberosum ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΣΠΑΡΤΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΤΑΤΑ Solanum Tuberosum ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 i Νικόλαος Ι. Σπάρτσης ΠΑΤΑΤΑ, Solanum Tuberosum C P ublish Eκδόσεις: ity Κίτρους Επισκόπου 7 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΜΙΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΜΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΠΑΜΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΑΜΙΑΣ Χαράλαμπος Θανόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Η πατάτα είναι καλλιέργεια πολύ απαιτητική ως προς τις εδαφικές συνθήκες ανάπτυξης. Ευδοκιμεί σε εδάφη βαθιά,

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση Δασική Εδαφολογία Εδαφογένεση Σχηματισμός της στερεάς φάσης του εδάφους Η στερεά φάση του εδάφους σχηματίζεται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων μαζί με τα προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκων: Δ. ΣΑΒΒΑΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Το ριζικό σύστημα αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 01 Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Πατάτες Ποιότητα 3 Να έχουν χαμηλό ποσοστό νιτρικών αλάτων (που ως γνωστό είναι βλαβερά για την υγεία των νεαρών ατόμων) και να μην έχουν υπολείμματα

Πατάτες Ποιότητα 3 Να έχουν χαμηλό ποσοστό νιτρικών αλάτων (που ως γνωστό είναι βλαβερά για την υγεία των νεαρών ατόμων) και να μην έχουν υπολείμματα Πατάτες Πατάτες Ποιότητα 3 Να έχουν χαμηλό ποσοστό νιτρικών αλάτων (που ως γνωστό είναι βλαβερά για την υγεία των νεαρών ατόμων) και να μην έχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων πέραν των επιτρεπτών ορίων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών

φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών κλάση: Oomycetes θαλλός: κοινοκύτταρο μυκήλιο με πλούσια διακλάδωση κυτταρικά τοιχώματα με κυτταρίνη αντί για χιτίνη σαπρόφυτα παράσιτα περιβάλλον: υψηλή υγρασία αγενής αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα)

ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα) ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα) Α. Η άργιλος (ηλεκτρικό φορτίο) συγκρατεί κατιόντα (+) και τα ανταλλάσει

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr 29/10/2013 Η λίπανση των καλλιεργειών αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα της γεωργικής πρακτικής. Τα λιπάσματα, οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) Ελεγχόμενο Αντίτυπο : ΝΑΙ ΟΧΙ 1 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) 1.1. Λίπανση Την περίοδο που ξεκινάει η λίπανση ο Επιβλέπων Γεωπόνος κοινοποιεί στον κάθε παραγωγό συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ Οι περιοχές των τροπικών δασών όπως βλέπεις και στον παραπάνω παγκόσμιο χάρτη, βρίσκονται στη Νότια Αμερική(γύρω από τον ισημερινό), στη Βόρεια Αμερική(ανάμεσα από τον Τροπικό του

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση:

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: ΚΑΣΤΑΝΙΑ Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Faqgaceae Castanea mollissima (κινέζικη Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. crenata (Ιαπωνική Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. sativa (Ευρωπαϊκή Καστανιά)

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση η.5. Εκφώνηση: Οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία ενός ψεκασμού είναι: Α.

Ερώτηση η.5. Εκφώνηση: Οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία ενός ψεκασμού είναι: Α. Ερώτηση η.5. Εκφώνηση: Οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία ενός είναι: Ο τρόπος εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων Οι καιρικές συνθήκες Το στάδιο ανάπτυξης του φυτού καθώς και το στάδιο ανάπτυξης του

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη Τύποι Φυτών Ετήσια Διετή Πολυετή Ποώδη Ξυλώδη Δένδρα Θάμνοι Ανατομική των αγγειωδών φυτών Κύτταρο Ιστός Όργανο Φυτό Υπόγειο μέρος Υπέργειο μέρος Ρίζα Βλαστοί ή στελέχη Ιστοί του βλαστού Εφυμενίδα Επιδερμίδα

Διαβάστε περισσότερα

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Εισηγητής: Γιάννης Λιοντήρης, Γεωπόνος - MSc Περιβάλλοντος, Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας Στόχοι της συνάντησης Δεν θα εξετάσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Αρδεύσεις Στραγγίσεις Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Μηχανική Σύσταση Εδάφους Χονδρή άμμος: 2 έως 0,2 mm Λεπτή άμμος: 0,2 έως 0,05 mm Ιλύς: 0,05 έως 0,02

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο λίπασμα θα ρίξουμε;

Πόσο λίπασμα θα ρίξουμε; Θρέψη φυτού Θρέψη αζώτου: τον Χειμώνα όχι πρόσληψη Ν, Άνοιξη έως και άνθιση έδαφος ψυχρό και απαιτήσεις μηδαμινές άρα ελάχιστη πρόσληψη Ν, με εκβλάστηση μεγάλες απαιτήσεις από αποθηκευμένο Ν και από το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουν περάσει περίπου 15 χρόνια από τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΛΥΚΙΣΚΟΣ ( HUMULUS LUPULUS) (γερμανικά HOPFEN και αγγλικά HOPS. Ο Γεωπόνος Παύλος Καπόγλου αναφέρθηκε στις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Ρύπανση του εδάφους

4.2 Ρύπανση του εδάφους 110 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 4.2 Ρύπανση του εδάφους Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ρυπαίνουν το έδαφος Ερωτήσεις κατανόησης θεωρίας και προβλήματα 2-1. Η ρύπανση του εδάφους οφείλεται κυρίως στη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Προσθήκη θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος

Κεφάλαιο 2. Προσθήκη θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος Κεφάλαιο 2. Προσθήκη θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος Σύνοψη Τα φυτά, για να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, πρέπει να μπορούν να πάρουν τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται κυρίως από το έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) 1.1. Λίπανση Την περίοδο που ξεκινάει η λίπανση ο Επιβλέπων Γεωπόνος κοινοποιεί στον κάθε παραγωγό συμπληρωμένο το Έντυπο Ε-02: «Εντολή Λίπανσης», όπου καταγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Εισαγωγικές Έννοιες Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Καλλιέργεια in vitro (= μέσα σε γυαλί): η καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 Μικροπολλαπλασιασμός 2 Μικροπολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ «Βελτίωση της Πατατοκαλλιέργειας με Χρήση Εξειδικευμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΘΕΩΡΙΑ Οκτώβριος 2012(Εξεταστική Σεπτεμβρίου) 1)Πρώιμη ή όψιμη σπορά στο βαμβάκι στις Σέρρες?και γιατί? 2) Αποφύλλωση στο βαμβάκι,την επιλέγουμε και γιατί? 3)Τι γνωρίζετε για τον επίσπορο και συγκαλλιεργούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης Οδηγός φυτεύσεων Επιλογή θέσης φύτευσης Η θέση φύτευσης επιλέγεται, µε βάση τις τοπικές συνθήκες, το µέγεθος της επέµβασης και το σκοπό που θα εξυπηρετήσει. Η επιβίωση του φυτού κρίνεται από το βάθος του

Διαβάστε περισσότερα

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του.

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. ΒΒ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ - Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. - Η αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες ποικίλλει. Τα αναπτυγμένα φυτά μπορεί να αντέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής παραγωγής Εργαστήριο Μηχανολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής παραγωγής Εργαστήριο Μηχανολογίας 'l&jwkh Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής παραγωγής Εργαστήριο Μηχανολογίας Πτυχιακή όιατριβή με θέμα: Σύγκριση ενεργειακών αναγκών, τριών διαφορετικοη κατεργασιών εδάφους για σπορά,

Διαβάστε περισσότερα

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία Ιδιότητες και αποτελέσματα UTEC 46 = Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Η Ουρία είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα αζωτούχα λιπάσματα, συνδυάζοντας τις υψηλές λιπαντικές μονάδες και την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ. Ύψος υδατικού ορίζοντα Ετήσια βροχόπτωση και αποθέματα νερού

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ. Ύψος υδατικού ορίζοντα Ετήσια βροχόπτωση και αποθέματα νερού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ Επιλογή τοποθεσίας Εποχικές Θερμοκρασίες Θερμοκρασία σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών για διακοπή λήθαργου Ελάχιστες θερμοκρασίες Ημέρες απαλλαγμένες παγετού Επίδραση υδάτινων όγκων

Διαβάστε περισσότερα