In vivo 23: (2009)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "In vivo 23: 171-176 (2009)"

Transcript

1 In vivo 23: (2009) Μελετη: Τα αποτελέσµατα της ερευνας στην θεραπεία ασθενών µε µεταστατικό καρκίνο, µε κλασική χηµειοθεραπεία και συνδυασµένη χηµειοθεραπεία µε Αλόη Αρµπορέσενς (Aloe Arborescens) PAOLO LISSONI 1, FRANCO ROVELLI 1, FERNANDO BRIVIO 2, ROMANO ZAGO 3, MASSIMO COLCIAGO 4, GIUSEPPINA MESSINA 1, ADELIO MORA 1 and GIORGIO PORRO 1 1 Τµήµα Ακτινολογικής Ογκολογίας, 2 Τµήµα Χειρουργικής, St. Gerardo Hospital, Monza, Μιλάνο; 3 Aloe Foundation, Isernia; 4 I.N.R.C.A Laboratory of Analysis, Lecco, Italy Περίληψη. Ιστορικό. Οι πρόσφατες εξελίξεις της ανάλυσης της ογκολογικής ανοσοβιολογίας των καρκινικών όγκων καταδεικνύουν τη δυνατότητα βιολογικού χειρισµού της αποτελεσµατικότητας και της τοξικότητας της αντικαρκινικής χηµειοθεραπείας από ενδογενείς και εξωγενείς ανοσορυθµιστικές ουσίες. Η αλόη αρµπορέσενς είναι ένα από τα σηµαντικότερα φυτά µε αντικαρκινική δράση ενώ οι αντινεοπλασµατικές ιδιότητές της οφείλονται σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς µηχανισµούς, και βασίζονται στην αντι-υπερπλαστική και αντιοξειδωτική της δράση. Οι αντι-υπερπλαστικές της ιδιότητες οφείλονται στα µόρια ανθρακίνης και ανθρακινόνης ενώ η ανοσοδιεγερτική της δράση οφείλεται, κυρίως, στην ακεµαννάνη (ακετυλική µαννόζη). Ασθενείς και Μέθοδοι: Τυχαιοποιήθηκε µελέτη για τη χορήγηση χηµειοθεραπείας συνδυασµένη ή όχι µε αλόη αρµπορέσενς. Σχεδιάστηκε µελέτη προκειµένου να ενταχθούν 240 ασθενείς µε µεταστατικούς συµπαγείς κακοήθεις όγκους. Σύµφωνα µε τον ιστολογικό τύπο και την κλινική κατάσταση του όγκου οι ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα έλαβαν αγωγή µε σισπλατίνη και ετοποσίδη ή βινορελµπίνη χορηγούµενη άπαξ κάθε εβδοµάδα. Οι ασθενείς µε καρκίνο του παχέος εντέρου έλαβαν αγωγή µε οξαλιπλατίνη και 5-φλουορουρακίλη (5-FU). Οι ασθενείς µε καρκίνο του στοµάχου έλαβαν αγωγή τζεµσιταµπίνης χορηγούµενη άπαξ κάθε εβδοµάδα. Η αλόη αρµπορέσενς χορηγήθηκε από το στόµα σε δόση 10ml τρεις φορές την ηµέρα. Αποτελέσµατα: Επιτεύχθηκε σηµαντικά υψηλότερος έλεγχος σε ασθενείς στους οποίους συγχορηγούνταν αλόη αρµπορέσενς σε σύγκριση προς τη χηµειοθεραπεία µόνον όπως επίσης και το ποσοστό τριετούς επιβίωσης. Συµπέρασµα: Η παρούσα µελέτη φαίνεται να καταδεικνύει ότι η αλόη αρµπορέσενς µπορεί να συνδυαστεί επιτυχώς µε χηµειοθεραπεία προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά της ως προς τον ρυθµό υποστροφής των όγκων και το χρόνο επιβίωσης. Η πρόσφατη σύνθεση των χηµειο-βιοχηµειοθεραπευτικών σχηµάτων µπορεί να αντιστοιχεί σε µια πολύ απλή αλλά πολλά υποσχόµενη στρατηγική για τη θεραπεία των ανθρώπινων νεοπλασιών (1-3). Οι συνδυασµοί των χηµειοβιοχηµειοθεραπευτικών αγωγών αναπτύχθηκαν αποσκοπώντας να συνδέσουν την κυτταροτοξική δράση της αντικαρκινικής χηµειοθεραπείας µε µόρια που είναι ικανά να ρυθµίσουν την αντικαρκινική βιολογική απόκριση και να εξουδετερώσει την κατασταλτική δράση της αντικαρκινικής χηµειοθεραπείας στο ανοσοβιολογικό σύστηµα του ξενιστή, γεγονός που παίζει θεµελιώδη ρόλο στον έλεγχο της εξέλιξης και διασποράς του όγκου (4-7). Συνεπώς, το σκεπτικό της σύνδεσης µεταξύ αντικαρκινικής χηµειοθεραπείας και παραγόντων που τροποποιούν έγκειται στην αποφυγή της βλάβης που προκαλεί η χηµειοθεραπεία στην ανοσοβιολογική απόκριση του ξενιστή κατά του όγκου. Αποµονώθηκε µεγάλη ποικιλία φυσικών µορίων µε 1

2 ανοσοδιεγερτική δράση από φυτά που χρησιµοποιούνται ευρέως στην παραδοσιακή ιατρική εµπειρικά, συγκεκριµένα από το φυτό αλόη αρµπορέσενς, την κάνναβη (cannabis indica) και το µύρρο (8-10). Τα ανοσοβιολογικά στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιµα έως σήµερα δύνανται να δικαιολογήσουν την κλινική χρήση αυτών των τριών φυτών στην ανακουφιστική θεραπεία των ανθρώπινων νεοπλασιών, αποσκοπώντας τουλάχιστον στη βελτίωση των συνηθέστερων αντικαρκινικών θεραπειών, περιλαµβανοµένης της χηµειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας. Παρά τις διαφορές στη στερεοχηµική δοµή των µορίων τους, η αντικαρκινική δράση της αλόης αρµπορέσενς, της κάνναβης και του µύρρου βασίζεται σε παρόµοιους µηχανισµούς και έχει αντι-υπερπλαστική, ανοσοδιεγερτική, αντιφλεγµονώδη και αντιοξειδωτική δράση (8-10). Σε ό,τι αφορά την κάνναβη και το µύρρο τόσο η αντιυπερπλαστική δράση όσο και οι ιδιότητες ρύθµισης των ανοσοφλεγµονωδών αντιδράσεων που διαθέτουν αποδίδονται στα ίδια µόρια, την τετραϋδροκανναβινόλη και την καναβινόλη για την κάνναβη (11) και το σεσκιτερπένιο T-cadinol για το µύρρο (12). Αντιθέτως, χωριστά µόρια δρουν ως ενδιάµεσοι για τις αντιυπερπλαστικές και ανοσορυθµιστικές ιδιότητες της αλόης αρµπορέσενς. Συγκεκριµένα, η αντικαρκινική και αντι-υπερπλαστική δράση της αλόης αρµπορέσενς ασκούνται, κυρίως, από ουσίες τύπου αλοϊνίνης συγκεκριµένα η αλόηεµοδίνη, η ογκοστατική δράση της οποίας δείχθηκε ότι είναι ιδιαίτερα εµφανής κατά των νευροενδοκρινικών κυτταρικών γραµµών (13). Από την άλλη πλευρά, οι ανοσοδιεγερτικές ιδιότητες της αλόης εξαρτώνται, κυρίως, από την ακεµαννάνη και την γλυκοµαννάνη (14), η διεγερτική δράση των οποίων στην αντικαρκινική ανοσία προκαλείται, τουλάχιστον, εν µέρει, από την αναστολή της έκκρισης ιντερλευκίνης (IL)- 10, µε συνακόλουθη αύξηση της παραγωγής της IL-2, η οποία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην πρόκληση αντικαρκινικής ανοσίας (15). Οι αντικαρκινικές ιδιότητες της αλόης αρµπορέσενς επιβεβαιώθηκαν από αρκετές πειραµατικές µελέτες in vitro και in vivo (16,17), αποκαλύπτοντας ότι η αντικαρκινική δράση της αλόης δεν εξαρτάται µόνο από τις ανοσορυθµιστικές της ιδιότητες, όπως θεωρούνται έως πρόσφατα, αλλά και από την άµεση αναστολή του πολλαπλασιασµού των καρκινικών κυττάρων µέσω µορίων τύπου αλοΐνης. Αυτό το εύρηµα δεν προκαλεί έκπληξη, εφόσον η αλοΐνη και άλλα παρόµοια µόρια µπορούν να ταξινοµηθούν στην οµάδα των ανθρακενικών και ανθρακινονικών µορίων, η αντι-υπερπλαστική και κυτταροτοξική δράση των οποίων είναι ευρέως γνωστή. Πραγµατοποιήθηκε σηµαντικός αριθµός κλινικών ερευνών µε εκχυλίσµατα αλόης οι οποίες, όµως, οδήγησαν σε αντιφατικά συµπεράσµατα. Η θεραπευτική αγωγή µε αλόη διερευνήθηκε ιδιαίτερα για την αντιµετώπιση της ψωρίασης, της υπερλιπιδαιµίας και του σακχαρώδους διαβήτη (18-21) και µπορεί να έχει αντιχολεστερολαιµική και αντιδιαβητική δράση (18). Επιπλέον, ενισχύει την επούλωση τραυµάτων ενώ, ωστόσο, δεν έχει παρατηρηθεί να είναι αποτελεσµατική στις δερµατικές βλάβες που προκλήθηκαν από ακτινοθεραπεία (21). Τέλος, η αλόη αρµπορέσενς χρησιµοποιήθηκε για την αντιµετώπιση των ανθρώπινων νεοπλασιών (22) παρά το γεγονός ότι υπάρχουν µόνο προκαταρκτικά στοιχεία διαθέσιµα. Παρόλη αυτό το έργο, οι περισσότερες µελέτες υπόκεινται σε µεγάλους περιορισµούς σχετικά µε τη µεθοδολογία λόγω του µικρού αριθµού των ασθενών και της έλλειψης τυχαιοποίησης. Συνεπώς, η παρούσα µελέτη σχεδιάστηκε σε µια προσπάθεια διερεύνησης της επίδρασης ταυτόχρονης χορήγησης αλόης αρµπορέσενς στην αποτελεσµατικότητα και την ανοχή της χηµειοθεραπείας σε ασθενείς µε προχωρηµένο καρκίνο και κακή κλινική κατάσταση. 2

3 Ασθενείς και µέθοδοι Ασθενείς. Στη µελέτη συµµετείχαν 240 διαδοχικοί ασθενείς µε µεταστατικούς συµπαγείς κακοήθεις όγκους, οι οποίοι έλαβαν χηµειοθεραπεία µε ή χωρίς συγχορήγηση θεραπείας µε αλόη αρµπορέσενς. Η µελέτη διενεργήθηκε χρησιµοποιώντας την ποικιλία Aloe Arborescens. Τα κριτήρια καταλληλότητας συµµετοχής στη µελέτη ήταν τα ακόλουθα: Μεταστατικός συµπαγής κακοήθης όγκος επιβεβαιωµένος µε ιστολογική εξέταση, ιστολογική διάγνωση καρκίνου του πνεύµονα και όγκου της γαστρεντερικής οδού, µετρήσιµες βλάβες, απουσία προηγούµενης θεραπείας για την µεταστατική νόσο, µη δυνατότητα ανοχής των επιθετικότερων πολυχηµειοθεραπειών λόγω της χαµηλής κατάστασης ικανότητας (PS), ηλικίας ή/και ταυτόχρονων ασθενειών εκτός του καρκίνου. Απουσία µετάστασης στον εγκέφαλο και δεύτερου όγκου. Η µεταστατική νόσος διαγνώστηκε µε αξονική τοµογραφία και/ή Πυρηνική Μαγνητική Τοµογραφία (NMR) ή τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ). Επιπλέον, η διάγνωση της κακής κλινικής κατάστασης έγινε µε βάση τη χαµηλή κατάσταση ικανότητας ή/και ταυτόχρονων σχετικών ιατρικών νόσων εκτός του καρκίνου. Το πειραµατικό πρωτόκολλο εξηγήθηκε σε κάθε ασθενή και ελήφθη έγγραφη συγκατάθεση. Θεραπείες. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν χηµειοθεραπεία µόνο ή χηµειοθεραπεία σε συνδυασµό µε αλόη αρµπορέσενς, σύµφωνα µε τον ιστολογικό τύπο του όγκου, τις θέσεις των µεταστάσεων και τον τύπο της χηµειοθεραπείας. Η χηµειοθεραπεία συνίστατο σε σισπλατίνη (CDDP) συν ετοποσίδη (VP 16) ή εβδοµαδιαία χορηγούµενη βινορελµπίνης (VNR) για µη µικροκυτταρικό καρκίνο των πνευµόνων (NSCLC) σε ασθενείς µε ικανοποιητική ή κακή κλινική κατάσταση αντίστοιχα σε CDDP συν VP 16 για µικροκυτταρικό καρκίνο (SCLC), σε οξαλιπλατίνη (ΟΧΑ) χαµηλής δόσης συν 5-φλουορουρακίλη (5-FU) για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, σε 5-FU για την αντιµετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου, σε 5-FU χορηγούµενη σε εβδοµαδιαία βάση για τον καρκίνο του στοµάχου και σε τζεµσιταµπίνη (GEM) χορηγούµενη σε εβδοµαδιαία βάση για την αντιµετώπιση του αδενοκαρκινώµατος του παγκρέατος. Πίνακας 1: Κλινικά χαρακτηριστικά των 240 αξιολογήσιµων ασθενών µε µεταστατικό συµπαγή όγκο που υποβάλλονται σε χηµειοθεραπεία (CT) µόνο ή σε συνδυασµό CT συν αλόη αρµπορέσενς Χαρακτηριστικά CT CT + Αλόη Αρ Άνδρας / Γυναίκα 67/54 65/54 Μέση ηλικία (έτη) 64 (61-77) 65 (58-79) Μέση κατάσταση ικανότητας (κλίµακα Karnofsky) 80 (60-100) 80 (60-100) Κύριες θέσεις µεταστάσεων Μαλακά µόρια 7 6 Οστά Πνεύµονας Ήπαρ Ήπαρ + πνεύµονας Ήπαρ + περιτόναιο

4 Χορηγήθηκαν CDDP και VP 16 ΕΦ σε δόση των 20 mg/m 2 για τρεις συνεχείς ηµέρες ανά 21 ηµέρες, η οποία αντιστοιχούσε σε έναν πλήρη κύκλο χηµειοθεραπείας. Η ΟΧΑ χορηγήθηκε ΕΦ σε δόση των 85mg/m 2 κατά τις ηµέρες 1 και 8, σε συνδυασµό µε 5-FU σε συνδυασµό µε φολινικά οξέα (FA) σε δόση των 500mg/m 2 και σε δόση των 10mg/m 2 αντίστοιχα κατά τις ηµέρες 18 και 15, µε επανάληψη του κύκλου κάθε 28 ηµέρες. Η VNR χορηγήθηκε σε εβδοµαδιαία βάση σε δόση των 25mg/m 2. Η άπαξ την εβδοµάδα χορηγούµενη δόση της 5-FU συνίστατο σε 375 mg/m 2 σε συνδυασµό µε FA σε δόση των 10 mg/m 2. Τέλος, η GEM χορηγήθηκε άπαξ της εβδοµάδος σε δόση των 1000 mg/m 2. Η Aloe Arborescens χορηγήθηκε από το στόµα σε δόση των 10 mg/m 2 τρεις φορές την ηµέρα από µείγµα αποτελούµενο από 300g φρέσκων φύλλων αλόης αρµπορέσενς σε 500 g µελιού συν 40 ml αλκοόλης 40%, χορηγούµενης κάθε ηµέρα αδιαλείπτως είτε κατά τη διάρκεια της χηµειοθεραπείας ή µετά από αυτή, έως ότου παρατηρηθεί εξέλιξη της νόσου, µε απαρχή 6 ηµέρες πριν την έναρξη της χηµειοθεραπείας. Το µείγµα της αλόης αρµπορέσενς παρασχέθηκε από την Deca (Isernia, Ιταλία). Η κλινική απόκριση και η τοξικότητα αξιολογήθηκαν σύµφωνα µε τα κριτήρια της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ). Η PS αξιολογήθηκε σύµφωνα µε την κλίµακα Karnowsky. Οι κλινικές αποκρίσεις αξιολογήθηκαν ακτινολογικά µετά από τουλάχιστον τρεις κύκλους χηµειοθεραπείας µε επανάληψη της ίδιας ακτινολογικής έρευνας η οποία είχε χρησιµοποιηθεί και πριν από την έναρξη της χηµειοθεραπείας και η οποία περιλάµβανε αξονική τοµογραφία, NMR και PET. Οι ασθενείς παρακολουθούνταν σε εβδοµαδιαία βάση µε εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας. Οι αριθµοί τω λεµφοκυττάρων προσδιορίστηκαν µε κυτταροµετρική ανάλυση. Η αξιολόγηση των υποκειµενικών συµπτωµάτων όπως κόπωση ή αδυναµία έγινε σε χωριστή έκθεση. Στατιστική ανάλυση. Τα αποτελέσµατα αναλύθηκαν στατιστικά µε τη δοκιµασία χ 2, µε σύγκριση µέσων τιµών (T-test) του Student και ανάλυση µεταβλητότητας, όπως κρινόταν κατάλληλο κάθε φορά. Οι καµπύλες επιβίωσης απεικονίστηκαν σε σχεδιαγράµµατα µε τη µέθοδο Kaplan- Meier και αξιολογήθηκαν στατιστικά µε τη δοκιµασία log-rank. Οι διαφορές θεωρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές όταν οι τιµές p<0,05. 4

5 Πίνακας ΙΙ: Κλινική απόκριση (κριτήρια ΠΟΥ) σε 240 ασθενείς µε µεταστατικό κακοήθη όγκο που υποβάλλονται σε χηµειοθεραπεία (CT) ή CT συν αλόη αρµπορεσενς Ιστολογικοί τύποι CT CT+ αλόη n CR PR CR+PR SD DC PD n CR CR+PR SD SD DC PD Μκροκυτταρικός καρκίνος του πνεύµονα CDDP/VP 16 Μη µκροκυτταρικός καρκίνος του πνεύµονα Χορήγηση VNR άπαξ της εβδοµάδος (36%) 7 15(68%) (61%)* 4 18 (78)** (19%) 11 18(50%) (32%) 14 26(68%) (18%) 4 7(41%) (29%) 6 11(65%) 6 CDDP/VP (21%) 7 11(58%) (33%) 8 15(71%) 6 Καρκίνος του παχέος εντέρου ΟΧΑ/5-FA/FU (29%) 8 14(67%) (38%) 7 15(71%) 6 Καρκίνος του στοµάχου Εβδοµαδιαία χορήγηση5- FA/FU (28%) (16%) 7 10(59%) 9 Παγκρεατικό αδενοκαρκίνωµα Εβδοµαδιαία χορήγηση GEM (7%) 10 8(50)% (17%) 8 11(73%) 7 Σύνολο (19%) (50%) * 28 40(34%)** 40 80(67%)*** 39 CDDP: Σισπλατίνη, VP 16:ετοποσίδη, VNR: βινορελµπίνη, OXA:οξαλιπλατίνη, 5-FU: 5-φλουορουρακίλη, FA: φολινικό οξύ, GEM:τζεµσιταµπίνη, CR: πλήρης απόκριση PR: µερική απόκριση SD: DC: (CR+PR+SD), PD: *p(0,25 έναντι C T **p<0,01) έναντι CT 5

6 Αποτελέσµατα Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών παρατίθενται στον Πίνακα 1. Όπως απεικονίζεται εκεί, οι δύο οµάδες ασθενών που έλαβαν µόνο χηµειοθεραπεία ή χηµειοθεραπεία συν αλόη αρµπορέσενς ήταν συγκρίσιµες ως προς τις κύριες µεταβλητές πρόγνωσης, περιλαµβανοµένου του ιστολογικού τύπου, των θέσεων της µετάστασης, του PS και της ηλικίας. Η παρατηρούµενη κλινική απόκριση στις δύο οµάδες ασθενών αναφέρεται στον Πίνακα ΙΙ. Εάν ληφθούν υπ όψιν όλοι οι ιστολογικοί τύποι των όγκων, τα ποσοστά πλήρους απόκρισης στη θεραπεία (CR) και της µερικής απόκρισης (PR) που επιτεύχθηκαν σε ασθενείς που λάµβαναν ταυτόχρονα και αλόη αρµπορέσενς ήταν σηµαντικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά των ασθενών που λάµβαναν χηµειοθεραπεία µόνον (40/119 (34%) έναντι 23/121 (19%), p<0,01). CR παρατηρήθηκε σε 12/119 (10% ) ασθενείς που λάµβαναν ταυτόχρονα και αλόη αρµπορέσενς ενώ σε µόνο 4/121 (3%) ασθενείς που λάµβαναν µόνο χηµειοθεραπεία. Αυτή η διαφορά ήταν στατιστικά σηµαντική (p<0,01). Σταθερή νόσος (SD) επιτεύχθηκε σε 37/121 (31%) ασθενείς που λάµβαναν µόνο χηµειοθεραπεία και σε 40/119 (34%) ασθενείς µε ταυτόχρονη συγχορήγηση αλόης αρµπορέσενς. Ο έλεγχος της νόσου (DC=CR+PR+SD) που επιτεύχθηκε σε ασθενείς που λάµβαναν συνδυασµό θεραπευτικής αγωγής µε αλόη αντιστοιχούσε σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση µε εκείνο που διαπιστώθηκε σε ασθενείς που λάµβαναν µόνο χηµειοθεραπεία (80/119 (67%) έναντι 60/121 (50%) (p<0,01). Σε ό,τι αφορά στην κλινική απόκριση σε σχέση µε τον ιστολογικό τύπο του όγκου, το ποσοστό αντικειµενικής απόκρισης του όγκου CR+PR) που επετεύχθη στην οµάδα των ασθενών µε µικροκυτταρικό καρκίνο ( SCLC) που λάµβαναν ταυτόχρονα αλόη αρµπορέσενς ήταν σηµαντικά υψηλότερο από εκείνο που διαπιστώθηκε στην οµάδα της χηµειοθεραπείας ως µονοθεραπεία (14/23 (61% ) έναντι 8/22 (36%), p<0.05). Επιπλέον, το ποσοστό της CR ήταν επίσης σηµαντικά υψηλότερο στους ασθενείς µε µικροκυτταρικό καρκίνο SCLC οι οποίοι λάµβαναν αλόη αρµπορέσενς (6/23 (26%) έναντι 2/22 (9%), p<0,05). Οµοίως, η αντικειµενική ανταπόκριση όγκου (CR+PR) που παρατηρήθηκε στους υπόλοιπους ιστολογικούς τύπους όγκων, περιλαµβανοµένου του καρκίνου του παχέος εντέρου και του καρκίνου του στοµάχου και του παγκρεατικού αδενοκαρκινώµατος ήταν σταθερά υψηλότερη στους ασθενής µε ταυτόχρονη θεραπεία αλόης χωρίς στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Το Σχήµα 1 απεικονίζει τις καµπύλες 3ετούς επιβίωσης που επετεύχθη σε ασθενείς που υποβάλλονταν σε χηµειοθεραπεία µόνον ή σε χηµειοθεραπεία συν αλόη αρµπορέσενς. Όπως φαίνεται, το ποσοστό της 3ετούς επιβίωσης που επετεύχθη σε ασθενείς που λάµβαναν ταυτόχρονα αλόη αρµπορέσενς ήταν σηµαντικά υψηλότερο από εκείνο που διαπιστώθηκε στην οµάδα ασθενών που λάµβαναν µόνο χηµειοθεραπεία (p<0,01). Σε ό,τι αφορά την επιβίωση που συνδέεται µε τον ιστολογικό τύπο του όγκου, το ποσοστό της 3ετούς επιβίωσης που επετεύχθη τόσο για τον µη µικροκυτταρικό όσο και για τον µικροκυτταρικό καρκίνο ήταν σηµαντικά υψηλότερο σε ασθενείς που λάµβαναν συγχορηγούµενη αλόη από το αντίστοιχο ποσοστό ασθενών που λάµβαναν µόνο χηµειοθεραπεία (p<0,05). Η επιβίωση είχε, επίσης, µεγαλύτερη διάρκεια σε όλους τους άλλους ιστολογικούς τύπους όγκων που λάµβαναν χηµειοθεραπεία συν αλόη αρµπορέσενς χωρίς στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Η αλόη αρµπορέσενς ήταν ικανοποιητικά ανεκτή από όλους τους ασθενείς ενώ δεν παρατηρήθηκαν µεταβολικές ανεπιθύµητες δράσεις. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε τοξικότητα που να συνδέεται µε την αλόη αρµπορέσενς, περιλαµβανοµένων του εµέτου και της διάρροιας. Από ανοσοβιολογική άποψη, ο µέσος αριθµός λεµφοκυττάρων µειώθηκε και αυξήθηκε µετά τη χηµειοθεραπεία σε ασθενείς που λάµβαναν χηµειοθεραπεία µόνον, ή χηµειοθεραπεία και αλόη αρµπορέσενς αντίστοιχα, παρά το γεγονός ότι καµία από αυτές τις διαφορές δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Ωστόσο, όπως συνάγεται από το Σχήµα 2, ο µέσος αριθµός λεµφοκυττάρων που παρατηρήθηκε µετά τη θεραπεία σε ασθενείς που λάµβαναν συνδυαστική θεραπεία µε αλόη 6

7 Σχήµα 1: Παρατηρήθηκαν καµπύλες 3ετούς επιβίωσης σε 240 ασθενείς µε µεταστατικό κακοήθη συµπαγή όγκο που λάµβαναν χηµειοθεραπεία ή χηµειοθεραπεία συν αλόη. Σχήµα 2: Μέσος αριθµός λεµφοκυττάρων που παρατηρήθηκαν πριν και µετά το χηµειοθεραπευτικό σχήµα σε 240 ασθενείς µε µεταστατικό κακοήθη συµπαγή όγκο που λάµβαναν χηµειοθεραπεία ή χηµειοθεραπεία συν αλόη*(p<0,05) έναντι χηµειοθεραπείας. αρµπορέσενς ήταν σηµαντικά υψηλότερος από τον αριθµό που παρατηρήθηκε στην οµάδα που λάµβανε µόνο χηµειοθεραπεία (p<0,05), ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαφορές πριν την έναρξη της θεραπείας. Τέλος, η χηµειοθεραπεία ήταν σηµαντικά καλύτερα ανεκτή σε ασθενείς που λάµβαναν συνδυαστική θεραπεία µε αλόη αρµπορέσενς. Ειδικότερα, η εµφάνιση αδυναµίας ή/και κόπωσης ήταν σηµαντικά λιγότερο συχνή σε ασθενείς που λάµβαναν συνδυαστική θεραπεία µε αλόη αρµπορέσενς σε σύγκριση µε εκείνους που λάµβαναν µόνο χηµειοθεραπεία (39/119) (26%) έναντι 56/121 (46%) (p<0,01). Οµοίως, η δυσκοιλιότητα που προκλήθηκε από VNR ήταν σηµαντικά λιγότερο συχνή στην οµάδα ασθενών της αλόης αρµπορέσενς σε σύγκριση µε τους ασθενείς που λάµβαναν µόνο VNR (3/17 (18%) έναντι 12/17 (71%),p<0.0l).Επιπλέον, η νευροτοξικότητα που οφείλεται στην OXA µε παραισθητικές διαταραχές ήταν, επίσης, λιγότερο συχνή σε ασθενείς που λάµβαναν αλόη σε σχέση µε τους ασθενείς που έλαβαν µόνο χηµειοθεραπεία (6/21 (29%) έναντι 9/21(43%)) χωρίς στατιστικά σηµαντικές διαφορές. εν διαπιστώθηκαν άλλες σηµαντικές παρενέργειες. Συζήτηση Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης επιβεβαιώνουν προηγούµενες κλινικές έρευνες που είχαν ήδη καταδείξει την αποτελεσµατικότητα των εκχυλισµάτων αλόης στην παρηγορητική θεραπεία ασθενών µε µη θεραπεύσιµο µεταστατικό καρκίνο είτε για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους ή για να παραταθεί ο χρόνος επιβίωσής τους (22). Επιπλέον αυτών των προηγούµενων αποτελεσµάτων, η παρούσα µελέτη αποδεικνύει την αποτελεσµατικότητα της αλόης αρµπορέσενς σε συνδυασµό µε αντικαρκινική χηµειοθεραπεία, τουλάχιστον σε ασθενείς µε κακή κλινική κατάσταση λόγω χαµηλής κατάστασης ικανότητας ή σηµαντικών ιατρικών ασθενειών στις οποίες η θεραπευτική δραστηριότητα της χηµειοθεραπείας ως µονοθεραπείας είναι γενικά χαµηλή. 7

8 Συνεπώς, τα εκχυλίσµατα αλόης αρµπορέσενς δύνανται να έχουν όχι µόνο άµεση ογκοστατική δράση αλλά να ενισχύουν, επίσης, την αποτελεσµατικότητα της χηµειοθεραπείας τόσο ως προς την υποστροφή του όγκου όσο και ως προς το χρόνο επιβίωσης µειώνοντας και ορισµένες τοξικότητες. Επιπλέον, η επιµήκυνση του χρόνου θεραπείας συνδεόταν συνεχώς µε καλύτερη ποιότητα ζωής, τουλάχιστον ως προς την ανακούφιση της αδυναµίας και της κόπωσης. Η αύξηση της κυτταροτοξικής αποτελεσµατικότητας της χηµειοθεραπείας που οφείλεται στην αλόη φαίνεται να είναι ιδιαίτερα εµφανής στον µικροκυτταρικό καρκίνο των πνευµόνων λόγω της νευροενδοκρινούς του φύσης. Τα στοιχεία αυτά δεν προκαλούν έκπληξη καθώς εµπειρικές µελέτες έχουν ήδη δείξει ότι οι ογκοστατικές ιδιότητες των ουσιών της αλόης αρµπορέσενς είναι ισχυρότερες κατά των κυτταρικών γραµµών νευροενδοκρινούς καρκίνου (13). Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση της αντικαρκινικής αποτελεσµατικότητας της χηµειοθεραπείας θα εξαρτάτο όχι µόνο από τα µόρια που παρείχε η αντιυπερπλαστική δράση αλλά και από την δράση ανοσορυθµιστικών ουσιών όπως η ακεµαννάνη (8, 14). Ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρων συνδυασµός µπορεί να απεικονίζεται από τη συσχέτιση µεταξύ VNR και αλόης αρµπορέσενς στην αντιµετώπιση του µη µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονα, εφόσον η αλόη φαινόταν είτε να αυξάνει την κυτταροτοξική ισχύ του VNR είτε να αποκαθιστά τη συχνότερη παρενέργεια του VNR, τη σοβαρή δυσκοιλιότητα. Ο βιοχηµοθεραπευτικός συνδυασµός του VNR συν αλόη θα µπορούσε να αποτελέσει µια πολύ ικανοποιητικά ανεκτή και ενεργή θεραπεία των ασθενών µε µη µικροκυτταρικό καρκίνο, περιλαµβανοµένων των ασθενών µε κακή κλινική κατάσταση. Προφανώς, ο µικρός αριθµός ασθενών για όγκο ενός και µόνο ιστολογικού τύπου δεν επιτρέπει την συναγωγή οριστικών συµπερασµάτων στη θεραπεία των διαφόρων ιστολογικών τύπων όγκου από την συνδυαστική θεραπεία αλόης αρµπορέσενς και χηµειοθεραπείας. Το σχετικά χαµηλό ποσοστό αποκρίσεων που αποτυπώνεται σε αυτή τη µελέτη για έναν και µοναδικό ιστολογικό τύπο σε σχέση µε αυτές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία µπορεί να εξαρτάται από την κακή κλινική κατάσταση των ασθενών. Σε κάθε περίπτωση, θα απαιτηθούν περαιτέρω µελέτες για να διερευνηθούν καλύτερα οι πραγµατικές επιπτώσεις της συνδυαστικής θεραπείας µε αλόη αρµπορέσενς στη ζωή των ασθενών που υποβάλλονται σε χηµειοθεραπεία µε προχωρηµένο καρκίνο µε τη χρήση καταλληλότερων κλιµάκων µέτρησης της ποιότητας ζωής. Επιπλέον, εφόσον η µελέτη δεν ήταν τυφλή ενδέχεται να υπάρξουν πολλοί παράγοντες µεροληψίας. Εποµένως, θα χρειαστούν διπλές-τυφλές τυχαιοποιηµένες µελέτες για να επιβεβαιωθούν αυτά τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Τέλος, θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν περαιτέρω µελέτες για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα εκχυλίσµατα αλόης µπορούν, επίσης, να ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα της χηµειοθεραπείας σε ασθενείς µε ικανοποιητική κλινική κατάσταση. Μελλοντικές κλινικές µελέτες µε µόρια µιας αλόης όπως η αλόη εµοδίνη ή η ακεµαννάνη λόγω των ανοσορυθµιστικών και αντι-υπερπλαστικών τους ιδιοτήτων, αντίστοιχα, θα µπορούσαν να προσφέρουν περαιτέρω οφέλη στη θεραπεία των ανθρώπινων νεοπλασιών. Αρκετές πρόσφατες µελέτες (23-27) συνέβαλαν στον καλύτερο προσδιορισµό του µηχανισµού της αντικαρκινικής δραστηριότητας της αλόης αρµπορέσενς. Ωστόσο, ο ακριβής µηχανισµός της ανοσορυθµιστικής αντικαρκινικής της δράσης δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί λεπτοµερώς. Εποµένως, θα είναι αναγκαία η διεξαγωγή διαδοχικών µελετών, µε την αξιολόγηση των σηµαντικότερων ανοσολογικών βιολογικών δεικτών, συγκεκριµένα τω ν IL-2, IL-12, IL-6, IL- 10, TGF β και των Τ ρυθµιστικών λεµφοκυττάρων προκειµένου να διαπιστωθεί η δράση της αλόης αρµπορέσενς στο δίκτυο των αντικαρκινικών κυτοκινών. 8

9 Βιβλιογραφικές Αναφορές 1 Atzpodien J and Kirchner H: Cancer, cytokines and cytotoxic cells: interleukin-2 in the immunotherapy of human neoplasms. Klin Wochenschr 68: 1-11, Cerea G, Vaghi M, Villa S, Bucovec R, Mengo S, Gardani G, Tancini G and Lissoni P: Biomodulation of cancer chemotherapy for metastatic colorectal cancer. Anticancer Res 23: , Lissoni P, Brivio F, Fumagalli L, Messina G, Ghezzi V, Frontini L, Giani L, Vaghi M, Ardizzoia A and Gardani G: Efficacy of cancer chemotherapy in relation to the pre-treatment number of lymphocytes in patients with metastatic solid tumors. Int J Biol Markers 19: l35-140, Rosenberg SA: The immunotherapy and gene therapy of cancer. J Clin Oncol 10: , Whittington R and Faulds D: Interleukin-2. Drugs 46: 446-5l4, l Lissoni P: Prognostic markers in interleukin-2 therapy. Cancer Biother 11: , Riesco A: Five-year cancer cure: relation to total amount of peripheral lymphocytes and neutrophils. Cancer 25: , Winters WD, Benavides R and Clause VJ: Effects of aloe extracts on human normal and tumour cells in vitro. Econ Botany 35: 89-95, l98l. 9 Grotenhermen F: Pharmacology of cannabinoids. Neuroendocrinol Lett 25: 14-23, Qureshi S, Al-Harbi MM, Ahmed M, Raza M, Giancreco AB and Shah AH: Evaluation of the genotoxic, cytotoxic and antitumor properties of Commiphora molmol using normal and Ehrlich ascites carcinoma cellbearing Swiss albino mice. Cancer Chemother Pharmacol 33: , l Blazquez C, Casanova ML, Planas A, Del Pulgar TG, Villanuéva C, Fernandez-Acenero MJ, Aragones J, Huffman JW, Jorcano JL and Guzman M: Inhibition of tumor angiogenesis by cannabinoids. FASEB J 17: , Claeson P, Zygmunt P and Hogestatt ED: Calcium antagonistic properties of the sesquiterpene T-cadinol. Pharmacol Toxicol 69: , Capasso F, Borrelli F, Capasso R, Di Carlo G, Izzo AA, Pinto L, Mascolo N, Castaldo S and Longo R: Aloe and its therapeutic use. Phytother Res 12: , Davis RH, Parker WL, Sampson RT and Murdoch DP: Isolationof a stimulatory system in an aloe extract. J Am Pediatr Med Assoc 81: , Grimm EA, Mazumder A, Zhang HZ and Rosenberg SA:Lymphokine-activated killer cell phenomenon. J Exp Med 155: , l Soeda M: Extract of Cape aloes inhibited sarcoma 180 and Ehrlich ascites tumours. J Med Soc Jpn 16: , l t'hart LA, Van EPH, Van Dijk H, Zaat R and De Silva KT: Two functionally and chemically distinct immunomodulatory compounds in the gel of Aloe vera. J Ethnopharmacol 23: 61-71, Vogler BK: Aloe vera a systematic review of its clinical effectiveness. Br J Gen Pract 49: , Marshall JM: Aloe vera gel. What is the evidence? Pharm J 24: , Yongchaiyudha S, Rungpitarangsi V, Bunyapraphatsara N and Chokechaijaroenporn O: Anti-diabetic activity of Aloe vera-juice. Phytomedicine 3: , Williams MS, Burk M and Loprinzi CL: Phase III double-blind evaluation of an Aloe vera gel as a prophylactic agent for radiation-induced skin toxicity. Int J Radiat Oncol Biol Phys 36: , Lissoni P, Giani L, Zerbini S, Trabattoni P and Rovelli F: Biotherapy with the pineal immunomodulating hormone melatonin versus melatonin plus Aloe vera in untreatable advanced solid neoplasms. Nat Imm l6: 27-33, Guo J, Xiao B, Liu Q, Gong Z and Le Y: Suppression of C-myc expression associates with anti-proliferation of aloe-emodin on gastric cancer cells. Cancer Invest 26(4): , Cui Xr, Takahashi H, Shimamura T, Koyanagi J, Komada F and Saito S: Preparation of 1,8-di-O-alkylaloeemodins and 15-amino-, 15-thiocyano-, and 15-selenocyanochrysophanol derivatives from aloe-emodin and studying their cytotoxic effects. Chem Pharm Bull (Tokyo) 56(4): , Kametani S, Oikawa T, Kojima-Yuasa A, Kennedy DO, Norikura T, Honzawa M and Matsui-Yuasa I: Mechanism of growth inhibitory effect of Cape aloe extract in ehrlich ascites tumor cells. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 53(6): , Guo JM, Xiao BX, Liu Q, Zhang S, Liu DH and Gong ZH: Anticancer effect of aloe-emodin on cervical cancer cells involves G2/M arrest and induction of differentiation. Acta Pharmacol Sin 28(12): , Akev N, Turkay G, Can A, Gurel A, Yildiz F, Yardibi H, Ekiz EE and Uzun H: Tumour-preventive effect of Aloe vera leaf pulp lectin (Aloctin I) on Ehrlich ascites tumours in mice. Phytother Res 21(11): , Παρελήφθη 16 Ιουλίου 2008 Αναθεωρήθηκε 15 Σεπτεµβρίου, 2008 Έγινε δεκτό 13 Οκτωβρίου

10 Research/Scientific Papers ΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Αυτό το έντυπο έχει εκδοθεί για την επιστημονική ενημέρωση ιατρών και φαρμακοποιών αποκλειστικώς. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του εντύπου αυτού σε οποιαδήποτε μορφή. DECA ALOES ARBORESCENS srl S.S. 17 PALAZZO D ABBRACIO ISERNIA (Ιταλία) Τηλ./Ραχ: ιάθεσις σε Ελλάδα και Κύπρο: ΜΟΡΦΕΑΣ Τηλ.: Συγγραφικά δικαιώματα από τον Father Romano Zago OFM ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΛΛΟΗΣ ΤΗΣ ΑΛΟΗΣ ARBORESCENS Πατήρ Romano Zago Ο Πατήρ Romano Zago OFM γεννήθηκε στο Lajeado (RS) της Βραζιλίας στις 18/08/1932. Ύστερα από σπουδές φιλοσοφίας και θεολογίας χρίστηκε πρεσβύτερος της φραγκισκανικής εκκλησίας το Το 1971 λαμβάνει πτυχίο πορτογαλικής γαλλικής και ισπανικής γλώσσας και λογοτεχνίας από το Πανεπιστήμιο του PUCRS. Το 1958 ήταν στην ενορία του Aγίου Αντωνίου του Paso Funcio (RS) της Βραζιλίας, στην οποία άρχισε η δοκιμασία της αλόης arborescens και παρατήρησε πρακτικά τις πρώτες περιπτώσεις θεραπείας. Μετά από αυτό εστάλη στην Ιερουσαλήμ, χρησιμοποιώντας πάντα τη συνταγή του στους ασθενείς με μεγάλη επιτυχία. Εκλήθη να δώσει μαθήματα και διαλέξεις στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Σουηδία, στη Γαλλία και στην Ιταλία. ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Από τον Πάτερα Romano Zago OFM Αφιερώνοντας την ψυχή και το σώμα μου στην παρούσα εργασία μου έλαβα κυρίως υπ' όψιν τους βραζιλιάνους συμπολίτες, που ζουν, σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές, και για την δική μας ταπείνωση, σε μία από τις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου σε φυσικά αποθέματα, μέσα σε μεγάλη φτώχια. Είμαστε 50 εκατομμύρια Τα άτομα αυτά δεν έχουν την πολυτέλεια να δημιουργήσουν ένα σχέδιο υγείας αλλά ούτε καν να το σκεφτούν. Η δημόσια υγεία έχει μεταμορφωθεί σε επαγγελματική υποβάθμιση, με άσχημο σύστημα αποζημίωσης που παρέχει πρωτόγονη ιατρική υποστήριξη. Ασθενείς που περιμένουν από το πρωί στην ουρά για να λάβουν μια ημερομηνία για μια επίσκεψη ή για να κάνουν μια εξέταση μετά από μήνες, πεθαίνουν τελικά στους διαδρόμους των νοσοκομείων. Θεραπείες με τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα πριν από την αλλαγή του πληθωρισμού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτούς τους ασθενείς. Ακριβώς για αυτούς τους συμπατριώτες μου γράφω αυτό το βιβλίο. Θέλω να βοηθήσω τον πόνο των φτωχών και συγχωρέστε με αν βρίσκω μόνο αυτό τον τρόπο για να εκφράσω τη σκέψη μου και για να είμαι ήσυχος με τη συνείδηση μου. Είναι λίγο αλλά είναι το μόνο που μπόρεσα να μάθω να κάνω. Θα είμαι βαθιά ευχαριστημένος και συγκινημένος αν αυτό το βιβλίο βοηθήσει στη μείωση έστω και ενός μικρού ποσοστού των προβλημάτων και συμβάλλει στην οικονομική ενίσχυση των αδελφών μου. Ο συγγραφέας Πατήρ Romano Zago Σημαντική Προειδοποίηση Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται έχουν καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα και δεν συνιστώνται για διαγνωστική χρήση και για θεραπεία ασθενειών. Όλο τα προβλήματα που σχετίζονται με την πνευματική και σωματική υγεία, πρέπει να αντιμετωπίζονται από άτομα που γνωρίζουν τον τομέα της υγείας και την κάθε περίπτωση ειδικότερα. Ούτε ο συγγραφέας, ούτε ο εκδότης ούτε κάποιος άλλος τρίτος μπορούν άμεσα ή έμμεσα να δίνουν ιατρικές συμβουλές, δεν γράφουν καμία θεραπεία και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για εκείνους που θα αποφασίσουν να θεραπεύσουν εαυτόν. Οι καταναλωτές της συνταγής του Πατέρα Romano

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Με εκτίµηση, Παπαδοπούλου Ειρήνη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Με εκτίµηση, Παπαδοπούλου Ειρήνη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όπως γνωρίζουµε τα βότανα έχουν ευρεία χρήση στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν είναι κατανοητό να ασχοληθεί κανείς διεξοδικά µε τις χρήσεις αυτές αλλά και µε τα αποτελέσµατά τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» ΔιχηΝΕΤ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

MGN-3 Σύμπλεγμα Αραβινοξυλάνης Πίτουρου Ρυζιού

MGN-3 Σύμπλεγμα Αραβινοξυλάνης Πίτουρου Ρυζιού MGN-3 Σύμπλεγμα Αραβινοξυλάνης Πίτουρου Ρυζιού To Biobran, ενεργοποιώντας τα ΝΚ-κύτταρα επαναρυθμίζει το ανοσοποιητικό σύστημα και ενισχύει τη φυσική άμυνα του οργανισμού. Τονώνει το αίσθημα ευεξίας, βελτιώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οραματική πρόταση για τον φαρμακοποιό & το φαρμακείο

Οραματική πρόταση για τον φαρμακοποιό & το φαρμακείο Οραματική πρόταση για τον φαρμακοποιό & το φαρμακείο Με άξονα τις ανάγκες του Έλληνα Ασθενή και της Ελληνικής Πολιτείας Copyright 2011 All Rights Reserved Επιτρέπεται η ανατύπωση, η μετάφραση, η αντιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Φοιτήτρια: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

magazine ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟ 1 ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ SUPERFOODS ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ! «επιστροφή στη φύση»

magazine ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟ 1 ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ SUPERFOODS ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ! «επιστροφή στη φύση» Το περιοδικό των κορυφαίων συμπληρωμάτων διατροφής! ΤΕΥΧΟΣ 07 magazine TO 2008 2014 / 6 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΑΡΤΕ ΕΝΑ SUPERFOODS ΚΑΝΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ µε Aloe Vera

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ µε Aloe Vera ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ µε Aloe Vera H Aloe Vera, της οποίας υπάρχουν πάνω από 200 διαφορετικά είδη, καλλιεργείται κυρίως στις ξηρές περιοχές της Αφρικής, Ασίας, Ευρώπης και Αµερικής. Παρόλο που η Aloe Vera είναι µέλος

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η επίδραση της νόσου στην ψυχική ή υγεία των καρκινοπαθών ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΣ Α.Μ. : 56 Επόπτης : Χαρανά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ 2. ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 3. ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ 2 4. ΥΓΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 7 5. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΟΠΛΟ 13 6. ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργειες. Εναλλακτικές ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

Καλλιέργειες. Εναλλακτικές ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ 11 23 Μαΐου 2013 Εναλλακτικές Καλλιέργειες τεύχος Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά Η καλλιέργεια και η χρήση της Αλόης στην Ελλάδα Η προέλευση της Αλόης Το Ιπποφαές Η Τρούφα και η καλλιέργειά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Μύθος και Πραγματικότητα Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Α. Καραγιάννης Αθήναι 2008 ΔιοικητικΟ ΣυμβοΥλιο ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. Πρόεδρος: Δημήτριος Παπαπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΡΑΝΤΙ ΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις είναι συχνά πρόθυµοι δηλώσουν συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, ελπίζοντας ότι η προσφορά τους θα βοηθήσει την έρευνα να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»

«ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» «ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» PROJECT 1 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2012-13 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ Χημικός ΧΡΩΜΑΤΑ «Τα χρώματα είναι πράξεις του φωτός» Goethe Τα χρώματα αποτελούν αναπόσπαστα

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισμα σχετικά με το καθεστώς της μη συμβατικής ιατρικής.

Ψήφισμα σχετικά με το καθεστώς της μη συμβατικής ιατρικής. ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Tεύχος 1 ΙΑΝ. - ΦΕΒΡ. - ΜΑΡΤ. 2010 ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ISSN 1792-1953 Υγείας Όραμα: Δελβινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Πολύτιμα Πράσινα Εθνικά Προϊόντα Κρόκος-Κοζάνης, Ιπποφαές, Αλάδανο.

Πολύτιμα Πράσινα Εθνικά Προϊόντα Κρόκος-Κοζάνης, Ιπποφαές, Αλάδανο. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας ΔιΧηΝΕΤ Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας της Α και Β τάξης Αισθητικής ΕΠΑ.Σ ΑΘΗΝΩΝ. Παχυσαρκία και Αισθητική Αποκατάσταση

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας της Α και Β τάξης Αισθητικής ΕΠΑ.Σ ΑΘΗΝΩΝ. Παχυσαρκία και Αισθητική Αποκατάσταση Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας της Α και Β τάξης Αισθητικής ΕΠΑ.Σ ΑΘΗΝΩΝ Παχυσαρκία και Αισθητική Αποκατάσταση Απρίλιος 2013 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1ο. Εισαγωγή... 4 Κεφάλαιο 2ο. Παχυσαρκία... 5 2.1. H παχυσαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕDLS Ελληνική Έκδοση

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕDLS Ελληνική Έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕDLS Ελληνική Έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ MEDITERRANEAN LIFE STYLE - MEDLS ΜΕΣΟΓΕΙΑΚOΣ ΤΡOΠΟΣ ΖΩHΣ 4 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί παραδοτέο του έργου MedLS : Mediterranean Life Style (Μεσογειακός Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή. www.eligast.gr

Διατροφή. www.eligast.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 66 / 12 ο έτος έκδοσης ISSN: 1109-7418 www.eligast.gr & Διατροφή ΚΩΔΙΚΟΣ 6899 Ηπατίτιδα C, ύπουλος αλλά, ιάσιμος κίνδυνος Άσκηση για νέες μητέρες Διαχείριση παιδιών με

Διαβάστε περισσότερα

Medical Express. www.medicalexpress.gr Username και Password στη σελίδα των περιεχομένων. > ΜΗΝΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ Η... συνταγή της δαπάνης

Medical Express. www.medicalexpress.gr Username και Password στη σελίδα των περιεχομένων. > ΜΗΝΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ Η... συνταγή της δαπάνης Medical Express Έτος 22 ο / Τεύχος 215 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΚΕΜΠ ΚΡ 385/1989 PRESS X+7 PRESS POST P O S T ISSN 1106-3157 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

σειρά προτεραιότητας ΤΜΉΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜ. ΤΕΧΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Για εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη

σειρά προτεραιότητας ΤΜΉΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜ. ΤΕΧΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Για εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη To MEDICUM COLLEGE με την πολυετή πείρα του, είναι σε θέση να προσφέρει έγκυρες γνώσεις και εξειδίκευση, σε φαρμακοποιούς, φοιτητές και βοηθούς φαρμακείων, που θέλουν να διευρύνουν το αντικείμενο της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΕΘ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή. www.eligast.gr

Διατροφή. www.eligast.gr ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 62 / 11 ο έτος έκδοσης ISSN: 1109-7418 www.eligast.gr & Διατροφή ΚΩΔΙΚΟΣ 6899 Χολολιθίαση: Μια νόσος αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου διατροφής Εποχιακές αλλεργίες στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικά Νέα. Homeo News. 1η Διεπιστημονική Ημερίδα Κλασικής Ομοιοπαθητικής και Βιοϊατρικού Βελονισμού "Η θεραπευτική του 21ου αιώνα"

Ομοιοπαθητικά Νέα. Homeo News. 1η Διεπιστημονική Ημερίδα Κλασικής Ομοιοπαθητικής και Βιοϊατρικού Βελονισμού Η θεραπευτική του 21ου αιώνα Ομοιοπαθητικά Νέα Homeo News Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος '12 #26 1η Διεπιστημονική Ημερίδα Κλασικής Ομοιοπαθητικής και Βιοϊατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take Me

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take Me ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 01, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2013 ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take Me editorial Αγαπητοί αναγνώστες, με αφορμή το πρώτο τεύχος της εφημερίδας μας Free Health, θα θέλαμε να δώσουμε το στίγμα

Διαβάστε περισσότερα

OMOΡΦΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΨΗΛΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ ΓΡΙΠΗ-ΙΩΣΕΙΣ. Οδηγός ανανέωσης για να λάμψετε στο ρεβεγιόν. Πώς δεν θα πάρετε κιλά τις γιορτές

OMOΡΦΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΨΗΛΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ ΓΡΙΠΗ-ΙΩΣΕΙΣ. Οδηγός ανανέωσης για να λάμψετε στο ρεβεγιόν. Πώς δεν θα πάρετε κιλά τις γιορτές διμηνιαια εκδοση / teυχοσ 12 / νοεμβριοσ-δεκεμβριοσ 2009 δ ιανeμεται δ ωρεaν μ eσω σ υνεργαζoμενων Φαρμακεiων OMOΡΦΙΑ Οδηγός ανανέωσης για να λάμψετε στο ρεβεγιόν ΔΙΑΤΡΟΦΗ Πώς δεν θα πάρετε κιλά τις γιορτές

Διαβάστε περισσότερα