σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2"

Transcript

1

2

3 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ.. 6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 7 Μέτρο 1.1: Η Θεσσαλονίκη κέντρο παραγωγικών υπηρεσιών... 8 Μέτρο 1.2: Υποδομές έρευνας και ανάπτυξης.. 17 Μέτρο 1.3 : Υποστήριξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 24 Μέτρο 1.4: Συνδυασμένη ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. 37 Μέτρο 1.5: Ενίσχυση επενδύσεων καινοτομίας του αναπτυξιακού νόμου στον τομέα της μεταποίησης.. 46 Μέτρο 1.6: Διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε διεθνή μεταφορικό κόμβο & θαλάσσια πύλη των Βαλκανίων 52 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Μέτρο 2.1: Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, ύδρευσης και αποχέτευσης Μέτρο 2.2: Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος 71 Μέτρο 2.3: Προστασία και ανάδειξη του όρους Αθως. 80 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μέτρο 3.1: Βελτίωση συμπλήρωση του μεταφορικού δικτύου στην Κεντρική Μακεδονία.. 91 Μέτρο 3.2: Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Υγείας Πρόνοιας. 101 Μέτρο 3.3: Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Εκπαίδευσης Μέτρο 3.4: Παροχή υποδομής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Μέτρο 3.5: Αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής κυρίως για την υποστήριξη ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού Μέτρο 3.6: Εκσυγχρονισμός των υποδομών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας. 136 Μέτρο 3.7: Παροχή κινήτρων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων Μέτρο 3.8: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΤΠΑ 154 Μέτρο 3.9: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΚΤ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4 ii ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μέτρο 4.1: Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής Μέτρο 4.2: Εγγειοβελτιωτικά έργα - Διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας 189 Μέτρο 4.3: Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 198 Μέτρο 4.4: Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας. 205 Μέτρο 4.5: Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων. 212 Μέτρο 4.6: Δασοκομία Μέτρο 4.7: Ενίσχυση υποδομών παράκτιας αλιείας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ. 235 Μέτρο 5.1: Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης. 236 Μέτρο 5.2: Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 245 Μέτρο 5.3: Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόληση ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Μέτρο 6.1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 265 Μέτρο 6.2: Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων... Μέτρο 6.3: Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων Μέτρο 6.4: Εγγειοβελτιωτικά έργα-διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Μέτρο 6.5: Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 293 Μέτρο 6.6: Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς. 300 Μέτρο 6.7: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος Μέτρο 6.8: Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας. 315 Μέτρο 6.9: Δράσεις ανάπτυξης του ορεινού χώρου με έμφαση στη συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Μέτρο 6.10: Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα ορεινά κέντρα (ΕΤΠΑ) 326 Μέτρο 6.11: Εδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης ΕΚΤ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

5 iii ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Μέτρο 7.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ Μέτρο 7.2: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ. 352 Μέτρο 7.3: Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ-Π Μέτρο 7.4: Τεχνική Βοήθεια Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας (ΕΤΠΑ). 372 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

6

7 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

8 2 Άξονες προτεραιότητας: στόχοι - στρατηγική Το σημαντικότερο αναπτυξιακό «ζήτημα» που προκύπτει για την Κεντρική Μακεδονία είναι η διαμόρφωσή της σε μία ανταγωνιστική οικονομική και κοινωνική δομή στα πλαίσια: της παγκοσμιοποίησης και των εξελίξεων στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, της σταδιακής ενσωμάτωσης στον οικονομικό χώρο της Βαλκανικής του εντεινόμενου δια-περιφερειακού ανταγωνισμού του κρίσιμου ρόλου της επιχειρηματικότητας, καθώς και της ανάπτυξης, επιχειρηματικής υιοθέτησης και ενσωμάτωσης της καινοτομίας. Η αναπτυξιακή στρατηγική για την περίοδο , έχοντας συνεκτιμήσει τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα καθώς και τις αδυναμίες και τα προβλήματα της Περιφέρειας, επιδιώκει την επίτευξη των κάτωθι στρατηγικών στόχων, μέσω της αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων και του ανθρωπογενούς και φυσικού δυναμικού της Περιφέρειας: (α) την αξιοποίηση της καίριας θέσης της Θεσσαλονίκης - στη βαλκανική, την ευρωπαϊκή ένωση, την παρευξείνια ζώνη και το θαλάσσιο ορίζοντα - και της συγκυρίας που διαμορφώνουν οι νέες τεχνολογικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στην περιοχή, (β) την ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών και τη δημιουργία εκείνων των κοινωνικών συνθηκών που υπόσχονται ισόρροπη ανάπτυξη στο πλαίσιο μίας περιφέρειας ίσων ευκαιριών και αναβαθμισμένου περιβάλλοντος χώρου με μακρόχρονες προοπτικές βελτίωσης και εξέλιξης, και (γ) την εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων για το περιβάλλον. Η στρατηγική ανάπτυξης της Περιφέρειας διαμορφώνεται κατ αρχήν με την επιλογή ενός κέντρου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων στο χώρο (Θεσσαλονίκη), ενώ σε αντιστάθμισμα υπογραμμίζεται η προτεραιότητα της ισόρροπης ανάπτυξης στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τέλος, υιοθετείται ένα ειδικό κέντρο βάρους της αναπτυξιακής προσπάθειας που αφορά την ποιότητα του περιβάλλοντος, ως κριτήριο επίτευξης κοινωνικοοικονομικής συνοχής. Στη συνέχεια, οι άξονες προτεραιότητας εξειδικεύουν την στρατηγική ανάπτυξης σε όρους ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης της Περιφέρειας και παράλληλα μείωσης των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Περιφέρειας: αειφόρος ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Η στρατηγική που ακολουθείται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και επιδιώξεων του προγράμματος βασίζεται στις εξής αρχές : Στην έμφαση σε τύπους δράσεων οι οποίοι παρέχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην Περιφέρεια (ανάπτυξη του πνεύματος καινοτομίας, δικτύωση των πιο δυναμικών και εκσυγχρονιστικών στοιχείων του επιχειρηματικού και ερευνητικού κόσμου, κλπ) Στη συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων (συνδυασμό δημόσιας και ιδιωτικής Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

9 3 προσπάθειας, μηχανισμούς δικτύωσης, μεταφοράς και διάχυσης αποτελεσμάτων, προώθηση οικονομικών δραστηριοτήτων συμπληρωματικών προς τη γεωργία, κλπ) Στην ολοκληρωμένη προσέγγιση περιοχών στον αστικό και αγροτικό χώρο (ολοκληρωμένη ανάπτυξη υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ειδικών μειονεκτικών περιοχών της υπαίθρου) Στην προώθηση δράσεων καινοτόμων, τόσο ως περιεχόμενο όσο και ως διαδικασία υλοποίησης (π.χ. προώθηση επιλεγμένων τομέων εξειδίκευσης και αριστείας, πιλοτικές επενδύσεις σε καινοτομία, κλπ) Στην ενίσχυση της απασχόλησης και του ανθρώπινου δυναμικού γενικότερα (ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης, ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, κλπ) Στη εξασφάλιση προϋποθέσεων για την επίτευξη της αειφορίας τοπικά (εφαρμογή της αρχής της φέρουσας ικανότητας, εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», κλπ) Στην εναρμόνιση με την Κοινοτική νομοθεσία Οι τρεις στρατηγικοί στόχοι ανάπτυξης αναλύονται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας και 39 Μέτρα, ως ακολούθως : Άξονες Προτεραιότητας Ανάδειξη του μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία Μέτρα Η Θεσσαλονίκη κέντρο μητροπολιτικών υπηρεσιών Υποδομές έρευνας και ανάπτυξης Υποδομές καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Συνδυασμένη ανάπτυξη καινοτομίας / επιχειρηματικότητας Ενίσχυση επενδύσεων καινοτομίας του Αναπτυξιακού Νόμου στον τομέα της μεταποίησης Διαμόρφωση της Θεσ/νίκης σε διεθνή μεταφορικό κόμβο και θαλάσσια πύλη των Βαλκανίων Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, ύδρευσης και αποχέτευσης Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος. Προστασία και ανάδειξη του όρους Άθως Μείωση ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία Βελτίωση/συμπλήρωση του μεταφορικού δικτύου Εκσυγχρονισμός Υποδομών Υγείας Πρόνοιας Εκσυγχρονισμός Υποδομών Εκπαίδευσης Υποδομές για ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ Αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής Εκσυγχρονισμός της πολιτιστικής υποδομής Ανταγωνιστικότητα τουριστικών επιχειρήσεων Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη - ΕΤΠΑ Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη - ΕΚΤ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

10 4 Άξονες Προτεραιότητας Αγροτική ανάπτυξη Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και τις δεξιότητες Ανάπτυξη του ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών Μέτρα Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής. Εγγειοβελτιωτικά έργα -Διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας. Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση του τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων. Δασοκομία Ενίσχυση υποδομών παράκτιας αλιείας Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων. Εγγειοβελτιωτικά έργα -Διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας. Δράσεις ανάπτυξης του ορεινού χώρου με έμφαση στη συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα ορεινά κέντρα (ΕΤΠΑ) Ειδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης (ΕΚΤ) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

11 5 Συνέπεια ως προς το Σχέδιο Ανάπτυξης Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως εκφράζεται από τους άξονες προτεραιότητας και τις δράσεις κρίνεται συνεπής με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενισχύει σημαντικά την αναπτυξιακή δυναμική της Περιφέρειας προκειμένου να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πρόκληση. Η στρατηγική εναρμονίζεται πλήρως με τις Κοινοτικές Πολιτικές (ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, ισότητα, περιβάλλον) και επιδιώκει να επιτύχει με αποτελεσματικότητα τους στόχους που τίθενται από αυτές. Όσον αφορά τους στόχους του Σχεδίου Ανάπτυξης, το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ακολουθεί με συνέπεια τις δεδομένες κατευθύνσεις και ειδικότερα : αποσκοπεί στη λειτουργική διασύνδεση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών που διέρχονται από την Περιφέρεια και στην αποτελεσματική αξιοποίηση τους ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα, την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και αξιοποιεί το ευνοϊκό αναπτυξιακό περιβάλλον που δημιουργείται στην ευρύτερη περιοχή συντελεί στην ενίσχυση της Έρευνας και Τεχνολογίας με τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την εισαγωγή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, και την προσπάθεια για στενότερη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή ενισχύει την απασχόληση και αποσκοπεί στη μείωση της ανεργίας (καίριες προτεραιότητες της στρατηγικής) εντάσσει την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη ως σημαντικές αναπτυξιακές παραμέτρους για την Περιφέρεια. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

12 6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ

13 7 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

14 8 ΜΕΤΡΟ 1.1: Η Θεσσαλονίκη κέντρο παραγωγικών υπηρεσιών Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩΔ. ΟΠΣ 3 ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ανάδειξη του Μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 1 ΜΕΤΡΟ Η Θεσσαλονίκη κέντρο παραγωγικών υπηρεσιών ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Θεσσαλονίκη Ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Επιχειρήσεις παροχής σύγχρονων υπηρεσιών Παραγωγικές επιχειρήσεις Επιχειρήσεις με εκθεσιακή δραστηριότητα ΟΤΑ ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Καινοτομία και μεταφορές τεχνολογίας κατάστρωση δικτύων και εταιρικών σχημάτων επιχειρήσεων ή/και ερευνητικών ινστιτούτων (70%) Αναβάθμιση και αποκατάσταση τόπων βιομηχανικής και στρατιωτικής χρήσης (30%) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΜΕΤΡΟ 1.1

15 9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σε χιλ. ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ % Σ.Κ. % Δ.Δ. % Σ.Κ. % Δ.Δ. Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 12524,962 3,60 0,84 Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 5009,984 1,44 2,00 0,33 0,41 Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) Εθνική Δημόσια Δαπάνη 3606,510 71,99% 1,04 1,44 0,24 0, ,474 28,01% 0,40 0,56 0,09 0,11 Ιδιωτική Συμμετοχή 7514,978 2,16 0,50 Δανεισμός Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΜΕΤΡΟ 1.1

16 10 Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης Η συνολική στρατηγική ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας αναγνωρίζει την αναγκαιότητα για: ερευνητική και τεχνολογική στήριξη της Περιφέρειας, με στόχο να επωφεληθεί από την ανάπτυξη και διάχυση καινοτομίας και την αξιοποίηση του υψηλά εξειδικευμένου προσωπικού, στήριξη του καινοτομικού συστήματος της Περιφέρειας, με στόχο να επωφεληθεί από τις οικονομίες κλίμακας που συνιστούν τα δίκτυα διάχυσης καινοτομίας, ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με σαφείς στόχους και υποχρεώσεις, με τη συνεργασία φορέων ανάπτυξης καινοτομίας, σε συγκεκριμένους τομείς εξειδίκευσης αριστείας, ενίσχυση καινοτομικών επενδύσεων μεγάλης σχετικώς κλίμακας, και ενίσχυση της εικόνας της Θεσσαλονίκης ως πόλης που μπορεί να συγκεντρώνει την παροχή καινοτομικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας και την γεωπολιτική της θέση στο Βαλκανικό χώρο. Πράγματι, στις αναδιαμορφωμένες κεντρικές περιοχές άλλων σύγχρονων ευρωπαϊκών μητροπόλεων, εμφανίζονται συγκεντρώσεις δυναμικών υπηρεσιών και οι περιοχές αυτές μετατρέπονται σε εξειδικευμένες νησίδες που δημιουργούν ένα περιβάλλον πολύ ευνοϊκό για την καινοτομία, ιδίως για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Διαθέτουν συνήθως υψηλό αισθητικό περιβάλλον και υποδομές και κατευθύνουν τις δημόσιες επενδύσεις, τη διαφήμιση και τα προγράμματα αναπλάσεων στο να αυξήσουν την ελκυστικότητα τους. Στις ελληνικές πόλεις, οι συγκεντρώσεις του επιχειρηματικού τριτογενή τομέα έχουν αγνοηθεί, τόσο σε ότι αφορά τον ρόλο τους όσο και το χώρο λειτουργίας τους, τις παρεχόμενες υποδομές και την ποιότητα του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν ως εξειδικευμένη χωρική. Ειδικά στην Κ. Μακεδονία, αυτή παράγει μεν το 14,8% του ΑΕΠ της χώρας στον τριτογενή τομέα, αλλά το επίπεδο των προσφερόμενων παραγωγικών υπηρεσιών είναι χαμηλό σε σχέση με το μέσο εθνικό επίπεδο, με εξαίρεση τη Θεσσαλονίκη. Το βασικό πρόβλημα επομένως είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος καινοτομίας που θα επιταχύνει την είσοδο των επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, και οργανισμών μεταφοράς τεχνολογίας στον κόσμο της επιχειρηματικής ευφυΐας, των έξυπνων προϊόντων, της τεχνολογικής παρακολούθησης και προοπτικής, με τελικό στόχο να επιταχυνθεί η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και η προσαρμογή τους σε αρχές Business Excellence και World Class Manufacturing. Η δημιουργία του περιβάλλοντος καινοτομίας προϋποθέτει την ενίσχυση της εικόνας της Θεσσαλονίκης ως πόλης που θα μπορεί να συγκεντρώνει την παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών, σε δυναμικές και αναβαθμισμένες περιοχές της στο κέντρο ή στην περιφέρειά της. Παράλληλα, με την βελτίωση των όρων λειτουργίας των ήδη εγκατεστημένων δραστηριοτήτων, θα βελτιωθεί η ικανότητα συγκεκριμένων περιοχών να προσελκύσουν την εγκατάσταση οργανισμών και εδρών επιχειρήσεων διεθνούς εμβέλειας. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΜΕΤΡΟ 1.1

17 11 Αναλυτική περιγραφή μέτρου Κατά συνέπεια των παραπάνω διαμορφώνεται δια του παρόντος Μέτρου ένας «πυλώνας» της συνολικής στρατηγικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας που συνιστά τη «χωρική» έκφραση της, και συνδέεται με την επίτευξη των στόχων των Μέτρων 1.2, 1.3, 1.4 και 1.5. Κεντρικός στόχος του Μέτρου είναι η δημιουργία ή/και ενίσχυση περιοχών συγκέντρωσης δραστηριοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας υψηλής στάθμης στη Θεσσαλονίκη, και εξειδικεύεται στην επιδίωξη: προσέλκυσης υπηρεσιών υψηλής στάθμης, Διεθνών Οργανισμών και εδρών επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη, διαμόρφωσης νησίδων επιχειρηματικών υπηρεσιών και διοίκησης, με την ανάπλαση περιοχών και τη βελτίωση κεντρικών ή περιφερειακών περιοχών της πόλης. Το Μέτρο συγκεντρώνει το 2% της δημόσιας δαπάνης από τους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας, και στοχεύει στην κινητοποίηση και σημαντικών ιδιωτικών πόρων (με ιδιωτική συμμετοχή έως και 65%). Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου του μέτρου Σύμφωνα με την υπό έγκριση Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου της περιαστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, απαιτείται διαφοροποίηση της κλαδικής εξειδίκευσης της βιομηχανίας της περιοχής με έμφαση στις δραστηριότητες έντασης γνώσης και ενσωμάτωσης / αναπαραγωγής της καινοτομίας, δημιουργία ενός πόλου προσέλκυσης - εξειδίκευσης - προσαρμογής - διάχυσης καινοτομίας από την Ευρώπη και την Αμερική προς τις Βαλκανικές και Παρευξείνιες Χώρες και προς τις άλλες Περιφέρειες του Βορειοελλαδικού χώρου, ανάδυση προωθητικών υπηρεσιών διοίκησης της περιφερειακής οικονομίας και στήριξης της ανταγωνιστικότητας της, και αναδιάρθρωση των περισσότερο κλασικών δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα της πόλης. Ως κατευθύνσεις δράσεων και ως προτεραιότητες για την ενίσχυση των μητροπολιτικών λειτουργιών της Θεσσαλονίκης, ορίζονται: η δημιουργία ενός πόλου προσέλκυσης δραστηριοτήτων και επενδύσεων κυρίως από το εξωτερικό (και δια-περιφερειακών δικτύων) στους τομείς έρευνας / ανάπτυξης / μεταφοράς καινοτομίας, διοίκησης διαχείρισης κεφαλαίων, ανάπτυξης μεταποίησης εντάσεως καινοτομίας, η δημιουργία κέντρου υποδοχής για κλασικές υπηρεσίες διοίκησης διαχείρισης, η ειδική μέριμνα για τη μεταποιητική δραστηριότητα «χαμηλής» όχλησης και για την τριτογενή δραστηριότητα που χωροθετείται εντός ζωνών με κυρίαρχες άλλες χρήσεις, η παροχή δυνατότητας για grass routes investments του τριοτγενούς τομέα σε εκτός αστικού ιστού περιοχές: κατά μήκος κύριων αξόνων ή/και εντός ευρύτερων ζωνών με παράλληλη χωροθέτηση άλλων συμβατών χρήσεων και με αυστηρότητα στις κανονιστικές ρυθμίσεις. Κατά συνέπεια, υιοθετούνται οι εξής προτεραιοτήτες: 1. Δημιουργία χώρων εγκατάστασης / προσέλκυσης επιχειρήσεων (εσωτερικού εξωτερικού) καινοτομικών ή/και έντασης γνώσης, με στόχο τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων ή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΜΕΤΡΟ 1.1

18 12 υπηρεσιών έτοιμων προς εμπορευματοποίηση (παροχή υποδομών και εξοπλισμού - για την στέγαση και την δικτύωση των επιχειρήσεων- αλλά και υπηρεσιών). 2. Δημιουργία ζωνών εγκατάστασης βιομηχανιών νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (παροχή έργων υποδομής και κοινόχρηστων εξυπηρετήσεων) Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις Σύμφωνα με τις παραπάνω προτεραιότητες, το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες Δράσεις: Δράση 1.1.1: Δημιουργία χώρων εγκατάστασης / προσέλκυσης επιχειρήσεων καινοτομικών ή/και έντασης γνώσης (Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα Θερμοκοιτίδες) Ενισχύονται με επιχορήγηση έως 50% του προϋπολογισμού τους σε ακαθάριστους όρους, προτάσεις ιδιωτικών ή μικτών φορέων για την αναβάθμιση ή δημιουργία χώρων εγκατάστασης / προσέλκυσης επιχειρήσεων καινοτομικών ή/και έντασης γνώσης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν.1514/85, Ν.1733/87, Ν. 2741/99, και Ν 2919/01 καθώς και τα Π.Δ. και αποφάσεις για την εφαρμογή τους) περί Ε&Τ Πάρκων-Θερμοκοιτίδες. Ως ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ένταξη στη Δράση, ορίζονται οι ακόλουθοι: 1. Η περιοχή ανάπτυξης και λειτουργίας του χώρου προσέλκυσης και εγκατάστασης των επιχειρήσεων πρέπει να βρίσκεται, κατά προτεραιότητα ένταξης προτάσεων, εντός των ορίων της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 1561/85 ή θα τροποποιηθούν μεταγενέστερα, 2. Εφόσον η διαθέσιμη ή διατιθέμενη αναγκαία έκταση βρίσκεται εντός της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης, το σύνολο της πρέπει να περιλαμβάνεται εντός των ορίων «Περιοχής Εγκατάστασης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και Υπηρεσιών Υψηλής Στάθμης» κατά τον χωροταξικό σχεδιασμό. Εάν η έκταση δεν καλύπτεται από χωροταξικό σχεδιασμό, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης πρέπει να γνωμοδοτήσει ότι εμπίπτει σε ίδιες με την παραπάνω επιτρεπτές χρήσεις εδάφους, 3. Εφόσον η διαθέσιμη ή διατιθέμενη αναγκαία έκταση βρίσκεται εκτός της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης, το σύνολο της πρέπει να περιλαμβάνεται εντός των ορίων «Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων» κατά την έννοια του άρθρου 10 του Ν. 2742/99. Εάν η έκταση δεν καλύπτεται από ανάλογο χωροταξικό σχεδιασμό, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας πρέπει να γνωμοδοτήσει θετικά, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (για να διασφαλιστεί η συνέργια των παρεμβάσεων εντός και εκτός της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης). Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται στη Δράση οι προτάσεις που προωθούν και διασφαλίζουν την: * συμμετοχή στον φορέα επιχειρήσεων παραγωγής ή μεταφοράς ή έντασης καινοτομίας, ή/και φορέα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης ή μεταφοράς καινοτομίας, * εγκατάσταση επενδύσεων παραγωγής καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, διασφάλισης ποιότητας προϊόντων ή/και υπηρεσιών, μόνιμης εφαρμογής του ηλεκτρονικού εμπορίου, διασφάλισης φιλικότητας προς το περιβάλλον, ανάπτυξης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, καινοτόμας διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΜΕΤΡΟ 1.1

19 13 * μόνιμη συνεργασία με φορέα ΕΤΑ ή μεταφοράς καινοτομίας. Δεν θα ενταχθούν στη Δράση έργα με αντικείμενο που ήδη χρηματοδοτείται από άλλη δημόσια πηγή ή συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Φορείς ή επιχειρήσεις που έχουν εκκρεμότητες (από δική τους αιτία) σε έργα που χρηματοδοτήθηκαν από άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, δεν είναι επιλέξιμοι. Δράση 1.1.2: Δημιουργία ζωνών εγκατάστασης βιομηχανιών νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Τεχνόπολη) Ενισχύονται με επιχορήγηση έως 35% του προϋπολογισμού τους, προτάσεις ιδιωτικών ή μικτών φορέων για την αναβάθμιση ή δημιουργία χώρων εγκατάστασης βιομηχανιών νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν.2545/97 και οι τροποποιήσεις του καθώς και τα Π.Δ. και αποφάσεις για την εφαρμογή τους) περί Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών περιοχών. Στόχος της Δράσης είναι να διαμορφωθούν «νησίδες επιχειρηματικών υπηρεσιών και διοίκησης», με την ανάπλαση περιοχών και τη βελτίωση κεντρικών ή περιφερειακών περιοχών της πόλης με ταυτόχρονη διασφάλιση της ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.οι χώροι αυτοί θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος Ως ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ένταξη στη Δράση, ορίζονται οι ακόλουθοι: 1. Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν την Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 1561/85 ή θα τροποποιηθεί μεταγενέστερα. 2. Να υπάρχει έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2545/97 και των τροποποιήσεων του ως προς τα εξής: * της μελέτη σκοπιμότητας και οικονομικής βιωσιμότητας * της μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων * του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και των ορίων της ζώνης παρέμβασης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΜΕΤΡΟ 1.1

20 14 Ποσοτικοποίηση στόχων μέτρου Δείκτες Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΡΟΩΝ) Δημιουργία νέων υποδομών για τη χωροθέτηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (στρ.) ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ Θερμοκοιτίδες (αρ.) Δημιουργία ΒΕΠΕ (Τεχνόπολη) (αρ) Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ --- Δυναμικότητα υποδοχής επιχειρήσεων των νέων υποδομών (αρ. επιχ.) Μεικτές θέσεις απασχόλησης κατά την υλοποίηση (Ανθρωποέτη εργασίας) Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Νέες (μεικτές) θέσεις πλήρους απασχόλησης (αρ.) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΜΕΤΡΟ 1.1

21 15 Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 1 ΜΕΤΡΟ: 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (σε Ευρώ) ΕΤΟΣ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Δ Α Π Α Ν Η Κοινοτική Συμμετοχή Εθνική Δημόσια Δαπάνη Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ-Π ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφ/κή Τοπική Άλλη Ιδιώτες Ταμείο Συνοχής Λοιπά χρημ/τικά μέσα Δάνεια ΕΤΕ 1=2+13 2=3+8 3= = ΣΥΝΟΛΑ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΜΕΤΡΟ 1.1

22 16 Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εξειδίκευση διαδικασιών, λειτουργιών, οργανωτικών προϋποθέσεων, κλπ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Διαχειριστικών Αρχών Η Δράση θα υλοποιηθεί κατά τις διατάξεις των Ν.1514/85, Ν.1733/87, Ν.2741/99,και Ν. 2919/01 καθώς και τα Π.Δ. και αποφάσεις για την εφαρμογή τους περί των Επιστημονικών & Τεχνολογικών Πάρκων-Θερμοκοιτίδες μέσω ειδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.(προκήρυξη) για την υποβολή προτάσεων. Η Δράση θα υλοποιηθεί κατά τις διατάξεις του Ν. 2545/97 και των τροποποιήσεων του καθώς και τα Π.Δ. και αποφάσεις για την εφαρμογή τους περί Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών μέσω ειδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προκήρυξη) για την υποβολή προτάσεων. Κρίσιμες διαδρομές στην εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών και διοικητικών προϋποθέσεων αποτελεσματικής εφαρμογής Ως κρίσιμη διαδρομή θεωρούνται: Για την Δράση Η εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου για την δυνατότητα ορισμού ως Τελικού Δικαιούχου το ΥΠΑΝ (ΓΓΒ) για παρεμφερείς Δράσεις που χρηματοδοτούνται από Περιφερειακά Προγράμματα. Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Τελικοί δικαιούχοι του Μέτρου ανάλογα με τη φύση και το είδος της πράξης είναι οι παρακάτω : Για τις Δράσεις του Μέτρου τελικός δικαιούχος το ΥΠ.ΑΝ (ΓΓΕΤ και ΓΓΒ). ΣΤ. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Οι κρατικές Ενισχύσεις που προβλέπονται να δοθούν ως επιχορηγήσεις στη Δράση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.1514/85, Ν.1733/87, Ν.2741/99,και Ν. 2919/01 καθώς και τα Π.Δ. και αποφάσεις για την εφαρμογή τους) για την ενίσχυση των Θερμοκοιτίδων και πάρκων ιδιωτών επενδυτών (C(2002) 4031fin/ εγκριτική απόφαση της Ε.Ε. για την κρατική Ενίσχυση Ν375/2002). Για την Δράση θα γίνει σύμφωνα με τον Ν. 2545/97 και τον Ν. 3190/03 και των τροποποιήσεων του καθώς και τα Π.Δ. και αποφάσεις για την εφαρμογή τους (C(2003) 1568/ εγκριτική απόφαση της Ε.Ε.). Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΜΕΤΡΟ 1.1

23 17 ΜΕΤΡΟ 1.2: Υποδομές έρευνας και ανάπτυξης Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩΔ. ΟΠΣ 3 ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ανάδειξη του Μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 2 ΜΕΤΡΟ Υποδομές Έρευνας και Ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Θεσσαλονίκη Ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Φορείς παροχής καινοτόμων υπηρεσιών σε ΜΜΕ Ερευνητικά κέντρα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Υποδομές ΕΤΑΚ (100%) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΜΕΤΡΟ 1.2

24 18 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Σε χιλ. ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ % Σ.Κ. % Δ.Δ. % Σ.Κ. % Δ.Δ. Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 9443,892 2,71 0,63 Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 9443,892 2,71 3,77 0,63 0,77 Κοινοτική (ΕΤΠΑ) Συμμετοχή 7527,511 79,71% 2,16 3,00 0,50 0,61 Εθνική Δημόσια Δαπάνη 1916,381 20,29% 0,55 0,76 0,13 0,16 Ιδιωτική Συμμετοχή Δανεισμός Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοέμβριος 2006 ΜΕΤΡΟ 1.2

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Η νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην

Διαβάστε περισσότερα