ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ"

Transcript

1 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του Θεάτρου Γενικός σκοπός της διδασκαλίας του Θεάτρου στο ηµοτικό και το Γυµνάσιο * είναι να ενθαρρυνθούν οι µαθητές ώστε να αναπτύξουν ικανότητες και κλίσεις για να µπορέσουν να λειτουργήσουν αρµονικά τόσο ως αυτόνοµες προσωπικότητες όσο και µέσα στην οµάδα. Ειδικότερα επιδιώκεται: Η ενθάρρυνση της δηµιουργικής έκφρασης. Η γνωριµία του παιδιού µε τον εαυτό του, η συνεργασία και η αρµονική ένταξή του στην οµάδα. Η ανάπτυξη των φυσικών και διανοητικών ικανοτήτων και η καλλιέργεια του ψυχικού κόσµου. Η διαµόρφωση αισθητικής - καλλιτεχνικής αντίληψης και κριτηρίου και η παραγωγή καλλιτεχνικού προϊόντος (οι µαθητές ως δέκτες και δηµιουργοί). Η γνωριµία µε άµεσο τρόπο µε καλλιτεχνικά - πολιτιστικά επιτεύγµατα τόσο της πατρίδας του όσο και των άλλων πολιτισµών. Η απόκτηση συγκεκριµένων γνώσεων για το θέατρο και τις άλλες τέχνες, καθώς και για τη σχέση τους µε τον πολιτισµό και την κοινωνία. Η δηµιουργική ανάπτυξη των εκφραστικών δεξιοτήτων του µέσα από το λόγο και τη γλώσσα. Η δηµιουργική πρωτότυπη παραγωγή δραµατικών κειµένων. Η γνωριµία της ιστορίας των ιδεών και ρευµάτων στο χώρο της Θεατρικής Τέχνης, που συνέβαλαν στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού πολιτισµού, και η κατανόηση της αξίας της διαπολιτισµικής και πολυπολιτισµικής αγωγής. Η συνειδητοποίηση της έννοιας του ρόλου. Η συλλογική καλλιτεχνική δηµιουργία (θεατρική παράσταση). Η άµεση ενεργοποίηση, η συµµετοχή και η παρέµβαση του µαθητή στη διδακτική διαδικασία. Η παραγωγική διασύνδεση των γνωστικών αντικειµένων µέσα από τις εφαρµογές του δράµατος, καθώς και η σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη. 2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες ιαθεµατικής προσέγγισης Ι. ΗΜΟΤΙΚΟ Τάξη Α - Β Άξονες γνωστικού περιεχοµένου Σωµατική και κινησιολογική ανάπτυξη σε σχέση µε το χώρο, τη σκηνή, την οµάδα, τον παρτενέρ. Κατανόηση δοµών χώρου, χρόνου κ.ά. Ασκήσεις κίνησης, χορός, ρυθµικά και πρώτα µουσικά ακούσµατα. Συνεργασία µε παρτενέρ στις αντίστοιχες ασκήσεις. Πρώτες οµαδικές ασκήσεις. Ψυχοσωµατική έκφραση µέσα από ελεύθερο παιχνίδι, οργανωµένο αυτοσχεδιασµό, παντοµίµα, εκφραστική, µιµική. Θεατρικό παιχνίδι σύνδεση θεατρικού παιχνιδιού µε τις εικαστικές τέχνες ενεργοποίηση µε µουσικά ερεθίσµατα. ραµατοποίηση. Ανάπτυξη της γλωσσικής και εκφραστικής ικανότητας µέσω του αυτοσχέδιου διαλόγου και της επεξεργασίας λογοτεχνικών έ Α ά ξ Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) Επιδιώκεται ο µαθητής: Να αναγνωρίζει το σώµα του, τον εαυτό του και τους άλλους. Να εξερευνήσει και να αναγνωρίσει τις δυνατότητες που του δίνει το σώµα του, καθώς και τα όρια που του θέτει. Να ενταχθεί στην οµάδα και να συνεργάζεται αρµονικά. Να αναπτύξει τις δυνατότητες επικοινωνίας και ιδιαίτερα τη µη λεκτική επικοινωνία. Να έλθει σε επαφή µε τους διαφορετικούς τρόπους σκέψης και έκφρασης των άλλων. Να αναπτύξει ικανότητες για δηµιουργική έκφραση. Να αναπτύξει τις γλωσσικές και εκφραστικές του δυνατότητες: αφήγηση, περιγραφή, ακρίβεια και βελτίωση της έκφρασης, διάλογος, συζήτηση, δηµιουργία έντεχνων µορφών προφορικού λόγου. Να διαµορφώσει αισθητική Ενδεικτικές Θεµελιώδεις έννοιες ιαθεµατικής προσέγγισης Συλλογικότητα, Συνεργασία, Χώρος, Κίνηση, Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση, Εξάρτηση, Μορφή, Οργάνωση, Πολιτισµός, Παράδοση, Χρόνος, Μεταβολή, Εξέλιξη, Οµοιότητα ιαφορά * Στο Γυµνάσιο το µάθηµα του Θεάτρου εντάσσεται στο πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών Σχολικών ραστηριοτήτων καθώς και στο πλαίσιο της εκπόνησης διαθεµατικών σχεδίων εργασίας γενικά και ειδικότερα στην Ευέλικτη Ζώνη. 127

2 κειµένων. Ανάπτυξη επικοινωνιακών κωδίκων. Ανάπτυξη προφορικού λόγου αφηγηµατικές τεχνικές. Πρώτα στοιχεία του δραµατικού διαλόγου. Καλλιέργεια αισθητικής έκφρασης και δηµιουργίας πολλαπλής φύσης καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων: άµεση αισθητική εµπειρία, επαφή µε όλες τις τέχνες, γνωριµία µε θεατρική παραγωγή (Κουκλοθέατρο, Καραγκιόζης κ.ά.). καλλιτεχνική αντίληψη ώστε να λειτουργεί κατά το δυνατόν επαρκώς τόσο ως θεατής όσο και ως δηµιουργός καλλιτεχνικού προϊόντος. Να αναπτύξει δεξιότητες και διάθεση για συνεργασία, κοινωνική συµµετοχή, αυτονοµία και ελευθερία. Να έλθει σε επαφή µε όλες τις τέχνες. Να έλθει σε επαφή µε τα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά επιτεύγµατα τόσο της πατρίδας του όσο και άλλων πολιτισµών. Γ - Ε-ΣΤ Εξέλιξη της κατεύθυνσης της κινησιολογικής ανάπτυξης του πρώτου ηλικιακού επιπέδου, µε έµφαση στην πρωτοβουλία αφενός και στη συλλογικότητα αφετέρου. Μεγαλύτερη ανάπτυξη της σχέσης µε τη δράση και τη συµπεριφορά, που µπορεί να οδηγήσει σε δραµατοποίηση. ιεύρυνση της σχέσης του παιδιού µε το «λόγο» και τις δυνατότητες γλωσσικής έκφρασης. Επαφή µε λογοτεχνικά κείµενα. Ο θεατρικός κώδικας ως εργαλείο µάθησης και επαφής µε άλλους κώδικες (µαθήµατα). Ευαισθητοποίηση στο θέατρο: 1) Εξοικείωση µε τη θεατρική παράσταση ως θεατές. 2) Πρώτες προσπάθειες (προσωπική εµπειρία) για θεατρική παράσταση. Σύνδεση τοµέων Αισθητικής Αγωγής. Ενεργοποίηση και αξιοποίηση σωµατικών ικανοτήτων Αυτοσχεδιασµός- Θεατρικό παιχνίδι ραµατικό κείµενο δραµατοποίηση Γνωριµία µε την τέχνη του Θεάτρου Οι γενικοί στόχοι παραµένουν οι ίδιοι µε την Α-Β ηµοτικού. Στο επίπεδο αυτό, µε βάση την αύξηση των προσωπικών φυσικών, νοητικών, ψυχικών ικανοτήτων, και δεδοµένου ότι το παιδί µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά µέσα στην οµάδα οριοθετώντας πιο εύκολα τον εαυτό του και τους άλλους, διευρύνονται οι επιδιώξεις εντός του πλαισίου των στόχων που προδιαγράφηκαν στο προηγούµενο επίπεδο. Στις Ε και ΣΤ τάξεις του ηµοτικού, λόγω της αύξησης των ικανοτήτων των µαθητών αλλά και της µεγαλύτερης συνειδητοποίησης της οµάδας, σε συνδυασµό µε την ευαισθητοποίησή τους απέναντι στις αισθητικές εµπειρίες, οι µαθητές µπορούν να δεχθούν και να επεξεργασθούν ερεθίσµατα σχετικά µε την ατοµική έκφρασή τους µέσα στο χώρο ή σε σχέση µε το λόγο και τα κείµενα κ.ά. Οι δύο τελευταίες τάξεις του ηµοτικού προσφέρονται για µια πιο ελεύθερη και συστηµατική πρακτική των ήδη γνωστών από τα προηγούµενα επίπεδα αντικειµένων - εφαρµογών του θεάτρου. Κίνηση, Χώρος, Αλληλεπίδραση, Συλλογικότητα, Συνεργασία, Πρόσωπο, Οργάνωση, Ερµηνεία, Ιδέα, Μορφή, οµή, Μήνυµα, Κώδικας, Χρόνος, Μεταβολή, Εξέλιξη, Επικοινωνία, Πολιτισµός, Παράδοση, Οµοιότητα ιαφορά, ιαπολιτισµικότητα Κίνηση υναµική Ένταση, Χώρος, Αλληλεπίδραση, Εξάρτηση, Συλλογικότητα, Συνεργασία, Κώδικας, Μήνυµα, Σύµβολο, Πρόσωπο, Οργάνωση, Ερµηνεία, Ρυθµός, Ιδέα, Μορφή, οµή, Χρόνος, Εξέλιξη, Μεταβολή, Επικοινωνία, Πολιτισµός, Οµοιότητα ιαφορά, ιαπολιτισµικότητα ΙΙ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α- Β- Γ Τάξη Άξονες γνωστικού περιεχοµένου Εφαρµογές της δραµατικής έκφρασης (ήδη γνωστές). Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) Επιδιώκεται ο µαθητής : Να καλλιεργήσει τις φυσικές και διανοητικές ικανότητες καθώς και τα Ενδεικτικές Θεµελιώδεις έννοιες ιαθεµατικής προσέγγισης Κίνηση υναµική Ένταση, Χώρος, 128

3 Ανάλυση συµπεριφορών Σύνθεση χαρακτήρα ηµιουργία ρόλου Αρχές δηµιουργίας σκηνικών σχέσεων. Στοιχεία Θεατρολογίας Θεωρία ράµατος. Αρχαίο ράµα. Ανάλυση δραµατικών κειµένων. ραµατοποίηση. ραµατουργικές τεχνικές εργαστήρια γραφής. Θεατρική παράσταση: Σκηνικές προσεγγίσεις: α) ως θεατές (πρόσληψη θεατρικού είδους: σκηνή και πλατεία) και β) ως δηµιουργοί. Συνύπαρξη του θεάτρου µε τις άλλες τέχνες ιαπολιτισµικότητα. διανοητικές ικανότητες καθώς και τα συναισθήµατά του. Να αναπτύξει δηµιουργικά τις εκφραστικές δεξιότητές του µέσα από το λόγο και τη γλώσσα. Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση, Εξάρτηση, Κώδικας, Μήνυµα, Να κοινωνικοποιηθεί και να ενταχθεί Σύµβολο, οργανικά οµάδα. Πρόσωπο, Σύνθεση ισορροπία Να συνειδητοποιήσει την έννοια του Οργάνωση, ρόλου. Ερµηνεία, Να αποκτήσει συγκεκριµένες γνώσεις για Ρυθµός, το θέατρο και την τέχνη, καθώς και για τη Ιδέα, σχέση τους µε τον πολιτισµό και την Μορφή, κοινωνία. οµή, Να έλθει σε επαφή µε την ιστορία των ιδεών και ρευµάτων στο χώρο της Θεατρικής Τέχνης, που συνέβαλαν στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού πολιτισµού, και Χρόνος, Μεταβολή, Εξέλιξη, Οµοιότητα ιαφορά, να κατανοήσει την αξία της ιαπολιτισµικότητα, διαπολιτισµικής και πολυπολιτισµικής Πολιτισµός, αγωγής. Παράδοση, Να ενεργοποιηθεί άµεσα ώστε να Συλλογικότητα, συµµετέχει και να παρεµβαίνει στην Συνεργασία, παιδαγωγική διαδικασία. Αισθητική Να προσεγγίσει διαθεµατικά τη γνώση µε Ύφος την παραγωγική διασύνδεση των γνωστικών αντικειµένων µέσα από τις εφαρµογές του δράµατος, καθώς και τη σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη. Να εξοικειωθεί µε την δηµιουργική πρωτότυπη παραγωγή δραµατικών κειµένων. Να συµµετέχει ενεργά σε συλλογική καλλιτεχνική δηµιουργία (θεατρική παράσταση). Να διαµορφώσει αισθητική αντίληψη και κριτήριο, τόσο ως δέκτης - θεατής όσο και ως δηµιουργός καλλιτεχνικού έργου. AΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ 1. Ειδικοί Σκοποί H ηλικιακή φάση που εκτείνεται από το Νηπιαγωγείο έως το Γυµνάσιο είναι µια περίοδος ζωής στη διάρκεια της οποίας µπορεί να θεµελιωθεί η αγάπη του παιδιού για κάθε µορφή τέχνης εποµένως και για το θέατρο, να διαµορφωθεί η αισθητική - καλλιτεχνική του αντίληψη και να συντελεστεί η πρώτη γνωριµία του µε τα επιτεύγµατα του πολιτισµού. Κατά τη σύνταξη του Α.Π.Σ. καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια, ώστε το µάθηµα να συνδυάζει ισόρροπα τη γνώση, τη δηµιουργία και την έκφραση. Ως προς τη δοµή, η σπειροειδής ανέλιξη των περιεχοµένων στο Α.Π.Σ. οδηγεί από απλές σε σύνθετες δραστηριότητες και από πρακτικές σε θεωρητικές προσεγγίσεις. Η ανάγκη εισαγωγής του µαθήµατος στην προσχολική και στην πρώτη σχολική φάση της εκπαίδευσης προκύπτει από το αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η θεατρική αγωγή συµβάλλει - ως δραστηριότητα και ως διδακτική µεθοδολογία - στην πληρέστερη προετοιµασία των παιδιών για την ένταξή τους στο παιδαγωγικό σύστηµα και στην απόκτηση καλύτερων σχέσεων µε τον εαυτό τους και µε τους άλλους. Η Θεατρική Αγωγή στο ηµοτικό οφείλει να ενθαρρύνει τη δηµιουργική έκφραση του παιδιού, να συντείνει στην ψυχική καλλιέργειά του, να συµβάλλει στη γνωριµία του µε την οµάδα& να γίνεται, δηλαδή, για το παιδί µέσο γνώσης, ψυχαγωγίας και αισθητικής καλλιέργειας. Ειδικότερα επιδιώκεται: Η ανάπτυξη της προσωπικότητας, η αισθητική καλλιέργεια, η ελευθερία της έκφρασης, η αυτογνωσία και ο αλληλοσεβασµός των µαθητών µέσα στο πλαίσιο της σχολικής οµάδας. Η απόκτηση από τους µαθητές εκείνων των γνώσεων που θα τους βοηθούν να κατανοούν, να προσλαµβάνουν και να αξιολογούν το θεατρικό γεγονός, και να µετασχηµατίζουν γόνιµα τη γνώση και την εµπειρία τους. 129

4 Η δηµιουργική επαφή των µαθητών µε την τέχνη του θεάτρου τόσο µέσα από τα δραµατουργικά κείµενα όσο και µέσα από τη σκηνική έκφρασή τους, µε τελικό στόχο τη διεύρυνση των σπουδών τους ως προς το πολιτισµικό πεδίο. Ο εµπλουτισµός των µεθόδων διδασκαλίας µε τις αρχές και τις τεχνικές του θεάτρου (δραµατοποίηση κτλ.) και εποµένως η βελτίωση του προγράµµατος διδασκαλίας συνολικά. Γενικότερες παιδαγωγικές ωφέλειες που αναµένεται να προκύψουν από το µάθηµα : Το θέατρο, ως επικοινωνιακή δραστηριότητα, βοηθά τους µαθητές να κατανοήσουν το πλέγµα των κοινωνικών σχέσεων µέσα στο οποίο καλούνται και οι ίδιοι να συµβιώσουν. Τους βοηθά ακόµα να κοινωνικοποιηθούν και να ενταχθούν οργανικά στο ευρύτερο σύνολο, στο οποίο κάθε φορά ανήκουν (σχολείο, κοινωνία κτλ.). Ως δηµιουργική δραστηριότητα, καλλιεργεί στους µαθητές την έφεση για έρευνα, για γνώση και για απόκτηση δεξιοτήτων µέσα από την ανάδειξη των καλλιτεχνικών κλίσεών τους. Ως συλλογική δραστηριότητα, προσφέρει στους µαθητές ίσες ευκαιρίες έκφρασης, συνεργασίας και συµµετοχής σε κοινή προσπάθεια, αξίες που αποτελούν τη βάση της δηµοκρατίας. Ως καλλιτεχνική δραστηριότητα, συµβάλλει στην αισθητική ανάπτυξη των µαθητών και στη συνειδητοποίηση της άφθαρτης αξίας του ανθρώπινου πολιτισµού. 2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας Στόχοι Οι µαθητές επιδιώκεται: Να γνωρίσουν τα εκφραστικά τους µέσα σε συνδυασµό µε το χώρο, το συµµαθητή και την οµάδα. Να συνειδητοποιήσουν τη δύναµη της φωνής και τις δυνατότητες που παρέχει για την επίλυση ή όχι καθηµερινών προβληµάτων. Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι µπορούν να εκφράσουν συναισθήµατα και καταστάσεις µε τη φωνή και το σώµα. Να µάθουν να χρησιµοποιούν τις σωµατικές δεξιότητες και ικανότητές τους για να εκφράσουν προσωπικές εµπειρίες ανάγκες, συναισθήµατα. Να ανακαλύψουν παραµέτρους της προσωπικότητάς τους, τις οποίες αγνοούν, και να µάθουν να εµπιστεύονται τον εαυτό τους και τα µέλη της οµάδας. Να µάθουν να αποδίδουν θεατρικά ( µε πειθαρχία και έλεγχο των εκφραστικών τους έ ) έ θέ ή Θεµατικές ενότητες ΤΑΞΗ Ε 1 ος Άξονας: Ενεργοποίηση σωµατικών ικανοτήτων Κίνηση Φωνή Εκφραστικές δυνατότητες φωνής - σώµατος Ενδεικτικές ραστηριότητες 1 Τεχνικές κίνησης, ισορροπίας, ρυθµού, επαφής µε τον άλλο, κίνηση ατοµική και σε συνάρτηση µε τον παρτενέρ. Ατοµική - οµαδική χαλάρωση. Ζέσταµα, διατάσεις (στρέτσινγκ). Μάχη µε φανταστικά όπλα, σε ζεύγη ή µε φανταστικό εχθρό. Γλωσσοδέτες, απαγγελίες, αυξοµείωση της έντασης της φωνής, επιτονισµός κτλ. ιάλογος σε φανταστική γλώσσα (µπλα-µπλα) µε ανάλογη έκφραση συναισθηµάτων. Παραγωγή φωνής, ορθή εκφορά του λόγου, ασκήσεις αναπνοής, ρυθµού, τονισµού. ιάλογος διαφωνίας µε ψίθυρους, µε δυνατές φωνές, µε εναλλαγή δυνατής και χαµηλής φωνής. ιαφωνία ενός προσώπου µε δύο. Υποθετικός διάλογος ενός προσώπου µε φανταστικό παρτενέρ. Εκφορά λόγου: χροιά, διάρκεια, ένταση φωνής, συνδυασµός φωνής και κίνησης. Συζήτηση για τις µορφές επικοινωνίας - λεκτική, νοηµατική, µη λεκτική, γραπτή, κλπ (Γλώσσα). 2 ος Άξονας: Αυτοσχεδιασµός - Θεατρικό Παιχνίδι Ελεύθερος αυτοσχεδιασµός Θεατρικό Παιχνίδι Θεατρικός αυτοσχεδιασµός µε δεδοµένο θέµα Εξοικείωση µε τη θεατρική κατάσταση (ρόλος - οµάδα) Αντίδραση των µαθητών σε εξωτερικά - τυχαία ερεθίσµατα Ασκήσεις παρατηρητικότητας. Ασκήσεις εµπιστοσύνης. Μιµήσεις Αντίδραση σε ξαφνικό ήχο, εναλλαγή φωτισµού, κτλ. Καθρέφτης. Ασκήσεις εµπιστοσύνης: το άτοµο αφήνεται στα χέρια της οµάδας που το µετακινεί χωρίς το φόβο της πτώσης. Φρουτοσαλάτα: αλλάζουµε ονόµατα µε ονόµατα φρούτων και προσπαθούµε να θυµηθούµε το όνοµα που πήρε ο καθένας πετώντας ένα τόπι. Αντιθέσεις χαρακτήρων (π.χ. ήρεµος- νευρικός), αντιθέσεις τύπων (µάγκας - αριστοκράτης). Εικόνες από την καθηµερινή ζωή (λαϊκή αγορά, καφενείο, ταβέρνα, νοσοκοµείο κτλ.) ή φανταστικές (ταξίδι στο 1 Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στις προτεινόµενες διαθεµατικές έννοιες της 3 ης στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ΕΠΠΣ. 130

5 µέσων) συγκεκριµένο θέµα ή συγκεκριµένη κατάσταση. Να µπορέσουν - µέσω του ρόλου - να µορφοποιήσουν τη φαντασία τους και να εκφράσουν το ψυχοπνευµατικό δυναµικό τους. Να κατανοήσουν την έννοια του ρόλου µέσα από την ένταξή τους στην οµάδα. Να διακρίνουν τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα του δραµατικού κειµένου (διάλογος, δράση, συγκρούσεις κτλ.) Να προσπαθήσουν να γράψουν απλούς διαλόγους, οι οποίοι στη συνέχεια θα εξελιχθούν σε θεατρικά σκετς. Να αποκτήσουν τη δυνατότητα να µετατρέπουν ένα αφηγηµατικό κείµενο σε δραµατικό, ώστε να αφοµοιώνουν µε βιωµατικό τρόπο τη γνώση. Να γνωρίσουν θεωρητικά και πρακτικά την τέχνη του θεάτρου. Να εξοικειωθούν µε την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και να αναπτύξουν ορθή στάση και συµπεριφορά ως θεατές. διάστηµα). Αφόρµηση από έργα τέχνης, από κείµενα, από οικείες διδακτικές ενότητες, από κοινωνικές συµπεριφορές. Τα παιδιά κάνουν γκριµάτσες, παίρνουν στάσεις στο χώρο, κάνουν χειρονοµίες, «στήνουν» το κορµί τους, µιµούνται τύπους -κουτσό, µεθυσµένο κτλ. (Γλώσσα, Εικαστικά). Σε κύκλο απαντούν σε ερωτήσεις των µελών της οµάδας πάνω σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του αυτοσχεδιασµού (πχ. πώς νιώθει κανείς όταν περπατά µε µπαστούνι;). Οι απαντήσεις δίνονται από το πρόσωπο που αυτοσχεδίασε στη συνέχεια του αυτοσχεδιασµού Αυτοσχεδιαστική έκφραση - δραµατοποίηση µε αφορµή δεδοµένο θέµα. Προοδευτική εµβάθυνση στο «ρόλο». Ανάπτυξη «θεατρικής σύµβασης». Θεατρικό δρώµενο ( παιχνίδι). 3 ος Άξονας: ραµατικό κείµενο - ραµατοποίηση Χαρακτηριστικά δραµατικών κειµένων ηµιουργία δραµατικών κειµένων- εργαστήρι γραφής Μεταγραφή αφηγηµατικού κειµένου σε δραµατικό Αποµόνωση µορφικών χαρακτηριστικών του δραµατικού κειµένου σε οικεία κείµενα (σχολικά - εξωσχολικά). ιάλογος- σκηνοθετικές οδηγίες- χαρακτήρες / δράση - σύγκρουση. ηµιουργία δραµατικού κειµένου µε βάση προηγούµενους αυτοσχεδιασµούς- εργαστήρι γραφής. ηµιουργία απλού διαλόγου, π.χ.,«η στάση του Κων/νου Παλαιολόγου απέναντι στις απαιτήσεις του Μωάµεθ Β Πορθητή κατά την πολιορκία της Πόλης». Μετατροπή αφηγηµατικού κειµένου σε δραµατικό και δραµατοποίησή του π.χ.«ο θρύλος του ιγενή», «Η συνάντηση ιερέα - βαρβάρου», «Η Στάση του Νίκα» (Γλώσσα, Ιστορία). 4 ος Άξονας: Η τέχνη του θεάτρου Στοιχεία από τη θεωρία του θεάτρου Ο µαθητής θεατής Παραγωγή θεατρικής δραστηριότητας Τα συστατικά του θεάτρου. Κείµενο - ηθοποιός - ρόλος - σκηνοθέτης - θεατής κτλ. Παρακολούθηση παραστάσεων εντός και εκτός σχολείου. Στοιχειώδης ανάλυση. Επίσκεψη σε θεατρικούς χώρους. Θεατρικό δρώµενο µε βάση την αποκτηθείσα εµπειρία. Επιλογή έργου, ανάγνωση, διανοµή, πρόβες, σκηνικά, κτλ. Στόχοι Οι µαθητές επιδιώκεται: Να εξοικειωθούν µε το σώµα τους. Επίσης, µε το συµµαθητή τους, µε την οµάδα και µε το χώρο. Να γνωρίσουν τις δυνατότητες της φωνής τους και να µπορούν να τις αξιοποιήσουν για έκφραση και ικανοποίηση προσωπικών αναγκών. Να συνειδητοποιήσουν ότι µε τη φωνή και µε το σώµα µπορούν να ενεργοποιήσουν Θεµατικές ενότητες ΤΆΞΗ ΣΤ Ενδεικτικές ραστηριότητες- 1 ος Άξονας: Ενεργοποίηση και αξιοποίηση σωµατικών ικανοτήτων Αξιοποίηση σωµατικών ικανοτήτων Αξιοποίηση φωνητικών ικανοτήτων. Βασικές αρχές ορθοφωνίας (εκφορά φθόγγων, αναπνοή, ρυθµός, κτλ.). Εκφραστική ικανότητα (συνδυασµός φωνής - κίνησης) Εξειδικευµένη κίνηση, χορός ρυθµική. Οµαδικοί χοροί, σε ζεύγη, ατοµικοί,- χορογραφίες, χορός µε φανταστικό παρτενέρ. Κίνηση µε µουσική σε διάφορους ρυθµούς (σύστηµα ORFF). Απαιτούνται συγκεκριµένα υλικά: µοκέτα, καθρέφτης, ταµπουρίνο, κρουστά, κασετόφωνο κτλ. Φωνητική εξάσκηση (τραγούδι, ανάγνωση κειµένου, παραγωγή ήχων). Βασικές αρχές παραγωγής φωνής: τοποθέτηση, υποστήριξη, αναπνοή, λειτουργία σωµατικών ηχείων, αυξοµείωση έντασης, εναλλαγή χρώµατος κτλ. Ανάγνωση κειµένου: µε χρωµατισµό φωνής, µε χειρονοµίες, 131

6 µπορούν να ενεργοποιήσουν και να εκφράσουν το ψυχοσωµατικό δυναµικό τους. Να µπορούν να συνδυάζουν τα εκφραστικά τους µέσα (σώµα - φωνή), για να επιτύχουν ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα (κτίσιµο ρόλου). Να εµβαθύνουν στη χρήση του αυτοσχεδιασµού, προκειµένου να προσεγγίσουν το θέατρο και να εκφράσουν τον εσωτερικό κόσµο τους. Να κατανοήσουν τις διαφορετικές οπτικές γωνίες από τις οποίες µπορεί να θεωρηθεί το ίδιο αντικείµενο. Να έρθουν σε δηµιουργική επαφή µε το δραµατικό κείµενο και να κατανοήσουν τους όρους γραφής του. Να µάθουν να µετατρέπουν ένα αφηγηµατικό κείµενο σε δραµατικό, πράγµα που θα συντελέσει στη µαθησιακή και στην καλλιτεχνική ωρίµανσή τους. Να µάθουν να δηµιουργούν δραµατικά κείµενα αξιοποιώντας προηγούµενες γνώσεις. κίνησης). Το σώµα και η φωνή ως θεµελιώδη στοιχεία της υποκριτικής. Η έννοια του «ρόλου». µε κινήσεις κτλ (Γλώσσα). Τραγούδια ατοµικά - οµαδικά. Προσπάθεια επίτευξης συντονισµού, σωστής τονικότητας και εκφραστικότητας. Επιλογή απλών κειµένων (π.χ. µικρά ποιήµατα - Περιγραφικές αφηγήσεις, µικροί διάλογοι) προς ανάγνωση ατοµική και οµαδική (Γλώσσα, Μουσική).. Κίνηση ανάλογη µε το λόγο, προσπάθεια στήριξης του λόγου µε ανάλογες κινήσεις, έµφαση στο πότε κάτι είναι υπερβολικό, πότε είναι αυτό που πρέπει, πότε δεν αρκεί. Παραγωγή ήχων: δηµιουργία φυσικών και φανταστικών ήχων. Παντοµίµα (π.χ. το παιχνίδι: επαγγέλµατα, έργα, ζώα κτλ.). Πρώτη επαφή µε διάφορα είδη θεάτρου (παντοµίµα, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών). Κουκλοθέατρο: απαραίτητος εξοπλισµός (σκηνή, κούκλες κτλ.) Κατασκευή κούκλας και θεατρική χρήση της. Θέατρο σκιών - κατασκευή φιγούρας. 2 ος Άξονας: Αυτοσχεδιασµός Ο αυτοσχεδιασµός ως µέσο σκηνικής έκφρασης Ο αυτοσχεδιασµός ως µέσο προσωπικής έκφρασης Αυτοσχεδιασµός πάνω σε δεδοµένες µορφές, συµπεριφορές - καταστάσεις, από το θέατρο, τον κινηµατογράφο, την τηλεόραση και από την ύλη των σχετικών µαθηµάτων (Γλώσσα, Ιστορία, Φυσικά, Θρησκευτικά, Αγωγή Πολίτη κτλ.). Αυτοσχεδιαστική προσπάθεια αναπαράστασης της σύλληψης του Ρήγα Φεραίου (Ιστορία). Η Λωξάντρα (Ανθολόγιο). Φυσικά γνωρίσµατα, χαρακτηριστικά κίνησης, µίµηση τρόπου οµιλίας, συναισθήµατα, επιλογές (π.χ. xόµπυ), προτιµήσεις(π.χ. ντύσιµο). Ειδήσεις, τηλεπαιχνίδι, παραµύθι (π.χ. «ο Μαγεµένος Αυλός»). Απόπειρα αυτοσχεδιαστικής αναπαράστασης της προσωπικότητας του κάθε µαθητή. Ένα παιδί προσπαθεί να περιγράψει ένα αντικείµενο (γνωστό µόνο σ αυτό), χωρίς να αναφέρει τι δουλειά κάνει ή από τι είναι κατασκευασµένο. Στη συνέχεια οι υπόλοιποι µαθητές ζωγραφίζουν το αντικείµενο που κατάλαβαν. Συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα. Προσπάθεια αυτοσχεδιασµού σε δεδοµένο θέµα. ( ίνεται έµφαση στην ικανότητα µετάδοσης νοηµάτων µε τη σωµατική και τη λεκτική έκφραση). 3 ος Άξονας: ραµατικό κείµενο- ραµατοποίηση Ανάλυση δραµατικού κειµένου ραµατοποίηση Σύνθεση (εργαστήρι γραφής) ραµατουργική ανάλυση επιλεγµένων αποσπασµάτων από το παγκόσµιο θέατρο για παιδιά, π.χ. «Ματίας ο Α» (Α.Ζέη), «Ο Μάγος του Οζ» (Φ.Μπάουµ). Επαφή των µαθητών µε το δραµατικό κείµενο, προσπάθεια για ανάλυση σε βάθος. ηµιουργία corpus από επιλεγµένα κείµενα ανάλογα µε την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, για σχολική χρήση. ραµατοποίηση αφηγηµατικών κειµένων µε τη χρήση των µορφικών στοιχείων των θεατρικών κειµένων (σκηνικές οδηγίες, διάλογοι κτλ.) Κείµενα για δραµατοποίηση: Ο γυρισµός του Ξενιτεµένου, Ο µικρός Πρίγκιπας (Λογοτεχνία, Γλώσσα). Σύνθεση θεατρικών διαλόγων και σύντοµων θεατρικών έργων. Ατοµική και οµαδική εξάσκηση σε δεδοµένα θέµατα (π.χ. ένα µάθηµα στην τάξη, δελτίο καιρού). Εργασίες που θα αναδείξουν τη διαφορά του «µιλάω» από το «µιλάω µε κάποιον», π.χ., µονόλογος / διάλογος στο ίδιο θέµα (οι έννοιες ζωή - θάνατος). 132

7 Να γνωρίσουν τις ποικίλες πλευρές του θεάτρου και τις παραµέτρους που συνθέτουν το θεατρικό φαινόµενο. Να αποκτήσουν «θεατρική αγωγή» ώστε να σέβονται το χώρο και τους συντελεστές µιας παράστασης. Να αναπτύξουν κριτική ικανότητα και να µπορούν να εκφράζουν απόψεις και εντυπώσεις. Να γνωρίσουν άµεσα και βιωµατικά τις παραµέτρους του θεάτρου και να εφαρµόσουν τη γνώση και την εµπειρία τους. 4 ος Άξονας: Γνωριµία µε την τέχνη του Θεάτρου Τέχνη και τεχνική του θεάτρου Ο µαθητής - θεατής Ο µαθητής - κριτικός Ο µαθητής - «καλλιτέχνης» του θεάτρου Οικειοποίηση των ρόλων όλων των συντελεστών µιας θεατρικής παράστασης (ηθοποιό, σκηνοθέτη, δραµατουργό, σκηνογράφο, κτλ.) Συνεργασία µε το µάθηµα της Μουσικής και των Εικαστικών. Γνωριµία-εξοικείωση µε τις τέχνες που συνθέτουν το θεατρικό φαινόµενο. Επένδυση ηχητική, σκηνογραφική, ενδυµατολογική ενός κειµένου, π.χ., το ποίηµα «Ο Γιάννης και το Πεύκο» του Ζ. Παπαντωνίου Επισκέψεις σε θεατρικούς. χώρους. Παρακολούθηση παραστάσεων. Συζήτηση στην τάξη για τη θεατρική εµπειρία που αποκτήθηκε. Γνωριµία και συνοµιλία µε καλλιτέχνες που εργάζονται στο θέατρο. Επισκέψεις στους χώρους δουλειάς διάφορων καλλιτεχνών και επισκέψεις καλλιτεχνών στο σχολείο. Επιλογή παραστάσεων µε γνώµονα την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, και την ποιότητα τους. Αξιοποίηση του θεσµού των µαθητικών εισιτηρίων του Υπουργείου Νέας Γενιάς. Ξενάγηση σε διαφορετικά είδη σκηνών (π.χ., στις διάφορες σκηνές του Εθνικού Θεάτρου). Απόπειρα αξιολόγησης επιµέρους στοιχείων µιας παράστασης (σκηνικά -κοστούµια-µουσική), κριτική της παράστασης ως συνόλου. Προσπάθεια γραφής σύντοµης θεατρικής κριτικής. Πρακτική εφαρµογή της εµπειρίας που απέκτησαν οι µαθητές / ανέβασµα παράστασης. Απαιτούµενος χρόνος Η κάθε ενότητα του Π.Σ. δεν εξαντλείται απαραιτήτως σε µία διδακτική ώρα ο εκπαιδευτικός έχει την ευχέρεια να διδάξει την ενότητα σε περισσότερες ώρες ή να επιλέξει εκείνο το τµήµα που προσφέρεται για τις δεδοµένες συνθήκες της τάξης του ή για τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των µαθητών του. Έχει, επίσης, την δυνατότητα να διαπλέξει την διδασκαλία συγκεκριµένων ενοτήτων µε θέµατα από άλλα γνωστικά αντικείµενα, στο πλαίσιο διαθεµατικών προσεγγίσεων. Οι προτεινόµενες δραστηριότητες δεν απαιτούν εξαντλητική προσέγγιση µε παρατακτική διάταξη, αλλά έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και παρέχουν στον εκπαιδευτικό δυνατότητα επιλογής. Ας σηµειωθεί ότι η δυνατότητα επιλογής αποτελεί την κεντρική φιλοσοφία του νέου παιδαγωγικού συστήµατος, που φιλοδοξεί να δηµιουργήσει ένα σύγχρονο σχολείο, ανοικτό στην έρευνα και τη γνώση. Οι προτεινόµενες δραστηριότητες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον εµπλουτισµό της διδακτικής µεθοδολογίας όλων των γνωστικών αντικειµένων. Αφορµές και περιεχόµενο των δραστηριοτήτων µπορούν να αποτελέσουν θέµατα από όλα τα γνωστικά αντικείµενα. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει συνδυαστικά τις επιµέρους ενότητες του Π.Σ., χωρίς να δεσµεύεται από µια ευθύγραµµη πορεία ανάπτυξης του µαθήµατος (π.χ. επίσκεψη σε θεατρικό χώρο µπορεί να πραγµατοποιήσει η τάξη στα πρώτα µαθήµατα και όχι κατ ανάγκη στο τέλος, όπως προτείνεται). Επειδή το µάθηµα από τη φύση του έχει γνωσιοθεωρητικό και αισθητικο-καλλιτεχνικό χαρακτήρα, θα πρέπει αντίστοιχα να δοθεί από τον εκπαιδευτικό ισόρροπη έµφαση στις δύο αυτές διαστάσεις. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να συρρικνωθεί η Θεατρική Αγωγή σε «στεγνό» µάθηµα, αλλά είναι ανάγκη να διατηρήσει και να αναπτύξει όλη τη δυναµική που η τέχνη του θεάτρου διαθέτει. Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας Θέµα: Παραδοσιακά δρώµενα της περιοχής. Εκπόνηση συνθετικών, οµαδικών εργασιών µε καταγραφή εθίµων, εικαστική αποτύπωση, κατασκευές, συλλογές φωτογραφιών εικόνων, σύνθεση κειµένων, αναπαράσταση παρουσίαση σε ανοιχτή εκδήλωση κλπ. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, παράδοση, εξέλιξη. Προεκτάσεις στη Γλώσσα, Λογοτεχνία, Εικαστικά, Μουσική, Ιστορία. Θέµα: Ο µαθητής θεατής, κριτικός, καλλιτέχνης του θεάτρου. Βιωµατική προσέγγιση ποικίλων πλευρών και παραµέτρων του θεατρικού φαινοµένου που περιλαµβάνει αναζήτηση πληροφοριών για θεατρικές παραστάσεις, επιλογή θεατρικής παράστασης, επαφή µε το δραµατικό κείµενο, εντοπισµό ιστορικών και κοινωνικών στοιχείων που αναφέρεται, συζήτηση για τους συντελεστές της παράστασης, παρακολούθηση της παράστασης, συζήτηση στην τάξη για την παράσταση, διατύπωση απόψεων, γραφή σύντοµης οµαδικής κριτικής, θεατρικό παιχνίδι, 133

8 µετατροπή λογοτεχνικού κειµένου σε δραµατικό, προετοιµασία και ανέβασµα παράστασης. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, οργάνωση. Προεκτάσεις στη Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Εικαστικά, Μουσική. 3. ιδακτική µεθοδολογία Η διδασκαλία πρέπει στα πλαίσια του.ε.π.π.σ. να ακολουθεί τις γενικές αρχές της εκπαίδευσης και να στηρίζεται σε σύγχρονα παιδαγωγικά κριτήρια, όπως: Η διαµόρφωση ελεύθερης, δηµοκρατικής προσωπικότητας του µαθητή. Η στήριξη στην αυτενέργεια του παιδιού. Η σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη. Η επαγωγική πορεία της µάθησης από το µέρος στο όλο, από το απλό στο σύνθετο και από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο. H σύνδεση της µάθησης µε την έρευνα και της γνωστικής διαδικασίας µε την ανάλυση και τη σύνθεση, ώστε να προωθείται η κριτική και συνθετική σκέψη του µαθητή. Η σαφήνεια των στόχων της διδασκαλίας, ώστε να κινείται εξαρχής το ενδιαφέρον του µαθητή. Η εναρµόνιση της ύλης µε τα µέσα και τη µέθοδο της διδασκαλίας. Ακόµα, σύµφωνα µε τις παιδαγωγικές µεθοδολογικές αρχές των µαθηµάτων της Αισθητικής Αγωγής, θα πρέπει η διδασκαλία του Θεάτρου: Να στηρίζεται στην εξωτερίκευση των συναισθηµάτων, των εκφράσεων της δηµιουργικής φαντασίας και των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των µαθητών. Να στηρίζεται στη δυναµική συνεργασία και αρµονική συνύπαρξη της οµάδας (αυτοσυγκέντρωση, πειθαρχία, συλλογική συνείδηση). Η γενική παιδαγωγική αρχή της διδασκαλίας στηρίζεται στους επικοινωνιακούς κώδικες για να περνά το αντικείµενο από τον παιδαγωγό στο µαθητή και αντίστροφα, µέσα από µια ενεργητική διαδικασία. Να επιδιώκει, ώστε η γνωριµία µε την Τέχνη στο σχολείο να συµβάλει στην καλλιέργεια µιας ανθρωπιστικής αλλά και αισθητικής παιδείας στους µαθητές, γεφυρώνοντας το χάσµα ανάµεσα στον κόσµο της στείρας πληροφόρησης και τεχνολογίας και στον κόσµο του Πολιτισµού και µιας ποιοτικής µετεξέλιξης της κοινωνίας. Να αντιµετωπίζεται ως συνδυασµός θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εµπειρίας, και µάλιστα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να συγκοινωνούν ει δυνατόν όλα τα διδακτικά πεδία µεταξύ τους δηµιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο µιας ζωντανής πολύπλευρης διαδικασίας, όπου τόσο ο παιδαγωγός- καλλιτέχνης όσο και ο µαθητής θα αναλάβουν έναν υπεύθυνο, ενεργητικό και ουσιαστικό ρόλο διαµορφώνοντας ο καθένας αντίστοιχα το διδακτικό αντικείµενο και συµβάλλοντας στη συνεχή αξιολόγησή του. 4. Αξιολόγηση Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση σήµερα τείνει να αποτελεί οργανικό τµήµα τόσο της διδασκαλίας όσο και της εκπόνησης αναλυτικών προγραµµάτων, αφού βάσει αυτής αναθεωρούνται και αλλάζουν κάποτε οι στόχοι ή το περιεχόµενο των διδακτικών ενοτήτων ή και η µεθοδολογική προσέγγισή τους. Ευνόητο είναι ότι αυτού του τύπου η αξιολόγηση πραγµατοποιείται σε δύο επίπεδα: ως προς το διδακτικό αντικείµενο και τη διδασκαλία του και ως προς τους µαθητές ηλαδή µέσα από την αξιολόγηση αναπτύσσονται κριτήρια και στόχοι επίδοσης των µαθητών αλλά και κρίνονται τα συνολικά αποτελέσµατα πρόσληψης του αντικειµένου, καθώς και η διδασκαλία, ο τρόπος προσέγγισης του αντικειµένου κ. ά. Αυτή η σφαιρικής µορφής αξιολόγηση είναι γενικό αίτηµα της εποχής και της σύγχρονης παιδαγωγικής: το πρότυπο της µαθητοκεντρικής διδασκαλίας δίνει έτσι την ευκαιρία στο µαθητή να αυτοαξιολογείται, αλλά και να αξιολογεί ο ίδιος το διδακτικό αντικείµενο µέσα από ανάλογες εργασίες, ερωτήσεις κτλ. Ο παιδαγωγός επίσης έχει την ευκαιρία, µέσα από µια συνεχή και καθηµερινή πορεία, να κρίνει και να αξιολογεί τη δουλειά του, τις µεθόδους και τα µέσα που χρησιµοποιεί και τελικά το διδακτικό αντικείµενο στο σύνολό του. Εξάλλου οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες και µάλιστα το Θέατρο προσφέρονται για τέτοιου είδους συνολική αξιολόγηση (από αµφότερους τους συµµετέχοντες στην παιδαγωγική πράξη). Αναλυτικά αξιολογείται: Το διδακτικό αντικείµενο και η διδασκαλία του, δηλαδή το περιεχόµενο/ ύλη, η µέθοδος διδασκαλίας, τα µέσα (βιβλία, εποπτικό υλικό κ. ά.), η σύνδεση µε το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράµµατος, η σύνδεση µε τα κοινωνικά δεδοµένα και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό κ. ά. Ο µαθητής, δηλαδή η προσληπτική του ικανότητα και οι επιµέρους δεξιότητές του (παρατηρητικότητα, δηµιουργικότητα, φαντασία, αυτοσυγκέντρωση, συνεργασία, πειθαρχία, συνθετική σκέψη, πρωτοβουλίες, δραστηριοποίηση κ. ά). Η αξιολόγηση πρέπει δηλαδή να αφορά στο γνωσιολογικό, συναισθηµατικό και ψυχοκινητικό δυναµικό του µαθητή, σε αντιστοιχία µε τους στόχους της Θεατρικής Αγωγής και Παιδείας. Τρόποι αξιολόγησης, ενδεικτικά, µπορεί να είναι: Ερωτηµατολόγια, προφορικά ή γραπτά για το τι άρεσε περισσότερο στους µαθητές στο τέλος µαθήµατος ή ενότητας (βαθµός ενδιαφέροντός τους) ή παρατηρήσεις τους στο διδακτικό αντικείµενο, διδασκαλία του κ ά. Εργασίες ατοµικές ή οµαδικές, όπως προφορική ή γραπτή έκθεση απόψεων ή παρατηρήσεων και προτάσεων, δηµιουργικές εργασίες ή έρευνα (συνέντευξη από ειδικούς θεάτρου, συνεργασία µε φορείς θεάµατος, παρουσίαση εντυπώσεων και κρίσεων από παράσταση ή επίσκεψη σε Θέατρο, Μουσείο κ.ά). Η ενεργός συµµετοχή των µαθητών στην όλη πρακτική διαδικασία (ασκήσεις, αυτοσχεδιασµός, δρώµενα κ ά.), αλλά και άλλες θεατρικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που αναδεικνύει τόσο το ίδιο το αντικείµενο και την επιτυχή του διδασκαλία όσο και την ευαισθησία, δηµιουργικότητα, οµαδικό πνεύµα και άλλες δεξιότητες των µαθητών που συµµετέχουν. 134

9 Η δραστηριοποίηση, ο σχεδιασµός, η ατοµική συµµετοχή και το οµαδικό πνεύµα στη θεατρική παράσταση στο σχολείο ή ο σχολιασµός κτλ θεατρικών παραστάσεων επαγγελµατικού θεάτρου. Έτσι συνεκτιµώνται όλα τα χαρακτηριστικά του µαθητή, σε συνδυασµό µε τη συνολική εικόνα δράσης του στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί βελτιώνουν το επίπεδο παιδευτικής αυτογνωσίας και διδακτικής µεθοδολογίας, εµβαθύνουν τις παιδαγωγικές σχέσεις τους µε τους µαθητές, αναζητούν νέες λύσεις στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και του µαθητή, δηµιουργώντας µία δυναµική παρέµβαση στα εκπαιδευτικά δεδοµένα. Στο ηµοτικό η αξιολόγηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τις εξής συγκεκριµένες µορφές: - Με τη µορφή προφορικού ή γραπτού ερωτηµατολογίου, που οι µαθητές καλούνται να συµπληρώσουν στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας. Από τις ερωτήσεις διαπιστώνεται τόσο το ενδιαφέρον των µαθητών, όσο και το συναισθηµατικό και κοινωνικό βαθµό συµµετοχής τους στη θεατρική διδασκαλία και εµπειρία. Ακόµα διαπιστώνεται η δυνατότητα συνεργασίας τους µε την οµάδα και γενικότερα η δράση τους µέσα στο πλαίσια του µαθήµατος. - Με το τελικό καλλιτεχνικό προϊόν, ύστερα από οιαδήποτε προσπάθεια καθηµερινής θεατρικής έκφρασης (θεατρικό παιχνίδι, δραµατοποίηση κ.ά.), όπου ο δάσκαλος διαπιστώνει τόσο τις δεξιότητες των µαθητών (φαντασία, δηµιουργικότητα, ικανότητα συνεργασίας µε οµάδα κ.ά) όσο και την κριτική τους σκέψη στη συζήτηση που ακολουθεί και ολοκληρώνει αυτή τη δηµιουργική δραστηριότητα. Βεβαίως η συµµετοχή του µαθητή στην ευρύτερη και πιο σύνθετη εµπειρία της θεατρικής παράστασης επιτρέπει την συνολική αξιολόγηση των ικανοτήτων, κλίσεων, συνθετικής σκέψης, αλλά και δυνατότητας αυτοσυγκέντρωσης, πειθαρχίας και ουσιαστικού διαλόγου του µε τους άλλους. Κυρίως µέσα στη ροή της δουλειάς µε συζητήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις κ.τ.λ.,ο δάσκαλος κρίνει συνεχώς και αξιολογεί τους µαθητές µε ένα δυναµικό και συνολικό τρόπο, που δίνει ερεθίσµατα και ανανεώνει την όλη παιδαγωγική διαδικασία. Ένα τετράδιο για το µαθητή κρίνεται ότι θα βοηθήσει στο να έχει πλήρη εικόνα της πορείας του διδακτικού αντικειµένου αλλά και της προσωπικής του ένταξης ενδιαφέροντος και επίδοσης στο αντίστοιχο µάθηµα. Ένας φάκελος µε σηµειώσεις και συµπεράσµατα του δασκάλου για τους µαθητές του, την εξέλιξη και τη µεθοδολογία της διδασκαλίας κλπ θα βοηθούσε στην επανατοποθέτηση και προσαρµογή απόψεων και στάσεων απέναντι στο διδακτικό αντικείµενο, ή το µαθητή ή ακόµα και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. 5. ιδακτικό Υλικό Η διδασκαλία του µαθήµατος της Θεατρικής Αγωγής θα γίνεται µε τη χρήση πλούσιου διδακτικού υλικού (συγγραφικό, εποπτικό)σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Θα πρέπει όµως να είναι καθαρή η «αρχή» του θεάτρου, ότι το κύριο υλικό του είναι το σώµα και η ψυχή του ηθοποιού, άρα και του µαθητή. Το διδακτικό υλικό που προτείνεται (κείµενα, ιστορία, θεωρία του Θεάτρου) µπορεί να επιλέγεται ελεύθερα από τον εκπαιδευτικό. Οι έννοιες που προτείνονται δεν ακολουθούν ευθύγραµµη πορεία αλλά παρατακτική. Σε όλα τα επίπεδα θα χρειαστεί: Χώρος για το µάθηµα, που να τηρεί προδιαγραφές αίθουσας χορού, και µάλιστα εξοπλισµένης µε όργανα και φροντιστηριακό υλικό (µπορεί να είναι κάποιες καρέκλες, ορισµένα αντικείµενα, κοµµάτια από ύφασµα ή χαρτί κ.ά). Βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό (ψηφιακοί δίσκοι δεδοµένης µνήµης (CD-ROM), Video κ.ά), τα οποία µπορούν να είναι χρήσιµα για τον µαθητή και τον δάσκαλο ως προς τις υποδείξεις. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η ύλη της Θεατρικής Αγωγής δεν πρέπει να είναι περιορισµένη στα πλαίσια ενός σχολικού εγχειριδίου. Σ αυτό προσθέτουµε ότι βασικό εργαλείο για το µάθηµα θα ήταν µια βιβλιοθήκη (λογοτεχνική, θεατρική, ιστορική), όσο και µια αρχειοθήκη µε οπτικοακουστικό υλικό από παραστάσεις, ταινίες, κτλ. Για τη γνωριµία µε την τέχνη του θεάτρου είναι σκόπιµο το άνοιγµα του σχολείου προς το αντικείµενο µε επισκέψεις σε θεατρικές παραστάσεις ή παραστάσεις Θεάτρου Σκιών ή Κουκλοθέατρου, µουσεία, ταινίες. Το ίδιο ενδιαφέρουσα είναι η πρόσκληση καλλιτεχνών σε οργανωµένη εκδήλωση στο χώρο του σχολείου ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν την τέχνη τους και να συζητήσουν µαζί τους για κάθε λεπτοµέρεια και ιδιαιτερότητα. Έτσι πραγµατοποιείται η απαιτούµενη διασύνδεση του σχολείου µε την κοινωνία και τον πολιτισµό. Με το πολλαπλό υλικό και την ελευθερία επιλογής που προτείνουµε, επιδιώκουµε να γίνει σαφής η ιδιαίτερη ποιότητα της θεατρικής τέχνης και η πολύπτυχη δυνατότητα χρήσης από τον εκπαιδευτικό του χώρου και άλλων µέσων διδασκαλίας και εφαρµογής του αντικειµένου. Προτεινόµενα διδακτικά βιβλία Βιβλίο µαθητή Ένα βιβλίο µαθητή για τις τάξεις Ε και ΣΤ του ηµοτικού, µέχρι 100 σελίδες. Βιβλία ασκάλου i) Ένα βιβλίο δασκάλου για τις τάξεις Ε και ΣΤ του ηµοτικού, σελίδες 200. ii) Ένα βιβλίο "Σχολικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων", σελίδες 400. Εποπτικό υλικό Μία ταινία βίντεο διάρκειας τριάντα (30) λεπτών περίπου. Η ταινία θα δοµείται σε δύο αυτοτελείς ενότητες διάρκειας δεκαπέντε (15) λεπτών η καθεµία. Η πρώτη ενότητα θα αναφέρεται στο Θεατρικό Παιχνίδι, ενώ η δεύτερη θα αναφέρεται στη ραµατοποίηση. Κάθε ταινία θα συνοδεύεται από φυλλάδιο µε ανάλυση στοιχείων και οδηγίες χρήσης, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από τους µαθητές στο πλαίσιο λειτουργίας δανειστικής βιντεοθήκης. 135

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ιετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα Θεατρικό παιχνίδι & εµψύχωση οµάδας

ιετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα Θεατρικό παιχνίδι & εµψύχωση οµάδας ιετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα Θεατρικό παιχνίδι & εµψύχωση οµάδας 2 0 1 6-2 0 1 7 ιάρκεια προγράµµατος : 240 ώρες (1 ΣΚ / µήνα στη διάρκεια δύο ετών) Κόστος : 700 / έτος (έως 10 δόσεις των 70 ) ηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Π α ι χ ν ι δ ο κ α µ ώ µ α τ α εργαστήρι παιχνιδιού ερβενίων 43, 106 81 Αθήνα τηλ.: 210-8259.289 www.paixnidokamomata. ερβενίων 43, Αθήνα

Π α ι χ ν ι δ ο κ α µ ώ µ α τ α εργαστήρι παιχνιδιού ερβενίων 43, 106 81 Αθήνα τηλ.: 210-8259.289 www.paixnidokamomata. ερβενίων 43, Αθήνα Εκπαιδευτική εµψύχωση βιωµατικό σεµινάριο για εκπαιδευτικούς ιοργάνωση: Παιχνιδοκαµώµατα για µικρούς & µεγάλους ερβενίων 43, Αθήνα 02-03 09-10 16-17 & 23-24 Νοεµβρίου 2013 ηλώσεις συµµετοχής: έως 29-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γιώργος Σιγάλας Σύµβουλος Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ρ. Γιώργος Σιγάλας Σύµβουλος Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Στο Πειραµατικό Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο, στο µάθηµα των Εικαστικών, στην απογευµατινή ζώνη, ακολουθείται γενικώς το ισχύoν Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ), όπως και στην πρωινή ζώνη. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α 2 0 1 6-2 0 1 7 Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ένα θέµα, συνδυάζοντας το παιχνίδι µε τη γνώση.

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική.

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ από το 2000 µέχρι σήµερα ένα εργαστήρι σκηνικής έκφρασης και δηµιουργίας, ή µια πρόταση ασκήσεων δηµιουργικής φαντασίας -------------------------------------------- (α) αντικείµενο και ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σχολεία ϖου συµµετέχουν 5ο ηµοτικό σχολείο Κέρκυρας 2ο ηµοτικό σχολείο Νάξου Σχολική χρονιά 2005-2006 ιδακτική µεθοδολογία ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Περίοδος ϖροετοιµασίας Τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός»

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» εισήγηση του Μένη Θεοδωρίδη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Εκπαιδευτικοί στόχοι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εκπαιδευτικοί στόχοι των προτεινόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Δημιουργία δραματικών πλαισίων με αφορμή μαθηματικές έννοιες. Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία μέσω του θεάτρου και του δράματος. Ειδικότερα αναφορικά με τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσική Παιδαγωγική Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες. Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής

Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες. Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής Φιλαναγνωσία - Aimer lire Η θετικά προσδιορισμένη σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο ως το κατεξοχήν είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Η Δέσμη Καλών Τεχνών προσφέρεται ως επιλογή στους μαθητές της Β' και Γ' λυκείου. Για την 6η Δέσμη δεν υπάρχει στην Α' λυκείου αντίστοιχη ΟΜΠ (Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού), έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΣ: Στο Γυμνάσιο γίνεται η πρώτη και καθοριστικής σημασίας επαφή των μαθητών με τα Αρχαία Ελληνικά Στο Γυμνάσιο πρέπει να καταφέρουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2006. 5 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 2 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ. ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ) Α) Γενικά Στοιχεία

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2006. 5 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 2 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ. ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ) Α) Γενικά Στοιχεία Ο ΥΣΣΕΑΣ 2006 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος 5 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ) (συµπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοκινητική Αγωγή

Μουσικοκινητική Αγωγή Μουσικοκινητική Αγωγή Τι είναι η Μουσικοκινητική Αγωγή Αρχές της Μουσικοκινητικής Αγωγής (Carl Orff) Παιδαγωγικές βάσεις της Μουσικοκινητικής Αγωγής Ποιοι οι στόχοι της Μουσικοκινητικής Αγωγής Αυτοσχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τίτλος προγράμματος: «Ταξίδι στην Παραμυθοχώρα» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερομηνίες ΠΑ 2015-2016 Ημερομηνίες ΠΑ Έργο 15-18/3/2016 & 21-24/3/2016 Παρακολούθηση προγράμματος Νηπιαγωγείου 28/3-1/4/2015 & 4-8/3/2015 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

5.3. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

5.3. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 5.3. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 5.3.1. Σκοπός της ιδασκαλίας των Εικαστικών στους Κωφούς Μαθητές Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Εικαστικών στο ηµοτικό και το Γυµνάσιο είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Θέμα διδακτικού υλικού: Όνομα αξιολογητή: Ημερομηνία αξιολόγησης: Γενικές Οδηγίες Να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού

Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΑΝ Γαλάνη Μαρία (Μάρω) PhD Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Κωνσταντίνα Δ. Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Θέμα: Εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό (συνάφεια θεματικών ενοτήτων και λογοτεχνικού παιχνιδιού/γραμματισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή.

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή. Προσέλευση μαθητών. Κολύμβηση Φυσική Αγωγή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και κάνουν ασκήσεις για την καλύτερη φυσική κατάστασή τους και παιχνίδια ομαδικότητας, συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Εκπαιδευτικοί στόχοι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εκπαιδευτικοί στόχοι των προτεινόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ. Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Αγόρια :14 Κορίτσια:9 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΘΕΜΑ:ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ. Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Αγόρια :14 Κορίτσια:9 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΜΑ:ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ακριβοπούλου Γεωργία Θεματικό Πεδίο: Πολιτιστικά προγράμματα (Λογοτεχνία) Τάξη : Α Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Αγόρια :14 Κορίτσια:9 Σχολείο:5 ο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 18-04-2013 Αριθ. Πρωτ. 53600/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα θεατρικού παιχνιδιού

Οµάδα θεατρικού παιχνιδιού Οµάδα θεατρικού παιχνιδιού 2 0 1 6-2 0 1 7 ιάρκεια : 80 ώρες (1 ΣΚ / µήνα) Κόστος : 700 / έτος (έως 10 δόσεις των 70 ) ηλώσεις συµµετοχής : έως 26-09-2016 Στοιχεία επικοινωνίας : 210-8259.289 info@ergastiripaixnidiou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα» Αθήνα 2, 3 και 4 Οκτωβρίου 2015 Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2)

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 ο ΚΙΣΑΜΟΥ & 4 ο ΛΕΜΕΣΟΥ 5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) «ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ» Α) Γενικά στοιχεία 1. ασκάλες:

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο είναι μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε στο παιδί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα