ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :224/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :224/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 14/2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :224/2015 ΘΕΜΑ :Εξέταση των προτάσεων της Β Φάσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας Κρήτης που αφορούν το ήµο Αρχανών Αστερουσίων. Στα Πεζά σήµερα την 19 Ιουνίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 6.00 µ.µ. το ηµοτικό Συµβούλιο Αρχανών Αστερουσίων συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ηµοτικό κατάστηµα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 10006/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Επιτροπάκη Γεωργίου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε Σύµβουλο, στον Πρόεδρο της ηµοτικής Κοινότητας στους Προέδρους και στους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του δήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σεραφειµίδης Γεώργιος 1.Πασπαράκης Εµµανουήλ 2. Επιτροπάκης Γεώργιος (Πρόεδρος.Σ. ) 2.Αλεξάκης Ιωσήφ 3. Ανδρουλάκης Ζεβεδαίος 3.Βασιλάκης Σπυρίδων 4. Καράτζης Ιωάννης 4.Καλαθάκη Μαρία 5. Μανταδάκης Εµµανουήλ 5. Χουδετσανάκη Ειρήνη 6. Καπετανάκης Εµµανουήλ 6. Μελεσσανάκης Νικήτας 7. Βελεγράκης Κωνσταντίνος 7.Αγαπάκης Χαρίλαος 8. Κεφαλογιάννης Μιχαήλ 9. Λυδατάκης Αντώνιος 10. Χαϊνάκη -Παχάκη Ειρήνη (Προσήλθε στη συνεδρίαση µετά τη συζήτηση του 7ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης 11. ακανάλης Μιχαήλ 12. Γενειατάκη -Φωτοπούλου Χαρά 13. Πολιτάκης Ματθαίος 14. Καλαϊτζάκης Στυλιανός 15. Πολυζωάκης Γεώργιος 16. Μιχελάκης Πέτρος 17. ρακάκης Νικόλαος 18. Σαµαριτάκης Εµµανουήλ 19. Βαριτάκη Μαρία 20. Καρκαβάτσος Εµµανουήλ Πρόεδροι ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Σερέτης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Τ. Κοιν. Αλαγνίου 2. Παπαδάκης Ιωάννης, Εκπρόσωπος Τ. Κοιν. Αχεντριά 3. Ντουράκης Ιωάννης, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Καταλαγαρίου 4. Κωνσταντάκη Χριστοθέα, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Κάτω Αρχανών 5. Τσακουντάκης Ζαχαρίας, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Μυρτιάς 6. Στειακάκης Μιχαήλ, Εκπρόσωπος Τ. Κοιν. Παρανύµφων 7. Κεφαλάκης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ. Κοιν. Πραιτωρίων 8. Παπαδάκης Στέφανος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Τεφελίου

2 ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μπετεινάκης Γεώργιος, Πρόεδρος.Κοιν. Αρχανών 2. Μπαρµπαδάκης Ανδρέας, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Αγίου Βασιλείου 3. Καροφυλλάκης Εµµανουήλ,Πρόεδρος Τ. Κοιν. Αγίων Παρασκιών 4. Συλιβέστρος Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος Τ. Κοιν. Αστρακών 5. Γαρεφαλάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Αστριτσίου 6. Καράτζης Οδυσσέας, Πρόεδρος Τ. Κοιν. αµανίων 7. Γαρεφαλάκης Ιωάννης, Εκπρόσωπος Τ. Κοιν. Εθιάς 8. Φαφουτάκης Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος Τ. Κοιν. Καλλονής 9. Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Καλυβίων 10. Σφακιανάκης Ευθύµιος,Πρόεδρος Τ. Κοιν. Κουνάβων 11. Αγγουριδάκης Αριστείδης, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Λιγόρτυνου 12. Σηφάκης ηµήτριος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Μελεσών 13. Βασιλικογιαννάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Μεσοχωρίου 14. Μπέρκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Μεταξοχωρίου 15. Παντεχάκης Νικόλαος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Πεζών 16. Αντωνάκης Αντώνιος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Πύργου 17. Μπαριτάκης Ιωάννης,Πρόεδρος Τ. Κοιν. Χάρακα 18. Σουλτάτος Αντώνιος, Πρόεδρος Τ.Κοιν. Χαρακίου 19. Ορφανός Γεώργιος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Χουδετσίου Στη συνεδρίαση είχε κληθεί νόµιµα και ο ήµαρχος Κοκοσάλης Εµµανουήλ, ο οποίος ήταν παρών. Παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Φραγκοµιχελάκη Θεονύµφη για την τήρηση των πρακτικών Συζητήθηκαν αρχικά τα θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης και ακολούθησε η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης µε τη σειρά που καταγράφονται στην ανωτέρω έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Επιτροπάκη Γεωργίου ΘΕΜA 1ο ηµερήσιας διάταξης: Εξέταση των προτάσεων της Β Φάσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας Κρήτης που αφορούν το ήµο Αρχανών Αστερουσίων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :224/2015 O Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου υπενθύµισε στο Σώµα ότι µε την 208/2015 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου σε ορθή επανάληψη συγκροτήθηκε Επιτροπή για την εξέταση των προτάσεων της Β Φάσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορούν το ήµο Αρχανών Αστερουσίων. Κατόπιν τούτου συνεδρίασαν τα µέλη της Επιτροπής και αφού µελέτησαν το σχετικό φάκελο διαµόρφωσαν την πρόταση τους σχετικά µε το ήµο µας και την υπέβαλλαν στο ηµοτικό Συµβούλιο. Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται για το σκοπό αυτό τα µέλη της Επιτροπής: Σηµαντηράκης Εµµανουήλ, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Προϊστάµενος της Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Αρχανών Αστερουσίων, Λαδουκάκη Ναυσικά, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Αρχανών Αστερουσίων και Τζανάκης Μανόλης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολεοδόµος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Σηµαντηράκη Εµµανουήλ, ο οποίος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζοντας τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της Επιτροπής. Ακολούθησε συζήτηση του θέµατος στη διάρκεια της οποίας τα µέλη του ηµοτικού συµβουλίου έθεσαν ερωτήµατα και παρατηρήσεις για το θέµα αυτό και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις από το ήµαρχο Κοκοσάλη Εµµανουήλ, από τον κ. Σηµαντηράκη Μανόλη, την κ. Λαδουκάκη Ναυσικά και τον κ Τζανάκη Μανόλη. Αναλυτικά οι παρατηρήσεις και οι τοποθετήσεις των οµιλητών καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης. Συνοπτικά οι τοποθετήσεις και οι παρατηρήσεις του ηµάρχου Κοκοσάλη Εµµανουήλ, των επικεφαλής των παρατάξεων και των υπόλοιπων µελών του ηµοτικού Συµβουλίου έχουν ως εξής : Ο ήµαρχος Κοκοσάλης Εµµανουήλ επεσήµανε αρχικά τις ελλείψεις του παρόντος χωροταξικού σχεδιασµού και έπειτα τόνισε ότι ο ήµος µας θα επιµείνει στη δυνατότητα εκτέλεσης έργων υποδοµής, στην αναβάθµιση των οικισµών του και κυρίως στην ενιαία αντιµετώπιση του ήµου Αρχανών Αστερουσίων όσον αφορά την Ανάπτυξη. Πρόσθεσε ότι στόχος της ηµοτικής Αρχής είναι να

3 ολοκληρωθεί το ΣΧΟΟΑΠ στο ήµο µας, στο οποίο θα αποτυπώνεται και το αναπτυξιακό όραµα για την περιοχή µας. Ο κ. Πολιτάκης Ματθαίος επεσήµανε ότι ο ήµος πρέπει να αντιµετωπιστεί ενιαία, και να προσδιοριστούν διαφορετικά µοντέλα ανάπτυξης ανά περιοχή. Ο κ. ρακάκης Νικόλαος παρατήρησε ότι στον παρόντα χωροταξικό σχεδιασµό δεν υπάρχει όραµα για την ανάπτυξη στην περιοχή µας. Ο κ. Καρκαβάτσος Εµµανουήλ ανέφερε ότι η ανάπτυξη που προτείνεται στην παρούσα φάση, βρίσκεται στη βάση της Καπιταλιστικής Ανάπτυξης. Θα υπάρξει ανισόµετρη ανάπτυξη στην περιοχή µας καθώς οι οδηγίες θα δίνονται από τους επενδυτές. Ο κ. Σαµαριτάκης Εµµανουήλ ανέφερε θα ήταν προτιµότερο να υπάρξει περισσότερος χρόνος επεξεργασίας του παρόντος χωροταξικού σχεδίου ώστε να υποβληθούν συγκεκριµένες προτάσεις από τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο κ. Πολυζωάκης Γεώργιος επεσήµανε ότι θα µπορούσε να προστεθεί στην πρόταση που θα υποβληθεί να µη επιτρέπεται εντός των οικισµών η φύτευση δέντρων που απαιτούν ράντισµα, επισηµαίνοντας τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την ενέργεια αυτή.ο κ. Καλαϊτζάκης Στυλιανός διαπίστωσε ότι στο παρόν χωροταξικό σχέδιο παρουσιάζεται το βόρειο τµήµα του ήµου µας ως µια περιοχή προς ανάπτυξη και το νότιο τµήµα χωρίς σχεδιασµό και όραµα στον αγροτικό, κτηνοτροφικό και τουριστικό τοµέα. Ο κ. Ανδρουλάκης Ζεβεδαίος αναφέρθηκε σε ιστορικά και αρχαιολογικά µνηµεία που ενισχύουν την πρόταση της επιτροπής για την ένταξη της Τοπικής Κοινότητας Χάρακα ως οικιστικό κέντρο 6 ου επιπέδου. Πρόσθεσε ότι η Τοπική Κοινότητα Πύργου εκτός από τα ιστορικά µνηµεία που διαθέτει αποτελεί κέντρο της ευρύτερης περιοχής και πρέπει να υποβληθεί πρόταση για την ένταξη της ως οικιστικό κέντρο 6 ου ενισχυµένου επιπέδου. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου να αποδεχτούν την εισήγηση της Επιτροπής, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατόπιν παρεµβάσεων και παρατηρήσεων των µελών του ηµοτικού Συµβουλίου. Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις παρατηρήσεις και τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος και την εισήγηση της Επιτροπής που εξέτασε τις προτάσεις της Β Φάσης του ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας Κρήτης Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Αποδέχεται τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο ηµοτικό Συµβούλιο από την επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την 208/2015 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου σε ορθή επανάληψη και προέκυψαν κατόπιν εξέτασης των προτάσεων της Β Φάσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) της Περιφέρειας Κρήτης. Αναλυτικά οι προτάσεις της ανωτέρω επιτροπής για το ήµο Αρχανών Αστερουσίων έχουν ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Στην αναθεώρηση και εξειδίκευση του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης ενσωµατώνονται τα ισχύοντα του Θεσµικού πλαισίου (ΓΠΧΣΑΑ 2008, ΕXΠ του Τουρισµού 2013, ΕXΠ της Ενέργειας 2012 και η Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίο Επίσης, κατά την άποψη της Μελετητικής Οµάδας επικαιροποιούνται στη παρούσα συγκυρία, µε κατανοητό τρόπο, οι στόχοι ανά θεµατικά πεδία, οι προοπτικές για το µέλλον, προσαρµοσµένα ανά χωρική αναπτυξιακή ενότητα. 1 η ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ: Για τον κρίσιµο ενδιάµεσο χώρο της ενδοχώρας του Ν. Ηρακλείου (το δίπολο Αρχάνες Πεζά) και στα νότια Πύργος - παράκτια τµήµατα των ανατολικών Αστερουσίων) που καλύπτει ο ήµος Αρχανών Αστερουσίων, ΥΣΤΥΧΩΣ δεν γίνεται καµία ουσιαστική αναφορά, παρότι διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της εξαιρετικότητας στις συνέργειες παραγωγικής εξωστρέφειας και στις πολλαπλές δράσεις αειφορίας. 2 Η ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ:Η Μελέτη της Β' Φάσης του Χωροταξικού Σχεδίου Κρήτης, διασπά τον ήµο µας σε δυο τµήµατα, στο Βόρειο και στο Νότιο τµήµα του ήµου Αρχανών Αστερουσίων. Η διάσπαση του ήµου µας στα τµήµατα δεν τεκµηριώνεται σε κανένα σηµείο της παρούσας Μελέτης, χωρίς να λαµβάνει υπόψη τις επιπτώσεις που θα ενέχει η ενέργεια αυτή στην ευρύτερη περιοχή του ήµου, σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο και χωρίς να αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν για την βιωσιµότητα των νέων κατά τη µελέτη ήµων. Η πρόταση αυτή σαφέστατα απορρίπτεται και

4 απαιτείται η διόρθωσή της. 3 Η ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ: Ως προς την χωρική οργάνωση: (αναλύεται και στο επόµενο κεφάλαιο): στα οικιστικά δίκτυα 6 ου ενισχυµένου επιπέδου, ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι Αρχάνες, παρόλο που διαθέτουν υπερτοπικά χαρακτηριστικά, όπως είναι: η Έδρα του Περιφερειακού Παραρτήµατος Κρήτης του Ανοιχτού Πανεπιστήµιου (Πύλη Πόλος), το Συνεδριακό Κέντρο του Αρχαιολογικού Οικολογικού Πάρκου Γιούχτας, το Παγκρήτιο ιαδηµοτικό ίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης), έδρα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, έδρα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Κρήτης, η Μεγαλύτερη Πρωτοβάθµια Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση του Νοµού Ηρακλείου µε εξαγωγική κατεύθυνση, και επίσης αποτελεί κοµβική περιοχή για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού (µονοπάτι Ε4) αγροτουρισµού οικοτουρισµού διατροφικού τουρισµού. Ήδη από το προς θεσµοθέτηση ΓΠΣ Αρχανών ΣΧΟΟΑΠ Ν Καζαντζάκη διατυπώνεται και περιγράφονται αναλυτικά, το όραµα για την περιοχή (βλ. Σενάριο Επιθυµητό Α σταδίου): Για την οργάνωση οικιστικών υποδοχέων: Νέες µε φειδώ - περιοχές προς πολεοδόµηση και πολεοδόµηση εντός ορίων οικισµών, Για την προστασία του αγροτικού χώρου και φυσικού τοπίου δηµιουργούνται ζώνες ΠΕΠ, Για την προστασία της απλής Γεωργικής Γης και της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας δηµιουργούνται Ζώνες ΠΕΠ, Για την οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, δηµιουργούνται περιοχές ανάπτυξης και µεταποίησης - (δηλαδή Ζώνες ΒΙΟΠΑ). Θεωρούνται κατάλληλες για την χωροθέτηση οργανωµένων υποδοχών συγκεκριµένες περιοχές στις Αρχάνες, Πεζά, Κουνάβοι, Αλάγνι, Μεταξοχώρι. Προτείνεται η δηµιουργία Κτηνοτροφικών Ζωνών κτηνοτροφικά πάρκα, µέσω των ζωνών ΠΕΠ. Ήπιες µορφές τουριστικής ανάπτυξης µπορούν να αναπτυχθούν στο πλούσιο δίκτυο των µικρών οικισµών του ήµου, µε την ενεργοποίηση των εντός ορίων οικισµών µη συνεκτικών τµηµάτων για παραθεριστική κατοικία µε κανονιστικούς όρους. 4 Η ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ : Ως προς στις συνιστώσες του προτύπου χωρικής ανάπτυξης, θεωρούµε ότι θα πρέπει να υποστηρίζουν και να αξιοποιούν τα επιµέρους συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής, ως µιας άλλης «εσωτερικής ακτής» στους τοµείς: (α) Χωρικές δράσεις για την προστασία και ανάδειξη του ενιαίου φυσικού και πολιτιστικού χώρου, από τις οποίες θα καταδεικνύεται η άρρηκτη σχέση της φυσικής και πολιτισµικής ταυτότητάς του. (β) Της περιβαλλοντικής και ποιοτικής αναβάθµισης του χωρικού συστήµατος στο αναπτυσσόµενο Τρίπολο Αρχάνες- Πεζά - Πύργος. (γ) Της ενίσχυσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών παροχής υπηρεσιών στην ενότητα της νότιας ακτής του ήµου, µέσω του προσεκτικού σχεδιασµού των παράκτιων περιοχών (ανατολικά Αστερούσια), που καλύπτονται από περιοχές του δικτύου «Φύση 2000» περιοχές Natura, µε κατεύθυνση την προστασία και ανάδειξη της κληρονοµιάς, την εξυγίανση της υπάρχουσας κατάστασης, την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων τους προωθώντας ολοκληρωµένες πολιτικές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, (δ) Της παραγωγής γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και της ενίσχυσης της µεταποιητικής δραστηριότητας σε προϊόντα του πρωτογενή τοµέα, µε στόχο την αύξηση της προστιθέµενης αξίας τους. (ε) Της αλλαγής του ισχύοντος προτύπου τουριστικής ανάπτυξης προς ένα µοντέλο ποιοτικού και πολυθεµατικού τουρισµού στην ενδοχώρα, το οποίο θα αξιοποιεί τις νέες τάσεις του παγκόσµιου τουρισµού για ολοκληρωµένες πολιτικές ήπιων µορφών τουριστικής ανάπτυξης, σύµφωνα µε το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό. Ο ρόλος της περιοχής Αρχανών στον τουρισµό προτείνεται να αναβαθµιστεί ως «πόλος εθνικής εµβέλειας» για τον τουρισµό, τις ειδικές µορφές τουρισµού και για την προώθηση και την εκπαίδευση στον ποιοτικό τουρισµό, όπως προκύπτει και από την αναφορά της µελέτης για διαπεριφερειακές συνεργασίες («µε άξονα αναφοράς και συνεργασίας στις Περιφέρειες του Νότιου και του Βόρειου

5 Αιγαίου»). (στ) Του εµπλουτισµού και ολοκλήρωσης µε λειτουργίες εµβέλειας, για την αναβάθµιση του ρόλου των οικιστικών κέντρων ( πχ Κέντρο περιβάλλοντος Γιούχτας `Αρχάνες, Επιχειρηµατικό κέντρο Πεζά ). (ζ) Της ενίσχυσης των µικρότερων αστικών κέντρων, µε κατανεµηµένους ρόλους στους θεµατικούς τοµείς αγροτοτουρισµού, οικοτουρισµού, για τη δικτύωση και βελτίωση των υποδοµών τους, κατά προτεραιότητα σε περιοχές µε ενδιαφέροντες παραδοσιακούς πυρήνες εντός των ορίων των οικισµών (η) Της τόνωσης της λειτουργίας των ορεινών και ηµιορεινών χώρων και την ανάσχεση της µετακίνησης του πληθυσµού στο Ηράκλειο. (θ) της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων ήπιας τουριστικής ανάπτυξης στους ορεινούς και ηµιορεινούς όγκους. (ι) της δηµιουργίας περιβάλλοντος ελεγχόµενης προώθησης των ΑΠΕ στην νοτιανατολική περιοχή των Αστερουσίων, ελεγχόµενα και µε την συνεκµετάλλευση του ήµου µας. (κ) Της περαιτέρω ανάπτυξης του συστήµατος µεταφορών της ενδοχώρας του Νοµού, µε σαφή χαρακτηριστικά και µε κατεύθυνση την επέκταση των παραγωγικών δικτυώσεων. (λ) Την ανάπτυξη του οδικού άξονα προτεραιότητας: Καστέλλι Πεζά Βενεράτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Β.1. Το µεγαλύτερο θεµατικό αντικείµενο που επιβάλλεται να αλλαχθεί στην Μελέτη της Β' Φάσης του Χωροταξικού Σχεδίου Κρήτης, αφορά την διάσπαση του ήµου µας σε δυο κοµµάτια, στο Βόρειο και στο Νότιο τµήµα του ήµου Αρχανών Αστερουσίων. Η διάσπαση αυτή προτείνεται από την Μελέτη ατεκµηρίωτα, χωρίς να λαµβάνει υπόψη τις επιπτώσεις που θα ενέχει η ενέργεια αυτή στην ευρύτερη περιοχή του ήµου, σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο και χωρίς να αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν για την βιωσιµότητα των νέων κατά τη µελέτη ήµων. Η άποψη αυτή της µελέτης απορρίπτεται από την παρούσα εισήγηση ως απαράδεκτη. Η διάσπαση που προτείνεται από την Μελέτη του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης, ακυρώνει τον υφιστάµενο προγραµµατισµό του ήµου, ως προς την ανάπτυξη ενιαίων υποδοµών για όλη την έκταση αυτού (π.χ. ενιαία διαχείριση υδάτων, λυµάτων, απορριµµάτων), όπως αυτές υλοποιούνται από τα κοινοτικά προγράµµατα. Β.2. Η Περιοχή του ήµου Αρχανών Αστερουσίων είναι κατ εξοχήν περιοχή παραγωγής Λαδιού, Οίνου, κηπευτικών και Επιτραπέζιων Εξαγώγιµων Σταφυλιών. Αυτός ο γνωστός (τουλάχιστον στο πανελλήνιο αλλά και εξαγωγικός) χαρακτήρας της περιοχής του ήµου µας, δεν αναφέρεται καν στη Μελέτη της Β' Φάσης του Χωροταξικού Σχεδίου Κρήτης. εν αναγράφεται πουθενά η Πρωτοβάθµια Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση του Νοµού Ηρακλείου που βρίσκεται στις Αρχάνες, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Πεζών που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή των Πεζών, Αγροτικοί Συνεταιρισµοί στη ηµοτική Ενότητα Αστερουσίων (Πύργου, Χάρακα, Μεσοχωριού, Τεφελίου, Λιγορτύνου, Χαρακίου, Ροτασίου, Πραιτωρίων, Πυραθίου, Παρανύµφων, Αχεντριά, Καλυβίων). Επιπλέον, δεν αναφέρονται τα οινοποιεία µε εξαγώγιµο προσανατολισµό (12 σε όλη την έκταση του ήµου), τα τυποποιητήρια λαδιού (6 τουλάχιστον σε όλη την έκταση του ήµου) καθώς τα συσκευαστήρια σταφυλιών (4 τουλάχιστον σε όλη την έκταση του ήµου). Απαιτούνται αντίστοιχες τροποποιήσεις και προσθήκες. Β.3. Απαιτείται «αναλυτική κατηγοριοποίηση της γεωργικής γης» µε εξειδικευµένη χωρική αναφορά, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, προκειµένου να προστατευθεί και να διατηρηθεί η γη του ήµου µας, η οποία παράγει τα πολύτιµα και αξιόλογα γεωργικά προϊόντα ΠΟΠ (λάδι, οίνος, σταφύλια). Τόσο η δεύτερη Β.2 όσο και η τρίτη παρατήρηση Β.3 έχουν ιδιαίτερο νόηµα προκειµένου να αναδειχθεί η ενδοχώρα του νησιού µας και όχι να συνθλίβεται µεταξύ βορά και νότου, όπως γίνεται στη Μελέτη του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης. Β.4. Επιπλέον, στη περιοχή του ήµου µας, αναπτύσσεται σε µεγάλο βαθµό η κτηνοτροφία, αντικείµενο που δεν αναφέρεται στην Μελέτη του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης, και κατ επέκταση δεν υπάρχει µέριµνα για τον καθορισµό περιοχών βόσκησης, προκειµένου να προστατευτούν αποτελεσµατικά οι προστατευόµενες περιοχές του ήµου µας.

6 Β.5. Η ιεράρχηση - διάρθρωση του οικιστικού δικτύου όπως αυτό εµφανίζεται στο Τεύχος 10, πρέπει να τροποποιηθεί. Αντιπαρερχόµαστε την υφιστάµενη κατηγοριοποίηση και προτείνουµε την αναβάθµιση των οικισµών ως εξής: - Αρχάνες: από οικιστικό κέντρο 7 ου τελευταίου επίπεδου να ενταχθεί τουλάχιστον ως οικιστικό κέντρο 6 ου ενισχυµένου επιπέδου, δεδοµένου ότι, ο οικισµός των Αρχανών αποτελεί πόλο ανάπτυξης µε ειδικό εθνικό και περιφερειακό ρόλο, επειδή: (α) είναι έδρα του Περιφερειακού Παραρτήµατος του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Ελλάδας (Πύλη Πόλος), δηλαδή φιλοξενεί υπερτοπική δραστηριότητα, (β) είναι έδρα του Περιφερειακού Παραρτήµατος Κρήτης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) (γ) στεγάζει το Συνεδριακό Κέντρο του Αρχαιολογικού Οικολογικού Πάρκου Γιούχτας, το οποίο αποτελεί ερευνητικό τµήµα εθνικής ακτινοβολίας. (δ) στεγάζει το Παγκρήτιο ιαδηµοτικό ίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης) (ε) αποτελεί έδρα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, που διαχειρίζεται Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράµµατα, υποτροπικής δραστηριότητας, (στ) αποτελεί έδρα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Κρήτης, υποτροπικής δραστηριότητας, (ζ) στεγάζει την Μεγαλύτερη Πρωτοβάθµια Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση του Νοµού Ηρακλείου µε εξαγωγική κατεύθυνση, (η) για αρχαιολογικούς λόγους, αφού στην ευρύτερη περιοχή των Αρχανών υπάρχουν διάσπαρτοι πληθώρα Αρχαιολογικών Χώρων Μινωικής, Βυζαντινής και Ενετικής Περιόδού (Φουρνί, Θερινό Ανάκτορο Μίνωα, Ανεµόσπηλια, Βαθύπετρο κ.α.), και στεγάζει την Αρχαιολογική Συλλογή Αρχανών, (θ) αποτελεί κοµβική περιοχή για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού (µονοπάτι Ε4) αγροτουρισµού οικοτουρισµού διατροφικού τουρισµού, (ι) για ιστορικούς λόγους, ως ο ήµος από όπου ξεκίνησε η επανάσταση του 1897, (κ) για πληθυσµιακούς λόγους, αφού σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή έχει πληθυσµό 4000 κατοίκους, ο οποίος είναι σηµαντικά αυξανόµενος και συνεπώς αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες κωµοπόλεις και ένα από τους µεγαλύτερους οικισµούς της ενδοχώρας της Κρήτης, καθώς και τόπο συγκράτησης των νέων γενιών στην περιοχή µας. - Πύργος: από οικιστικό κέντρο 7 ου τελευταίου επίπεδου να ενταχθεί τουλάχιστον ως οικιστικό κέντρο 6 ου επιπέδου, δεδοµένου ότι αποτελεί κέντρο ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων, επειδή: (α) αποτελεί κόµβο του νότου του Νοµού Ηρακλείου και κόµβο επικοινωνίας στρατηγικής σηµασίας για τα Νότια παράλια και τα αξιοθέατα χωριά ορεινό όγκου Αστερουσίων (φαράγγια, καταρράκτες, περιπατητικές διαδροµές, κ.α.), (β) αποτελεί την ιστορική έδρα του ήµου µας, (γ) αποτέλεσε από το 1920 έδρα της Επαρχίας Μονοφατσίου, (δ) αποτελεί πόλο ανάπτυξης βιοµηχανιών οίνου και λαδιού (Υποκατάστηµα της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισµών Ηρακλείου), καθώς και βιοµηχανιών παραγωγής αγαθών (π.χ. χαρτιού), (ε) Αποτελεί Εµπορικό κέντρο όλης της Περιοχής των Αστερουσίων, µε πλήθος καταστηµάτων, (ζ) περιέχει πληθώρα Ιστορικών Μνηµείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Βυζαντινών Εκκλησιών, (ε) Περιέχει υπηρεσίες πολιτών ενδοπεριφερειακής σηµασίας και συγκεκριµένα: Ειρηνοδικείο, Υποθηκοφυλακείο, Αστυνοµικό Τµήµα, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ασονοµείο, Ταχυδροµείο, Υποκατάστηµα ΕΗ, ηµοτική Παιδική Βιβλιοθήκη, Γραφείο ιεύθυνσης Γεωργίας, Υποδοµές Εκπαίδευσης, Περιφερειακό Ιατρείο. - Πεζά: από οικιστικό κέντρο 7ου ενισχυµένου επίπεδου να ενταχθεί τουλάχιστον ως οικιστικό κέντρο

7 6ου επιπέδου, δεδοµένου ότι αποτελεί κέντρο ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων, επειδή: (α) αποτελεί κόµβο της ενδοχώρας του Νοµού Ηρακλείου, (β) αποτελεί πόλο ανάπτυξης βιοµηχανιών οίνου και λαδιού, και εξάγει το επώνυµο ΟΠΑΠ κρασί, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Πεζών, (γ) αποτελεί την έδρα του ήµου µας. - Μυρτιά: να ενταχθεί ως οικιστικό κέντρο 6 ου επιπέδου, δεδοµένου ότι αποτελεί κέντρο ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων, επειδή: (α) αποτελεί γενέτειρα του Νίκου Καζαντζάκη, (β) περιέχει το µουσείο Νίκου Καζαντζάκη, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης µεγάλου αριθµού επισκεπτών σε καθηµερινή βάση, και µε τις δράσεις που πραγµατοποιεί, προάγει τον πολιτισµό και αποτελεί δράση υπεροπτικού ενδιαφέροντος. - Χουδέτσι: να ενταχθεί ως οικιστικό κέντρο 6 ου επιπέδου, δεδοµένου ότι αποτελεί κέντρο ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων, επειδή: (α) περιέχει το µουσικό Κέντρο Λαβύρινθος, το οποίο εµβαθύνει στην µουσική εκπαίδευση των µουσικών, διδάσκοντας παραδοσιακή µουσική και µουσική όλου του κόσµου, προάγοντας τον πολιτισµό, (β) διοργανώνει ετησίως το µουσικό φεστιβάλ Χουδέτσι Festival, το οποίο φιλοξενεί µουσικούς µεγάλου κύρους από όλον τον κόσµο και αποτελεί πόλο έλξης µεγάλου αριθµού επισκεπτών. - Αγ. Παρασκιές: να ενταχθεί ως οικιστικό κέντρο 6 ου επιπέδου, δεδοµένου ότι αποτελεί κέντρο ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων, επειδή: (α) για ιστορικούς λόγους για ιστορικούς λόγους αφού αποτέλεσε έδρα του ήµου Αγίων Παρασκιών µετά την Τουρκοκρατία, (β) περιέχει υποδοµές Εκπαίδευσης και αθλητικές εγκαταστάσεις. - Χάρακας: να ενταχθεί ως οικιστικό κέντρο 6 ου επιπέδου, δεδοµένου ότι αποτελεί κέντρο ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων, επειδή: (α) για ιστορικούς λόγους αφού αποτέλεσε έδρα του ήµου Χάρακα από το 1881 έως το 1928, (β) περιέχει τον αρχαιολογικό χώρο του βράχου Χαρακίου, πάνω στον οποίο στεγάζεται µουσειακός χώρος, και αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών, (γ) στεγάζει το Κέντρο Υγείας Χάρακα, (δ) περιέχει ηµοτικές Υπηρεσίες (ΚΑΠΗ), (ε) περιέχει υποδοµές Εκπαίδευσης. Β.4. Το οδικό ίκτυο της Κρήτης και ειδικά της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου πρέπει να επαναπροσανατολισθεί ως προς το νέο διεθνές αεροδρόµιο Κρήτης στο Καστέλι. Απαιτείται ένας νέος σχεδιασµός πρωτευόντων και δευτερευόντων οδών, υφιστάµενων και νέων (εφόσον απαιτείται), που να οδηγούν µε ασφάλεια στη θέση του νέου αεροδροµίου και επί τη ευκαιρία να αµβλυνθεί η προβληµατική κατάσταση του οδικού δικτύου σε όλη την ευρύτερη περιοχή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Γ.1. Η περιοχή του ήµου µας είναι κατάλληλη για υποδοχή και ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού και ειδικά της θεµατικής µορφής του «αγροτουρισµού» και του «τουρισµού υπαίθρου». Ιδιαίτερα η περιοχή του ορεινού όγκου των Αστερουσίων που ανήκει στον ήµο µας, δεν έχει συµπεριληφθεί στη χωρική ενότητα 4 Τοπία Ιδιαίτερης Σηµασίας και δεν υπάρχει καµία µέριµνα επ αυτής στα πλαίσια της µελέτης του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης. Αγνοείται από την µελέτη παντελώς η ύπαρξη του Φοινικόδασους στο Μαριδάκι, το οποίο αποτελεί το δεύτερο µεγαλύτερο φοινικόδασος στην Κρήτη, η ύπαρξη του καταρράκτη του Αµπά και µίας πληθώρας φαραγγιών και περιπατητικών διαδροµών, που διαµορφώνουν ένα ανεκτίµητης αξίας φυσικό περιβάλλον. Γ.2 Η ορεινή περιοχή του ήµου µας έχει ανάγκη βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου της και πιθανόν και βελτίωσης της χάραξης του, ακόµα και εντός των περιοχών Φύση 2000, προκειµένου να

8 υπάρχει ασφαλής µετάβαση των πολιτών σε κάθε οικισµό αλλά και για λόγους πολιτικής προστασίας. Γ.3. Χρειάζεται να χωροθετηθούν και να οργανωθούν δυο Βιοτεχνικά και Επιχειρηµατικά Πάρκα, στο ήµο µας λόγω της µορφής του. Το ένα Πάρκο πρέπει να είναι στο Βόρειο τµήµα του και να είναι τοπικής και υπερτοπικής σηµασίας και το άλλο στο Νότιο Τµήµα του και θα είναι τοπικής σηµασίας. Γ.4. Η ορεινή περιοχή του ήµου µας δύναται να φιλοξενήσει Αιολικά Πάρκα (ενώ η Μελέτη του ΧΣΚ δεν προτείνει) σε κατάλληλα σηµεία περιορισµένης εκτάσεως, κατόπιν συνεννόησης για τη χωροθέτηση τους µε το ήµο και µε όρο την συνεκµετάλλευση µε το ήµο µας. Γ.5. Στη Μελέτη του ΧΣΚ δεν αναφέρονται τα υφιστάµενα και σχεδιαζόµενα Φράγµατα - λιµνοδεξαµενές, τα οποία όµως πρέπει να προστεθούν λόγω της σπουδαιότητας τους στον πρωτογενή τοµέα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.1. ιάσπαση του ήµου Αρχανών - Αστερουσιων σε δυο τµήµατα, στο Βόρειο και στο Νότιο τµήµα. Όπως αναγράφεται και στην παράγραφο Β.1 της παρούσας εισήγησης, η µελέτη του ΧΣΚ διασπά τον ήµο µας σε δύο τµήµατα. Σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, διάσπαση δήµου προτείνεται από τη µελέτη του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης µόνο στον ήµο Αρχανών Αστερουσίων, χωρίς αιτιολόγηση και τεκµηρίωση. Ιδιαίτερα, απαιτείται διόρθωση της µελέτης σε όλα τα σηµεία στα οποία αναφέρεται η διάσπαση αυτή και συγκεκριµένα: 1. Τεύχος 10, Β1.2.α-3.3-1, σελ. 7: Πρέπει να αφαιρεθεί στο κείµενο το πλην µιας µοναδικής περίπτωσης του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων, στο κέντρο της Π.Ε. Ηρακλείου, 2. Τεύχος 10, Β1.2.β-4-Γ4, σελ. 48: Πρέπει να αφαιρεθεί στο κείµενο το πλην αυτών που οργανώνονται από τα οικιστικά κέντρα του Ηρακλείου και των Μοιρών, όπου η εδαφική περιφέρεια του νέου ήµου Αρχανών Αστερουσίων διαχωρίζεται αναγκαστικά σε δύο τµήµατα, το βόρειο και το νότιο, τα οποία περιλαµβάνονται το καθένα στις αντίστοιχες ενότητες. Αντίστοιχα οφείλει να τροποποιηθεί ο πίνακας που βρίσκεται στην ίδια σελίδα. 3. Τεύχος 8, Β1.1.δ.1-2, σελ. 3: Πρέπει να τροποποιηθεί το κείµενο το Οικιστική υποενότητα Ηρακλείου (νέοι ήµοι: Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Βόρειο τµήµα ήµου Αρχανών Αστερουσίων) σε Οικιστική υποενότητα Ηρακλείου (νέοι ήµοι: Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και ήµος Αρχανών Αστερουσίων). 4. Τεύχος 8, Β1.1.δ.1-4, σελ. 24: Πρέπει να αφαιρεθεί από το κείµενο Οικιστική υποενότητα Μοιρών - Τυµπακίου (νέοι ήµοι: Γόρτυνας, Φαιστού και Νότιο τµήµα ήµου Αρχανών Αστερουσίων) το τµήµα και Νότιο τµήµα ήµου Αρχανών Αστερουσίων). 5. Τεύχος 8, Β1.1.δ.1-4, σελ. 25: Πρέπει να αφαιρεθεί από το κείµενο το οποίο θα περιλαµβάνει τις διοικητικές περιοχές των δύο νέων Καλλικράτειων ήµων και του νότιου τµήµατος του νέου ήµου Αρχανών Αστερουσίων 6. Τροποποίηση των σχεδίων: - Χάρτης Β1.1.β.3-1: Βιώσιµες αναπτυξιακές ενότητες και υποενότητες: Στον οποίο το νότιο τµήµα του ήµου Αρχανών Αστερουσίων πρέπει να απεικονιστεί µε τον συµβολισµό (χρωµατισµό) 1α Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. - Χάρτης Π.1: Πρότυπο χωρικής ανάπτυξης: Τροποποίηση ως προς τα όρια των βιώσιµων αναπτυξιακών ενοτήτων. - Χάρτης Τ.3: Τροποποίηση ως προς τα όρια των βιώσιµων αναπτυξιακών ενοτήτων..2. Η ιεράρχηση - διάρθωση του οικιστικού δικτύου πρέπει να τροποποιηθεί. Όπως αναγράφεται και στην παράγραφο Β.5 της παρούσας εισήγησης αντιπαρερχόµαστε την υφιστάµενη κατηγοριοποίηση και εισηγούµαστε την αναβάθµιση των οικισµών προαναφερθέντων οικισµών ως εξής:

9 - Αρχάνες: από οικιστικό κέντρο 7 ου τελευταίου επίπεδου να ενταχθεί τουλάχιστον ως οικιστικό κέντρο 6 ου ενισχυµένου επιπέδου. - Πύργος: από οικιστικό κέντρο 7 ου τελευταίου επίπεδου να ενταχθεί τουλάχιστον ως οικιστικό κέντρο 6 ου επιπέδου. - Πεζά: από οικιστικό κέντρο 7 ου ενισχυµένου επίπεδου να ενταχθεί τουλάχιστον ως οικιστικό κέντρο 6 ου επιπέδου. - Μυρτιά: να ενταχθεί ως οικιστικό κέντρο 6 ου επιπέδου. - Χουδέτσι: να ενταχθεί ως οικιστικό κέντρο 6 ου επιπέδου. - Αγ. Παρασκιές: από οικιστικό κέντρο 7 ου τελευταίου επίπεδου να ενταχθεί ως οικιστικό κέντρο 6 ου επιπέδου. - Χάρακας: από οικιστικό κέντρο 7 ου τελευταίου επίπεδου να ενταχθεί ως οικιστικό κέντρο 6 ου επιπέδου. Ιδιαίτερα, απαιτείται διόρθωση της µελέτης σε όλα τα σηµεία στα οποία αναφέρεται η διάσπαση αυτή και συγκεκριµένα: 1. Τεύχος 10, Β1.2.β-4-Β1, σελ. 22: Πρέπει να εισαχθεί στην κατηγοριοποίηση του Γενικού Πλαισίου, ως Πόλος ανάπτυξης µε ειδικό εθνικό και περιφερειακό ρόλο: Καστέλι Κισσάµου, Σούδα, Τυµπάκι και Αρχάνες, ως οικιστικά κέντρα ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων - 6ου επιπέδου ενισχυµένου. 2. Τεύχος 10, Β1.2.β-4-Β1, σελ. 22: Πρέπει να εισαχθούν και τροποποιηθούν στην κατηγοριοποίηση του Γενικού Πλαισίου, ως ευτερεύοντες πόλοι περιφερειακής εµβέλειας και συνεργαζόµενα οικιστικά κέντρα: (1) Νεάπολη / Τζερµιάδο, (2) Λιµήν Χερσονήσου / Μάλια µε τις Γούρνες, (3) Άνω Βιάννος / Αρκαλοχώρι µε τον Ευαγγελισµό, (4) Νέα Αλικαρνασσός, Γάζι, Πεζά, Πύργος, Χουδέτσι, Μυρτιά, Χάρακας και Μεσοχωριό µε το Ηράκλειο, (5) Άγιοι έκα / Μοίρες µε το Τυµπάκι (6) Ανώγεια µε το Πέραµα, (7) Αγία Φωτεινή, (8) Σπήλι, (9) Χώρα Σφακίων / Βάµµος µε Βρύσες, (10) Γεράνι µε τα Χανιά, (11) Παλαιόχωρα / Έλος µε Κάντανο και µε Καστρί, ως κύρια οικιστικά κέντρα 6ου και 7ου επιπέδου. 3. Τεύχος 10, Β1.2.β-4-Β1, σελ. 22: Να προστεθεί: Εξειδικεύεται εκ νέου η στρατηγικής κατεύθυνσης πρωτοβουλία για τον εµπλουτισµό των πόλεων της Κρήτης µε λειτουργίες ευρύτερης εµβέλειας, µε στόχο την αναβάθµισή τους και την εξειδίκευση του σηµερινού (Ηράκλειο, Χανιά), αλλά και την υποστήριξη του µελλοντικού διαπεριφερειακού και ενδοπεριφερειακού ρόλου τους (Ρέθυµνο, Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα και Σητεία), ως εξής: 1. Ηράκλειο, αστικό κέντρο µε Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα, πόλος διεθνούς, ευρωπαϊκής και διαπεριφερειακής ακτινοβολίας. 2. Χανιά, αστικό κέντρο µε Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα, πόλος ευρωπαϊκής, µεσογειακής και διαπεριφερειακής ακτινοβολίας, 3. Ρέθυµνο, αστικό κέντρο µε Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά ιδρύµατα, πόλος ιστορίας, αρχαιολογίας και πολιτισµού, πόλος ευρωπαϊκής και διαπεριφερειακής ακτινοβολίας, 4. Άγιος Νικόλας, Ιεράπετρα, αστικά κέντρα µε Τµήµατα ΤΕΙ ή και παραγωγικές σχολές εθνικής ακτινοβολίας, 5. Σητεία, αστικό κέντρο µε Ερευνητικό Τµήµα εθνικής ακτινοβολίας. 6. Αρχάνες, αστικό κέντρο µε Ερευνητικό Τµήµα εθνικής ακτινοβολίας αµπέλου. 4. Τεύχος 10, Β1.2.β-4-Γ1-1, σελ. 34: Πρέπει να εισαχθούν οι οικισµού και τροποποιηθεί η ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου ως εξής: Πόλους ανάπτυξης µε ειδικό εθνικό και περιφερειακό ρόλο: Καστέλι Κισσάµου, Σούδα, Τυµπάκι και Αρχάνες, κέντρα ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων, ως οικιστικά κέντρα 6ου επιπέδου ενισχυµένου, ευτερεύοντες πόλους περιφερειακής εµβέλειας: Νεάπολη, Λιµήν Χερσονήσου/Μάλια, Νέα Αλικαρνασσός, Γάζι, Αρκαλοχώρι, Μοίρες, Σπήλι, Πέραµα, Βάµµος/Βρύσες, Κάντανος/Παλαιόχωρα, Πύργος, Χουδέτσι, Μυρτιά, Χάρακας και Μεσοχωριό λοιπά κέντρα ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων και ειδικά συνεργαζόµενα κέντρα, ως οικιστικά κέντρα 6ου επιπέδου, Λοιπούς οικισµούς, έδρες Καλλικράτειων ήµων: Τζερµιάδο, Γούρνες, Ευαγγελισµός, Άγιοι έκα, Άνω Βιάννος, Αγία Φωτεινή, Ανώγεια, Χώρα Σφακίων, Καστρί Γαύδου, Γεράνι Χανίων,(µε

10 υπογράµµιση οι οικισµοί που ήταν και έδρες Καποδιστριακών ήµων), ως οικιστικά κέντρα 7ου επιπέδου ενισχυµένου και Λοιπούς οικισµούς, τ. έδρες Καποδιστριακών ήµων: Κουτσουράς, Ζίρος, Παλαίκαστρο, Θραψανό, Καστέλι, Αρχάνες, Γούβες, Προφήτης Ηλίας, Βενεράτο, Άγιος Μύρων, Κρουσώνας, Τύλισος, Επισκοπή ΗΡΑ, Ασήµι, Γέργερη, Ζαρός, Αγία Βαρβάρα, Γαράζο, Φουρφουράς, Πλακιάς, Επισκοπή ΡΕ, Αθάνατος, Άδελε, Καβρός, Καλύβες, Φρές, Πιθάρι, Κουνουπιδιανά, Γερολάκκος, Μουρνιές, Βαµβακόπουλο, Νέα Κυδωνία, Αλικιανός, Βουκολιές, Πλατανιάς, Κολυµπάρι, ραπανιάς, Έλος και Καµπανός, ως οικιστικά κέντρα 7ου επιπέδου. 5. Τεύχος 10, Β1.2.β-4-Γ1-1, σελ. 36: Αντίστοιχα οφείλει να τροποποιηθεί ο πίνακας που βρίσκεται στην σελίδα Ένταξη του ορεινού όγκου των Αστερουσίων του ήµου µας, στην χωρική ενότητα 4 Τοπία Ιδιαίτερης Σηµασίας, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην παράγραφο Γ.1 της παρούσας εισήγησης, και δεν προβλέφτηκαν στην Μελέτη του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης, χωρίς αιτιολόγηση και τεκµηρίωση. Ιδιαίτερα, απαιτείται διόρθωση της µελέτης στα παρακάτω σηµεία: 1. Τεύχος 10, Β1.2.β-4-Γ2, σελ. 42: Πρέπει να τροποποιηθεί η Χωρική Ενότητα 4 ως εξής: 9. Νοµός Ηρακλείου - Ενότητα 4 / Αστερούσια από Τσούτσουρα Γόρτυνα, 2. Τεύχος 10, Β1.2.β-4-Γ3.4, σελ. 47: Πρέπει να οριστεί ως ζώνη οργάνωσης πολυδραστηριοτήτων / ήπιας και οργανωµένης τουριστικής ανάπτυξης και ανάδειξης πολιτιστικών και φυσικών πόρων στους ορεινούς και ηµιορεινούς όγκους στην Π.Ε. Ηρακλείου όλος ο ορεινός όγκος των Αστερουσίων και συγκεκριµένα να τροποποιηθεί η Μελέτη ως εξής: στην Π.Ε. Ηρακλείου, (1) στις ΝΑ παρυφές του Ψηλορείτη, από Φανερωµένη έως Κρουσώνα, (2) στα Αστερούσια, από δυτικά από τον Λέντα έως τον Τσουτσουρα και (3) περί την Άνω Βιάννο, στις Ν παρυφές της ίκτης, 3. Τεύχος 8, Β1.1.δ.1-4, σελ. 26: Πρέπει να τροποποιηθεί η Μελέτη ως προς την παράγραφο: Στόχοι ποιότητας τοπίου στην ενότητα 4 Η ενότητα µπορεί να διακριθεί σε δύο υποενότητες, για τις οποίες απαιτούνται δράσεις ώστε να προστατεύεται και να αναδεικνύεται το τοπίο, τα δυτικά Αστερούσια (από Αγιοφάραγγο έως Κόκκινο Πύργο) και τα Ανατολικά (από Τσούτσορα έως Γόρτυνα). 4. Τεύχος 8, Β1.1.δ.1-4, σελ. 27: Πρέπει να τροποποιηθεί η Μελέτη ως προς την παράγραφο: Στόχοι ποιότητας τοπίου στην ενότητα 4 Χρήζουν ανάδειξης και προστασίας οι παραδοσιακοί οικισµοί της περιοχής (Αχεντριάς, Εθιά, Παράνυµφοι, Πρινιάς, Μουρνιά, Καπετανιανά, Μιαµού, Τροποποίηση των σχεδίων: - Χάρτης 1: Περιφέρεια Κρήτης. Τοπία ιδιαίτερης σηµασίας: Τροποποίηση και επέκταση των ορίων της περιοχής 4 Χωρική ενότητα τοπίων ιδιαίτερης σηµασίας - µε εισαγωγή της περιοχής των ορεινών Αστερουσίων του ήµου µας. - Χάρτης Τ.5: Περιβάλλον, Πολιτιστική Κληρονοµιά και Τοπίο της Περιφέρειας Κρήτης: Τροποποίηση και επέκταση των ορίων της περιοχής 4 Προτεινόµενες ζώνες τοπίου ιεθνούς, Εθνικής και Περιφερειακής αξίας, µε εισαγωγή της περιοχής των ορεινών Αστερουσίων του ήµου µας. - Χάρτης Β1.1.δ.3-3: Συγκριτική παρουσίαση της χωρικής οργάνωσης των τουριστικών δραστηριοτήτων κατά το ειδικό Πλαίσιο Τουρισµού και κατά το ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης: Τροποποίηση ως προς τα όρια της περιοχής Β1 µε περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισµού, µε εισαγωγή της περιοχής των ορεινών Αστερουσίων του ήµου µας. - Χάρτης Π1: Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης:Τροποποίηση ως προς τα όρια της περιοχής Ευρείες ζώνες τριτογενούς τοµέα, µε εισαγωγή της περιοχής των ορεινών Αστερουσίων του ήµου µας και την εισαγωγή σηµαντικών µεµονωµένων στοιχείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς τοπίου του

11 ήµου µας, π.χ. Φοινικόδασος Μαριδακίου, Καταρράκτης Αµπά, Χαρουπόδασος Τριών Εκκλησιών κ.α...4. Μεριµνά για την φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου του ήµου µας. Η Μελέτη του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης έχει παραλήψεις ως προς τα πολιτιστικά - πολιτισµικά, ιστορικά και φυσικά στοιχειά που τον χαρακτηρίζουν. Για τον λόγω αυτό απαιτείται η συµπλήρωσή της, στα παρακάτω σηµεία: 1. Τεύχος 10, Β1.2.β-3-Β6, σελ : Πρέπει να συµπληρωθεί η µελέτη, ως εξής: Κατατάσσονται τα µεµονωµένα στοιχεία που περιλαµβάνονται εντός των περιοχών µε «φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου» σύµφωνα µε τη λειτουργία τους (αντιπροσωπευτικότητα) στο επίπεδο της Κρήτης, τη σηµασία τους (µοναδικότητα, αναγνωρισιµότητα, αξιόλογη ποιότητα), αλλά και την επισκεψιµότητά τους (µεγάλος αριθµός αλλοδαπών και ελλήνων επισκεπτών), σε: διεθνούς σηµασίας: Περιπατητικό µονοπάτι Ε4, Φαράγγι Σαµαριάς, η εντός των τειχών Πόλη των Χανίων, η Παλαιά Πόλη Ρεθύµνου, Κνωσός, Φρούριο Λιµένος (Κούλες) και τείχη της πόλεως του Ηρακλείου, Φαιστός, Ανάκτορο Μαλίων, Σπιναλόγκα, Ανάκτορο Ζάκρου και Φοινικόδασος στο Βάι, εθνικής σηµασίας: Σπήλαιο Ψυχρού, Μονή Τοπλού και ευρύτερη περιοχή (κτήµα), Ερηµούπολη, Οροπέδιο Λασιθίου - ικταίον Άντρον, Όρος Ίδη - Ιδαίον Άντρον Ζώµινθος, Γόρτυς, Τύλισος, Αγία Τριάδα Φαιστού, Κουρταλιώτικο φαράγγι Κνωσσανό Φαράγγι - Κουναβιανό Φαράγγι - Αστρακιανό Φαράγγι - Μονή Πρέβελης και ευρύτερη περιοχή, Ελεύθερνα, Παραδοσιακοί οικισµοί ενότητας (ζώνης τοπίου) Ρέθυµνο και ευρύτερη περιοχή, Μονές Αγία Τριάς - Γκουβερνέτου - Τσαγκαρόλου και Ακρωτήρι, Νήσος Γραµβούσα, Ασφέντου - Καλλικράτης και Παράκτια Ζώνη, Οροπέδιο Οµαλού, Νήσοι Γαύδος και Γαυδοπούλα και Λευκά Όρη και παράκτια ζώνη, και Φοινικόδασος Μαριδακίου. 2. Τεύχος 10, Β1.2.β-4-Γ1-1, σελ : Πρέπει να συµπληρωθεί η µελέτη, ως εξής: Ενδεικτικά οι δοµές που µπορούν να αναπτυχθούν, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο, το Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. το Παράρτηµα του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Ελλάδας στις Αρχάνες και τα λοιπά εγκατεστηµένα ερευνητικά ιδρύµατα, είναι: Ερευνητικό κέντρο Ανάπτυξης Λογισµικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ινστιτούτο Αστροφυσικής σε συνεργασία µε το Αστεροσκοπείο στο Σχίνακα, Παρατηρητήριο Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό κέντρο Μεσογειακών Ερευνών, Οργανισµός Στήριξης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, Ερευνητικό Κέντρο Αγροτικής Βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτο Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού, Κέντρο Μεσογειακής Περίθαλψης, Ινστιτούτο Γεωδυναµικού και Αντισεισµικού Σχεδιασµού, ιεθνής Κόµβος Τηλεϊατρικής και Συνεδριακό - Ερευνητικό - πολυλειτουργικό Κέντρο, συνδυασµένο µε Πάρκο Αναψυχής στον ευρύτερο περιαστικό χώρο της Πόλης..5. Μεριµνά για το Οδικό ίκτυο του ήµου µας. Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο Β.4 και Γ.2 της παρούσας εισήγησης, απαιτείται νέος σχεδιασµός πρωτευόντων και δευτερευόντων οδών, υφιστάµενων και νέων που να οδηγούν µε ασφάλεια στη θέση του νέου αεροδροµίου. Παράλληλα απαιτείται βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου της και πιθανόν και βελτίωσης της χάραξης του, ακόµα και εντός των περιοχών Φύση Προτείνουµε την τροποποίηση της Μελέτης στα παρακάτω σηµεία: 1. Τεύχος 10, Β1.2.β-4-Γ5.1, σελ. 50: Προτείνουµε ως το δευτερεύον δίκτυο ενδοπεριφερειακής σηµασίας (ή βασικό περιφερειακό οδικό δίκτυο) προστεθούν οι παρακάτω οδικές συνδέσεις: (20) Αρχάνες Χουδέτσι Προφήτης Ηλίας (21) Πραιτώρια Χάρακας Παράνυµφοι Τρεις Εκκλησιές (22) Πύργος - Μεσοχωριό - Μαριδάκι.6. Μεριµνά για τους Παραθαλάσσιους οικισµούς του ήµου µας. Στην Μελέτη του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης, δεν υπάρχει µνεία για τους παραθαλάσσιους οικισµούς του ήµου µας Τσούτσουρας, Μαριδάκι, Τρεις Εκκλησιές και µέριµνα για την ανάπτυξή τους. Προτείνουµε την διόρθωση και τροποποίηση της Μελέτης στα παρακάτω σηµεία: 1. Τεύχος 10, Β1.2.β-4-Γ5.3, σελ. 52: Πρέπει να συµπληρωθεί το δίκτυο των λιµένων τοπικής, µικτής χρήσεως, ως εξής:

12 Το δίκτυο των λιµένων της Κρήτης συµπληρώνεται µε τα ακόλουθα τοπικά, µικτής χρήσεως: Αγία Ρουµέλη, Άγιος Παύλος (Σαχτούρια), Πλατειά Περάµατα, Λέντας, Κερατόκαµπος, Στόµιο (Ανατολής), Κάτω Ζάκρος, Παχιά Άµµος, Καλό Χωριό, Πλάκα (Σπιναλόγκα), Ντία, Χερσόνησος, Ρογδιά, Φόδελε, Σκαλέτα, Καλύβες, Πλατανιάς και Χρυσοσκαλίτισσα. Τσούτσουρα. Προτείνεται να αναπτυχθούν Μαρίνες Αλιευτικά Καταφύγια στους οικισµούς Μαριδακίου και Τριών Εκκλησιών..7. Μεριµνά για το Υδάτινο υναµικό του ήµου µας. Στην Μελέτη του ΓΧΣ, εσφαλµένα δεν έχει ενταχθεί στο υπάρχον Υδάτινο υναµικό του ήµου, το Φράγµα του Χαλαβριανού Χειµάρρου, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή καθώς, οι υφιστάµενοι Υδροταµιευτίρες των Αρµανωγίων και αµανίων, καθώς και οι προς µελέτη Υδροταµιευτίρες του Τεφελίου, Μεταξοχωρίου, Λιµπισιµιού και Καρναρίου. Εποµένως, απαιτείται η διόρθωση και τροποποίηση της Μελέτης του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης, ως προς τα παρακάτω σηµεία: 1. Τεύχος 10, Β1.2.β-4-Γ6.2, σελ. 53: Πρέπει να συµπληρωθεί, ως εξής: Το πρόγραµµα της δηµιουργίας των µεγάλων ταµιευτήρων Βαρσαµιώτη, Αποσελέµη, Ποταµών, Φανερωµένης, Ινίου, Πλακιώτισσας και Χαλαβριανού Χειµµάρου ολοκληρώθηκε και απαιτείται να προωθηθεί η κατασκευή των ήδη µελετηµένων φραγµάτων ίδυµου Σεµπρωνιώτη και Πλατύ Ποταµού, αλλά και όποιων άλλων συµπληρωµατικών ταµιευτήρων απαιτηθεί, από το ιαχειριστικό Σχέδιο του Υδατικού ιαµερίσµατος Κρήτης. Στον ήµο Αρχανών Αστερουσίων λειτουργούν οι Υδροταµιευτίρες των Αρµανωγίων και αµανίων, καθώς και βρίσκονται οι προς µελέτη οι Υδροταµιευτίρες του Τεφελίου, Μεταξοχωρίου, Λιµπισιµιού και Καρναρίου. 2. Τροποποίηση των σχεδίων: - Χάρτης Τ.4: ίκτυα και Μονάδες Τεχνικής Υποδοµής της Περιφέρειας Κρήτης. Απαιτείται να απεικονιστούν στον χάρτη τα φράγµατα και οι ταµιευτήρες που υπάρχουν στον ήµο µας, αλλά και αυτοί που βρίσκονται υπό µελέτη. - Χάρτης Β1.1.δ.2: ίκτυο παραγωγής και διανοµής ενέργειας από συµβατικές και ανανεώσιµες πηγές. Απαιτείται να απεικονιστούν στον χάρτη τα φράγµατα και οι ταµιευτήρες που υπάρχουν στον ήµο µας, αλλά και αυτοί που βρίσκονται υπό µελέτη..8. Μεριµνά για τα Υγρά Απόβλητα του ήµου µας. Στην Μελέτη του ΓΧΣ, εσφαλµένα δεν έχει ενταχθεί στους υπάρχοντες Βιολογικούς καθαρισµούς, ο εν λειτουργία Βιολογικός Καθαρισµός των Αρχανών, οι υπό κατασκευή Βιολογικοί καθαρισµοί των Πύργου, Χάρακα και Μεσοχωριού, καθώς και οι αδειοδοτηµένοι Βιολογικοί καθαρισµοί των Τεφελίου, Λιγορτύνου, Χαρακίου, Μεταξοχωρίου, Ροτασίου, Αστριτσίου και Αστρακών του ήµου µας. Τέλος δεν υπάρχει µέριµνα για την δηµιουργία Βιολογικών καθαρισµών στους παραθαλάσσιους οικισµούς του ήµου µας Τσούτσουρας, Μαριδάκι, Τρεις Εκκλησιές. Εποµένως, απαιτείται η διόρθωση και τροποποίηση της Μελέτης του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης, ως προς τα παρακάτω σηµεία: 1. Τεύχος 10, Β1.2.β-4-Γ6.3, σελ. 54: Πρέπει να τροποποιηθεί, ως εξής: Συγχρόνως καταβάλλεται νέα προσπάθεια για να δηµιουργηθούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε όλα τα οικιστικά κέντρα των αναπτυξιακών ενοτήτων και υποενοτήτων και στις αναπτυσσόµενες οικιστικά παραλιακές περιοχές, εκεί όπου δεν υπάρχουν ήδη και κατά προτεραιότητα: Νεάπολη, Μίλατος, Παλαίκαστρο, Κουτσουράς, Αρκαλοχώρι/Ευαγγελισµός, Άνω Βιάννος, Μοίρες, Λέντας, Κερατόκαµπος, Σπήλι, Γεωργιούπολη - Επισκοπή, Βάµµος /Βρύσες, Χώρα Σφακίων, Κολυµπάρι, Κάντανος, Παλαιόχωρα, Λουτρό και Σούγια, Τσούτσουρας, Μαριδάκι, Τρεις Εκκλησιές. 2. Τροποποίηση των σχεδίων: - Χάρτης Τ.4: ίκτυα και Μονάδες Τεχνικής Υποδοµής της Περιφέρειας Κρήτης. Απαιτείται να απεικονιστεί στον χάρτη ο Βιολογικός Καθαρισµός των Αρχανών, οι υπό κατασκευή Βιολογικοί καθαρισµοί των Πύργου, Χάρακα και Μεσοχωριού, καθώς και οι αδειοδοτηµένοι Βιολογικοί καθαρισµοί των Τεφελίου, Λιγορτύνου, Χαρακίου, Μεταξοχωρίου, Ροτασίου, Αστριτσίου και Αστρακών του ήµου

13 µας και οι Βιολογικοί καθαρισµοί των παραθαλάσσιων οικισµών του ήµου µας Τσούτσουρας, Μαριδάκι, Τρεις Εκκλησιές..9. Μεριµνά για τα Στερεά Απόβλητα του ήµου µας. Στην Μελέτη του ΓΧΣ, δεν υπάρχει µέριµνα για την χρήση του αδειοδοτηµένου από το ΠΕΣ ΑΚ, εν λειτουργία ΧΥΤΑ του ήµου µας. Στα πλαίσια του νέοι ΠΕΣ ΑΚ, ο ΧΥΤΑ θα λειτουργεί ως ΧΥΤΥ και θα υπάρχει Μονάδα Κοµποστοποίησης. Εποµένως, απαιτείται η διόρθωση και τροποποίηση της Μελέτης του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης, ως προς τα παρακάτω σηµεία: 1. Τεύχος 10, Β1.2.β-4-Γ6.4, σελ. 54 και 55: Πρέπει να τροποποιηθεί, ως εξής: Υποστηρίζεται πλήρως το «Περιφερειακό Σχέδιο ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης», µε όλα τα συνοδά έργα, το οποίο στηρίζεται στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, ενσωµατώνει όλες τις υφιστάµενες δοµές, προκρίνει τρία διαχειριστικά σχέδια ανά ρεύµα αποβλήτων (σύµµεικτα, ανακυκλώσιµα και οργανικά) και βασίζεται στη λειτουργία των εξής εγκαταστάσεων: Επεξεργασία σύµµεικτων απορριµµάτων: υφιστάµενες µονάδες Ηρακλείου και Χανίων και προτεινόµενες Σητείας, Χερσονήσου, Μοιρών, Αµαρίου, ήµου Αρχανών Αστερουσίων, Επεξεργασία ανακυκλώσιµων υλικών: υφιστάµενες µονάδες Ηρακλείου και Χανίων και προτεινόµενες Σητείας και Αµαρίου, Επεξεργασία οργανικών αποβλήτων: υφιστάµενη µονάδα Χανίων και προτεινόµενες Ιεράπετρας, Χερσονήσου, Μοιρών, Αµαρίου και ήµου Αρχανών Αστερουσίων Η κατασκευή των εγκαταστάσεων δύο εκ των προτεινόµενων µονάδων, η του Αµαρίου (σύµµεικτα, ανακυκλώσιµα και οργανικά) και η της Χερσονήσου (σύµµεικτα και οργανικά) έχει δροµολογηθεί..10. Μεριµνά για περιοχές ανάπτυξης βιοτεχνίας του ήµου µας. Στην Μελέτη του ΓΧΣ, δεν υπάρχει µέριµνα για περιοχές ανάπτυξης βιοτεχνίας του ήµου µας. Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο Γ.3. της παρούσας εισήγησης του ήµου µας απαιτείται η χωροθέτηση δυο Βιοτεχνικών και Επιχειρηµατικών Πάρκων, στο ήµο µας λόγω της µορφής του. Το ένα Πάρκο πρέπει να είναι στο Βόρειο τµήµα του και να είναι τοπικής και υπερτοπικής σηµασίας και το άλλο στο Νότιο Τµήµα του και θα είναι τοπικής σηµασίας. Εποµένως, απαιτείται η τροποποίηση της Μελέτης του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης, ως προς τα παρακάτω σηµεία: 1. Τεύχος 10, Β1.2.β-4-Γ7.2, σελ. 57: Πρέπει να τροποποιηθεί, ως εξής: Γ7.2. Περιοχές ανάπτυξης βιοµηχανίας βιοτεχνίας Οι διάσπαρτες βιοτεχνικές και βιοµηχανικές µονάδες χαµηλής, µέσης και υψηλής όχλησης είναι εγκατεστηµένες στον αστικό και στον περιαστικό χώρο περί τα Π.Σ. Ηρακλείου, Ρεθύµνου και Χανίων. Οι σηµαντικά οχλούσες µεµονωµένες µονάδες βιοµηχανικής δραστηριότητας είναι εγκατεστηµένες στις ζώνες αστικών δραστηριοτήτων της πόλης του Ηρακλείου και στα Λινοπεράµατα, καθώς και στις αντίστοιχες ζώνες της πόλης των Χανίων. Ιδρύθηκαν και λειτουργούν υποδοχείς βιοµηχανίας βιοτεχνίας, γενικής δραστηριότητας (ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, ΒΙΠΑ Ρεθύµνου στον Πετρέ και το Παράρτηµά του προς τους Αρµένους και το ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ Χανίων στα Τσικαλαριά, Σούδας. ΒΙ.ΠΕ Ανώπολης Ηρακλείου, ΒΕ.ΠΕ. Ρεθύµνου/ ήµος Αρκαδίου και ΒΕ.ΠΕ. Αγίου Νικολάου) και προωθούνται η ίδρυση και λειτουργία νέου ΒΙΟ.ΠΑ Ηρακλείου, στα Β όρια του ήµου Μινώα, στο Βόρειο Τµήµα του ήµου Αρχανών Αστερουσίων, στο Νότιο Τµήµα του ήµου Αρχανών Αστερουσίων, και Επιχειρηµατικό Πάρκο στα Χανιά,.Ε. Κεραµιών. Από τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού προωθούνται ενέργειες και µέτρα, ώστε το σύνολο των υποδοχέων να µετασχηµατιστεί σταδιακά σε Επιχειρηµατικά Πάρκα τύπου Β.... Για την εξυπηρέτηση της καθοριστικής σηµασίας για την Κρήτη συµπληρωµατικότητα του αγροτικού τοµέα παραγωγής και της µεταποίησης των προϊόντων του, έχουν θεσµοθετηθεί από τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού βιοµηχανικοί υποδοχείς «κυρίως γεωργικής δραστηριότητας» στις ευρύτερες περιοχές των οικιστικών κέντρων Ιεράπετρα, Σητεία, Νεάπολη, Μοίρες Τυµπάκι, Κρουσώνας. Μαλεβιζίου, Αρκαλοχώρι, Άνω Βιάννος, Αρχάνες, Καλλονή, Κόµβος Μεταξοχωρίου, Πραιτώρια Πύργος. Αρχανών Αστερουσίων, Ζαρός. Φαιστού, Γούβες. Χερσονήσου, Πέραµα, Λεύκης. Αγίου Βασιλείου, Βάµµος Βρύσες, Πλατανιάς, Κίσσαµος και Κάντανος. Επιδιώκεται η περαιτέρω ανάπτυξη παραγωγικών και επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και ιδιωτών, για τη δηµιουργία, είτε συµπληρωµατικών στους υφιστάµενους, είτε των προβλεπόµενων νέων υποδοχέων, εντός των οποίων προβλέπεται να οργανωθεί συνολικά η µεταποιητική δραστηριότητα. Από τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού προωθούνται ενέργειες και µέτρα, ώστε το σύνολο των υποδοχέων να µετασχηµατιστεί σταδιακά σε Επιχειρηµατικά Πάρκα τύπου Γ.

14 Με όµοια διαδικασία οφείλεται να τροποποιηθούν και τα υπόλοιπα Τεύχη που απαρτίζουν την µελέτη της Β Φάσης του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης. Καταψήφισε ο δηµοτικός σύµβουλος Καρκαβάτσος Εµµανουήλ, ψήφισαν παρών οι δηµοτικοί σύµβουλοι Καλαϊτζάκης Στυλιανός και Μιχελάκης Πέτρος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας απόφασης και καταγράφονται αναλυτικά στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της 14ης/2015 συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αρχανών Αστερουσίων Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 224/2015 Μετά την εξάντληση των θεµάτων εκτός και εντός της ηµερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω : Ο Πρόεδρος του.σ. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Αρχανών Αστερουσίων Τα µέλη Επιτροπάκης Γεώργιος