ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ Τηλ , Fax Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασµός) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Eλασσόνας για την περίοδο , που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ.. απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη συµµετοχής των Πολιτών και των Φορέων στον καθορισµό της αναπτυξιακής στρατηγικής για την περιοχή, ο ήµος Ελασσόνας καλεί ηµότες και εκπροσώπους τοπικών Φορέων να συνδράµουν, µε την αποτύπωση των σκέψεων τους µέσω της συµπλήρωσης του Ερωτηµατολογίου που ακολουθεί, µε στόχο την πληρέστερη διατύπωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Το συµπληρωµένο Ερωτηµατολόγιο µπορεί να κατατεθεί: εγγράφως, µε αποστολή στη διεύθυνση: ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, 6 Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57 ΤΚ ΕΛΑΣΣΟΝΑ (µε την ένδειξη «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα»), ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο Το πλήρες κείµενο του Στρατηγικού Σχεδιασµού είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ήµου: Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 1 από 10

2 Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου; Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα είναι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του ήµου Ελασσόνας. Περιλαµβάνει έργα και δράσεις, στην περιοχή παρέµβασης του ήµου, και µέτρα για τη βελτίωση της υφιστάµενης οργάνωσης και λειτουργίας του ήµου, µε σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του ήµου. Με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος επιδιώκεται η δηµιουργία ενός «µηχανισµού προγραµµατισµού» και παρακολούθησης της εφαρµογής των αναπτυξιακών παρεµβάσεων και των λειτουργιών του ήµου. Στην ουσία, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ενοποιεί όλες τις επιµέρους διοικητικές διαδικασίες (αναπτυξιακός και λειτουργικός σχεδιασµός, τεχνικό πρόγραµµα, προϋπολογισµός, δηµόσια λογιστική, απολογισµός, κ.λπ.) µέσω ενός συνεκτικού πλαισίου ευρύτερου σχεδιασµού κάτι ανάλογο του Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού (Business Plan) που εφαρµόζεται στον ιδιωτικό τοµέα. Ποιοι είναι οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου; Να συµπεριλάβει µέτρα και δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας σε όλους τους τοµείς της παραγωγικής δραστηριότητας µε σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση των εισοδηµάτων των νοικοκυριών και τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Να συµπεριλάβει δράσεις που αφορούν την εσωτερική ανάπτυξη του ήµου, ως Οργανισµού, και τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών του προς τους πολίτες. Να συµπεριλάβει µέτρα και δράσεις που αφορούν την βελτίωση των υπηρεσιών του ήµου στους τοµείς της κοινωνικής πολιτικής, της παιδείας, του πολιτισµού και του αθλητισµού. Να συµπεριλάβει ρυθµίσεις και παρεµβάσεις που αφορούν στις υποδοµές της πόλης και των οικισµών, οι οποίες είναι σηµαντικές για τη βελτίωση του δοµηµένου οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, τη συγκοινωνία, την καθαριότητα, την αποχέτευση, την ύδρευση και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Να αξιοποιήσει µε πιο παραγωγικό τρόπο τους υλικούς και άυλους πόρους που διαθέτει ο ήµος και που τον περιβάλλουν και να προσελκύσει περισσότερους. Να διαδραµατίσει έναν πιο ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο, µε γνώµονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις και τις δυσκολίες του µέλλοντος µε προγραµµατισµό και ολοκληρωµένες παρεµβάσεις στα προβλήµατα που απασχολούν τους δηµότες και όχι µε αποσπασµατικά µέτρα. Να αναπτύξει συνέργιες µε στόχο την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων. Να συµπεριλάβει ενέργειες και παρεµβάσεις, που να ενισχύσουν τη θέση του ήµου Ελασσόνας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό ή ακόµη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σελίδα 2 από 10

3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΟΣ: (η συµπλήρωση αυτού του πεδίου είναι προαιρετική) ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΦΥΛΟ : ΑΝ ΡΑΣ σηµειώστε µε Χ ΓΥΝΑΙΚΑ σηµειώστε µε Χ ΗΛΙΚΙΑ : χωριό / πόλη Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :* ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Γι αυτούς / -ες που εκπροσωπούν κάποιον τοπικό Φορέα (παραγωγικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, αθλητικό, κλπ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ : ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ : * Σε περίπτωση που είστε συνταξιούχος, αναφέρατε το επάγγελµα που ασκούσατε. Σελίδα 3 από 10

4 Β) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1 Ποια είναι τα «ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» της περιοχής του ήµου Ελασσόνας, µέσω των οποίων πιστεύετε ότι µπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της τοπικής ανάπτυξης ; Για κάθε ένα από τα αναφερόµενα παρακάτω «δυνατό σηµείο πλεονέκτηµα», σηµειώστε το βαθµό της αξιολόγησης που δίνετε (από 5 έως 1), στην κλίµακα αξιολόγησης, όπου: 5 = πολύ µεγάλο, 4 = µεγάλο, 3 = µέτριο, 2 = µικρό και 1 = καθόλου. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Η κοµβική θέση του ήµου σε κύριους οδικούς άξονες της χώρας Η εγγύτητα του ήµου σε µεγάλα αστικά κέντρα Η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, µε δυνατότητες πολυκαλλιέργειας και παραγωγής νέων προϊόντων Η αυξητική τάση πληθυσµού στην πόλη της Ελασσόνας και η δυνατότητά της να αναδειχθεί σε ισχυρό αστικό κέντρο του Νοµού Λάρισας Η γειτνίαση του ήµου µε αρχαιολογικούς χώρους (Αζωρος, Πύθιο κ.α) και αναπτυσσόµενους τουριστικούς προορισµούς της ευρύτερης περιοχής (π.χ. Ολυµπος) Η πολιτισµική κληρονοµιά και η ποικιλοµορφία της λαογραφικής παράδοσης του ήµου Οι µονάδες παραγωγής και µεταποίησης αγροτικών προϊόντων και η προοπτική χωροθέτησης-ίδρυσης θεµατικών Πάρκων σε περιοχές του ήµου (πάρκο αρωµατικών φυτών, κτηνοτροφικά πάρκα) Η εσωτερική προσβασιµότητα µεταξύ των οικισµών και της πόλης της Ελασσόνας και η ύπαρξη προϋποθέσεων για πολυκεντρική ανάπτυξη του ήµου Οι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος του ήµου (Όλυµπος, θέση Μαµαλη Βερδικούσια, Όρος Τιταρος Λιβάδι, θέση Προφήτης Ηλίας Κρανέα κ.α) και οι δυνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης που προσφέρουν Η αξιοποίηση και χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ηλιακή ενέργεια αιολική ενέργεια) Η προστασία, ανάδειξη και προβολή τοπικών αρχαιολογικών µνηµείων και κτηρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή/και ιστορικής αξίας Η ανάδειξη παλαιών Ιερών και Μοναστηριακών Ναών, µε στόχο την προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη του «θρησκευτικού τουρισµού» Η «επένδυση» στην ονοµασία ΟΛΥΜΠΟΣ, µε στόχο την προβολή του ήµου στη χώρα και στο εξωτερικό [ ιευκρίνιση: η αναφορά των παραπάνω, κατά τη σειρά που διατυπώνονται, είναι τυχαία και δεν υπέχει θέση αξιολόγησης ως προς το βαθµό της εν δυνάµει συµβολής τους στην τοπική ανάπτυξη ] Σελίδα 4 από 10

5 2 Ποια είναι τα «Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» της περιοχής του ήµου Ελασσόνας, τα οποία θα πρέπει να αντιµετωπιστούν, άµεσα ή µεσοπρόθεσµα, µε τη συµβολή του ήµου ; Για κάθε ένα από τα αναφερόµενα παρακάτω «αδύνατο σηµείο µειονέκτηµα», σηµειώστε το βαθµό της αξιολόγησης που δίνετε (από 5 έως 1), στην κλίµακα αξιολόγησης, όπου: 5 = πολύ µεγάλο, 4 = µεγάλο, 3 = µέτριο, 2 = µικρό και 1 = καθόλου. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Έλλειψη ελκυστικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και ευκαιριών απασχόλησης Υψηλό ποσοστό ανεργίας Έλλειψη «κρίσιµης αγοραστικής δύναµης» για την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και του εµπορίου Χαµηλή επαγγελµατική κατάρτιση σε σύγχρονες µεθόδους και τεχνολογίες παραγωγής Έλλειψη επιχειρηµατικού πνεύµατος και χαµηλός δείκτης υιοθέτησης καινοτόµων προτάσεων στον παραγωγικό και επιχειρηµατικό τοµέα Έλλειψη δηµοτικής συγκοινωνίας για τη διασύνδεση των οικισµών µε την πόλη της Ελασσόνας Μείωση των επαγγελµατιών αγροτών, υποβάθµιση της ποιότητας των παραγόµενων γεωργικών προϊόντων και µείωση του αγροτικού εισοδήµατος Μεγάλη εξάρτηση της πλειονότητας του πληθυσµού από τον πρωτογενή τοµέα και απουσία εναλλακτικών, προς τις παραδοσιακές γεωργικές καλλιέργειες, µορφών απασχόλησης και οικονοµικής δραστηριότητας Ελλείψεις σε βασικές περιβαλλοντικές υποδοµές (διαχείριση απορριµµάτων, ύδρευση αποχέτευση) Ελλείψεις σε υποδοµές υγείας, κοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης, πολιτισµού, αθλητισµού και ψυχαγωγίας, που συντηρούν σε χαµηλό επίπεδο την ποιότητα ζωής των κατοίκων του ήµου σε σχέση µε τους κατοίκους µεγάλων αστικών κέντρων της περιοχής (Λάρισα) Αδυναµία κατοχύρωσης και υποστήριξης τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και προβολής τους στο εξωτερικό περιβάλλον Έλλειψη εξωστρέφειας, δικτύωσης και χρήσης νέων τεχνολογιών και µεθόδων στον τρόπο λειτουργίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής Αδυναµία προσέλκυσης και εγκατάστασης µεγάλων µεταποιητικών µονάδων λόγω έλλειψης υποδοµών (χωροθέτηση Βιοτεχνικών Πάρκων, οργανωµένα δίκτυα αποθήκευσης και διανοµής, κ.ά.) [ ιευκρίνιση: η αναφορά των παραπάνω, κατά τη σειρά που διατυπώνονται, είναι τυχαία και δεν υπέχει καµία αξιολογική βαρύτητα ] Σελίδα 5 από 10

6 3 Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα της περιοχής του ήµου Ελασσόνας ; Παρακαλούµε περιγράψτε τα, συνοπτικά, στον παρακάτω Πίνακα και σηµειώστε δίπλα (µε Χ στην αντίστοιχη στήλη), κατά τη γνώµη σας, το βαθµό σηµαντικότητάς τους, σε κλίµακα από 5 µέχρι 1 (όπου: 5 = πολύ σηµαντικό, 4 = αρκετά σηµαντικό, 3 = σηµαντικό 2 = σχετικά σηµαντικό, 1 = όχι και τόσο σηµαντικό). Α/Α ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 6 από 10

7 4 Κατά την άποψή σας, ποιες παρεµβάσεις (έργα δράσεις ενέργειες) πρέπει να συµπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Ελασσόνας , κατά άξονα : Α/Α ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Α/Α ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙ ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Σελίδα 7 από 10

8 Α/Α ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α/Α ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Σελίδα 8 από 10

9 5 Ποια ΤΟΠΙΚΑ στοιχεία χαρακτηριστικά, θεωρείτε ως συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής σας (οικισµός δηµοτική ή τοπική κοινότητα δηµοτική ενότητα) και τα οποία µπορούν να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν ΥΠΕΡ της γενικότερης ανάπτυξης της περιοχής του ήµου Ελασσόνας; Σελίδα 9 από 10

10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ [ παρακαλούµε σηµειώστε ό,τι κρίνετε απαραίτητο / χρήσιµο, για να βοηθήσει στην καλύτερη διατύπωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Ελασσόνας ] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ : ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Ελασσόνας Σελίδα 10 από 10

ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΦΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΦΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Εθνικής Αντίστασης 42, 59300 Αλεξάνδρεια Σηλ. 23333-50104 Fax 23330-23625 info@alexandria.gr www.alexandria.gr ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΦΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2015 2019

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2015 2019 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2015 2019 Α Φάση Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων)

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007-2010 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) Ιούλιος 2008 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου Ο Δήμος Αποκορώνου συνδυάζει ένα εντυπωσιακό ορεινό όγκο, μια παραγωγική και ιδιαιτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Κοζάνης 2014-2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Κοζάνης 2014-2019 + Δήμος Κοζάνης Ιωαννίδης Λευτέρης Δήμαρχος Κοζάνης Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Κοζάνης 2014-2019 + Το όραμα του Δήμου Κοζάνης «Μετάβαση σε ένα αειφόρο, πολυδιάστατο, εξωστρεφές και κοινωνικά δίκαιο παραγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α

Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 2010 4/2008 Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 2010 Β Φάση - Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Θάσου 2011-2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Θάσου 2011-2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛ Σ - ΤΜΗΜ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΜΚΕ ΟΝΙΣ Πρόταση Οµάδας Εργασίας της Μόνιµης Επιτροπής Θάσου του ΤΕΕ-Μ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Θάσου 2011-2014 Στα πλαίσια της Μόνιµης Επιτροπής Θάσου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1. ΠΕΠ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 Τα ΠΕΠ υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2 είναι από τα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader +

Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader + ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Κ.Π. LEADER + Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

6. Χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες 6.1. Ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (σε ΕΥΡΩ) 543 6.2. Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) Πίνακας 6.2.1: Χρηµατοδοτικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΦΑΣΗ: ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (άρθρο 266 του Ν. 3852/21)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Γενικά... 4 1.1 Στόχοι και περιεχόμενο του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.... 4 1.2 Ιστορικό της μελέτης... 4 1.3 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα