ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: Ηροδότου 28, Κοµοτηνή Ταχ Κώδικας: Πληροφορίες: Χ. Αγγελίνα Τηλέφωνο: , Fax: ΠΡΟΣ: Κοµοτηνή, 09/01/2015 Αριθ. Πρωτ.: 54 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. Παπανδρέου ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/Α / ) «ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840/2010 και ισχύει. 2. Το Π.. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντιστοίχων πόρων» (Φ.Ε.Κ. 3/Α/ ). 3. Την υπ αριθ. Ε (2007) 5337/ απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία - Θράκη ». 4. Το Π.. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α / ), που αφορά στον κανονισµό προµηθειών του ηµοσίου αναλογικά και συµπληρωµατικά εφαρµοζόµενο για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ρητά από το Π..4/ Το Π.. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α / ) που αφορά στην προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, αναλογικά και συµπληρωµατικά εφαρµοζόµενο. 6. Την κοινή υπουργική απόφαση µε αριθ. πρωτ /Ε.Υ.Σ./ (Φ.Ε.Κ. 1

2 460/Β/ ), µε θέµα «Τροποποίηση της υπ αριθ /Γ Κ.Π.Σ./Κ.Υ.Α./ (Φ.Ε.Κ Β ) κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης µε σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.3614/2007» µε την οποία συστήθηκε η Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. 7. Την αριθµ. πρωτ /ΕΥΣΣΑΑΠ3628/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον «Καθορισµό των στοιχείων των προγραµµάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους». 8. Την αριθ. πρωτ.7566/ η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης µε τίτλο «Μελέτες Εµπειρογνωµοσύνες Έρευνες για την εξειδίκευση των παρεµβάσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ στο ΠΕΠ ΜΑ.ΘΡΑ» µε κωδικό MIS , στην οποία συµπεριλαµβάνεται το 18 ο υποέργο µε τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.» 9. Την αριθµ. πρωτ. 4134/ Απόφαση για δηµιουργία και τήρηση καταλόγου προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 10. Τις διατάξεις του εδ.15 της παρ.1 α του άρθρου 4 του Ν.4156/ Τις διατάξεις των εδ. (β) και (δ) της παρ. 1 του άρθρου 157 και της παρ. 3 του άρθρου 198 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α ). 12. Την αριθ. πρωτ. 4777/ βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. της εταιρείας ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13. Τη ΣΑΕ 031/8 µε κωδικό πράξης ΣΑ: 2009ΕΠ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Καλούµε την εταιρεία ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που εδρεύει Γ. Παπανδρέου ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, να υποβάλει προσφορά, στα γραφεία της Ε..Α. Π.Α.Μ.Θ., Ηροδότου 28, κτίριο Β - 5ος όροφος, Κοµοτηνή (Γραµµατεία), µέχρι τη Τετάρτη 28/01/2015 από τις 9.00 π.µ. έως τις µ.µ., στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µέσω επιλογής από τον κατάλογο προµηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της Ε Α-ΠΑΜΘ, βάσει του άρθρου 5, παρ.4, εδάφιο Α της µε αρ. πρωτ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ 1856/Β/ ) ΥΑ «Περί Καθορισµού των στοιχείων των προγραµµάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους», για την υλοποίηση του έργου : 2

3 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.». Α. Αντικείµενο των υπηρεσιών του Αναδόχου είναι η εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος στη µελέτη θα πρέπει να συµπεριλάβει και να αναλύσει τα παρακάτω στοιχεία: 1. Θα αναζητήσει και θα διαθέσει στην Ε Α-ΠΑΜΘ σε ηλεκτρονική µορφή τις µελέτες εµπειρογνωµοσύνες και λοιπές εργασίες που αφορούν στον τουρισµό και τον πολιτισµό της Π- ΑΜΘ και εκπονήθηκαν από και προς οποιοδήποτε φορέα, νοµικό πρόσωπο ή υπηρεσία του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα την τελευταία πενταετία και τις οποίες δεν έχει στη διάθεσή της η Ε Α-ΠΑΜΘ. 2. Θα προβεί σε συνοπτική αλλά τεκµηριωµένη στη βάση ποσοτικοποιηµένων δεδοµένων ή άλλων µεθόδων (π.χ. ερωτηµατολογίων) ανάλυση (ανάλυση swot) της υφιστάµενης κατάστασης σε ότι αφορά τον τοµέα του τουρισµού. 3. Θα συγκεντρώσει και θα αξιολογήσει από πλευράς σπουδαιότητας και δυνατότητας αξιοποίησης όλους τους τουριστικούς, πολιτιστικούς, ιστορικούς, φυσικούς και περιβαλλοντικούς πόρους, µνηµεία και αξιοθέατα. 4. Θα λάβει υπόψη το νέο περιφερειακό σχεδιασµό , τις κατευθύνσεις της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής στον τοµέα του τουρισµού, καθώς και την περιφερειακή στρατηγική καινοτοµίας έξυπνης εξειδίκευσης. 5. Θα προσδιορίσει και θα τεκµηριώσει την τουριστική ταυτότητα µε βάση τη γεωγραφική θέση, τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τις τάσεις και τις δυνατότητες-προοπτικές της Περιφέρειας. 6. Θα διατυπώσει προτάσεις στρατηγικής, δεδοµένου ότι η Π-ΑΜΘ έχει εντάξει τον τοµέα του τουρισµού στον πυρήνα του αναπτυξιακού της σχεδιασµού, δίδοντας έµφαση και προτεραιότητα στο θεµατικό τουρισµό και στη δηµιουργία νέων τουριστικών προϊόντων. 7. Θα ετοιµάσει επιχειρησιακό σχέδιο - πρόγραµµα, µε συγκεκριµένες δράσεις για τις οποίες θα εκτιµηθεί ο αναγκαίος προϋπολογισµός, το χρονοδιάγραµµα και οι απαιτούµενες ενέργειες για την υλοποίησή τους, σε ορίζοντα πενταετίας που θα αφορούν είτε διοικητικές πράξεις και διαδικασίες, είτε έργα και µελέτες που χρήζουν χρηµατοδότησης από το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ή από Τοµεακά Επιχειρησιακά ή άλλα Προγράµµατα. 8. Θα περιγράψει και θα εξειδικεύσει τη διαδικασία µετεξέλιξης της Π-ΑΜΘ σε Τουριστικό Προορισµό Αριστείας και θα προτείνει βέλτιστους τρόπους και µεθόδους επίτευξης του στόχου αυτού. 3

4 9. Θα επεξεργαστεί και θα αναλύσει σενάρια - προτάσεις που θα αφορούν στον τρόπο διαχείρισης του Τουριστικού Προορισµού Π-ΑΜΘ, συµπεριλαµβανοµένου και του φορέα DMO, προσαρµοσµένα στις ιδιαιτερότητες και τα δεδοµένα της Περιφέρειας. 10. Θα καταρτίσει και θα προτείνει χρονοδιάγραµµα ενεργειών αναγκαίου προϋπολογισµού και ιεράρχησης δράσεων πρωτοβουλιών, µε στόχο την επίτευξη των µέγιστων και κυρίως άµεσων αποτελεσµάτων και ποσοτικοποιηµένων στη βάση των δεικτών του ΠΕΠ ΑΜΘ (δείκτες εκροών και αποτελέσµατος). Β. Η προβλεπόµενη διάρκεια του έργου ορίζεται σε πέντε (5) µήνες µε έναρξη την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Γ. Τα παραδοτέα του έργου θα είναι τρία (3) και θα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή σε τέσσερα (4) αντίγραφα. 1 ο Παραδοτέο: Θα περιλαµβάνει τις ενότητες 1 έως 5 και θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 2 ο Παραδοτέο: θα περιλαµβάνει τις ενότητες 6 έως 10 και θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο εντός πέντε (5) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 3 ο Παραδοτέο: Το σύνολο της µελέτης θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από την οριστική παραλαβή του 2 ου Παραδοτέου.. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (49.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 031/8 µε κωδικό 2009Π και θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης () και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του άξονα 11: Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής ΠΑΜΘ, του ΕΠ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής µέχρι 10% του συµβατικού ποσού χωρίς ΦΠΑ. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά και συγκεκριµένα µετά την οριστική παραλαβή του 1 ου Παραδοτέου θα καταβληθεί το 60 % της συνολικής αµοιβής και µετά την οριστική παραλαβή του 3 ου Παραδοτέου το υπόλοιπο 40%. Ε. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει Ενιαίο φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να βρίσκονται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 1. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Υπεύθυνη ήλωση του υποψηφίου, µε την οποία θα δηλώνεται ότι: 4

5 (α) δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συµπεριλαµβάνονται στον Κατάλογο προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Ε Α- ΠΑΜΘ και αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, (β) σε περίπτωση ανάθεσης του έργου και για την υπογραφή της σύµβασης δεσµεύεται να προσκοµίσει i. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ii. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας, iii. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας και iv. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου, η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% του συµβατικού ποσού µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. (γ) ότι οι πληροφορίες που συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς και ακριβείς. 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνει: o o Περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η οικονοµική προσφορά η οποία θα περιλαµβάνει ένα κατ αποκοπή τίµηµα για την παροχή των υπηρεσιών του Έργου, το οποίο θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως σε ΕΥΡΩ και το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (49.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για το σύνολο του έργου. Στην ως άνω αµοιβή περιλαµβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταµεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορµής αυτών. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύµβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει µελετήσει και εκτιµήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονοµικά µεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί µέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συµφωνείται ότι καµία αξίωση για πρόσθετη χρηµατοδότηση δεν θα µπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο. ΣΤ. Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, το περιεχόµενο της τεχνικής προσφοράς µε βάση τα ως άνω αναφερόµενα και την οικονοµική προσφορά του υποψηφίου. Εφόσον η προσφορά πληροί τα ως άνω αναφερόµενα, θα γίνει κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο µε 5

6 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Ζ. Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα πραγµατοποιείται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), η οποία θα οριστεί µε απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της Επιτροπής. Η. Ο υποψήφιος θα κληθεί να υπογράψει σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας πρόσκλησης, προσκοµίζοντας πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% του προϋπολογισµού της Σύµβασης πλην ΦΠΑ. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Γεώργιος Παυλίδης 6