ΕΕ αριθ. C 69 της , σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της , σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της , σ. 21.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21."

Transcript

1 Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό και τερµατικό εξοπλισµό την Οδηγία 92/31/ΕΟΚ την Οδηγία «σήµανση CE» 93/68/EOK την Οδηγία 93/97/EOK που συµπληρώνει την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σε σχέση µε εξοπλισµό επίγειου δορυφορικού σταθµού ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (1), σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), έχοντας υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιµώντας: ότι επιβάλλεται να εκδοθούν τα µέτρα για την προοδευτική εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου η οποία λήγει στις 31 εκεµβρίου ότι η εσωτερική αγορά περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. ότι για τις ραδιοεπικοινωνίες καθώς και τις διατάξεις, συσκευές ή συστήµατα των οποίων η λειτουργία ενδέχεται να επηρεαστεί από ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές οφειλόµενες σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές αρµόδια να εξασφαλίζουν επαρκή προστασία από τα προβλήµατα που προκαλούν οι διαταραχές αυτές είναι τα κράτη µέλη. ότι τα κράτη µέλη είναι επίσης αρµόδια να µεριµνούν για την προστασία των δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας από τις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές που µπορούν να τα επηρεάσουν καθώς και κατά συνέπεια, να επηρεάσουν τους εξοπλισµούς που τροφοδοτούνται µε τα δίκτυα αυτά. ότι η οδηγία 86/361/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 για το πρώτο στάδιο της αµοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων τύπου του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού (4) ασχολείται, κυρίως, µε τα σήµατα που εκπέµπονται από τον εν λόγω εξοπλισµό κατά την κανονική λειτουργία του καθώς και την προστασία από οποιαδήποτε. βλάβη των δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ότι, συνεπώς, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία στα εν λόγω δίκτυα, περιλαµβανοµένων και των συσκευών που συνδέονται µε αυτά, από τις στιγµιαίες διαταραχές που προκαλούν τυχαία σήµατα τα οποία ενδέχεται να εκπέµψουν οι συσκευές αυτές. (1) ΕΕ αριθ. C 322 της , σ. 4. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της , σ. 82. ΕΕ αριθ. C 69 της , σ. 72. (3) ΕΕ αριθ. C 134 της , σ. 2. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της , σ. 21. ότι, σε ορισµένα κράτη µέλη, διατάξεις αναγκαστικού δικαίου προσδιορίζουν ειδικότερα τα επιτρεπτά επίπεδα ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών που οι εν λόγω συσκευές µπορεί να προκαλούν και το βαθµό ατρωσίας τους κατά των ιδίων αυτών σηµάτων. ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου δεν έχουν κατ ανάγκη σαν αποτέλεσµα διαφορετικό βαθµό προστασίας στα κράτη µέλη αλλά, λόγω των διαφορών που παρουσιάζουν, κωλύουν τις συναλλαγές εντός της Κοινότητας. ότι οι εθνικές διατάξεις που εξασφαλίζουν την προστασία αυτή πρέπει να είναι εναρµονισµένες για να εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, χωρίς τη µείωση των υφιστάµενων και δικαιολογηµένων βαθµών προστασίας στα κράτη µέλη. ότι το κοινοτικό δίκαιο όπως έχει σήµερα προβλέπει ότι, κατά παρέκκλιση από ένα θεµελιώδη κανόνα της Κοινότητας, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, τα εµπόδια στην κυκλοφορία εντός της Κοινότητας λόγω διαφοράς εθνικών διατάξεων σχετικών µε την εµπορία των προϊόντων πρέπει να γίνονται αποδεκτά στο βαθµό στον oποίο οι εν λόγω διατάξεις µπορούν να θεωρούνται απαραίτητες προκειµένου να ικανοποιηθούν ουσιώδεις απαιτήσεις. ότι, για το λόγο αυτό, η νοµοθετική εναρµόνιση στην παρούσα περίπτωση πρέπει να περιορίζεται µόνο στις αναγκαίες διατάξεις για την επίτευξη των στόχων που αφορούν την προστασία όσον αφορά την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. ότι οι στόχοι αυτοί πρέπει να αντικαταστήσουν τις εθνικές διατάξεις στο συγκεκριµένο τοµέα. ότι, κατά συνέπεια, η παρούσα οδηγία καθορίζει µόνο τους στόχους προστασίας στον τοµέα της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. ότι, προκειµένου να µπορεί ευκολότερα να αποδεικνύεται η συµµόρφωση προς τους στόχους αυτούς, επιβάλλεται να υπάρχουν εναρµονισµένα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, δηλαδή πρότυπα µε την τήρηση των οποίων µπορεί να τεκµαίρεται η πιστότητα των προϊόντων προς τους στόχους προστασίας. ότι τα εναρµονισµένα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτά πρότυπα εκπονούνται από ιδιωτικούς οργανισµούς και πρέπει να διατηρούν το χαρακτήρα κειµένων µη υποχρεωτικών. ότι, για το σκοπό αυτό, η ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC) αναγνωρίζεται ως ο αρµόδιος οργανισµός στον τοµέα της παρούσας οδηγίας για τη θέσπιση των εναρµονισµένων προτύπων σύµφωνα µε τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές για την συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και της ευρωπαϊκής επιτροπής τυποποίησης (CEN) και της CENELEC, οι οποίες υπογράφηκαν στις 13 Νοεµβρίου ότι, σύµφωνα µε την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως εναρµονισµένο πρότυπο θεωρείται µια τεχνική προδιαγραφή (ευρωπαϊκό πρότυπο ή έγγραφο εναρµόνισης) εγκεκριµένη από τη CENELEC, αφενός, κατ εντολή της

2 Επιτροπής σύµφωνα µε την οδηγία 83/189/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των προτύπων και προδιαγραφών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 88/182/ΕΟΚ (2), και, αφετέρου, µε βάση τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται ανωτέρω. ότι, αναµένοντας την έγκριση των εναρµονισµένων προτύπων υπό την έννοια της παρούσας οδηγίας, πρέπει να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων µε την αποδοχή, µεταβατικά, σε κοινοτικό επίπεδο συσκευών σύµφωνων µε τα εθνικά πρότυπα τα οποία επιλέγονται σύµφωνα µε διαδικασία κοινοτικού ελέγχου που εξασφαλίζει ότι τα εθνικά αυτά πρότυπα ανταποκρίνονται στους στόχους της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την προστασία ότι µε τη δήλωση πιστότητας ΕΚ όσον αφορά τη συσκευή, τεκµαίρεται η πιστότητα της συσκευής προς την παρούσα οδηγία. ότι η δήλωση αυτή πρέπει να περιβάλλεται την απλούστερη δυνατή µορφή. ότι για τις συσκευές που καλύπτει η οδηγία 86/361/ΕΟΚ, προκειµένου να επιτευχθεί αποτελεσµατική προστασία από άποψη ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, η τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας πρέπει, επιπλέον, να βεβαιώνεται µε σήµατα ηή πιστοποιητικά πιστότητας που παρέχονται από οργανισµούς τους οποίους έχουν δηλώσει τα κράτη µέλη. ότι, προκειµένου να διευκολυνθεί η αµοιβαία αναγνώριση των σηµάτων και πιστοποιητικών που χορηγούνται από τους οργανισµούς αυτούς, πρέπει να εναρµονιστούν τα κριτήρια που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό τους. ότι, πάντως, θα ήταν δυνατόν να σηµειωθούν παρενοχλήσεις των ραδιοεπικοινωνιών και των δικτύων τηλεπικοινωνιών από συσκευές. ότι, συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία για την αντιµετώπιση αυτού του κινδύνου. ότι η παρούσα οδηγία ισχύει για συσκευές και υλικό που αναφέρεται στις οδηγίες 76/889/ΕΟΚ (3) και 76/890/ΕΟΚ (4) που αφορούν την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές που προκαλούνται από ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, φορητά εργαλεία και παρόµοιες συσκευές καθώς και στον περιορισµό των παρασίτων των φωτιστικών διατάξεων µε λαµπτήρες φθορισµού εφοδιασµένους µε εκκινητήρα. ότι πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν οι οδηγίες αυτές, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: 1. «Συσκευές»: όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και ο εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις που περιέχουν ηλεκτρικά και/ή ηλεκτρονικά µέρη. 2. «Ηλεκτροµαγνητική διαταραχή» : ηλεκτροµαγνητικό φαινόµενο που µπορεί να προκαλέσει διαταραχές της λειτουργίας µιας διάταξης, συσκευής ή συστήµατος. Μια ηλεκτροµαγνητική διαταραχή µπορεί να είναι θόρυβος ηλεκτροµαγνητικής προέλευσης, ανεπιθύµητο (1) (2) (3) (4) ΕΕ αριθ. L 109 της , σ. 8. ΕΕ αριθ. L 81 της , σ. 75. ΕΕ αριθ. L 336 της , σ. 1. ΕΕ αριθ. L 336 της , σ. 22. σήµα ή µεταβολή του ιδίου του µέσου δια του οποίου γίνεται η διάδοση. 3. «Ατρωσία» : ικανότητα µιας διάταξης συσκευής ή συστήµατος να λειτουργεί χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητα της λειτουργίας του παρά την ύπαρξη ηλεκτροµαγνητικής διαταραχής. 4. «Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα» : ικανότητα µιας διάταξης, συσκευής ή συστήµατος να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτροµαγνητικό του περιβάλλον, χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές σε οτιδήποτε ευρίσκεται στο περιβάλλον αυτό. 5. «Αρµόδιος οργανισµός» : οργανισµός που ανταποκρίνεται στα κριτήρια που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ και αναγνωρίζεται ως τέτοιος. 6. «Βεβαίωση ΕΚ για τον τύπο συσκευής» : έγγραφο µε το οποίο ένας δηλωµένος οργανισµός, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 6, πιστοποιεί ότι ο υπό εξέταση τύπος συσκευής ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που εφαρµόζονται στην περίπτωση του. Άρθρο 2 1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις συσκευές που µπορεί να προκαλούν ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές ή των οποίων η λειτουργία µπορεί να επηρεάζεται από τέτοιου είδους διαταραχές. Η οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις προστασίας στον εν λόγω τοµέα καθώς και τις σχετικές λεπτοµέρειες ελέγχου. 2. Στο βαθµό που ορισµένες απαιτήσεις προστασίας που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία έχουν εναρµονιστεί, για ορισµένες συσκευές, από ειδικές οδηγίες, η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται ή παύει να εφαρµόζεται, γι αυτές τις συσκευές και γι αυτές τις απαιτήσεις προστασίας, αµέσως µόλις τεθούν σε ισχύ οι ειδικές αυτές οδηγίες. 3. Ο ραδιοεξοπλισµός που χρησιµοποιείται απο τους ραδιοερασιτέχνες κατά την έννοια του ορισµού αριθ. 53 άρθρο 1 του Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών, ο οποίος αποτελεί τµήµα της ιεθνούς Σύµβασης Τηλεπικοινωνιών, εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, εκτός αν ο εξοπλισµός διατίθεται στο εµπόριο. Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα πρόσφορα µέτρα ώστε οι συσκευές που αναφέρονται στο άρθρο 2 να µπορούν να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε λειτουργία µόνο αν φέρουν την προβλεπόµενη στο άρθρο 10 σήµανση «CE» που υποδηλώνει την πιστότητά τους προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών για την εκτίµηση της πιστότητας τους που προβλέπονται στο άρθρο 10, εφόσον εγκαθίστανται και συντηρούνται σωστά και χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους. Άρθρο 4 Οι συσκευές που αναφέρονται στο άρθρο 2 πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε: α) να περιορίζονται οι προκαλούµενες ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές σε επίπεδο τέτοιο ώστε οι συσκευές ραδιοεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών καθώς και οι λοιπές συσκευές να µπορούν να λειτουργούν όπως προβλέπεται γι αυτές.

3 β) οι συσκευές να διαθέτουν οι ίδιες επαρκή βαθµό ενδογενούς ατρωσίας έναντι των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών για να µπορούν να λειτουργούν όπως προβλέπεται γι αυτές. Οι κυριότερες απαιτήσεις προστασίας περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ. Άρθρο 5 Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν, για λόγους που αφορούν την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, ούτε τη διάθεση στην αγορά ούτε τη λειτουργία στο έδαφός τους των συσκευών που εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία και οι οποίες ανταποκρίνονται στις διατάξεις της. Άρθρο 6 1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εµποδίζουν την εφαρµογή στα κράτη µέλη των εξής ειδικών µέτρων: α) των µέτρων σχετικά µε την θέση σε λειτουργία και την χρησιµοποίηση των συσκευών τα οποία λαµβάνονται για έναν ιδιαίτερο χώρο για την αντιµετώπιση υφισταµένου ή προβλεπόµενου προβλήµατος ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. β) των µέτρων σχετικά µε την εγκατάσταση των συσκευών τα οποία λαµβάνονται για την προστασία των δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή των σταθµών εκποµπής ή λήψης που χρησιµοποιούνται για λόγους ασφάλειας. 2. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη µέλη σχετικά µε τα ειδικά µέτρα που λαµβάνουν δυνάµει της παραγράφου Για τα ειδικά µέτρα που αναγνωρίζονται ως δικαιολογηµένα, η Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλληλη ενηµέρωση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 7 1. Τα κράτη µέλη θεωρούν σύµφωνες µε τις απαιτήσεις προστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 4, τις συσκευές οι οποίες ανταποκρίνονται: α) προς τα σχετικά εθνικά πρότυπα µε τα οποία µεταφέρονται στην εθνική τυποποίηση τα εναρµονισµένα πρότυπα των οποίων οι αριθµοί αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τους αριθµούς αναφοράς των εθνικών αυτών προτύπων. β) ή προς τα σχετικά εθνικά πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, αν δεν υπάρχουν εναρµονισµένα πρότυπα για τους τοµείς που καλύπτονται από τα πρότυπα αυτά. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείµενα των εθνικών τους προτύπων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και τα οποία θεωρούν ότι πληρούν τις απαιτήσεις προστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 4. Η Επιτροπή ανακοινώνει αµέσως το κείµενο αυτό στα λοιπά κράτη µέλη. Κατά την προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 διαδικασία, η Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη µέλη εκείνα τα πρότυπα για το οποία τεκµαίρεται η πιστότητα προς τις απαιτήσεις προστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 4. Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα στοιχεία των προτύπων αυτών. Επίσης η Επιτροπή τα δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3. Όταν ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρµόσει τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή τα έχει εφαρµόσει εν µέρει, ή αν δεν υπάρχουν πρότυπα, τα κράτη µέλη δέχονται ότι οι συσκευές θεωρούνται σύµφωνες προς τις απαιτήσεις προστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 4,εφόσον η πιστότητά τους προς τις απαιτήσεις αυτές βεβαιώνεται µε κάποιο από τα µέσα τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2. Άρθρο 8 1. Όταν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι τα εναρµονισµένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, το εν λόγω κράτος µέλος ή η Επιτροπή υποβάλλει το θέµα στην µόνιµη επιτροπή που συστάθηκε µε την οδηγία 83/189/ΕΟΚ, η οποία στην συνέχεια ονοµάζεται «επιτροπή», αναφέροντας τους λόγους για την ενέργεια αυτή. Η επιτροπή γνωµοδοτεί επειγόντως. Αφού λάβει υπόψη την γνώµη της επιτροπής, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γνωστοποιεί το συντοµότερο στα κράτη µέλη αν η δηµοσίευση των προτύπων αυτών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), πρέπει να ακυρωθεί ή όχι στο σύνολό της ή κατά ένα τµήµα της. 2. Μετά την παραλαβή της ανακοίνωσης της που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητεί την γνώµη της επιτροπής. Με βάση τη γνώµη αυτή, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενηµερώνει το συντοµότερο τα κράτη µέλη αν πρέπει να τεκµαίρεται η πιστότητα του εν λόγω εθνικού προτύπου και, αν τα στοιχεία του προτύπου αυτού πρέπει να δηµοσι-ευθούν, ως αναφορά, σε εθνικό επίπεδο. Αν η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή ένα κράτος µέλος θεωρεί ότι ένα εθνικό πρότυπο δεν πληροί πλέον τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε να τεκµαίρεται ότι συµφωνεί προς τις απαιτήσεις προστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 4, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητεί τη γνώµη της επιτροπής η οποία γνωµοδοτεί χωρίς καθυστέρηση. Με βάση τη γνώµη αυτή, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γνωστοποιεί το συντοµότερο στα κράτη µέλη αν για το εν λόγω πρότυπο πρέπει ή δεν πρέπει πλέον να συνεχίσει να τεκµαίρεται η πιστότητά του και, αν όχι, αν πρέπει να ακυρωθεί στο σύνολό της ή κατά ένα τµήµα της η δηµοσίευσή του που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2. Άρθρο 9 1. Όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώνει ότι συσκευή που συνοδεύεται από πιστοποιητικό µέσον προβλεπόµενο στο άρθρο 10 δεν πληροί τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4, λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ώστε να αποσυρθεί ή να απαγορευθεί ή διάθεση της εν λόγω συσκευής στην αγορά ή να εµποδιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία της. Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή σχετικά µε το µέτρο αυτό και αναφέρει τους λόγους για τους οποίους έλαβε την απόφαση και, ειδικότερα, αν η µη πιστότητα οφείλεται:

4 α) στο ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4, εφόσον η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1. β) σε εσφαλµένη εφαρµογή των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1. γ) σε κενό που παρουσιάζουν τα ίδια τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος Η Επιτροπή πραγµατοποιεί το ταχύτερο διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει, µετά τις διαβουλεύσεις αυτές, ότι η ενέργεια είναι δικαιολογηµένη, ενηµερώνει αµέσως σχετικά το κράτος µέλος το οποίο έκανε την ενέργεια αυτή, καθώς και τα υπόλοιπα κράτη µέλη. Αν η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 οφείλεται σε κενό των προτύπων, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφού πραγµατοποιήσει διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, προσφεύγει στην επιτροπή εντός δύο µηνών, εφόσον το κράτος µέλος που έχει λάβει τα µέτρα σκοπεύει να τα διατηρήσει, και αρχίζει τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο Όταν µια συσκευή, η οποία δεν πληροί τις απαιτήσεις πιστότητας, συνοδεύεται από κάποιο από τα πιστοποιητικά µέσα που αναφέρονται στο άρθρο 10, το αρµόδιο κράτος µέλος λαµβάνει κατά την έκδοση του πιστοπoιητικού τα κατάλληλα µέτρα και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη µέλη. 4. Η Επιτrοπή φροντίζει ώστε τα κράτη µέλη να τηρούνται ενήµερα σχετικά µε την εξέλιξη και τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αυτής. Άρθρο Στην περίπτωση των συσκευών για τις οποίες ο κατασκευαστής εφάρµοσε τα πρότυπα του άρθρου 7 παράγραφος 1, η πιστότητα των συσκευών προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας βεβαιώνεται µε δήλωση πιστότητας ΕΚ που χορηγεί ο κατασκευαστής ή εκπρόσωπός του εγκατεστηµένος στην Κοινότητα. Η δήλωση αυτή πρέπει να τίθεται στη διάθεση της αρµόδιας αρχής, για µια δεκαετία µετά από τη διάθεση στην αγορά των συσκευών. Εξάλλου, ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, επιθέτει το σήµα πιστότητας ΕΚ στην συσκευή ή τη συσκευασία της, στις οδηγίες χρήσεις ή στην εγγύηση. Εφόσον ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εκπρόσωπός του είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, την προαναφερόµενη υποχρέωση να τηρεί δήλωση πιστότητας ΕΚ στη διάθεση των αρµοδίων έχει κάθε πρόσωπο που διαθέτει τη συσκευή στην κοινοτική αγορά. χρήσεως ή στα δελτία εγγυήσεως, υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήµανση «CE». 2. Στην περίπτωση συσκευών για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρµόσει, ή έχει εφαρµόσει µόνον εν µέρει τα πρότυπα του άρθρου 7 παράγραφος 1, ή αν δεν υπάρχουν πρότυπα, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εκπρόσωπός του θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών, µόλις διατεθεί η συσκευή στην αγορά τεχνικό φάκελlο κατασκευής. Στο φάκελο αυτό περιγράφεται η συσκευή και εκτίθεται ο τρόπος που ακολουθείται προκειµένου να εξασφαλιστεί η πιστότητα της συσκευής προς τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4 καθώς και η τεχνική έκθεση ή πιστοποιητικό που πρέπει αµφότερα να προέρχονται από αρµόδιο οργανισµό. Ο φάκελος αυτός πρέπει να τηρείται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών για µια δεκαετία από τη διάθεση στην αγορά των συσκευών. Εφόσον ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εκπρόσωπός του είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, την προαναφερόµενη υποχρέωση τήρησης τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρµοδίων αρχών έχει κάθε πρόσωπο που διαθέτει τη συσκευή στην κοινοτική αγορά. Η πιστότητα προς τη συσκευή που περιγράφεται στον τεχνικό φάκελο βεβαιώνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Τα κράτη µέλη τεκµαίρουν, µε την επιφύλαξη της παρούσας παραγράφου, ότι οι συσκευές αυτές ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου Η παράγραφος 3 καταργείται από την παράγραφο 1 του Άρθρου 1 της Οδηγίας 92/31/ΕΟΚ. 4. Η παράγραφος 4 καταργείται από την παράγραφο 4 του Άρθρου 9 της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ. 5. Η πιστότητα των συσκευών που είναι σχεδιασµένες για µετάδοση ραδιοεπικοινωνίας, όπως ορίζονται στη σύµβαση της ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας βεβαιώνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1, αφού ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εκπρόσωπός του έχει λάβει βεβαίωση ΕΚ τύπου για τις εν λόγω συσκευές από έναν από τους διακοινωµένους οργανισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 6. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στις ως άνω συσκευές εφόσον έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται αποκλειστικά για τους ραδιοερασιτέχνες κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 2. Στο παράρτηµα 1 περιλαµβάνονται οι διατάξεις οι σχετικές µε τη δήλωση ΕΚ και το σήµα ΕΚ. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, ώστε να απαγορεύεται η επίθεση στις συσκευές, στη συσκευασία τους, στις οδηγίες χρήσεως ή στα δελτία εγγυήσεως, σηµάνσεων που θα µπορούσαν να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σηµασία και τη γραφική απεικόνιση της σήµανσης «CE». Oποιαδήποτε άλλη σήµανση µπορεί να επιτίθεται στις συσκευές, στη συσκευασία τους, στις οδηγίες

5 Τροποποίηση που έγινε από το Άρθρο 8 παράγραφος 3 της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ : To άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ δεν έχει εφαρµογή στον εξοπλισµό που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας ή της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ. 6. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη τις αναφερόµενες στο παρόν άρθρο αρµόδιες αρχές και τους οργανισµούς τους επιφορτισµένους µε τη χορήγηση βεβαιώσεων τύπου ΕΚ, που αναφέρονται στην παράγραφο 5, καθώς και τα συγκεκριµένα καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει και τους αριθµούς αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατάλογο αυτών των αρχών και οργανισµών, µε τον αριθµό αναγνώρισης που έχει δώσει στους τελευταίους καθώς και τα καθήκοντα για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή φροντίζει για την ενηµέρωση του καταλόγου. Στην ανακοίνωση προσδιορίζεται αν οι οργανισµοί αυτοί είναι αρµόδιοι για όλες τις συσκευές που καλύπτει η παρούσα οδηγία ή αν η ευθύνη τους περιορίζεται σε ορισµένους ειδικούς τοµείς. Άρθρο Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου Ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου Ωστόσο, τα κράτη µέλη επιτρέπουν, για ένα χρονικό διάστηµα µέχρι τις 31 εκεµβρίου 1995, τη διάθεση στην αγορά ή/και τη λειτουργία συσκευών στις οποίες αναφέρεται η παρούσα οδηγία και οι οποίες συµφωνούν µε τις εθνικές ρυθµίσεις που ισχύουν στο έδαφος τους στις 30 Ιουνίου Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείµενα των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 13 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ για την αξιολόγηση των προς δήλωση οργανισµών. Οι οργανισµοί που ανταποκρίνονται στα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία προβλέπονται στα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα τεκµαίρεται ότι ανταποκρίνονται στα προαναφερόµενα κριτήρια. Ένα κράτος µέλος που έχει ανακοινώσει έναν οργανισµό πρέπει να ανακαλεί την έγκριση αν διαπιστώνει ότι ο οργανισµός αυτός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ. Το κράτος µέλος αυτό ενηµερώνει αµέσως σχετικά την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 3 Μαΐου Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος P. SOLBES 7. Mε την επιφύλαξη του άρθρου 9: α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήµανσης «CE» που διαπιστώνεται από κράτος µέλος, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του να µεριµνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος προς τις προδιαγραφές περί τη σήµανση «CE», και την παύση της παράβασης υπό τους όρους που επιβάλλει αυτό το κράτος µέλος β) αν το προϊόν συνεχίζει να µην είναι σύµφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές το κράτος µέλος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να περιοριστεί ή να απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριµένου προϊόντος ή να εξασφαλιστεί η απόσυρσή του από την αγορά, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9. Άρθρο 11 Η οδηγία 76/889/ΕΟΚ και η οδηγία 76/890/ΕΟΚ καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 1992.

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ήλωση πιστότητας ΕΚ Η δήλωση πιστότητας ΕΚ πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: περιγραφή της υπό εξέταση συσκευής ή των υπό εξέταση συσκευών, αναφορά των προδιαγραφών ως προς τις οποίες δηλώνεται η πιστότητα και, ενδεχοµένως, τα εσωτερικά µέτρα που έχουν ληφθεί προκειµένου να εξασφαλιστεί η πιστότητα των συσκευών προς τις διατάξεις της οδηγίας, τα στοιχεία ταυτότητας του υπογράφοντος, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί δεόντος από τον κατασκευαστή ή εκπρόσωπό του, ενδεχοµένως την αναφορά της βεβαίωσης ΕΚ τύπου, η οποία έχει χορηγηθεί από δηλωµένο οργανισµό. 2. Σήµανση πιστότητας CE : -- Η σήµανση πιστότητας CE αποτελείται από το ακρωνύµιο CE σύµφωνα µε την ακόλουθη γραφική απεικόνιση: Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης CE, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθµολογηµένη γραφική απεικόνιση. Όταν οι συσκευές καλύπτονται από άλλες οδηγίες, οι οποίες αφορούν άλλα θέµατα και προβλέπουν σήµανση πιστότητας CE, η σήµανση CE υποδηλώνει την πιστότητα των συσκευών προς τις διατάξεις και αυτών των άλλων οδηγιών. Αν ωστόσο µία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, το σύστηµα που θα εφαρµόζει, η σήµανση CE υποδηλώνει την πιστότητα µόνο προς τις διατάξεις των οδηγιών, όπως έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται από τις συγκεκριµένες οδηγίες και συνοδεύουν αυτές τις συσκευές. Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5mm.»

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κριτήρια για την εκτίµηση των οργανισµών που πρέπει να δηλωθούν Οι οργανισµοί που δηλώνονται από τα κράτη µέλη πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις: 1. Πρέπει να διαθέτουν το προσωπικό, τα µέσα και τον εξοπλισµό που είναι απαραίτητα. 2. Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει την πρέπουσα τεχνική κατάρτιση και επαγγελµατική ακεραιότητα. 3. Όσον αφορά την εκτέλεση των δοκιµών, τη σύνταξη των εκθέσεων, την έκδοση των βεβαιώσεων και την πραγµατοποίηση της επίβλεψης που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, τα στελέχη και το τεχνικό προσωπικό πρέπει να είναι ανεξάρτητα από όλους τους κύκλους, τις οµάδες ή τα πρόσωπα που άπτονται άµεσα ή έµµεσα του τοµέα του συγκεκριµένου προϊόντος. 4. Το προσωπικό πρέπει να τηρεί το επαγγελµατικό απόρρητο. 5. Πρέπει να είναι ασφαλισµένοι για αστική ευθύνη εκτός αν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος βάσει της εθνικής νοµοθεσίας. Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σηµεία 1 και 2 επαληθεύονται περιοδικά από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών.

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ενδεικτικός πίνακας των κυριότερων απαιτήσεων προστασίας Οι ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές που προκαλούνται από τις συσκευές πρέπει να τηρούνται σε επίπεδο που να µην παρενοχλεί τη χρήση ιδίως των ακολούθων συσκευών: α) ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί δέκτες. β) βιοµηχανικός εξοπλισµός. γ) κινητός ραδιοεξοπλισµός. δ) κινητός εξοπλισµός ραδιοεπικοινωνίας και εµπορικός ραδιοτηλεφωνικός εξοπλισµός. ε) ιατρικές και επιστηµονικές συσκευές. στ) εξοπλισµός των τεχνολογιών των πληροφοριών. ζ) οικιακές συσκευές και οικιακός ηλεκτρονικός εξοπλισµός. η) συσκευές ραδιοεπικοινωνιών της αεροπλοϊας και της ναυσιπλοϊας. θ) ηλεκτρονικός εκπαιδευτικός εξοπλισµός. ι) δίκτυα και συσκευές τηλεπικοινωνιών. ια) ποµποί. εκποµπής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ιβ) φωτισµός και λάµπες φθορισµού. Οι συσκευές, και ιδίως εκείνες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ιβ), θα πρέπει να κατασκευάζονται ώστε να έχουν επαρκές επίπεδο ηλεκτροµαγνητικής ατρωσίας στο συνηθισµένο περιβάλλον ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας όπου προορίζονται να λειτουργήσουν έτσι ώστε να επιτρέπεται η ανεµπόδιστη λειτουργία τους, λαµβανοµένων υπόψη των επιπέδων της διαταραχής που προκαλείται από τις συσκευές οι οποίες ανταποκρίνονται στα πρότυπα του άρθρου 7. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για να µπορέσει να χρησιµοποιηθεί η συσκευή σύµφωνα µε τον προορισµό της πρέπει να περιλαµβάνονται στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή.

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Μαΐου 1989

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Μαΐου 1989 23. 5. 89 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 139/ 19 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

30(1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Εομηνεία. 52 του 1986.

30(1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Εομηνεία. 52 του 1986. Ε.Ε. Παρ. III(I) 3526 Κ.Δ.Π. 600/2003 Αρ. 3738, 18.7.2003 Αριθμός 600 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), 31993L0068 Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006 L 374/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1523 308/2003 Αρ. 3706, 18.4.2003 Αριθµός 308 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και τους) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούδυνάµει

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Αριθµός 314 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Αέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούµενοι µε Υγρά ή Αέρια Καύσιµα) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/79 ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ Ö ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Õ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τις συσκευές αερίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ Ö ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Õ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τις συσκευές αερίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.10.2007 COM(2007) 633 τελικό 2007/0225 (COD) C6-0393/07 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ Ö ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Õ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τις συσκευές αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5037, 1.9.2017 Κ.Δ.Π. 288/2017 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 308/ διάθεση στην TfOQOL. Παράρτημα 1. Σήμανση συμμόρφωσης. Παράρτημα 111. Τεκμήριο συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 308/ διάθεση στην TfOQOL. Παράρτημα 1. Σήμανση συμμόρφωσης. Παράρτημα 111. Τεκμήριο συμμόρφωσης. E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1523 K.AJL 308/2003 Αρ. 3706,18.4.2003 Αριθμός 308 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και Συνδυασμοί τους) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου L 330/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου (κωδικοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1992L0042 EL 11.08.2005 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 92/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη ακουστικής ισχύος των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995

Ο ΗΓΙΑ 95/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995 Ο ΗΓΙΑ 95/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995 για την τροποποίηση των οδηγιών 77/780/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ στον τοµέα των πιστωτικών ιδρυµάτων, των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1990L0427 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 657/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3744 της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 657 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1983L0183 28/11/1989 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 20 Ιουλίου 2010 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2133 Κ..Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθµός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2013/0221(COD) 25.9.2013 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/110/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/110/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 404 V.1.0:αυτιλιακός ραδιοτηλεφωνικός εξοπλισµός VHF (περιλαµβανοµένων των πλωτών οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας) για γενική επικοινωνία και σχετικός εξοπλισµός για ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/242/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

1551 K.AJL 184/98. (Ι) του 1997

1551 K.AJL 184/98. (Ι) του 1997 Ε.Ε. Παρ. III(I)' Αρ. 3257,17.7.98 1551 K.AJL 184/98 Αριθμός 184 Οι περί Ασφάλειας (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός) Κανονισμοί τον 1998, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 6 εδάφια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (90/396/ΕΟΚ)

Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (90/396/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (90/396/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙKΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Εχοντας υπόχη: τη συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Αναφορών 2009 13 Δεκεμβρίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 376/2000 του κ. Αλεξάνδρου Βασιλείου, έλληνα υπηκόου, συνοδευόμενη από 56 υπογραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 94/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 74(1) του (1) του (1) του 1998.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 74(1) του (1) του (1) του 1998. Ε.Ε.Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1809 Κ.Δ.Π. 313/2003 Αρ. 3706,18.4.2003 Αριθμός 313 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 203 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για συναγερµούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 12 POSEICAN 12 POSEIDOM 12 REGIO 59 UD 268 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.06.2001 COM(2001) 318 τελικό 2001/0135 (COD) ΤΟΜΟΣ II Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΕ L 355 της , σ. 32)

(ΕΕ L 355 της , σ. 32) 1992L0102 EL 09.07.2005 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 92/102/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεμβρίου 1992 για την αναγνώριση και την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 17.9.2002 L 249/21 Ο ΗΓΙΑ 2002/77/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Σεπτεµβρίου 2002 σχετικά µε τον ανταγωνισµό στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 29.11.2002 L 324/53 Ο ΗΓΙΑ 2002/84/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Νοεµβρίου 2002 για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 406 V.1.0: Ραδιοτηλεφωνικοί ποµποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 406 V.1.0: Ραδιοτηλεφωνικοί ποµποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 406 V.1.0: Ραδιοτηλεφωνικοί ποµποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/243/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2133 Κ.Δ.Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθμός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23 14.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23 ΟΔΗΓΙΑ 2004/112/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα