Μέχρι τον Αύγουστο του 1999 οι γνώσεις µου για τον όρο διαχείριση της γνώσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέχρι τον Αύγουστο του 1999 οι γνώσεις µου για τον όρο διαχείριση της γνώσης"

Transcript

1 ιαχείριση της γνώσης (Knowledge Management) και βιβλιοθήκες 1. Εισαγωγή Μέχρι τον Αύγουστο του 1999 οι γνώσεις µου για τον όρο διαχείριση της γνώσης (Knowledge Management) ήταν πολύ περιορισµένες. Περισσότερες πληροφορίες αποκόµισα κατά τη διάρκεια του ιεθνούς Καλοκαιρινού Προγράµµατος για την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (International Summer School on the Digital Library) στο Tilburg της Ολλανδίας. Πρόκειται για ένα νεόκοπο όρο και συνάµα θέµα προκλητικά ενδιαφέρον για το χώρο των βιβλιοθηκών. Μήπως όµως οι βιβλιοθηκονόµοι δεν ασχολούνται ανέκαθεν µε αυτό που σήµερα αποκαλείται διαχείριση της γνώσης ; 2. ιαχείριση της γνώσης ( Γ) 2.1 Ορισµός Όπως αναφέρει ο αποκαλούµενος γκουρού του µάνατζµεντ Peter Drucker οι βασικοί οικονοµικοί πόροι δεν είναι πλέον το κεφάλαιο, ούτε οι φυσικοί πόροι, αλλά είναι και θα παραµείνει η γνώση (Dillon, 1999). Σύµφωνα µε το Gartner Group η διαχείριση της γνώσης είναι ένας επιστηµονικός κλάδος που ενθαρρύνει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση προς τον εντοπισµό, σύλληψη, αποτίµηση, ανάκτηση και διανοµή όλων των πνευµατικών κεφαλαίων πληροφόρησης σε µια επιχείριση (Dillon, 1999). Σύµφωνα µε άλλο ορισµό από το Hoyt Consulting (http://www.kmnews.com/editorial/km.htm) η Γ αφορά την επικοινωνία ανθρώπων µε ανθρώπους και ανθρώπων µε την πληροφόρηση για να δηµιουργήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Η Γ είναι η κατανόηση της ροής της πληροφόρησης σε έναν οργανισµό. Με τη διαχείριση της γνώσης διευρύνεται η χρήση της στον οργανισµό, µέσω πρακτικών διαχείρισης της πληροφορίας, για να αυξηθεί η αξία της επιχείρησης (Broadbent, 1998). Κατά τη Γ ενώνονται οι εσωτερικές πληροφορίες µιας εταιρείας, µε άλλες που προέρχονται από EVA SEMERTZAKI Page 1 10/2/2009

2 εξωτερικές πηγές και µετατρέπονται σε ενεργή γνώση, µέσω της απαραίτητης τεχνολογίας Η Γ είναι λογική συνέχεια της Εποχής της Πληροφόρησης (Information Age), µια προσπάθεια για ενασχόληση µε την έκρηξη της πληροφόρησης και για ωφέλεια από την αυξανόµενη γνώση στο χώρο εργασίας (DiMattia & Oder, 1997). Ενώ µέχρι τώρα γινόταν αναφορά στην πληροφορία και την πληροφόρηση, δηλαδή στοιχεία που λαµβάνει ο άνθρωπος από εξωτερικές πηγές, µε τον όρο Γ εισάγεται ο παράγοντας γνώση που αποτελεί καθαρά ανθρώπινη διαδικασία. Η γνώση κατακτάται µε τη συλλογή πληροφοριών, τις οποίες συλλαµβάνει, φιλτράρει και αφοµοιώνει το µυαλό του ανθρώπου για να τις µετατρέψει σε γνώση. Η γνώση και η γνώση του πώς (know-how) είναι συµφραζόµενα που ποικίλλουν από κωδικοποιηµένη (explicit knowledge = σαφή γνώση) σε εµπειρική γνώση (tacit knowledge = σιωπηρή γνώση). Κωδικοποιηµένη γνώση περιέχουν οι βάσεις δεδοµένων, οι πηγές δεδοµένων, τα έγγραφα, οι κωδικοί λογισµικού. Παραδείγµατα εµπειρικής γνώσης είναι οι τεχνικές και η διορατικότητα που αποκτώνται από προσωπικές εµπειρίες και αλληλεπιδράσεις εδοµένα, πληροφορία, vs. ιαχείριση της γνώσης 1 Τα δεδοµένα (data) και η πληροφορία (information) ενυπάρχουν σε µια επιχείρηση ή οργανισµό. Η επεξεργασία των δεδοµένων είναι κατανοήσιµη. Τα δεδοµένα παράγονται µέσα από κανόνες µαθηµατικών και λογικής. Είναι ακατέργαστα γεγονότα που δεν έχουν περιεχόµενο ή σηµασία από µόνα τους. Για τη διαχείρισή τους απαιτούνται πρότυπα και διαδικασίες ελέγχου ποιότητας - HTML, SGML, MARC, πεδία, κανόνες,όπως Ζ που θα τους επιτρέπουν να είναι αποτελεσµατικά και χρήσιµα. Για τους βιβλιοθηκονόµους οι κανόνες και τα πρότυπα είναι οικεία θέµατα, επειδή µε τη βοήθειά τους καταλογογραφούν, 1 Στο πρώτο µέρος του παρόντος άρθρου γίνεται σκόπιµα µακροσκελής αναφορά στον όρο διαχείριση της γνώσης, επειδή είναι σχετικά νέος όρος στη βιβλιογραφία και θεωρούµε ότι χρειάζεται περισσότερη ανάλυση. EVA SEMERTZAKI Page 2 10/2/2009

3 ευρετηριάζουν, δηµιουργούν συστήµατα µε metadata, δηλαδή έχουν ρόλους σχετικούς µε την οικονοµία της γνώσης (Abram, 1997). Από την άλλη πλευρά, η πληροφορία είναι µια απτή παρουσίαση δεδοµένων ή γνώσης σε συγκεκριµένο µέσον, όπως βιβλία και περιοδικά. Είναι διαχειρίσιµη και µπορεί να µοιραστεί σε άλλους. Παρουσιάζεται ως συλλογή γεγονότων, ιδεών, αντιλήψεων. Οι ιδέες και τα γεγονότα που απαρτίζουν την πληροφορία αποτελούνται από αναγνωρίσιµα δεδοµένα που µπορούν να ερευνηθούν, να αναζητηθούν και να εκµαιευθούν για να διαφωτίσουν ένα θέµα. Παράγοντας επιτυχίας είναι η αποτελεσµατικότητα της παρουσίασης κατά τη µετάδοση της πληροφόρησης, για την ικανοποίηση των αναγκών του χρήστη της. Όµως η διαχείριση της γνώσης είναι έννοια πιο σύνθετη. Περιλαµβάνει δραστηριότητες που βασίζονται στην πληροφορία, ενώ παράλληλα χρησιµοποιεί τεχνολογικές καινοτοµίες για να εφαρµοστεί σε µια επιχείρηση. ιαφέρει από την επεξεργασία και τη διαχείριση της πληροφορίας. Στη διαχείριση της γνώσης εµπλέκεται ο παράγοντας άνθρωπος µε την έννοια γνώση. Η γνώση είναι συνδυασµός πληροφορίας αναφορικά µε το ρόλο του ατόµου, της µαθησιακής συµπεριφοράς και των εµπειριών του. Ο άνθρωπος αποκτά και κατέχει τη γνώση, η οποία αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φύσης του και της κοινωνίας που αποτελείται από ανθρώπους. Χωρίς τη δηµουργία επιδεξιότητας και ευέλικτης εφαρµογής της γνώσης, δεν υπάρχει πραγµατική ανάπτυξη. Παράγοντας επιτυχίας είναι η συµφωνία µεταξύ της πληροφορίας και της άποψης του ατόµου. Πολλοί ειδικοί βιβλιοθηκονόµοι (special librarians) εξασκούνται σε περιβάλλον γνώσης, παρέχοντας πληροφορίες στους τελικούς χρήστες - ερευνητές, οι οποίοι τις µεταµορφώνουν σε γνώση. (Cropley, 1998 και Abram, 1997) Χαρακτηριστικά - αρχές της Γ Ανάµεσα στα βασικά στοιχεία της Γ περιλαµβάνονται η πρόσβαση, αποτίµηση, διαχείριση, οργάνωση, φιλτράρισµα και διάδοση της πληροφορίας µε τρόπο χρήσιµο στον τελικό χρήστη. Τέτοιες είναι οι δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται οι βιβλιοθηκονόµοι (DiMattia & Oder, 1997). Χαρακτηριστικό της Γ είναι η δυναµικότητα, EVA SEMERTZAKI Page 3 10/2/2009

4 εποµένως, µέσω του ανθρώπου η γνώση εξελίσσεται και µεταβάλλεται συνέχεια. Αντίθετα τα δεδοµένα και τα συστήµατα πληροφόρησης τείνουν να παραµένουν στατικά. Από τους επιφανέστερους στο χώρο της Γ, ο Thomas Davenport ορίζει τις αρχές της Γ. Αξίζει να αναφερθούν περιληπτικά: 1. Η Γ είναι ακριβή. Η γνώση είναι πνευµατικό κεφάλαιο, αλλή η διαχείρισή της απαιτεί επένδυση σε χρήµατα και µόχθο (δηµιουργία τεκµηρίων και εισαγωγή τους στα υπολογιστικά συστήµατα, διορθώσεις και επεξεργασία τους, ανάπτυξη της κατηγοριοποίησης της γνώσης και των δοµών της τεχνολογίας της πληροφορίας και των εφαρµογών της, εκπαίδευση των εµπλεκοµένων για τη δηµιουργία, µοίρασµα και χρήση της γνώσης). 2. Η αποτελεσµατική Γ απαιτεί υβριδικές λύσεις ανθρώπων και τεχνολογίας. Οι εταιρείες που επιθυµούν να διαχειριστούν τη γνώση, χρειάζονται αρκετό ανθρώπινο δυναµικό. Οι άνθρωποι αποτελούν ακριβή επένδυση, αλλά είναι κατάλληλοι για δραστηριότητες, όπως κατανόηση της γνώσης, ερµηνεία σε ευρύτερο περιεχόµενο, σύνθεση µε άλλα είδη πληροφόρησης. Τα υπολογιστικά και επικοινωνιακά συστήµατα είναι κατάλληλα για συλλογή, µετατροπή και διανοµή δοµηµένης γνώσης, που αλλάζει γρήγορα. Έτσι άνθρωποι και υπολογιστές λειτουργούν συµπληρωµαιτκά. 3. Η Γ είναι θέµα πολιτικής. Η γνώση είναι δύναµη, αλλά η Γ είναι πολιτικό θέµα, σχετίζεται µε το χρήµα, τη δύναµη και την επιτυχία, αλλά και µε τα αρνητικά της δύναµης, όπως δολοπλοκίες, πελατειακές σχέσεις και υπόγειες δραστηριότητες. 4. Η Γ απαιτεί διαχειριστές γνώσης (knowledge managers). Για τη σωστή διαχείριση της γνώσης, µια οµάδα σε έναν οργανισµό χρειάζεται να αναλάβει την ευθύνη µε καθήκοντα µεταξύ άλλων τη συλλογή και κατηγοριοποίηση της γνώσης, τη δηµιουργία υποστηρικτικής τεχνολογικής υποδοµής, καθώς και τον έλεγχο της χρήσης της. 5. Η Γ επωφελείται περισσότερο από χάρτες παρά από µοντέλα, από αγορές παρά από ιεραρχίες. Η χαρτογράφηση της γνώσης ενός οργανισµού είναι µια απλή δραστηριότητα που διευκολύνει την καλύτερη πρόσβαση σ αυτόν. Οι διαχειριστές γνώσης προσπαθούν EVA SEMERTZAKI Page 4 10/2/2009

5 να την κάνουν ελκυστική και προσβάσιµη ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της αγοράς, δηλαδή των πελατών της εταιρείας. 6. Το διαµοίρασµα και η χρησιµοποίηση της γνώσης είναι συχνά µη φυσιολογικές πράξεις. Καθώς ο κάτοχος της γνώσης είναι συχνά καχύποπτος και επιφυλακτικός να τη µοιραστεί µε άλλους, για να την εισάγει σε ένα σύστηµα και να τη διαθέσει για κοινή χρήση, πρέπει να έχει ισχυρά κίνητρα (αποτίµηση και αποδοχή του έργου του, αποζηµίωση, προσωπική επιβράβευση). 7. Η Γ σηµαίνει βελτίωση των διαδικασιών της γνωστικής εργασίας (knowledge work). Η γνώση δηµιουργείται, χρησιµοποιείται και µοιράζεται µε συγκεκριµένες διαδικασίες γνωστικής εργασίας, όπως έρευνα αγοράς, σχεδιασµό και ανάπτυξη προΐόντων, διαδικασίες συναλλαγών. 8. Η πρόσβαση στη γνώση είναι µόνο η αρχή. Παρόλο που η πρόσβαση στη γνώση είναι σηµαντική, η επιτυχής Γ απαιτεί επίσης προσοχή και δέσµευση. Η προσοχή που δίδεται στη γνώση και η ενεργή συµµετοχή σ αυτήν, µπορούν να επιτευχθούν µε τη µετάδοσή της σε άλλους για δηµιουργία νέας γνώσης. 9. Η Γ ποτέ δεν τελειώνει. Τα καθήκοντα για τη Γ δεν τελειώνουν ποτέ. Η γνώση δεν µπορεί ποτέ να ελεγχθεί πλήρως. Ένας λόγος είναι ότι οι κατηγορίες της απαιτούµενης γνώσης αλλάζουν. Εµφανίζονται νέες τεχνολογίες, νέες προσεγγίσεις διαχείρισης, ρυθµιστικά θέµατα, νέα ενδιαφέροντα πελατών. 10. Η Γ απαιτεί συµβόλαιο γνώσης. Σε πολλούς οργανισµούς δεν είναι σαφές ποιός κατέχει και ποιός έχει δικαιώµατα χρήσης στη γνώση των εργαζοµένων, ο οργανισµός ή οι εργαζόµενοι. Γι αυτό υπάρχουν και εφαρµόζονται οι νόµοι σχετικά µε την πνευµατική ιδιοκτησία. 3. Σχέση της διαχείρισης της γνώσης µε τη βιβλιοθήκη Προσεγγίζοντας τη διαχείριση της γνώσης από την προοπτική της βιβλιοθήκης, αντιλαµβανόµαστε ότι η βιβλιοθήκη γίνεται διαχειριστής της. Κατά τον Dillon, o ρόλος της EVA SEMERTZAKI Page 5 10/2/2009

6 βιβλιοθήκης είναι να εντοπίσει, συλλέξει, επιλέξει, οργανώσει, αποθηκεύσει, αρχειοθετήσει και διανείµει γνώση (Dillon, 1999). Ένας τρόπος για να γίνει ανταγωνιστικός ένας οργανισµός είναι να επικεντρώνεται στη σωστή διαχείριση της γνώσης και στους εργαζόµενους για τη γνώση (knowledge workers). Η γνωστική εργασία προΰποθέτει τη χρήση επαγγελµατικού δυναµικού µε κατάλληλες γνώσεις. Τη γνωστική εργασία χαρακτηρίζει η ποικιλία και όχι η µονοτονία και εκτελείται από εξειδικευµένους επαγγελµατίες ή τεχνικούς µε αρκετά προσόντα και εµπειρία. Οι βιβλιοθήκες και οι επαγγελµατίες της πληροφόρησης θεωρούνται ως εργαζόµενοι για τη γνώση και παρέχουν υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας στον οργανισµό στον οποίο υπάγονται (Chase, 1998). Οι βιβλιοθηκονόµοι/επαγγελµατίες της πληροφόρησης είναι σε θέση να µετατραπούν σε επαγγελµατίες της γνώσης, γεγονός που προΰποθέτει αλλαγή στον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουν το ρόλο τους και το επάγγελµά τους µέσα σε οργανισµούς που έχουν ως βάση τη γνώση. Οι εργαζόµενοι για τη γνώση (knowledge workers) µέσα σε έναν οργανισµό, µπορούν να εργάζονται από διαφορετικές θέσεις µέσα από εξελιγµένες διχτυακές τεχνολογίες. Τη γνώση µπορούν να λάβουν από άλλες πηγές, όπως το Internet, το Intranet, την εισαγωγή συστηµάτων διαχείρισης γνώσης, τα νοήµονα εργαλεία αναζήτησης. Έτσι µπορούν να προσπεράσουν τη βιβλιοθήκη βρίσκοντας άµεση πρόσβαση στην πηγή της πληροφόρησης, χωρίς την ανθρώπινη µεσολάβηση των βιβλιοθηκονόµων. Για τον παραπάνω λόγοι η βιβλιοθήκη χρειάζεται να αγωνιστεί για να εδραιώσει και επιβάλλει την παρουσία της. Μπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη νέα εποχή της διαχείρισης της γνώσης, εφόσον εφοδιαστεί κατάλληλα και εισέλθει δυναµικά στο χώρο της γνώσης, µέσα στον οργανισµό στον οποίο υπάγεται. Παραδείγµατα αποδεικνύουν ότι η διαχείριση της πληροφορίας συµβαδίζει µε τη διαχείριση της βιβλιοθήκης. Στη διαχείριση της πληροφορίας υπάγεται η Γ. Στις δραστηριότητες της βιβλιοθήκης περιλαµβάνονται η συµβουλευτική για προγράµµατα διαχείρισης πληροφόρησης, η συνδροµή της βιβλιοθήκης στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, η παροχή υπηρεσιών για αποτίµηση των συνεπειών στους EVA SEMERTZAKI Page 6 10/2/2009

7 ανθρώπους από τη διαχείριση της πληροφόρησης και δραστηριότητες σχετικές µε τη βελτίωση των πληροφοριακών συνηθειών των χρηστών (DiMattia & Oder, 1997). Με τη Γ δίνει ζωτική πνοή στη βιβλιοθήκη, επειδή ενεργοποιεί άτοµα ή οµάδες ατόµων που πρέπει να συνδυάζουν προσόντα δηµιουργού ιστοσελίδων, τεχνικού επικοινωνιών, βιβλιοθηκονόµου και αναλυτή επιχειρήσεων. Όπως αναφέρει ο Tom Davenport, οι βιβλιοθηκονόµοι διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Γνωρίζουν πώς να συγκεντρώνουν, κατηγοριοποιούν και µοιράζουν γνώση περισσότερο από τον καθένα και είναι αρκετά ικανοί για να εκµαιεύουν την προαπαιτούµενη γνώση από τους πελάτες. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η Γ από παλιά είναι έργο των βιβλιοθηκονόµων πληροφόρησης (reference librarian). Το γραφείο πληροφοριών της βιβλιοθήκης (reference desk) λειτουργεί ως help desk, επειδή παρέχει βοήθεια για τη χρήση της εφαρµογής που είναι το πληροφοριακό σύστηµα της βιβλιοθήκης. Στα συστήµατα λογισµικού το help desk είναι η πιο οικονοµική προσέγγιση για προβλήµατα που αφορούν την εφαρµογή στην οποία αναφέρεται (Perez, 1999). Παράλληλα στη βιβλιοθήκη το γραφείο help desk από παλιά χρησιµοποιούσε τα παραδοσιακά εργαλεία, όπως το δελτιοκατάλογο, αλλά και το αρχείο µε απαντήσεις σε προηγούµενες ερωτήσεις χρηστών, δηµιουργώντας βάσεις γνώσης. Η βιβλιοθήκη αδράχνει την ευκαιρία από την αυτοµατοποίηση και από τα δίχτυα µέσω WWW για να υπερτερήσει στην περιοχή της παροχής πληροφόρησης. Η προσέγγιση της βάσης γνώσης (knowledge base πρβλ. data base) που επιχειρείται, επιτρέπει στους χρήστες να επωφεληθούν από τη συγκεντρωµένη γνώση των βιβλιοθηκονόµων πληροφόρησης, που λειτουργούν ως προσωπικό τεχνικής υποστήριξης. Άλλο πλεονέκτηµα είναι η δύναµη που παρέχει η διχτύωση του Web µέσα από επικοινωνιακά εργαλεία για φθηνή µεταφορά της πληροφορίας, την οποία µοιράζονται οι βιβλιοθηκονόµοι µε άλλους συναδέλφους και χρήστες. Ο υπολογιστής επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών της βιβλιοθήκης για να διανέµει πληροφοριακά προΐόντα και να αναλύει και παρακολουθεί την απόδοση µας και τις επιθυµίες των χρηστών. EVA SEMERTZAKI Page 7 10/2/2009

8 Η ανάπτυξη συστηµάτων για προσέγγιση στις βάσεις δεδοµένων της σοφίας του κοινού είναι µια ακόµα ευκαιρία για Γ στις βιβλιοθήκες. Αυτά είναι συστήµατα που παρέχουν πρόσβαση σε αρχεία πληροφοριών, βασισµένα σε ερωτήµατα χρηστών Παραδείγµατα εφαρµογής προγραµµάτων διαχείρισης γνώσης Ήδη αρκετές βιβλιοθήκες εφαρµόζουν συστήµατα Γ. Μερικά παραδείγµατα ίσως βοηθήσουν περισσότερο στην κατανόηση της εφαρµογής της έννοιας της διαχείρισης της γνώσης. Ι. Η Noreen Steele, προΐσταµένη του United Technologies Corporation (UTC) Information Network (πρώην United Technologies Library & Information Services) θεωρεί ότι αν η βιβλιοθήκη επιθυµεί να παραµείνει ζωτική πηγή, πρέπει να µετατρέψει τον τρόπο µε τον οποίο παρέχει υπηρεσίες προς την εταιρεία (Steele, 1997). Τα αποτελέσµατα από ερωτηµατολόγια και τα σχόλια πελατών, βέβαια, έκριναν τις παρεχόµενες υπηρεσίες πολύ υψηλού επιπέδου. Οι άνθρωποι της βιβλιοθήκης συνέλαβαν και εφάρµοσαν ένα σχέδιο µε στόχο νέες υπηρεσίες χωρίς αύξηση του προΰπολογισµού. Οι δέκα φυσικές βιβλιοθήκες της εταιρείας µετατράπηκαν σε εικονικές. Οι συλλογές τους, αφού αποσύρθηκε το 50%, µεταφέρθηκαν στα κεντρικά κτήρια της εταιρείας. Οι αλλαγές είχαν από την αρχή τη συµπαράσταση και υποστήριξη των ανώτατων στελεχών της εταιρείας. Οι επαγγελµατίες βιβλιοθηκονόµοι εκπαιδεύτηκαν στο νέο σχήµα. Τα 34 µέλη του προσωπικού της βιβλιοθήκης χωρίστηκαν σε τρεις βασικές οµάδες: α) 15 information managers (διαχειριστές πληροφόρησης) για να εργάζονται κοντά στους χρήστες της UTC µε εργαλεία ένα σύγχρονο τερµατικό µε πρόσβαση µέσω Internet σε 6000 βάσεις δεδοµένων και µια µικρή βιβλιοθήκη µε χρήσιµο έντυπο υλικό, β) 2 research analysts (αναλυτές ερευνών) που εργάζονται σε προγράµµατα στρατηγικού σχεδιασµού, οικονοµικά και τεχνικά, µαζί µε το προσωπικό των αντιστοίχων τµηµάτων για να συνθέτουν εκθέσεις και να υποβάλλουν προτάσεις, γ) 16 knowledge facilitators (διευκολυντές γνώσης) που παρέχουν υπηρεσίες πληροφόρησης από την κεντρική EVA SEMERTZAKI Page 8 10/2/2009

9 βιβλιοθήκη στους υπαλλήλους της UTC σε όλο τον κόσµο υποστηρίζοντας τους µε βιβλιογραφία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές µέσω Web. II. Το πιλοτικό πρόγραµµα WebLibrary είναi µια Intranet λύση από το Corporate Library Group (CLG) της Digital Equipment Corporation (Kennedy, 1997). Στόχος, κατά την προΐσταµένη της βιβλιοθήκης, είναι να παρέχεται συνεπές, αξιόπιστο, έγκυρο εξωτερικό περιεχόµενο για αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων και µεταφορά µε ικανοποιητικό τρόπο και εφαρµογή της γνώσης παντού και πάντοτε. Για το πιλοτικό πρόγραµµα κρίθηκε ότι το Web και η τεχνολογία του ήταν αποτελεσµατικό όχηµα διάδοσης πληροφοριών. Ο τρόπος εργασίας επικεντρώθηκε στην αποτίµηση, ανάλυση, σύνθεση, προσδιορισµό και διανοµή περιεχοµένου που προέρχεται από εξωτερικές πηγές. Το CLG δεν είναι υπεύθυνο για να διαχειρίζεται το πνευµατικό κεφάλαιο της Digital, αλλά παίζει πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτού του κεφαλαίου. Για τη δηµιουργία της WebLibrary ακολουθήθηκαν οι δέκα αρχές διαχείρισης της γνώσης του Davenport. Το πρόγραµµα βασίστηκε σε µια οµάδα επαγγελµατιών της πληροφόρησης µε προσόντα για δευτερογενή έρευνα, εκτίµηση και ανάλυση πληροφοριακών αναγκών, αποτίµηση πληροφοριακών πηγών, εκτίµηση της χρησιµότητας της διανοµής περιεχοµένου, βελτιστοποίηση της χρήσης του Internet και Intranet. Συνεργάστηκαν από κοινού µε άλλες οµάδες στην εταιρεία για θέµατα, όπως δοµή και υποστήριξη εργαλείων αναζήτησης µέσω Web, ηλεκτρονικά περιεχόµενα συγκεκριµένων πηγών, έρευνα αγοράς, τεχνικές πληροφορίες. ηµιούργησαν τρία πληροφοριακά προγράµµατα για να πετύχουν οικονοµικά αποτελεσµατική επιλογή περιεχοµένου. Ο απώτατος στόχος των προγραµάτων είναι η εξασφάλιση ότι η Digital έχει στη διάθεσή της την πληροφορία που της χρειάζεται για να γίνει ανταγωνιστική. ΙΙΙ. Το Refquest είναι µια βάση πληροφοριακής γνώσης (reference information knowledge base) στη βιβλιοθήκη του Ithaca College (Perez, 1999). Το σύστηµα παρέχει εύκολη και απλή πρόσβαση από το προσωπικό και το κοινό σε µια βάση δεδοµένων µε EVA SEMERTZAKI Page 9 10/2/2009

10 πληροφορίες που προέρχονται από ερωτήµατα (reference questions), τα οποία απευθύνουν χρήστες προς τη βιβλιοθήκη. Επιτρέπει αναζήτηση µε λέξεις κλειδιά και δίνει σύντοµες απαντήσεις και συνδέσεις URL σε κατάλληλες ιστοσελίδες ή σε κατάλληλες βιβλιογραφικές αναφορές από τον online κατάλογο της βιβλιοθήκης. Το σύστηµα τρέχει σε Mac Power PC µε λογισµικό FileMaker Pro και το εργαλείο Tango για ανάπτυξη ιστοσελίδων. IV. Ο Perez αναφέρει επίσης το σύστηµα Information Dispatch της βιβλιοθήκης στην Multnomah County. Το σύστηµα εκµεταλλεύεται την ύπαρξη , µια µηχανή για βάσεις δεδοµένων (database engine) και τις επικοινωνίες µέσω Web. Χρησιµοποιήθηκε αρχικά το e- mail για τη µεταφορά ερωτήσεων, πληροφόρησης από το κοινό ή τις περιφερειακές βιβλιοθήκες προς την υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της κεντρικής βιβλιοθήκης ή σε επαγγελµατίες µε εξειδίκευση σε συγκεκριµένα θέµατα. Η χρήση του επιταχύνει τη ροή της επικοινωνίας και τη χρήση των πηγών της βάσης. Το σύστηµα παρέχει εκτενείς πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία, τα οποία χρησιµοποιεί η βιβλιοθήκη για δική της ωφέλεια: για ανάλυση µοντέλων ερωτήσεων, για τις πηγές που χρησιµοποιούνται, για την ανάπτυξη της συλλογής, για το σχεδιασµό της υπηρεσίας της πληροφόρησης και για άλλα διοικητικά θέµατα. Η εφαρµογή αναπτύχθηκε σε πλατφόρµα UNIX, ένας Apache Web server και η µηχανή βάσεων δεδοµένων Oracle. Από την παράθεση των παραπάνω παραδειγµάτων, συµπεραίνεται ότι η εφαρµογή της Γ στη βιβλιοθήκη βρίσκει ποικίλες χρήσεις και είναι πολλαπλά χρήσιµη για: Καταγραφή ερωτηµάτων µε τις απαντήσεις τους για χρήση από το κοινό. Εµπλουτισµό της βάσης δεδοµένων µε συνδέσεις σε συγκεκριµένα τεκµήρια µέσα από τον online κατάλογο (αξιοποίησή του), καθώς και µε συγκεκριµένες ιστοσελίδες. Καταγραφή των δηµοφιλέστερων πηγών για το κοινό. Τηλεφωνικό κατάλογο του οργανισµού. Περιλήψεις λύσεων για τεχνική υποστήριξη. EVA SEMERTZAKI Page 10 10/2/2009

11 Εδραίωση του ρόλου της βιβλιοθήκης σε νέο περιβάλλον. Απαίτηση για αυξηµένα προσόντα του προσωπικού που µετάχει στη Γ Εκµετάλλευση των βάσεων δεδοµένων της βιβλιοθήκης και του online καταλόγου της. Έτσι ο άνθρωπος χρησιµοποιεί τη γνώση του µεταφέροντάς την στον υπολογιστή, ο οποίος µε τη σειρά του αναλύει τα δεδοµένα και τις πληροφορίες. Παράγει δεδοµένα και στατιστικές για σκοπούς κατάλληλους για τη βιβλιοθήκη και τον ευρύτερο οργανισµό Προσόντα του βιβλιοθηκονόµου για τη Γ Oσα προαναφέρθηκαν, δηµιουργούνται και διαχειρίζονται από ανθρώπους. Οι βιβλιοθηκονόµοι στην προκειµένη περίπτωση, πόσο είναι ικανοί και τι προσόντα πρέπει να συγκεντρώνουν για να γίνουν ανταγωνιστικοί, αξιόπιστοι, να αναδείξουν την αξία τους και µαζί τη βιβλιοθήκη τους, µέσα από τις προκλήσεις της Γ; Οι γνώσεις που αποκτά ο βιβλιοθηκονόµος κατά τη διάρκεια των σπουδών του είναι βασικές, αλλά χρειάζονται πολλά άλλα προσόντα και ικανότητες που µαθαίνονται κατά τη διάρκεια της εργασίας του στη βιβλιοθήκη. Γι αυτό τα προσόντα του βιβλιοθηκονόµου επιβάλλεται να βελτιώνονται και να εµπλουτίζονται µε συνεχή µάθηση και συµπλήρωση των πληροφοριακών αναγκών του µέσα από τη µετεκπαίδευση και την επιµόρφωση. Η Special Libraries Association έχοντας προσδιορίσει τα προσόντα που πρέπει να έχει ο βιβλιοθηκονόµος µιας ειδικής βιβλιοθήκης (special librarians), αναφέρει ότι πρέπει να είναι εξειδικευµένος σε πηγές πληροφόρησης, να µετατρέπει τη γνώση σε έργο, να αποτιµά και να συγκρίνει λογισµικό πληροφόρησης και πηγές δεδοµένων πριν την αγορά τους, να δηµιουργεί βάσεις δεδοµένων για τον οργανισµό του ώστε να έχει πρόσβαση σε εσωτερικές πληροφορίες. Τέτοιες ικανότητες απαιτούνται και για τα προγράµµατα της Γ (Boeri, 1998). Οι βιβλιοθηκονόµοι, όπως αναφέρει ο Davenport µπορούν να λειτουργήσουν ως µεσίτες της γνώσης (knowledge brokers) καθώς διαθέτουν το ταµπεραµέντο και το ρόλο ως οδηγοί πληροφόρησης, ώστε να φέρουν σε επαφή ανθρώπους µε ανθρώπους και ανθρώπους µε κείµενα. Καθώς οι βιβλιοθηκονόµοι εξυπηρετούν ολόκληρο τον οργανισµό, γνωρίζουν EVA SEMERTZAKI Page 11 10/2/2009

12 πολλά από τα µέλη του προσωπικού και τις ερευνητικές ανάγκες τους, έτσι ώστε είναι ικανοί να φέρουν κοντά ανθρώπους µε κοινά ενδιαφέροντα. Μέσα από την εµπειρία τους αναπτύσσουν τεχνικές και τρόπους για να αναδιφούν πληροφορίες που δεν γνωρίζουν. Αυτοί οι παράγοντες τους καθιστούν µεσίτες της γνώσης. Παρόλα αυτά, ειδικά στο χώρο µιας εταιρείας δε γίνεται εύκολα αντιληπτή η σπουδαιότητα του ρόλου των βιβλιοθηκονόµων ως knowledge workers και knowledge managers και επικρίνονται ότι σπαταλούν χρόνο µιλώντας µε άλλους υπαλλήλους. Η εταιρεία δεν διαθέτει οικείους τρόπους για να ποσοστοποιήσει τα πλεονεκτήµατα που της παρέχει η βιβλιοθήκη ως πηγή πληροφόρησης και αγοράς γνώσης. Γι αυτό και ένα από τα άµεσα µέτρα που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις όταν αντιµετωπίζουν προβλήµατα, είναι το κλείσιµο της εταιρικής βιβλιοθήκης (corporate library), καθώς τη θεωρούν πολυτέλεια. Εκτός από τα βασικά προσόντα, όπως αποτίµηση της πληροφορίας και εκµάθηση τρόπων έρευνας που µεταξύ άλλων διδάσκονται στις σχολές βιβλιοθηκονοµίας, για τη Γ είναι απαραίτητα και άλλα προσόντα. Οι βιβλιοθηκονόµοι πρέπει να γίνουν παράγοντες αλλαγής, πρωτοπόροι σε εκστρατείες διαφώτισης της επιχείρησης σε ό,τι καινούριο. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, όπως η γενική στάση, η προσέγγιση στη λύση προβληµάτων, η εργασιακή ηθική, η δέσµευση για την επίτευξη ποιοτικών υπηρεσιών, ο κοινός νους, η αφοσίωση στις αρχές για παροχή υψηλού βαθµού υπηρεσιών και η κατανόηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς είναι βασικά όπλα για την επιτυχή πορεία τους (Lettis, 1999). Οι βιβλιοθηκονόµοι, αν θέλουν να παίξουν το ρόλο του διαχειριστή της γνώσης, προσδοκάται να διαθέτουν επιχειρηµατική οξυδέρκεια, να γνωρίζουν τις πηγές πληροφόρησης, τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης τους, να µπορούν να πουλούν µια ιδέα, να ερµηνεύουν, να προωθούν και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία µεταξύ οργανισµών, να διαθέτουν ικανότητες στην τεχνολογία της πληροφόρησης, ηγετικές και διοικητικές ικανότητες. Προσόντα επικοινωνίας, ικανότητας παρουσίασης, επιρροής σε άλλους, διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και η πεποίθηση ότι µπορούν να εγκλιµατιστούν σε κάθε αλλαγή είναι προΰποθέσεις για την ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις (Corcoran & Jones, 1997). EVA SEMERTZAKI Page 12 10/2/2009

13 Οι ρόλοι που καλούνται να παίξουν οι βιβλιοθηκονόµοι ως επαγγελµατίες της γνώσης (knowledge professionals) είναι (Chase, 1998): Επαγγελµατίες τεχνολογίας (για να διδάξουν τη νέα τεχνολογία στους χρήστες) Καταλογογράφοι - αρχειονόµοι Οδηγοί, να κατευθύνουν µέλη της κοινότητας της γνώσης σε εξωτερικές πληροφορίες Ανιχνευτές, να ανευρίσκουν πληροφόρηση χρήσιµη για την κοινότητα της γνώσης Ερευνητές, στην προσπάθειά τους να βοηθούν τους ερευνητές στις αναζητήσεις τους, Αναλυτές, µε τη δηµιουργία πλαισίου κατανόησης. Αρκετούς από αυτούς τους ρόλους παίζουν ήδη οι βιβλιοθηκονόµοι κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε µια βιβλιοθήκη, αλλά τώρα αλλάζουν ονοµασία και συσχετίζονται µε τη διαχείριση της γνώσης. 4. Προκλήσεις για τους βιβλιοθηκονόµους στη διαχείριση της γνώσης Η εµφάνιση της νοητικής επιχείρησης (intelectual business) προσφέρει στους βιβλιοθηκονόµους µια µοναδική ευκαιρία για να ανακαλύψουν ξανά την προστιθέµενη αξία τους ως επαγγελµατίες. Είτε γίνουν διαχειριστές γνώσης, είτε παραµείνουν σε χαµηλές θέσεις, η ευκαιρία βρίσκεται στα χέρια τους να µετατρέψουν τους εαυτούς τους σε καλοπληρωµένους πλοηγούς γνώσης. Για να φθάσουν και να παραµείνουν σε υψηλά επίπεδα, πρέπει συνεχώς να προωθούν τις υπηρεσίες τους σε στενή σχέση µε την εξυπηρέτηση των αναγκών και αλλαγών της επιχείρησης γύρω τους. Κλειδί επιτυχίας είναι να αποζητούν τη συµµετοχή τους στη λειτουργία του οργανισµού και να καταστήσουν τη δηµιουργία και διαχείριση ένα ολοκληρωµένο τµήµα της διαδικασίας προόδου της επιχείρησης (Chase, 1998). 5. Συµπεράσµατα Η διαχείριση της γνώσης δεν αποτελεί κατάκτηση µιας οµάδας σε έναν οργανισµό, ή µιας ειδικότητας σε µια βιοµηχανία. Αν οι βιβλιοθηκονόµοι και οι επαγγελµατίες EVA SEMERTZAKI Page 13 10/2/2009

14 πληροφόρησης επιθυµούν να είναι οι βασικοί παίκτες στο νεοεµφανισθέν φαινόµενο της Γ, χρειάζεται να αντιληφθούν τις πολλαπλές προοπτικές άλλων παικτών. Οι βιβλιοθηκονόµοι έχουν εξαιρετικά προσόντα στην οργάνωση και κωδικοποίηση πηγών πληροφόρησης και στο να τις κάνουν προσβάσιµες στους άλλους. Όµως η Γ απαιτεί µια συνολική και πολυεπιστηµονική προσέγγιση στις διαδικασίες διαχείρισης και κατανόησης των διαστάσεων της γνωστικής εργασίας (Broadbent, 1998). Οι βιβλιοθήκες βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της ψηφιακής επανάστασης. Η γνώση πάντα είναι ένα πολύτιµο πνευµατικό κεφάλαιο. Ενώ παλαιότερα θεωρούνταν ως δύναµη, η έµφαση σήµερα µετατοπίζεται στη διανοµή γνώσης για ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Καθώς πολλοί οργανισµοί τείνουν και θέλουν να µεταµορφωθούν σε επιχειρήσεις δηµιουργίας γνώσης, οι βιβλιοθηκονόµοι έχουν εκπαιδευτεί για να εργάζονται µε την πληροφόρηση και τη γνώση µε ποικίλους τρόπους. Κατανοούν τις διαφορές µεταξύ πληροφόρησης και γνώσης, έχουν την κατάρτιση, τα τεχνικά προσόντα, τις ικανότητες να παίξουν ηγετικό ρόλο στη δηµιουργία της νοήµονος επιχείρησης. Αν ανταποκριθούν στις προκλήσεις, τα αποτελέσµατα θα είναι εµφανή στους ίδιους και στους οργανισµούς τους. Βιβλιογραφία 1. Knowledge management news, διαθέσιµο στις : 2. Abram, Stephen. Post information age positioning for special librarians: is knowledge management the answer? Information Outlook, v.1, no.6, June 1997, pp Boeri, Robert J. & Martin Hensel. Special librarians and enterprise knowledge management, Emedia, v.11, no. 4, April 1998, p Broadbent, Marianne. The phenomenon of knowledge management: what does it mean to the information profession? Information Outlook, v.2, no.5, May 1998, pp Chase, Rory L. Knowledge navigators, Information Outlook, v.2, no. 9, September 1998, pp EVA SEMERTZAKI Page 14 10/2/2009

15 6. Corcoran, Mary & Rebecca Jones. Chief knowledge officers? Perceptions, pitfalls & potential, Information Outlook, v.1, no.6, June 1997, pp Cropley, Jacqueline. Knowledge management: a dilemma, Business Information Review, v.15, no.1, March 1998, pp Davenport, Thomas & Laurence Prusak (1998). Working knowledge: how organizations manage what they know. Boston, Harvard Business School Press. 9. Davenport, Thomas H. Some principles of knowledge management, διαθέσιµο στις : 10. Dillon, Martin. Knowledge management opportunities for libraries and universities, Intenational Summer School on the Digital Library, Tilburg, DiMattia, Susan & Norman Oder. Knowledge management: hope, hype, or harbinger? Library Journal, v.122, no.15, September 15, 1997, pp Kennedy, Mary Lee. Building blocks for knowledge management at Digital Equipment Corporation: the WebLibrary, Information Outlook, v.1, no.6, June 1997, pp Lettis, Lucy. Be proactive: communicate your worth to management! Information Outlook, v.3, no.1, January 1999, pp Perez, Ernest. Knowledge management in the library - not, Database, v.22, no. 2,April / May 1999, pp Steele, Noreen O. Corporate makeover: UTC revamps its library, Library Journal, v.122, no.4, March 1, 1997, pp Stoker, David. Wanted - an innovative and visionary evidence based/knowledge management librarian, Journal of Librarianship and Information Science, v.31, no.2, June 1999, pp Περαιτέρω βιβλιογραφία 1. Knowledge management: unlocking the true potential of your organisation, Ιουνίου, Αθήνα, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ιαθέσιµο στις στη διεύθυνση: EVA SEMERTZAKI Page 15 10/2/2009

16 2. Selected references on knowledge management, από τη Special Libraries Association. ιαθέσιµο στις στη διεύθυνση: 3. Choate, Jennifer. Microsoft librarians: training for the 21 st century, Information Outlook, v.1, no.3, March 1997, pp Horibe, Frances (1999). Managing knowledge workers: new skills and attitudes to unlock the intellectual capital in your organization. Toronto, John Wiley & Sons. 5. Klein, David A. (1998). The strategic management of intellectual capital. Boston, Butterworth-Heinemann. 6. Martin, William J. Approaches to the measurement of the impact of knowledge management programmes, Journal of Information Science, v.26, no.1, 2000, pp Matarrazo, James M. & Suzane D. Connoly (eds) (1999). Knowledge and special libraries. Boston, Butterworth-Heinemann. 8. Yeh, Jian-Hua, Jia-Yang Chang & Yen-Jen Oyang. Content and knowledge management in a digital library and museum, Journal of the American Society for Information Science, v.51, no.4, 2000, pp Web sites σχετικές µε τη διαχείριση της γνώσης Εύα Σεµερτζάκη, Βιβλιοθηκονόµος, MSc., Προΐσταµένη της υπηρεσίας πληροφόρησης και δανεισµού στη βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος, EVA SEMERTZAKI Page 16 10/2/2009

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πακέτο Εργασίας «Ψηφιακή Βάση ιαχείρισης Γεωγνώσης (e-repository of Geoscience Content)»

6 ο Πακέτο Εργασίας «Ψηφιακή Βάση ιαχείρισης Γεωγνώσης (e-repository of Geoscience Content)» 6 ο Πακέτο Εργασίας «Ψηφιακή Βάση ιαχείρισης Γεωγνώσης (e-repository of Geoscience Content)» Ένα µεγάλο µέρος του Προγράµµατος Σπουδών της Σχολής ΑΤΜ αφορά την εκπαίδευση σε ποικίλα αντικείµενα που άπτονται

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης

Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης Ορισµοί: Ειδική βιβλιοθήκη ονοµάζεται η βιβλιοθήκη η οποία έχει δηµιουργηθεί για

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης

Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης Φώτης Σακελλαρίδης V.P. Europe OBI ιευθύνων Σύµβουλος Janssen-Cilag ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η πρόκληση του σήµερα Αλλαγές Αγοράς Αλλαγές Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων 2 ος Κύκλος Σπουδών - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΟΙΚ1 Επικοινωνία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΔΙΟΙΚ2 Μάρκετινγκ ΔΙΟΙΚ3 3 ος Κύκλος Σπουδών - Στρατηγική Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech.

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech. Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH Natech. Τι είναι Το Natech.CRM είναι μια επιχειρησιακή στρατηγική επιλογή που ενοποιεί τις πωλήσεις, την οργάνωση εργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2005 2006 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Προώθηση Πολίτικης για τη Βελτίωση της Λειτουργίας Υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ενήλικων Διευθυντική Περίληψη Σεπτέμβριος 2016 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων Αυτό εξαρτάται από το πού θέλεις να φτάσεις Μπορείς να µου πεις προς τα πού πρέπει να πάω; Επιτυχηµένοι Αποτυχηµένοι Οργανισµοί Επιτυχηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata

Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου και Παναγιώτης Μπαλατσούκας E-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΤΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιβ2: Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης για Προηγμένες Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν: Τεχνολογικές Δυνατότητες, Ευκαιρίες και Προοπτικές ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Αθήνα 2008 Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα σε χρήστες και επαγγελματίες της πληροφόρησης

Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα σε χρήστες και επαγγελματίες της πληροφόρησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Επιβλέπων καθηγητής Κουλούρης Αλέξανδρος Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Syllabus Certified Customer Service Executive (CCSE) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 2. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 2. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 2 24 Στρατηγική Τεχνολογιών της Πληροφορίας Οστρατηγικός σχεδιασµός: Εντοπίζει παραµέτρους του περιβάλλοντος της βιβλιοθήκης που επηρεάζουν & πρέπει να προσδιορίζουν της επιλογές της Προσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες εισάγονται ή χρησιµοποιούνται

Νέες τεχνολογίες εισάγονται ή χρησιµοποιούνται special report τoυ Γιώργου Φετοκάκη / gfetokakis@boussias.com Jobs scheduling Η χρυσή τοµή της αυτοµατοποίησης Μια λύση job scheduling πρέπει να είναι αρκετά περιεκτική. Πρέπει να υποστηρίζει την ενσωµάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον Παγκοσμιοποίηση Οικονομία της πληροφορίας Μετασχηματισμός της επιχείρησης Εμφάνιση της ψηφιακής επιχείρησης Παγκοσμιοποίηση Διοίκηση και έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα 10: Ανάπτυξη ΠΣ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 πμ Ενδεικτικά Περιεχόμενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Εκπαίδευση - Ανάπτυξη

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Εκπαίδευση - Ανάπτυξη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Εκπαίδευση - Ανάπτυξη Ιωάννης Νικολάου Λέκτορας Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 1 Ιωάννης Νικολάου Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εύα Σεμερτζάκη Υποδιευθύντρια και Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση του προσωπικού ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης

Εκπαίδευση του προσωπικού ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης Εκπαίδευση του προσωπικού ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης Φωτεινή Σταύρου Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ > ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Το Cloud Computing είναι η ονοµασία της τεχνολογίας η οποία επιτρέπει στους χρήστες να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα & Επεξηγήσεις Marketing 2

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 Tεχνολογίες της Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 2 1 Πληροφορία Πληροφόρηση- Τεχνολογία Πληροφοριών Ε ΟΜΕΝΑ (Τα δεδοµένα (data), είναι γεγονότα, µηνύµατα, κωδικοποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 9: Σχεδιασμός Νέων Προϊόντων Χρήστος Βασιλειάδης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ. E-learning. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση Πέρα όµως από την Γνωσιακή/Εννοιολογική ανάλυση της δοµής και του περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων των Μαθηµατικών του Δηµοτικού ως προς τις έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο. Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση

Κεφάλαιο 2 ο. Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση Κεφάλαιο 2 ο Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθούν οι ρόλοι των 6 τύπων των συστημάτων πληροφοριών Να περιγραφούν οι τύποι των πληροφοριακών συστημάτων Να αναλυθούν οι σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL CERT. Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες

GLOBAL CERT. Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες GLOBAL CERT Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες Η PALSO με την πολυετή επιτυχημένη πορεία της στον κλάδο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης & πιστοποίησης και η GLOBAL CERT με την εμπειρία της και την άρτια τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Bissell Library Information Literacy Collaboration:

Bissell Library Information Literacy Collaboration: Bissell Library Information Literacy Collaboration: Successes and Future Goals Teresa Grenot: Libraries Director, Bissell & Eleftheriades Library, Anatolia & ACT Stella Asderi: Librarian, Bissell Library,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ INTERNET MARKETING PLAN

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ INTERNET MARKETING PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΑΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ INTERNET MARKETING PLAN Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα Μάρω Βλαχοπούλου Εξεταστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

25/6/2015. Ποιο το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα στελέχη πρόληψης;

25/6/2015. Ποιο το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα στελέχη πρόληψης; ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ; Άννα Τσιμπουκλή, PhD Υπεύθυνη Τομέα Εκπαίδευσης ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πρόληψης όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Σαραντοπούλου / Προϊσταµένη Τµήµατος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης.

Ιωάννα Σαραντοπούλου / Προϊσταµένη Τµήµατος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης. www.ekt.gr Ιωάννα Σαραντοπούλου Προϊσταµένη Τµήµατος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης www.ekt.gr/diglib γνώση αντίληψη κατανόηση απόφαση ράση πληροφορία ανάλυση επεξεργασία διερεύνηση στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη. µε τον κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας

Συνέντευξη. µε τον κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Συνέντευξη µε τον κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας προς την κ. Εύα Σεµερτζάκη, συντάκτρια του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣ. Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα