ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2013) 801 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 EL EL

2 1. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 Η ανεργία έχει φθάσει σε πρωτοφανή επίπεδα στην ΕΕ των 28. Ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά περισσότερο από 2 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2003 και 2008, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει προκαλέσει σοβαρή επιδείνωση (Διάγραμμα 1). Μεταξύ του 2008 (ετήσια τιμή) και του δεύτερου τριμήνου του 2013, το (προσαρμοσμένο σε εποχικές διακυμάνσεις) ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ των 28 αυξήθηκε από 7,1% σε 10,9%. Με την πάροδο του χρόνου, οι εξελίξεις είναι περισσότερο ή λιγότερο παρόμοιες για διαφορετικές ομάδες στην αγορά εργασίας, με λίγες εξαιρέσεις. Πρώτον, η ανεργία των νέων φαίνεται να ανταποκρίνεται περισσότερο στον κύκλο της οικονομικής δραστηριότητας γενικότερα. Δεύτερον, κατά το ξέσπασμα της κρίσης, υπήρξε μια ταχύτερη αύξηση της ανεργίας για τους άνδρες παρά για τις γυναίκες, κυρίως επειδή οι «ανδροκρατούμενοι τομείς» επηρεάστηκαν περισσότερο. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η συνολική ανεργία αυξήθηκε περισσότερο κατά το διάστημα συγκριτικά με τη γυναικεία ανεργία. Όσον αφορά τις διαρθρωτικές διαφορές, οι νέοι, οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι και οι υπήκοοι τρίτων χωρών 2 πλήττονται από πολύ υψηλότερα επίπεδα ανεργίας. Διάγραμμα 1: Εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας από το 2003 στην ΕΕ των 28, όσον αφορά το συνολικό πληθυσμό, τους νέους, τους ηλικιωμένους εργαζόμενους και τους ανειδίκευτους εργαζόμενους Σύνολο (15-74) Νέοι (15-24) Εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας (55-64) Χαμηλής ειδίκευσης (ISCED 0-2) Γυναίκες Σημείωση: Τα στοιχεία του 2013 αφορούν το δεύτερο τρίμηνο τα στοιχεία για το 2003 έως το 2012 είναι ετήσια Πηγή: Eurostat 1 Η ενότητα αυτή βασίζεται εν μέρει στην λεπτομερή ανάλυση που παρουσιάζεται στην «Τριμηνιαία επισκόπηση για την κατάσταση της απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ», Μάρτιος Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων, βλ. την έκδοση της έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του Το ποσοστό απασχόλησης των υπηκόων τρίτων χωρών έφθασε το 21,3% το 2012 σε σχέση με 20,0% το 2011 και 14,4% το

3 Η ανεργία σταμάτησε να αυξάνεται στα μέσα του Από τις αρχές του 2013, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σχετικά σταθερό. Τον Σεπτέμβριο του 2013, ο συνολικός αριθμός των ανέργων ανήλθε σε σχεδόν 26,9 εκατομμύρια (στοιχεία προσαρμοσμένα σε εποχικές διακυμάνσεις). Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 11%, αμετάβλητο για έξι συνεχόμενους μήνες. Με το βλέμμα στο μέλλον, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να κριθεί εάν αυτή είναι η αρχή της αναστροφής της τάσης ή όχι. Οι τάσεις δεν είναι παρόμοιες σε όλη την ΕΕ. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2012, η ανεργία αυξήθηκε σε 16 κράτη μέλη (κυρίως σε EL, CY, IT και NL) και μειώθηκε σε 12 χώρες (περισσότερο στις χώρες της Βαλτικής, την IE και την HU). Οι αποκλίσεις αυτές συμβαδίζουν περισσότερο ή λιγότερο με την πορεία του ΑΕΠ στα κράτη μέλη. Η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να αυξάνεται, λόγω της μακράς διάρκειας της κρίσης. Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2013, η μακροχρόνια ανεργία έφθασε στο πρωτοφανές υψηλό επίπεδο των 12,5 εκατομμυρίων στην ΕΕ των 28, που αποτελεί το 5% του ενεργού πληθυσμού. Από το 2008, η μακροχρόνια ανεργία έχει σχεδόν διπλασιαστεί, με αυξήσεις σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, εκτός της DE (όπου το ποσοστό μειώθηκε από 4% σε 2,5% μεταξύ 2008 και 2012) και του LU (όπου το ποσοστό ήταν σταθερό γύρω στο 1,5% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου). Κατά τη διάρκεια του έτους μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2013, η μακροχρόνια ανεργία ως ποσοστό της συνολικής ανεργίας αυξήθηκε από 45% σε 47,1% στην ΕΕ των 28 (47,0% και 49,5% για τη ΖΕ των 17). Η ανεργία παρουσιάζει μεγάλη και αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως εντός της ζώνης του ευρώ. Από την αρχή της κρίσης, η ανεργία έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό στις χώρες του νότου και στην περιφέρεια της ζώνης του ευρώ, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό σε άλλα κράτη μέλη. Τον Αύγουστο του 2013, το ποσοστό ανεργίας κυμάνθηκε από 4,9% στην AT, 5,2% στη DE και 5,9% στο LU έως 26,6% στην ES και 27,6% στην EL 3. Με τα ποσοστά δυσανάλογα υψηλά σε EL και ES, η ανεργία είναι επίσης σημαντικά υψηλότερη από το μέσο όρο της ΕΕ των 28 και στην PT, την HR και την CY, με ποσοστά άνω του 16%. Όσον αφορά τις μεταβολές της ανεργίας, η μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση (μεταξύ Σεπτεμβρίου 2012 και Σεπτεμβρίου 2013) καταγράφηκε στην CY (+ 4,4 π.μ.). Η τάση της ανεργίας είναι επίσης σχετικά αρνητική στις NL (αλλά από ένα χαμηλό επίπεδο) και την ΙΤ και, σε μικρότερο βαθμό, στο BE, στην HR, στο LU και στη SI. Η ανεργία των νέων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τον Σεπτέμβριο του 2013 η ανεργία των νέων στην ΕΕ των 28 ήταν πάνω από 23,5%, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με ένα έτος πριν, αλλά παραμένοντας σταθερή κατά το διάστημα των τελευταίων έξι μηνών. Υπάρχει ευρύς κατακερματισμός μεταξύ των κρατών μελών, με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2013 να κυμαίνονται από 7,7% στη DE και 8,7% στην AT έως 56,5% στην ES και 57,3% στην EL. Τους τελευταίους μήνες, η απόκλιση σταμάτησε να αυξάνεται, αλλά παραμένει σημαντική. Το ποσοστό των νέων που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) εξακολουθεί να αυξάνεται. Μεταξύ 2008 και 2011, το ποσοστό των νέων ΕΑΕΚ ηλικίας 15 έως 24 ετών αυξήθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 12,9% (Διάγραμμα 2). Το 2012 πραγματοποιήθηκε μια περαιτέρω αύξηση του ποσοστού των νέων ΕΑΕΚ σε επίπεδο ΕΕ, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια και όχι σε όλα τα κράτη μέλη 3 Διαθέσιμα στοιχεία για την EL υπάρχουν μόνο έως τον Ιούλιο. 3

4 (καταγράφηκαν μειώσεις σε AT, UK, LT, LV, RO και BG). Τα επίπεδα παραμένουν υψηλά στη μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών (LT, MT, PL, FR, BE, EE, SK, UK, PT, HU, LV, CY, HR, RO, IE, ES, EL, IT, και BG), ενώ οι πιο πρόσφατες τάσεις ( ) στην EL και στη SI, και σε ελαφρώς μικρότερο βαθμό στην IT και την HU, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Τα ποσοστά των νέων ΕΑΕΚ είναι κάπως υψηλότερα για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες: το 2012 τα ποσοστά ήταν 13,4% και 12,9% αντίστοιχα (σύνολο 13,1%). Το φαινόμενο των νέων ΕΑΕΚ οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ανεργίας των νέων και όχι στην αεργία λόγω έλλειψης εκπαίδευσης. Διάγραμμα 2: Συνολικό ποσοστό των νέων ΕΑΕΚ (ηλικίας 15-24) στα κράτη μέλη % του πληθυσμοπύ ηλικίας ΕΕ των 28 ΕΕ των 27 EA17 NL LU AT DK DE SE FI CZ SI LT MT PL FR BE EE SK UK PT HU LV CY HR RO IE ES EL IT BG Πηγή: Eurostat Τα επίπεδα πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σταδιακά μειώνονται. Το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) διαμορφώθηκε στο 12,7% το 2012, από το 13,4% του προηγούμενου έτους. Η ΠΕΣ παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα, δεδομένου ότι αφορά περίπου 5,5 εκατομμύρια άτομα, άνω του 40% των οποίων είναι άνεργοι. Το 2012 σε 12 κράτη μέλη, το ποσοστό ήταν χαμηλότερο από το στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ύψους 10%. Το ποσοστό ΠΕΣ ήταν υψηλότερο στην ES, την PT και τη MT με ποσοστά πάνω από 20%. Η Ευρώπη σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο προς το στόχο επίτευξης ενός ποσοστού πρόσβασης στην τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση ύψους τουλάχιστον 40% έως το Το 2012, το ποσοστό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 35,7%. Παρά την κρίση, τα ποσοστά απασχόλησης έχουν βελτιωθεί περαιτέρω σε πολλά κράτη μέλη, κυρίως λόγω της αύξησης των ποσοστών απασχόλησης των ηλικιωμένων εργαζομένων 4

5 και των γυναικών (ηλικίας 55-64). Μεταξύ 2008 (2ο τρίμηνο) και 2013 (2ο τρίμηνο), το ποσοστό απασχόλησης της ΕΕ των 28 για τον πληθυσμό ηλικίας αυξήθηκε από 70,7% σε 71,9%, αν και παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών. Τα ποσοστά απασχόλησης αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην CZ, τη MT, τη LT και την HU, ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη DK (αλλά από ένα πολύ υψηλό επίπεδο), την IE και την HR. Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης έχουν βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική διαφορά σε σύγκριση με την απασχόληση των ανδρών: 12,1 ποσοστιαίες μονάδες κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013 (τα σχετικά ποσοστά για τους άνδρες και τις γυναίκες ανέρχονται σε 78% και 65,9% αντίστοιχα). Οι διαφορές μεταξύ των φύλων στα ποσοστά απασχόλησης είναι ιδιαίτερα υψηλές σε αρκετά νότια κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η EL, η IT και η PT. Ορισμένες άλλες χώρες παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά γυναικείας απασχόλησης, αλλά ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από εκτεταμένη γυναικεία μερική απασχόληση π.χ. κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013 στις NL (77,3%), στη DE (46,5%) και στην AT (45,6%). Το ποσοστό απασχόλησης εξακολουθεί να παρουσιάζει αρνητική τάση, μια ισχυρή αντιστροφή της οποίας θα ήταν απαραίτητη για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της τάξεως του 75% για τους άνδρες και τις γυναίκες ηλικίας ετών. Από την αρχή της κρίσης, τα ποσοστά απασχόλησης στην ΕΕ των 28 μειώθηκαν κατά σχεδόν 2 ποσοστιαίες μονάδες, σε μόλις 68% μέχρι το τέλος του 2012 (Διάγραμμα 3). Έκτοτε, τα αριθμητικά στοιχεία έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω. Μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2012 και του 2013, τα ποσοστά απασχόλησης μειώθηκαν κατά 0,6 π.μ. στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,42 π.μ. στην ΕΕ των 28. Διάγραμμα 3: Εξέλιξη των ποσοστών απασχόλησης στην ΕΕ των 28 και στις χώρες της ζώνης του ευρώ σε σχέση με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» (ομάδα ηλικίας μεταξύ 20-64) Σημείωση: Τα ποσοστά απασχόλησης για το 2000 και το 2001 αναφέρονται στην ΕΕ των 27 και όχι στην ΕΕ των 28 τα αριθμητικά στοιχεία του 2013 αφορούν το δεύτερο τρίμηνο Πηγή: Eurostat (ΕΕΔ) και στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 5

6 Τα κέρδη και οι απώλειες στην απασχόληση κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν έχουν κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Ενώ τα ποσοστά ανδρικής απασχόλησης (20-64) έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 3 ποσοστιαίες μονάδες από το 2008 (από 77,9% το 2008 σε 74,5% το 2012), η γυναικεία απασχόληση σημείωσε μόνο οριακή πτώση και μάλιστα έχει ελαφρώς αυξηθεί κατά το τελευταίο έτος. Οι αυξήσεις ήταν σημαντικές για τους ηλικιωμένους εργαζομένους (3,3 ποσοστιαίες μονάδες από το 2008 φτάνοντας το 48,8% το 2012), με σημαντικές αυξήσεις σε BE, DE, FR, IT, LU, HU, NL και PL), ιδίως για τις γυναίκες (5,0 ποσοστιαίες μονάδες). Όσον αφορά τα επίπεδα της εκπαίδευσης, η μείωση της απασχόλησης ήταν μεγαλύτερη στους εργαζόμενους με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης και μικρότερη στους εργαζόμενους με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Το ποσοστό απασχόλησης των υπηκόων τρίτων χωρών (20-64) στην ΕΕ των 28 μειώθηκε από 58,5% το 2010 σε 56,8% το Όσον αφορά τις τάσεις της απασχόλησης κατά τομέα, μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2012 και του 2013, οι μεγαλύτερες απώλειες είχαν καταγραφεί στον τομέα των κατασκευών (-4,5%), της γεωργίας (-1,5%) και της μεταποίησης (-1,2%). Οι αυξήσεις στον τομέα των ΤΠΕ ήταν ιδιαίτερα μεγάλες (+2,5%). Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν επιζήμια για τη μόνιμη απασχόληση, το μεγαλύτερο βάρος της προσαρμογής έπεσε κυρίως στις προσωρινές θέσεις εργασίας (μη ανανέωση). Τέλος, η πλήρης απασχόληση διανύει την τέταρτη συνεχή χρονιά ύφεσης, η οποία εκφράζεται σε κάτω από 8,3 εκατομμύρια (-4,6%) από το τελευταίο τρίμηνο του Αντίθετα, υπήρξε σταθερή αύξηση των θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης κατά τα τελευταία χρόνια, με 2,5 εκατομμύρια περισσότερους εργαζόμενους από το τελευταίο τρίμηνο του 2008, δηλαδή μια αύξηση της τάξεως του 6,4%. Η αύξηση της απασχόλησης καταδεικνύει αποκλίσεις μεταξύ των χωρών. Το Διάγραμμα 4 καταδεικνύει ότι οι εμπειρίες ήταν αρκετά διαφορετικές μεταξύ των κρατών μελών και ότι μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2012, η αύξηση της απασχόλησης ήταν ιδιαίτερα αρνητική στην LV, στην EL, στην LT, στην IE και στην ES. Από το δεύτερο τρίμηνο του 2012, η απασχόληση σημείωσε ανοδική πορεία στις χώρες της Βαλτικής και στην IE. Ωστόσο, επιδεινώθηκε σε αρκετές άλλες χώρες, ιδίως στην CY, στην ES, στην PT και στην HU. Συνολικά, τα επίπεδα απασχόλησης ορισμένων χωρών του «πυρήνα» της ζώνης του ευρώ (όπως και η MT) ήταν σχετικά καλά, ενώ η απασχόληση συνέχισε να μειώνεται στις νότιες χώρες της ζώνης του ευρώ όπως η IT και η ES, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη απόκλιση εντός της ζώνης του ευρώ όσον αφορά την ανεργία (βλ. ανωτέρω). Διάγραμμα 4: Αύξηση της απασχόλησης (αριθμός ατόμων) από το δεύτερο τρίμηνο του 2008, ανά κράτος μέλος 6

7 Σημείωση: Πρώτο τρίμηνο του 2013 για την HU και την HR Πηγή: Eurostat (εθνικοί λογαριασμοί), υπολογισμοί της ΓΔ EMPL Η απασχόληση είναι πιθανό να βελτιωθεί ελαφρώς στο μέλλον, κυρίως ως αποτέλεσμα των προβλεπόμενων αυξήσεων του ΑΕΠ. Επί του παρόντος, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ανέρχεται περίπου στο 1,5%, το οποίο αντιπροσωπεύει κατά προσέγγιση τον μέσο όρο από το τέλος του Μελλοντικά, σε μεσοπρόθεσμη βάση, οι διάφορες τάσεις θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των θέσεων εργασίας, ιδίως σε ορισμένους τομείς. Για παράδειγμα, η τεχνολογική πρόοδος θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ (αναμένεται να δημιουργηθούν κενές θέσεις επαγγελματιών ΤΠΕ έως το 2015), ενώ η γήρανση, παρά τους σημερινούς περιορισμούς των προϋπολογισμών της δημόσιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, είναι πιθανό να αυξήσει μεσοπρόθεσμα τη ζήτηση για επαγγελματίες υγείας και για υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγεία (το 2012 ο συνολικός αριθμός των ατόμων που προσλήφθηκαν σε επαγγέλματα του τομέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην ΕΕ των 27 είχε ήδη ανέλθει σχεδόν στο ένα εκατομμύριο). Επιπλέον, ο οικολογικός χαρακτήρας της οικονομίας ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των «πράσινων» θέσεων εργασίας (ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων έχει αυξηθεί από 2,4 εκατομμύρια το 2000 σε 3,0 εκατομμύρια το 2008 και εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3,4 εκατομμύρια το 2012). Σε άλλους τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως ο τομέας των μεταφορών, θα χρειαστεί επίσης να πραγματοποιηθούν σημαντικές προσλήψεις εργατικού δυναμικού μεσαίας έως υψηλής ειδίκευσης, προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση που καταγράφηκε στον τομέα των αερομεταφορών και των μεταφορών επιβατών και το υψηλό ποσοστό ηλικιωμένου προσωπικού που αναμένεται να εγκαταλείψει τον τομέα των μεταφορών έως το Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του μηχανισμού παρακολούθησης των κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ, τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη αύξηση εργαζομένων μετά τους νοσοκόμους στον τομέα των υπηρεσιών υγείας ήταν οι προγραμματιστές εφαρμογών λογισμικού και οι αναλυτές, οι διοικητικοί και οι ειδικευμένοι γραμματείς, οι εργάτες ορυχείων, οι εργάτες στον τομέα των κατασκευών και οι επόπτες κατασκευών και οι εκπαιδευτικοί δημοτικού σχολείου και προσχολικής αγωγής. 7

8 Η δυναμική της απασχόλησης προκύπτει κυρίως από την πτώση του ποσοστού εύρεσης εργασίας. Εξετάζοντας την υποκείμενη δυναμική, η πτώση του ποσοστού απασχόλησης οφείλεται τόσο στην αύξηση του ποσοστού διαχωρισμού θέσεων εργασίας όσο και στη μείωση του ποσοστού εύρεσης εργασίας, όπου το τελευταίο συνιστά, σε σχετικούς όρους, τον πιο σημαντικό παράγοντα (Διάγραμμα 5) 5. Μεταξύ 2008 και 2012, το ποσοστό εύρεσης εργασίας μειώθηκε σε 24 κράτη μέλη ενώ αυξήθηκε μόνο σε τρία (LU, DE και NL). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη DK, την CY και τη SI. Διάγραμμα 5: Το ποσοστό εύρεσης εργασίας και διαχωρισμού θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ των 27, ο ετήσιος μέσος όρος για την περίοδο Πηγή: Eurostat (ΕΕΔ), υπολογισμοί της ΓΔ EMPL Η κατάτμηση της αγοράς εργασίας εξακολουθεί να είναι σημαντική. Το ποσοστό των εκτάκτων υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από το 2011, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό τις αβέβαιες οικονομικές συνθήκες. Αυτό προστίθεται στην υπάρχουσα υψηλή ανεργία ή/και στα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής για ορισμένες ομάδες. Η απασχόληση των νέων χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά τόσο στην προσωρινή όσο και στη μερική απασχόληση, ελαφρώς πάνω από 40% και 30% (της συνολικής απασχόλησης), αντίστοιχα, το Για λόγους σύγκρισης, στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ των 28 το 2012, το ποσοστό της προσωρινής και μερικής απασχόλησης ήταν πολύ χαμηλότερο, κοντά στο 14% και στο 19% αντίστοιχα. Οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε θέσεις μερικής απασχόλησης. Το 2012, το ποσοστό εργαζομένων μερικής απασχόλησης για τις γυναίκες ήταν 31,9%, σε σύγκριση με 8,4% για τους άνδρες, με τις NL, το UK, την DE, την AT και το BE να καταγράφουν όλες ποσοστό άνω του 40% των γυναικών που εργάζονται με μερική απασχόληση μειώνοντας σημαντικά τα ποσοστά απασχόλησης που υπολογίζονται σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Στην παρούσα συγκυρία, οι θέσεις προσωρινής και μερικής απασχόλησης ενδέχεται να συμβάλουν ακούσια, σε ορισμένο βαθμό, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ενδέχεται να χρησιμεύσουν ως εφαλτήριο για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου ή/και πλήρους απασχόλησης (π.χ. για 5 Το ποσοστό εύρεσης εργασίας ορίζεται ως ο λόγος μεταξύ του αριθμού των ατόμων που ξεκινούν να εργάζονται σε νέες θέσεις εργασίας και εκείνων που είναι άνεργοι. Το ποσοστό διαχωρισμού θέσεων εργασίας είναι ο λόγος του αριθμού των ατόμων που εγκατέλειψαν τις θέσεις εργασίας τους προς τον αριθμό των ατόμων που εργάζονται. 8

9 τους νέους). Η κατάτμηση μπορεί επίσης να προκύψει λόγω επίμονων αποκλίσεων στις αμοιβές των δύο φύλων και χαμηλών ποσοστών μετάβασης από λιγότερο σε περισσότερο προστατευμένες συμβατικές μορφές εργασίας. Αυτό λειτουργεί εις βάρος των ομάδων που συνήθως εργάζονται με καθεστώς συμβάσεων ορισμένου χρόνου, που είναι κυρίως οι νέοι. Η αντιστοίχιση των θέσεων εργασίας στην αγορά εργασίας είναι υποβαθμισμένη σε πολλά κράτη μέλη. Αν και το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας δεν έχει μεταβληθεί πολύ κατά τα τελευταία τρία χρόνια κατά μέσο όρο, παρατηρήθηκε αύξηση της ανεργίας, υποδηλώνοντας επιδείνωση της αντιστοίχισης των θέσεων εργασίας στην αγορά εργασίας. Η καμπύλη Beveridge (Διάγραμμα 6) δείχνει ότι η διαρθρωτική ανεργία έχει αυξηθεί από περίπου τα μέσα του Για τα περισσότερα κράτη μέλη οι καμπύλες Beveridge εμφανίζουν επιδείνωση, με εξαίρεση τη DE ειδικότερα. Αυτή η συνολική αρνητική τάση οφείλεται κυρίως στην αυξανόμενη αναντιστοιχία δεξιοτήτων 6, που υποδεικνύει ότι η έλλειψη ευκαιριών στην αγορά εργασίας η οποία συνδέεται με την οικονομική κρίση, δημιουργεί φαινόμενα υστέρησης που πρέπει να αντιμετωπισθούν με επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και με πιο αποτελεσματική αντιστοίχιση των θέσεων εργασίας στην αγορά εργασίας. Διάγραμμα 6: Καμπύλη Beveridge, ΕΕ των 27, ο τρίμηνο ο τρίμηνο Σημείωση: Ως ΔΕΕΔ (κάθετος άξονας) νοείται «ο δείκτης έλλειψης εργατικού δυναμικού», που προέρχεται από τα αποτελέσματα έρευνας για τις επιχειρήσεις της ΕΕ (% των μεταποιητικών επιχειρήσεων που υποδεικνύουν την έλλειψη εργατικού δυναμικού ως παράγοντα περιορισμού της παραγωγής) Πηγή: Eurostat Ο αυξανόμενος αριθμός των ανέργων, το αυξανόμενο ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων και η συνακόλουθη μείωση της αποτελεσματικότητας σχετικά με την αντιστοίχιση των θέσεων εργασίας, θέτουν σοβαρές προκλήσεις στις ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας (ΕΠΑΕ) και στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ). Ενώ ορισμένα κράτη μέλη έχουν αυξήσει τα κονδύλια που διατίθενται στις ΕΠΑΕ και τις ΔΥΑ, άλλα έχουν προβεί σε μείωσή τους, αποσκοπώντας στην ικανοποίηση των στόχων της δημοσιονομικής εξυγίανσης και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των ΔΥΑ. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν επίσης βελτιώσει τις εργασιακές διαδικασίες εντός των ΔΥΑ. 6 «Εξελίξεις στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη, 2013», Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 9

10 Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην αγορά εργασίας φαίνεται να έχουν αντίκτυπο στις μεταναστευτικές ροές στην ΕΕ σε τρία διαφορετικά επίπεδα: μείωση της μετανάστευσης από τρίτες χώρες στην ΕΕ (-3,7% μεταξύ 2010 και 2011), αύξηση της μετανάστευσης από την ΕΕ σε τρίτες χώρες (+14% μεταξύ 2010 και 2011, το 90% των οποίων προέρχονται από την ES, το UK, τη FR, την IE, την PT και την CZ και αφορούν ως επί το πλείστον μετανάστες που επιστρέφουν και όχι υπηκόους) και αλλαγή όσον αφορά τις μορφές μετανάστευσης εντός της ΕΕ («κινητικότητα εντός της ΕΕ»). Η κινητικότητα των εργαζομένων εντός της ΕΕ φαίνεται να εξαρτάται όλο και περισσότερο από παράγοντες παρώθησης, και όχι από παράγοντες προσέλκυσης που κυριαρχούσαν στο παρελθόν. Συνολικά, παρά την ισχυρή αύξηση της κινητικότητας από τα νότια κράτη μέλη προς άλλες χώρες της ΕΕ (π.χ. UK και DE) σε σχετικές τιμές, οι απόλυτες τιμές παραμένουν σχετικά χαμηλές σε σύγκριση με το μέγεθος του εργατικού δυναμικού (και του ποσοστού των ανέργων) στις νότιες χώρες της ΕΕ, καθώς και με τις πολύ μεγαλύτερες ροές κινητικότητας από τα ανατολικά και κεντρικά κράτη μέλη, τα οποία παραμένουν οι κυριότερες χώρες προέλευσης των ατόμων που μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσφορά δεξιοτήτων υστερεί σε σχέση με τις αλλαγές στη ζήτηση δεξιοτήτων. Πολλές τάσεις, ιδίως η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές (που έχουν ως επίκεντρο τις δεξιότητες), οδήγησαν σε σταδιακές αλλαγές στη ζήτηση εργατικού δυναμικού. Η σχετική ζήτηση για εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης αυξήθηκε γενικώς, εις βάρος των εργαζομένων μεσαίας ή χαμηλής ειδίκευσης («ζήτηση εργατικού δυναμικού με αναβαθμισμένες δεξιότητες»). Υπήρξε επίσης αλλαγή στη σχετική σημασία των τύπων δεξιοτήτων, με τις δεξιότητες που σχετίζονται με τον τομέα των ΤΠΕ και τις μη τεχνικές δεξιότητες (soft skills) να καθίστανται πιο σημαντικές για ένα μεγάλο αριθμό επαγγελμάτων. Μολονότι με την πάροδο του χρόνου, παρατηρείται αύξηση στα μέσα επίπεδα εκπαίδευσης και ως εκ τούτου στην «ποιότητα» της προσφοράς δεξιοτήτων, οι δεξιότητες που κατέχουν οι εργαζόμενοι δεν συμβαδίζουν με τη ζήτηση δεξιοτήτων. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο, καθώς οι τάσεις για τη συμμετοχή στη διά βίου μάθηση βρίσκονται σε αρνητική κλίση σε διάφορα κράτη μέλη, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών στη σχετική ζήτηση και την προσφορά δεξιοτήτων, οι ευκαιρίες απασχόλησης για τους εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης είναι καλύτερες από ό,τι για τους εργαζόμενους μέσης και χαμηλής εξειδίκευσης. Οι προβλέψεις για την αγορά εργασίας επιβεβαιώνουν την εν λόγω τάση για τα επόμενα χρόνια 7. Το αναπτυξιακό δυναμικό και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης απειλούνται από τις διαρθρωτικές αδυναμίες στη βάση δεξιοτήτων. Τα πρόσφατα στοιχεία 8 καταδεικνύουν ότι περίπου το 20% του ενεργού πληθυσμού έχουν μόνο πολύ χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, και σε ορισμένες χώρες (ES, IT) το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο. Μόνο λίγες χώρες (FI, NL, SE) παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό ατόμων με πολύ καλές δεξιότητες, ενώ οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν καταφέρνουν να πλησιάσουν τα επίπεδα των χωρών με τις κορυφαίες επιδόσεις εκτός Ευρώπης (όπως η Ιαπωνία ή η Αυστραλία). Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Ευρώπη δεν επενδύει αποτελεσματικά στον τομέα της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, γεγονός το οποίο συνιστά απειλή για τη μεσοπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της και την απασχολησιμότητα ενός μεγάλου ποσοστού του εργατικού δυναμικού. Δέκα κράτη μέλη έχουν μειώσει τις δαπάνες για την εκπαίδευση σε απόλυτους όρους (DK, IE, EL, 7 Για παράδειγμα, «Μελλοντική προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων στην Ευρώπη», Neelie. 8 Τον Οκτώβριο του 2013, ο ΟΟΣΑ και η Επιτροπή κυκλοφόρησαν τα αποτελέσματα μιας νέας έρευνας για τις δεξιότητες των ενηλίκων (PIAAC), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΟΟΣΑ. 10

11 ES, IT, CY, HU, PT, SK και UK) και 20 κράτη μέλη έχουν μειώσει το σχετικό ποσοστό του ΑΕΠ που επενδύουν στην εκπαίδευση. Οι μισθολογικές εξελίξεις εξυπηρετούν τις ανάγκες επανεξισορρόπησης. Κατά την περίοδο της κρίσης, δημιουργήθηκαν σημαντικές εξωτερικές ανισορροπίες εντός της ΕΕ, και ιδίως στη ζώνη του ευρώ. Πιο πρόσφατα, η δυναμική του κόστους εργασίας ανά μονάδα υποστηρίζει την εξωτερική επανεξισορρόπηση (Διάγραμμα 7). Επιπλέον, η εξέλιξη του πραγματικού κόστους εργασίας προσαρμόζεται σύμφωνα με τις θέσεις στην αγορά εργασίας των διαφόρων χωρών. Είναι σημαντικό ότι οι μισθολογικές εξελίξεις εξακολουθούν να είναι συνεπείς με την ανάγκη προσαρμογής των εξωτερικών ανισορροπιών και μείωσης της ανεργίας. Εφόσον συνεχιστεί η εν λόγω συνέπεια, οι πρόσφατες μισθολογικές αυξήσεις στις «πλεονασματικές» χώρες ενδέχεται να ενισχύσουν γενικά τη συνολική ζήτηση 9. Διάγραμμα 7: Εξέλιξη του ονομαστικού κόστους εργασίας ανά μονάδα στη ζώνη του ευρώ DE FI FR LU IT ES SK CY EE º τρίμηνο º τρίμηνο º τρίμηνο Σημείωση: Δεν διατίθενται τριμηνιαία στοιχεία για την EL τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν για την EL ήταν στα τέλη του Πηγή: Οι υπολογισμοί της ΓΔ EMPL βασίζονται σε στοιχεία της Eurostat Η μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα και η συγκράτηση των μισθών συνέβαλαν μόνο με αργούς ρυθμούς και ανεπαρκώς στην εξέλιξη των τιμών. Εν μέρει, αυτή η ανεπαρκής μετακύλιση μπορεί να εξηγηθεί από την ταυτόχρονη αύξηση των έμμεσων φόρων και των διοικητικά καθοριζόμενων τιμών λόγω της δημοσιονομικής εξυγίανσης 10. Η μείωση του ονομαστικού κόστος εργασίας ανά μονάδα λόγω της κλιμάκωσης των τιμών έχει οδηγήσει σε μειώσεις στα ποσοστά του εισοδήματος από εργασία σε πολλά κράτη μέλη, ιδίως 9 Βλ. π.χ. "Is Aggregate Demand Wage-Led or Profit-Led? National and Global Effects", International Labour Office, Conditions of Work and Employment Series No. 40, Geneva, («Η συνολική ζήτηση εξαρτάται από τους μισθούς ή το κέρδος; Εθνικές και παγκόσμιες επιπτώσεις», Διεθνές Γραφείο Εργασίας, Συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, Σειρά αριθ. 40, Γενεύη, Βλ. Τριμηνιαία έκθεση για τη ζώνη του ευρώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόμος 12, τεύχος 3,

12 στην ES, την PT και την EL. Η προκύπτουσα αύξηση των περιθωρίων κέρδους δεν συνοδεύθηκε από αύξηση των επενδύσεων. Η φορολογική επιβάρυνση παραμένει υψηλή σε πολλά κράτη μέλη. Η υψηλή και σε ορισμένες περιπτώσεις αυξανόμενη φορολογική επιβάρυνση, ιδίως για τους χαμηλόμισθους ή για όσους συνεισφέρουν δεύτερο εισόδημα σε ένα νοικοκυριό, εξακολουθεί να συνιστά πρόβλημα σε ένα σημαντικό αριθμό κρατών μελών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των χαμηλόμισθων (67% του μέσου μισθού), η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης μεταξύ 2008 και 2010 στις περισσότερες χώρες ακολουθήθηκε από αύξηση κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη (με εξαίρεση το UK, τις NL, τη PT, τη SI και την FI). Τα επίπεδα του 2012 κυμάνθηκαν από 20% ή και λιγότερο στη MT και στην IE, έως πάνω από 45% στο BE, στη DE, στη FR και στην HU. Το διάστημα , οι αυξήσεις του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που επικεντρώνονταν στα υψηλότερα εισοδήματα, συνεχίστηκαν σε 11 κράτη μέλη 11. Οι αλλαγές στη συνολική φορολογική επιβάρυνση προκλήθηκαν κυρίως από τον ΦΕΦΠ (Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων), όπου διαπιστώθηκαν αυξήσεις σε 19 (από τα 26) κράτη μέλη (Διάγραμμα 8 Σημ.: άγαμοι εργαζόμενοι, άνευ τέκνου). Οι αυξήσεις στον ΦΕΦΠ ήταν ιδιαίτερα μεγάλες στην IE, την HU και την EL. Υπολογίζοντας από κοινού τον ΦΕΦΠ και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων σε 11 κράτη μέλη, το «φορολογικό βάρος για τους εργαζομένους» έχει αυξηθεί σε 18 κράτη μέλη, ενώ έχει μειωθεί για τους εργοδότες (11 χώρες με αυξήσεις του φορολογικού βάρους). Συνολικά, το επίπεδο των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των εργοδοτών έχει παραμείνει λίγο πολύ σταθερό στα περισσότερα κράτη μέλη, με λίγες εξαιρέσεις (κυρίως την FR, τη SK, την PL και την HU). Διάγραμμα 8: Μεταβολή μεταξύ 2010 και 2012 της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης βάσει σχετικών στοιχείων (67% του μέσου μισθού, άγαμοι εργαζόμενοι, άνευ τέκνου) Σημείωση: Δεν διατίθενται στοιχεία για την CY και την HR. Πηγή: ΟΟΣΑ 11 Πηγή: Garnier et al. (2103): Recent Reforms of Tax Systems in the EU: Good and Bad News. (Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις των φορολογικών συστημάτων στην ΕΕ: Καλά και κακά νέα). Έγγραφο για τη φορολογία, 39. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12

13 Η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας αποτελεί πρόκληση σε ορισμένα κράτη μέλη. Η παραοικονομική δραστηριότητα και η αδήλωτη εργασία έχουν αρνητικό αντίκτυπο που επηρεάζει τους μακρο-οικονομικούς στόχους, καθώς και την ποιότητα και την παραγωγικότητα της εργασίας και την κοινωνική συνοχή. Από μακροοικονομική άποψη, μειώνουν τα φορολογικά έσοδα (φόρος εισοδήματος και ΦΠΑ) και υπονομεύουν τη χρηματοδότηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Από μικροοικονομική άποψη, η αδήλωτη εργασία και άλλες άτυπες μορφές απασχόλησης, όπως η ψευδοαυταπασχόληση, τείνουν να στρεβλώνουν τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών, διευκολύνοντας το κοινωνικό ντάμπινγκ και αναστέλλοντας τη δημιουργία της τακτικής απασχόλησης με πλήρη κοινωνική προστασία. Προκαλεί επίσης παραγωγική ανεπάρκεια, δεδομένου ότι οι άτυπες επιχειρήσεις αποφεύγουν κατά κανόνα να προσφεύγουν σε επίσημες υπηρεσίες και επίσημες εισροές (π.χ. πίστωση) και δεν αναπτύσσονται περαιτέρω. Αν και δεν είναι άμεσα διαθέσιμα πλήρως αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την έκταση της παραοικονομίας και της αδήλωτης εργασίας, ανεπεξέργαστα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί πρόκληση σε ορισμένα κράτη μέλη 12. Η κρίση έχει αλλάξει σημαντικά τη δυναμική της ανισότητας και έχει επηρεάσει διαφορετικά τμήματα του πληθυσμού με διαφορετικούς τρόπους. Ενώ κατά μέσο όρο ο λόγος πεμπτημορίων εισοδήματος S80/S20 13 παρέμεινε σταθερός μεταξύ 2008 και 2012 στην ΕΕ των 27, παρατηρείται ευρύς κατακερματισμός και αυξανόμενη απόκλιση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών (Διάγραμμα 9). Η ανισότητα έχει αυξηθεί στα περισσότερα από τα νότια κράτη μέλη (ES, EL, IT, CY), καθώς και στην HR, την EE, την DK, την HU, την SK και ελαφρώς στην IE. Παρά την πρόσφατη πρόοδο, η ανισότητα εξακολουθεί να αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα στην BG, την LV, την PT και την RO. 12 Βλ. π.χ. Eurofound (2013), Tackling Undeclared Work in 27 European Union Member States and Norway: Approaches and Measures Since 2008 (Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία: Προσεγγίσεις και μέτρα από το 2008), Eurofound, Δουβλίνο, Hazans, M. (2011), Informal Workers Across Europe (Παράνομοι εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη), Research Paper 5912, World Bank, Washington DC. 13 Ο λόγος πεμπτημορίων εισοδήματος S80/S20 είναι ένα μέτρο της ανισότητας στην κατανομή του εισοδήματος. Υπολογίζεται ως το ποσοστό του συνολικού εισοδήματος που λαμβάνει το 20% του πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα (ανώτερο πεμπτημόριο) προς το εισόδημα που λαμβάνει το 20% του πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα (κατώτερο πεμπτημόριο). Όλα τα εισοδήματα καταγράφονται ως ισοδύναμα διαθέσιμα εισοδήματα. 13

14 Διάγραμμα 9: Η ανισότητα στην κατανομή του εισοδήματος (λόγος πεμπτημορίων εισοδήματος), NL MT DE LT UK* PT BG RO LV SI CZ FI SE AT* BE* LU FR IE* PL SK HU DK CY EE HR IT EL ES ΕΕ των 27 ΕΕ των 28 Πηγή: Eurostat, Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EΕ-SILC). *Τα στοιχεία για AT, BE, IE και UK αφορούν το 2011 και όχι το 2012, τα στοιχεία για το 2012 υπολογίζονται για την ΕΕ των 27 και την ΕΕ των 28, τα στοιχεία για την IT είναι προσωρινά. Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε σημαντικά, με τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών να αυξάνονται επίσης. Μια ισχυρή αναστροφή της τάσης θα ήταν αναγκαία για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που προβλέπει την έξοδο τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Από την αρχή της κρίσης το 2008 και το , ο αριθμός των Ευρωπαίων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έχει αυξηθεί κατά έναν ανησυχητικό αριθμό ύψους 8,7 εκατομμυρίων (με εξαίρεση την HR), επηρεάζοντας το 25,1% του πληθυσμού της ΕΕ των 28 το 2012 (Διάγραμμα 10). Ενώ παρατηρείται αύξηση στο ποσοστό του πληθυσμού που κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως στα κράτη μέλη που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση, ορισμένα κράτη μέλη αναφέρουν μείωση στα επίπεδα σχετικής φτώχειας. 14 Τα τελευταία στοιχεία των στατιστικών της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) περιλαμβάνουν εκτιμήσεις της Eurostat για την ΕΕ των 28 και την ΕΕ των 27 για το 2012 (λείπουν τα αποτελέσματα για AT, BE, IE και UK). Τα στοιχεία αναφοράς των στατιστικών SILC για το 2012 αφορούν το έτος εισοδήματος

15 Διάγραμμα 10: Εξέλιξη στο ποσοστό του πληθυσμού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE) % του πληθυσμού AT* PT PL RO NL CZ FI FR DE SK BE* UK* SE LU DK SI MT EE CY ES IE* IT HR** HU LT EL LV BG ΕΕ των 27 ΕΕ των 28** Πηγή: Eurostat, Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EΕ-SILC) Ταξινόμηση σύμφωνα με AROPE το Τα στοιχεία για το 2012 υπολογίζονται για την ΕΕ των 27 και την ΕΕ των 28, τα στοιχεία για την IT είναι προσωρινά, * Τα στοιχεία για τις AT, BE, IE και UK αφορούν το 2011 και όχι το 2012, ** Για την HR και την ΕΕ των 28 δεν υπάρχουν στοιχεία για το Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Ο ενεργός πληθυσμός είναι αυτός που έχει πληγεί περισσότερο. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός για τον πληθυσμό ηλικίας ετών αυξήθηκε σημαντικά στα δύο τρίτα των κρατών μελών τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της ανόδου των επιπέδων των νοικοκυριών χωρίς κανένα απασχολούμενο μέλος ή με χαμηλή ένταση εργασίας και της φτώχειας των εργαζομένων. Το 2012, περίπου 50 εκατομμύρια άτομα σε ηλικία εργασίας ζούσαν με λιγότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος στην ΕΕ των 28, 33,1 εκατομμύρια υπέφεραν από σοβαρή υλική στέρηση και 30,4 εκατομμύρια άτομα ηλικίας ζούσαν σε νοικοκυριά χωρίς κανένα απασχολούμενο μέλος. Διάγραμμα 11: Εξέλιξη των ποσοστών των κινδύνων της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE) από το 2005 στην ΕΕ των 28, όσον αφορά το συνολικό πληθυσμό, τα παιδιά, τον ενεργό πληθυσμό και τους ηλικιωμένους 15

16 Σύνολο Παιδιά (0-17) Σε ηλικία εργασίας (18-64) Ηλικιωμένοι (65+) Πηγή: Eurostat, Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EΕ-SILC) Μέσος όρος της ΕΕ των 27 για την περίοδο μέσος όρος της ΕΕ των 28 για την περίοδο , εκτίμηση Τα ηλικιωμένα άτομα (65 +) έχουν επηρεαστεί σχετικά λιγότερο, καθώς ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού που διατρέχουν, μειώθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη με τις γυναίκες να εξακολουθούν να επηρεάζονται περισσότερο από την φτώχεια των ηλικιωμένων από ό,τι οι άνδρες. Ωστόσο, η σχετική βελτίωση προκύπτει κυρίως από τις συντάξεις που είναι σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες, ενώ τα επίπεδα εισοδήματος του ενεργού πληθυσμού έχουν παραμείνει στάσιμα ή έχουν μειωθεί. Ο κίνδυνος της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού για τα παιδιά έχει αυξηθεί από το 2008 μαζί με την επιδείνωση της κατάστασης των γονέων τους (ως επί το πλείστον σε ηλικία εργασίας) σε περισσότερα από 20 κράτη μέλη σε σχέση με το 2008, ωστόσο τα μονογονεϊκά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (ΕΕ των 28: 47,8% το 2012) που είναι δύο φορές υψηλότερος από αυτόν των οικογενειών με δύο ενήλικες (24,4%). Παρατηρείται ότι ο σημαντικά υψηλότερος κίνδυνος φτώχειας μεταξύ των μονογονεϊκών νοικοκυριών κυμαίνεται σε όλα τα κράτη μέλη από 35% στην SI, την FI και την DK έως 78% στην BG. Ομοίως, οι οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (ΕΕ των 28: 30,9%) σε σχέση με τον πληθυσμό στο σύνολό του. Οι άνδρες που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας έχουν πληγεί πιο άμεσα από την επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας κατά την περίοδο της κρίσης. Παρόλα αυτά, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο (επίμονης) φτώχειας ή αποκλεισμού από τους άνδρες λόγω των περιόδων αδράνειας για λόγους υγείας και της μερικής απασχόλησης. Ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού το 2012 ήταν πολύ υψηλότερος (48,8%) για τους υπηκόους τρίτων χωρών (ηλικίας ετών) από ό,τι για τους ημεδαπούς (24,9%). Συνολικά, η διαφορά αυτή αυξήθηκε από 21,7 π.μ. το 2010 σε 23,9 π.μ. το Από το 2011, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει μειωθεί σε πραγματικές τιμές κατά μέσο όρο στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ. Η υποχώρηση ήταν ιδιαίτερα έντονη (πάνω από 5 ποσοστιαίες μονάδες σωρευτικά κατά τη διάρκεια των δύο ετών) σε EL, ES, IT, CY, PT και RO και πιο ήπια σε BE, CZ, DK, HU, NL, SI και SK. Σε άλλες χώρες, τα εισοδήματα των νοικοκυριών παρέμειναν στάσιμα ή αυξήθηκαν ελαφρώς. 16

17 Η σταθεροποιητική επίδραση των κοινωνικών δαπανών επί των εισοδημάτων των νοικοκυριών υποχώρησε μετά το Κατά τη διάρκεια της ύφεσης , οι κοινωνικές δαπάνες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των εισοδημάτων των νοικοκυριών στις περισσότερες χώρες της ΕΕ 15, επίσης ως αποτέλεσμα των μέτρων παροχής δημοσιονομικών κινήτρων που θεσπίστηκαν για τη διατήρηση της συνολικής ζήτησης και προέβλεπαν την κατάργηση μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης του Νοεμβρίου του Επιπλέον, οι καθαρές κοινωνικές παροχές και οι μειωμένοι φόροι συνέβαλαν θετικά στη μεταβολή του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών (ΑΔΕΝ) κατά τη διάρκεια του 2009 και τα πρώτα δύο τρίμηνα του 2010 (Διάγραμμα 12). Από τα μέσα του 2010 και έπειτα, η συνεισφορά των κοινωνικών παροχών στη μεταβολή του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών άρχισε να μειώνεται. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των μακροχρόνια ανέργων που έχασαν τα δικαιώματά τους, σε συνδυασμό με τη μερική απόσυρση, έπειτα από κάποια βελτίωση των οικονομικών προοπτικών σε ορισμένα κράτη μέλη, των μέτρων που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης. Τέλος, σε ορισμένα κράτη μέλη, η σταδιακή μείωση των επιπτώσεων των κοινωνικών δαπανών αποτύπωσε, επίσης, τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών Βλ. Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη 2012, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 16 Ομοίως 17

18 Διάγραμμα 12: Συνεισφορές στοιχείων για την ανάπτυξη του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών (ΑΔΕΝ) (EΖ των 17 και ΕΕ των 27) Πηγή: Eurostat - Τομεακοί λογαριασμοί Οι επιπτώσεις της κατανομής που προκύπτουν από τη δημοσιονομική εξυγίανση διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών. Σύμφωνα με μια μελέτη Euromod 17, ανάλογα με τον σχεδιασμό της, η δέσμη μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης επηρέασε με διαφορετικό τρόπο τα νοικοκυριά με υψηλό και χαμηλό εισόδημα. Σε μερικές χώρες, οι αρνητικές επιπτώσεις ασκούν επιπλέον πιέσεις στο βιοτικό επίπεδο, ιδίως, των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα. Άλλα κράτη μέλη, εφιστώντας ιδιαίτερη προσοχή στο κατανεμητικό προφίλ των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσής τους, κατάφεραν να αποτρέψουν το δυσανάλογο πλήγμα των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα. Οι εν λόγω διαφορές στον κατανεμητικό αντίκτυπο δημιουργήθηκαν ανεξάρτητα από τις διαφορές στο συνολικό μέγεθος των προσαρμογών. Συνολικά, έπειτα από μια κορύφωση το 2009, τα ποσοστά αύξησης των κοινωνικών δαπανών ήταν αρνητικά από το 2011 (Διάγραμμα 13).Κατά την αρχική φάση της κρίσης 17 Βλ. έγγραφο εργασίας EUROMOD Avram, Figari, Leventi, Levy, Navicke, Matsaganis, Militaru, Paulus, Rastringina, Sutherland: The Distributional Effects of Fiscal Consolidation in Nine Countries (Οι επιπτώσεις της κατανομής που προκύπτουν από τη δημοσιονομική εξυγίανση σε εννέα χώρες). Μια νέα έκδοση του εγγράφου πρόκειται να υποβληθεί σύντομα. Στις εννέα χώρες που εξετάστηκαν στη μελέτη, ο αντίκτυπος των μέτρων που βασίζονται στο εισόδημα των νοικοκυριών (π.χ. οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα και το σύστημα παροχών και οι περικοπές των μισθών που πραγματοποιήθηκαν από το 2007 έως τα μέσα του 2012) κυμαινόταν από το 1,6% του προ κρίσης διαθέσιμου εισοδήματος στην IT και το 1,9% στο UK στο 9,1% στη LV και στο 11,6% στην EL. 18

19 (μέχρι το 2009), η αύξηση των κοινωνικών δαπανών προήλθε κυρίως από τις δαπάνες της ανεργίας, αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, από άλλες λειτουργίες (ιδίως τις συντάξεις και την υγεία). Η αύξηση των κοινωνικών δαπανών αποδυναμώθηκε το 2010, γεγονός που αντικατοπτρίζει ένα συνδυασμό μέτρων παροχής δημοσιονομικών κινήτρων τα οποία λήγουν και την τυπική οδό της σταδιακής κατάργησης της αυτόματης σταθεροποίησης στις χώρες όπου παρατηρείται ανάκαμψη. Από το 2011 (Διάγραμμα 13) οι κοινωνικές δαπάνες μειώθηκαν παρά την περαιτέρω επιδείνωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών 18. Διάγραμμα 13: Συμβολή στην αύξηση των πραγματικών δημόσιων κοινωνικών δαπανών στην ΕΕ σε παροχές σε μετρητά και σε είδος ( ) Πηγή: Εθνικοί λογαριασμοί, υπολογισμοί της ΓΔ EMPL Η κρίση έχει επηρεάσει και τη δομή των δαπανών κοινωνικής προστασίας. Σε ορισμένες χώρες, ισχυρές αυξήσεις πραγματοποιήθηκαν το 2009 και το σε τομείς (όπως οι συντάξεις και οι συντάξεις αναπηρίας), στους οποίους το επίπεδο των δαπανών ήταν ήδη υψηλό και σχετιζόταν με σχετικά ασθενέστερα κοινωνικά αποτελέσματα ή αποτελέσματα στην απασχόληση (Διάγραμμα 14). Παράλληλα, σε ορισμένες χώρες, το επίπεδο των δαπανών παρέμεινε στάσιμο ή ακόμη μειώθηκε σε τομείς όπως η υγεία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι δαπάνες στέγασης ή οι οικογενειακές δαπάνες. Διάγραμμα 14: Αθροιστική συμβολή στη συνολική αύξηση της κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ των 27 ανά τομέα ( ) και στη συνολική αύξηση (πραγματική) των δαπανών κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη, ανά χώρα, Βλ. Τριμηνιαία επισκόπηση για την κατάσταση της απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ του Μαρτίου Η ανάλυση δείχνει ότι η προσαρμογή προς τα κάτω των κοινωνικών δαπανών που παρατηρείται από το 2011 εμφανίζεται εντονότερα σε σύγκριση με παρόμοια περιστατικά ύφεσης κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών. 19 Τα στοιχεία για το 2011 θα είναι διαθέσιμα σύντομα 19

20 4% 3% 2% 1% 0% % συντάξεις παροχές ανεργίας ασθένεια και αναπηρία οικογένεια κοινωνικός αποκλεισμός και στέγαση Σημείωση: συνεισφορές ανά τομέα στη συνολική αύξηση των κοινωνικών δαπανών Πηγή: ΕΣΣΚΟΠ Σε ορισμένα κράτη μέλη, η πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενδέχεται να έχει καταστεί πιο δύσκολη για τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις. Μαζί με τις επιπτώσεις της κρίσης στα εισοδήματα, οι μειώσεις στις δαπάνες της δημόσιας υγείας είναι πιθανό να επηρεάζουν το ικανοποιητικό επίπεδο πρόσβασης στις ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες, ιδίως για τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος και για τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις. Το Διάγραμμα 15 απεικονίζει το ποσοστό των ατόμων με το κατώτερο πεμπτημόριο εισοδήματος που αναφέρουν ανικανοποίητες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, επειδή η θεραπεία ήταν «πολύ ακριβή», ή επειδή ο χρόνος αναμονής ήταν υπερβολικά μεγάλος ή ήταν πάρα πολύ μακριά για να ταξιδέψουν. Ενώ για την ΕΕ των 27 συνολικά το ποσοστό αυτό αυξήθηκε μόνο σε μέτριο επίπεδο από το 2008 έως το 2011, αναφέρθηκε περαιτέρω επιδείνωση από ένα υψηλό επίπεδο πρόσβασης σε υπηρεσίες για χώρες όπως η LV, η EL, η IT και η PL, ενώ σημαντικές αυξήσεις από χαμηλά επίπεδα καταγράφηκαν σε χώρες όπως η CY, το BE, η FI, η FR και η SK. 20

21 Διάγραμμα 15: Ανικανοποίητη ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατώτερο πεμπτημόριο εισοδήματος, Πηγή: Eurostat, Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EΕ-SILC)

22 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αυτή η ενότητα 20 παρουσιάζει μια επισκόπηση των μεταρρυθμίσεων και των μέτρων που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 21 παρέχουν σταθερές πολιτικές κατευθύνσεις στα κράτη μέλη υποδεικνύοντας τον τρόπο ανταπόκρισης στις προκλήσεις της απασχόλησης και στις κοινωνικές προκλήσεις στο πλαίσιο των σημερινών τάσεων με σκοπό την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (όπως παρουσιάζεται στην ενότητα 1). Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης του 2013 καθορίζει τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις πολιτικής για τα κράτη μέλη που υποβάλλουν τα εθνικά τους μεταρρυθμιστικά προγράμματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου Τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα αξιολογήθηκαν αναλόγως και το Συμβούλιο, βάσει των προτάσεων της Επιτροπής, εξέδωσε ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Οι επιτροπές απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας αξιολόγησαν τις επιδόσεις και την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την αντιμετώπιση των σχετικών προκλήσεων μέσω της εφαρμογής του δείκτη επιδόσεων απασχόλησης (ΔΕΑ) και του δείκτη επιδόσεων για την κοινωνική προστασία (ΔΕΚΠ). Οι μετέπειτα μεταρρυθμίσεις στον τομέα της πολιτικής θα πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στηρίζει τις προσπάθειες επίτευξης των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μέσω των δράσεων καταπολέμησης της ανεργίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, προσφέροντας θέσεις πρακτικής άσκησης και μαθητείας με σκοπό την επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την εκπαίδευση, την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων. Για την προγραμματική περίοδο , η στενή ευθυγράμμιση του ΕΚΤ και των άλλων ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων με τις πολιτικές προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και η εστίαση στα αποτελέσματα των ταμείων θα ενισχύσουν το ρόλο τους ως χρηματοπιστωτικών πυλώνων της στρατηγικής. Για όλους τους τομείς που περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες, έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναπτυχθούν σχετικές μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο προόδου που σημειώνουν τόσο οι τομείς πολιτικής όσο και τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, έστω και αν σε πολλές περιπτώσεις τα πλήρη αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων δεν είναι ακόμη ορατά, δεδομένου ότι χρειάζονται συνήθως χρόνο για να υλοποιηθούν. Επίσης, η «αξία» των μεταρρυθμίσεων δεν μπορεί τυπικά να κριθεί μεμονωμένα, καθώς πολλές μεταρρυθμίσεις ενδέχεται να ληφθούν ταυτόχρονα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές αντισταθμίσεις κατά τον σχεδιασμό των πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων. 20 Αυτή η ενότητα παρέχει μια ενημέρωση για την κατάσταση όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη κοινή έκθεση για την απασχόληση και λόγω περιορισμένου χώρου, δεν είναι εξαντλητική και δεν αποσκοπεί να αναφέρει όλες τις μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα πολιτικής. 21 Απόφαση 2010/707/ΕΕ του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. 22

23 2.1 Κατευθυντήρια γραμμή για την απασχόληση αριθ. 7: Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας Τα κράτη μέλη συνέχισαν να ενισχύουν τη λήψη μέτρων στο πλαίσιο ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ΕΠΑΕ). Αρκετά κράτη μέλη αύξησαν τη χρηματοδότηση που κατανέμεται στα μέτρα ΕΠΑΕ για το 2013 (CY, IE, HR, PL, SE), ενώ άλλα τη μείωσαν (NL, SI), δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην αποδοτικότητα. Ορισμένα κράτη μέλη έλαβαν μέτρα για την ενίσχυση της αντιστοίχισης των θέσεων εργασίας (BE, BG, ES, LT) και εισήγαγαν ή ενίσχυσαν την κατάρτιση προφίλ ανέργων (FR). Η FR δημιούργησε ένα εθνικό σχέδιο για την εκπαίδευση κατά προτεραιότητα το οποίο υλοποιείται από τις ΔΥΑ: άτομα που αναζητούν εργασία λαμβάνουν εκπαίδευση κατά προτεραιότητα, για τομείς οι οποίοι δημιουργούν άφθονες θέσεις εργασίας. Το UK παρέχει μεγαλύτερη υποστήριξη στους ανέργους που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες για την εξεύρεση εργασίας μέσω πιο εξατομικευμένης βοήθειας στην αναζήτηση εργασίας αλλά ταυτόχρονα καθιστώντας πιο αυστηρές προϋποθέσεις για τη συνέχιση λήψης των επιδομάτων ανεργίας. Στην IT, οι εργοδότες που προσλαμβάνουν δικαιούχους των επιδομάτων ανεργίας δικαιούνται συμμετοχή ύψους 50% επί του υπόλοιπου της επιδότησης που θα κατέβαλλαν στους εργαζόμενους σε περίπτωση που συνέχιζαν να είναι άνεργοι. Επιπλέον, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Η προγραμματισμένη κρατική μεταρρύθμιση στο ΒΕ θα περιφερειοποιήσει περαιτέρω μια σειρά από αρμοδιότητες σε σχέση με τη δραστηριοποίηση και την παρακολούθηση των ανέργων. Η RO τροποποίησε το νόμο της περί ανεργίας, μεταξύ άλλων, εισάγοντας μια νέα κατηγορία ανέργων (μακροχρόνια άνεργοι) προκειμένου να επωφεληθούν από τις ΕΠΑΕ, όπως το κίνητρο για την κινητικότητα και την ελεύθερη εκτίμηση των ικανοτήτων τους που αποκτήθηκαν μέσω τυπικών ή μη τυπικών διαύλων. Στην HU, την HR, τη LV και τη SI, τα προγράμματα δημοσίων έργων στοχεύουν στην ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας και την παροχή στήριξης στους άνεργους οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τα επιδόματα ανεργίας. Πολλά κράτη μέλη έλαβαν μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους, την εκπαίδευση ή/και την πρόσληψη συμβούλων εργασίας (CY, CZ, DE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, NL, PL, PT, SI). Ορισμένες ΔΥΑ επικεντρώθηκαν στην παροχή περισσότερων εξατομικευμένων υπηρεσιών για τους ανέργους (SI), την προώθηση της αμοιβαίας ευθύνης (NL) και την ενίσχυση της συνεργασίας τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (PL), τους εργοδότες και τις τοπικές αρχές (HU, PT). Στη Γερμανία, η πρόθεση είναι οι προσπάθειες να εστιαστούν στους μακροχρόνια ανέργους που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες για την εξεύρεση εργασίας, μετακινώντας το προσωπικό των ΔΥΑ από κάποιες υπηρεσίες για τους βραχυχρόνια ανέργους. Στη Γαλλία, τα άτομα που αναζητούν εργασία έχουν ταξινομηθεί σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, με διαφορετικές μεθόδους παρακολούθησης για κάθε κατηγορία. Στην IE, η πρωτοβουλία για την απασχόληση «Jobpath» σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την ικανότητα των ΔΥΑ μέσω της συμμετοχής ιδιωτών τρίτων αναδόχων, της δέσμευσης για διπλασιασμό του αριθμού των κοινωνικών λειτουργών σε σχέση με τους ανέργους κατά τη διάρκεια του 2014 και της συγχώνευσης με τους οργανισμούς πρόνοιας. Στην ES και την PT, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στην ενίσχυση του ρόλου των ιδιωτικών φορέων στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μεσολάβησης για την εύρεση εργασίας. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 23

24 Εξαμήνου 2013, έχουν εκδοθεί ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τις ΕΠΑΕ και/ή τις ΔΥΑ (π.χ. βελτίωση της ποιότητας, της κάλυψης και της αποτελεσματικότητας των ΕΠΑΕ, αύξηση της απόδοσης των ΔΥΑ, εξασφάλιση καλύτερης στοχοθέτησης ή ενίσχυση στοιχείων ενεργοποίησης και εξατομικευμένων υπηρεσιών) σε 16 κράτη μέλη (BE, BG, CZ, DE, EE, ES, FR, HU, IT, LT, LU, LV, RO, SE, SI και SK). Επίσης, θεσπίστηκαν ειδικά μέτρα με σκοπό την ταχύτερη ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες, ιδίως τα άτομα με αναπηρία, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι εργαζόμενοι που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Πολλά κράτη μέλη (BG, HU, NL, PT) έλαβαν μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης στην αγορά εργασίας των μειονεκτούντων ατόμων σε ευρεία κλίμακα. Άλλες χώρες εστίασαν τις προσπάθειες σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά σε αρκετές χώρες (FI, HU, LT και MT). Η HU καθιέρωσε μια νέα αρχή και το δίκτυό της με σκοπό την παροχή μέτρων αποκατάστασης και μείωσε το κόστος εργασίας μέσω της μείωσης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Στη FI, ένα νέο πρόγραμμα προβλέπει το διορισμό ενός προσωπικού συντονιστή, ο οποίος θα παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η επίδραση του προγράμματος θα είναι πολλαπλάσια λόγω και άλλων αλλαγών: την παράταση της διάρκειας της εργασίας μερικής απασχόλησης με επίδομα ασθενείας μερικής απασχόλησης και την άμβλυνση των κριτηρίων επαγγελματικής αποκατάστασης. Στη MT, το νεοσύστατο κέντρο για την απασχόληση «Job Bridge» στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. Στη LT, περισσότερη προσοχή έχει δοθεί στη στήριξη της απασχόλησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες μέσω της βελτίωσης χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Πολλά μέτρα των ΕΠΑΕ (όπως περιγράφονται παραπάνω) στοχεύουν ειδικά στους μακροχρόνια ανέργους. Επιπλέον, η IE παρείχε περισσότερη κατάρτιση και εκπαίδευση στους μακροχρόνια ανέργους, προκειμένου να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους και άρχισε να προσφέρει επιχορηγήσεις στις επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψή τους. Ο κρατικός οργανισμός απασχόλησης της LV παρέχει υποστήριξη στους μακροχρόνια ανέργους με προβλήματα εθισμού. Η DK δημιούργησε θέσεις εργασίας κυρίως στον δημόσιο τομέα και ειδικότερα για τους μακροχρόνια ανέργους που κινδυνεύουν να χάσουν τα επιδόματά τους. Τα κράτη μέλη θέσπισαν ειδικά μέτρα για την ενσωμάτωση των ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Η DE θέσπισε ένα πρόγραμμα για την προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας των μεταναστών και τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο σύστημα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Η SE ενίσχυσε τα μέτρα της για τις ΕΠΑΕ όσον αφορά τους μετανάστες δίνοντας προτεραιότητα σε μέτρα σχετικά με τους χώρους εργασίας και παρατείνοντας τις μισθολογικές επιδοτήσεις για τα άτομα που έχουν γεννηθεί στην αλλοδαπή. Τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν την κατάσταση των νέων στην αγορά εργασίας με την έγκαιρη θέσπιση ορισμένων στοιχείων των προγραμμάτων εγγυήσεων για τους νέους. Λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης των νέων στην αγορά εργασίας, όλα τα κράτη μέλη θέσπισαν πρόσθετα μέτρα για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. Σε πολλές περιπτώσεις, τα υφιστάμενα μέτρα επεκτάθηκαν, ενισχύθηκαν οικονομικά και συμπεριέλαβαν μια ευρύτερη ομάδα-στόχο. Οι μισθολογικές επιδοτήσεις (BE, BG, EL, HU, FR, IT, PT), είτε εν όλω ή εν 24

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισμό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL. 2014GR05M9OP001 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL. 2014GR05M9OP001 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.1 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number EC decision date MS amending decision

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 904 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 2013-1-GB2-LEO05-10789 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2014 2020 ΔΕΚEMΒΡΙΟΣ 2014 v.1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ταυτότητα Επιχειρησιακού Προγράμματος...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ «ΦΤΩΧΕΙΑ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ «ΦΤΩΧΕΙΑ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ «ΦΤΩΧΕΙΑ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο «Φτώχεια», με βάση το άρθρο 4 του Νόμου 2232/1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.1.2009 COM(2009) 34 τελικό Τόµος I Εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων της στρατηγικής της Λισαβόνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008-2010 Λευκωσία Οκτώβριος 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ...4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ caritas europa ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Μία μελέτη για τις επιπτώσεις της κρίσης και της λιτότητας στους λαούς, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες ΕΛΛΑΔΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 SWD(2013) 363 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος σταθερότητας του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΑΘΗΝΑ 2005 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2003-2004...4

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη. Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Πολιτική. Δημήτριος Μπελιάς, Αθανάσιος Κουστέλιος, Μαρία Κουτίβα,

Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη. Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Πολιτική. Δημήτριος Μπελιάς, Αθανάσιος Κουστέλιος, Μαρία Κουτίβα, Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Πολιτική Δημήτριος Μπελιάς, Αθανάσιος Κουστέλιος, Μαρία Κουτίβα, Αικατερίνη Γκόλια, Ζουρνατζή Ελένη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης

Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ EL Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ Με λίγα λόγια Το 2013, με το πραγματικό ΑΕΠ να εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 23% κάτω από τα επίπεδα του 2008, οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν πληγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

To 2009 σε όλες τις εκδόσεις της EKT απεικoνίζεται λεπτομέρεια από το τραπεζογραμμάτιο των 200 ευρώ.

To 2009 σε όλες τις εκδόσεις της EKT απεικoνίζεται λεπτομέρεια από το τραπεζογραμμάτιο των 200 ευρώ. EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ To 2009 σε όλες τις εκδόσεις της EKT απεικoνίζεται λεπτομέρεια από το τραπεζογραμμάτιο των 200 ευρώ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2014 Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 E S G R I A E J E R G 2006 2 0 0 6 ESGRIA EJHERG

2006 2006 E S G R I A E J E R G 2006 2 0 0 6 ESGRIA EJHERG EL ETQXPAΪJG JEMSQIJG SQAPEFA ESGRIA EJHERG ESGRIA EJΘERG So 2007 re όkey siy ejdόreiy sgy EJS ha apeijomίfesai kepsolέqeia apό so sqapefocqallάsio sxm 20 etqώ. ESGRIA EJΘERG Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.12.2008 COM(2008) 868 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 13 Νοεµβρίου 2012 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα