Θερμο-οικονομική απόδοση Ηλιακών Αμφιθέρμων (Solar Combi) Απόστολος Ευθυμιάδης,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θερμο-οικονομική απόδοση Ηλιακών Αμφιθέρμων (Solar Combi) Απόστολος Ευθυμιάδης,"

Transcript

1 Θερμο-οικονομική απόδοση Ηλιακών Αμφιθέρμων (Solar Combi) Απόστολος Ευθυμιάδης, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ. Μηχ., μέλος του Δ.Σ του ΠΣΜΔ-Η Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Μηχανολόγων του ΤΕΕ 1 Εισαγωγή Το παρόν άρθρο αναφέρεται στα ηλιοθερμικά συστήματα συνδυασμένης θερμάνσεως (COMBI SOLAR) αμφοτέρων: ζεστού νερού χρήσεως (ΖΝΧ) και νερού θερμάνσεως. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια η οποία πρωτίστως διοχετεύεται για την παραγωγή ΖΝΧ και εν μέρει στην υποβοήθηση του συμβατικού συστήματος θερμάνσεως για την παραγωγή νερού θερμάνσεως και στη συνέχεια αποκαλούνται ως Ηλιακά Αμφίθερμα (Solar Combi). Τα συστήματα αυτά αποτελούν πλέον την νέα γενιά ηλιοθερμικής τεχνολογίας, έναντι της προηγουμένης γενιάς αποκλειστικής παραγωγής ΖΝΧ. Γνωρίζουν ευρεία διάδοση εις τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης ενώ έχει ήδη αρχίσει η εφαρμογή τους και στην χώρα μας. Λόγω της συνεχούς ανατιμήσεως των τιμών θερμικής ενέργειας της χώρας μας, με αποκορύφωμα τις τιμές του πετρελαίου θερμάνσεως, τα ηλιακά αμφίθερμα έχουν πλέον καταστεί ιδιαιτέρως οικονομικά δια την χώρα μας, όπως αποδεικνύεται εις το άρθρο αυτό. Ομως οι προκύπτοντες δείκτες διά την οικονομική απόσβεση της εγκαταστάσεως αυτής είναι της τάξεως από 7 έως 10 έτη ενώ τυχόν εσφαλμένες επιλογές διαστασιολογήσεως είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αποσβέσεις που υπερβαίνουν τα 15 έτη. Δια τον λόγο αυτό εις την παρούσα εργασία παρέχεται μεθοδολογικό πλαίσιο και εργαλεία ακριβούς υπολογισμού της ενεργειακής και οικονομικής αποδόσεως ενός ηλιο-αμφίθερμα συστήματος, βάσει των οποίων είναι δυνατόν επίσης να επιλεγεί το κατάλληλο μέγεθος συστήματος ώστε να βελτιστοποιηθούν οι προκύπτοντες οικονομικοί δείκτες. 2 Η τεχνολογία των ηλιοαμφιθέρμων 2.1 Γενική περιγραφή Σήμερα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η χρήση φυσικού αερίου για την θέρμανση χώρων στηριζόμενη υπό την ηλιακή ενέργεια, έχει καταστεί μία από τις πλέον ανταγωνιστικές μεθόδους κεντρικής θέρμανσης. Σε συνδυασμό με την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), η ηλιοαμφιθερμία είναι πλέον ανταγωνιστική του πετρελαίου θέρμανσης αλλά και του φυσικού αερίου στις εφαρμογές αυτές. Παράλληλα ο ηλιακός κλιματισμός ευρίσκεται σε ένα στάδιο ώριμης ανάπτυξης και ευρίσκει πολλές εφαρμογές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Με την χρήση της τεχνολογίας ψύξεως με απορρόφηση, είναι δυνατόν να επεκταθεί η χρήση του ηλιοθερμικού συστήματος και κατά το θέρος, εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερους βαθμούς οικονομικής αποδόσεως.. [1]

2 Σχήμα 2.1 : Σχηματική διάταξη του ηλιακού αμφιθέρμου συστήματος [2]

3 Η βασική σχεδίαση ενός ηλιακού αμφίθερμου περιλαμβάνει τα εξής : 1. Πεδίο ηλιακών συλλεκτών (m 2 ) το οποίο παρέχει θερμότητα στα θερμοδοχεία αποθηκεύσεως θερμότητας μέσω εναλλάκτη θερμότητας 2. Θερμοδοχεία αποθήκευσης θερμότητας τα οποία έχουν την ικανότητα διαστρωμάτωσης της θερμότητας, ήτοι διατηρήσεως υψηλοτέρων θερμοκρασιών στα ανώτερα στρώματα του νερού ακόμα και από τις πρώτες πρωϊνές ώρες όπου άρχεται η πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας. 3. Εσνωμάτωση ηλιακής μονάδας ελέγχου της ηλιοθερμικής μονάδας, η οποία ρυθμίζει την παροχή του ηλιοθερμικού ρευστού ώστε να επιτυγχάνονται ωφέλιμες θερμοκρασίες από τις πρώτες πρωϊνές ώρες. Στο Σχήμα 2.1 δίδεται μία γενικότερη σχηματική διάταξη του ηλιοθερμικού η οποία παρέχει θερμό νερό σε κύκλωμα θερμαντικών σωμάτων ή στοιχείων ανεμιστήρα (FANCOIL), κλιματιστικών μονάδων και σε ψύκτη απορρόφησης ο οποίος ψύχεται από υδρόψυκτο πύργο ψύξεως. Κατά το θέρος η ηλιοθερμική μονάδα παρέχει νερό θερμάνσεως σε θερμοκρασία 88 C, ενώ κατά την διάρκεια του έτους η ηλιοθερμική μονάδα προετοιμάζει θερμό νερό στους 55 με 60 C. Ο βαθμός απόδοσης του ψύκτη απορρόφησης (COP) είναι για την ονομαστική θερμοκρασία των 88 C ίσος με 0,7. Ο απαιτούμενος πύργος ψύξεως θα είναι ψυκτικής ικανότητας 85 με 90 kw. Για την λειτουργία του πύργου ψύξεως σε πλήρες φορτίο απαιτείται κατανάλωση νερού ίση με 100 λίτρα/ώρα. Από το σχήμα αυτό παρατηρείται ότι το παραγόμενο ZNX δεν έρχεται σε επαφή με το νερό θερμάνσεως αλλά διέρχεται μέσω ελικοειδούς σωλήνα (σερπατίνα) διαδοχικά από τα κάτω προς τα επάνω, αποκτώντας έτσι την απαιτούμενη θερμοκρασία χρήσεως (50 έως 55 C). Με την τεχνική αυτή επιτυγχάνεται η ικανότητα συνδυασμένης παραγωγής ΖΝΧ και νερού θερμάνσεως το οποίο κυκλοφορεί πλέον από το θερμοδοχείο προς τα θερμαντικά σώματα. Αντίθετα ο συμβατικός λέβητας παρέχει συμπληρωματική θερμότητα στο θερμοδοχείο ώστε το πάνω μέρος αυτού να διατηρείται σε ικανοποιητική θερμοκρασία. Επομένως το θερμοδοχείο της ηλιοθερμίας καθίσταται πλέον ο κόμβος πέριξ του οποίου αναχωρούν και επιστρέφουν όλα τα κυκλώματα θερμάνσεως του κτιρίου. 2.2 Οικιακές εφαρμογές Σε περίπτωση οικιακών εφαρμογών, πάλι το θερμοδοχείο καθίσταται το κέντρο της κυκλοφορίας του θερμού νερού και επομένως για την εγκατάσταση του θερμοδοχείου θα απαιτηθεί τροποποίηση του υφισταμένου κυκλώματος θερμάνσεως. Ο μελετητής καλείται να αποφασίσει το ακριβές μέγεθος του ηλιακού πεδίου ως και της χωρητικότητας του θερμοδοχείου, προκειμένου η ηλιακή αμφιθερμική εγκατάσταση να λειτουργεί στο μέγιστο βαθμό ενεργειακής αποδόσεως. Για να γίνει αυτή η βελιστοποίηση, απαιτείται να προηγηθεί η ενεργειακή προσομοίωση και απόδοση του ηλιακού στην συγκεκριμένη εφαρμογή όπως αναλύεται στη συνέχεια

4 3 Ενεργειακή ανάλυση του ηλιο-αμφι-θερμικού συστήματος 3.1 Μεθοδολογία υπολογισμού Η εκτίμηση της ενεργειακής αποδόσεως του ηλιοθερμικού συστήματος γίνεται με βάση την μεθοδολογία που προτείνεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ , η οποία στην ουσία αποτελεί μία εξειδίκευση και περαιτέρω εξέλιξη της κλασσικής μεθόδου F-Chart η οποία αναπτύχθηκε από τους S.A. Klein and W.A. Beckman την δεκαετία του 80. Η μεθοδολογία αυτή έχει κωδικοποιηθεί και διατίθεται ελευθέρως στο διαδίκτυο εις τον ιστότοπο: Η μέθοδος αυτή παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να εισάγει τα δικά του κλιματικά δεδομένα για τις μέση μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο και την μέση θερμοκρασία του μήνα. Τα βασικά σημεία της μεθοδολογίας Combisol έχουν ως εξής: Η θερμική επίδοση της ηλιοθερμικής μονάδας υπολογίζεται σε μηνιαία βάση με την σχέση : Όπου : : Q load,s Q out,s = ( ay + bx + cy² + dx² + ey3 + fx3 )*Q load,s [kwh] είναι το θερμικό φορτίο το οποίο εξυπηρετεί το ηλιοθερμικό [kwh], όπως αυτό προσδιορίζεται από τους ορισμούς του εν λόγω προτύπου oι συντελεστές a, b, c, d, e της μεθόδου f-chart οι οποίοι έχουν ως εξής : A 1,029 B -0,065 C -0,245 D 0,0018 E 0,0215 F 0 X και Y αδιάστατοι παράγοντες: Όπου : A UC ο ηloop ΔT X = A U CΟ η loop ΔΤ c cap t month / (Q load,s *1000) η επιφάνεια των συλλεκτών σύμφωνα με το πρότυπο EN [m²] συντελεστής απωλειών του κυκλώματος των συλλεκτών και των συναφών σωληνώσεων [W/(m².K)] ο βαθμός απόδοσης του κυκλώματος των συλλεκτών, ο οποίος λαμβάνει υπ όψιν την επιρροή του εναλλάκτη θερμότητας η θερμοκρασιακή διαφορά αναφοράς [K] c cap ο συντελεστής διόρθωσης για το μέγεθος της αποθήκης νερού. [-] - 4 -

5 tmonth η διάρκεια του μήνα σε ώρες [h] Q load,s το φορτίο που εφαρμόζεται στο ηλιοθερμικό σύστημα[kwh] Ο συντελεστής θερμικών απωλειών του κυκλώματος και των σωληνώσεων των συλλεκτών προσδιορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά των συλλεκτών και την μόνωση των σωληνώσεων, σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση : όπου: a1 a2 UL όπου: A IAM η0 ηloop UC = a1 + a UL/A συντελεστής θερμικών απωλειών του ηλιακού συλλέκτη θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή θερμικών απωλειών [W/(m².K)] συνολικός συντελεστής θερμικών απωλειών όλων των σωληνώσεων στο κύκλωμα των συλλεκτών καθώς και των συνδετήριων σωληνώσεων Y = A IAM η0 ηloop Gmonth tmonth / (Qload,s*1000) η επιφάνεια των συλλεκτών [m²] διορθωτικός συντελεστής γωνίας προσπτώσεως προς τον συλλέκτη = K50(τα) ο βαθμός απόδοσης του συλλέκτη από τις δοκιμές του συλλέκτη σύμφωνα με το πρότυπο EN βαθμός απόδοσης του κυκλώματος των συλλεκτών, λαμβάνοντας υπ όψιν και την επιρροή του εναλλάκτη θερμότητας Gmonth Μέση ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο του συλλέκτη [W/m 2 ] tsmonth Διάρκεια του μήνα σε ώρες [h] Q load,s Φορτίο που εφαρμόζεται στο ηλιοθερμικό σύστημα [kwh] 3.2 Δεδομένα υπολογισμού Για την ολοκλήρωση του ενεργειακού υπολογισμού, απαιτείται ο χρήστης να εισάγει ένα πλήθος δεδομένων εις το πρόγραμμα τα οποία συνοψίζονται ως εξής: Κλιματικά δεδομένα (μέση μηνιαία θερμοκρασία και ηλιακή ακτινοβολία του τόπου) Στοιχεία ημερησίας καταναλώσεων ΖΧΝ (σε λίτρα), την μέση θερμοκρασία του ΖΝΧ και ετησίας καταναλώσεως θερμότητας για την θέρμανση χώρων (σε kwh). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλιοθερμικού συστήματος όπως το μέγεθος του ηλιακού πεδίου (m2), τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συλλεκτών (η 0, a1, a2), τον προσανατολισμό και η κλίση των συλλεκτών, τη χωρητικότητα του θερμοδοχείου (σε λίτρα), τις απώλειες του ηλιακού κυκλώματος (%), το βαθμό αποδόσεως του εναλλάκτη θερμότητας του ηλιακού πεδίου και θερμοδοχείου, το είδος και τα χαρακτηριστικά της συμβατικής πηγής θερμότητας (τιμή καυσίμου, βαθμός αποδόσεως συμβατικού λέβητα) - 5 -

6 Δια πλείστα εκ των ανωτέρω στοιχείων παρέχονται τυπικές τιμές ώστε ο αδαής χρήστης να μπορέσει να κάνει ορθές επιλογές. Τα ανωτέρω επεξηγούνται εις την συνέχεια με μία απλή οικιακή εφαρμογή. 4 Εφαρμογή στον οικιακό τομέα 4.1 Τα δεδομένα του υπολογισμού Με βάση την ανωτέρω μεθοδολογία για κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων επιλογής προεπιλεγμένων τιμών γίνεται χρήση των ακόλουθων τιμών του συστήματος : Aσυλλέκτη 1,0 m² Επιφάνεια συλλέκτη η 0 0,8 - Από πιστοποιητικό βαθμονόμησης συλλέκτη a 1 3,5 W/(m²K) Από πιστοποιητικό βαθμονόμησης συλλέκτη a 2 0,0 W/(m²K²) Από πιστοποιητικό βαθμονόμησης συλλέκτη IAM 0,940 - Ισχύς αντλίας 41 W Εξαναγκασμένη κυκλοφορίας στο ηλιακό κύκλωμα η loop 0,90 - Βαθμός απόδοσης κυκλώματος ηλιακού Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν σε τυπικό σύστημα επίπεδων επιλεκτικών συλλεκτών με καλά μονωμένες σωληνώσεις και σχετικά καλό βαθμό απόδοσης του εναλλάκτη θερμότητας (0,9). Τα δεδομένα φορτίου ζεστού νερού χρήσης λαμβάνονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία των καταναλώσεων πετρελαίου και τα δεδομένα της ενεργειακής επιθεώρησης, όχι κατά ΚΕΝΑΚ αλλά βάσει της Υπουργικής Απόφασης Δ6/Β/οικ.11038, Ιούλιος 1999 ΦΕΚ, Β 1526 με την οποία προσδιορίζονται οι πραγματικές καταναλώσεις θερμότητας. Δια την εφαρμογή που ακολουθεί, λαμβάνεται κατοικία 150 m2 εις την οποία διαμένουν πέντε άτομα και έχει ανοιγμένη ετήσια κατανάλωση συμβατικής ενεργείας 40 kwh/m2 και ημερήσια κατανάλωση ΖΝΧ 5x50 = 250 λίτρα νερού. Βάσει των στοιχείων αυτών συμπληρώνεται ο πίνακας των δεδομένων του προγράμματος: Τοποθεσία Αθήνα Ετήσιο φορτίο θερμάνσεως χώρων (kwh) 6,000 Χρήση παθητικών ηλιακών/μηνιαία κατανομή των φορτίων ΧΩΡΙΣ χρήση παθητικών ηλιακών Ημερήσιο φορτίο ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) (λίτρα) 250 Μέση θερμοκρασία ΖΝΧ ( C) 55 Καθαρό ετήσιο φορτίο ΖΝΧ (kwh) 3,084 Θερμικές απώλειες στο σύστημα διανομής ΖΝΧ A. Ανακυκλοφορία ΖΝΧ : ΟΧΙ Ολικό ετήσιο φορτίο, θέρμανση χώρων + ΖΝΧ (kwh) 9,392 Σημείο ρυθμίσεως θερμοκρασίας εφεδρικής ( C) 60 Τύπος συλλέκτη/όνομα 001 Επίπεδος συλλέκτης, τυπικά - 6 -

7 Αριθμό στοιχείων συλλεκτών 10 Ολική επιφάνεια συλεκτών (τ.μ.) Προσανατολισμός συλλεκτών - κλίση 45 Προσανατολισμός συλλεκτών - πυξίδα 0 Ολικός όγκος θερμοδοχείων (λίτρα) 500 Υποβοηθητικός όγκος θερμοδοχείων (λίτρα) 100 Υποβοηθητική πηγή ενέργειας Πετρέλαιο Τιμή πετρελαίου ανά λίτρο 1,3 /λίτρο Απόδοση καύσεως λέβητα 80% Θερμικές απώλειες λέβητα (εκτός θερμοδοχείου ΖΝΧ) 400 W Εις τον ανωτέρω πίνακα, ελήφθη ότι η κατοικία δεν διαθέτει παθητικά ηλιακά συστήματα και επομένως το μηνιαίο φορτίο θερμάνσεως χώρων κατανέμεται με βάση τις μηνιαίες βαθμοημέρες θερμάνσεως, τις οποίες το πρόγραμμα υπολογίζει αυτομάτως βάσει των κλιματικών δεδομένων εισόδου. 4.2 Τα αποτελέσματα της ενεργειακής αναλύσεως Το πρόγραμμα Combisol δίδει ένα πλήθος ενεργειακών αποτελεσμάτων τα κυριότερα εκ των οποίων έχουν ως εξής : Καθαρή ηλιακή συνεισφορά στο φορτίο ΖΝΧ Καθαρή ηλιακή συνεισφορά στο φορτίο θερμάνσεως χώρων Ολική καθαρή ηλιακή συνεισφορά kwh 67% kwh 34% kwh 48% φορτίο ΖΝΧ (μαζί με απώλειες διανομής) φορτίο θερμάνσεως χώρων ολικό φορτίο 491 kwh/m 2 Αριθμός ημερών χωρίς χρήση βοηθητική θέρμανση Χρήση ηλεκτρισμού για αντλία ηλιακού κυκλώματος (και ελεγκτή) Χρήση ηλεκτρισμού μετατραπείσα σε θερμότητα 180 Ημέρες 108 kwh 269 kwh Ετήσια εξοικονόμηση θερμάνσεως kwh ή 1039 kwh/m 2 Ετήσια εξοικονόμηση μείον μετατραπείσα ηλεκτρική ενέργεια kwh ή 1012 kwh/m 2 Ετήσια εξοικονόμηση καυσίμου λίτρα πετρελαίου Ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρισμού -108 kwh Ετήσια εξοικονόμηση CO2 2,77 ton CO2 Ετήσια εξοικονόμηση σε

8 kwh/μήνα Τα αποτελέσματα για την κάλυψη των φορτίων με την ηλιακή ενέργεια δίδεται στο σχήμα που ακολουθεί: Load and solar contribution SOLAR SYSTEM - monthly overview Φορτίο Κάλυψη ηλιακών Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Από το σχήμα παρατηρείται ότι κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, η δυναμικότητα του ηλιοθερμικού συστήματος υπερεπαρκεί για την κάλυψη του φορτίου ΖΝΧ ενώ αντιθέτως κατά την χειμερινή περίοδο τα ηλιοθερμικά δεν δύνανται να καλύψουν το πλήρες φορτίο. Η καθαρή ετήσια εξοικονόμηση σε ευρώ, υπολογίζεται με βάση όλες τις επιμέρους καταναλώσεις ηλεκτρικής ενεργείας και μέση τιμή ηλεκτρικής κιλοβατώρας ίση με 0, Οικονομική ανάλυση Βάσει ερεύνης τιμών στο προκύπτει ότι μία ηλιοθερμική μονάδα επιφανείας συλλεκτών 10 τ.μ. και όγκου θερμοδοχείου 750 λίτρα προσφέρεται 4220 (μαζί με το ΦΠΑ). Εκτιμάται ότι τα έξοδα εγκαταστάσεως του ανωτέρω συστήματος διά νέα κατοικία ανέρχονται σε ευρώ ενώ για μία υφιστάμενη κατοικία σε ευρώ τότε Η έντοκος περίοδος αποπληρωμής της επενδύσεως αυτής προκύπτει βάσει του τύπου : Ν =ln[1 + Δ (ρ-1)/(ρ.ο)] / ln(ρ) όπου Δ είναι η αρχική δαπάνη του έργου, Ο είναι το ετήσιο οικονομικό όφελος, ρ = 1/(1+ε) και ε το επιτόκιο αναγωγής το οποίο λαμβάνεται εδώ ίσο με 5%. Επομένως εάν Δ = 6220 και το ετήσιο οικονομικό όφελος Ο = 1323 τότε η έντοκος περίοδος αποπληρωμής προκύπτει ίση με 5,5 έτη. Δια υφιστάμενη κατοικία με Δ = 8220 τότε η έντοκος περίοδος αποπληρωμής υπολογίζεται σε Ν = 7,6 έτη. Η οικονομική απόδοση αυτή είναι αρκετά ικανοποιητική βάσει του κύκλου ζωής αυτού του προϊόντος. Εάν όμως αντί του πετρελαίου θερμάνσεως γίνει χρήση του φυσικού αερίου με τρέχουσα τιμή περί το 1,0 /Nm 3 τότε προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα : Το ετήσιο οικονομικό όφελος ισούται με Ο = 689 και η απόσβεση Ν = 12,3 έτη για νεόδμητη κατοικία και Ν = 18,6 για παλαιά. Η απόδοση αυτή για τα νεόδμητα σπίτια είναι μεν ικανοποιητική από πλευράς κύκλου ζωής του προϊόντος αλλά απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και επτομερής ενεργειακή ανάλυση προκειμένου να αποφευχθούν λάθη σχεδιασμού και μειωμένη οικονομική απόδοση

9 kwh/μήνα 5 Ανάλυση ευαισθησίας ως προς το φορτίο Κλείνοντας την ανωτέρω ανάλυση σημειώνεται ότι καθοριστικής σημασίας εις την οικονομική βιωσιμότητα του έργου είναι η σχέση του μεγέθους του ηλιοθερμικού έναντι του μεγέθους των θερμικών φορτίων και ιδιαιτέρως του ΖΝΧ του οποίου η κατανάλωση διατηρείται περίπου σταθερή καθ όλη την διάρκεια του έτους. Εάν π.χ. γίνει ανάλυση ευαισθησίας του φορτίου του ΖΝΧ ως προς την ενεργειακή απόδοση σε καθαρή ηλιακή συνεισφορά (kwh/m2 συλλεκτικής επιφάνειας ηλιακού πεδίου) τότε προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας ευαισθησίας : Ημερησία κατανάλωση ΖΝΧ (λίτρα) Ηλιακή απόδοση (kwh/m2) Η τελευταία περίπτωση φορτίου ΖΝΧ των 400 λίτρων ημερησίως, επιτυγχάνεται η μεγίστη ηλιοθερμική απόδοση των 604 kwh/m2 ετησίως και απεικονίζεται εις το σχήμα που ακολουθεί. Load and solar contribution SOLAR SYSTEM - monthly overview Φορτίο Κάλυψη ηλιακών Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Εκ του σχήματος διαπιστώνεται ότι όταν το φορτίο του ΖΝΧ αυξηθεί σημαντικά, τότε η ηλιοθερμική εγκατάσταση μόλις και επαρκεί να καλύψει ένα ικανοποιητικό ποσοστό του φορτίου ΖΝΧ. Συγκριτικά με την περίπτωση φορτίου ΖΝΧ των 250 λίτρων ημερησίως, διαπιστώνεται ότι τα ηλιακά αμφίθερμα συστήματα τα οποία καλύπτουν τόσο ανάγκες του ΖΝΧ όσο και της θερμάνσεως των χώρων έχουν μειωμένη ηλιοθερμική απόδοση έναντι των ηλιοθερμικών συστημάτων αμιγούς θερμάνσεως του ΖΝΧ. Διά τον λόγο αυτό τα ηλιο-αμφιθερμικά συστήματα θα πρέπει να διαστασιολογούνται πάντα ώστε να καλύπτουν ικανοποιητικά τις ανάγκες σε ΖΝΧ και μόνον επικουρικά να καλύπτουν ανάγκες θερμάνσεως των χώρων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΕ4:

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικά κτίρια : θέρμανση και κλιματισμός με αέρα. Απόστολος Ευθυμιάδης,

Παθητικά κτίρια : θέρμανση και κλιματισμός με αέρα. Απόστολος Ευθυμιάδης, Παθητικά κτίρια : θέρμανση και κλιματισμός με αέρα Απόστολος Ευθυμιάδης, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ. Μηχ., μέλος του Δ.Σ του ΠΣΜΔ-Η Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Μηχανολόγων του ΤΕΕ 1 Εισαγωγή Εις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Έργο: Διεύθυνση: Μελετητής: Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Φίλυρο Θεσσαλονίκης Νικόλαος Σπένδας Οκτώβριος 2011 1 Περιεχόμενα: 1. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης... σελ.3 2. Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Έργο: Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

add planning Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης

add planning Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική, βάσει του νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών

Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών Κύρια περιοχή έρευνας: Παραγωγή, ιανοµή, ιαχείριση και Αποθήκευση Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Εισαγωγή Ο ήλιος αποτελεί ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Ιδιαίτερα για την Κύπρο, που διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... Error! Bookmark not defined. 2. Σχέδιο Δράσης... 8 3. Έκθεση... 8 Παράρτημα:... 10 1 Συγγραφείς: Benke,

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης - εξοικονόμηση ενέργειας

Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης - εξοικονόμηση ενέργειας Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης - εξοικονόμηση ενέργειας Απόστολος Ευθυμιάδης, Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος Ηλ/γος Μηχανικός Νικόλαος Γαλάνης, Δρ. Μηχ/γος Μηχ., Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.»

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΜΠΑ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Με θέμα: «Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας.

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ TΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ «COMBI» ΓΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ «COMBI» ΓΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ «COMBI» ΓΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Αριστοτέλης Αηδόνης, Βασιλική ρόσου, Μιχάλης Καράγιωργας. Κέντρο Ανανεώσιµων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντλίες Θερμότητας. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντλίες Θερμότητας. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντλίες Θερμότητας ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κλεΐδης Κωσταντίνος ΣΕΡΡΕΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Φυσικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή το θέμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ :

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : ΘΕΣΗ : Προκατασκευασμένο κτίριο δύο κατοικιών με υπόγειο και στεγασμένο χώρο στάθμευσης. ΟΣΜΑΑ Ο Ίκαρος, Ο.Τ. 100-4, Αετός Καρύστου, Ν. Εύβοια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Εισηγητής : Σοφιανός Απόστολος Σπουδαστές: Αναστασία Μαρτίδου Μαργκίλ Μπάσα 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ηλιακής Ενέργειας για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών SOLPOOL

Χρήση Ηλιακής Ενέργειας για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών SOLPOOL Χρήση Ηλιακής Ενέργειας για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών SOLPOOL Εθνική Έκθεση Ζήτηση και διαθέσιμο δυναμικό για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ ΕΛΛΑΔΑ D05 National

Διαβάστε περισσότερα

Οι πλέον υποσχόμενες αγορές Περιγραφή & Απεικόνιση Συγγραφή: Juan Rodriguez, Roberto Fedrizzi, έκδοση v4.0

Οι πλέον υποσχόμενες αγορές Περιγραφή & Απεικόνιση Συγγραφή: Juan Rodriguez, Roberto Fedrizzi, έκδοση v4.0 Οι πλέον υποσχόμενες αγορές Περιγραφή & Απεικόνιση Συγγραφή: Juan Rodriguez, Roberto Fedrizzi, έκδοση v4.0 Προσαρμογή στα ελληνικά ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς Bolzano-Ιταλία, 25.01.2010 Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 7: Ηλιακοί Συλλέκτες Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα