(In the) middle landscapes: balancing between strategy and detail. (Ενδιά) μεσα Τοπία: ισορροπώντας μεταξύ στρατηγικής και λεπτομέρειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(In the) middle landscapes: balancing between strategy and detail. (Ενδιά) μεσα Τοπία: ισορροπώντας μεταξύ στρατηγικής και λεπτομέρειας"

Transcript

1 (Ενδιά) μεσα Τοπία: ισορροπώντας μεταξύ στρατηγικής και λεπτομέρειας (In the) middle landscapes: balancing between strategy and detail Τα «(ενδιά)μεσα» τοπία έχουν οριστεί κυρίως ως το σύνολο εκείνο των τόπων που παρεμβάλλεται μεταξύ της αστικής και αγροτικής ζωής, ένα «σημείο τομής» με διακριτό χαρακτήρα και ποιότητες, η συζήτηση γύρω από τα οποία ξεκίνησε στις Η.Π.Α. από τον 18ο αιώνα. ε κάθε περίπτωση, συνιστούν μια ενότητα τοπίων στην οποία δύο άλλα στοιχεία συμπλέκονται για την δημιουργία αυτής, με τρόπο όχι πάντα απόλυτα δομημένο ή πετυχημένο. Υπό αυτό το πρίσμα, συναποτελούν και μια ξεχωριστή ενότητα για το ένθετο της Αρχιτεκτονικής τοπίου του περιοδικού «Ύλη και Κτίριο», η οποία ωστόσο αναφέρεται αυτήν την φορά στον ρόλο τους ως σημείο ζεύξης δύο άλλων κλιμάκων που είτε οδηγεί σε μια τρίτη - αυτής της μεσαίας - είτε απλά τις «υποδέχεται» χωρίς δυνατότητα συνένωσης τους. Τα μεσαίας κλίμακας τοπία ισορροπούν ανάμεσα σε στρατηγικές και σχεδιαστικές λεπτομέρειες, προγραμματικές χρήσεις και βιωματικές εμπειρίες, η συνένωση των οποίων προϋποθέτει γνώσεις, ευαισθησία, in situ εφαρμογή των ex situ πιέσεων (πολιτικών, οικονομικών, θεσμικών κ.α.) και κυρίως, μια προσωπική σχέση των αρχιτέκτονων τοπίου με τους χρήστες των χώρων αυτών για την καλύτερη επισήμανση και κατανόηση αναγ-κών και προβλημάτων. την κατηγορία αυτή των έργων αρχιτεκτο-νικής τοπίου θα εντάσσονταν οι τοπιακές διαμορφώσεις χώρων αναψυχής (ξενοδοχειακών συγκροτημάτων), επαγγελματικών χώρων (κτηρίων γραφείων) καθώς και συγκροτημάτων κατοικιών. Η πρώτη υποκατηγορία περιλαμβάνει τους υπαίθριους «δημόσιους» χώρους κυρίως αλυσίδων ξενοδοχείων όπως αυτά των Aldemar, Aman, Capsis, Chandris, Grecotel, Hyatt, Elounda κ.α. Για τα ξενοδοχεία τέτοιου είδους, τόσο η οικονομική δυνατότητα όσο και οι συγκεκριμένες απαιτήσεις του υψηλού πελατολογίου τους συντελούν σ ένα εκ των πραγμάτων αυξημένο ενδιαφέρον για τον εξωτερικό χώρο και τις προγραμματικές του δυνατότητες. Η παρουσίαση των τοπίων αυτών, για λόγους χωρικής έκτασης του παρόντος ενθέτου και μόνο, δεν αναλύεται περαιτέρω στην συγκεκριμένη παρουσίαση. Η δεύτερη υποκατηγορία αφορά τους περιβάλλοντες χώρους κτηρίων γραφείων και υιοθετεί στρα-τηγικές που αφενός εξασφαλίζουν την συνέχεια μεταξύ κτηριακού όγκου και περιβάλλοντος χώρου αφετέρου ποικίλλουν στην εφαρμογή τους, όπως πιστοποιούν στο ένθετο αυτό, τα παρα-δείγματα του γραφείου Greenways Χανικιάν - κορδίλης Ε.Π.Ε. : κτήρια γραφείων των εταιριών Folli-Follie, Toi&Moi και της Alpha Bank. Τέλος, στην τρίτη υποκατηγορία εντάσσονται οι διαμορφώσεις εξωτερικού περιβάλλοντος συγκροτημάτων κατοικιών κι εδώ εντάσσονται αυτές αφενός του οικιστικού συγκροτήματος «Lofos Edison» από το γραφείο μελετών αρχιτεκτονικής τοπίου SKAPE / Θ. κλαβενίτης - Μ. Κόνιαρη και αφετέρου ενός συγ-κροτήματος 14 κατοικιών στην Αντίπαρο από το αρχιτεκτονικό γραφείο doxiadis+. Οι τοπιακές διαμορφώσεις χώρων μεσαίας κλίμακας εμπεριέχουν τους προβληματισμούς και των δύο άλλων κλιμάκων, μια και η δημιουργία ενός τέτοιου «μεσαίου» σε επιφάνεια χώρου καλείται να «φιλοξενήσει» δραστηριότητες ενός κοινω-νικού συνόλου που είναι μεν πληθυσμιακά ανάλογο του χώρου αυτού, εντούτοις με ανάγκες που υπερβαίνουν την επιφάνεια του τελευταίου. Ο συγκερασμός είναι εξαιρετικά δύσκολος και τα πετυχημένα παραδείγματα αρχιτεκτονικής τοπίου στον τομέα αυτόν συγκριτικά λίγα. Ίσως το μοναδικό μέτρο αξιολόγησης της επιτυχίας τους να έγκειται στο κατά πόσο αυτά τα τοπία υπoκαθιστούν τους πλησιέστερους σ αυτά υπαίθριους δημόσιους χώρους. Φιλιώ Ηλιοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αρχιτέκτων Τοπίου_MLA Harvard University, Υποψήφια Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. photo credits: Gustafson Guthrie Nichol Ltd, GSB Inc., Resort Design Architects 242

2 αρχιτεκτονική τοπίου σε κτήρια γραφείων Corporate Landscape Design Περιγράφοντας εικόνες από φυσικά τοπία μας διακατέχει συχνά ένα συναίσθημα νοσταλγίας για βιώματα που έχουν χαθεί από τη σύγχρονη ζωή στην πόλη. Μια πόλη που διαρκώς μεταλλάσεται, προσαρμοζόμενη στην κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της εκάστοτε εποχής. Είναι άραγε εφικτό μέσα από αυτές τις μεταλλάξεις η πόλη να διατηρήσει τη φυσιογνωμία της, τη δομή της και τη σχέση της με το φυσικό περιβάλλον; Με γνώμονα την διατήρηση και ανάδειξη του υφιστάμενου φυσικού τοπίου αλλά και την ένταξη νέων επεμβάσεων «πρασίνου» στον ιστό της πόλης, καλούνται οι αρχιτέκτονες να επαναπροσδιορίσουν την έννοια του φυσικού περιβάλλοντος στη συνείδηση των κατοίκων της σύγχρονης πόλης. Η ανάγνωση ενός τοπίου προκύπτει από πληροφορίες που συλλέγει ο άνθρωπος με όλες τις αισθήσεις του και σαν παζλ ολοκληρώνουν το βίωμα του. αν μία ταινία με κοντινά και μακρινά πλάνα, εστιάζει και αφο-μοιώνει κάθε φορά στοιχεία που διεγείρουν τις αισθήσεις του, δίνοντάς τους τη μορφή ενός ολοκληρωμένου συμβάντος. Η Αρχιτεκτονική Τοπίου με τις επεμβάσεις της δημιουργεί αυτή τη χωρική αλλά και εννοιολογική συνέχεια στο δαιδαλώδες και πολύπλοκο αστικό τοπίο. Μία από τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προκλήσεις των αρχιτεκτόνων τοπίου είναι η χωροθέτηση μεγά-λων κτηριακών όγκων στο άμεσο περιβάλλον τους. Η στρατηγι-κή σχεδιασμού επιδιώκει άλλοτε τη δημιουργία συνέχειας μεταξύ των κτισμάτων και του υφιστάμενου τοπίου και άλλοτε τη δημιουργία ενός χώρου που θα αγκαλιάσει και θα συμπληρώσει το κτήριο τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά. Με αναφορά στις στρατηγικές αυτές, αναλύονται τρεις συνολικά περιπτώσεις επεμβάσεων στους περιβάλλοντες χώρους κτηρίων γραφείων από το γραφείο μελετών αρχιτεκτονικής τοπίου GREENWAYS ΧΑΝΙΚΙΑΝ- ΚΟΡΔΙΛΗ Ε.Π.Ε.. χεδιαστικά και στρατηγικά, κά-θε περίπτωση μελετάται ξεχωριστά ανάλογα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων. Η τοπογραφία, το μικροκλίμα, η υπάρχουσα χλωρίδα αλλά και ο υφιστάμενος πολεο-δομικός ιστός είναι από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν το σχεδιασμό και την εναρμόνιση της τελικής πρότασης με την αρχιτεκ-τονική επίλυση του κτηρίου. The most common strategies for the corporate landscape design aim at the creation of either a continuity between the buildings and their surroundings or a space which will embrace the building both aesthetically and functionally. That is also the case for the landscape design of three office buildings in the region of Attica by the well distinguished landscape architectural office Greenways CHANIKIAN SKORDILIS Ltd., whose architectural approach to landscape takes into account the topography, microclimate factors, the existing vegetation patterns and the characteristics of the urban grid. In the Folli Follie Headquarters building, the concept was based on the ecological approach to landscape architecture, leading to a design harmoniously in balance with the buildings architectural character. On the contrary, in the landscape design of the Alpha Bank Commercial Centre, the aim was the creation of a formalistic landscape with direct references to sculpture, becoming thus, an integral part of the overall architectural solution. Finally, in the Toi&Moi Headquarters building, despite of the fact that the design of the outdoor space is fully integrated with the buildings constructional grid, the landscape design essentially contributes to the social aspects of architecture, as it encourages social interactions with the neighborhood it belongs in. According to Mr. K. Chanikian and Mrs. S. Barbarian, both landscape architects, the aesthetics and functionality are the key elements to any architectural design. The functionality in landscape though, is determined each time by the users, rendering thus, the term more complex. It is crucial therefore, for any landscape architect, to detect the particular characteristics of the landscape he/she deals with, and enhance its qualities and dynamics, allowing for its flexibility and future evolution. Οι φωτογραφίες αποτελούν ευγενική παραχώρηση της κ. Εριέτας Αττάλη. Photo credits: Mrs. Erieta Attali. 244

3 1. Κτήριο γραφείων διοίκησης, χώρων παραγωγής και αποθήκευσης της εταιρίας Folli-Follie Οι κτηριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται στον Άγιο τέφανο Αττικής, σε μια περιοχή πευκόφυτη, με απαλή τοπογραφία. Η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως βιομηχανική ζώνη, κάτι το οποίο μαρτυρά και η ύπαρξη μεγάλων βιομηχανικών μονάδων. Επιθυμία των αρχιτεκτόνων ήταν η δημιουργία ενός πολύ καθαρού τοπίου που να πλαισιώνει τα κτίσματα, εντάσσοντάς τα παράλληλα με αρμονικό τρόπο στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. Το καθοριστικό στοιχείο για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ήταν ο πυρήνας κήπου που δημιουργούσε η χωροθέτηση των κτηριακών όγκων και με τον οποίο επικοινωνούσαν οπτικά όλοι οι πρωτεύοντες χώροι των κτηρίων. Με αφετηρία το σημείο αυτό, μια «κορδέλα» χαμηλής φύτευσης ξετυλίγεται στο χώρο με φόντο το χλοοτάπητα, εμπλουτίζοντας την φυτική παλέτα της από το γειτονικό πευκοδάσος, πλούσιο σε αρωματικά της ελληνικής χλωρίδας. Η επιφάνεια του χλοοτάπητα εξομαλύνει τις υφιστάμενες υψομετρικές διαφορές ενώ πλαισιώνεται από πεύκα, τα οποία, με τον πλούσιο υπόροφο τους, λειτουργούν περιμετρικά των εγκαταστάσεων ως σημείο ένωσης του πευκοδάσους με τη νέα χρήση γης. FOLLI FOLLIE Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου:...greenways ΧΑΝΙΚΙΑΝ- ΚΟΡΔΙΛΗ Ε.Π.Ε. Ιδιοκτήτης έργου:... FOLLI-FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. Αρχιτεκτονική μελέτη:... Μ. Κοκκίνου Α. Κούρκουλας Κατασκευή έργου:... Αχιλλεύς Τεχνική Α.Τ.Ε. Θέση:... Άγιος τέφανος, Αττική υνολική επιφάνεια έργου: τ.μ. 246

4 2. Κτήριο γραφείων Alpha Bank Το κτήριο με την αυστηρή γεωμετρική μορφή βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού, σε σημείο όπου τα οχήματα διέρχονται με μεγάλες ταχύτητες, με αποτέλεσμα μονάχα στιγμιότυπα από τον κτηριακό όγκο να γίνονται αντιληπτά από τους επιβάτες τους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη γειτνίαση του με μεγάλα κτήρια γραφείων και την ανύπαρκτη φυσική βλάστηση, οδήγησαν στην ιδέα δημιουργίας μιας «πράσινης» εισόδου στο κτήριο, μια επέμβαση ογκοπλαστική, που δανείζεται περισσότερο μορφές παρά ύλη από το φυσικό περιβάλλον. Έχοντας ως σημείο αναφοράς την τοπογραφία του αττικού τοπίου, ένας κυματοειδής χλοοτάπητας σηματοδοτεί την είσοδο του κτηρίου, συμπληρώνοντας το διάλογο κενού και πλήρους, δομημένου και αδόμητου. Τα φωτιστικά στοιχεία, σχεδιασμένα σαν γλυπτά στο πλαίσιο της μελέτης του περιβάλλοντος χώρου, δημιουργούν ένα ρυθμό κατακόρυφων στοιχείων, ευδιάκριτων καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η κατασκευή πραγματοποιήθηκε με μαύρη λαμαρίνα, διαβρωμένη και με εμφανή τα σημεία ένωσης αλλά και τις χειρόγραφες σημειώσεις από τη διαδικασία κατασκευής και τοποθέτησής της. Ο χώρος αυτός λειτουργεί πλέον σαν υπαίθριο καπνιστήριο αλλά και σημείο χαλάρωσης για τους χρήστες του κτηρίου. Παρόλο που η κυρίως φύτευση πραγματοποιήθηκε περιμετρικά των εγκαταστάσεων, η επέμβαση αυτή αγκαλιάζει όλη την είσοδο του κτηρίου και φέρνει τον κήπο μέσα σε αυτό. ALPHA BANK 248 ΘΕ Η:... ΚΑΨΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΤΕΦΑΝΟΥ, 23.5 ο χλμ. Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑ Αρχιτεκτονική Μελέτη:... ΑΕΤΕΡ-ΧΑΡΡΥ Κ. ΜΠΟΥΓΑΔΕΛΛΗ & ΥΝΕΡΓΑΤΕ... ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕ Α.Ε. υντονισμός Μελέτης:... ΜΑΡΙΑ ΡΙΖΟΥ Υπεύθυνη Μελέτης:... ΝΟΡΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ τατική Μελέτη:... Β. ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ & ΥΝΕΡΓΑΤΕ Ε.Ε Η/Μ Μελέτη:... ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ Ι. ΠΡΙΝΤΑΤΚΟ-Δ. ΑΘΑΝΑ ΕΚΟ -Κ. ΑΪΤΗ Ο.Ε Μελέτη Φωτισμού:... Dr. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΑΤ ΕΑ Ακουστική Μελέτη:... Dr. GOTTFRIED SCHUBERT Μελέτη Παθητ. Πυροπρ.:... HELMUT SCHATTENMANN Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου:... GREENWAYS ΧΑΝΙΚΙΑΝ- ΚΟΡΔΙΛΗ Ε.Π.Ε. Κατασκευή:... Α.Κ. ΠΡΑ ΙΝΟ & ΙΑ Ο.Ε.Τ.Ε. Χρόνος Κατασκευής:... ΙΟΥΛΙΟ 2007-ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2008

5 ΤΟΙ & ΜΟΙ Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου:... GREENWAYS ΧΑΝΙΚΙΑΝ- ΚΟΡΔΙΛΗ Ε.Π.Ε. Ιδιοκτήτης έργου:... TOI & MOI ΑΒΕΕ Αρχιτεκτονική μελέτη:... ΑΕΤΕΡ ΧΑΡΡΥ Κ. ΜΠΟΥΓΑΔΕΛΛΗ ΚΑΙ ΥΝΕΡ. ΑΡΧ. Α.Ε. Κατασκευή έργου:... J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Θέση:... Ν. Φιλαδέλφεια, Αττική υνολική επιφάνεια έργου: τ.μ. 3. Κτήριο γραφείων Toi&Moi Το εταιρικό αυτό κτήριο βρίσκεται σε μια περιοχή κατοικίας της Νέας Φιλαδέλφειας, σε μικρή απόσταση από τα όμορρα κτίσματα, ωστόσο αισθητά διαφοροποιημένο ως προς την μορφή αλλά και τη λειτουργία του. Η χωροθέτηση των δυο ανεξάρτητων κτηριακών όγκων αφήνει ένα ακανόνιστο σχήμα στον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος έπρεπε να αποκτήσει οντότητα σαν κήπος του συγκροτήματος, διατηρώντας παράλληλα εξωστρέφεια ως προς τη γειτονιά στην οποία καλείτο να ενταχθεί. Ως εκ τούτου, η πρόταση περιλαμβάνει στοιχεία που αντιμετωπίζουν το σχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου συνολικά αλλά και σε επιμέρους ενότητες, όπως για παράδειγμα το στοιχείο των κυπαρισσιών που σηματοδοτεί την κεντρική είσοδο, ως σημείο αναφοράς της κεντρικής όψης. Ως βασικό συνδετικό στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου λειτουργεί η διαγράμμιση, στην οποία εναλλάσσονται βότσαλο και χλοοτάπητας ακολουθώντας τον κατασκευαστικό κάνναβο του κτηρίου. Οι ορθόκλαδες Ροβίνιες δίνουν ρυθμό ως κατακόρυφα στοιχεία ενώ τα αγρωστώδη δημιουργούν κίνηση και ήχο στο χώρο. το βασικό μέτωπο προς τη γειτονιά, ξεπροβάλλουν οι ροδιές σαν γλυπτά, μια σαφής εννοιολογική αναφορά στο περιβόλι. Οι υπεύθυνοι του κτηρίου, χαρίζοντας τα ρόδια στους γύρω κατοίκους, προάγουν την κοινωνική διαδραστικότητα ενώ παράλληλα, ο κήπος αναβαθμίζει την ποιότητα των υπαίθριων χώρων της γειτονιάς. Αξίζει να σημειωθεί πως στην πλευρά αυτή δεν υπάρχει φράχτης, ενώ ο υφιστάμενος τοίχος αντιστήριξης καλύπτεται από κρεμοκλαδή φυτά, υιοθετώντας έναν ακόμη πιο εξωστρεφή χαρακτήρα. ύμφωνα με τον κ. Κ. Χανικιάν και την κ.. Μπαρμπαριάν, αρχιτέκτονες τοπίου, η λειτουργικότητα και η αισθητική των χώρων αποτελούν εν κατακλείδι το στόχο όλων των αρχιτεκτονικών επεμβάσεων. Η λειτουργικότητα όμως στο τοπίο καθορίζεται κάθε φορά από τον χρήστη και συνεπώς, αυτή η πολυεπίπεδη κατανόηση του τοπίου καθιστά την έννοια της λειτουργικότητας πολυδιάστατη στο σχεδιασμό του τοπίου. Από τα προαναφερθέντα έργα, στα κτήρια του Folli Follie την κεντρική ιδέα αποτελούσε η οικολογική προσέγγιση η οποία στη συνέχεια οδήγησε σε ένα σχεδιασμένο και λιτό τοπίο που δένει αρμονικά με την αρχιτεκτονική των κτισμάτων. Αντίθετα, στο κτήριο της Alpha Bank, ο στόχος ήταν η δημιουργία ενός τελείως φορμαλιστικού τοπίου με αναφορά περισσότερο στη γλυπτική, για να ενταχθεί στην αρχιτεκτονική επίλυση ως αναπόσπαστο πλέον κομμάτι του κτηρίου. Τέλος, στο παράδειγμα του Toi&Moi, αν και ο περιβάλλων χώρος δένει με το κτηριακό συγκρότημα βασισμένος στον κατασκευαστικό του κάνναβο, έχει μια ιδιαίτερα δυνατή κοινωνική υπόσταση. Είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να είναι προσβάσιμος από τη γειτονιά σαν κοινόχρηστος κήπος και αποτελεί πλέον το συνδετικό κρίκο μεταξύ ενός κτηριακού όγκου και της μικροκλίμακας της γειτονιάς. Γίνεται κατανοητό συνεπώς ότι αποτελεί πρωταρχικής σημασίας για τον αρχιτέκτονα τοπίου, μέσα από το σχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου, να ανιχνεύει τις ιδιαιτερότητες κάθε τοπίου, να αναδεικνύει την ποιότητα του αλλά και να τον καθιστά ευέλικτο, οραματιζόμενος τις δυναμικές εξέλιξής του. 250

6 Landscape Design of the residential complex Lofos Edison Lofos Edison is a residential estate in the municipality of Pallini, initially used as a Media Village during the Athens 2004 Olympic Games. The settlement of an area of 120 stremmas is located on a hilltop and includes high-design residences, communal gardens, a playground, a Health Club, water features and rest areas. The residents are organized around the central garden and thus, its central role in the settlement rendered its design by the renowned architectural office SKAPE of Mr. T. Sklavenitis and Mrs. M. Koniari, one of crucial importance. The landscape design of this residential complex involved the residences courtyards (access points, uses, multi-level design) as well as the common gardens (central garden, Edison street, entrance to the complex), aiming at the creation of an outdoor space in balance with the existing landscape. The core of the landscape design, the central garden, accommodates multi-cultural needs of entertainment, sports activities and leisure. The proposed vegetation strategy attempts to integrate issues of aesthetics and functionality, with open viewsheds and color transformations depending on seasonality. On account of the residents need for privacy, protection and self-sufficiency and their resulting limitations, the multi-level landscape design contributed to the creation of a series of constant transformations between enclosed and open, elevated and flattened, areas of contemplation and active participation. Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του οικιστικού συγκροτήματος Lofos Edison Ο Lofos Edison αποτελεί ένα πρότυπο οργανωμένο συγκρότημα κατοικιών στην Παλλήνη που λειτούργησε ως Χωριό Τύπου από τον οργανισμό ΑΘΗΝΑ 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο οικισμός είναι χτισμένος αμφιθεατρικά σε λόφο, με θέα προς πάσα κατεύθυνση και καταλαμβάνει έκταση 120 περίπου στρεμμάτων, τα ογδόντα από τα οποία αποτελούν τον υπαίθριο χώρο. Ο οικισμός αποτελεί έναν χώρο ελεγχόμενο και αυτόνομο, με παιδική χαρά, κτήριο HEALTH CLUB, υδάτινες διαμορφώσεις και χώρους στάσης. Οι συνολικά δεκαπέντε πολυκατοικίες και δεκαέξι μεζονέτες του συγκροτήματος οργανώνονται χωρικά γύρω από έναν κεντρικό, κοινόχρηστο κήπο, ο σχεδιασμός του οποίου ως εκ τούτου ήταν πρωταρχικής σημασίας για το γραφείο μελετών αρχιτεκτονικής τοπίου SKAPE που τον ανέλαβε. Η τοπιακή διαμόρφωση του οικιστικού αυτού συγκροτήματος περιελάμβανε τόσο τον περιβάλλοντα χώρο των κατοικιών (προσβάσεις, περιφράξεις, ιδιόκτητοι κήποι, διαχείριση επιπέδων) όσο και τους κοινόχρηστους χώρους (κεντρικός κήπος, περιμετρικά πρανή, οδός Edison, είσοδος οικισμού). τόχος της μελέτης ήταν η δημιουργία ενός περιβάλλοντα χώρου πλήρως εναρμονισμένου και ενταγμένου στο τοπίο της ευρύτερης περιοχής. Ο σχεδιασμός της διαμόρφωσης των χώρων πρασί-νου έγινε σε σχέση με τα μεγέθη των ανοιχτών χώρων, τις προβλεπόμενες χρήσεις, το εσωτερικό δίκτυο κυκλοφορίας του οικισμού και τις Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του οικιστικού συγκροτήματος Lofos Edison Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου:... SKAPE / Θ. κλαβενίτης Μ. Κόνιαρη Ιδιοκτήτης έργου:... R.E.D.S. Α.Ε. (Όμιλος Ελληνική Τεχνοδομική ΤΕΒ) Κατασκευή έργου:... ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ΤΟΠΙΟΚΑΤΑ ΚΕΥΗ Θέση:... Παλλήνη, Αττική υνολική επιφάνεια έργου: τ.μ. Δομήσιμη επιφάνεια: τ.μ. (202 διαμερίσματα μεζονέτες) Έτη κατασκευής: Αρχιτεκτονική μελέτη κατοικιών:... aa ASSOCIATES. ΑΓΙΟ ΤΡΑΤΙΤΗ & ΥΝ. ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΕΠΕ 252

7 οπτικές φυγές του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου. Παράλληλα, έγινε πρόβλεψη για τις ανάγκες αναψυχής των κατοίκων με τη δημιουργία χώρων άθλησης, περιπάτου και παιχνιδιού. Τα υλικά και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου σε συνδυασμό με την φύτευσή του αποσκοπούσαν στην δημιουρ-γία ενός περιβάλλοντος που θα ισορροπούσε μεταξύ αισθητικής και λειτουργικότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιλογή φυτικών ειδών χαρακτηριστικών του αττικού τοπίου και πλήρως προσαρμοσμένων στις τοπικές κλιματικές συνθήκες. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΕΙ Η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των οικιών επεδίωκε την δημιουργία ευχάριστων χώρων για τους κατοίκους, εξασφαλίζοντας παράλληλα την άνετη πρόσβασή τους στις οικίες. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις κατά τη σχεδίαση αποτέλεσε η υψομετρική διαφορά μεταξύ των διαφόρων επιπέδων τόσο των οικιών μεταξύ τους όσο και μεταξύ των οικιών και του δρόμου, ενώ ο διαχωρισμός μεταξύ τους επιτεύχθη μέσω φυτοφρακτών. το επίπεδο των κοινόχρηστων χώρων, ο σχεδιασμός του κεντρικού κήπου, ως ο πυρήνας του οικιστικού συγκροτήματος, στόχευε στην δημιουργία ενός οργανωμένου πάρκου που θα κάλυπτε τις ανάγκες σε αναψυχή, άθληση και παιχνίδι. Η τριμερής διαμόρφωση του πάρκου συνίστατο στην οργάνωση της εισόδου του, της κεντρικής και της βορινής πλατείας. Η κύρια είσοδος του πάρκου έχει την μορφή κύκλου απ τον οποίον ξεκινά ο άξονας που καταλήγει στην κεντρική πλατεία, με πλάτος ικανό για οχήματα εκτάκτου ανάγκης. Η κεντρική πλατεία, σε άμεση σύνδεση με την παιδική χαρά, αποτελεί τον δεύτερο χώρο ανάπαυσης του πάρκου κι έχει μορφή έλλειψης σε συνέχεια των εισερχομένων σε αυτή μονοπατιών. Τέλος, η βορινή πλατεία αποτελεί έναν οργανωμένο χώρο με υδάτινη διαμόρφωση και καθιστικά και συνδέεται με τέσσερα επιμέρους μονοπάτια, ώστε να είναι δυνατή η προσέγγισή της από τους κατοίκους όλων των γειτονικών κτιρίων. ε όλη την επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου διαμορφώθηκαν λόφοι ανώτερου ύψους 1.5 μέτρων, με στόχο την δημιουργία αναγλύφου που τονίζεται και αναδεικνύεται με τη φύτευση. Η επιλογή αυτή επηρέασε και την μελέτη αποστράγγισης του πάρκου, όπου οι τεχνικές λύσεις που επιβάλλοντο αξιοποιήθηκαν και σχεδιαστικά με καλαίσθητα αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα οι ζώνες από λευκό βότσαλο που κάλυψαν το υπόγειο δίκτυο αποστράγγισης ακολουθώντας είτε τη διάταξη της φύτευσης, είτε τη χάραξη των σκληρών επιφανειών. ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΥ Η Η φυτοτεχνική διαμόρφωση αποσκοπούσε στην δημιουργία ενός ευχάριστου χώρου από άποψη αισθητικής και λειτουργικότητας, με ανοιχτές θέες, χρωματικές εναλλαγές και περιοχές σκίασης. Η κατάλληλη επιλογή των φυτικών ειδών, πλήρως εναρμονισμένων με το φυσικό τοπίο, θα δρούσε συμπληρωματικά στις αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, αποκαλύπτοντας ή αποκρύπτοντας τη θέα από και προς τα διάφορα σημεία του συγκροτήματος. Η μελέτη της φύτευσης των ιδιόχρηστων κήπων των ισογείων των κατοικιών ήταν αρκετά ευέλικτη έτσι ώστε να επιτρέπει την μελλοντική συμπλήρωση της φύτευσης από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Περιελάμβανε περιμετρικό φυτοφράκτη γα λόγους ιδιωτικότητας, χλοοτάπητα και ποικιλία φυλλοβόλων κυρίως δένδρων, όπως μουριές, καλλωπιστικές δαμασκηνιές και ακακίες Κωνσταντινουπόλεως, ώστε κατά τους χειμερινούς μήνες να επιτρέπεται η δίοδος των ηλιακών ακτίνων. τον κεντρικό κήπο, οι επιφάνειες φύτευσης ακολούθησαν τις αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις δημιουργώντας μια αρμονική και ολοκληρωμένη πρόταση που θα εκπλήρωνε τις λειτουργικές απαιτήσεις του χώρου όπως αυτές προκύπτουν από τις ανάγκες των κατοίκων του συγκροτήματος και θα οργάνωνε τον χώρο τονίζοντας τους κύριους άξονες κυκλοφορίας μέσσα σ αυτόν. Κυρίαρχα στοιχεία στη σύνθεση αποτελούν η βασική δενδροστοιχία των Πλατάνων (Platanus orientalis) πάνω στο κεντρικό μονοπάτι, η αντίστοιχη των Λικουϊδάμβαρων (Liquidambar stiraciflua) που σηματοδοτεί την δυτική είσοδο καθώς και οι επιμέρους υποενότητες θαμνοειδών ειδών με χρωματικές εναλλαγές ανάλογα με τις εποχές του χρόνου. Η χωροθέτηση των προαναφερθέντων στοιχείων δεν είναι καθόλου τυχαία. Δημιουργεί «έγκλειστα», που κατευθύνουν τον επισκέπτη προς διάφορα σημεία του χώρου ή απομονώνει αντίστοιχα άλλους.οι τοπιακές διαμορφώσεις του οικιστικού συγκροτήματος Lofos Edison όφειλαν να εναρμονιστούν με και να αναδείξουν την επιδιωκόμενη οικιστική ανάπτυξη σε σχέση με το άμεσο φυσικό περιβάλλον της και την αρμονική ένταξη της στο τοπίο. Πρωταρχικής σημασίας για τους κ. κ. κλαβενίτη και κ. Κόνιαρη, του γραφείου SKAPE, ήταν η σύνδεση - οπτική, λειτουργική, αισθητική, οικολογική - των κατοικιών με τον κεντρικό κήπο του οικισμού. Με δεδομένη την ανάγκη εξασφάλισης της αίσθησης ιδιωτικότητας, προστασίας και αυτονομίας για τους χρήστες των χώρων αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που κάτι τέτοιο συνεπάγεται, ο πολυδιάστατος σχεδιασμός του περιβάλλοντα χώρου συνέβαλε στην δημιουργία μιας συνεχούς ροής παραστάσεων με εναλλαγές έγκλειστων και ξέφωτων, υπερυψωμένων και επίπεδων, τόπων περισυλλογής και εκτόνωσης. 254

8 Landscapes of Cohabitation in Antiparos Highly Commended in the Emerging Architecture Awards, in a ceremony held in the Royal Institute of British Architects in London last November, the new landscape project by the architectural office doxiadis+ entitled Landscapes of Cohabitation and located in Antiparos, creates a new relationship with the historical landscape of this greek island. In search of the new balance between the latter and the contemporary uses, the design of this landscape was based on two elements that informed the design process simultaneously. In the large scale, the project identified the historical pattern of the terraced landscape and the existing vegetation and tried to integrate within these structures the proposed pathways, buildings and palntings. In the small scale, addressing the need of creating a vivid landscape, typical of the complex of Cyclades where Antiparos belongs in, the architectural team developed an avant-garde planting technique: it combined new planting layouts, deriving from the existing ones, with a strategy of incorporating various species densities, depending on their location within the proposed landscape. Therefore, it allowed for the natural plant regeneration to create new dynamics between the old and the new, the manmade and the natural. Photo credits: doxiadis+, Clive Nichols, Cathy Cunliffe. Τοπία υνύπαρξης στην Αντίπαρο τις 24 Νοεμβρίου 2010, σε τελετή στο Royal Institute of British Architects στο Λονδίνο, βραβεύτηκαν οι φετινοί νικητές των Emerging Architecture Awards. Ο θεσμός, που βρίσκεται στο 12ο έτος του, οργανώνεται από το περιοδικό Architectural Review, το εγκυρότερο ίσως διεθνές περιοδικό αρχιτεκτονικής, και διακρίνει τα καλύτερα διεθνώς έργα αναδυόμενης αρχιτεκτονικής, αναδεικνύοντας τις αρχιτεκτονικές τάσεις για το μέλλον [είναι μάλλον το ανώτερο διεθνώς βραβείο πρωτοποριακού αρχιτεκτονικού έργου]. Φέτος βραβεύτηκαν 19 γραφεία: 3 με award, 3 ως Runner-up, και 13 ως Highly Commended με ομάδες από την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα, την Ισπανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον Καναδά, την Ελλάδα, την Ινδονησία, την Ινδία και την Ταϊλάνδη. Φέτος, και για 2η φορά στην ιστορία του θεσμού, βραβεύτηκε (σε επίπεδο Highly Commended) έργο από την Ελλάδα: το έργο αρχιτεκτονικής τοπίου Landscapes of Cohabitation (Τοπία υνύπαρξης) στην Αντίπαρο των doxiadis+ (ενός ελληνικού γραφείου που ασχολείται με έργα αρχιτεκτονικής και αρχιτεκτονικής τοπίου) και μάλιστα ως το μόνο έργο τοπίου που επιλέχτηκε ανάμεσα στους 19. Το έργο αφορά στον σχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου συγκροτήματος 14 κατοικιών στην θέση Πηγαδάκια της Αντιπάρου και στοχεύει στην δημιουργία μιας νέας συνθήκης στο ιστορικό τοπίο της Αντιπάρου. 256

9 Το μοναδικό τοπίο του Αιγαίου αποτελεί ιστορικά σύνθεση φυσικών και πολιτιστικών μορφών και διαδικασιών και δυστυχώς είναι κοινή παραδοχή ότι αντιμετωπίζει στις μέρες μας εκτεταμένες διαταραχές, καθώς η τουριστική οικονομία αντικαθιστά την παραδοσιακή γεωργία και την βοσκή. Δυστυχώς οι μορφές που η τουριστική οικονομία επιβάλει στο τοπίο δεν είναι «έξυπνα μελετημένες», με αποτέλεσμα ο τουρισμός να καταστρέφει την ίδια την ομορφιά που προσπαθεί να «εκμεταλλευτεί». Τοπία υνύπαρξης στην Αντίπαρο Αναζητώντας τις νέες ισορροπίες που απαιτούνται από τις σύγχρονες χρήσεις, το έργο αναστρέφει τις καταστροφικές τάσεις, προτείνοντας στην θέση της αντίθεσης μια νέα σύνθεση μεταξύ του παλιού και του νέου. Αναπτύσσει ένα νέο μοντέλο συμβίωσης της παραθεριστικής κατοικίας με το ιστορικό τοπίο αντί της αντικατάστασής του. Με γνώμονα την νέα αυτή σύνθεση, η ομάδα μελέτης έδρασε ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα. την μεγάλη κλίμακα, αναγνώρισε τις ιστορικές δομές των Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου:... doxiadis+ (Θ. Δοξιάδης, Τ. Κρεμαλή, Μ. Αντσακλή) Ιδιοκτήτης έργου:... ΟΛΙΑΡΟ Α.Ε., Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων Θέση:... Πηγαδάκια, Αντίπαρος Έτη μελέτης - κατασκευής: Αρχιτεκτονική μελέτη κατοικιών:... decaarchitecture, tala mikdashi studio τατική μελέτη:... Μ. Κυριαζής Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη:... Γ. Καβουλάκος / ΤΕΚΕΜ Ε.Π.Ε. πεζουλών, των ξερολιθιών, της τοπογραφίας, των ρεμάτων και της βλάστησης, και επέκτεινε τις δομές αυτές για να εντάξει μέσα τους όλα τα στοιχεία που συνήθως χαράσσουν το τοπίο, όπως δρόμοι, χώροι στάθμευσης, κτίσματα, πισίνες και νέες φυτεύσεις. Για παράδειγμα, ενώ συνήθως οι σύγχρονοι δρόμοι χαράσσονται σε μορφή ελιγμογραμμίας (ζιγκ-ζαγκ) «πληγώνοντας» ουσιαστικά τους λόφους, στο έργο αυτό ακολουθούν είτε την μορφή των πεζουλών είτε των ξερολιθιών, εντασσόμενοι πλήρως στο τοπίο. την μικρή κλίμακα, αντιμετωπίζοντας την ανάγκη να δημιουργη-θεί ένα πραγματικά ζωντανό κυκλαδικό τοπίο, με ενεργές φυσικές διαδικασίες που σέβεται την εναλλαγή των εποχών, η αρχιτεκτο-νική ομάδα του γραφείου doxiadis+ ανέπτυξε μια διεθνώς πρωτοπόρα τεχνική φύτευσης: συνδύασε νέες διατάξεις φυτών που προκύπτουν από ανάλυση των φυσικών φυτοκοινωνιών με μια στρατηγική διαφορετικών πυκνοτήτων, που πυκνώνει τα φυτε-μένα και αρδευόμενα από τον άνθρωπο φυτά κοντά στα σπίτια, και τα αραιώνει σταδιακά προς το τοπίο, επιτρέποντας στην φυσική αναβλάστηση να δημιουργήσει νέες και δυναμικές συν-δέσεις μεταξύ του νέου και του παλιού, του ανθρωπογενούς και του φυσικού. Για τον κ. Θ. Δοξιάδη, αρχιτέκτονα και αρχιτέκτονα τοπίου, η Ελλάδα διαθέτει τοπία τεράστιας ιστορικής, αισθητικής και οικολογικής αξίας, τα οποία για ποικίλους λόγους - πολιτικούς, οικονομικούς και θεσμικούς - δεν καταγράφονται επαρκώς και συνεπώς ούτε και προστατεύονται. Αντίθετα από τις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, στην Ελλάδα ακόμα δεν αναγνωρίζεται θεσμικά το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής τοπίου, στερώντας από την κοινωνία τα εργαλεία για την επιστημονική αντιμετώπιση του καίριου αυτού συστατικού του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της οικονομίας. Ως εκ τούτου, υπό αυτές τις συνθήκες αποτελεί μάλλον μια νότα αισιοδοξίας το αξιόλογο έργο που παράγεται από νέους επιστήμονες (και πολλές φορές βραβεύεται από την διεθνή κοινότητα) στον τομέα της αρχιτεκτονικής τοπίου, προς την κατεύθυνση της διάσωσης του χαρακτήρα και των ποιοτήτων του περιβαλλοντικού μας πλούτου. Οι φωτογραφίες αποτελούν ευγενική παραχώρηση του αρχ. γραφείου doxiadis+ και των κ. κ. Clive Nichols και κ. Cathy Cunliffe. 258

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΥΦΟΣ. Kinsterna Hotel & Spa

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΥΦΟΣ. Kinsterna Hotel & Spa APXITEKTONIKH ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΥΦΟΣ κείμενο Μαρία Νικολακοπούλου φωτογράφηση Cathy Cunliffe Kinsterna Hotel & Spa Το αρχοντικό βρίσκεται 8 Km νότια της Μονεμβασιάς και χτίστηκε σε διαφορετικές φάσεις έως τα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ-18 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ρ. Αικατερίνη Γκόλτσιου Γεωπόνος (Γ.Π.Α.)-Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

architectural profile Moustroufis Architects

architectural profile Moustroufis Architects e s t o f h o u s e s y f a m o u s a r c h i t e c t s architectural profile Moustroufis Architects Το αρχιτεκτονικό γραφείο Moustroufis Architects ιδρύθηκε το έτος 1986 από τους αρχιτέκτονες Νίκο Δ.

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόκληση της πόλης, η ηρεμία της φύσης

Η πρόκληση της πόλης, η ηρεμία της φύσης Η πρόκληση της πόλης, η ηρεμία της φύσης Σήμερα, η ποιότητα ζωής προσδιορίζεται από την ύπαρξη ισορροπίας στο χώρο όπου ζούμε. Γι αυτόν το λόγο, η σύγχρονη αρχιτεκτονική των αστικών κέντρων δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ σύνθεση ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ και τη διώροφη μορφή του

αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ σύνθεση ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ και τη διώροφη μορφή του Ο προσανατολισμός της κατοικίας συνιστά το ιδιαίτερο πλεονέκτημά της, αφού το κτίριο έχει στηθεί ακριβώς πάνω στον άξονα της κοιλάδας των Δελφών και επωφελείται από μια συγκλονιστική θέα. Ο χώρος της αυλής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

220m 2 In dark background

220m 2 In dark background 220m 2 In dark background Το διαμέρισμα βρίσκεται στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας της δεκαετίας του 1950, στο κέντρο των Αθηνών. This apartment is on the top floor of a 1950s building in the centre

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015

2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015 2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015 Ξεκινά η υποβολή έργων από Ελλάδα και Κύπρο, για τον σημαντικότερο Διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής και Design Ξενοδοχειακών Μονάδων! Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και κατασκευή κήπων e-school by agronomist.gr

Σχεδιασμός και κατασκευή κήπων e-school by agronomist.gr Σχεδιασμός και κατασκευή κήπων e-school by agronomist.gr 20/1/2013 Η διαμόρφωση πράσινων τοπίων στο αστικό περιβάλλον είναι μια δραστηριότητα ελκυστική για μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων. Όσο αυξάνεται η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Passion. Charisma. Commitment

Passion. Charisma. Commitment Charisma Passion Commitment Η BOX architects εκτός από τον τομέα της λιανικής, δραστηριοποιείται εκτενώς στο χώρο του contract. Με μια εξειδικευμένη ομάδα από επαγγελματίες του χώρου, η BOX architects

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΚΟΥΡΜΠΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλέγμα επεμβάσεων εκατέρωθεν της Ζώνης των Σταθμών Λαρίσης Πελοποννήσου Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ -ΠΑΤΗΣΙΑ

Πλέγμα επεμβάσεων εκατέρωθεν της Ζώνης των Σταθμών Λαρίσης Πελοποννήσου Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ -ΠΑΤΗΣΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΖΑΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε.Μ.Π ΜΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ε.Μ.Π ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Ε.Μ.Π ΛΑΣΚΑΡΗ ΑΝΝΑ, ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Ε.Μ.Π ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΤΕΡΕΖΑ, ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Ε.Μ.Π

Διαβάστε περισσότερα

του συγκροτήματος Dunes στην Costa Navarino

του συγκροτήματος Dunes στην Costa Navarino 224 B a r b o u n i b e a c h b a r Barbouni beach bar του συγκροτήματος Dunes στην Costa Navarino Αρχιτεκτονική μελέτη: k-studio Το Barbouni Beach Bar είναι ένα εστιατόριο-bar στην παραλία, που λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

186m 2 Memory alteration

186m 2 Memory alteration design by DIVERCITY & TRAC - principal architects NIKOLAS TRAVASAROS, CHRISTINA ACHTYPI - structural engineer Ε.Τ.Ε.S.Μ.Ε, E. Kakkava, D. Theodosiou - e/m ΕL.Τ.Ε.ΜΕ lighting designer Diathlasis Architectural

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατά της στην ελληνική αγορά ΗΕΤΕΜ δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής αρχιτεκτονικών

Τα συστήµατά της στην ελληνική αγορά ΗΕΤΕΜ δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής αρχιτεκτονικών Τα συστήµατά της στην ελληνική αγορά ΗΕΤΕΜ δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής αρχιτεκτονικών προφίλ από το 1971 και πρακτικά δηµιούργησε τον κλάδο των κατασκευών αλουµινίου µε τις σειρές ΑΤ που κυκλοφόρησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

designlab@thessaloniki

designlab@thessaloniki designlab@thessaloniki Το concept Μετά τις δυο πρώτες διοργανώσεις του (2009 και 2010), καθώς και την απολύτως επιτυχημένη, θεματική εμφάνισή του στην 42η xenia, το Design Lab, το σύγχρονο show για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. 44 ΤΕΥΧΟΣ 2/2014 www.ktirio.gr 45

ΠΕΤΡΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. 44 ΤΕΥΧΟΣ 2/2014 www.ktirio.gr 45 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Whitebox Architects - Π. Κοκκαλίδης, Α.Τριανταφυλλίδου, Α. Δρέλλα www.whitebox.gr ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Χ. Βαχλιώτης H/M MEΛETH: Conap - Α. Ψαρουδάκης TEXNIKH ETAIPΕIA

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ

UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ RUBIN MALLOWS WORLDWIDE, Inc. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AECOM Ltd ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014

1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014 1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014 Συνθεση πινακίδας παρουσίασης συνθετικά και γεωμετρικά στοιχεία Εισαγωγη στην Αρχιτεκτονικη Συνθεση Θεμα 1ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Καθηγήτρια της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π. Εικονογραφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ Συνολική άποψη της πλατείας Σολωμού από ψηλά Απόψεις της πλατείας Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Αγιοστρατίτης Αρχιτεκτων

Στέλιος Αγιοστρατίτης Αρχιτεκτων EUROKAT Όμιλος INTRAKAT Αρχιτεκτονικήμελέτη: Στέλιος Αγιοστρατίτης Αρχιτεκτων www.bluerivieralevendi.gr ΤΟ BLUE RIVIERA LEVENDI, ένα σύγχρονο συγκρότημα εξοχικών κατοικιών πάνω στη θάλασσα, ενταγμένο μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

projects ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Group ΠΑΝΟΡΑΜΑ Panorama luxury residences ΚΡΗΝΗ Μικράς Ασίας & Μοσχοπόλεως 32 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ Αδριανουπόλεως 6

projects ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Group ΠΑΝΟΡΑΜΑ Panorama luxury residences ΚΡΗΝΗ Μικράς Ασίας & Μοσχοπόλεως 32 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ Αδριανουπόλεως 6 ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Group projects οικοπεδα προσ πωληση Σάνη, Χαλκιδική ΚΡΗΝΗ Μικράς Ασίας & Μοσχοπόλεως 32 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Panorama luxury residences ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ Αδριανουπόλεως 6 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αδριανουπόλεως, Παπακυρίτση

Διαβάστε περισσότερα

CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST GROUND FLOOR FIRST FLOOR. 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US

CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST GROUND FLOOR FIRST FLOOR. 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US ACROPOLIS Top-Hill CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST ABOUT THE PROJECT - Specifications GROUND FLOOR FIRST FLOOR 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US 2 4 8 10 12 14 16 ACROPOLIS Top-Hill 1 Lykavitos

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση Αρχιτεκτονικών Κτιριολογικό Πρόγραµµα 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Τις τελευταίες ημέρες είδαμε παραδείγματα άλλων τόπων που έβαλαν το στοίχημα και το κέρδισαν. Τύχη? Όχι. Άρα: Ικανότητα, όραμα, ρίσκο, συναίνεση.

Τις τελευταίες ημέρες είδαμε παραδείγματα άλλων τόπων που έβαλαν το στοίχημα και το κέρδισαν. Τύχη? Όχι. Άρα: Ικανότητα, όραμα, ρίσκο, συναίνεση. Κυρίες κύριοι καλησπέρα σας, Τις τελευταίες ημέρες είδαμε παραδείγματα άλλων τόπων που έβαλαν το στοίχημα και το κέρδισαν. Τύχη? Όχι. Άρα: Ικανότητα, όραμα, ρίσκο, συναίνεση. Για κάποιους σχεδόν άγνωστες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες κατασκευές. µε κυρίαρχο το αλουµίνιο. Αλουµίνιο & σύγχρονες εφαρµογές - 2006

Σύγχρονες κατασκευές. µε κυρίαρχο το αλουµίνιο. Αλουµίνιο & σύγχρονες εφαρµογές - 2006 Σύγχρονες κατασκευές µε κυρίαρχο το αλουµίνιο Χωρίς αµφιβολία, το αλουµίνιο σήµερα είναι το υλικό που αναδεικνύει τα σύγχρονα κτίρια, δίνοντας την δυνατότητα στους αρχιτέκτονες να φανταστούν και να σχεδιάσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ «Ο βίος εν Ελλάδι είναι υπαίθριος, έγραψε κάποτε ο Περικλής Γιαννόπουλος. Και ήθελε, νοµίζω, µ αυτά τα λόγια του να πει

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 57438 «Δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο. Δεν κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε. Κάνουμε θέατρο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής Υπαίθρια μουσεία, Οικομουσεία, Στόχος τους open air, site museums η διάσωση - διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταµορφώσεις ενός τοπίου Χώροι δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών

Μεταµορφώσεις ενός τοπίου Χώροι δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών Μεταµορφώσεις ενός τοπίου Χώροι δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών Πολυάννα Παρασκευά Αρχιτέκτων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην επαγγελµατική µου πορεία ως αρχιτέκτονας µου δόθηκε η ευκαιρία να µελετήσω και να υλοποιήσω

Διαβάστε περισσότερα

«Οι καθημερινές δραστηριότητες στην πόλη» Β. Καρβουντζή, Μ. Παπαβασιλείου

«Οι καθημερινές δραστηριότητες στην πόλη» Β. Καρβουντζή, Μ. Παπαβασιλείου Η ανάμειξη των δραστηριοτήτων στην πόλη επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει τις δραστηριότητες. Β. Καρβουντζή, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

112 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ' 1 1 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ 113

112 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ' 1 1 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ 113 Ρετιρέ ο παράδεισος ΣΕ ΜΙΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝΕΣ- ΜΠΟΥΡΓΚ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΖΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΨΗΛΟΥΣ ΦΡΑΚΤΕΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου

Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου 1 Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου Miao Han (Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, σχολή πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής, Πεκίνο 100044, PRC E-mail, hanmiao@bucea.edu.cn

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης Χατζηγιαννόπουλος

Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης Χατζηγιαννόπουλος Δημοτική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Κοζάνη Μελέτη Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κοζάνης (ΔΕΜΚΟ) Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2.998.000 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ : 2.639.475,47 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΕΣΠΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : : Κ/Ξ «Ήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια.

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια. Το ξενοδοχείο Kambos Village είναι ένα σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Αγία Μαρίνα Κρήτης, στρατηγικά τοποθετημένο μεταξύ της πόλης των Χανίων και του θέρετρου του Πλατανιά. Χτισμένο σε προνομιακή

Διαβάστε περισσότερα

Βάζουμε. θεμέλια 80 ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. στα όνειρά σας!

Βάζουμε. θεμέλια 80 ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. στα όνειρά σας! Βάζουμε θεμέλια στα όνειρά σας! 80 ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Με επίκεντρο εσάς! 80 ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Ο Όμιλος Κυριακίδη είναι ένας όμιλος επιχειρήσεων, ο οποίος αποτελείται από τις εταιρείες: ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙ Η ΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ.

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό γραφείο με εξειδίκευση σ τ ι ς μ ο ν ά δ ε ς α γ ρ ο τ ο υ ρ ι σ μ ο υ 16.10.13 Η ατομική επιχείρηση, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Φύτευση στεγών. απλά και αποτελεσματικά. Gernot Minke. Σχεδιασμός, οδηγίες εφαρμογής, πρακτικές επισημάνσεις

Φύτευση στεγών. απλά και αποτελεσματικά. Gernot Minke. Σχεδιασμός, οδηγίες εφαρμογής, πρακτικές επισημάνσεις Φύτευση στεγών απλά και αποτελεσματικά Σχεδιασμός, οδηγίες εφαρμογής, πρακτικές επισημάνσεις Gernot Minke Εκδόσεις ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Θεσσαλονίκη - Ξάνθη 2009 Gernot Minke Ο Gernot Minke είναι από το 2007 ομότιμος

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στο Όνειρό σας!

Καλώς ήρθατε στο Όνειρό σας! Καλώς ήρθατε στο Όνειρό σας! Οικισμός ΠΑΝΟΡΑΜΑ www.oikokourtidis.gr Παραλία Ορφανίου Καβάλας Καλώς ήρθατε στην Κάριανη Η τοποθεσία της Κάριανης προσφέρει στον επισκέπτη μια σειρά από φυσικά και ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

BHMADECO ΕΞΩ ΚΑΡΔΙΑ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΡΑΝΤΑ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ! ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΑΝ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

BHMADECO ΕΞΩ ΚΑΡΔΙΑ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΡΑΝΤΑ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ! ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΑΝ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ TO MHNIAIO ΠEPIOΔIKO TOY BHMATOΣ ΓIA TO ΣΠITI KAI TH ΔIAKOΣMHΣH 32 ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 BHMADECO Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ! ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΑΝ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩ ΚΑΡΔΙΑ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Κ1) Εμβαδόν Οικοπέδου Επιτρεπόμενα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ Υ/Μ ΜΙΝΙ ΠΙΣΙΝΕΣ ΒΟΧ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ Υ/Μ ΜΙΝΙ ΠΙΣΙΝΕΣ ΒΟΧ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 4 ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 6 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ 8 ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 10 ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ Υ/Μ 12 ΜΙΝΙ ΠΙΣΙΝΕΣ ΒΟΧ 14 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 16 ΑΞΕΣΟΥΑΡ 17 ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΕ Α - LAMINATE 18 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία Στάδιο Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου Παραλία Λιµανάκι Σφαγείων Καρνάγιο Το Περιγιάλι όπως είναι σήμερα. Η γραμμή περιγράφει τη περιοχή που διαμορφώνεται σε μια νέα, πρότυπη πόλη στα ανατολικά της Καβάλας. Η

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ H ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με πάνω από εξήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελετητικό-Κατασκευαστικό Προφίλ

Μελετητικό-Κατασκευαστικό Προφίλ Μελετητικό-Κατασκευαστικό Προφίλ Στοιχεία Επικοινωνίας Τ: 26410 20093 Μ: 6936 847 580 E-mail: panos@p-kapsalis.gr Site: www.p-kapsalis.gr -1- Η Τεχνική Εταιρεία Π. Καψάλης & Συνεργάτες με πολυετή πείρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ III ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ο Μ Ε Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Δ Ο Μ Ε Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Δ Ο Μ Ε Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ) Γ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ATHENS 2004 Δ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ) Α Διαμόρφωση Θαλάσσιου Μετώπου Θες/νικης.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Κ Α Ι Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Χ Ω Ρ Ω Ν Σ Τ Η Ν Σ Υ Ν Ο Ι Κ Ι Α Μ Ο Υ Τ Τ Α Λ Ο Υ. Περιγραφική Έκθεση ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Κ Α Ι Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Χ Ω Ρ Ω Ν Σ Τ Η Ν Σ Υ Ν Ο Ι Κ Ι Α Μ Ο Υ Τ Τ Α Λ Ο Υ. Περιγραφική Έκθεση ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Κ Α Ι Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Χ Ω Ρ Ω Ν Σ Τ Η Ν Σ Υ Ν Ο Ι Κ Ι Α Μ Ο Υ Τ Τ Α Λ Ο Υ 75371 Περιγραφική Έκθεση ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 Εικ 1.Προτεινόμενη δαμόρφωση πλατείας Ισμέτ Ινονού Περιγραφή αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ενεργειακή αναβάθμιση σε 64 σχολικές μονάδες και το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012- Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και ένταξη στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙOY ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙOY ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙOY ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ 36957 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙOY ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ Ανάπτυξη / Έκθεση Ιδέας Μέσα στην πλέξη ενός υφαντού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σου σπίτι στο Αιγαίο!

Το δικό σου σπίτι στο Αιγαίο! Modern Living Το δικό σου σπίτι στο Αιγαίο! Your dream home in the Aegean Modern Living Ο οικισμός Olion στη Θάσο είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους επιζητούν μια πιο στενή επαφή με τη φύση. Σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ

Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ «Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ». Παρατηρήσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2. ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.330.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ: 633.019,69 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά εργασίες για: 1.

Διαβάστε περισσότερα