(In the) middle landscapes: balancing between strategy and detail. (Ενδιά) μεσα Τοπία: ισορροπώντας μεταξύ στρατηγικής και λεπτομέρειας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(In the) middle landscapes: balancing between strategy and detail. (Ενδιά) μεσα Τοπία: ισορροπώντας μεταξύ στρατηγικής και λεπτομέρειας"

Transcript

1 (Ενδιά) μεσα Τοπία: ισορροπώντας μεταξύ στρατηγικής και λεπτομέρειας (In the) middle landscapes: balancing between strategy and detail Τα «(ενδιά)μεσα» τοπία έχουν οριστεί κυρίως ως το σύνολο εκείνο των τόπων που παρεμβάλλεται μεταξύ της αστικής και αγροτικής ζωής, ένα «σημείο τομής» με διακριτό χαρακτήρα και ποιότητες, η συζήτηση γύρω από τα οποία ξεκίνησε στις Η.Π.Α. από τον 18ο αιώνα. ε κάθε περίπτωση, συνιστούν μια ενότητα τοπίων στην οποία δύο άλλα στοιχεία συμπλέκονται για την δημιουργία αυτής, με τρόπο όχι πάντα απόλυτα δομημένο ή πετυχημένο. Υπό αυτό το πρίσμα, συναποτελούν και μια ξεχωριστή ενότητα για το ένθετο της Αρχιτεκτονικής τοπίου του περιοδικού «Ύλη και Κτίριο», η οποία ωστόσο αναφέρεται αυτήν την φορά στον ρόλο τους ως σημείο ζεύξης δύο άλλων κλιμάκων που είτε οδηγεί σε μια τρίτη - αυτής της μεσαίας - είτε απλά τις «υποδέχεται» χωρίς δυνατότητα συνένωσης τους. Τα μεσαίας κλίμακας τοπία ισορροπούν ανάμεσα σε στρατηγικές και σχεδιαστικές λεπτομέρειες, προγραμματικές χρήσεις και βιωματικές εμπειρίες, η συνένωση των οποίων προϋποθέτει γνώσεις, ευαισθησία, in situ εφαρμογή των ex situ πιέσεων (πολιτικών, οικονομικών, θεσμικών κ.α.) και κυρίως, μια προσωπική σχέση των αρχιτέκτονων τοπίου με τους χρήστες των χώρων αυτών για την καλύτερη επισήμανση και κατανόηση αναγ-κών και προβλημάτων. την κατηγορία αυτή των έργων αρχιτεκτο-νικής τοπίου θα εντάσσονταν οι τοπιακές διαμορφώσεις χώρων αναψυχής (ξενοδοχειακών συγκροτημάτων), επαγγελματικών χώρων (κτηρίων γραφείων) καθώς και συγκροτημάτων κατοικιών. Η πρώτη υποκατηγορία περιλαμβάνει τους υπαίθριους «δημόσιους» χώρους κυρίως αλυσίδων ξενοδοχείων όπως αυτά των Aldemar, Aman, Capsis, Chandris, Grecotel, Hyatt, Elounda κ.α. Για τα ξενοδοχεία τέτοιου είδους, τόσο η οικονομική δυνατότητα όσο και οι συγκεκριμένες απαιτήσεις του υψηλού πελατολογίου τους συντελούν σ ένα εκ των πραγμάτων αυξημένο ενδιαφέρον για τον εξωτερικό χώρο και τις προγραμματικές του δυνατότητες. Η παρουσίαση των τοπίων αυτών, για λόγους χωρικής έκτασης του παρόντος ενθέτου και μόνο, δεν αναλύεται περαιτέρω στην συγκεκριμένη παρουσίαση. Η δεύτερη υποκατηγορία αφορά τους περιβάλλοντες χώρους κτηρίων γραφείων και υιοθετεί στρα-τηγικές που αφενός εξασφαλίζουν την συνέχεια μεταξύ κτηριακού όγκου και περιβάλλοντος χώρου αφετέρου ποικίλλουν στην εφαρμογή τους, όπως πιστοποιούν στο ένθετο αυτό, τα παρα-δείγματα του γραφείου Greenways Χανικιάν - κορδίλης Ε.Π.Ε. : κτήρια γραφείων των εταιριών Folli-Follie, Toi&Moi και της Alpha Bank. Τέλος, στην τρίτη υποκατηγορία εντάσσονται οι διαμορφώσεις εξωτερικού περιβάλλοντος συγκροτημάτων κατοικιών κι εδώ εντάσσονται αυτές αφενός του οικιστικού συγκροτήματος «Lofos Edison» από το γραφείο μελετών αρχιτεκτονικής τοπίου SKAPE / Θ. κλαβενίτης - Μ. Κόνιαρη και αφετέρου ενός συγ-κροτήματος 14 κατοικιών στην Αντίπαρο από το αρχιτεκτονικό γραφείο doxiadis+. Οι τοπιακές διαμορφώσεις χώρων μεσαίας κλίμακας εμπεριέχουν τους προβληματισμούς και των δύο άλλων κλιμάκων, μια και η δημιουργία ενός τέτοιου «μεσαίου» σε επιφάνεια χώρου καλείται να «φιλοξενήσει» δραστηριότητες ενός κοινω-νικού συνόλου που είναι μεν πληθυσμιακά ανάλογο του χώρου αυτού, εντούτοις με ανάγκες που υπερβαίνουν την επιφάνεια του τελευταίου. Ο συγκερασμός είναι εξαιρετικά δύσκολος και τα πετυχημένα παραδείγματα αρχιτεκτονικής τοπίου στον τομέα αυτόν συγκριτικά λίγα. Ίσως το μοναδικό μέτρο αξιολόγησης της επιτυχίας τους να έγκειται στο κατά πόσο αυτά τα τοπία υπoκαθιστούν τους πλησιέστερους σ αυτά υπαίθριους δημόσιους χώρους. Φιλιώ Ηλιοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αρχιτέκτων Τοπίου_MLA Harvard University, Υποψήφια Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. photo credits: Gustafson Guthrie Nichol Ltd, GSB Inc., Resort Design Architects 242

2 αρχιτεκτονική τοπίου σε κτήρια γραφείων Corporate Landscape Design Περιγράφοντας εικόνες από φυσικά τοπία μας διακατέχει συχνά ένα συναίσθημα νοσταλγίας για βιώματα που έχουν χαθεί από τη σύγχρονη ζωή στην πόλη. Μια πόλη που διαρκώς μεταλλάσεται, προσαρμοζόμενη στην κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της εκάστοτε εποχής. Είναι άραγε εφικτό μέσα από αυτές τις μεταλλάξεις η πόλη να διατηρήσει τη φυσιογνωμία της, τη δομή της και τη σχέση της με το φυσικό περιβάλλον; Με γνώμονα την διατήρηση και ανάδειξη του υφιστάμενου φυσικού τοπίου αλλά και την ένταξη νέων επεμβάσεων «πρασίνου» στον ιστό της πόλης, καλούνται οι αρχιτέκτονες να επαναπροσδιορίσουν την έννοια του φυσικού περιβάλλοντος στη συνείδηση των κατοίκων της σύγχρονης πόλης. Η ανάγνωση ενός τοπίου προκύπτει από πληροφορίες που συλλέγει ο άνθρωπος με όλες τις αισθήσεις του και σαν παζλ ολοκληρώνουν το βίωμα του. αν μία ταινία με κοντινά και μακρινά πλάνα, εστιάζει και αφο-μοιώνει κάθε φορά στοιχεία που διεγείρουν τις αισθήσεις του, δίνοντάς τους τη μορφή ενός ολοκληρωμένου συμβάντος. Η Αρχιτεκτονική Τοπίου με τις επεμβάσεις της δημιουργεί αυτή τη χωρική αλλά και εννοιολογική συνέχεια στο δαιδαλώδες και πολύπλοκο αστικό τοπίο. Μία από τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προκλήσεις των αρχιτεκτόνων τοπίου είναι η χωροθέτηση μεγά-λων κτηριακών όγκων στο άμεσο περιβάλλον τους. Η στρατηγι-κή σχεδιασμού επιδιώκει άλλοτε τη δημιουργία συνέχειας μεταξύ των κτισμάτων και του υφιστάμενου τοπίου και άλλοτε τη δημιουργία ενός χώρου που θα αγκαλιάσει και θα συμπληρώσει το κτήριο τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά. Με αναφορά στις στρατηγικές αυτές, αναλύονται τρεις συνολικά περιπτώσεις επεμβάσεων στους περιβάλλοντες χώρους κτηρίων γραφείων από το γραφείο μελετών αρχιτεκτονικής τοπίου GREENWAYS ΧΑΝΙΚΙΑΝ- ΚΟΡΔΙΛΗ Ε.Π.Ε.. χεδιαστικά και στρατηγικά, κά-θε περίπτωση μελετάται ξεχωριστά ανάλογα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων. Η τοπογραφία, το μικροκλίμα, η υπάρχουσα χλωρίδα αλλά και ο υφιστάμενος πολεο-δομικός ιστός είναι από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν το σχεδιασμό και την εναρμόνιση της τελικής πρότασης με την αρχιτεκ-τονική επίλυση του κτηρίου. The most common strategies for the corporate landscape design aim at the creation of either a continuity between the buildings and their surroundings or a space which will embrace the building both aesthetically and functionally. That is also the case for the landscape design of three office buildings in the region of Attica by the well distinguished landscape architectural office Greenways CHANIKIAN SKORDILIS Ltd., whose architectural approach to landscape takes into account the topography, microclimate factors, the existing vegetation patterns and the characteristics of the urban grid. In the Folli Follie Headquarters building, the concept was based on the ecological approach to landscape architecture, leading to a design harmoniously in balance with the buildings architectural character. On the contrary, in the landscape design of the Alpha Bank Commercial Centre, the aim was the creation of a formalistic landscape with direct references to sculpture, becoming thus, an integral part of the overall architectural solution. Finally, in the Toi&Moi Headquarters building, despite of the fact that the design of the outdoor space is fully integrated with the buildings constructional grid, the landscape design essentially contributes to the social aspects of architecture, as it encourages social interactions with the neighborhood it belongs in. According to Mr. K. Chanikian and Mrs. S. Barbarian, both landscape architects, the aesthetics and functionality are the key elements to any architectural design. The functionality in landscape though, is determined each time by the users, rendering thus, the term more complex. It is crucial therefore, for any landscape architect, to detect the particular characteristics of the landscape he/she deals with, and enhance its qualities and dynamics, allowing for its flexibility and future evolution. Οι φωτογραφίες αποτελούν ευγενική παραχώρηση της κ. Εριέτας Αττάλη. Photo credits: Mrs. Erieta Attali. 244

3 1. Κτήριο γραφείων διοίκησης, χώρων παραγωγής και αποθήκευσης της εταιρίας Folli-Follie Οι κτηριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται στον Άγιο τέφανο Αττικής, σε μια περιοχή πευκόφυτη, με απαλή τοπογραφία. Η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως βιομηχανική ζώνη, κάτι το οποίο μαρτυρά και η ύπαρξη μεγάλων βιομηχανικών μονάδων. Επιθυμία των αρχιτεκτόνων ήταν η δημιουργία ενός πολύ καθαρού τοπίου που να πλαισιώνει τα κτίσματα, εντάσσοντάς τα παράλληλα με αρμονικό τρόπο στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. Το καθοριστικό στοιχείο για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ήταν ο πυρήνας κήπου που δημιουργούσε η χωροθέτηση των κτηριακών όγκων και με τον οποίο επικοινωνούσαν οπτικά όλοι οι πρωτεύοντες χώροι των κτηρίων. Με αφετηρία το σημείο αυτό, μια «κορδέλα» χαμηλής φύτευσης ξετυλίγεται στο χώρο με φόντο το χλοοτάπητα, εμπλουτίζοντας την φυτική παλέτα της από το γειτονικό πευκοδάσος, πλούσιο σε αρωματικά της ελληνικής χλωρίδας. Η επιφάνεια του χλοοτάπητα εξομαλύνει τις υφιστάμενες υψομετρικές διαφορές ενώ πλαισιώνεται από πεύκα, τα οποία, με τον πλούσιο υπόροφο τους, λειτουργούν περιμετρικά των εγκαταστάσεων ως σημείο ένωσης του πευκοδάσους με τη νέα χρήση γης. FOLLI FOLLIE Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου:...greenways ΧΑΝΙΚΙΑΝ- ΚΟΡΔΙΛΗ Ε.Π.Ε. Ιδιοκτήτης έργου:... FOLLI-FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. Αρχιτεκτονική μελέτη:... Μ. Κοκκίνου Α. Κούρκουλας Κατασκευή έργου:... Αχιλλεύς Τεχνική Α.Τ.Ε. Θέση:... Άγιος τέφανος, Αττική υνολική επιφάνεια έργου: τ.μ. 246

4 2. Κτήριο γραφείων Alpha Bank Το κτήριο με την αυστηρή γεωμετρική μορφή βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού, σε σημείο όπου τα οχήματα διέρχονται με μεγάλες ταχύτητες, με αποτέλεσμα μονάχα στιγμιότυπα από τον κτηριακό όγκο να γίνονται αντιληπτά από τους επιβάτες τους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη γειτνίαση του με μεγάλα κτήρια γραφείων και την ανύπαρκτη φυσική βλάστηση, οδήγησαν στην ιδέα δημιουργίας μιας «πράσινης» εισόδου στο κτήριο, μια επέμβαση ογκοπλαστική, που δανείζεται περισσότερο μορφές παρά ύλη από το φυσικό περιβάλλον. Έχοντας ως σημείο αναφοράς την τοπογραφία του αττικού τοπίου, ένας κυματοειδής χλοοτάπητας σηματοδοτεί την είσοδο του κτηρίου, συμπληρώνοντας το διάλογο κενού και πλήρους, δομημένου και αδόμητου. Τα φωτιστικά στοιχεία, σχεδιασμένα σαν γλυπτά στο πλαίσιο της μελέτης του περιβάλλοντος χώρου, δημιουργούν ένα ρυθμό κατακόρυφων στοιχείων, ευδιάκριτων καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η κατασκευή πραγματοποιήθηκε με μαύρη λαμαρίνα, διαβρωμένη και με εμφανή τα σημεία ένωσης αλλά και τις χειρόγραφες σημειώσεις από τη διαδικασία κατασκευής και τοποθέτησής της. Ο χώρος αυτός λειτουργεί πλέον σαν υπαίθριο καπνιστήριο αλλά και σημείο χαλάρωσης για τους χρήστες του κτηρίου. Παρόλο που η κυρίως φύτευση πραγματοποιήθηκε περιμετρικά των εγκαταστάσεων, η επέμβαση αυτή αγκαλιάζει όλη την είσοδο του κτηρίου και φέρνει τον κήπο μέσα σε αυτό. ALPHA BANK 248 ΘΕ Η:... ΚΑΨΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΤΕΦΑΝΟΥ, 23.5 ο χλμ. Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑ Αρχιτεκτονική Μελέτη:... ΑΕΤΕΡ-ΧΑΡΡΥ Κ. ΜΠΟΥΓΑΔΕΛΛΗ & ΥΝΕΡΓΑΤΕ... ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕ Α.Ε. υντονισμός Μελέτης:... ΜΑΡΙΑ ΡΙΖΟΥ Υπεύθυνη Μελέτης:... ΝΟΡΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ τατική Μελέτη:... Β. ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ & ΥΝΕΡΓΑΤΕ Ε.Ε Η/Μ Μελέτη:... ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ Ι. ΠΡΙΝΤΑΤΚΟ-Δ. ΑΘΑΝΑ ΕΚΟ -Κ. ΑΪΤΗ Ο.Ε Μελέτη Φωτισμού:... Dr. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΑΤ ΕΑ Ακουστική Μελέτη:... Dr. GOTTFRIED SCHUBERT Μελέτη Παθητ. Πυροπρ.:... HELMUT SCHATTENMANN Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου:... GREENWAYS ΧΑΝΙΚΙΑΝ- ΚΟΡΔΙΛΗ Ε.Π.Ε. Κατασκευή:... Α.Κ. ΠΡΑ ΙΝΟ & ΙΑ Ο.Ε.Τ.Ε. Χρόνος Κατασκευής:... ΙΟΥΛΙΟ 2007-ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2008

5 ΤΟΙ & ΜΟΙ Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου:... GREENWAYS ΧΑΝΙΚΙΑΝ- ΚΟΡΔΙΛΗ Ε.Π.Ε. Ιδιοκτήτης έργου:... TOI & MOI ΑΒΕΕ Αρχιτεκτονική μελέτη:... ΑΕΤΕΡ ΧΑΡΡΥ Κ. ΜΠΟΥΓΑΔΕΛΛΗ ΚΑΙ ΥΝΕΡ. ΑΡΧ. Α.Ε. Κατασκευή έργου:... J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Θέση:... Ν. Φιλαδέλφεια, Αττική υνολική επιφάνεια έργου: τ.μ. 3. Κτήριο γραφείων Toi&Moi Το εταιρικό αυτό κτήριο βρίσκεται σε μια περιοχή κατοικίας της Νέας Φιλαδέλφειας, σε μικρή απόσταση από τα όμορρα κτίσματα, ωστόσο αισθητά διαφοροποιημένο ως προς την μορφή αλλά και τη λειτουργία του. Η χωροθέτηση των δυο ανεξάρτητων κτηριακών όγκων αφήνει ένα ακανόνιστο σχήμα στον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος έπρεπε να αποκτήσει οντότητα σαν κήπος του συγκροτήματος, διατηρώντας παράλληλα εξωστρέφεια ως προς τη γειτονιά στην οποία καλείτο να ενταχθεί. Ως εκ τούτου, η πρόταση περιλαμβάνει στοιχεία που αντιμετωπίζουν το σχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου συνολικά αλλά και σε επιμέρους ενότητες, όπως για παράδειγμα το στοιχείο των κυπαρισσιών που σηματοδοτεί την κεντρική είσοδο, ως σημείο αναφοράς της κεντρικής όψης. Ως βασικό συνδετικό στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου λειτουργεί η διαγράμμιση, στην οποία εναλλάσσονται βότσαλο και χλοοτάπητας ακολουθώντας τον κατασκευαστικό κάνναβο του κτηρίου. Οι ορθόκλαδες Ροβίνιες δίνουν ρυθμό ως κατακόρυφα στοιχεία ενώ τα αγρωστώδη δημιουργούν κίνηση και ήχο στο χώρο. το βασικό μέτωπο προς τη γειτονιά, ξεπροβάλλουν οι ροδιές σαν γλυπτά, μια σαφής εννοιολογική αναφορά στο περιβόλι. Οι υπεύθυνοι του κτηρίου, χαρίζοντας τα ρόδια στους γύρω κατοίκους, προάγουν την κοινωνική διαδραστικότητα ενώ παράλληλα, ο κήπος αναβαθμίζει την ποιότητα των υπαίθριων χώρων της γειτονιάς. Αξίζει να σημειωθεί πως στην πλευρά αυτή δεν υπάρχει φράχτης, ενώ ο υφιστάμενος τοίχος αντιστήριξης καλύπτεται από κρεμοκλαδή φυτά, υιοθετώντας έναν ακόμη πιο εξωστρεφή χαρακτήρα. ύμφωνα με τον κ. Κ. Χανικιάν και την κ.. Μπαρμπαριάν, αρχιτέκτονες τοπίου, η λειτουργικότητα και η αισθητική των χώρων αποτελούν εν κατακλείδι το στόχο όλων των αρχιτεκτονικών επεμβάσεων. Η λειτουργικότητα όμως στο τοπίο καθορίζεται κάθε φορά από τον χρήστη και συνεπώς, αυτή η πολυεπίπεδη κατανόηση του τοπίου καθιστά την έννοια της λειτουργικότητας πολυδιάστατη στο σχεδιασμό του τοπίου. Από τα προαναφερθέντα έργα, στα κτήρια του Folli Follie την κεντρική ιδέα αποτελούσε η οικολογική προσέγγιση η οποία στη συνέχεια οδήγησε σε ένα σχεδιασμένο και λιτό τοπίο που δένει αρμονικά με την αρχιτεκτονική των κτισμάτων. Αντίθετα, στο κτήριο της Alpha Bank, ο στόχος ήταν η δημιουργία ενός τελείως φορμαλιστικού τοπίου με αναφορά περισσότερο στη γλυπτική, για να ενταχθεί στην αρχιτεκτονική επίλυση ως αναπόσπαστο πλέον κομμάτι του κτηρίου. Τέλος, στο παράδειγμα του Toi&Moi, αν και ο περιβάλλων χώρος δένει με το κτηριακό συγκρότημα βασισμένος στον κατασκευαστικό του κάνναβο, έχει μια ιδιαίτερα δυνατή κοινωνική υπόσταση. Είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να είναι προσβάσιμος από τη γειτονιά σαν κοινόχρηστος κήπος και αποτελεί πλέον το συνδετικό κρίκο μεταξύ ενός κτηριακού όγκου και της μικροκλίμακας της γειτονιάς. Γίνεται κατανοητό συνεπώς ότι αποτελεί πρωταρχικής σημασίας για τον αρχιτέκτονα τοπίου, μέσα από το σχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου, να ανιχνεύει τις ιδιαιτερότητες κάθε τοπίου, να αναδεικνύει την ποιότητα του αλλά και να τον καθιστά ευέλικτο, οραματιζόμενος τις δυναμικές εξέλιξής του. 250

6 Landscape Design of the residential complex Lofos Edison Lofos Edison is a residential estate in the municipality of Pallini, initially used as a Media Village during the Athens 2004 Olympic Games. The settlement of an area of 120 stremmas is located on a hilltop and includes high-design residences, communal gardens, a playground, a Health Club, water features and rest areas. The residents are organized around the central garden and thus, its central role in the settlement rendered its design by the renowned architectural office SKAPE of Mr. T. Sklavenitis and Mrs. M. Koniari, one of crucial importance. The landscape design of this residential complex involved the residences courtyards (access points, uses, multi-level design) as well as the common gardens (central garden, Edison street, entrance to the complex), aiming at the creation of an outdoor space in balance with the existing landscape. The core of the landscape design, the central garden, accommodates multi-cultural needs of entertainment, sports activities and leisure. The proposed vegetation strategy attempts to integrate issues of aesthetics and functionality, with open viewsheds and color transformations depending on seasonality. On account of the residents need for privacy, protection and self-sufficiency and their resulting limitations, the multi-level landscape design contributed to the creation of a series of constant transformations between enclosed and open, elevated and flattened, areas of contemplation and active participation. Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του οικιστικού συγκροτήματος Lofos Edison Ο Lofos Edison αποτελεί ένα πρότυπο οργανωμένο συγκρότημα κατοικιών στην Παλλήνη που λειτούργησε ως Χωριό Τύπου από τον οργανισμό ΑΘΗΝΑ 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο οικισμός είναι χτισμένος αμφιθεατρικά σε λόφο, με θέα προς πάσα κατεύθυνση και καταλαμβάνει έκταση 120 περίπου στρεμμάτων, τα ογδόντα από τα οποία αποτελούν τον υπαίθριο χώρο. Ο οικισμός αποτελεί έναν χώρο ελεγχόμενο και αυτόνομο, με παιδική χαρά, κτήριο HEALTH CLUB, υδάτινες διαμορφώσεις και χώρους στάσης. Οι συνολικά δεκαπέντε πολυκατοικίες και δεκαέξι μεζονέτες του συγκροτήματος οργανώνονται χωρικά γύρω από έναν κεντρικό, κοινόχρηστο κήπο, ο σχεδιασμός του οποίου ως εκ τούτου ήταν πρωταρχικής σημασίας για το γραφείο μελετών αρχιτεκτονικής τοπίου SKAPE που τον ανέλαβε. Η τοπιακή διαμόρφωση του οικιστικού αυτού συγκροτήματος περιελάμβανε τόσο τον περιβάλλοντα χώρο των κατοικιών (προσβάσεις, περιφράξεις, ιδιόκτητοι κήποι, διαχείριση επιπέδων) όσο και τους κοινόχρηστους χώρους (κεντρικός κήπος, περιμετρικά πρανή, οδός Edison, είσοδος οικισμού). τόχος της μελέτης ήταν η δημιουργία ενός περιβάλλοντα χώρου πλήρως εναρμονισμένου και ενταγμένου στο τοπίο της ευρύτερης περιοχής. Ο σχεδιασμός της διαμόρφωσης των χώρων πρασί-νου έγινε σε σχέση με τα μεγέθη των ανοιχτών χώρων, τις προβλεπόμενες χρήσεις, το εσωτερικό δίκτυο κυκλοφορίας του οικισμού και τις Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του οικιστικού συγκροτήματος Lofos Edison Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου:... SKAPE / Θ. κλαβενίτης Μ. Κόνιαρη Ιδιοκτήτης έργου:... R.E.D.S. Α.Ε. (Όμιλος Ελληνική Τεχνοδομική ΤΕΒ) Κατασκευή έργου:... ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ΤΟΠΙΟΚΑΤΑ ΚΕΥΗ Θέση:... Παλλήνη, Αττική υνολική επιφάνεια έργου: τ.μ. Δομήσιμη επιφάνεια: τ.μ. (202 διαμερίσματα μεζονέτες) Έτη κατασκευής: Αρχιτεκτονική μελέτη κατοικιών:... aa ASSOCIATES. ΑΓΙΟ ΤΡΑΤΙΤΗ & ΥΝ. ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΕΠΕ 252

7 οπτικές φυγές του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου. Παράλληλα, έγινε πρόβλεψη για τις ανάγκες αναψυχής των κατοίκων με τη δημιουργία χώρων άθλησης, περιπάτου και παιχνιδιού. Τα υλικά και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου σε συνδυασμό με την φύτευσή του αποσκοπούσαν στην δημιουρ-γία ενός περιβάλλοντος που θα ισορροπούσε μεταξύ αισθητικής και λειτουργικότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιλογή φυτικών ειδών χαρακτηριστικών του αττικού τοπίου και πλήρως προσαρμοσμένων στις τοπικές κλιματικές συνθήκες. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΕΙ Η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των οικιών επεδίωκε την δημιουργία ευχάριστων χώρων για τους κατοίκους, εξασφαλίζοντας παράλληλα την άνετη πρόσβασή τους στις οικίες. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις κατά τη σχεδίαση αποτέλεσε η υψομετρική διαφορά μεταξύ των διαφόρων επιπέδων τόσο των οικιών μεταξύ τους όσο και μεταξύ των οικιών και του δρόμου, ενώ ο διαχωρισμός μεταξύ τους επιτεύχθη μέσω φυτοφρακτών. το επίπεδο των κοινόχρηστων χώρων, ο σχεδιασμός του κεντρικού κήπου, ως ο πυρήνας του οικιστικού συγκροτήματος, στόχευε στην δημιουργία ενός οργανωμένου πάρκου που θα κάλυπτε τις ανάγκες σε αναψυχή, άθληση και παιχνίδι. Η τριμερής διαμόρφωση του πάρκου συνίστατο στην οργάνωση της εισόδου του, της κεντρικής και της βορινής πλατείας. Η κύρια είσοδος του πάρκου έχει την μορφή κύκλου απ τον οποίον ξεκινά ο άξονας που καταλήγει στην κεντρική πλατεία, με πλάτος ικανό για οχήματα εκτάκτου ανάγκης. Η κεντρική πλατεία, σε άμεση σύνδεση με την παιδική χαρά, αποτελεί τον δεύτερο χώρο ανάπαυσης του πάρκου κι έχει μορφή έλλειψης σε συνέχεια των εισερχομένων σε αυτή μονοπατιών. Τέλος, η βορινή πλατεία αποτελεί έναν οργανωμένο χώρο με υδάτινη διαμόρφωση και καθιστικά και συνδέεται με τέσσερα επιμέρους μονοπάτια, ώστε να είναι δυνατή η προσέγγισή της από τους κατοίκους όλων των γειτονικών κτιρίων. ε όλη την επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου διαμορφώθηκαν λόφοι ανώτερου ύψους 1.5 μέτρων, με στόχο την δημιουργία αναγλύφου που τονίζεται και αναδεικνύεται με τη φύτευση. Η επιλογή αυτή επηρέασε και την μελέτη αποστράγγισης του πάρκου, όπου οι τεχνικές λύσεις που επιβάλλοντο αξιοποιήθηκαν και σχεδιαστικά με καλαίσθητα αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα οι ζώνες από λευκό βότσαλο που κάλυψαν το υπόγειο δίκτυο αποστράγγισης ακολουθώντας είτε τη διάταξη της φύτευσης, είτε τη χάραξη των σκληρών επιφανειών. ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΥ Η Η φυτοτεχνική διαμόρφωση αποσκοπούσε στην δημιουργία ενός ευχάριστου χώρου από άποψη αισθητικής και λειτουργικότητας, με ανοιχτές θέες, χρωματικές εναλλαγές και περιοχές σκίασης. Η κατάλληλη επιλογή των φυτικών ειδών, πλήρως εναρμονισμένων με το φυσικό τοπίο, θα δρούσε συμπληρωματικά στις αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, αποκαλύπτοντας ή αποκρύπτοντας τη θέα από και προς τα διάφορα σημεία του συγκροτήματος. Η μελέτη της φύτευσης των ιδιόχρηστων κήπων των ισογείων των κατοικιών ήταν αρκετά ευέλικτη έτσι ώστε να επιτρέπει την μελλοντική συμπλήρωση της φύτευσης από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Περιελάμβανε περιμετρικό φυτοφράκτη γα λόγους ιδιωτικότητας, χλοοτάπητα και ποικιλία φυλλοβόλων κυρίως δένδρων, όπως μουριές, καλλωπιστικές δαμασκηνιές και ακακίες Κωνσταντινουπόλεως, ώστε κατά τους χειμερινούς μήνες να επιτρέπεται η δίοδος των ηλιακών ακτίνων. τον κεντρικό κήπο, οι επιφάνειες φύτευσης ακολούθησαν τις αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις δημιουργώντας μια αρμονική και ολοκληρωμένη πρόταση που θα εκπλήρωνε τις λειτουργικές απαιτήσεις του χώρου όπως αυτές προκύπτουν από τις ανάγκες των κατοίκων του συγκροτήματος και θα οργάνωνε τον χώρο τονίζοντας τους κύριους άξονες κυκλοφορίας μέσσα σ αυτόν. Κυρίαρχα στοιχεία στη σύνθεση αποτελούν η βασική δενδροστοιχία των Πλατάνων (Platanus orientalis) πάνω στο κεντρικό μονοπάτι, η αντίστοιχη των Λικουϊδάμβαρων (Liquidambar stiraciflua) που σηματοδοτεί την δυτική είσοδο καθώς και οι επιμέρους υποενότητες θαμνοειδών ειδών με χρωματικές εναλλαγές ανάλογα με τις εποχές του χρόνου. Η χωροθέτηση των προαναφερθέντων στοιχείων δεν είναι καθόλου τυχαία. Δημιουργεί «έγκλειστα», που κατευθύνουν τον επισκέπτη προς διάφορα σημεία του χώρου ή απομονώνει αντίστοιχα άλλους.οι τοπιακές διαμορφώσεις του οικιστικού συγκροτήματος Lofos Edison όφειλαν να εναρμονιστούν με και να αναδείξουν την επιδιωκόμενη οικιστική ανάπτυξη σε σχέση με το άμεσο φυσικό περιβάλλον της και την αρμονική ένταξη της στο τοπίο. Πρωταρχικής σημασίας για τους κ. κ. κλαβενίτη και κ. Κόνιαρη, του γραφείου SKAPE, ήταν η σύνδεση - οπτική, λειτουργική, αισθητική, οικολογική - των κατοικιών με τον κεντρικό κήπο του οικισμού. Με δεδομένη την ανάγκη εξασφάλισης της αίσθησης ιδιωτικότητας, προστασίας και αυτονομίας για τους χρήστες των χώρων αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που κάτι τέτοιο συνεπάγεται, ο πολυδιάστατος σχεδιασμός του περιβάλλοντα χώρου συνέβαλε στην δημιουργία μιας συνεχούς ροής παραστάσεων με εναλλαγές έγκλειστων και ξέφωτων, υπερυψωμένων και επίπεδων, τόπων περισυλλογής και εκτόνωσης. 254

8 Landscapes of Cohabitation in Antiparos Highly Commended in the Emerging Architecture Awards, in a ceremony held in the Royal Institute of British Architects in London last November, the new landscape project by the architectural office doxiadis+ entitled Landscapes of Cohabitation and located in Antiparos, creates a new relationship with the historical landscape of this greek island. In search of the new balance between the latter and the contemporary uses, the design of this landscape was based on two elements that informed the design process simultaneously. In the large scale, the project identified the historical pattern of the terraced landscape and the existing vegetation and tried to integrate within these structures the proposed pathways, buildings and palntings. In the small scale, addressing the need of creating a vivid landscape, typical of the complex of Cyclades where Antiparos belongs in, the architectural team developed an avant-garde planting technique: it combined new planting layouts, deriving from the existing ones, with a strategy of incorporating various species densities, depending on their location within the proposed landscape. Therefore, it allowed for the natural plant regeneration to create new dynamics between the old and the new, the manmade and the natural. Photo credits: doxiadis+, Clive Nichols, Cathy Cunliffe. Τοπία υνύπαρξης στην Αντίπαρο τις 24 Νοεμβρίου 2010, σε τελετή στο Royal Institute of British Architects στο Λονδίνο, βραβεύτηκαν οι φετινοί νικητές των Emerging Architecture Awards. Ο θεσμός, που βρίσκεται στο 12ο έτος του, οργανώνεται από το περιοδικό Architectural Review, το εγκυρότερο ίσως διεθνές περιοδικό αρχιτεκτονικής, και διακρίνει τα καλύτερα διεθνώς έργα αναδυόμενης αρχιτεκτονικής, αναδεικνύοντας τις αρχιτεκτονικές τάσεις για το μέλλον [είναι μάλλον το ανώτερο διεθνώς βραβείο πρωτοποριακού αρχιτεκτονικού έργου]. Φέτος βραβεύτηκαν 19 γραφεία: 3 με award, 3 ως Runner-up, και 13 ως Highly Commended με ομάδες από την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα, την Ισπανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον Καναδά, την Ελλάδα, την Ινδονησία, την Ινδία και την Ταϊλάνδη. Φέτος, και για 2η φορά στην ιστορία του θεσμού, βραβεύτηκε (σε επίπεδο Highly Commended) έργο από την Ελλάδα: το έργο αρχιτεκτονικής τοπίου Landscapes of Cohabitation (Τοπία υνύπαρξης) στην Αντίπαρο των doxiadis+ (ενός ελληνικού γραφείου που ασχολείται με έργα αρχιτεκτονικής και αρχιτεκτονικής τοπίου) και μάλιστα ως το μόνο έργο τοπίου που επιλέχτηκε ανάμεσα στους 19. Το έργο αφορά στον σχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου συγκροτήματος 14 κατοικιών στην θέση Πηγαδάκια της Αντιπάρου και στοχεύει στην δημιουργία μιας νέας συνθήκης στο ιστορικό τοπίο της Αντιπάρου. 256

9 Το μοναδικό τοπίο του Αιγαίου αποτελεί ιστορικά σύνθεση φυσικών και πολιτιστικών μορφών και διαδικασιών και δυστυχώς είναι κοινή παραδοχή ότι αντιμετωπίζει στις μέρες μας εκτεταμένες διαταραχές, καθώς η τουριστική οικονομία αντικαθιστά την παραδοσιακή γεωργία και την βοσκή. Δυστυχώς οι μορφές που η τουριστική οικονομία επιβάλει στο τοπίο δεν είναι «έξυπνα μελετημένες», με αποτέλεσμα ο τουρισμός να καταστρέφει την ίδια την ομορφιά που προσπαθεί να «εκμεταλλευτεί». Τοπία υνύπαρξης στην Αντίπαρο Αναζητώντας τις νέες ισορροπίες που απαιτούνται από τις σύγχρονες χρήσεις, το έργο αναστρέφει τις καταστροφικές τάσεις, προτείνοντας στην θέση της αντίθεσης μια νέα σύνθεση μεταξύ του παλιού και του νέου. Αναπτύσσει ένα νέο μοντέλο συμβίωσης της παραθεριστικής κατοικίας με το ιστορικό τοπίο αντί της αντικατάστασής του. Με γνώμονα την νέα αυτή σύνθεση, η ομάδα μελέτης έδρασε ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα. την μεγάλη κλίμακα, αναγνώρισε τις ιστορικές δομές των Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου:... doxiadis+ (Θ. Δοξιάδης, Τ. Κρεμαλή, Μ. Αντσακλή) Ιδιοκτήτης έργου:... ΟΛΙΑΡΟ Α.Ε., Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων Θέση:... Πηγαδάκια, Αντίπαρος Έτη μελέτης - κατασκευής: Αρχιτεκτονική μελέτη κατοικιών:... decaarchitecture, tala mikdashi studio τατική μελέτη:... Μ. Κυριαζής Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη:... Γ. Καβουλάκος / ΤΕΚΕΜ Ε.Π.Ε. πεζουλών, των ξερολιθιών, της τοπογραφίας, των ρεμάτων και της βλάστησης, και επέκτεινε τις δομές αυτές για να εντάξει μέσα τους όλα τα στοιχεία που συνήθως χαράσσουν το τοπίο, όπως δρόμοι, χώροι στάθμευσης, κτίσματα, πισίνες και νέες φυτεύσεις. Για παράδειγμα, ενώ συνήθως οι σύγχρονοι δρόμοι χαράσσονται σε μορφή ελιγμογραμμίας (ζιγκ-ζαγκ) «πληγώνοντας» ουσιαστικά τους λόφους, στο έργο αυτό ακολουθούν είτε την μορφή των πεζουλών είτε των ξερολιθιών, εντασσόμενοι πλήρως στο τοπίο. την μικρή κλίμακα, αντιμετωπίζοντας την ανάγκη να δημιουργη-θεί ένα πραγματικά ζωντανό κυκλαδικό τοπίο, με ενεργές φυσικές διαδικασίες που σέβεται την εναλλαγή των εποχών, η αρχιτεκτο-νική ομάδα του γραφείου doxiadis+ ανέπτυξε μια διεθνώς πρωτοπόρα τεχνική φύτευσης: συνδύασε νέες διατάξεις φυτών που προκύπτουν από ανάλυση των φυσικών φυτοκοινωνιών με μια στρατηγική διαφορετικών πυκνοτήτων, που πυκνώνει τα φυτε-μένα και αρδευόμενα από τον άνθρωπο φυτά κοντά στα σπίτια, και τα αραιώνει σταδιακά προς το τοπίο, επιτρέποντας στην φυσική αναβλάστηση να δημιουργήσει νέες και δυναμικές συν-δέσεις μεταξύ του νέου και του παλιού, του ανθρωπογενούς και του φυσικού. Για τον κ. Θ. Δοξιάδη, αρχιτέκτονα και αρχιτέκτονα τοπίου, η Ελλάδα διαθέτει τοπία τεράστιας ιστορικής, αισθητικής και οικολογικής αξίας, τα οποία για ποικίλους λόγους - πολιτικούς, οικονομικούς και θεσμικούς - δεν καταγράφονται επαρκώς και συνεπώς ούτε και προστατεύονται. Αντίθετα από τις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, στην Ελλάδα ακόμα δεν αναγνωρίζεται θεσμικά το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής τοπίου, στερώντας από την κοινωνία τα εργαλεία για την επιστημονική αντιμετώπιση του καίριου αυτού συστατικού του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της οικονομίας. Ως εκ τούτου, υπό αυτές τις συνθήκες αποτελεί μάλλον μια νότα αισιοδοξίας το αξιόλογο έργο που παράγεται από νέους επιστήμονες (και πολλές φορές βραβεύεται από την διεθνή κοινότητα) στον τομέα της αρχιτεκτονικής τοπίου, προς την κατεύθυνση της διάσωσης του χαρακτήρα και των ποιοτήτων του περιβαλλοντικού μας πλούτου. Οι φωτογραφίες αποτελούν ευγενική παραχώρηση του αρχ. γραφείου doxiadis+ και των κ. κ. Clive Nichols και κ. Cathy Cunliffe. 258

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Δημούδη Σοφία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ, Ταμιωλάκη Άννα Μαρία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο 1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου που διατρέχει και συνδέει τον οικισμό από το βουνό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΥΦΟΣ. Kinsterna Hotel & Spa

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΥΦΟΣ. Kinsterna Hotel & Spa APXITEKTONIKH ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΥΦΟΣ κείμενο Μαρία Νικολακοπούλου φωτογράφηση Cathy Cunliffe Kinsterna Hotel & Spa Το αρχοντικό βρίσκεται 8 Km νότια της Μονεμβασιάς και χτίστηκε σε διαφορετικές φάσεις έως τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΟΚΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΟΚΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΟΚΙΩΝ Η ανάπλαση του Πάρκου Κροκίων εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Δήμου για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ-18 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ρ. Αικατερίνη Γκόλτσιου Γεωπόνος (Γ.Π.Α.)-Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

υ γ κ ρ ό τ η μ α Κ α τ ο ι κ ι ώ ν σ τ η ν Κ η φ ι σ ι ά

υ γ κ ρ ό τ η μ α Κ α τ ο ι κ ι ώ ν σ τ η ν Κ η φ ι σ ι ά 2 υγκρότημα Κατοικιών στην Κηφισιά Το συγκρότημα κατοικιών βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Κηφισιάς, επί της οδού Κασσαβέτη σε ένα οικόπεδο συνολικού εμβαδού 625,50 m². την οδό Κασσαβέτη και σε αρκετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Στρατηγική Συν-Κατοίκησης Η πρόταση μας εισάγει μια νέα τυπολογία κατοικίας, αυτήν της οριζόντιας πολυκατοικίας. Η αναφορά στην ελληνική αστική πολυκατοικία είναι σκόπιμη αφού η

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

[Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη.

[Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη. [Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη. Η περίπτωση του μετοχιού Ησυχάκη στον Αλικιανό.] Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση ιδιαιτεροτήτων στην εξέλιξη του αγροτικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Διαπιστώσεις Ο μισός πληθυσμός της γης στεγάζεται ήδη σε πόλεις καταναλώνοντας περίπου τα ¾ των πόρων του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις θεωρίας, Εκπόνηση Εργασίας ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΠΟΙΝΑ

Διαλέξεις θεωρίας, Εκπόνηση Εργασίας ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Έτος Εξάμηνο Κατηγορία Σομέας Προαπαιτούμενα Είδος Διδασκαλίας Διδάσκοντες: υντονιστής Μέλη: Γλώσσα διδασκαλίας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΙΙ 4 ο Έτος - 8 ο Εξάμηνο Τποχρεωτικό ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Εξοχικές κατοικίες στο Σκροπονέρι Ευβοίας Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα και από την ακανόνιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ.

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ Περίληψη Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. : ΖΙΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 Το νερό, ως βασικό στοιχείο της ζωής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Existenzmaximum Existenzmaximum is a new approach to organizing housing based on the notion of a housing continuum and consisting of successive enclos

Existenzmaximum Existenzmaximum is a new approach to organizing housing based on the notion of a housing continuum and consisting of successive enclos existenzmaximum Existenzmaximum είναι μια νέα οργάνωση κατοικίας, που βασίζεται στην ιδέα ενός οικιστικού συνεχούς και αποτελείται από διαδοχικούς περίκλειστους εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ σύνθεση ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ και τη διώροφη μορφή του

αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ σύνθεση ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ και τη διώροφη μορφή του Ο προσανατολισμός της κατοικίας συνιστά το ιδιαίτερο πλεονέκτημά της, αφού το κτίριο έχει στηθεί ακριβώς πάνω στον άξονα της κοιλάδας των Δελφών και επωφελείται από μια συγκλονιστική θέα. Ο χώρος της αυλής,

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ GIFU KITAGATA

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ GIFU KITAGATA ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ GIFU KITAGATA ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΟ ΕΤΟΣ: 2010/2011 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Β.ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ,Κ.ΣΕΡΡΑΟΣ, Δ.ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ (Μ/Σ) ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Στα όρια του χτισμένου.

Στα όρια του χτισμένου. Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΜΥΡΤΩ ΤΕΜΠΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Στα όρια του χτισμένου. Διαμόρφωση δημόσιου χώρου στην περιοχή Φρούριο Φιρκά - προμαχώνας San Salvatore Επιβλέπων καθηγητής Νίκος Σκουτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός φωτισµός κτιρίων σε σχέση µε τη χρήση ΓΡΑΦΕΙΑ

Εσωτερικός φωτισµός κτιρίων σε σχέση µε τη χρήση ΓΡΑΦΕΙΑ Στεφανία Κέτση Ο αρχιτεκτονικός φωτισµός προκύπτει από τις χρήσεις για την οποία προσδιορίζεται ο χώρος και είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία των χώρων του κτιρίου. Ο διακοσµητικός φωτισµός δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

architectural profile Moustroufis Architects

architectural profile Moustroufis Architects e s t o f h o u s e s y f a m o u s a r c h i t e c t s architectural profile Moustroufis Architects Το αρχιτεκτονικό γραφείο Moustroufis Architects ιδρύθηκε το έτος 1986 από τους αρχιτέκτονες Νίκο Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

designlab@thessaloniki

designlab@thessaloniki designlab@thessaloniki Το concept Μετά τις δυο πρώτες διοργανώσεις του (2009 και 2010), καθώς και την απολύτως επιτυχημένη, θεματική εμφάνισή του στην 42η xenia, το Design Lab, το σύγχρονο show για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

majestic insight in living

majestic insight in living Ψυχικό Πρεσβεία ή Ιδιωτική Κατοικία ή Συγκρότημα Κατοικιών (Υπό κατασκευή) Κτίσμα 1800 μ2 σε οικόπεδο 1300μ2 Μοναδική θέση στην καλύτερη περιοχή του Ψυχικού Κορυφαία Αρχιτεκτονική Σχεδίαση από τον Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και κατασκευή κήπων e-school by agronomist.gr

Σχεδιασμός και κατασκευή κήπων e-school by agronomist.gr Σχεδιασμός και κατασκευή κήπων e-school by agronomist.gr 20/1/2013 Η διαμόρφωση πράσινων τοπίων στο αστικό περιβάλλον είναι μια δραστηριότητα ελκυστική για μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων. Όσο αυξάνεται η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

schema architecture & engineering

schema architecture & engineering Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων & Εφαρμογές Μαριάννα Αθανασιάδου Αρχιτέκτων Μηχανικός Master in Architecture Graduate School of Design Harvard University schema architecture & engineering Τι είναι η βιοκλιματική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ.

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Βασιλένα Πετκόβα ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Το χωριό βρίσκεται σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εικαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, η περίπτωση του Ψυρρή Γάτος Αθανάσιος 01104618,

Διαβάστε περισσότερα

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό EYNOΪΚΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Θέμα εργασίας: Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό Μάνια Μπεριάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015

2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015 2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015 Ξεκινά η υποβολή έργων από Ελλάδα και Κύπρο, για τον σημαντικότερο Διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής και Design Ξενοδοχειακών Μονάδων! Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόκληση της πόλης, η ηρεμία της φύσης

Η πρόκληση της πόλης, η ηρεμία της φύσης Η πρόκληση της πόλης, η ηρεμία της φύσης Σήμερα, η ποιότητα ζωής προσδιορίζεται από την ύπαρξη ισορροπίας στο χώρο όπου ζούμε. Γι αυτόν το λόγο, η σύγχρονη αρχιτεκτονική των αστικών κέντρων δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ Αεροφωτογραφία περιοχής Φωτογραφίες κτιρίου και γειτονικών ακινήτων άποψη από γωνία Βαλαωρίτου και Κριεζώτου άποψη από Ακαδηµίας και Κριεζώτου Κριεζώτου 11, ΑΘήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bιωσιμότητα Προσέγγιση

Bιωσιμότητα Προσέγγιση Ιδιοκτήτρια εταιρεία Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ (www.grivalia.com) είναι η κορυφαία Ελληνική Εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και ανάμεσα στις 20 πιο ισχυρές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μέτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΕΑ)»

«Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΕΑ)» Ημερίδα «Ανθρωπογενές Περιβάλλον & Αειφόρος Διαχείριση» Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012 «Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΕΑ)» Καθ. Μιχαήλ Σκούλλος, ΕΚΠΑ Έδρα UNESCO για τη

Διαβάστε περισσότερα

BUILDING GREEN ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 M.E.C. EXPO CENTER, ΑΤΤΙΚΗ

BUILDING GREEN ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 M.E.C. EXPO CENTER, ΑΤΤΙΚΗ BUILDING GREEN 21-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 M.E.C. EXPO CENTER, ΑΤΤΙΚΗ 7 η Διεθνής Έκθεση για το Ενεργειακά Αυτόνομο Κτίριο, την Ενεργειακή Ανακαίνιση και τον Αστικό Χώρο WWW.BUILDINGGREENEXPO.GR ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ L e C o r b u s i e r, ¼¹± Å Á ÁÁ þÿ±¹ã Ĺº À Ã Ä Å ÇÁ ÃĹº Í

þÿÿ L e C o r b u s i e r, ¼¹± Å Á ÁÁ þÿ±¹ã Ĺº À Ã Ä Å ÇÁ ÃĹº Í Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Architecture, Land and Environmental Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Informative material 2007 þÿÿ L e C o r b u s i e r, ¼¹± Å Á ÁÁ þÿ±¹ã Ĺº À

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ: ΒΑΪΟΥ Ντ., ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ Μ., ΜΑΥΡΙΔΟΥ Μ. «Gentrification Friendly» γειτονιές στο κέντρο της Αθήνας(;)

«ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ: ΒΑΪΟΥ Ντ., ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ Μ., ΜΑΥΡΙΔΟΥ Μ. «Gentrification Friendly» γειτονιές στο κέντρο της Αθήνας(;) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ. Π. Μ. Σ.: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ «ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ: ΒΑΪΟΥ Ντ., ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ε Ω Ν ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ

Ι Δ Ε Ω Ν ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Ι Δ Ε Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ 112358 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΣΚΡΟΠΟΝΕΡΙ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ Εκτίµηση οπτικής όχλησης εγκαταστάσεων ENVECO A.E ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 2 2. Οπτικές επιπτώσεις µεταλλευτικής δραστηριότητας... 2 3. Αξιολόγηση της οπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πλέγμα επεμβάσεων εκατέρωθεν της Ζώνης των Σταθμών Λαρίσης Πελοποννήσου Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ -ΠΑΤΗΣΙΑ

Πλέγμα επεμβάσεων εκατέρωθεν της Ζώνης των Σταθμών Λαρίσης Πελοποννήσου Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ -ΠΑΤΗΣΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΖΑΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε.Μ.Π ΜΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ε.Μ.Π ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Ε.Μ.Π ΛΑΣΚΑΡΗ ΑΝΝΑ, ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Ε.Μ.Π ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΤΕΡΕΖΑ, ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Ε.Μ.Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΝΙΤΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 222388

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΝΙΤΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 222388 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΝΙΤΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 222388 Α. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Η ιστορική και εκπαιδευτική αξία των Λανιτείων Εκπαιδευτηρίων για την πόλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις Τοποθεσία χωριού : Το Όμοδος περιβάλλεται από 2 ψηλές βουνοκορφές Στην εργασία θα μελετηθούν οι διαφορετικές τυπολογίες που εμφανίζονται στο χωρίο, οι σχέσεις τους με το ιδιωτικό και το δημόσιο,ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

220m 2 In dark background

220m 2 In dark background 220m 2 In dark background Το διαμέρισμα βρίσκεται στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας της δεκαετίας του 1950, στο κέντρο των Αθηνών. This apartment is on the top floor of a 1950s building in the centre

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΚΟΥΡΜΠΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ κας ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙΔΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ κας ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙΔΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ κας ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙΔΟΥ Εγκαίνια της πρώτης φάσης του Πολεοδομικού Έργου: «Διαμόρφωση της Κοίτης του Ποταμού Βαθκειά σε Γραμμικό Πάρκο»,

Διαβάστε περισσότερα

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Μάθημα:Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ. Χειμερινό εξάμηνο

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ. Χειμερινό εξάμηνο ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Κ. Ποϊραζίδης Ανάλυση ψηφίδων ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4 Οικολογία Τοπίου 22 Νοεμβρίου 2009 Ανάλυση ψηφίδων Το μέγεθος τους (Patch size / perimeter / edges ) Έκταση Περίμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες υποδομές και σύγχρονες τάσεις στην Αρχιτεκτονική Τοπίου

Πράσινες υποδομές και σύγχρονες τάσεις στην Αρχιτεκτονική Τοπίου Πράσινες υποδομές και σύγχρονες τάσεις στην Αρχιτεκτονική Τοπίου B. Χαριστός / αρχιτέκτων μηχ. - αρχιτέκτων τοπίου υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας. Α φ ά σ η. Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53

Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας. Α φ ά σ η. Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53 1 ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Α φάσης Η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση, έχει ως αντικείμενο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Timeless architecture

Timeless architecture Timeless architecture 2 T E L AV I V - I S R A E L Πρόκειται για ένα μικρό αλλά πολύπλοκο έργο ανακαίνισης ενός διώροφου ρετιρέ που, για τους αρχιτέκτονες, αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση. Πώς θα ήταν δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατά της στην ελληνική αγορά ΗΕΤΕΜ δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής αρχιτεκτονικών

Τα συστήµατά της στην ελληνική αγορά ΗΕΤΕΜ δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής αρχιτεκτονικών Τα συστήµατά της στην ελληνική αγορά ΗΕΤΕΜ δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής αρχιτεκτονικών προφίλ από το 1971 και πρακτικά δηµιούργησε τον κλάδο των κατασκευών αλουµινίου µε τις σειρές ΑΤ που κυκλοφόρησαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture

Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture Δρ Αιμίλιος Μιχαήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, M. Arch, M.Sc, Ph.D. Λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ H ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με πάνω από εξήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φάρσαλα, 25/09/2012 Παναγιώτης Ι. Κ. Λιακόπουλος, Διδάκτωρ Μηχ. Μηχανικός ΕΜΠ Στάδια Μελέτης [1/2] Δράση 1 - Συλλογή Απαραίτητων

Διαβάστε περισσότερα

projects ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Group ΠΑΝΟΡΑΜΑ Panorama luxury residences ΚΡΗΝΗ Μικράς Ασίας & Μοσχοπόλεως 32 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ Αδριανουπόλεως 6

projects ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Group ΠΑΝΟΡΑΜΑ Panorama luxury residences ΚΡΗΝΗ Μικράς Ασίας & Μοσχοπόλεως 32 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ Αδριανουπόλεως 6 ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Group projects οικοπεδα προσ πωληση Σάνη, Χαλκιδική ΚΡΗΝΗ Μικράς Ασίας & Μοσχοπόλεως 32 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Panorama luxury residences ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ Αδριανουπόλεως 6 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αδριανουπόλεως, Παπακυρίτση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

οι ρομαντικές βραδιές στο ιδιωτικό roof garden

οι ρομαντικές βραδιές στο ιδιωτικό roof garden Imperio Properties H Imperio στοχεύει ψηλά Η Imperio έχει επαναπροσδιορίσει το σύγχρονο τρόπο ζωής στη Λεμεσό της Κύπρου τα τελευταία χρόνια δημιουργώντας βραβευμένα ακίνητα που προφέρουν ποιοτική ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Ο ΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 7723818-7723820

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη του παραθεριστικού οικισμού, έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει λειτουργικά και αισθητικά το αγοραστικό κοινό αλλά και να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την οικοδομισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα