Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα"

Transcript

1 Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα Το γλαύκωµα είναι µια οµάδα οφθαλµικών ασθενειών που προξενουν προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο, στο σηµείο όπου εκείνο αφήνει το µάτι για να µεταφέρει τις οπτικές πληροφορίες στον εγκέφαλο. Αν µείνει χωρίς θεραπεία, το γλαύκωµα εξελίσσεται προοδευτικά (άλλοτε πολύ αργά και άλλοτε γρήγορα), χωρίς προειδοποίηση ή εµφανή συµπτώµατα στον ασθενή, επιδεινώνοντας την οπτική βλάβη και οδηγώντας τελικά στην τύφλωση. Οι βλάβες του γλαυκώµατος είναι µη αναστρέψιµες, ενώ σε συνδυασµό µε την απουσία συµπτωµάτων έχουν οδηγήσει στο να περιγράφεται το γλαύκωµα ως «silent blinding disease» («σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης») ή «sneak thief of sight» («ύπουλος κλέφτης της όρασης»). Το γλαύκωµα αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή αιτία τύφλωσης στον κόσµο. Υπολογίζεται ότι 4,5 εκατοµµύρια άνθρωποι ανά την υφήλιο είναι τυφλοί λόγω γλαυκώµατος και ότι αυτός ο αριθµός θα φτάσει τα 11,2 εκατοµµύρια ως το Αξίζει να σηµειωθεί ότι λόγω της σιωπηλής εξέλιξης της ασθένειας τουλάχιστον στα πρώτα της στάδια ποσοστό έως 50 % των ασθενών στις ανεπτυγµένες χώρες, δεν γνωρίζουν ότι έχουν γλαύκωµα. Το ποσοστό αυτό µπορεί να ανέλθει έως το 90 % στις υπανάπτυκτες περιοχές του κόσµου. Πρωτογενές και δευτερογενές Υπάρχουν αρκετές µορφές γλαυκώµατος. Ορισµένες από αυτές εµφανίζονται ως επιπλοκές άλλων οφθαλµικών παθήσεων (δευτερογενές γλαύκωµα), αλλά στηνπλειονότητα των περιπτώσεων το γλαύκωµα είναι πρωτογενής αλλά και ιδιοπαθής νόσος, δηλαδή εµφανίζεται χωρίς τα αίτια να είναι γνωστά. Παλαιότερα ήταν αποδεκτό ότι η αιτία των περισσότερων ή και όλων των µορφών γλαυκώµατος ήταν η υψηλή ενδοφθάλµια πίεση (γνωστή ως οφθαλµική υπέρταση). Σήµερα έχει πλέον αποδειχθεί ότι ακόµα και άτοµα που έχουν φυσιολογική ενδοφθάλµια πίεση, µπορεί να έχουν γλαύκωµα. Παρόλα αυτά η ενδοφθάλµια πίεση

2 θεωρείται παράγων υψηλού κινδύνου για το γλαύκωµα. Μερικές µορφές γλαυκώµατος εµφανίζονται κατά τη γέννηση (συγγενές γλαύκωµα) ή κατά την παιδική ηλικία (εφηβικό γλαύκωµα). Στις περισσότερες όµως περιπτώσεις το γλαύκωµα εµφανίζεται µετά το 40ο έτος και η συχνότητα εµφάνισής του αυξάνει µε την ηλικία. Δεν έχει ακόµα παρατηρηθεί διαφορά στην συχνότητα εµφάνισης γλαυκώµατος µεταξύ ανδρών και γυναικών. Παράγοντες κινδύνου Οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη γλαυκώµατος είναι: 1. Η υψηλή ενδοφθάλµια πίεση. Στατιστικές αναφέρουν ότι το 10% των ατόµων µε Οφθαλµική Υπέρταση παρουσιάζουν γλαύκωµα σε περίοδο 5 ετών. Οκίνδυνος να εµφανισθούν γλαυκωµατικές αλλοιώσεις στα άτοµα µε υψηλή ενδοφθάλµια πίεση είναι 2,6-3% όταν η πίεση είναι mmhg, 12-26% όταν είναι mmhg και 42% όταν είναι µεγαλύτερη από 30 mmhg. Αυτό το ποσοστό µπορεί να µειωθεί στο 1% εάν γίνονται συχνές οφθαλµολογικές εξετάσεις, λόγω των βελτιωµένων τεχνικών στην πρόγνωση γλαυκωµατικών καταστάσεων. Παρά τον αυξηµένο κίνδυνο από την Οφθαλµική Υπέρταση, όµως, υπάρχουν άτοµα τα οποία παρότι έχουν σχετικά υψηλή πίεση δεν παρουσιάζουν ποτέ γλαύκωµα και άτοµα µε φυσιολογική πίεση τα οποία έχουν γλαυκωµατικές αλλοιώσεις. 2. Η ηλικία. Όπως η ενδοφθάλµια πίεση αυξάνει µε την ηλικία, έτσι αυξάνεται και ο κίνδυνος εµφάνισης γλαυκώµατος. Ιδιαίτερα µετά την ηλικία των 40 ετών, τα άτοµα µε υπέρταση και οικογενειακό ιστορικό γλαυκώµατος, πρέπει να εξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από οφθαλµίατρο. 3. Οικογενειακό ιστορικό. Άτοµα που έχουν συγγενείς α βαθµού µε γλαύκωµα έχουν 10-30% πιθανότητες να αναπτύξουν την ασθένεια. 4. Μυωπία και διαβήτης επίσης ενοχοποιούνται αν και δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία που να το αποδεικνύουν. Μορφές στους ενήλικες

3 Οι πιο συχνές µορφές γλαυκώµατος των ενηλίκων είναι το πρωτογενές γλαύκωµα ανοιχτής γωνίας που συναντάµε συχνά στους Καυκάσιους και Αφρικανούς και το γλαύκωµα κλειστής γωνίας που συναντάµε συχνότερα στους Ασιάτες. Το γλαύκωµα ανοιχτής γωνίας είναι µία προοδευτικώς εξελισσόµενη ασθένεια, η οποία χειροτερεύει εάν δεν αντιµετωπισθεί. Στην αρχή καταστρέφονται µόνο λίγα κύτταρα του οπτικού νεύρου και εµφανίζονται «τυφλά» σηµεία στο οπτικό πεδίο. Με τον καιρό όλο και περισσότερα κύτταρα καταστρέφονται και µεγαλύτερο τµήµα του οπτικού πεδίου χάνεται όπως και όραση. Το γλαύκωµα κλειστής γωνίας εµφανίζεται πολύ γρήγορα. Κάποιο ατύχηµα ή αλλαγή στο µάτι προκαλούν απότοµη αύξηση της ποσότητας του υδατώδους υγρού. Τα σηµάδια του γλαυκώµατος εµφανίζονται σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα και µεταξύ αυτών υπάρχει πόνος και απότοµη πτώση της οπτικής οξύτητας. Περίπου το 50% των ατόµων που παρουσιάζουν γλαύκωµα δεν το αντιλαµβάνονται παρά µόνο σε προχωρηµένο στάδιο και πολλοί από αυτούς θα χάσουν σε µεγάλο βαθµό την όρασή τους. Δυστυχώς η απώλεια όρασης σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι αναστρέψιµη. Ένας λόγος που η ασθένεια δεν γίνεται άµεσα αντιληπτή είναι το ότι η οφθαλµική υπέρταση δεν προκαλεί σχεδόν ποτέ συµπτώµατα. Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικές οι επισκέψεις στον οφθαλµίατρο ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο βλάβης στο οπτικό νεύρο. Οι εξετάσεις αυτές είναι απαραίτητες και υποχρεωτικές για τα άτοµα υψηλού κινδύνου όπως οι ηλικιωµένοι και τα άτοµα µε οικογενειακό ιστορικό γλαυκώµατος. Θα πρέπει επίσης να ενηµερώνουν τον οφθαλµίατρο, εκτός από το ιστορικό τους και για άλλα συµπτώµατα όπως πόνο στα µάτια, πονοκεφάλους, εάν παίρνουν φάρµακα, εάν έχουν υποβληθεί σεεπέµβαση στα µάτια, έχουν τραυµατισθεί ή έχουν περάσει κάποια οφθαλµική ασθένεια, εάν έχουν κάποια καρδιακή πάθηση, διαβήτη, υπέρταση ή υποφέρουν από ηµικρανίες. Διαγνωστικές εξετάσεις Οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται για να διερευνηθεί το ενδεχόµενο γλαυκώµατος είναι:

4 Μέτρηση της οπτικής οξύτητας στον κλασσικό πίνακα µε τα γράµµατα τα οποία πρέπει να διαβάσει κανείς από απόσταση Μέτρηση της ενδοφθάλµιας πίεσης. Επειδή η ενδοφθάλµια πίεση δεν είναι σταθερή όλες τις ώρες της ηµέρας, πρέπει η µέτρηση να γίνεται και στα δύο µάτια σε διαφορετικές στιγµές π.χ. πρωί και βράδυ. Διαφορά πίεσης κατά 2-3 mmhg ανάµεσα στα δύο µάτια µπορεί να αποτελεί ένδειξη γλαυκώµατος. Εξέταση του οπτικού νεύρου για τυχόν ανωµαλίες. Γωνιοσκόπηση. Γίνεται µε ένα ειδικό φακό µε τον οποίο αξιολογείται η γωνία της ίριδας µε τον κερατοειδή ώστε να αποκλεισθεί η περίπτωση προβλήµατος στην αποχέτευση του υδατώδους υγρού και η αύξηση της ενδοφθάλµιας πίεσης. Οπτικά πεδία. Με την εξέταση αυτή ελέγχεται η περιφερική όραση για τυχόν απώλειες οι οποίες είναι ενδεικτικές για το γλαύκωµα. Τα άτοµα υψηλού κινδύνου πρέπει να επαναλαµβάνουν τα οπτικά πεδία κάθε 6 µήνες. Παχυµετρία του κερατοειδούς. Λόγω της επίδρασης του πάχους του κερατοειδούς στις τιµές της ενδοφθάλµιας πίεσης, µε την εξέταση αυτή επιβεβαιώνουµε την πρώτη µας µέτρηση. Ένας λεπτός κερατοειδής µπορεί να µας δώσει εσφαλµένα χαµηλές µετρήσεις πιέσεως, ενώ αντίθετα ένας παχύς κερατοειδής υψηλές µετρήσεις. Τοµογραφία αµφιβληστροειδούς και οπτικούνεύρου. Αντιµετώπιση Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει θεραπεία για το γλαύκωµα και η απώλεια όρασης δεν είναι αναστρέψιµη. Φαρµακευτική αγωγή ή χειρουργική επέµβαση (µε την κλασσική τεχνική ή µε laser ) µπορεί να αναχαιτίσει την πορεία της νόσου και να επιβραδύνει την απώλεια της όρασης. Η πρόληψη όµως είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να περιορίσουµε την µείωση της οπτικής οξύτητας και να προλάβουµε την εξέλιξη προς την τύφλωση. Ο οφθαλµίατρος µπορεί να διαγνώσει το γλαύκωµα στο αρχικό στάδιο και να συµβουλεύσει για τον πιο κατάλληλο τρόπο αντιµετώπισης.

5 Ενδεικτικά αναφέρουµε τις χειρουργικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται στο γλαύκωµα: 1) Γλαύκωµα ανοιχτής γωνίας: τραµπεκουλοπλαστική µε Argon Laser (γίνεται επέµβαση στον ιστό ανάµεσα στον πρόσθιο θάλαµο και το κανάλι του Schlemm ώστε να διευκολυνθεί η αποχέτευση του υδατώδους υγρού) και τραµπεκουλεκτοµή µε YAG Laser (στόχος είναι η δηµιουργία συριγγίου ανάµεσα στον πρόσθιο θάλαµο και στην κάτω επιφάνεια του σκληρού χιτώνα ώστε να µειωθεί η αντίσταση στην διοχέτευση του υδατώδους και να µειωθεί η ενδοφθάλµια πίεση). 2) Γλαύκωµα κλειστής γωνίας: Περιφερική ιριδοτοµή (στόχος είναι να επιτραπεί η επικοινωνία µεταξύ προσθίου και οπισθίου θαλάµου, µέσω της περιφερικής ίριδας,ώστε να γίνεται καλύτερα η κυκλοφορία του υδατώδους υγρού). 3) Φωτοπηξία µε YAG Laser. Θεωρείται η ύστατη λύση όταν η ενδοφθάλµια πίεση δεν µπορεί να τεθεί υπό έλεγχο µε φαρµακευτική αγωγή ή άλλη χειρουργική µέθοδο. Με τη φωτοπηξία απενεργοποιείται το ακτινωτό σώµα και ως εκ τούτου µειώνεται δραστικά η παραγωγή του υδατώδους υγρού. Δυστυχώς τα αποτελέσµατά όλων των χειρουργικών µεθόδων, εκτός της φωτοπηξίας, µπορεί να µην διαρκέσουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να χρειασθεί επανάληψη. Η SLT Όµως όπως ήταν αναµενόµενο, η καλπάζουσα τεχνολογική εξέλιξη δεν άφησε ανεπηρέαστο ούτε αυτόν τον τοµέα. Η νέα επιλογή είναι η selective laser trabeculoplasty ή SLT. Πρόκειται για µια απλή ανώδυνη ιατρική πράξη που γίνεται στο ιατρείο και διαρκεί µόνο λίγα λεπτά της ώρας. Πριν την έναρξή της απαιτείται η ενστάλαξη κάποιων κολλυρίων που διασφαλίζουν αφ ενός µεν την τοπική αναισθησία και αφ ετέρου την προστασία από πιθανή οξεία αύξηση της ενδοφθάλµιας πίεσης. Διαµέσου ειδικών κατόπτρων µια ακτίνα laser χαµηλής ενέργειας µε τη µορφή µικροπαλµών κατευθύνεται στο γωνιακό δικτυωτό, µία από τις δοµές του οφθαλµού που συµµετέχουν στην αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού, στοχεύοντας τα κύτταρα που περιέχουν

6 µελανίνη. Αυτό ενεργοποιεί κάποιους µηχανισµούς άµυνας του οργανισµού, µε αποτέλεσµα τον «καθαρισµό» του γωνιακού δικτυωτού από κάθε µορφής «απορρίµµατα» που το αποφράσσουν αλλά και την αναγέννηση των κυττάρων που το αποτελούν. Η λειτουργία του δικτυωτού βελτιώνεται και η ενδοφθάλµια πίεση ελαττώνεται µέχρι και 25%. Το αποτέλεσµα αυτό διατηρείται για πάνω από µια τριετία στο 80% των ασθενών. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι η SLT µπορεί να επαναληφθεί αν, σε βάθος χρόνου, η ενδοφθάλµια πίεση αρχίσει ν απορυθµίζεται. Ο Ιωάννης Μ. Ασλανίδης είναι χειρουργός-οφθαλµίατρος, διευθυντής του Διαθλαστικού Οφθαλµολογικού Κέντρου Κρήτης «Εµµετρωπία» Πηγή : Web Only

Προσβάλλει περίπου το 2% του πληθυσµού. Είναι µια νόσος η οποία οδηγεί στην τύφλωση εφόσον δεν διαγνωσθεί και δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα.

Προσβάλλει περίπου το 2% του πληθυσµού. Είναι µια νόσος η οποία οδηγεί στην τύφλωση εφόσον δεν διαγνωσθεί και δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα. Γλαύκωµα Τι είναι το γλαύκωµα; Η λέξη γλαύκωµα προέρχεται από την ελληνική λεξη γλαυκός που σηµαίνει άτονο ή αραιωµένο κυανούν. Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ εννοούσε µε τον όρο αυτόν έναν υποκύανο αποχρωµατισµό της κόρης

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γλαύκωμα www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι ακριβώς είναι το γλαύκωμα; Ο όρος γλαύκωμα ορίζει μια ομάδα παθήσεων που τις χαρακτηρίζει μια σταδιακή καταστροφή του οπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας ΓΛΑΥΚΩΜΑ προληψη και θεραπεια επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας Τι είναι το γλαύκωµα; Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα από παθήσεις των οφθαλμών, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ EXCIMER LASER 2. ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ 2.1. ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΦΛΟΥΟΡΕΣΚΕΪΝΗΣ ΚΑΙ ΙΝΔΟΚΥΑΝΙΝΗΣ (ICG) 2.2. TΟΜΟΓΡΑΦIΑ ΒΥΘΟY ΟΦΘΑΛΜΟY (OCT) 2.3. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ Τι είναι η ωχρά κηλίδα; Η ωχρά κηλίδα είναι µια µικρή περιοχή του αµφιβληστροειδούς χιτώνα,υπεύθυνη για την κεντρική όραση και την αντίληψη των χρωµάτων.πρακτικά, όταν κοιτάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Για όσους υποφέρουν από διαθλαστικές ανωμαλίες, δηλ. μυωπία, υπερμετρωπία

Για όσους υποφέρουν από διαθλαστικές ανωμαλίες, δηλ. μυωπία, υπερμετρωπία 1. ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ EXCIMER LASER Για όσους υποφέρουν από διαθλαστικές ανωμαλίες, δηλ. μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμό, τα γυαλιά ή οι φακοί επαφής που αναγκάζονται να φορούν, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Από την Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας Μετάφραση Επιμέλεια: Δρ. Αναστάσιος Ιωάννης Κανελλόπουλος, MD Αθήνα 2011 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Δρ. Αναστάσιος Ι. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις του αμφιβληστροειδούς

Παθήσεις του αμφιβληστροειδούς Παθήσεις του αμφιβληστροειδούς Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας είναι μια λεπτή, ημιδιαφανής μεμβράνη που καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια του ματιού. Μπορούμε και βλέπουμε γιατί το φως καθώς εισέρχεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αμφιβληστροειδή και την ωχρά κηλίδα

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αμφιβληστροειδή και την ωχρά κηλίδα IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ www.ophthalmica.gr Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αμφιβληστροειδή και την ωχρά κηλίδα Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αμφιβληστροειδή και την ωχρά κηλίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ Δωρεάν υπηρεσία πληροφοριών από το: Ίδρυμα Νόσου Ωχράς Κηλίδας Αυστραλίας Το Ίδρυμα Νόσου Ωχράς Κηλίδας Αυστραλίας είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση που έχει σαν αποστολή της τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΨΕΥΔΟΑΠΟΦΟΛΙΔΩΣΗΣ: ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΨΕΥΔΟΑΠΟΦΟΛΙΔΩΣΗΣ: ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΨΕΥΔΟΑΠΟΦΟΛΙΔΩΣΗΣ: ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΠΑΘΕΙΑ

ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΠΑΘΕΙΑ ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΠΑΘΕΙΑ Ένας ενηµερωτικός οδηγός για την πραγµατικότητα του σήµερα ρ. Αναστάσιος-Ιωάννης Κανελλόπουλος Καθηγητής Οφθαλµολογίας Παν/µιου Νέας Υόρκης Ο διαβήτης µπορεί να επηρεάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ώριμη Ηλικία. Ενημέρωση και Πρόληψη για τα συχνότερα νοσήματα

Ώριμη Ηλικία. Ενημέρωση και Πρόληψη για τα συχνότερα νοσήματα Ώριμη Ηλικία Ενημέρωση και Πρόληψη για τα συχνότερα νοσήματα Οστεοπόρωση Τι είναι η οστεοπόρωση; Η οστεοπόρωση είναι η συχνότερη πάθηση των οστών. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η προοδευτική απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ. Σημειώσεις ( Notes) στο μάθημα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ. Σημειώσεις ( Notes) στο μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Σημειώσεις ( Notes) στο μάθημα Αντιμετώπιση του Γλαυκώματος Αρ. Χανδρινός Επικ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ Τι είναι η ωχρά κηλίδα; Η ωχρά κηλίδα είναι μια μικρή περιοχή του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, υπεύθυνη για την κεντρική όραση και την αντίληψη των χρωμάτων. Πρακτικά, όταν

Διαβάστε περισσότερα

Κερατόκωνος και Θεραπεία

Κερατόκωνος και Θεραπεία Κερατόκωνος και Θεραπεία Η πολυτιµότερη αίσθηση Η όραση είναι η πολυτιµότερη αίσθηση του ανθρώπου. Τα µάτια προσφέρουν το φως και τα χρώµατα και στέλνουν στη µνήµη µας τις εµπειρίες και τις εικόνες µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΙ ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΔ ΥΩΡΔ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ

ΘΔΜΑ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΙ ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΔ ΥΩΡΔ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ: «ΓΙΔΘΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ-ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΤΓΔΙΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΙ ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΔ ΥΩΡΔ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2005 ΚΥΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ Ι. Ποιο στοιχείο αποτελεί το βασικό κλειδί στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ Πώς να προλάβετε και πώς να αντιμετωπίσετε τη συχνότερη αιτία τύφλωσης στα άτομα άνω των 50 ετών ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην Ελλάδα σε περισσότερα από 50.000 άτομα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΕΜΜΟ. Διαθλαστικη Χειρουργικη

Ινστιτούτο ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΕΜΜΟ. Διαθλαστικη Χειρουργικη αι η όρασή μας και αυτά φώνουν την ψυχή μας, ή ας που επιθυμώντας να ς μάτια, διαμορφώνει την υρος στην περίπτωση του Ινστιτούτο α (εκείνου του προδρόμου ΟΠΤΙΚΗΣ μιζαν ότι πρόκειται είτε περί σοβαρές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση Μυωπίας Υπερµετρωπίας και Αστιγµατισµού

ιόρθωση Μυωπίας Υπερµετρωπίας και Αστιγµατισµού ιόρθωση Μυωπίας Υπερµετρωπίας και Αστιγµατισµού µε Laser Ο κερατοειδής (πρόσθια επιφάνεια του µατιού) προσλαµβάνει το φώς που εισέρχεται στον οφθαλµό και εστιάζει στον αµφιβληστροειδή (οπίσθια, φωτοευαίσθητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LASER ιαθλαστική Χειρουργική

LASER ιαθλαστική Χειρουργική LASER ιαθλαστική Χειρουργική Γκορέζης Σπύρος, MD Επιστηµονικός Υπεύθυνος Κέντρου Όρασης Ηπείρου info@epirusvisioncenter.gr Οι διαθλαστικές ανωµαλίες αποτελούσαν και αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Τραμπεκουλεκτομή. Πληροφοριακό σημείωμα για τους ασθενείς. Keith Barton

Τραμπεκουλεκτομή. Πληροφοριακό σημείωμα για τους ασθενείς. Keith Barton Τραμπεκουλεκτομή Πληροφοριακό σημείωμα για τους ασθενείς Keith Barton Μάϊος 2008 Περιεχόμενα Σελίδα 1. Εισαγωγή- Τι είναι η τραμπεκουλεκτομή; 3 2. Ποια θα είναι η εμφάνιση του οφθαλμού μετά τη τραμπεκουλεκτομή;

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι ο προστάτης; ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο προστάτης είναι ένα συµπαγές όργανο και συγκεκριµένα ένας αδένας, ο οποίος έχει το µέγεθος και το σχήµα κάστανου και βρίσκεται µπροστά από το ορθό και σε στενή

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στην εκπαίδευση των μαθητών με μερική ή ολική απώλεια όρασης»

«Εισαγωγή στην εκπαίδευση των μαθητών με μερική ή ολική απώλεια όρασης» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΤΥΦΛΩΣΗ «Εισαγωγή στην εκπαίδευση των μαθητών με μερική ή ολική απώλεια όρασης» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Φίλιππος Κατσούλης Διευθυντής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών Καλλιθέας (ΚΕΑΤ) Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα