Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ"

Transcript

1 Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, µε αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της. Ο δήµος Λαρισαίων, έχει σκοπό του την προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του ήµου σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος της περιοχής του ήµου, µε αναφορές στη βελτίωση οικιστικού περιβάλλοντος, στη βελτίωση τεχνικών υποδοµών και δικτύων εξυπηρέτησης, αλλά και στην Εξοικονόµηση Ενέργειας. Σκοπός του παρόντος ΣΧΥ είναι ο δήµος πλέον να υιοθετήσει ενιαία στρατηγική µε την οποία θα αντιµετωπίσει συνολικά και ολοκληρωµένα τα υπάρχοντα προβλήµατα. Το ΣΧΥ αποτελείται από ένα µίγµα ενεργειών το οποίο κρίθηκε ως το καταλληλότερο για την εφαρµογή µε βάση τις ανάγκες του ήµου και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί, µε βάση το συνολικό σχεδιασµό του ήµου αλλά και την προβλεπόµενη κατανοµή πόρων από το παρόν ή άλλα προγράµµατα. Απώτερος στόχος είναι η µεγιστοποίηση των οφελών από τις προτεινόµενες δράσεις µέσω της µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στις επιλεχθείσες χρήσεις αλλά και της ευρύτερης δυνατής διάδοσης στους σχετιζόµενους φορείς και τους δηµότες, ώστε να διασφαλιστεί η µεγιστοποίηση των οφελών µακροπρόθεσµα. Η στρατηγική του ήµου Λαρισαίων είναι η υποβολή δράσεων στους άξονες 1,2,3,5 µε σκοπό τη µεγιστοποίηση του προϋπολογισµού στους συγκεκριµένους άξονες οι οποίοι αντιπροσωπεύουν βασικές ανάγκες, ειδικά στον τοµέα των κτιρίων. Στα έργα ΕξΕ που θα γίνουν, περιλαµβάνονται επεµβάσεις σε δηµόσια κτίρια και σχολεία, όλων των βαθµίδων. Βελτιώνοντας την ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων µε επεµβάσεις στο κέλυφος επιτυγχάνονται καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους εσωτερικούς χώρους, καθώς επίσης σηµαντική µείωση των ετησίων καταναλώσεων σε ηλεκτρική ενέργεια και καύσιµα, που επιβαρύνουν το ήµο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την ταυτόχρονη µείωση και των εκποµπών CO 2. Σηµαντικό για την εξοικονόµηση ενέργειας στο ήµο, αποτελεί το πρόγραµµα αντικατάστασης φωτιστικών σωµάτων και λαµπτήρων πυρακτώσεως ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων και οδών, µε άλλους χαµηλής κατανάλωσης, που έχουν καλύτερη φωτιστική απόδοση και χαµηλό κόστος συντήρησης. Ο ήµος Λαρισαίων έχει επενδύσει και εργάζεται ουσιαστικά προς κάθε κατεύθυνση µε στόχο την εξυγίανση του κυκλοφοριακού ζητήµατος στην πόλη. Με τη µελέτη αστικής κινητικότητας ο δήµος επιδιώκει: - Μείωση της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου στην πόλη για τις καθηµερινές µετακινήσεις. - Λειτουργία ενός πλήρους, επαρκούς, ανταγωνιστικού προς το Ι.Χ., ελκυστικού και προσιτού οικονοµικά συστήµατος δηµόσιας συγκοινωνίας, φιλικής προς το περιβάλλον. - ηµιουργία υποδοµών για ενθάρρυνση και εξυπηρέτηση των ευάλωτων χρηστών - πεζοί, ποδηλάτες, παιδιά, ηλικιωµένοι, άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των πολιτών, διότι µόνο µε αυτόν τρόπο µπορεί να εκτιµηθεί το όφελος των προτεινόµενων παρεµβάσεων, αλλά και να υλοποιηθεί µε επιτυχία το σχέδιο δράσης µακροπρόθεσµα. Συνοπτικά προτείνονται οι παρακάτω παρεµβάσεις: Στον Άξονα 1, επιλέχθηκε το δηµαρχείο, το δηµοτικό ωδείο, ένας παιδικός σταθµός και δυο γυµνάσια του δήµου. Τα κτίρια αυτά παρουσιάζουν προβλήµατα, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, υποθερµαινόµενα, αλλά και µε ακατάλληλο τεχνητό φωτισµό. Επίσης, τα κουφώµατα, δεν έχουν προδιαγραφές θερµοδιακοπής και αεροστεγανότητας. Θα πραγµατοποιηθούν όλες οι δυνατές παρεµβάσεις, µε απώτερο στόχο τη θερµική άνεση, την εξοικονόµηση ενέργειας, τις καλύτερες συνθήκες τεχνητού φωτισµού, και γενικότερα τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων που επιλέχθηκαν. Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων ανέρχεται σε ,59. Στον Άξονα 2 επιλέχθηκε το πάρκο Αλκαζάρ και το πάρκο Αγίου Αντωνίου, όπου θα πραγµατοποιηθούν ολοκληρωµένες παρεµβάσεις εξοικονόµησης και διαχείρισης ενέργειας. Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων ανέρχεται σε Στον Άξονα 3 θα γίνει ολοκληρωµένη µελέτη αστικής κινητικότητας για το δήµο. Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων ανέρχεται σε ,50. Στον Άξονα 5, έχει διαπιστωθεί ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας για ΕξΕ, είναι η ενηµέρωση και η συµµετοχή όλων των υπάλλήλων και περισσότερο των δηµοτών στο πρόγραµµα του ήµου. Για το λόγο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχεδιασµό του προγράµµατος υλοποίησης του άξονα 5 συµπεριλαµβάνοντας προσβάσιµες µορφές πληροφόρησης για ΑΜΕΑ όπως περιγράφονται αναλυτικά στο ΣΧΥ. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε Οι ενεργειακές µελέτες των κτιρίων καθώς και του οδοφωτισµού απέδειξαν, µετά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων και τη σύγκριση της υπάρχουσας κατάστασης µε την κατάσταση µετά τις παρεµβάσεις, ότι υπάρχει ΕξΕ σε ποσοστό 42,5% καθώς επίσης και σηµαντικότατη µείωση των εκποµπών CO 2 σε ποσοστό 42%. Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις, σε όλους τους άξονες, δεν επιφέρουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δεν γίνονται επεµβάσεις σε χώρους πρασίνου, δεν υπάρχουν απόβλητα, κλπ. 2

3 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιµότητας υλοποίησης των επί µέρους υποέργων της πράξης) Θα πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Συλλογή απαιτούµενων στοιχείων και ανάλυση ενεργειακών δεδοµένων, µε παράλληλη προετοιµασία του φακέλου Πρότασης ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ηµαρχείο Εφαρµογή εξωτερικής θερµοµόνωσης στην τοιχοποιία της -Ν πλευράς κτιρίου (ακάλυπτος χώρος). Αντικατάσταση των παλιών κουφωµάτων µε τα µονά υαλοστάσια του Ισογείου, 1 ου, 2 ου και 3 ου ορόφου, µε νέα κουφώµατα αλουµινίου, µε θερµοδιακοπή, και µε low-e υαλοπίνακες {6+16+6}. Εγκατάσταση φυτεµένου δώµατος στο κτίριο για µείωση των φορτίων κλιµατισµού στην οροφή του 4 ου και µέρους του 3 ου ορόφου. Εφαρµογή εξωτερικού σκιασµού της ΒΑ και Α πλευράς του κτιρίου Αλλαγή όλων των κλιµατιστικών µηχανηµάτων (split units) παλαιάς τεχνολογίας του 4 ου ορόφου που λειτουργούν µε R22, ψυκτικό ρευστό, µε νέα κλιµατιστικά µε R410 A και inverters. Αλλαγή όλων των αναλογικών στραγγαλιστικών διατάξεων στα φωτιστικά σώµατα που λειτουργούν στο κτίριο, µε νέα ηλεκτρονικά ballasts, µε στόχο την µείωση των φορτίων φωτισµού. 11 ος παιδικός σταθµός Εφαρµογή εξωτερικής θερµοµόνωσης 5 cm στην εξωτερική τοιχοποιία του παιδικού σταθµού. Αντικατάσταση των παλιών ανοιγµάτων µε νέα κουφώµατα αλουµινίου µε θερµοδιακοπή και υαλοπίνακες low-e, 4/ mm. Εφαρµογή φυτεµένου δώµατος χαµηλής βλάστησης στις επιφάνειες του δώµατος που σήµερα είναι καλυµµένες µε ψιλό χαλίκι. Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών µε νέα φωτιστικά σώµατα οροφής µε υψηλής απόδοσης ανακλαστήρες και ηλεκτρονικούς ballasts. 2 ο & 28 ο δηµοτικό σχολείο Εφαρµογή εξωτερικής θερµοµόνωσης σε όλη την εξωτερική τοιχοποιία. Εφαρµογή εξωτερικής θερµοµόνωσης στο δώµα του κτιρίου. Αντικατάσταση των παλιών κουφωµάτων µε τα µονά υαλοστάσια, µε νέα κουφώµατα αλουµινίου µε θερµοδιακοπή και µε low-e υαλοπίνακες {εσ: 4/ low-e εξωτερικό}. Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών µε νέα φωτιστικά σώµατα οροφής για 2 ή 4 λαµπτήρες φθορισµού 14W, τύπου Τ5 µε υψηλής απόδοσης ανακλαστήρες και ηλεκτρονικούς ballasts, µε στόχο τη µείωση των φορτίων φωτισµού. 4 ο γυµνάσιο Εφαρµογή εξωτερικής θερµοµόνωσης σε όλη την εξωτερική τοιχοποιία. Εφαρµογή θερµοµόνωσης στην οροφή του κτιρίου. Αντικατάσταση των παλιών κουφωµάτων της βόρειας όψης του κτιρίου µε τα µονά υαλοστάσια, µε νέα κουφώµατα αλουµινίου µε θερµοδιακοπή και µε low-e υαλοπίνακες {εξ: 4/ εσ} σε mm. Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών µε νέα φωτιστικά σώµατα οροφής µε υψηλής απόδοσης ανακλαστήρες και ηλεκτρονικούς ballasts. Ωδείο Εγκατάσταση νέου αίθριου στην οροφή του κτιρίου, µε υαλοπίνακες low-e υψηλής ανακλαστικότητας και σκιασµός του. Εγκατάσταση φυτεµένου δώµατος στο κτίριο, για µείωση των φορτίων κλιµατισµού στην οροφή του 2 ου και µέρους του 1 ου ορόφου. Αλλαγή των κλιµατιστικών µηχανηµάτων (split units) του 2 ου ορόφου που λειτουργούν µε R22, ψυκτικό ρευστό, µε νέα κλιµατιστικά µε R410 A και inverters. Αλλαγή όλων των φωτιστικών σωµάτων, µε νέα χαµηλής κατανάλωσης µε υψηλής απόδοσης ανακλαστήρες, µε ηλεκτρονικά ballasts. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στα παραπάνω κτίρια που επιλέχθηκαν για να γίνουν παρεµβάσεις µε σκοπό την ΕξΕ, µπορούσαν να γίνουν και άλλες επεµβάσεις, αλλά λόγω του µεγάλου κόστους και του περιορισµένου προϋπολογισµού δεν µπορούν να υλοποιηθούν στην παρούσα φάση από αυτό το πρόγραµµα. ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Επιλέχθηκαν να γίνουν παρεµβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους τα πάρκα: Πάρκο Αλκαζάρ, Πάρκο Αγίου 3

4 Αντωνίου. Στα δυο πάρκα θα γίνει ολοκληρωµένη παρέµβαση εξοικονόµησης και διαχείρισης ενέργειας µε αλλαγή του φωτισµού. ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Θα πραγµατοποιηθεί µελέτη αστικής κινητικότητας µε την οποία ο δήµος επιδιώκει: Μείωση της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου στην πόλη για τις καθηµερινές µετακινήσεις. Λειτουργία ενός πλήρους, επαρκούς, ανταγωνιστικού προς το Ι.Χ., ελκυστικού και προσιτού οικονοµικά συστήµατος δηµόσιας συγκοινωνίας, φιλικής προς το περιβάλλον. ηµιουργία υποδοµών για ενθάρρυνση και εξυπηρέτηση των ευάλωτων χρηστών - πεζοί, ποδηλάτες, παιδιά, ηλικιωµένοι, ΑΜΕΑ. ΑΞΟΝΑΣ 5: ΡΑΣΕΙΣ ΙΑ ΟΣΗΣ, ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Στα πλαίσια του άξονα αυτού θα πραγµατοποιηθούν: Οργάνωση Επιµορφωτικών Ηµερίδων µε συµµετοχή ηµοτικών υπαλλήλων Τεχνικές ηµερίδες για τους οδηγούς των οχηµάτων του ήµου Το αλφαβητάρι της Εξοικονόµησης Ενέργειας Ηµερίδες σε Σχολεία όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης Ιστότοπος για την ΕξΕ στο ήµο παιχνίδι, forum Οδηγός «Εξοικονοµώ» Αναλυτικά στον άξονα 5 στο ΣΧΥ περιγράφεται ο τρόπος που θα υλοποιηθεί η δράση διάδοσης και ενηµέρωσης για την ΕξΕ, καθώς και ο τρόπος πληροφόρησης των ΑΜΕΑ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Παροχή συµβουλών τεχνικής και οικονοµικής υποστήριξης 3. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου) Συµβουλευτικές υπηρεσίες και µελέτη: Προετοιµασία και υποβολή πρότασης Εργολαβία: Ενεργειακή αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους των επιλεγµένων 5 κτιρίων Εργολαβία: Ενεργειακή αναβάθµιση των Η/Μ εγκαταστάσεων των επιλεγµένων κτιρίων Εργολαβία: Αναβάθµιση του συστήµατος τεχνητού φωτισµού των επιλεγµένων κτιρίων Εργολαβία: Ολοκληρωµένη παρέµβαση εξοικονόµησης και διαχείρισης ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους για το φωτισµό Μελέτη: Μελέτη αστικής κινητικότητας για το δήµο Λαρισαίων Υπηρεσίες ηµοσιότητας: ικτύωση και ενηµέρωση ενεργειακού υπεύθυνου και υπαλλήλων του ήµου Υπηρεσίες ηµοσιότητας: ράσεις αλλαγής της ενεργειακής συµπεριφοράς και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας Συµβουλευτικές υπηρεσίες: Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνική υποστήριξη στην αξιολόγηση µελετών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 53: Α/Α 54:ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 55: ΕΙ ΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 56: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 57:ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ 1. Προετοιµασία και υποβολή πρότασης Ενεργειακή αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους των επιλεγµένων 5 κτιρίων 3. Ενεργειακή αναβάθµιση των Η/Μ εγκαταστάσεων των επιλεγµένων κτιρίων 4. Αναβάθµιση του συστήµατος τεχνητού φωτισµού των επιλεγµένων κτιρίων 5. Ολοκληρωµένη παρέµβαση εξοικονόµησης και διαχείρισης ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους για το φωτισµό 6. Μελέτη αστικής κινητικότητας για το δήµο Λαρισαίων 7. ικτύωση και ενηµέρωση ενεργειακού υπεύθυνου και υπαλλήλων του ήµου 8. ράσεις αλλαγής της ενεργειακής συµπεριφοράς και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας , ,

5 5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συκιές Ιούλιος 2009 Περιεχόµενα Συνοπτικά στοιχεία του έργου.. 4 Εισαγωγή.... 4 Κατανάλωση ενέργειας και δραστηριότητες των ΟΤΑ. 7 Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΜΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΜΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΣΑΤΟΣ Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Ενεργειακός Επιθεωρητής, Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Αναγκαιότητα λήψης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 1. Η Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πετρίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ «ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2009-2011»

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ «ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2009-2011» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ «ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2009-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» Δ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων»

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων» ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ Σχέδιο ράσης Εξοικονόµησης Ενέργειας και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων των ηµοτικών κτιρίων του ήµου Θέρµης/ ηµοτική Ενότητα Θέρµης, στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ2: ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 5/2009 1/32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του κτιρίου... 5 2.1 2.2 Κτιριακό κέλυφος...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9 ΘΕΜΑ:. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗ... 3 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ... 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Περιγραφή δήµου... 6 Πληθυσµός... 6 Οικιστική ανάπτυξη... 7 Κλιµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ WP4 CoM Sustainable Action Plan Definition Task 4.1 Realisation of the SEAP and their formal acceptance by the Municipalities

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios

ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios Ο λ ο κ λ η ρ ω µένος Εν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δι α σ µ ός 2010-2020 I n t e gr a t e d E n e r gy Pl a n ni n g 2010-2 0 2 0 ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region)

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο ς Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς 2 0 1 3-2 0 2 0 I n t e g r a t e d E n e r g y P l a n n i n g 2

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ...8 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟ ΙΛΙΟΝ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 1. Εισαγωγή

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 1. Εισαγωγή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 1. Εισαγωγή Στα πλαίσια του νέου διεθνοποιηµένου περιβάλλοντος, εντείνεται ο ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο δ ε λ τ ι ο - o k t ω β ρ ι ο σ 2 0 0 9 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα