ΑΠΟΦΑΣΗ 46197/ 2/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 46197/ 2/10.7.2002"

Transcript

1 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. /ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &.Ε. Καθορισµός γνωστικού αντικειµένου και εξεταστέας ύλης για τις εξετάσεις κατάρτισης πινάκων επιτυχίας εκπαιδευτικών της ηµόσιας Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. ΑΠΟΦΑΣΗ 46197/ 2/ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 του Ν. 2525/97 (Α 188), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. β) Των άρθρων 12, 13, 14, 15 και 24 και 58 του Ν. 1566/85 (Α 167), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. γ) Του άρθρου 29Α του Ν.1558/86 (Α137),όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.2469/97 (Α38). 2. Τη γνώµη του Συντονιστικού Συµβουλίου του Παιδ. Ινστιτούτου (Πράξεις 11/2002 και 13/2002). 3. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Άρθρο 1 Γενικά Καθορίζουµε τα γνωστικά αντικείµενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι που λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό που προκηρύσσεται το έτος 2002 για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και την εξεταστέα ύλη αυτών κατά βαθµίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα, σύµφωνα µε τα επόµενα άρθρα : Αρθρο 2 Γνωστικά αντικείµενα. Τα γνωστικά αντικείµενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δύο θεµατικές ενότητες. Η εξέταση κάθε ενότητας διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες.

2 2 I. ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να διαγνώσει το βαθµό κατοχής του γνωστικού αντικειµένου το οποίο καλείται να διδάξει ο υποψήφιος. Το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας αυτής ορίζεται : Για την Πρωτοβάθµια εκπαίδευση α) Προσχολική Αγωγή : i) ραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο : Ψυχοκινητικού τοµέα, Κοινωνικού - συναισθηµατικού - ηθικού και θρησκευτικού τοµέα, Αισθητικού τοµέα, Νοητικού τοµέα, τοµέα δεξιοτήτων και τους κύκλους εµπειριών και γνώσεων από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. ii) Το περιεχόµενο του ισχύοντος Προγράµµατος Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας για το Νηπιαγωγείο. β) ηµοτική Εκπαίδευση : Γλώσσα και λογοτεχνία, βασικές µαθηµατικές έννοιες και έννοιες φυσικών επιστηµών. Για τη ευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητάς τους σε εύρος µεγαλύτερο από την ύλη που προβλέπεται στα προγράµµατα σπουδών του γυµνασίου και του λυκείου. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Η εξεταστέα ύλη που αναφέρεται στην πρώτη θεµατική ενότητα προσδιορίζεται κατά βαθµίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα στο άρθρο 4 της απόφασης αυτής. II. ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ενότητα αυτή αφορά ιδακτική Μεθοδολογία - Παιδαγωγικά Θέµατα και έχει σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να µπορούν : α) Να επιτελούν το διδακτικό και το οργανωτικό τους έργο, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές της διδασκαλίας και τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των µαθηµάτων της ειδικότητάς τους. β) Να είναι σε θέση να αντιµετωπίζουν κριτικά τη γνώση γ) Να αντιµετωπίζουν στην πράξη τα προβλήµατα της καθηµερινής σχολικής ζωής δ) Να βοηθούν το µαθητή στην προσαρµογή του στο σχολείο και να συµβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. ε) Να κατανοούν το ρόλο του σχολικού θεσµού µέσα στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί σ αυτόν. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

3 3 Η εξεταστέα ύλη που αναφέρεται στη δεύτερη θεµατική ενότητα είναι παρόµοια για όλους τους κλάδους και περιλαµβάνει διδακτική µεθοδολογία και ειδική διδακτική που εξειδικεύεται ανά κλάδο -ειδικότητα και γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέµατα, καλύπτοντας τον τρόπο αντιµετώπισης µε µια γενική παιδαγωγική αντίληψη, ζητηµάτων αγωγής και µάθησης, καθώς και βασικά γνωστικά στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής. Με τη διδακτική µεθοδολογία και ειδική διδακτική επιδιώκεται να ελεγχθεί αν οι υποψήφιοι κατέχουν βασικές γνώσεις γύρω από τη µεθοδολογία της διδασκαλίας (προγραµµατισµός, διεξαγωγή και αξιολόγηση) και αν είναι σε θέση να εφαρµόζουν εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας, πέραν της δασκαλοκεντρικής, κατά το σχεδιασµό της διδασκαλίας, καθώς και σε ζητήµατα ειδικής διδακτικής των αντίστοιχων προς την ειδικότητα των υποψηφίων µαθηµάτων (γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του µαθήµατος, µέθοδοι, πορεία και µορφές διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες, χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών µέσων, µέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης των µαθητών). Τα γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέµατα αναφέρονται στην πρακτική αντιµετώπιση ποικίλων ζητηµάτων της καθηµερινής σχολικής ζωής, όπως προβλήµατα προσαρµογής και συµπεριφοράς στο σχολείο, προβλήµατα µετάβασης από τη µία βαθµίδα στην άλλη, προβλήµατα συµπεριφοράς στη σχολική τάξη και το σχολικό χώρο, αµοιβές - ποινές µαθητών, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία και ψυχολογικό κλίµα στο σχολικό περιβάλλον, σχέσεις µεταξύ µαθητών - εκπαιδευτικών - γονέων, προβλήµατα σχετικά µε την παιδική ή την εφηβική ηλικία (ανάλογα µε τη βαθµίδα), απλά µαθησιακά προβλήµατα, κρούσµατα νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο του σχολείου, οικογενειακά ή προσωπικά προβλήµατα των µαθητών, καθώς και σε γενικά παιδαγωγικά θέµατα που αφορούν τη σχέση σχολείου και κοινωνίας, το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, τις επιδράσεις του σχολείου στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του ατόµου, τους εξωσχολικούς παράγοντες αγωγής και τα βασικά στοιχεία, της δοµής και λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Αρθρο 3 Κλάδοι Ειδικότητες 1.Οι κλάδοι της πρωτοβάθµιας και oι κλάδοι µε τις ειδικότητες αυτών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στους οποίους ορίζεται εξεταστέα ύλη, είναι οι ακόλουθοι: Κλάδος ΠΕ Νηπιαγωγών Κλάδος ΠΕ Κλάδος ΠΕ1 Κλάδος ΠΕ2 Κλάδος ΠΕ3 Κλάδος ΠΕ4 Κλάδος ΠΕ5 Κλάδος ΠΕ6 Κλάδος ΠΕ7 Κλάδος ΠΕ8 Κλάδος ΠΕ9 Κλάδος ΠΕ10 ασκάλων Θεολόγων Φιλολόγων Μαθηµατικών Φυσικών Γαλλικής Γλώσσας Αγγλικής Γλώσσας Γερµανικής Γλώσσας Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων Οικονοµολόγων Κοινωνιολόγων

4 4 ΚλάδοςΠΕ11 ΚλάδοςΠΕ12: Κλάδος ΠΕ13 Κλάδος ΠΕ14 Ειδικότητες: Φυσικής Αγωγής Μηχανικών µε ειδικότητες: α) Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων β) Μηχανολόγων, Ναυπηγών, Μηχ. Παραγωγής και ιοίκησης γ) Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσικών Ραδιοηλ/γων δ) Χηµικών Μηχανικών-Μεταλλειολόγων Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρµακευτικής, Γεωπονίας, ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος και Νοσηλευτικής Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρµακοποιών, Νοσηλευτικής, Γεωπόνων, ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος. ΚλάδοςΠΕ15 Κλάδος ΠΕ17 Ειδικότητες: Κλάδος ΠΕ18 Ειδικότητες: Κλάδος ΠΕ19 Κλάδος ΠΕ20 Οικιακής Οικονοµίας Τεχνολόγων Πολιτικών, Τοπογράφων, Μηχανολόγων, Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών. Πτυχιούχων Λοιπών Τµηµάτων ΤΕΙ Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, ιακοσµητικής, Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, ιοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εµπορίας & ιαφήµισης (Marketing), Αισθητικής, Οδοντοτεχνικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Φυτικής Παραγωγής, ασοπονίας, Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας, Οχηµάτων ΤΕΙ, Ναυτικών Μαθηµάτων (Πλοίαρχοι), Εργασιοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Βρεφονηπιοκόµων, Τεχνολόγων Τροφίµων- ιατροφής. Πληροφορικής ΑΕΙ Πληροφορικής ΤΕΙ 2. Οι υποψήφιοι των Κλάδων:ΠΕ1, ΠΕ3, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13 και ΠΕ15 εξετάζονται στο γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητάς τους και σε ύλη όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης αυτής. 3. Οι υποψήφιοι του Κλάδου ΠΕ2 εξετάζονται σε τρία (3) γνωστικά αντικείµενα: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, β) Νέα Ελληνικά και γ) Ιστορία. Οι υποψήφιοι επιλέγουν και διαπραγµατεύονται δύο από τα τρία γνωστικά αντικείµενα. 4. Οι υποψήφιοι του Κλάδου ΠΕ4 εξετάζονται σε δύο γνωστικά αντικείµενα: Το ένα είναι της κύριας ειδικότητάς τους και το δεύτερο µε επιλογή από τα µαθήµατα των άλλων ειδικοτήτων του κλάδου τους κατά περίπτωση (Φυσική, Χηµεία, Βιολογία, Γεωλογία). Ειδικά για τους Φυσιογνώστες το γνωστικό αντικείµενο της κύριας ειδικότητάς τους είναι το ίδιο µε αυτό των

5 5 Βιολόγων. Για το µάθηµα της ειδικότητας το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί, κατά τα ισχύοντα στη νοµοθεσία περί ΑΣΕΠ να ζητήσει τον ορισµό συντελεστή. 5. Οι υποψήφιοι των Κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 εξετάζονται από κοινού στο γνωστικό αντικείµενο του Κλάδου τους που είναι το ίδιο. 6. Για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18 της /θµιας Εκπ/σης η ύλη και τα εξεταζόµενα µαθήµατα οµαδοποιούνται, όπως παρακάτω στο άρθρο 4 παραγρ. 2 κεφ ΙΙ. Αρθρο 4 Εξεταστέα Ύλη Η εξεταστέα ύλη κατά βαθµίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα, ορίζεται ως ακολούθως: 1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ α) Προσχολική Αγωγή: Κλάδος ΠΕ Νηπιαγωγών Ανάλυση δραστηριοτήτων και µεθόδευσή τους: Ψυχοκινητικός, κοινωνικός, ηθικός, θρησκευτικός, αισθητικός τοµέας δεξιοτήτων προµαθηµατικών, προγραφικών και προαναγνωστικών και του κύκλου εµπειριών και γνώσεων από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. β) ηµοτική Εκπαίδευση: Κλάδος ΠΕ ασκάλων Το περιεχόµενο του ισχύοντος Προγράµµατος Σπουδών για το Σχολείο. ηµοτικό Α. Γλώσσα και Λογοτεχνία - Βασικές έννοιες της σύγχρονης διδακτικής της Γλώσσας, οι οποίες περιέχονται στο κείµενο του προγράµµατος σπουδών και αφορούν την κατανόηση και την παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου. Τέτοιες είναι, για παράδειγµα, οι έννοιες: γλωσσική (λεκτική) πράξη, επικοινωνιακή δεξιότητα, περίσταση επικοινωνίας, γλωσσική ποικιλία, αποδεκτικότητα του λόγου, λάθος. - Πρώτη ανάγνωση. Προαναγνωστικό στάδιο. Η ακρόαση ως διδακτικός στόχος. εξιότητες ακρόασης, εµπειρίες ακρόασης. - Μορφολογία και σύνταξη του ονόµατος, του ρήµατος, του επιρρήµατος και της µετοχής. - Θέµα- κατάληξη: ο ρόλος τους στην κλίση και στις σηµασίες του κλιτού. - Λεξιλόγιο. Καταγωγή των λέξεων. Σηµασία και εξέλιξη της σηµασίας των λέξεων. Ζεύγη λόγιων και λαϊκών λέξεων. Συνώνυµα. Αντίθετα. Πολυσηµία. Σχηµατισµός των λέξεων. Ορθογραφία. - Παραγωγή γραπτού λόγου. Σύνθεση κειµένων κατάλληλων για διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις.

6 6 - Απόκλιση της γλώσσας του µαθητή από το διδασκόµενο κανόνα- συνέπειες της απόκλισης. - Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Ειδικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας (γραφή και προφορά, εξακολουθητικά σύµφωνα, τονισµός, κλίση, τρόπος του ρήµατος κτλ). - Είδη λόγου και τύποι κειµένων. όµηση ενιαίου κειµένου σε ενότητες και παραγράφους. όµηση παραγράφου. Περίληψη κειµένων διαφορετικού τύπου. - Η λογοτεχνία ως είδος λόγου και ως πρότυπο. Κύρια χαρακτηριστικά των αισθητικών ρευµάτων της λογοτεχνίας και των θεωριών (σχολών) ανάλυσης του λογοτεχνικού λόγου. - Θέση της λογοτεχνίας στο σχολικό πρόγραµµα. Σηµασία της λογοτεχνίας για την ανάπτυξη διεύρυνση της δεξιότητας ανάγνωσης και γραφής των µαθητών και για τη διαµόρφωση της προσωπικότητας. Παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας. Σύνδεση της λογοτεχνίας µε άλλα µαθήµατα, µε ιστορικοκοινωνικά θέµατα, µε γεγονότα της επικαιρότητας και µε άλλες τέχνες (εικαστικά, µουσικά). Β. Μαθηµατικά - Βασικές έννοιες στα σύνολα - Η έννοια του αριθµού - Αριθµητικά Συστήµατα (Φυσικοί, Ακέραιοι, Ρητοί και Πραγµατικοί αριθµοί). - Αντιστοιχία- Απεικονίσεις - Συστήµατα αρίθµησης των διαφόρων λαών. - Βασικές έννοιες στη θεωρία αριθµών - Βασικές έννοιες της Γεωµετρίας. Γ. Φυσικές Επιστήµες - Ύλη και ενέργεια. - Θερµικά και φωτεινά φαινόµενα. - Μηχανικά φαινόµενα. - Ηλεκτρικά και µαγνητικά φαινόµενα. - Βιολογικά φαινόµενα- Ζωντανοί οργανισµοί. - Μηχανικά φαινόµενα στα ρευστά. - Η επιφάνεια και το εσωτερικό της γης. - Σύσταση και εκµετάλλευση υπεδάφους. - Γεωλογικά φαινόµενα. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον.

7 7 2. ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ α) Κλάδος ΠΕ1 Θεολόγων Α. Εισαγωγή Ερµηνεία Καινής ιαθήκης Β. Εκκλησιαστική Ιστορία Γ. Θέµατα ογµατικής και Λατρείας. Χριστιανισµός και Θρησκεύµατα β) Κλάδος ΠΕ2 Φιλολόγων Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν: 1. Τους σκοπούς και τους στόχους διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας, σύµφωνα µε το ισχύον Πρόγραµµα Σπουδών του Γυµνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 2. Τα βασικά στοιχεία της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας: - Είδη έντεχνου και πεζού λόγου - Εκπρόσωποι: Όµηρος, Σοφοκλής, Ευριπίδης, Θουκυδίδης, Ξενοφών, Πλάτων, Αριστοτέλης, ηµοσθένης, Ισοκράτης (έργα και βίος, περίοδοι ανάπτυξής της κτλ.). 3. Την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα στο γραµµατικό, συντακτικό και σηµασιολογικό επίπεδο. 4. Να µεταφράζουν στη Νέα ελληνική κείµενα της Αττικής Πεζογραφίας ή ποιητικά κείµενα που διδάσκονται στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 5. Να κατανοούν, να ερµηνεύουν καθώς και να αναλύουν κείµενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας από το πρωτότυπο και από µετάφραση. Ειδικότερα, εξεταστέα ύλη αποτελούν τα ακόλουθα κείµενα: α. Κείµενα από µετάφραση 1. Οµήρου Οδύσσεια: ραψ. α, ε, π, ω 2. Οµήρου Ιλιάδα: ραψ. Α, Ζ, Π (στ ), Ω 3. ραµατική ποίηση: Ευριπίδη Ελένη β. Κείµενα από πρωτότυπο 1. Ξενοφώντος Ελληνικά (ολόκληρο το Β βιβλίο) 2. Σοφοκλέους Αντιγόνη (εκτός των χορικών) 3. ηµοσθένους Περί Ροδίων Ελευθερίας (ολόκληρος ο λόγος) 4. Ισοκράτους Περί Ειρήνης (ολόκληρος ο λόγος) 5. Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος (ολόκληρος ο λόγος)

8 8 6. Πλάτωνος Πολιτεία, Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια (τα αποσπάσµατα που περιέχονται στο βιβλίο Φιλοσοφικός Λόγος Γ Λυκείου, έκδοση 2001) γ. Άγνωστο αρχαιοελληνικό πεζό κείµενο της Αττικής διαλέκτου Β. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν: 1. Τους σκοπούς και τους διδακτικούς στόχους του µαθήµατος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας σύµφωνα µε το ισχύον Πρόγραµµα Σπουδών του Γυµνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 2. Τα βασικά στοιχεία από την Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (περίοδοι και φάσεις ανάπτυξης, Σχολές, χαρακτηριστικά τους, τάσεις και κύριοι εκπρόσωποι κάθε Σχολής). 3. Να προβαίνουν την ερµηνευτική ανάλυση ενός λογοτεχνικού νεοελληνικού κειµένου (πεζού ή ποιητικού). Ειδικότερα θα εξεταστούν σε κείµενα που περιλαµβάνονται στα βιβλία: «Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» όλων των τάξεων Γυµνασίου και Λυκείου και στο βιβλίο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου, Θεωρητικής Κατεύθυνσης των κάτωθι συγγραφέων : α. Ποίηση Σολωµός, Κάλβος, Παλαµάς, Σικελιανός, Καβάφης, Σεφέρης, Ελύτης, Ρίτσος, Αναγνωστάκης, Σαχτούρης και Λειβαδίτης. β. Πεζογραφία Βιζυηνός, Παπαδιαµάντης, Θεοτόκης, Χατζής, Ιωάννου και Φραγκιάς Γ. ΙΣΤΟΡΙΑ Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν: 1. Τους σκοπούς, τους διδακτικούς στόχους του µαθήµατος, όπως αυτοί καταγράφονται στα Νέα Προγράµµατα Σπουδών και στις Οδηγίες του Π.Ι. 2. Να περιγράφουν, να συσχετίζουν, να αναλύουν και να αξιολογούν ιστορικά γεγονότα και φαινόµενα 3. Να σχολιάζουν και να αναλύουν ιστορικά κείµενα, χάρτες, πίνακες, διαγράµµατα και εικαστικό ιστορικό υλικό. Ειδικότερα, εξεταστέα ύλη αποτελούν: - Ο Ευρωπαϊκός πολιτισµός και οι Ρίζες του (Επιλογής Α τάξης Ενιαίου Λυκείου) - Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα (Επιλογής Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου) - Θέµατα Ιστορίας (Επιλογής, Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου) - Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη (Γενικής Παιδείας Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου)

9 9 - Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας (Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου). γ) Κλάδος ΠΕ3 Μαθηµατικών Άλγεβρα - Λογισµός στο σύνολο R των πραγµατικών αριθµών, απόλυτη τιµή πραγµατικού αριθµού, λογισµός µε πολυώνυµα, νιοστή ρίζα πραγµατικού αριθµού, επίλυση εξισώσεων - ανισώσεων και συστηµάτων. - Αριθµητική και γεωµετρική πρόοδος. - Πίνακες, ορίζουσες, επίλυση γραµµικών συστηµάτων. - Τριγωνοµετρικοί αριθµοί, βασικές Τριγωνοµετρικές εξισώσεις, τριγωνοµετρικές συναρτήσεις, µετασχηµατισµοί τριγωνοµετρικών παραστάσεων, επίλυση τριγώνου. - Λογισµός στο σύνολο C των µιγαδικών αριθµών, έννοια, πράξεις, συζυγείς, µέτρο µιγαδικού, τριγωνοµετρική µορφή µιγαδικού, πολυωνυµικές εξισώσεις στο C, επίλυση της Ζ ν = α, α C, Ανάλυση - Πραγµατικές συναρτήσεις, όριο και συνέχεια συνάρτησης. - Εκθετική και λογαριθµική συνάρτηση. - ιαφορικός και ολοκληρωτικός λογισµός. Στατιστική - Κατανοµή συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων, γραφικές παραστάσεις, Παράµετροι θέσεως και διασποράς, συντελεστής συσχέτισης δύο µεταβλητών. Πιθανότητες - Βασική αρχή απαρίθµησης, µεταθέσεις - διατάξεις - συνδυασµοί. - ειγµατικός χώρος-ενδεχόµενα, η έννοια της πιθανότητας, προσθετικός νόµος των πιθανοτήτων, εσµευµένη πιθανότητα, ανεξάρτητα ενδεχόµενα, κατανοµή Bernoulli. Γεωµετρία - Αξιωµατική θεµελίωση της Ευκλείδειας γεωµετρίας, η έννοια της απόδειξης, παραλληλία και καθετότητα. - Ιδιότητες Τριγώνων, Παραλληλογράµµων και τραπεζίων, εγγράψιµα και Περιγράψιµα Τετράπλευρα. - Θεώρηµα του Θαλή, όµοια τρίγωνα, Πυθαγόρειο θεώρηµα, µετρικές σχέσεις στο τρίγωνο και στον κύκλο. - Εµβαδά πολυγώνων, κανονικά πολύγωνα, µέτρηση κύκλου. - Ευθείες και επίπεδα στο χώρο, Κυρτά πολύεδρα, στερεά εκ Περιστροφής, µέτρηση στερεών. Αναλυτική Γεωµετρία - ιανύσµατα, συντεταγµένες στο επίπεδο και στο χώρο, εσωτερικό και εξωτερικό γινόµενο διανυσµάτων. - Εξίσωση ευθείας, γωνία δύο ευθειών, απόσταση σηµείου από ευθεία, εµβαδόν τριγώνου. - Εξίσωση κύκλου, Παραβολής, έλλειψης, υπερβολής.

10 10 δ) Κλάδος ΠΕ4 Φυσικών ΦΥΣΙΚΗ Μηχανική Κίνηση σε µια διάσταση. Κίνηση σε δύο διαστάσεις. Νόµοι του Νεύτωνα. Έργο Ενέργεια Συντηρητικές δυνάµεις - ιατήρηση της ενέργειας. Ορµή ιατήρηση ορµής Κρούσεις-Ώθηση Κέντρο µάζας Κίνηση συστήµατος σωµατιδίων. Περιστροφή στερεού σώµατος γύρω από σταθερό άξονα (Κινηµατική περιστροφικής κίνησης Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής Υπολογισµός ροπής αδράνειας Ροπή Σχέση ροπής και γωνιακής επιτάχυνσης Έργο στην περιστροφική κίνηση) Κύλιση σώµατος Στροφορµή υλικού σηµείου και σώµατος ιατήρηση στροφορµής Ισορροπία στερεού σώµατος. Στοιχεία ελαστικότητας των στερεών. Μηχανικές Ηλεκτροµαγνητικές ταλαντώσεις (Απλές αρµονικές ταλαντώσεις Ενέργεια στις ταλαντώσεις Απλό εκκρεµές Φυσικό εκκρεµές Φθίνουσες ταλαντώσεις Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις Στροφικές ταλαντώσεις). Νόµος παγκόσµιας έλξης Πεδίο βαρύτητας Χαρακτηριστικά πεδίου βαρύτητας. Μηχανική ρευστών Καταστάσεις ύλης Πίεση Εξάρτηση πίεσης από το βάθος Άνωση Είδη ροής Ρευµατικές γραµµές και εξίσωση συνεχείας Εξίσωση Bernoulli υναµική άνωση-πραγµατικά ρευστά (Εσωτερική τριβή-νόµος Poiseille). Μηχανικά κύµατα Είδη κυµάτων Οδεύοντα κύµατα Αρµονικά κύµατα - Υπέρθεση και συµβολή κυµάτων Ταχύτητα κύµατος σε γραµµικό ελαστικό µέσο Αρχή του Huygen - Ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση Στάσιµα κύµατα Στάσιµα κύµατα σε χορδές και ηχητικούς σωλήνες - Ταχύτητα ηχητικών κυµάτων Ενέργεια και ένταση ηχητικών κυµάτων Αντικειµενικά και υποκειµενικά χαρακτηριστικά ήχου Φαινόµενο Doppler. Θερµοδυναµική Μηδενικός νόµος θερµοδυναµικής Θερµοµετρικές κλίµακες - Θερµική διαστολή στερεών και υγρών Θερµότητα Εσωτερική ενέργεια Έργο - Θερµιδοµετρία ιάδοση θερµότητας 1 ο Θερµοδυναµικό αξίωµα - Αντιστρεπτές µεταβολές αερίων - Ισόθερµη µεταβολή Ισόχωρη µεταβολή Ισοβαρής µεταβολή - Αδιαβατική µεταβολή Εξίσωση ιδανικών αερίων - Ειδικές θερµότητες ιδανικών αερίων Μοριακό µοντέλο της πίεσης ιδανικού αερίου Μοριακή ερµηνεία της Θερµοκρασίας Βαθµοί ελευθερίας Θεώρηµα ισοκατανοµής Κατανοµή Maxwell-Boltzan Καταστατική εξίσωση Van der Waals Θερµικές µηχανές και 2 ο Θερµοδυναµικό αξίωµα Μηχανή

11 11 Carnot Ψυκτικές µηχανές και αντλίες θερµότητας Εντροπία Μεταβολές της εντροπίας στα αέρια- Εντροπία και αταξία, υποβάθµιση της ενέργειας. Ηλεκτρισµός και Μαγνητισµός Νόµος του Coulomb Αγωγοί, µονωτές, ηµιαγωγοί Χαρακτηριστικά του Ηλεκτρικού πεδίου (Ένταση, υναµικό, ιαφορά υναµικού). - Κίνηση φορτισµένων σωµατιδίων σε ηλεκτρικό πεδίο Νόµος του Gauss Χαρακτηριστικά φορτισµένων αγωγών Χωρητικότητα αγωγού, πυκνωτή Πυκνωτές µε διηλεκτρικό Συνδεσµολογίες πυκνωτών Ενέργεια πυκνωτή Ηλεκτρικό ρεύµα Αντίσταση και νόµος του OHM Εξάρτηση της αντίστασης από τα γεωµετρικά στοιχεία του αγωγού και τη θερµοκρασία Μοντέλα ηλεκτρικής αγωγιµότητας Συνδεσµολογίες αντιστάσεων Ηλεκτρεγερτική ύναµη - Κανόνες Kirchhoff Μεταβατικά φαινόµενα σε κύκλωµα RC Ενέργεια και Ισχύς συνεχούς ρεύµατος - Μαγνητικό πεδίο, Ένταση µαγνητικού πεδίου Πείραµα Oesterd Νόµος Biot-Savart Νόµος Ampere Μαγνητικό πεδίο χαρακτηριστικών αγωγών (κυκλική σπείρα, αγωγός άπειρου µήκους, πηνίο) Μαγνητική ροή Νόµος του Gauss για µαγνητικό πεδίο -Ρεύµατα µετατόπισης ύναµη Laplace ύναµη Lorenz Ρευµατοφόρος σπείρα σε µαγνητικό πεδίο Κίνηση φορτισµένων σωµατιδίων σε µαγνητικό πεδίο - Φαινόµενο Hall Μαγνητισµός στην ύλη Μαγνητικό πεδίο της Γης Νόµος Faraday για την επαγωγή Ηλεκτρεγερτική δύναµη από επαγωγή σε κινούµενους αγωγούς Κανόνας του Lenz Ηλεκτρεγερτική δύναµη από αυτεπαγωγή Αµοιβαία επαγωγή Ηλεκτρεγερτική δύναµη από επαγωγή και ηλεκτρικό πεδίο. Ρεύµατα Eddy Εξισώσεις Maxwell Μεταβατικά φαινόµενα σε κύκλωµα R,L σε σειρά Εναλλασσόµενο ρεύµα Κυκλώµατα εναλλασσοµένου ρεύµατος σε σειρά και παράλληλα. Ενέργεια και Ισχύς εναλλασσόµενου ρεύµατος -Μετασχηµατιστές Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα Ενέργεια Ηλεκτροµαγνητικού κύµατος Ορµή και Πίεση ακτινοβολίας. Οπτική Φύση του φωτός Μετρήσεις της ταχύτητας του φωτός Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός ιασπορά και πρίσµατα Ολική ανάκλαση Αρχή του Fermat Επίπεδα και σφαιρικά κάτοπτρα Οπτικά όργανα Λεπτοί φακοί και σφάλµατα φακών Συµβολή του φωτός και πείραµα του Young Περίθλαση Γραµµική και κυκλική πόλωση του φωτός Φάσµατα εκποµπής και απορρόφησης. Στοιχεία από τη θεωρία της σχετικότητας Μετασχηµατισµοί Γαλιλαίου Πείραµα Michelson-Morley - Αρχές της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας Η έννοια του ταυτοχρόνου Συστολή µήκους ιαστολή χρόνου Μετασχηµατισµοί Lorenz Σχετικιστική ορµή Σχετικιστική ενέργεια Σχετικιστικό φαινόµενο Doppler Αρχή της ισοδυναµίας Πειράµατα ελέγχου της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Στοιχεία Κβαντικής Φυσικής Ακτινοβολία µέλανος σώµατος Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο - Φαινόµενο Compton Άτοµο Bohr Ατοµικά φάσµατα Κυµατικές ιδιότητες σωµατιδίων Εξίσωση Schrödinger Αρχή αβεβαιότητας. Ατοµική, Μοριακή και Φυσική Συµπυκνωµένης ύλης Το άτοµο του Υδρογόνου Κυµατοσυναρτήσεις για το άτοµο του υδρογόνου Κβαντικοί αριθµοί Το spin του ηλεκτρονίου Η απαγορευτική αρχή του Pauli Ατοµικά φάσµατα και φάσµα των ακτίνων Χ ιέγερση, αποδιέγερση ατόµων Lasers Χηµικοί δεσµοί Θεωρία ζωνών στα στερεά Θεωρία

12 12 ελευθέρων ηλεκτρονίων στα µέταλλα - Αγωγιµότητα στα µέταλλα, µονωτές και ηµιαγωγούς. Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής Ιδιότητες των σωµατιδίων του πυρήνα Ενέργεια σύνδεσης - Πυρηνικά µοντέλα Ραδιενέργεια Πυρηνικές αντιδράσεις Σχάση - Πυρηνικοί αντιδραστήρες Σχάση-Σύντηξη. Η εξεταστέα ύλη είναι του επιπέδου των δύο πρώτων ετών του προπτυχιακού κύκλου των τµηµάτων Φυσικής των Ελληνικών Πανεπιστηµίων. ΧΗΜΕΙΑ Βασικές Έννοιες - Γνωρίσµατα, σύσταση και καταστάσεις της ύλης. - Ταξινόµηση υλικών σωµάτων. - Εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα. - Εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυµάτων - Είδη δεσµών, χηµική ονοµατολογία - Χηµικές µονάδες µάζας - Καταστατική εξίσωση των αερίων, νόµος µερικών πιέσεων. - Στοιχειοµετρικοί υπολογισµοί. Ηλεκτρονιακή οµή των ατόµων και Περιοδικός Πίνακας - Κβαντικοί αριθµοί, ατοµικά τροχιακά και αρχές δόµησης. - Τοµείς s,p,d,f περιοδικού πίνακα, µεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων. - Θεωρία Lewis. - Θεωρία VSEPR. - εσµοί σ και π. Πυρηνική Χηµεία - Ραδιενέργεια - Χρόνος υποδιπλασιαµού. - Επιπτώσεις και εφαρµογές της ραδιενέργειας. ιαµοριακές υνάµεις Ιδιότητες ιαλυµάτων - ιαµοριακές δυνάµεις. - Μεταβολές καταστάσεων. - Προσθετικές ιδιότητες διαλυµάτων. Θερµοχηµεία - Θερµοδυναµική - Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χηµικές αντιδράσεις - Νόµοι της θερµοχηµείας και θερµιδοµετρία. - Πρώτος και δεύτερος θερµοδυναµικός νόµος. - Ελεύθερη ενέργεια, χηµικές αντιδράσεις και ισορροπία. Οξέα, Βάσεις, Οξείδια, Άλατα - Ορισµός οξέων, βάσεων κατά Arrhenius και κατά Brönsted - Lowry. - Ορισµός οξειδίων και αλάτων. - Ιδιότητες οξέων, βάσεων, εξουδετέρωση, αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης. - Κατηγορίες οξέων, βάσεων, οξειδίων και αλάτων. Χηµική Κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν. - Νόµος ταχύτητας και µηχανισµός αντίδρασης.

13 13 - Καταλύτες. Χηµική Ισορροπία - Αµφίδροµες αντιδράσεις. - Απόδοση αντίδρασης - Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χηµικής Ισορροπίας, αρχή Le Chatelier. - Σταθερά χηµικής ισορροπίας και παράγοντες που την επηρεάζουν. - Βαθµός ιοντισµού οξέων - βάσεων. - Ιοντισµός νερού-ph. - Επίδραση κοινού ιόντος. - Ρυθµιστικά διαλύµατα. - είκτες- ογκοµέτρηση. - Γινόµενο διαλυτότητας. Οξειδοαναγωγή - Ηλεκτροχηµεία - Αριθµός οξείδωσης, οξείδωση- αναγωγή. - Ηλεκτρόλυση. - Γαλβανικά στοιχεία, δυναµικό οξειδοαναγωγής. - Μπαταρίες. Μέταλλα και Κράµατα - Μεταλλουργία. - Ιδιότητες µετάλλων. - Βιοµηχανικά µέταλλα και κράµατα. - ιάβρωση και ανακύκλωση µετάλλων. Μελέτη ορισµένων υλικών και ενώσεων πρακτικού και βιοµηχανικού ενδιαφέροντος - Νερό, αµµωνία, νιτρικό οξύ, θειϊκό οξύ. - Χλωριούχο νάτριο και τα προϊόντα του (καυστικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, χλώριο, υδροχλωρικό οξύ). - Κεραµικά, γυαλί, τσιµέντο, σιλικόνες. Οργανική Χηµεία - Ταξινόµηση οργανικών ενώσεων-οµόλογες σειρές-ονοµατολογία - Ισοµέρεια (συντακτική και γεωµετρική και στερεοϊσοµέρεια). - Ανάλυση οργανικών ενώσεων - Πετρέλαιο - Πετροχηµικά. - Υδρογονάνθρακες (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βενζόλιο). - Αλκοόλες, φαινόλες. - Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες. - Καρβονυλικές ενώσεις. - Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους. - Βιοµόρια και άλλα µόρια (Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη έλαια, σάπωνες). - Πολυµερή-πλαστικά, υφάνσιµες ίνες. - Στοιχεία µηχανισµών οργανικών αντιδράσεων. Στοιχεία Περιβαλλοντικής Χηµείας - Φαινόµενο θερµοκηπίου. - Τρύπα όζοντος. - ιαχείριση αποβλήτων.

14 14 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κυτταρική Βιολογία - Χηµική σύσταση του κυττάρου - οµή και λειτουργία του κυττάρου - Μεταβολισµός:βασικές αρχές, ένζυµα, ΑΤΡ, φωτοσύνθεση, κυτταρική αναπνοή (αερόβια, αναερόβια). Μοριακή Βιολογία-Γενετική-Κληρονοµικότητα - Γενετικό υλικό, οργάνωσή του στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισµούς - Κυτταρική διαίρεση (µίτωση, µείωση) - Αντιγραφή, γονιδιακή έκφραση (µεταγραφή, µετάφραση), ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης σε προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισµούς. - Γονιδιακές µεταλλάξεις, χρωµοσωµικές ανωµαλίες - Κληρονοµικότητα - Νόµοι του Μέντελ - Φυλοσύνδετη κληρονοµικότητα (φυλοκαθορισµός, αυτοσωµικά και φυλοσύνδετα γονίδια) - Γενετική ανθρώπου Κληρονοµικά νοσήµατα - Ανευπλοειδίες - Τεχνολογία ανασυνδυασµένου DNA, βιοτεχνολογία, εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην Υγεία, Γεωργία, Κτηνοτροφία, Βιοµηχανία, Προστασία περιβάλλοντος. Βιολογία του ανθρώπου - οµή και λειτουργία των οργανικών συστηµάτων (νευρικό, αισθητηρίων οργάνων, ερειστικό, πεπτικό κτλ.). - Λεµφικό σύστηµα Άµυνα του ανθρώπινου οργανισµού (ειδική και µη ειδική). - Οµοιόσταση, παράγοντες που επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία των οργανικών συστηµάτων. Οικολογία - Η έννοια του οικοσυστήµατος - οµή και λειτουργίες οικοσυστηµάτων, είσοδος και χρησιµοποίηση ενέργειας (τροφικές αλυσίδες, πλέγµατα, πυραµίδες ενέργειας βιοµάζας - πληθυσµού) - Βιογεωχηµικοί κύκλοι, (περιγραφή, παρέµβαση του ανθρώπου σε αυτούς, συνέπειες). - Ρύπανση (Ατµοσφαιρική, εδάφους, νερού) - Οικολογική κρίση (πληθυσµιακή αύξηση, µεγάλα περιβαλλοντικά προβλήµατα, πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης) - Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής - Βιώσιµη ανάπτυξη - Ήπιες και ανακυκλώσιµες µορφές ενέργειας. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - Ηλιακό σύστηµα - Κινήσεις Ήλιου, Γης, Σελήνης, συνδεόµενα φαινόµενα - Σχηµατισµός και ηλικία της Γης, δοµή του εσωτερικού της - Μηχανισµός γένεσης σεισµών, σεισµικά κύµατα

15 15 - Μέγεθος και ένταση σεισµών - Σεισµικότητα του ελλαδικού χώρου - Ηφαίστεια του ελλαδικού χώρου - Πετρώµατα - Πτυχώσεις, Ρήγµατα - Γεωλογικός κύκλος - Ορογενετικά συστήµατα - Συνοπτική γεωλογική ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης - Εδάφη - Αποσάθρωση διάβρωση - απόθεση - Ποτάµιες διεργασίες, Υδρογραφικά δίκτυα - Παράκτια µορφολογία - Λιθοσφαιρικές πλάκες - Καιρός και κλίµα - Ταξινόµηση κλιµάτων - Παλαιοκλιµατολογία - Παγετώδεις περίοδοι - Απολιθώµατα - Γεωλογική ιστορία της Γης, Γεωλογικοί αιώνες - Έννοια του κοιτάσµατος, εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα - Ορυκτός πλούτος της Ελλάδας - Πετρέλαια - Άνθρακες - Γεωθερµική ενέργεια - Είδη χαρτών, υπόµνηµα, συµβολισµός, κλίµακα, χαρτογραφικές προβολές ε) Κλάδος ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας στ) Κλάδος ΠΕ6 Αγγλικής Γλώσσας ζ) Κλάδος ΠΕ7 Γερµανικής Γλώσσας ΓΛΩΣΣΑ (αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά) Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν: - τη δοµή, - τη λειτουργία, - τη χρήση και - τα πολιτισµικά στοιχεία που είναι συνυφασµένα µε τη γλώσσα την οποία καλούνται να διδάξουν (η γλώσσα ως µέσον επικοινωνίας και φορέας πολιτισµού). Ζητείται από τους υποψηφίους να επεξεργαστούν αυθεντικό κείµενο και να απαντήσουν σε γλωσσικές, πραγµατολογικές και πολιτισµικές συναφείς παρατηρήσεις. η) Κλάδος ΠΕ8 Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων - Μορφολογικά στοιχεία (γραµµή, χρώµα, ισορροπία, σύνθεση κ.ά.) - Μορφές εικαστικών και εφαρµοσµένων τεχνών και οι τεχνικές τους (σχέδιο, ζωγραφική, πλαστική κ.ά.). - Ανάλυση Εργου Τέχνης

16 16 - Ιστορία της Τέχνης - Στοιχεία Αισθητικής και Κριτικής θ) Κλάδος ΠΕ9 Οικονοµολόγων στην επόµενη ύλη: A. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Μικροοικονοµική Θεωρία - Προσφορά Ζήτηση και εφαρµογές (Βασικά στοιχεία προσφοράς- ζήτησης, ισορροπία, ελαστικότητα, εφαρµογές σε σηµερινά οικονοµικά ζητήµατα) - Ζήτηση και συµπεριφορά καταναλωτή (Θεωρία Χρησιµότητας και προτιµήσεων, Θεωρία συµπεριφοράς του καταναλωτή, Γραφική παράσταση της ισορροπίας καταναλωτή) - Παραγωγή και Επιχειρήσεις (Θεωρία παραγωγής και οριακά προϊόντα, οι επιχειρήσεις ως οργανώσεις) - Ανάλυση κόστους (Παραγωγή, θεωρία του κόστους και αποφάσεις της επιχείρησης) - Η συµπεριφορά των τέλεια ανταγωνιστικών αγορών - Ατελής ανταγωνισµός και η περίπτωση του µονοπωλίου - Ολιγοπώλιο και µονοπωλιακός ανταγωνισµός - Αβεβαιότητα (Οικονοµική του κινδύνου και της αβεβαιότητας) και βασικά στοιχεία Θεωρίας Παιγνίων Μακροοικονοµική Θεωρία - Μακροοικονοµική θεωρία και Πολιτική: Στόχοι και Βασικά µεγέθη - Η Έννοια της Μακροοικονοµικής Ισορροπίας και οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Εθνικής απάνης - Οικονοµικό Σύστηµα και Οικονοµική Προσαρµογή (Προσδιορισµός Πραγµατικού Επιτοκίου, Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και Συναλλαγµατικής Ισοτιµίας) - Ισορροπία στην αγορά εργασίας και καµπύλη συνολικής προσφοράς αγαθών και Υπηρεσιών - Οικονοµικά Υποδείγµατα και Οικονοµική Πολιτική: Οι διαφορετικές σχολές Οικονοµικής Σκέψης - Πληθωρισµός και Ανεργία - Οικονοµική Μεγέθυνση Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - Περιγραφική στατιστική (παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων, στατιστικά µέτρα) - Στοιχεία θεωρίας Πιθανοτήτων (ορισµός πιθανότητας, δεσµευµένη πιθανότητα, κανόνας Bayes, κατανοµές πιθανότητας) - Επαγωγική Στατιστική (δειγµατοληψία, εκτίµηση, έλεγχος υποθέσεων, συσχέτιση-παλινδρόµηση) Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - Απογραφή - Ισολογισµός

17 17 - Οι Λογαριασµοί και η Λειτουργία τους - Γενικές Αρχές της διπλογραφικής µεθόδου (ηµερολόγιο, γενικό καθολικό, ισοζύγιο λογαριασµών γενικού καθολικού) - ιάκριση Λογαριασµών κατά µέγεθος και περιεχόµενο - Λογιστικές Εργασίες στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης. ι) Κλάδος ΠΕ10 Κοινωνιολόγων - Ιστορία και θεωρία της Κοινωνιολογίας - Βασικές µέθοδοι και τεχνικές της Κοινωνιολογίας - Κοινωνική Οργάνωση - Κοινωνική στρωµάτωση και κοινωνική κινητικότητα - Κοινωνιολογία των θεσµών - Πολιτισµός Κουλτούρα - Κοινωνικοποίηση και Κοινωνικός Έλεγχος - υναµική των κοινωνικών Οµάδων. Οργανώσεις. Μικρές οµάδες. - ιοµαδικές σχέσεις. Προκαταλήψεις. Κοινωνικός αποκλεισµός. - Κοινωνική απόκλιση. - Κοινωνικός µετασχηµατισµός. ια) Κλάδος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής - Φιλοσοφία της Φυσικής Αγωγής - Εργοφυσιολογία - Προπονητική - Κινητική µάθηση - Αθλητική ψυχολογία - Ιστορία της Φυσικής Αγωγής και ιδιαίτερα των αρχαίων ελληνικών αγώνων, και λαογραφίας όσον αφορά τους ελληνικούς Παραδοσιακούς χορούς. ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΕΣ Βόλεϊ, Μπάσκετ, Χάντµπολ. Βασική τεχνική των παραπάνω αθλοπαιδιών, απλές µορφές στρατηγικής και τακτικής και βασικοί κανονισµοί. ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - Άλµατα: Μήκος (συσπειρωτική και εκτατική τεχνική), τριπλούν, ύψος (ψαλίδι, στραντλ, φλοπ). - ρόµοι: Ταχύτητες, αντοχή, σκυταλοδροµίες. - Ρίψεις: Σφαιροβολία (Ο Μπράιαν), ακοντισµός. - Φυσική κατάσταση: Αντοχή, δύναµη, ταχύτητα.

18 18 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - Ενόργανη: Απλές κυβιστήσεις - ανακυβιστήσεις, Στηρίξεις απλές και κατακόρυφη, Τροχός, Κυβίστηση σε πλινθίο ή απλά άλµατα σε εφαλτήριο (µε ή χωρίς βατήρα). ΧΟΡΟΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ) Μακελάρικος (γρήγορος χασάπικος), Καλαµατιανός, Σαµαρίνας Τσάµικος, Πεντοζάλι, Τικ. Εκµάθηση κύρια του απλού των χορών και κάποιων βασικών ποικιλιών. ιβ) Κλάδος ΠΕ13 Νοµικών & Πολιτικών Επιστηµών - Ιστορία και φιλοσοφία δικαίου - Αρχές δικαίου - Συνταγµατικό ίκαιο - ιοικητικό ίκαιο - Αστικό ίκαιο - ιεθνείς σχέσεις. ιεθνές δίκαιο - Πολιτική θεωρία - Μεθοδολογία πολιτικών επιστηµών. - Λειτουργία των πολιτικών θεσµών. Πολιτεύµατα. - Λειτουργίες του κράτους. ιγ) Κλάδος ΠΕ15 Οικιακής Οικονοµίας - Οικιακή Οικονοµία και ελληνικός πολιτισµός - Οικογένεια και κοινωνικός περίγυρος - Οικογενειακός προγραµµατισµός - Οργάνωση οικογενειακής ζωής - Οικονοµικά της οικογένειας - Κατοικία - Προστασία Περιβάλλοντος - ιατροφή - Τρόφιµα - ιαιτολογία - ιαιτολόγια - Ενδυµασία - Συµπεριφορά του καταναλωτή - Αγωγή υγείας - Πρόληψη ατυχηµάτων - Πρώτες βοήθειες. ιδ) Κλάδος ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ ιε) Κλάδος ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ

19 19 Τεχνολογία υπολογιστών - Αρχιτεκτονική των υπολογιστών. - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Μνήµη, Περιφερειακές Μονάδες. - Τεχνολογία πολυµέσων. - ίκτυα υπολογιστών (LAN - WAN, ιαδίκτυο, Αρχιτεκτονικές, Πρωτόκολλα, Τύποι συνδέσεων, Εφαρµογές Client-Server, ιαχείριση δικτύου). Λειτουργικά συστήµατα - Λειτουργίες και χαρακτηριστικά των Λειτουργικών Συστηµάτων. - Κατηγορίες Λειτουργικών Συστηµάτων. - ιαχείριση CPU, µνήµης και περιφερειακών µονάδων. - Σύστηµα αρχείων. Προγραµµατισµός υπολογιστών - Ανάλυση προβλήµατος. - Σχεδίαση λύσης προβλήµατος. - Αλγοριθµική επίλυση προβλήµατος. - Κωδικοποίηση σε γλώσσα προγραµµατισµού (σε οποιαδήποτε από αυτές που προβλέπονται στα Προγράµµατα Σπουδών). Εφαρµογές λογισµικού - Κατηγορίες. - Γενικά χαρακτηριστικά. ιστ) Κλάδος ΠΕ12 Μηχανικών και για τις ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών του κλάδου αυτού και ιζ) Κλάδος ΠΕ17 Τεχνολόγων για τις ειδικότητες Πολιτικών, Τοπογράφων του κλάδου αυτού: Μάθηµα: Κτιριακά Οικοδοµική - Μορφές και είδη κτιρίων, στάδια κατασκευής, προγραµµατισµός -µελέτη, χωµατουργικές εργασίες, θεµελίωση, φέρων οργανισµός, στοιχεία πλήρωσης, εγκαταστάσεις, οικοδοµικές εργασίες-τελειώµατα, κατασκευές του περιβάλλοντος χώρου, συντήρηση του έργου. - Κατάταξη εδαφών, µηχανικές ιδιότητες του εδάφους, βελτίωση του εδάφους. - Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα. - Ο σκελετός του κτιρίου, πλάκες, δοκοί, υποστυλώµατα, πλαίσια, θεµέλια, σκάλες. - Ξυλότυποι, µέθοδοι κατασκευής. - Σκυρόδεµα, παραλαβή, διάστρωση, συµπύκνωση. - Μεταλλικές κατασκευές. - Στοιχεία προεντεταµένου σκυροδέµατος.

20 20 - Τοιχοποιίες, λιθοδοµές. - Επιχρίσµατα - άπεδα - Κουφώµατα - Στέγες - Τζάκια - Επενδύσεις - Κλίµακες - Κιγκλιδώµατα - Χρωµατισµοί ιη) Κλάδος ΠΕ12 Μηχανικών και για τις ειδικότητες Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης του κλάδου αυτού, ιθ) Κλάδος ΠΕ17 Τεχνολόγων και για την ειδικότητα Μηχανολόγων του κλάδου αυτού και κ) Κλάδος ΠΕ18 Πτυχιούχων λοιπών Τµηµάτων ΤΕΙ και για την ειδικότητα Οχηµάτων ΤΕΙ του κλάδου αυτού: Μάθηµα: Εισαγωγή στη Μηχανολογία - Βασικές Αρχές: Θερµοδυναµικά αξιώµατα, νόµοι και αλλαγές κατάστασης αερίων και ατµών. - Θερµοδυναµικοί κύκλοι: Otto, Diesel. - Θερµικές κινητήριες µηχανές: είδη, δοµή, λειτουργία, καύσιµα. - Ψυκτικοί κύκλοι: συµπίεσης, απορρόφησης. - Ψυκτικές διατάξεις: δοµή, λειτουργία, ψυκτικά µέσα. - Η µετάδοση της θερµότητας: τρόποι, νόµοι, εφαρµογές. - Μηχανουργικές µετρήσεις: µέθοδοι, όργανα-µέσα, ανοχέςσυναρµογές. - Μηχανουργικά υλικά: ιδιότητες και χρήσεις των συνήθων µετάλλων - κραµάτων, θερµικές κατεργασίες (βαφές). - Κατεργασίες κοπής: είδη-δοµή-αρχές λειτουργίας εργαλειοµηχανών χρήσεις εργαλειοµηχανών, συνθήκες κοπής. - Κατεργασίες διαµόρφωσης: βασικές κατηγορίες, εξοπλισµός, εφαρµογές. - Συγκολλήσεις: βασικές κατηγορίες, εξοπλισµός, εφαρµογές - Μέσα σύνδεσης: κοχλιοσυνδέσεις, σφήνες-κωνικοί σφιγκτήρες. - Μέσα περιστροφικής κίνησης: άξονες, έδρανα. - Μέσα µετάδοσης περιστροφικής κίνησης: οδοντώσεις, ιµάντες. - Μέσα µετατροπής κίνησης: µηχανισµός διωστήρα-στροφάλου. - Συµβολική-κανονική σχεδίαση (σκαρίφηµα) όλων των προηγουµένων στοιχείων.

21 21 κα) Κλάδος ΠΕ12 Μηχανικών και για τις ειδικότητες Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων του κλάδου αυτού και κβ) Κλάδος ΠΕ17 Τεχνολόγων και για τις ειδικότητες Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών και Ενεργειακής Τεχνικής του κλάδου αυτού : Μάθηµα: Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτροστατική - Ηλεκτροστατικό πεδίο. - Νόµος Gauss. - Ενέργεια ηλεκτροστατικού πεδίου. - Πυκνωτές. Ηλεκτρικό Ρεύµα - Συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα. - Επίλυση ηλεκτρικών κυκλωµάτων. (κανόνες Kirchhoff, θεώρηµα µέγιστης µεταφοράς ισχύος). - Κυκλώµατα R-C, R-L στο συνεχές ρεύµα. Ηλεκτροµαγνητισµός - Μαγνητικό πεδίο αγωγών συνεχούς ρεύµατος, νόµος Ampere. - Μαγνητικά κυκλώµατα, µαγνητική αντίσταση. - Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή, νόµος Faraday. - Αµοιβαία επαγωγή και αυτεπαγωγή. Κυκλώµατα εναλλασσοµένου ρεύµατος - Κυκλώµατα RLC σειράς και παράλληλα. - Συντονισµός σειράς και παράλληλος. - Συνεζευγµένα Κυκλώµατα. - Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, µετασχηµατιστές. - Τριφασικό ρεύµα. - Ανόρθωση εναλλασσοµένου ρεύµατος. Ηλεκτροµαγνητικό πεδίο - Εξισώσεις Maxwell. - Φαινόµενα ακτινοβολίας. - Παραγωγή Ηλεκτροµαγνητικών Κυµάτων. - ιάδοση Ηλεκτροµαγνητικών Κυµάτων. - Ενέργεια ηλεκτροµαγνητικού πεδίου. κγ) Κλάδος ΠΕ12 Μηχανικών και για τις ειδικότητες Χηµικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων Μηχανικών του κλάδου αυτού : Μάθηµα:

22 22 Χηµεία Τεχνολογικές Εφαρµογές Βασικές Έννοιες - Γνωρίσµατα, σύσταση και καταστάσεις της ύλης. - Ταξινόµηση υλικών σωµάτων. - Εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα. - Εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυµάτων. - Είδη δεσµών, χηµική ονοµατολογία. - Χηµικές µονάδες µάζας. - Καταστατική εξίσωση των αερίων, νόµος µερικών πιέσεων. - Στοιχειοµετρικοί υπολογισµοί. Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων και Περιοδικός Πίνακας - Κβαντικοί αριθµοί, ατοµικά τροχιακά και αρχές δόµησης. - Τοµείς s,p,d,f περιοδικού πίνακα, µεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων. - Θεωρία Lewis. - Θεωρία VSEPR. - εσµοί σ και π. ιαµοριακές υνάµεις Ιδιότητες ιαλυµάτων - ιαµοριακές δυνάµεις. - Μεταβολές καταστάσεων. - Προσθετικές ιδιότητες διαλυµάτων. Θερµοχηµεία Θερµοδυναµική - Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χηµικές αντιδράσεις. - Νόµοι της θερµοχηµείας και θερµιδοµετρία. - Πρώτος και δεύτερος θερµοδυναµικός νόµος. - Ελεύθερη ενέργεια, χηµικές αντιδράσεις και ισορροπία. Οξέα, Βάσεις, Οξείδια, Άλατα - Ορισµός οξέων, βάσεων κατά Arrhenius και κατά Brönsted - Lowry. - Ορισµός οξειδίων και αλάτων. -Ιδιότητες οξέων, βάσεων, εξουδετέρωση, αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης. - Κατηγορίες οξέων, βάσεων, οξειδίων και αλάτων. Χηµική Κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν. - Νόµος ταχύτητας και µηχανισµός αντίδρασης. - Καταλύτες. Χηµική Ισορροπία - Αµφίδροµες αντιδράσεις. - Απόδοση αντίδρασης. - Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χηµικής Ισορροπίας, αρχή Le Chatelier. - Σταθερά χηµικής ισορροπίας και παράγοντες που την επηρεάζουν. Βαθµός ιοντισµού οξέων - βάσεων. - Ιοντισµός νερού-ph. - Επίδραση κοινού ιόντος. - Ρυθµιστικά διαλύµατα. - είκτες- ογκοµέτρηση. - Γινόµενο διαλυτότητας.

23 23 Οξειδοαναγωγή - Ηλεκτροχηµεία - Αριθµός οξείδωσης, οξείδωση- αναγωγή. - Ηλεκτρόλυση. - Γαλβανικά στοιχεία, δυναµικό οξειδοαναγωγής. - Μπαταρίες. Οργανική Χηµεία - Ταξινόµηση οργανικών ενώσεων-οµόλογες σειρές-ονοµατολογία. - Ισοµέρεια (συντακτική και γεωµετρική και στερεοϊσοµέρεια). - Ανάλυση οργανικών ενώσεων. - Πετρέλαιο - Πετροχηµικά. - Υδρογονάνθρακες (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βενζόλιο). - Αλκοόλες, φαινόλες. - Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες. - Καρβονυλικές ενώσεις. - Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους. - Βιοµόρια και άλλα µόρια (Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη έλαια, σάπωνες). - Πολυµερή-πλαστικά, υφάνσιµες ίνες. - Στοιχεία µηχανισµών οργανικών αντιδράσεων. Στοιχεία Περιβαλλοντικής Χηµείας - Φαινόµενο θερµοκηπίου. - Τρύπα όζοντος. - ιαχείριση αποβλήτων. Φυσικές ιεργασίες - Αποθήκευση, µεταφορά και ελάττωση µεγέθους στερεών υλικών. - Αποθήκευση και µεταφορά ρευστών. - ιαχωρισµός υλικών (στερεών, υγρών, αερίων). Παραγωγή και Μεταφορά Θερµότητας Μεταλλικά Υλικά - ιαγράµµατα φάσεων δύο συστατικών (απλού ευτηκτικού κράµατος και σύνθετου κράµατος). - Σίδηρος (Μεταλλουργία σιδήρου). - ιαγράµµατα φάσεων σιδήρου σεµεντίτη). - Θερµικές κατεργασίες του χάλυβα και χαλυβοκράµατα. - Ανοξείδωτοι χάλυβες. - Χυτοσίδηροι. - Κράµατα χαλκού. - Αλουµίνιο (µεταλλουργία και κράµατα). Καύσιµα - Ορισµός. - Καύση (µηχανισµός απόδοση). - Στερεά καύσιµα (ταξινόµηση, προέλευση, χαρακτηριστικά, αποθήκευση). - Αέρια καύσιµα (είδη). - Υγρά καύσιµα (κατάταξη). - Φυσικό πετρέλαιο (προέλευση, παραγωγή, επεξεργασία) - Παραγωγή βενζίνης. - Βελτίωση ιδιοτήτων βενζίνης. - Πετρέλαιο Diesel (παραγωγή, ιδιότητες, προδιαγραφές). Μελέτη ορισµένων ενώσεων πρακτικού και βιοµηχανικού ενδιαφέροντος - Νερό. - Αµµωνία.

24 24 - Νιτρικό οξύ. - Θειικό οξύ. κδ) Κλάδος ΠΕ14 Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρµακευτικής, ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Νοσηλευτικής, και για τις ειδικότητες Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρµακοποιών και Νοσηλευτών του κλάδου αυτού και κε) Κλάδος ΠΕ18 Πτυχιούχων λοιπών Τµηµάτων ΤΕΙ και για τις ειδικότητες Οδοντοτεχνικής, Νοσηλευτικής και Μαιευτικής του κλάδου αυτού: Μάθηµα: Ανατοµία Φυσιολογία Ανατοµία - Ερειστικό σύστηµα - Πεπτικό σύστηµα - Γεννητικό σύστηµα Φυσιολογία - Φυσιολογία του αίµατος - Φυσιολογία των νεφρών - Φυσιολογία της αναπνοής. κστ) Κλάδος ΠΕ18 Πτυχιούχων λοιπών Τµηµάτων ΤΕΙ και για τις ειδικότητες Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, ιακοσµητικής, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του κλάδου αυτού: Μάθηµα: Ιστορία της Τέχνης

25 25 - Παλαιολιθική, Μεσολιθική, Νεολιθική εποχή. - Αίγυπτος, Μεσοποταµία. - Κυκλαδική, Μινωική, Μυκηναϊκή, Αρχαϊκή, Κλασική Ελληνική Τέχνη. - Ελληνιστική περίοδος και περίοδος της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. - Ρωµανική και Γοτθική Τέχνη στην Ευρώπη. - Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Τέχνη. - Η Αναγέννηση στην Ευρώπη. - Μπαρόκ και Ροκοκό. - Τα µεγάλα ρεύµατα του Νεοκλασικισµού, Ροµαντισµού, Ρεαλισµού, Νατουραλισµού, Ιµπρεσιονισµού, Φωβισµού, Εξπρεσιονισµού, Κυβισµού. - Φουτουρισµός, Αφηρηµένη Τέχνη, Νταντά και Σουρεαλισµός. - Κονστρουκτιβισµός και Τέχνη του De Stijl. - Μπάουχαους. Εφαρµοσµένες Τέχνες. - Μοντέρνο κίνηµα. Μοντέρνα Αρχιτεκτονική και Μοντέρνα Γλυπτική. - Ποπ Αρτ. - Μεταµοντερνισµός. κζ) Κλάδος ΠΕ18 Πτυχιούχων λοιπών Τµηµάτων ΤΕΙ και για τις ειδικότητες ιοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εµπορίας & ιαφήµισης (Marketing) του κλάδου αυτού: Μάθηµα: Αρχές Οικονοµίας. - Εισαγωγή στην θεωρία Τιµών (Βασικές Οικονοµικές Έννοιες, Το Βασικό Οικονοµικό Υπόδειγµα, Θεωρία της Ζήτησης, Θεωρία Προσφοράς, Καθορισµός της Τιµής και της Ποσότητας Ισορροπίας, Η ελαστικότητα Ζητήσεως και Προσφοράς) - Η θεωρία της συµπεριφοράς του καταναλωτή (Βασικές έννοιες της θεωρίας Συµπεριφοράς του Καταναλωτή, η θεωρία της απόλυτης χρησιµότητας, η θεωρία της τακτικής χρησιµότητας, η θεωρία της συµπεριφοράς του καταναλωτή: συγκριτική ανάλυση) - Η θεωρία της παραγωγής (Βασικές έννοιες της θεωρίας της παραγωγής, η κατά Marshall ανάλυση των εισροών (ένα προϊόν-µία εισροή), η κατά Hicks ανάλυση εισροών (ένα προϊόν- δύο εισροές),η θεωρία της παραγωγής: συγκριτική ανάλυση) - Η θεωρία του κόστους (Η έννοια του κόστους, οι καµπύλες µέσου, οριακού, µεταβλητού, σταθερού, συνολικού- κόστους βραχυχρόνια και µακροχρόνια, η θεωρία της παραγωγής: δύο προϊόντα µία εισροή) - Οι µορφές αγοράς αγαθών (βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά των αγορών, η αγορά του τέλειου ανταγωνισµού, η αγορά του µονοπωλίου, η αγορά του ολιγοπωλίου, η αγορά του µονοπωλιακού ανταγωνισµού) - Εθνικό Εισόδηµα : Η παραγωγή, η διανοµή και η κατανοµή του (συντελεστές παραγωγής, διανοµή του Εθνικού Εισοδήµατος στους συντελεστές της Παραγωγής, η Ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, Ισορροπία και επιτόκιο)

26 26 - Ανεργία (Είδη, διάρθρωση και διάρκεια ανεργίας) - Χρήµα και Πληθωρισµός (Λειτουργίες χρήµατος, οι τύποι χρήµατος, ποσοστική θεωρία χρήµατος, πληθωρισµός και επιτόκια, ονοµαστικό επιτόκιο και ζήτηση χρήµατος, υπερπληθωρισµός) - Ανοικτή Οικονοµία (Οι διεθνείς ροές κεφαλαίου και αγαθών, συναλλαγµατικές ισοτιµίες) - Εισαγωγή στις Οικονοµικές ιακυµάνσεις (Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά, Πληθωρισµός, Ανεργία και Καµπύλη Phillips) - Οι θεωρητικές αντιπαραθέσεις για το ηµόσιο Χρέος - Οικονοµική µεγέθυνση (βασικό υπόδειγµα Solow, µέτρα οικονοµικής πολιτικής για την προώθηση της οικονοµικής µεγέθυνσης) κη) Κλάδος ΠΕ18 Πτυχιούχων λοιπών Τµηµάτων ΤΕΙ και για την ειδικότητα Αισθητικής του κλάδου αυτού: Μάθηµα: Κοσµετολογία. Γενικό µέρος Επιλεγµένα στοιχεία από οργανική και ανόργανη χηµεία ( διαλύµατα, σχηµατισµός χηµ. Ενώσεων, αλκοόλες, αιθυλική αλκοόλη, λίπη, έλαια, σάπωνες). Γαλακτώµατα και γαλακτωµατοποιητές. Υπολογισµός Ph, µέτρηση ιξώδους, χρωµατογραφία. Το χρώµα στα καλλυντικά προϊόντα. Συσκευασία καλλυντικών προϊόντων. Υλικά συσκευασίας καλλυντικών προϊόντων. Σχεδίασµα των καλλυντικών προϊόντων µε πίεση. Κρέµες χρησιµοποιούµενες για την περιποίηση του δέρµατος. Κρέµες νύχτας και κρέµες µάλαξης. Εξαφανιζόµενες κρέµες και κρέµες βάσης µέικ-άπ. Κρέµες χεριών και σώµατος. Προστατευτικές κρέµες χεριών. Κρέµες για όλες τις χρήσεις. Προϊόντα σε µορφή διαλυµάτων που χρησιµοποιούνται για τη περιποίηση του δέρµατος. Στυπτικές λοσιόν. Τονωτικές λοσιόν. Φυτά που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των στυπτικών και τονωτικών λοσιόν. Ειδικό µέρος Παρασκευή διαλυµάτων και γαλακτωµάτων O/W και W/O. Μεθοδολογία µέτρησης του ιξώδους των καλλυντικών προϊόντων. Η µέθοδος της χρωµατογραφίας. Χρήση συσκευών και οργάνων. Παρασκευή γαλακτωµατοποιηµένων λοσιόν, κρέµας νύχτας για ξηρά δέρµατα, γαλακτωµατοποιηµένων κρεµών, υγρού µέικ-άπ, κρέµας χεριών, γαλακτοµατοποιηµένων λοσιόν, λοσιόν σώµατος, τονωτικών λοσιόν προσώπου και σαµπουάν.

27 27 κθ) Κλάδος ΠΕ18 Πτυχιούχων λοιπών Τµηµάτων ΤΕΙ και για την ειδικότητα Εργασιοθεραπείας και Φυσιοθεραπείας του κλάδου αυτού: Μάθηµα: Εργοθεραπεία Κινησιολογία Εργοθεραπεία ραστηριότητες και Τοµείς Ζωής (Αυτοφροντίδα, εργασία παραγωγικότητα, Ελεύθερος χρόνος ψυχαγωγία) σε άτοµα µε αναπτυξιακά, αισθητηριακά προβλήµατα, κινητικές νευροµυικές ή ψυχοκοινωνικές δυσλειτουργίες. Κινησιολογία Ανάλυση βάδισης. Οι µύες δύο αρθρώσεων. Μοχλοί και η εφαρµογή τους στην ανθρώπινη κίνηση. Κινησιολογία Άνω κάτω άκρων και σπονδυλικής στήλης. λ) Κλάδος ΠΕ14 Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρµακευτικής, ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Νοσηλευτικής και για τις ειδικότητες Γεωπονίας, ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του κλάδου αυτού και λα) Κλάδος ΠΕ18 Πτυχιούχων λοιπών Τµηµάτων ΤΕΙ και για τις ειδικότητες Φυτικής Παραγωγής, Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας και ασοπονίας του κλάδου αυτού: Μάθηµα: Φυσιολογία φυτών - Χηµική σύσταση των φυτών - Φυσιολογικοί χαρακτήρες των κυριότερων οργανικών ενώσεων (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊκά οξέα) - Βασικές αρχές µεταβολισµού ανώτερων φυτών - Αναπνοή ανώτερων φυτών - Ανταλλαγή ύλης (ενεργός και παθητική µεταφορά. Απορρόφηση νερού. Υδατικό δυναµικό κυττάρου και φυτικών ιστών) - Ανόργανη διατροφή ανώτερων φυτών - Απαραίτητα χηµικά στοιχεία: ρόλος, απορρόφηση από τη ρίζα και τα φύλλα, µεταφορά και κυκλοφορία - Νόµοι απόδοσης φυτών - Μεταβολισµός και συµβιωτική δέσµευση αζώτου - Φωτοσύνθεση - ιαπνοή.

28 28 λβ) Κλάδος ΠΕ18 Πτυχιούχων λοιπών Τµηµάτων ΤΕΙ και για την ειδικότητα Τεχνολόγων Τροφίµων - ιατροφής του κλάδου αυτού: Μάθηµα : Χηµεία Τροφίµων - Θρεπτικά συστατικά των τροφίµων. Πέψη. - Ενεργητική αξία τροφίµων - οµικές και λειτουργικές ιδιότητες θρεπτικών συστατικών - Επίδραση κατεργασιών στα θρεπτικά συστατικά - Πρόσθετα - Αµαυρώσεις τροφίµων - Χηµική σύσταση και ιδιότητες φυτικών και ζωικών τροφίµων - Νέα τρόφιµα. λγ) Κλάδος ΠΕ18 Πτυχιούχων λοιπών Τµηµάτων ΤΕΙ και για την ειδικότητα Ναυτικών Μαθηµάτων ( Πλοιάρχων) του κλάδου αυτού: Μάθηµα: Ναυτιλία - ιορθώσεις κατευθύνσεων. - Οπτικά και ηχητικά βοηθήµατα ναυτιλίας. - Γραµµή θέσης και στίγµα. - Χάρτες και προβολές χαρτών. - Η ουράνια σφαίρα και το ισηµερινό σύστηµα συντεταγµένων. - Πλανήτες. - Σελήνη. - Εξάντας. ιόρθωση υψών. - Γραµµές θέσης µε αστρονοµικές παρατηρήσεις. - Παλίρροιες. Ωκεανογραφικά φαινόµενα. - Πλόες µεγάλων αποστάσεων. - Σχεδίαση πλου σε ακτοπλοΐα και πλοήγηση εκτέλεση σχεδιασµένου πλου. - Ναυτιλία σωσιβίων λέµβων λδ) Κλάδος ΠΕ18 Πτυχιούχων λοιπών Τµηµάτων ΤΕΙ και για την ειδικότητα Βρεφονηπιοκόµων του κλάδου αυτού: Μάθηµα: Αγωγή Βρέφους & Νηπίου ( Βρεφονηπιοκοµία Παιδαγωγικά).

29 29 - Ο Ρόλος του Βρεφονηπιοκόµου. εοντολογία του επαγγέλµατος. - Το παιδί πριν τη γέννηση, τοκετός. Ο αρχικός δεσµός. Η περίοδος της λοχείας και οι αλληλεπιδράσεις γονέων βρέφους. - Βασικές ανάγκες του βρέφους και του µικρού νηπίου. Η επίδραση του περιβάλλοντος στην ανάπτυξή του. - Βασικές αρχές αγωγής του βρέφους και του µικρού παιδιού. - Θεωρητικές αρχές οργάνωσης του χώρου και του παιδαγωγικού υλικού για βρέφη και µικρά παιδιά. - Σύγχρονες τάσεις για την υποδοχή των βρεφών και µικρών παιδιών στο βρεφονηπιακό σταθµό. Μορφές προσέγγισης γονέων. - Σύγχρονες τάσεις στην οργάνωση των στιγµών τουαλέτας, ύπνου και φαγητού. - Θεωρητικές θέσεις για την οργάνωση του ελεύθερου χρόνου, του χώρου και του εξοπλισµού στο βρεφονηπιακό σταθµό. - Ο ρόλος του παιχνιδιού. Μορφές, είδη. Η παιδαγωγική του αξία. - Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος. Ο ρόλος του βιβλίου στα βρέφη και στα µικρά παιδιά. Η διδακτική του προσέγγιση. - Η αξία της παρατήρησης και της καταγραφής της συµπεριφοράς των παιδιών και των παιδαγωγικών πρακτικών. - Προσδιοριστικοί παράγοντες βελτίωσης και λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθµών. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝ ΑΛΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Εξεταστέα Υλη ΑΣΕΠ για : Κλάδος ΠΕ 04.01 Φυσικών Α1. ΦΥΣΙΚΗ (Ως κύριο µάθηµα ειδικότητας για τους Φυσικούς) Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα που αναφέρονται στην επόµενη ύλη: α. Μηχανική:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ 2006 ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ 2006 ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ 2006 ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η εξεταστέα ύλη του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. ΦΕΚ αρ. 1002/26/07/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισµός γνωστικού αντικειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθµός 2Π/2008 ιεξαγωγής διαγωνισµού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Από το διδακτικό βιβλίο των Αντωνίου Ν., ηµητριάδη Π. κ.ά. θα διδαχθούν: Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1.1. Οι φυσικές επιστήµες

Διαβάστε περισσότερα

(µέσω ιευθύνσεων.ε..)

(µέσω ιευθύνσεων.ε..) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Εβδ. Ημερ. Μέρα Ώρα Μάθημα Είδος Μαθήμ. Τίτλος Μαθήματος 1 15/09/2014 Δευτέρα 9.30-11.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα. Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014».

ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα. Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014». Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΜΕΛΕΤΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

& 10-9-07 97871/ . 37, 151 80 1. : : 210-34.42.238 2. FAX : 210-34.42.236 .: : « : . 7

& 10-9-07 97871/ . 37, 151 80 1. : : 210-34.42.238 2. FAX : 210-34.42.236 .: : «       : . 7 Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Βαθµός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ: Α) ΑΕΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β) ΤΕΙ, πρώην ΚΑΤΕΕ, ΑΣΕΤΕΜιΣΕΛΕΤΕ και Γ) ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ΛΥΣΙΑΣ, Υπέρ Μαντιθέου: Εισαγωγή (σ.σ. 9-13, 15-20) Εισαγωγή (σ.σ. 79-80) Πρωτότυπο Κείμενο 1-3, 4-8, 9-13, 18-19, 20-21 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Υπέρ της Ροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Άλγεβρα Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Άλγεβρα Γενικής Παιδείας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Άλγεβρα Γενικής Παιδείας (Β Ημερησίου και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου) I. Διδακτέα ύλη Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου» Κεφ. 1ο: Γραμμικά Συστήματα 1.1 Γραμμικά Συστήματα 1.2 Μη Γραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων Β τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Γ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων Β τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Γ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012.

ΘΕΜΑ: «Εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ: ΕΚΠ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Β Λυκείου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ιακωβίδης Γιώργος, Φυσικός Παπαχρήστου Μαίρη, Φιλόλογος Η Β Τάξη Γενικού Λυκείου μαθήματα γενικής παιδείας δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών

Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών Αντωνίου Αντώνης, Φυσικός antoniou@sch.gr, http://users.att.sch.gr/antoniou Απόδοση στα ελληνικά της µελέτης του Richard P. Olenick, καθηγητή Φυσικής του University of Dallas.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Στοιχεία Μηχανών ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Στοιχεία Σχεδιασµού Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 120 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Στη Γ Λυκείου κάθε µαθητής θα φοιτήσει σε µια από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών. Αν θέλει, µπορεί να επιλέξει άλλη κατεύθυνση από αυτή που είχε επιλέξει στη Β Λυκείου,

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

fropefko NEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΤO 2016

fropefko NEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΤO 2016 NEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΤO 2016 ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ KATEΥΘΥΝΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3 ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 05 ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 7 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 59 97 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

2009: 22892841 ή 22892832, Εmail: stavrost@ucy.ac.cy ή haris@ucy.ac.cy. www.ucy.ac.cy/fmweb/metaptihiaka.htm

2009: 22892841 ή 22892832, Εmail: stavrost@ucy.ac.cy ή haris@ucy.ac.cy. www.ucy.ac.cy/fmweb/metaptihiaka.htm ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Το Πανεπιστήµιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισµένο αριθµό θέσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 1o επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικών-Νομικών και Κοινωνικών επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Β. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών α) Μαθηματικά Προσανατολισμού [x 1,3] β) Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 Εξετάσεις κατόχων πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ και εξετάσεις τελειοφοίτων (Α ομάδας) ΕΠΑΛ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (05-06) ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑΝΑ- ΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Β & Γ ΤΑΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνολογικών Εφαρµογών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στην ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνονται τα εξής: Τα επόμενα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 20.229 19.709 520 2,6% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στα παρακάτω εξάμηνα ανά Κατηγορία πτυχιούχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στα παρακάτω εξάμηνα ανά Κατηγορία πτυχιούχων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Τμήμα Ιατρικής ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο Τμήμα Ιατρικής κατατάσσονται : Οι πτυχιούχου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΦΥΣΙΚΗ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Κωδικός Βιβλίου Τίτλος Βιβλίου Βαθμίδα/Τάξη 22-0001 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 22-0002 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) 22-0003

Διαβάστε περισσότερα

B) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε..Β. 2010.

B) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε..Β. 2010. Β Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Μ α θ ή µ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς Άλγεβρα Γενικής Παιδείας I. ιδακτέα ύλη A) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Α Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία. Από το βιβλίο «Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου» του ΟΕΔΒ:

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία. Από το βιβλίο «Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου» του ΟΕΔΒ: Α Λυκείου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Από το βιβλίο «Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου» του ΟΕΔΒ: Α. Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Βιβλίο 2 1. Κεφ. 1, παράγραφοι 16 29, σελ. 46 49 2. Κεφ. 2, παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής α) Βιολογία Γενικής Παιδείας [

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27/08/2010 Αρ.πρωτ.11599-25/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27/08/2010 Αρ.πρωτ.11599-25/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27/08/2010 Αρ.πρωτ.11599-25/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user ,

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user , sed11fp4f Ηµ/νία: 04/01/2011 Σελίδα 1 από 16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Οι μαθητές δηλώνουν: 1. Το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξετασθούν πανελλαδικά. 2. Αν θα εξετασθούν πανελλαδικά τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. 3. Αν θα

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ Ηµ/νία: 05/10/2004 Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1566 659 1228 511 213 92 62 19 6 2 6 2 8 2 7 3 5 2 6 4 8 6 17 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1489 650 1171 507 207 90 58 17 5 2 2 1 4 2 6 3 5 2 6 4 8 6 17 16

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2010-2011

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2010-2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2010-2011 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Τηλ: 210 344 2478 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Υπολογισµός κενών και πλεονασµάτων σχολικών µονάδων εκπαιδευτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2013-2014»

Θέµα: «Υπολογισµός κενών και πλεονασµάτων σχολικών µονάδων εκπαιδευτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 009 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΙΕΚ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΤΑΞΗ ΓΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΒΤΑΞΗ ΒΤΑΞΗ ΤΟΜΕΙΣ Α ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΤΑΞΗ ΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1-2 Περιοδικά φαινόμενα. 1-3 Απλή αρμονική ταλάντωση. 1-4

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Μαθήματα. Νέα Ελληνικά. Γαλλικά. Αγγλικά. Λατινικά. Λατινικά. Ισπανικά

Υποχρεωτικά Μαθήματα. Νέα Ελληνικά. Γαλλικά. Αγγλικά. Λατινικά. Λατινικά. Ισπανικά ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Πρόσβαση σε όλες τις Πανεπιστημιακές Σχολές γίνεται με 4 εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ στα ΤΕΙ, ΑΞΙΚ και ΑΣΠΑΙΤΕ γίνεται με 3. Τα τελικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Εξεταστικό Σύστημα. Πανελλήνιες 2016

Νέο Εξεταστικό Σύστημα. Πανελλήνιες 2016 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Πανελλήνιες 2016 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Οι Ομάδες Προσανατολισμού Για το σχολικό έτος 2015 2016 άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Στη Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Μαθηματικά Τ.Σ. (Θ.Κ. ) Άλλη Ξένη Γλώσσα. Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ.)

Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Μαθηματικά Τ.Σ. (Θ.Κ. ) Άλλη Ξένη Γλώσσα. Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Πλαίσιο Πρόσβασης Κλάδοι Σπουδών Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνση 6 Θέατρο, Δημόσια Διοίκηση, Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, Διαχείριση Πολιτισμικού Περιβάλλοντος Ξένη Γλώσσα Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ Α - Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ Α - Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (6/4) Για την εξέταση στο µάθηµα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας δίνονται στους µαθητές σε φωτοαντίγραφο ένα ή δύο κείµενα περιορισµένης έκτασης από τον έντυπο ή/και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή.

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. 1 Ε ι σ α γ ω γ ή Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα είχαν πάντα εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004 Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004 ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 12 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 3 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user ,

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user , sed11fp4f Ηµ/νία: 20/01/2010 Σελίδα 1 από 16 ---------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Γενική Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 250 ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ ΕΥΡΟΣ: R=60 (+/-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2013-2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2013-2014 Ειδικότητα ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2013-2014 Εκπαιδε υτικοί Υποχρεωτι κό Ωράριο Εκτίμηση Αλγορίθμου Εκτίμηση ΠΥΣΔΕ Αιτιολόγηση ΠΥΣΔΕ Εκτίμηση Διεύθυνσης ΠΕ01.00 - ΘΕΟΛΟΓΟΙ 58 1071 21 21

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (36 * ώρες) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ώρες) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (2 ώρες) (*: 5 ώρες παρέκκλιση) Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ) ΜΑΘΗΜΑ ΚΛΑΔΟΙ ΩΡΕΣ Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 2 0 1 5-2 0 1 6 )

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 2 0 1 5-2 0 1 6 ) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 0 5-0 6 ) Α ΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑ- ΝΑΤΟΛΙ- ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ Β ΤΑΞΗ) ο ο 3 ο ΕΣΠΕΡΙ ΝΟ ΑΤΑΛΑ- ΝΤΗΣ ΜΑΚΡΑ- ΚΩΜΗΣ Τεχνολο γικών γών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 8:30 11:30

Διαβάστε περισσότερα