«ΤΟΠΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΤΟΠΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»"

Transcript

1 «ΤΟΠΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Εισηγητής: ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήμαρχος Γκαρον Γαλλία Ι) Οργάνωση και λειτουργία της Τοπικής Δημόσιας Υπηρεσίας 1) Η ΤΔΥ: εισήχθηκε με τους νόμους της αποκέντρωσης Κατάσταση το 1981: ένα μωσαϊκό καθεστώτων Επιλογή της νέας γενιάς: αφομοίωση με την Δημόσια Κρατική Υπηρεσία ή αυτονομία της ΤΔΥ Πώς μπορούν να συνυπάρξουν ενότητα, ισοτιμία και αυτονομία? 2) Τα κύρια χαρακτηριστικά του καθεστώτος: Οργάνωση στα πλαίσια απασχόλησης και διαβάθμισης Οι «οικογένειες επαγγελμάτων» Μία δομή πυραμίδας 3) Οι θεσμοί και τα σημεία που επικεντρώνεται η ΤΔΥ Στο εθνικό επίπεδο Σε τοπικό επίπεδο ΙΙ) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του δημοσίου υπαλλήλου: 1) Η πρόσληψη : Ισότητα στην πρόσβαση στα δημόσια επαγγέλματα 2) Τα δικαιώματα : Ελευθερία γνώμης Δικαίωμα συνδικαλισμού Δικαίωμα απεργίας Προστασία του υπαλλήλου από τρίτους Δικαίωμα στην υπεράσπιση 3) Οι υποχρεώσεις : Δικαίωμα στην άμυνα Υποχρέωση υπακοής Μη παράλληλη εργασία και αδιαφορία Υποχρέωση εχεμύθειας Υποχρέωση ενημέρωσης του κοινού 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στην Γαλλία συνυπάρχουν τρεις δημόσιες υπηρεσίες η Κρατική Δημόσια Υπηρεσία, η Νοσοκομειακή Δημόσια Υπηρεσία και η Τοπική Δημόσια Υπηρεσία, οι οποίες συγκεντρώνουν περίπου 5,5 εκατ. Υπαλλήλους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν υπόκεινται στον γενικότερο κώδικα εργασίας αλλά σ ένα ειδικό καταστατικό που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους: Αυτό είναι το γενικό θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων υπαλλήλων (νόμος της 13 Ιουλίου 1983). Επί πλέον, για να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες κάθε μιας από τις τρεις δημόσιες υπηρεσίες, ειδικοί κανονισμοί, σε εθνικό χαραχτήρα, απευθύνονται σε κάθε μια από τις δημόσιες υπηρεσίες: κρατική, νοσοκομειακή και εδαφική (ν. της 11/01/1984, 9/101/1986 και 26/1/1984). Για την ΤΔΥ, ο νόμος της 26 Ιανουαρίου 1984 εφαρμόζεται στις τοπικές κοινότητες δηλαδή στους δήμους, τούς νομούς, τις περιφέρειες και τις δημόσιες υπηρεσίες (κοινοτικές και διακοινοτικές, διαμερισματικές). 2

3 Ι) Η οργάνωση της ΤΔΥ: 1) Η δημιουργία της ΤΔΥ προέρχεται από τους νόμους της αποκέντρωσης ( ) α) Το θεσμικό πλαίσιο πριν το 1981: ένα μωσαϊκό καθεστώτων Πριν την περίοδο , η εξέλιξη της σταδιοδρομίας ενός τοπικού δημοσίου υπαλλήλου δεν ήταν οργανωμένη έξω από τα όρια των τοπικών κοινοτήτων. Εκτός των μεγάλων πόλεων, η προσφυγή σε συνεργάτες διαφόρων προελεύσεων δημιουργούσε ετερογενείς καταστάσεις. Δημόσιοι υπάλληλοι κρατικοί ή κοινοτικοί κάλυπταν, με παράλληλη εργασία, τις κοινοτικές ή διακοινοτικές λειτουργίες, οι οποίες όμως, θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την δημιουργία μόνιμων θέσεων απασχόλησης. β) Μια επιλογή για τη νέα γενιά: αφομοίωση με την Κρατική Δ.Υ. ή αυτονομία της ΤΔΥ; Όταν έγινε το νομοσχέδιο για το καταστατικό της ΤΔΥ, εμφανίστηκαν διάφορες θέσεις σχετικά με το μέλλον των τοπικών δημοσίων υπαλλήλων. Οι μεν επιθυμούσαν την πλήρη αφομοίωσή τους με τους κρατικούς δημοσίους υπαλλήλους ενώ αντιθέτως οι δε επιζητούσαν την εξασφάλιση της πλήρους αυτονομίας της κοινοτικής δημόσιας υπηρεσίας. Συμφώνησαν, λοιπόν, να επεξεργαστούν ένα καταστατικό για τους τοπικούς δημοσίους υπαλλήλους, το οποίο να συμβιβάζει τις απαιτήσεις για την τοπική αυτονομία με τις εγγυήσεις της σταδιοδρομίας οι οποίες θα είναι ίδιες με αυτές των κρατικών δημοσίων υπαλλήλων. γ) Τρεις βασικές αρχές: ενότητα, ισοτιμία, αυτονομία Τρεις αρχές αποτελούν τη βάση του νέου καταστατικού: Ενότητα της ΤΔΥ Ισοτιμία με την ΚΔΥ Διατήρηση της αυτονομίας Η πρώτη αρχή έχει σκοπό να σβήσει το μωσαϊκό των υπαρχόντων καταστατικών στις κοινότητες, συγκεντρώνοντας σε ένα και μόνο όλους τους υπαλλήλους των δήμων, των νομών, των περιφερειών, των διακοινοτικών δομών, των οργανισμών εργατικών κατοικιών και των Δημοτικών Τραπεζών. Η δεύτερη αρχή της ισοτιμίας στοχεύει στην απολαβή εκ μέρους των τοπικών δημ. Υπαλλήλων των ίδιων δικαιωμάτων που έχουν οι κρατικοί. Ως αντιστάθμισμα αυτής της εγγύησης θα έχουν στις ίδιες υποχρεώσεις. Η μεγάλη καινοτομία, όμως, είναι η ισχύς στην ΤΔΥ του συστήματος σταδιοδρομίας που ισχύει στις Κρατικές. Το σύστημα αυτό, που χαρακτηρίζεται από το διαχωρισμό του βαθμού και της ασχολίας, έχει δύο συνέπειες: - ο δημόσιος υπάλληλος που έχει έναν βαθμό προστατεύεται από κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν ένα επάγγελμα - οι τοπικές αρχές (Δήμαρχος, Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου, Περιφερειακού Συμβουλίου, δημόσιου ιδρύματος) μπορούν να 3

4 μεταβάλλουν τις διοικητικές δομές, να χρησιμοποιήσουν το προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να κωλύονται από τις διαθέσεις του προσωπικού. Όποια και αν είναι η νέα οργάνωση των υπηρεσιών, ο δημόσιος υπάλληλος διατηρεί το βαθμό του αλλά μπορεί να του ανατεθεί άλλη απασχόληση. Η τρίτη αρχή, της ιδιαιτερότητας, φαίνεται πιο δύσκολη να εφαρμοσθεί, καθώς η βασική επιλογή ήταν να συνδεθεί η διοίκηση των τοπικών κοινοτήτων με την γαλλική αντίληψη για την δημόσια υπηρεσία (γενικό συμφέρον, δημόσιο πρόσωπο, υπερβολικό καθεστώς του κοινού δικαίου και επιπλέον συνέχεια, ισότητα, ευμετάβλητη κατάσταση) Ωστόσο, κάποιοι κανονισμοί της ΤΔΥ επέτρεψαν την εξασφάλιση αυτής της ιδιαιτερότητας των τοπικών κοινοτήτων. Επιγραμματικά: - διατήρηση των δημοσίων υπαλλήλων με μερική απασχόληση, κυρίως σε αγροτικές κοινότητες - προσφυγή σε μη τιτλούχους, σε ορισμένες περιπτώσεις περιορισμένες σε αριθμό από το νόμο - διορισμός σε εργασίες γραφείου, στις μεγάλες κοινότητες Έτσι επετεύχθησαν οι στόχοι του Gaston DEFFERRE, Υπουργού Εσωτερικών και Αποκέντρωσης: η εξασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων και των αποφάσεων των τοπικών αιρετών και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των τοπικών δημοσίων υπαλλήλων. Αφού, λοιπόν, τέθηκε ο πρώτος λίθος, έπρεπε να εξασφαλισθεί μια λειτουργική και συγκροτημένη δομή: 2) Τα κύρια χαρακτηριστικά της καταστατικής οργάνωσης: α) Η οργάνωση στα πλαίσια της απασχόλησης και της διαβάθμισης: Οι εργασίες που ανταποκρίνονται σε μία διαρκή ανάγκη συγκεντρώνονται σε ένα «πλαίσιο». Ο κανονισμός απέβλεπε στον περιορισμό του αριθμού των πλαισίων απασχόλησης προς αποφυγή του κατακερματισμού των κανονισμών και για διευκόλυνση της υπαλληλικής ευελιξίας. Έτσι, εφόσον οι θέσεις εργασίας καλύπτονται από υπαλλήλους που παράλληλα ασχολούνται με την εκτέλεση υποθέσεων ίδιας φύσης, διέπονται από ένα ιδιαίτερο κανονιστικό πλαίσιο, π.χ.: το ιδιαίτερο καθεστώς των διοικητικών υπαλλήλων, των συντακτών, των παρουσιαστών Σε κάθε πλαίσιο απασχόλησης υπάρχουν βαθμοί, π.χ.: βαθμός διοικητικού υπαλλήλου, διοικητικού υπαλλήλου ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ. Ένας βαθμός δίδεται από μία ενδεικτική κλίμακα με βαθμίδες. Αυτό επιτρέπει τον υπολογισμό του ύψους της διαβάθμισης των δημοσίων υπαλλήλων. β) Οι «οικογένειες επαγγελμάτων» ή :Φιλιέρες Λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των υποθέσεων που περιέρχονται στις τοπικές κοινότητες και την κατάτμησή τους που πραγματοποιείται πάνω από ένα συγκεκριμένο δημογραφικό επίπεδο λόγω της ύπαρξης εξειδικευμένων υπηρεσιών, τα στελέχη υπάγονται σε 8 ομάδες: διοικητική, 4

5 πολιτιστική, κοινωνική και υγείας, αθλητική, τεχνική, δημοτική αστυνομία, ψυχαγωγία και επαγγελματίες πυροσβέστες. γ) Πυραμιδική δομή: Η ΤΔΥ, όπως και οι δύο άλλες δημόσιες υπηρεσίες, είναι οργανωμένη ανά κατηγορία. Οι τρεις κατηγορίες ανταποκρίνονται σε επίπεδα υποθέσεων ανάλογα με την ευθύνη των υπαλλήλων: - κατηγορία Α: διεύθυνση και δημιουργία - κατηγορία Β: εφαρμογή - κατηγορία Γ: εκτέλεση 3) Οι θεσμοί και τα σημεία που επικεντρώνεται η ΤΔΥ: Η εφαρμογή του καταστατικού της ΤΔΥ εμπλέκει έναν ορισμένο αριθμό οργανισμών που παρεμβαίνουν είτε σε εθνικό επίπεδο (το Ανώτατο Συμβούλιο της ΤΔΥ και το Εθνικό Κέντρο της ΤΔΥ), είτε σε τοπικό επίπεδο (κέντρα διαχείρισης, Commissions Administratives Paritaires, Comites Techniques Paritaires). α) Σε εθνικό επίπεδο Οι θεσμοί, στο εθνικό επίπεδο, είναι 2: Το Ανώτατο Συμβούλιο της ΤΔΥ και το Εθνικό Κέντρο της ΤΔΥ. Στο Ανώτατο Συμβούλιο συμμετέχουν ισότιμα οι τοπικοί αιρετοί και εκπρόσωποι του προσωπικού. Είναι, κυρίως, αρμόδιο να υποβάλλει καταστατικές προτάσεις σχετικά με ρυθμιστικές θέσεις και να ερμηνεύει θέματα σχετικά με το καταστατικό. Το Εθνικό Κέντρο της ΤΔΥ είναι επιφορτισμένο, κυρίως, με τη επιμόρφωση των υπαλλήλων: προετοιμασία διαγωνισμών, επαγγελματική κατάρτιση κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας, αρχική εκπαίδευση και εφαρμογή στην εργασία από τους επιτυχόντες στο διαγωνισμό, μετά την ανακήρυξή τους. β) Στο τοπικό επίπεδο: Τα κέντρα διαχείρισης: δημιουργείται ένα Κ.Δ ανά νομό. Τα κέντρα διαχείρισης υπόκεινται στο καθεστώς του δημοσίου ιδρύματος, αυτόνομο και ανεξάρτητο, διευθύνονται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται αποκλειστικά από τοπικούς αιρετούς και διευθύνονται από έναν διευθυντή, τοπικό δημόσιο υπάλληλο. Όλες οι κοινότητες (collectivites) και οι δημόσιοι οργανισμοί του διαμερίσματος που αριθμούν λιγότερους από 350 δημοσίους υπαλλήλους είναι υποχρεωτικά μέλη, πληρώνοντας συνδρομή ανάλογα με το σύνολο των μισθών. Οι δραστηριότητές τους χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: υποχρεωτικές και προαιρετικές. Οι υποχρεωτικές δραστηριότητες που προβλέπονται από τη νομοθεσία αφορούν στην δημοσίευση των κενών θέσεων εργασίας, την οργάνωση διαγωνισμών, την λειτουργία των ισότιμων επιτροπών, τα πειθαρχικά συμβούλια. Οι προαιρετικές δράσεις προέρχονται από τα μέλη του Δ.Σ. και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κοινοτήτων (collectivites): επαγγελματική περίθαλψη και προληπτική ιατρική, υγιεινή και ασφάλεια, υπηρεσία περιοδεύοντος αρχειοφύλακα, υπηρεσία αντικαταστάσεων, 5

6 ασφάλεια από τους καταστατικούς κινδύνους, βοήθεια στρατολόγησης, νομικά και καταστατικά συμβούλια Διοικητικές Επιτροπές Ισότιμες (Paritaires) και Τεχνικές Επιτροπές Ισότιμες. - Οι Διοικητικές Επιτροπές αποτελούνται από εκπροσώπους των αιρετών και του προσωπικού. Είναι στο πλευρό των κοινοτήτων (collectivites) που δεν είναι μέλη (περισσότεροι από 350 υπάλληλοι) και των κέντρων διαχείρισης για τις κοινότητες - μέλη (σχεδόν η πλειονότητα των κοινοτήτων εξαρτώνται από τις Διοικητικές Επιτροπές του κέντρου διαχείρισης). Γνωρίζουν για κάθε υπάλληλο, τις εξελίξεις της βαθμολογίας, αρνήσεις μονιμοποίησης (ή διορισμού) κλπ - Οι Τεχνικές Επιτροπές, εξίσου συμβουλευτικές και ισότιμες, υποβάλλουν απόψεις για την οργάνωση των υπηρεσιών, το χρόνο εργασίας (35ωρο), τις μεθόδους εκσυγχρονισμού, το σχεδιασμό. ΙΙ) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του τοπικού δημοσίου υπαλλήλου: Σύμφωνα με τον ορισμό της μια δημόσια υπηρεσία είναι: «μια δραστηριότητα εξασφαλισμένη από μια δημόσια collectivite, με σκοπό την ικανοποίηση του γενικού συμφέροντος». Για την επιδίωξη των γενικού συμφέροντος και όχι του ιδιωτικού είναι ευνόητο ότι το καθεστώς των γυναικών και των ανδρών που θα συμμετάσχουν στην δημόσια υπηρεσία θα προέρχεται από μία συγκροτημένη δομή που θα σέβεται την ισορροπία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους. Έτσι, ο προαναφερθείς νόμος της 13 Ιουλίου 1983 ανταποκρίνεται σ αυτή την ανάγκη, επιβεβαιώνοντας τη θέση όλων των δημοσίων υπαλλήλων και καθορίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Με το νόμο αυτό, διαπιστώνει κάποιος, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούνται ταυτόχρονα, όχι μόνον κοινοί πολίτες με τα δικαιώματα που τους εξασφαλίζει μια κοινωνία που προστατεύει τις ατομικές ελευθερίες αλλά, επίσης, υπηρέτες του δημόσιου συνόλου και συνεπώς έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα. 1) Η πρόσληψη: ισότητα στην πρόσβαση στα δημόσια επαγγέλματα: Η ισότητα στις ευκαιρίες υπάρχει στη δήλωση των δικαιωμάτων των ανθρώπων και των πολιτών του 1789, της οποίας το άρθρο 6 περιελήφθη στον πρόλογο του Συντάγματος του 1958 «όλοι οι πολίτες, όντας ίσοι, είναι εξίσου δεκτοί σε όλα τα δημόσια αξιώματα, θέσεις και επαγγέλματα, ανάλογα με την ικανότητά τους και χωρίς καμία άλλη διάκριση πέραν από αυτή των ικανοτήτων και των προσόντων τους». Για να εγγυηθεί τις ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση σε έναν δημόσιο φορέα, ο νομοθέτης εφήρμοσε μια διαδικασία επιλογής που είναι ο διαγωνισμός. Η επιλογή αυτή εξασφαλίζεται από σύνθετους μηχανισμούς: δημοσιότητα, ανωνυμία, διπλή εξέταση, κοινοποίηση βαθμολογίας, αντίγραφα με διάφορες μορφές: διαγωνισμό εξωτερικός, εσωτερικός, 3 ου επιπέδου. 6

7 2) Δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων: Ελευθερία γνώμης: διακηρύχθηκε με το άρθρο 11 της δήλωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιελήφθη στο νόμο του Ιουλίου Καμία διάκριση δεν μπορεί να γίνει μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων λόγω των πολιτικών, θρησκευτικών, φιλοσοφικών πεποιθήσεών τους. Το συνδικαλιστικό δικαίωμα: Η άσκηση της συνδικαλιστικής δραστηριότητας διακηρύσσεται στον πρόλογο του Συντάγματος «κάθε άνθρωπος μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και το συμφέρον του με συνδικαλιστικές ενέργειες και συμμετέχοντας στο συνδικάτο της επιλογής του». Η αρχή αυτή περιελήφθη στο γενικό καταστατικό των δημοσίων υπαλλήλων και όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να προσχωρήσουν ελεύθερα σε ένα συνδικάτο. Επιπλέον, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι συνδεδεμένες διαχειριστικά αφού εδρεύουν σε συμβουλευτικούς οργανισμούς, όπως το CSFTP, CAP, CTP. Το δικαίωμα στην απεργία: συνταγματικά κατοχυρωμένο, το δικαίωμα στην απεργία αναγνωρίζεται στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά η άσκησή του πρέπει να είναι συμβατή με ορισμένες άλλες αρχές το ίδιο συνταγματικές, κυρίως, αυτές της συνέχειας της δημόσιας εξυπηρέτησης, της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των αγαθών και των ατόμων. Προστασία του αντιπροσώπου έναντι τρίτων: όταν ένα υπάλληλος διώκεται από ένα πολίτη που απαιτεί αποζημίωση για βλάβη που υπέστη από την Διοίκηση, ο αντιπρόσωπος αυτός δεν μπορεί να καταδικαστεί εάν η ζημία προήλθε από λάθος της υπηρεσίας. Το ίδιο εάν ο υπάλληλος είναι θύμα απειλών, βίας, βιαιοπραγίας, ύβρεων, συκοφαντιών ή προσβολών λόγω της θέσης του, η δημόσια κοινότητα οφείλει να τον προστατεύσει και να τον αποκαταστήσει, στο μέτρο που μπορεί να αιτιολογηθεί η σύνδεση της αιτίας της επίθεσης με την εργασία που ασκεί. Το δικαίωμα στην άμυνα: είναι μια γενική αρχή του παραδοσιακού δικαιώματος που εφαρμόζεται στο πλαίσιο μιας πειθαρχικής διαδικασίας. Έτσι, «ο δημόσιος υπάλληλος εναντίον του οποίου υπάρχει πειθαρχική διαδικασία έχει δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελό του και σε όλα τα ντοκουμέντα και σε συνήγορο της επιλογής του». 3) Οι υποχρεώσεις: Οι υποχρεώσεις των τοπικών δημοσίων υπαλλήλων είναι πολυάριθμες αλλά, κατά κανόνα, παραγνωρισμένες. Ο νόμος της 13 Ιουλίου 1983 διατυπώνει συγκεκριμένες δημοσιοϋπαλληλικές αρχές που ανατίθενται στους αντιπροσώπους, λόγω της συμμετοχής τους στην ΤΔΥ. Η υποχρέωση υπακοής: ο δημόσιος υπάλληλος, όποια και αν είναι η θέση του στην ιεραρχία, υποχρεούται να υπηρετεί την κοινότητά του εκτελώντας τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν, εκτός εάν η εντολή που 7

8 του δίδεται είναι παράνομη ή μπορεί να προκαλέσει ζημία στο γενικό συμφέρον. Η μη παράλληλη εργασία και η αδιαφορία: ο δημόσιος υπάλληλος αφιερώνει όλη την επαγγελματική του δραστηριότητα για τα καθήκοντα που του εμπιστεύθηκαν. Δεν μπορεί να ασκεί επαγγελματικά επικερδή ιδιωτική δραστηριότητα. Εν τούτοις υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις: παραγωγή λογοτεχνικών και επιστημονικών έργων, διδασκαλία,εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερο από 17,30 ώρες την εβδομάδα. Παρομοίως, ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να ασκεί το επάγγελμά του με πλήρη ανεξαρτησία και να μην έχει προσωπικά συμφέροντα στην διαχείριση μια ιδιωτικής επιχείρησης, ακόμη και όταν σταματά να παρέχει τις υπηρεσίες του στην Διοίκηση. Η υποχρέωση εχεμύθειας: οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να αποδεικνύουν την επαγγελματική εχεμύθεια μη κοινοποιώντας σε άτομα εκτός υπηρεσίας γεγονότα, πληροφορίες και στοιχεία τα οποία γνωρίζουν λόγω της εργασίας τους. Η υποχρέωση πληροφόρησης του κοινού: ο δημόσιος υπάλληλος είναι, αντιθέτως, υποχρεωμένος να ικανοποιεί το αίτημα για ενημέρωση του κοινού, σεβόμενος το επαγγελματικό απόρρητο. Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για ένα συνολικό πλέγμα των εγγυήσεων και των περιορισμών των δημοσίων υπαλλήλων. Η εφαρμογή αυτών των διατάξεων θα απαιτούσε μια μελέτη σε βάθος των απαιτήσεων που συνδέονται με την δημόσια υπηρεσία και των ικανοτήτων που οι τοπικοί αιρετοί απαιτούν από τους συνεργάτες τους. Συμπερασματικά, μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι η τοπική καταστατική δομή συμφιλίωσε τις βασικές αρχές της γαλλικής δημόσιας διοίκησης (πρόσβαση σε διαγωνισμούς, σταδιοδρομία, διαχωρισμός βαθμού και απασχόλησης) σύμφωνα με την αρχή της ισότητας στην Κρατική Δημόσια Υπηρεσία και την αυτονομία που προέρχεται από τις υποθέσεις που εκτελεί και κυρίως με την συνταγματική αρχή της ελεύθερης διοίκησης των τοπικών κοινοτήτων που απαρτίζουν πολλαπλές κοινότητες-εργοδότες (περισσότερες από Κοινότητες στην Γαλλία). 8

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επιχειρώντας μια σύγκριση μεταξύ του ελληνικού Συντάγματος και του ελβετικού ομοσπονδιακού, διαπιστώνουμε ότι τα δύο Συντάγματα παρουσιάζουν

Εισαγωγή Επιχειρώντας μια σύγκριση μεταξύ του ελληνικού Συντάγματος και του ελβετικού ομοσπονδιακού, διαπιστώνουμε ότι τα δύο Συντάγματα παρουσιάζουν Εισαγωγή Επιχειρώντας μια σύγκριση μεταξύ του ελληνικού Συντάγματος και του ελβετικού ομοσπονδιακού, διαπιστώνουμε ότι τα δύο Συντάγματα παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές. Οι

Διαβάστε περισσότερα

[όπως κυρώθηκε με το Ν. 1426 της 20/21 Μαρτίου 1984 : Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΦΕΚ 32, τ. Α )] Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

[όπως κυρώθηκε με το Ν. 1426 της 20/21 Μαρτίου 1984 : Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΦΕΚ 32, τ. Α )] Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 1 Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961 Έναρξη ισχύος : 26 Φεβρουαρίου 1965 σύμφωνα με το άρθρο 35 Κείμενο : Σειρά Ευρωπαϊκών Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ AFIXIS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ AFIXIS ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 AFIXIS Σειρά: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τίτλος: ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 2015 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Συγγραφείς: ΑΝΤΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Κ.Ε.Κ. /Ι.Ν.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.) Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Page 1 of 104 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Είδος: ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 26 20070209 Τέθηκε σε ισχύ: 09.02.2007 Ημ.Υπογραφής: 09.02.2007 Τίτλος ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία Το «Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ / ΜΠL 0242

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ / ΜΠL 0242 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ / LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΤΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10 11 12 16 1. Εισαγωγή στις έννοιες της Δημόσιας Διοίκησης και του Διοικητικού Δικαίου 4 1.1 Εισαγωγή στην έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης των εργαζοµένων στο Πυροσβεστικό Σώµα της FSESP

Ο Χάρτης των εργαζοµένων στο Πυροσβεστικό Σώµα της FSESP Ο Χάρτης των εργαζοµένων στο Πυροσβεστικό Σώµα της FSESP 25 Ιουνίου 2007 Εισαγωγή Ο παρών Χάρτης επεξεργάστηκε από µερικά µέλη του ικτύου των εργαζοµένων στο Πυροσβεστικό Σώµα της FSESP (βλέπε συνηµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ Νο. Παραδοτέου:22 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή 1 Θεμελιώδεις αξίες της KPMG 2

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή 1 Θεμελιώδεις αξίες της KPMG 2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 1 Θεμελιώδεις αξίες της KPMG 2 2 Νομική μορφή, μετοχική σύνθεση και σχέσεις με το Δίκτυο της KPMG International 3 Νομική μορφή και μετοχική σύνθεση 3 Σχέσεις με το Δίκτυο της KPMG

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 Περιεχόμενα Σελίδα Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1. Η ρύθμιση του Καλλικράτη 7 1.2. Η αιτιολογική έκθεση 10 1.3. Υπουργικές εγκύκλιοι 12 1.4. Οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση Σοφία Καζάκου Έλλη Βαρχαλαμά, Μαριλύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα