Οδηγίες χρήσης. Χειρουργική. Χειρολαβές με Mini-LED+ και γεννήτρια S-9 L G, S-11 L G. Χειρολαβές χωρίς λυχνία S-9, S-10, S-11, S-12, S-15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης. Χειρουργική. Χειρολαβές με Mini-LED+ και γεννήτρια S-9 L G, S-11 L G. Χειρολαβές χωρίς λυχνία S-9, S-10, S-11, S-12, S-15"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης Χειρουργική Χειρολαβές με Mini-LED+ και γεννήτρια S-9 L G, S-11 L G Χειρολαβές χωρίς λυχνία S-9, S-10, S-11, S-12, S-15

2 Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα στις οδηγίες χρήσης (4), στη χειρολαβή / στη συσκευασία (5) 1. Εισαγωγή Οδηγίες ασφαλούς χρήσης Γενικά (9 10), Χειρολαβή με Mini-LED+ και γεννήτρια (11 13) 3. Περιγραφή προϊόντος Ευθεία χειρολαβή S-11 L G, S-11, S-15 (14) Γωνιακή χειρολαβή S-9 L G, S-9, S-10, S-12 (15) 4. στη συσκευασία Τοποθέτηση/αφαίρεση (16 17), Αλλαγή του περιστρεφόμενου εργαλείου (18 19), Δοκιμή λειτουργίας (20) 2

3 5. Υγιεινή και φροντίδα Γενικά (21 22), Προκαταρκτική απολύμανση (23), Αποσυναρμολόγηση (24 27), Καθαρισμός με το χέρι (28 31), Απολύμανση με το χέρι (32), Μηχανικός καθαρισμός/απολύμανση/λίπανση (33 34), Συναρμολόγηση (35 38), Λίπανση (39 40), Αποστείρωση και αποθήκευση (41 42) 6. Πρόσθετος εξοπλισμός και ανταλλακτικά W&H Τεχνικά χαρακτηριστικά Ανακύκλωση και απόρριψη Δήλωση εγγύησης...49 Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης σέρβις W&H

4 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! (κίνδυνος τραυματισμού ατόμων) ΠΡΟΣΟΧΗ! (κίνδυνος βλάβης συσκευής) Γενικές επισημάνσεις, δεν υπάρχει κίνδυνος για άτομα ή αντικείμενα Μην απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα Προσοχή! Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό δίκαιο των Η.Π.Α., η πώληση αυτής της συσκευής επιτρέπεται μόνο κατόπιν εντολής οδοντιάτρου ή άλλου ιατρού με άδεια άσκησης επαγγέλματος στις Η.Π.Α., όπου και πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτήν τη συσκευή ή να αναθέσει τη χρήση της σε άλλους. 4

5 Σύμβολα που αναγράφονται στη χειρολαβή / στη συσκευασία CE 0297 από τον κατασκευαστή Με δυνατότητα θερμικής απολύμανσης Αρ. καταλόγου Σειριακός αριθμός Data Matrix Code για αναγνώριση προϊόντος, π.χ. σε διαδικασία υγιεινής/φροντίδας Δυνατότητα αποστείρωσης έως την υποδεικνυόμενη θερμοκρασία Ημερομηνία κατασκευής Σήμα ελέγχου UL για αναγνωρισμένα εξαρτήματα για τον Καναδά και τις ΗΠΑ 5

6 1. Εισαγωγή Η ικανοποίηση του πελάτη είναι πρωταρχικής σημασίας στο πλαίσιο της πολιτικής εξασφάλισης ποιότητας της W&H. Το συγκεκριμένο προϊόν της W&H έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των ασθενών σας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη λειτουργία του προϊόντος και παράλληλα διασφαλίζουν ομαλή, οικονομική και ασφαλή εφαρμογή. Σκοπός χρήσης Χειρουργική επεξεργασία οργανικής σκληρής ουσίας. Η χρήση της συσκευής για άλλο σκοπό εκτός του ενδεδειγμένου ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη χειρολαβή και να θέσει σε κίνδυνο τον ασθενή, τον χρήστη και τρίτους. 6

7 Εξειδίκευση του χρήστη Η χρήση της χειρολαβής επιτρέπεται μόνο από εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό με ιατρικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις. Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός της χειρολαβής πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τις ανάγκες του ιατρικού χώρου. Παραγωγή σε συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ε.Ε. Η χειρολαβή είναι ιατρικό προϊόν σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 93/42/ΕΟΚ. Ευθύνη του κατασκευαστή Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για επιπτώσεις στην ασφάλεια, αξιοπιστία και απόδοση της χειρολαβής μόνο εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες υποδείξεις: > Η χειρολαβή πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης. > Η χειρολαβή δεν διαθέτει εξαρτήματα με δυνατότητα επισκευής από τον χρήστη. Η τροποποίηση ή η επισκευή επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της W&H (βλ. σελ. 51). 7

8 Επαγγελματική χρήση Η χειρολαβή προορίζεται μόνο για επαγγελματική χειρουργική χρήση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ασφάλειας στο χώρο εργασίας και τα ισχύοντα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και τηρώντας τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Η προετοιμασία και η συντήρηση της χειρολαβής επιτρέπεται μόνο από πρόσωπα καταρτισμένα, με γνώση των απαραίτητων μέτρων προστασίας από μολύνσεις, καθώς και ατομικής προστασίας του χρήστη και των ασθενών. Η μη ενδεδειγμένη χρήση (π.χ. σε περίπτωση ελλιπούς υγιεινής και φροντίδας), η μη τήρηση αυτών των οδηγιών χρήσης ή η χρήση πρόσθετου εξοπλισμού και ανταλλακτικών μη εγκεκριμένων από τη W&H συνεπάγονται απαλλαγή της εταιρείας μας από κάθε παροχή εγγύησης και ακύρωση της έγερσης οποιασδήποτε απαίτησης. Συντήρηση / επισκευή Σε περίπτωση σφαλμάτων λειτουργίας, απευθυνθείτε αμέσως σε έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της W&H (βλ. σελ. 51). Οι επισκευές και οι εργασίες συντήρησης επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της W&H. 8

9 2. Οδηγίες ασφαλούς χρήσης Γενικά > Η λειτουργία της χειρολαβής επιτρέπεται μόνο σε μονάδες μετάδοσης κίνησης εγκεκριμένες σύμφωνα με την Οδηγία περί ιατρικών προϊόντων. > Εξασφαλίζετε πάντα τις σωστές συνθήκες λειτουργίας και τη σωστή λειτουργία της παροχής ψύξης. > Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πάντα αρκετό ψυκτικό μέσο κατάλληλου τύπου και ότι γίνεται επαρκής αναρρόφηση. > Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ψύξης, θέστε τη χειρολαβή αμέσως εκτός λειτουργίας. > Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε τη χειρολαβής για τυχόν ζημιά και χαλαρά εξαρτήματα. > Εάν υπάρχουν φθορές, μην θέτετε σε λειτουργία τη χειρολαβή. > Τοποθετείτε τη χειρολαβή μόνο σε ακινητοποιημένο μοτέρ. > Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον σφιγκτήρα της χειρολαβής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και όσο κινείται. > Ποτέ μην αγγίζετε περιστρεφόμενα εργαλεία ενώ βρίσκονται σε λειτουργία, ακόμη και αν έχουν απενεργοποιηθεί και κινούνται εξ αδρανείας. > Πριν από κάθε χρήση, εκτελείτε μια δοκιμή λειτουργίας. > Αποφεύγετε την υπερθέρμανση της περιοχής θεραπείας. > Μην ακουμπάτε τα μαλακά μόρια με το άκρο της χειρολαβής (κίνδυνος εγκαύματος)! 9

10 Υγιεινή και φροντίδα πριν τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά Η χειρολαβή παραδίδεται καθαρή και σφραγισμένη σε μεμβράνη PE. > Λιπάνετε τη χειρολαβή. > Αποστειρώστε τη χειρολαβή, τον καθαριστή ακροφυσίου και τον σωλήνα ψυκτικού μέσου. > Λίπανση Σελίδα 33, 39 > Αποστείρωση Σελίδα 41 10

11 2. Οδηγίες ασφαλούς χρήσης Χειρολαβή με Mini-LED+ και γεννήτρια > Αποφεύγετε την επαφή της λυχνίας LED με τα μαλακά μόρια (κίνδυνος εγκαύματος λόγω θέρμανσης της λυχνίας LED). > Μην χρησιμοποιείτε τη χειρολαβή ως αισθητήρα φωτός. > Αποφεύγετε την άμεση οπτική επαφή με τη λυχνία LED. Ζώνες κινδύνου M και G Σύμφωνα με το πρότυπο IEC / ANSI/AAMI ES , η χειρολαβή δεν ενδείκνυται για χρήση σε χώρους όπου υπάρχουν εκρηκτικές ύλες ή εκρηκτικά μίγματα αναισθητικών μέσων με οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου. Η χειρολαβή δεν ενδείκνυται για χρήση σε ατμόσφαιρες εμπλουτισμένες με οξυγόνο. 11

12 Η Ζώνη M, η οποία χαρακτηρίζεται επίσης και ως»ιατρικό περιβάλλον«, περιλαμβάνει το τμήμα ενός χώρου, όπου μπορεί να δημιουργηθεί εκρήξιμη ατμόσφαιρα λόγω της χρήσης αναλγητικών μέσων ή ιατρικών μέσων καθαρισμού δέρματος ή απολύμανσης, ωστόσο μόνο σε μικρές ποσότητες και μόνο για μικρό χρονικό διάστημα. Η ζώνη M σχηματίζει μια κόλουρη πυραμίδα κάτω από το χειρουργικό τραπέζι, με κλίση προς τα έξω κατά 30. Η Ζώνη G, η οποία χαρακτηρίζεται και ως»κλειστό ιατρικό σύστημα αερίου«, δεν περιλαμβάνει απαραιτήτως περίκλειστες κοιλότητες, στις οποίες παράγονται, διοχετεύονται ή χρησιμοποιούνται διαρκώς ή κατά διαστήματα εκρηκτικά μίγματα αερίου σε μικρές ποσότητες. 12

13 Κίνδυνοι λόγω ηλεκτρομαγνητικών πεδίων Η λειτουργικότητα εμφυτεύσιμων συστημάτων, όπως π.χ. βηματοδότες και εμφυτεύσιμων καρδιομετατροπέωναπινιδωτών (ICD), μπορεί να επηρεαστεί από ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία. > Πριν από τη χρήση του προϊόντος, ρωτήστε τον ασθενή και τον χρήστη εάν φέρουν εμφυτεύσιμα συστήματα και ελέγξτε τη χρήση. > Σταθμίστε τους κινδύνους και τα οφέλη. > Μην πλησιάζετε το προϊόν στα εμφυτεύσιμα συστήματα. > Λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και αντιδράστε αμέσως μόλις διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα υγείας. > Συμπτώματα όπως αυξημένοι καρδιακοί παλμοί, αρρυθμίες και ζάλη μπορεί να αποτελούν ένδειξη προβλημάτων βηματοδότη ή ICD. 13

14 3. Περιγραφή προϊόντος Ευθεία χειρολαβή S-11 L G, S-11, S-15 LED (μόνο στο S-11 L G) Άκρο χειρολαβής* Σωλήνας ψυκτικού μέσου (ρυθμιζόμενος) Σφιγκτήρας Επιφάνεια σφιγκτήρα Άξονας Περίβλημα λαβής* Καθαριστής ακροφυσίου μεγάλου μήκους * Σύμβολα στα μέρη και Ανοικτό περίβλημα λαβής Κατεύθυνση περιστροφής Κλειστό περίβλημα λαβής 14

15 3. Περιγραφή προϊόντος Γωνιακή χειρολαβή S-9 L G, S-9, S-10, S-12 LED (μόνο στο S-9 L G) Άκρο χειρολαβής* Σωλήνας ψυκτικού μέσου (ρυθμιζόμενος) Σφιγκτήρας Επιφάνεια σφιγκτήρα Άξονας Γωνιακό τμήμα* Κινητήριος άξονας Περίβλημα λαβής* Καθαριστής ακροφυσίου μεγάλου μήκους alle zutreffenden * Σύμβολα στα μέρη, και Ανοικτό περίβλημα λαβής Κατεύθυνση περιστροφής Κλειστό περίβλημα λαβής 15

16 4. Θέση σε λειτουργία Τοποθέτηση/αφαίρεση Σωλήνας ψυκτικού μέσου Προσαρτήστε τον σωλήνα ψυκτικού μέσου. ή Αφαιρέστε τον σωλήνα ψυκτικού μέσου. 16

17 Χειρολαβή Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε τη χειρολαβή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας! Τοποθετήστε τη χειρολαβή στο μοτέρ. Εάν χρησιμοποιείτε ασφάλεια περιστροφής μεταξύ μοτέρ και γωνιακής χειρολαβής: Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της μονάδας μετάδοσης κίνησης. Βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί με ασφάλεια στο μοτέρ. ή Αφαιρέστε τη χειρολαβή τραβώντας κατά μήκος του άξονα ή πατώντας το κουμπί απασφάλισης. 17

18 Περιστρεφόμενα εργαλεία > Χρησιμοποιείτε μόνο περιστρεφόμενα εργαλεία που δεν φέρουν καμία βλάβη και προσέχετε την κατεύθυνση περιστροφής τους. Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή. > Τοποθετείτε το περιστρεφόμενο εργαλείο μόνο σε ακινητοποιημένη χειρολαβή. > Ποτέ μην αγγίζετε περιστρεφόμενα εργαλεία ενώ βρίσκονται σε λειτουργία, ακόμη και αν έχουν απενεργοποιηθεί και κινούνται εξ αδρανείας. > Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον σφιγκτήρα της χειρολαβής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αποσύνδεση του περιστρεφόμενου εργαλείου και την υπερθέρμανση της χειρολαβής. 18

19 Αλλαγή του περιστρεφόμενου εργαλείου Απασφαλίστε και περιστρέψτε τον σφιγκτήρα. Ωθήστε το περιστρεφόμενο εργαλείο μέχρι τον αναστολέα τερματισμού. Εάν χρησιμοποιείτε ασφάλεια περιστροφής: Ωθήστε το περιστρεφόμενο εργαλείο μέχρι τον αναστολέα τερματισμού και στρέψτε το μέχρι να ενεργοποιηθεί η ασφάλεια περιστροφής. Επαναφέρετε τον σφιγκτήρα στην αρχική θέση. Βεβαιωθείτε για την ασφαλή στερέωση τραβώντας κατά μήκος του άξονα. ή Απασφαλίστε και περιστρέψτε τον σφιγκτήρα. Αφαιρέστε το περιστρεφόμενο εργαλείο. 19

20 Δοκιμή λειτουργίας Μην κρατάτε τη χειρολαβή στο ύψος των ματιών! > Τοποθετήστε το περιστρεφόμενο εργαλείο. > Θέστε σε λειτουργία τη χειρολαβή. Σε περίπτωση σφαλμάτων λειτουργίας (π.χ. δονήσεις, περίεργοι θόρυβοι, υπερθέρμανση, διακοπή ροής ψυκτικού μέσου ή διαρροή) ή αλλαγή του χρώματος της λυχνίας LED, θέστε αμέσως τη χειρολαβή εκτός λειτουργίας και απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της W&H (βλ. σελ. 51). 20

21 5. Υγιεινή και φροντίδα > Τηρείτε τις τοπικές και εθνικές ισχύουσες οδηγίες, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές για τον καθαρισμό, την απολύμανση και την αποστείρωση. > Η προετοιμασία της χειρολαβής μπορεί να γίνει με το χέρι ή με μηχανικά μέσα. > Φοράτε προστατευτικά ρούχα. > Αφαιρέστε τη χειρολαβή από το μοτέρ. > Αφαιρέστε το περιστρεφόμενο εργαλείο. > Καθαρίστε και απολυμάνετε τη γωνιακή χειρολαβή αμέσως μετά από κάθε χρήση, προκειμένου να αφαιρεθούν εντελώς τα υγρά που έχουν εισρεύσει (όπως αίμα, σάλιο, κτλ.) και να αποφευχθεί η συσσώρευσή τους στα εσωτερικά μέρη. 21

22 Μετά τον καθαρισμό, την απολύμανση και τη λίπανση με το χέρι, απαιτείται τελική αποστείρωση (σε συσκευασία) σε αυτόκλειστο Κατηγορίας B ή S (κατά το πρότυπο EN 13060). Συναρμολογήστε ξανά την αποσυναρμολογημένη χειρολαβή μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση με το χέρι. > Χωρίς σωλήνα ψυκτικού μέσου > Oι αριθμοί τύπου και σειράς πρέπει να συμφωνούν > Αποστειρώστε τη συναρμολογημένη χειρολαβή μετά τον καθαρισμό, την απολύμανση και τη λίπανση με το χέρι ή με μηχανικά μέσα. > Αποστειρώστε τον σωλήνα ψυκτικού μέσου. 22

23 Προκαταρκτική απολύμανση > Εάν η συσκευή είναι πολύ ακάθαρτη, καθαρίστε την αρχικά με μαντηλάκια απολύμανσης. Χρησιμοποιείτε μόνο μέσα απολύμανσης που δεν έχουν τάση δέσμευσης πρωτεϊνών. 23

24 Αποσυναρμολόγηση της ευθείας χειρολαβής S-11 L G, S-11, S-15 Αφαιρέστε τον σωλήνα ψυκτικού μέσου. Ξεβιδώστε το περίβλημα λαβής από το άκρο της χειρολαβής με μία απλή περιστροφική κίνηση. Απασφαλίστε και περιστρέψτε τον σφιγκτήρα. 24

25 Αφαιρέστε τον σφιγκτήρα. Αφαιρέστε τον άξονα από το άκρο της χειρολαβής. 25

26 Αποσυναρμολόγηση της γωνιώδους χειρολαβής S-9 L G, S-9, S-10, S-12 Αφαιρέστε τον σωλήνα ψυκτικού μέσου Πιέστε δυνατά το περίβλημα λαβής πάνω στο γωνιακό τμήμα. Ξεβιδώστε το περίβλημα λαβής από το άκρο της χειρολαβής με μία απλή περιστροφική κίνηση. 26

27 Αφαιρέστε τον κινητήριο άξονα από το γωνιακό τμήμα. Ξεβιδώστε το γωνιακό τμήμα από το άκρο της χειρολαβής. Απασφαλίστε και περιστρέψτε τον σφιγκτήρα Τραβήξτε τον άξονα προς τα πίσω μέχρι τον αναστολέα τερματισμού και αφαιρέστε τον σφιγκτήρα. Αφαιρέστε τον άξονα από το άκρο της χειρολαβής. 27

28 Καθαρισμός με το χέρι, εσωτερικά και εξωτερικά Ξεπλύνετε και βουρτσίστε με απιονισμένο νερό (< 38 C). Απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα υγρών (με απορροφητικό πανί, πεπιεσμένο αέρα). Μην τοποθετείτε τη χειρολαβή σε απολυμαντικό διάλυμα ή σε λουτρό υπερήχων! 28

29 Καθαρισμός εξωτερικών σωλήνων ψυκτικού μέσου Ο αφαιρούμενος σωλήνας ψυκτικού μέσου και ο καθαριστής ακροφυσίου μπορούν να καθαριστούν σε λουτρό υπερήχων. Καθαρίστε προσεκτικά τα ανοίγματα εξόδου από τυχόν ακαθαρσίες και επικαθίσεις, χρησιμοποιώντας τον καθαριστή ακροφυσίου. Χρησιμοποιήστε αεροσύριγγα για να καθαρίσετε τον σωλήνα ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση φραγής των ανοιγμάτων εξόδου ή των σωλήνων ψυκτικού μέσου, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της W&H (βλ. σελ. 51). 29

30 S-9 L G, S-11 L G Καθαρισμός LED Προσέξτε να μην δημιουργηθούν χαραγές στη λυχνία LED! Πλύντε τη λυχνία LED με καθαριστικό υγρό και με ένα μαλακό πανί. 30

31 Στεγνώστε τη λυχνία LED με αεροσύριγγα ή σκουπίστε τη προσεκτικά με ένα μαλακό πανί. Μετά από κάθε καθαρισμό, ελέγχετε οπτικά. Σε περίπτωση ζημιάς της λυχνίας LED, μην θέτετε σε λειτουργία τη χειρολαβή και απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της W&H (βλ. σελ. 51). 31

32 Απολύμανση με το χέρι Η W&H συνιστά απολύμανση με ειδικό υγρό. > Χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένα μέσα απολύμανσης από επίσημους οργανισμούς, τα οποία δεν περιέχουν χλώριο. > Εφαρμόζετε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο χρήσης του απολυμαντικού μέσου. 32

33 Μηχανικός καθαρισμός και λίπανση H W&H συνιστά μηχανικό καθαρισμό και λίπανση με W&H Assistina. > Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης της Assistina. S-10, S-12: μόνο με W&H Assistina 301 Μηχανικός καθαρισμός και απολύμανση, εσωτερικά και εξωτερικά Η χειρολαβή μπορεί να καθαριστεί και να απολυμανθεί σε συσκευή θερμικής απολύμανσης. > Για την προετοιμασία των εξωτερικών σωλήνων ψυκτικού μέσου και των συνδετήρων ψεκασμού χρησιμοποιήστε το σετ προσαρμογέων W&H για τη συσκευή θερμικής απολύμανσης. > Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τις συσκευές, τα μέσα καθαρισμού και πλύσης. > Φροντίστε η χειρολαβή να είναι εντελώς στεγνή εσωτερικά και εξωτερικά μετά τη θερμική απολύμανση. Απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα υγρών χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα. > Λιπάνετε τη χειρολαβή αμέσως μετά τη θερμική απολύμανση. 33

34 Μηχανικός καθαρισμός και απολύμανση των εξωτερικών σωλήνων ψυκτικού μέσου Χρησιμοποιήστε το σετ προσαρμογέων W&H REF για τη συσκευή θερμικής απολύμανσης. Βιδώστε τον προσαρμογέα W&H στον προσαρμογέα της θήκης ακροφυσίων έγχυσης. Βιδώστε τον ενδιάμεσο προσαρμογέα W&H στον προσαρμογέα W&H. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα σιλικόνης W&H πάνω από τον ενδιάμεσο προσαρμογέα W&H. Τοποθετήστε τον εξωτερικό σωλήνα ψυκτικού μέσου στον εύκαμπτο σωλήνα σιλικόνης W&H. 34

35 Συναρμολόγηση της ευθείας χειρολαβής S-11 L G, S-11, S-15 Προσέξτε τη σωστή τοποθέτηση των επιφανειών σφιγκτήρα. Ωθήστε τον άξονα στο άκρο της χειρολαβής. Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα (a) και στρέψτε τον στην αρχική θέση (b). Μόνο στο S-11 L G: Τοποθετήστε τις χρυσές επαφές του άξονα και του άκρου της χειρολαβής αντικριστά. Πιέστε τον άξονα μέσα στο άκρο της χειρολαβής. 35

36 36 Ελέγξτε αν ο άξονας έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται ελεύθερα. Τοποθετήστε το περίβλημα λαβής στο άκρο της χειρολαβής. Προσέξτε τα σύμβολα και περιστρέψτε μέχρι να ασφαλίσει.

37 Συναρμολόγηση της γωνιώδους χειρολαβής S-9 L G, S-9, S-10, S-12 Προσέξτε τη σωστή τοποθέτηση των επιφανειών σφιγκτήρα. Ωθήστε τον άξονα στο άκρο της χειρολαβής. Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα (a) και στρέψτε τον στην αρχική θέση (b). Μόνο στο S-9 L G: Τοποθετήστε τις χρυσές επαφές του άξονα και του άκρου της χειρολαβής αντικριστά. Πιέστε τον άξονα μέσα στο άκρο της χειρολαβής. 37

38 38 Τοποθετήστε το γωνιακό τμήμα στο άκρο της χειρολαβής. Προσέξτε τα σύμβολα και περιστρέψτε μέχρι να ασφαλίσει. Τοποθετήστε τον κινητήριο άξονα στο γωνιακό τμήμα. Ελέγξτε αν ο κινητήριος άξονας έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται ελεύθερα. Τοποθετήστε το περίβλημα λαβής στο γωνιακό τμήμα. Προσέξτε τα σύμβολα και περιστρέψτε μέχρι να ασφαλίσει.

39 Καθημερινή λίπανση Συνιστώμενοι κύκλοι φροντίδας > Οπωσδήποτε μετά από κάθε καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής > Πριν από κάθε αποστείρωση Με W&H Service Oil F1, MD-400 > Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο δοχείο ψεκασμού λαδιού και στη συσκευασία. ή Με W&H Assistina > Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης της Assistina. S-10, S-12: μόνο με W&H Assistina

40 Δοκιμή λειτουργίας μετά τη λίπανση Γυρίστε τη χειρολαβή με το άκρο προς τα κάτω. Αφήστε τη χειρολαβή σε λειτουργία για 30 δευτερόλεπτα, ώστε να απομακρυνθεί η περίσσεια του λαδιού. Ξεκινήστε με τον χαμηλότερο αριθμό στροφών και αυξήστε έως τη μέγιστη τιμή εντός 5 έως 10 δευτερολέπτων. Αν εμφανιστεί βρωμιά, επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία υγιεινής και φροντίδας. Σκουπίστε τη χειρολαβή με γάζα ή με ένα μαλακό πανί. 40

41 Αποστείρωση και αποθήκευση > Πριν από την αποστείρωση, αφαιρέστε τον σωλήνα ψυκτικού μέσου από τη χειρολαβή. > Αποστειρώστε τον σωλήνα ψυκτικού μέσου και τη χειρολαβή. Η W&H συνιστά την απολύμανση σύμφωνα με το πρότυπο EN 13060, Κατηγορία B. > Τηρείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής. > Πριν από την αποστείρωση, απαιτείται καθαρισμός, απολύμανση και λίπανση της χειρολαβής. > Συσκευάστε τη χειρολαβή και τον πρόσθετο εξοπλισμό σε συσκευασίες για αποστειρωμένα είδη, σύμφωνα με το πρότυπο EN > Αφαιρείτε μόνο τα στεγνά αποστειρωμένα είδη. > Φυλάσσετε τα αποστειρωμένα είδη σε μέρος ξηρό και προστατευμένο από τη σκόνη. Το πρότυπο ISO ορίζει αντοχή τουλάχιστον 250 κύκλων αποστείρωσης. Για τη χειρολαβή W&H, συνιστάται η διεξαγωγή τακτικής συντήρησης μετά από αποστειρώσεις ή μετά από ένα έτος. 41

42 Εγκεκριμένη διαδικασία αποστείρωσης Τηρείτε τις τοπικές και εθνικές ισχύουσες οδηγίες, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές. > Αποστείρωση με ατμό, Κατηγορία B με συσκευές αποστείρωσης κατά το πρότυπο EN Διάρκεια αποστείρωσης τουλάχιστον 3 λεπτών στους 134 C ή > Αποστείρωση με ατμό, Κατηγορία S με συσκευές αποστείρωσης κατά το πρότυπο EN Θα πρέπει να εγκρίνεται ρητά η αποστείρωση χειρολαβών από τον κατασκευαστή της συσκευής αποστείρωσης. Διάρκεια αποστείρωσης τουλάχιστον 3 λεπτών στους 134 C 42

43 6. Πρόσθετος εξοπλισμός και ανταλλακτικά W&H Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο πρόσθετο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά της W&H ή πρόσθετο εξοπλισμό εγκεκριμένο από τη W&H. Διάθεση: Συνεργάτες της W&H Assistina Assistina 3x2 (MB-200) Assistina 3x3 (MB-300) Service Oil F1, MD-400 (6 pcs) Κεφαλή ψεκασμού με προσαρμογέα Καθαριστής ακροφυσίου μεγάλου μήκους Σωλήνας ψυκτικού μέσου για S-9, S-9 L G, S-11, S-11 L G Σωλήνας ψυκτικού μέσου για S-10, S Σωλήνας ψυκτικού μέσου για S Σετ προσαρμογέων για τη συσκευή θερμικής απολύμανσης 43

44 7. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ευθεία χειρολαβή S-11 L G S-11 S-15 Σχέση μετάδοσης 1:1 1:1 1:1 Σήμανση με χρώματα μπλε μπλε μπλε Σύνδεση μοτέρ κατά το πρότυπο ISO 3964 ISO 3964 ISO 3964 Περιστρεφόμενα εργαλεία ISO (Ø mm) 2,35* 2,35* 2,35* Επιτρεπόμενο μήκος φρέζας (mm) 45** 45** 45** Ελάχιστο μήκος συγκράτησης στο τερματικό σημείο στο τερματικό σημείο στο τερματικό σημείο Μέγιστος αριθμός στροφών μηχανισμού μετάδοσης κίνησης (min -1 ) Ποσότητα ψυκτικού μέσου ISO (ml/min) > 50 > 50 > 50 min -1 (στροφές ανά λεπτό) * Δυνατότητα χρήσης συστήματος System Stryker ** Σε περίπτωση χρήσης περιστρεφόμενων εργαλείων μεγαλύτερου ή μικρότερου μήκους, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τις κατάλληλες συνθήκες χρήσης, ώστε να μην εγείρεται κίνδυνος για τον χρήστη, τους ασθενείς ή τρίτους. 44

45 7. Τεχνικά χαρακτηριστικά Γωνιακή χειρολαβή S-9 L G / S-9 S-10 S-12 Σχέση μετάδοσης 1:1 1:1 1:2 Σήμανση με χρώματα μπλε μπλε πορτοκαλί Σύνδεση μοτέρ κατά το πρότυπο ISO 3964 ISO 3964 ISO 3964 Περιστρεφόμενα εργαλεία ISO (Ø mm) 2,35* 2,35 2,35 Επιτρεπόμενο μήκος φρέζας (mm) 45** 70** 70** Ελάχιστο μήκος συγκράτησης στο τερματικό σημείο στο τερματικό σημείο στο τερματικό σημείο Μέγιστος αριθμός στροφών μηχανισμού μετάδοσης κίνησης (min -1 ) / Ποσότητα ψυκτικού μέσου ISO (ml/min) > 50 > 50 > 50 min -1 (στροφές ανά λεπτό) * Δυνατότητα χρήσης συστήματος System Stryker ** Σε περίπτωση χρήσης περιστρεφόμενων εργαλείων μεγαλύτερου ή μικρότερου μήκους, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τις κατάλληλες συνθήκες χρήσης, ώστε να μην εγείρεται κίνδυνος για τον χρήστη, τους ασθενείς ή τρίτους. 45

46 Στοιχεία θερμοκρασίας Θερμοκρασία της χειρολαβής στην πλευρά του χειριστή: μέγιστη 55 C Θερμοκρασία της χειρολαβής στην πλευρά του ασθενή: μέγιστη 50 C Θερμοκρασία του εξαρτήματος λειτουργίας (του περιστρεφόμενου εργαλείου): μέγιστη 41 C Φυσικές ιδιότητες Θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς: -40 C έως +70 C Υγρασία αέρα κατά την αποθήκευση και μεταφορά: 8 % έως 80 % (σχετική), μη συμπυκνώσιμη Θερμοκρασία λειτουργίας: +10 C έως +35 C Υγρασία αέρα κατά τη λειτουργία: 15 % έως 80 % (σχετική), μη συμπυκνώσιμη 46

47 8. Ανακύκλωση και απόρριψη Ανακύκλωση Η W&H είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη όσον αφορά στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η χειρολαβή καθώς και η συσκευασία έχουν σχεδιαστεί με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Απόρριψη της χειρολαβής > Τηρείτε τους τοπικούς και εθνικούς ισχύοντες νόμους, τις οδηγίες, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές απόρριψης ηλεκτρικών παλιών συσκευών. > Εξασφαλίστε ότι τα μέρη της συσκευής δεν είναι μολυσμένα κατά την απόρριψη. 47

48 Απόρριψη της συσκευασίας αγοράς Τηρείτε τους τοπικούς και εθνικούς ισχύοντες νόμους, τις οδηγίες, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές απόρριψης. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με γνώμονα το σεβασμό προς το περιβάλλον και είναι συνεπώς ανακυκλώσιμα. Παραδώστε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζεστε πλέον στις υπηρεσίες περισυλλογής και αξιοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και στη μείωση των απορριμμάτων. 48

49 Δήλωση εγγύησης Το παρόν προϊόν της W&H έχει κατασκευαστεί με τη μέγιστη επιμέλεια από κατάλληλα καταρτισμένο ειδικό προσωπικό. Το προϊόν υποβάλλεται σε σειρά ειδικών εξετάσεων και ελέγχων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του. Λάβετε υπόψη σας ότι οι αξιώσεις που απορρέουν από την εγγύηση ισχύουν μόνο, αν έχετε εφαρμόσει τις οδηγίες χρήσης που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ως κατασκευάστρια εταιρεία, η W&H ευθύνεται για ελαττώματα υλικού ή κατασκευαστικά προβλήματα που εμφανίζονται εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που προκλήθηκαν λόγω εσφαλμένης χρήσης ή λόγω επισκευών από προσωπικό που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από την W&H! Οποιεσδήποτε αξιώσεις απορρέουν από την εγγύηση πρέπει να απευθύνονται στον προμηθευτή του εξοπλισμού ή σε έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της W&H πάντα με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Η παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της εγγύησης δεν επιμηκύνει την περίοδο ισχύος της εγγύησης ούτε κάποια άλλη χρονική περίοδο εγγύησης. Εγγύηση 12 μηνών

50

51 Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης σέρβις W&H Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Διαδίκτυο στη σελίδα Στο στοιχείο μενού»service«(σέρβις ), θα βρείτε τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις W&H της περιοχής σας. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με W&H Austria GmbH, Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria t , f , 51

52 Κατασκευαστής W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria t , f wh.com Form-Nr AGR Rev. 001 / Με την επιφύλαξη αλλαγών

Οδηγίες χρήσης Επεμβάσεις εμφυτευμάτων

Οδηγίες χρήσης Επεμβάσεις εμφυτευμάτων Οδηγίες χρήσης Επεμβάσεις εμφυτευμάτων Γωνιακή χειρολαβή WI-75 E/KM Πίνακας περιεχομένων 2 Σύμβολα...4 5 στις οδηγίες χρήσης (4), στη γωνιακή χειρολαβή / στη συσκευασία (5) 1. Εισαγωγή...6 8 2. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Αεροκινητήρες AM-25 L RM AM-25 A BC/RM AM-25 E BC/RM AM-25 BC/RM AM-20 E BC/RM AM-20 BC/RM

Οδηγίες χρήσης. Αεροκινητήρες AM-25 L RM AM-25 A BC/RM AM-25 E BC/RM AM-25 BC/RM AM-20 E BC/RM AM-20 BC/RM Οδηγίες χρήσης Αεροκινητήρες AM-25 L RM AM-25 A BC/RM AM-25 E BC/RM AM-25 BC/RM AM-20 E BC/RM AM-20 BC/RM Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα W&H Οδηγίες χρήσης / Αεροκινητήρας / Συσκευασία... 3 4 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευθεία χειρολαβή HE-43, HE-43 A/E. Γωνιακή χειρολαβή με λυχνία WE-56 LED G, WE-66 LED G, WE-99 LED G

Οδηγίες χρήσης. Ευθεία χειρολαβή HE-43, HE-43 A/E. Γωνιακή χειρολαβή με λυχνία WE-56 LED G, WE-66 LED G, WE-99 LED G Οδηγίες χρήσης Ευθεία χειρολαβή HE-43, HE-43 A/E Γωνιακή χειρολαβή με λυχνία WE-56 LED G, WE-66 LED G, WE-99 LED G Γωνιακή χειρολαβή χωρίς λυχνία WE-56, WE-56 A/E, WE-57 E, WE-66, WE-66 A/E, WE-99 A Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ηλεκτρικό μοτέρ EM-12 L Αγωγός τροφοδοσίας VE-10

Οδηγίες χρήσης. Ηλεκτρικό μοτέρ EM-12 L Αγωγός τροφοδοσίας VE-10 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό μοτέρ EM-12 L Αγωγός τροφοδοσίας VE-10 Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα / Ιατροτεχνολογικό προϊόν / Συσκευασία... 3 4 1. Εισαγωγή... 5 7 2. Οδηγίες ασφαλούς χρήσης... 8 12 3. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τουρµπίνες µε λυχνία Τουρµπίνες χωρίς λυχνία

Οδηγίες χρήσης Τουρµπίνες µε λυχνία Τουρµπίνες χωρίς λυχνία Οδηγίες χρήσης Τουρµπίνες µε λυχνία TA-98 LED / TA-97 LED / TA-98 C LED / TA-97 C LED TA-98 CLM / TA-97 CLM / TA-98 LM / TA-97 LM Τουρµπίνες χωρίς λυχνία TA-98 / TA-97 / TA-98 C / TA-97 C TA-98 CM / TA-97

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Τουρµπίνες µε λυχνία Τουρµπίνες χωρίς λυχνία

Οδηγίες χρήσης. Τουρµπίνες µε λυχνία Τουρµπίνες χωρίς λυχνία Οδηγίες χρήσης Τουρµπίνες µε λυχνία Τουρµπίνες χωρίς λυχνία Τουρµπίνες µε λυχνία TE-98 LED G, TE-98 LED G BC, TE-98 LED G RM, TE-98 LED G M, TE-98 LED G N, TE-98 LED G B, TE-98 LED G NQ, TE-98 LED G S

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μονάδα Si-SQ

Οδηγίες χρήσης. Μονάδα Si-SQ Οδηγίες χρήσης Μονάδα Si-SQ Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα...3 5 1. Εισαγωγή... 6 7 2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)... 8 3. Παρεχόμενος εξοπλισμός... 9 4. Οδηγίες ασφαλούς χρήσης... 10 5. Περιγραφή...11

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης PB-200 / PB-200 LED

Οδηγίες χρήσης PB-200 / PB-200 LED Οδηγίες χρήσης PB-200 / PB-200 LED Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα...4 6 1. Εισαγωγή...7 8 2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)... 9 3. Παρεχόμενος εξοπλισμός...10 11 4. Οδηγίες ασφαλείας... 12 16 5. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Ποδοχειριστήριο μεταβαλλόμενης ρύθμισης

Οδηγίες χρήσης Ποδοχειριστήριο μεταβαλλόμενης ρύθμισης Οδηγίες χρήσης Ποδοχειριστήριο μεταβαλλόμενης ρύθμισης S-NW, S-N2, S-N1 Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα... 4 7 1. Εισαγωγή... 8 10 2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)... 11 3. Παρεχόμενος εξοπλισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης MB-302

Οδηγίες χρήσης MB-302 Οδηγίες χρήσης MB-302 Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα...4 6 1. Εισαγωγή...7 8 2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)...9 3. Αφαίρεση από τη συσκευασία...10 4. Παρεχόμενος εξοπλισμός... 11 5. Οδηγίες ασφαλούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Μετάφραση των αρχικών οδηγιών λειτουργίας 300 / 600

Οδηγίες χρήσης Μετάφραση των αρχικών οδηγιών λειτουργίας 300 / 600 Οδηγίες χρήσης Μετάφραση των αρχικών οδηγιών λειτουργίας 300 / 600 Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα W&H.... 3 5 1. Εισαγωγή.... 6 7 2. Αφαίρεση της συσκευής από τη συσκευασία... 8 3. Παρεχόμενος εξοπλισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα με πολύ μικρή κεφαλή

Ασύρματα με πολύ μικρή κεφαλή Ασύρματα με πολύ μικρή κεφαλή Σκεφτείτε και κινηθείτε ασύρµατα µε το Endo Κινηθείτε ελεύθερα χωρίς καλώδια Τώρα μπορείτε να τα έχετε όλα σε ένα: απόλυτη ελευθερία κινήσεων χωρίς ενοχλητικά καλώδια, ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης SI-923 / SI-915

Οδηγίες χρήσης SI-923 / SI-915 Οδηγίες χρήσης SI-923 / SI-915 Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα W&H...3 6 1. Εισαγωγή...7 8 2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)...9 3. Αφαίρεση της συσκευής από τη συσκευασία...10 4. Παρεχόμενος εξοπλισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης SI-915 / SI-923

Οδηγίες χρήσης SI-915 / SI-923 Οδηγίες χρήσης SI-915 / SI-923 Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα...3 7 1. Εισαγωγή...8 9 2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)... 10 3. Αφαίρεση από τη συσκευασία...11 4. Παρεχόμενος εξοπλισμός...12 5. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Δεν θα πιστεύετε στα µάτια σας

Δεν θα πιστεύετε στα µάτια σας Δεν θα πιστεύετε στα µάτια σας Δείτε καθαρά µε λυχνίες LED. Πιεζοηλεκτρικό ξέστρο µε 5 λυχνίες LED Pyon 2: Το πιεζοηλεκτρικό ξέστρο διαθέτει πέντε φωτοδιόδους LED µε δυνατότητα αποστείρωσης στη χειρολαβή.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome SATELEC

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome SATELEC Προειδοποιήσεις Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome SATELEC Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και απολύμανσης των χειρολαβών αποκαθαλατικών καλωδίων SATELEC Αυτό το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

MAILLEFER 6:1. Γωνιακή χειρολαβή. Οδηγίες χρήσης. Ελληνικά

MAILLEFER 6:1. Γωνιακή χειρολαβή. Οδηγίες χρήσης. Ελληνικά MAILLEFER 6:1 Γωνιακή χειρολαβή Ελληνικά Οδηγίες χρήσης Μόνο για οδοντιατρικές εφαρμογές Sirona Dental Systems GmbH Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων στο πλαίσιο τεχνικών βελτιώσεων. Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης INTRA-L-MOTOR 181 H Πάντα στην ασφαλή πλευρά.

Οδηγίες χρήσης INTRA-L-MOTOR 181 H Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Οδηγίες χρήσης INTRA-L-MOTOR 181 H - 0.535.5200 Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach, Γερμανία Τηλ. +49 7351 56-0 Φαξ +49 7351 56-1488 Κατασκευαστής: Kaltenbach

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά HDM 330 HDM 500 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΝ ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Οδηγίες χρήσεως Αγαπητέ Πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόντα LAFE. Είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για τη φροντίδα του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

microflex 933 / 936 / 13400

microflex 933 / 936 / 13400 Product Information PI 933 / 936 / 13400 _2814 microflex 933 / 936 / 13400 Σύστημα Καθαρισμού Βαλβίδων με Κόκκους ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Καθαρίζει αποτελεσματικά, με τη χρήση ειδικά κατασκευασμένων κόκκων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. INTRAmatic 181 CB Πάντα στην ασφαλή πλευρά.

Οδηγίες χρήσης. INTRAmatic 181 CB Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Οδηγίες χρήσης INTRAmatic 181 CB - 0.535.5050 Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach, Γερμανία Τηλ. +49 7351 56-0 Φαξ +49 7351 56-1488 Κατασκευαστής: Kaltenbach

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

GR Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

GR Επιτραπέζιος ανεμιστήρας SFE 2311BK GR Επιτραπέζιος ανεμιστήρας - 1 - GR Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER IONIC HD 6080 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HAIR DRYER IONIC HD 6080 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HAIR DRYER IONIC HD 6080 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τις εξής οδηγίες κατά τη χρήση της συσκευής: 7 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. 7 Ποτέ μη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Airpower QUICK REFERENCE. αση από το πρωτότυπο στα ιταλικά. 97050827 rev. 001

Airpower QUICK REFERENCE. αση από το πρωτότυπο στα ιταλικά. 97050827 rev. 001 97050827 rev. 001 0 5 / 2 0 1 5 Airpower QUICK REFERENCE αση από το πρωτότυπο στα ιταλικά 2 Ταξινόμηση Ιατρική Διάταξη κλάσης IIa σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16

Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 97050831 rev. 001 0 5 / 2 0 1 5 QUICK REFERENCE αση από το πρωτότυπο στα ιταλικά Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 52 Ταξινόμηση Ιατρική Διάταξη κλάσης IIa σύμφωνα με την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

SHB 4330WH. GR Τζαμοκαθαριστής. Copyright 2017, Fast ČR, a.s.

SHB 4330WH. GR Τζαμοκαθαριστής. Copyright 2017, Fast ČR, a.s. SHB 4330WH GR Τζαμοκαθαριστής - 1 - GR Τζαμοκαθαριστής ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με σωματική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό μοτέρ με λυχνία LED

Ηλεκτρικό μοτέρ με λυχνία LED ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό μοτέρ με λυχνία LED ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Σημειώσεις ασφαλείας πριν ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Υποδείξεις ασφαλείας. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Αγαπητέ πελάτη, Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης INTRA L-LUX 181 L Πάντα στην ασφαλή πλευρά.

Οδηγίες χρήσης INTRA L-LUX 181 L Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Οδηγίες χρήσης INTRA L-LUX 181 L - 0.535.5210 Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach, Γερμανία Τηλ. +49 7351 56-0 Φαξ +49 7351 56-1488 Κατασκευαστής: Kaltenbach

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας S 500 / S 1000

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας S 500 / S 1000 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας S 500 / S 1000 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με αυτή τη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: 1. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ καλωδίου και προσαρμογέα εξαρτημένης μονάδας ΗΚΓ

Κιτ καλωδίου και προσαρμογέα εξαρτημένης μονάδας ΗΚΓ Κιτ καλωδίου και προσαρμογέα εξαρτημένης μονάδας ΗΚΓ Οδηγός χρήσης Κατασκευαστής FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Tηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: +1-425-951-1201

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων οδηγίες κεραμικού μπολ Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια του κεραμικού μπολ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 χρήση του Κεραμικού μπολ Τοποθέτηση του κεραμικού μπολ... 6 Αφαίρεση του κεραμικού μπολ... 7 Συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1153 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O el Smoke Alarm Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Graphics 4 2 Εισαγωγή 6 3 Τοποθέτηση 7 4 Συντήρηση 9 5 Τεχνικά στοιχεία 10 6 Εξυπηρέτηση πελατών 12 Bosch Sicherheitssysteme

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd 450055 Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης 5202650047366 1 2 5 4 3 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος budget. Όπως όλα τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

RL-PS7 Ζυγαριά Μπάνιου. Οδηγίες χρήσης

RL-PS7 Ζυγαριά Μπάνιου. Οδηγίες χρήσης RL-PS7 Ζυγαριά Μπάνιου Οδηγίες χρήσης Περιγραφή A. Επιφάνεια B. Οθόνη LCD C. Κουμπί επιλογής μονάδας μέτρησης D. Καπάκι τμήματος μπαταριών Συμβουλές ασφαλείας και προειδοποιήσεις Διαβάστε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Θερμαντικό Μαρμάρου Μοντέλο: MMT Εγχειρίδιο Χρήσης

Θερμαντικό Μαρμάρου Μοντέλο: MMT Εγχειρίδιο Χρήσης Θερμαντικό Μαρμάρου Μοντέλο: MMT-16224 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας & σημαντικές προφυλάξεις 2-3 Τεχνικά στοιχεία 4 Χαρακτηριστικά 4 Αφαίρεση της συσκευασίας 4 Σημάνσεις σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Έχετε υπόψη σας τις εξής πληροφορίες κατά τη χρήση της συσκευής: 7 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ

Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ Η απόλυτη τεχνολογία πιεζοηλεκτρικού ξέστρου Νέο Tigon+ Το Tigon+ είναι το πιεζοηλεκτρικό ξέστρο απαράμιλλης τεχνολογίας που ανέπτυξε η W&H. Οι μοναδικές δυνατότητές

Διαβάστε περισσότερα

Straightener. Register your product and get support at HP8355. Εγχειρίδιο χρήσης

Straightener.  Register your product and get support at HP8355. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8355 EL Εγχειρίδιο χρήσης SONIC SONIC Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

Τουρμπίνες χωρίς «σκοτεινές» πλευρές

Τουρμπίνες χωρίς «σκοτεινές» πλευρές Αποκατάσταση και προσθετική Τουρμπίνες χωρίς «σκοτεινές» πλευρές NEO Τουρμπίνες Η σειρά εξαρτημάτων για υψηλές απαιτήσεις. Τουρμπίνες με απόλυτη τεχνολογία αιχμής! Η σειρά εξαρτημάτων για μέγιστη απόδοση.

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Straightener HP8330. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Straightener HP8330. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8330 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές από την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω

MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές από την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές από την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα σημεία σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ασφάλεια Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθείστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-840 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W Η συσκευή προορίζεται για μάζεμα μόνο κρύας/ξερής στάχτης. Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα