Οδηγίες χρήσης Επεμβάσεις εμφυτευμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης Επεμβάσεις εμφυτευμάτων"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης Επεμβάσεις εμφυτευμάτων Γωνιακή χειρολαβή WI-75 E/KM

2 Πίνακας περιεχομένων 2 Σύμβολα στις οδηγίες χρήσης (4), στη γωνιακή χειρολαβή / στη συσκευασία (5) 1. Εισαγωγή Οδηγίες ασφαλούς χρήσης Περιγραφή προϊόντος Οδηγίες θέσης σε λειτουργία Τοποθέτηση/αφαίρεση (14 16), Αλλαγή του περιστρεφόμενου εργαλείου (17 19), Δοκιμή λειτουργίας (20) 5. Υγιεινή και φροντίδα Γενικά (21 22), Προκαταρκτική απολύμανση (23), Αφαίρεση του συνδετήρα ψεκασμού (24), Αφαίρεση σωλήνα ψυκτικού μέσου για εσωτερική ψύξη περιστρεφόμενου εργαλείου (24), Καθαρισμός με το χέρι (25 28), Απολύμανση με το χέρι (29), Μηχανικός καθαρισμός/απολύμανση/λίπανση (30 31), Λίπανση (32 33), Αποστείρωση και αποθήκευση (34 36)

3 6. Πρόσθετος εξοπλισμός και ανταλλακτικά W&H Τεχνικά χαρακτηριστικά Ανακύκλωση και απόρριψη...40 Δήλωση εγγύησης Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης σέρβις W&H

4 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! (κίνδυνος τραυματισμού ατόμων) ΠΡΟΣΟΧΗ! (κίνδυνος βλάβης συσκευής) Γενικές επισημάνσεις, δεν υπάρχει κίνδυνος για άτομα ή αντικείμενα Μην απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα Προσοχή! Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό δίκαιο των Η.Π.Α., η πώληση αυτής της συσκευής επιτρέπεται μόνο κατόπιν εντολής οδοντιάτρου ή άλλου ιατρού με άδεια άσκησης επαγγέλματος στις Η.Π.Α., όπου και πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτήν τη συσκευή ή να αναθέσει τη χρήση της σε άλλους. 4

5 Σύμβολα που αναγράφονται στη γωνιακή χειρολαβή / στη συσκευασία CE 0297 από τον κατασκευαστή Με δυνατότητα θερμικής απολύμανσης REF SN Αριθμός παραγγελίας Σειριακός αριθμός Data Matrix Code για αναγνώριση προϊόντος, π.χ. σε διαδικασία υγιεινής/φροντίδας Δυνατότητα αποστείρωσης έως την υποδεικνυόμενη θερμοκρασία Ημερομηνία κατασκευής Σήμα ελέγχου UL για αναγνωρισμένα εξαρτήματα για τον Καναδά και τις ΗΠΑ 5

6 1. Εισαγωγή Η ικανοποίηση του πελάτη είναι πρωταρχικής σημασίας στο πλαίσιο της πολιτικής εξασφάλισης ποιότητας της W&H. Το συγκεκριμένο προϊόν της W&H έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των ασθενών σας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη λειτουργία του προϊόντος και παράλληλα διασφαλίζουν ομαλή, οικονομική και ασφαλή εφαρμογή. Σκοπός χρήσης Χειρουργική επεξεργασία οργανικής σκληρής ουσίας. Η χρήση της συσκευής για άλλο σκοπό εκτός του ενδεδειγμένου ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη γωνιακή χειρολαβή και να θέσει σε κίνδυνο τον ασθενή, τον χρήστη και τρίτους. 6

7 Εξειδίκευση του χρήστη Η χρήση της γωνιακής χειρολαβής επιτρέπεται μόνο από εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό με ιατρικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις. Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός της γωνιακής χειρολαβής πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τις ανάγκες του ιατρικού χώρου. Παραγωγή σε συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ε.Ε. Η γωνιακή χειρολαβή είναι ιατρικό προϊόν σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 93/42/ΕΟΚ. Ευθύνη του κατασκευαστή Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για επιπτώσεις στην ασφάλεια, αξιοπιστία και απόδοση της γωνιακής χειρολαβής μόνο εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες υποδείξεις: > Η γωνιακή χειρολαβή πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης. > Η γωνιακή χειρολαβή δεν διαθέτει εξαρτήματα με δυνατότητα επισκευής από τον χρήστη. Η συναρμολόγηση, η τροποποίηση ή η επισκευή επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της W&H (βλ. σελ. 43). 7

8 Επαγγελματική χρήση Η γωνιακή χειρολαβή προορίζεται μόνο για επαγγελματική χειρουργική χρήση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ασφάλειας στο χώρο εργασίας και τα ισχύοντα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και τηρώντας τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Η προετοιμασία και η συντήρησή της γωνιακής χειρολαβής επιτρέπεται μόνο από πρόσωπα καταρτισμένα, με γνώση των απαραίτητων μέτρων προστασίας από μολύνσεις, καθώς και ατομικής προστασίας του χρήστη και των ασθενών. Η μη ενδεδειγμένη χρήση (π.χ. σε περίπτωση ελλιπούς υγιεινής και φροντίδας), η μη τήρηση αυτών των οδηγιών χρήσης ή η χρήση πρόσθετου εξοπλισμού και ανταλλακτικών μη εγκεκριμένων από τη W&H συνεπάγονται απαλλαγή της εταιρείας μας από κάθε παροχή εγγύησης και ακύρωση της έγερσης οποιασδήποτε απαίτησης. Συντήρηση / επισκευή Σε περίπτωση σφαλμάτων λειτουργίας, απευθυνθείτε αμέσως σε έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της W&H (βλ. σελ. 43). Οι επισκευές και οι εργασίες συντήρησης επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της W&H. 8

9 2. Οδηγίες ασφαλούς χρήσης > Η λειτουργία της γωνιακής χειρολαβής επιτρέπεται μόνο σε μονάδες μετάδοσης κίνησης εγκεκριμένες σύμφωνα με την Οδηγία περί ιατρικών προϊόντων. > Εξασφαλίζετε πάντα τις σωστές συνθήκες λειτουργίας και τη σωστή λειτουργία της παροχής ψύξης. > Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πάντα αρκετό ψυκτικό μέσο κατάλληλου τύπου και ότι γίνεται επαρκής αναρρόφηση. > Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ψύξης, θέστε τη γωνιακή χειρολαβή αμέσως εκτός λειτουργίας. > Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε τη γωνιακή χειρολαβή για τυχόν ζημιά και χαλαρά εξαρτήματα (π.χ. κουμπί). > Εάν υπάρχουν φθορές, μην θέτετε σε λειτουργία τη γωνιακή χειρολαβή. > Τοποθετείτε τη γωνιακή χειρολαβή μόνο σε ακινητοποιημένο μοτέρ. 9

10 10 > Μην πατάτε ποτέ το κουμπί της γωνιακής χειρολαβής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και όσο κινείται. > Ποτέ μην αγγίζετε περιστρεφόμενα εργαλεία ενώ βρίσκονται σε λειτουργία, ακόμη και αν έχουν απενεργοποιηθεί και κινούνται εξ αδρανείας. > Πριν από κάθε χρήση, εκτελείτε μια δοκιμή λειτουργίας. > Αποφεύγετε την υπερθέρμανση της περιοχής θεραπείας. > Μην ακουμπάτε τα μαλακά μόρια με την κεφαλή της γωνιακής χειρολαβής (κίνδυνος εγκαύματος λόγω θέρμανσης του κουμπιού)!

11 Η γωνιακή χειρολαβή WI-75 E/KM έχει σαφώς βελτιωμένη απόδοση σε σύγκριση με τις συμβατικές γωνιακές χειρολαβές και λειτουργεί με τις μονάδες μετάδοσης κίνησης Implantmed SI-95, Implantmed SI-923 / SI-915, Elcomed SA-200 / SA-200 C και Elcomed SA-310 της W&H. Η μονάδα μετάδοσης κίνησης Implantmed SI-95 θα πρέπει κατά την έναρξη του προγράμματος να ρυθμιστεί στο»75«. Σε περίπτωση χρήσης μονάδων μετάδοσης κίνησης, οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες για τα μοντέλα WI-75 E/KM, θα πρέπει να μειώσετε τη ροπή κατά το ήμισυ περίπου. Αυτό σημαίνει: Για την επίτευξη 50 Ncm στο περιστρεφόμενο εργαλείο, θα πρέπει να ρυθμίσετε ροπή π.χ. 30 Ncm στο W&H Elcomed 100/200. Η χρήση της γωνιακής χειρολαβής WI-75 E/KM σε άλλες χειρουργικές μονάδες, εκτός των Implantmed SI-95, Implantmed SI-923 / SI-915, Elcomed SA-200 / SA-200 C και Elcomed SA-310 ιδίως σε εκείνες χωρίς λειτουργία βαθμονόμησης ενέχει κίνδυνο (κίνδυνο τραυματισμού) που θα πρέπει να σταθμίζεται από τον χρήστη. Αυτό απαγορεύεται ρητά από την W&H. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη. Η W&H δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη. 11

12 Υγιεινή και φροντίδα πριν τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά Η γωνιακή χειρολαβή παραδίδεται καθαρή και σφραγισμένη σε μεμβράνη PE. > Λιπάνετε τη γωνιακή χειρολαβή. > Αποστειρώστε τη γωνιακή χειρολαβή, τον καθαριστή ακροφυσίου, τη διακλάδωση Y, τους συνδετήρες ψεκασμού και τον σωλήνα ψυκτικού μέσου για εσωτερική ψύξη περιστρεφόμενου εργαλείου. > Λίπανση Σελίδα 32 > Αποστείρωση Σελίδα 34 12

13 3. Περιγραφή προϊόντος Κουμπί Εξαγωνικό σύστημα συγκράτησης Σωλήνας ψυκτικού μέσου για εσωτερική ψύξη περιστρεφόμενου εργαλείου Συνδετήρας ψεκασμού για εσωτερικό σύστημα ψύξης Kirschner/Meyer Συνδετήρας ψεκασμού χωρίς εσωτερικό σύστημα ψύξης Διακλάδωση Y Καθαριστής ακροφυσίου 13

14 4. Θέση σε λειτουργία Τοποθέτηση/αφαίρεση Συνδετήρας ψεκασμού Σωλήνας ψυκτικού μέσου για εσωτερική ψύξη περιστρεφόμενου εργαλείου Τοποθετήστε τον συνδετήρα ψεκασμού. Τοποθετήστε τον σωλήνα ψυκτικού μέσου για εσωτερική ψύξη περιστρεφόμενου εργαλείου. ή Αφαιρέστε τον σωλήνα ψυκτικού μέσου για εσωτερική ψύξη περιστρεφόμενου εργαλείου. Αφαιρέστε τον συνδετήρα ψεκασμού. 14

15 Γωνιακή χειρολαβή Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε τη γωνιακή χειρολαβή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας! Τοποθετήστε τη γωνιακή χειρολαβή στο μοτέρ. Εάν χρησιμοποιείτε ασφάλεια περιστροφής μεταξύ μοτέρ και γωνιακής χειρολαβής: Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της μονάδας μετάδοσης κίνησης. Βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί με ασφάλεια στο μοτέρ. ή Αφαιρέστε τη γωνιακή χειρολαβή τραβώντας κατά μήκος του άξονα ή πατώντας το κουμπί απασφάλισης. 15

16 Διακλάδωση Y Μόνο κατά τη χρήση του σωλήνα ψυκτικού μέσου για εσωτερική ψύξη περιστρεφόμενου εργαλείου. Προσαρτήστε τον σωλήνα ψυκτικού μέσου της διακλάδωσης Y στον σωλήνα ψυκτικού μέσου του συνδετήρα ψεκασμού και στον σωλήνα ψυκτικού μέσου για εσωτερική ψύξη περιστρεφόμενου εργαλείου. Συνδέστε τη διακλάδωση Y στον σωλήνα ψεκασμού. ή Αφαιρέστε τη διακλάδωση Y. 16

17 Περιστρεφόμενα εργαλεία > Χρησιμοποιείτε μόνο περιστρεφόμενα εργαλεία που δεν φέρουν καμία βλάβη και προσέχετε την κατεύθυνση περιστροφής τους. Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή. > Τοποθετείτε το περιστρεφόμενο εργαλείο μόνο σε ακινητοποιημένη γωνιακή χειρολαβή. > Ποτέ μην αγγίζετε περιστρεφόμενα εργαλεία ενώ βρίσκονται σε λειτουργία, ακόμη και αν έχουν απενεργοποιηθεί και κινούνται εξ αδρανείας. > Μην πατάτε ποτέ το κουμπί της γωνιακής χειρολαβής κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αποσύνδεση του περιστρεφόμενου εργαλείου και την υπερθέρμανση της γωνιακής χειρολαβής. 17

18 Αλλαγή του περιστρεφόμενου εργαλείου > Με εσωτερική ψύξη περιστρεφόμενου εργαλείου > Χωρίς εσωτερική ψύξη περιστρεφόμενου εργαλείου > Με εξάγωνο κλειδί > Διάμετρος άξονα εργαλείου 2,35 mm Τοποθετήστε τον σωλήνα ψυκτικού μέσου για εσωτερική ψύξη περιστρεφόμενου εργαλείου. ή Αφαιρέστε τον σωλήνα ψυκτικού μέσου για εσωτερική ψύξη περιστρεφόμενου εργαλείου. Ωθήστε το περιστρεφόμενο εργαλείο πάνω από τον σωλήνα ψυκτικού μέσου μέχρι τον αναστολέα τερματισμού (a). Πιέστε το κουμπί και περιστρέψτε το περιστρεφόμενο εργαλείο έως ότου ασφαλίσει (b). 18

19 Βεβαιωθείτε για την ασφαλή στερέωση τραβώντας κατά μήκος του άξονα. ή Πιέστε το κουμπί και αφαιρέστε το περιστρεφόμενο εργαλείο. Για πληροφορίες σχετικά με το κατάλληλο περιστρεφόμενο εργαλείο με εξάγωνο κλειδί, απευθυνθείτε στον προμηθευτή εμφυτευμάτων. 19

20 Δοκιμή λειτουργίας Μην κρατάτε τη γωνιακή χειρολαβή στο ύψος των ματιών! > Τοποθετήστε το περιστρεφόμενο εργαλείο. > Θέστε σε λειτουργία τη γωνιακή χειρολαβή. Σε περίπτωση σφαλμάτων λειτουργίας (π.χ. δονήσεις, περίεργοι θόρυβοι, υπερθέρμανση, διακοπή ροής ψυκτικού μέσου ή διαρροή) θέστε αμέσως τη γωνιακή χειρολαβή εκτός λειτουργίας και απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της W&H (βλ. σελ. 43). 20

21 5. Υγιεινή και φροντίδα > Τηρείτε τις κατά τόπο ισχύουσες οδηγίες, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές για τον καθαρισμό, την απολύμανση και την αποστείρωση. > Η προετοιμασία της γωνιακής χειρολαβής μπορεί να γίνει με το χέρι ή με μηχανικά μέσα. > Φοράτε προστατευτικά ρούχα. > Αφαιρέστε τη γωνιακή χειρολαβή από το μοτέρ. > Αφαιρέστε το περιστρεφόμενο εργαλείο. > Καθαρίστε και απολυμάνετε τη γωνιακή χειρολαβή αμέσως μετά από κάθε χρήση, προκειμένου να αφαιρεθούν εντελώς τα υγρά που έχουν εισρεύσει (όπως αίμα, σάλιο, κτλ.) και να αποφευχθεί η συσσώρευσή τους στα εσωτερικά μέρη. 21

22 Μετά τον καθαρισμό, την απολύμανση και τη λίπανση με το χέρι, απαιτείται τελική αποστείρωση (σε συσκευασία) σε αυτόκλειστο Κατηγορίας B ή S (κατά το πρότυπο EN 13060). > Αποστειρώστε τη γωνιακή χειρολαβή μετά τον καθαρισμό, την απολύμανση και τη λίπανση με το χέρι ή με μηχανικά μέσα. > Αποστειρώστε τον συνδετήρα ψεκασμού. 22

23 Προκαταρκτική απολύμανση > Εάν η συσκευή είναι πολύ ακάθαρτη, καθαρίστε την αρχικά με μαντηλάκια απολύμανσης. Χρησιμοποιείτε μόνο μέσα απολύμανσης που δεν έχουν τάση δέσμευσης πρωτεϊνών. 23

24 Αφαίρεση του συνδετήρα ψεκασμού Αφαίρεση σωλήνα ψυκτικού μέσου για εσωτερική ψύξη περιστρεφόμενου εργαλείου Αφαιρέστε τον σωλήνα ψυκτικού μέσου για εσωτερική ψύξη περιστρεφόμενου εργαλείου. Αφαιρέστε τον συνδετήρα ψεκασμού. 24

25 Καθαρισμός με το χέρι, εσωτερικά και εξωτερικά Ξεπλύνετε και βουρτσίστε με απιονισμένο νερό (< 38 C). Απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα υγρών (με απορροφητικό πανί, πεπιεσμένο αέρα). Μην τοποθετείτε τη γωνιακή χειρολαβή σε απολυμαντικό διάλυμα ή σε λουτρό υπερήχων! 25

26 Καθαρισμός εξωτερικών σωλήνων ψυκτικού μέσου Ο σωλήνας ψυκτικού μέσου για εσωτερική ψύξη περιστρεφόμενου εργαλείου, οι συνδετήρες ψεκασμού και ο καθαριστής ακροφυσίου μπορούν να καθαριστούν σε λουτρό υπερήχων. Καθαρίστε προσεκτικά τα ανοίγματα εξόδου από τυχόν ακαθαρσίες και επικαθίσεις, χρησιμοποιώντας τον καθαριστή ακροφυσίου. 26

27 Χρησιμοποιήστε αεροσύριγγα για να καθαρίσετε τον σωλήνα ψυκτικού μέσου και τα ανοίγματα εξόδου. Σε περίπτωση φραγής των ανοιγμάτων εξόδου ή των σωλήνων ψυκτικού μέσου, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της W&H (βλ. σελ. 43). 27

28 Καθαρισμός διακλάδωσης Y Η διακλάδωση Y μπορεί να καθαριστεί σε λουτρό υπερήχων ή/και σε συσκευή θερμικής απολύμανσης. Ξεπλύνετε με απιονισμένο νερό (< 38 C). Απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα υγρών χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα. 28

29 Απολύμανση με το χέρι Η W&H συνιστά απολύμανση με ειδικό υγρό. > Χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένα μέσα απολύμανσης από επίσημους οργανισμούς, τα οποία δεν περιέχουν χλώριο. > Εφαρμόζετε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο χρήσης του απολυμαντικού μέσου. 29

30 Μηχανικός καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά και λίπανση H W&H συνιστά μηχανικό καθαρισμό και λίπανση μ W&H Assistina 3x3. > Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης της Assistina. Μηχανικός καθαρισμός και απολύμανση, εσωτερικά και εξωτερικά Η γωνιακή χειρολαβή μπορεί να καθαριστεί και να απολυμανθεί σε συσκευή θερμικής απολύμανσης. > Για την προετοιμασία των εξωτερικών σωλήνων ψυκτικού μέσου και των συνδετήρων ψεκασμού χρησιμοποιήστε το σετ προσαρμογέων W&H για τη συσκευή θερμικής απολύμανσης. > Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τις συσκευές, τα μέσα καθαρισμού και πλύσης. > Φροντίστε η γωνιακή χειρολαβή να είναι εντελώς στεγνή εσωτερικά και εξωτερικά μετά τη θερμική απολύμανση. Απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα υγρών χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα. > Λιπάνετε τη γωνιακή χειρολαβή αμέσως μετά τη θερμική απολύμανση. 30

31 Μηχανικός καθαρισμός και απολύμανση των εξωτερικών σωλήνων ψυκτικού μέσου Χρησιμοποιήστε το σετ προσαρμογέων W&H REF για τη συσκευή θερμικής απολύμανσης. Βιδώστε τον προσαρμογέα W&H στον προσαρμογέα της θήκης ακροφυσίων έγχυσης. Βιδώστε τον ενδιάμεσο προσαρμογέα W&H στον προσαρμογέα W&H. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα σιλικόνης W&H πάνω από τον ενδιάμεσο προσαρμογέα W&H. Τοποθετήστε τον σωλήνα ψυκτικού μέσου για εσωτερική ψύξη περιστρεφόμενου εργαλείου, τη διακλάδωση Y ή τον συνδετήρα ψεκασμού στον εύκαμπτο σωλήνα σιλικόνης W&H. 31

32 Καθημερινή λίπανση Με W&H Service Oil F1, MD-400 > Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο δοχείο ψεκασμού λαδιού και στη συσκευασία. ή Με W&H Assistina > Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης Assistina. Συνιστώμενοι κύκλοι φροντίδας > Οπωσδήποτε μετά από κάθε καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής > Πριν από κάθε αποστείρωση 32

33 Δοκιμή λειτουργίας μετά τη λίπανση Γυρίστε τη γωνιακή χειρολαβή με την κεφαλή προς τα κάτω. Αφήστε τη γωνιακή χειρολαβή σε λειτουργία για 30 δευτερόλεπτα, ώστε να απομακρυνθεί η περίσσεια του λαδιού. Ξεκινήστε με τον χαμηλότερο αριθμό στροφών και αυξήστε έως τη μέγιστη τιμή εντός 5 έως 10 δευτερολέπτων. Αν εμφανιστεί βρωμιά, επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία υγιεινής και φροντίδας. Σκουπίστε τη γωνιακή χειρολαβή με γάζα ή με ένα μαλακό πανί. 33

34 Αποστείρωση και αποθήκευση > Πριν την αποστείρωση, αφαιρέστε τον συνδετήρα ψεκασμού από τη γωνιακή χειρολαβή. > Αποστειρώστε τον συνδετήρα ψεκασμού και τη γωνιακή χειρολαβή. Η W&H συνιστά την απολύμανση σύμφωνα με το πρότυπο EN 13060, Κατηγορία B. > Τηρείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής. > Πριν από την αποστείρωση, απαιτείται καθαρισμός, απολύμανση και λίπανση της γωνιακής χειρολαβής. > Συσκευάστε τη γωνιακή χειρολαβή και τον πρόσθετο εξοπλισμό σε συσκευασίες για αποστειρωμένα είδη, σύμφωνα με το πρότυπο EN > Αφαιρείτε μόνο τα στεγνά αποστειρωμένα είδη. > Φυλάσσετε τα αποστειρωμένα είδη σε μέρος ξηρό και προστατευμένο από τη σκόνη. 34

35 Διακλάδωση Y Η W&H συνιστά την αντικατάσταση της διακλάδωσης Y με μια καινούρια μετά από 50 κύκλους αποστείρωσης. Γωνιακή χειρολαβή Το πρότυπο ISO / ISO ορίζει αντοχή τουλάχιστον 250 κύκλων αποστείρωσης. Για τη γωνιακή χειρολαβή W&H, συνιστάται η διεξαγωγή τακτικής συντήρησης μετά από αποστειρώσεις ή μετά από ένα έτος. 35

36 Εγκεκριμένη διαδικασία αποστείρωσης Τηρείτε τις κατά τόπο ισχύουσες οδηγίες, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές. > Αποστείρωση με ατμό, Κατηγορία B με συσκευές αποστείρωσης κατά το πρότυπο EN Διάρκεια αποστείρωσης τουλάχιστον 3 λεπτών στους 134 C ή > Αποστείρωση με ατμό, Κατηγορία S με συσκευές αποστείρωσης κατά το πρότυπο EN Θα πρέπει να εγκρίνεται ρητά η αποστείρωση γωνιακών χειρολαβών από τον κατασκευαστή της συσκευής αποστείρωσης. Διάρκεια αποστείρωσης τουλάχιστον 3 λεπτών στους 134 C 36

37 6. Πρόσθετος εξοπλισμός και ανταλλακτικά W&H Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο πρόσθετο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά της W&H ή πρόσθετο εξοπλισμό εγκεκριμένο από τη W&H. Διάθεση: Συνεργάτες της W&H 301 Assistina Assistina 3x2 (MB-200) Assistina 3x3 (MB-300) Service Oil F1, MD-400 (6 pcs) Κεφαλή ψεκασμού με προσαρμογέα Καθαριστής ακροφυσίου Διακλάδωση Y (3 pcs) Σωλήνας ψυκτικού μέσου για εσωτερική ψύξη περιστρεφόμενου εργαλείου Συνδετήρας ψεκασμού για εσωτερικό σύστημα ψύξης Kirschner/Meyer (3 pcs) Συνδετήρας ψεκασμού χωρίς εσωτερικό σύστημα ψύξης (3 pcs) Σετ προσαρμογέων για τη συσκευή θερμικής απολύμανσης 37

38 7. Τεχνικά χαρακτηριστικά Γωνιακή χειρολαβή WI-75 E/KM Σχέση μετάδοσης 20:1 Σήμανση με χρώματα πράσινο Σύνδεση μοτέρ κατά το πρότυπο ISO 3964 Περιστρεφόμενα εργαλεία Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος φρέζας Ελάχιστο μήκος συγκράτησης ISO (Ø mm) (mm) 2,35* 45** ασφαλισμένο Μέγιστος αριθμός στροφών μηχανισμού μετάδοσης κίνησης (min-1) Ποσότητα ψυκτικού μέσου ISO (ml/min) > 50 Μέγιστη ροπή στο περιστρεφόμενο εργαλείο Κατά τη χρήση περιστρεφόμενου εργαλείου με εξάγωνο κλειδί (Ncm) (Ncm) 70* 105* min-1 (στροφές ανά λεπτό) 38

39 * Για ροπή στο περιστρεφόμενο εργαλείο άνω των 30 Ncm απαιτείται η χρήση σκληρυμένου άξονα περιστρεφόμενου εργαλείου (>50 HRC, >520 HV) (κίνδυνος παραμόρφωσης). ** Σε περίπτωση χρήσης περιστρεφόμενων εργαλείων μεγαλύτερου μήκους, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τις κατάλληλες συνθήκες χρήσης, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για τον χρήστη, τους ασθενείς ή τρίτους. Στοιχεία θερμοκρασίας Θερμοκρασία της γωνιακής χειρολαβής στην πλευρά του χειριστή: μέγιστη 55 C Θερμοκρασία της γωνιακής χειρολαβής στην πλευρά του ασθενή: μέγιστη 50 C Θερμοκρασία του εξαρτήματος λειτουργίας (του περιστρεφόμενου εργαλείου): μέγιστη 41 C Φυσικές ιδιότητες Θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς: -40 C έως +70 C Υγρασία αέρα κατά την αποθήκευση και μεταφορά: 8 % έως 80 % (σχετική), μη συμπυκνώσιμη Θερμοκρασία λειτουργίας: +10 C έως +35 C Υγρασία αέρα κατά τη λειτουργία: 15 % έως 80 % (σχετική), μη συμπυκνώσιμη 39

40 8. Ανακύκλωση και απόρριψη Ανακύκλωση Η W&H είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη όσον αφορά στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η γωνιακή χειρολαβή καθώς και η συσκευασία έχουν σχεδιαστεί με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Απόρριψη της γωνιακής χειρολαβής > Τηρείτε τους κατά τόπο ισχύοντες νόμους, τις οδηγίες, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές απόρριψης. > Εξασφαλίστε ότι τα μέρη της συσκευής δεν είναι μολυσμένα κατά την απόρριψη. Απόρριψη της συσκευασίας αγοράς Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με γνώμονα το σεβασμό προς το περιβάλλον και είναι συνεπώς ανακυκλώσιμα. Παραδώστε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζεστε πλέον στις υπηρεσίες περισυλλογής και αξιοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και στη μείωση των απορριμμάτων. 40

41 Δήλωση εγγύησης Το παρόν προϊόν της W&H έχει κατασκευαστεί με τη μέγιστη επιμέλεια από κατάλληλα καταρτισμένο ειδικό προσωπικό. Το προϊόν υποβάλλεται σε σειρά ειδικών εξετάσεων και ελέγχων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του. Λάβετε υπόψη σας ότι οι αξιώσεις που απορρέουν από την εγγύηση ισχύουν μόνο, αν έχετε εφαρμόσει τις οδηγίες χρήσης που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ως κατασκευάστρια εταιρεία, η W&H ευθύνεται για ελαττώματα υλικού ή κατασκευαστικά προβλήματα που εμφανίζονται εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που προκλήθηκαν λόγω εσφαλμένης χρήσης ή λόγω επισκευών από προσωπικό που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από την W&H! Οποιεσδήποτε αξιώσεις απορρέουν από την εγγύηση πρέπει να απευθύνονται στον προμηθευτή του εξοπλισμού ή σε έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της W&H πάντα με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Η παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της εγγύησης δεν επιμηκύνει την περίοδο ισχύος της εγγύησης ούτε κάποια άλλη χρονική περίοδο εγγύησης. Εγγύηση 12 μηνών

42

43 Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης σέρβις W&H Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Διαδίκτυο στη σελίδα Στο στοιχείο μενού»service«(σέρβις ), θα βρείτε τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις W&H της περιοχής σας. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με W&H Austria GmbH, Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria t , f , 43

44 Κατασκευαστής W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria t , f wh.com Form-Nr AGR Rev. 004 / Με την επιφύλαξη αλλαγών

Οδηγίες χρήσης. Ευθεία χειρολαβή HE-43, HE-43 A/E. Γωνιακή χειρολαβή με λυχνία WE-56 LED G, WE-66 LED G, WE-99 LED G

Οδηγίες χρήσης. Ευθεία χειρολαβή HE-43, HE-43 A/E. Γωνιακή χειρολαβή με λυχνία WE-56 LED G, WE-66 LED G, WE-99 LED G Οδηγίες χρήσης Ευθεία χειρολαβή HE-43, HE-43 A/E Γωνιακή χειρολαβή με λυχνία WE-56 LED G, WE-66 LED G, WE-99 LED G Γωνιακή χειρολαβή χωρίς λυχνία WE-56, WE-56 A/E, WE-57 E, WE-66, WE-66 A/E, WE-99 A Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τουρµπίνες µε λυχνία Τουρµπίνες χωρίς λυχνία

Οδηγίες χρήσης Τουρµπίνες µε λυχνία Τουρµπίνες χωρίς λυχνία Οδηγίες χρήσης Τουρµπίνες µε λυχνία TA-98 LED / TA-97 LED / TA-98 C LED / TA-97 C LED TA-98 CLM / TA-97 CLM / TA-98 LM / TA-97 LM Τουρµπίνες χωρίς λυχνία TA-98 / TA-97 / TA-98 C / TA-97 C TA-98 CM / TA-97

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μονάδα Si-SQ

Οδηγίες χρήσης. Μονάδα Si-SQ Οδηγίες χρήσης Μονάδα Si-SQ Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα...3 5 1. Εισαγωγή... 6 7 2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)... 8 3. Παρεχόμενος εξοπλισμός... 9 4. Οδηγίες ασφαλούς χρήσης... 10 5. Περιγραφή...11

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα με πολύ μικρή κεφαλή

Ασύρματα με πολύ μικρή κεφαλή Ασύρματα με πολύ μικρή κεφαλή Σκεφτείτε και κινηθείτε ασύρµατα µε το Endo Κινηθείτε ελεύθερα χωρίς καλώδια Τώρα μπορείτε να τα έχετε όλα σε ένα: απόλυτη ελευθερία κινήσεων χωρίς ενοχλητικά καλώδια, ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Μετάφραση των αρχικών οδηγιών λειτουργίας 300 / 600

Οδηγίες χρήσης Μετάφραση των αρχικών οδηγιών λειτουργίας 300 / 600 Οδηγίες χρήσης Μετάφραση των αρχικών οδηγιών λειτουργίας 300 / 600 Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα W&H.... 3 5 1. Εισαγωγή.... 6 7 2. Αφαίρεση της συσκευής από τη συσκευασία... 8 3. Παρεχόμενος εξοπλισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης SI-923 / SI-915

Οδηγίες χρήσης SI-923 / SI-915 Οδηγίες χρήσης SI-923 / SI-915 Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα W&H...3 6 1. Εισαγωγή...7 8 2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)...9 3. Αφαίρεση της συσκευής από τη συσκευασία...10 4. Παρεχόμενος εξοπλισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης SI-915 / SI-923

Οδηγίες χρήσης SI-915 / SI-923 Οδηγίες χρήσης SI-915 / SI-923 Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα...3 7 1. Εισαγωγή...8 9 2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)... 10 3. Αφαίρεση από τη συσκευασία...11 4. Παρεχόμενος εξοπλισμός...12 5. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Ποδοχειριστήριο μεταβαλλόμενης ρύθμισης

Οδηγίες χρήσης Ποδοχειριστήριο μεταβαλλόμενης ρύθμισης Οδηγίες χρήσης Ποδοχειριστήριο μεταβαλλόμενης ρύθμισης S-NW, S-N2, S-N1 Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα... 4 7 1. Εισαγωγή... 8 10 2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)... 11 3. Παρεχόμενος εξοπλισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Δεν θα πιστεύετε στα µάτια σας

Δεν θα πιστεύετε στα µάτια σας Δεν θα πιστεύετε στα µάτια σας Δείτε καθαρά µε λυχνίες LED. Πιεζοηλεκτρικό ξέστρο µε 5 λυχνίες LED Pyon 2: Το πιεζοηλεκτρικό ξέστρο διαθέτει πέντε φωτοδιόδους LED µε δυνατότητα αποστείρωσης στη χειρολαβή.

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και απολύμανσης των χειρολαβών αποκαθαλατικών καλωδίων SATELEC Αυτό το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης INTRA-L-MOTOR 181 H Πάντα στην ασφαλή πλευρά.

Οδηγίες χρήσης INTRA-L-MOTOR 181 H Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Οδηγίες χρήσης INTRA-L-MOTOR 181 H - 0.535.5200 Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach, Γερμανία Τηλ. +49 7351 56-0 Φαξ +49 7351 56-1488 Κατασκευαστής: Kaltenbach

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ

Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ Η απόλυτη τεχνολογία πιεζοηλεκτρικού ξέστρου Νέο Tigon+ Το Tigon+ είναι το πιεζοηλεκτρικό ξέστρο απαράμιλλης τεχνολογίας που ανέπτυξε η W&H. Οι μοναδικές δυνατότητές

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά HDM 330 HDM 500 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER IONIC HD 6080 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HAIR DRYER IONIC HD 6080 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HAIR DRYER IONIC HD 6080 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τις εξής οδηγίες κατά τη χρήση της συσκευής: 7 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. 7 Ποτέ μη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Οδηγίες τοποθέτησης συνεργείου. Μαξιλάρι πλάτης για αλουμινένια βαλίτσα Topcase

BMW Motorrad. Οδηγίες τοποθέτησης συνεργείου. Μαξιλάρι πλάτης για αλουμινένια βαλίτσα Topcase BMW Motorrad Οδηγίες τοποθέτησης συνεργείου Μαξιλάρι πλάτης για αλουμινένια βαλίτσα Topcase Κωδ. παραγγελίας 77 01 8 537 533 BMW Motorrad 06/2013 Διαβάστε οπωσδήποτε προσεκτικά ολόκληρο αυτό το εγχειρίδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά Προσφορές

η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά Προσφορές η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά Προσφορές Προσθετική και αποκαταστάσεις Synea HA-43 LT Ευθεία χειρολαβή1:1 με φώς > > Μονό σπρέι > > Περιστρεφόμενος μηχανισμός τσοκ > > Για κοπτικά γωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις στοματικής χειρουργικής και εμφυτευμάτων

Επεμβάσεις στοματικής χειρουργικής και εμφυτευμάτων Επεμβάσεις στοματικής χειρουργικής και εμφυτευμάτων Επεμβάσεις στοματικής χειρουργικής και εμφυτευμάτων W&H 1 Οι πραγματικές καινοτομίες βρίσκονται στη λεπτομέρεια Η πολύχρονη έρευνα αποτελεί τη βάση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά

η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά Προσθετική και αποκαταστάσεις 530, 812, 790, 1.283, Synea TA-98 C LED RQ-24 690, 1.219, 3 650, 911, 550, 832, 5 3 Synea WA-99 LT Γωνιακή χειρολαβή 1:5 με φώς

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων οδηγίες κεραμικού μπολ Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια του κεραμικού μπολ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 χρήση του Κεραμικού μπολ Τοποθέτηση του κεραμικού μπολ... 6 Αφαίρεση του κεραμικού μπολ... 7 Συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας S 500 / S 1000

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας S 500 / S 1000 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας S 500 / S 1000 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με αυτή τη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Τουρμπίνες χωρίς «σκοτεινές» πλευρές

Τουρμπίνες χωρίς «σκοτεινές» πλευρές Αποκατάσταση και προσθετική Τουρμπίνες χωρίς «σκοτεινές» πλευρές NEO Τουρμπίνες Η σειρά εξαρτημάτων για υψηλές απαιτήσεις. Τουρμπίνες με απόλυτη τεχνολογία αιχμής! Η σειρά εξαρτημάτων για μέγιστη απόδοση.

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ καλωδίου και προσαρμογέα εξαρτημένης μονάδας ΗΚΓ

Κιτ καλωδίου και προσαρμογέα εξαρτημένης μονάδας ΗΚΓ Κιτ καλωδίου και προσαρμογέα εξαρτημένης μονάδας ΗΚΓ Οδηγός χρήσης Κατασκευαστής FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Tηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: +1-425-951-1201

Διαβάστε περισσότερα

Airpower QUICK REFERENCE. αση από το πρωτότυπο στα ιταλικά. 97050827 rev. 001

Airpower QUICK REFERENCE. αση από το πρωτότυπο στα ιταλικά. 97050827 rev. 001 97050827 rev. 001 0 5 / 2 0 1 5 Airpower QUICK REFERENCE αση από το πρωτότυπο στα ιταλικά 2 Ταξινόμηση Ιατρική Διάταξη κλάσης IIa σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Puredry ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PUREDRY HELLAS 2015, PD-GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά του καινοτόμου Puredry Μίνι Αφυγραντήρα. Σάς ευχόμαστε πολλά χρόνια υγιεινού καθαρού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Υποδείξεις ασφαλείας. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Αγαπητέ πελάτη, Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Διαβάστε περισσότερα

Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16

Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 97050831 rev. 001 0 5 / 2 0 1 5 QUICK REFERENCE αση από το πρωτότυπο στα ιταλικά Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 52 Ταξινόμηση Ιατρική Διάταξη κλάσης IIa σύμφωνα με την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΝ ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Οδηγίες χρήσεως Αγαπητέ Πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόντα LAFE. Είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για τη φροντίδα του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type H2201 / 5669 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr II Type H2201 Max: 150 Kg Min:

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ασφάλεια Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθείστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης CRYSTAL SPEAKERS Εγχειρίδιο Χρήσης Σύνδεση Έλεγχος έντασης Σχεδιάγραμμα Το καλώδιο ήχου συνδέεται στην έξοδο ήχου Το καλώδιο USB συνδέεται σε υποδοχή USB του υπολογιστή ή σε τροφοδοτικό ρεύματος AC 5V

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο ATT-100 Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο Περιεχόμενα συσκευασίας Περιγραφή του Android TV Dongle Υποδοχή Micro Android TV Dongle Χρήση του Android TV Dongle Κεραία MCX Υποδοχή MCX Βήμα 1. Συνδέστε το Android

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K. Οδηγίες Χρήσης

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K. Οδηγίες Χρήσης ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K Οδηγίες Χρήσης 5202650054975 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε

Διαβάστε περισσότερα

Από επαγγελματίες για επαγγελματίες

Από επαγγελματίες για επαγγελματίες Από επαγγελματίες για επαγγελματίες Ακροφύσια Universal 1U 2U Για την αφαίρεση της υποουλικής και υπερουλικής πέτρας σε όλα τα τεταρτημόρια χωρίς αλλαγή ακροφυσίου. Μακρύ και λεπτό για μεγάλη ορατότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης MULTIflex coupling 460 E MULTIflex LUX coupling 460 LE Πάντα στην ασφαλή πλευρά.

Οδηγίες χρήσης MULTIflex coupling 460 E MULTIflex LUX coupling 460 LE Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Οδηγίες χρήσης MULTIflex coupling 460 E - 1.001.7600 MULTIflex LUX coupling 460 LE 1.001.7599 Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach, Γερμανία Τηλ. +49 7351

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L /

Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / 97050834 Rev. 00 15.05 Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...2 EL Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α 1. ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ... 3 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ... 3 3. ΣΎΜΒΟΛΑ... 4 4. ΤΕΧΝΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ A B C D E F 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 66-71 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

People have Priority. Επεμβάσεις στοματικής χειρουργικής και εμφυτευμάτων

People have Priority. Επεμβάσεις στοματικής χειρουργικής και εμφυτευμάτων People have Priority Επεμβάσεις στοματικής χειρουργικής και εμφυτευμάτων Επεμβάσεις στοματικής χειρουργικής και εμφυτευμάτων Η εταιρεία 4 5 Επισκόπηση προϊόντων 1 για Piezomed, εργαλεία Piezomed 6 7 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips seal - REF , seal A - REF Πάντα στην ασφαλή πλευρά.

Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips seal - REF , seal A - REF Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips seal - REF 1.000.8323, seal A - REF 1.007.1506 Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Τηλ. +49 7351 56-0 Φαξ +49 7351 56-1488

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης INTRA L-LUX 181 L Πάντα στην ασφαλή πλευρά.

Οδηγίες χρήσης INTRA L-LUX 181 L Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Οδηγίες χρήσης INTRA L-LUX 181 L - 0.535.5210 Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach, Γερμανία Τηλ. +49 7351 56-0 Φαξ +49 7351 56-1488 Κατασκευαστής: Kaltenbach

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ για το μίξερ χειρός

ΟΔΗΓΙΕΣ για το μίξερ χειρός ΟΔΗΓΙΕΣ για το μίξερ χειρός Περιεχόμενα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας...6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις...7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού...7 ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ...8 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας BC52N

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας BC52N EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας BC52N Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε αυτή την ηλεκτρονική ζυγαριά BRANDT. Για την κατασκευή της συσκευής αυτής συγκεντρώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd 450055 Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης 5202650047366 1 2 5 4 3 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος budget. Όπως όλα τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα