ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 25.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 25.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος"

Transcript

1 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ3 1 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Π Ο Σ Π Σ Μ Π Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ριθ.πρακτικού: 18/ ριθ.πόφασης:341/ Στη Ρόδο σήμερα ημέρα Τετάρτη και ώρα στην ίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Ευστάθιου Κουσουρνά, μετά από τη με αριθ. πρωτ.2/63623/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Εμμανουήλ Γλυνού, η οποία δημοσιεύθηκε, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους Δημοτικούς Συμβούλους με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010. ΠΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 25.ΧΤΖΗΜΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΛΣ ΝΙΚΟΛΟΣ- 26.ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-ντιπρόεδρος ντιδήμαρχος 3.ΔΙΚΟΣΤΜΤΙΟΥ ΣΒΒΣ- ντιδήμαρχος 4. ΠΛΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΗΛ 27.ΤΡΣΛΙΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ντιδήμαρχος 28.ΦΛΕΒΡΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 5. ΚΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΤΙΟΣ - 29.ΠΝΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ντιδήμαρχος 6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ- 30.ΚΟΥΚΙΣ ΜΡΙΟΣ ντιδήμαρχος 31.ΖΩΓΡΦΙΔΗΣ ΗΛΙΣ 7. ΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 32.ΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ ΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- 33.ΚΟΛΩΝ ΜΡΙΝΝ ντιδήμαρχος 9.ΠΛΛΣ ΓΠΗΤΟΣ 34.ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ 10.ΚΡΝΤΖΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35.ΖΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 11.ΚΥΡΙΚΟΥΛΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ- 36. ΜΧΡΜΣ ΜΙΧΗΛ ντιδήμαρχος 12.ΚΡΕΜΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡ- 37. ΙΔΟΜΕΝΕΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ντιδήμαρχος 13.ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΗΛ -ντιδήμαρχος 38.ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΥ ΙΩΝΝΗΣ 14.ΠΕΤΡΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 39.ΓΙΣΙΡΝΗ ΧΡΙΚΛΕΙ 40.ΠΟΤΣΟΣ ΚΛΕΤΟΣ 15. ΨΥΛΛΚΗΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΚΣΙΩΤΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ 16. ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 17. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ-ντιδήμαρχος

2 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ ΤΣΚΙΡΗΣ ΤΣΜΠΙΚΟΣ 19.ΠΕΤΡΩΝΙΤΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ 20.ΜΠΟΥΚΛΣ ΗΛΙΣ 21.ΝΝΚΗΣ ΚΛΛΙΣΤΟΣ 22.ΧΤΖΗΝΙΚΗΤ-ΚΜΠΟΥΡΗ ΝΝ 23.ΛΥΜΟΥΡΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ 24.ΜΡΒΕΛΙΣ ΜΡΙΟΣ ΠΟΝΤΕΣ: 1.Χ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΜΤΙΝ-ΜΡΙ (δικ/νη) 2.ΙΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 3.ΚΟΥΚΟΥΛΣ ΝΔΡΕΣ (δικ/νος) 4.ΣΒΒΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ (δικ/νος) 5.ΚΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ- ντιδήμαρχος 6. ΜΠΡΚΣ ΘΝΣΙΟΣ(δικ/νος) 7.ΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ(δικ/νος) 8.ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΣ(δικ/νος) φού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα ένας (41), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. Στη Συνεδρίαση παρίσταται και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Σαλαμαστράκης Δημήτριος. Θ Ε Μ 2.1: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Ρόδου έτους 2013, ρ.πόφασης Οικονομικής Επιτροπής 207/2013. Ο ντιδήμαρχος κ.ν.τσουκαλάς εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.207/2013 πόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και έχει ως εξής: ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών αρ. πρωτ. 2/ , ως κατωτέρω: «Θέμα: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2013». Με τον Ν. 4011/2013 (ΦΕΚ 18 / ) οι Δήμοι υποχρεούνται στη σύνταξη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης,(Ο.Π.Δ.) το οποίο συνοψίζει τo: Το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης

3 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ3 3 Τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤ και των Νομικών του Προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο Μητρωο Φορεων Γενικης Κυβερνησης (ΜΦΓΚ). Η σύνοψη του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος δράσης, του ετήσιου προγράμματος δράσης, του ετήσιου προϋπολογισμού και της πορείας εκτέλεσης του αποτυπώνεται σε πίνακες. Στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω ενεργειών εκδόθηκε η 7261/ Κοινή Υπουργική πόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών όπου καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (μεταξύ άλλων προβλέπεται και η σύνταξη πίνακα στοχοθεσίας για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού). Η Οικονομική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Υπηρεσία Προγραμματισμού και την Τεχνική Υπηρεσία σύνταξε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, και τους πίνακες 5 περί στοχοθεσίας που καθορίζει η Κ.Υ / Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥ, για το τρέχον οικονομικό έτος που θεωρείται μεταβατικό, θα υποβληθούν από την Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω: Πίνακας 1 στρατηγικού σχεδιασμού Στο Πίνακα αυτό καταχωρείται ο στρατηγικός σχεδιασμός και αποτυπώνεται ανά άξονα-μέτρο-στόχο. Τεχνικό πρόγραμμα και Στοχοθεσία. Το ΟΠΔ του ΟΤ υποβάλλεται ανεξάρτητα από εκείνα των ΝΠ του Δήμου. Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται η έγκριση των πινάκων της στοχοθεσίας των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛ.ΣΤΤ Μητρώο Φορεών Γενικής Κυβέρνησης, σε μεταγενέστερο στάδιο. Πίνακας στοχοθεσίας Στον πίνακα αυτό αποτυπωνονται σε ενοποιημενη και συνοπτικη μορφη τα στοιχεία του ετησιου προϋπολογισμού του ΟΤ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμησεις του ως προς τα εσοδα και τα εξοδα του αντίστοιχου οικονομικού ετους. Οι εκτιμησεις αυτες αποτελούν τους ετησιους στόχους εσόδων και δαπανων που θετει ο ΟΤ δια της καταρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελεγχεται κατα τη διαρκεια του ετους με βαση τα αποτελεσματα που προκύπτουν από την εκτελεση του και με γνωμονα το επίπεδο συμβολης του στην επίτευξη των δημοσιονομικων στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤ της χωρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12. Ο ΟΤ θετει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτελεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπωνοντας δια αυτού τη χρονικη πορεία εκπληρωσης των ετησιων εκτιμησεων του εσόδων και δαπανων, σε επίπεδο μηνα και τριμηνου καθως και σωρευτικα από την αρχη του ετους (Ιαν.-Μαρτιος, Ιαν.- Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την καταρτιση του προγραμματος αυτού λαμβανεται υπόψη η χρονικη πορεία εκτελεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου ετους σε συνδυασμό με καθε αλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤ, προκειμενου να αποδοθεί ενα πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βαση την αρχη της ισοσκελισης του προϋπολογισμού υπό την εννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρεπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομενου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομαδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμενων επιμερους Κωδικων ριθμων (Κ.), η

4 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ3 4 απόδοση των οποίων ελεγχεται κατα την εκτελεση του προϋπολογισμού ωστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγες τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. Το πρόγραμμα εκτελεσης του προϋπολογισμού του ΟΤ πρεπει να διασφαλίζει την ισοσκελιση του προϋπολογισμού και να συμβαλλει στην επίτευξη των δημοσιονομικων στόχων που εχουν τεθεί για την Τοπικη υτοδιοίκηση, τόσο σε σχεση με τη διαφορα εσόδων και δαπανων όσο και ως προς τη μεταβολη των απληρωτων υποχρεωσεων σε σχεση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους. Η εξελιξη των απληρωτων υποχρεωσεων του ΟΤ σε σχεση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού ετους λαμβανεται επίσης υπόψη κατα την αξιολόγηση του προγραμματος εκτελεσης του προϋπολογισμού του και επίτευξης των στόχων, με γνωμονα το βαθμό συμβολης του στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που εχουν τεθεί για την Τοπικη υτοδιοίκηση, σύμφωνα με το ν. 4093/12. Για τον ελεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτηρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτελεσης του προυπολογισμού λαμβανονται υπόψη οι εξης παραμετροι : 1. Η ισοσκελιση του προϋπολογισμού και της εκτελεσης του κατα τη διαρκεια του ετους και ετησίως (υπό την εννοια ότι τα συνολικα ετησια εξοδα πρεπει να είναι μικρότερα η ίσα των εσόδων. H αδυναμία ισοσκελισης του ετησιου προϋπολογισμού η του προσωρινού απολογισμού του ΟΤ κατα το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού ετους συνιστα αυτοδίκαια αδυναμία επίτευξης των ετησιων στόχων του ετους που αφορα ο προϋπολογισμός και συνεπαγεται την αμεση υπαγωγη του στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Το ίδιο ισχύει σε καθε περίπτωση που αποτυπωνεται μη ισοσκελισμενη εκτελεση του προϋπολογισμού κατα τη διαρκεια του ετους. 2. Η πορεία είσπραξης των υπο-ομαδων εσόδων των γραμμων 3, 4 και 5 του πίνακα στοχοθεσίας (Επιχορηγησεις για Επενδύσεις, Ιδια εσοδα Εσοδα που προβλεπεται να εισπραχθούν από απαιτησεις προηγούμενων οικονομικων ετων (ΚΕ 32-ΚΕ 85) και το επίπεδο των εξόδων των γραμμων 1, 4, 5, 6 και 7 του πίνακα (Κόστος προσωπικού, Δαπανες για επενδύσεις, Πληρωμες ΠΟΕ, Μεταβιβασεις σε τρίτους, Λοιπες λειτουργικες δαπανες), 3. Η μεταβολη των απληρωτων υποχρεωσεων του ΟΤ εναντι της 31/12 του προηγούμενου οικονομικού ετους, στην περίπτωση που σημειωνεται αύξηση. Εξέταση αποκλίσεων εσόδων και εξόδων Για τον εντοπισμό των αρνητικων αποκλίσεων, η πορεία είσπραξης των εσόδων εξεταζεται σε συσχετισμό με το βαθμό προσαρμογης των εξόδων για την αντισταθμιση της πορείας αυτης σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς στόχους καθως και με την εξελιξη των απληρωτων υποχρεωσεων σε σχεση με το κλείσιμο του προηγούμενου έτους. Ειδικότερα, τα ποσα που εισπραττονται κατα τη διαρκεια του ετους (εσοδα περιλαμβανομενου του χρηματικού υπολοίπου για τους δημους συγκρίνονται με τους αντίστοιχα τιθεμενους στόχους (Εκτελεση μείον Στόχος) και τα ποσα των εξόδων που τεθηκαν ως στόχοι συγκρίνονται με τις δαπανες που πληρωνονται εντός του ετους (Στόχος μείον Εκτελεση).

5 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ3 5 Ως απόκλιση αρνητικού χαρακτηρα λογίζεται η υστερηση εσόδων εναντι του τιθεμενου στόχου (ποσό με αρνητικό πρόσημο : Εκτελεση μείον Στόχος), η πραγματοποίηση δαπανων καθ υπερβαση του τιθεμενου στόχου (ποσό με αρνητικό πρόσημο : Στόχος μείον Εκτελεση) και η αύξηση του ποσού των απληρωτων υποχρεωσεων εναντι αυτού που καταγραφηκε την 31/12 του προηγούμενου ετους (ποσό με αρνητικό πρόσημο : ποσό την 31/12 μείον ποσό μηνα). Για τον υπολογισμό του βαθμού της αρνητικης απόκλισης και την αναγωγη της σε ποσοστό (%) εναντι των τιθεμενων στόχων, αθροίζονται οι ανωτερω διαφορες των ποσων εσόδων και εξόδων και στην περίπτωση που υπαρχει αύξηση των απληρωτων υποχρεωσεων, και το ποσό της αντίστοιχης διαφορας ( σε περίπτωση που αυτες εμφανίζουν μείωση, η διαφορα δε λαμβανεται υπόψη). Το συνολικό ποσό που προκύπτει από το αθροισμα των ανωτερω συγκρίνεται με το στόχο εσόδων και συνιστα το ποσοστό (%) της αρνητικης απόκλισης που προκύπτει από την εκτελεση του προϋπολογισμού (διαίρεση αθροίσματος ποσων με στόχο εσόδων. Οι στόχοι εσόδων και εξόδων αναμορφωνονται υποχρεωτικα, δια της αναλογης αναμόρφωσης του ετησιου προϋπολογισμού και του προγραμματος εκτελεσης του στις ακόλουθες περιπτωσεις: Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις οδηγίες της ΚΥ για τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Εφόσον με βαση τα στοιχεία του υποβαλλόμενου ΟΠΔ, διαπιστωθεί από το Παρατηρητηριο απόκλιση από τις οδηγίες που παρασχεθηκαν για την καταρτιση του προϋπολογισμού του αντίστοιχου ετους με την Κοινη πόφαση των Υπουργων Εσωτερικων και Οικονομικων.Στην περίπτωση αυτη το Παρατηρητηριο υποδεικνύει την απόκλιση στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤ αρχη, η οποία υποχρεούται να τον καλεσει για να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ εντός 15 ημερων. πόκλιση των εσόδων. νεξαρτητως της απόδοσης των στόχων των συνολικων εσόδων, εαν καταγραφεί αρνητικη απόκλιση σε ποσοστό ανω του 10% για καποια από τις υπο-ομαδες εσόδων των γραμμων 3, 4 και 5 του ενοποιημενου πίνακα των δημων (Επιχορηγησεις για Επενδύσεις, Ιδια Εσοδα, Εσοδα που προβλεπεται να εισπραχθούν από απαιτησεις προηγούμενων οικονομικων ετων), κατα το κλείσιμο του πρωτου τριμηνου του ετους ο ΟΤ υποχρεούται να προβαίνει αμεσα σε μετρα και παρεμβασεις για τη διόρθωση της απόκλισης προς διασφαλιση του σωρευτικού στόχου του επόμενου τριμηνου (στόχος για την περίοδο Ιαν.-Ιούνιος), γνωστοποιωντας αυτα με ειδικη εκθεση που συντασσεται από τον προϊσταμενο των οικονομικων υπηρεσιων του (Εκθεση Δρασεων Επίτευξης Στόχων) στο Παρατηρητηριο, στον οικείο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην αρμόδια για την εποπτεία του αρχη. Στην εκθεση περιγραφονται λεπτομερως τα μετρα, ο χρόνος ληψης τους και τεκμηριωνονται με στοιχεία οι αναμενόμενες οικονομικες αποδόσεις τους. Κατα την ίδια περίοδο το Παρατηρητηριο παρεχει προς τον ΟΤ οδηγίες και εισηγείται μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης, αξιολογεί τους στόχους εσόδων και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, διατυπωνει πρόταση για την τροποποίηση αυτων σε συγκεκριμενα επίπεδα μεσω αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση που διαφαίνεται αδυναμία διόρθωσης της ανωτερω απόκλισης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικα σε αναμόρφωση του ετησιου προϋπολογισμού και αντίστοιχα των ετησιων στόχων, μειωνοντας σε ρεαλιστικό ύψος τις επιμερους ομαδες εσόδων και προσαρμόζοντας κατα το αντίστοιχο ποσό το σκελος των εξόδων και ιδίως των υπο-ομαδων αυτων που αναγραφονται στις γραμμες 1, 4, 5, 6, και 7 (Κόστος προσωπικού, Δαπανες για επενδύσεις, Πληρωμες ΠΟΕ, Μεταβιβασεις σε τρίτους, Λοιπες λειτουργικες δαπανες) του πίνακα στοχοθεσίας των δημων,, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισοσκελιση του

6 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ3 6 προϋπολογισμού. Για την εφαρμογη των ανωτερω λαμβανονται υποχρεωτικα υπόψη οι σχετικες υποδείξεις του Παρατηρητηριου προς τον ΟΤ και την αρμόδια για την εποπτεία του αρχη. Το Παρατηρητηριο παρακολουθεί την εφαρμογη του ΟΠΔ, την εκτελεση του προϋπολογισμού του ΟΤ και των νομικων του προσωπων και την ισοσκελιση τους, μεσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2043 Β ) και 74713/ (ΦΕΚ 2043 Β ) ποφασεις του Υπουργού Εσωτερικων, π&ηδ, όπως εκαστοτε ισχύουν περί καθορισμού του τύπου, του περιεχομενου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημερωσης των βασεων δεδομενων «Οικονομικα στοιχεία δημων» και «Οικονομικα στοιχεία περιφερειων, των αριθμοδεικτων αξιολόγησης καθως και καθε αλλης αναγκαίας λεπτομερειας». Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε για έγκριση το Ο.Π.Δ. του Δήμου Ρόδου, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΚΥ 7261 / των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες και στο επισυναπτόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα και παρακαλούμε για τη έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)Δήμου Ρόδου έτους ΕΠΙΣΥΝΠΤΟΝΤΙ Πίνακας 1 στρατηγικού σχεδιασμού Πίνακας Στοχοθεσίας Τεχνικό Πρόγραμμα» (κολουθούν υπογραφές του ντιδημάρχου Οικονομικών κ. Τσουκαλά Νικολάου, του Γενικού Γραμματέα κ. Τσίπρα Παύλου, του προϊστ. Δ/νσης Οικονομικών κ. Παϊτάκη Εμμ., της προϊστ. Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης κας Κολεζάκης Μαρίας, του προϊστ. Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών κ. Κολιάδη Θεοδ., του προϊστ. Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Λαμπρίδη Χαρ. και της προϊστ. Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης κας Καλογήρου Παρ.) κολουθεί το Σχέδιο του Ο.Π.Δ Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ όψιν, την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, της Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/ τις προφορικές διορθώσεις του ντιδημάρχου και της προϊστ. Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης ΠΟΦΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, {Ο κ. Καμπουρόπουλος Εμμανουήλ απουσίαζε από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος, λόγω αποχώρησης του} με τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Χριστοδούλου Μιχαήλ, Κορωναίο Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, Λύμουρα Παναγιώτη {σύνολο θετικών ψήφων πέντε (5)}, και τις αρνητικές ψήφους των μελών της μειοψηφίας κ.κ.: Στάγκα Στέργου, Συκόφυλλου Μιχαήλ, {σύνολο αρνητικών ψήφων δυο (2)}, ) εγκρίνει την κατάρτιση του σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2013, βάσει του Ν. 4011/2013 (ΦΕΚ 18 / ), Β) καταρτίζει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου

7 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ3 7 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.μ.γλυνός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Ο ντιδήμαρχος κ.ε.καρίκης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.μ.κολώνα, Π.Ιδομενέας, Κ.Ταρασλιάς και.χατζηνικήτα ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την πόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αρ. 207/2013 και τις διατάξεις του Ν.4011/2013 (ΦΕΚ 18 / ), ΠΟΦΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤ» με επικεφαλής τον κ.γ.χατζημάρκο και των μελών της παράταξης «ΛΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» με επικεφαλής τον Κ.Πότσο, οι οποίοι ψήφισαν «κατά» Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2013, το οποίο έχει ως ακολούθως: ΠΙΝΚΣ 1 ΣΤΡΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ ΝΠΤΥΞΙΚΟ ΟΡΜ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Όραμα της Δημοτικής ρχής είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του νησιού μέσω της ανάδειξης των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων, με σεβασμό στον Άνθρωπο και το Περιβάλλον του, εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής σε όλους τους κατοίκους του, ενισχύοντας την κοιννωική προστασία και παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους επισκέπτες του. Οι Γενικοί στόχοι που διέπουν το Όρμα είναι : Γενικός Στόχος 1: Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος Γενικός Στόχος 2: Βελτίωση παροχής υπηρεσιών στους τομείς του Πολιτισμού και του θλητισμού, στους τομείς της παιδείας και νεολαίας και ενίσχυση της κοινωικής συνοχής και αλληλεγγύης Γενικός Στόχος 3: Προώθηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και ενίσχυση της πασχόλησης Γενικός Στόχος 4: Βελτίωση της οργανωτικής δομής - διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γενικός Στόχος 5: Βελτίωση υποδομών και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Γενικός Στόχος 6: Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου, ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης της οικονομικής λειτουργίας του και των νομικών του προσώπων

8 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ3 8 ΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΣ 1ος Άξονας: Προστασία του περιβάλλοντος και Βελτίωση της ποιότητας ζωής. 2ος Άξονας: Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και των υπηρεσιών παιδείας πολιτισμού και αθλητισμού. 3ος Άξονας: Οικονομική νάπτυξη Τουρισμός/ Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και πασχόλησης. 4ος Άξονας: Βελτίωση της Διοικητικής /Παραγωγικής ικανότητας του Δήμου. Άξονας 1 : Προστασία του περιβάλλοντος και Βελτίωση της ποιότητας ζωής. Μέτρο 1.1. : Βελτίωση και προστασία οικιστικού περιβάλλοντος - Παρεμβάσεις πολεοδομικού χαρακτήρα Κωδ. Στόχος Μελέτη για την Ονοματοθεσίας Οδών στις Δημοτικές Ενότητες ΠΡΞΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΧΡΚΙ Συμπληρωματική τοπογραφηση - κτηματογραφηση - πραξη εφαρμογης πολεοδομικης μελετης οικισμου πολακκιάς η τροποποιητική σύμβαση της μελέτης "Πολεοδομική Μελέτη Οικισμού Κρεμαστής Ρόδου" Συμπληρωματική τοπογραφηση - κτηματογραφηση - πολεοδομικη μελετη Κοσκινού νησου Ρόδου Τοπογράφηση - κτηματογράφηση - πολεοδομική μελέτη - πράξη εφαρμογής οικισμού Καλυθιών Ν.Ρόδου ΠΡΞΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Ν.ΡΟΔΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΞΗΣ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Ν.ΡΟΔΟΥ ΤΟΠΟΓΡΦHΣΗ ΚΤΗΜΤΟΓΡΦΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΙ ΕΠΕΚΤΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΣ ΛΡΔΟΥ ΠΡΞΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΣ ΠΡΔΕΙΣΙΟΥ Μελέτη Κτηματογράφησης και Πράξης Εφαρμογής Δ.Δ. Μασσάρων Δήμου ρχαγγέλου ΠΡΞΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΘΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΤΗΜΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΓΡΜΜΤΩΝ ΚΤΗΜΤΟΓΡΦΗΣΗΣ ΚΙ ΚΤΗΜΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΧΓΓΕΛΟΥ ΤΟΠΟΓΡΦΗΣΗ ΚΤΗΜΤΟΓΡΦΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΣ ΠΣΤΙΔΣ ΤΟΠΟΓΡΦΗΣΗ ΚΤΗΜΤΟΓΡΦΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΛΙΝΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΣ ΔΜΤΡΙΣ ΣΥΝΤΞΗ ΠΡΞΗΣ ΤΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΚΙ ΝΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΙΟΓΕΝΗ

9 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ ΣΥΝΤΞΗ ΠΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΚΙ ΝΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ ΣΥΝΤΞΗ ΠΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΚΙ ΝΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟ ΛΕΟΦΩΡΟΥ ΗΡΚΛΕΙΔΩΝ ΚΙ ΟΔΟ ΔΙΓΟΡ ΤΟΠΟΓΡΦΗΣΗ - ΚΤΗΜΤΟΓΡΦΗΣΗ καιπρξη ΝΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΛΤΕΙ ΠΟΣΤΟΛΙΔΗ" ΤΟΠΟΓΡΦΗΣΗ - ΚΤΗΜΤΟΓΡΦΗΣΗ καιπρξη ΝΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΞΗ ΠΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΚΙ ΝΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΞΗ ΠΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΚΙ ΝΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΟΡΩΝΗ ΠΡΞΕΙΣ ΠΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ- ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ- ΝΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΝΕΞΕΤΣΗ ΚΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΖΟΕ) ΤΗΣ ΛΡΔΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΝΓΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Δ. Κ. ΚΡΕΜΣΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΡΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ. Κ. ΛΡΔΟΥ ΚΛΘΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΤΟΣ ΡΟΔΙΝΙΟΥ ΠΟΠΕΡΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΓΙΛΟΥ ΚΙ ΠΡΛΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΝΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΙ ΕΓΓΡΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚ ΜΕ ΒΕΒΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΧΡΚΤΗΡΗΣΜΟΥΣ ΟΔΩΝ, ΔΙΕΥΚΡΥΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΚΛΠ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΞΕΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΣ ΣΕ ΧΡΗΜ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙ ΤΩΝ ΠΡΞΕΩΝ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΞΕΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΣ ΣΕ ΧΡΗΜ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙ ΤΩΝ ΠΡΞΕΩΝ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΣΟΡΩΝΗ ΕΦΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΜΜΩΝ ΣΤΟ ΕΔΦΟΣ ΣΤ ΠΛΙΣΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΕΦΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΒΔ ΡΧΓΓΕΛΟΥ ΤΟΠΟΓΡΦΙΚΕΣ ΕΡΓΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚ Στα πλαισια της διοικητικής υποστήριξης στην ΣΥΜΗ - ΤΗΛΟ- ΧΛΚΗ ΚΣΤΕΛΟΡΙΖΟ η υπηρεσία υποχρεώθηκε να οργανώσει αρχεία αεροφοτογραφιων χαρτών κλπ και νομοθεσίας ωστε να είναι σε θέση να χωρηγήση βεβαιώσεις ορων δομησης.χρήσεων γης, οριων οικισμών,κλπ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΝΤΟΥ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΤΙΚΗ ΣΥΜΒΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΝΤΟΥ Σύνταξη γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Καλλιθέας ΣΥΝΤΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΝΩΣΗΣ ΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΝΔΙΩΝ ΣΥΝΤΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΝΩΣΗΣ ΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΒΥΡΟΥ ΣΧΟΠ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΣ ΡΟΔΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ Μέτρο 1.2.: Βελτίωση κοινόχρηστων υποδομών Κωδ. Στόχος Μελέτη συντήρησης υφιστάμενων και δημιουργία νέων παιδικών χαρών Συντήρηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων παιδικών χαρών νακατασκευή, συμπλήρωση των υποδομών και των εγκαταστάσεων και ανάδειξη του τοπίου στο βιότοπο πάρκο Ροδίνι και της περιοχής Πευκάκια ( φάση Εργασιών )

10 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ3 10 Μελέτη για τη σταδιακή επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων και δράσεις ενθάρρυνσης των πολιτών στη χρήση ποδηλάτου Μελέτη για αύξηση της βιοποικιλότητας και εφαρμογή στις διαμορφώσεις πρασίνου Συντήρηση και επιδιόρθωση περίφραξης και αποθήκης πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Μελέτες συντηρήσεων - βελτιώσεων υποδομών κοιμητηρίων Μελέτη αναπλάσεων παραλιών κολύμβησης νήσου Ρόδου ναπλάσεις παραλιών κολύμβησης νήσου Ρόδου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙ ΠΛΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙ Δ.Δ. ΕΜΠΩΝΣ ΠΟΠΕΡΤΩΣΗ ΠΛΤΕΙΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ ΠΛΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΤΕΙΣ Δ.Δ. ΣΙΝΩΝ ΚΤΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΔΙΚΗ ΧΡ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ ΚΤΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΝΤΟΥ ΝΠΛΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙ ΟΡΓΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΤΗΣ ΠΡΛΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΤΕΙΣ ΦΝΤΟΥ ΚΤΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΤΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΚΘΟΛΙΚΗΣ ΔΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΤΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΡΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΤΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΚΛΛΙΠΤΕΙΡΣ ΝΠΛΣΗ ΠΛΤΕΙΣ ΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΤΙΚΕΣ ΕΡΓΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΚΤΣΚΕΥΗ ΠΛΤΕΙ ΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΡΓΣΙΕΣ ΠΟΠΕΡΤΩΣΗΣ ΠΛΤΕΙΣ ΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΚΤΣΚΕΥΗ ΠΙΔΙΚΗΣ ΧΡΣ ΚΛΥΘΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΗΡΚΙΟΥ ΚΤΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΜΤΡΙΣ ΚΤΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΛΙ Δ.Δ.ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΚΤΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΣΤ ΜΡΣΙ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΝΚΤΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΡΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΟΚΤΣΤΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΕΦΘΡΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΤΣΤΣΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΠΛΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ. ΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΣΓΟΥΡΟΥ ΚΤΣΚΕΥΗ ΔΙΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΩ ΠΕΤΡΕΣ ΕΩΣ ΝΟΡ ΝΠΛΣΗ ΚΙ ΔΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΣ ΚΙ ΟΔΟΥ ΔΡΜΣ ΝΚΤΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΝΔΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ "ΤΞΙΡΧΗΣ" ΚΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΦΩΝ ΕΡΓΣΙΩΝ (' ΦΣΗ) ΝΠΛΣΕΙΣ ΠΛΤΕΙΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ νάπλαση πλατείων Μεσαιωνικής Πόλης Διενέργεια ρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την νάπλαση της Πλ. Δημαρχείου και νάπλασης Παραλιακής Ζώνης Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού

11 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ3 11 Διαμόρφωση παραλιακής ζώνης Μ.Π. από πύλη π. Παύλου ως το λιμάνι καντιάς (' Φάση Θαλασσινή Πύλη- Τουριστικός Λιμένας) ισθητική ναβάθμιση Παραλιακού Μετώπου Ιστορικού Κέντρου και Πλ Ναυάρχου Ιωαννίδη νάπλαση πλατείας Σοφοκλέους Διαμόρφωση και αποκατάσταση γέφυρας D' Amboise νάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Νέας γοράς Συντήρηση υπαίθριων Δημοτικών Χώρων νάπλαση παρτεριών Ενυδρείου νάπλαση περιβάλλοντα χώρου Ροδιακής Έπαυλης νάπλαση νανέωση Καλλιέργεια παρτεριών Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε πάρκα παρτέρια νησίδες νανέωση δενδροστοιχιών Συντήρηση εγκαταστάσεων Φυτωρίων Δήμου Ρόδου Μελέτη Δημιουργίας Θεματικού Πάρκου άθλησης Βύρωνος Δημιουργία Θεματικού Πάρκου άθλησης Βύρωνος νακατασκευή - Συμπλήρωση των υποδομών και των εγκαταστάσεων και ανάδειξη του τοπίου στο Πάρκο Ροδινιού (' Φάση) Μέτρο 1.3.: ναβάθμιση υποδομών κοινής ωφέλειας Κωδ. Στόχος ΚΤΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΘΡΤΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΧΓΓΕΛΟΥ ΕΡΓ ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΡΕΜΜΤΩΝ ΚΙ ΧΕΙΜΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΤΙΚΤΣΤΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΔ ΜΛΩΝΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΣΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΥΣΟΥ ΕΠΕΚΤΣΗ ΠΛΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΙΝΗ ΝΤΙΚΤΣΤΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΤΙΚΤΣΤΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΝΩΝ ΝΤΙΚΤΣΤΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΒΡΔΩΝ, ΕΛΕΟΥΣΣ, ΣΛΚΟΥ ΚΤΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤ Δ.Δ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΚΙ ΦΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΜΕΙΡΟΥ ΚΤΣΚΕΥΗ ΦΡΕΤΙΩΝ ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΘΡΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΕΠΕΚΤΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΤΡΧΟΣ" ΤΟΥ Δ.Δ. ΣΛΚΟΥ ΚΤΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ,Δ ΔΙΜΥΛΙΣ ΜΕΤΦΟΡ Η/Μ ΕΓΚΤΣΤΣΕΩΝ ΣΤ ΝΤΛΙΟΣΤΣΙ ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΜΕΙΡΟΥ ΝΤΙΚΤΣΤΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Γ357 ΦΝΩΝ ΚΤΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΝΤΙΚΤΣΤΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΡΜΩΝ ΕΠΕΚΤΣΗ ΚΙ ΝΤΙΚΤΣΤΣΗ ΤΜΗΜΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ ΛΕΡΜΩΝ ΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΝΣ (ΦΣΗ ') ΕΓΚΤΣΤΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΚΛΩΔΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΣΗΣ ΠΟΚΤΣΤΣΗ - ΚΤΣΚΕΥΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΥΧ

12 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ3 12 ΕΓΚΤΣΤΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΘΡΙΣΜΟΥ ΚΙ ΥΠΟΘΛΣΣΙΟΥ ΓΩΓΟΥ ΔΙΘΕΣΕΩΣ ΛΥΜΤΩΝ ΛΙΝΔΟΥ (ΚΤΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΛΣΣΙΟΥ ΓΩΓΟΥ ΚΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΟΝΔΩΝ) ΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΙ ΕΓΚΤΣΤΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΣΙΣ ΛΥΜΤΩΝ Δ.Δ. ΛΡΔΟΥ ΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΘΡΤΩΝ Δ.Δ. ΛΡΔΟΥ - 1ΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΙΚΤΥ 1η ΦΣΗ ) ΝΤΙΚΤΣΤΣΗ ΤΜΗΜΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΡΔΟΥ ΝΤΙΚΤΣΤΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΝΣ ΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΔ ΜΕΣΝΓΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΚΙ ΕΓΚΤΣΤΣΗ ΠΡΟΚΤΣΚΕΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΣΙΣ ΚΙ ΔΙΘΕΣΗΣ ΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΚΙ ΕΓΚΤΣΤΣΗ ΠΡΟΚΤΣΚΕΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΣΙΣ ΚΙ ΔΙΘΕΣΗΣ ΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΝΝΔΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΚΙ ΕΓΚΤΣΤΣΗ ΠΡΟΚΤΣΚΕΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΣΙΣ ΚΙ ΔΙΘΕΣΗΣ ΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΛΧΝΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΛΗ ΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΣ ΡΟΔΟΥ ΕΓΚΤΣΤΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΓΚΤΣΤΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΤΙΚΤΣΤΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΝΤΙΚΤΣΤΣΗ ΛΜΠΤΗΡΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΚΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΙΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΔΙΟΥ ΔΙΓΟΡΣ ΝΤΙΚΤΣΤΣΗ ΚΤΕΣΤΡΜΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΤΣΚΕΥΗ ΚΡΣΠΕΔΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΪΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΚΤΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ Καταγραφή των πηγών αρδευτικού νερού ανά λεκάνη απορροής Μέτρο 1.4.: Βελτίωση συγκοινωνικών υποδομών, διαχείρισης κυκλοφορίας και συνθηκών στάθμευσης Κωδ. Στόχος Προεργασία και διενέργεια διαγνωνισμών για τη δημιουργία ΠΡΚΙΝΓΚ περιμετρικά της πόλης Συντήρηση - βελτίωση στάσεων λεωφορείων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Βελτίωση σήμανσης οδικού δικτύου Μελέτη βελτίωσης σήμανσης οδικού δικτύου ΣΦΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΦΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΜΠΩΝΣ ΔΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΛΣΣΣ ΔΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΣΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ ΝΕΣ ΠΡΟΣΒΣΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΤΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΦΛΤΟΤΠΗΤ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΝΤΟΥ ΚΤΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΦΛΤΟΤΠΗΤ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΕΡΕΙΣΜΤΩΝ ΤΟΙΧΕΙΟ ΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΦΛΗΡΚΙΟΥ ΣΦΛΤΙΚ Δ.Δ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙ ΚΙ ΚΤΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΝΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΦΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤ Δ.Δ. ΠΣΤΙΔΣ ΚΙ Δ.Δ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙΛΔΣ ΠΕΤΛΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΟ Δ.Δ. ΜΡΙΤΣΩΝ ΣΦΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Δ. ΚΡΕΜΣΤΗΣ

13 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΡΟΔΟΥ - ΦΛΗΡΚΙΟΥ (ΤΜΗΜ ΡΟΔΟΥ - ' ΦΣΗ ΕΡΓΣΙΩΝ ) ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΤ ΚΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΙΝΟΙΞΗ ΚΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΝΕΣ ΕΠΕΚΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ. ΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΣΓΟΥΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΥΛ ΚΙ ΡΟΔΙΝΙ) - ' ΦΣΗ ΕΡΓΣΙΩΝ ΔΙΝΟΙΞΗ ΚΙ ΣΦΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΜΤΙΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΝΚΤΣΚΕΥΗ ΣΦΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΣΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΜΕΙΡΟΥ - ΦΣΗ ΣΦΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΦΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΜΤΙΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΕΜΒΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΡΟΔΟΥ - ΚΛΛΙΘΕΣ (' ΦΣΗ ΕΡΓΣΙΩΝ) ΕΠΕΜΒΣΕΙΣ ΓΙ ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΣΦΛΤΙΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΤΩΝ ΣΦΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΜΕΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΤ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΦΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ Μ. ΠΕΤΡΙΔΗ, ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΔΩΝ ΣΦΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΥΣΤΡΛΙΣ, ΚΙ ΚΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΚΤΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΣ ΟΔΟΥ ΤΣΛΔΡΗ ΚΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ "ΡΠΚΙ" - ΧΩΡΟΥ ΣΤΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΣΤΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΦΛΤΟΤΠΗΤ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΤΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΒΩΝ ΚΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΜΕΝΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΒΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΛΛΙΘΕΣ - ΦΛΗΡΚΙ ΠΟΚΤΣΤΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΡΔΟΥ ΚΙ ΛΕΡΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ ΜΕΤ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Β.ΤΜΗΜΤΟΣ ΝΗΣΙΟΥ (ΔΕ ΡΟΔΟΥ, ΙΛΥΣΟΥ, ΚΛΛΙΘΕΣ, ΠΕΤΛΟΥΔΩΝ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ.ΤΜΗΜΤΟΣ ΝΗΣΙΟΥ (ΔΕ ΦΝΤΟΥ, ΡΧΓΓΕΛΟΥ, ΛΙΝΔΙΩΝ, Ν.ΡΟΔΟΥ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.ΤΜΗΜΤΟΣ ΝΗΣΙΟΥ (ΔΕ ΚΜΕΙΡΟΥ, ΤΤΒΥΡΟΥ) ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΟΥ 12ΘΕΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΝΝΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΡΧΙΚΗ ΟΔΟ ΓΕΝΝΔΙΟΥ - ΒΤΙΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών ποδηλάτων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατών για μέσα μαζικής μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου Δημιουργία και ξιολόγηση μεθπδπλογίας Σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων ευφυών μεταφορών για νησιωτικές πόλεις μεσαίου μεγέθους (ΔΙΥΛΟΣ) ΚΤΣΚΕΥΗ ΚΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΤΟΘΕΣΙΣ ΟΔΩΝ ΔΙΝΟΙΞΕΙΣ ΚΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΕΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΔΙΝΟΙΞΗ ΚΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΝΕΣ ΕΠΕΚΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ. ΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΣΓΟΥΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΥΛ ΚΙ ΡΟΔΙΝΙ) - Β' ΦΣΗ ΕΡΓΣΙΩΝ Μελέτες βελτίωσης γροτικού Οδικού δικτύου νήσου Ρόδου Βελτίωση γροτικού οδικού δικτύου Κυκλοφοριακή μελέτη και ναβάθμιση συστήματος parking στην πόλη της Ρόδου Μέτρο 1.5.: Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών Κωδ. Στόχος Καθαρισμός - Διευθέτηση ρεμάτων χείμαρων

14 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ Εφαρμογές ΠΕ στα δημόσια κτίρια Δημιουργία διαδρομών mountain bike Μελέτη βελτίωσης υποδομών άλσους γ. Σουλά Βελτίωση υποδομών άλσους γ. Σουλά Μελέτη συντήρησης και ανάπλασης περιβαλλοντικού μονοπατιού στο λόφο Φιλερήμου ΚΤΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΝΟΥ ΒΟΘΡΟΥ ΚΙ ΛΕΒΗΤΟΣΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Δ. ΚΡΗΤΗΝΙΣ ΕΡΓ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΚΤΣΤΣΗΣ ΧΔ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΠΟΚΤΣΤΣΗ Χ..Δ..ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΡΠΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΕΙ"' ΠΟΚΤΣΤΣΗ Χ..Δ.. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΣΝΤΛΟΣ'' ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΠΘΟΥ ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΧΔ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΝΔΡΙΚΟ" ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΤΤΒΥΡΟΥ ΚΤΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΡΟΥ ΕΠΕΚΤΣΗΣ ΧΥΤ ΒΟΡΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΧΔ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΡΙΟΣ" ΚΙ "ΠΟΥΛΕΝΟΥ" ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΦΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Μελέτη διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφήσεων Διερεύνηση δυνατότητας ανάπτυξης φωτοβολταϊκού πάρκου σε οικόπεδο του δήμου και σε δώματα δημοτικών κτιρίων Δημιουργία "Πράσινων δωμάτων" σε δημόσια κτίρια Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Δήμου Ρόδυ (πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) Βελτίωση υποδομών κοιλάδας Πεταλούδων Συντήρηση και ανάπλαση περιβαλλοντικού μονοπατιού στο λόφο Φιλερήμου νάπτυξη και Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα Καθαριότηας και νακύκλωσης Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση πολιτών / Συνεργασία με ΚΠΕ / Οργάνωση ημερίδων και ομιλιών / Δημιουργία έντυπου υλικού ΚΤΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΛΟΓΗΣ ΝΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΚΔΥ) ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΤΤΡΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΣ ΕΠΕΚΤΣΗΣ ΧΥΤ ΒΟΡΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΧΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΡΧΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΙ ΚΤΣΚΕΥΗ ΣΤΘΜΩΝ ΣΜ ΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΕΡΙΟΥ ΧΥΤ ΒΟΡΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΕΡΓΣΙΕΣ ΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΠΟΡΡΙΜΜΤΩΝ ΣΡΩΣΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΙ ΚΔΩΝ ΠΟΡΡΙΜΜΤΩΝ,ΜΗΧΝΙΚΗΣ ΚΙ ΧΕΙΡΟΝΚΤΙΚΗΣ ΣΡΩΣΗΣ ΚΙ ΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ ΓΙ Τ ΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΟΡΙΜΜΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΚΔΩΝ ΠΟΡΡΙΜΜΤΩΝ ΕΡΓΛΕΙ ΚΙ ΝΛΩΣΙΜ ΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ ΚΙ ΚΘΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΠΛΣΤΙΚΩΝ ΣΚΚΩΝ ΠΟΡΡΙΜΜΤΩΝ ΚΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΝΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΚΔΩΝ ΝΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙ Τ ΣΧΟΛΕΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΙΔΩΝ ΚΘΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΤΙΣΤΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟ ΔΕΗ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΚΤΤΒΙΣ - ΓΕΝΝΔΙΟΥ Συντήρηση και ανάπλαση περιβαλλοντικών μονοπατιιών Προφήτη Ηλία Μελέτη Συντήρηση και ανάπλαση περιβαλλοντικών μονοπατιιών Προφήτη Ηλία Συντηρήσεις και επισκευές Κυνοκομείου Ρόδου Εκπόνηση μελέτης κατασκευής νέου Κυνοκομείου Dιοργάνωση πιλοτικής δράσης Car Sharing (Κοινόχρηστο αυτοκίνητο)

15 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ Πιλοτικό πρόγραμμα easy bike (κοινόχρηστα ποδήλατα)-ηλεκτρικά ποδήλατα Πρωτόκολλο συνεργασίας για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και δημιουργία Δικτύου Υποστήριξης Μέτρο 1.6.: Ευταξία Δήμου-Πολιτική Προστασία Κωδ. Στόχος ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΦΝΤΟΥ ΜΕΤ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙ ΤΗΣ 28/01/ ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΕΡ ΠΟΤΜΟΣ" ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΦΝΤΟΥ ΜΕΤ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙ ΤΗΣ 28/01/ ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΡΓΓΓΕΛΟΥ, ΛΙΝΔΟΥ ΚΙ Ν. ΡΟΔΟΥ ΠΌ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙ ΤΗΣ 28/01/ ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΚΛΛΙΘΕΣ ΜΕΤ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙ ΤΗΣ 28/01/ ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΟΛΚΚΙΣ (ΖΗΜΙ ΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙ) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙ ΠΟΚΤΣΤΣΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΚΩΝ ΔΣΩΝ- ΣΦΛΕΙ ΚΙ ΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤ 4 ΠΡΕΜΒΣΕΩΝ ΣΤΗΝ NATURA 2000 ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠ ΕΡΓ ΠΟΚΤΣΤΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟ ΠΡΟΣΦΤΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Άξονας 2 : Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και των υπηρεσιών παιδείας πολιτισμού και αθλητισμού. Μέτρο 2.1.: Βελτίωση των πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών. Προώθηση και προβολή των πολιτιστικών πόρων και εκδηλώσεων Κωδ. Στόχος Υποστήριξη, οργάνωση και προβολή των Δημοσίων σχέσεων του Δήμου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο (εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις, κτλ) Υποστήριξη, οργάνωση και προβολή των Δημοσίων σχέσεων του Δήμου σε διεθνές επίπεδο (εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις, κτλ) Χαρακτηρισμός του κτηρίου του πρώην στυνομικού Σταθμού ως διατηρητέο Ολοκλήρωση ποκατάστασης Κτιρίου Βακούφ στην Πλατεία Κουντουριώτη ποκατάσταση κτιρίου Βακούφ στην Πλατεία Κουντουριώτη Επισκευή τοιχογραφιών Ιερού Ναού Ταξιάρχη Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης κωδωνοστασίου ναού Παναγίας Φιλερήμου Ιαλυσού Εκπόνηση μελέτης για την ανέγερση Εκθετηρίου ροδίτικης χλωρίδας και πανίδας Εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση του Θεάτρου Μεσαιωνικής Πόλης (Θέατρο Δημόγλου) ποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. Υποέργο 1: Προκαταρκτικές εργασίες και μεταστέγαση εξοπλισμού-εργαστηρίων Εργασίες συντήρησης Δημοτικού Θεάτρου και Κινηματοθεάτρου "ΡΟΔΟΝ" Συντήρηση εξωτερικών όψεων Εθνικού Θεάτρου Ρόδου Διοργάνωση θλητικών Εκδηλώσεων (ποδηλατικός γύρος, κτλ) Ολοκλήρωση μελέτης για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στο παλαιό Ιταλικό κτίριο της Κοινότητας Κατταβιάς Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών Δημιουργία, εμπλουτισμός ψηφιακής βάσης δεδομένων πολιτιστικού περιεχομένου του Δήμου Εξοπλισμός και λειτουργία Πνευματικού Κέντρου Ι. Ζίγδη Εκπόνηση μελέτης για δημιουργία Πολιτιστικού Κέντου Μαριτσών ποπεράτωση αποδυτηρίων γηπέδου Τ.Κ. Θεολόγου Συντηρήσεις και Βελτιώσεις θλητικών εγκαταστάσεων και χώρων Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικά σωματεία και φορείς για πολιτιστικές εκδηλώσεις και Φεστιβάλ

16 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ Φεστιβάλ Ρόδου Επιχορηγήσεις αθλητικών σωματείων και φορέων για υποστήριξη του τοπικού αθλητικού δυναμικού Ετήσιος Διήμερος Καθαρισμός παραλιών Ρόδου από Εθελοντές Φεστιβάλ Grafiti Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου γίου Ισιδώρου Επισκευή καμπαναριού Ιερού ναού Τρύφωνα Κολυμπίων Κατασκευή στεγάστρου κερκίδων στο γήπεδο φάντου Κατασκευή νοικτού Κολυμβητηρίου Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Καλλιθέας ποπεράτωση θλητικού κέντρου γ. Σουλά Δ.Δ. Σορωνής κατασκευή κερκίδων, αποδυτηρίων και βοηθητικών χώρων ποπεράτωση θλητικού Κέντρου γ. Σουλά Ολοκλήρωση υπάρχοντος στίβου, ειδικών εγκαταστάσεων Κατασκευή Μουσείου διαχρονικής ιστορίας Δήμου Νότιας Ρόδου Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Ροδίων Ν. Δωδεκανήσου Συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων πόλης Κατασκευή στεγάστρου κερκίδας και στεγασμένων χώρων στο γήπεδο στίβου Δ..Κ. ''Καλλιπάτειρα'' και λοιπές βελτιωτικές παρεμβάσεις παραίτητες εργασίες συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους (σκοπευτήριο - Καρακόνερο - Βενετόκλειο κλειστό γυμναστήριο) Ολοκλήρωση αθλητικού κέντρου γ. ποστόλων Εγκατάσταση πυρασφάλειας στο γήπεδο Διαγόρας ποπεράτωση εργασιών Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης Ολοκλήρωση - αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος Καλλιθέας Ρόδου Μέτρο 2.2.: Δημιουργία/ Βελτίωση υποδομών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Κωδ. Στόχος Εκπόνηση μελέτης και κατασκευή του έργου "Βελτίωση προσβασιμότητα σε δημόσιους χώρους και δημοτικά κτίρια" Δημιουργία δικτύου κυκλοφορίας με Προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας Βελτίωση προσβασιμότητας ΜΕ σε παραλίες του νησιού Συντηρήσεις και επεκτάσεις Δημοτικών Ιατρείων Εκπόνηση μελέτης επισκευής παραχωρηθέντος κατά χρήση παλαιού καφενείου «του Μαθιού» για να γίνει ΚΠΗ Προβολή των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων του ΚΠΗ με έκδοση εντύπου επιμελλημένη από τα ίδια τα μέλη Επέκταση προγραμμάτων ΚΠΗ στο νησί Συντονισμός, οργάνωση και παρακολούθηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Καταβολή προνοιακών επιδομάτων για το Ν. Δωδεκανήσου ποζημειώσεις πληγέντων από πλημμύρες Καταβολή επιδομάτων ένδειας σε οικονομικά αδύναμους, ύστερα από κοινωνική έρευνα Προμήθεια εξοπλισμού και λοιπών ειδών για τους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Συντηρήσεις - Επισκευές - νακαινίσεις και Επεκτάσεις Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Μελέτη κατασκευής βρεφονηπιακού σταθμού Σορωνής Συνέχιση λειτουργίας δημοτικών παιδικών σταθμών

17 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ Πιλοτική εφαρμογή επέκτασης ωραρίου λειτουργίας Παιδικών Σταθμών κατά τις απογευματινές ώρες ναβάθμιση υπηρεσιών των Παιδικών Σταθμών με λειτουργία βρεφονηπιακών τμημάτων Λειτουργία θερινού Κέντρου Δημιουργικής πασχόλησης Προνηπίων Τράπεζα Χρόνου και γάπης Κατασκευή κτιρίου Υγείας και Πρόνοιας στο Φαληράκι νέγερση Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Λινδίων στο Τα.Δ. Πυλώνας Κατασκευή Δημοτικού Ιατρείου και γραφείου τοπικού συμβουλίου, φορέων στο Δ.Δ. ρνίθας Δήμου Νότιας Ρόδου Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Δ.Δ. Παραδεισίου (επισκευή - διόρθωση - προσθήκη) Συμπληρωματικές εργασίες επισκευής και συντήρησης βρεφονηπιακών σταθμών και προσχολικών κέντρων Βρεφονηπιακός παιδικός σταθμός Δ.Δ. φάντου Επέκταση Π.Π.Ι Τ.Κ Γενναδίου Κοιννωικό Ιατρείο και Φαρμακείο Μέτρο 2.3.: Βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών και νεολαίας Κωδ. Στόχος Δημοτικές δομές ενισχυτικής διδασκαλίας σε συνεργασία Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Ρόδου και ΕΛΜΕ ναπλάσεις αύλειων χώρων Δημοτικών Σχολείων Δήμου Ρόδου βασισμένες στο πρόγραμμα της WWF "Πράσινη αυλή" Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Βορείου τμήματος (Δ.Ε. Ροδίων, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Πεταλούδων Το Σπίτι του Εθελοντή Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Μονάδων εκτός Βορείου τμήματος Πρόγραμμα κατάρτισης νέων και ειδικών ομάδων πληθυσμού, σε συνεργασία με το ΚΕΚ και μέσα στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων κοινωτικών προγραμμάτων Καταρτίσεις στο πλάισο της Δια Βίου Μάθησης Στήριξη του πρωτοκόλου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο ιγαίου και ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων για την ενίσχυση κοινών δράσεων με στόχο την παρέμβαση στην κοινωνία του Δήμου Έκδοση βιβλίου με θέμα την τοπική ιστορία Φτιάχνουμε ρομπότ στη Ρόδο Μεταφορές μαθητών από και προς τα σχολεία Συντήρηση - Επισκευή Σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων στην έδρα του Δήμου Βελτίωση περιοχής περιβάλλοντος χώρου νηπιαγωγείου Κοσκινού Βελτίωση Δημοτικού Σχολείου Κοσκινού Επέκταση Γυμνασίου Κοσκινού Διαμόρφωση αύλειου χώρου Νηπιαγωγείου Κοσκινού Βελτίωση μόνωσης Γυμνασίου Καλυθιών Κατασκευή Δημοτικού σχολείου Δ.Δ. Καλυθιών ναστύλωση βιβλιοθήκης Κρεμαστής ποκατάσταση παλαιού σχολείου στο Δ.Δ. Παραδεισίου Τοιχίο αντιστήριξης στο δημοτικό γήπεδο του Δ.Δ. Μαριτσών Συντήρηση σχολικών κτηρίων ' βάθμιας εκπ/σης Συντήρηση σχολικών κτηρίων Β' βάθμιας εκπ/σης Μόνωση δημοτικών και σχολικών κτηρίων Επισκευή στέγης στο 14ο Δημοτικό σχολείο Ρόδου Επισκευή υποστυλωμάτων και όψεων 15ου Δημοτικού σχολείου Ρόδου 17

18 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ Επισκευές σε σχολικά κτίρια Μονώσεις και λοιπές επεμβάσεις σε σχολικά κτίρια παραίτητες επεμβάσεις και συντηρήσεις στους αύλειους χώρους των σχολικών και δημοτικών κτιρίων Συντήρηση-βελτίωση σχολικών μονάδων λοιπών ενοτήτων (πλην πόλεως Ρόδου) Συντήρηση-βελτίωση σχολικών μονάδων πόλεως Ρόδου ναβάθμιση κτιριακών υποδομών των εργαστηρίων του 1ου ΣΕΚ Ρόδου (επισκευές - ανακαίνιση στατική ενίσχυση) Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο Γενναδίου Ρόδου Ολοκλήρωση Μελέτης Δημοτικού Σχολείου φάντου /θ ολοήμερο νηπιαγωγείο στη θέση του οικοδομικού συνεταιρισμού ''Βάκχος - η Ένωση'' Άξονας 3 : Οικονομική νάπτυξη Τουρισμός/ Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και πασχόλησης. Μέτρο 3.1: Στήριξη και Ενίσχυση της Τοπικής πασχόλησης Κωδ. Στόχος Ενημέρωση τοπικής κοινωνίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης μέσα από διοργάνωση ημερίδων Παρατηρητήριο πασχόλησης και νάπτυξης Ίσων Ευκαιριών Mare Nostrum Ταξίδι κληρονομιάς κατά μήκος των Φοινικικών Θαλάσσιων διαδρομών και των Ιστορικών λιμανιών πόλεων της Μεσογείου Μέτρο 3.2.: Στήριξη της Τοπικής Επιχειρηματικότητας Κωδ. Στόχος Υποστήριξη και διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή τοπικών προϊόντων και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού Προώθηση διαδικασιών αδελφοποίησης και πρωτοκόλλων συνεργασίων Συμμετοχή στο Διεθνές Δίκτυο Οργανισμός Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς και διοργάνωση Ημερίδας για τα 25 χρόνια συμμετοχής της Ρόδου σε αυτό Συντήρηση και επέκταση ευρυζωνικού δικτύου Δημιουργία Κανονισμού Προστασίας της Νέας γοράς Έκδοση οδηγών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού και χρηστικού οδηγού τσέπης Ενίσχυση - υποστήριξη και αναβάθμιση της Πανελλήνιας Έκθεσης Χειροτεχνίας και γροτικής Οικονομίας Κρεμαστής Ενημέρωση αγροτών-κτηνοτρόφων και αλιέων για την ανάπτυξη συγχρόνων μεθόδων καλλιέργειας και παραγωγής ποιοτικών προϊοντων Οργάνωση ομάδων παραγωγών αγροτικών προϊοντων Συνεργασία των ομάδων παραγωγών με καταστήματα πώλησης και super market και ξενοδοχεία-εστιατόρια Ενημέρωση τοπικών παραγωγών - βιοτεχνών για υιοθέτηση του "Οικολογικού Σήματος" στα προϊόντα τους Μέτρο 3.3.: Βελτίωση και Προώθηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος Κωδ. Στόχος Εκπόνηση μελέτης για τη διερεύνιση και καταγραφή των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων για την προώθησή τους ως Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) Εκπόνηση μελέτης χαρτογράφησης για δημιουργία και ανάπτυξη περιπατικών διαδρομών στο νησί της Ρόδου Χάραξη μονοπατιών για πεζοπορία και ποδηλασία στην τοπική κοινότητα Ιστρίου Πρότυπο γρόκτημα Εναλλακτικών Βιολογικών καλλιεργειών Υποστήριξη ΠΡΟΤΟΥΡ για δράση προβολής, προώθησης και διαφήμισης του ροδιακού τουρισμού (συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκτύπωση έντυπου υλικού, διοργάνωση συνεδρίων και άλλα) Δημιουργία Πληροφοριακού Υλικού με χρηστικές πληροφορίες σε infokiosks, http, iphone, winmo και android

19 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ Λειτουργία και ανάπτυξη δικτύου Information desks στο νησί της Ρόδου Εκπόνηση μελετών και στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος (master plan, καταστήματα με τοπικά προϊόντα και άλλα) Πολύγλωσσο υλικό προβολής νήσου Ρόδου (ηλεκτρονικό, έντυπο κτλ) Επενδυτικός Οδηγός Ρόδου Ετήσια έκθεση Ροδιακής Οικονομίας Παρατηρητήριο Τουρισμού Δήμου Ρόδου (Δορυφόρος Λογαριασμός) Επισκευή δημοτικού σφαγείου Εκπόνηση Μελέτης για την αξιοποίηση του αγροκτήματος της Βάρης Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής /Παραγωγικής ικανότητας του Δήμου. Μέτρο 4.1. : Βελτίωση οργάνωσης/ λειτουργίας και νθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κωδ. Στόχος Δημιουργία αποκεντρωμένων γραφείων ανά Δ. Ενότητα τμήματος προσόδων για την διενέργεια ελέγχων και την εισήγηση βεβαιωτικών καταλόγων Εκπαίδευση προσωπικού στις νέες αρμοδιότητες Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και ενοποίηση δεδομένων Δήμου Ρόδου στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ΚΛΛΙΚΡΤΗ Οργάνωση λειτουργίας της νεοϊδρυθείσας Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας με δράσεις: στελέχωσης, χωροθέτησης εξοπλισμός γραφείων και επιμόρφωσης Παρακολούθηση υπερησιακών μεταβολών και εφαρμογή της νομοθεσίας για το νθρώπινο Δυναμικό του Δήμου Βελτίωση χρόνου απόδοσης βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας Σύνταξη Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίου νήσου Ρόδου Οργάνωση της νεοιδρυθείσας Διεύθυνσης Τουρισμού στις δράσεις της στελέχωσης, της χωροθέτησης κτιρίου και γραφείων και του εξοπλισμού γραφείων Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Παρακολούθησης στόλου Οχημάτων Δήμου Ρόδου (60 οχήματα) Εξεύρεση χώρου, μεταφορά και αρχειοθέτηση βιβλίων Δημοτολογίου και Μητρώων ρρένων των δημοτικών ενοτήτων στην κεντρική έδρα του Δήμου Λειτουργία ΚΕΠ κατά τις απογευματινές ώρες στην πόλη της Ρόδου Ενεργοποίηση πιστοποιημένων εργασιών των ΚΕΠ Ενεργοποίηση εσωτερικής δικτύωσης και αύξησης της αποτελεσματικότητας του ελέγχου των δεκατεσσάρων ΚΕΠ του Δήμου με σκοπό τη βελτιστοποίηση των παρεχόμεων υπηρεσιών προς τους πολίτες Επιμόρφωση στελεχών των ΚΕΠ σε θέματα εξυπηρέτησης πολιτών Βελτίωση και ενημέρωση των δεδομένων της ηλεκτρονικής βάσης του Μητρώου νθρώπινου Δυναμικού του ενιαίου Δήμου (Ηλεκτρονικός Φάκελος Εργαζόμενου) Ενημέρωση και επικαιροποίηση στοιχείων και κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού του ενιαίου Δήμου Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου ξιολόγησης στο Δήμο Εφαρμογή του ΣΔΣΠ (Συστήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων) Δημιουργία wiki και online διάθεση εγχειριδίων διαδικασιών και ετύπων συστήματος ΣΔΣΠ Κατάρτιση κανονισμών λειτουργίας Διευθύνσεων Δήμου Ρόδου Μέτρο 4.3.: Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου και αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού Κωδ. Στόχος

20 Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ ναβάθμιση Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (Η/Υ, Φωτοτυπικά, διασύνδεση με διαδίκτυο) Β φάση εργασιών αποκατάστασης Δημοτικού Μεγάρου Συντηρήσεις ιστορικών δημοτικών κτιρίων Πυρασφάλεια δημοτικών κτιρίων ναβάθμιση υπάρχοντος εξοπλισμού ΤΠΕ-Προμήθεια ανταλλακτικών ναβάθμιση υπάρχοντος εξοπλισμού ΤΠΕ-Προμήθεια λογισμικού ναβάθμιση υπάρχοντος εξοπλισμού ΤΠΕ-Σύμβαση συντήρησης λογισμικού ναβάθμιση τηλεπικοινωνιακής υποδομής - Ενεργοποίηση κόμβων/σημείων πρόσβασης του δικτύου οπτικών ινών και των κεραιών του ασύρματου δικτύου ναβάθμιση τηλεπικοινωνιακής υποδομής - Επισκευή και βελτίωση της λειτουργίας των σημείων του ασύρματου δικτύου Προμήθεια ασύρματης Επικοινωνίας Προμήθεια Πλήρους Στολής Δημοτικής στυνομίας Προμήθεια Οχημάτων Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ρόδου Ολοκλήρωση Διαδικασιών Πλήρους Μηχανοργάνωσης Δημοτικής στυνομίας Συντήρηση Δημοτικού Λουτρού Μελέτη Εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Ρόδου ποπεράτωση Ημιτελούς κτιρίου για Δήμαρχείο Διαμόρφωση Εξωτερικών όψεων Δημαρχιακού Μεγάρου Συντήρηση Κτιρίου Δημαρχείου Συμπλήρωση εγκατάστασης κλιματισμού παλιάς και νέας αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσθετες Εργασίας στην ίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κατασκευή Νέας ϊθουσας Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Επισκευή- συντήρηση παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοίκησης -μεταστέγαση υπηρεσιών Εκτέλεση αναγκαίων εργασιών σε διάφορα Δημοτικά Κτιρίου Μέτρο 4.5.: Πληροφορική Ψηφιακές υπηρεσίες Τεχνολογίες και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κωδ. Στόχος ναβάθμιση Ιστοσελίδων Δήμου Ρόδου και Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ρόδου Δημιουργία και λειτουργιά διαχείρισης ψηφιακών τεχνολογιών για τις πληρωμές τρίτων Προσαρμογή του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στις νέες εφαρμογές διοικητικών υπηρεσιών - Επέκταση των λειτουργιών γορά προγράμματος για τη μηχανογράφηση Ληξιαρχείου Ενιαίου Δήμου Ρόδου ναβάθμιση προγράμματος μισθοδοσίας υπαλλήλων και ΠΔ (ένσημα ΙΚ) του ενιαίου Δήμου Ρόδου ναβάθμιση προγράμματος πρωτοκόλλου για τον ενιαίο Δήμο Ρόδου Εξυπηρέτηση δημοτών στην απόκτηση free pass στο Wifi του Δήμου Ρόδου ναβάθμιση, συντήρηση και εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εξοπλισμού Συντήρηση και επιδιόρθωση δικτύου ιντερνέτ Δήμου Ρόδου Οργάνωση Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Δήμου Ρόδου Μέτρο 4.6.: Βελτίωση των μηχανισμών ξιοποίησης της κίνητης Περιουσίας του Δήμου και της Οικονομικής Διαχείρισης Κωδ. Στόχος Οργάνωση και καταγραφή ακίνητης περιουσίας ανά Δ. Ενότητα Δημιουργία επενδυτικού οδηγού του νησιού της Ρόδου 20

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το αναφερόµενο

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το αναφερόµενο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 36o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 940 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ. Απόφασης: 106/2017

Της από 17/2/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 3/ Αριθ. Απόφασης: 106/2017 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Π Ο Σ Π Σ Μ Π Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/2/ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ριθ. Πρακτικού: 3/17-2- ριθ. πόφασης: 106/ Στη Ρόδο σήμερα 17 Φεβρουαρίου ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ. Απόφασης: 205/2-4-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Απόφασης 16/2017

Αριθμ. Απόφασης 16/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 10/2017 συνεδρίασης Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων Αριθμ. Απόφασης 16/2017 ΘΕΜΑ : Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ.

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης:976/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 40 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 40 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 385 / 2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 40

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 30 ης / 2013 της Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 30 ης / 2013 της Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩΗΖ-9ΞΓ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 285 / 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορισµός ΟΠ 2. Περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. Διαδικασίες κατάρτισης-έγκρισης-υποβολής Ειδικά θέματα για τη διαμόρφωση του ΟΠΔ

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. Διαδικασίες κατάρτισης-έγκρισης-υποβολής Ειδικά θέματα για τη διαμόρφωση του ΟΠΔ Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Διαδικασίες κατάρτισης-έγκρισης-υποβολής Ειδικά θέματα για τη διαμόρφωση του ΟΠΔ Ν.4111/13 κύρωσε τη ΠΝΠ 18-11-2013 Καθορίστηκαν δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 15 ης τακτικής συνεδρίασης της 27/9/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 15 ης τακτικής συνεδρίασης της 27/9/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Αριθμός Απόφασης: 56/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 15

Διαβάστε περισσότερα

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΡΔΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 404

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 404 ΑΔΑ: ΩΛΥΜΩΚΙ-5Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 890/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 890/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩ1Ρ-ΗΟΜ 1 Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 35/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 434 / 216 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.41 / 216 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ. Απόφασης: 122/4-3-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20 / 03 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2 / 20130 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 13 η /24-03-2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 34/27-11-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 273/2017 Έγκριση ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 12/2013 απόφασης της Εκτελεστικής

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 12/2013 απόφασης της Εκτελεστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 888(Α)/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 888(Α)/ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-1-013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 35/17-1-013 Αριθ. Απόφασης: 888(Α)/17-1-013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρακτικού: 11/6-06-2014 Αριθ.Απόφασης: 380 /6-6-2014

Αριθ.Πρακτικού: 11/6-06-2014 Αριθ.Απόφασης: 380 /6-6-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 6-06-2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 11/6-06-2014 Αριθ.Απόφασης: 380 /6-6-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-02-2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 2/7-02-2014 Αριθ. Απόφασης: 59/7-02-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 417/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 417/2016 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 49572/16.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 417/2016 ΘΕΜΑ Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2012-2014 ΑΞΟΝΑΣ 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2012-2014 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ Δ/Η ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΜΟΥ ΟΡΓΩΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 0-0 ΞΟ ΕΤΥΠΟ ΕΠ_: ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΚΟ ΧΕΔΙΜΟ Άξονας Μέτρο τόχος Δράση υνεχιζόμενη (/) ρμόδια... Μελέτη συντήρησης υφιστάμενων και δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16ης/30-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α 01. Δήμαρχος Α 02. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Α 03. Γενικός Γραμματέας Α 04

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α 01. Δήμαρχος Α 02. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Α 03. Γενικός Γραμματέας Α 04 Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α 01 Δήμαρχος Α 02 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Α 03 Γενικός Γραμματέας Α 04 Αντιδήμαρχοι Α 04 00 01 Αντιδήμαρχος Αστικού Περιβάλλοντος Κουράκης Ανδρέας Α 04 00 02 Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού:24/17-10-2012Αριθ.Απόφασης:664/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 889/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 889/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩ1Ρ-8ΨΖ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 35/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-204 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/4-7-204 Αριθ. Απόφασης: 448/4-7-204 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ.Σ.: ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ.Σ.: ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 66232/18.11.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 355/2014 ΘΕΜΑ Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ Πλ.Μικράς Ασίας 49, Κρυονέρι Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 853/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 392/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 559/2017

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 559/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/17-7-2017 Αριθ. Απόφασης: 559/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης:742 /24-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ Απόφασης: 321/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 18/28-7-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 137/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ.

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 2/19-2-2016 Αριθ. Απόφασης: 84/2016 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2. ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.330.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ: 633.019,69 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά εργασίες για: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 843/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/9/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/ Αριθ. Απόφασης: 722/2017

Της από 26/9/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/ Αριθ. Απόφασης: 722/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/9/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 20/26-9-2017 Αριθ. Απόφασης: 722/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 2/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 2/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μάκρη, 6 Σεπτεμβρίου 07 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: /07 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Σαφρά Μαρία 9005, Νέα Μάκρη Τηλ.: 94 059 - Fax: 94 0808 e-mail: hr@marathon.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-1-214 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-1-214 Αριθ.Απόφασης:39/24-1-214 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 75/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 75/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 75/27-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης:211 /19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ.

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ. ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Π Ο Σ Π Σ Μ Π Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23// Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΝΛΗΨΗ ριθ. Πρακτικού: /23-- ριθ. πόφασης: 7/ Στη Ρόδο σήμερα 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης:42/24-1-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 6/206 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΠΕ

5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΠΕ 5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΠΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δειγματοληψία θαλάσσιου νερού και έλεγχος σε 6 (γαλάζιες σημαίες) παραλίες του νησιού καθ όλη τη θερινή περίοδο. Με τον τρόπο αυτό υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β43ΔΩ1Ρ-2Η2 Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΚΠ. ΕΠΙΠΕΔΟ / ΕΡΓΟ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 Παρακολούθηση αιτημάτων πολιτών στο γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-3-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 9/30-3-2011 Αριθ. Απόφασης: 183 /30-3-2011 Στη Ρόδο σήμερα 30-3 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 35/24-1-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης:430/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 212 /19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/10/ 2016 Tακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης: 808/2016

Της από 26/10/ 2016 Tακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης: 808/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/10/ 2016 Tακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/26-10-2016 Αριθ. Απόφασης: 808/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα