Εισαγωγή Σκοπός της Ομάδας Εργασίας Κεφάλαιο Α Εκπροσωπήσεις του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ Κεφάλαιο Β Προτάσεις Κριτήρια Ορισμού Εκπροσώπων...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή Σκοπός της Ομάδας Εργασίας... 04. Κεφάλαιο Α Εκπροσωπήσεις του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ... 07. Κεφάλαιο Β Προτάσεις Κριτήρια Ορισμού Εκπροσώπων..."

Transcript

1

2 Τ Ε Ε -Τ Α Καβάλ α-φε βρουάρι ος2013 Μ

3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Σκοπός της Ομάδας Εργασίας Κεφάλαιο Α Εκπροσωπήσεις του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ Α.1. Κατάλογος Εκπροσωπήσεων Τ.Ε.Ε.-Α.Μ Α.2. Εκπροσωπήσεις του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ._Κατηγοριοποίηση Κεφάλαιο Β Προτάσεις Κριτήρια Ορισμού Εκπροσώπων Β.1. Γενικές Κατευθύνσεις Β.2. Κριτήρια Επιλογής ανά Εκπροσώπηση Β.3. Γενικές Παρατηρήσεις Παράρτημα 01 Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παράρτημα 02 Νομικό Πλαίσιο Εκπροσωπήσεων Ευρετήριο Νομικό Πλαίσιο ανά Εκπροσώπηση Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, «ΣΑ» Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, «ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.» Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Επιτροπές Διαγωνισμών Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ε.Τ.Α.Α Τεχνικό Συμβούλιο ΤΕΙ Μικτή Επιτροπή Ελέγχου σε Οικοδομές και Εργοταξιακά Έργα Επιτροπή Ελέγχου Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Ανελκυστήρων Επιτροπή του αρθ. 09, Ν. 2190/ Επιτροπή του αρθ. 41, Ν. 1249/1982 (Αντικειμενικός Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας ακινήτων)

4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12. Επιτροπή του αρθ. 70, Ν. 2238/ Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή του αρθ. 07, παρ. 15, Ν. 3299/ Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Π.Δ. 30/ Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Επιτροπή του αρθ. 03, παρ. 01, Ν. 2971/2001, «Περί Καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας» Εκπρόσωποι για την Ανασυγκρότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας Ορισμός Μελών Δ.Σ. Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Πραγματογνωμοσύνες Μόνιμες Επιτροπές, «ΜΕ» Ομάδες Εργασίας, «ΟΕ» Επιτροπές Εξετάσεων Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών

5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εκπροσώπηση του Τ.Ε.Ε. σε Συμβούλια, Επιτροπές, Οργανισμούς αποτελεί βασικό στοιχείο του ρόλου του, όπως αυτός θεσμοθετήθηκε από την Πολιτεία και όπως κατακτήθηκε στην πράξη. Αποτελεί έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της δραστηριότητάς του, καθώς αντικατοπτρίζει την εικόνα του προς τον Τεχνικό χώρο και την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Διαρκής στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της εκπροσώπησης του Τ.Ε.Ε. με δυναμική παρουσία, ρόλο και τεκμηριωμένη άποψη. Μέριμνα του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ. είναι ο θεσμός των Εκπροσωπήσεων να λειτουργεί συλλογικά και όχι με βάση προσωπικούς στόχους και επιδιώξεις, στην κατεύθυνση ενός συστήματος που θέτει δικλείδες διασφάλισης και στήριξης του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ. αλλά και των εκπροσώπων του. Με βάση τα παραπάνω το Τ.Ε.Ε.-Α.Μ. δίνει μεγάλη σημασία στο Θεσμό τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, απαιτείται σωστή οργάνωση της διαδικασίας ορισμού των εκπροσώπων, της παρακολούθησής τους, της τακτικής ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφορίας με το Τμήμα, με αξιοποίηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας. Για το σκοπό αυτό, με απόφαση της Δ.Ε, στη συνεδρίαση της , συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με θέμα Καθορισμός Κριτηρίων Εκπροσωπήσεων των Μελών του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ., σε Συμβούλια και Επιτροπές, αποτελούμενη από τους: - Γουναροπούλου Φωφώ, Αρχιτέκτονα Μηχανικό - Κασνή Ελένη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό - Κιρτάζογλου Σοφία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό - Λαζαρίδη Σωτήρη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό - Παλαιολόγου Σοφία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό - Τσανάκα Αλεξάνδρα, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό 04

6 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της Ομάδας Εργασίας είναι η δημιουργία ενός «Εγχειριδίου», το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες, τις σχετικές με τις εκπροσωπήσεις και θα είναι διαθέσιμο σε κάθε εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ.. Επιπλέον, η συγκεκριμένη Ομάδα Εργασίας στοχεύει στον ορισμό εκείνων των βασικών και ειδικών κριτηρίων έτσι ώστε να διασφαλίζονται: - Η διαφάνεια. - Η αξιοκρατία. - Η αξιοποίηση των ειδικών γνώσεων και της εμπειρίας των συναδέλφων. - Η αξιοπιστία. - Η συνέπεια. - Η αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων. - Η ουσιαστική συμβολή του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ. στη διεκπεραίωση των στόχων και των επιδιώξεων των θεσμοθετημένων Επιτροπών, Συμβουλίων, κ.λπ., λαμβάνοντας υπόψη και την πολιτική έκφραση και τις αρχές του. Για την ολοκλήρωση της εργασίας η ομάδα εξέτασε και έλαβε υπόψη: Τον πλήρη κατάλογο των θεσμοθετημένων Συμβουλίων και Επιτροπών στα οποία εκπροσωπείται το Τ.Ε.Ε.-Α.Μ.. Τις διαδικασίες επιλογής εκπροσώπων των άλλων τμημάτων του Τ.Ε.Ε.. Τα κριτήρια και τους «συντελεστές βαρύτητας» για την επιλογή των καταλληλότερων συναδέλφων σε κάθε εκπροσώπηση. Τα κίνητρα για την ενεργό συμμετοχή όλων των συναδέλφων, ιδιαίτερα των νέων, αλλά και των πιο καταξιωμένων επαγγελματικά και επιστημονικά. Τις διαδικασίες διαφάνειας που θα πρέπει να ακολουθεί το Τμήμα σε σχέση με τα θέματα εκπροσώπησης ώστε να ενισχύεται η αξιοπιστία και η εικόνα του. Τις διαδικασίες απολογισμού και εκ των υστέρων αξιολόγησης που θα πρέπει να τηρούνται σχετικά με τις εκπροσωπήσεις. Τις αρχές και τη δεοντολογική προσέγγιση της εκπροσώπησης. Οποιοδήποτε άλλο σχετικό, με τις εκπροσωπήσεις, θέμα έκρινε η ομάδα ότι ήταν αναγκαίο να μελετηθεί. 05

7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Ομάδα Εργασίας θεωρεί ότι η επιλογή των εκπροσώπων θα πρέπει να γίνεται, με τα παρακάτω βασικά κριτήρια, από πίνακα μελών του τμήματος που: Εκδήλωσαν ενδιαφέρον μετά από σχετική πρόσκληση του Τμήματος, Προτάθηκαν από μέλη της Δ.Ε. και είναι συνάδελφοι που: Έχει καταγραφεί η καλή συνεργασία και η εμπειρία τους με τη συμμετοχή τους σε προηγούμενη εκπροσώπηση. Είναι μέλη με καταξιωμένη προσφορά στο Τ.Ε.Ε. και τους κλαδικούς Συλλόγους. Εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή τους στις εργασίες των Μόνιμων Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας. Οι εκπρόσωποι θα ορίζονται από τον παραπάνω πίνακα μελών του Τμήματος συνεκτιμώντας τα εξής βασικά κριτήρια: Ανταπόκριση με συνέπεια σε προηγούμενες ανάλογες συμμετοχές. Αντιστοίχηση των προσόντων με το είδος της εκπροσώπησης. Γνώση του αντικειμένου. Εναλλαγή προσώπων. Κανένα προσωπικό, επαγγελματικό ενδιαφέρον ή υπαλληλική σχέση με το αντικείμενο. Αποφυγή ορισμού του ίδιου συναδέλφου σε πολλές εκπροσωπήσεις. 06

8 Α. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. - Α.Μ.

9 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. Α.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ε. - Α.Μ. Τα Συμβούλια και οι Επιτροπές στα οποία, κατά τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας, το Τ.Ε.Ε.- Α.Μ. εκπροσωπούνταν, είναι τα παρακάτω: 1. Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, «ΣΑ» 2. Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων, «ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.» 3. Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 4. Επιτροπές Διαγωνισμών 5. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ε.Τ.Α.Α. 6. Τεχνικό Συμβούλιο ΤΕΙ 7. Μικτή Επιτροπή Ελέγχου σε Οικοδομές και Εργοταξιακά Έργα 8. Επιτροπή Ελέγχου Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών 9. Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Ανελκυστήρων 10.Επιτροπή του αρθ. 09, Ν. 2190/ Επιτροπή του αρθ. 41, Ν. 1249/1982 (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων) 12.Επιτροπή του αρθ. 70, Ν. 2238/ Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή του αρθ. 07, παρ. 15 του Ν. 3299/ Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Π.Δ. 30/ Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης 16.Επιτροπή του αρθ. 03, Ν. 2971/2001 «Περί Καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας» 17.Εκπρόσωποι για την Ανασυγκρότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας 18.Ορισμός Μελών Δ.Σ. Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων 19.Πραγματογνωμοσύνες 20.Μόνιμες Επιτροπές 21.Ομάδες Εργασίας 22.Επιτροπές Εξετάσεων Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών και Συντακτική Επιτροπή Ενημερωτικού Δελτίου Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Επιτροπή Σχεδίου Πόλης 08

10 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. Στα πλαίσια του έργου της ομάδας, αναζητήθηκαν οι νομοθετικές διατάξεις από τις οποίες καθορίζεται ο ρόλος και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας των Συμβουλίων και των Επιτροπών στα οποία το Τ.Ε.Ε. εκπροσωπείται. Τα σχετικά αποσπάσματα, για τα Συμβούλια και τις Επιτροπές η λειτουργία των οποίων είναι νομοθετικά καθορισμένη, παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα 02 του παρόντος τεύχους. Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται συνοπτικά οι διατάξεις που σχετίζονται με την κάθε εκπροσώπηση. Επιπλέον, αναλύονται οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τους παραπάνω Νόμους, τα Διατάγματα και τις Υπουργικές Αποφάσεις, ανά εκπροσώπηση και ανά κατηγορία (ρόλος, συγκρότηση, θητεία, αποζημίωση), καθώς, από τη γνώση και την κριτική θεώρηση της νομοθεσίας, γίνονται αντιληπτές οι ελλείψεις που πιθανά υπάρχουν και εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τα (επιπλέον) κριτήρια που πρέπει να οριστούν για τη βελτίωση της εκπροσώπησης του Τ.Ε.Ε. στις διάφορες Επιτροπές. 09

11 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 1. Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, «Σ.Α.» i. νομοθεσία Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/ ): «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (άρθρα 20-29) Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής αντικατέστησαν το 2011 τις ΕΠΑΕ, των οποίων η συγκρότηση, η λειτουργία, κ.λπ. καθορίζονται από τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις: Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/ ): «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (άρθρα 03-04). ΚΥΑ 31252/1530 (ΦΕΚ 482/Δ/ ): «Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ)». Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-99): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (άρθρα 13-15). Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/ ): «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985, «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (άρθρα 03-04). Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/ ): «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και Ρυθμίσεις Άλλων Θεμάτων Αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (άρθρο 08). Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ): «Μισθολογικές Ρυθμίσεις Λειτουργών και Υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Μόνιμων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες Συναφείς Διατάξεις» (άρθρο 17). ii. ρόλος - σκοποί Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι αρμόδια για τη γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή γήπεδα, που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και σε ιερούς ναούς, ιερές μονές, παρεκκλήσια και ειδικά κτίρια. β. Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή χώρους, που έχουν κηρυχθεί διατηρητέοι ή κατά την κρίση της Υπηρεσίας Δόμησης, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας μπορούν να χαρακτηρισθούν διατηρητέοι, καθώς και σε κτίρια ή γήπεδα που είναι σε επαφή με κτίριο ή χώρο που έχει κηρυχτεί διατηρητέο. γ. Για κάθε οικοδομική εργασία, που παραπέμπεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. δ. Για κατασκευαστικά έργα διαμορφώσεων κοινόχρηστων ή αδόμητων χώρων, εκτός από τις περιπτώσεις που διενεργήθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. 10

12 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. ε. Για αρχιτεκτονικές μελέτες που διαφοροποιούνται από τα μορφολογικά στοιχεία και την τυπολογία που επιβάλλεται με ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί ανά περιοχή. στ. Για όλες τις περιπτώσεις αδειών κατεδάφισης κτιρίων που ανεγέρθηκαν προ του έτους iii. συγκρότηση Τα «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής» είναι 4μελή, και αποτελούνται από: α. Έναν Αρχιτέκτονα, υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως Πρόεδρο του ΣΑ, με τον αναπληρωτή του. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία πλήρωσης της παραπάνω θέσης, μπορεί να ορισθεί Πρόεδρος του ΣΑ Αρχιτέκτονας υπάλληλος της Περιφέρειας ή άλλου κρατικού φορέα. β. Έναν Αρχιτέκτονα μέλος ΔΕΠ ή υπάλληλο των Υπουργείων Π.Ε.Κ.Α. ή Πολιτισμού και Τουρισμού με αρμοδιότητα νεωτέρων μνημείων ή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου ή της Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του. γ. Δύο Αρχιτέκτονες ιδιώτες μελετητές, με τους αναπληρωτές τους. Οι ιδιώτες Αρχιτέκτονες επιλέγονται με κλήρωση από μητρώα που τηρούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συντάσσονται με τη γνώμη του Τ.Ε.Ε. και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ). iv. θητεία Η θητεία των μελών των ΣΑ είναι 2ετής. Μετά τη λήξη της θητείας δεν επιτρέπεται ο ορισμός των ίδιων προσώπων ως μελών του ΣΑ, εκτός αν παρεμβληθεί διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών. Σε περίπτωση που με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υποψήφιων μελών με τα προβλεπόμενα προσόντα, μπορεί να ανανεώνεται η θητεία δύο μελών. v. αποζημίωση Δεν ορίζεται αποζημίωση. 11

13 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 2. Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων, «ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.» i. νομοθεσία Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/ ): «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» Τα Συ.Πο.Θ.Α. αντικατέστησαν το 2011 τα Σ.Χ.Ο.Π., των οποίων η συγκρότηση, η λειτουργία, κ.λπ. καθορίζονται από τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις: Π.Δ. 910/1977 (ΦΕΚ 305/Α/ ): «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων» (άρθρο 146). Κ.Υ.Α /1151 (ΦΕΚ 767/Β/ ): «Κωδικοποίηση - Τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος σε ενιαίο κείμενο» (άρθρο 04), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 69/2000 (ΦΕΚ 60/Α/00). Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ): «Μισθολογικές Ρυθμίσεις Λειτουργών και Υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Μόνιμων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες Συναφείς Διατάξεις» (άρθρο 17). ii. ρόλος - σκοποί Τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων έχουν τις εξής αρμοδιότητες: α. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης. β. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των Υ.ΔΟΜ., που εκδίδονται κατ εφαρμογή του παρόντος και της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων. γ. Ασκούν τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του αρθ. 04 της υπ αριθμ /1151/1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Θέματα μείζονος σημασίας μπορεί να παραπέμπονται στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του αρθ. 36, Ν 4030/2011. iii. συγκρότηση Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) είναι 5μελές και αποτελείται από: α. Πρόεδρο, τον πάρεδρο του γραφείου του ΝΣΚ στην έδρα της περιφερειακής ενότητας του Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του και, αν δεν υπάρχει πάρεδρος, από δικαστικό αντιπρόσωπο. Αν δεν υπάρχει γραφείο του ΝΣΚ στην έδρα του Συμβουλίου τα 12

14 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. παραπάνω μέλη ορίζονται από το γραφείο του ΝΣΚ της πλησιέστερης περιφερειακής ενότητας ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του. β. Αντιπρόεδρο, Μηχανικό προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης Διοίκησης ή αν δεν υπάρχει, της οικείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας ή, αν δεν υπάρχει, προϊστάμενο τμήματος της Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του. γ. Μηχανικό, υπάλληλο με βαθμό Α, της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας ή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλο τμήματος της Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του. δ. Μηχανικό, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε., με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, με τον αναπληρωτή του. Οι εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. επιλέγονται από καταλόγους που υποβάλλει το Τ.Ε.Ε. μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. ε. Μηχανικό, εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, με τον αναπληρωτή του. Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται υπάλληλος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της Περιφέρειας. iv. θητεία Δεν ορίζεται θητεία. v. αποζημίωση Δεν ορίζεται αποζημίωση. 13

15 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 3. Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων i. νομοθεσία Π.Δ. 910/1977 (ΦΕΚ 305/Α/ ): «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων» (άρθρα ). Π.Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145/Α/ ): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Δ.) και των Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεών τους» (άρθρο 04). Π.Δ. 131/1998 (ΦΕΚ 105/Α/ Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-276/Α/ ): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών». ii. ρόλος σκοποί Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδοτεί σε κάθε θέμα που ανάγεται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας και για το οποίο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου, καθώς και σε θέματα που παραπέμπονται για γνωμοδότηση από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί επίσης σε θέματα παράτασης ολικής προθεσμίας εκτέλεσης δημοσίων έργων διανομαρχιακού επιπέδου αρμοδιότητας των Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 03 του αρθ. 04 του Ν. 889/1979 και του αρθ. 11 του Π.Δ. 724/1979 και αφορούν έργα που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1266/1972 καθώς και στις περιπτώσεις που η παραπομπή κριθεί σκόπιμη από την προϊσταμένη αρχή για τα έργα που εκτελούνται σύμφωνα με το Ν. 1418/1984. iii. συγκρότηση Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων συγκροτείται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτού. Η σύνθεση του Συμβουλίου είναι η ακόλουθη: α-γ. Τρεις τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α' που υπηρετούν στις Διευθύνσεις της Περιφέρειας, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου. δ. Ο Προϊστάμενος του Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) της οικείας Περιφέρειας ή των Γραφείων Ν.Σ.Κ. στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μακεδονίας Θράκης για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, τον οποίο αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους που υπηρετεί στο Γραφείο. 14

16 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. ε. Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε., από τα μέλη που είναι εγκατεστημένα στην έδρα των Περιφερειών και τα οποία δεν στελεχώνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων έργων. στ. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης για το θέμα που συζητείται κάθε φορά, που είναι και ο εισηγητής του θέματος και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον Προϊστάμενο του Τμήματος στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το συζητούμενο κατά περίπτωση θέμα. ζ. Ένας εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την περιοχή αρμοδιότητας των Περιφερειών που ορίζεται από τη Διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του. Στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα προμελέτης ή μελέτης μετέχει στο Συμβούλιο και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του. Εάν στην Περιφέρεια λειτουργεί Πολυτεχνική Σχολή ή αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι., πέρα των ανωτέρω μελών συμμετέχει στο Συμβούλιο στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα προμελέτης ή μελέτης και ένας καθηγητής της Σχολής ή του Τμήματος που έχει ειδικότητα συναφή με το θέμα που συζητείται και που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την οικεία Σχολή ή Τμήμα. Στις περιπτώσεις που συζητούνται στο Συμβούλιο θέματα παράτασης προθεσμιών ή θέματα που ρυθμίζονται στις διατάξεις του αρθ. 04 του Ν. 2576/1998 (Α' 25) συμμετέχει σ' αυτό και, κατά την παρ. 10 του αρθ. 11 του Π.Δ. 724/1979, ορίζεται μέλος εργοληπτών δημοσίων έργων που προτείνεται από τις πανελλήνιες επαγγελματικές οργανώσεις τους, ενώ τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο Προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας που είναι αρμόδια για το έργο στο οποίο σημειώθηκαν καθυστερήσεις. iv. θητεία Η θητεία των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ορίζεται διετής. v. αποζημίωση Δεν ορίζεται αποζημίωση. vi. άλλες παρατηρήσεις Κατά τα λοιπά οι αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και τα θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται ανάλογα, από τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 15

17 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 4. Επιτροπές Διαγωνισμών i. νομοθεσία Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/ ): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και Άλλες Διατάξεις» (άρθρα 13-15). Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/ ): «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Εκπόνησης Μελετών κ Παροχής Συναφών Υπηρεσιών και άλλες Διατάξεις» (άρθρα 06, 21). Ν. 3369/2008 (ΦΕΚ 116/Α/ ): «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (άρθρα 06, 21). ii. ρόλος - σκοποί α. Η διεξαγωγή των διαγωνισμών για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών δημόσιων έργων σύμφωνα με το Ν. 3316/2005. β. Η διεξαγωγή των ανάδειξης αναδόχου για την κατασκευή δημόσιων έργων, σύμφωνα με το Ν. 3369/2008. iii. συγκρότηση α. Ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Εκπόνησης Μελετών Δημόσιων Έργων Η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί με απόφασή της Επιτροπή Διαγωνισμού, που αποτελείται από τρία μέλη. Δύο από τα μέλη είναι υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους, που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της, υπό ανάθεση, σύμβασης και υπηρετούν είτε στην αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης, είτε και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του. Κατ' εξαίρεση η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να συγκροτείται από πέντε μέλη, αν κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής η, προς ανάθεση, σύμβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία. Τέσσερα από τα μέλη είναι υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους και με εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, που ανήκουν είτε στην αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης είτε και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τ.Ε.Ε., με τον αναπληρωτή του, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, επιλέγεται από την αναθέτουσα Αρχή πρόσωπο - μέλος του Τ.Ε.Ε. β. Ανάδειξη Αναδόχου για την Κατασκευή Δημόσιων Έργων Στα έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. ( ,00), χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και 16

18 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη, που ορίζονται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται ως πρόεδρος. Για την Επιτροπή ορίζεται και αριθμός αναπληρωματικών μελών που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Τα μέλη της Επιτροπής διαγωνισμού μπορεί να ορίζονται για τη διενέργεια περισσότερων διαγωνισμών. Στα έργα συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου του ανώτατου ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. ( ,00), η Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελείται από: α. Τέσσερις τεχνικούς υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα, που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτουν οι υπηρεσίες για την αξιολόγηση δημοπρατούμενου τεχνικού έργου. Αν το έργο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από φορέα άλλον από το φορέα κατασκευής, το ένα από αυτά τα μέλη προέρχεται από το φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. β. Έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του. γ. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του Τ.Ε.Ε.. Όταν πρόκειται για έργα εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου ο εκπρόσωπος ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.. δ. Έναν εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τους υποδεικνυόμενους από τις πανελλήνιες σχετικές οργανώσεις. Σε περίπτωση που υπάρχουν εργοληπτικές οργανώσεις που καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό αντιπροσωπευτικότητας τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας, ο πιο πάνω εκπρόσωπος υποδεικνύεται από τις οργανώσεις αυτές όταν πρόκειται για έργα τέτοιου επιπέδου. Κατ εξαίρεση η προϊσταμένη αρχή, για έργα που παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα, μπορεί να εφαρμόσει τις διατάξεις για έργα συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου του ανώτατου ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., έστω και αν τα έργα αυτά έχουν προϋπολογισμό μικρότερο από το όριο αυτό. Οι Επιτροπές Διαγωνισμού που περιγράφονται παραπάνω, συγκροτούνται από την προϊσταμένη αρχή του φορέα κατασκευής του έργου. Από τα μέλη της περίπτωσης α ορίζεται ο πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Στην Επιτροπή ορίζεται και αριθμός αναπληρωματικών μελών της περίπτωσης α, που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά αυτά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Το έργο της Επιτροπής διεξάγεται με επιμέλεια του προέδρου. Οι φορείς κατασκευής που συστηματικά δημοπρατούν έργα μπορεί να συγκροτούν σε ετήσια βάση Επιτροπές Διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή διαδικασίες δημοπρασιών που άρχισαν μέσα στο έτος συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ίδια Επιτροπή και μετά 17

19 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. τη λήξη του έτους. Η ύπαρξη Επιτροπών σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού συγκεκριμένου έργου ή έργων. Για τα έργα όλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας μπορεί η Επιτροπή σε ετήσια βάση να συγκροτείται ενιαία. Στις Επιτροπές ετήσιας βάσης, το μέλος που εκπροσωπεί το φορέα χρησιμοποίησης του έργου, μπορεί να ορίζεται από την αρχή ή σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αντίστοιχο προσδιορισμό και του μέλους αντί του οποίου συμμετέχει στην Επιτροπή. Οι φορείς του δημόσιου που δεν εκτελούν συστηματικά έργα έχουν τη δυνατότητα να μη συστήσουν ιδιαίτερη Επιτροπή Διαγωνισμού αλλά να απευθύνονται σε Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί σε αντίστοιχο επίπεδο από τη Γ.Γ.Δ.Ε. ή την Περιφέρεια. Οι αποφάσεις συγκρότησης των Επιτροπών Διαγωνισμού κοινοποιούνται στα διοριζόμενα μέλη και τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες. Ανακοινώνονται με τοιχοκόλληση στο κατάστημα της υπηρεσίας που την εκδίδει και δεν απαιτείται άλλος τύπος δημοσιότητας. _ Για τις προσφορές που υποβάλλονται με: προσφορά που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα για το έργο, ολόκληρο ή κατά τμήματα. Αξιολογείται πρώτα η ποιότητα της προσφοράς (μελέτη) και κατόπιν εξετάζεται η οικονομική προσφορά, προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων του εργοδότη με το σύστημα της αντιπαροχής ποσοστών εξ αδιαιρέτου και αντιστοίχων διηρημένων ιδιοκτησιών, προσφορά που περιλαμβάνει τη μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση με αντάλλαγμα τη λειτουργία ή εκμετάλλευση του έργου ή άλλα τυχόν ανταλλάγματα έναντι της κατασκευής του έργου, και για την περίπτωση ειδικών ή μεγάλων έργων, οι Επιτροπές Διαγωνισμού συμπληρώνονται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής και με άλλα μέλη που έχουν την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση και που δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τέσσερα. Η επεξεργασία των στοιχείων για την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να ανατεθεί με την απόφαση αυτή σε Κλιμάκιο της όλης Επιτροπής. Με την απόφαση καθορίζονται και τα μέλη του Κλιμακίου. iv. θητεία α. Ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Εκπόνησης Μελετών Δημόσιων Έργων Μη θεσμικά ρυθμιζόμενη από νομοθετική διάταξη, ορίζεται προαιρετικά από το αντίστοιχο περιφερειακό τμήμα Τ.Ε.Ε.. β. Ανάδειξη Αναδόχου για την Κατασκευή Δημόσιων Έργων Ετήσια. Συγκεκριμένα, στη νομοθεσία αναφέρεται ότι για τα μέλη των περιπτώσεων β, γ και δ αποστέλλονται από τους αντίστοιχους φορείς (ανάμεσα στους οποίους είναι και το Τ.Ε.Ε.) ετήσιοι πίνακες εκπροσώπων, από τους οποίους ορίζονται τα αντίστοιχα μέλη των 18

20 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. Επιτροπών. Αν η αρμόδια αρχή δε λάβει τους πίνακες αυτούς μέσα σε είκοσι ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, μέχρις ότου της περιέλθουν σχετικοί πίνακες, ορίζει τα αντίστοιχα μέλη των Επιτροπών Διαγωνισμού από πρόσωπα που έχουν την αντίστοιχη ιδιότητα για να υποδειχθούν. Οι πίνακες μπορεί να συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από το φορέα που υποδεικνύει τα μέλη. v. αποζημίωση α. Ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Εκπόνησης Μελετών Δημόσιων Έργων Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι αμοιβές των μελών των Επιτροπών Διαγωνισμού και του γραμματέα αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. β. Ανάδειξη Αναδόχου για την Κατασκευή Δημόσιων Έργων Μη θεσμικά ρυθμιζόμενη από νομοθετική διάταξη. vi. άλλες παρατηρήσεις Για τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αποφάσεις των Επιτροπών Διαγωνισμού ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 _ ΦΕΚ 45/Α/ , άρθρα 13-15). 19

21 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 5. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε Ε.Τ.Α.Α i. νομοθεσία Α.Ν. 2326/1940 (ΦΕΚ 145/Α/ ): «Περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» (άρθρα 03-05). Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/ ): «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (άρθρο 29). Κ.Υ.Α. 2/39410/0022 (ΦΕΚ 326/ΥΟΔΔ/ ): «Καθορισμός Μηνιαίας Αποζημίωσης Προέδρων, Κυβερνητικών Επιτρόπων, Μελών, Εισηγητών και Γραμματέων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών Αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». Κ.Υ.Α. 2/11105/0022 (ΦΕΚ 127/ΥΟΔΔ/ ): «Καθορισμός Μηνιαίας Αποζημίωσης Προέδρων, Κυβερνητικών Επιτρόπων, Μελών, Εισηγητών και Γραμματέων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών Αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». ii. ρόλος - σκοποί Οι αρμοδιότητες των Διοικουσών Επιτροπών του ΕΤΑΑ είναι οι εξής: α. Η εξέταση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων των οργάνων του Ενιαίου Ταμείου για θέματα ασφάλισης και παροχών. β. Η συνδρομή προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της πολιτικής δράσης και τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου. γ. Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών των επί μέρους Τομέων. δ. Η εισήγηση και η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας των Τομέων και την αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά τα έσοδα και τις παροχές των Τομέων που εποπτεύουν. ε. Η επεξεργασία και η εισήγηση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τροποποίηση των διατάξεων των καταστατικών των επί μέρους Τομέων. στ. Ειδικά η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων έχει και την αποφασιστική αρμοδιότητα της διαχείρισης των θεμάτων εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας των Μηχανικών και Εργοληπτών. iii. συγκρότηση Στη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων υπάγονται οι Τομείς Σύνταξης, Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας, Ειδικών Παροχών και Υγείας Μηχανικών και 20

22 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων αποτελείται από: α. Δύο (2) εκπροσώπους, που προτείνονται από το Τ.Ε.Ε., με τους αναπληρωτές τους. β. Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων και εργοδοτών που προτείνονται από τον ΣΑΤΕ, την ΠΕΣΕΔΕ, την ΠΕΔΜΕΔΕ, την ΠΕΔΜΗΕΔΕ και την ΕΜΔΥΔΑΣ με τους αναπληρωτές τους. γ. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ένωση Συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ, με τον αναπληρωτή του. δ. Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ΠΕ κατηγορίας με Α βαθμό, με τον αναπληρωτή του. Ως Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό στοιχείο (α) μέλη. iv. θητεία Η θητεία είναι 3ετής. v. αποζημίωση Ορίζεται από την Κ.Υ.Α. 2/39410/0022-ΦΕΚ 326/ΥΟΔΔ/ , η οποία τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 2/11105/0022-ΦΕΚ 127/ΥΟΔΔ/ vi. άλλες παρατηρήσεις Για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999_ΦΕΚ 45/Α/ , άρθρα 13-15). 21

23 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 6. Τεχνικό Συμβούλιο ΤΕΙ i. νομοθεσία Υ.Α. ΣΤ 5/3 (ΦΕΚ 67/Β/ ): «Σύσταση, Σύνθεση και Ανασύνθεση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (άρθρο 01). Π.Δ. 466/1987 (ΦΕΚ 216/Α/ ): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα ΤΕΙ». Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ): «Μισθολογικές Ρυθμίσεις Λειτουργών και Υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Μόνιμων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες Συναφείς Διατάξεις» (άρθρο 17). ii. ρόλος - σκοποί Αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι η γνωμοδότηση για όσες περιπτώσεις προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία επί θεμάτων που έχουν σχέση με την εκπόνηση μελετών, εκτέλεση έργων και τον εξοπλισμό του ΤΕΙ καθώς και για όσα θέματα παραπέμπονται σ' αυτό από το Συμβούλιο του ΤΕΙ. iii. συγκρότηση Σε κάθε Τ.Ε.Ι. συνίσταται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 5μελές Τεχνικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τους παρακάτω: α-β. Δύο καθηγητές, και αν δεν υπάρχουν, δύο Επίκουρους Καθηγητές του Τ.Ε.Ι., διπλωματούχους Μηχανικούς, προτεινόμενους από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. με τους αναπληρωτές τους. γ. Ένα Διπλωματούχο Μηχανικό, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ή της Τ.Υ.Δ.Κ. του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, όπου λειτουργεί το Τ.Ε.Ι., προτεινόμενο με τον αναπληρωτή του. δ. Έναν εκπρόσωπο του αντίστοιχου Περιφερειακού Τμήματος του Τ.Ε.Ε., προτεινόμενο με τον αναπληρωτή του. ε. Έναν εκπρόσωπο της Τ.Ε.Δ.Κ., προτεινόμενο με τον αναπληρωτή του. iv. θητεία Η θητεία στο Τεχνικό Συμβούλιο του ΤΕΙ ορίζεται 2ετής. v. αποζημίωση Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου των Τ.Ε.Ι. δικαιούνται αμοιβής σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις περί αμοιβής μελών συλλογικών οργάνων (Ν. 3205/2003_ΦΕΚ 297/Α/ ). 22

24 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 7. Μικτή Επιτροπή Ελέγχου σε Οικοδομές και Εργοταξιακά Έργα i. νομοθεσία Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/ ): «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων». Υ.Α (ΦΕΚ 467/Β/ ): «Σύσταση Μικτών Επιτροπών Ελέγχου σε Οικοδομές και Εργοταξιακά Έργα» Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α/ ): «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-κύρωση της 135 διεθνούς σύμβασης εργασίας» Υ.Α. 2/73692/0022 (ΦΕΚ 1475/Β/ ): «Καθορισμός της Αμοιβής των Εκπροσώπων των Εργαζομένων και των Εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που Συμμετέχουν στις Μικτές Επιτροπές Ελέγχου σε Οικοδομές και Εργοταξιακά Έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά-Δραπετσώνας-Κερατσινίου- Περάματος-Σαλαμίνας» Υ.Α. 2/14590/0022 (ΦΕΚ 399/Β/ ): «Τροποποίηση της Υ.Α. 2/73692/0022 (ΦΕΚ 1475/Β/ ), «Καθορισμός της Αμοιβής των Εκπροσώπων των Εργαζομένων και των Εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που Συμμετέχουν στις Μικτές Επιτροπές Ελέγχου σε Οικοδομές και Εργοταξιακά Έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά Δραπετσώνας Κερατσινίου Περάματος - Σαλαμίνας». ii. ρόλος - σκοποί Η εκτέλεση ελέγχων τουλάχιστον ανά 15 ημέρες και η γνωμοδότηση σε θέματα που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους. iii. συγκρότηση Σε κάθε νομό ή πόλη, με βάση τις περιφερειακές Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, συγκροτούνται Μικτές Επιτροπές Ελέγχου των Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, για τις Οικοδομές και τα Εργοταξιακά Έργα. Οι Επιτροπές αυτές καλύπτουν τοπικά ομοειδείς επιχειρήσεις που, λόγω αριθμού εργαζομένων, δεν εμπίπτουν ούτε εν μέρει στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του Ν. 1568/1985. Η συγκρότηση των Μικτών Επιτροπών γίνεται με αποφάσεις του οικείου Νομάρχη, όπου οι τοπικές ανάγκες το απαιτούν, ο οποίος μπορεί να αναθέτει στην ίδια Επιτροπή και αρμοδιότητα σε περιοχή άλλης ή άλλων Επιθεωρήσεων Εργασίας του ίδιου νομού. Η σύνθεση των Μικτών Επιτροπών Ελέγχου περιλαμβάνει: α. τον Επιθεωρητή Εργασίας ως Πρόεδρο, β. τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στον κλάδο που ορίζεται από την πιο αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με τον αναπληρωτή του 23

25 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. γ. τον εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) που ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή, με τον αναπληρωτή του. iv. θητεία Η θητεία της Επιτροπής είναι 2ετής v. αποζημίωση Για κάθε ώρα απασχόλησης των εκπροσώπων των εργαζομένων και Τεχνικού Επιμελητηρίου ορίζεται ιδιαίτερη αμοιβή με κανονιστική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Συγκεκριμένα, καθορίζεται με την Υ.Α. 2/73692/0022 (ΦΕΚ 1475/Β/ ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 2/14590/0022 (ΦΕΚ 399/Β/ ). vi. άλλες παρατηρήσεις Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας μπορεί να καθορίζεται ειδικότερα το έργο των Επιτροπών, η θητεία των μελών τους, ο τρόπος υπόδειξης των εκπροσώπων των εργαζομένων, η περιοδικότητα των ελέγχων και κάθε άλλη, για τη λειτουργία τους, λεπτομέρεια. 24

26 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 8. Επιτροπή Ελέγχου Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών i. νομοθεσία Π.Δ (ΦΕΚ 153/Α/ ): «Περί Επικίνδυνων Οικοδομών» (άρθρα 01-08). Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/ ): «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 42). ii. ρόλος - σκοποί Η διεξαγωγή αυτοψιών και η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων σε επικινδύνως ετοιμόρροπες οικοδομές, όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. της , μετά από αίτηση ή καταγγελία ιδιώτη, ειδοποίηση από την αστυνομία ή και με πρωτοβουλία της πολεοδομικής υπηρεσίας (Διεύθυνση Δόμησης). iii. συγκρότηση Τριμελής Επιτροπή που αποτελείται από: α, β. δύο Πολιτικούς Μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους, και γ. έναν ιδιώτη Αρχιτέκτονα Μηχανικό με ειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων (εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.). Την Επιτροπή, για κάθε Δήμο εντός της αρμοδιότητάς του, διορίζει ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. iv. θητεία Στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις δεν ορίζεται η θητεία της Επιτροπής αυτής, ωστόσο δεν ορίζεται ως Επιτροπή που συστήνεται άπαξ/για συγκεκριμένο σκοπό. v. αποζημίωση Δεν ορίζεται αποζημίωση. 25

27 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 9. Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Ανελκυστήρων i. νομοθεσία Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. Φ9.2/29362/1957 (ΦΕΚ 1797/Β/ ): «Αντικατάσταση της υπ αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ 291/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι Διατάξεις της υπ αριθ. Φ9.2/οικ /1308 (ΦΕΚ 815/B/ ) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την Εγκατάσταση, Λειτουργία και Ασφάλεια των Ανελκυστήρων» (άρθρο 11). Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ (ΦΕΚ 2604/Β/ Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 424/Β/ ): «Συμπλήρωση Διατάξεων σχετικά με την Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Ασφάλεια των Ανελκυστήρων» (άρθρο 11). ii. ρόλος - σκοποί Το Κλιμάκιο ενεργοποιείται στην περίπτωση του ατυχήματος σε ανελκυστήρα, στις περιπτώσεις που δεν έχει συνταχθεί Έκθεση Ελέγχου από το Κλιμάκιο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου εντός 48 ωρών από το ατύχημα. Ρόλος του είναι η διενέργεια ελέγχου και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης αυτοψίας, σε διάστημα δεκαπέντε ημερών. Το Κλιμάκιο ενημερώνεται άμεσα περί του ατυχήματος από τους εμπλεκόμενους με αυτό, τους σχετιζόμενους με τον ανελκυστήρα και από τον υπεύθυνο συντηρητή. Συντάσσεται έκθεση Πραγματογνωμοσύνης, η οποία διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Δήμου. Στην έκθεση αυτή, το Κλιμάκιο Ελέγχου προβαίνει στον καταλογισμό ευθυνών, προτείνει επιβολή κυρώσεων που μπορεί να είναι και η διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα για διαπιστωθείσες παραβάσεις οφειλόμενες σε μη τήρηση των προβλεπόμενων απαιτήσεων. iii. συγκρότηση Τετραμελές Κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από: α. έναν αρμόδιο υπάλληλο για ανελκυστήρες της οικείας Διεύθυνσης Ανάπτυξης, β. έναν εμπειρογνώμονα σε θέματα ανελκυστήρων από το Τεχνικό Επιμελητήριο, γ. έναν επιθεωρητή από τους αναγνωρισμένους Φορείς Ελέγχου ανελκυστήρων που ορίζεται από το ΕΣΥΔ, και δ. έναν εκπρόσωπο του επαγγελματικού κλάδου των εγκαταστατών. iv. θητεία Ετήσια. Συγκροτείται εντός του μήνα Ιανουαρίου κάθε έτους από τον οικείο Δήμαρχο. v. αποζημίωση Δεν ορίζεται αποζημίωση. 26

28 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 10. Επιτροπή του άρθρου 09, Ν. 2190/1920 i. νομοθεσία Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144/Α/ ): «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (άρθρο 09), όπως κωδικοποιήθηκε - τροποποιήθηκε από: Β.Δ. 174/1963 (ΦΕΚ 37/Α/ , άρθρο 09), Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ 191/Α/ , άρθρο 09) Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ 236/Α/ , άρθρο 02, παρ. 04), Ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204/A/ , άρθρο 06), Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/ , άρθρο 02, παρ. 01) ii. ρόλος - σκοποί Η γνωμοδότηση για την εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος, κατά τη σύσταση, καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου κάθε Ανώνυμης Εταιρείας. iii. συγκρότηση Τριμελής Επιτροπή εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από: α. έναν ή δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, Τομέας Εμπορίου ή της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πτυχιούχους Ανώτατης Σχολής, με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή β. έναν ή δύο ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή ορκωτούς εκτιμητές και γ. έναν εμπειρογνώμονα, εκπρόσωπο του αρμόδιου Επιμελητηρίου. Τα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε εξάρτηση από την εταιρεία. iv. θητεία Άπαξ και για συγκεκριμένο έργο. v. αποζημίωση Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθορίζονται τα οδοιπορικά έξοδα και η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, που καταβάλλονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους μετά το πέρας της εκτίμησης. 27

29 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 11. Επιτροπή του άρθρου 41, Ν. 1249/1982 (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων) i. νομοθεσία Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/ ): «Διαρρυθμίσεις στην Άμεση και Έμμεση Φορολογία, Μισθολογικά Θέματα και Άλλες Διατάξεις» (άρθρο 41) ii. ρόλος - σκοποί Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών, τιμών και συντελεστών που, κατά την άποψη της Επιτροπής, αποδίδουν τις αξίες των ακινήτων σε περιοχές της αρμοδιότητάς της, οι οποίες πρόκειται να ενταχθούν ή έχουν ήδη ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. iii. συγκρότηση Οι Επιτροπές του αρθ. 41 του N. 1249/82, συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και αποτελούνται από Οικονομικούς υπαλλήλους, Μηχανικούς του YΠEXΩΔE, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. iv. θητεία Άπαξ και για συγκεκριμένο έργο. v. αποζημίωση Στα μέλη των Επιτροπών που δεν είναι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι καταβάλλεται αποζημίωση η οποία καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών. 28

30 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 12. Επιτροπή του αρθ. 70, Ν. 2238/1994 i. νομοθεσία Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/ ): «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (άρθρο 70). ii. ρόλος - σκοποί Η διοικητική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του υπόχρεου σε φόρο και του αρμόδιου προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., στην περίπτωση που αμφισβητείται το εκδοθέν φύλλο ελέγχου προσδιορισμού του φόρου και ειδικά, όταν στο φύλλο ελέγχου περιλαμβάνονται και εισοδήματα προερχόμενα από γεωργικές ή εμπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος ή μόνο τέτοια εισοδήματα, προερχόμενα αποκλειστικά από άσκηση επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία της τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.: α. υποχρεωτικά λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων, ή β. υποχρεωτικά λόγω νομικής μορφής, ή γ. προαιρετικά, εφόσον το ύψος των ακαθάριστων εσόδων υπερβαίνει το 50% των ακαθάριστων εσόδων που απαιτούνται για την υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και στοιχείων της τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. iii. συγκρότηση Η Επιτροπή αποτελείται από τον αρμόδιο επιθεωρητή, τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας της κρινόμενης υπόθεσης, από εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή του Βιοτεχνικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή του εμπορικού ή επαγγελματικού συλλόγου της περιοχής, στην οποία εδρεύει η αρμόδια Δ.Ο.Υ.. iv. θητεία Η θητεία των εκπροσώπων των φορέων που μετέχουν στην Επιτροπή του αρθ. 70, Ν. 2238/1994 είναι διετής και αρχίζει από την ημερομηνία που αυτοί ορίστηκαν ως εκπρόσωποι. v. αποζημίωση Στα μέλη της Επιτροπής που ορίζονται, σύμφωνα με το αρθ. 70 του Ν. 2238/1994, αρμόδια να εξετάζουν με δικαίωμα ψήφου το αίτημα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς καθώς και στον υπάλληλο που ορίζεται για την τήρηση των πρακτικών, καταβάλλεται, για κάθε συνεδρίαση στην οποία παρέστησαν, αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 29

31 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. vi. άλλες παρατηρήσεις Οι εκπρόσωποι των φορέων που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να δώσουν ενώπιον του αρμόδιου επιθεωρητή της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου, συντασσόμενης σχετικής πράξης. Η εξέταση του αιτήματος για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς δεν κωλύεται αν απουσιάζει ένα από τα τρία μέλη της Επιτροπής. Αν συμπέσουν οι απόψεις του υπόχρεου και δύο τουλάχιστον από τα μέλη της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς, συντάσσεται και υπογράφεται, από όλα τα μέρη που μετείχαν στη διαδικασία, πράξη επίλυσης της διαφοράς, με την αναγραφή της γνώμης τυχόν μειοψηφήσαντος μέλους της Επιτροπής. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, για τη λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του αρθ. 70 του Ν. 2238/1994. Η εκπροσώπηση του Τ.Ε.Ε. στην Επιτροπή αυτή δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ωστόσο, το Τ.Ε.Ε.-Α.Μ. έχει ορίσει εκπροσώπους στη συγκεκριμένη Επιτροπή, μετά από αίτημα της Α Δ.Ο.Υ. Καβάλας. 30

32 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 13. Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή του αρθ. 07, παρ. 15, Ν. 3299/2004 i. νομοθεσία Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/ ): «Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη της Χώρας και Άλλες Διατάξεις» (άρθρο 08). Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης υπ αριθ. 5646/ (ΦΕΚ 941/Β/ Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 999/Β/ ): «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με την περίπτωση δ της παρ. 19 του αρθ. 08 του Ν. 2601/98 και Καθορισμός της Διαδικασίας Λειτουργίας της». Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ): «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (άρθρο 07). Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης υπ αριθμ. 1040/ (ΦΕΚ 308/Β/ ): «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5646/ Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με την περίπτωση δ της παρ. 19 του αρθ. 08 του Ν. 2601/98 και Καθορισμός της Διαδικασίας Λειτουργίας της»». Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/ ): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» (άρθρο 04). Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/ ): «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (άρθρο 16). Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης υπ αριθμ. 98/ (ΦΕΚ 1782/Β/ ): «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 07 παρ. 15 περ. γ του Ν. 3299/2004 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης». Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης υπ αριθμ /1537/ (ΦΕΚ 1611/Β/ ): «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 98/ (ΦΕΚ 1782/Β/ ) απόφασης Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης περί Σύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 07 παρ. 15 περ. γ του Ν.3299/2004 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης». Υ.Α (ΦΕΚ 592/ΥΟΔΔ/ ): «Καθορισμός Αποζημιώσεων των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των Περιφερειών της χώρας και των μελών των Οργάνων 31

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας - Τοπικό Τμήμα Κέρκυρας (ver.1.01, 03/2013) http://www.spmkerkyras.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις

Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΗ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προσοχή: Κάθε μέριμνα έχει ληφθεί προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν κείμενο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς. Σε καμία περίπτωση όμως, η εταιρεία Invest in Greece, δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Οργανισμός Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν 2081/1992/Α-154 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΛΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας,

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστημα Προμηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 2742/ΦΕΚ 207/Α /07.10.1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών 1. Η οργάνωση και λειτουργία των υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

2. Έδρα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης.

2. Έδρα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Έδρα Τίτλος του Επιμελητηρίου 1. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι Ν.Π.Δ.Δ. και έχει διακριτικό τίτλο "ΓΕΩΤ.Ε.Ε.". Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτού του τίτλου ως εταιρικής επωνυμίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΕΠΙ ΣΗ ΑΡΦΗ 1.Η ανάγκη για την θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την έκδοση αδειών δόμησης, τον αδιάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Το άρθρο 35 του Ν. 3982/2011 (Α 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα