Εισαγωγή Σκοπός της Ομάδας Εργασίας Κεφάλαιο Α Εκπροσωπήσεις του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ Κεφάλαιο Β Προτάσεις Κριτήρια Ορισμού Εκπροσώπων...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή Σκοπός της Ομάδας Εργασίας... 04. Κεφάλαιο Α Εκπροσωπήσεις του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ... 07. Κεφάλαιο Β Προτάσεις Κριτήρια Ορισμού Εκπροσώπων..."

Transcript

1

2 Τ Ε Ε -Τ Α Καβάλ α-φε βρουάρι ος2013 Μ

3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Σκοπός της Ομάδας Εργασίας Κεφάλαιο Α Εκπροσωπήσεις του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ Α.1. Κατάλογος Εκπροσωπήσεων Τ.Ε.Ε.-Α.Μ Α.2. Εκπροσωπήσεις του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ._Κατηγοριοποίηση Κεφάλαιο Β Προτάσεις Κριτήρια Ορισμού Εκπροσώπων Β.1. Γενικές Κατευθύνσεις Β.2. Κριτήρια Επιλογής ανά Εκπροσώπηση Β.3. Γενικές Παρατηρήσεις Παράρτημα 01 Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παράρτημα 02 Νομικό Πλαίσιο Εκπροσωπήσεων Ευρετήριο Νομικό Πλαίσιο ανά Εκπροσώπηση Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, «ΣΑ» Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, «ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.» Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Επιτροπές Διαγωνισμών Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ε.Τ.Α.Α Τεχνικό Συμβούλιο ΤΕΙ Μικτή Επιτροπή Ελέγχου σε Οικοδομές και Εργοταξιακά Έργα Επιτροπή Ελέγχου Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Ανελκυστήρων Επιτροπή του αρθ. 09, Ν. 2190/ Επιτροπή του αρθ. 41, Ν. 1249/1982 (Αντικειμενικός Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας ακινήτων)

4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12. Επιτροπή του αρθ. 70, Ν. 2238/ Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή του αρθ. 07, παρ. 15, Ν. 3299/ Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Π.Δ. 30/ Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Επιτροπή του αρθ. 03, παρ. 01, Ν. 2971/2001, «Περί Καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας» Εκπρόσωποι για την Ανασυγκρότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας Ορισμός Μελών Δ.Σ. Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Πραγματογνωμοσύνες Μόνιμες Επιτροπές, «ΜΕ» Ομάδες Εργασίας, «ΟΕ» Επιτροπές Εξετάσεων Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών

5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εκπροσώπηση του Τ.Ε.Ε. σε Συμβούλια, Επιτροπές, Οργανισμούς αποτελεί βασικό στοιχείο του ρόλου του, όπως αυτός θεσμοθετήθηκε από την Πολιτεία και όπως κατακτήθηκε στην πράξη. Αποτελεί έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της δραστηριότητάς του, καθώς αντικατοπτρίζει την εικόνα του προς τον Τεχνικό χώρο και την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Διαρκής στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της εκπροσώπησης του Τ.Ε.Ε. με δυναμική παρουσία, ρόλο και τεκμηριωμένη άποψη. Μέριμνα του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ. είναι ο θεσμός των Εκπροσωπήσεων να λειτουργεί συλλογικά και όχι με βάση προσωπικούς στόχους και επιδιώξεις, στην κατεύθυνση ενός συστήματος που θέτει δικλείδες διασφάλισης και στήριξης του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ. αλλά και των εκπροσώπων του. Με βάση τα παραπάνω το Τ.Ε.Ε.-Α.Μ. δίνει μεγάλη σημασία στο Θεσμό τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, απαιτείται σωστή οργάνωση της διαδικασίας ορισμού των εκπροσώπων, της παρακολούθησής τους, της τακτικής ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφορίας με το Τμήμα, με αξιοποίηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας. Για το σκοπό αυτό, με απόφαση της Δ.Ε, στη συνεδρίαση της , συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με θέμα Καθορισμός Κριτηρίων Εκπροσωπήσεων των Μελών του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ., σε Συμβούλια και Επιτροπές, αποτελούμενη από τους: - Γουναροπούλου Φωφώ, Αρχιτέκτονα Μηχανικό - Κασνή Ελένη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό - Κιρτάζογλου Σοφία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό - Λαζαρίδη Σωτήρη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό - Παλαιολόγου Σοφία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό - Τσανάκα Αλεξάνδρα, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό 04

6 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της Ομάδας Εργασίας είναι η δημιουργία ενός «Εγχειριδίου», το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες, τις σχετικές με τις εκπροσωπήσεις και θα είναι διαθέσιμο σε κάθε εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ.. Επιπλέον, η συγκεκριμένη Ομάδα Εργασίας στοχεύει στον ορισμό εκείνων των βασικών και ειδικών κριτηρίων έτσι ώστε να διασφαλίζονται: - Η διαφάνεια. - Η αξιοκρατία. - Η αξιοποίηση των ειδικών γνώσεων και της εμπειρίας των συναδέλφων. - Η αξιοπιστία. - Η συνέπεια. - Η αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων. - Η ουσιαστική συμβολή του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ. στη διεκπεραίωση των στόχων και των επιδιώξεων των θεσμοθετημένων Επιτροπών, Συμβουλίων, κ.λπ., λαμβάνοντας υπόψη και την πολιτική έκφραση και τις αρχές του. Για την ολοκλήρωση της εργασίας η ομάδα εξέτασε και έλαβε υπόψη: Τον πλήρη κατάλογο των θεσμοθετημένων Συμβουλίων και Επιτροπών στα οποία εκπροσωπείται το Τ.Ε.Ε.-Α.Μ.. Τις διαδικασίες επιλογής εκπροσώπων των άλλων τμημάτων του Τ.Ε.Ε.. Τα κριτήρια και τους «συντελεστές βαρύτητας» για την επιλογή των καταλληλότερων συναδέλφων σε κάθε εκπροσώπηση. Τα κίνητρα για την ενεργό συμμετοχή όλων των συναδέλφων, ιδιαίτερα των νέων, αλλά και των πιο καταξιωμένων επαγγελματικά και επιστημονικά. Τις διαδικασίες διαφάνειας που θα πρέπει να ακολουθεί το Τμήμα σε σχέση με τα θέματα εκπροσώπησης ώστε να ενισχύεται η αξιοπιστία και η εικόνα του. Τις διαδικασίες απολογισμού και εκ των υστέρων αξιολόγησης που θα πρέπει να τηρούνται σχετικά με τις εκπροσωπήσεις. Τις αρχές και τη δεοντολογική προσέγγιση της εκπροσώπησης. Οποιοδήποτε άλλο σχετικό, με τις εκπροσωπήσεις, θέμα έκρινε η ομάδα ότι ήταν αναγκαίο να μελετηθεί. 05

7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Ομάδα Εργασίας θεωρεί ότι η επιλογή των εκπροσώπων θα πρέπει να γίνεται, με τα παρακάτω βασικά κριτήρια, από πίνακα μελών του τμήματος που: Εκδήλωσαν ενδιαφέρον μετά από σχετική πρόσκληση του Τμήματος, Προτάθηκαν από μέλη της Δ.Ε. και είναι συνάδελφοι που: Έχει καταγραφεί η καλή συνεργασία και η εμπειρία τους με τη συμμετοχή τους σε προηγούμενη εκπροσώπηση. Είναι μέλη με καταξιωμένη προσφορά στο Τ.Ε.Ε. και τους κλαδικούς Συλλόγους. Εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή τους στις εργασίες των Μόνιμων Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας. Οι εκπρόσωποι θα ορίζονται από τον παραπάνω πίνακα μελών του Τμήματος συνεκτιμώντας τα εξής βασικά κριτήρια: Ανταπόκριση με συνέπεια σε προηγούμενες ανάλογες συμμετοχές. Αντιστοίχηση των προσόντων με το είδος της εκπροσώπησης. Γνώση του αντικειμένου. Εναλλαγή προσώπων. Κανένα προσωπικό, επαγγελματικό ενδιαφέρον ή υπαλληλική σχέση με το αντικείμενο. Αποφυγή ορισμού του ίδιου συναδέλφου σε πολλές εκπροσωπήσεις. 06

8 Α. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. - Α.Μ.

9 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. Α.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ε. - Α.Μ. Τα Συμβούλια και οι Επιτροπές στα οποία, κατά τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας, το Τ.Ε.Ε.- Α.Μ. εκπροσωπούνταν, είναι τα παρακάτω: 1. Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, «ΣΑ» 2. Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων, «ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.» 3. Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 4. Επιτροπές Διαγωνισμών 5. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ε.Τ.Α.Α. 6. Τεχνικό Συμβούλιο ΤΕΙ 7. Μικτή Επιτροπή Ελέγχου σε Οικοδομές και Εργοταξιακά Έργα 8. Επιτροπή Ελέγχου Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών 9. Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Ανελκυστήρων 10.Επιτροπή του αρθ. 09, Ν. 2190/ Επιτροπή του αρθ. 41, Ν. 1249/1982 (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων) 12.Επιτροπή του αρθ. 70, Ν. 2238/ Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή του αρθ. 07, παρ. 15 του Ν. 3299/ Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Π.Δ. 30/ Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης 16.Επιτροπή του αρθ. 03, Ν. 2971/2001 «Περί Καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας» 17.Εκπρόσωποι για την Ανασυγκρότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας 18.Ορισμός Μελών Δ.Σ. Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων 19.Πραγματογνωμοσύνες 20.Μόνιμες Επιτροπές 21.Ομάδες Εργασίας 22.Επιτροπές Εξετάσεων Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών και Συντακτική Επιτροπή Ενημερωτικού Δελτίου Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Επιτροπή Σχεδίου Πόλης 08

10 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. Στα πλαίσια του έργου της ομάδας, αναζητήθηκαν οι νομοθετικές διατάξεις από τις οποίες καθορίζεται ο ρόλος και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας των Συμβουλίων και των Επιτροπών στα οποία το Τ.Ε.Ε. εκπροσωπείται. Τα σχετικά αποσπάσματα, για τα Συμβούλια και τις Επιτροπές η λειτουργία των οποίων είναι νομοθετικά καθορισμένη, παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα 02 του παρόντος τεύχους. Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται συνοπτικά οι διατάξεις που σχετίζονται με την κάθε εκπροσώπηση. Επιπλέον, αναλύονται οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τους παραπάνω Νόμους, τα Διατάγματα και τις Υπουργικές Αποφάσεις, ανά εκπροσώπηση και ανά κατηγορία (ρόλος, συγκρότηση, θητεία, αποζημίωση), καθώς, από τη γνώση και την κριτική θεώρηση της νομοθεσίας, γίνονται αντιληπτές οι ελλείψεις που πιθανά υπάρχουν και εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τα (επιπλέον) κριτήρια που πρέπει να οριστούν για τη βελτίωση της εκπροσώπησης του Τ.Ε.Ε. στις διάφορες Επιτροπές. 09

11 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 1. Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, «Σ.Α.» i. νομοθεσία Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/ ): «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (άρθρα 20-29) Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής αντικατέστησαν το 2011 τις ΕΠΑΕ, των οποίων η συγκρότηση, η λειτουργία, κ.λπ. καθορίζονται από τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις: Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/ ): «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (άρθρα 03-04). ΚΥΑ 31252/1530 (ΦΕΚ 482/Δ/ ): «Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ)». Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-99): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (άρθρα 13-15). Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/ ): «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985, «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (άρθρα 03-04). Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/ ): «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και Ρυθμίσεις Άλλων Θεμάτων Αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (άρθρο 08). Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ): «Μισθολογικές Ρυθμίσεις Λειτουργών και Υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Μόνιμων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες Συναφείς Διατάξεις» (άρθρο 17). ii. ρόλος - σκοποί Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι αρμόδια για τη γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή γήπεδα, που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και σε ιερούς ναούς, ιερές μονές, παρεκκλήσια και ειδικά κτίρια. β. Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή χώρους, που έχουν κηρυχθεί διατηρητέοι ή κατά την κρίση της Υπηρεσίας Δόμησης, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας μπορούν να χαρακτηρισθούν διατηρητέοι, καθώς και σε κτίρια ή γήπεδα που είναι σε επαφή με κτίριο ή χώρο που έχει κηρυχτεί διατηρητέο. γ. Για κάθε οικοδομική εργασία, που παραπέμπεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. δ. Για κατασκευαστικά έργα διαμορφώσεων κοινόχρηστων ή αδόμητων χώρων, εκτός από τις περιπτώσεις που διενεργήθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. 10

12 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. ε. Για αρχιτεκτονικές μελέτες που διαφοροποιούνται από τα μορφολογικά στοιχεία και την τυπολογία που επιβάλλεται με ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί ανά περιοχή. στ. Για όλες τις περιπτώσεις αδειών κατεδάφισης κτιρίων που ανεγέρθηκαν προ του έτους iii. συγκρότηση Τα «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής» είναι 4μελή, και αποτελούνται από: α. Έναν Αρχιτέκτονα, υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως Πρόεδρο του ΣΑ, με τον αναπληρωτή του. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία πλήρωσης της παραπάνω θέσης, μπορεί να ορισθεί Πρόεδρος του ΣΑ Αρχιτέκτονας υπάλληλος της Περιφέρειας ή άλλου κρατικού φορέα. β. Έναν Αρχιτέκτονα μέλος ΔΕΠ ή υπάλληλο των Υπουργείων Π.Ε.Κ.Α. ή Πολιτισμού και Τουρισμού με αρμοδιότητα νεωτέρων μνημείων ή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου ή της Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του. γ. Δύο Αρχιτέκτονες ιδιώτες μελετητές, με τους αναπληρωτές τους. Οι ιδιώτες Αρχιτέκτονες επιλέγονται με κλήρωση από μητρώα που τηρούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συντάσσονται με τη γνώμη του Τ.Ε.Ε. και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ). iv. θητεία Η θητεία των μελών των ΣΑ είναι 2ετής. Μετά τη λήξη της θητείας δεν επιτρέπεται ο ορισμός των ίδιων προσώπων ως μελών του ΣΑ, εκτός αν παρεμβληθεί διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών. Σε περίπτωση που με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υποψήφιων μελών με τα προβλεπόμενα προσόντα, μπορεί να ανανεώνεται η θητεία δύο μελών. v. αποζημίωση Δεν ορίζεται αποζημίωση. 11

13 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 2. Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων, «ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.» i. νομοθεσία Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/ ): «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» Τα Συ.Πο.Θ.Α. αντικατέστησαν το 2011 τα Σ.Χ.Ο.Π., των οποίων η συγκρότηση, η λειτουργία, κ.λπ. καθορίζονται από τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις: Π.Δ. 910/1977 (ΦΕΚ 305/Α/ ): «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων» (άρθρο 146). Κ.Υ.Α /1151 (ΦΕΚ 767/Β/ ): «Κωδικοποίηση - Τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος σε ενιαίο κείμενο» (άρθρο 04), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 69/2000 (ΦΕΚ 60/Α/00). Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ): «Μισθολογικές Ρυθμίσεις Λειτουργών και Υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Μόνιμων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες Συναφείς Διατάξεις» (άρθρο 17). ii. ρόλος - σκοποί Τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων έχουν τις εξής αρμοδιότητες: α. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης. β. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των Υ.ΔΟΜ., που εκδίδονται κατ εφαρμογή του παρόντος και της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων. γ. Ασκούν τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του αρθ. 04 της υπ αριθμ /1151/1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Θέματα μείζονος σημασίας μπορεί να παραπέμπονται στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του αρθ. 36, Ν 4030/2011. iii. συγκρότηση Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) είναι 5μελές και αποτελείται από: α. Πρόεδρο, τον πάρεδρο του γραφείου του ΝΣΚ στην έδρα της περιφερειακής ενότητας του Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του και, αν δεν υπάρχει πάρεδρος, από δικαστικό αντιπρόσωπο. Αν δεν υπάρχει γραφείο του ΝΣΚ στην έδρα του Συμβουλίου τα 12

14 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. παραπάνω μέλη ορίζονται από το γραφείο του ΝΣΚ της πλησιέστερης περιφερειακής ενότητας ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του. β. Αντιπρόεδρο, Μηχανικό προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης Διοίκησης ή αν δεν υπάρχει, της οικείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας ή, αν δεν υπάρχει, προϊστάμενο τμήματος της Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του. γ. Μηχανικό, υπάλληλο με βαθμό Α, της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας ή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλο τμήματος της Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του. δ. Μηχανικό, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε., με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, με τον αναπληρωτή του. Οι εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. επιλέγονται από καταλόγους που υποβάλλει το Τ.Ε.Ε. μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. ε. Μηχανικό, εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, με τον αναπληρωτή του. Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται υπάλληλος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της Περιφέρειας. iv. θητεία Δεν ορίζεται θητεία. v. αποζημίωση Δεν ορίζεται αποζημίωση. 13

15 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 3. Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων i. νομοθεσία Π.Δ. 910/1977 (ΦΕΚ 305/Α/ ): «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων» (άρθρα ). Π.Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145/Α/ ): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Δ.) και των Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεών τους» (άρθρο 04). Π.Δ. 131/1998 (ΦΕΚ 105/Α/ Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-276/Α/ ): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών». ii. ρόλος σκοποί Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδοτεί σε κάθε θέμα που ανάγεται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας και για το οποίο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου, καθώς και σε θέματα που παραπέμπονται για γνωμοδότηση από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί επίσης σε θέματα παράτασης ολικής προθεσμίας εκτέλεσης δημοσίων έργων διανομαρχιακού επιπέδου αρμοδιότητας των Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 03 του αρθ. 04 του Ν. 889/1979 και του αρθ. 11 του Π.Δ. 724/1979 και αφορούν έργα που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1266/1972 καθώς και στις περιπτώσεις που η παραπομπή κριθεί σκόπιμη από την προϊσταμένη αρχή για τα έργα που εκτελούνται σύμφωνα με το Ν. 1418/1984. iii. συγκρότηση Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων συγκροτείται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτού. Η σύνθεση του Συμβουλίου είναι η ακόλουθη: α-γ. Τρεις τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α' που υπηρετούν στις Διευθύνσεις της Περιφέρειας, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου. δ. Ο Προϊστάμενος του Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) της οικείας Περιφέρειας ή των Γραφείων Ν.Σ.Κ. στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μακεδονίας Θράκης για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, τον οποίο αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους που υπηρετεί στο Γραφείο. 14

16 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. ε. Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε., από τα μέλη που είναι εγκατεστημένα στην έδρα των Περιφερειών και τα οποία δεν στελεχώνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων έργων. στ. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης για το θέμα που συζητείται κάθε φορά, που είναι και ο εισηγητής του θέματος και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον Προϊστάμενο του Τμήματος στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το συζητούμενο κατά περίπτωση θέμα. ζ. Ένας εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την περιοχή αρμοδιότητας των Περιφερειών που ορίζεται από τη Διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του. Στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα προμελέτης ή μελέτης μετέχει στο Συμβούλιο και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του. Εάν στην Περιφέρεια λειτουργεί Πολυτεχνική Σχολή ή αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι., πέρα των ανωτέρω μελών συμμετέχει στο Συμβούλιο στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα προμελέτης ή μελέτης και ένας καθηγητής της Σχολής ή του Τμήματος που έχει ειδικότητα συναφή με το θέμα που συζητείται και που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την οικεία Σχολή ή Τμήμα. Στις περιπτώσεις που συζητούνται στο Συμβούλιο θέματα παράτασης προθεσμιών ή θέματα που ρυθμίζονται στις διατάξεις του αρθ. 04 του Ν. 2576/1998 (Α' 25) συμμετέχει σ' αυτό και, κατά την παρ. 10 του αρθ. 11 του Π.Δ. 724/1979, ορίζεται μέλος εργοληπτών δημοσίων έργων που προτείνεται από τις πανελλήνιες επαγγελματικές οργανώσεις τους, ενώ τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο Προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας που είναι αρμόδια για το έργο στο οποίο σημειώθηκαν καθυστερήσεις. iv. θητεία Η θητεία των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ορίζεται διετής. v. αποζημίωση Δεν ορίζεται αποζημίωση. vi. άλλες παρατηρήσεις Κατά τα λοιπά οι αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και τα θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται ανάλογα, από τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 15

17 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 4. Επιτροπές Διαγωνισμών i. νομοθεσία Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/ ): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και Άλλες Διατάξεις» (άρθρα 13-15). Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/ ): «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Εκπόνησης Μελετών κ Παροχής Συναφών Υπηρεσιών και άλλες Διατάξεις» (άρθρα 06, 21). Ν. 3369/2008 (ΦΕΚ 116/Α/ ): «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (άρθρα 06, 21). ii. ρόλος - σκοποί α. Η διεξαγωγή των διαγωνισμών για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών δημόσιων έργων σύμφωνα με το Ν. 3316/2005. β. Η διεξαγωγή των ανάδειξης αναδόχου για την κατασκευή δημόσιων έργων, σύμφωνα με το Ν. 3369/2008. iii. συγκρότηση α. Ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Εκπόνησης Μελετών Δημόσιων Έργων Η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί με απόφασή της Επιτροπή Διαγωνισμού, που αποτελείται από τρία μέλη. Δύο από τα μέλη είναι υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους, που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της, υπό ανάθεση, σύμβασης και υπηρετούν είτε στην αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης, είτε και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του. Κατ' εξαίρεση η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να συγκροτείται από πέντε μέλη, αν κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής η, προς ανάθεση, σύμβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία. Τέσσερα από τα μέλη είναι υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους και με εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, που ανήκουν είτε στην αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης είτε και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τ.Ε.Ε., με τον αναπληρωτή του, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, επιλέγεται από την αναθέτουσα Αρχή πρόσωπο - μέλος του Τ.Ε.Ε. β. Ανάδειξη Αναδόχου για την Κατασκευή Δημόσιων Έργων Στα έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. ( ,00), χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και 16

18 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη, που ορίζονται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται ως πρόεδρος. Για την Επιτροπή ορίζεται και αριθμός αναπληρωματικών μελών που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Τα μέλη της Επιτροπής διαγωνισμού μπορεί να ορίζονται για τη διενέργεια περισσότερων διαγωνισμών. Στα έργα συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου του ανώτατου ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. ( ,00), η Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελείται από: α. Τέσσερις τεχνικούς υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα, που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτουν οι υπηρεσίες για την αξιολόγηση δημοπρατούμενου τεχνικού έργου. Αν το έργο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από φορέα άλλον από το φορέα κατασκευής, το ένα από αυτά τα μέλη προέρχεται από το φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. β. Έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του. γ. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του Τ.Ε.Ε.. Όταν πρόκειται για έργα εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου ο εκπρόσωπος ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.. δ. Έναν εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τους υποδεικνυόμενους από τις πανελλήνιες σχετικές οργανώσεις. Σε περίπτωση που υπάρχουν εργοληπτικές οργανώσεις που καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό αντιπροσωπευτικότητας τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας, ο πιο πάνω εκπρόσωπος υποδεικνύεται από τις οργανώσεις αυτές όταν πρόκειται για έργα τέτοιου επιπέδου. Κατ εξαίρεση η προϊσταμένη αρχή, για έργα που παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα, μπορεί να εφαρμόσει τις διατάξεις για έργα συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου του ανώτατου ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., έστω και αν τα έργα αυτά έχουν προϋπολογισμό μικρότερο από το όριο αυτό. Οι Επιτροπές Διαγωνισμού που περιγράφονται παραπάνω, συγκροτούνται από την προϊσταμένη αρχή του φορέα κατασκευής του έργου. Από τα μέλη της περίπτωσης α ορίζεται ο πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Στην Επιτροπή ορίζεται και αριθμός αναπληρωματικών μελών της περίπτωσης α, που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά αυτά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Το έργο της Επιτροπής διεξάγεται με επιμέλεια του προέδρου. Οι φορείς κατασκευής που συστηματικά δημοπρατούν έργα μπορεί να συγκροτούν σε ετήσια βάση Επιτροπές Διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή διαδικασίες δημοπρασιών που άρχισαν μέσα στο έτος συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ίδια Επιτροπή και μετά 17

19 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. τη λήξη του έτους. Η ύπαρξη Επιτροπών σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού συγκεκριμένου έργου ή έργων. Για τα έργα όλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας μπορεί η Επιτροπή σε ετήσια βάση να συγκροτείται ενιαία. Στις Επιτροπές ετήσιας βάσης, το μέλος που εκπροσωπεί το φορέα χρησιμοποίησης του έργου, μπορεί να ορίζεται από την αρχή ή σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αντίστοιχο προσδιορισμό και του μέλους αντί του οποίου συμμετέχει στην Επιτροπή. Οι φορείς του δημόσιου που δεν εκτελούν συστηματικά έργα έχουν τη δυνατότητα να μη συστήσουν ιδιαίτερη Επιτροπή Διαγωνισμού αλλά να απευθύνονται σε Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί σε αντίστοιχο επίπεδο από τη Γ.Γ.Δ.Ε. ή την Περιφέρεια. Οι αποφάσεις συγκρότησης των Επιτροπών Διαγωνισμού κοινοποιούνται στα διοριζόμενα μέλη και τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες. Ανακοινώνονται με τοιχοκόλληση στο κατάστημα της υπηρεσίας που την εκδίδει και δεν απαιτείται άλλος τύπος δημοσιότητας. _ Για τις προσφορές που υποβάλλονται με: προσφορά που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα για το έργο, ολόκληρο ή κατά τμήματα. Αξιολογείται πρώτα η ποιότητα της προσφοράς (μελέτη) και κατόπιν εξετάζεται η οικονομική προσφορά, προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων του εργοδότη με το σύστημα της αντιπαροχής ποσοστών εξ αδιαιρέτου και αντιστοίχων διηρημένων ιδιοκτησιών, προσφορά που περιλαμβάνει τη μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση με αντάλλαγμα τη λειτουργία ή εκμετάλλευση του έργου ή άλλα τυχόν ανταλλάγματα έναντι της κατασκευής του έργου, και για την περίπτωση ειδικών ή μεγάλων έργων, οι Επιτροπές Διαγωνισμού συμπληρώνονται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής και με άλλα μέλη που έχουν την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση και που δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τέσσερα. Η επεξεργασία των στοιχείων για την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να ανατεθεί με την απόφαση αυτή σε Κλιμάκιο της όλης Επιτροπής. Με την απόφαση καθορίζονται και τα μέλη του Κλιμακίου. iv. θητεία α. Ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Εκπόνησης Μελετών Δημόσιων Έργων Μη θεσμικά ρυθμιζόμενη από νομοθετική διάταξη, ορίζεται προαιρετικά από το αντίστοιχο περιφερειακό τμήμα Τ.Ε.Ε.. β. Ανάδειξη Αναδόχου για την Κατασκευή Δημόσιων Έργων Ετήσια. Συγκεκριμένα, στη νομοθεσία αναφέρεται ότι για τα μέλη των περιπτώσεων β, γ και δ αποστέλλονται από τους αντίστοιχους φορείς (ανάμεσα στους οποίους είναι και το Τ.Ε.Ε.) ετήσιοι πίνακες εκπροσώπων, από τους οποίους ορίζονται τα αντίστοιχα μέλη των 18

20 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. Επιτροπών. Αν η αρμόδια αρχή δε λάβει τους πίνακες αυτούς μέσα σε είκοσι ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, μέχρις ότου της περιέλθουν σχετικοί πίνακες, ορίζει τα αντίστοιχα μέλη των Επιτροπών Διαγωνισμού από πρόσωπα που έχουν την αντίστοιχη ιδιότητα για να υποδειχθούν. Οι πίνακες μπορεί να συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από το φορέα που υποδεικνύει τα μέλη. v. αποζημίωση α. Ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Εκπόνησης Μελετών Δημόσιων Έργων Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι αμοιβές των μελών των Επιτροπών Διαγωνισμού και του γραμματέα αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. β. Ανάδειξη Αναδόχου για την Κατασκευή Δημόσιων Έργων Μη θεσμικά ρυθμιζόμενη από νομοθετική διάταξη. vi. άλλες παρατηρήσεις Για τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αποφάσεις των Επιτροπών Διαγωνισμού ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 _ ΦΕΚ 45/Α/ , άρθρα 13-15). 19

21 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 5. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε Ε.Τ.Α.Α i. νομοθεσία Α.Ν. 2326/1940 (ΦΕΚ 145/Α/ ): «Περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» (άρθρα 03-05). Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/ ): «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (άρθρο 29). Κ.Υ.Α. 2/39410/0022 (ΦΕΚ 326/ΥΟΔΔ/ ): «Καθορισμός Μηνιαίας Αποζημίωσης Προέδρων, Κυβερνητικών Επιτρόπων, Μελών, Εισηγητών και Γραμματέων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών Αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». Κ.Υ.Α. 2/11105/0022 (ΦΕΚ 127/ΥΟΔΔ/ ): «Καθορισμός Μηνιαίας Αποζημίωσης Προέδρων, Κυβερνητικών Επιτρόπων, Μελών, Εισηγητών και Γραμματέων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών Αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». ii. ρόλος - σκοποί Οι αρμοδιότητες των Διοικουσών Επιτροπών του ΕΤΑΑ είναι οι εξής: α. Η εξέταση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων των οργάνων του Ενιαίου Ταμείου για θέματα ασφάλισης και παροχών. β. Η συνδρομή προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της πολιτικής δράσης και τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου. γ. Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών των επί μέρους Τομέων. δ. Η εισήγηση και η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας των Τομέων και την αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά τα έσοδα και τις παροχές των Τομέων που εποπτεύουν. ε. Η επεξεργασία και η εισήγηση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τροποποίηση των διατάξεων των καταστατικών των επί μέρους Τομέων. στ. Ειδικά η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων έχει και την αποφασιστική αρμοδιότητα της διαχείρισης των θεμάτων εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας των Μηχανικών και Εργοληπτών. iii. συγκρότηση Στη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων υπάγονται οι Τομείς Σύνταξης, Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας, Ειδικών Παροχών και Υγείας Μηχανικών και 20

22 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων αποτελείται από: α. Δύο (2) εκπροσώπους, που προτείνονται από το Τ.Ε.Ε., με τους αναπληρωτές τους. β. Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων και εργοδοτών που προτείνονται από τον ΣΑΤΕ, την ΠΕΣΕΔΕ, την ΠΕΔΜΕΔΕ, την ΠΕΔΜΗΕΔΕ και την ΕΜΔΥΔΑΣ με τους αναπληρωτές τους. γ. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ένωση Συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ, με τον αναπληρωτή του. δ. Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ΠΕ κατηγορίας με Α βαθμό, με τον αναπληρωτή του. Ως Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό στοιχείο (α) μέλη. iv. θητεία Η θητεία είναι 3ετής. v. αποζημίωση Ορίζεται από την Κ.Υ.Α. 2/39410/0022-ΦΕΚ 326/ΥΟΔΔ/ , η οποία τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 2/11105/0022-ΦΕΚ 127/ΥΟΔΔ/ vi. άλλες παρατηρήσεις Για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999_ΦΕΚ 45/Α/ , άρθρα 13-15). 21

23 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 6. Τεχνικό Συμβούλιο ΤΕΙ i. νομοθεσία Υ.Α. ΣΤ 5/3 (ΦΕΚ 67/Β/ ): «Σύσταση, Σύνθεση και Ανασύνθεση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (άρθρο 01). Π.Δ. 466/1987 (ΦΕΚ 216/Α/ ): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα ΤΕΙ». Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ): «Μισθολογικές Ρυθμίσεις Λειτουργών και Υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Μόνιμων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες Συναφείς Διατάξεις» (άρθρο 17). ii. ρόλος - σκοποί Αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι η γνωμοδότηση για όσες περιπτώσεις προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία επί θεμάτων που έχουν σχέση με την εκπόνηση μελετών, εκτέλεση έργων και τον εξοπλισμό του ΤΕΙ καθώς και για όσα θέματα παραπέμπονται σ' αυτό από το Συμβούλιο του ΤΕΙ. iii. συγκρότηση Σε κάθε Τ.Ε.Ι. συνίσταται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 5μελές Τεχνικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τους παρακάτω: α-β. Δύο καθηγητές, και αν δεν υπάρχουν, δύο Επίκουρους Καθηγητές του Τ.Ε.Ι., διπλωματούχους Μηχανικούς, προτεινόμενους από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. με τους αναπληρωτές τους. γ. Ένα Διπλωματούχο Μηχανικό, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ή της Τ.Υ.Δ.Κ. του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, όπου λειτουργεί το Τ.Ε.Ι., προτεινόμενο με τον αναπληρωτή του. δ. Έναν εκπρόσωπο του αντίστοιχου Περιφερειακού Τμήματος του Τ.Ε.Ε., προτεινόμενο με τον αναπληρωτή του. ε. Έναν εκπρόσωπο της Τ.Ε.Δ.Κ., προτεινόμενο με τον αναπληρωτή του. iv. θητεία Η θητεία στο Τεχνικό Συμβούλιο του ΤΕΙ ορίζεται 2ετής. v. αποζημίωση Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου των Τ.Ε.Ι. δικαιούνται αμοιβής σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις περί αμοιβής μελών συλλογικών οργάνων (Ν. 3205/2003_ΦΕΚ 297/Α/ ). 22

24 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 7. Μικτή Επιτροπή Ελέγχου σε Οικοδομές και Εργοταξιακά Έργα i. νομοθεσία Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/ ): «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων». Υ.Α (ΦΕΚ 467/Β/ ): «Σύσταση Μικτών Επιτροπών Ελέγχου σε Οικοδομές και Εργοταξιακά Έργα» Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α/ ): «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-κύρωση της 135 διεθνούς σύμβασης εργασίας» Υ.Α. 2/73692/0022 (ΦΕΚ 1475/Β/ ): «Καθορισμός της Αμοιβής των Εκπροσώπων των Εργαζομένων και των Εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που Συμμετέχουν στις Μικτές Επιτροπές Ελέγχου σε Οικοδομές και Εργοταξιακά Έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά-Δραπετσώνας-Κερατσινίου- Περάματος-Σαλαμίνας» Υ.Α. 2/14590/0022 (ΦΕΚ 399/Β/ ): «Τροποποίηση της Υ.Α. 2/73692/0022 (ΦΕΚ 1475/Β/ ), «Καθορισμός της Αμοιβής των Εκπροσώπων των Εργαζομένων και των Εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που Συμμετέχουν στις Μικτές Επιτροπές Ελέγχου σε Οικοδομές και Εργοταξιακά Έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά Δραπετσώνας Κερατσινίου Περάματος - Σαλαμίνας». ii. ρόλος - σκοποί Η εκτέλεση ελέγχων τουλάχιστον ανά 15 ημέρες και η γνωμοδότηση σε θέματα που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους. iii. συγκρότηση Σε κάθε νομό ή πόλη, με βάση τις περιφερειακές Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, συγκροτούνται Μικτές Επιτροπές Ελέγχου των Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, για τις Οικοδομές και τα Εργοταξιακά Έργα. Οι Επιτροπές αυτές καλύπτουν τοπικά ομοειδείς επιχειρήσεις που, λόγω αριθμού εργαζομένων, δεν εμπίπτουν ούτε εν μέρει στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του Ν. 1568/1985. Η συγκρότηση των Μικτών Επιτροπών γίνεται με αποφάσεις του οικείου Νομάρχη, όπου οι τοπικές ανάγκες το απαιτούν, ο οποίος μπορεί να αναθέτει στην ίδια Επιτροπή και αρμοδιότητα σε περιοχή άλλης ή άλλων Επιθεωρήσεων Εργασίας του ίδιου νομού. Η σύνθεση των Μικτών Επιτροπών Ελέγχου περιλαμβάνει: α. τον Επιθεωρητή Εργασίας ως Πρόεδρο, β. τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στον κλάδο που ορίζεται από την πιο αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με τον αναπληρωτή του 23

25 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. γ. τον εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) που ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή, με τον αναπληρωτή του. iv. θητεία Η θητεία της Επιτροπής είναι 2ετής v. αποζημίωση Για κάθε ώρα απασχόλησης των εκπροσώπων των εργαζομένων και Τεχνικού Επιμελητηρίου ορίζεται ιδιαίτερη αμοιβή με κανονιστική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Συγκεκριμένα, καθορίζεται με την Υ.Α. 2/73692/0022 (ΦΕΚ 1475/Β/ ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 2/14590/0022 (ΦΕΚ 399/Β/ ). vi. άλλες παρατηρήσεις Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας μπορεί να καθορίζεται ειδικότερα το έργο των Επιτροπών, η θητεία των μελών τους, ο τρόπος υπόδειξης των εκπροσώπων των εργαζομένων, η περιοδικότητα των ελέγχων και κάθε άλλη, για τη λειτουργία τους, λεπτομέρεια. 24

26 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 8. Επιτροπή Ελέγχου Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών i. νομοθεσία Π.Δ (ΦΕΚ 153/Α/ ): «Περί Επικίνδυνων Οικοδομών» (άρθρα 01-08). Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/ ): «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 42). ii. ρόλος - σκοποί Η διεξαγωγή αυτοψιών και η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων σε επικινδύνως ετοιμόρροπες οικοδομές, όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. της , μετά από αίτηση ή καταγγελία ιδιώτη, ειδοποίηση από την αστυνομία ή και με πρωτοβουλία της πολεοδομικής υπηρεσίας (Διεύθυνση Δόμησης). iii. συγκρότηση Τριμελής Επιτροπή που αποτελείται από: α, β. δύο Πολιτικούς Μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους, και γ. έναν ιδιώτη Αρχιτέκτονα Μηχανικό με ειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων (εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.). Την Επιτροπή, για κάθε Δήμο εντός της αρμοδιότητάς του, διορίζει ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. iv. θητεία Στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις δεν ορίζεται η θητεία της Επιτροπής αυτής, ωστόσο δεν ορίζεται ως Επιτροπή που συστήνεται άπαξ/για συγκεκριμένο σκοπό. v. αποζημίωση Δεν ορίζεται αποζημίωση. 25

27 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 9. Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Ανελκυστήρων i. νομοθεσία Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. Φ9.2/29362/1957 (ΦΕΚ 1797/Β/ ): «Αντικατάσταση της υπ αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ 291/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι Διατάξεις της υπ αριθ. Φ9.2/οικ /1308 (ΦΕΚ 815/B/ ) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την Εγκατάσταση, Λειτουργία και Ασφάλεια των Ανελκυστήρων» (άρθρο 11). Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ (ΦΕΚ 2604/Β/ Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 424/Β/ ): «Συμπλήρωση Διατάξεων σχετικά με την Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Ασφάλεια των Ανελκυστήρων» (άρθρο 11). ii. ρόλος - σκοποί Το Κλιμάκιο ενεργοποιείται στην περίπτωση του ατυχήματος σε ανελκυστήρα, στις περιπτώσεις που δεν έχει συνταχθεί Έκθεση Ελέγχου από το Κλιμάκιο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου εντός 48 ωρών από το ατύχημα. Ρόλος του είναι η διενέργεια ελέγχου και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης αυτοψίας, σε διάστημα δεκαπέντε ημερών. Το Κλιμάκιο ενημερώνεται άμεσα περί του ατυχήματος από τους εμπλεκόμενους με αυτό, τους σχετιζόμενους με τον ανελκυστήρα και από τον υπεύθυνο συντηρητή. Συντάσσεται έκθεση Πραγματογνωμοσύνης, η οποία διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Δήμου. Στην έκθεση αυτή, το Κλιμάκιο Ελέγχου προβαίνει στον καταλογισμό ευθυνών, προτείνει επιβολή κυρώσεων που μπορεί να είναι και η διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα για διαπιστωθείσες παραβάσεις οφειλόμενες σε μη τήρηση των προβλεπόμενων απαιτήσεων. iii. συγκρότηση Τετραμελές Κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από: α. έναν αρμόδιο υπάλληλο για ανελκυστήρες της οικείας Διεύθυνσης Ανάπτυξης, β. έναν εμπειρογνώμονα σε θέματα ανελκυστήρων από το Τεχνικό Επιμελητήριο, γ. έναν επιθεωρητή από τους αναγνωρισμένους Φορείς Ελέγχου ανελκυστήρων που ορίζεται από το ΕΣΥΔ, και δ. έναν εκπρόσωπο του επαγγελματικού κλάδου των εγκαταστατών. iv. θητεία Ετήσια. Συγκροτείται εντός του μήνα Ιανουαρίου κάθε έτους από τον οικείο Δήμαρχο. v. αποζημίωση Δεν ορίζεται αποζημίωση. 26

28 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 10. Επιτροπή του άρθρου 09, Ν. 2190/1920 i. νομοθεσία Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144/Α/ ): «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (άρθρο 09), όπως κωδικοποιήθηκε - τροποποιήθηκε από: Β.Δ. 174/1963 (ΦΕΚ 37/Α/ , άρθρο 09), Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ 191/Α/ , άρθρο 09) Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ 236/Α/ , άρθρο 02, παρ. 04), Ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204/A/ , άρθρο 06), Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/ , άρθρο 02, παρ. 01) ii. ρόλος - σκοποί Η γνωμοδότηση για την εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος, κατά τη σύσταση, καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου κάθε Ανώνυμης Εταιρείας. iii. συγκρότηση Τριμελής Επιτροπή εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από: α. έναν ή δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, Τομέας Εμπορίου ή της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πτυχιούχους Ανώτατης Σχολής, με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή β. έναν ή δύο ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή ορκωτούς εκτιμητές και γ. έναν εμπειρογνώμονα, εκπρόσωπο του αρμόδιου Επιμελητηρίου. Τα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε εξάρτηση από την εταιρεία. iv. θητεία Άπαξ και για συγκεκριμένο έργο. v. αποζημίωση Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθορίζονται τα οδοιπορικά έξοδα και η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, που καταβάλλονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους μετά το πέρας της εκτίμησης. 27

29 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 11. Επιτροπή του άρθρου 41, Ν. 1249/1982 (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων) i. νομοθεσία Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/ ): «Διαρρυθμίσεις στην Άμεση και Έμμεση Φορολογία, Μισθολογικά Θέματα και Άλλες Διατάξεις» (άρθρο 41) ii. ρόλος - σκοποί Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών, τιμών και συντελεστών που, κατά την άποψη της Επιτροπής, αποδίδουν τις αξίες των ακινήτων σε περιοχές της αρμοδιότητάς της, οι οποίες πρόκειται να ενταχθούν ή έχουν ήδη ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. iii. συγκρότηση Οι Επιτροπές του αρθ. 41 του N. 1249/82, συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και αποτελούνται από Οικονομικούς υπαλλήλους, Μηχανικούς του YΠEXΩΔE, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. iv. θητεία Άπαξ και για συγκεκριμένο έργο. v. αποζημίωση Στα μέλη των Επιτροπών που δεν είναι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι καταβάλλεται αποζημίωση η οποία καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών. 28

30 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 12. Επιτροπή του αρθ. 70, Ν. 2238/1994 i. νομοθεσία Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/ ): «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (άρθρο 70). ii. ρόλος - σκοποί Η διοικητική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του υπόχρεου σε φόρο και του αρμόδιου προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., στην περίπτωση που αμφισβητείται το εκδοθέν φύλλο ελέγχου προσδιορισμού του φόρου και ειδικά, όταν στο φύλλο ελέγχου περιλαμβάνονται και εισοδήματα προερχόμενα από γεωργικές ή εμπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος ή μόνο τέτοια εισοδήματα, προερχόμενα αποκλειστικά από άσκηση επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία της τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.: α. υποχρεωτικά λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων, ή β. υποχρεωτικά λόγω νομικής μορφής, ή γ. προαιρετικά, εφόσον το ύψος των ακαθάριστων εσόδων υπερβαίνει το 50% των ακαθάριστων εσόδων που απαιτούνται για την υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και στοιχείων της τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. iii. συγκρότηση Η Επιτροπή αποτελείται από τον αρμόδιο επιθεωρητή, τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας της κρινόμενης υπόθεσης, από εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή του Βιοτεχνικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή του εμπορικού ή επαγγελματικού συλλόγου της περιοχής, στην οποία εδρεύει η αρμόδια Δ.Ο.Υ.. iv. θητεία Η θητεία των εκπροσώπων των φορέων που μετέχουν στην Επιτροπή του αρθ. 70, Ν. 2238/1994 είναι διετής και αρχίζει από την ημερομηνία που αυτοί ορίστηκαν ως εκπρόσωποι. v. αποζημίωση Στα μέλη της Επιτροπής που ορίζονται, σύμφωνα με το αρθ. 70 του Ν. 2238/1994, αρμόδια να εξετάζουν με δικαίωμα ψήφου το αίτημα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς καθώς και στον υπάλληλο που ορίζεται για την τήρηση των πρακτικών, καταβάλλεται, για κάθε συνεδρίαση στην οποία παρέστησαν, αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 29

31 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. vi. άλλες παρατηρήσεις Οι εκπρόσωποι των φορέων που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να δώσουν ενώπιον του αρμόδιου επιθεωρητή της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου, συντασσόμενης σχετικής πράξης. Η εξέταση του αιτήματος για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς δεν κωλύεται αν απουσιάζει ένα από τα τρία μέλη της Επιτροπής. Αν συμπέσουν οι απόψεις του υπόχρεου και δύο τουλάχιστον από τα μέλη της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς, συντάσσεται και υπογράφεται, από όλα τα μέρη που μετείχαν στη διαδικασία, πράξη επίλυσης της διαφοράς, με την αναγραφή της γνώμης τυχόν μειοψηφήσαντος μέλους της Επιτροπής. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, για τη λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του αρθ. 70 του Ν. 2238/1994. Η εκπροσώπηση του Τ.Ε.Ε. στην Επιτροπή αυτή δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ωστόσο, το Τ.Ε.Ε.-Α.Μ. έχει ορίσει εκπροσώπους στη συγκεκριμένη Επιτροπή, μετά από αίτημα της Α Δ.Ο.Υ. Καβάλας. 30

32 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 13. Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή του αρθ. 07, παρ. 15, Ν. 3299/2004 i. νομοθεσία Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/ ): «Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη της Χώρας και Άλλες Διατάξεις» (άρθρο 08). Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης υπ αριθ. 5646/ (ΦΕΚ 941/Β/ Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 999/Β/ ): «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με την περίπτωση δ της παρ. 19 του αρθ. 08 του Ν. 2601/98 και Καθορισμός της Διαδικασίας Λειτουργίας της». Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ): «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (άρθρο 07). Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης υπ αριθμ. 1040/ (ΦΕΚ 308/Β/ ): «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5646/ Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με την περίπτωση δ της παρ. 19 του αρθ. 08 του Ν. 2601/98 και Καθορισμός της Διαδικασίας Λειτουργίας της»». Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/ ): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» (άρθρο 04). Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/ ): «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (άρθρο 16). Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης υπ αριθμ. 98/ (ΦΕΚ 1782/Β/ ): «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 07 παρ. 15 περ. γ του Ν. 3299/2004 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης». Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης υπ αριθμ /1537/ (ΦΕΚ 1611/Β/ ): «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 98/ (ΦΕΚ 1782/Β/ ) απόφασης Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης περί Σύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 07 παρ. 15 περ. γ του Ν.3299/2004 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης». Υ.Α (ΦΕΚ 592/ΥΟΔΔ/ ): «Καθορισμός Αποζημιώσεων των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των Περιφερειών της χώρας και των μελών των Οργάνων 31

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 888-38/29-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση".

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση υδραυλικών έργων υπό πίεση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/04/60/Φ.Ν.312 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ15 και Δ17 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΘΕΜΑ 20 ο Αποστολή εισήγησης για έγκριση τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΘΕΜΑ: 85 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών και πριν την εγκατάσταση, πραγματοποιείται η

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας - Τοπικό Τμήμα Κέρκυρας (ver.1.01, 03/2013) http://www.spmkerkyras.org

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 853-36/28-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α" & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198

Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε Αθήνα 04/01/1999 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α" & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198 Κοιν.: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα