των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ /24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. - ΙΟΙΚΗΣΗ Τµήµα A Γενική ιεύθυνση Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Τ.Κ. : ιεύθυνση Παροχών, Πληροφ. : Μαρίνα Τµήµα Κύριας Σύνταξης Οικονοµοπούλου Αγ. Κωνσταντίνου 8, Τηλ./FAX : , Αθήνα ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10, του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 115). ΣΧΕΤ. : Το µε αριθµ. πρωτ. Σ 40/92/ έγγραφο της Υπηρεσίας σας. Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας και επί των υποβαλλόµενων µε αυτό ερωτηµάτων, όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω, αναφορικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, διευκρινίζουµε τα κάτωθι, µέσα στο πλαίσιο ισχύος και των διατάξεων του προσφάτως ψηφισθέντος ν. 3996/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 170) : 1. Απαιτούµενα όρια ηλικίας, για τη συνταξιοδότηση γυναικών ασφαλισµένων µε ηµέρες ασφάλισης, κατ εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 11 και 13, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010. Με βάση την κείµενη ασφαλιστική νοµοθεσία, όπως έχει διαµορφωθεί µετά τη θέση σε ισχύ και των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 11 και 13, του ν. 3863/2010, για τις παλαιές ασφαλισµένες του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (δηλαδή, υπαγόµενες στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, για πρώτη φορά, µέχρι και την ), οι οποίες έχουν πραγµατοποιήσει, κατ ελάχιστον, ηµέρες ασφάλισης, προβλέπεται σταδιακή προσαύξηση του ισχύοντος, µέχρι , ορίου ηλικίας των 60 και 55 ετών, προκειµένου για λήψη, αντίστοιχα, πλήρους και µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος, αρχής γενοµένης από την και µέχρι τη συµπλήρωση (κατά το έτος 2015), των 65 και 60 ετών, αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτό, καθιερώνεται από το έτος 2015 και εφεξής, το 65 ο έτος, ως γενικό όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος και το 60 ο έτος, ως γενικό όριο ηλικίας για τη λήψη µειωµένης. Τα ανωτέρω όρια ηλικίας αφορούν το σύνολο των ασφαλισµένων ανεξάρτητα από φύλο και ηµεροµηνία υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Στο πλαίσιο, δε, της σταδιακής αυτής εναρµόνισης του ορίου ηλικίας για τις µέχρι ασφαλισµένες ορίζεται ότι θεµελιώνουν δικαίωµα για λήψη µειωµένης ή πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, µε τη συµπλήρωση, αντίστοιχα,

2 των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. Η σταδιακή προσαύξηση των απαιτούµενων, κάθε χρόνο, ορίων ηλικίας, προκειµένου για λήψη µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος, αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα : ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Η σταδιακή προσαύξηση των απαιτούµενων, κάθε χρόνο, ορίων ηλικίας, προκειµένου για λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα : ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Με βάση, λοιπόν, την ισχύουσα ως άνω νοµοθεσία, οι γυναίκες «παλαιές» ασφαλισµένες του Ιδρύµατος, οι οποίες συνταξιοδοτούνται µε ηµέρες ασφάλισης, ακολουθούν, σε κάθε περίπτωση, τα όρια ηλικίας που διαµορφώνονται από και εφεξής, µε αποκλειστικό κριτήριο το ηµερολογιακό έτος συµπλήρωσης του 55 ου ή 60 ου έτους της ηλικίας (σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες), προκειµένου για λήψη, αντίστοιχα, µειωµένης ή πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, ανεξαρτήτως του έτους συµπλήρωσης των απαιτούµενων κατ ελάχιστων ηµερών ασφάλισης (δηλαδή, ανεξαρτήτως του εάν ο χρόνος αυτός συµπληρώνεται πριν ή µετά την 01 η ). Στην περίπτωση, δε, λήψης µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος, κατά το µεταβατικό αυτό στάδιο της σταδιακής προσαύξησης των ορίων ηλικίας, διευκρινίζουµε ότι το ποσοστό µείωσης θα υπολογίζεται από το διαµορφωµένο, αντίστοιχα, όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης (ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : ασφαλισµένη η οποία συµπληρώνει το 55 ο έτος της ηλικίας το έτος 2012, θεµελιώνει δικαίωµα λήψης µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος µε τη συµπλήρωση του 57 ου έτους της ηλικίας, εφόσον, βεβαίως, πραγµατοποιήσει τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης και από αυτές, τουλάχιστον 100 ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν τη συµπλήρωση του 57 ου έτους της ηλικίας (δηλαδή, στο παράδειγµά µας, πριν το έτος 2014). Το ποσοστό µείωσης για τη συγκεκριµένη ασφαλισµένη, που θεµελιώνει δικαίωµα µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος µε το όριο ηλικίας µειωµένης συνταξιοδότησης, που θα έχει διαµορφωθεί το έτος 2012, θα υπολογίζεται, σε κάθε περίπτωση, από το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, που θα έχει επίσης διαµορφωθεί το έτος 2012, δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, από το 62 ο έτος). Μοναδική εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα (δηλαδή από τον κανόνα ότι η εν λόγω κατηγορία ασφαλισµένων ακολουθεί, σε κάθε περίπτωση, τα όρια ηλικίας που 2

3 διαµορφώνονται κατά το έτος συµπλήρωσης του 55 ου ή 60 ου έτους της ηλικίας) αποτελούν οι ασφαλισµένες, οι οποίες, µέχρι και , έχουν θεµελιώσει δικαίωµα λήψης µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος, για τις οποίες, προκειµένου για τη λήψη είτε µειωµένης είτε πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, ακολουθούνται τα ισχύοντα µέχρι όρια ηλικίας. ιευκρινίζουµε ότι οι ασφαλισµένες, που µέχρι και έχουν θεµελιώσει δικαίωµα λήψης µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος, είναι οι ασφαλισµένες, οι οποίες, µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, έχουν συµπληρώσει, αθροιστικά, τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης και τουλάχιστον το 55 ο έτος της ηλικίας και, βεβαίως, τουλάχιστον 100 ηµέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν το έτος συµπλήρωσης του απαιτούµενου ορίου ηλικίας µειωµένης συνταξιοδότησης, οι οποίες ακολουθούν για τη λήψη είτε µειωµένης είτε πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, τα όρια ηλικίας που ίσχυαν µέχρι Η συγκεκριµένη, λοιπόν, κατηγορία ασφαλισµένων, προκειµένου για τη λήψη µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος, έχει ήδη θεµελιωµένο το σχετικό δικαίωµα (πρακτικά, δε, δεν θα µπορούσε να θιγεί από την διαµορφούµενη, κατ έτος, προσαύξηση του σχετικού ηλικιακού ορίου, καθώς οι ασφαλισµένες της κατηγορίας αυτής θα έχουν, ήδη, τουλάχιστον την ίδια ή µεγαλύτερη ηλικία, από το όριο ηλικίας που ανά έτος θα έχει διαµορφωθεί κατά τη διαδικασία της σταδιακής προσαύξησης), ενώ προκειµένου για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, θα απαιτείται η συµπλήρωση του 60 ου έτους της ηλικίας ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : α) ασφαλισµένη, η οποία, κατά το έτος 2010, συµπλήρωσε το 55 ο έτος της ηλικίας και συνολικό χρόνο ασφάλισης ηµερών, από τις οποίες, 100 τουλάχιστον ανά έτος, την πενταετία που είχε προηγηθεί πριν το έτος 2010 (δηλαδή, κατά τα έτη από 2005 έως και 2009), θεµελιώνει δικαίωµα πλήρους συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση του 60 ου έτους της ηλικίας. β) ασφαλισµένη, η οποία, κατά το έτος 2010, συµπλήρωσε το 57 ο έτος της ηλικίας και συνολικό χρόνο ασφάλισης ηµερών, παραµένοντας, όµως, άνεργη κατά το χρονικό διάστηµα 2000 έως και 2004, δεν µπορεί να διατηρήσει το 60 ο έτος της ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, εφόσον δεν είχε µέχρι και θεµελιωµένο δικαίωµα µειωµένης συνταξιοδότησης. Σηµειώνουµε, ότι τα παραπάνω αποσαφηνίζονται και µε τις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 40, του ν. 3996/2011, οι οποίες έχουν έναρξη ισχύος την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 18, του άρθρου 10, του ν. 3863/ Απαιτούµενα όρια ηλικίας, για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισµένη του Ιδρύµατος, η οποία συµπληρώνει τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης µέχρι και το 60 ο έτος της ηλικίας µετά την Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 14, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, όπως αυτές αντικαθίστανται µε την παράγραφο 5, του άρθρου 42, του ν. 3996/2011, για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης σε γυναίκες ασφαλισµένες του Ιδρύµατος, δεν έχει επέλθει τροποποίηση ως προς τον απαιτούµενο κατ ελάχιστο χρόνο ασφάλισης, καθώς για τη χορήγηση πλήρους δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος, εξακολουθούν να απαιτούνται τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης, ενώ για τη χορήγηση µειωµένης σε ποσό δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος, εξακολουθούν να απαιτούνται ηµέρες. Ως προς τα απαιτούµενα σχετικά όρια ηλικίας, προκειµένου για τη λήψη πλήρους δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος, απαιτείται το αντίστοιχο µε το 3

4 συνολικό χρόνο ασφάλισης πλήρες όριο ηλικίας, όπως αυτό διαµορφώνεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10, του ν. 3863/2010. Εποµένως το όριο ηλικίας των 60 ετών, που ισχύει µέχρι και προκειµένου για ασφαλισµένη, η οποία, µέχρι και , είχε συµπληρώσει τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης και το 60 ο έτος της ηλικίας, προσαυξάνεται, από , ανά έτος και µέχρι τη συµπλήρωση του 65 ου έτους, µε γνώµονα, αποκλειστικά, το ηµερολογιακό έτος συµπλήρωσης από πλευράς της ασφαλισµένης του 60 ου έτους της ηλικίας (δηλαδή, όπως ισχύει και στην περίπτωση της χορήγησης πρώτης σύνταξης σε ασφαλισµένη, µε κατ ελάχιστον ηµέρες ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 13, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010). Πρακτικά, λοιπόν, επί του παραδείγµατος του εγγράφου σας, ασφαλισµένη η οποία είχε συµπληρώσει τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης µέχρι και η οποία συµπληρώνει το 60 ο έτος της ηλικίας µετά την , θεµελιώνει δικαίωµα πλήρους δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος από το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., µε το όριο ηλικίας που θα έχει διαµορφωθεί κατά το ηµερολογιακό έτος συµπλήρωσης του 60 ου έτους της ηλικίας (σύµφωνα, δηλαδή, µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 11, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010). Το ηλικιακό αυτό όριο, όπως αναφέραµε και στο προηγούµενο ερώτηµα, µπορεί για το χρονικό διάστηµα από το έτος 2011 έως και το 2014, να ποικίλει από το 61 ο έτος της ηλικίας έως και το 64 ο, ενώ από το έτος 2015 και εφεξής, διαµορφώνεται, οριστικά, στο 65 ο έτος της ηλικίας. 3. Απαιτούµενα όρια ηλικίας, για τη συνταξιοδότηση µητέρων ανηλίκων παιδιών. Σχετικά µε το ζήτηµα αυτό και, προκειµένου, ειδικότερα, για την εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης β, της παραγράφου 17, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010 («παλαιές» ασφαλισµένες), έχουν ήδη δοθεί οδηγίες µε την µε αριθµ. πρωτ. Φ /24506/1853/ Εγκύκλιο της Υπηρεσίας µας. Προκειµένου, δε, για την εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης ε, της παραγράφου 17, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, οι οποίες αφορούν στις «νέες» ασφαλισµένες, διευκρινίζουµε ότι, σε αντίθεση µε την περίπτωση β (όπως και σε αντίθεση µε τις περιπτώσεις α, γ και δ, που όµως δεν αφορούν σε ασφαλισµένες του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.), δεν υφίσταται δυνατότητα κατοχύρωσης των ηλικιακών ορίων των 50 και 55 ετών, που ισχύουν µέχρι και , για τη θεµελίωση, αντίστοιχα, δικαιώµατος µειωµένης και πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, µε τη συµπλήρωση των απαιτούµενων κατ ελάχιστον ηµερών ασφάλισης µέχρι και Για τις «νέες», λοιπόν, ασφαλισµένες του Ιδρύµατος, προκειµένου για τη θεµελίωση δικαιώµατος είτε µειωµένης είτε πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, η σωρευτική συνδροµή των τιθέµενων κάθε χρόνο προϋποθέσεων. ηλαδή, οι ασφαλισµένες µπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, για τα έτη 2011 και 2012, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης, έχουν ανήλικο παιδί και έχουν συµπληρώσει το 50 ο ή 55 ο έτος της ηλικίας (για τη λήψη αντίστοιχα µειωµένης ή πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος) και για τα έτη 2013 και εφεξής, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης, έχουν ανήλικο παιδί και 4

5 έχουν συµπληρώσει το 60 ο ή 65 ο έτος της ηλικίας (για τη λήψη αντίστοιχα µειωµένης ή πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος). Συνεπώς, για τις «νέες» ασφαλισµένες του Ιδρύµατος και προκειµένου για τα έτη 2011 και 2012, αναγνώριση πλασµατικών χρόνων για τη συµπλήρωση των ηµερών ασφάλισης, έχει πρακτικό αποτέλεσµα να γίνει µόνο για τις µητέρες εκείνες, οι οποίες έχουν ανήλικο παιδί και έχουν ήδη συµπληρώσει το απαιτούµενο όριο ηλικίας των 50 ή 55 ετών, προκειµένου για τη θεµελίωση, αντίστοιχα, δικαιώµατος µειωµένης ή πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος. Ειδικότερα ως προς τους πλασµατικούς χρόνους, που οι «νέες» ασφαλισµένες του Ιδρύµατος µπορούν να αναγνωρίσουν για τη συµπλήρωση των κατ ελάχιστον απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης, σας παραπέµπουµε στη σχετική µε αριθµ. πρωτ. Φ /οικ. 9240/597/ Εγκύκλιο της Υπηρεσίας µας. Συνοπτικά, πάντως, διευκρινίζουµε και στο σηµείο αυτό, πως για τις «νέες» ασφαλισµένες, οι οποίες επιθυµούν να συνταξιοδοτηθούν µε τις διατάξεις για τις µητέρες ανηλίκων παιδιών, για τα έτη 2011 και 2012, δεν υφίσταται δυνατότητα να αναγνωρίσουν τους πλασµατικούς χρόνους των διατάξεων της παραγράφου 18, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 40, του ν. 3996/2011, παρά µόνο τους πλασµατικούς χρόνους του άρθρου 40, του ν. 2084/1992. Και τούτο διότι, για τα έτη αυτά, δεν υφίστανται τροποποίηση οι σχετικά τιθέµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. υνατότητα αναγνώρισης των πλασµατικών χρόνων της παραγράφου 18, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 40, του ν. 3996/2011, υφίσταται µόνο από το έτος 2013 και εφεξής, καθώς από το έτος αυτό και εφεξής τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης αλλάζουν και διαµορφώνονται στο 60 ο και 65 ο έτος της ηλικίας, προκειµένου για τη θεµελίωση, αντίστοιχα, µειωµένης και πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος. 4. Αναγνώριση πλασµατικών χρόνων, κατ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 18, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τότε που ίσχυσαν µε το άρθρο 40, του ν.3996/2011. Σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 18, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τότε που ίσχυσαν, µε το άρθρο 40, του ν. 3996/2011, δίδονται αναλυτικές οδηγίες µε την µε αριθµ. πρωτ. Φ /οικ. 9240/597/ Εγκύκλιο της Υπηρεσίας µας. Στο σηµείο, πάντως, αυτό και επί του σχετικά υποβαλλόµενου ερωτήµατός σας, κρίνεται σκόπιµο να διευκρινιστεί πως µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο δεν θίγεται σε καµία περίπτωση η έναρξη συνταξιοδότησης του ασφαλισµένου του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., η οποία χωρεί από την υποβολή αιτήσεως και εφόσον συµπληρώνει αθροιστικά τόσο τις κατά περίπτωση απαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης όσο και το αντίστοιχο προς αυτές όριο ηλικίας. Στο πλαίσιο του νέου νοµοθετικού πλαισίου, µε το οποίο γίνεται σταδιακή προσαύξηση του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, από το έτος 2011 και εφεξής και µέχρι την τελική διαµόρφωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 10, του ν. 3863/2010, η αναγνώριση πλασµατικών χρόνων, κατ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 18, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τότε που ίσχυσαν, µε το άρθρο 40, του ν. 3996/2011, έχει 5

6 την έννοια της κατοχύρωσης των κατά περίπτωση απαιτούµενων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (κατά το µεταβατικό στάδιο της σταδιακής ανά έτος προσαύξησης), προκειµένου για τη θεµελίωση συγκεκριµένου συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. ηλαδή, η συµπλήρωση του κατά περίπτωση ισχύοντος µέχρι χρόνου ασφάλισης, κατά τα έτη της σταδιακής προσαύξησης (έτος 2011 έως 2015), µε αναγνώριση των εν λόγω πλασµατικών χρόνων, έχει την έννοια του «κλειδώµατος»/«κατοχύρωσης» των διαµορφωµένων, ανά έτος, προϋποθέσεων χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, οι οποίες και θα απαιτούνται, αθροιστικά, για τη θεµελίωση του συγκεκριµένου συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : ασφαλισµένη του Ιδρύµατος, η οποία συµπληρώνει ηµέρες ασφάλισης το έτος 2011 (είτε από πραγµατική ασφάλιση είτε µε αναγνώριση πλασµατικών χρόνων), κατοχυρώνει ως προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τις ηµέρες ασφάλισης και το 56 ο ή 58 ο έτος της ηλικίας, για τη λήψη, αντίστοιχα, µειωµένης ή πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος. Η εν λόγω ασφαλισµένη θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης οποτεδήποτε, µελλοντικά, συµπληρώνει αθροιστικά τις εν λόγω τιθέµενες προϋποθέσεις.). Πέραν των ανωτέρω και επί των συγκεκριµένων παραδειγµάτων ασφαλισµένων, που αναφέρετε στο έγγραφό σας, καθώς και επί των επιµέρους ερωτηµάτων, που υποβάλλετε µε αυτό, διευκρινίζουµε ειδικότερα τα εξής : α) Ασφαλισµένος, ο οποίος συµπληρώνει ηµέρες ασφάλισης µε αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, µε σχετική αίτηση εξαγοράς που µπορεί να υποβληθεί µέχρι και , κατοχυρώνει τις σχετικά ισχύουσες µέχρι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή τις ηµέρες ασφάλισης και το 58 ο έτος της ηλικίας (στην περίπτωση, πάντως, αυτή, εξυπακούεται ότι δεν ισχύουν οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 18, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, όπως ισχύει, µειώσεις του 30% ή 50% επί του ποσού εξαγοράς). Ο εν λόγω, ωστόσο, ασφαλισµένος, έχει δικαίωµα να επιλέξει την αναγνώριση πλασµατικών χρόνων της παραγράφου 18, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τότε που ίσχυσαν, µε το άρθρο 40, του ν. 3996/2011 (π.χ. χρόνο σπουδών), προκειµένου να συνταξιοδοτηθεί µε τις προσαυξηµένες χρονικές και ηλικιακές προϋποθέσεις που διαµορφώνονται από και εφεξής, καθώς ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των ιδίων των ασφαλισµένων η επιλογή των ισχυουσών, κατά περίπτωση, χρονικών και ηλικιακών προϋποθέσεων για θεµελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώµατος. β) Οι γονείς, σύζυγοι και αδερφοί ατόµων µε αναπηρία, συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 37, του ν. 3996/2011 και, εποµένως, για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου κατ ελάχιστον χρόνου των ηµερών ασφάλισης, µπορούν να αναγνωρίσουν µόνο τους χρόνους που περιοριστικά αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις. γ) Ασφαλισµένος, ο οποίος θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης µε προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι και , δεν έχει δικαίωµα να αναγνωρίσει πλασµατικούς χρόνους της παραγράφου 18, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, όπως ισχύει, µετά την αντικατάστασή της µε το άρθρο 40, του ν. 3996/2011, προκειµένου για προσαύξηση της σύνταξής του, ανεξαρτήτως του εάν συµπληρώνει τις προϋποθέσεις αυτές πριν ή µετά την Εξυπακούεται, επίσης, ότι από το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 18, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, όπως ισχύει, εξαιρούνται και οι ήδη συνταξιούχοι. 6

7 δ) Στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασµατικού χρόνου, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 18, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τότε που ίσχυσαν, µε το άρθρο 40, του ν. 3996/2011 και ο οποίος µπορεί να ποικίλει από 4 έως 7 έτη, σύµφωνα µε τη ρητή πρόβλεψη των εν λόγω διατάξεων, αλλά και το σκοπό που διέπει τη θέσπισή τους, συνυπολογίζεται και κάθε άλλος πραγµατικός ή πλασµατικός χρόνος που τυχόν έχει αναγνωριστεί µε βάση άλλες διατάξεις νόµων, ακόµα και εάν η αναγνώριση έχει γίνει πριν την ιευκρινίζουµε, πάντως, ότι στο ανώτατο αυτό όριο αναγνωριστέου πλασµατικού χρόνου, δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος, ο οποίος αφορά σε χρόνο υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση (π.χ. αναγνώριση χρόνου απασχόλησης στην αλλοδαπή από πολιτικούς πρόσφυγες (βλέπε και την µε αριθµ. πρωτ. Φ /οικ. 9240/597/ εγκύκλιο του Υπουργείου). ε) Οι πλασµατικοί χρόνοι της παραγράφου 18, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, όπως ισχύει, µετά την αντικατάστασή της µε το άρθρο 40, του ν. 3996/2011, δεν µπορούν να αναγνωριστούν για τη θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου, καθώς οι πλασµατικοί αυτοί χρόνοι, µπορούν να αναγνωριστούν µόνο από ασφαλισµένους, οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τις αυξηµένες προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν από και εφεξής, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10, του ν. 3863/2010. Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι το άρθρο 10, του ν. 3863/2010 δεν θίγει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή θανάτου, δεν µπορεί να γίνει αναγνώριση των πλασµατικών χρόνων της παραγράφου 18, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, όπως ισχύει, για τη θεµελίωση σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου. Εξαίρεση του ανωτέρω κανόνα αποτελεί ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας, ο οποίος µπορεί να αναγνωριστεί για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω αναπηρίας ή θανάτου, σύµφωνα, πάντα, µε τις διατάξεις του ν. 1358/1983. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εσωτερική κοινοποίηση : /νση Κ.Α.Μ., Τµήµα Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 7

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική /νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Εισαγωγικό σημείωμα Βιώνουμε βίαιες

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς;

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; Ενημερωθείτε για θέματα που σας αφορούν! Tα κρυφά μπόνους για άμεση συνταξιοδότηση. Πως μπορούν να βγουν νωρίτερα στην σύνταξη οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

προσµέτρηση πλασµατικών ετών όπως αναφέρονται παραπάνω, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν όταν συµπληρώσουν το 60 ο έτος της ηλικίας.

προσµέτρηση πλασµατικών ετών όπως αναφέρονται παραπάνω, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν όταν συµπληρώσουν το 60 ο έτος της ηλικίας. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κ.Ν. 5945/34, Ν. 982/79, Ν. 1902/90, Ν. 2084/92, Ν. 2150/93, Ν. 3232/04, Ν. 3518/06, Ν. 3655/08, Ν.3863/10, Ν. 3996/11 κλπ. ΑΝ ΡΕΣ 1. Όσοι µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου Ο ΗΓΟΣ για τις συντάξεις του ηµοσίου Το συνταξιοδοτικό καθεστώς «παλαιών» και «νέων» υπαλλήλων του ηµοσίου Οι προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων Αναλυτικοί πίνακες Οι αναγνωρίσεις πλασµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ. σε όρια ηλικίας και συντάξεις για 2 εκατ. ασφαλισµένους #201. Οι 8 κατηγορίες εργαζοµένων και ανέργων που κερδίζουν την «έξοδο»

ΑΣΦΑΛΙΣΗ. σε όρια ηλικίας και συντάξεις για 2 εκατ. ασφαλισµένους #201. Οι 8 κατηγορίες εργαζοµένων και ανέργων που κερδίζουν την «έξοδο» EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 16.02. #201 ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ σε όρια ηλικίας και συντάξεις για 2 εκατ. ασφαλισµένους Σύνταξη χωρίς τα «100 ένσηµα» για µειωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ούτως ή άλλως το θέμα του ασφαλιστικού αφορά όλους τους πολίτες, ασφαλισμένους και μη. Συνδέεται με την ποιότητα ζωής μας και το επίπεδο διαβίωσης.

Ούτως ή άλλως το θέμα του ασφαλιστικού αφορά όλους τους πολίτες, ασφαλισμένους και μη. Συνδέεται με την ποιότητα ζωής μας και το επίπεδο διαβίωσης. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ 3655 / 08 ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ) Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Ασφαλισμένοι, Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ψύχραιμη υπεύθυνη και ειλικρινή προσέγγιση αλλά και εκτίμηση της κατάστασης που δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3655 / 08 ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 )

ΝΟΜΟΣ 3655 / 08 ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ 3655 / 08 ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ) Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Ασφαλισμένοι, Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ψύχραιμη υπεύθυνη και ειλικρινή προσέγγιση αλλά και εκτίμηση της κατάστασης που δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Με το τεύχος αυτό της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ενδιαφερόμενος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα