ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΜΙΤΖΗ. Λέκτορα Τμήμα Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΜΙΤΖΗ. Λέκτορα Τμήμα Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΜΙΤΖΗ Λέκτορα Τμήμα Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δεκέμβριος 2013

2 Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11/ /2006: Διδακτορικό Δίπλωμα Γεωπονικών Επιστημών στο αντικείμενο της εκτροφής των αγροτικών ζώων από το Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο διδακτορικής διατριβής: «Η επίδραση του εμπλουτισμού της τροφής με αιθέρια έλαια στη διατροφική συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων προβατινών και αμνών», Βαθμός: 10, Άριστα. 10/ /2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Ζωική Παραγωγή από το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Βαθμός: 9.04, Άριστα. Τίτλος Μεταπτυχιακής Μελέτης: «Συμπεριφορά Πρόσληψης Τροφής Αναπαραγωγικών Ζώων», Βαθμός: 10, Άριστα. 10/1996-3/2002: Πτυχίο Γεωπόνου, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών. Βαθμός: 7.54, Λίαν Καλώς Τίτλος Πτυχιακής Μελέτης: «Μελέτη Συμπεριφοράς Συζεύξεων στα Πρόβατα», Βαθμός: 10, Άριστα. Πρακτική Εξάσκηση διάρκειας 4 μηνών (1/7/ /8/1999 & 1/7/ /8/2000). Τόπος: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας : 2 ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου Βαθμός απολυτηρίου: 18.5, Άριστα.

3 ΙΙ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ) 11/2011-6/2012: Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό από το Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Βαθμός: 9.4, Άριστα. Τίτλος Πτυχιακής Μελέτης: «Σχολικός Εκφοβισμός: Παράγοντες Εκδήλωσης, Συμβουλευτική και ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη με την ιδιότητα του Συνηγόρου του Παιδιού στην αναγνώριση, πρόληψη και αντιμετώπισή του: Μία μελέτη περίπτωσης», Βαθμός: 10, Άριστα. Πρακτική Εξάσκηση διάρκειας 300 ωρών: (α) στην Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, από 12/03/2012 έως 12/04/2012 και (β) στο Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από 23/04/2012 έως 18/05/ /2007-6/2008: Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Βαθμός: 9.3, Άριστα. Τίτλος Πτυχιακής Μελέτης: «Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Διαστάσεις: Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο Σχολείο», Βαθμός: 10, Άριστα. ΙΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Θαλής Αξιοποίηση των Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας» (από Νοέμβριο 2012 μέχρι σήμερα)

4 2. Λέκτορας, με βάση το Π.Δ. 407/80, για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου «Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων» (8 ο Εξάμηνο) στο εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, του τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Φεβρουάριος Μάϊος 2010 και Μάρτιος - Αύγουστος 2011). 3. Λέκτορας, με βάση το Π.Δ. 407/80, για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου «Εκτροφή Αγροτικών Ζώων» (9 ο Εξάμηνο) στο εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, του τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2010). 4. Υπάλληλος του τμήματος Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για συνολικό χρονικό διάστημα 26 μηνών και συγκεκριμένα από το Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 2006 (8 μήνες), από το Δεκέμβριο του 2006 έως το Δεκέμβριο του 2007 (12 μήνες) και από τον Μάιο έως το Νοέμβριο του 2008 (6 μήνες), με αρμοδιότητες (επιγραμματικά): α. Επιτόπιοι έλεγχοι για την έγκριση ορισμένων εγκαταστάσεων και ενδιαμέσων στον τομέα των ζωοτροφών σε εφαρμογή της Οδηγίας Ε.Ε. 95/69. β. Συμμετοχή σε επιτροπή διεξαγωγής εσωτερικού ελέγχου σε νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας των ζωοτροφών. γ. Εκπόνηση οδηγού ελέγχου για θέματα ζωοτροφών (check list) για χρήση από τους επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών. δ. Εκπόνηση διευκρινιστικού εγγράφου για την εφαρμογή αρχών και διαδικασιών HACCP από επιχειρήσεις ζωοτροφών σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 183/2005. ε. Συνεργασία με άλλους υπαλλήλους του Τμήματος Ζωοτροφών για την εκπόνηση σχεδίου ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) για τον έλεγχο των ζωοτροφών. στ. Απαντήσεις μέσω υπηρεσιακών σημειωμάτων σε ερωτήσεις Βουλευτών για θέματα αρμοδιότητας ζωοτροφών. ζ. Προετοιμασία κοινοτικών επιθεωρήσεων για τα θέματα των ζωοτροφών σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος.

5 5. Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2006). Δημιουργία CDs σημειώσεων στα πλαίσια των μαθημάτων: (1) Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία (3ο εξάμηνο) και (2) Φυσιολογία Παραγωγικών Ιδιοτήτων (7ο εξάμηνο). 6. Συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 για το χρονικό διάστημα από 1 η Ιουλίου έως 31 η Αυγούστου 2004, στον Τομέα Στόλου Αυτοκινήτων Διακίνησης Ολυμπιακής Οικογένειας. IV. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Συμμετοχή στο σχεδιασμό, πραγματοποίηση και συγγραφή πτυχιακών εργασιών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. 2. Συμμετοχή στη διδασκαλία μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 3. Διδασκαλία της θεωρίας των γνωστικών αντικειμένων «Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων» (8 ο Εξάμηνο) και «Εκτροφή Αγροτικών Ζώων» (9 ο Εξάμηνο) του τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. V. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1. Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) από το 2010 έως το 2011, για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας. 2. Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) από το 2003 έως το 2006 για μεταπτυχιακές σπουδές (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής). 3. Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) από το 2002 έως το 2003 για μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης).

6 4. Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για άριστη επίδοση, τα ακαδημαϊκά έτη και VI. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά: Certificate of Proficiency in English, τόσο από το Michigan, όσο και από το Cambridge University (C2). Χορήγηση Πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Γερμανικά: Kleines Sprachdiplom (C2), από το Goethe Institut. Χορήγηση Πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης για τη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ισπανικά: Diploma de Español como Lengua Extranjera (B2), από το Instituto Cervantes. VII. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1. Κάτοχος ECDL Core, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 7 ενότητες: Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook and Internet Explorer, Θεωρητικές γνώσεις Υπολογιστών και Διαχείριση Αρχείων. 2. Χρήση στατιστικού πακέτου SAS/STAT. VIII. ΜΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1. Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία (Ε.Ζ.Ε.) 2. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.) 3. Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας Θράκης (Γ.Σ.Μ.Θ.)

7 IX. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ A. ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. G.K. Symeon, A. Athanasiou, N. Lykos, M.A. Charismiadou, M.Goliomytis, N. Demiris, A. Ayoutanti, P.E. Simitzis, S.G. Deligeorgis. The effects of dietary cinnamon (cinnamomum zeylanicum) oil supplementation on broiler feeding behavior, growth performance, carcass traits and meat quality characteristics. Annals of Animal Science (accepted). 2. M. Goliomytis, D. Tsoureki, P.E. Simitzis, M.A. Charismiadou, A.L. Hager- Theodorides and S.G. Deligeorgis, The effects of quercetin dietary supplementation on broiler performance, meat quality and oxidative stability characteristics. Poultry Science (accepted). 3. P.E. Simitzis, M. Bronis, M.A. Charismiadou, K.C. Mountzouris and S.G Deligeorgis, Effect of cinnamon (cinnamomum zeylanicum) essential oil supplementation on lamb growth performance and meat quality characteristics. Animal (accepted). 4. P.E. Simitzis, C. Babaliaris, M.A. Charismiadou, G. Papadomichelakis, M. Goliomytis, G.K. Symeon and S.G. Deligeorgis, Effect of hesperidin dietary supplementation on growth performance, carcass traits and meat quality of rabbits. World Rabbit Science (accepted). 5. P.E. Simitzis, A. Tsopelakos, M.A. Charismiadou, A. Batzina, S.G. Deligeorgis and H. Miliou, Comparison of the effects of six stunning/killing procedures on flesh quality of sea bass (Dicentrarchus labrax, Linnaeus 1758) and evaluation of clove oil anaesthesia followed by chilling on ice/water slurry for potential implementation in aquaculture. Aquaculture Research (in press). 6. M. Goliomytis, Y. Orfanou, E. Petrou, M.A. Charismiadou, P.E. Simitzis and S.G. Deligeorgis, Effect of hesperidin dietary supplementation on hen performance, egg quality and yolk oxidative stability. British Poultry Science 55, (1),

8 7. P.E. Simitzis, E.-P. Skoupa, M. Goliomytis, A. Kominakis and S.G. Deligeorgis, The effects of mild maternal undernutrition on the postweaning behaviour of rabbits. Applied Animal Behaviour Science 148, P.E. Simitzis, D. Veis, N. Demiris, M.A. Charismiadou, A. Ayoutanti and S.G. Deligeorgis, The effects of the light regimen imposed during lactation on the performance and behaviour of sows and their litters. Applied Animal Behaviour Science 144, (3-4), P.E. Simitzis, V. Ilias-Dimopoulos, M.A. Charismiadou, E.E. Biniari and S.G. Deligeorgis, The effects of dietary hesperidin supplementation on lamb performance and meat characteristics. Animal Science Journal 84, P.E. Simitzis, E. Kalogeraki, M. Goliomytis, M.A. Charismiadou, K. Triantaphyllopoulos, A. Ayoutanti, K. Niforou, A.L. Hager-Theodorides and S.G. Deligeorgis, Impact of stocking density on broiler growth performance, meat characteristics, behavioural components and indicators of physiological and oxidative stress. British Poultry Science 53, (6), P.Ε. Simitzis, M. Petrou, N. Demiris and S.G. Deligeorgis, Effect of pre-weaning temporary isolation within different age periods on the early post-weaning behaviour of juvenile lambs. Applied Animal Behaviour Science 141, P.E. Simitzis, G.K. Symeon, M.A. Charismiadou, A.G. Ayoutanti and S.G Deligeorgis, The Effects of Dietary Hesperidin Supplementation on Broilers Performance and Chicken Meat Characteristics. Canadian Journal of Animal Science 91, P.E. Simitzis, G.K. Symeon, M.A. Charismiadou, J.A. Bizelis and S.G. Deligeorgis, The Effects of Dietary Oregano Oil Supplementation on Pig Meat Characteristics. Meat Science 84, Π. Σιμιτζής, Ι. Μπιζέλης, Σ. Δεληγεώργης και Κ. Φεγγερός, Επίδραση της ενσωμάτωσης του αιθερίου ελαίου της ρίγανης στο σιτηρέσιο αμνών των φυλών Χίου και Καραγκούνικης, κατά τον

9 απογαλακτισμό, στις διατροφικές τους προτιμήσεις στην ηλικία των 3, 5, 7, 9 και 11 μηνών. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης 39, P.E. Simitzis, M.A. Charismiadou, B. Kotsampasi, G. Papadomichelakis, E.P. Christopoulou, E.K. Papavlasopoulou, S.G. Deligeorgis, Influence of maternal undernutrition on the behaviour of juvenile lambs. Applied Animal Behaviour Science 116, (2-4), P.E. Simitzis, J.A. Bizelis, S.G. Deligeorgis and K. Fegeros, Effect of early dietary experiences on the development of feeding preferences in semi-intensive sheep farming systems a brief note. Applied Animal Behaviour Science 111, (3-4), P.E. Simitzis, S.G. Deligeorgis, J.A. Bizelis, A. Dardamani, I. Theodosiou and K. Fegeros, Effect of Dietary Oregano Oil Supplementation on lamb meat Characteristics. Meat Science 79, (2), P.E. Simitzis, S.G. Deligeorgis, J.A. Bizelis and K. Fegeros, Feeding preferences in lambs influenced by prenatal flavour exposure. Physiology & Behavior 93, P.E. Simitzis, J.A. Bizelis, K. Fegeros and S.G. Deligeorgis, Εffect of dietary oregano essential oil supplementation on sheep milk characteristics. Animal Science Review 37, P.E. Simitzis, S.G. Deligeorgis and J.A. Bizelis, Effect of breed and age on sexual behaviour of rams. Theriogenology 65, B. ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 21. Ε. Αποστολάκη και Π. Σιμιτζής, Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες και Διατροφή των ζώων: Θεσμικό πλαίσιο Έλεγχοι Νεότερες εξελίξεις. Δημοσίευση στην ειδική έκδοση των Πρακτικών του Πανελληνίου Συνεδρίου Meat Days 2012, Metropolitan Expo, Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. 29 Σεπτεμβρίου 1 Οκτωβρίου 2012,

10 22. Π. Σιμιτζής, Μ. Μπρώνης, Μ. Χαρισμιάδου, Κ. Μουντζούρης και Σ. Δεληγεώργης, Επίδραση του εμπλουτισμού της τροφής με το αιθέριο έλαιο της κανέλας (cinnamomum zeylanicum) στα ποιοτικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του πρόβειου κρέατος. Δημοσίευση στην ειδική έκδοση των Πρακτικών του Πανελληνίου Συνεδρίου Meat Days 2012, Metropolitan Expo, Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. 29 Σεπτεμβρίου 1 Οκτωβρίου 2012, Ε. Αποστολάκη και Π. Σιμιτζής, Ανιχνευσιμότητα (ιχνηλασιμότητα) και Επισήμανση Ζωοτροφών. Δημοσίευση στην ειδική έκδοση των Πρακτικών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για το Κρέας και τα Προϊόντα του «από το στάβλο στο πιάτο», Πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο Αθηνών Σεπτεμβρίου 2010, Π.Ε. Σιμιτζής, Μ.Α. Χαρισμιάδου, Γ.Κ. Συμεών, Α.Γ. Αγιουτάντη και Σ.Γ. Δεληγεώργης, Επίδραση της διαιτητικής ενσωμάτωσης της εσπεριδίνης στα χαρακτηριστικά του ορνίθειου και του πρόβειου κρέατος. Δημοσίευση στην ειδική έκδοση των Πρακτικών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για το Κρέας και τα Προϊόντα του «από το στάβλο στο πιάτο», Πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο Αθηνών Σεπτεμβρίου 2010, Ε. Αποστολάκη και Π. Σιμιτζής, Παράγοντες Κινδύνου και Μέτρα Ελέγχου στις Ζωοτροφές. Δημοσίευση στην ειδική έκδοση των Πρακτικών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για το Κρέας και τα Προϊόντα του «από το στάβλο στο πιάτο», Πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο Αθηνών Σεπτεμβρίου 2010, Χ. Γκεσούλη, Α. Μόσχου, Θ. Μασούρας, Ι. Μπιζέλης, Σ. Δεληγεώργης και Π. Σιμιτζής, Επίδραση της προσθήκης στο σιτηρέσιο προβατινών αιθέριου ελαίου ρίγανης στα χαρακτηριστικά του παραγόμενου γάλακτος.. Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος Ειδική Έκδοση των Πρακτικών του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου για το γάλα και τα προϊόντα του. Αθήνα, 9-10 Οκτωβρίου 2008, Π. Σιμιτζής, Ι. Μπιζέλης, Σ. Δεληγεώργης και Θ. Μασούρας, Χρησιμοποίηση των αρωματικών φυτών και των αντίστοιχων αιθέριων ελαίων στην διατροφή των μηρυκαστικών και επίδρασή τους στα χαρακτηριστικά του παραγόμενου γάλακτος. Επιστήμη και Τεχνολογία

11 Γάλακτος Ειδική Έκδοση των Πρακτικών του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου για το γάλα και τα προϊόντα του. Αθήνα, 9-10 Οκτωβρίου 2008, Π. Σιμιτζής, Α. Μπουλής, Ε. Δαρζέντα και Ε. Αποστολάκη, Υγιεινές ζωοτροφές Ασφαλές κρέας. Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται, πώς διαμορφώνεται και πώς διασφαλίζεται η μεταξύ τους σχέση;. Δημοσίευση στην ειδική έκδοση των Πρακτικών του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για το Κρέας και τα Προϊόντα του «από το στάβλο στο πιάτο», Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας Οκτωβρίου 2008, Π.Ε. Σιμιτζής, Ι.Α. Μπιζέλης και Σ.Γ. Δεληγεώργης, Επίδραση της χρησιμοποίησης των αρωματικών φυτών και των αντίστοιχων αιθέριων ελαίων στα χαρακτηριστικά του κρέατος. Δημοσίευση στην ειδική έκδοση των Πρακτικών του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για το Κρέας και τα Προϊόντα του «από το στάβλο στο πιάτο», Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας Οκτωβρίου 2008, P.E. Simitzis, K. Fegeros, J.A. Bizelis and S.G. Deligeorgis, Behavioural reaction to essential oils dietary supplementation in sheep. 8th International Symposium Modern Trends in Livestock Production. Institute for Animal Husbandry. Zemun, Belgrade, Yugoslavia, 5-8 October Biotechnology in Animal Husbandry 21, (5-6), X. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου με τίτλο: Animal Feed: Types, Nutrition, Safety, από τον εκδοτικό οίκο Nova Science Publishers, Inc. New York, USA, με το κεφάλαιο: P.E. Simitzis and S.G. Deligeorgis, The effects of natural antioxidants dietary supplementation on the properties of farm animal products, σελ ΧΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) Panagiotis E. Simitzis and Stelios G. Deligeorgis. Lipid Oxidation of Meat and Use of Essential Oils as Antioxidants in Meat Products. Διαδικτυακός

12 τόπος SciTopics Research summaries by experts (www.scitopics.com) ΧΙI. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ POSTER ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1. Π. Σιμιτζής, Μ. Γκολιομύτης, Μ.Α. Χαρισμιάδου, Σ.Γ. Δεληγεώργης. Επίδραση των φλαβονοειδών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κτηνοτροφικών προϊόντων. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων & Υγιεινής Τροφίμων. Ιωάννινα, 2-4 Μαΐου Π. Σιμιτζής, Α. Τσοπελάκος, Μ. Χαρισμιάδου, Α. Μπατζίνα, Σ. Δεληγεώργης και Ε. Μήλιου. Σύγκριση έξι διαφορετικών διαδικασιών αναισθητοποίησης θανάτωσης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σάρκας του λαβρακιού (Dicentranchus Labrax L.). 26ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε. Χαλκίδα, Οκτωβρίου Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης 37, Υ. Ορφανού, Ε. Πέτρου, Μ. Γκολιομύτης, Μ. Χαρισμιάδου, Π. Σιμιτζής και Σ. Δεληγεώργης, Η επίδραση της χορήγησης εσπεριδίνης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αυγού ωοπαραγωγών ορνίθων. 26ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε. Χαλκίδα, Οκτωβρίου Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης 37, Α. Αθανασίου, Ν. Λύκος, Γ. Συμεών, Π. Σιμιτζής, Μ. Χαρισμιάδου, Α. Αγιουτάντη και Σ. Δεληγεώργης, Επίδραση της χορήγησης του αιθερίου ελαίου της κανέλας στην ανάπτυξη και την ποιότητα του κρέατος ορνιθίων κρεοπαραγωγής. 26ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε. Χαλκίδα, Οκτωβρίου Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης 37, Χ. Μπαμπαλιάρης, Γ. Συμεών, Γ. Παπαδομιχελάκης, Π. Σιμιτζής, Μ. Χαρισμιάδου, Α. Αγιουτάντη και Σ. Δεληγεώργης, Επίδραση της χορήγησης εσπεριδίνης στην ανάπτυξη και στην ποιότητα του κρέατος κονίκλων. 26ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε. Χαλκίδα, Οκτωβρίου Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης 37,

13 6. Δ. Τσουρέκη, Σ. Δελής, Μ. Γκολιομύτης, Α. Χάγερ, Π. Σιμιτζής, Μ. Χαρισμιάδου, Γ. Συμεών, Α. Αγιουτάντη και Σ. Δεληγεώργης, Επίδραση του εμπλουτισμού της τροφής με κερσετίνη στην ανάπτυξη και την ποιότητα του κρέατος ορνίθων κρεοπαραγωγής. 26ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε. Χαλκίδα, Οκτωβρίου Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης 37, Μ. Πέτρου, Π. Σιμιτζής, Δεμίρης Ν. και Δεληγεώργης Σ., Επίδραση της μερικής απομάκρυνσης των αμνών από τις προβατίνες πριν από τον απογαλακτισμό στη συμπεριφορά των αμνών κατά τα πρώτα στάδια της ζωής τους. 26ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε. Χαλκίδα, Οκτωβρίου Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης 37, P.E. Simitzis, G.K. Symeon, M.A. Charismiadou, A. Ayoutanti and S.G. Deligeorgis. The effects of dietary hesperidin supplementation on broilers performance and meat quality. Poster 10, Session 46. EAAP 61th Annual Meeting, Heraklion, Greece, August Book of abstracts No. 16, Π. Σιμιτζής, Γ. Συμεών, Μ. Χαρισμιάδου, Ι. Μπιζέλης και Σ. Δεληγεώργης, Επίδραση του αιθερίου ελαίου της ρίγανης στα χαρακτηριστικά του χοιρινού κρέατος. 25ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε. Ναύπλιο, 7-9 Οκτωβρίου Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης 36, Κ. Μόσχου, Χ. Γκεσούλη, Θ. Μασούρας, Ι. Μπιζέλης, Σ. Δεληγεώργης και Π. Σιμιτζής, Χαρακτηριστικά του παραγόμενου τυριού (φέτας) από γάλα προβατινών, οι οποίες κατανάλωσαν σιτηρέσιο εμπλουτισμένο με αιθέριο έλαιο ρίγανης. 24ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε. Άρτα, Οκτωβρίου Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης 34, Π. Σιμιτζής, Μ. Χαρισμιάδου, Β. Κοτσάμπαση, Γ. Παπαδομιχελάκης, Ε. Χριστοπούλου, Ε. Παπαβλασσοπούλου και Σ. Δεληγεώργης, Επίδραση του υποσιτισμού των εγκύων προβατινών στη συμπεριφορά των γεννηθέντων αμνών κατά τα πρώτα στάδια της ζωής τους. 24ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε. Άρτα, Οκτωβρίου Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης 34,

14 12. Α. Περδικάρης, Π. Σιμιτζής, Α. Μπουλής, Ε. Δαρζέντα, Ν. Ταβουλάρης και Ε. Αποστολάκη, Κατάσταση της αγοράς των σιτηρών: το τέλος των φθηνών τροφίμων και ζωοτροφών. 24ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε. Άρτα, Οκτωβρίου Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης 34, Π. Σιμιτζής, Α. Μπουλής, Ε. Δαρζέντα και Ε. Αποστολάκη, Χρησιμοποίηση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στη διατροφή των ζώων αξιολόγηση της διατροφικής τους αξίας και της ασφάλειάς τους για την τροφική αλυσίδα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής παραγωγικών ζώων, υγιεινής ασφάλειας τροφίμων ζωικής προέλευσης & προστασίας του καταναλωτή. Αθήνα, Μαρτίου Τόμος Περιλήψεων Ε10, Π. Σιμιτζής, Σ. Δεληγεώργης, Ι. Μπιζέλης και Κ. Φεγγερός, Επίδραση της έκθεσης στο αιθέριο έλαιο της ρίγανης μέσω της τροφής κατά την περίοδο του απογαλακτισμού, στη μετέπειτα διατροφική συμπεριφορά των αμνών. 23ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε. Βόλος, 3-5 Οκτωβρίου Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης 33, Π. Σιμιτζής, Σ. Δεληγεώργης, Ι. Μπιζέλης και Κ. Φεγγερός, Επίδραση της ενσωμάτωσης του αιθέριου ελαίου της ρίγανης στο σιτηρέσιο εγκύων προβατινών, στη μετέπειτα διατροφική συμπεριφορά των αμνών. 22ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε. Σπάρτη, 4-6 Οκτωβρίου Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης 33, Π. Σιμιτζής, Σ. Δεληγεώργης, Ι. Μπιζέλης, Κ. Φεγγερός, Α. Δαρδαμάνη και Ι. Θεοδοσίου, Επίδραση στα χαρακτηριστικά του πρόβειου κρέατος μετά από την ενσωμάτωση του αιθέριου ελαίου της ρίγανης στο σιτηρέσιο των αμνών. 22ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε. Σπάρτη, 4-6 Οκτωβρίου Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης 31, Π. Σιμιτζής, Κ. Φεγγερός, Ι. Μπιζέλης και Σ. Δεληγεώργης, Επίδραση της χορήγησης ριγανέλαιου στα χαρακτηριστικά του πρόβειου γάλακτος. 21ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε. Βέροια, 5-7

15 Οκτωβρίου Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης 30, Π. Σιμιτζής, Σ. Δεληγεώργης, Κ. Φεγγερός και Ι. Μπιζέλης, Διατροφική συμπεριφορά και ικανότητα προσαρμογής του προβάτου στη χορήγηση τροφής με αιθέρια έλαια. 20ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε. Τρίπολη, 6-8 Οκτωβρίου Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης 29, S.G. Deligeorgis, J.A. Bizelis and P.E. Simitzis, Mating behaviour of thin and fat tailed rams on fat tailed ewes. Poster SM6.8. EAAP 55th Annual Meeting, Bled, Slovenia, 5-9 September Book of abstracts No. 10, 260. XIII. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. Ελένη Αποστολάκη και Παναγιώτης Σιμιτζής, Ασφαλείς Ζωοτροφές Ασφαλές Κρέας. Η μεταξύ τους σχέση αναγκαία προϋπόθεση για την ασφάλεια του καταναλωτή. Meat Place 33, Παναγιώτης Σιμιτζής και Ιωσήφ Μπιζέλης, Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της αντιοξειδωτικής ικανότητας του κρέατος μετά από την ενσωμάτωση φυσικών αντιοξειδωτικών ουσιών στη διατροφή των ζώων. Meat Place 31, Ελένη Αποστολάκη και Παναγιώτης Σιμιτζής, Ανιχνευσιμότητα- Ιχνηλασιμότητα & Επισήμανση Ζωοτροφών. Allpack, το περιοδικό της συσκευασίας 42, Γιώργος Συμεών και Παναγιώτης Σιμιτζής, Βιολογικά προϊόντα ζωικής προέλευσης: Απαντήσεις στα ερωτήματα ή ερωτήματα χωρίς απάντηση; Ειδικά άρθρα, Γεωργία-Κτηνοτροφία 8, Αργύρης Μπουλής, Παναγιώτης Σιμιτζής, Ειρήνη Δαρζέντα και Ελένη Αποστολάκη, Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στη διατροφή των ζώων. Διατροφική αξία και ασφάλεια για την Τροφική Αλυσίδα. Αφιέρωμα στην Κτηνοτροφία, Γεωργία-Κτηνοτροφία 6,

16 6. Παναγιώτης Σιμιτζής, Επίδραση της διατροφής στην αναπαραγωγική λειτουργία των ζώων. Αφιέρωμα στην Κτηνοτροφία, Γεωργία-Κτηνοτροφία 6, Παναγιώτης Σιμιτζής, Επίδραση του περιβάλλοντος στην κατανάλωση της τροφής από τα παραγωγικά ζώα. Αφιέρωμα στην Κτηνοτροφία, Γεωργία-Κτηνοτροφία 6, Π. Σιμιτζής και Ι. Μπιζέλης, Το φυτό της ρίγανης και οι ευεργετικές ιδιότητές του στους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και της κτηνοτροφίας. Χημικά Χρονικά 69, (8), Παναγιώτης Σιμιτζής, Ρίγανη, αυξανόμενο το ενδιαφέρον και οι χρήσεις της, χάρη στις αντιμικροβιακές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες των συστατικών της. Ειδικά άρθρα, Γεωργία-Κτηνοτροφία 3, XIV. ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1. Σεμινάριο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης με θέμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη στην οικοδόμηση μίας Πράσινης κοινωνίας» και ενότητες: «Κλιματικές Αλλαγές», «Food, Agriculture and the Environment» και «Sustainable Forest Protection and Management», το οποίο πραγματοποιήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής, από το Νοέμβριο του 2012 έως το Φεβρουάριο του Σεμινάριο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης με θέμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη στην οικοδόμηση μίας Πράσινης κοινωνίας» και ενότητες: «Βιοπολιτική Τουρισμός - Ανάπτυξη», «Πράσινος Μισθός», «Βιοπόλις - Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» και «Βιώσιμη Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου», το οποίο πραγματοποιήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής, από 6 Μαΐου έως 29 Δεκεμβρίου Διεθνές Σεμινάριο online επιμόρφωσης σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων, διάρκειας 27 ωρών, με τίτλο F4ST-FROM FARM TO FORK FOOD SAFETY LEGISLATION, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Lifelong Learning Programme Education and Culture DG, από 28 Μαρτίου έως 30 Μαΐου 2011.

17 4. Σεμινάριο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης με θέμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη και ενίσχυση του ρόλου των νέων στην οικοδόμηση μίας Πράσινης κοινωνίας» και ενότητες: «Πράσινος Μισθός», «Κλιματικές Αλλαγές», «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» και «Προστασία Δασών», το οποίο πραγματοποιήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, από 16 Σεπτεμβρίου 2009 έως 1 Φεβρουαρίου Σεμινάριο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης με θέμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», διάρκειας 250 ωρών, που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, από 6 Οκτωβρίου 2008 έως 21 Ιουνίου Διεθνές Σεμινάριο online επιμόρφωσης σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων, διάρκειας 100 ωρών, με τίτλο F4ST-FROM FARM TO FORK FOOD SAFETY SPECIALIST TRAINING PROGRAMME, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci, από 18 Απριλίου έως 1 Σεπτεμβρίου Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της EUROCERT ACADEMY, που διοργανώθηκε από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, διάρκειας 25 ωρών, με τίτλο «Συστήματα Ποιότητας στην Γεωργία, σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2 και το Πρωτόκολλο EUREPGAP». Αθήνα, 30 Ιουνίου-2 Ιουλίου Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εποπτών Κυκλοφορίας Ζωοτροφών, 20 ωρών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αθήνα, 3-4 Οκτωβρίου Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της EUCAT SA, που διοργανώθηκε από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, διάρκειας 33 ωρών, με τίτλο «Εισαγωγή, Σχεδιασμός και Επιθεώρηση Συστήματος HACCP Ανάλυση ISO 22000, ΕΛΟΤ 1416, Οδηγίας 93/43, AGRO 1-1, BRC για συστήματα ασφαλείας τροφίμων και ISO για επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης». Αθήνα, Ιουνίου Σεμινάριο 400 ωρών για την κατάρτιση σε θέματα Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, με θέμα: «Στελέχη Λειτουργίας και

18 Παρακολούθησης Εγκαταστάσεων Λειτουργίας Αποβλήτων» από το ΚΕΚ Alpha Επιμορφωτική. Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2004 έως 17 Μαρτίου 2005.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δρ. ΜΑΡΙΝΟΥ Δ. ΤΖΑΒΑΡΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δρ. ΜΑΡΙΝΟΥ Δ. ΤΖΑΒΑΡΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ. ΜΑΡΙΝΟΥ Δ. ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Α-ΤΕΙ Λάρισας Ερευνήτρια του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕ.Τ.Ε.Α.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΓEΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Διεύθυνση: Οδός Mυρτιάς, αρ. 8, Αγία Παρασκευή Αττικής T.K. 153 41 Tηλέφωνα: 210-6008246, 210-6036417, 6932-741188 FAX: 210-6399672

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λαμία, Ιούλιος 2012 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος Μπαγινέτας Νικόλαος Λαμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Προσωπικά Στοιχεία... 6 2. Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ανδρούτσου 63, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6932627501 ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310439247

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 2 Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Δημήτριος Πετρίδης Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2010

Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2010 Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2010 Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προσωπικά στοιχεία Α. Τίτλοι Σπουδών Α.1. Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη των Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ Α.1. Βασικό πτυχίο. BSc.ΤΕΙ Λάρισας, Σχολή ΣΤΕΓ, Τμήμα: Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων (1997).

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ Α.1. Βασικό πτυχίο. BSc.ΤΕΙ Λάρισας, Σχολή ΣΤΕΓ, Τμήμα: Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων (1997). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Καθηγητή Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Νοέμβριος 2007 3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών Εργασιών

Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών Εργασιών ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΜΕΣΟΡΟΠΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Σεραφείµ A. Παπαδόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Σεραφείµ A. Παπαδόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Σεραφείµ A. Παπαδόπουλου ιεύθυνση: Κανάρη 5 Εθνικότητα: Ελληνική Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα, Τηλ: +30-24410-71333 Ελλάδα e-mail: serafeim_papadopoulos@yahoo.com Ηµεροµηνία γέννησης: 13/05/71

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 8. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα