ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ι. ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. Απολογισµός Επιστηµονικού Ερευνητικού Έργου του Ακαδηµαϊκού Έτους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ι. ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. Απολογισµός Επιστηµονικού Ερευνητικού Έργου του Ακαδηµαϊκού Έτους 2014-2015"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ι. ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Απολογισµός Επιστηµονικού Ερευνητικού Έργου του Ακαδηµαϊκού Έτους Συνέδρια Εκπαιδευτικά Σεµινάρια Συνέδριο ηµιουργική & Πολιτιστική Οικονοµία Χωρικές Αναπτυξιακές Πολιτικές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, εκεµβρίου 2015, Συνδιοργάνωση ΙΠΑ µε το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ. 13 ο Εθνικό Επιστηµονικό Συνέδριο: Αυτοδιοίκηση και Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη: σύγχρονες προοπτικές, Αµφιθέατρο ΙΠΑ, Ιουνίου 2015, Συνδιοργάνωση µε την Ελληνική Εταιρεία Περιφερειακής Επιστήµης. Σεµινάρια Ερευνητικού Εργαστηρίου Τµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης για τους Μεταπτυχιακούς και ιδακτορικούς Φοιτητές, Αµφιθέατρο ΙΠΑ, Εαρινό Εξάµηνο (13 ιδακτικές Εβδοµάδες, 2015), Συνδιοργάνωση µε ΠΜΣ ΤΟΠΑ. Ηµερίδα για την ηµιουργική Οικονοµία και τις Εξελίξεις στην Ελλάδα, Αµφιθέατρο ΙΠΑ, 14 εκεµβρίου 2014, Συνδιοργάνωση µε το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ.

2 2. ιεθνή Ερευνητικά Προγράµµατα Συνέχιση και ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Marie Curie µε θέµα An Evaluation of the Legacies of Sporting Mega Events on Social Capital in Greece, Υπότροφη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Canterbury Christ Church, ικαία Χατζηευσταθίου και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον ιευθυντή του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Καθηγητή Αθανάσιο Παπαδασκαλόπουλο. 3. Μεταδιδακτορική Έρευνα Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας της ρ. Ιουλίας Μωραΐτου µε θέµα Προσεγγίσεις ζητηµάτων αειφόρου ανάπτυξης, ασφάλειας, κοινωνικής συνοχής και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς στον αστικό χώρο, υπό το πρίσµα των σύγχρονων συνθηκών κρίσης και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Οµότιµο Καθηγητή Παύλο Λουκάκη. 4. ιδακτορική Έρευνα Υποστήριξη της ιδακτορικής Έρευνας στο Εργαστήριο και στην Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης των Υποψηφίων ιδακτόρων: Παναγιώτη ρακάκη, µε αντικείµενο Η συµβολή των ειδικών µορφών τουρισµού στην τοπική οικονοµία: Η περίπτωση του αθλητικού τουρισµού στη Μεσσηνία. και επιβλέποντα τον Καθηγητή Αθανάσιο Παπαδασκαλόπουλο, Ανδρέα Γκούζου, µε αντικείµενο Χωρική και Κλαδική ιάσταση της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα: ιερεύνηση από τη σκοπιά της Θεωρίας και των Υποδειγµάτων της Οικονοµικής 2

3 Βάσης και επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μανώλη Χριστοφάκη, Παναγιώτη Νικολόπουλου, µε αντικείµενο Η Αθήνα ως Εθνικός Πόλος Ανάπτυξης. υνατότητες και Προϋποθέσεις Μετεξέλιξής της σε Πολυπολική Μητρόπολη Ευρωπαϊκής Εµβέλειας. και επιβλέποντα τον Καθηγητή Αθανάσιο Παπαδασκαλόπουλο, Ιωάννας Σουργιαδάκη, µε αντικείµενο ιερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης και λειτουργίας επιχειρηµατικών συστάδων (clusters) καινοτοµίας στην Ελλάδα: η περίπτωση του cluster καινοτοµίας του Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών και επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μανώλη Χριστοφάκη, Χρήστου Γαλανού, µε αντικείµενο ιερεύνηση των Αποτελεσµάτων της Επίδρασης των Φόρων στην Αγορά Ακινήτων: ιαχειριστική και ηµοσιονοµική Προσέγγιση και επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Κωνσταντίνο Λιάπη. 5. ηµοσιεύσεις Ερευνητών του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης σε Επιστηµονικά Περιοδικά Avdikos, V., (2016), Processes of creation and commodification of local collective symbolic capital, City, Culture and Society, forthcoming. Avdikos, V., Chardas A. (2015), European Union Cohesion Policy post 2014: more (place based and conditional) growth- less redistribution and cohesion, Territory, Politics, Governance, 3 (3), forthcoming. Christofakis, M. (2014), Transport cost in location practice and economic geography: Traditional theories, some new dimensions 3

4 and policy implications, Bulletin of Geography, 25 (25), pp Christofakis, M., Gkouzos, A. (2014), Exploration of localness in the context of economic base: Accessing evidence from greek prefectures, Review of Urban and Regional Development Studies, 26 (3), pp Drakakis, P., Papadaskalopoulos, A. (2015), Economic contribution of active sport tourism: the case of four sport activities in Messinia, Greece, Journal of Sport & Tourism, forthcoming. Gioti-Papadaki, O. (2014), The Beginning of Dis-integration in the European Union, Journal of Regional and Socio-Economic Issues, 4 (1), pp Monastiriotis, V., Psycharis, Y. (2014), Between equity, efficiency and redistribution: An analysis of revealed allocation criteria of regional public investment in Greece, European Urban and Regional Studies, 21 (4), pp Papadaskalopoulos, A., Christofakis, M., Nijkamp, P. (2015), The Coastal Shipping Network in Greek Insular Space: Reorganising it towards a Hub and Spoke System Using Matrices of Flows and Connectivity Matrices, European Research Studies Journal, 18 (2), forthcoming. Papadaskalopoulos, A., Christofakis, M. (2014), Regional development strategy in insular space: The recent experience of Greece, International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 5 (4), pp Psycharis Y., Zoi M., Iliopoulou S. (2015). Decentralization and local government fiscal autonomy: evidence from the Greek 4

5 municipalities, Environment and Planning C: Government and Policy, forthcoming. Psycharis Y., Kallioras D., Pantazis P. (2014). Economic crisis and regional resilience: detecting the geographical footprint of economic crisis in Greece, Regional Science: Policy and Practice, 6 (2), pp Psycharis Y., Dimou M., Petrakos G. (2014), Introduction to the special issue: Economic crisis in Greece - Looking at the geographical impacts, Region et Developpement, 39, pp Psycharis Y., Rovolis A., Tselios V., Pantazis P. (2014), Economic crisis and regional development in Greece, Region et Developpement, 39, pp Rodríguez-Pose, A., Psycharis, Y., Tselios, V. (2015), Politics and Investment: Examining the Territorial Allocation of Public Investment in Greece, Regional Studies, forthcoming. Tassopoulos, A., Leriou, E. (2014), A new multidimensional model of ethics educational impact on welfare, Neural, Parallel and Scientific Computations, 22(4), pp Βιβλία, Κεφάλαια και Άρθρα σε Συλλογικούς Τόµους Alexiadis, S., Gioti Papadaki, O., Ladias, C.A. (2014), Technological Abilities and Regional Growth: Evidence from the EU in Socio-Economic Sustainability, Regional Development and Spatial Planning: European and International Dimensions & Perspectives, Korres, G., Kourliouros, E., Tsobanoglou, G, Kokkinou, A. (eds.). 5

6 Αβδίκος, Α., Καλογερέσης, Α. (2015), Κείµενα για την δηµιουργική οικονοµία: αγορές, εργασία, πολιτικές, Εκδ. Επίκεντρο, Υπό Έκδοση. Αβδίκος, Β. (2015) Εργασία και Τρίτοι τόποι: θερµοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων, συνεργατικοί χώροι, κολεκτίβες εργασίας στην δηµιουργική οικονοµία και η σχέση τους µε την τοπική ανάπτυξη, στο Κείµενα για την δηµιουργική οικονοµία: αγορές, εργασία, πολιτικές, Αυδίκος, Β. & Καλογερέσης, Α. (επιµ.), Εκδ. Επίκεντρο, Υπό Έκδοση. Αβδίκος, Β., Καλογερέσης, Α. (2015), ηµιουργικότητα, κρίση και τοπική ανάπτυξη στο Χώρου ζητήµατα: θεωρίες και µεθοδολογίες για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη, Επετειακός τόµος για τα 10 χρόνια του τµήµατος ΤΜΧΑ-ΑΠΘ, Εκδ. Ζήτη. Αβδίκος, Α. (2014), Οι πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες στην Ελλάδα, εκδ. Επίκεντρο. Καλλιώρας., Πανταζής Π., Ψυχάρης Γ. (2015), Χωρικές διαφοροποιήσεις της απασχόλησης στην Ελλάδα κατά την πρώιµη περίοδο της οικονοµικής κρίσης ( ): Η ανθεκτικότητα των ελληνικών περιφερειών στο Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναµικό, Συλλογικός Τόµος,, Εκδόσεις Κριτική. Καραγάνης Α (2014) Εµπορικά ακίνητα και το πρόβληµα της ρευστότητας των επιχειρήσεων στο Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής, Συλλογικός Τόµος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Πετράκος Γ. και Ψυχάρης Γ. (2015), Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Β Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, υπό έκδοση. Τσέλιος Β., Ροβολής Α., Ψυχάρης Γ, Νάντια Γυάρου (2015), Η περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη, το ανθρώπινο κεφάλαιο και οι 6

7 δηµόσιες υποδοµές στην Ελλάδα στο Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναµικό, Συλλογικός Τόµος,, Εκδόσεις Κριτική. Ψυχάρης Γ. (2015), Η σύγχρονη εµπειρία σχεδιασµού και υλοποίησης περιφερειακών προγραµµάτων στην Ελλάδα: µια πρώτη καταγραφή και απόπειρα αξιολόγησης, Περιφέρεια Ειδικό Τεύχος, Region & Periphery Special Issue, 201. Ψυχάρης Γ. (2015), ηµόσιες επενδύσεις και σχεδιασµός του χώρου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Τοµέας Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, σσ Ψυχάρης Γ. (2015), Περιφερειακές ανισότητες και ανάπτυξη στην Ελλάδα της κρίσης: µια εµπειρική ανάλυση, στο Το Πολιτικό Πορτραίτο της Ελλάδας. Κρίση και η αποδόµηση του Πολιτικού, Συλλογικός Τόµος, Εκδόσεις Gutenberg, σσ Ερευνητικά Έργα ηµιουργία Κέντρου Πολυπολιτιστικών Εκδηλώσεων και Κ ΑΠ (Κέντρο ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) (L 321-2), Φθιωτική Αναπτυξιακή ΑΕ, ΕΕΤΑΑ, 2015, Υπό Έγκριση. ίκτυο Συλλογικής Επιχειρηµατικότητας Στερεάς Ελλάδας στον Αγροδιατροφικό Τοµέα (MIS ), Αναπτυξιακή Σύµπραξη Αγρο-καλάθι, Εκπόνηση µελέτης µε αντικείµενο την ανάπτυξη συνεργατικών σχηµατισµών εντος πόλεων στο πλαίσιο της πράξης «Συµβουλευτική Υποστήριξη Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στο ήµο Αθηναίων σε θέµατα Επιχειρηµατικότητας και Συνεργασιών µε σκοπό την ενίσχυση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττικη», ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,

8 Οι Επιπτώσεις - Επιδράσεις της Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης στην Τοπική Ανάπτυξη στη υτική Μεσσηνία, Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε., 2014 Ανάπτυξη τεχνολογίας πυρόλυσης χρησιµοποιηµένων ελαστικών για την παραγωγή προσροφητικών και καταλυτικών υλικών προστιθέµενης αξίας µε εφαρµογές στην βιοµηχανία και σε τεχνολογίες αντιρρύπανσης, Πανεπιστήµιο Πατρών - Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου Πατρών, EaSI 2014 (VP ), EU Programme for Employment and Social Innovation, Α.Σ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ», Σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης, τον ήµο Κοµοτηνής και το Πανεπιστήµιο Πειραιά, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και τον ΑΣ Α, Ευρωπαϊκή Επιτροπή VP/2014/008, Υπο έγκριση Ο Πολιτιστικός και ηµιουργικός Τοµέας ως Προωθητική ραστηριότητα της υτικής Αθήνας, Αναπτυξιακός Σύνδεσµος υτικής Αθήνας, 2014 Παραγωγή Υλικού και Επικοινωνιακή Στρατηγική για την Ανακύκλωση Χαρτιού, Ειδικός ιαβαθµικός Σύνδεσµος Νοµού Αττικής, 2014 ηµιουργία Περιφερειακού Μηχανισµού Κοινωνικής οικονοµίας Περιφέρειας Αττικής, Σε συνεργασία µε ΕΕΤΑΑ, Περιφέρεια Αττικής, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΚΟΙΝΣΕΠ της Περιφέρειας Αττικής, Υπουργείο Εργασίας/ ΕΥΚΕΚΟ, Υπό έγκριση. 8

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών v.avdikos@gmail.com v.avdikos@panteion.gr Σπουδές PhD, Department of Town

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π.Μ.Σ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Μ.Σ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μέλος ΔΕΠ: Καθηγητής Αθ. Παπαδασκαλόπουλος... Συνάφεια 1) Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ) Περιφερειακή Ανάλυση και Πολιτική 2) Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Όλγα Γιώτη Παπαδάκη

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Όλγα Γιώτη Παπαδάκη Όλγα Γιώτη Παπαδάκη 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ανάπτυξης με αντικείμενο 'Πολιτικές Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στην Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Δρ. ΣΑΡΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ. Εργασίας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Δρ. ΣΑΡΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ. Εργασίας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Δρ. ΣΑΡΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρονολογία γέννησης: 5-12 - 1970 Τόπος γέννησης: Νάουσα Ημαθίας Διεύθυνση: Κατοικίας: Σέσκλου 9 Τ.Κ. 38333, Βόλος τηλ. 2421044760 Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Νικόλαος Γ. Βαγιονής

ρ. Νικόλαος Γ. Βαγιονής ρ. Νικόλαος Γ. Βαγιονής Βιογραφικό Σηµείωµα Α. Προσωπικά Τόπος, Χρονολογία Γεννήσεως: Αθήνα, 14 Μαΐου 1962 Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 1988-1989, Ελληνικός Στρατός, Πεζικό. Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα βιογραφικά συγγραφέων

Σύντομα βιογραφικά συγγραφέων Σύντομα βιογραφικά συγγραφέων Ο Δημήτρης Αθανασόπουλος είναι πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (οικονομικής κατεύθυνσης) του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2006) και κάτοχος Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Οκτώβριος 1982).

Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Οκτώβριος 1982). Γιώργος Πετράκος Οικονομολόγος Ph.D., Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Βιογραφικά Στοιχεία Ημερομηνία γεννήσεως: 28 Ιανουαρίου 1960 Τόπος γεννήσεως: Χαλκίδα Ευβοίας Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος»

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος» ρ. ΖΕΦΗ ΗΜΑ ΑΜΑ Email: zedimadama@yahoo.gr, dimadama@icbss.org ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιδακτορική ιατριβή (PhD) ιδακτορική ιατριβή (PhD) µε θέµα «Οικονοµική Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείρισης» στο Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ)

Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ) ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ Βιογραφικό Σημείωμα

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ Βιογραφικό Σημείωμα ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ Βιογραφικό Σημείωμα Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση Τηλέφωνο 26410 74185 E-mail Σημερινή Θέση Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Πανεπστήμιο Πατρών Γ. Σεφέρη 2 Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατοµικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδηµαϊκή διδακτική εµπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εµπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου Βιογραφικό Σηµείωµα: Γιάννης Καλογήρου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του Γιάννη Καλογήρου Α. ΣΥΝΟΨΗ O Γιάννης Καλογήρου είναι Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονοµικής & Βιοµηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, ιευθυντής του

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Μαγούλιος Όνοµα: Γεώργιος Όνοµα πατρός: Νικόλαος Ηµεροµ. γεννήσεως: 15 Μαρτίου 1957 Τόπος γεννήσεως: Ηράκλειο Κρήτης Τόπος κατοικίας: Αγία Τριάδα, T.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Δρ. Θεόδωρος Α. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ Τόπος & Ημερομηνία Γέννησης: Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 1966 Διεύθυνση: Ακακίας 24, Τ.Κ. 570 13 Ωραιόκαστρο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνα: (2310) 574066

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΑΛΑΝΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ «ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΑΛΑΝΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ «ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΑΛΑΝΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ «ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα 1 Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 2681072756

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 2681072756 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΗΣ ΝΑΞΑΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΕΓΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο (1976): Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (βαθμός 9 και 2/7 Άριστα ). 2. Master of Arts στα Οικονομικά της Δημόσιας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΥΚΕΝ Μαρί-Νοέλ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείµενο «Στατιστικές και Οικονοµετρικές Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης» (ΦΕΚ 1201/30-12-2011)

ΝΤΥΚΕΝ Μαρί-Νοέλ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείµενο «Στατιστικές και Οικονοµετρικές Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης» (ΦΕΚ 1201/30-12-2011) ΝΤΥΚΕΝ Μαρί-Νοέλ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείµενο «Στατιστικές και Οικονοµετρικές Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης» (ΦΕΚ 1201/30-12-2011) 1 Ηµεροµηνία γέννησης: 30 01-1957 Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση Δεληγιάννη 7-9 Καλλιθέα - Αθήνα Τηλέφωνο 210 9225345

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα. επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης. Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα. επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης. Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1A.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατομικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Απόφοιτος Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός του Χώρου κατεύθυνση Πολεοδομία Χωροταξία. Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα