και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Σχεδιασμός 2020 Εθνικοί στόχοι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 Σχεδιασμός 2020 Εθνικοί στόχοι"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Σχεδιασμός και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Εθνικοί στόχοι Αναπτυξιακή Ημερίδα Βιώσιμη Ανάπτυξη και 5η Προγραμματική Περίοδος Το Ρέθυμνο ήμος-πιλότος στο ΣΕΣ Ρέα Όρφανου, ΕΥΣΣΑΑΠ Ρέθυμνο,, 1 Νοεμβρίου 2013

2 Η Πολιτική Συνοχής Η Πολιτική Συνοχής διαθέτοντας πόρους στις περιφέρειες, μέσω των ιαρθρωτικών Ταμείων, στοχεύει στην οικονομική, κοινωνική και χωρική συνοχή του συνόλου της Ε.Ε., με άλλα λόγια στην αειφόρο, ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιφερειών της Ε.Ε. και στην άμβλυνση των ανισοτήτων που παρατηρούνται, Στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών της και στην προστασία του περιβάλλοντος Η διαπίστωση της οικονομικής κρίσης επηρέασε τις επιλογές και κατευθύνσεις της Πολιτικής Συνοχής στην Ευρώπη και την Ελλάδα (ανεργία, αποτελέσματα κατανομής προυπολογισμού); Μελέτη της Ε. Επιτροπής διαπιστώνει...

3 Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την Ελλάδα του 2020 αποβλέπει «στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχονταςωςαιχμήτηνεξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυσητηςκοινωνικήςσυνοχήςκαιτιςαρχέςτηςαειφόρου ανάπτυξης» ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Άμεσα / βραχυπρόθεσμα: Aντιμετώπιση της ανεργίας Μεσοπρόθεσμα/Μακροπρόθεσμα: Bελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων

4 Οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση Προστασία του περιβάλλοντος μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον Ανάπτυξη εκσυγχρονισμός συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

5 Η ελληνική θέση για τη νέα προγραμματική περίοδο Θεματικοί στόχοι (11) ώστε να αντιστοιχούν στη Στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020 Αιρεσιμότητες (προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση ανά τομέα) Επανέρχεται η έννοια των ολοκληρωμένων προγραμμάτων 3 κατηγορίες περιφερειών Κεφάλαιο αφιερωμένο στη χωρική ανάπτυξη 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ώστε κάθε Περιφέρεια να έχει το δικό της πολυτομεακό και πολυταμειακό πρόγραμμα για ολοκληρωμένες τοπικές παρεμβάσεις Απλοποίηση / βελτίωση του συστήματος ιαχείρισης των Προγραμμάτων Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα (πολυτομεακά και πολυταμειακά) για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και καινοτόμα projects που θα διατρέχουν ταυτόχρονα πολλούς τομείς

6 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΣ. ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβάνονται Αγροτικό 3,7 δις, Απασχόληση νέων 184 εκατ. και CEF 580 εκατ. )* ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Για λόγους σύγκρισης, στην περίοδο το αντίστοιχο νούμερο ήταν 24,3 ΙΣ ΕΥΡΩ Σημ: δεν περιλαμβάνονται οι αγροτικές εγγυήσεις ~16 δις Σημ: δεν περιλαμβάνονται οι αγροτικές εγγυήσεις ~16 δις ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΘΡΟΙΖΟΥΝ ΣΕ 15,3** ** δις σε τρέχουσες τιμές έναντι 20,4 δις της περιόδου * ΣταπαραπάνωποσάδενυπολογίζονταιταεκτιμώμεναποσάαπότοR. C ~2 δις καθώς και οι πόροι που θα διεκδικηθούν σε ανταγωνιστική βάση από το CEF γιαδίκτυαενέργειας, ψηφιακών και τηλεπικοινωνιών ** εν συμπεριλαμβάνονται τα 580 εκατ. του CEF, οι πόροι Στόχου 3, τα 3,7 δις τηςαγροτικήςανάπτυξηςκαι τα 200 περίπου εκ. της Αλιείας

7 Χρονοδιάγραμμα Έναρξη προετοιμασίας του ΣΕΣ τον Απρίλιο 2012, σε συνεννόηση με όλους τους δημόσιους φορείς και κοινωνικούς εταίρους Εμπειρογνωμοσύνες για τους 10 Θεματικούς Στόχους, Φθινόπωρο 2012 Προτάσεις Υπουργείων, Περιφερειών και φορέων 1 Εθνικό Συνέδριο, Απρίλιος Περιφερειακά Συνέδρια, Μάιος 2013 Ομάδα Εργασίας ΣΕΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης Σχέδιο πρότασης Σεπτέμβριος 2013 Υποβολή μετά την ολοκλήρωση του θεσμικού, κανονιστικού πλαισίου Όλατακείμενα στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης - αναρτώνται στο διαδίκτυο και δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού και υποβολής ερωτήσεων και προτάσεων εκ μέρους των φορέων και των πολιτών. Στην ηλεκτρονική πύλη του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος, ο οποίος αφορά στην προγραμματική περίοδο

8 Η Αειφόρος Χωρική Ανάπτυξη στον Περιφερειακό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό H Χωρική ανάπτυξη καλείται να συμπληρώσει την εφαρμογή των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από την άσκηση των τομεακών πολιτικών. ιαπιστώνει το χαρακτήρα και την εξέλιξη του περιφερειακού προβλήματος, το ελληνικό αστικό παράδοξο, το ρόλο της γεωγραφίας της χώρας, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης Η αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στη χωρική ενότητα που εκδηλώνονται. η Αναγκαιότητα της συμβολής στην αντιμετώπιση των αιτιών και των επιπτώσεων της κρίσης. Σεβασμός στα φυσικά διαθέσιμα και στους πολιτισμικούς πόρους

9 Η Αειφόρος Χωρική Ανάπτυξη στον Περιφερειακό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό Ενδογενής τοπική ανάπτυξη, Αειφόρος αστική ανάπτυξη (ενισχυμένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, η ισόρροπη σχέση του αστικού με τον περιβάλλοντα αγροτικό χώρο) στο πλαίσιο της επιθυμητής εθνικής πολυκεντρικής και ισόρροπης ανάπτυξης Σύνδεση Εθνικού Αναπτυξιακού Περιφερειακού Σχεδιασμού με τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό και τα Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια Πολυ-επίπεδη διακυβέρνηση (+) Συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο με ισχυρή συνιστώσα την κοινωνία των πολιτών Η Παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής, διαδικασίες αξιολόγησης (οι κατάλληλοι δείκτες) Ολοκληρωμένη προσέγγιση Προώθηση αναπτυξιακού προγράμματος με συμπληρωματικές παρεμβάσεις (στην οικονομία και την εργασία, τη στέγαση, τις υποδομές, την υγεία και πρόνοια, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, κτλ.) προς εφαρμογή σε «ορισμένη» χωρική ενότητα, στηβάσησυνεκτικούσχεδίου Συνδυασμένες ενέργειες διακυβέρνησης (συναρμόδιων ιοικητικών Αρχών αλλά και άλλων οικονομικών και κοινωνικών φορέων)

10 Προγράμματα με τοπική/ συμμετοχική/ ολοκληρωμένη προσέγγισηστιςπροηγούμενεςδιαχειριστικέςπεριόδους στις πόλεις (ΕΤΠΑ): Αστικά Πιλοτικά Προγράμματα, Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN, URBACT, ΟΣΑΑ στις αγροτικές περιοχές (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ): Leader, ΟΠΑΑΧ στις πολιτικές και τα προγράμματα του ΕΚΤ: Προγράμματα βασισμένα σε κοινότητες στο ΕΚΤ Τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης (κοινωνική οικονομία/κοινωνική επιχείρηση)

11 Η χωρική διάσταση στο κείμενο του ΣΕΣ Τοπική και αστική ανάπτυξη Κύριες περιοχές προτεραιότητας για συνεργασία ( ιακρατικά, ιασυνοριακά Προγράμματα, Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής - Ιονίου) Περιοχές που πλήττονται από τη φτώχεια Με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και δημογραφικές προκλήσεις, νησιά, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές Η θαλάσσια διάσταση-ανάπτυξη εργαλεία εφαρμογής της Αειφόρου Χωρικής Ανάπτυξης Ολοκληρωμένες Εδαφικές Επενδύσεις (ITI) Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών (CLLD) ίκτυο Αστικής Ανάπτυξης (Αστικές Καινοτόμες ράσεις)

12 Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στις Πόλεις ενιαία περιοχή εντός πόλεων σημαντικών συγκεντρώσεων (ειδικά χαρακτηριστικά: υποβαθμισμένα κέντρα/ γειτονιές πόλεων, περιοχές αστικών επεκτάσεων, περιοχές αποβιομηχάνισης, προστατευόμενες/ περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς) Υπο-περιφερειακές ή δια-περιφερειακές* αγροτικές και περιοχές αλιείας μεσαίες ή μικρές πόλεις στο σύνολό τους λειτουργικές περιοχές, κυρίως περιοχές σύνδεσης του αστικού με τον αγροτικό χώρο περιοχές θεματικής - χωρικής διασύνδεσης Περιοχές με ειδικά προβλήματα (φτώχεια, γεωγραφία) Πολυταμειακά προγράμματα, ορισμός επικεφαλής Ταμείου Προυπόθεση η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης και η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ολιστική-συμπληρωματικότητα δράσεων και ΠΕΠ, συμμετοχικότητα και δικτύωση, εταιρικές σχέσεις, τοπική καινοτομία)

13 Ολοκληρωμένες Εδαφικές Επενδύσεις (ITI) Έμφαση στον αστικό χώρο και στις λειτουργικές περιοχές Πολυ-ταμειακή/ πολυ-τομεακή αλλά ολοκληρωμένη προσέγγιση Χρήση διαφορετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων και αξόνων προτεραιότητας Στόχος η παραγωγική ανασύνταξη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης, έμφαση σε καινοτομίατεχνολογία επιλογή περιοχής με βάση σχέδιο, σκοπό, δυνατότητες και ανάγκες

14 Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Αντιμετώπιση κρίσης - Οι πόλεις κινητήριες δυνάμεις για εργασία και ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή επιρροής τους Αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης (ghettos, brownfields) Αστική φτώχεια, φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού Η «συνεκτική πόλη», η κατοίκησητωνκέντρωντωνπόλεωνκαιη διάσωση του οικιστικού αποθέματος Βιώσιμη αστική κινητικότητα, οικολογικά μέσα μεταφοράς Κλιματική αλλαγή - προσαρμογή, ανανεώσιμη ενέργεια Ανάκτηση του δημόσιου χώρου, του αστικού πασίνου και των ανοιχτών χώρων συγκέντρωσης Η αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής στο σχεδιασμό Η συμμετοχικότητα, η συνύπαρξη

15 Συνδυάζοντας τους τύπους των περιοχών με τα ταμεία Αστικές περιοχές μητροπολιτικές περιοχές αγροτικές περιοχές διαπεριφερειακές περιοχές διασυνοριακές περιοχές λειτουργικές περιοχές (η ανάγνωση των Ρυθμιστικών Σχεδίων, Πολεοδομικών Σχεδίων, ΣΧΟΑΠ (ΥΠΕΚΑ)) περιοχές με γεωγραφικά μειονεκτήματ περιοχές φτώχειας ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΑΑ ΕΤΘΑ

16 Η επιλογή της κατάλληλης περιοχής/ ιακυβέρνηση Την περιοχή την καθορίζουν οι τοπικές ανάγκες, ιδιαιτερότητες, δυνατότητες (bottom-up approach) ιοικητικές μονάδες, αλλά όχι μόνο δηλ. συνεκτικές χωρικές ενότητες με όρους οικονομικούς, κοινωνικούς, γεωγραφικούς πληθυσμός από έως κατοίκους (CLLD) Μείωση ορίου σε ειδικές περιπτώσεις Υπο-περιφερειακό, περιφερειακό, διαπεριφερειακό επίπεδο (ITI) Το ζήτημα της διακυβέρνησης διαχείρισης Αυξημένος ο ρόλος και η ευθύνη Περιφερειακών αρχών και Δήμων

17 Και η συνέχεια... Ολοκλήρωση του κειμένου ΣΕΣ Ενδιαφέροντα παραδείγματα (Καλές πρακτικές) τοπικών προσεγγίσεων από τον αστικό, τον αγροτικό χώρο ή από άλλους χωρικούς τύπους Οι απόψεις σας για τον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό συν-διαμορφώνουν το σχεδιασμό και οπωσδήποτε το κεφάλαιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης

18 Το Ρέθυμνο στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στη Μεσόγειο Η γνωριμία με το Ρέθυμνο. Ένα φιλόδοξο ευρωπαικό πρόγραμμα που προχωράει με πολλές δυσκολίες (Reference Framework Sustainable Cities) ηπόλη, η αστικήεξάπλωση, η ύπαιθρος χώρα και η ρύθμιση του χώρου (χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός) η σχέση της πόλης με την περιβάλλουσα ύπαιθρο χώρα, η αλληλεξάρτησή τους (ο ορισμός της λειτουργικής περιοχής) το ιστορικό και πολιτισμικό ίχνος στη διαδρομή του χρόνου, η κατοίκηση στην περίκλειστη πόλη, η συνύπαρξη στο δημόσιο χώρο και στα αστικά κενά, οι διαφορετικές γειτονιές, οι μικρές έξοδοι στη θάλασσα, τα αυτοκίνητα η οικονομία, οι παραγωγικές δραστηριότητες (χωρικό δυναμικό, η χωρική δυνατότητα μαζί με τις ειδικές ανάγκες και προβλήματα) ηπολυκεντρικήοργάνωσητηςνήσου οι πόλεις της Κρήτης σε μιά πολυκεντρικη θεώρηση του αστικού συστήματος της χώρας τα Ευρωπαικά ιακρατικά προγράμματα και τα προγράμματα Γειτονίας

19 Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας εις το επανιδείν

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΔ/ΑΜΘ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΔ/ΑΜΘ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΔ/ΑΜΘ Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014 2020 Ο σχεδιασμός της νέας Προγραμματικής Περιόδου και εξειδίκευσή του σε σχέση με την Α βάθμια αυτοδιοίκηση Εισηγητής: Νίκος Μίχος Σύμβουλος Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Πόροι και Κανόνες Λειτουργίας των Ταμείων Γραφείο Προγραμματισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Ενημερωτική Συνάντηση Λευκωσία, 18 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... i

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ... i Ι. Πολιτικές ανά τοµέα που περιέχουν στόχους που αφορούν το ΠΕΠ και πρέπει να ληφθούν υπόψη από το σχεδιασµό... 1 Ι.1 Αειφόρος Ανάπτυξη (ΠΛΑΙΣΙΟ)... 1 Ι.2 Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 4, Τ.Κ. 71202 Πληροφορίες:Νικ. Μιχελάκης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Χωρικός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα Χωρικός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα Δρ Γεώργιος Μ. Κορρές Καθηγητής Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δρ Αικατερίνη Κόκκινου* μεταδιδακτορική ερευνήτρια Τμήμα Γεωγραφίας Εργαστήριο Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου Ο Δήμος Αποκορώνου συνδυάζει ένα εντυπωσιακό ορεινό όγκο, μια παραγωγική και ιδιαιτέρου

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η Άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΚΔΟΣΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος για να συμβάλει στη στρατηγική της

Διαβάστε περισσότερα

VisionTask ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

VisionTask ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ News Letter Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Δ Ω Ρ Ε Α Ν - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 0 8 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ε Σ Π Α 2 0 0 7-2 0 1 3 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2007-2013. Ο στρατηγικός

Διαβάστε περισσότερα