Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρική αντλία gamma/ X, GMXa

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρική αντλία gamma/ X, GMXa"

Transcript

1 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρική αντλία gamma/ X, GMXa EL Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες χρήσης στο σύνολό τους. Μην πετάτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση ζημιών από λάθη εγκατάστασης ή χειρισμού ευθύνεται ο ιδιοκτήτης. Η εκάστοτε πιο πρόσφατη έκδοση ενός εγχειριδίου οδηγιών χρήσης είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Αρ. εξαρτήματος Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης (2006/42/ΕΚ) BA G /15 EL

2 Συμπληρωματικές οδηγίες Συμπληρωματικές οδηγίες Διαβάστε τις παρακάτω συμπληρωματικές οδηγίες! Εάν τις γνωρίζετε, έχετε αποκομίσει μεγαλύτερα οφέλη από το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Στο κείμενο επισημαίνονται ιδιαίτερα: Απαριθμήσεις Απεικ. 1: Παρακαλώ διαβάστε τις! Οδηγίες ενεργειών ð Αποτελέσματα των οδηγιών ενεργειών Ä»Αναφέρετε τον κωδικό ταυτοποίησης και τον αριθμό σειράς«στη σελίδα 2: Σύνδεσμοι προς θέσεις σε αυτό το κεφάλαιο - βλέπε... : Παραπομπές προς θέσεις σε αυτό ή άλλο έγγραφο [Πλήκτρα]»Επίπεδο μενού 1 è Επίπεδο μενού 2 è Επίπεδο μενού...«: Διαδρομές μενού»κείμενα της διεπιφάνειας λογισμικού«πληροφορίες Μια πληροφορία παρέχει σημαντικές υποδείξεις για τη σωστή λειτουργία της συσκευής ή έχει σκοπό να διευκολύνει την εργασία σας. Υποδείξεις ασφαλείας Υποδείξεις ασφαλείας που επισημαίνονται με εικονοσύμβολα - βλέπε "Κεφάλαιο ασφάλειας". Αναφέρετε τον κωδικό ταυτοποίησης και τον αριθμό σειράς Σε κάθε επικοινωνία ή παραγγελία ανταλλακτικών, αναφέρετε τον κωδικό ταυτοποίησης και τον αριθμό σειράς που θα βρείτε στην πινακίδα τύπου ή στο μενού στο»ρύθμιση / Μενού è Πληροφορίες«. Έτσι μπορεί να ταυτοποιηθεί με σαφήνεια ο τύπος της συσκευής και η παραλλαγή των υλικών. 2

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Κωδικός ταυτοπ Σχετικά με αυτή την αντλία Κεφάλαιο Ασφάλεια Αποθήκευση, μεταφορά και αποσυσκευασία Επισκόπηση της συσκευής και στοιχεία ελέγχου Επισκόπηση της συσκευής Στοιχεία ελέγχου Στοιχεία ελέγχου Λειτουργίες πλήκτρων Περιγραφή λειτουργίας Μονάδα παροχής Μονάδα μετάδοσης Δοσιμετρική ισχύς Αυτόματος εξαερισμός Τρόποι λειτουργίας Λειτουργίες Ρελέ (Επιλογές) Ενδεικτικές λυχνίες LED Ιεραρχία των τρόπων λειτουργίας, λειτουργιών και καταστάσεων βλαβών Συναρμολόγηση Εγκατάσταση, υδραυλική Εγκατάσταση αγωγών εύκαμπτου σωλήνα Εγκατάσταση για δοσιμετρικές αντλίες χωρίς εξαερισμό Εγκατάσταση για δοσιμετρικές αντλίες με εξαερισμό Εγκατάσταση για δοσιμετρικές αντλίες με αυτόματο εξαερισμό (τύπου SEK) Βασικές υποδείξεις εγκατάστασης Εγκατάσταση, ηλεκτρική Σύνδεσμος τάσης τροφοδοσίας - τάση ρεύματος δικτύου Περιγραφή των υποδοχών Υποδοχή «Εξωτερικός έλεγχος» Υποδοχή «Διακόπτης στάθμης» Υποδοχή «Επιτήρ. δοσιμέτρησης» Υποδοχή «Δείκτης θραύσης μεμβράνης» Ρελέ Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του συστήματος ελέγχου Έλεγχος ρυθμιζόμενων μεγεθών Μετάβαση σε λειτουργία ρύθμισης Ρύθμιση /»Μενού« »Πληροφορίες« »Ρυθμίσεις« »Τρόπος λειτουργ.« »Αυτόματα« »Μήκος εμβολισμού« Δοσιμέτρηση Συγκέντρωση Βαθμονόμηση Σύστημα Είσοδοι/Έξοδοι

4 Περιεχόμενα Εξαερισμός »Χρόνος αναρρόφησης« »Ώρα« »Ημ/νία« Χρονόμ Ενεργοποίηση Χρονόμ Ρύθμιση Χρονόμ Διαγραφή όλων Παράδειγμα »Σέρβις« »Προστασία πρόσβ.« »Κωδ. πρόσβασης « »Διαγραφή μετρητή« »Αλλαγή μεμβράνης« »Οθόνη« »Εργοστασ. ρύθμιση Επαναφορά« »Γλώσσα« Χειρισμός Χειροκ. χειρισμός Συντήρηση Επισκευή Καθαρισμός βαλβίδων Αντικατάσταση δοσιμετρικής μεμβράνης Καθαρισμός δείκτη θραύσης μεμβράνης Αντιμετώπιση δυσλειτουργιών Σφάλμα χωρίς μήνυμα βλάβης Μηνύματα βλάβης Μηνύματα προειδοποίησης Όλα τα υπόλοιπα σφάλματα Θέση εκτός λειτουργίας Τεχνικά χαρακτηριστικά Στοιχεία ισχύος Ακρίβειες Στάνταρ μονάδα παροχής Μονάδα παροχής αυτόματου εξαερισμού Ιξώδες Στοιχεία υλικού Ηλεκτρικά στοιχεία Θερμοκρασίες Κλίμα Βαθμός προστασίας και απαιτήσεις ασφαλείας Συμβατότητα Βάρος αποστολής Στάθμη ηχητικής πίεσης Σχέδια ανταλλακτικών και πληροφορίες παραγγελίας Σχέδια ανταλλακτικών Πληροφορίες παραγγελίας Διαστασιοποιημένα σχέδια Διαγράμματα για τη ρύθμιση της δοσιμετρικής ισχύος Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ για μηχανήματα Επισκόπηση χειρισμού/ρυθμίσεων gamma/ X Μενού χειρισμού gamma/ X, πλήρες

5 Περιεχόμενα 24 Βασικές οθόνες και δευτερεύουσες οθόνες Ευρετήριο

6 Κωδικός ταυτοπ. 1 Κωδικός ταυτοπ. Σειρά προϊόντων gamma/ X GMXa Τύπος Στοιχεία ισχύος και τύπος - βλέπε πινακίδα τύπου Υλικό δοσιμετρικής κεφαλής PP NP PV TT SS Πολυπροπυλένιο Ακρυλικό γυαλί PVDF PTFE + άνθρακας Ανοξείδωτος χάλυβας Υλικό στεγανοποιήσεων B E T FPM EPDM PTFE Έκδοση δοσιμετρικής κεφαλής 0 χωρίς εξαερισμό, χωρίς ελατήριο βαλβίδας 1 χωρίς εξαερισμό, με ελατήριο βαλβίδας 2 με εξαερισμό, χωρίς ελατήριο βαλβίδας 3 με εξαερισμό, με ελατήριο βαλβίδας 4 χωρίς εξαερισμό, με ελατήριο βαλβίδας για υλικά υψηλού ιξώδους 9 αυτόματου εξαερισμού με παράκαμψη (SEK) Σύνδεσμος σωληνώσεων 0 Στάνταρ σύνδεσμος σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 5 Σύνδεσμος για εύκαμπτο σωλήνα 12/6, πλευρά αναρρόφησης στάνταρ 9 Σύνδεσμος για εύκαμπτο σωλήνα 10/4, μόνο πλευρά κατάθλιψης, πλευρά αναρρόφησης στάνταρ Δείκτης θραύσης μεμβράνης 0 Χωρίς δείκτη θραύσης μεμβράνης 1 Με δείκτη θραύσης μεμβράνης, οπτικό αισθητήρα Έκδοση 0 Περίβλ. RAL5003 / καλύπτρα RAL2003 M τροποποιημένο Λογότυπο 0 με λογότυπο ProMinent Ηλεκτρική σύνδεση U Γενικής χρήσης σύστημα ελέγχου V ± 10 %, 50/60 Hz Καλώδιο και φις A B 2 m Ευρώπη 2 m Ελβετία C 2 m Αυστραλία D 2 m ΗΠΑ / 115 V 6

7 Κωδικός ταυτοπ. Σειρά προϊόντων gamma/ X E 2 m Μεγάλη Βρετανία 1 2 m με ανοικτό άκρο..... Ρελέ, προρρυθμισμένο σε... 0 Χωρίς ρελέ επαφή μεταγωγής 230 V 8 A 4 2 κανονικά ανοικτά 24 V 100 ma C 1 κανονικά ανοικτό 24 V 100 ma και 1 εξόδου 4-20 ma..... Παρελκόμενα 0 χωρίς παρελκόμενα Ρελέ ένδειξης βλάβης κανονικά κλειστό Όπως 1 + παλμικό ρελέ Όπως 1 + έξοδος 4-20 ma 1 Με βαλβίδα ποδιού και βαλβίδα δοσιμέτρησης, 2 m σωλήνα αναρρόφησης, 5 m σωλήνα δοσιμέτρησης 4 Βαλβίδα πολλαπλών λειτουργιών και παρελκόμενα Παραλλαγή συστήματος ελέγχου 0 Χειροκ. + εξωτερική επαφή με παλμικό έλεγχο 3 Χειροκ. + εξωτερική επαφή με παλμικό έλεγχο + αναλογική θύρα 0/4-20 ma 4 Όπως το 0 + χρονοδιακόπτη διεργασίας 4 εβδομάδων 5 Όπως το 3 + χρονοδιακόπτη διεργασίας 4 εβδομάδων C Όπως το 3 + CANopen R Όπως το 3 + διασύνδεση PROFIBUS, M12 Επιτήρ. δοσιμέτρησης 0 Δυναμική επιτήρ. δοσιμέτρησης Εξ αποστάσεως διακοπή / εξ αποστάσεως έλεγχος 0 χωρίς Bluetooth 1 με Bluetooth Γλώσσα DE EN ES FR IT Γερμανικά Αγγλικά Ισπανικά Γαλλικά Ιταλικά 7

8 Σχετικά με αυτή την αντλία 2 Σχετικά με αυτή την αντλία Σχετικά με αυτή την αντλία Οι αντλίες της σειράς ProMinent gamma/ X είναι ελεγχόμενες μέσω μικροεπεξεργαστή ηλεκτρομαγνητικές δοσιμετρικές αντλίες με τις εξής ιδιαιτερότητες: Απλή ρύθμιση της δοσιμετρικής ισχύος απευθείας σε l/h (λίτρα/ώρα) Διαθέσιμοι συνδυασμοί υλικών PP, PVDF, ακρυλικό γυαλί, PTFE και ανοξείδωτος χάλυβας Ειδικές εκδόσεις δοσιμετρικής κεφαλής για αντλούμενα υλικά που αναδίδουν αέρια και έχουν υψηλό ιξώδες Φωτιζόμενη οθόνη LCD και σύστημα ενδείξεων με 3 LED που φαίνονται από όλες τις πλευρές, για μηνύματα λειτουργίας, προειδοποίησης και σφαλμάτων Συντελεστής για εξωτερικό έλεγχο επαφών 99:1 έως 1:99 Λειτουργία παρτίδας με μέγ εμβολισμούς/παλμό έναρξης Καταχώριση της συγκέντρωσης για απλή ρύθμιση σε εργασίες αναλογικής δοσιμέτρησης Ρύθμιση συχνότητας εμβολισμών σε βήματα 1 εμβολισμού/ώρα από 0 έως εμβολισμούς/ώρα Ηλεκτρονική ρύθμιση μήκους εμβολισμού με συνεχή τρόπο από 0 έως 100%, (συνιστάται 30 έως 100%) Σύνδεσμος για διακόπτη στάθμης 2 βαθμίδων Εξωτερικός έλεγχος μέσω στάνταρ σήματος 0/4-20 ma με ρυθμιζόμενη αντιστοίχιση της τιμής σήματος με τη συχνότητα εμβολισμών Προαιρετική έξοδος 4-20 ma για εξ αποστάσεως ρύθμιση μήκους εμβολισμού και συχνότητας εμβολισμών Γενικής χρήσης τροφοδοτικό V, 50/60 Hz Προαιρετική μονάδα ρελέ 230 V, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και με ασφάλεια εκ των υστέρων Προαιρετικό ρελέ συνδυασμού 24 V, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και με ασφάλεια εκ των υστέρων Τα υδραυλικά εξαρτήματα της gamma/ X είναι ακριβώς ίδια με της Beta (δεν ισχύει για τους τύπους 0220, 0424 και 0245). 8

9 Κεφάλαιο Ασφάλεια 3 Κεφάλαιο Ασφάλεια Σήμανση των υποδείξεων ασφαλείας Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες λέξεις επισήμανσης για διαφορετική σπουδαιότητα του κινδύνου: Λέξη επισήμανσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Σημασία Επισημαίνει μία ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Εάν δεν αποφευχθεί, κινδυνεύει η ζωή σας ή ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί. Επισημαίνει μία ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκληθούν ελαφριοί ή μέτριοι τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Σύμβολα προειδοποίησης σε διαφορετικά είδη κινδύνου Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα προειδοποίησης σε διαφορετικά είδη κινδύνου: Προειδοποιητικό σήμα Είδος κινδύνου Προειδοποίηση για αυτόματη εκκίνηση. Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. Προειδοποίηση για σημείο κινδύνου. Ενδεδειγμένη χρήση Η αντλία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τη δοσολογία υγρών δοσομετρούμενων μέσων. Η αντλία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο μετά από σωστή εγκατάσταση και αρχική ενεργοποίηση σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Προσέξτε τους γενικούς περιορισμούς που αφορούν τα όρια ιξώδους, την αντοχή σε χημικές ουσίες και την πυκνότητα - βλέπε επίσης τη λίστα αντοχής ProMinent στον κατάλογο προϊόντων ή στη διεύθυνση Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση ή η μετατροπή. Η αντλία δεν προορίζεται για τη δοσολογία μέσων αέριας καθώς και στερεάς μορφής. Η αντλία δεν προορίζεται για τη δοσομέτρηση καύσιμων υλικών χωρίς κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η αντλία δεν προορίζεται για τη δοσιμέτρηση εκρήξιμων υλικών. Η αντλία δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εκρήξιμη περιοχή. Η αντλία δεν προορίζεται για υπαίθρια χρήση χωρίς κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. Αναθέτετε τον χειρισμό της αντλίας μόνο σε ανάλογα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό - βλέπε επόμενο πίνακα "Προσόντα". Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε όσα αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης για τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής της συσκευής. 9

10 Κεφάλαιο Ασφάλεια Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προειδοποίηση για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές Η αντλία μπορεί να αρχίσει να αντλεί μόλις βρεθεί υπό τάση δικτύου. Εγκαταστήστε ένα διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης στο καλώδιο ρεύματος δικτύου της αντλίας ή συμπεριλάβετε την αντλία στο σύστημα απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προειδοποίηση για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές Η αντλία μπορεί να αρχίσει να αντλεί μόλις κρυώσει μετά το σφάλμα»θερμοκρασία«. Έχετέ το αυτό υπόψη σας σχετικά με την αντλία και την εγκατάστασή σας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Στο εσωτερικό του περιβλήματος της αντλίας μπορεί να υπάρχει τάση ρεύματος δικτύου. Σε περίπτωση που υποστεί ζημιά το περίβλημα της αντλίας, αυτή πρέπει να αποσυνδεθεί άμεσα από το ρεύμα δικτύου. Μπορεί να τεθεί πάλι σε λειτουργία μόνο μετά από εξουσιοδοτημένη επισκευή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προειδοποίηση από επικίνδυνο ή άγνωστο δοσομετρούμενο μέσο Σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε επικίνδυνο ή άγνωστο δοσομετρούμενο μέσο: Μπορεί να εξέλθει από τα υδραυλικά μέρη σε περίπτωση εργασιών στην αντλία. Πριν από εργασίες στην αντλία, λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης (όπως π.χ. προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά γάντια,...). Προσέξτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του δοσομετρούμενου μέσου. Πριν από εργασίες στην αντλία, αδειάστε και πλύνετε τη μονάδα παροχής. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς Όταν αντλούνται εύφλεκτα υλικά, πρέπει ο φορέας λειτουργίας να λαμβάνει ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας. 10

11 Κεφάλαιο Ασφάλεια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από επικίνδυνο υλικό! Πιθανή συνέπεια: Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαιωθείτε κατά τον χειρισμό επικίνδυνων υλικών, ότι υπάρχουν τα τρέχοντα δελτία δεδομένων ασφαλείας των κατασκευαστών των επικίνδυνων υλικών. Τα απαραίτητα μέτρα προκύπτουν από το περιεχόμενο του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Δεδομένου ότι λόγω νέων γνώσεων ενδέχεται να αξιολογείται ανά πάσα στιγμή εκ νέου η επικινδυνότητα ενός υλικού, πρέπει να ελέγχεται τακτικά το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και εν ανάγκη να αντικαθίσταται. Για την ύπαρξη και την ενημερωμένη έκδοση του δελτίου δεδομένων ασφαλείας και την επακόλουθη σύνταξη της αξιολόγησης κινδύνου των σχετικών θέσεων εργασίας υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποίηση από ψεκασμό δοσομετρούμενου μέσου Από την πίεση στη μονάδα παροχής και από γειτονικά μέρη της εγκατάστασης ενδέχεται να εξέρχεται δοσομετρούμενο μέσο από τα υδραυλικά μέρη κατά τον χειρισμό ή το άνοιγμά τους. Αποσυνδέστε την αντλία από το ηλεκτρικό δίκτυο και ασφαλίστε την από ακούσια επανενεργοποίηση. Πριν από κάθε εργασία, εκτονώστε την πίεση από τα υδραυλικά μέρη της εγκατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποίηση για ψεκασμό δοσιμετρούμενου μέσου Η δοσιμετρική αντλία μπορεί να παράξει ένα πολλαπλάσιο της ονομαστικής της πίεσης. Σε περίπτωση βουλωμένου αγωγού πίεσης ενδέχεται να σκάσουν υδραυλικά μέρη. Εγκαταστήστε σωστά μία βαλβίδα ανακούφισης πίεσης στον αγωγό πίεσης μετά τη δοσιμετρική αντλία. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποίηση για ψεκασμό δοσιμετρούμενου μέσου Ένα ακατάλληλο δοσιμετρούμενο μέσο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα μέρη της αντλίας που έρχονται σε επαφή με το μέσο. Προσέξτε την αντοχή των υλικών που έρχονται σε επαφή με το μέσο κατά την επιλογή του δοσιμετρούμενου μέσου - βλέπε κατάλογο προϊόντων ProMinent ή στην Αρχική σελίδα μας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών Σε περίπτωση χρήσης μη ελεγμένων ξένων εξαρτημάτων ενδέχεται να προκληθούν σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Τοποθετείτε στις δοσιμετρικές αντλίες μόνο εξαρτήματα που έχουν ελεγχθεί και συνιστώνται από την ProMinent. 11

12 Κεφάλαιο Ασφάλεια ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος από λάθος χειρισμό ή ελλιπή συντήρηση της αντλίας Από μια αντλία με δύσκολη πρόσβαση ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι από λανθασμένο χειρισμό και ελλιπή συντήρηση. Διατηρείτε την αντλία ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη. Τηρείτε τα διαστήματα συντήρησης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος λανθασμένης δοσιμέτρησης Σε περίπτωση που τοποθετηθεί άλλο μέγεθος μονάδας παροχής, μεταβάλλεται η συμπεριφορά δοσιμέτρησης της αντλίας. Αλλάξτε τον προγραμματισμό της αντλίας στο μενού»μενού / Πληροφορίες è Ρυθμίσεις è Σύστημα è Αλλαγή τύπου κεφαλής«. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποίηση για παράνομη λειτουργία Προσέξτε τις διατάξεις που ισχύουν στο σημείο εγκατάστασης της συσκευής. Αποσυνδεόμενες διατάξεις προστασίας Σχετικά με το κάλυμμα της θυρίδας για ρελέ και προαιρετικές μονάδες - βλ. κεφάλαιο «Επισκόπηση της συσκευής και στοιχεία ελέγχου» Ο πελάτης επιτρέπεται να αφαιρέσει το κάλυμμα της θυρίδας για ρελέ και προαιρετικές μονάδες ή ένα ρελέ ή προαιρετική μονάδα μόνο σύμφωνα με τις συμπληρωματικές οδηγίες για τα ρελέ και τις προαιρετικές μονάδες. Ο πελάτης μπορεί να απομακρύνει τη δοσιμετρική κεφαλή μόνο σύμφωνα με το κεφάλαιο «Επισκευή». Το περίβλημα και την καλύπτρα (φέρει τα στοιχεία ελέγχου) επιτρέπεται να ανοίξει μόνο το Σέρβις της ProMinent. Στοιχεία για περίπτωση έκτακτης ανάγκης Σε περίπτωση ανάγκης, είτε τραβήξτε το φις ρεύματος δικτύου, είτε πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη/Διακοπή] είτε πατήστε το διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης που έχει εγκαταστήσει ο πελάτης είτε αποσυνδέστε την αντλία από το δίκτυο ρεύματος σύμφωνα με το σύστημα απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασής σας. Εάν εξέρχεται δοσιμετρούμενο μέσο, εκτονώστε επιπλέον την πίεση από το υδραυλικό περιβάλλον της αντλίας. Τηρήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του δοσιμετρούμενου υλικού. Προσόντα προσωπικού Δραστηριότητα Αποθήκευση, μεταφορά, αποσυσκευασία Συναρμολόγηση Σχεδιασμός υδραυλικής εγκατάστασης Υδραυλική εγκατάσταση Προσόντα Ενημερωμένο πρόσωπο Εξειδικευμένο προσωπικό, σέρβις Εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο αποδεδειγμένα γνωρίζει καλά τη χρήση παλινδρομικών δοσιμετρικών αντλιών Εξειδικευμένο προσωπικό, σέρβις 12

13 Κεφάλαιο Ασφάλεια Δραστηριότητα Ηλεκτρική εγκατάσταση Χειρισμός Συντήρηση, επισκευή Παροπλισμός, διάθεση στα απορρίμματα Αντιμετώπιση σφαλμάτων Προσόντα Αδειούχος ηλεκτρολόγος Ενημερωμένο πρόσωπο Εξειδικευμένο προσωπικό, σέρβις Εξειδικευμένο προσωπικό, σέρβις Εξειδικευμένο προσωπικό, αδειούχος ηλεκτρολόγος, ενημερωμένο πρόσωπο, σέρβις Επεξήγηση πίνακα: Εξειδικευμένο προσωπικό Εξειδικευμένο προσωπικό θεωρείται όποιος λόγω της επαγγελματικής του εκπαίδευσης, των γνώσεων και της πείρας του καθώς και της γνώσης των ισχυόντων κανονισμών μπορεί να αξιολογεί τις εργασίες που του ανατίθενται και να αναγνωρίζει πιθανούς κινδύνους. Παρατήρηση: Μια επαγγελματική εκπαίδευση ισότιμων προσόντων μπορεί να έχει αποκτηθεί επίσης με μια πολυετή απασχόληση στον σχετικό τομέα εργασίας. Αδειούχος ηλεκτρολόγος Ο αδειούχος ηλεκτρολόγος είναι σε θέση, λόγω της επαγγελματικής του εκπαίδευσης, των γνώσεων και της πείρας καθώς και της γνώσης των ισχυόντων προτύπων και κανονισμών, να εκτελεί εργασίες σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και να αναγνωρίζει μόνος του και να αποφεύγει πιθανούς κινδύνους. Ο αδειούχος ηλεκτρολόγος είναι ειδικά εκπαιδευμένος για το περιβάλλον εργασίας στο οποίο δραστηριοποιείται και γνωρίζει τα σχετικά πρότυπα και τους σχετικούς κανονισμούς. Ο αδειούχος ηλεκτρολόγος πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανονισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρόληψη ατυχημάτων. Ενημερωμένο πρόσωπο Ενημερωμένο πρόσωπο θεωρείται αυτός που έχει ενημερωθεί και ενδεχομένως έχει λάβει γνώση για τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί και για τους πιθανούς κινδύνους σε περίπτωση ακατάλληλης συμπεριφοράς καθώς και έχει ενημερωθεί για τις απαραίτητες διατάξεις προστασίας και τα μέτρα προφύλαξης. Σέρβις Σέρβις θεωρούνται οι τεχνικοί σέρβις, που έχουν αποδεδειγμένα εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί από την ProMinent για τις εργασίες στην εγκατάσταση. Στάθμη ηχητικής πίεσης Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA < 70 db κατά EN ISO σε μέγιστο μήκος εμβολισμού, μέγιστη συχνότητα εμβολισμού, μέγιστη πίεση αντίθλιψης (νερό) 13

14 Αποθήκευση, μεταφορά και αποσυσκευασία 4 Αποθήκευση, μεταφορά και αποσυσκευασία Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να αποστέλλετε τις δοσιμετρικές αντλίες για επισκευή μόνο σε καθαρισμένη κατάσταση και με πλυμένη τη μονάδα παροχής - βλέπε «Θέση εκτός λειτουργίας»! Να αποστέλλετε τις δοσιμετρικές αντλίες μόνο μαζί με συμπληρωμένη δήλωση απολύμανσης. Η δήλωση απολύμανσης αποτελεί μέρος της παραγγελίας επιθεώρησης/επισκευής. Μια επιθεώρηση ή επισκευή λαμβάνει χώρα μόνο αν υπάρχει μια σωστά και πλήρως συμπληρωμένη δήλωση απολύμανσης από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό του φορέα λειτουργίας της αντλίας. Μπορείτε να βρείτε το έντυπο "Δήλωση απολύμανσης" στην αρχική μας σελίδα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζημιών Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά λόγω ακατάλληλης αποθήκευσης ή μεταφοράς! Αποθηκεύετε ή μεταφέρετε τη συσκευή μόνο καλά συσκευασμένη - κατά προτίμηση στην αρχική της συσκευασία. Ακόμα και τη συσκευασμένη συσκευή πρέπει να την αποθηκεύετε και να τη μεταφέρετε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες συνθήκες αποθήκευσης. Ακόμα και τη συσκευασμένη συσκευή πρέπει να την προστατεύετε από την υγρασία και την επίδραση χημικών. Συνθήκες περιβάλλοντος Συνθήκες περιβάλλοντος - βλέπε κεφ. «Τεχνικά χαρακτηριστικά». Παραδοτέος εξοπλισμός Συγκρίνετε το δελτίο παράδοσης με τον παραδοτέο εξοπλισμό: Δοσιμετρική αντλία με καλώδιο ρεύματος Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων ή σωλήνων (προαιρ.) Οδηγίες χρήσης για το συγκεκριμένο προϊόν μαζί με δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Προαιρετικά παρελκόμενα 14

15 Επισκόπηση της συσκευής και στοιχεία ελέγχου 5 Επισκόπηση της συσκευής και στοιχεία ελέγχου 5.1 Επισκόπηση της συσκευής P_G_0063_SW Απεικ. 2: Επισκόπηση της συσκευής, πλήρης 1 Μονάδα ελέγχου 2 Μονάδα μετάδοσης 3 Μονάδα παροχής A. B. C Απεικ. 3: A. Μονάδα παροχής με βαλβίδα εξαερισμού PV. B. Μονάδα παροχής με βαλβίδα εξαερισμού NP. C. Μονάδα παροχής, αυτόματου εξαερισμού (SEK) 1 Βαλβίδα πίεσης 2 Δίσκος κεφαλής 3 Δοσιμετρική κεφαλή 4 Βαλβίδα εξαερισμού 5 Στόμιο εύκαμπτου σωλήνα παράκαμψης 6 Δείκτης θραύσης μεμβράνης (προαιρ.) 7 Βαλβίδα αναρρόφησης 8 Βαλβίδα εξαερισμού, αυτόματου εξαερισμού P_G_0053_SW 15

16 Επισκόπηση της συσκευής και στοιχεία ελέγχου 5.2 Στοιχεία ελέγχου Στοιχεία ελέγχου, επισκόπηση a) b) P_G_0051_SW Απεικ. 4 1 Οθόνη LCD 2 Πλήκτρο [Μενού] 3 Τροχός-πλήκτρο 4 Πλήκτρο [Αναρρόφηση] 5 Πλήκτρο [ΔΙΑΚΟΠΗ/ΕΝΑΡΞΗ] 6 Πλήκτρο [Πίσω] 7 Ενδεικτική λυχνία μηνύματος βλάβης (κόκκινη) 8 Ενδεικτική λυχνία μηνύματος προειδοποίησης (κίτρινη) 9 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (πράσινη) 10 Υποδοχή «Δείκτης θραύσης μεμβράνης» 11 Υποδοχή «Εξωτερικός έλεγχος» 12 Υποδοχή «Επιτήρ. δοσιμέτρησης» 13 Υποδοχή «Διακόπτης στάθμης» 14 Θυρίδα για ρελέ και προαιρετικές μονάδες Στοιχεία ελέγχου Με τη βοήθεια των εικόνων επισκόπησης εξοικειωθείτε με τα πλήκτρα και τα άλλα στοιχεία ελέγχου της αντλίας! 16

17 Επισκόπηση της συσκευής και στοιχεία ελέγχου Ένδειξη πίεσης, αναγνωριστικά και ενδείξεις σφαλμάτων στην οθόνη LCD 1 ΕΠΑΦΗ memory 2,5 bar CAN ανοικτό , h L/h B0778 Απεικ. 5: Δομή της βασικής οθόνης 1 Γραμμή κατάστασης 2 Βασική οθόνη, κεντρική περιοχή 3 Δευτερεύουσα οθόνη Σχετικά με τις διάφορες κύριες οθόνες και δευτερεύουσες οθόνες, βλ. κεφ. «Βασικές οθόνες και δευτερεύουσες οθόνες» στο παράρτημα. Η οθόνη LCD υποστηρίζει το χειρισμό και τη ρύθμιση της αντλίας με διάφορες πληροφορίες και αναγνωριστικά: α) β) ΕΠΑΦΗ memory 12, ,5 bar CAN ανοικτό Επιτήρηση δοσιμέτρησης! L/h ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ i < 4 ma! Σήμα εισόδου < 4 ma i < 4 ma h h B0605 Απεικ. 6: α) Βασική οθόνη με μήνυμα προειδοποίησης, β) Βασική οθόνη με μήνυμα βλάβης. Επεξηγήσεις των συμβόλων στους πίνακες που ακολουθούν. Η παραπάνω εικόνα, τμήμα α) δείχνει ότι: Η αντλία είναι σε λειτουργία Βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας»επαφή«με μνήμη εμβολισμών «memory» Η μέση πίεση του συστήματος είναι 2,5 bar Έχει συνδεθεί σύστημα επιτήρ. δοσιμέτρησης Χρησιμοποιείται μονάδα CAN Υπάρχει καταχώριση πρωτοκόλλου Εκκρεμεί μήνυμα προειδοποίησης για την»επιτήρ. δοσιμέτρησης«έχει ρυθμιστεί δοσιμετρική ισχύς 12,0 L/h Η συχνότητα εμβολισμών είναι εμβολισμοί/ώρα Ένδειξη πίεσης Ένδειξη Σημασία Δείχνει τη μέση πίεση του συστήματος. 17

18 Επισκόπηση της συσκευής και στοιχεία ελέγχου Αναγνωριστικά και ενδείξεις σφαλμάτων: Αναγνωριστικό Σημασία Η αντλία λειτουργεί ή περιμένει σήμα έναρξης. Η λειτουργία της αντλίας διακόπηκε - χειροκίνητα με το πλήκτρο [ΔΙΑΚΟΠΗ/ΕΝΑΡΞΗ]. Η λειτουργία της αντλίας διακόπηκε (Παύση) με τηλεχειρισμό - μέσω της υποδοχής «Εξωτερική». Η λειτουργία της αντλία διακόπηκε - λόγω σφάλματος. Μόνο με κυκλική δοσιμέτρηση παρτίδας: Η αντλία είναι σε αναμονή για τον επόμενο κύκλο. Μόνο με»προστασία πρόσβ.«: Το λογισμικό αντλίας είναι φραγμένο.»aux«η αντλία αντλεί με τη βοηθητική δοσιμετρ. ισχύ ή τη βοηθητική συχνότητα.»memory«μόνο στους τρόπους λειτουργίας»επαφη«και»παρτιδα«: Ορίστηκε η πρόσθετη λειτουργία «Μνήμη εμβολισμών». Η αντλία είναι στον τρόπο λειτουργίας»αναλογ.«. Έχει ρυθμιστεί ο τύπος επεξεργασίας»καμπύλη è γραμμική«. Η αντλία είναι στον τρόπο λειτουργίας»αναλογ.«. Έχει ρυθμιστεί ο τύπος επεξεργασίας»καμπύλη è Πάνω πλευρ. ζώνη«. Έχει ρυθμιστεί το δοσιμετρικό προφίλ»δοσιμέτρηση è Εμβολισμός πίεσης è Βέλτιστος«. Έχει ρυθμιστεί το δοσιμετρικό προφίλ»δοσιμέτρηση è Εμβολισμός πίεσης è Γρήγορος«. Έχει ρυθμιστεί το δοσιμετρικό προφίλ»δοσιμέτρηση è Εμβολισμός πίεσης è Ημιτονοειδ.«. Έχει ρυθμιστεί το δοσιμετρικό προφίλ»δοσιμέτρηση è Εμβολισμός πίεσης è συνεχής«. Έχει ρυθμιστεί το δοσιμετρικό προφίλ»δοσιμέτρηση è Εμβολισμός πίεσης è DFMa«. Έχει ρυθμιστεί το δοσιμετρικό προφίλ»δοσιμέτρηση è Εμβολισμός αναρρόφ. è Κανον.«. 18

19 Επισκόπηση της συσκευής και στοιχεία ελέγχου Αναγνωριστικό Σημασία Έχει ρυθμιστεί το δοσιμετρικό προφίλ»δοσιμέτρηση è Εμβολισμός αναρρόφ. è HV1«. Έχει ρυθμιστεί το δοσιμετρικό προφίλ»δοσιμέτρηση è Εμβολισμός αναρρόφ. è HV2«. Έχει ρυθμιστεί το δοσιμετρικό προφίλ»δοσιμέτρηση è Εμβολισμός αναρρόφ. è HV3«. Έχει συνδεθεί διάταξη επιτήρ. δοσιμέτρησης «Flow Control». Έχει συνδεθεί δείκτης θραύσης μεμβράνης. Η αντλία βρίσκεται στο»μενού«(ρύθμιση). Περισσότερες εξηγήσεις μπορείτε να βρείτε στο κεφ. «Αντιμετώπιση δυσλειτουργιών». Η αντλία δείχνει την ποσότητα δοσιμέτρησης και τη δοσιμετρική ισχύ μόνο αν είναι βαθμονομημένη, αντίστοιχα σε l και l/ h (λίτρα και λίτρα ανά ώρα) - ή σε gal και gal/h (γαλόνια και γαλόνια ανά ώρα) Λειτουργίες πλήκτρων Πλήκτρο Εφαρμογή Σε βασικές οθόνες Σε μενού [Πίσω] πιέστε - Επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο μενού (ή σε βασική οθόνη) - χωρίς αποθήκευση [ΔΙΑΚΟΠΗ/ ΕΝΑΡΞΗ] πιέστε Διακοπή λειτουργίας της αντλίας, Διακοπή λειτουργίας της αντλίας, Έναρξη λειτουργίας της αντλίας Έναρξη λειτουργίας της αντλίας [Μενού] πιέστε Μεταπήδηση στο μενού Επιστροφή σε βασική οθόνη [Αναρρόφηση] [Τροχόςπλήκτρο] [Τροχόςπλήκτρο] πιέστε Αναρρόφηση Αναρρόφηση πιέστε Έναρξη παρτίδας (μόνο σε τρόπο λειτουργίας»παρτίδα«), Επιβεβαίωση λήψης σφάλματος Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο μενού (ή σε βασική οθόνη) Επιβεβαίωση και αποθήκευση καταχώρισης περιστρέψτε Αλλαγή μεταξύ βασικών οθονών Τροποποίηση αριθμητικής τιμής ή επιλογής 19

20 Επισκόπηση της συσκευής και στοιχεία ελέγχου Για τη ρύθμιση αριθμητικών τιμών - βλέπε κεφ. «Βασικά για τη ρύθμιση» 20

21 Περιγραφή λειτουργίας 6 Περιγραφή λειτουργίας 6.1 Μονάδα παροχής Η δοσιμέτρηση γίνεται με τον εξής τρόπο: Η δοσιμετρική μεμβράνη πιέζεται μέσα στη δοσιμετρική κεφαλή. Λόγω της πίεσης στη δοσιμετρική κεφαλή κλείνει η βαλβίδα αναρρόφησης και το δοσιμετρούμενο μέσο εξέρχεται από τη δοσιμετρική κεφαλή μέσω της βαλβίδας πίεσης. Κατόπιν η δοσιμετρική μεμβράνη αποσύρεται από τη δοσιμετρική κεφαλή. Λόγω της υποπίεσης στη δοσιμετρική κεφαλή κλείνει η βαλβίδα πίεσης και εισέρχεται νέο δοσιμετρούμενο μέσο στη δοσιμετρική κεφαλή μέσω της βαλβίδας αναρρόφησης. Ένας χρόνος λειτουργίας έχει ολοκληρωθεί. 6.2 Μονάδα μετάδοσης Η δοσιμετρική μεμβράνη κινείται από έναν ηλεκτρομαγνήτη, ο οποίος ελέγχεται από ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης Χάρη στην τεχνολογία μετάδοσης κίνησης της gamma/ X το χρονικό προφίλ της ροής δοσιμέτρησης μπορεί να προσαρμοστεί με ακρίβεια στις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής. Επομένως ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον επιθυμητό εμβολισμό πίεσης για την εφαρμογή του: Θέση* Εμβολισμός πίεσης Εφαρμογή A.»Βέλτιστος«Για τη μέγιστη ακρίβεια κατά τη δοσιμέτρηση και τα καλύτερα αποτελέσματα κατά την εσωτερική μέτρηση πίεσης και τις ειδικές λειτουργίες. B.»Γρήγορος«Για έναν όσο το δυνατόν πιο γρήγορο εμβολισμό πίεσης - η διάρκεια του εμβολισμού πίεσης δεν εξαρτάται από τη συχνότητα εμβολισμών. C.»Ημιτονοειδ.«Για έναν μεγάλης διάρκειας, ημιτονοειδούς μορφής εμβολισμό πίεσης - η διάρκεια του εμβολισμού πίεσης εξαρτάται από τη συχνότητα εμβολισμών. D.»Συνεχής«Για συνεχή εμβολισμό πίεσης, π.χ. για διαδικασίες γεμίσματος δοχείων. Η διάρκεια του εμβολισμού πίεσης εξαρτάται από τη συχνότητα εμβολισμών. E.»DFMa«Για βέλτιστη λειτουργία με συσκευή μέτρησης παροχής DulcoFlow DFMa. * βλέπε παρακάτω σχέδιο. 21

22 Περιγραφή λειτουργίας A. B. L L t t C. L t D. L E. L t t P_G_0074_SW Απεικ. 7: Προφίλ δοσιμέτρησης εμβολισμού πίεσης με διαδρομή L και χρόνο t (εμβολισμός αναρρόφ. με διακεκομμένη γραμμή) Σε όλα αυτά τα δοσιμετρικά προφίλ για τον εμβολισμό πίεσης είναι εφικτό, κατ' επιλογήν, να επιβραδυνθεί και ο εμβολισμός αναρρόφ. - βλέπε. Με αυτό τον τρόπο μπορεί για δοσιμετρούμενα μέσα με υψηλό ιξώδες να αντιμετωπιστεί η κύρια αιτία της έλλειψης ακρίβειας δοσιμέτρησης, δηλαδή η μη ολοκληρωμένη πλήρωση της μονάδας παροχής. Σε περίπτωση δοσιμετρούμενων μέσων που αναδίδουν αέρια, ο αργός εμβολισμός αναρρόφ. εμποδίζει τη σπηλαίωση και με αυτόν τον τρόπο αυξάνει την ακρίβεια δοσιμέτρησης. 22

23 Περιγραφή λειτουργίας L normal HV1 HV2 HV3 t P_G_0075_SW Απεικ. 8: Δοσιμετρικά προφίλ εμβολισμού αναρρόφ. με διαδρομή L και χρόνο t Κανον. Κανον. εμβολισμός αναρρόφ. HV1 Εμβολισμός αναρρόφ. για δοσιμετρούμενο μέσο αυξημένου ιξώδους HV2 Εμβολισμός αναρρόφ. για δοσιμετρούμενο μέσο μεσαίου ιξώδους HV3 Εμβολισμός αναρρόφ. για δοσιμετρούμενο μέσο υψηλού ιξώδους Η μετάδοση κίνησης εξομαλύνει αυτόματα τις διακυμάνσεις της αντίθλιψης στη γραμμή δοσιμέτρησης που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες μεταβολές της δοσιμετρούμενης ποσότητας. Έτσι επιτυγχάνεται μια ακρίβεια δοσιμέτρησης η οποία διαφορετικά θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με δαπανηρά κυκλώματα ρύθμισης. 6.3 Δοσιμετρική ισχύς Η ρυθμισμένη δοσιμετρική ισχύς ρυθμίζεται από την ίδια την αντλία σε λειτουργία»αυτόματα«(όχι σε δοσιμετρικές κεφαλές SEK). Αντίθετα, στη συμβατική λειτουργία, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη δοσιμετρική ισχύ μέσω του μήκους εμβολισμού και της συχνότητας εμβολισμών. Το μήκος εμβολισμών μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της βασικής οθόνης ή μέσω του μενού, στην περιοχή 0-100%. Η τεχνικά εύλογη αναπαραγωγή της ρυθμισμένης ποσότητας δοσιμέτρησης λαμβάνει χώρα μόνο μεταξύ % (για τύπο SEK: %)! Η συχνότητα εμβολισμών μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του μενού (όχι στον τρόπο λειτουργίας «Αναλογ.») στην περιοχή εμβολισμών/ώρα. 6.4 Αυτόματος εξαερισμός Οι μονάδες παροχής αυτόματου εξαερισμού (τύπου SEK), όταν έχει συνδεθεί αγωγός πίεσης, είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν αυτόματα την αρχική πλήρωση και να απομακρύνουν τους υπάρχοντες θύλακες αέρα μέσω μιας παράκαμψης. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορούν να απομακρύνουν τα εμφανιζόμενα αέρια, ανεξάρτητα από την υπάρχουσα πίεση λειτουργίας. Χάρη στην ενσωματωμένη βαλβίδα διατήρησης πίεσης, μπορεί να επιτευχθεί ακριβής δοσιμέτρηση ακόμα και σε λειτουργία χωρίς πίεση. 6.5 Τρόποι λειτουργίας Οι τρόποι λειτουργίας επιλέγονται μέσω του μενού «Τρόποι λειτουργ.». Σχετικά με την ιεραρχία των διαφόρων τρόπων λειτουργίας, λειτουργιών και καταστάσεων βλαβών - βλέπε κεφ. «Ιεραρχία των τρόπων λειτουργίας, λειτουργιών και καταστάσεων βλαβών». 23

24 Περιγραφή λειτουργίας Τρόπος λειτουργ. «Χειροκ.» Ο τρόπος λειτουργίας»χειροκ.«σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη λειτουργία της αντλίας. Τρόπος λειτουργ. «Επαφή» Αυτός ο τρόπος λειτουργίας προσφέρει τη δυνατότητα εξωτερικού ελέγχου της αντλίας μέσω μιας ισοδυναμικής επαφής (π.χ. μέσω μετρητή νερού τύπου επαφής). Με την επιλογή «Παλμικός έλεγχος» είναι εφικτή η προεπιλογή του αριθμού εμβολισμών (συντελεστής μετατροπής 0,01 έως 99,99) στο μενού»ρυθμίσεις«. Τρόπος λειτουργ. «Παρτίδα» Αυτός ο τρόπος λειτουργίας παρέχει τη δυνατότητα εργασίας με μεγάλους συντελεστές μετατροπής (έως ). Η δοσιμέτρηση μπορεί να εκκινηθεί με πάτημα του [τροχού-πλήκτρου] ή μέσω ενός παλμού μέσω της υποδοχής «εξωτερικός έλεγχος» μέσω μιας επαφής ή ενός στοιχείου μεταγωγής τύπου ημιαγωγού. Μπορείτε να προεπιλέξετε μια Ποσότ. δοσιμέτρησης (παρτίδα) ή έναν αριθμό εμβολισμών στο μενού»ρυθμίσεις«χρησιμοποιώντας τον [τροχό-πλήκτρο]. Τρόπος λειτουργ. «Αναλογ.» Ο έλεγχος της δοσιμετρικής ισχύος ή της συχνότητας εμβολισμών γίνεται μέσω ενός αναλογικού σήματος ρεύματος μέσω της υποδοχής «Εξωτερικός έλεγχος». Η επεξεργασία του σήματος ρεύματος μπορεί να προεπιλεγεί μέσω της μονάδας ελέγχου. 6.6 Λειτουργίες Σχετικά με την ιεραρχία των διαφόρων τρόπων λειτουργίας, λειτουργιών και καταστάσεων βλαβών - βλέπε κεφ. «Ιεραρχία των τρόπων λειτουργίας, λειτουργιών και καταστάσεων βλαβών». Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να επιλεγούν μέσω του μενού»ρυθμίσεις«: Λειτουργία «Βαθμονόμηση» Αν η αντλία πρέπει να λειτουργεί με ιδιαίτερη ακρίβεια, μπορείτε να τη λειτουργείτε σε όλους τους τρόπους λειτουργίας και σε βαθμονομημένη κατάσταση. Αυτό μπορεί να έχει νόημα στη δοσιμέτρηση πολύ πυκνόρρευστων δοσιμετρούμενων μέσων, λιγότερο όμως σε δοσιμετρούμενα μέσα με υδαρή υφή. Η βαθμονόμηση διατηρείται σε όλη την περιοχή συχνότητας εμβολισμών και στο πλήρες εύρος 0-100% της διαδρομής εμβολισμού. Λειτουργία «Βοηθητική δοσιμετρ. ισχύς» / «Βοηθητική συχνότητα» Επιτρέπει τη μετάβαση σε μια σταθερά ορισμένη δοσιμετρική ισχύ / συχνότητα εμβολισμών στο»μενού«μέσω της υποδοχής «Εξωτερικός έλεγχος». Λειτουργία «Εξαερισμός» Επιτρέπει απλό εξαερισμό - χωρίς πρόσθετη βαλβίδα εξαερισμού. Για το σκοπό αυτό η αντλία λειτουργεί βάσει του επιλεγμένου σήματος με μέγιστη συχνότητα εμβολισμών, για την απομάκρυνση των θυλάκων αέρα από τη μονάδα παροχής. Τυπικά είναι διαθέσιμες οι εξής λειτουργίες: 24

25 Περιγραφή λειτουργίας Λειτουργία «Παροχή» Αυτή παρακολουθεί την παροχή μετά από κάθε μεμονωμένο εμβολισμό, σε περίπτωση που έχει συνδεθεί διάταξη επιτήρ. δοσιμέτρησης και έχει ρυθμιστεί η επιλογή»ρυθμίσεις è Δοσιμέτρηση è Εμβολισμός πίεσηςγρήγορος«ή»dfma«(για τη DulcoFlow ). Τον αριθμό των διαδοχικών λανθασμένων εμβολισμών, πάνω από τον οποίο πρέπει να γίνει απενεργοποίηση, μπορείτε να τον ρυθμίσετε στο μενού»ρυθμίσεις«. Λειτουργία «Διακόπτης στάθμης» Οι πληροφορίες σχετικά με τη στάθμη πλήρωσης στο δοχείο δοσιμέτρησης μεταδίδονται στην αντλία. Για το σκοπό αυτόν πρέπει να έχει εγκατασταθεί ένα διακόπτης στάθμης τύπου δύο βαθμίδων - αυτός συνδέεται στην υποδοχή Διακόπτης στάθμης». Λειτουργία «Παύση» Η λειτουργία της αντλίας μπορεί να διακοπεί εξ αποστάσεως μέσω της υποδοχής «Εξωτερικός έλεγχος». Λειτουργία «Διακοπή» Η λειτουργία της αντλίας μπορεί να διακοπεί με πάτημα του πλήκτρου [ΔΙΑΚΟΠΗ/ΕΝΑΡΞΗ], χωρίς να την αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Λειτουργία «Αναρρόφηση» Η λειτουργία της αναρρόφησης μπορεί να εκκινηθεί με πάτημα του πλήκτρου [Αναρρόφηση]. 6.7 Ρελέ (Επιλογές) Η αντλία διαθέτει δυνατότητες σύνδεσης για πολλές επιλογές (διατάξεις προαιρετικού εξοπλισμού): Επιλογή «Ρελέ ένδειξης βλάβης» Το ρελέ μπορεί σε περίπτωση μηνυμάτων βλάβης ή μηνυμάτων προειδοποίησης (π.χ.»στάθμης προειδοποίησης«) να κλείνει ένα συνδεδεμένο κύκλωμα ρεύματος (π.χ. για μια σειρήνα συναγερμού). Το ρελέ μπορεί να εγκατασταθεί εκ των υστέρων μέσω της θυρίδας στο μπροστινό μέρος της αντλίας - βλέπε οδηγίες εγκατάστασης «Εκ των υστέρων τοποθέτηση ρελέ». Επιλογή «Ρελέ ένδειξης βλάβης και χρονισμού» Αυτό το συνδυασμένο ρελέ μπορεί, επιπλέον της λειτουργίας ρελέ ένδειξης βλάβης, να παράγει μέσω του ρελέ χρονισμού του μια επαφή με κάθε εμβολισμό. Ο προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να εγκατασταθεί εκ των υστέρων μέσω της θυρίδας στο μπροστινό μέρος της αντλίας. Επιλογή «Αυτόματος εξαερισμός» Η επιλογή «Αυτόματος εξαερισμός» επιτρέπει τον ελεγχόμενο εξαερισμό της μονάδας παροχής, εφόσον η αντλία διαθέτει την επιλογής «Αυτόματος εξαερισμός». Ο προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να εγκατασταθεί εκ των υστέρων μέσω της θυρίδας στο μπροστινό μέρος της αντλίας και μιας προσαρμογής στη δοσιμετρική κεφαλή. Υπάρχουν δύο εκδόσεις: Έκδοση με μόνο 1 ρελέ για τον έλεγχο της ηλεκτρικής βαλβίδας εξαερισμού μέσα στη δοσιμετρική κεφαλή. Έκδοση με μόνο 2 ρελέ ένα ρελέ για έλεγχο της ηλεκτρικής βαλβίδας εξαερισμού στη δοσιμετρική κεφαλή και ένα ρελέ για ελεύθερη χρήση. Επιλογή «Έξοδος ma» Το σήμα I της εξόδου ρεύματος σηματοδοτεί την τρέχουσα υπολογιζόμενη Ποσότ. δοσιμέτρησης της αντλίας. Ο προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να εγκατασταθεί εκ των υστέρων μέσω της θυρίδας στο μπροστινό μέρος της αντλίας. 25

26 Περιγραφή λειτουργίας Η επιλογή περιλαμβάνει πάντα επιπλέον ένα ρελέ ένδειξης βλάβης ή χρονισμού. 6.8 Ενδεικτικές λυχνίες LED Ενδεικτική λυχνία βλάβης (κόκκινη) Ενδεικτική λυχνία LED Χρώμα ανάβει σβήνει για λίγο αναβοσβήνει Ενδεικτική λυχνία βλάβης κόκκινο Υπάρχει μήνυμα βλάβης - ακαθόριστη κατάσταση λειτουργίας Ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης κίτρινο Υπάρχει μήνυμα προειδοποίησης - - Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας πράσινο Η αντλία είναι έτοιμη για λειτουργία Σε κάθε εμβολισμό Συχνότητα εμβολισμών κάτω από 30 εμβολισμού/λεπτό 6.9 Ιεραρχία των τρόπων λειτουργίας, λειτουργιών και καταστάσεων βλαβών Οι διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας, λειτουργίες και καταστάσεις βλάβης έχουν διαφορετική επίδραση στο αν και πώς αντιδρά η αντλία. Η λίστα που ακολουθεί δείχνει την ιεραρχία: 1. - Διακοπή 2. - Αναρρόφηση 3. - Σφάλμα, Παύση, Στάθμη 4. - Βοηθητική δοσιμετρ. ισχύς / Βοηθητική συχνότητα 5. - Χειροκ., αναλογ., επαφή, παρτίδα Σχόλια: Σχ. με το 1. - Με τη «Διακοπή» σταματούν όλα. Σχ. με το 2. - Η «Αναρρόφηση» μπορεί να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε κατάσταση της αντλίας (εφόσον είναι λειτουργική η αντλία). Σχ. με το 3. - Το «Σφάλμα», η «Παύση» και η «Στάθμη» διακόπτουν όλα εκτός από «Αναρρόφηση». Σχ. με το 4. - Η «Βοηθητική δοσιμετρ. ισχύς» ή η «Βοηθητική συχνότητα» έχει πάντα προτεραιότητα έναντι της δοσιμετρικής ισχύος / συχνότητας εμβολισμών, που προκύπτει υπό τον τρόπο λειτουργίας που αναφέρεται στο 5. 26

27 Συναρμολόγηση 7 Συναρμολόγηση Ανατρέξτε για υποβοήθησή σας στα σωστά διαστασιοποιημένα σχέδια της αντλίας και στην πλάκα τοποθέτησης που θα βρείτε στην online έκδοση των οδηγιών χρήσης, στην αρχική σελίδα μας. Συγκρίνετε τις διαστάσεις του διαστασιοποιημένου σχεδίου και της αντλίας ή της πλάκας τοποθέτησης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος από λάθος χειρισμό ή ελλιπή συντήρηση της αντλίας Από μια αντλία με δύσκολη πρόσβαση ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι από λανθασμένο χειρισμό και ελλιπή συντήρηση. Διατηρείτε την αντλία ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη. Τηρείτε τα διαστήματα συντήρησης. Δοσιμετρική παροχή πολύ μικρή Οι βαλβίδες της μονάδας παροχής μπορεί να δυσλειτουργούν λόγω κραδασμών. Στερεώστε τη δοσιμετρική αντλία με τρόπο ώστε να μην μπορούν να παρουσιαστούν κραδασμοί. Δοσιμετρική παροχή πολύ μικρή Σε περίπτωση που οι βαλβίδες της μονάδας παροχής δεν είναι όρθιες προς τα πάνω, δεν μπορούν να κλείσουν σωστά. Η βαλβίδα αναρρόφησης και η βαλβίδα πίεσης πρέπει να είναι όρθιες προς τα πάνω (για μονάδα παροχής αυτόματου εξαερισμού: η βαλβίδα εξαερισμού). Σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από μία δοσιμετρικές βαλβίδες, αυτές μπορούν να τοποθετηθούν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους όπως απαιτείται. 1. Για την αφαίρεση της πλάκας τοποθέτησης, πιέστε λίγο προς τα κάτω τη μαύρη ασφάλιση κάτω από το μπροστινό μέρος της αντλίας και κατόπιν πιέστε την πλάκα τοποθέτησης προς τα πίσω. 2. Συναρμολογήστε την πλάκα τοποθέτησης πάνω σε μια οριζόντια, επίπεδη και επαρκούς αντοχής επιφάνεια (τουλάχιστον με 2 βίδες και 2 ροδέλες!). Η πλάκα τοποθέτησης μπορεί να εγκατασταθεί και πάνω σε μια κάθετη, επίπεδη και επαρκούς αντοχής επιφάνεια (με 3 βίδες και 3 ροδέλες!). Όμως κατόπιν πρέπει η μονάδα παροχής να περιστραφεί (κάθετη θέση των βαλβίδων!). Η πλάκα τοποθέτησης μπορεί να εγκατασταθεί και πάνω σε μια βάση τοίχου (παρελκόμενο). Υπάρχουν 3 δυνατότητες ευθυγράμμισης. 27

28 Συναρμολόγηση 3. Κουμπώστε τη δοσιμετρική αντλία με το πόδι της αντλίας μέσα στην πλάκα τοποθέτησης - βλέπε weitere Informationen Απεικ. 9. A. B. CLICK P_G_0064_SW Απεικ. 9 Προτεινόμενες βίδες κοχλίες και ροδέλες για στερέωση του ποδιού τοποθέτησης Βίδα Τύπος Μέγεθος Ροδέλα Βίδα DELTA-PT 50 (WN5412/5452) A5.3 (DIN 125) Βίδα PT 50 (WN1441/1411 KA/B) - Βίδα επίπεδης κεφαλής M5 (DIN EN ISO 7045) A5.3 (DIN 125) Βίδα Άλεν/ M5 (DIN EN ISO 4762) A5.3 (DIN 125) 28

29 Εγκατάσταση, υδραυλική 8 Εγκατάσταση, υδραυλική Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποίηση για ψεκασμό δοσιμετρούμενου μέσου Ένα ακατάλληλο δοσιμετρούμενο μέσο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα μέρη της αντλίας που έρχονται σε επαφή με το μέσο. Προσέξτε την αντοχή των υλικών που έρχονται σε επαφή με το μέσο κατά την επιλογή του δοσιμετρούμενου μέσου - βλέπε κατάλογο προϊόντων ProMinent ή στην Αρχική σελίδα μας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποίηση για ψεκασμό δοσιμετρούμενου μέσου Μια αντλία που δεν έχει εγκατασταθεί πλήρως από υδραυλική άποψη, μπορεί να αντλήσει δοσιμετρούμενο μέσο έξω από το άνοιγμα εξόδου της βαλβίδας πίεσης, μόλις συνδεθεί στο ρεύμα. Πρώτα εγκαταστήστε πλήρως από υδραυλική άποψη την αντλία και κατόπιν από ηλεκτρική. Σε περίπτωση που έχετε αμελήσει να το κάνετε αυτό, πατήστε το πλήκτρο [ΔΙΑΚΟΠΗ/ΕΝΑΡΞΗ] ή το διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποίηση από ψεκασμό δοσομετρούμενου μέσου Από την πίεση στη μονάδα παροχής και από γειτονικά μέρη της εγκατάστασης ενδέχεται να εξέρχεται δοσομετρούμενο μέσο από τα υδραυλικά μέρη κατά τον χειρισμό ή το άνοιγμά τους. Αποσυνδέστε την αντλία από το ηλεκτρικό δίκτυο και ασφαλίστε την από ακούσια επανενεργοποίηση. Πριν από κάθε εργασία, εκτονώστε την πίεση από τα υδραυλικά μέρη της εγκατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος από θραύση υδραυλικών εξαρτημάτων Οι αιχμές πίεσης κατά τον εμβολισμό δοσιμέτρησης μπορεί να υπερβούν τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας της εγκατάστασης και της αντλίας. Οι αγωγοί πίεσης πρέπει να είναι τεχνικά σωστά σχεδιασμένες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών Σε περίπτωση χρήσης μη ελεγμένων ξένων εξαρτημάτων ενδέχεται να προκληθούν σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Τοποθετείτε στις δοσιμετρικές αντλίες μόνο εξαρτήματα που έχουν ελεγχθεί και συνιστώνται από την ProMinent. 29

30 Εγκατάσταση, υδραυλική 8.1 Εγκατάσταση αγωγών εύκαμπτου σωλήνα Εγκατάσταση για δοσιμετρικές αντλίες χωρίς εξαερισμό Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποίηση για ψεκασμό δοσιμετρούμενου μέσου Σε περίπτωση που οι αγωγοί εγκατασταθούν λανθασμένα, μπορεί να αποσυνδεθούν ή να σκάσουν. Περάστε όλους τους αγωγούς εύκαμπτων σωλήνων ώστε να είναι απαλλαγμένοι από μηχανικές τάσεις και τσακίσματα. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιους εύκαμπτους σωλήνες με διαστάσεις σωλήνα και πάχος τοιχωμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Για να εξασφαλίσετε καλή αντοχή των συνδέσεων, να χρησιμοποιείτε μόνο δακτυλίους σύσφιξης και στόμια εύκαμπτων σωλήνων που προβλέπονται για την εκάστοτε διάμετρο των σωλήνων. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος από θραύση υδραυλικών εξαρτημάτων Σε περίπτωση που υπάρξει υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας, μπορεί να υπάρξει θραύση αυτών των εξαρτημάτων. Τηρείτε οπωσδήποτε τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας όλων των υδραυλικών εξαρτημάτων - βλέπε τις ειδικές για το εκάστοτε προϊόν οδηγίες χρήσης και την τεκμηρίωση για την εγκατάστασή σας. Σε καμία περίπτωση μην επιτρέψετε τη λειτουργία της δοσιμετρικής αντλίας με κλειστή διάταξη φραγής. Εγκαταστήστε βαλβίδα ανακούφισης πίεσης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα μπορούσαν να διαρρεύσουν επικίνδυνα δοσιμετρούμενα μέσα Κατά τη χρήση των συνήθων διαδικασιών εξαερισμού σε δοσιμετρικές αντλίες μπορεί να υπάρξει διαρροή επικίνδυνων ή εξαιρετικά δραστικών δοσιμετρούμενων μέσων. Εγκαταστήστε μια γραμμή εξαέρωσης με επαναφορά στο δοχείο αποθήκευσης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα μπορούσαν να διαρρεύσουν επικίνδυνα δοσιμετρούμενα μέσα Κατά την απομάκρυνση της δοσιμετρικής αντλίας από την εγκατάσταση μπορεί να υπάρξει διαρροή επικίνδυνων ή εξαιρετικά δραστικών δοσιμετρούμενων μέσων. Εγκαταστήστε μια βαλβίδα φραγής στην πλευρά πίεσης και στην πλευρά αναρρόφησης της δοσιμετρικής αντλίας. 30

31 Εγκατάσταση, υδραυλική ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη ελεγχόμενη ροή του δοσιμετρούμενου μέσου Σε περίπτωση πίεσης αντίθλιψης μπορεί το δοσιμετρούμενο μέσο λόγω της πίεσης να περάσει τη σταματημένη δοσιμετρική αντλία. Χρησιμοποιήστε μια δοσιμετρική βαλβίδα ή διάταξη αντεπιστροφής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη ελεγχόμενη ροή του δοσιμετρούμενου μέσου Σε περίπτωση πολύ υψηλής αρχικής πίεσης μπορεί το δοσιμετρούμενο μέσο να περνά ανεξέλεγκτα μέσα από τη δοσιμετρική αντλία. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης αρχικής πίεσης. Τοποθετήστε τους αγωγούς με τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση ανάγκης να μπορεί η δοσιμετρική αντλία και η μονάδα παροχής να απομακρυνθούν προς το πλάι. Εγκατάσταση αγωγών εύκαμπτων σωλήνων - εκδόσεις PP, NP, PV, TT 1. Κόψτε τα άκρα των εύκαμπτων σωλήνων σε ορθές γωνίες. 2. Περάστε το περικόχλιο ρακόρ (2) και το δακτύλιο σύσφιξης (3) πάνω από τον εύκαμπτο σωλήνα (1) - βλέπε Απεικ Σπρώξτε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα (1) πάνω στο στόμιο (4) ώσπου να τερματίσει, αν χρειάζεται διευρύνετέ το. Προσέξτε ώστε να έχει εδράσει σωστά ο δακτύλιος O ή η επίπεδη στεγανοποίηση (5) σωστά στη βαλβίδα (6). Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση των στεγανοποιήσεων PTFE. Μια εγκατάσταση που έχει στεγανοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι στεγανή. Ο λόγος είναι ότι με την άσκηση πίεσης παραμορφώνονται μόνιμα οι στεγανοποιήσεις. Στην έκδοση PV η επίπεδη στεγανοποίηση FPM έχει μια κουκκίδα για διαφοροποίηση από την επίπεδη στεγανοποίηση EPDM. 4. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα (1) με το στόμιο (4) πάνω στη βαλβίδα (6). 5. Συσφίξτε το σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα: Σφίξτε το περικόχλιο ρακόρ (2) και ταυτόχρονα πιέστε τον εύκαμπτο σωλήνα (1). 6. Σφίξτε συμπληρωματικά το σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα: Τραβήξτε για λίγο τον αγωγό εύκαμπτου σωλήνα (1) που είναι στερεωμένος στη δοσιμετρική κεφαλή και κατόπιν σφίξτε άλλη μία φορά το περικόχλιο ρακόρ (2). 31

32 Εγκατάσταση, υδραυλική Εύκαμπτος σωλήνας 2 Περικόχλιο ρακόρ 3 Δακτύλιος σύσφιξης 4 Στόμιο 5 Δακτύλιος O ή επίπεδη στεγανοποίηση 6 Βαλβίδα Απεικ. 10: Εκδόσεις PP, NP, PV, TT P_G_0066_SW Εγκατάσταση σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα - εκδόσεις SS 1. Πιέστε το περικόχλιο ρακόρ (2) και τους δακτυλίους σύσφιξης (3, 4) με περ. 10 mm προεξοχή πάνω στο σωλήνα (1) - βλέπε Απεικ Εισάγετε το σωλήνα (1) μέσα στη βαλβίδα (5) μέχρι να τερματίσει. 3. Σφίξτε το περικόχλιο ρακόρ (2) Σωλήνας 2 Περικόχλιο ρακόρ 3 Πίσω δακτύλιος σύσφιξης 4 Μπροστινός δακτύλιος σύσφιξης 5 Βαλβίδα 5 P_G_0067_SW Απεικ. 11: Εκδόσεις SS Εγκατάσταση αγωγών εύκαμπτου σωλήνα - εκδόσεις SS ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποίηση για ψεκασμό δοσιμετρούμενου μέσου Σε περίπτωση που αγωγοί εύκαμπτων σωλήνων εγκατασταθούν με ακατάλληλο τρόπο σε βαλβίδες ανοξείδωτου χάλυβα, μπορεί να αστοχήσει η σύνδεση. Χρησιμοποιείτε μόνο αγωγούς εύκαμπτων σωλήνων από PE ή PTFE. Επιπλέον εισαγάγετε στον αγωγό εύκαμπτου σωλήνα έναν κάλυκα στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα. 32

33 Εγκατάσταση, υδραυλική Εγκατάσταση για δοσιμετρικές αντλίες με εξαερισμό Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! Ισχύουν επιπλέον όλες οι υποδείξεις εγκατάστασης και ασφαλείας των δοσιμετρικών αντλιών χωρίς εξαερισμό. Εγκατάσταση του αγωγού επιστροφής Επιπλέον του αγωγού αναρρόφησης και πίεσης, συνδέεται ένας αγωγός επιστροφής. 1. Συνδέστε τη γραμμή εύκαμπτου σωλήνα στο στόμιο εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ή στη βαλβίδα εξαερισμού της μονάδας παροχής. Εύκαμπτος σωλήνας PVC, μαλακός, συνιστάται 6x4 mm. 2. Εισάγετε το ελεύθερο άκρο του αγωγού επιστροφής πίσω στο δοχείο αποθήκευσης. 3. Κόψτε τον αγωγό επιστροφής με τρόπο ώστε να μην βυθίζεται στο δοσιμετρούμενο μέσο στο δοχείο αποθήκευσης Εγκατάσταση για δοσιμετρικές αντλίες με αυτόματο εξαερισμό (τύπου SEK) Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! Ισχύουν επιπλέον όλες οι υποδείξεις εγκατάστασης και ασφαλείας των δοσιμετρικών αντλιών χωρίς αυτόματο εξαερισμό. Μην υπερβείτε τις μέγιστες τιμές για ύψη αναρρόφησης, αρχική πίεση και ιξώδες του δοσιμετρούμενου μέσου. Η διατομή του αγωγού πλευράς αναρρόφησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διατομή αγωγού στη βαλβίδα αναρρόφησης. Πληροφορίες σχετικά με την αρχική πίεση Σε περίπτωση που υπάρχει αρχική πίεση στην πλευρά αναρρόφησης, τότε πρέπει στον αγωγό επιστροφής να υπάρχει τουλάχιστον η ίδια πίεση. Η αντίθλιψη στον αγωγό επιστροφής περιορίζει τη λειτουργία εξαερισμού. Αντίθετα είναι εφικτή λειτουργία με αντίθλιψη στον αγωγό επιστροφής και απουσία πίεσης στην πλευρά αναρρόφησης. Εγκατάσταση του αγωγού επιστροφής Επιπλέον του αγωγού αναρρόφησης και πίεσης, συνδέεται ένας αγωγός επιστροφής. Ο αγωγός επιστροφής συνδέεται στην κάθετα ευρισκόμενη βαλβίδα στην πάνω πλευρά της μονάδας παροχής. Επισημαίνεται από το εργοστάσιο με έναν κόκκινο δακτύλιο - βλέπε Ä»Εγκατάσταση του αγωγού επιστροφής«στη σελίδα 33. Ο αγωγός πίεσης συνδέεται στην οριζόντια βαλβίδα. 1. Συνδέστε τη γραμμή εύκαμπτου σωλήνα στο στόμιο εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ή στη βαλβίδα εξαερισμού της μονάδας παροχής. Εύκαμπτος σωλήνας PVC, μαλακός, συνιστάται 6x4 mm. 2. Εισάγετε το ελεύθερο άκρο του αγωγού επιστροφής πίσω στο δοχείο αποθήκευσης. 33

34 Εγκατάσταση, υδραυλική 3. Μόνο SEK: Εισαγάγετε τον αγωγό επιστροφής στο προστατευτικό κατά του τσακίσματος στη βαλβίδα εξαερισμού και κατόπιν τραβήξτε τον προς τα κάτω έως ότου ασφαλίσει μέσα στο προστατευτικό κατά του τσακίσματος. Το προστατευτικό κατά του τσακίσματος εμποδίζει το τσάκισμα του αγωγού επιστροφής και επομένως την αστοχία της λειτουργίας αυτόματου εξαερισμού. 4. Κόψτε τον αγωγό επιστροφής με τρόπο ώστε να μην βυθίζεται στο δοσιμετρούμενο μέσο στο δοχείο αποθήκευσης P_MAZ_0023_SW_3 Απεικ. 12: Μονάδα παροχής SEK 1 Προστατευτικό κατά του τσακίσματος 2 Βαλβίδα εξαερισμού για τον αγωγό επιστροφής στο δοχείο αποθήκευσης, 6/4 mm 3 Κόκκινος δακτύλιος 4 Βαλβίδα πίεσης για αγωγό πίεσης προς το σημείο έγχυσης, 6/4-12/9 mm 5 Βαλβίδα αναρρόφησης για αγωγό αναρρόφησης μέσα στο δοχείο αποθήκευσης, 6/4-12/9 mm 8.2 Βασικές υποδείξεις εγκατάστασης Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος από θραύση υδραυλικών εξαρτημάτων Σε περίπτωση που υπάρξει υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας, μπορεί να υπάρξει θραύση αυτών των εξαρτημάτων. Σε καμία περίπτωση μην επιτρέψετε τη λειτουργία της δοσιμετρικής αντλίας με κλειστή διάταξη φραγής. Σε δοσιμετρικές αντλίες χωρίς ενσωματωμένη βαλβίδα ανακούφισης πίεσης: Εγκαταστήστε μια βαλβίδα ανακούφισης πίεσης στον αγωγό πίεσης. 34

35 Εγκατάσταση, υδραυλική ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα μπορούσαν να διαρρεύσουν επικίνδυνα δοσιμετρούμενα μέσα Σε περίπτωση επικίνδυνων δοσιμετρούμενων μέσων: Κατά τη χρήση των συνήθων διαδικασιών εξαερισμού για δοσιμετρικές αντλίες μπορεί να υπάρξει διαρροή επικίνδυνων δοσιμετρούμενων μέσων. Εγκαταστήστε μια γραμμή εξαέρωσης με επαναφορά στο δοχείο αποθήκευσης. Κόψτε τον αγωγό επιστροφής με τρόπο ώστε να μην βυθίζεται στο δοσιμετρούμενο μέσο στο δοχείο αποθήκευσης. 1 Απεικ. 13: Τυπική εγκατάσταση 1 Κύριος αγωγός 2 Δοχείο αποθήκευσης 2 P_MAZ_0001_SW Υπόμνημα για το υδραυλικό διάγραμμα Σύμβολο Εξήγηση Σύμβολο Εξήγηση Δοσιμετρική αντλία Βαλβίδα ποδός με φίλτρο σήτας Δοσιμετρική βαλβίδα Βαλβίδα πολλαπλών λειτουργιών Διακόπτης στάθμης Μανόμετρο 35

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 610 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 234 29330

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού με αναρρόφηση

Ανιχνευτής καπνού με αναρρόφηση Συστήματα πυρανίχνευσης FCS-320-TM Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση FCS-320-TM Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση Για σύνδεση σε συμβατικούς πίνακες πυροπροστασίας Υψηλή ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση

FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση Συστήματα πυροπροστασίας FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με www.boschsecrity.gr Με δυνατότητα σύνδεσης σε συμβατικούς πίνακες πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα

Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα Μονός κύλινδρος πιέζει μία χαμηλής τριβής σωλήνα σε μία πλήρη περιέλιξη 360 Περισσότερη ροή ανά περιστροφή σε σχέση με συμβατικούς σχεδιασμούς Πίεση μόνο μία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Δελτίο συντήρησης Αρ. δελτίου 2007-19M Aρ. OEM 2007-09 Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη

1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη 1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4 Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη Πρωτότυπες οδηγίες Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο προορίζονται να είναι γενικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

VS Ultra & VS Integra

VS Ultra & VS Integra B ΠΡΟΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ C ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Γενική παρουσίαση Οπίσθια όψη Εξωτερική μπαταρία (προαιρετική) D VS Ultra & VS Integra Εικόνες Εξαρτήματα του συστήματος NOT046- A ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 32-0,5 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα Οδηγίες για το χρήστη 3 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα