Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρική αντλία gamma/ X, GMXa

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρική αντλία gamma/ X, GMXa"

Transcript

1 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρική αντλία gamma/ X, GMXa EL Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες χρήσης στο σύνολό τους. Μην πετάτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση ζημιών από λάθη εγκατάστασης ή χειρισμού ευθύνεται ο ιδιοκτήτης. Η εκάστοτε πιο πρόσφατη έκδοση ενός εγχειριδίου οδηγιών χρήσης είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Αρ. εξαρτήματος Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης (2006/42/ΕΚ) BA G /15 EL

2 Συμπληρωματικές οδηγίες Συμπληρωματικές οδηγίες Διαβάστε τις παρακάτω συμπληρωματικές οδηγίες! Εάν τις γνωρίζετε, έχετε αποκομίσει μεγαλύτερα οφέλη από το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Στο κείμενο επισημαίνονται ιδιαίτερα: Απαριθμήσεις Απεικ. 1: Παρακαλώ διαβάστε τις! Οδηγίες ενεργειών ð Αποτελέσματα των οδηγιών ενεργειών Ä»Αναφέρετε τον κωδικό ταυτοποίησης και τον αριθμό σειράς«στη σελίδα 2: Σύνδεσμοι προς θέσεις σε αυτό το κεφάλαιο - βλέπε... : Παραπομπές προς θέσεις σε αυτό ή άλλο έγγραφο [Πλήκτρα]»Επίπεδο μενού 1 è Επίπεδο μενού 2 è Επίπεδο μενού...«: Διαδρομές μενού»κείμενα της διεπιφάνειας λογισμικού«πληροφορίες Μια πληροφορία παρέχει σημαντικές υποδείξεις για τη σωστή λειτουργία της συσκευής ή έχει σκοπό να διευκολύνει την εργασία σας. Υποδείξεις ασφαλείας Υποδείξεις ασφαλείας που επισημαίνονται με εικονοσύμβολα - βλέπε "Κεφάλαιο ασφάλειας". Αναφέρετε τον κωδικό ταυτοποίησης και τον αριθμό σειράς Σε κάθε επικοινωνία ή παραγγελία ανταλλακτικών, αναφέρετε τον κωδικό ταυτοποίησης και τον αριθμό σειράς που θα βρείτε στην πινακίδα τύπου ή στο μενού στο»ρύθμιση / Μενού è Πληροφορίες«. Έτσι μπορεί να ταυτοποιηθεί με σαφήνεια ο τύπος της συσκευής και η παραλλαγή των υλικών. 2

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Κωδικός ταυτοπ Σχετικά με αυτή την αντλία Κεφάλαιο Ασφάλεια Αποθήκευση, μεταφορά και αποσυσκευασία Επισκόπηση της συσκευής και στοιχεία ελέγχου Επισκόπηση της συσκευής Στοιχεία ελέγχου Στοιχεία ελέγχου Λειτουργίες πλήκτρων Περιγραφή λειτουργίας Μονάδα παροχής Μονάδα μετάδοσης Δοσιμετρική ισχύς Αυτόματος εξαερισμός Τρόποι λειτουργίας Λειτουργίες Ρελέ (Επιλογές) Ενδεικτικές λυχνίες LED Ιεραρχία των τρόπων λειτουργίας, λειτουργιών και καταστάσεων βλαβών Συναρμολόγηση Εγκατάσταση, υδραυλική Εγκατάσταση αγωγών εύκαμπτου σωλήνα Εγκατάσταση για δοσιμετρικές αντλίες χωρίς εξαερισμό Εγκατάσταση για δοσιμετρικές αντλίες με εξαερισμό Εγκατάσταση για δοσιμετρικές αντλίες με αυτόματο εξαερισμό (τύπου SEK) Βασικές υποδείξεις εγκατάστασης Εγκατάσταση, ηλεκτρική Σύνδεσμος τάσης τροφοδοσίας - τάση ρεύματος δικτύου Περιγραφή των υποδοχών Υποδοχή «Εξωτερικός έλεγχος» Υποδοχή «Διακόπτης στάθμης» Υποδοχή «Επιτήρ. δοσιμέτρησης» Υποδοχή «Δείκτης θραύσης μεμβράνης» Ρελέ Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του συστήματος ελέγχου Έλεγχος ρυθμιζόμενων μεγεθών Μετάβαση σε λειτουργία ρύθμισης Ρύθμιση /»Μενού« »Πληροφορίες« »Ρυθμίσεις« »Τρόπος λειτουργ.« »Αυτόματα« »Μήκος εμβολισμού« Δοσιμέτρηση Συγκέντρωση Βαθμονόμηση Σύστημα Είσοδοι/Έξοδοι

4 Περιεχόμενα Εξαερισμός »Χρόνος αναρρόφησης« »Ώρα« »Ημ/νία« Χρονόμ Ενεργοποίηση Χρονόμ Ρύθμιση Χρονόμ Διαγραφή όλων Παράδειγμα »Σέρβις« »Προστασία πρόσβ.« »Κωδ. πρόσβασης « »Διαγραφή μετρητή« »Αλλαγή μεμβράνης« »Οθόνη« »Εργοστασ. ρύθμιση Επαναφορά« »Γλώσσα« Χειρισμός Χειροκ. χειρισμός Συντήρηση Επισκευή Καθαρισμός βαλβίδων Αντικατάσταση δοσιμετρικής μεμβράνης Καθαρισμός δείκτη θραύσης μεμβράνης Αντιμετώπιση δυσλειτουργιών Σφάλμα χωρίς μήνυμα βλάβης Μηνύματα βλάβης Μηνύματα προειδοποίησης Όλα τα υπόλοιπα σφάλματα Θέση εκτός λειτουργίας Τεχνικά χαρακτηριστικά Στοιχεία ισχύος Ακρίβειες Στάνταρ μονάδα παροχής Μονάδα παροχής αυτόματου εξαερισμού Ιξώδες Στοιχεία υλικού Ηλεκτρικά στοιχεία Θερμοκρασίες Κλίμα Βαθμός προστασίας και απαιτήσεις ασφαλείας Συμβατότητα Βάρος αποστολής Στάθμη ηχητικής πίεσης Σχέδια ανταλλακτικών και πληροφορίες παραγγελίας Σχέδια ανταλλακτικών Πληροφορίες παραγγελίας Διαστασιοποιημένα σχέδια Διαγράμματα για τη ρύθμιση της δοσιμετρικής ισχύος Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ για μηχανήματα Επισκόπηση χειρισμού/ρυθμίσεων gamma/ X Μενού χειρισμού gamma/ X, πλήρες

5 Περιεχόμενα 24 Βασικές οθόνες και δευτερεύουσες οθόνες Ευρετήριο

6 Κωδικός ταυτοπ. 1 Κωδικός ταυτοπ. Σειρά προϊόντων gamma/ X GMXa Τύπος Στοιχεία ισχύος και τύπος - βλέπε πινακίδα τύπου Υλικό δοσιμετρικής κεφαλής PP NP PV TT SS Πολυπροπυλένιο Ακρυλικό γυαλί PVDF PTFE + άνθρακας Ανοξείδωτος χάλυβας Υλικό στεγανοποιήσεων B E T FPM EPDM PTFE Έκδοση δοσιμετρικής κεφαλής 0 χωρίς εξαερισμό, χωρίς ελατήριο βαλβίδας 1 χωρίς εξαερισμό, με ελατήριο βαλβίδας 2 με εξαερισμό, χωρίς ελατήριο βαλβίδας 3 με εξαερισμό, με ελατήριο βαλβίδας 4 χωρίς εξαερισμό, με ελατήριο βαλβίδας για υλικά υψηλού ιξώδους 9 αυτόματου εξαερισμού με παράκαμψη (SEK) Σύνδεσμος σωληνώσεων 0 Στάνταρ σύνδεσμος σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 5 Σύνδεσμος για εύκαμπτο σωλήνα 12/6, πλευρά αναρρόφησης στάνταρ 9 Σύνδεσμος για εύκαμπτο σωλήνα 10/4, μόνο πλευρά κατάθλιψης, πλευρά αναρρόφησης στάνταρ Δείκτης θραύσης μεμβράνης 0 Χωρίς δείκτη θραύσης μεμβράνης 1 Με δείκτη θραύσης μεμβράνης, οπτικό αισθητήρα Έκδοση 0 Περίβλ. RAL5003 / καλύπτρα RAL2003 M τροποποιημένο Λογότυπο 0 με λογότυπο ProMinent Ηλεκτρική σύνδεση U Γενικής χρήσης σύστημα ελέγχου V ± 10 %, 50/60 Hz Καλώδιο και φις A B 2 m Ευρώπη 2 m Ελβετία C 2 m Αυστραλία D 2 m ΗΠΑ / 115 V 6

7 Κωδικός ταυτοπ. Σειρά προϊόντων gamma/ X E 2 m Μεγάλη Βρετανία 1 2 m με ανοικτό άκρο..... Ρελέ, προρρυθμισμένο σε... 0 Χωρίς ρελέ επαφή μεταγωγής 230 V 8 A 4 2 κανονικά ανοικτά 24 V 100 ma C 1 κανονικά ανοικτό 24 V 100 ma και 1 εξόδου 4-20 ma..... Παρελκόμενα 0 χωρίς παρελκόμενα Ρελέ ένδειξης βλάβης κανονικά κλειστό Όπως 1 + παλμικό ρελέ Όπως 1 + έξοδος 4-20 ma 1 Με βαλβίδα ποδιού και βαλβίδα δοσιμέτρησης, 2 m σωλήνα αναρρόφησης, 5 m σωλήνα δοσιμέτρησης 4 Βαλβίδα πολλαπλών λειτουργιών και παρελκόμενα Παραλλαγή συστήματος ελέγχου 0 Χειροκ. + εξωτερική επαφή με παλμικό έλεγχο 3 Χειροκ. + εξωτερική επαφή με παλμικό έλεγχο + αναλογική θύρα 0/4-20 ma 4 Όπως το 0 + χρονοδιακόπτη διεργασίας 4 εβδομάδων 5 Όπως το 3 + χρονοδιακόπτη διεργασίας 4 εβδομάδων C Όπως το 3 + CANopen R Όπως το 3 + διασύνδεση PROFIBUS, M12 Επιτήρ. δοσιμέτρησης 0 Δυναμική επιτήρ. δοσιμέτρησης Εξ αποστάσεως διακοπή / εξ αποστάσεως έλεγχος 0 χωρίς Bluetooth 1 με Bluetooth Γλώσσα DE EN ES FR IT Γερμανικά Αγγλικά Ισπανικά Γαλλικά Ιταλικά 7

8 Σχετικά με αυτή την αντλία 2 Σχετικά με αυτή την αντλία Σχετικά με αυτή την αντλία Οι αντλίες της σειράς ProMinent gamma/ X είναι ελεγχόμενες μέσω μικροεπεξεργαστή ηλεκτρομαγνητικές δοσιμετρικές αντλίες με τις εξής ιδιαιτερότητες: Απλή ρύθμιση της δοσιμετρικής ισχύος απευθείας σε l/h (λίτρα/ώρα) Διαθέσιμοι συνδυασμοί υλικών PP, PVDF, ακρυλικό γυαλί, PTFE και ανοξείδωτος χάλυβας Ειδικές εκδόσεις δοσιμετρικής κεφαλής για αντλούμενα υλικά που αναδίδουν αέρια και έχουν υψηλό ιξώδες Φωτιζόμενη οθόνη LCD και σύστημα ενδείξεων με 3 LED που φαίνονται από όλες τις πλευρές, για μηνύματα λειτουργίας, προειδοποίησης και σφαλμάτων Συντελεστής για εξωτερικό έλεγχο επαφών 99:1 έως 1:99 Λειτουργία παρτίδας με μέγ εμβολισμούς/παλμό έναρξης Καταχώριση της συγκέντρωσης για απλή ρύθμιση σε εργασίες αναλογικής δοσιμέτρησης Ρύθμιση συχνότητας εμβολισμών σε βήματα 1 εμβολισμού/ώρα από 0 έως εμβολισμούς/ώρα Ηλεκτρονική ρύθμιση μήκους εμβολισμού με συνεχή τρόπο από 0 έως 100%, (συνιστάται 30 έως 100%) Σύνδεσμος για διακόπτη στάθμης 2 βαθμίδων Εξωτερικός έλεγχος μέσω στάνταρ σήματος 0/4-20 ma με ρυθμιζόμενη αντιστοίχιση της τιμής σήματος με τη συχνότητα εμβολισμών Προαιρετική έξοδος 4-20 ma για εξ αποστάσεως ρύθμιση μήκους εμβολισμού και συχνότητας εμβολισμών Γενικής χρήσης τροφοδοτικό V, 50/60 Hz Προαιρετική μονάδα ρελέ 230 V, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και με ασφάλεια εκ των υστέρων Προαιρετικό ρελέ συνδυασμού 24 V, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και με ασφάλεια εκ των υστέρων Τα υδραυλικά εξαρτήματα της gamma/ X είναι ακριβώς ίδια με της Beta (δεν ισχύει για τους τύπους 0220, 0424 και 0245). 8

9 Κεφάλαιο Ασφάλεια 3 Κεφάλαιο Ασφάλεια Σήμανση των υποδείξεων ασφαλείας Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες λέξεις επισήμανσης για διαφορετική σπουδαιότητα του κινδύνου: Λέξη επισήμανσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Σημασία Επισημαίνει μία ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Εάν δεν αποφευχθεί, κινδυνεύει η ζωή σας ή ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί. Επισημαίνει μία ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκληθούν ελαφριοί ή μέτριοι τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Σύμβολα προειδοποίησης σε διαφορετικά είδη κινδύνου Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα προειδοποίησης σε διαφορετικά είδη κινδύνου: Προειδοποιητικό σήμα Είδος κινδύνου Προειδοποίηση για αυτόματη εκκίνηση. Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. Προειδοποίηση για σημείο κινδύνου. Ενδεδειγμένη χρήση Η αντλία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τη δοσολογία υγρών δοσομετρούμενων μέσων. Η αντλία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο μετά από σωστή εγκατάσταση και αρχική ενεργοποίηση σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Προσέξτε τους γενικούς περιορισμούς που αφορούν τα όρια ιξώδους, την αντοχή σε χημικές ουσίες και την πυκνότητα - βλέπε επίσης τη λίστα αντοχής ProMinent στον κατάλογο προϊόντων ή στη διεύθυνση Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση ή η μετατροπή. Η αντλία δεν προορίζεται για τη δοσολογία μέσων αέριας καθώς και στερεάς μορφής. Η αντλία δεν προορίζεται για τη δοσομέτρηση καύσιμων υλικών χωρίς κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η αντλία δεν προορίζεται για τη δοσιμέτρηση εκρήξιμων υλικών. Η αντλία δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εκρήξιμη περιοχή. Η αντλία δεν προορίζεται για υπαίθρια χρήση χωρίς κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. Αναθέτετε τον χειρισμό της αντλίας μόνο σε ανάλογα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό - βλέπε επόμενο πίνακα "Προσόντα". Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε όσα αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης για τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής της συσκευής. 9

10 Κεφάλαιο Ασφάλεια Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προειδοποίηση για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές Η αντλία μπορεί να αρχίσει να αντλεί μόλις βρεθεί υπό τάση δικτύου. Εγκαταστήστε ένα διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης στο καλώδιο ρεύματος δικτύου της αντλίας ή συμπεριλάβετε την αντλία στο σύστημα απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προειδοποίηση για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές Η αντλία μπορεί να αρχίσει να αντλεί μόλις κρυώσει μετά το σφάλμα»θερμοκρασία«. Έχετέ το αυτό υπόψη σας σχετικά με την αντλία και την εγκατάστασή σας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Στο εσωτερικό του περιβλήματος της αντλίας μπορεί να υπάρχει τάση ρεύματος δικτύου. Σε περίπτωση που υποστεί ζημιά το περίβλημα της αντλίας, αυτή πρέπει να αποσυνδεθεί άμεσα από το ρεύμα δικτύου. Μπορεί να τεθεί πάλι σε λειτουργία μόνο μετά από εξουσιοδοτημένη επισκευή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προειδοποίηση από επικίνδυνο ή άγνωστο δοσομετρούμενο μέσο Σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε επικίνδυνο ή άγνωστο δοσομετρούμενο μέσο: Μπορεί να εξέλθει από τα υδραυλικά μέρη σε περίπτωση εργασιών στην αντλία. Πριν από εργασίες στην αντλία, λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης (όπως π.χ. προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά γάντια,...). Προσέξτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του δοσομετρούμενου μέσου. Πριν από εργασίες στην αντλία, αδειάστε και πλύνετε τη μονάδα παροχής. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς Όταν αντλούνται εύφλεκτα υλικά, πρέπει ο φορέας λειτουργίας να λαμβάνει ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας. 10

11 Κεφάλαιο Ασφάλεια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από επικίνδυνο υλικό! Πιθανή συνέπεια: Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαιωθείτε κατά τον χειρισμό επικίνδυνων υλικών, ότι υπάρχουν τα τρέχοντα δελτία δεδομένων ασφαλείας των κατασκευαστών των επικίνδυνων υλικών. Τα απαραίτητα μέτρα προκύπτουν από το περιεχόμενο του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Δεδομένου ότι λόγω νέων γνώσεων ενδέχεται να αξιολογείται ανά πάσα στιγμή εκ νέου η επικινδυνότητα ενός υλικού, πρέπει να ελέγχεται τακτικά το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και εν ανάγκη να αντικαθίσταται. Για την ύπαρξη και την ενημερωμένη έκδοση του δελτίου δεδομένων ασφαλείας και την επακόλουθη σύνταξη της αξιολόγησης κινδύνου των σχετικών θέσεων εργασίας υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποίηση από ψεκασμό δοσομετρούμενου μέσου Από την πίεση στη μονάδα παροχής και από γειτονικά μέρη της εγκατάστασης ενδέχεται να εξέρχεται δοσομετρούμενο μέσο από τα υδραυλικά μέρη κατά τον χειρισμό ή το άνοιγμά τους. Αποσυνδέστε την αντλία από το ηλεκτρικό δίκτυο και ασφαλίστε την από ακούσια επανενεργοποίηση. Πριν από κάθε εργασία, εκτονώστε την πίεση από τα υδραυλικά μέρη της εγκατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποίηση για ψεκασμό δοσιμετρούμενου μέσου Η δοσιμετρική αντλία μπορεί να παράξει ένα πολλαπλάσιο της ονομαστικής της πίεσης. Σε περίπτωση βουλωμένου αγωγού πίεσης ενδέχεται να σκάσουν υδραυλικά μέρη. Εγκαταστήστε σωστά μία βαλβίδα ανακούφισης πίεσης στον αγωγό πίεσης μετά τη δοσιμετρική αντλία. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποίηση για ψεκασμό δοσιμετρούμενου μέσου Ένα ακατάλληλο δοσιμετρούμενο μέσο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα μέρη της αντλίας που έρχονται σε επαφή με το μέσο. Προσέξτε την αντοχή των υλικών που έρχονται σε επαφή με το μέσο κατά την επιλογή του δοσιμετρούμενου μέσου - βλέπε κατάλογο προϊόντων ProMinent ή στην Αρχική σελίδα μας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών Σε περίπτωση χρήσης μη ελεγμένων ξένων εξαρτημάτων ενδέχεται να προκληθούν σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Τοποθετείτε στις δοσιμετρικές αντλίες μόνο εξαρτήματα που έχουν ελεγχθεί και συνιστώνται από την ProMinent. 11

12 Κεφάλαιο Ασφάλεια ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος από λάθος χειρισμό ή ελλιπή συντήρηση της αντλίας Από μια αντλία με δύσκολη πρόσβαση ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι από λανθασμένο χειρισμό και ελλιπή συντήρηση. Διατηρείτε την αντλία ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη. Τηρείτε τα διαστήματα συντήρησης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος λανθασμένης δοσιμέτρησης Σε περίπτωση που τοποθετηθεί άλλο μέγεθος μονάδας παροχής, μεταβάλλεται η συμπεριφορά δοσιμέτρησης της αντλίας. Αλλάξτε τον προγραμματισμό της αντλίας στο μενού»μενού / Πληροφορίες è Ρυθμίσεις è Σύστημα è Αλλαγή τύπου κεφαλής«. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποίηση για παράνομη λειτουργία Προσέξτε τις διατάξεις που ισχύουν στο σημείο εγκατάστασης της συσκευής. Αποσυνδεόμενες διατάξεις προστασίας Σχετικά με το κάλυμμα της θυρίδας για ρελέ και προαιρετικές μονάδες - βλ. κεφάλαιο «Επισκόπηση της συσκευής και στοιχεία ελέγχου» Ο πελάτης επιτρέπεται να αφαιρέσει το κάλυμμα της θυρίδας για ρελέ και προαιρετικές μονάδες ή ένα ρελέ ή προαιρετική μονάδα μόνο σύμφωνα με τις συμπληρωματικές οδηγίες για τα ρελέ και τις προαιρετικές μονάδες. Ο πελάτης μπορεί να απομακρύνει τη δοσιμετρική κεφαλή μόνο σύμφωνα με το κεφάλαιο «Επισκευή». Το περίβλημα και την καλύπτρα (φέρει τα στοιχεία ελέγχου) επιτρέπεται να ανοίξει μόνο το Σέρβις της ProMinent. Στοιχεία για περίπτωση έκτακτης ανάγκης Σε περίπτωση ανάγκης, είτε τραβήξτε το φις ρεύματος δικτύου, είτε πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη/Διακοπή] είτε πατήστε το διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης που έχει εγκαταστήσει ο πελάτης είτε αποσυνδέστε την αντλία από το δίκτυο ρεύματος σύμφωνα με το σύστημα απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασής σας. Εάν εξέρχεται δοσιμετρούμενο μέσο, εκτονώστε επιπλέον την πίεση από το υδραυλικό περιβάλλον της αντλίας. Τηρήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του δοσιμετρούμενου υλικού. Προσόντα προσωπικού Δραστηριότητα Αποθήκευση, μεταφορά, αποσυσκευασία Συναρμολόγηση Σχεδιασμός υδραυλικής εγκατάστασης Υδραυλική εγκατάσταση Προσόντα Ενημερωμένο πρόσωπο Εξειδικευμένο προσωπικό, σέρβις Εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο αποδεδειγμένα γνωρίζει καλά τη χρήση παλινδρομικών δοσιμετρικών αντλιών Εξειδικευμένο προσωπικό, σέρβις 12

13 Κεφάλαιο Ασφάλεια Δραστηριότητα Ηλεκτρική εγκατάσταση Χειρισμός Συντήρηση, επισκευή Παροπλισμός, διάθεση στα απορρίμματα Αντιμετώπιση σφαλμάτων Προσόντα Αδειούχος ηλεκτρολόγος Ενημερωμένο πρόσωπο Εξειδικευμένο προσωπικό, σέρβις Εξειδικευμένο προσωπικό, σέρβις Εξειδικευμένο προσωπικό, αδειούχος ηλεκτρολόγος, ενημερωμένο πρόσωπο, σέρβις Επεξήγηση πίνακα: Εξειδικευμένο προσωπικό Εξειδικευμένο προσωπικό θεωρείται όποιος λόγω της επαγγελματικής του εκπαίδευσης, των γνώσεων και της πείρας του καθώς και της γνώσης των ισχυόντων κανονισμών μπορεί να αξιολογεί τις εργασίες που του ανατίθενται και να αναγνωρίζει πιθανούς κινδύνους. Παρατήρηση: Μια επαγγελματική εκπαίδευση ισότιμων προσόντων μπορεί να έχει αποκτηθεί επίσης με μια πολυετή απασχόληση στον σχετικό τομέα εργασίας. Αδειούχος ηλεκτρολόγος Ο αδειούχος ηλεκτρολόγος είναι σε θέση, λόγω της επαγγελματικής του εκπαίδευσης, των γνώσεων και της πείρας καθώς και της γνώσης των ισχυόντων προτύπων και κανονισμών, να εκτελεί εργασίες σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και να αναγνωρίζει μόνος του και να αποφεύγει πιθανούς κινδύνους. Ο αδειούχος ηλεκτρολόγος είναι ειδικά εκπαιδευμένος για το περιβάλλον εργασίας στο οποίο δραστηριοποιείται και γνωρίζει τα σχετικά πρότυπα και τους σχετικούς κανονισμούς. Ο αδειούχος ηλεκτρολόγος πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανονισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρόληψη ατυχημάτων. Ενημερωμένο πρόσωπο Ενημερωμένο πρόσωπο θεωρείται αυτός που έχει ενημερωθεί και ενδεχομένως έχει λάβει γνώση για τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί και για τους πιθανούς κινδύνους σε περίπτωση ακατάλληλης συμπεριφοράς καθώς και έχει ενημερωθεί για τις απαραίτητες διατάξεις προστασίας και τα μέτρα προφύλαξης. Σέρβις Σέρβις θεωρούνται οι τεχνικοί σέρβις, που έχουν αποδεδειγμένα εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί από την ProMinent για τις εργασίες στην εγκατάσταση. Στάθμη ηχητικής πίεσης Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA < 70 db κατά EN ISO σε μέγιστο μήκος εμβολισμού, μέγιστη συχνότητα εμβολισμού, μέγιστη πίεση αντίθλιψης (νερό) 13

14 Αποθήκευση, μεταφορά και αποσυσκευασία 4 Αποθήκευση, μεταφορά και αποσυσκευασία Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να αποστέλλετε τις δοσιμετρικές αντλίες για επισκευή μόνο σε καθαρισμένη κατάσταση και με πλυμένη τη μονάδα παροχής - βλέπε «Θέση εκτός λειτουργίας»! Να αποστέλλετε τις δοσιμετρικές αντλίες μόνο μαζί με συμπληρωμένη δήλωση απολύμανσης. Η δήλωση απολύμανσης αποτελεί μέρος της παραγγελίας επιθεώρησης/επισκευής. Μια επιθεώρηση ή επισκευή λαμβάνει χώρα μόνο αν υπάρχει μια σωστά και πλήρως συμπληρωμένη δήλωση απολύμανσης από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό του φορέα λειτουργίας της αντλίας. Μπορείτε να βρείτε το έντυπο "Δήλωση απολύμανσης" στην αρχική μας σελίδα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζημιών Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά λόγω ακατάλληλης αποθήκευσης ή μεταφοράς! Αποθηκεύετε ή μεταφέρετε τη συσκευή μόνο καλά συσκευασμένη - κατά προτίμηση στην αρχική της συσκευασία. Ακόμα και τη συσκευασμένη συσκευή πρέπει να την αποθηκεύετε και να τη μεταφέρετε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες συνθήκες αποθήκευσης. Ακόμα και τη συσκευασμένη συσκευή πρέπει να την προστατεύετε από την υγρασία και την επίδραση χημικών. Συνθήκες περιβάλλοντος Συνθήκες περιβάλλοντος - βλέπε κεφ. «Τεχνικά χαρακτηριστικά». Παραδοτέος εξοπλισμός Συγκρίνετε το δελτίο παράδοσης με τον παραδοτέο εξοπλισμό: Δοσιμετρική αντλία με καλώδιο ρεύματος Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων ή σωλήνων (προαιρ.) Οδηγίες χρήσης για το συγκεκριμένο προϊόν μαζί με δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Προαιρετικά παρελκόμενα 14

15 Επισκόπηση της συσκευής και στοιχεία ελέγχου 5 Επισκόπηση της συσκευής και στοιχεία ελέγχου 5.1 Επισκόπηση της συσκευής P_G_0063_SW Απεικ. 2: Επισκόπηση της συσκευής, πλήρης 1 Μονάδα ελέγχου 2 Μονάδα μετάδοσης 3 Μονάδα παροχής A. B. C Απεικ. 3: A. Μονάδα παροχής με βαλβίδα εξαερισμού PV. B. Μονάδα παροχής με βαλβίδα εξαερισμού NP. C. Μονάδα παροχής, αυτόματου εξαερισμού (SEK) 1 Βαλβίδα πίεσης 2 Δίσκος κεφαλής 3 Δοσιμετρική κεφαλή 4 Βαλβίδα εξαερισμού 5 Στόμιο εύκαμπτου σωλήνα παράκαμψης 6 Δείκτης θραύσης μεμβράνης (προαιρ.) 7 Βαλβίδα αναρρόφησης 8 Βαλβίδα εξαερισμού, αυτόματου εξαερισμού P_G_0053_SW 15

16 Επισκόπηση της συσκευής και στοιχεία ελέγχου 5.2 Στοιχεία ελέγχου Στοιχεία ελέγχου, επισκόπηση a) b) P_G_0051_SW Απεικ. 4 1 Οθόνη LCD 2 Πλήκτρο [Μενού] 3 Τροχός-πλήκτρο 4 Πλήκτρο [Αναρρόφηση] 5 Πλήκτρο [ΔΙΑΚΟΠΗ/ΕΝΑΡΞΗ] 6 Πλήκτρο [Πίσω] 7 Ενδεικτική λυχνία μηνύματος βλάβης (κόκκινη) 8 Ενδεικτική λυχνία μηνύματος προειδοποίησης (κίτρινη) 9 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (πράσινη) 10 Υποδοχή «Δείκτης θραύσης μεμβράνης» 11 Υποδοχή «Εξωτερικός έλεγχος» 12 Υποδοχή «Επιτήρ. δοσιμέτρησης» 13 Υποδοχή «Διακόπτης στάθμης» 14 Θυρίδα για ρελέ και προαιρετικές μονάδες Στοιχεία ελέγχου Με τη βοήθεια των εικόνων επισκόπησης εξοικειωθείτε με τα πλήκτρα και τα άλλα στοιχεία ελέγχου της αντλίας! 16

17 Επισκόπηση της συσκευής και στοιχεία ελέγχου Ένδειξη πίεσης, αναγνωριστικά και ενδείξεις σφαλμάτων στην οθόνη LCD 1 ΕΠΑΦΗ memory 2,5 bar CAN ανοικτό , h L/h B0778 Απεικ. 5: Δομή της βασικής οθόνης 1 Γραμμή κατάστασης 2 Βασική οθόνη, κεντρική περιοχή 3 Δευτερεύουσα οθόνη Σχετικά με τις διάφορες κύριες οθόνες και δευτερεύουσες οθόνες, βλ. κεφ. «Βασικές οθόνες και δευτερεύουσες οθόνες» στο παράρτημα. Η οθόνη LCD υποστηρίζει το χειρισμό και τη ρύθμιση της αντλίας με διάφορες πληροφορίες και αναγνωριστικά: α) β) ΕΠΑΦΗ memory 12, ,5 bar CAN ανοικτό Επιτήρηση δοσιμέτρησης! L/h ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ i < 4 ma! Σήμα εισόδου < 4 ma i < 4 ma h h B0605 Απεικ. 6: α) Βασική οθόνη με μήνυμα προειδοποίησης, β) Βασική οθόνη με μήνυμα βλάβης. Επεξηγήσεις των συμβόλων στους πίνακες που ακολουθούν. Η παραπάνω εικόνα, τμήμα α) δείχνει ότι: Η αντλία είναι σε λειτουργία Βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας»επαφή«με μνήμη εμβολισμών «memory» Η μέση πίεση του συστήματος είναι 2,5 bar Έχει συνδεθεί σύστημα επιτήρ. δοσιμέτρησης Χρησιμοποιείται μονάδα CAN Υπάρχει καταχώριση πρωτοκόλλου Εκκρεμεί μήνυμα προειδοποίησης για την»επιτήρ. δοσιμέτρησης«έχει ρυθμιστεί δοσιμετρική ισχύς 12,0 L/h Η συχνότητα εμβολισμών είναι εμβολισμοί/ώρα Ένδειξη πίεσης Ένδειξη Σημασία Δείχνει τη μέση πίεση του συστήματος. 17

18 Επισκόπηση της συσκευής και στοιχεία ελέγχου Αναγνωριστικά και ενδείξεις σφαλμάτων: Αναγνωριστικό Σημασία Η αντλία λειτουργεί ή περιμένει σήμα έναρξης. Η λειτουργία της αντλίας διακόπηκε - χειροκίνητα με το πλήκτρο [ΔΙΑΚΟΠΗ/ΕΝΑΡΞΗ]. Η λειτουργία της αντλίας διακόπηκε (Παύση) με τηλεχειρισμό - μέσω της υποδοχής «Εξωτερική». Η λειτουργία της αντλία διακόπηκε - λόγω σφάλματος. Μόνο με κυκλική δοσιμέτρηση παρτίδας: Η αντλία είναι σε αναμονή για τον επόμενο κύκλο. Μόνο με»προστασία πρόσβ.«: Το λογισμικό αντλίας είναι φραγμένο.»aux«η αντλία αντλεί με τη βοηθητική δοσιμετρ. ισχύ ή τη βοηθητική συχνότητα.»memory«μόνο στους τρόπους λειτουργίας»επαφη«και»παρτιδα«: Ορίστηκε η πρόσθετη λειτουργία «Μνήμη εμβολισμών». Η αντλία είναι στον τρόπο λειτουργίας»αναλογ.«. Έχει ρυθμιστεί ο τύπος επεξεργασίας»καμπύλη è γραμμική«. Η αντλία είναι στον τρόπο λειτουργίας»αναλογ.«. Έχει ρυθμιστεί ο τύπος επεξεργασίας»καμπύλη è Πάνω πλευρ. ζώνη«. Έχει ρυθμιστεί το δοσιμετρικό προφίλ»δοσιμέτρηση è Εμβολισμός πίεσης è Βέλτιστος«. Έχει ρυθμιστεί το δοσιμετρικό προφίλ»δοσιμέτρηση è Εμβολισμός πίεσης è Γρήγορος«. Έχει ρυθμιστεί το δοσιμετρικό προφίλ»δοσιμέτρηση è Εμβολισμός πίεσης è Ημιτονοειδ.«. Έχει ρυθμιστεί το δοσιμετρικό προφίλ»δοσιμέτρηση è Εμβολισμός πίεσης è συνεχής«. Έχει ρυθμιστεί το δοσιμετρικό προφίλ»δοσιμέτρηση è Εμβολισμός πίεσης è DFMa«. Έχει ρυθμιστεί το δοσιμετρικό προφίλ»δοσιμέτρηση è Εμβολισμός αναρρόφ. è Κανον.«. 18

19 Επισκόπηση της συσκευής και στοιχεία ελέγχου Αναγνωριστικό Σημασία Έχει ρυθμιστεί το δοσιμετρικό προφίλ»δοσιμέτρηση è Εμβολισμός αναρρόφ. è HV1«. Έχει ρυθμιστεί το δοσιμετρικό προφίλ»δοσιμέτρηση è Εμβολισμός αναρρόφ. è HV2«. Έχει ρυθμιστεί το δοσιμετρικό προφίλ»δοσιμέτρηση è Εμβολισμός αναρρόφ. è HV3«. Έχει συνδεθεί διάταξη επιτήρ. δοσιμέτρησης «Flow Control». Έχει συνδεθεί δείκτης θραύσης μεμβράνης. Η αντλία βρίσκεται στο»μενού«(ρύθμιση). Περισσότερες εξηγήσεις μπορείτε να βρείτε στο κεφ. «Αντιμετώπιση δυσλειτουργιών». Η αντλία δείχνει την ποσότητα δοσιμέτρησης και τη δοσιμετρική ισχύ μόνο αν είναι βαθμονομημένη, αντίστοιχα σε l και l/ h (λίτρα και λίτρα ανά ώρα) - ή σε gal και gal/h (γαλόνια και γαλόνια ανά ώρα) Λειτουργίες πλήκτρων Πλήκτρο Εφαρμογή Σε βασικές οθόνες Σε μενού [Πίσω] πιέστε - Επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο μενού (ή σε βασική οθόνη) - χωρίς αποθήκευση [ΔΙΑΚΟΠΗ/ ΕΝΑΡΞΗ] πιέστε Διακοπή λειτουργίας της αντλίας, Διακοπή λειτουργίας της αντλίας, Έναρξη λειτουργίας της αντλίας Έναρξη λειτουργίας της αντλίας [Μενού] πιέστε Μεταπήδηση στο μενού Επιστροφή σε βασική οθόνη [Αναρρόφηση] [Τροχόςπλήκτρο] [Τροχόςπλήκτρο] πιέστε Αναρρόφηση Αναρρόφηση πιέστε Έναρξη παρτίδας (μόνο σε τρόπο λειτουργίας»παρτίδα«), Επιβεβαίωση λήψης σφάλματος Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο μενού (ή σε βασική οθόνη) Επιβεβαίωση και αποθήκευση καταχώρισης περιστρέψτε Αλλαγή μεταξύ βασικών οθονών Τροποποίηση αριθμητικής τιμής ή επιλογής 19

20 Επισκόπηση της συσκευής και στοιχεία ελέγχου Για τη ρύθμιση αριθμητικών τιμών - βλέπε κεφ. «Βασικά για τη ρύθμιση» 20

21 Περιγραφή λειτουργίας 6 Περιγραφή λειτουργίας 6.1 Μονάδα παροχής Η δοσιμέτρηση γίνεται με τον εξής τρόπο: Η δοσιμετρική μεμβράνη πιέζεται μέσα στη δοσιμετρική κεφαλή. Λόγω της πίεσης στη δοσιμετρική κεφαλή κλείνει η βαλβίδα αναρρόφησης και το δοσιμετρούμενο μέσο εξέρχεται από τη δοσιμετρική κεφαλή μέσω της βαλβίδας πίεσης. Κατόπιν η δοσιμετρική μεμβράνη αποσύρεται από τη δοσιμετρική κεφαλή. Λόγω της υποπίεσης στη δοσιμετρική κεφαλή κλείνει η βαλβίδα πίεσης και εισέρχεται νέο δοσιμετρούμενο μέσο στη δοσιμετρική κεφαλή μέσω της βαλβίδας αναρρόφησης. Ένας χρόνος λειτουργίας έχει ολοκληρωθεί. 6.2 Μονάδα μετάδοσης Η δοσιμετρική μεμβράνη κινείται από έναν ηλεκτρομαγνήτη, ο οποίος ελέγχεται από ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης Χάρη στην τεχνολογία μετάδοσης κίνησης της gamma/ X το χρονικό προφίλ της ροής δοσιμέτρησης μπορεί να προσαρμοστεί με ακρίβεια στις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής. Επομένως ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον επιθυμητό εμβολισμό πίεσης για την εφαρμογή του: Θέση* Εμβολισμός πίεσης Εφαρμογή A.»Βέλτιστος«Για τη μέγιστη ακρίβεια κατά τη δοσιμέτρηση και τα καλύτερα αποτελέσματα κατά την εσωτερική μέτρηση πίεσης και τις ειδικές λειτουργίες. B.»Γρήγορος«Για έναν όσο το δυνατόν πιο γρήγορο εμβολισμό πίεσης - η διάρκεια του εμβολισμού πίεσης δεν εξαρτάται από τη συχνότητα εμβολισμών. C.»Ημιτονοειδ.«Για έναν μεγάλης διάρκειας, ημιτονοειδούς μορφής εμβολισμό πίεσης - η διάρκεια του εμβολισμού πίεσης εξαρτάται από τη συχνότητα εμβολισμών. D.»Συνεχής«Για συνεχή εμβολισμό πίεσης, π.χ. για διαδικασίες γεμίσματος δοχείων. Η διάρκεια του εμβολισμού πίεσης εξαρτάται από τη συχνότητα εμβολισμών. E.»DFMa«Για βέλτιστη λειτουργία με συσκευή μέτρησης παροχής DulcoFlow DFMa. * βλέπε παρακάτω σχέδιο. 21

22 Περιγραφή λειτουργίας A. B. L L t t C. L t D. L E. L t t P_G_0074_SW Απεικ. 7: Προφίλ δοσιμέτρησης εμβολισμού πίεσης με διαδρομή L και χρόνο t (εμβολισμός αναρρόφ. με διακεκομμένη γραμμή) Σε όλα αυτά τα δοσιμετρικά προφίλ για τον εμβολισμό πίεσης είναι εφικτό, κατ' επιλογήν, να επιβραδυνθεί και ο εμβολισμός αναρρόφ. - βλέπε. Με αυτό τον τρόπο μπορεί για δοσιμετρούμενα μέσα με υψηλό ιξώδες να αντιμετωπιστεί η κύρια αιτία της έλλειψης ακρίβειας δοσιμέτρησης, δηλαδή η μη ολοκληρωμένη πλήρωση της μονάδας παροχής. Σε περίπτωση δοσιμετρούμενων μέσων που αναδίδουν αέρια, ο αργός εμβολισμός αναρρόφ. εμποδίζει τη σπηλαίωση και με αυτόν τον τρόπο αυξάνει την ακρίβεια δοσιμέτρησης. 22

23 Περιγραφή λειτουργίας L normal HV1 HV2 HV3 t P_G_0075_SW Απεικ. 8: Δοσιμετρικά προφίλ εμβολισμού αναρρόφ. με διαδρομή L και χρόνο t Κανον. Κανον. εμβολισμός αναρρόφ. HV1 Εμβολισμός αναρρόφ. για δοσιμετρούμενο μέσο αυξημένου ιξώδους HV2 Εμβολισμός αναρρόφ. για δοσιμετρούμενο μέσο μεσαίου ιξώδους HV3 Εμβολισμός αναρρόφ. για δοσιμετρούμενο μέσο υψηλού ιξώδους Η μετάδοση κίνησης εξομαλύνει αυτόματα τις διακυμάνσεις της αντίθλιψης στη γραμμή δοσιμέτρησης που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες μεταβολές της δοσιμετρούμενης ποσότητας. Έτσι επιτυγχάνεται μια ακρίβεια δοσιμέτρησης η οποία διαφορετικά θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με δαπανηρά κυκλώματα ρύθμισης. 6.3 Δοσιμετρική ισχύς Η ρυθμισμένη δοσιμετρική ισχύς ρυθμίζεται από την ίδια την αντλία σε λειτουργία»αυτόματα«(όχι σε δοσιμετρικές κεφαλές SEK). Αντίθετα, στη συμβατική λειτουργία, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη δοσιμετρική ισχύ μέσω του μήκους εμβολισμού και της συχνότητας εμβολισμών. Το μήκος εμβολισμών μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της βασικής οθόνης ή μέσω του μενού, στην περιοχή 0-100%. Η τεχνικά εύλογη αναπαραγωγή της ρυθμισμένης ποσότητας δοσιμέτρησης λαμβάνει χώρα μόνο μεταξύ % (για τύπο SEK: %)! Η συχνότητα εμβολισμών μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του μενού (όχι στον τρόπο λειτουργίας «Αναλογ.») στην περιοχή εμβολισμών/ώρα. 6.4 Αυτόματος εξαερισμός Οι μονάδες παροχής αυτόματου εξαερισμού (τύπου SEK), όταν έχει συνδεθεί αγωγός πίεσης, είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν αυτόματα την αρχική πλήρωση και να απομακρύνουν τους υπάρχοντες θύλακες αέρα μέσω μιας παράκαμψης. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορούν να απομακρύνουν τα εμφανιζόμενα αέρια, ανεξάρτητα από την υπάρχουσα πίεση λειτουργίας. Χάρη στην ενσωματωμένη βαλβίδα διατήρησης πίεσης, μπορεί να επιτευχθεί ακριβής δοσιμέτρηση ακόμα και σε λειτουργία χωρίς πίεση. 6.5 Τρόποι λειτουργίας Οι τρόποι λειτουργίας επιλέγονται μέσω του μενού «Τρόποι λειτουργ.». Σχετικά με την ιεραρχία των διαφόρων τρόπων λειτουργίας, λειτουργιών και καταστάσεων βλαβών - βλέπε κεφ. «Ιεραρχία των τρόπων λειτουργίας, λειτουργιών και καταστάσεων βλαβών». 23

24 Περιγραφή λειτουργίας Τρόπος λειτουργ. «Χειροκ.» Ο τρόπος λειτουργίας»χειροκ.«σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη λειτουργία της αντλίας. Τρόπος λειτουργ. «Επαφή» Αυτός ο τρόπος λειτουργίας προσφέρει τη δυνατότητα εξωτερικού ελέγχου της αντλίας μέσω μιας ισοδυναμικής επαφής (π.χ. μέσω μετρητή νερού τύπου επαφής). Με την επιλογή «Παλμικός έλεγχος» είναι εφικτή η προεπιλογή του αριθμού εμβολισμών (συντελεστής μετατροπής 0,01 έως 99,99) στο μενού»ρυθμίσεις«. Τρόπος λειτουργ. «Παρτίδα» Αυτός ο τρόπος λειτουργίας παρέχει τη δυνατότητα εργασίας με μεγάλους συντελεστές μετατροπής (έως ). Η δοσιμέτρηση μπορεί να εκκινηθεί με πάτημα του [τροχού-πλήκτρου] ή μέσω ενός παλμού μέσω της υποδοχής «εξωτερικός έλεγχος» μέσω μιας επαφής ή ενός στοιχείου μεταγωγής τύπου ημιαγωγού. Μπορείτε να προεπιλέξετε μια Ποσότ. δοσιμέτρησης (παρτίδα) ή έναν αριθμό εμβολισμών στο μενού»ρυθμίσεις«χρησιμοποιώντας τον [τροχό-πλήκτρο]. Τρόπος λειτουργ. «Αναλογ.» Ο έλεγχος της δοσιμετρικής ισχύος ή της συχνότητας εμβολισμών γίνεται μέσω ενός αναλογικού σήματος ρεύματος μέσω της υποδοχής «Εξωτερικός έλεγχος». Η επεξεργασία του σήματος ρεύματος μπορεί να προεπιλεγεί μέσω της μονάδας ελέγχου. 6.6 Λειτουργίες Σχετικά με την ιεραρχία των διαφόρων τρόπων λειτουργίας, λειτουργιών και καταστάσεων βλαβών - βλέπε κεφ. «Ιεραρχία των τρόπων λειτουργίας, λειτουργιών και καταστάσεων βλαβών». Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να επιλεγούν μέσω του μενού»ρυθμίσεις«: Λειτουργία «Βαθμονόμηση» Αν η αντλία πρέπει να λειτουργεί με ιδιαίτερη ακρίβεια, μπορείτε να τη λειτουργείτε σε όλους τους τρόπους λειτουργίας και σε βαθμονομημένη κατάσταση. Αυτό μπορεί να έχει νόημα στη δοσιμέτρηση πολύ πυκνόρρευστων δοσιμετρούμενων μέσων, λιγότερο όμως σε δοσιμετρούμενα μέσα με υδαρή υφή. Η βαθμονόμηση διατηρείται σε όλη την περιοχή συχνότητας εμβολισμών και στο πλήρες εύρος 0-100% της διαδρομής εμβολισμού. Λειτουργία «Βοηθητική δοσιμετρ. ισχύς» / «Βοηθητική συχνότητα» Επιτρέπει τη μετάβαση σε μια σταθερά ορισμένη δοσιμετρική ισχύ / συχνότητα εμβολισμών στο»μενού«μέσω της υποδοχής «Εξωτερικός έλεγχος». Λειτουργία «Εξαερισμός» Επιτρέπει απλό εξαερισμό - χωρίς πρόσθετη βαλβίδα εξαερισμού. Για το σκοπό αυτό η αντλία λειτουργεί βάσει του επιλεγμένου σήματος με μέγιστη συχνότητα εμβολισμών, για την απομάκρυνση των θυλάκων αέρα από τη μονάδα παροχής. Τυπικά είναι διαθέσιμες οι εξής λειτουργίες: 24

25 Περιγραφή λειτουργίας Λειτουργία «Παροχή» Αυτή παρακολουθεί την παροχή μετά από κάθε μεμονωμένο εμβολισμό, σε περίπτωση που έχει συνδεθεί διάταξη επιτήρ. δοσιμέτρησης και έχει ρυθμιστεί η επιλογή»ρυθμίσεις è Δοσιμέτρηση è Εμβολισμός πίεσηςγρήγορος«ή»dfma«(για τη DulcoFlow ). Τον αριθμό των διαδοχικών λανθασμένων εμβολισμών, πάνω από τον οποίο πρέπει να γίνει απενεργοποίηση, μπορείτε να τον ρυθμίσετε στο μενού»ρυθμίσεις«. Λειτουργία «Διακόπτης στάθμης» Οι πληροφορίες σχετικά με τη στάθμη πλήρωσης στο δοχείο δοσιμέτρησης μεταδίδονται στην αντλία. Για το σκοπό αυτόν πρέπει να έχει εγκατασταθεί ένα διακόπτης στάθμης τύπου δύο βαθμίδων - αυτός συνδέεται στην υποδοχή Διακόπτης στάθμης». Λειτουργία «Παύση» Η λειτουργία της αντλίας μπορεί να διακοπεί εξ αποστάσεως μέσω της υποδοχής «Εξωτερικός έλεγχος». Λειτουργία «Διακοπή» Η λειτουργία της αντλίας μπορεί να διακοπεί με πάτημα του πλήκτρου [ΔΙΑΚΟΠΗ/ΕΝΑΡΞΗ], χωρίς να την αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Λειτουργία «Αναρρόφηση» Η λειτουργία της αναρρόφησης μπορεί να εκκινηθεί με πάτημα του πλήκτρου [Αναρρόφηση]. 6.7 Ρελέ (Επιλογές) Η αντλία διαθέτει δυνατότητες σύνδεσης για πολλές επιλογές (διατάξεις προαιρετικού εξοπλισμού): Επιλογή «Ρελέ ένδειξης βλάβης» Το ρελέ μπορεί σε περίπτωση μηνυμάτων βλάβης ή μηνυμάτων προειδοποίησης (π.χ.»στάθμης προειδοποίησης«) να κλείνει ένα συνδεδεμένο κύκλωμα ρεύματος (π.χ. για μια σειρήνα συναγερμού). Το ρελέ μπορεί να εγκατασταθεί εκ των υστέρων μέσω της θυρίδας στο μπροστινό μέρος της αντλίας - βλέπε οδηγίες εγκατάστασης «Εκ των υστέρων τοποθέτηση ρελέ». Επιλογή «Ρελέ ένδειξης βλάβης και χρονισμού» Αυτό το συνδυασμένο ρελέ μπορεί, επιπλέον της λειτουργίας ρελέ ένδειξης βλάβης, να παράγει μέσω του ρελέ χρονισμού του μια επαφή με κάθε εμβολισμό. Ο προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να εγκατασταθεί εκ των υστέρων μέσω της θυρίδας στο μπροστινό μέρος της αντλίας. Επιλογή «Αυτόματος εξαερισμός» Η επιλογή «Αυτόματος εξαερισμός» επιτρέπει τον ελεγχόμενο εξαερισμό της μονάδας παροχής, εφόσον η αντλία διαθέτει την επιλογής «Αυτόματος εξαερισμός». Ο προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να εγκατασταθεί εκ των υστέρων μέσω της θυρίδας στο μπροστινό μέρος της αντλίας και μιας προσαρμογής στη δοσιμετρική κεφαλή. Υπάρχουν δύο εκδόσεις: Έκδοση με μόνο 1 ρελέ για τον έλεγχο της ηλεκτρικής βαλβίδας εξαερισμού μέσα στη δοσιμετρική κεφαλή. Έκδοση με μόνο 2 ρελέ ένα ρελέ για έλεγχο της ηλεκτρικής βαλβίδας εξαερισμού στη δοσιμετρική κεφαλή και ένα ρελέ για ελεύθερη χρήση. Επιλογή «Έξοδος ma» Το σήμα I της εξόδου ρεύματος σηματοδοτεί την τρέχουσα υπολογιζόμενη Ποσότ. δοσιμέτρησης της αντλίας. Ο προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να εγκατασταθεί εκ των υστέρων μέσω της θυρίδας στο μπροστινό μέρος της αντλίας. 25

26 Περιγραφή λειτουργίας Η επιλογή περιλαμβάνει πάντα επιπλέον ένα ρελέ ένδειξης βλάβης ή χρονισμού. 6.8 Ενδεικτικές λυχνίες LED Ενδεικτική λυχνία βλάβης (κόκκινη) Ενδεικτική λυχνία LED Χρώμα ανάβει σβήνει για λίγο αναβοσβήνει Ενδεικτική λυχνία βλάβης κόκκινο Υπάρχει μήνυμα βλάβης - ακαθόριστη κατάσταση λειτουργίας Ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης κίτρινο Υπάρχει μήνυμα προειδοποίησης - - Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας πράσινο Η αντλία είναι έτοιμη για λειτουργία Σε κάθε εμβολισμό Συχνότητα εμβολισμών κάτω από 30 εμβολισμού/λεπτό 6.9 Ιεραρχία των τρόπων λειτουργίας, λειτουργιών και καταστάσεων βλαβών Οι διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας, λειτουργίες και καταστάσεις βλάβης έχουν διαφορετική επίδραση στο αν και πώς αντιδρά η αντλία. Η λίστα που ακολουθεί δείχνει την ιεραρχία: 1. - Διακοπή 2. - Αναρρόφηση 3. - Σφάλμα, Παύση, Στάθμη 4. - Βοηθητική δοσιμετρ. ισχύς / Βοηθητική συχνότητα 5. - Χειροκ., αναλογ., επαφή, παρτίδα Σχόλια: Σχ. με το 1. - Με τη «Διακοπή» σταματούν όλα. Σχ. με το 2. - Η «Αναρρόφηση» μπορεί να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε κατάσταση της αντλίας (εφόσον είναι λειτουργική η αντλία). Σχ. με το 3. - Το «Σφάλμα», η «Παύση» και η «Στάθμη» διακόπτουν όλα εκτός από «Αναρρόφηση». Σχ. με το 4. - Η «Βοηθητική δοσιμετρ. ισχύς» ή η «Βοηθητική συχνότητα» έχει πάντα προτεραιότητα έναντι της δοσιμετρικής ισχύος / συχνότητας εμβολισμών, που προκύπτει υπό τον τρόπο λειτουργίας που αναφέρεται στο 5. 26

27 Συναρμολόγηση 7 Συναρμολόγηση Ανατρέξτε για υποβοήθησή σας στα σωστά διαστασιοποιημένα σχέδια της αντλίας και στην πλάκα τοποθέτησης που θα βρείτε στην online έκδοση των οδηγιών χρήσης, στην αρχική σελίδα μας. Συγκρίνετε τις διαστάσεις του διαστασιοποιημένου σχεδίου και της αντλίας ή της πλάκας τοποθέτησης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος από λάθος χειρισμό ή ελλιπή συντήρηση της αντλίας Από μια αντλία με δύσκολη πρόσβαση ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι από λανθασμένο χειρισμό και ελλιπή συντήρηση. Διατηρείτε την αντλία ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη. Τηρείτε τα διαστήματα συντήρησης. Δοσιμετρική παροχή πολύ μικρή Οι βαλβίδες της μονάδας παροχής μπορεί να δυσλειτουργούν λόγω κραδασμών. Στερεώστε τη δοσιμετρική αντλία με τρόπο ώστε να μην μπορούν να παρουσιαστούν κραδασμοί. Δοσιμετρική παροχή πολύ μικρή Σε περίπτωση που οι βαλβίδες της μονάδας παροχής δεν είναι όρθιες προς τα πάνω, δεν μπορούν να κλείσουν σωστά. Η βαλβίδα αναρρόφησης και η βαλβίδα πίεσης πρέπει να είναι όρθιες προς τα πάνω (για μονάδα παροχής αυτόματου εξαερισμού: η βαλβίδα εξαερισμού). Σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από μία δοσιμετρικές βαλβίδες, αυτές μπορούν να τοποθετηθούν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους όπως απαιτείται. 1. Για την αφαίρεση της πλάκας τοποθέτησης, πιέστε λίγο προς τα κάτω τη μαύρη ασφάλιση κάτω από το μπροστινό μέρος της αντλίας και κατόπιν πιέστε την πλάκα τοποθέτησης προς τα πίσω. 2. Συναρμολογήστε την πλάκα τοποθέτησης πάνω σε μια οριζόντια, επίπεδη και επαρκούς αντοχής επιφάνεια (τουλάχιστον με 2 βίδες και 2 ροδέλες!). Η πλάκα τοποθέτησης μπορεί να εγκατασταθεί και πάνω σε μια κάθετη, επίπεδη και επαρκούς αντοχής επιφάνεια (με 3 βίδες και 3 ροδέλες!). Όμως κατόπιν πρέπει η μονάδα παροχής να περιστραφεί (κάθετη θέση των βαλβίδων!). Η πλάκα τοποθέτησης μπορεί να εγκατασταθεί και πάνω σε μια βάση τοίχου (παρελκόμενο). Υπάρχουν 3 δυνατότητες ευθυγράμμισης. 27

28 Συναρμολόγηση 3. Κουμπώστε τη δοσιμετρική αντλία με το πόδι της αντλίας μέσα στην πλάκα τοποθέτησης - βλέπε weitere Informationen Απεικ. 9. A. B. CLICK P_G_0064_SW Απεικ. 9 Προτεινόμενες βίδες κοχλίες και ροδέλες για στερέωση του ποδιού τοποθέτησης Βίδα Τύπος Μέγεθος Ροδέλα Βίδα DELTA-PT 50 (WN5412/5452) A5.3 (DIN 125) Βίδα PT 50 (WN1441/1411 KA/B) - Βίδα επίπεδης κεφαλής M5 (DIN EN ISO 7045) A5.3 (DIN 125) Βίδα Άλεν/ M5 (DIN EN ISO 4762) A5.3 (DIN 125) 28

29 Εγκατάσταση, υδραυλική 8 Εγκατάσταση, υδραυλική Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποίηση για ψεκασμό δοσιμετρούμενου μέσου Ένα ακατάλληλο δοσιμετρούμενο μέσο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα μέρη της αντλίας που έρχονται σε επαφή με το μέσο. Προσέξτε την αντοχή των υλικών που έρχονται σε επαφή με το μέσο κατά την επιλογή του δοσιμετρούμενου μέσου - βλέπε κατάλογο προϊόντων ProMinent ή στην Αρχική σελίδα μας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποίηση για ψεκασμό δοσιμετρούμενου μέσου Μια αντλία που δεν έχει εγκατασταθεί πλήρως από υδραυλική άποψη, μπορεί να αντλήσει δοσιμετρούμενο μέσο έξω από το άνοιγμα εξόδου της βαλβίδας πίεσης, μόλις συνδεθεί στο ρεύμα. Πρώτα εγκαταστήστε πλήρως από υδραυλική άποψη την αντλία και κατόπιν από ηλεκτρική. Σε περίπτωση που έχετε αμελήσει να το κάνετε αυτό, πατήστε το πλήκτρο [ΔΙΑΚΟΠΗ/ΕΝΑΡΞΗ] ή το διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποίηση από ψεκασμό δοσομετρούμενου μέσου Από την πίεση στη μονάδα παροχής και από γειτονικά μέρη της εγκατάστασης ενδέχεται να εξέρχεται δοσομετρούμενο μέσο από τα υδραυλικά μέρη κατά τον χειρισμό ή το άνοιγμά τους. Αποσυνδέστε την αντλία από το ηλεκτρικό δίκτυο και ασφαλίστε την από ακούσια επανενεργοποίηση. Πριν από κάθε εργασία, εκτονώστε την πίεση από τα υδραυλικά μέρη της εγκατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος από θραύση υδραυλικών εξαρτημάτων Οι αιχμές πίεσης κατά τον εμβολισμό δοσιμέτρησης μπορεί να υπερβούν τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας της εγκατάστασης και της αντλίας. Οι αγωγοί πίεσης πρέπει να είναι τεχνικά σωστά σχεδιασμένες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών Σε περίπτωση χρήσης μη ελεγμένων ξένων εξαρτημάτων ενδέχεται να προκληθούν σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Τοποθετείτε στις δοσιμετρικές αντλίες μόνο εξαρτήματα που έχουν ελεγχθεί και συνιστώνται από την ProMinent. 29

30 Εγκατάσταση, υδραυλική 8.1 Εγκατάσταση αγωγών εύκαμπτου σωλήνα Εγκατάσταση για δοσιμετρικές αντλίες χωρίς εξαερισμό Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποίηση για ψεκασμό δοσιμετρούμενου μέσου Σε περίπτωση που οι αγωγοί εγκατασταθούν λανθασμένα, μπορεί να αποσυνδεθούν ή να σκάσουν. Περάστε όλους τους αγωγούς εύκαμπτων σωλήνων ώστε να είναι απαλλαγμένοι από μηχανικές τάσεις και τσακίσματα. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιους εύκαμπτους σωλήνες με διαστάσεις σωλήνα και πάχος τοιχωμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Για να εξασφαλίσετε καλή αντοχή των συνδέσεων, να χρησιμοποιείτε μόνο δακτυλίους σύσφιξης και στόμια εύκαμπτων σωλήνων που προβλέπονται για την εκάστοτε διάμετρο των σωλήνων. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος από θραύση υδραυλικών εξαρτημάτων Σε περίπτωση που υπάρξει υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας, μπορεί να υπάρξει θραύση αυτών των εξαρτημάτων. Τηρείτε οπωσδήποτε τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας όλων των υδραυλικών εξαρτημάτων - βλέπε τις ειδικές για το εκάστοτε προϊόν οδηγίες χρήσης και την τεκμηρίωση για την εγκατάστασή σας. Σε καμία περίπτωση μην επιτρέψετε τη λειτουργία της δοσιμετρικής αντλίας με κλειστή διάταξη φραγής. Εγκαταστήστε βαλβίδα ανακούφισης πίεσης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα μπορούσαν να διαρρεύσουν επικίνδυνα δοσιμετρούμενα μέσα Κατά τη χρήση των συνήθων διαδικασιών εξαερισμού σε δοσιμετρικές αντλίες μπορεί να υπάρξει διαρροή επικίνδυνων ή εξαιρετικά δραστικών δοσιμετρούμενων μέσων. Εγκαταστήστε μια γραμμή εξαέρωσης με επαναφορά στο δοχείο αποθήκευσης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα μπορούσαν να διαρρεύσουν επικίνδυνα δοσιμετρούμενα μέσα Κατά την απομάκρυνση της δοσιμετρικής αντλίας από την εγκατάσταση μπορεί να υπάρξει διαρροή επικίνδυνων ή εξαιρετικά δραστικών δοσιμετρούμενων μέσων. Εγκαταστήστε μια βαλβίδα φραγής στην πλευρά πίεσης και στην πλευρά αναρρόφησης της δοσιμετρικής αντλίας. 30

31 Εγκατάσταση, υδραυλική ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη ελεγχόμενη ροή του δοσιμετρούμενου μέσου Σε περίπτωση πίεσης αντίθλιψης μπορεί το δοσιμετρούμενο μέσο λόγω της πίεσης να περάσει τη σταματημένη δοσιμετρική αντλία. Χρησιμοποιήστε μια δοσιμετρική βαλβίδα ή διάταξη αντεπιστροφής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη ελεγχόμενη ροή του δοσιμετρούμενου μέσου Σε περίπτωση πολύ υψηλής αρχικής πίεσης μπορεί το δοσιμετρούμενο μέσο να περνά ανεξέλεγκτα μέσα από τη δοσιμετρική αντλία. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης αρχικής πίεσης. Τοποθετήστε τους αγωγούς με τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση ανάγκης να μπορεί η δοσιμετρική αντλία και η μονάδα παροχής να απομακρυνθούν προς το πλάι. Εγκατάσταση αγωγών εύκαμπτων σωλήνων - εκδόσεις PP, NP, PV, TT 1. Κόψτε τα άκρα των εύκαμπτων σωλήνων σε ορθές γωνίες. 2. Περάστε το περικόχλιο ρακόρ (2) και το δακτύλιο σύσφιξης (3) πάνω από τον εύκαμπτο σωλήνα (1) - βλέπε Απεικ Σπρώξτε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα (1) πάνω στο στόμιο (4) ώσπου να τερματίσει, αν χρειάζεται διευρύνετέ το. Προσέξτε ώστε να έχει εδράσει σωστά ο δακτύλιος O ή η επίπεδη στεγανοποίηση (5) σωστά στη βαλβίδα (6). Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση των στεγανοποιήσεων PTFE. Μια εγκατάσταση που έχει στεγανοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι στεγανή. Ο λόγος είναι ότι με την άσκηση πίεσης παραμορφώνονται μόνιμα οι στεγανοποιήσεις. Στην έκδοση PV η επίπεδη στεγανοποίηση FPM έχει μια κουκκίδα για διαφοροποίηση από την επίπεδη στεγανοποίηση EPDM. 4. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα (1) με το στόμιο (4) πάνω στη βαλβίδα (6). 5. Συσφίξτε το σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα: Σφίξτε το περικόχλιο ρακόρ (2) και ταυτόχρονα πιέστε τον εύκαμπτο σωλήνα (1). 6. Σφίξτε συμπληρωματικά το σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα: Τραβήξτε για λίγο τον αγωγό εύκαμπτου σωλήνα (1) που είναι στερεωμένος στη δοσιμετρική κεφαλή και κατόπιν σφίξτε άλλη μία φορά το περικόχλιο ρακόρ (2). 31

32 Εγκατάσταση, υδραυλική Εύκαμπτος σωλήνας 2 Περικόχλιο ρακόρ 3 Δακτύλιος σύσφιξης 4 Στόμιο 5 Δακτύλιος O ή επίπεδη στεγανοποίηση 6 Βαλβίδα Απεικ. 10: Εκδόσεις PP, NP, PV, TT P_G_0066_SW Εγκατάσταση σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα - εκδόσεις SS 1. Πιέστε το περικόχλιο ρακόρ (2) και τους δακτυλίους σύσφιξης (3, 4) με περ. 10 mm προεξοχή πάνω στο σωλήνα (1) - βλέπε Απεικ Εισάγετε το σωλήνα (1) μέσα στη βαλβίδα (5) μέχρι να τερματίσει. 3. Σφίξτε το περικόχλιο ρακόρ (2) Σωλήνας 2 Περικόχλιο ρακόρ 3 Πίσω δακτύλιος σύσφιξης 4 Μπροστινός δακτύλιος σύσφιξης 5 Βαλβίδα 5 P_G_0067_SW Απεικ. 11: Εκδόσεις SS Εγκατάσταση αγωγών εύκαμπτου σωλήνα - εκδόσεις SS ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποίηση για ψεκασμό δοσιμετρούμενου μέσου Σε περίπτωση που αγωγοί εύκαμπτων σωλήνων εγκατασταθούν με ακατάλληλο τρόπο σε βαλβίδες ανοξείδωτου χάλυβα, μπορεί να αστοχήσει η σύνδεση. Χρησιμοποιείτε μόνο αγωγούς εύκαμπτων σωλήνων από PE ή PTFE. Επιπλέον εισαγάγετε στον αγωγό εύκαμπτου σωλήνα έναν κάλυκα στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα. 32

33 Εγκατάσταση, υδραυλική Εγκατάσταση για δοσιμετρικές αντλίες με εξαερισμό Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! Ισχύουν επιπλέον όλες οι υποδείξεις εγκατάστασης και ασφαλείας των δοσιμετρικών αντλιών χωρίς εξαερισμό. Εγκατάσταση του αγωγού επιστροφής Επιπλέον του αγωγού αναρρόφησης και πίεσης, συνδέεται ένας αγωγός επιστροφής. 1. Συνδέστε τη γραμμή εύκαμπτου σωλήνα στο στόμιο εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ή στη βαλβίδα εξαερισμού της μονάδας παροχής. Εύκαμπτος σωλήνας PVC, μαλακός, συνιστάται 6x4 mm. 2. Εισάγετε το ελεύθερο άκρο του αγωγού επιστροφής πίσω στο δοχείο αποθήκευσης. 3. Κόψτε τον αγωγό επιστροφής με τρόπο ώστε να μην βυθίζεται στο δοσιμετρούμενο μέσο στο δοχείο αποθήκευσης Εγκατάσταση για δοσιμετρικές αντλίες με αυτόματο εξαερισμό (τύπου SEK) Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! Ισχύουν επιπλέον όλες οι υποδείξεις εγκατάστασης και ασφαλείας των δοσιμετρικών αντλιών χωρίς αυτόματο εξαερισμό. Μην υπερβείτε τις μέγιστες τιμές για ύψη αναρρόφησης, αρχική πίεση και ιξώδες του δοσιμετρούμενου μέσου. Η διατομή του αγωγού πλευράς αναρρόφησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διατομή αγωγού στη βαλβίδα αναρρόφησης. Πληροφορίες σχετικά με την αρχική πίεση Σε περίπτωση που υπάρχει αρχική πίεση στην πλευρά αναρρόφησης, τότε πρέπει στον αγωγό επιστροφής να υπάρχει τουλάχιστον η ίδια πίεση. Η αντίθλιψη στον αγωγό επιστροφής περιορίζει τη λειτουργία εξαερισμού. Αντίθετα είναι εφικτή λειτουργία με αντίθλιψη στον αγωγό επιστροφής και απουσία πίεσης στην πλευρά αναρρόφησης. Εγκατάσταση του αγωγού επιστροφής Επιπλέον του αγωγού αναρρόφησης και πίεσης, συνδέεται ένας αγωγός επιστροφής. Ο αγωγός επιστροφής συνδέεται στην κάθετα ευρισκόμενη βαλβίδα στην πάνω πλευρά της μονάδας παροχής. Επισημαίνεται από το εργοστάσιο με έναν κόκκινο δακτύλιο - βλέπε Ä»Εγκατάσταση του αγωγού επιστροφής«στη σελίδα 33. Ο αγωγός πίεσης συνδέεται στην οριζόντια βαλβίδα. 1. Συνδέστε τη γραμμή εύκαμπτου σωλήνα στο στόμιο εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ή στη βαλβίδα εξαερισμού της μονάδας παροχής. Εύκαμπτος σωλήνας PVC, μαλακός, συνιστάται 6x4 mm. 2. Εισάγετε το ελεύθερο άκρο του αγωγού επιστροφής πίσω στο δοχείο αποθήκευσης. 33

34 Εγκατάσταση, υδραυλική 3. Μόνο SEK: Εισαγάγετε τον αγωγό επιστροφής στο προστατευτικό κατά του τσακίσματος στη βαλβίδα εξαερισμού και κατόπιν τραβήξτε τον προς τα κάτω έως ότου ασφαλίσει μέσα στο προστατευτικό κατά του τσακίσματος. Το προστατευτικό κατά του τσακίσματος εμποδίζει το τσάκισμα του αγωγού επιστροφής και επομένως την αστοχία της λειτουργίας αυτόματου εξαερισμού. 4. Κόψτε τον αγωγό επιστροφής με τρόπο ώστε να μην βυθίζεται στο δοσιμετρούμενο μέσο στο δοχείο αποθήκευσης P_MAZ_0023_SW_3 Απεικ. 12: Μονάδα παροχής SEK 1 Προστατευτικό κατά του τσακίσματος 2 Βαλβίδα εξαερισμού για τον αγωγό επιστροφής στο δοχείο αποθήκευσης, 6/4 mm 3 Κόκκινος δακτύλιος 4 Βαλβίδα πίεσης για αγωγό πίεσης προς το σημείο έγχυσης, 6/4-12/9 mm 5 Βαλβίδα αναρρόφησης για αγωγό αναρρόφησης μέσα στο δοχείο αποθήκευσης, 6/4-12/9 mm 8.2 Βασικές υποδείξεις εγκατάστασης Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος από θραύση υδραυλικών εξαρτημάτων Σε περίπτωση που υπάρξει υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας, μπορεί να υπάρξει θραύση αυτών των εξαρτημάτων. Σε καμία περίπτωση μην επιτρέψετε τη λειτουργία της δοσιμετρικής αντλίας με κλειστή διάταξη φραγής. Σε δοσιμετρικές αντλίες χωρίς ενσωματωμένη βαλβίδα ανακούφισης πίεσης: Εγκαταστήστε μια βαλβίδα ανακούφισης πίεσης στον αγωγό πίεσης. 34

35 Εγκατάσταση, υδραυλική ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα μπορούσαν να διαρρεύσουν επικίνδυνα δοσιμετρούμενα μέσα Σε περίπτωση επικίνδυνων δοσιμετρούμενων μέσων: Κατά τη χρήση των συνήθων διαδικασιών εξαερισμού για δοσιμετρικές αντλίες μπορεί να υπάρξει διαρροή επικίνδυνων δοσιμετρούμενων μέσων. Εγκαταστήστε μια γραμμή εξαέρωσης με επαναφορά στο δοχείο αποθήκευσης. Κόψτε τον αγωγό επιστροφής με τρόπο ώστε να μην βυθίζεται στο δοσιμετρούμενο μέσο στο δοχείο αποθήκευσης. 1 Απεικ. 13: Τυπική εγκατάσταση 1 Κύριος αγωγός 2 Δοχείο αποθήκευσης 2 P_MAZ_0001_SW Υπόμνημα για το υδραυλικό διάγραμμα Σύμβολο Εξήγηση Σύμβολο Εξήγηση Δοσιμετρική αντλία Βαλβίδα ποδός με φίλτρο σήτας Δοσιμετρική βαλβίδα Βαλβίδα πολλαπλών λειτουργιών Διακόπτης στάθμης Μανόμετρο 35

Οδηγίες λειτουργίας Δοσιμετρικές αντλίες Vario, VAMc

Οδηγίες λειτουργίας Δοσιμετρικές αντλίες Vario, VAMc Οδηγίες λειτουργίας Δοσιμετρικές αντλίες Vario, VAMc EL Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες χρήσης στο σύνολό τους. Μην πετάτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση ζημιών από λάθη εγκατάστασης ή χειρισμού ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων.... EL...1 Γενικές υποδείξεις....... EL...1 Υποδείξεις ασφαλείας..... EL...2 Ενεργοποίηση.......... EL...3 Λειτουργία............. EL...3 Τερματισμός λειτουργίας..

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του.

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης της δεξαμενής αποθήκευσης νερού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών» ΓΕΝΙΚΑ O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10

GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10 GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ TR AdBlue Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν την αρχική εκκίνηση! Να διατηρείτε για μελλοντική χρήση. 2 GR Πίνακας περιεχομένων 1. Κατάλληλη χρήση... 4 2. Συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 610 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 234 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού με αναρρόφηση

Ανιχνευτής καπνού με αναρρόφηση Συστήματα πυρανίχνευσης FCS-320-TM Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση FCS-320-TM Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση Για σύνδεση σε συμβατικούς πίνακες πυροπροστασίας Υψηλή ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα