εκποµπής (σαν δακτυλικό αποτύπωµα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εκποµπής (σαν δακτυλικό αποτύπωµα)"

Transcript

1 Το πρότυπο του Bοhr για το άτοµο του υδρογόνου

2 (α) (β) (γ) (α): Συνεχές φάσµα λευκού φωτός (β): Γραµµικό φάσµα εκποµπής αερίου (γ): Φάσµα απορρόφησης αερίου

3 Κάθε αέριο έχει το δικό του φάσµα εκποµπής (σαν δακτυλικό αποτύπωµα)

4 Τα ατοµικά φάσµατα και το πρότυπο του Rutherford Από την µελέτη των φασµάτων των αερίων προκύπτουν δύο δεδοµένα: Το φάσµα εκποµπής ή απορρόφησης ενός αερίου αποτελείται από ορισµένες φασµατικές γραµµές, χαρακτηριστικές του αερίου. Ένα αέριο απορροφά εκείνες µόνο τις ακτινοβολίες που µπορεί να εκπέµπει.

5 Το ίδιο και µε το φάσµα του Υδρογόνου

6 Κάθε θεωρία για τη δοµή του ατόµου πρέπει να εξηγεί τα πειραµατικά δεδοµένα των φασµάτων των αερίων. Το ατοµικό πρότυπο του Rutherford µπορεί άραγε να ικανοποιήσει το παραπάνω κριτήριο;

7 Αδυναµίες του προτύπου Rutherford Στο ατοµικό πρότυπο του Rutherford, το ηλεκτρόνιο κάνει οµαλή κυκλική κίνηση. Το µέτρο της ταχύτητάς του είναι σταθερό, αλλά η κατεύθυνσή της µεταβάλλεται συνεχώς και εποµένως το ηλεκτρόνιο επιταχύνεται (κεντροµόλος επιτάχυνση). Σύµφωνα µε την ηλεκτροµαγνητική θεωρία του Maxwell, κάθε επιταχυνόµενο φορτίο, εκπέµπει ακτινοβολία, δηλαδή ενέργεια. Εποµένως η ενέργεια του ηλεκτρονίου θα πρέπει να µειώνεται συνεχώς. Το ηλεκτρόνιο λοιπόν θα έπρεπε να κινείται σε σπειροειδή τροχιά µέχρι να πέσει στον πυρήνα. Θα επιβίωνε κατά Maxwell µόνο sec

8 Η συχνότητα της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας θα πρέπει να είναι ίση µε τη συχνότητα περιφοράς του ηλεκτρονίου, η οποία µεταβάλλεται συνεχώς. (f πηγής =f ακτινοβολίας ) Άρα και η συχνότητα της ακτινοβολίας συνεχώς µεταβάλλεται και εποµένως τα άτοµα θα έπρεπε να εκπέµπουν συνεχές φάσµα και όχι γραµµικό, όπως παρατηρείται.

9 Αδυναµίες του πρότυπου του Rutherford α) Πως λοιπόν τα ηλεκτρόνια δεν χάνουν ενέργεια και δεν πέφτουν στο πυρήνα (αφού εκπέµπουν ακτινοβολία); β) Γιατί τα φάσµατα των αερίων εξέπεµπαν συγκεκριµένες συχνότητες ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (έχουν δηλ. φάσµα ΓΡΑΜΜΙΚΟ); γ) Γιατί οι γραµµές απορρόφησης του φάσµατος εκποµπής των αερίων ταυτίζονται µε τις γραµµές στα φάσµατα απορρόφησης τους; Συµπέρασµα: Το άτοµο, στο πρότυπο του Rutherford, δεν συµβιβάζεται µε α. την ηλεκτροµαγνητική θεωρία β. πειραµατικά δεδοµένα.

10 Ο νεαρός Bohr (για το υδρογόνο τουλάχιστον) είχε µιαν απάντηση

11 Παραδοχές του Bohr για το άτοµο του υδρογόνου: 1η παραδοχή: Το ηλεκτρόνιο του ατόµου του υδρογόνου περιφέρεται γύρω από το θετικά φορτισµένο πυρήνα σε οµαλή κυκλική κίνηση, υπό την επίδραση της δύναµης Coulomb που δέχεται απ αυτόν (κεντροµόλος δύναµη)

12 Παραδοχές του Bohr για το άτοµο του υδρογόνου: 2η παραδοχή: Το ηλεκτρόνιο µπορεί να κινείται µόνο σε ορισµένες τροχιές, οι οποίες ονοµάζονται επιτρεπόµενες τροχιές. Είναι αυτές για τις οποίες ισχύει ότι η στροφορµή του ηλεκτρονίου L = mυr είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της ποσότητας h/2π. h L = mυr= n = 2π n=1,2,3,, nh

13 Παραδοχές του Bohr για το άτοµο του υδρογόνου: 3η η παραδοχή: Όταν το ηλεκτρόνιο κινείται σε ορισµένη επιτρεπόµενη τροχιά δεν εκπέµπει ακτινοβολία. Η αυθαίρετη αυτή παραδοχή έρχεται σε αντίθεση µε την ηλεκτροµαγνητική θεωρία, σύµφωνα µε την οποία το ηλεκτρόνιο θα έπρεπε να ακτινοβολεί συνεχώς ενέργεια και διαγράφοντας σπειροειδή τροχιά να πέφτει στον πυρήνα. Τροχιά e - σύµφωνα µε την ηλεκτροµαγνητική θεωρία

14 Κάθε επιτρεπόµενη τροχιά που ονοµάζεται στιβάδα ή φλοιός, συµβολίζεται µε τα κεφαλαία γράµµατα Κ, L, Μ, N και αντιστοιχεί στην τιµή ενός ακέραιου αριθµού n (n=1,2,3 ) που ονοµάζεται πρώτος ή κύριος κβαντικός αριθµός. Κ L M N n=1 n=2 n=3 n=4 n=

15 Παραδοχές του Bohr για το άτοµο του υδρογόνου: 4η παραδοχή: Όταν το ηλεκτρόνιο µεταπηδήσει από µία επιτρεπόµενη τροχιά σε άλλη µικρότερης ενέργειας, τότε εκπέµπεται ένα φωτόνιο µε ενέργεια ίση µε τη διαφορά µεταξύ της αρχικής και της τελικής του ενέργειας, δηλ. Eα-Ετ=hf p Ε τ Ε α - e - Ε α :αρχική ενέργεια e - Ε τ :τελική ενέργεια e - hf: ενέργεια φωτονίου Eα-Ετ=hf

16 Ολική ενέργεια ηλεκτρονίου στο άτοµο του υδρογόνου: Με τη χρήση απλών µαθηµατικών, ο Bohr απέδειξε ότι η ολική ενέργεια του e - στο άτοµο του υδρογόνου (δηλ. κινητική και δυναµική µαζί) είναι πάντα αρνητική και δίνεται από τη σχέση: 2 e E= k 2r όπου k:η ηλεκτρική σταθερά, e: το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο (απόλυτη τιµή) r:ακτίνα τροχιάς

17 Οι τιµές της ενέργειας είναι αρνητικές. Ερώτηση: Ποια είναι η φυσική σηµασία του αρνητικού προσήµου; Απάντηση: Πρέπει να προσφερθεί ενέργεια για να αποµακρυνθεί το ηλεκτρόνιο από τον πυρήνα. Η µέγιστη ολική ενέργεια Ε που µπορεί να έχει το ηλεκτρόνιο είναι η τιµή Ε=0 Αυτή αντιστοιχεί σε r= και συµβαίνει όταν έχει αποµακρυνθεί εντελώς το ηλεκτρόνιο εκτός του ηλεκτρικού πεδίου του πυρήνα (ιονισµός).

18 Επιτρεπόµενες τροχιές και τιµές ενέργειας στο άτοµο του υδρογόνου: Αν r 1 ονοµάσουµε την µικρότερη επιτρεπόµενη ακτίνα του e - (ακτίνα Bohr) (r 1 = 0, m), τότε στην n τροχιά θα έχει ακτίνα: r n = r 1 n Αν E1 ονοµάσουµε την ενέργεια που έχει στην παραπάνω ακτίνα (Ε1 = -13,6 ev), η ενέργεια του στη n τροχιά είναι: 2 r 3 r 2 p + r 1 + n=1 - e - n=2 n=3 E n = E n 1 2 Ε 1 Ε 2 Ε 3 όπου n=1,2,3,, : ο αριθµός της τροχιάς (πρώτος κβαντικός αριθµός)

19 Γνωρίζοντας τις τιµές της ακτίνας r 1 και ενέργειας E 1 στην µικρότερη τροχιά, µπορούµε να βρούµε τις επιτρεπόµενες ακτίνες r n = r 1 n 2 και ενέργειες: E n = E 1 /n 2 n

20 Κινητική ενέργεια ηλεκτρονίου Το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου κινείται γύρω από τον πυρήνα. Έχει εποµένως κινητική ενέργεια Κ=1/2 mυ 2 Η κεντροµόλος δύναµη F k στο ηλεκτρόνιο είναι F k =mα Κ =mυ 2 /r Αλλά ρόλο κεντροµόλου δύναµης παίζει η δύναµη Coulomb F C που είναι F C =ke 2 /r 2 Άρα F k = F C και εποµένως έχουµε: mυ 2 /r=ke 2 /r 2 mυ 2 =ke 2 /r ½ mυ 2 = ½ ke 2 /r δηλ. K = 1 2 e k r 2

21 υναµική ενέργεια ηλεκτρονίου Το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου βρίσκεται στο ηλεκτρικό πεδίο του πυρήνα. Έχει εποµένως δυναµική ενέργεια U που είναι: U = k e r 2

22 Ολική ενέργεια ηλεκτρονίου E= K+ U 1 e = k + 2 r 2 2 e (- k ) r Άρα η ολική ενέργεια Ε που έχει το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου είναι: 2 E = k e 2 r

23 Niels Bohr Γεννήθηκε στην Κοπεγχάγη της ανίας το Ο πατέρας του ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Κοπεγχάγης και η µητέρα του ανήκε σε πλούσια οικογένεια µε ισχυρούς δεσµούς µε τραπεζικούς και πολιτικούς κύκλους. Αφού, το 1911, ολοκληρώνει το διδακτορικό του στην Κοπεγχάγη, πηγαίνει στην Αγγλία, που ήταν τότε στην πρωτοπορία των ερευνών στη φυσική, όπου εργάζεται στα εργαστήρια που διηύθυναν ο J. J. Thomson και ο Ernest Rutherford. Εκεί διαµορφώνει τις βασικές του ιδέες για τη δοµή του ατόµου και τους νόµους του, συνδυάζοντας την εικόνα του ατόµου - όπως είχε αναδυθεί από τα πειράµατα του Rutherford- µε την κβαντική θεωρία που είχε εισάγει ο Planck.

24 Το 1916, επιστρέφει στη ανία σαν καθηγητής της Θεωρητικής Φυσικής στο Πανεπιστήµιο της Κοπεγχάγης. Η παγκόσµια αναγνώριση των εργασιών του στη δοµή του ατόµου γίνεται µε την απονοµή σε αυτόν του βραβείου Nobel Φυσικής για το Από το 1922 (ως το θάνατό του) είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου Θεωρητικής Φυσικής στο Πανεπιστήµιο της Κοπεγχάγης, που ιδρύθηκε γι αυτόν. Από το 1930, οι έρευνες του Bohr προσανατολίζονται όλο και περισσότερο στη δοµή και τη συµπεριφορά του πυρήνα του ατόµου. Ο Bohr συνεισέφερε επίσης στην διαµόρφωση των ιδεών της κβαντικής φυσικής ειδικά µε την ανάπτυξη της αρχής της συµπληρωµατικότητας.

25 Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής της ανίας, στο 2ο παγκόσµιο πόλεµο, ο Bohr δραπετεύει στη Σουηδία και θα περάσει τα τελευταία δύο χρόνια του πολέµου αρχικά στην Αγγλία και στη συνέχεια στις Η.Π.Α., όπου συνεργάστηκε στο πρόγραµµα Μανχάτταν για την κατασκευή πυρηνικής βόµβας. Μετά το τέλος του πολέµου θα δραστηριοποιηθεί στις ειρηνικές εφαρµογές της πυρηνικής φυσικής και στα πολιτικά προβλήµατα που αναφύονται από την ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων. Θα υπερασπίσει την ιδέα ότι τα µυστικά του ατόµου πρέπει να είναι στη διάθεση όλης της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας. Πέθανε στην Κοπεγχάγη το 1962.

26 Τι µάθαµε Το άτοµο, στο πρότυπο του Rutherford, δεν συµβιβάζεται ούτε µε την ηλεκτροµαγνητική θεωρία, ούτε µε τα πειραµατικά δεδοµένα των φασµάτων. Για να άρει τις αντινοµίες του προτύπου του Rutherford, ο Bohr προτείνει το δικό του πρότυπο, που έχει επιτυχία στην περίπτωση του ατόµου του υδρογόνου. Σύµφωνα µε το πρότυπο του Bohr: Η τροχιά του ηλεκτρονίου είναι κβαντωµένη: L=mυr=n h/2π όπου n=1,2,3,. Το ηλεκτρόνιο εκπέµπει ενέργειαµόνο όταν µεταβαίνει από τροχιά µεγαλύτερης σε τροχιά µικρότερης ενέργειας και τότε η ενέργεια του φωτονίου που εκπέµπεται είναι: Ε α -Ε τ = hf.

27 Για το σπίτι Μελέτη: σ Ερωτήσεις: 4-6, 28-31

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα)

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) 1. Αρχαίοι Έλληνες ατομικοί : η πρώτη θεωρία που διατυπώθηκε παγκοσμίως (καθαρά φιλοσοφική, αφού δεν στηριζόταν σε καμιά πειραματική παρατήρηση). Δημόκριτος (Λεύκιπος, Επίκουρος)

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Βασικές γνώσεις για το άτομο από τη Χημεία της Α Λυκείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Βασικές γνώσεις για το άτομο από τη Χημεία της Α Λυκείου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Μάθημα 1 ο Το ατομικό πρότυπο του Bohr Βασικές γνώσεις για το άτομο από τη Χημεία της Α Λυκείου 1. Ερώτηση: Ποια βασικά φαινόμενα πρέπει να ερμηνεύει

Διαβάστε περισσότερα

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Τάξη Μάθημα : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Φυσική γενικής παιδείας Εξεταστέα Ύλη : Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να βρείτε τη σωστή απάντηση: Α. Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομή Ατόμου. 1.1 Τι είναι το άτομο;

1. Δομή Ατόμου. 1.1 Τι είναι το άτομο; Κεφάλαιο 1: Δομή Ατόμου 1. Δομή Ατόμου 1.1 Τι είναι το άτομο; Μια από τις παλαιότερες και συγχρόνως σπουδαιότερες ιδέες της ανθρώπινης νόησης είναι αυτή του ατόμου που συνέλαβαν και ανέπτυξαν οι αρχαίοι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Στο γύρισμα του 19 ου προς 20 ο αιώνα. Κλασσική Φυσική. dp dt Κίνηση σωματιδίων κάτω από την επίδραση δυνάμεων F = Κλασσική Μηχανική

Εισαγωγή: Στο γύρισμα του 19 ου προς 20 ο αιώνα. Κλασσική Φυσική. dp dt Κίνηση σωματιδίων κάτω από την επίδραση δυνάμεων F = Κλασσική Μηχανική Εισαγωγή: Στο γύρισμα του 19 ου προς 0 ο αιώνα Κλασσική Μηχανική Κλασσική Φυσική Νόμος του Νεύτωνα F dp dt Κίνηση σωματιδίων κάτω από την επίδραση δυνάμεων Θεωρία Πεδίων 1. Πεδίο Βαρύτητας. Ηλεκτρομαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική µηχανική. Τύχη ή αναγκαιότητα. Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης

Κβαντική µηχανική. Τύχη ή αναγκαιότητα. Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης Κβαντική µηχανική Τύχη ή αναγκαιότητα Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης Ηφυσικήστόγύρισµα του αιώνα «Όλοι οι θεµελιώδεις νόµοι και δεδοµένα της φυσικής επιστήµης έχουν ήδη ανακαλυφθεί και

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ

ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ 1 ii ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) Ενότητα Θέμα Σελ. Περ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.1 Δυνάμεις και κίνηση 4

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - Β ΐΚΡί ΐ». Ο -'-*"' ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ * f S 'j ΒΙΒΛΙΟ Κ % -; - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΜΗ

ΦΩΤΟΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΜΗ ΦΩΤΟΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΜΗ Στην κλασσική θεωρία του φωτός η συχνότητα είναι ένα κυµατικό χαρακτηριστικό, που δεν παίζει κανένα ρόλο στις ενεργειακές δοσοληψίες ύλης και ακτινοβολίας (όπως επίσης εκποµπή-απορρόφηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Παρά τις σημαντικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις σε θέματα φυσικών φαινομένων από τους αρχαίους Έλληνες επιστήμονες, η σύγχρονη επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

4) κβαντομηχανικη-σχετικοτητα-ατομικη φυσικη Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΒΑΝΤΑ

4) κβαντομηχανικη-σχετικοτητα-ατομικη φυσικη Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΒΑΝΤΑ 4) κβαντομηχανικη-σχετικοτητα-ατομικη φυσικη Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΒΑΝΤΑ Μαξ Πλανκ (Max Karl Ernst Ludwig Planck, 1858-1947) Ο Μαξ Πλανκ έλαβε τη διδακτορική διατριβή του -πάνω στον δεύτερο νόμο της Θερμοδυναμικής-

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις - που ακολουθούν: Η ενεργός ταχύτητα των μορίων ορισμένης ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής γενικής παιδείας Γ λυκείου

Θέµατα Φυσικής γενικής παιδείας Γ λυκείου Σιώζος Φώτης Φυσικός Γεννήθηκε στα Γιάννενα το 955. Ολοκληρώνοντας τις βασικές σ ουδές του εκεί, εισάγεται το 973 στη Φυσικοµαθηµατική Σχολή του Πανε ιστηµίου Ιωαννίνων. ιορίστηκε στη Μέση Εκ αίδευση το

Διαβάστε περισσότερα

Το χρονικό των στοιχειωδών σωματιδίων

Το χρονικό των στοιχειωδών σωματιδίων Το χρονικό των στοιχειωδών σωματιδίων Του Χιωτέλη Ιωάννη Πολλές σύγχρονες αναζητήσεις της Επιστήμης έχουν τις ρίζες τους στις φιλοσοφικές αναζητήσεις των αρχαίων Ελλήνων. Η ιστορία λοιπόν των στοιχειωδών

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο το φως Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 1. Ποια είναι η συμβολή του φωτός στην ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας; Το φως ήταν και είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μαθηματικών ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Μεταπτυχιακή Εργασία Κρηνίδη Ειρήνη-Δανάη Επιβλέπων καθηγητής Αντώνης Στρέκλας Πάτρα 013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μεταπτυχιακή μου εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Β Α Ν Τ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Σ

Κ Β Α Ν Τ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Σ Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ Κ Β Α Ν Τ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΦΑΕΛΟΣ E. ΙΩΑΝΝΗΣ Π Α Τ Ρ Α 0 0 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πραγµατοποίηση αυτού του σεµιναρίου στο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Το ηλεκτρικό πεδίο Εξ ορισµού ηλεκτρικό πεδίο είναι ο χώρος που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣMAΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΕΡΩΝ

ΦΑΣMAΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΕΡΩΝ ΦΑΣMAΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΕΡΩΝ Εισαγωγή στην κβαντομηχανική και στην ατομική Φυσική ΦΩΣ = Ηλεκτρομαγνητικό κύμα με σωματιδιακές ιδιότητες (δυική φύση) Τα «σωματίδια» του φωτός ονομάζονται ΦΩΤΟΝΙΑ και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Το χρονικό του χρόνου (Stephen Hawking)

Το χρονικό του χρόνου (Stephen Hawking) 1 Λίγη ιστορία Στην αρχαιότητα ο Αριστοτέλης (340 π.χ.) υποστήριξε ότι η Γη ήταν στρογγυλή και όχι επίπεδη, ότι ήταν ακίνητη στο κέντρο του διαστήματος και ότι όλοι οι υπόλοιποι πλανήτες και τα άστρα γύριζαν

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών

Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών Αντωνίου Αντώνης, Φυσικός antoniou@sch.gr, http://users.att.sch.gr/antoniou Απόδοση στα ελληνικά της µελέτης του Richard P. Olenick, καθηγητή Φυσικής του University of Dallas.

Διαβάστε περισσότερα