Μικρής κλίμακας συστήματα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μικρής κλίμακας συστήματα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης"

Transcript

1 Μικρής κλίμακας συστήματα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης Συστήματα για συνδυασμένη Ψύξη, Θέρμανση και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης Τυποποιημένες διατάξεις συστημάτων Λύσεις Ολοκληρωμένα Προϊόντα στην Αγορά Solar thermal domestic hot water heating (DHW) DHW & space heating Solar Combi & space cooling Solar Combi+ Φεβρουάριος 2010

2 Περιεχόμενα Τι είναι ένα σύστημα Solar Combi Plus;...3 Οι πλέον υποσχόμενες κλιματικές περιοχές...4 Κατάλληλη τεχνολογία συλλεκτών...6 Τυποποιημένες Διατάξεις Συστήματος...9 Προτάσεις για το σχεδιασμό του συστήματος...11 Τυποποιημένο Σύστημα- Climatewell...14 Τυποποιημένο Σύστημα - SOLution...16 Τυποποιημένο Σύστημα- SorTech...18 Επικοινωνία...20 Με την υποστήριξη Οι μόνοι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης είναι οι συντάκτες. Δεν απεικονίζει απαραιτήτως την άποψη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή. Σελίδα 2 of 20

3 M M M M M M Τι είναι ένα σύστημα Solar Combi Plus; Τα συστήματα Solar combi plus χρησιμοποιούν τη θερμότητα από τους ηλιακούς συλλέκτες προκειμένου να παράγουν θέρμανση το χειμώνα, ψύξη το καλοκαίρι και ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) κατά τη διάρκεια όλου του έτους. Τα κύρια λειτουργικά μέρη που αποτελούν ένα τυπικό σύστημα, όπως απεικονίζονται και παρακάτω, είναι: (i) οι ηλιακοί συλλέκτες, οι οποίοι παράγουν θερμότητα με την υποστήριξη μιας εφεδρικής πηγής, (ii) το δοχείο αποθήκευσης το οποίο εγκαθίσταται είτε στη θερμή πλευρά, όπως στο σχήμα, είτε στη ψυχρή πλευρά, είτε και στις δύο, (iii) η μονάδα προετοιμασίας ζεστού νερού χρήσης, (iv) ο ψύκτης ρόφησης, ο οποίος τροφοδοτείται με ζεστό νερό ( C), (v) η απόρριψη θερμότητας σε μέση θερμοκρασία (30-40 C) σε έναν πύργο ψύξης (υγρού ή ξηρού τύπου) ή κάποιο άλλο θερμοδοχείο (π.χ. κολυμβητική δεξαμενή), (vi) το σύστημα διανομής ψύξης (π.χ. ενδοταβάνιο σύστημα, fan-coils ή κεντρική κλιματιστική μονάδα) και (vii) το σύστημα διανομής θερμότητας (το οποίο κατά προτίμηση είναι χαμηλής θερμοκρασίας). E-2 E-4 Εικόνα 1 - Τυπική διάταξη ενός συστήματος solar combi plus Σελίδα 3 of 20

4 Οι πλέον υποσχόμενες κλιματικές περιοχές Τα solar combi plus συστήματα είναι κυρίως κατάλληλα για κτήρια που έχουν τόσο θερμικές όσο και ψυκτικές ανάγκες, γεγονός που εξαρτάται πρωτίστως από τις κλιματικές συνθήκες. Η εικόνα 2 παρουσιάζει ένα χάρτη με την κατανομή των βαθμοημέρων θέρμανσης στην Ευρώπη. Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (HDD) υπολογίζονται από το άθροισμα των διαφορών της ημερήσιας μέσης θερμοκρασίας του εσωτερικού του κτηρίου και του περιβάλλοντος. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του κτηρίου θεωρείται ίση με 21 C. Ο χάρτης χωρίζεται σε πέντε διαφορετικές περιοχές: Οι δύο περιοχές με HDD πάνω από 5000 Kd θεωρούνται μη κατάλληλες για συστήματα solar combi plus εφόσον δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες ανάγκες ψύξης. Αντίστοιχα, οι περιοχές με HDD κάτω από 3000 Kd θα μπορούσαν επίσης να απορριφθούν λόγω ιδιαίτερα χαμηλών απαιτήσεων σε θέρμανση. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο μόνωσης του κτηρίου. Εικόνα 2 - Βαθμοημέρες θέρμανσης στην Ευρώπη Παρόλο που η παράμετρος για τη χειμερινή περίοδο (HDD) αποτελεί αξιόπιστο μέγεθος για τις θερμικές ανάγκες του κτηρίου, η παράμετρος για τη θερινή περίοδο (CDD) μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί ως μια πρώτη εκτίμηση, γιατί δε λαμβάνει υπόψη την υγρασία (λανθάνουσα θερμότητα), καθώς και τα ηλιακά και εσωτερικά κέρδη, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις επιβαρύνουν σημαντικά το ψυκτικό φορτίο ενός κτηρίου. Οι βαθμοημέρες ψύξης υπολογίζονται κατά Σελίδα 4 of 20

5 αντίστοιχο τρόπο με τις βαθμοημέρες θέρμανσης, αλλά με θερμοκρασία αναφοράς του εσωτερικού του κτηρίου ίση με 26 C. Εικόνα 3 - Βαθμοημέρες ψύξης στην Ευρώπη Ο χάρτης της εικόνας 3 παρουσιάζει και πάλι τις διαφορετικές κλιματικές ζώνες της Ευρώπης. Στις χρωματισμένες μπλε ζώνες δεν υπάρχουν υψηλές ψυκτικές ανάγκες, ενώ στις κατοικίες αυτές οι ανάγκες μπορούν να καλυφθούν από τεχνολογίες παθητικής ψύξης. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές της κεντρικής Ευρώπης, τα συστήματα solar combi plus μπορεί να αποδειχτούν κατάλληλα για κτήρια με υψηλά εσωτερικά κέρδη (π.χ. κτήρια γραφείων) ή υφιστάμενα κτήρια με υψηλά ηλιακά κέρδη, στα οποία δε μπορούν να εφαρμοστούν παθητικά μέτρα. Όπως αναμενόταν, οι χώρες της νότιας Ευρώπης είναι καταλληλότερες για την χρήση συστημάτων ηλιακής ψύξης σε σχέση με τις περιοχές της κεντρικής Ευρώπης, λόγω υψηλότερων ψυκτικών αναγκών και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ηλιακής ακτινοβολίας. Παρόλα αυτά, μόνο περιοχές που έχουν και σημαντικές θερμικές ανάγκες είναι ιδανικές για τα εν λόγω συστήματα, εφόσον οι ηλιακοί συλλέκτες παράγουν ζεστό νερό καθ όλη τη διάρκεια του έτους τόσο για θέρμανση όσο και για ψύξη. Σελίδα 5 of 20

6 Κατάλληλη τεχνολογία συλλεκτών Στην αγορά διατίθενται διαφορετικές τεχνολογίες ηλιακών συλλεκτών. Η απόφαση για το ποιά τεχνολογία είναι καταλληλότερη για συγκεκριμένη εφαρμογή εξαρτάται από την απαιτούμενη θερμοκρασία λειτουργίας. Στα συστήματα solar combi plus αντιστοιχούν 4 διαφορετικά θερμοκρασιακά επίπεδα: 40 C για χαμηλής θερμοκρασίας σύστημα θέρμανσης 60 C για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 70 C τυπική θερμοκρασία λειτουργίας για ψύκτες προσρόφησης 90 C τυπική θερμοκρασία λειτουργίας για ψύκτες απορρόφησης Οι καμπύλες απόδοσης διαφορετικών τύπων ηλιακών συλλεκτών θα πρέπει να συγκριθούν στο υψηλότερο απαιτούμενο θερμοκρασιακό επίπεδο. Η εικόνα 4 παρουσιάζει τις καμπύλες απόδοσης για τρεις τεχνολογίες συλλεκτών. 90% 80% Collector efficiency, % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% FPC - high quality FPC - modest quality DGC Low temp. Space heating ETC - qood quality ETC - poor quality 0% Operating temperature of collector, C Εικόνα 4 - Τυπικές καμπύλες απόδοσης συλλεκτών βασιζόμενες στην επιφάνεια παραθύρου διαφόρων συλλεκτών (FPC Επίπεδοι συλλέκτες, DGC Επίπεδοι συλλέκτες διπλού υαλοπίνακα, ETC Συλλέκτες κενού). Υποθέσεις: 800 W/m² ολική ακτινοβολία με κάθετη πρόσπτωση και θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 C. DHW preparation Driving temp. Adsortpion chiller Driving temp. Absortpion chiller Θα πρέπει να σημειωθεί πως στην αγορά διατίθενται συλλέκτες με πολύ διαφορετικές ποιότητες. Η κόκκινη καμπύλη αναφέρεται σε μια τυπικά καλή Σελίδα 6 of 20

7 ποιότητα επίπεδων συλλεκτών ενώ η πορτοκαλί καμπύλη σε μια μέτρια ποιότητα. Για συλλέκτες κενού το εύρος ποιότητας είναι ακόμα μεγαλύτερο. Μεταξύ των δύο τεχνολογιών βρίσκονται οι επίπεδοι συλλέκτες με διπλό υαλοπίνακα, οι οποίοι εισήχθησαν πρόσφατα στην αγορά. Αυτοί είναι, ουσιαστικά, επίπεδοι συλλέκτες με ένα επιπρόσθετο κάλυμμα από γυαλί ή φύλλο Teflon για τη μείωση των θερμικών απωλειών. Εικόνα 5 - Επίπεδοι συλλέκτες (πηγή: Sonnenklima) Σε χαμηλές θερμοκρασίες (απαιτούνται στα συστήματα θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών), οι διαφορές στην απόδοση μεταξύ των διαφορετικών τεχνολογιών συλλεκτών είναι σχετικά μικρές (εξαιρουμένων των συλλεκτών κενού χαμηλής ποιότητας, οι οποίοι είναι ακατάλληλοι για αυτή την εφαρμογή). Ωστόσο, όσο αυξάνει η θερμοκρασία λειτουργίας, τόσο πιο σημαντική είναι η επιλογή καλής ποιότητας συλλέκτη. Οι συλλέκτες κενού συνήθως έχουν χαμηλές θερμικές απώλειες και για το λόγο αυτό είναι καταλληλότεροι για εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών. Παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα του συλλέκτη, ακόμα και όταν πρόκειται μόνο για συλλέκτες κενού. Από την άλλη, οι καλής ποιότητας επίπεδοι συλλέκτες με μονό ή διπλό υαλοπίνακα μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να ανταγωνιστούν τους συλλέκτες κενού. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύεται περισσότερο συμφέρουσα η λύση, της εγκατάστασης λίγο μεγαλύτερης επιφάνειας επίπεδων συλλεκτών, μονού ή διπλού υαλοπίνακα, σε σχέση με την επένδυση σε πιθανότατα πολύ ακριβότερους συλλέκτες κενού καλής ποιότητας. Για κάθε εφαρμογή, συνίσταται Σελίδα 7 of 20

8 η διεξαγωγή ετήσιων προσομοιώσεων, με ωριαίο βήμα, προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη τεχνολογία συλλεκτών για το απαιτούμενο θερμοκρασιακό επίπεδο και τη διαθέσιμη ακτινοβολία. Εικόνα 6 - Συλλέκτες κενού στη Μαρίνα της Βενετίας (πηγή: Climatewell) Εικόνα 7 - Επίπεδοι συλλέκτες στο Δημαρχείο του Gleisdorf, στην Αυστρία (πηγή: AEE INTEC) Σελίδα 8 of 20

9 Τυποποιημένες Διατάξεις Συστήματος Οι ακόλουθες εικόνες παρουσιάζουν δύο τυπικές διατάξεις για μικρής κλίμακας συστήματα συνδυασμένης θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Η πρώτη διάταξη της εικόνας 8 αποτελείται από ένα κεντρικό δοχείο αποθήκευσης με διαφορετικές θερμοκρασιακές βαθμίδες για θέρμανση χώρων, παραγωγή ΖΝΧ και θερμότητας για τη λειτουργία του ψύκτη. Αυτό το δοχείο θερμαίνεται τόσο από τους ηλιακούς συλλέκτες όσο και από το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης. Για τη θέρμανση του αποθηκευμένου νερού από τους ηλιακούς συλλέκτες, υπάρχει μια τρίοδη βάνα μέσω της οποίας επιλέγεται η επιστροφή του νερού προς τους συλλέκτες να γίνεται από το μέσο, ή το κάτω μέρος του δοχείου. Αυτό επιτρέπει την ταχύτερη επίτευξη του απαιτούμενου θερμοκρασιακού επιπέδου στο δοχείο αποθήκευσης για τη λειτουργία του ψύκτη. Φορτία Θέρμανση ΖΝΧ Συλλέκτης Λέβητας Ψύκτης Ψύξη Απόρριψη θερμότητας Πηγή: Fraunhofer ISE Εικόνα 8 Τυπικές διατάξεις συστήματος με τον εφεδρικό λέβητα να φορτίζει το δοχείο αποθήκευσης θερμού νερού Αντίστοιχα, η επιστρεφόμενη από το ψύκτη ή το κύκλο θέρμανσης ροή οδηγείται στο δοχείο σε διαφορετικά ύψη, ανάλογα με το θερμοκρασιακό του επίπεδο. Σελίδα 9 of 20

10 Τη θερινή περίοδο, ο ψύκτης τροφοδοτείται με ενέργεια από το δοχείο. Για την παραγωγή ΖΝΧ χρησιμοποιείται ένας εξωτερικός πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας. Τη χειμερινή περίοδο η ενέργεια στη δεξαμενή χρησιμοποιείται τόσο για τη θέρμανση χώρων όσο και για παραγωγή ΖΝΧ. Η διάταξη της εικόνας 9 είναι προσαρμοσμένη στην Ισπανική αγορά, όπου ο εφεδρικός λέβητας δεν επιτρέπεται να τροφοδοτεί το δοχείο αποθήκευσης του ηλιακού κυκλώματος. Για το λόγο αυτό, ο εφεδρικός λέβητας συνδέεται σε σειρά με το δοχείο αποθήκευσης. Φορτία Θέρμανση Λέβηταςr ΖΝΧ Συλλέκτης Ψύκτης Ψύξη Απόρριψη θερμότητας Πηγή: Fraunhofer ISE Εικόνα 9 Τυπική διάταξη συστήματος με τον εφεδρικό λέβητα συνδεδεμένο σε σειρά με το δοχείο αποθήκευσης θερμού νερού Σελίδα 10 of 20

11 Προτάσεις για το σχεδιασμό του συστήματος Οι ακόλουθες προτάσεις, που στοχεύουν στον αρτιότερο σχεδιασμό ενός solar combi + συστήματος, συντάχθηκαν βάση των αποτελεσμάτων μεγάλου αριθμού προσομοιώσεων που υλοποιήθηκαν, για διάφορες περιοχές και διατάξεις συστημάτων, στο πλαίσιο του έργου. Τα μεγάλα συλλεκτικά πεδία αποδίδουν καλύτερα Τα σωστά διαστασιολογημένα συστήματα περιλαμβάνουν συλλεκτικό πεδίο μεταξύ 3,5 και 5 m²/kw ψυκτικής ισχύος και όγκο αποθήκευσης θερμού νερού μεταξύ 50 και 75 l/m² επιφάνειας παραθύρου. Χρησιμοποιώντας το παραπάνω εύρος τιμών επιτυγχάνονται υψηλά ποσοστά ηλιακής κάλυψης, ενώ το σύστημα πλησιάζει τη βέλτιστη λειτουργία, σε όρους εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας και κόστους αυτής. Εικόνα 10 -Ψύκτης προσρόφησης 7.5 kw (πηγή: SorTech) Εφαρμογή βελτιστοποιημένου αλγορίθμου ελέγχου Η στρατηγική ελέγχου του συστήματος που θα υιοθετηθεί, επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή του, τόσο σε επίπεδο ποσοστού ηλιακής κάλυψης όσο και σε σχέση με την πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η ενσωμάτωση του συστήματος ελέγχου στον ψύκτη προσφέρει μεγάλη δυνατότητα βελτίωσης της απόδοσης, καθώς λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως η τοποθεσία, το είδος της εφαρμογής και οι ρυθμίσεις λειτουργίας. Ειδικότερα θα πρέπει να μελετάται ο έλεγχος των αντλιών και του συστήματος απόρριψης θερμότητας. Σελίδα 11 of 20

12 Χρήση ενδοταβάνιου συστήματος διανομής ψύξης Το ενδοταβάνιο σύστημα υπερτερεί έναντι των συστημάτων fan coil όσον αφορά στην απόδοση του ψύκτη, λόγω του υψηλότερου θερμοκρασιακού επιπέδου στο κύκλωμα ψυχρού νερού. Ωστόσο το κόστος αυτού του συστήματος είναι υψηλότερο έναντι των υπολοίπων, ενώ κρίσιμη χαρακτηρίζεται και η λειτουργία του, στα κτήρια γραφείων και κατοικίες, την περίοδο της θέρμανσης. Εικόνα 11 - Στοιχεία του επιταβάνιου συστήματος σε σχολείο του Butzbach, στη Γερμανία (πηγή: Fraunhofer ISE) Εικόνα 12 - Σύστημα ηλιακού κλιματισμού σε δημοτικό κτήριο στη Βιέννη, Αυστρία (πηγή: SOLution) Θεωρώντας το σύστημα Αυτόνομο Ηλιακό για τη λειτουργία ψύξης Έχοντας ως στόχο τη μέγιστη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, ο σχεδιασμός του συστήματος θα πρέπει να βασίζεται στη μη χρήση βοηθητικού συστήματος κατά τη λειτουργία της ψύξης τη θερινή περίοδο. Το ποσοστό ηλιακής κάλυψης ενδέχεται να φτάσει στο 90% αποφεύγοντας τη χρήση του βοηθητικού συστήματος, αν ο σχεδιασμός είναι κατάλληλος. Σελίδα 12 of 20

13 Εικόνα 13 Σύστημα ηλιακού κλιματισμού εγκατεστημένο σε στέγη στη Γρανάδα της Ισπανίας (πηγή: IKERLAN) Αποφεύγοντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων στο εφεδρικό σύστημα ψύξης. Επιπρόσθετη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων είναι δυνατόν να επιτευχθεί αν εγκατασταθεί καυστήρας βιομάζας ή χρησιμοποιώντας την απορριπτόμενη θερμότητα ως εφεδρική πηγή θερμότητας. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας ηλεκτρικός ψύκτης ως εφεδρικό σύστημα ψύξης. Όλες οι παραπάνω λύσεις θα αυξήσουν αφενός την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας αφετέρου όμως θα αυξηθεί και το κόστος της επένδυσης. Εικόνα 14 Αεροφωτογραφία του συστήματος ηλιακού κλιματισμού στη Γρανάδα της Ισπανίας (πηγή: IKERLAN) Σελίδα 13 of 20

14 Τυποποιημένο Σύστημα- Climatewell Τα συστήματα ηλιακού κλιματισμού της ClimateWell συνδυάζουν τα βέλτιστα χαρακτηριστικά της προσρόφησης και απορρόφησης με την τεχνολογία τριπλής απορρόφησης, για την οποία η εταιρεία διαθέτει και δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Μεταξύ των πιο σημαντικών χαρακτηριστικών των συστημάτων είναι η χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση, η αθόρυβη λειτουργία, τα μηδενικά προβλήματα κρυσταλλοποίησης και η ενσωματωμένη αποθήκευση ενέργειας. Η ClimateWell διατηρεί γραφεία τόσο στη Στοκχόλμη όσο και στη Μαδρίτη, ενώ στην Ισπανία, στην πόλη Ολβέγκα, βρίσκεται και το εργοστάσιο παραγωγής. Στο πλαίσιο του έργου Solarcombi+ αναπτύχθηκαν τυποποιημένα συστήματα με στόχο να μειωθεί η διάρκεια του σταδίου σχεδιασμού και συνεπώς το τελικό κόστος του συστήματος. Μερικά από τα αποτελέσματα της εργασίας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του SC+ παρατίθενται στις επόμενες σελίδες, ενώ επιπρόσθετες πληροφορίες για τα τυποποιημένα συστήματα της Climatewell, τόσο για οικιακές όσο και ξενοδοχειακές εφαρμογές, είναι διαθέσιμα στο παραδοτέο 4.4 που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του έργου. Σελίδα 14 of 20

15 Απεικόνιση οικιακής εφαρμογής Απεικόνιση εφαρμογής πολλαπλών μονάδων Επισκεφθείτε την ClimateWell στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε στο Σελίδα 15 of 20

16 Τυποποιημένο Σύστημα - SOLution Η εταιρία SOLution προσφέρει ηλιακά συστήματα θέρμανσης και ψύξης, με ψύκτες απορρόφησης ονομαστικής ισχύος 15kW, 30 kw και 54kW (συστήματα έως 200 kw κατόπιν παραγγελίας). Μέσο ρόφησης : Βρωμιούχο Λίθιο Ψυκτικό μέσο: Νερό Παράδειγμα Ψυχρό νερό Ψυκτική ισχύς 15 kw Θερμοκρασία εισόδου 17 C Θερμοκρασία εξόδου 11 C Παροχή 1.9 m³/h Θερμό νερό Θερμική ισχύς 21 kw Θερμοκρασία εισόδου 90 C Θερμοκρασία εξόδου 80.5 C Παροχή 2 m³/h Νερό απόρριψης Θερμική ισχύς 35 kw Θερμοκρασία εισόδου 30 C Θερμοκρασία εξόδου 36 C Παροχή 5 m³/h Θερμικός COP, του ψύκτη 0.71 Ηλεκτρική κατανάλωση 0.3 kw Σελίδα 16 of 20

17 Υδραυλικό Κύκλωμα Επισκεφθείτε μας! SOLution Solartechnik GmbH Gewerbestr.15 A-4642 Sattledt Austria Europe Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και βρείτε επιπρόσθετες πληροφορίες για την εταιρεία και τα θερμικά ηλιακά συστήματα της SOLution. Η SOLution επίσης παρέχει: Τεχνική υποστήριξη Σχεδιασμό και επίβλεψη έργων Συναρμολόγηση συστημάτων Εκκίνηση συστημάτων Σελίδα 17 of 20

18 Τυποποιημένο Σύστημα- SorTech Ψύξη Θέρμανση Ψύκτης Προσρόφησης, ψυκτικής ισχύος 8 ή 15kW Η εταιρεία SorTech AG σχεδιάζει, αναπτύσσει, κατασκευάζει και διανέμει ψύκτες προσρόφησης μικρής κλίμακας. Οι συγκεκριμένοι ψύκτες είναι εξαιρετικά αποδοτικοί και αθόρυβοι, με ηλεκτρική κατανάλωση η οποία δε ξεπερνά τα 7W - η μικρότερη τιμή κατανάλωσης παγκοσμίως. Η θερμοκρασία λειτουργίας των 55 C, αν και χαμηλή, επαρκεί για τη λειτουργία των ψυκτών της SorTech με αποτέλεσμα να αποτελούν ιδανική λύση για τα συστήματα ηλιακού κλιματισμού. Επιπρόσθετα, οι ψύκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποβοήθηση του συστήματος θέρμανσης με την αντίστροφη λειτουργία της ενσωματωμένης αντλία θερμότητας. Η SorTech θέλοντας να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του έργου SolarCombi+, τώρα, προσφέρει και επιπρόσθετο βοηθητικό εξοπλισμό για την απλοποίηση του σταδίου του σχεδιασμού και τη διευκόλυνση της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος. Επιπρόσθετα, η εταιρία εκτός από τους ψύκτες προσρόφησης, διαθέτει συστήματα απόρριψης θερμότητας, εναρμονισμένα με τους ψύκτες της καθώς και αντλιοστάσια πολλών τύπων. Τα συγκεκριμένα αντλιοστάσια περιλαμβάνουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη σύνδεση του δοχείου αδρανείας, του συστήματος απόρριψης θερμότητας καθώς και του συστήματος διανομής ψύξης με τον ψύκτη. Η εταιρία SorTech έχει τη δυνατότητα να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια για το σχεδιασμό του συστήματος. Οι ψύκτες μας έχουν ήδη εγκατασταθεί στη Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα. Τα συστήματα αποτελούνται από διαφορετικού τύπου εξοπλισμό για την απόρριψη θερμότητας καθώς και για τη διανομή ψύξης, ενώ εμφανίζουν υψηλή αξιοπιστία σε λειτουργία υπό διαφορετικές θερμοκρασίες. Σελίδα 18 of 20

19 Παράδειγμα: «Πράσινος» Φάρος, στην Κοπεγχάγη Το πρώτο ουδέτερο σε παραγωγή CO 2 κτήριο στη Δανία Πηγή θερμότητας: 30 m² επίπεδοι συλλέκτες Απόρριψη θερμότητας: Πύργος ψύξης με ψεκασμό (ξηρός- RCS 08) Ψύξη: Fancoils, ΚΚΜ Σχεδιασμός και υλοποίηση: COWI / Solar A/S / SorTech AG Σελίδα 19 of 20

20 Επικοινωνία Αυστρία: AEE INTEC (www.aee-intec.at) Γαλλία: Tecsol (www.tecsol.fr) Γερμανία: Fraunhofer ISE (www.ise.fraunhofer.de) Ελλάδα: ΚΑΠΕ (www.cres.gr) 19 ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 19009, Πικέρμι Τ: , F: Ιταλία: EURAC (www.eurac.edu) University of Bergamo (www.unibg.it) Ισπανία: Ikerlan (www.ikerlan.es) Βιομηχανικοί Εταίροι: Επιπρόσθετες Πληροφορίες: CLIMATEWELL (www.climatewell.com) EURAC research Συντονιστής Fagor (www.fagor.com) Viale Druso/Drususallee 1 SK Sonnenklima (www.sonnenklima.de) I Bolzano/Bozen SOLution (www.sol-ution.com) Tel SorTech (www.sortech.de) Fax Σελίδα 20 of 20

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: Τελικά, τι μας κοστίζει λιγότερο; Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 3.2 Εγχειρίδιο Ποιοτικής Εγκατάστασης Λεβήτων Καταληκτική Ημερομηνία: 31 η Μαρτίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 2014 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου Πτυχιακή Εργασία Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Επιβλέποντες Καθηγητές Κλάδας Γ. Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΣΤΕΑΜΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Ε Θ Ι Α Γ Ε 8 / 9 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Μια οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική ενεργειακή λύση Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης, Γεωλόγος-Γεωθερμικός Ανδρέας Ηλίας, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Έργο PERCH: Παραγωγή ηλεκτρισμού με μικρά συστήματα ΑΠΕ & ΣΗΘ για κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ www.home-electricity.org Συντονιστής: ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Από την αρχική ιδέα μέχρι την ιδανική λύση

Από την αρχική ιδέα μέχρι την ιδανική λύση Από την αρχική ιδέα μέχρι την ιδανική λύση Είμαστε ικανοποιημένοι, μόν Νέος στόχος της Reflex είναι να υποστηρίζει τους πελάτες της με ολοκληρωμένες λύσεις. Ό,τι κι αν σκέφτεστε να κάνετε σε μία εγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΨΥΞΗΣ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΓΗΙΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος. Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ. Θέρμανση. Κλιματισμός. Εφαρμοσμένα συστήματα. Ψύξη

Κατάλογος. Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ. Θέρμανση. Κλιματισμός. Εφαρμοσμένα συστήματα. Ψύξη Κατάλογος Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ Θέρμανση Κλιματισμός Εφαρμοσμένα συστήματα Ψύξη ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και την καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα