Οι πλέον υποσχόμενες αγορές Περιγραφή & Απεικόνιση Συγγραφή: Juan Rodriguez, Roberto Fedrizzi, έκδοση v4.0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι πλέον υποσχόμενες αγορές Περιγραφή & Απεικόνιση Συγγραφή: Juan Rodriguez, Roberto Fedrizzi, έκδοση v4.0"

Transcript

1 Οι πλέον υποσχόμενες αγορές Περιγραφή & Απεικόνιση Συγγραφή: Juan Rodriguez, Roberto Fedrizzi, έκδοση v4.0 Προσαρμογή στα ελληνικά ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς Bolzano-Ιταλία,

2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Μεθοδολογία Κτιριακοί Δείκτες και Απαιτήσεις Βαθμοημέρες Θέρμανσης (HDD - Heating Degree Days) Βαθμοημέρες ψύξης (CDD -Cooling Degree Days) Απαιτήσεις σε Ψύξη και Θέρμανση και αποτελέσματα προσομοιώσεων Ακτινοβολία Κρίσιμη Ακτινοβολία Χρήσιμη Ακτινοβολία Αποτελέσματα Η αγορά ηλιακών συλλεκτών Τιμές Ενεργειακών Προϊόντων Θερμικά και Ψυκτικά Φορτία Χρήσιμη Ακτινοβολία για Θέρμανση χώρου, (40ºC) Χρήσιμη Ακτινοβολία για προετοιμασία ΖΝΧ (60ºC) Χρήσιμη Ακτινοβολία και ψύκτες ρόφησης Ψύκτες Προσρόφησης (70ºC περίοδος ψύξης) Ψύκτες απορρόφησης (90ºC περίοδος ψύξης ) Συμπεράσματα Βιβλιογραφικές Αναφορές Page 2 of 29

3 Κατάλογος Διαγραμμάτων Διάγραμμα 1 Αποτύπωση βέλτιστων συνθηκών άνεσης σε ψυχρομετρικό χάρτη... 7 Διάγραμμα 2 Οι περιβάλλουσες συνθήκες που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Solar Combi Διάγραμμα 3 Βαθμοημέρες θέρμανσης στην Ευρώπη... 8 Διάγραμμα 4 Βαθμοημέρες ψύξης στην Ευρώπη Διάγραμμα 5 Ολική ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο Διάγραμμα 6 Ολική ακτινοβολία σε κεκλιμένο επίπεδο στην περίοδο θέρμανσης (8 μήνες) Διάγραμμα 7 Ολική ακτινοβολία σε κεκλιμένο επίπεδο στην περίοδο ψύξης (4 μήνες) Διάγραμμα 8 Επίπεδος συλλέκτης: k 0 = 0.823, k 1 = 3.02 W/m 2 K Διάγραμμα 9 Συλλέκτης σωλήνων κενού: k 0 = 0.601, k 1 = W/m 2 K Διάγραμμα 10 Η αγορά των ηλιακών συλλεκτών στην Ευρώπη. Συνολική εγκατεστημένη επιφάνεια το Διάγραμμα 11 Η αγορά των θερμικών ηλιακών συστημάτων στην Ευρώπη. Εγκατεστημένη επιφάνεια το Διάγραμμα 12 Η αγορά των θερμικών ηλιακών συστημάτων στην Ευρώπη. Εγκατεστημένη επιφάνεια το Διάγραμμα 13 Τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη [πηγή Eurostat] Διάγραμμα 14 Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη [πηγή Eurostat] Διάγραμμα 15 Περίοδος θέρμανσης (8 μήνες) αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για τους επίπεδους συλλέκτες (στους 40 ο C) Διάγραμμα 16 Περίοδος θέρμανσης (8 μήνες) αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για τους συλλέκτες σωλήνων κενού (στους 40 ο C) Διάγραμμα 17 Περίοδος θέρμανσης (8 μήνες) αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για τους επίπεδους συλλέκτες (στους 60 ο C) Διάγραμμα 18 Περίοδος θέρμανσης (8 μήνες) αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για τους συλλέκτες σωλήνων κενού (στους 60 ο C) Διάγραμμα 19 Περίοδος ψύξης (4 μήνες) αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για τους επίπεδους συλλέκτες (στους 60 ο C) Διάγραμμα 20 Περίοδος ψύξης (4 μήνες) αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για τους συλλέκτες σωλήνων κενού (στους 60 ο C) Διάγραμμα 21 Περίοδος ψύξης (4 μήνες), αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για επίπεδους συλλέκτες στους 70 C Διάγραμμα 22 Περίοδος ψύξης (4 μήνες), αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για συλλέκτες σωλήνων κενού στους 70 C Διάγραμμα 23 Περίοδος ψύξης (4 μήνες), αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για επίπεδους συλλέκτες στους 90 o C Διάγραμμα 24 Περίοδος ψύξης (4 μήνες), αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για συλλέκτες σωλήνων κενού στους 90 o C Page 3 of 29

4 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1 Απαιτήσεις σε ψύξη, θέρμανση και ΖΝΧ των κτηρίων της προσομοίωσης [kwh/m 2 /έτος] Πίνακας 2 Ακτινοβολία σε επίπεδο με κλίση 40 ο για τις περιόδους ψύξης & θέρμανσης Πίνακας 3 Εγκατεστημένοι ηλιακοί συλλέκτες στην Ευρώπη Πηγή ESTIF, AEE Intec Πίνακας 4 Τιμές βαθμοημερών θέρμανσης και ψύξης για τις πόλεις οι οποίες μελετήθηκαν στο πλαίσιο του έργου Πίνακας 5 Χρήσιμη ακτινοβολία [kwh/m 2 /έτος] στους 40 C για θέρμανση (8 μήνες) Πίνακας 6 Χρήσιμη ακτινοβολία [kwh/m 2 /έτος] στους 60 C για την παραγωγή ΖΝΧ Πίνακας 7 Συσχέτιση της συλλεχθείσας ενέργειας από επιπέδου συλλέκτες και συλλέκτες κενού σε καθορισμένη περίοδο Πίνακας 8 Χρήσιμη ακτινοβολία [kwh/m 2 /έτος] για ψύξη (4 μήνες) Πίνακας 9 Χρήσιμη Ακτινοβολία [kwh/m 2 /έτος] για ψύξη (4 μήνες) Page 4 of 29

5 1 Εισαγωγή Στόχο, της παρούσας έκθεσης, αποτελεί ο προσδιορισμός των πλέον υποσχόμενων ευρωπαϊκών αγορών προκειμένου να εγκατασταθούν συνδυασμένα συστήματα ηλιακού κλιματισμού (SC+/solar combi plus), λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά δεμένα των υπό μελέτη περιοχών και τις υφιστάμενες αγορές των ηλιακών συλλεκτών. Η βασική ιδέα συνοψίζεται στη δημιουργία χαρτών, οι οποίοι μέσω γραφικής απεικόνισης διευκολύνουν τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης μιας υποψήφιας περιοχής για την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών. Το πρώτο στάδιο της ανάλυσης αποτέλεσε η συλλογή και μελέτη δεδομένων που αφορούσαν στην αγορά ηλιακών συλλεκτών, ώστε να αναγνωριστούν οι αγορές με την υψηλότερη ευαισθησία στην αξιοποίηση θερμικών ηλιακών εφαρμογών (ζεστό νερό χρήσης και παραγωγή θερμότητας). Επιπρόσθετα, έγινε μια ανάλυση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων με στόχο να αναγνωριστούν οι ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες παρατηρείται υψηλή ευαισθησία στην ενεργειακή κατανάλωση. Στη συνέχεια, η μελέτη των μετεωρολογικών δεδομένων συνέβαλε στην αξιολόγηση του μέγιστου ποσού ενεργειακών απολαβών της εκάστοτε τεχνολογίας ηλιακών συλλεκτών (επίπεδοι και συλλέκτες κενού) σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες σε συνάρτηση με τα διαφορετικά συστήματα διανομής θερμότητας του κτηρίου. Επιπρόσθετα αξιολογήθηκαν οι ανάγκες θέρμανσης-ψύξης στον ευρωπαϊκό κτηριακό τομέα, σε επίπεδο έτους. Τέλος, μέσω της σύγκρισης της ζήτησης και διαθεσιμότητας ενέργειας αναγνωρίστηκαν οι περιοχές οι οποίες μπορούν να ιεραρχηθούν ως πρώτης προτεραιότητας για την εγκατάσταση των SC+ συστημάτων. Page 5 of 29

6 2 Μεθοδολογία Τα δεδομένα που αφορούν στους ηλιακούς συλλέκτες, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των σχετικών χαρτών, ανακτήθηκαν από την έκθεση της ESTIF με τίτλο Solar Thermal Markets in Europe, Trends and Market Statistics 2007 []. Τα στοιχεία της έκδοσης είχαν επεξεργαστεί από την AEE-Intec, εταίρο του έργου. Τα δεδομένα αφορούσαν την αγορά θερμικών ηλιακών συστημάτων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανση χώρου και χρησιμοποιήθηκαν χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Η διαδικασία της επεξεργασίας των μετεωρολογικών δεδομένων περιλάμβανε τη δημιουργία αρχείου Microsoft excel και ενσωμάτωση μακροεντολών μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Visual basic. Οι ωριαίες τιμές γράφτηκαν σε μορφή ΤΜ2 (οι πλειονότητά τους προέρχονταν από τη βάση δεδομένων Meteonorm 6) και προέρχονται από κλιματικές χρονοσειρές 608 μετεωρολογικών σταθμών. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν περιλήφθηκαν επιπλέον δεδομένα από άλλους σταθμούς. Το αρχείο της μακροεντολής που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από την ιστοσελίδα του National Renewable Energy Laboratory (USA) [http://rredc.nrel.gov/solar/pubs/tmy2]. Τα δεδομένα των 608 μετεωρολογικών σταθμών μεταφορτώθηκαν σε αρχείο excel για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Ορισμένες από τις παραμέτρους ανακτήθηκαν απευθείας από τα πρωτογενή αρχεία είναι και είναι οι εξής: Ονομασία Πόλης Χώρα Γεωγραφικό πλάτος Γεωγραφικό μήκος Υψόμετρο Άμεση ακτινοβολία Διάχυτη οριζόντια ακτινοβολία Θερμοκρασία (ξηρού βολβού) Οι υπόλοιπες παράμετροι προέκυψαν από υπολογισμούς και είναι οι εξής: Βαθμοημέρες θέρμανσης (HDD -Heating Degree Day),Βαθμοημέρες ψύξης (CDD - Cooling Degree Day), Κρίσιμη Ακτινοβολία, αξιοποιήσιμη Ακτινοβολία. Ο υπολογισμός τους έγινε μέσω των προαναφερθέντων παραμέτρων καθώς και των δεδομένων που επιλέγονται από τον χρήστη (τύπος και απόδοση συλλέκτη, θερμοκρασίες κ.ο.κ.). Όλες οι πληροφορίες απεικονίσθηκαν σε χάρτες της Ευρώπης μέσω εργαλείου GIS (freeware). 2.1 Κτιριακοί Δείκτες και Απαιτήσεις Ο ψυχρομετρικός χάρτης του επόμενου διαγράμματος (βλ. Διάγραμμα 1), παρουσιάζει τις αποδεκτές συνθήκες άνεσης σε εσωτερικούς χώρους τόσο για τη χειμερινή όσο και για τη θερινή περίοδο (εντός των 2 τραπεζοειδών σχημάτων). Όπως φαίνεται, 50% σχετική υγρασία και 21 ο C κατά την περίοδο θέρμανσης (μπλε τραπεζοειδές) και 25 ο C κατά την περίοδο ψύξης (ροζ τραπεζοειδές) διασφαλίζουν ικανοποιητική άνεση στο εσωτερικό ενός κτηρίου. Η μετακίνηση του κόκκινου σημείου πάνω στην καμπύλη της σχετικής υγρασίας 50%, προς τα αριστερά, οδηγεί Page 6 of 29

7 σε λιγότερες ενεργειακές απώλειες από το κτήριο προς το περιβάλλον κατά τη χειμερινή περίοδο. Το αντίθετο συμβαίνει με την αντίστοιχη μετακίνηση του μπλε σημείου. Προκειμένου να καθοριστούν αυτές οι παράμετροι σε αναλογία με τα φορτία των κτηρίων, ορίστηκαν ως εσωτερικές συνθήκες οι 21 C για τη χειμερινή περίοδο και 26 C για τη θερινή (βλ. Διάγραμμα 2). Διάγραμμα 1 Αποτύπωση βέλτιστων συνθηκών άνεσης σε ψυχρομετρικό χάρτη Διάγραμμα 2 Οι περιβάλλουσες συνθήκες που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Solar Combi+. Page 7 of 29

8 Οι επόμενες δύο παράμετροι (Βαθμοημέρες Θέρμανσης και Βαθμοημέρες Ψύξης) λειτουργούν ως πρώτη προσέγγιση για την αξιολόγηση των ενεργειακών αναγκών ενός κτηρίου η οποία βασίζεται αποκλειστικά στις εξωτερικές θερμοκρασίες που επικρατούν, και θα αναλυθούν εκτενώς στις επόμενες παραγράφους. Οι δύο αυτές παράμετροι παρουσιάζουν την απαίτηση (ψύξη ή θέρμανση) για διασφάλιση των πλήρως αποδεκτών συνθηκών άνεσης εντός του κτηρίου, συγκρίνοντας την εξωτερική θερμοκρασία με αυτή που επικρατεί εντός του κτηρίου καθόλη τη διάρκεια του έτους (υπολογισμένη για σχετική υγρασία 50%). Ωστόσο, ενώ η Βαθμοημέρα Θέρμανσης (HDD) αποτελεί ένα αξιόπιστο μέγεθος για την αξιολόγηση των αναγκών θέρμανσης, η Βαθμοημέρα Ψύξης (CDD) αντιμετωπίζεται ως αμφιβόλου αξιοπιστίας μέγεθος, εφόσον κατά τον υπολογισμό της, δε λαμβάνεται υπόψη η υγρασία (λανθάνουσα θερμότητα) και το ηλιακό κέρδος, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις έχουν την υψηλότερη συνεισφορά. Παρόλα αυτά, είναι ένα μέγεθος που εύκολα μπορεί να συμβάλλει στην αρχική εκτίμηση Βαθμοημέρες Θέρμανσης (HDD - Heating Degree Days) Το μέγεθος αυτό (HDD), αποτελεί έναν ποσοτικό δείκτη ο οποίος σχεδιάστηκε ώστε να περιγράφονται οι ενεργειακές απαιτήσεις για τη θέρμανση ενός κτηρίου. Προέρχεται από την παρατήρηση των ημερήσιων θερμοκρασιών και υπολογίζεται ως το ετήσιο άθροισμα της διαφοράς της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (σε ο C) από τη θερμοκρασία βάσης του εσωτερικού περιβάλλοντος ενός κτηρίου. Τυπικά η θερμοκρασία βάσης θεωρείται αυτή των 21ºC, στην οποία δεν υφίστανται απώλειες προς το περιβάλλον. Διάγραμμα 3 Βαθμοημέρες θέρμανσης στην Ευρώπη Στην περίπτωση του έργου SC+, επιλέχθηκαν τρεις από τις πέντε συνολικά ζώνες, στις οποίες διαχωρίζεται η Ευρώπη. Οι τρεις πόλεις αναφοράς ανήκουν στις τρεις θερμότερες ζώνες (Νάπολη 2221, Τουλούζη 3040, Στρασβούργο). Οι λοιπές ζώνες χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές βαθμοημερών θέρμανσης (HDD>5000), με αποτέλεσμα οι ανάγκες σε ψύξη κατά τους θερινούς μήνες να είναι πολύ μικρές, συνεπώς δεν αποτελούν προτεραιότητα για μελέτη. Page 8 of 29

9 Η σύγκριση μεταξύ των τριών πόλεων αναφοράς αναδεικνύει τη σημαντική αύξηση των βαθμοημερών ψύξης η οποία είναι 36% μεταξύ Νάπολης και Τουλούζης και 88% μεταξύ Νάπολης και Στρασβούργου Βαθμοημέρες ψύξης (CDD -Cooling Degree Days) Οι Βαθμοημέρες Ψύξης (CDD) προσδιορίζονται με αντίστοιχο τρόπο με τις Βαθμοημέρες θέρμανσης, ώστε να αξιολογούνται τα ενεργειακά κέρδη του κτηρίου με βάση τις εξωτερικές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία αναφοράς σε αυτή την περίπτωση είναι 26ºC. Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζονται οι ζώνες βαθμοημερών ψύξης της Ευρώπης. Οι σχετικές τιμές CDD για τις πόλεις αναφοράς παρουσιάζουν έντονη διακύμανση (Νάπολη 70, Τουλούζη 26 και Στρασβούργο 9),πιο συγκεκριμένα οι τιμές για τη Νάπολη είναι υψηλότερες κατά 63% & 87% σε σχέση με αυτές της Τουλούζης και το Στρασβούργου αντίστοιχα. Διάγραμμα 4 Βαθμοημέρες ψύξης στην Ευρώπη Απαιτήσεις σε Ψύξη και Θέρμανση και αποτελέσματα προσομοιώσεων. Οι συνολικές απαιτήσεις σε ψύξη και θέρμανση, των κτηρίων τα οποία προσομοιώθηκαν, στο πλαίσιο του έργου SC+ παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (βλ. Πίνακας 1). Page 9 of 29

10 Πίνακας 1 Απαιτήσεις σε ψύξη, θέρμανση και ΖΝΧ των κτηρίων της προσομοίωσης [kwh/m 2 /έτος] Κατοικία χαμηλής kwh/m 2 /έτο ς Στρασβούργ ο Γραφείο Θέρμανσ η Τουλούζη Νάπολη 9.22 Η συγκριτική μελέτη των εφαρμογών της Τουλούζης και Νάπολης δείχνει πως οι τιμές των θερμικών φορτίων, για τις κατοικίες, κυμαίνονται μεταξύ 9 και 46 kwh/m 2 /έτος, ενώ τα ψυκτικά φορτία μεταξύ 6 και 20 kwh/m 2 /έτος. Οι τιμές αυτές αυξάνονται κατά πολύ στην περίπτωση του κτηρίου γραφείων. (50-80 kwh/m 2 /year). Τα θερμικά φορτία των εφαρμογών στο Στρασβούργο, είναι 7 φορές υψηλότερα αν συγκριθούν με αυτά στην περίπτωση της Νάπολης (μόνο προσομοίωση κτηρίων γραφείων), ενώ τα ψυκτικά φορτία είναι μόνο 3 φορές υψηλότερα. 2.2 Ακτινοβολία Ψύξ η Τυπική κατοικία Θέρμανσ η Ψύξ η Ο υπολογισμός της ολική ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο βασίστηκε, αρχικά, στις τιμές της άμεσης και διάχυτης οριζόντιας ακτινοβολίας, οι οποίες εξάχθηκαν από τα αρχεία των μετεωρολογικών δεδομένων. ΖΝΧ ενεργειακής κατανάλωσης Θέρμανσ η Ψύξ η ΖΝΧ [Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.] Διάγραμμα 5 Ολική ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο Page 10 of 29

11 Προκειμένου να εκτιμηθεί η ενέργεια σε κεκλιμένο επίπεδο με νότιο προσανατολισμό έγινε μια περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων. Για λόγους σύγκρισης, η κλίση των συλλεκτών θεωρήθηκε 40 ο για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες ενώ είναι γνωστό πως η βέλτιστη κλίση εξαρτάται από το γεωγραφικό μήκος της περιοχής. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν δύο χάρτες, ένας για την περίοδο θέρμανσης και ένας για την περίοδο ψύξης (περίοδος ψύξης 15 η Μαΐου έως 15 η Σεπτεμβρίου, περίοδος θέρμανσης το υπόλοιπο του έτους). Στο Διάγραμμα 6 και Διάγραμμα 7 απεικονίζεται το μέγιστο ποσό διαθέσιμης ηλιακής ενέργειας, ανεξαρτήτως τύπου συλλέκτη και απαιτούμενης θερμοκρασίας διαδικασίας. Σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα (βλ. Πίνακας 2), το ποσό της ακτινοβολίας για την περίοδο θέρμανσης και την περίοδο ψύξης είναι σχεδόν πανομοιότυπο για κάθε πόλη αναφοράς. Προκειμένου να παραχθούν περισσότερο αντιπροσωπευτικά γραφήματα μελετήθηκαν επιπλέον δύο μεγέθη, ώστε να ληφθούν υπόψη η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η θερμοκρασία εξόδου του συλλέκτη: η κρίσιμη ακτινοβολία και η χρήσιμη ακτινοβολία. kwh/m 2 Διάγραμμα 6 Ολική ακτινοβολία σε κεκλιμένο επίπεδο στην περίοδο θέρμανσης (8 μήνες). [kwh/m 2 ] Διάγραμμα 7 Ολική ακτινοβολία σε κεκλιμένο επίπεδο στην περίοδο ψύξης (4 μήνες). Page 11 of 29

12 Πίνακας 2 Ακτινοβολία σε επίπεδο με κλίση 40 ο για τις περιόδους ψύξης & θέρμανσης Ακτινοβολία κατά την Ακτινοβολία κατά την Ολική περίοδο θέρμανσης, κλίση [kwh/m 2 ] οριζόντια 40 ο περίοδο ψύξης, κλίση 40 ο,, νότιος νότιος προσανατολισμός ακτινοβολία προσανατολισμός (8 (4 μήνες) μήνες) Στρασβούργο Τουλούζη Νάπολη Κρίσιμη Ακτινοβολία Ένας ηλιακός συλλέκτης χαρακτηρίζεται από την απόδοσή του, η οποία ουσιαστικά είναι η ικανότητα συλλογής της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει αφαιρουμένων των θερμικών απωλειών προς το περιβάλλον: k0 = οπτική απόδοση (0.823 επίπεδοι, σωλήνων κενού, για δεδομένη μικτή συλλεκτική επιφάνεια) k1 = συντελεστής γραμμικών απωλειών (3.02 W/(m2*K) - επίπεδοι, W/(m2*K) σωλήνων κενού, για δεδομένη μικτή συλλεκτική επιφάνεια) k2 = συντελεστής δευτεροβάθμιων απωλειών (δε χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση, λόγω των δευτερευόντων επιδράσεών του) Tavg = μέση θερμοκρασία Tamb = θερμοκρασία περιβάλλοντος IAM = συντελεστής διόρθωσης γωνίας πρόσπτωσης, αξιολογεί (ποσοστιαία) το ποσό της ενέργειας το οποίο φτάνει στην επιφάνεια του συλλέκτη στις 2 χαρακτηριστικές κλίσεις (εγκάρσια-t και διαμήκης-l) οι οποίες σχηματίζονται από τη θέση του ήλιου (ωριαίως) και της κεκλιμένης επιφάνειας. IAM = IAMT IAML G = προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία Ως Κρίσιμη Ακτινοβολία ορίζεται η τιμή της ηλιακής ακτινοβολίας όπου το μέγεθος των θερμικών απωλειών είναι ίσο με την ηλιακή ενέργεια όπου συλλέχθηκε για δεδομένη θερμοκρασία. Αναπτύσσοντας την τελευταία εξίσωση για απόδοση ίση με μηδέν μη συμπεριλαμβανομένων των δευτεροβάθμιων απωλειών, η ακτινοβολία υπολογίζεται ως εξής: Όπου Τ procces = θερμοκρασία διαδικασίας Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, προκειμένου να προσδιοριστεί η κρίσιμη ακτινοβολία, πρέπει πρώτα να προσδιοριστούν: ο τύπος του συλλέκτη, οι γωνίες ΙΑΜ (εγκάρσια και διαμήκης) και η αναγκαίες για τη διαδικασία θερμοκρασίες (αρχικά η θερμοκρασία εξόδου του συλλέκτη). Page 12 of 29

13 Διάγραμμα 8 Επίπεδος συλλέκτης: k 0 = 0.823, k 1 = 3.02 W/m 2 K Διάγραμμα 9 Συλλέκτης σωλήνων κενού: k 0 = 0.601, k 1 = W/m 2 K Χρήσιμη Ακτινοβολία Η χρήσιμη ακτινοβολία ορίζεται ως η διαφορά της Ολικής Ακτινοβολίας και της Κρίσιμης Ακτινοβολίας ενός συλλέκτη. Ουσιαστικά, αντιπροσωπεύει το ποσό της ενέργειας που απαιτείται προκειμένου ένας συγκεκριμένος ηλιακός συλλέκτης να θερμάνει το θερμικό ρευστό σε ορισμένη θερμοκρασία, υπό δεδομένες κλιματολογικές συνθήκες: Page 13 of 29

14 Στο πλαίσιο του έργου, οι θερμοκρασίες λειτουργίας, θεωρήθηκαν εξαρτημένες από την τεχνολογία του ψύκτη ρόφησης για την παραγωγή ψυχρού νερού και τις ανάγκες σε θέρμανση και ζεστού νερού χρήσης. Για το λόγο αυτό, οι θερμοκρασίες που θεωρήθηκαν για τον υπολογισμό της Κρίσιμης Ακτινοβολίας είναι: 40ºC για θέρμανση μέσω ενδοδαπέδιου συστήματος ή fan coils. 60ºC για ΖΝΧ (ετησίως). 70ºC για ψύκτες προσρόφησης (θερινή περίοδος). 90ºC για ψύκτες απορρόφησης (θερινή περίοδος) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως τα αποτελέσματα συσχετίζονται με τη μέγιστη αξιοποιήσιμη ενέργεια σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες λειτουργίας και περιβάλλοντος, συνεπώς για την περίπτωση των ψυκτών, η θερμοκρασία για την οποία αξιολογήθηκαν είναι η ελάχιστη δυνατή για την οποία μπορεί να εκκινηθεί και να λειτουργήσει το σύστημα. Επιπλέον τα χαρακτηριστικά μεγέθη των συλλεκτών (k0 και k1) θεωρούνται σταθερά προκειμένου να γίνουν οι υπολογισμοί, κατάσταση η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν οι θερμοκρασίες εισόδου στους συλλέκτες είναι επίσης σταθερές. Πρακτικά, αυτό συμβαίνει μόνο όταν η χρήσιμη ακτινοβολία είναι πάντα περισσότερη από τις ανάγκες, γεγονός που δεν ισχύει. Οι παραπάνω παραδοχές είχαν ως αποτέλεσμα να προκύψουν κάποιες απλοποιήσεις στο μοντέλο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε, οι οποίες οδήγησαν σε μερικώς υπερδιαστασιολογημένα μεγέθη σε σύγκριση με την πραγματικά διαθέσιμη ενέργεια για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης. Ωστόσο το μοντέλο είναι επαρκές για τη αξιολόγηση των πλέον υποσχόμενων αγορών, αφού δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης της διαθέσιμης ηλιακής ακτινοβολίας, καθ όλη τη διάρκεια του έτους σε διαφορετικές ευρωπαϊκές περιοχές. Page 14 of 29

15 3 Αποτελέσματα 3.1 Η αγορά ηλιακών συλλεκτών Η ευρωπαϊκή αγορά των ηλιακών συλλεκτών για το έτος 2008, σε όρους πωληθέντων τετραγωνικών μέτρων απεικονίζονται στο Διάγραμμα 10. Η Γερμανία εμφανίζεται στην πρώτη θέση με εγκατεστημένα 11 εκ. m 2 και με μεγάλη διαφορά από τις επόμενες χώρες, οι οποίες είναι η Ελλάδα, Αυστρία, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία με 3.9, 3.2, 1.6, 1.6 and 1.4 εκ.m 2. Στην περίπτωση της κατά κεφαλήν εγκατεστημένης επιφάνειας συλλεκτών η Αυστρία, η Ελλάδα και η Γερμανία κατέχουν τις πρώτες θέσεις με 388, 344 and 135 m 2 /1000 κατοίκους αντίστοιχα. Επομένως αυτές οι χώρες φαίνεται να παρουσιάζουν τις καλύτερες δυνατότητες εισαγωγής στην αγορά των τεχνολογιών ηλιακής ψύξης και θέρμανσης. Η Κύπρος και η Μάλτα, οι οποίες παρουσιάζουν αξιοσημείωτα μεγέθη σε κατά κεφαλήν εγκατεστημένη συλλεκτική επιφάνεια (873 και 75 m 2 /1000 κατοίκους αντίστοιχα), δε συμπεριλαμβάνονται στις χώρες - στόχους λόγω του μικρού μεγέθους της αγοράς τους σε απόλυτες τιμές. Τέλος οι υπόλοιπες χώρες, όπως η Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία που μελετήθηκαν απέχουν κατά πολύ στα μεγέθη της αγοράς. Διάγραμμα 10 Η αγορά των ηλιακών συλλεκτών στην Ευρώπη. Συνολική εγκατεστημένη επιφάνεια το Προκειμένου να αναγνωριστούν οι πλέον υποσχόμενες αγορές βάση του ρυθμού ανάπτυξης εκτιμήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι εγκατεστημένες επιφάνειες ηλιακών συλλεκτών της τελευταίας τετραετίας. Η αύξηση της αγοράς κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου καταδεικνύει τη δυναμικότητα επιπρόσθετων αγορών πλέον αυτών των χωρών της νότιας Ευρώπης, οι οποίες έχουν υψηλό δυναμικό ηλιακής ενέργειας. Στις χώρες αυτές ανήκουν η Σλοβενία, η Πορτογαλία καθώς και η Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία οι οποίες παρουσίασαν εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης των εγχώριων αγορών ηλιακών συστημάτων με +789%, +760%, +646%, +382% και +260% αντίστοιχα (βλ Διάγραμμα 11, Διάγραμμα 12). Οι καθιερωμένες μεγάλες αγορές όπως είναι η Ελλάδα, η Γαλλία και η Γερμανία, εμφανίζουν μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης με 34%, 90% και 180% αντίστοιχα. Συνεπώς όλες οι προαναφερθείσες χώρες μπορούν να θεωρηθούν δυναμικές αγορές για τα θερμικά ηλιακά συστήματα και ιδιαίτερα για τα SC+ συστήματα. Page 15 of 29

16 Διάγραμμα 11 Η αγορά των θερμικών ηλιακών συστημάτων στην Ευρώπη. Εγκατεστημένη επιφάνεια το Διάγραμμα 12 - Η αγορά των θερμικών ηλιακών συστημάτων στην Ευρώπη. Εγκατεστημένη επιφάνεια το 2008 Page 16 of 29

17 Πίνακας 3 Εγκατεστημένοι ηλιακοί συλλέκτες στην Ευρώπη Πηγή ESTIF, AEE-Intec m 2 m 2 /1000 κατοίκους Συνολικ Συνολικά το 2008 Αύξηση ά το 2008 AT % BE % BG % CH % CY % CZ % DE % DK % EE % ES % FI % FR % GR % HU % IE % IT % LT % LU % LV % MT % NL % PL % PT % RO n.a. SE % SI % SK % UK % 3.2 Τιμές Ενεργειακών Προϊόντων Στα επόμενα διαγράμματα απεικονίζονται οι διαφοροποιήσεις των τιμών των ενεργειακών προϊόντων στις ευρωπαϊκές χώρες και πιο συγκεκριμένα οι τιμές για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο. Οι καταναλωτές δίνουν υψηλή σημασία στην ενεργειακή τους κατανάλωση, συνεπώς η ενεργειακή απόδοση μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο στις επιλογές τους, ιδίως σε χώρες όπου το κόστος της ενέργειας είναι υψηλό. Όπως φαίνεται και στου επόμενους χάρτες οι χώρες αυτές (κεντρονότιες) είναι οι ακόλουθες: Γερμανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Τσεχία, Σλοβακία, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία. Page 17 of 29

18 Διάγραμμα 13 Τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη [πηγή Eurostat] Διάγραμμα 14 Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη [πηγή Eurostat] Page 18 of 29

19 3.3 Θερμικά και Ψυκτικά Φορτία Ο χάρτης των βαθμοημερών θέρμανσης- HDD (Διάγραμμα 3) παρουσιάζει τη μεγάλη διακύμανση των τιμών που εμφανίζονται μεταξύ των διάφορων περιοχών της Ευρώπης (η ενεργειακή ζήτηση για τις ανάγκες θέρμανσης αυξάνεται αναλογικά), οι οποίες κυμαίνονται από 2000 HDD στη νότια Ευρώπη σε περισσότερες από 5000 HDD στις βόρειες ευρωπαϊκές περιοχές (συγκρίνονται και τα δεδομένα των τριών πόλεων στο πλαίσιο του έργου, Πίνακας 4). Συγκρίνοντας τον τελευταίο χάρτη με αυτόν που εμφανίζεται στο Διάγραμμα 4, βαθμοημέρες ψύξης (CDD), παρατηρείται ότι η διακύμανση των τιμών είναι λιγότερο έντονη, γεγονός το οποίο οφείλεται στη χρονική διάρκεια της περιόδου (4 μήνες χειμερινή, 8 μήνες θερινή) και στη μικρότερη μέση τιμή της διαφοράς εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του θέρους. Επιπλέον, τα φορτία λανθάνουσας θερμότητας και ακτινοβολίας δε λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των βαθμοημερών ψύξης. Τα ψυκτικά φορτία είναι μια τάξη μεγέθους χαμηλότερα από τα θερμικά φορτία στη δυσμενέστερη περίπτωση από άποψη ψυκτικών αναγκών. Ωστόσο, οι τιμές μπορούν μέχρι και να οκταπλασιάζονται στη βόρεια σε σχέση με τη νότια Ευρώπη (Πίνακας 4) Πίνακας 4 - Τιμές βαθμοημερών θέρμανσης και ψύξης για τις πόλεις οι οποίες μελετήθηκαν στο πλαίσιο του έργου. HDD (21 C) CDD (26 C) Στρασβούργο Τουλούζη Νάπολη Τα παραπάνω μεγέθη οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι η Νάπολη και η Τουλούζη είναι περιοχές με χαρακτηριστικά που καλύπτουν αποδοτικότερα τα συστήματα SC+ λόγω των υψηλών ψυκτικών και θερμικών αναγκών τους, ενώ οι ανάγκες της περιοχής του Στρασβούργου εντοπίζονται κυρίως στις υψηλές απαιτήσεις σε θέρμανση. 3.4 Χρήσιμη Ακτινοβολία για Θέρμανση χώρου, (40ºC) Λαμβάνοντας υπόψη τη χρήσιμη ενέργεια στην έξοδο του συλλέκτη, θα αναλυθούν αρχικά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας απαραίτητες για θέρμανση μέσω ενδοδαπέδιου συστήματος διανομής θέρμανσης. Όπως εμφανίζεται στα παρακάτω διαγράμματα αλλά και στον σχετικό πίνακα (βλ. Πίνακας 5, Διάγραμμα, Διάγραμμα 16), όταν η θερμοκρασία ρευστού θεωρείται αυτή των 40 ο C τότε τα ποσά ενέργειας που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι σημαντικά τόσο στις νότιες όσο και στις βόρειες περιοχές τις Ευρώπης. Το εύρος των τιμών της αξιοποιήσιμης ακτινοβολίας μεταξύ των διαφορετικών τύπων ηλιακών συλλεκτών (επίπεδοι και σωλήνων κενού) κυμαίνεται μεταξύ 300 και 900 kwh/m 2 /έτος αντίστοιχα (βλ. Διάγραμμα Διάγραμμα 16). Συγκρίνοντας τις τρεις διαφορετικές πόλεις οι τιμές της χρήσιμης ακτινοβολίας κυμαίνονται μεταξύ 400 και 700 kwh/m 2 /έτος στην περίπτωση των επίπεδων συλλεκτών και μεταξύ 540 και 860 kwh/m 2 /έτος για τους σωλήνων κενού. Page 19 of 29

20 Πίνακας 5 Χρήσιμη ακτινοβολία [kwh/m 2 /έτος] στους 40 C για θέρμανση (8 μήνες) FP-περίοδος ET- περίοδος λόγος FP/ET θέρμανσης θέρμανσης Στρασβούργο % Τουλούζη % Νάπολη % FP: επίπεδοι συλλέκτες, ΕΤ: συλλέκτες σωλήνων κενού Η τιμή της χρήσιμης ακτινοβολίας για την περίπτωση των συλλεκτών σωλήνων κενού για την περιοχή του Στρασβούργου πλησιάζει αυτή των επίπεδων συλλεκτών για την περιοχή της Τουλούζης η οποία ξεπερνά την αντίστοιχη τιμή για την Νάπολη. Η αποδοτικότητα των συλλεκτών σωλήνων κενού είναι μεγαλύτερη στις βορειότερες περιοχές, όπως ήταν αναμενόμενο. Ο λόγος της χρήσιμης ακτινοβολίας μεταξύ συλλεκτών σωλήνων κενού και επίπεδων συλλεκτών παρουσιάζεται στην τελευταία στήλη του προηγούμενου πίνακα (βλ. Πίνακας 5) και οποίος κυμαίνεται μεταξύ 74 και 80%. Προκειμένου να είναι εφικτή η κάλυψη ικανού μέρους των ενεργειακών αναγκών για ψύξη-θέρμανση στις βόρειες χώρες θα πρέπει να αξιοποιηθεί η αποδοτικότερη τεχνολογία, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα της ελεύθερης επιφάνειας καθώς και άλλες τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους. [kwh/m 2 ] Διάγραμμα 15 Περίοδος θέρμανσης (8 μήνες) αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για τους επίπεδους συλλέκτες (στους 40 ο C) [kwh/m 2 ] Διάγραμμα 16 - Περίοδος θέρμανσης (8 μήνες) αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για τους συλλέκτες σωλήνων κενού (στους 40 ο C) Page 20 of 29

21 3.5 Χρήσιμη Ακτινοβολία για προετοιμασία ΖΝΧ (60ºC) Θεωρώντας πως θερμοκρασία του παραγόμενου ΖΝΧ είναι αυτή των 60 C, τότε τα ποσά ενέργειας που μπορούν να συλλεχθούν κατά τη θερινή περίοδο αλλά και κατά την υπόλοιπη διάρκεια του έτους είναι συγκρίσιμα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη πως η διάρκεια της θερινής περιόδου ισούται με το μισό της χειμερινής. Τα επόμενα διαγράμματα (βλ. Διάγραμμα 17 και Διάγραμμα 18) (περίοδος θέρμανσης) καθιστούν σαφές πως το εύρος των τιμών κυμαίνεται μεταξύ 300 και 900 kwh/m 2 /έτος. Στις περιπτώσεις των τριών εξεταζόμενων πόλεων και για την περίπτωση των επίπεδων συλλεκτών οι τιμές της χρήσιμης ακτινοβολίας βρίσκονται μεταξύ 300 και 550 kwh/m 2 /έτος, ενώ για τους συλλέκτες κενού μεταξύ 500 και 800 kwh/m 2 /έτος. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ψύξης (Διάγραμμα 19 και Διάγραμμα 20) η χρήσιμη ακτινοβολία, και για τις τρεις πόλεις, βρίσκεται μεταξύ των 450 και των 650 kwh/m 2 /έτος για τους επίπεδους συλλέκτες και μεταξύ των 600 και 850 kwh/m 2 /έτος για τους συλλέκτες σωλήνων κενού. Αξιοσημείωτα καλά αποτελέσματα εμφανίζονται στις άνω δεξιά γωνίες των χαρτών, γεγονός που οφείλεται στο μικρό αριθμό καταγεγραμμένων στοιχείων σε εκείνες τις περιοχές και που οδηγεί σε λάθος εκτιμήσεις κατά την παρεμβολή. Λόγω των απαιτούμενων υψηλότερων θερμοκρασιών για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, η περίπτωση των συλλεκτών σωλήνων κενού φαίνεται να πλεονεκτεί με αύξηση των πλεονεκτημάτων τους κατά 28% κατά την περίοδο ψύξης και 36% κατά την περίοδο θέρμανσης, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα (βλ. Πίνακας 6 και Πίνακας 7). Αυτές οι διαφορές οφείλονται στη σχέση της ακτινοβολίας με την εξωτερική θερμοκρασία, στη οποία οφείλονται οι θερμικές απώλειες. Κατά μέσο όρο, πιο έντονες θερμοκρασιακές διαφορές παρατηρούνται στη διάρκεια του χειμώνα μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και περιβάλλοντος. Πίνακας 6 Χρήσιμη ακτινοβολία [kwh/m 2 /έτος] στους 60 C για την παραγωγή ΖΝΧ FP-περίοδος ψύξης ET- περίοδος ψύξης FP-περίοδος θέρμανσης Στρασβούργο Τουλούζη Νάπολη FP: επίπεδοι συλλέκτες, ΕΤ: συλλέκτες σωλήνων κενού ET- περίοδος θέρμανσης Επιπλέον, μπορεί να υπολογιστεί η σχέση μεταξύ των τριών πόλεων για δεδομένη απαίτηση σε ΖΝΧ (η θερμοκρασία του νερού του δικτύου ύδρευσης, διαφέρει μεταξύ των τριών πόλεων, ωστόσο οι συνολικές ενεργειακές απαιτήσεις για ΖΝΧ είναι χαμηλότερες από τις ενεργειακές διαφορές που προκύπτουν). Με γνώμονα το γεγονός αυτό, η Νάπολη και οι περιοχές που ανήκουν στην αντίστοιχη κλιματική ζώνη αποτελούν τις πλέον υποσχόμενες αγορές με 20% καλύτερα αποτελέσματα από την Τουλούζη και 50% από το Στρασβούργο. Η επιλογή του τύπου συλλέκτη βασίζεται κυρίως στο κόστος του για τη συγκεκριμένη ενεργειακή ζήτηση. Page 21 of 29

22 Πίνακας 7 Συσχέτιση της συλλεχθείσας ενέργειας από επιπέδου συλλέκτες και συλλέκτες κενού σε καθορισμένη περίοδο. Συσχέτιση FP/ET - περίοδος ψύξης Συσχέτιση FP/ET περίοδος θέρμανσης Στρασβούργο 70.20% 61.63% Τουλούζη 72.21% 65.63% Νάπολη 73.91% 68.82% FP: επίπεδοι συλλέκτες, ΕΤ: συλλέκτες σωλήνων κενού [kwh/m 2 ] Διάγραμμα 17 - Περίοδος θέρμανσης (8 μήνες) αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για τους επίπεδους συλλέκτες (στους 60 ο C) Page 22 of 29

23 [kwh/m 2 ] Διάγραμμα 18 - Περίοδος θέρμανσης (8 μήνες) αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για τους συλλέκτες σωλήνων κενού (στους 60 ο C) [kwh/m 2 ] Διάγραμμα 19 - Περίοδος ψύξης (4 μήνες) αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για τους επίπεδους συλλέκτες (στους 60 ο C) Διάγραμμα 20 - Περίοδος ψύξης (4 μήνες) αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για τους συλλέκτες σωλήνων κενού (στους 60 ο C) Page 23 of 29

24 3.6 Χρήσιμη Ακτινοβολία και ψύκτες ρόφησης Προκειμένου να προσδιοριστούν οι πλέον υποσχόμενες αγορές, είναι απαραίτητο να καθοριστεί η ζήτηση του κτηρίου: η χαμηλή διαθέσιμη ακτινοβολία στις βόρειες χώρες μπορεί να εξισορροπηθεί μέσω ενός ισοδύναμου, ή υψηλότερου, ποσοστού μείωσης του ψυκτικού φορτίου. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 21 και στο Διάγραμμα 22, η ζήτηση σε ψύξη στο Στρασβούργο και την Τουλούζη είναι 60% και 40% αντίστοιχα μικρότερη από αυτή της Νάπολης (περίπτωση κτηρίου γραφείου), ενώ για τις οικιακές χρήσεις η περίπτωση της Τουλούζης εμφανίζει 70 και 65 % μειωμένη ενεργειακή ζήτηση σε σχέση με αυτή της Νάπολης Ψύκτες Προσρόφησης (70ºC περίοδος ψύξης) Θεωρώντας ότι η διαθέσιμη ενέργεια επιτυγχάνει τη θερμοκρασία λειτουργίας του ψύκτη προσρόφησης (70 C), οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ των 300 και 850 kwh/m 2 /έτος, όπως φαίνεται στα επόμενα διαγράμματα (βλ. Διάγραμμα 21 και Διάγραμμα 22). Σε ότι αφορά τις τρεις υπό μελέτη πόλεις τότε προκύπτει εύρος τιμών για την περίπτωση της χρήσιμης ακτινοβολίας των επίπεδων συλλεκτών, kwh/m 2 /έτος και kwh/m 2 /έτος για τους συλλέκτες σωλήνων κενού. Θεωρώντας την Νάπολη ως πόλη αναφοράς, τότε παρατηρείται μείωση της χρήσιμης ακτινοβολίας της τάξεως του 18% και 33% για την Τουλούζη και το Στρασβούργο αντίστοιχα σε ότι αφορά του επίπεδους συλλέκτες και 15 και 28% για τους συλλέκτες σωλήνων κενού. Από αυτή την ανάλυση προκύπτει ότι η πλέον εύκολη κάλυψη των ψυκτικών αναγκών (για δεδομένο κτήριο και μέγεθος συλλεκτικής επιφάνειας) αντιστοιχεί στις βορειοευρωπαϊκές χώρες. Μολαταύτα, όσο μειώνονται οι απαιτήσεις σε ψύξη τόσο αυξάνεται το αρχικό κόστος επένδυσης, ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν σκόπιμο να επιλεγούν παθητικά συστήματα δροσισμού. Συγκρίνοντας τον Πίνακας 7 (περίοδος ψύξης) και τον Πίνακας 8 προκύπτει πως η αποδοτικότητα των συλλεκτών σωλήνων κενού γίνεται υψηλότερη όσο αυξάνεται το επίπεδο των αναγκαίων θερμοκρασιών. Πίνακας 8 Χρήσιμη ακτινοβολία [kwh/m 2 /έτος] για ψύξη (4 μήνες) FP-70 C ET-70 C Συσχέτιση FP/ET 70ºC Στρασβούργο % Τουλούζη % Νάπολη % FP: επίπεδοι συλλέκτες, ΕΤ: συλλέκτες σωλήνων κενού Page 24 of 29

25 Διάγραμμα 21 Περίοδος ψύξης (4 μήνες), αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για επίπεδους συλλέκτες στους 70 C Διάγραμμα 22 - Περίοδος ψύξης (4 μήνες), αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για συλλέκτες σωλήνων κενού στους 70 C Ψύκτες απορρόφησης (90ºC περίοδος ψύξης ) Αντίστοιχα είναι τα σχόλια της προηγούμενης παραγράφου για την περίπτωση χρήσιμης ενέργειας στους 90 ο C. Από τα διαγράμματα 21 & 22 προκύπτουν αντίστοιχα μεγέθη με αυτά της προηγούμενης παραγράφου. Εύρος τιμών από 300 έως 800 kwh/m 2 /έτος, εύρος kwh/m 2 /έτος για τις τρεις υπό μελέτη πόλεις για την περίπτωση των επίπεδων συλλεκτών και 550 έως 800 για τους συλλέκτες σωλήνων κενού. Συγκρίνοντας τον Πίνακας 7 (για την περίοδο ψύξης) με τον Πίνακας 8 και τον Πίνακας 9 παρατηρείται και πάλι ότι η αποδοτικότητα για την αξιοποίηση ενέργειας των συλλεκτών κενού είναι πολύ καλύτερη από αυτή των επίπεδων συλλεκτών, όσο οι απαιτούμενες θερμοκρασίες αυξάνονται και η γεωγραφική τοποθεσία γίνεται βορειότερη. Όταν λαμβάνονται υπόψη υψηλές θερμοκρασίες, η αποδοτικότητα των συλλεκτών κενού αυξάνεται μέχρι και στο διπλάσιο. Η μείωση της χρήσιμης ακτινοβολίας συγκρίνοντας την Νάπολη, με την Τουλούζη και το Στρασβούργο είναι αντίστοιχη με αυτή που αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο: 20% και 36% για την Τουλούζη και το Στρασβούργο για τους επίπεδους συλλέκτες και 16% και 29% για τους συλλέκτες σωλήνων κενού Page 25 of 29

26 Πίνακας 9 Χρήσιμη Ακτινοβολία [kwh/m 2 /έτος] για ψύξη (4 μήνες) FP-90 C ET-90 C Συσχέτιση FP/ET 90ºC Στρασβούργο % Τουλούζη % Νάπολη % FP: επίπεδοι συλλέκτες, ΕΤ: συλλέκτες σωλήνων κενού Διάγραμμα 23 Περίοδος ψύξης (4 μήνες), αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για επίπεδους συλλέκτες στους 90 o C σ Διάγραμμα 24 - Περίοδος ψύξης (4 μήνες), αξιοποιήσιμη ακτινοβολία για συλλέκτες σωλήνων κενού στους 90 o C Page 26 of 29

27 4 Συμπεράσματα Η φυσική τοποθεσία της εγκατάστασης καθορίζει το ποσό της παρεχόμενης ηλιακής ενέργειας και ως ένα βαθμό τις ανάγκες σε θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης. Ο συνδυασμός της χρήσιμης ενέργειας που δύναται να απορροφηθεί και των συνολικών φορτίων, είναι αυτός που προσδιορίζει τις πλέον υποσχόμενες κλιματικές ζώνες για την εγκατάσταση μιας εφαρμογής solar combi plus. Όλες οι εξεταζόμενες περιοχές είναι κατάλληλες για την εφαρμογή, αν ληφθούν υπόψη οι ανάγκες για θέρμανση και η ενδεχόμενη κάλυψη των φορτίων από ένα υψηλό ποσοστό ηλιακής ενέργειας, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών ρευστού που απαιτούνται για θέρμανση (ως απαιτούμενη θερμοκρασία ρευστού για θέρμανση θεωρήθηκε αυτή των 40 C). Οι νοτιότερες χώρες είναι προφανώς καταλληλότερες για εφαρμογές ψύξης λόγω τόσο των υψηλών επιπέδων ηλιακής ακτινοβολίας όσο και των υψηλών ψυκτικών αναγκών που εμφανίζουν. Οι ψυκτικές αυτές ανάγκες, αξίζει να σημειωθεί, ότι παρουσιάζονται τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας. Αντίθετα, ένα σύστημα παθητικού δροσισμού θα αποτελούσε ιδανικότερη λύση για την κάλυψη των αναγκών βορειότερων χωρών. Αντίστοιχα, για τα συγκεκριμένα συστήματα ηλιακού κλιματισμού (ψύκτες από- /προσρόφησης) προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοσή τους θα πρέπει επιπρόσθετα να λαμβάνεται υπόψη και το είδος του ηλιακού συλλέκτη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Ειδικότερα, καθώς αυξάνονται τα απαιτούμενα θερμοκρασιακά επίπεδα του ρευστού για τη λειτουργία του συστήματος και η τοποθεσία της εγκατάστασης μετακινείται βορειότερα, πρέπει να επιλέγονται ηλιακοί συλλέκτες υψηλότερης απόδοσης. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης συλλεκτών υψηλής απόδοσης (συλλέκτες κενού) θα πρέπει πάντα να συγκρίνεται με το επιπρόσθετο αρχικό κόστος του συστήματος που απαιτείται για την εγκατάστασή τους. Επιπλέον, σημαντική παράμετρος για την επιλογή του συλλέκτη είναι και οι εποχιακές απαιτήσεις, όπου για παράδειγμα οι απαιτήσεις σε ψύξη μπορούν να είναι αναλογικά χαμηλότερες από τις ανάγκες θέρμανσης της χειμερινής περιόδου, ενώ η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης λόγω χρήσης ακριβότερων συλλεκτών δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική. Συμπερασματικά, ακόμη και αν ο συνδυασμός υψηλών αναγκών κάλυψης φορτίων ψύξης θέρμανσης και ΖΝΧ οδηγεί σε σημαντική μείωση του χρόνου απόσβεσης της επένδυσης, στο πλαίσιο των περιοχών που ερευνήθηκαν δεν αναγνωρίστηκε κάποια συγκεκριμένη αγορά υψηλού ενδιαφέροντος για χρήση αυτών των συστημάτων. Ο κύριος λόγος είναι ότι για τον κάθε τύπο εγκατάστασης εμφανίζεται μεγάλη μεταβλητότητα στη συνολική απόδοσή του, λόγω των τεχνολογικών παραμέτρων του συστήματος (σχετίζεται πέρα από τα συστήματα ψύξης/θέρμανσης ακόμη και με το ίδιο το κτιριακό κέλυφος). Για αυτό το λόγο, πρέπει να εκτιμώνται αφενός η τεχνολογία και αφετέρου οι οικονομικές παράμετροι της συγκεκριμένης εφαρμογής. Από κοινωνική άποψη, μόνο ορισμένες χώρες φαίνεται να πλεονεκτούν έναντι των υπολοίπων, γεγονός που αφορά τις περιπτώσεις όπου η χρήση ηλιακών τεχνολογιών για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης είναι ήδη διαδεδομένη και κατ επέκταση υπάρχει ήδη εξοικείωση του πληθυσμού σε σχέση με αυτές τις τεχνολογίες συνεπώς και ευκολότερη αποδοχή των νέων συστημάτων ηλιακού κλιματισμού. Αντίστοιχα συμπεράσματα εξάγονται και για τις χώρες που Page 27 of 29

28 παρουσιάζουν υψηλές τιμές στα ενεργειακά προϊόντα, όπου οι καταναλωτές δείχνουν περισσότερο διατεθειμένοι να εγκαταστήσουν συστήματα ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη. Page 28 of 29

29 5 Βιβλιογραφικές Αναφορές ESTIF, Solar Thermal Markets in Europe, Trends and Market Statistics 2007, Bruxelles, June ESTIF, Solar Thermal Markets in Europe, Trends and Market Statistics 2008, Bruxelles, May Henning, H.M., Solar Assisted Air Conditioning in Buildings A Handbook for Planners, Duffie, J., Solar Engineering of Thermal Process, Page 29 of 29

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Μικρής κλίμακας συστήματα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης

Μικρής κλίμακας συστήματα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης Επικοινωνία Αυστρία: AEE INTEC (www.aee intec.at) Γαλλία: Tecsol (www.tecsol.fr) Γερμανία: Fraunhofer ISE (www.ise.fraunhofer.de) Ελλάδα: ΚΑΠΕ (www.cres.gr) 19 ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 19009, Πικέρμι Τ:2106603300,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρής κλίμακας συστήματα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης

Μικρής κλίμακας συστήματα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης Μικρής κλίμακας συστήματα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης Συστήματα για συνδυασμένη Ψύξη, Θέρμανση και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης Τυποποιημένες διατάξεις συστημάτων Λύσεις Ολοκληρωμένα Προϊόντα στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

kwh/m 2 640.. 900 900.. 1050 1200.. 1350 1350.. 1500 1500.. 1700 1700.. 1900 1900.. 2300 > 2300

kwh/m 2 640.. 900 900.. 1050 1200.. 1350 1350.. 1500 1500.. 1700 1700.. 1900 1900.. 2300 > 2300 Εφαρµογή Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων Στον Οικιακό Τοµέα ηµήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τοµέας Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων Ηλιακά Θερµικά Συστήµατα Συστήµατα που απορροφούν ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MONOSTOP THERMO ΚΑΙ MONOSTOP THERMO ROOF ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERLING ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιούλιος 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών 4.4 Βιομηχανικά ενεργειακά φορτία Αναφορές: 1. J. A. Duffie, W. A. Beckmn,

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Επιμέλεια μετάφρασης ημήτρης Σταμούλης ημοσιογράφος Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Οι περσίδες και τα ρολά αποτελούν συστήματα εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα θέρμανσης οικιακών εφαρμογών

Συστήματα θέρμανσης οικιακών εφαρμογών Συστήματα θέρμανσης οικιακών εφαρμογών Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε. Συστήματα «combi» Γενική περιγραφή Solar combisystems ήαπλά combi : ηλιακά θερμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών

Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών Θερµικά Ηλιακά Συστήµατα Ζεστού Νερού Χρήσης και Θέρµανσης Κολυµβητικών εξαµενών Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ Τµήµα Θερµικών Ηλιακών 1. Εισαγωγή 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης 5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου Δημήτρης Χασάπης Συστήματα «combi» Γενική περιγραφή Solar combisystems ή απλά combi : ηλιακά θερμικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρου και νερού χρήσης. 10

Διαβάστε περισσότερα

Solar Combi & Solar Combi plus

Solar Combi & Solar Combi plus Καινοτόµο σύστηµα υψηλής ηλιακής κάλυψης για θέρµανση και ψύξη στην Αθήνα ηµήτρης Χασάπης - Παναγιώτης Τσεκούρας Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων ιεύθυνση Α.Π.Ε. Περιεχόµενα Εισαγωγή στα ΘΗΣ Το έργο High

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 5:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Εφαρμογή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Θέματα Παρουσίασης Θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες Είδη συλλεκτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014

Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014 Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014 Βασίλης Φούρλας Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος ΕΜΠ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝ.E.ΕΠΙ.Θ.Ε Η αναγκαιότητα των Α.Π.Ε.. Δαπάνη Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 8 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Θερμο-οικονομική απόδοση Ηλιακών Αμφιθέρμων (Solar Combi) Απόστολος Ευθυμιάδης,

Θερμο-οικονομική απόδοση Ηλιακών Αμφιθέρμων (Solar Combi) Απόστολος Ευθυμιάδης, Θερμο-οικονομική απόδοση Ηλιακών Αμφιθέρμων (Solar Combi) Απόστολος Ευθυμιάδης, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ. Μηχ., μέλος του Δ.Σ του ΠΣΜΔ-Η Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Μηχανολόγων του ΤΕΕ 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Sun power Καπλάνη

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Sun power Καπλάνη ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Sun power Καπλάνη Επιμέλεια: Αλέξανδρος Τσιμπούκης Το πρόγραμμα με τίτλο Sun power εξομοιώνει τα ενεργητικά και παθητικά ηλιακά συστήματα. Είναι γραμμένο σε FORTAN-77 και περιλαμβάνεται στο cd

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ NEOTEX AEBE, NEOROOF, SILATEX REFLECT και N-THERMON 9mm. Μάρτιος 2013 67/2013 1 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας Δευτέρα 10 & 11 Ιουλίου 2017, Αθήνα Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Απόστολος Ευθυμιάδης Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βραχόπουλος Μ. Γρ., Κωτσιόβελος Γ. Τρ. Τµήµα Τεχνολόγων Μηχανολόγων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χαλκίδας, 344 Ψαχνά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5o Μάθημα Διδάσκων: Επ. Καθηγητής Ε. Αμανατίδης ΤΡΙΤΗ 2/5/2017 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Περίληψη Ηλιακά θερμικά συστήματα: Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε. 20701-4 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά υποβοηθούμενη θέρμανση και ψύξη στις βιομηχανίες αγροτικών τροφίμων. ACROTICA 2010 Θεσσαλονίκη

Ηλιακά υποβοηθούμενη θέρμανση και ψύξη στις βιομηχανίες αγροτικών τροφίμων. ACROTICA 2010 Θεσσαλονίκη Ηλιακά υποβοηθούμενη θέρμανση και ψύξη στις βιομηχανίες αγροτικών τροφίμων ACROTICA 2010 Θεσσαλονίκη Χασάπης Δημήτριος Μηχ. Τεχνολογίας ΑΠΕ Τμήμα Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων - Κ.Α.Π.Ε Ενεργειακή κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Αρχιτέκτων www.campit.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πανεπιστημιουπόλεις: Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (www.noa.gr) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (www. meteo.noa.gr) Π. Δρούτσα Φυσικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

New Technologies on Normal Geothermal Energy Applications (in Smart-Social Energy Networks )

New Technologies on Normal Geothermal Energy Applications (in Smart-Social Energy Networks ) ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Technological University of Central Hellas New Technologies on Normal Geothermal Energy Applications (in Smart-Social Energy Networks ) ΑΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Εργαστήριο Ενεργειακών &

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 5 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 9 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Σχεδιασμός συστημάτων 2. Εγκατάσταση συστημάτων 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 3: Θερμικά Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 1 5. Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ακτινοβολίας

Συστήματα ακτινοβολίας Συστήματα ακτινοβολίας WELCOME HOME ΘΈΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΣΜΌΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ by Tiemme ITALIAN WORLDWIDE INNOVATION EL Σχεδιάζοντας την άνεση Βασισμένο στην αρχή της ακτινοβολίας, το σύστημα θέρμανσης/ δροσισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΛΛΑ Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των οδηγιών για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας, για προϊόντα σχετικά με την θερμική ηλιακή ενέργεια.

Η εφαρμογή των οδηγιών για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας, για προϊόντα σχετικά με την θερμική ηλιακή ενέργεια. Η εφαρμογή των οδηγιών για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας, για προϊόντα σχετικά με την θερμική ηλιακή ενέργεια. Κώστας Τραβασάρος Ορισμοί «ηλιακή συσκευή»: σύστημα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Γ. Γαγλία 1, Α.Α. Αργυρίου, Κ.Α. Μπαλαράς 1, Σ.Λυκούδης 1, 1 Ομάδα Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικά κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Δημοτικά κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης Δημοτικά κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Ενεργειακή Αποδοτικότητα και κόστος κατά την αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά.

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά. ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα