Θέµα: «Φορολογία Οµογενών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα: «Φορολογία Οµογενών»"

Transcript

1 Προς :Αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα Βιέννη, Αρ. πρωτ.: 29/2012 Κοιν.: Αξ.κ Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αξ.κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών Αξ.κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα,Υφυπουργό Εξωτερικών, Αρµόδιο για τον Απόδηµο Ελληνισµό Αξ.κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής της Βουλής, για τον Ελληνισµό της ιασποράς και Μέλη της Επιτροπής Εξ.Πρέσβη κ. Γεώργιο Μαρκαντωνάτο, Γενικό ιευθυντής Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού, ΥΠΕΞ, Κον Στέφανο Ταµβάκη, Πρόεδρο ΣΑΕ και Μέλη Προεδρείου ΣΑΕ Θέµα: «Φορολογία Οµογενών» Κύριε Υπουργέ, Επιτρέψτε µου, µε την ιδιότητά της Γραµµατέως του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού (ΣΑΕ) και της υπευθύνου ΣΑΕ για τα αιτήµατα της Οµογένειας, να θέσουµε υπόψη σας µε αφορµή και την κατάθεση σχεδίου νόµου στην Βουλή στις και εν όψει της συζήτησης που θα διεξαχθεί, το πλέον σοβαρό ζήτηµα της Φορολογίας Οµογενών. Σας υπενθυµίζω οτι πριν περίπου ενα χρόνο ανάλογη παρέµβαση, µε θέµα την«φορολογία Οµογενών», ειχε γίνει εκ µέρους του ΣΑΕ στον τότε Υπουργό Οικονοµικών Κον Ευάγγελο Βενιζέλο µε Α.Π.31/2011 της 18ης Οκτωβρίου Επανέρχοµαστε στο ζήτηµα µε αφορµή και την πρόσφατη επιστολή του γνωστού και έγκυρου Φοροτεχνικού, καθηγητή κ. Ορέστη Σεϊµένη προς τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη. Το συγκεκριµένο ζήτηµα, πέραν των όποιων οικονοµικών επιπτώσεων µπορεί να έχει, αποτελεί ρυθµιστή των σχέσεων της Οµογένειας µε το Μητροπολιτικό κέντρο. Όπως επισηµαίνεται:

2 1. Με τόν Ν.3943/ καί µε τίς ΠΟΛ 1142/ , 1245/ καί 1161/ καθορίστηκε οτι οι Ελληνες που εργάζονται στό εξωτερικό πρέπει να προσκοµίζουν από εδώ καί στό εξής κάθε χρόνο τα εξής δικαιολογητικά. «Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας» ή «αντίγραφο της Φορολογικής ήλωσής στο εξωτερικό» ή Βεβαίωση από µιά, οποιαδήποτε, Υπηρεσία του εξωτερικού για την πιστοποίηση τής µόνιµης κατοικίας τους στο εξωτερικό». Η συγκεκριµένη διαδικασία περιπλέκει και δηµιουργεί επιπρόσθετα προβλήµατα στη ζωή των οµογενών µας, καθώς δύσκολα η και καθόλου δηµόσιες φορολογικες αρχές ξένων κρατών εκδίδουν παρόµοια πιστοποιητικά-δικαιολογητικά. 2. Στο άρθρο 76 παρ. 6α του ν. 2238/1994 ο Έλληνας Νοµοθέτης επιθυµεί να φορολογήσει τα εισοδήµατα των Ελλήνων, οι οποίοι εργάζονται σε άλλα Κράτη, έστω και εάν η φορολόγηση στα κράτη αυτά είναι «προνοµιακή» µικρότερη από την φορολόγηση που υφίστανται στην Ελλάδα. Αυτή η ρύθµιση, Κύριε Υπουργέ, θα έχει ως συνέπεια οι φορολογούµενοι Οµογενείς να µην φέρουν ποτέ το εισόδηµα (συνάλλαγµα) αυτό στην Ελλάδα,γεγονός που θα έχει µια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. 3. Η παρ. 6α τού άρθρου 76 του Ν γράφει : «6.α. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση µεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του εκτός Ελλάδας και υπαγόταν σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσµιο εισόδηµά του τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη δήλωση µεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαµονής του, εφόσον: αα) µεταβάλλει την κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του µε µεταφορά της σε κράτος στο οποίο το εισόδηµά του υπόκειται σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 51Α, και ββ) διαθέτει σηµαντικά οικονοµικά συµφέροντα στην Ελλάδα, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση β', θεωρείται ότι υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, για το παγκόσµιο εισόδηµά του για χρονικό διάστηµα πέντε ετών, που αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης µεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαµονής του» Αυτή η διάταξη θα έχει ως αποτέλεσµα την διπλή φορολόγηση των εν λόγω οµογενών. 4. Η µετάθεση αρµοδιότητας από την ΟΥ Μονίµων Κατοίκων Εξωτερικού στις τοπικές ΟΥ δηµιουργεί έναν πρόσθετο λόγο ταλαιπωρίας κυρίως τών Ελλήνων του Εξωτερικού οι οποίοι ενώ φορολογούνται στό άλλο κράτος για τό εισόδηµά που αποκτούν εκεί, ΠΛΕΟΝ στην Ελλάδα ΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, µέ αποτέλεσµα να κινδυνεύουν να χάσουν όλα τα πλεονεκτήµατα που τούς δίνει ο νόµος από αυτή τους την ιδιότητα. Ειδικότερα, κινδυνεύουν να φορολογηθούν διπλά, δηλαδή και στα δύο κράτη για το ίδιο εισόδηµα και δέν θα µπορούν να φέρουν συνάλλαγµα που αποκτούν στο εξωτερικό µε την εργασία τους. Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,

3 Οι Έλληνες του Εξωτερικού εκφράζουν την έντονη απογοήτευσή τους γιαυτά τα µέτρα που τους εξαναγκάζει σε πολλές περιπτώσεις να απαρνηθούν και την περιουσία τους στην γενέτειρά τους. Θεωρούν ότι υφίστανται µια φορολογική αδικία, καθώς ακόµη και για την απόκτηση κατοικίας, έχει καταργηθεί η απαλλαγή από το Φόρο Μεταβίβασης για το ακίνητο που αγοράζει ο Έλληνας του Εξωτερικού στην Ελλάδα, µε εισαγωγή συναλλάγµατος (που ήδη έχει φορολογηθεί στο εξωτερικό). εν θεωρείται και εποµένως δεν απαλλάσσεται από το φόρο- ως πρώτη κατοικία το µοναδικό διαµέρισµα που ενδεχοµένως έχουν (αγοράσει ή κληρονοµήσει) στην Ελλάδα, έστω και αν στο εξωτερικό καταβάλουν ενοίκιο για την κατοικία τους και δεν έχουν ακίνητη περιουσία. Το καθεστώς αυτό λυπεί τους Οµογενείς και πλήττει την αξιοπιστία που πρέπει να πρυτανεύει στις σχέσεις τους µε την Ελλάδα. Είναι εξίσου σηµαντικό να σας τονίσουµε ότι παρά τις όποιες δυσκολίες, ο Οµογενής καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παραµένει συνεπής στις φορολογικές του υποχρεώσεις προς τη γενέτειρα. Παράλληλα, διαθέτει από το εισόδηµά του ώστε να ευεργετηθεί η κοινωνία του τόπου καταγωγής, συνεισφέροντας στην ανοικοδόµηση σχολείων, γηροκοµείων, νοσοκοµείων, εκκλησιών και όσα άλλα η φιλοπατρία και η αγάπη στην οικογένεια του επιβάλλουν να πράττει. Η σηµερινή πραγµατικότητα, αλλά και η οικοδόµηση του µέλλοντος της χώρας σε στέρεες βάσεις, προϋποθέτουν και την χάραξη µιας οικονοµικής πολιτικής που θα προσφέρει κίνητρα και φορολογικές διευκολύνσεις στους Οµογενείς, ώστε να επενδύσουν στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέψτε µου να καταθέσουµε τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Επαναφορά απαλλαγής από το Φόρο Μεταβίβασης για ακίνητα που αγοράζουν οµογενείς στην πατρίδα µε εισαγωγή συναλλάγµατος. 2. Αναγνώριση δαπανών διαβίωσης και δαπανών επισκευών ακινήτων κλπ. µε αποδείξεις και για τους οµογενείς, για το χρονικό διάστηµα που επισκέπτονται την Ελλάδα. 3. Απαλλαγή πρώτης κατοικίας για τους οµογενείς ιδιοκτήτες ακινήτου στην Ελλάδα, εάν αποδεδειγµένα διαµένουν στο ενοίκιο και δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό. 4. Αναγνώριση ελάχιστου αφορολόγητου εισοδήµατος στην Ελλάδα και για τους Οµογενείς. (Να ληφθεί υπόψη ότι φόρους πληρώνουν κανονικά στις χώρες όπου είναι εγκαταστηµένοι). 5. Έκπτωση από το φόρο εισοδήµατος για δωρεές που πραγµατοποιούν οµογενείς στην Ελλάδα.

4 6. Απαλλαγή από το έκτακτο ειδικό τέλος επί των ακινήτων οµογενών που διαµένουν µόνιµα στο εξωτερικό και δεν έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός και για όσες κατοικίες οµογενών εκδίδεται µηδενικός σε κατανάλωση λογαριασµός της ΕΗ. 7.Οικονοµικά και φορολογικά κίνητρα (φοροαπαλλαγές) για την εισαγωγή συναλλάγµατος από οµογενείς για επενδύσεις στην Ελλάδα. 8.Την απαλλαγή των Οµογενών από την υποχρέωση προσκόµισης φορολογικές αρχές ξένων χωρών. δικαιολογητικών από τις 9.Η δικαιοδοσία να είναι µόνο σε µια ΟΥ (στην ΟΥ Ελλήνων Εξωτερικού που ειναι εξειδικευµένη και εµπειρη στα θέµατα των Αποδήµων). 10. Την σταθερή τήρηση των διακρατικών συµφωνιών για µη διπλή φορολόγηση των Οµογενών. Κύριε Υπουργέ, Ευελπιστοὐµε ότι η παρούσα επιστολή θα αποτελέσει την αφορµή επανεξέτασης βασικών ζητηµάτων που διαµορφώνουν και την πορεία των σχέσεων µεταξύ της Οµογένειας και της Ελλάδας. Οι Έλληνες του εξωτερικού επιθυµούν να έχουν ίση µεταχείριση από την πλευρά της Ελληνικής Πολιτείας εκπληρώνοντας όποια συµβατική υποχρέωση έχουν µέσω ενός δίκαιου φορολογικού νοµοσχεδίου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι διαβιώνοντας σε δοµηµένες κοινωνίες έχουν πλήρη συναίσθηση του καθήκοντός τους ως φορολογούµενοι πολίτες. Σε καµία περίπτωση δεν ζητούν προνοµιακή µεταχείριση, αντίθετα ζητούν η Ελληνική Πολιτεία και ο Έλληνας Νοµοθέτης να λάβουν υπόψη τους όλες τις παραµέτρους των συνθηκών που διέπουν τις σχέσεις τους µε το Ελληνικό Κράτος, και ανάλογα να νοµοθετήσουν. Κύριε Υπουργέ, σε όλα τα κράτη του κόσµου η Οµογένεια έχει ιδιαίτερη θέση και την πλήρη υποστήριξη και συµπαράσταση των Κυβερνήσεων των χωρών τους. Η Πατριδα έχει χρέος να αγκαλιάσει την Οµογένεια. Κύριε Υπουργέ, η Οµογένεια ειναι ένα ξεχωριστό, δυναµικό κοµµάτι του Ελληνισµού που µας κάνει υπερήφανους σε όλη την Οικουµένη, έχει σταθεί διαχρονικά και αναµφισβήτητα στο πλευρό του Ελληνικού λαού και της Ελλἀδας µας σε όλες τις δύσκολες στιγµές, και αξίζει κάθε θετικής ενέργειας και πρωτοβουλίας της Μητέρας Πατρίδας.

5 Με εκτίµηση, Dr. O.Sarantopoulos ρ.όλγα Σαραντοπούλου Γραµµατέας Παγκοσµίου Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού ΣΑΕ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα φορολογικά συστήµατα στις µεσογειακές χώρες της Ε.Ε.» Φοιτήτρια: Τσαρουχά Γεωργία, Α.Μ. 8166 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΞΙΕΣ Σημείωμα Σύνταξης Η ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος της χώρας, αποτελεί πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι βασικές κατευθύνσεις που προτείνουν τα συνδικάτα είναι: Η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Oι ιδιοκτήτες δίνουν το «παρών»...

Oι ιδιοκτήτες δίνουν το «παρών»... ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 & ΑΙΟΛΟΥ, 105 51 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 32 13 211 Γραφείο Ενημερώσεως Μελών: Σοφοκλέους 15, 4ος όρ. κάθε ημέρα 10 π.μ. έως 2 μ.μ., Δευτέρα & Πέμπτη 6 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος - Απρίλιος 2013 ΤΗΛ.: 210 4832564, FAX: 210 4833555

Μάρτιος - Απρίλιος 2013 ΤΗΛ.: 210 4832564, FAX: 210 4833555 Γραφεία: ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 3-5, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τ.Κ. 183 46 Μάρτιος - Απρίλιος 2013 ΤΗΛ.: 210 4832564, FAX: 210 4833555 Αριθ. Φύλλου: 114 ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ & ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΛΙ Ι ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΛΙ Ι ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ BHMA Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας: www.sylpoldramas.org.gr ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας: www.sylpoldramas.org.gr ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεση κάλυψη των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων

Άμεση κάλυψη των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων TEYXOΣ 63 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ / ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 52, 105 63 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: 210-32.27.244, 210-32.21.805 / FAX: 210-32.22.388 / e-mail: esathena@otenet.gr ΕΚΔΟΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Μέρος Α Αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών

Διαβάστε περισσότερα