ΕΓΓΡΑ Hl ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. (Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑ Hl ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. (Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο)"

Transcript

1 ΕΓΓΡΑ Hl ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

2 Η παρούσα έκόοση υπάρχει και στις εξής γλώσσες: DA ISBN DE ISBN EN ISBN FR ISBN IT ISBN NL ISBN Δελτίο βιβλιογραφικής κατάταξης βρίσκεται στο τέλος του τεύχους Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1985 ISBN Αριθ. καταλόγου: CB GR-C Το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου μπορεί να αναδημοσιευθεί ελεύθερα, μερικώς ή ολόκληρο, με αναφορά όμως της πηγής του. Printed in Belgium

3 Επι τροπή των Ευρωπαικών Κα ινοτήτων ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο) 'Εγγραφο

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΏΤΟ : Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΩΘΗΣΗ! ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ι II III IV V Αρχές της πολιτικής της Κοινότητας στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών Επιτεύγματα Οι λόγοι για τους οποίους τα επιτεύγματα υπολείπονται των αναμενόμενων Ενέργειες της Επιτροπής Δικαιολόγηση της νέας ώθησης Παράγραφος ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18 Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο στην Κοινότητα πρέπει να ανταποκρίνονται σε αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας και υγείας Νομοθετικές ρυθμίσεις Συνεργασία 24 - Επιτήρηση και έλεγχος Ενημέρωση και εκπαίδευση II III Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να επωφελούνται της κοινής αγοράς Τα συμφέροντα του καταναλωτή πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη στα πλαίσια των άλλων κοινοτικών πολιτικών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Παράρτημα : Χρονοδιάγραμμα

6

7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ι Αρχές της πολιτικής της Κοινότητας στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών 1. Η δεκάτη επέτειος της θέσπισης κοινοτικής πολιτικής για την προστασία και προώθηση των συμφερόντων των καταναλωτών είναι η κατάλληλη ευκαιρία για μια επισκόπηση της εξέλιξης της πολιτικής αυτής. Δέκα χρόνια είναι αρκετά για να δώσουν την αναγκαία διάσταση στις επιτυχίες και τις ανεπάρκειες της. Σε ένα αναμνηστικό φυλλάδιο που πρόκειται να εκδοθεί από την Επιτροπή επ'ευκαιρία τη δεκάτης αυτής επετείου αναφέρεται λεπτομερώς η ιστορία της κοινοτικής πολιτικής των καταναλωτών και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να επαναληφθεί εδώ. Στις επόμενες παραγράφους σκιαγραφείται το οικονομικό και πολιτικό υπόβαθρο με βάση το οποίο η πολιτική μεταφράστηκε σε πράξη, εξετάζονται τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους ο τομέας της προστασίας του καταναλωτή πρέπει να θεωρείται ως ακέραιο και αναγκαίο στοιχείο της δομής της κοινοτικής πολιτικής. 2. Το πρώτο έναυσμα για τη θέσπιση μιας πολιτικής της προστασίας των καταναλωτών δόθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων τον Οκτώβριο του Στη διάσκεψη τους στο Παρίσι, τις παραμονές της πρώτης διεύρυνσης της Κοινότητας ανέθεσαν στην Κοινότητα να χαράξει πρόγραμμα για την αύξηση και το συντονισμό των εθνικών μέτρων προς όφελος της προστασίας των καταναλωτών. Η πολιτική αυτή εγκαινιάσθηκε επίσημα τον Απρίλιο του 1975 με την έκδοση του πρώτου προγράμματος για την προστασία των καταναλωτών. Το πρόγραμμα θεσπίσθηκε για την εξασφάλιση πέντε βασικών δικαιωμάτων του καταναλωτή :

8 προστασία του καταναλωτή κατά των κινδύνων υγείας και ασφάλειας, προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, βελτίωση της νομικής θέσεως των καταναλωτών (συμπαράσταση, συμβουλές, δικαίωμα δικαστικής προστασίας), βελτίωση της εκπαίδευσης και ενημέρωσης του καταναλωτή, αναγκαίες διαβουλεύσεις και αντιπροσώπευση των καταναλωτών στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τα συμφέροντα τους. Τα δικαιώματα αυτά κατοχυρώθηκαν και πάλι έξι χρόνια αργότερα με την έκδοση του δευτέρου προγράμματος, το Μάιο του Και τα δύο προγράμματα διετύπωσαν τις σκέψεις οι οποίες, πρέπει να αποτελούν οδηγό των μέτρων που αποβλέπουν στη διασφάλιση της ενσωμάτωσης των δικαιωμάτων αυτών στην πραγματικότητα της ζωής των πολιτών της Κοινότητας. Τα μέτρα αυτά περιελάμβαναν ορισμένες ειδικές προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με νομοθεσία, προγράμματα-οδηγούς και έρευνα, διαδικασίες διαβουλεύσεων και υποστήριξη των ενεργειών που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία του κινήματος των καταναλωτών. II Επιτεύγματα 3. Τα επιτεύγματα υπολείπονται σημαντικά των στόχων των προγραμμάτων δράσης του καταναλωτή. - Το Συμβούλιο αποφάσισε μόνο τέσσερις κύριες προτάσεις που πηγάζουν απευθείας από τα δύο προγράμματα του καταναλωτή. Τρεις άλλες προτάσεις οι οποίες εκκρεμούν προς απόφαση

9 - 3 - διαβιβάστηκαν από την Επιτροπή στο Συμβούλιο πριν από 6-8 χρόνια. Το Συμβούλιο ή η Επιτροπή έχουν θεσπίσει σειρά από τεχνικά μέτρα εφαρμογής σχετικά με προϊόντα όπως καλλυντικά, υφαντικές ύλες, τρόφιμα, αυτοκίνητα και ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, για τα οποία υπήρχε ήδη νομοθετικό πλαίσιο. Τα μέτρα αυτά ωφέλησαν τους καταναλωτές και συνέβαλαν στην επίτευξη εσωτερικής αγοράς. III. Οι λόγοι για τους οποίους τα επιτεύγματα υπολείπονται των αναμενόμενων 4. Γιατί τα επιτεύγματα της κοινοτικής πολιτικής υστερούν τόσο πολύ σε σχέση με τα αναμενόμενα το 1972; Αυτό οφείλεται σε τέσσερις κυρίως λόγους πρώτος αρνητικός παράγοντας ήταν η οξεία οικονομική ύφεση της προηγούμενης δεκαετίας. Το πρώτο πρόγραμμα των καταναλωτών εγκαινιάσθηκε όταν η οικονομική μεγέθυνση, μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973, έπεφτε από τα υψηλά επίπεδα της δεκαετίας του Η εμφάνιση του δεύτερου προγράμματος συνέπεσε με τα επακόλουθα της σφοδρής πετρελαϊκής κρίσης του Οι κυβερνήσεις και η βιομηχανία ήταν επιφυλακτικές σχετικά με τα δύο προγράμματα, ισχυριζόμενη ότι το κόστος της ρύθμισης αποτελούσε πρόσθετο οικονομικό βάρος για αυτές όταν είχαν ήδη υποστεί τις συνέπειες της ύφεσης. Κάτω από το επιχείρημα αυτό κρύβεται μια "πατερναλιστική" στάση που θεωρεί ότι η προώθηση και προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή είναι μια δραστηριότητα που πρέπει να επιδιώκεται όταν η συγκυρία είναι ευνοϊκή, ενώ πρέπει να παραμερίζεται σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Εν ολίγοις είναι ένα φαινόμενο των "καλών εποχών". Η αντιμετώπιση αυτή παραβλέπει το γεγονός ότι η ύφεση πλήττει τους καταναλωτές τουλάχιστον όσο και τους άλλους παράγοντες της οικονομίας. Οι καταναλωτές έχουν ανάγκη περισσότερης αξίας για τα χρήματα τους όταν η αγοραστική δύναμη τους

10 - 4 - μειώνεται, όπως συμβαίνει τα τελευταία 10 χρόνια. 6. Η ετήσια αύξηση στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν η οποία κυμαινόταν σε επίπεδο 4,6% για την Κοινότητα στο σύνολο της για την περίοδο 1961 έως 1970 έπεσε στο 2,9% μεταξύ των ετών 1971 και 1980 για να μειωθεί σε -0,37. κατά το Μόλις το 1984 σημειώθηκαν πάλι θετικές τιμές (+2,2%). Η ιδιωτική κατανάλωση ακολούθησε παράλληλες τάσεις, πέφτοντας από 4,7% το 1961 σε 3,2% μεταξύ των ετών 1971 και Έφθασε σε χαμηλό επίπεδο 0,3% το 1981 και σταδιακά αυξήθηκε σε 1,2% το Ένα άλλο εμπόδιο στην ανάπτυξη της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή είναι το γεγονός ότι πολλά από τα εκκρεμούντα θέματα στον τομέα αυτό είναι της αρμοδιότητας των κυβερνήσεων και όχι της Κοινότητας. Το, επιχείρημα αυτό χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα για να αντιμετωπισθούν προτάσεις της Επιτροπής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών. Στον τομέα της υγείας και ασφάλειας, οι διαφορές ανάμεσα στις εθνικές νομοθεσίες θεωρούνται ως εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και επομένως ως πρόβλημα κοινοτικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό αγνοεί το γεγονός ότι οι διαφορές στην εθνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή για παράδειγμα κανόνες κατά της παραπλάνησης και εξαπάτησης -είναι πολύ πιθανόν να δημιουργήσουν εμπόδια στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων και υπηρεσιών- όπως για παράδειγμα οι κανόνες για τη διαφήμιση τρίτος αρνητικός παράγοντας είναι η ομοφωνία που απαιτείται για την προσέγγιση των νομοθεσιών δυνάμει των άρθρων 100 και 235 της Συνθήκης, τα οποία είναι αυτά που χρησιμοποιούνται συχνότερα ως νομική βάση των προτάσεων της Επιτροπής για την προστασία του καταναλωτή. Αυτός, είναι εξάλλου σε μεγάλο βαθμό, ο λόγος στον οποίο οφείλεται η καθυστέρηση

11 - 5 - έκδοσης μέτρων από το Συμβούλιο Υπουργών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο των πωλήσεων κατ'οίκον" η κοινοτική συμφωνία εκκρεμούσε για περισσότερο από ένα χρόνο, λόγω αντιρρήσεων ενός κράτους μέλους. Όταν στην αρχή της ομοφωνίας για τη λήψη αποφάσεων προστίθενται οι πολύπλοκες διαδικασίες διαβούλευσης μεταξύ των οργάνων και η ανάγκη συνεννόησης με τους εκπροσώπους των παραγωγών και καταναλωτών, είναι ολοφάνερο ότι οι μέθοδοι λήψεως αποφάσεων της Κοινότητας μπορεί να καθυστερούνται από κράτη μέλη εμποδίζοντας έτσι την εφαρμογή προγραμμάτων δράσης. 9. Ο τέταρτος περιοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων είναι η πρακτική των προτάσεων που καθορίζουν κανόνες για ένα περιορισμένο αριθμό προϊόντων ή συστατικών (κάθετη εναρμόνιση). Μια εναλλακτική λύση είναι η συγκέντρωση των προσπαθειών στη διαπραγμάτευση μικρότερου αριθμού προτάσεων που να καλύπτουν ευρύτερους τομείς η καθεμία, όπως προβλέπεται στη νέα προσέγγιση για την τεχνική εναρμόνιση και τα πρότυπα (standards) που έγιναν δεκτά με το ψήφισμα του Συμβουλίου της 7ης Μάιου IV. Ενέργειες της Επιτροπής 10. Η Επιτροπή έχοντας επίγνωση των εν λόγω αρνητικών παραγόντων για την πραγματοποίηση των στόχων της Κοινότητας τόσο στη δημιουργία κοινής αγοράς όσο και στην προστασία των καταναλωτών ανεζήτησε μέσα για την εξουδετέρωση των συνεπειών τους. Η Κοινότητα τώρα εφαρμόζει ένα σύστημα βάσει του οποίου νέα πρότυπα και τεχνικές ρυθμίσεις που πρόκειται να θεσπιστούν από κράτη μέλη ατομικά, πρέπει πρώτα να κοινοποιούνται στην Επιτροπή η οποία με τη σειρά της τα κοινοποιεί σε όλα τα άλλα κράτη μέλη (οδηγία του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983). Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει αναβολή στη λήψη των μέτρων προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία νέων εμποδίων στο εμπόριο.

12 - 6 - Το σύστημα αυτό των κοινοποιήσεων εφαρμόσθηκε το 1984 και θα συμβάλει στην πρόληψη της δημιουργίας νέων αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων συμπεριλαμβανομένων κα, των καταναλωτικών αγαθών. 11. Επιπλέον, όπως ήδη αναφέρθηκε, το Μάιο του 1985 η Κοινότητα έκανε δεκτή μια νέα προσέγγιση στην τεχνική εναρμόνιση. Αυτό θα επιτρέψει τη μέσω οδηγιών του Συμβουλίου κατά ομάδες ρύθμιση ομοειδών προϊόντων για τα οποία οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας και άλλες επιτακτικές ανάγκες μπορούν να καθοριστούν από κοινού. 0 λεπτομερής καθορισμός των χαρακτηριστικών των προϊόντων θα ανατεθεί στους ευρωπαϊκούς φορείς καθορισμού προτύπων (Standarisation bodies) CEN και CENELEC, οι οποίοι θα λάβουν εντολή από την Επιτροπή να επεξεργαστούν κοινά πρότυπα για την ικανοποίηση των επιτακτικών αναγκών. Μέχρι την ολοκλήρωση των κοινών ευρωπαϊκών προτύπων, τα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα που ικανοποιούν τις επιτακτικές ανάγκες θα αναγνωριστούν σε όλη την Κοινότητα έστι ώστε τα σχετικά προϊόντα να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Κοινότητα. Η νέα αυτή αντιμετώπιση βασίζεται στην απόφαση του ΔΕΚ "Cassis de Dijon " το Στην απόφαση αυτή, το Δικαστήριο προσδιόρισε το κριτήριο των "επιτακτικών αναγκών" όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την προστασία του καταναλωτή ως τη βάση για τη λήψη αποφάσεως με την οποία κρίνεται κατά πόσο επιτρέπεται η εφαρμογή εθνικού νόμου ακόμη και όταν ο νόμος αυτός συνιστά εμπόδιο στις συναλλαγές. Όπου ο εθνικός νόμος δεν πληροί το κριτήριο αυτό, η κατάργηση του συνιστά μια "αρνητική" εναρμόνιση σε κοινοτικό επίπεδο σε αντίθεση με τη "θετική" που δημιουργείται από τη νέα κοινοτική νομοθεσία. Το Δικαστήριο τήρησε ωστόσο επιφυλακτική στάση ως προς την εφαρμογή

13 - 7 - του κριτηρίου αυτού και σε μεταγενέστερες ανάλογες υποθέσεις. Προτίμησε, ειδικότερα να υποστηρίξει τους εθνικούς κανόνες που αφορούν τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας όταν υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ανάγκη προστασίας των χρηστών των προϊόντων οι ιδιότητες των οποίων συνιστούν το αντικείμενο των εν λόγω κανόνων. 12. Η νέα αυτή προσέγγιση στην τεχνική εναρμόνιση αφορά τις κατηγορίες προϊόντων για τα οποία το ζήτημα της υγείας και ασφάλειας είναι σημαντικό. Στους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η προσέγγιση αυτή, η ελεύθερη κυκλοφορία ενός προϊόντος εξαρτάται από το κατά πόσο το προϊόν αυτό ανταποκρίνεται στα επίπεδα υγείας και ασφάλειας που έχουν θεσπιστεί για ολόκληρη την Κοινότητα. 13.Όσο και αν είναι σημαντική η νομοθεσία στην ανάπτυξη κοινοτικής πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή, τα αποτελέσματα της εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη. Είναι ουτοπία να πιστεύει κανείς ότι αρκούν οι νομικές προδιαγραφές σε κοινοτικό επίπεδο για να πραγματοποιηθούν οι στόχοι της πολιτικής. Κατά συνέπεια, -καθώς διευρύνεται η νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή - η ανάγκη ανάπτυξης στενότερης συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας θα είναι ολοένα και περισσότερα σημαντική. Η Επιτροπή έλαβε σχετικά μια πρωτοβουλία όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή και θα εφαρμόσει και θα επεκτείνει αυτή την προσέγγιση και σε άλλους τομείς που αφορούν την ευημερία του καταναλωτή (βλ. παράγραφο 24).

14 V. Δικαιολόγηση της νέας ώθησης βασικός σκοπός της Κοινότητας συνίσταται σύμφωνα με το προοίμιο της Συνθήκης, στη σταθερή βελτίωση των όρων διαβιώσεως και απασχόλησης των λαών της. Η προώθηση της πολιτικής της προστασίας του καταναλωτή πρέπει ως εκ τούτου να θεωρείται ως αναπόσπαστο μέρος της κοινοτικής πολιτικής για την ευημερία των πολιτών. Η πραγματοποίηση μιας μεγάλης εσωτερικής αγοράς είναι το μέσο και όχι ο σκοπός της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Οι "τέσσερις ελευθερίες" της κυκλοφορίας των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, μαζί με τους κανόνες ανταγωνισμού, αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών κατά την άσκηση των οικονομικών και άλλων δραστηριοτήτων τους ρόλος της προστασίας του καταναλωτή είναι πρωταρχικός και από την άποψη της δημιουργίας και λειτουργίας της Κοινής Αγοράς. Τα προϊόντα που αποτυγχάνουν να δώσουν στον καταναλωτή μια λογική ικανοποίηση για τα χρήματα που ξοδεύει αποτελούν κακή επένδυση. 16. Αντίθετα, προϊόντα που ικανοποιούν έναν καλά πληροφορημένο καταναλωτή και δίνουν αξία στα χρήματα του, εμπνέουν εμπιστοσύνη στον καταναλωτή. Προϊόντα με καλή φήμη, όσον αφορά την ασφάλεια και την αξιοπιστία, κατακτούν τις αγορές εντός και εκτός της Κοινότητας εξασφαλίζοντας έτσι για την Κοινότητα τη διατήρηση ενός σταθερού μεριδίου της αγοράς έναντι των ανταγωνιστών της. Τα προϊόντα αυτά συμβάλλουν επομένως στην υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 17. Η προστασία του καταναλωτή θεωρούμενη από τη διπλή σκοπιά της ευημερίας των πολιτών και της αποδοτικότητας της παραγωγής, επιβεβαιώνει τις διαστάσεις της ως αναπόσπαστου τμήματος της δομής της κοινοτικής πολιτικής. Αυτή η διπλή

15 - 9 - προοπτική πρέπει να αποτελέσει το κίνητρο μιας νέας ώθησης για την υλοποίηση της κοινοτικής πολιτικής για. την προστασία του καταναλωτή η οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στις μεγαλύτερες προτεραιότητες της κοινοτικής δράσης. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18. Οι κατευθυντήριες γραμμές της δράσης για την προώθηση και προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή που έχουν ήδη τεθεί στο πρώτο και δεύτερο πρόγραμμα, μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: Οι καταναλωτές θέλουν να είναι βέβαιοι ότι πριν τεθούν τα προϊόντα στην αγορά ανταποκρίνονται στα αποδεκτά πρότυπα υγείας και ασφάλειας. Μετά την εξασφάλιση αυτή, θέλουν τα προϊόντα αυτά να διακινούνται ελεύθερα και να πωλούνται με ίσους όρους σε ολόκληρη την Κοινότητα, θέλουν επίσης να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη τα συμφέροντα τους όταν διαμορφώνονται άλλες κοινοτικές πολιτικές. Οι μελλοντικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να σκοπεύουν τρεις κυρίως στόχους: - Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο στην Κοινότητα θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας και υγείας. - Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από την κοινή αγορά.

16 Τα συμφέροντα των καταναλωτών πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη σε άλλες κοινοτικές πολιτικές. Τα κεφάλαια που ακολουθούν αναφέρονται στις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την επίτευξη των τριών αυτών στόχων. Ι. Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο στην Κοινότητα πρέπει να ανταποκρίνονται σε αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας και υγείας 19. Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να απαιτούν τα προϊόντα που διακινούνται χωρίς περιορισμούς στην Κοινότητα να είναι ασφαλή. Η ασφάλεια του προϊόντος είναι, ως εκ τούτου, βασικό αίτημα και προϋπόθεση για την επίτευξη της εσωτερικής αγοράς. 0 στόχος της Κοινότητας θα πρέπει να είναι η δημιουργία μιας συνεκτικής πολιτικής ασφάλειας των προϊόντων. Τα βασικά συστατικά θα πρέπει να είναι: - ένα πρόγραμμα ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ το οποίο θα καθορίζει με σαφήνεια στους κατασκευαστές και προμηθευτές τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα τους, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή" ένα πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των καταναλωτικών αγαθών, με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής των νομικών κανόνων ασφάλειας σε κάθε κράτος μέλος" η δημιουργία ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ των κινδύνων υγείας και ασφάλειας που προκύπτουν από τη χρήση καταναλωτικών προϊόντων"

17 εκστρατεία για την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ των καταναλωτών σχειτκά με την ασφαλή χρήση προϊόντων κατ' οίκον ή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Νομοθετικές ρυθμίσεις 20. Το μεγαλύτερο μέρος των κοινοτικών νομοθετικών ρυθμίσεων για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων χρονολογείται από τη δεκαετία του '60 ή '70. Με τις νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις προσδιορίζονται ιδίως οι προδιαγραφές ορισμένων προϊόντων οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την αποφυγή κινδύνων που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια. Η εμπειρία απέδειξε ότι η ειδική νομοθεσία που περιορίζεται σε ορισμένα προϊόντα δεν επαρκεί για τη δημιουργία ολοκληρωμένης κοινοτικής πολιτικής για την ασφάλεια των προϊόντων. Η νομολογία επέτυχε την κατάργηση ορισμένων εμποδίων που παρεμβάλλονταν στις συναλλαγές υπό το πρόσχημα της προστασίας του καταναλωτή. Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε το Δικαστήριο, αντιμετωπίζει πάντα με μεγάλη προσοχή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες λόγοι υγείας και ασφάλειας δικαιολογούν ένα περιορισμό στην εισαγωγή προϊόντων. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, τα εμπόδια στις συναλλαγές μπορούν να καταργηθούν μόνο μέσω κοινοτικής νομοθεσίας. 21. Κατά συνέπεια, εξακολουθεί πάντα να υπάρχει πιεστική η ανάγκη για τη θέσπιση κοινοτικών ρυθμίσεων που θα καθορίζουν τις απαιτήσεις ασφαλείας για τα καταναλωτικά προϊόντα σε κοινοτικό επίπεδο. Η μελλοντική νομοθεσία στον τομέα αυτό θα περιλάβει τόσο τη βελτίωση και την ενημέρωση της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας όσο και την κάλυψη προϊόντων που δεν αποτελούν ακόμη το αντικείμενο κοινοτικών κανόνων. Η "νέα προσέγγιση" στην τεχνική εναρμόνιση και τα πρότυπα διευκολύνει το έργο αυτό. 22. Η επέκταση και η ενημέρωση των υπαρχόντων κανόνων απαιτεί ορισμένες ενέργειες που αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος του χρονοδιαγράμματος που επισυνάπτεται στο Λευκό Βιβλίο σχετικά με την Ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς (C0M(85) 310 τελικό

18 - 12 της 14ης Ιουνίου 1985). Στο πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτή στα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται ιδίως τα οχήματα με κινητήρα, τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα χημικά παρασκευάσματα για οικιακή χρήση, τα παιγνίδια, τα καλλυντικά και οι υφαντικές ύλες. 23. Η νέα νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων απαιτεί ορισμένες κοινοτικές ενέργειες: - Η νέα προσέγγιση στην τεχνική εναρμόνιση θα εφαρμόζεται σταθερά από την Επιτροπή. - Η Επιτροπή έχοντας επίγνωση της σημασίας του καθορισμού κανόνων ασφαλείας καθώς και της εφαρμογής της υπάρχουσας και της νέας νομοθεσίας σχετικά υε την ασφάλεια των προϊόντων, θα εξετάσει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο για να διευκολυνθούν ή/και να βελτιωθούν οι διαδικασίες - όπως ήδη γίνεται σε ορισμένα κράτη μέλη - για την επιβολή προσωρινών ή μόνιμων περιορισμών ή απαγορεύσεων στην εμπορία ορισμένων αγαθών. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί και η ανάγκη για την επιβολή σε κοινοτικό επίπεδο μιας γενικής υποχρέωσης στους κατασκευαστές να παράγουν και να διακινούν προϊόντα που είναι ασφαλή. Η γενική ή οριζόντια δράση σε κοινοτικό επίπεδο σε σχέση με την ασφάλεια των προϊόντων θα ενισχυθεί σημαντικά από την έκδοση οδηγίας σχετικά με την ευθύνη για τα ελαττωματικά προϊόντα. - Η Επιτροπή θα αναθέσει στους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης να εξετάσουν τα παιδικά είδη, παιδικά αμαξάκια, κρεβάτια, πάρκα, γραφική ύλη, είδη σχεδίασης και χρωματισμού και είδη χειροτεχνίας που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά στο παιχνίδι και στο σχολείο, όπου έλεγχοι και μεμονωμένες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν από οργανώσεις καταναλωτών απεκάλυψαν κινδύνους ασφάλειας που μπορούσαν να αποφευχθούν (για παράδειγμα, ασταθές παιδικό αμαξάκι). Ετοιμάζονται επίσης προτάσεις για την απαγόρευση κατασκευής παιγνιδιών ή συναφών προϊόντων που έχουν ιδιότητες - όπως οσμή και σχήμα - που μπορούν να προκαλούν σύγχυση με τρόφιμα.

19 13 - Σχεδόν το 25% όλων των καταναλωτικών ατυχημάτων συνδέονται με τη χρήση αθλητικού εξοπλισμού. Μετά από έρευνα, θα αποφασισθεί κατά πόσον είναι πρόσφορη η ανάληψη κοινοτικής δράσης. - Οι απομιμήσεις προϊόντων μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών, καθώς και οικονομική ζημία σε γνωστούς κατασκευαστές, θα ληφθούν πρωτοβουλίες για την εξουδετέρωση των αρνητικών για την ασφάλεια του καταναλωτή επιπτώσεων από παραποιημένα εμπορεύματα στην Κοινότητα, επιπλέον αυτών που έχουν ήδη προταθεί για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες (COM(84)705 τελικό). Μετά την απόσυρση το 1980 της πρότασης οδηγίας σχετικά με την διαφήμιση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και την έκδοση της οδηγίας για την παραπλανητική διαφήμιση το 1984, θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση με προοπτική την υποβολή νέων ενδεχομένως προτάσεων. Συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών 24. Το Μάιο του 1984, η Επιτροπή οργάνωσε στο Montpelier της Γαλλίας, την πρώτη διάσκεψη των αντιπροσώπων των αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή και επιτήρηση κανονισμών και διοικητικών διατάξεων που έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι τα καταναλωτικά προϊόντα, στην κανονική και λογικά αναμενόμενη χρήση τους, δεν έθεταν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια. Η διάσκεψη εξέτασε τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για την εφαρμογή και επιτήρηση και αξιολόγησε ειδικότερα τις συνέπειες των κοινοτικών οδηγιών ως προς τη σύγκληση των προτύπων και των τεχνικών ρυθμίσεων καθώς και την επιτήρηση των ατυχημάτων που οφείλονται σε καταναλωτικά προϊόντα οικιακής χρήσεως.

20 14 - Η διάσκεψη του Montpelier κατέδειξε την ανάγκη μιας συνεργασίας σε διοικητικό επίπεδο σε ολόκληρη την Κοινότητα για την αυξημένη ασφάλεια των προϊόντων. Η Επιτροπή προτίθεται να οργανώσει μια δεύτερη διάσκεψη και να καθιερώσει αυτόν τον τρόπο συνεννοήσεως μια φορά ετησίως. Από τη διαβούλευση αυτή αναμένεται να προκύψει αξιόλογη συνεργασία στους ακόλουθους τομείς : εκπαίδευση προσωπικού για την εφαρμογή των σχετικών κανόνων συμπεριλαμβανομένων και ανταλλαγών προσωπικού για την απόκτηση πείρας" - ανάπτυξη κοινών μεθόδων για την επιτήρηση της ασφάλειας των προ ι όντων" βελτίωση των διαδικασιών κοινοποίησης και αμοιβαία αναφορά των μέτρων που λαμβάνονται σε ειδικές περιπτώσεις κινδύνων ασφάλειας. Κοινοτικά μέσα επιτήρησης και ελέγχου των κινδύνων υγείας και ασφάλειας 25. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών, όσον αφορά τα επικίνδυνα προϊόντα, που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του 1984, περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου ελέγχου μέσω ανταποκριτών στα κράτη μέλη. Το δίκτυο αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα των υπαρχόντων μηχανισμών για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα πορίσματα ερευνών και με ειδικά μέτρα που αναφέρονται στους κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία. Η Επιτροπή προτείνει το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης να επεκταθεί ώοτενα παρέχει πληροφορίες σε τρίτες χώρες προκειμένου να προλαμβάνεται η εξαγωγή επικίνδυνων προϊόντων ή ουσιών που απαγορεύονται στην Κοινότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε η λύση αυτή να εφαρμόζεται στην περίπτωση των φυτοφαρμάκων.

21 Η καθιέρωση του συστήματος για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με ατυχήματα που οφείλονται σε καταναλωτικά προϊόντα θα οδηγήσει στη δημιουργία τραπεζών δεδομένων σε όλες τις χώρες της ΕΟΚ που θα συνδέονται με το κεντρικό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων στην Επιτροπή. Αυτός είναι ένας σημαντικός τρόπος για τον εντοπισμό των τομέων που πρέπει να τύχουν νομοθετικής ρυθμίσεως κατά προτεραιότητα. Χρησιμεύει επίσης και ως ένδειξη για τους τομείς στους οποίους υπάρχει ανάγκη αμεσότερης παρέμβασης ώστε να προλαμβάνονται ατυχήματα που μπορεί να προξενήσουν ειδικά προϊόντα. Εκστρατεία για την ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών 27. Τα ατυχήματα που οφείλονται σε καταναλωτικά προϊόντα έχουν πολλαπλές αιτίες. Οι τρεις σημαντικότερες είναι : - ανεπαρκής επιδεξιότητα από πλευράς καταναλωτού, - ελλειπής πληροφόρηση σχετικά με το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων και των οδηγιών χρήσεων, ενυπάρχοντα ελαττώματα στα υλικά ή στο σχεδιασμό του προϊόντος. Πολλά μπορεί να επιτευχθούν εάν ο καταναλωτής έχει μεγαλύτερη επίγνωση των κινδύνων την οποία μπορεί να αποκτήσει μέσω της ενημέρωσης από μέρους των δημοσίων αρχών και των παραγωγών καθώς και των διανομέων των προϊόντων και υπηρεσιών. Η Επιτροπή ως εκ τούτου, θα κατευθύνει τις ενέργειες της προς τη δημιουργία συνεργασίας στον τομέα αυτό, ιδίως μέσω της ανάληψης συντονισμένων ενεργειών το Η συνεργασία αυτή θα έχει στόχο τη συνειδητοποίηση της σημασίας του προβλήματος από το ευρύ κοινό. Κάθε χρόνο οι θάνατοι και οι τραυματισμοί που οφείλονται σε ατυχήματα που συμβαίνουν στο σπίτι ή στη ψυχαγωγία είναι περισσότεροι από τα εργατικά και αυτοκινητικά ατυχήματα. Υπολογίζεται ότι τα ατυχήματα αυτά προκαλούν περισσότερους από θανάτους και περίπου 40 εκατομμύρια τραυματισμούς στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κάθε χρόνο.

22 Η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί καθαρά ευθύνη της σύγχρονης κοινωνίας. Στο παρελθόν, δόθηκε μεγαλύτερη προσοχή στο πρόβλημα των αυτοκινητικών ατυχημάτων των παιδιών, παρά σε θέματα όπως πτώσεις, εγκαύματα, πνιγμοί, ασφυξία και δηλητηρίαση. Η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των παιδιών με ορισμένες ενέργειες. Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη που οργανώθηκε το Νοέμβριο από κοινού από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των προϊόντων θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της πρόληψης των παιδικών δηλητηριάσεων. Η Επιτροπή θα οργανώσει εξάλλου μια εκστρατεία σ'όλη την Κοινότητα σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών και την πρόληψη των ατυχημάτων της παιδικής ηλικίας, θα δημοσιεύσει έναν οδηγό για την ασφάλεια των παιδιών και θα μελετήσει την ανάγκη αυστηρότερων προτύπων, όσον αφορά, για παράδειγμα, τα πώματα και τις προφυλάξεις στα επικίνδυνα χημικά παρασκευάσματα και φάρμακα. II. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να οφελούνται από την κοινή αγορά 29. Προκειμένου η κοινή αγορά να λειτουργεί αποτελεσματικά, πρέπει να είναι ευκολότερο για τους καταναλωτές να αγοράζουν αγαθά σε άλλες χώρες, να τα χρησιμοποιούν κατ'οίκον, να τα επισκευάζουν όπως τα εγχώρια, και να ικανοποιούνται τα σχετικά αιτήματα τους. Οι καταναλωτές δεν έχουν συνήθως συνείδηση των δικαιωμάτων τους ή των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την αξιοποίηση των διαφορών που υφίστανται ανάμεσα στις τιμές των διαφόρων κρατών μελών και τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων στους πολίτες της Κοινότητας στα σύνορα των κρατών μελών εντός της κοινής αγοράς. Η καλλίτερη ενημέρωση των καταναλωτών αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτιωμένη λειτουργία του ανταγωνισμού. Σ'αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαία ορισμένα μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.

23 Οι καταναλωτές που πηγαίνουν από ένα κράτος μέλος σε άλλο για να αγοράσουν, παραδείγματος χάρη, αυτοκίνητο, έχουν να αντιμετωπίσουν τυποποιημένες συμβάσεις που είναι συχνά συνταγμένες σε ξένη γλώσσα. Χρειάζονται συνεπώς προστασία κατά των αθέμιτων όρων των συμβάσεων. Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα ένα συμβουλευτικό έγγραφο για το θέμα αυτό, και αφού λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων μερών, θα διατυπώσει τις αναγκαίες προτάσεις. 31. Η άρση όλων των εμποδίων στα οποία προσκρούει της δυνατότητας για τους καταναλωτές να αγοράζουν επί πιστώσει προϊόντα σε άλλο κράτος μέλος θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της κοινής αγοράς. Η πρόταση οδηγίας για την καταναλωτική πίστη αποσκοπεί στη διευκόλυνση της δημιουργίας μιας κοινής αγοράς στον τομέα της πίστης. Μια νέα πρόταση θα προβλέπει για Τους καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν ανταγωνιστικές προσφορές παροχής πιστώσεων μέσω της τυποποίησης του τρόπου έκφρασης της επιβάρυνσης που συνεπάγεται για τον καταναλωτή η πίστωση. 32. Οι πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά που προσφέρονται οπουδήποτε αλλού στην κοινή αγορά μπορεί να φθάνουν στους καταναλωτές με διάφορα μέσα. Η διαφήμιση μέσω τηλεοπτικών δορυφόρων αποτελεί ήδη το αντικείμενο του green paper της Επιτροπής που προτείνει μια σειρά μέτρων τα οποία αφορούν, για παράδειγμα, τη διαφήμιση καπνού και οινοπνεύματος και τη διαφήμιση για παιδιά. Η Επιτροπή εξετάζει εξάλλου πρόταση σχετικά με την αθέμιτη και συγκριτική διαφήμιση η οποία προβλεπόταν στην Οδηγία για την Παραπλανητική Διαφήμιση. 33. Η νέα τεχνολογία της πληροφόρησης χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά στη μετάδοση πληροφοριών στους καταναλωτές. Για παράδειγμα το videotex συνδέει τις ηλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριών, μέσω τηλεφωνικών καλωδίων, με τους τηλεοπτικούς δέκτες στο σπίτι. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν τη διαβίβαση εντολών από από τους καταναλωτές στους προμηθευτές.

24 18 Τα συστήματα videotex συνεπάγονται αρκετά προβλήματα για τους καταναλωτές. Για παράδειγμα υπάρχει το πρόβλημα κατά πόσο η πληροφορία που αποθηκεύεται και μεταβιβάζεται είναι ένα είδος διαφήμισης και πως μπορεί να εξασφαλισθεί η ακρίβεια της. Η Επιτροπή θα μελετήσει αυτά τα προβλήματα και θα επεξεργαστεί τις ενδεδειγμένες προτάσεις. 34. Με την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία οι τραπεζικοί λογαριασμοί των καταναλωτών μπορούν να χρεώνονται απ'ευθείας κατά την πώληση με την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων. Για την προστασία των καταναλωτών στις περιπτώσεις λανθασμένων χρεώσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων που έχουν παραγγελθεί ηλεκτρονικά, παράδοσης ελαττωματικών εμπορευμάτων καθώς και στις περιπτώσεις της χωρίς προηγούμενη άδεια πρόσβασης στο τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή. 35. Ενώ η σημασία που έχει για τον καταναλωτή η ελευθερία να αγοράζει εμπορεύματα σε άλλα κράτη μέλη είναι αυτονόητη, ο τομέας των υπηρεσιών είναι εξίσου σημαντικός. Αυτό γίνεται αισθητό όταν η υπηρεσία συνδέεται με το προϊόν. Για παράδειγμα, οι εγγυήσεις διαρκείας όσον αφορά την ύπαρξη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων και την καλή λειτουργία πρέπει να ισχύουν στη χώρα παραμονής του καταναλωτή ακόμη και αν τα εμπορεύματα έχουν αγορασθεί αλλού. Η Επιτροπή προς το παρόν μελετά τις εμπειρίες των καταναλωτών σε σχέση με τη λειτουργία των εγγυήσεων και των υπηρεσιών που παρέχονται μετά την πώληση και θα προβεί στην υποβολή των καταλλήλων προτάσεων. Προκειμένου οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν την αξία των ανταγωνιστικών υπηρεσιών όπως συμβαίνει με τα προϊόντα, πρέπει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια των τιμών. Αναφέρουμε για παράδειγμα την πρόβλεψη ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων με κινητήρα ή οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. Η Επιτροπή θα επεξεργαστεί συνεπώς τις απαραίτητες προτάσεις όσον αφορά την υποχρέωση αναγραφής των τιμών των υπηρεσιών.

25 Οι παράλληλες εισαγωγές δημιουργούν ανταγωνισμό ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε πιέσεις για τη μείωση των υπερβολικών διαφορών των τιμών για τα ίδια προϊόντα που υποβάλλονται σε διαφορετικό Φ.Π.Α., φόρο καταναλώσεως κλπ. Αυτή η θεμελιακή προσέγγιση στην πολιτική της προστασίας των καταναλωτών είναι προς το συμφέρον της ίδιας της Κοινότητας. Εντούτοις, λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν σήμερα το δικαίωμα τους να αγοράζουν σε άλλες χώρες ή τις διαδικασίες για την εισαγωγή εμπορευμάτων και την καταβολή του Φ.Π.Α. Για να διορθώσει αυτήν την κατάσταση η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει οδηγούς για τα δικαιώματα των καταναλωτών να αγοράζουν προϊόντα σε άλλες χώρες της Κοινότητας είτε κατά τκ^διακοπές, είτε σε ταξίδια για άλλους λόγους. Οι οδηγοί αυτοί θα συνοδεύονται με τακτικές πληροφορίες για τις τιμές, μαζί με ενημερωμένο πρακτικό οδηγό-σύμβουλο για το "τι" και "πού" μπορεί να αγοράσει κανείς περιλαμβανομένων και συγκρίσεων των μέσων εθνικών τιμών. Η δημοσίευση πληροφοριών ως προς τις διαφορές των τιμών είναι εξάλλου χρήσιμη και στην Επιτροπή αλλά και σ'άλλες αρχές, προκειμένου να μπορούν να ερευνούν κάθε διαφορά που φαίνεται υπερβολική και μπορεί να αντανακλά κατάχρηση των κανόνων ανταγωνισμού ή εμπόδια στις συναλλαγές. 37. Σαν μέρος του Προγράμματος Δράσης της για τον Τουρισμό, η Επιτροπή προβλέπει μια σειρά μέτρων που αφορούν ειδικά την προστασία του καταναλωτή : εναρμόνιση της νομοθεσίας σχετικά με τις οργανωμένες διακοπές, τυποποίηση των πληροφοριών σχετικά με ξενοδοχεία, χάρτης των τουριστικών δικαιωμάτων στην Κοινότητα. Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει μια σύσταση όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας κατά του πυρός στα ξενοδοχεία" η σύσταση αυτή συζητείται στο Συμβούλιο. Οι τουρίστες και άλλοι ταξιδιώτες στην Κοινότητα θα επωφεληθούν από τις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής για κλιμάκωση των διακοπών και για μια δικαιότερη διάρθρωση των αεροπορικών ναύλων.

26 Για να προστατευθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών, πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα παροχής συμβουλών και αποκατάστασης των ζημιών που υφίστανται. Οι παραδοσιακές νομικές διαδικασίες, είναι χρονοβόρες και συχνά πολύ δαπανηρές σε σχέση με τα επίδικα ποσά σε υποθέσεις καταναλωτών. Δεν μπορεί να λεχθεί ότι υπάρχουν δικαιώματα, αν αυτά δεν ασκούνται και δεν προασπίζονται. Η Επιτροπή, γι'αυτόν το λόγο, δημοσίευσε πρόσφατα ένα green paper σχετικά με την παροχή συμβουλών και την αποκατάσταση των καταναλωτών με σκοπό να θεσπίσει μια πληρέστερη και συμπαγέστερη πολιτική που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει - και αν είναι δυνατόν να διευρύνει - τη συνεργασία της με τις αρχές των κρατών μελών που εκπονούν πρότυπα προγράμματα αναφερόμενα στην απλούστευση των διαδικασιών πρόσβασης, των καταναλωτών στη δικαιοσύνη. 39. Η ποιότητα και αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών είναι θεμελιώδεις για την ευημερία των καταναλωτών, δεδομένου του μεγάλου μέρους του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος που απορροφάται από τις υπηρεσίες αυτές. Η Επιτροπή μελέτησε την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών στην Κοινότητα και την έκταση της αντιπροσώπευσης των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Σχετικά με το θέμα αυτό πρόκειται να συνταχθεί σύντομα μια έκθεση η οποία θα αποτελέσει το έναυσμα για την εξέταση των σχετικών θεμάτων, τόσο από τα άλλα κοινοτικά όργανα, όσο και από τ»ις ενδιαφερόμενες ομάδες συμφερόντων σε κοινοτικό επίπεδο. 40. Η Επιτροπή συνιστά σε όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση του 1981 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Η Επιτροπή θα ασκεί έλεγχο στον τομέα αυτόν και θα κρίνει για τις περαιτέρω ενέργειες που είναι αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλισθεί ένας ικανοποιητικός βαθμός προστασίας των καταναλωτών κατά της χωρίς προηγούμενη άδεια εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

27 Η Επιτροπή προσπάθησε εξάλλου να προωθήσει το διάλογο μεταξύ αντιπροσώπων των καταναλωτών και άλλων οικονομικών φορέων της αγοράς, ιδίως κατασκευαστών, διανομέων και διαφημιστών. Το Πρόγραμμα του Καταναλωτή για το 1981 εξέφραζε την ελπίδα ότι ο διάλογος αυτός θα μπορούσε να οδηγήσει στην οικειοθελή σύναψη συμφωνιών υπό μορφή ευρωπαϊκών κωδίκων συμπεριφοράς, για τις πρακτικές εμπορίας. Η ελπίδα αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Πράγματι, έγινε φανερό ότι κώδικες του είδους αυτού θα εστερούντο, σε μεγάλο βαθμό, αποτελέσματος εάν δεν συνδυάζονται με την κατάλληλη κοινοτική νομοθεσία. Εντούτοις, όταν οι κώδικες επιχειρηματικής πρακτικής συνδυάζονται με κοινοτικούς νόμους κατέχουν ανάλογη θέση στα πρότυπα ασφάλειας των προϊόντων. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις δυνατότητες για τη συνέχιση της εφαρμογής της προσέγγισης αυτής και θα επεξεργαστεί τις αναγκαίες προτάσεις. 42. Προκειμένου οι καταναλωτές να είναι σε θέση να δημιουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες για συνεννόηση με άλλους οικονομικούς φορείς, έχουν ανάγκη από πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στην πρακτική εμπορίας, συμπεριλαμβανομένων και των εφαρμογών της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Εν προκειμένω όπως και στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων, η Επιτροπή θα συμβάλει στην εκπαίδευση του καταναλωτή με την οργάνωση διασκέψεων των εθνικών αντιπροσώπων των καταναλωτών, την προετοιμασία κατάλληλων εκδόσεων, τη συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης για την κάλυψη των θεμάτων του καταναλωτή και με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών των ιδίων των ευρωπαϊκών οργανώσεων των καταναλωτών.

28 22- III. Τα συμφέροντα των καταναλωτών πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη στο πλαίσιο των άλλων κοινοτικών πολιτικών A3. Η επιτυχία των προσπαθειών της Κοινότητας για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στα θέματα προστασίας των καταναλωτών δεν εξαρτάται μόνον από την επιδίωξη ειδικών στόχων, αλλά και από την έκταση στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα του καταναλωτή κατά τη διαμόρφωση και εκτέλεση άλλων κοινοτικών πολιτικών. Για να εξασφαλισθεί ο αναγκαίος βαθμός αλληλοδιείσδυσης μεταξύ της προστασίας του καταναλωτή και άλλων πολιτικών, πρέπει να ζητείται η γνώμη των αντιπροσώπων των καταναλωτών για τα κοινοτικά μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τα συμφέροντα τους. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ληφθεί σωστά υπόψη η γνώμη τους. A4. Για να επιτύχει το στόχο αυτό, η Επιτροπή προέβη το 1973 στη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταναλωτών (CCC). Η επιτροπή εκφράζει τη γνώμη της επί όλων των σημαντικών προτάσεων της Επιτροπής που διατυπώνονται οτα πλαίσια της πολιτικής προστασίας των καταναλωτών. Τα τελευταία χρόνια, έχει καθιερωθεί η πρακτική να ζητείται επίσης η γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταναλωτών σε οριομένυς προτάσεις που σχετίζονται με άλλες κοινοτικές πολιτικέι,, όπως ο καθορισμός γεωργικών τιμών, χημική τεχνολογία για τη γεωργία (φυτοφάρμακα, αντιβιοτικά και λιπάσματα), συμφωνίες επιλεκτικής διανομής για καταναλωτικά αγαθά ή αεροπορικές υπηρεσίες. Τακτικές επαφές υψηλού επιπέδου διατηρούνται επίσης με το BEUC (Ευρωπαϊκό γραφείο ενώσεων των καταναλωτών) για γενικά θέματα στον τομέα του ανταγωνισμού. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη περιθώρια για την ανάπτυξη ευρύτερης συνεργασίας στον τομέα αυτό, και η Επιτροπή θα προβεί σε ενέργειες για να εξασφαλίσει την επέκταση και ενίσχυση των εν λόγω διαδικασιών διαβούλευσης, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος.

29 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η Επιτροπή, ως πρώτο βήμα στο σχέδιο της να δώσει νέα ώθηση στην πολιτική της προστασίας των καταναλωτών, διαβιβάζει στο Συμβούλιο μια σειρά προτάσεων - για την τροποποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας ως προς τη σήμανση των τροφίμων, την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων οικιακής χρήσεως, τη ρύθμιση των συμβάσεων που αφορούν τις οργανωμένες διακοπές, και την εισαγωγή μαθήματος εκπαίδευσης του καταναλωτή στη βασική και μέση εκπαίδευση. Στο σύνολο τους, οι ενέργειες που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση αποτελούν την προσπάθεια της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας της να πραγματοποιήσει τους ουσιαστικούς στόχους του κοινοτικού προγράμματος για την προστασία και ενημέρωση του καταναλωτή. Οι ενέργειες αυτές θα συμπληρώσουν τις ενέργειες της Επιτροπής στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Διαβιβάζοντας το παρόν έγγραφο, η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της να επιδιώκει την ευημερία των πολιτών της Κοινότητας στο ρόλο τους ως καταναλωτών και ως σημαντικών παραγόντων στην καθημερινή λειτουργία της κοινής αγοράς. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι, από τη διπλή άποψη της ευημερίας των πολιτών και της αποτελεσματικότητας της παραγωγής, υπάρχει ανάγκη νέας ώθησης της πολιτικής της προστασίας του καταναλωτή οε κοινοτικό επίπεδο. Πιστεύει ότι δίνοντας μια τέτοια ώθηση, θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη καθώς και στην πραγματοποίηση μιας πραγματικής "Ευρώπης των λαών".

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ" Χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση των προτεινομένων ενεργειών Χρονολογία προτεινόμενης ενέργειας Χρονολογία έκδοσης από το Συμβούλιο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Έκθεση για τη γενική υποχρέωση εμπορίας ασφαλών προϊόντων 2. Οδηγία για τα παραποιημένα προϊόντα Βλ. δεύτερο μέρος του Χρονοδιαγράμματος που επισυνάπτεται στο Λευκό Βιβλίο για την Ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς Εκστρατείες ενημέρωσης 4. Εκστρατεία για την ασφάλεια των παιδιών 5. Εκστρατεία για την ασφάλεια των προϊόντων 1986/ /88 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 6. Οδηγία για τους αθέμιτους όρους των συμβάσεων Οδηγία για τον υπολογισμό του ποσοστού επιβάρυνσης για την καταναλωτική πίστη 8. Οδηγία για την αθέμιτη και συγκριτική διαφήμιση 9. Πρόταση για την νέα τεχνολογία ενημέρωσης όσον αφορά τους καταναλωτές 10. Πρόταση για την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων

31 Χρονολογία προτεινόμενης ενέργειας Χρονολογία έκδοσης από το Συμβούλιο 11. Προτάσεις για τις εγγυήσεις και τις 1986 υπηρεσίες μετά την πώληση 12. Οδηγία για τις οργανωμένες διακοπές Οδηγία για τις δημόσιες υπηρεσίες 1985 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 14. Μελέτες των διασυνοριακών τιμών από Δημοσίευση οδηγού δικαιωμάτων του 1986 καταναλωτή να αγοράζει προϊόντα σε άλλες χώρες 16. Οδηγία για την αναγραφή των τιμών 1986 των υπηρεσιών 1988 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 17. Ψήφισμα για την εκπαίδευση του 1985 καταναλωτή Δημοσίευση διδακτικού εγχειριδίου 1986 για την εκπαίδευση του καταναλωτή (σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές) 19. Έκθεση σχετικά με τις εμπειρίες από 1988 πρότυπα προγράμματα επιμόρφωσης των καθηγητών για την εκπαίδευση του καταναλωτή

32

33 Ευρωπαϊκές Κοινότητες Επιτροπή Νέα ώθηση της πολιτικής της προστασίας των καταναλωτών (Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο) Έγγραφο Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σ. - 21,0 χ 29,7 cm DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL ISBN Αριθ. καταλόγου: CB GR-C Τιμή στο Λουξεμβούργο, χωρίς ΦΠΑ: ECU 5,52 BFR 250 ΔΡΧ 555 Salg og abonnement ' Verkauf und Abonnement ' Πωλήσεις και συνδρομές ' Sales and subscriptions Vente et abonnements Vendita e abbonamenti Verkoop en abonnementen BELGIQUE/BELGIÊ IRELAND ESPANA Moniteur belge/belgisch Staatsblad Rue de Louvain 40-42/Leuvensestraat Bruxelles/1000 Brussel Tel CCP/Postrekening Sous-dépöts/ Agentschappen: Librairie européenne/ Europese Boekhandel Rue de la Loi 244/Wetstraat Bruxelles/1040 Brussel CREDOC Rue de la Montagne 34/Bergstraat 34 Bte 11/Bus Bruxelles/1000 Brussel DANMARK Schultz Forlag Møntergade København K Til: Girokonto Government Publications Sales Office Sun Alliance House Molesworth Street Dublin 2 Tel or by post Stationery Office St Martin's House Waterloo Road Dublin 4 Tel ITALIA Licosa Spa Via Lamarmora, 45 Casella postale Firenze Tel Telex LICOSA I CCP Subagente: Libreria scientifica Lucio de Biasio -AEIOU Via Meravigli Milano Tel Mundi-Prensa Libros. S.A. Castello 37 E Madrid Tel. (91) Telex MPU-E PORTUGAL Livraria Bertrand, s.a.r.l. Rua João de Deus Venda Nova Amadora Tél Telex LITRAN-P SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA Librairie Payot 6. rue Grenus 1211 Genève Tél CCP BR DEUTSCHLAND Verlag Bundesanzeiger Breite Straße Postfach Köln 1 Tel. ( Fernschreiber: ANZEIGER BONN GREECE G.C. Eleftheroudakis SA International Bookstore 4 Nikis Street Athens Tel Telex ELEF Sub-agent for Northern Greece: Molho's Bookstore The Business Bookshop 10 Tsimiski Street Thessaloniki Tel Telex LIMO FRANCE Service de vente on Franco des publications des Communautés européennes Journal officiel 26. rue Desaix Paris Cedex 15 Tél. 11) GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Office des publications officiellas des Communautés européennes 5. rue du Commerce L-2985 Luxembourg Tél Télex PUBOF - Lu 1322 CCP CC bancaire BIL 8-109/6003/200 Messageries Paul Kraus 11. rue Christophe Plantin L-2339 Luxembourg Tél Télex 2515 CCP NEDERLAND Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf Christoffel Plantljnstraat Postbus EA 's-gravenhage Tel. ( UNITED KINGDOM HM Stationery Office HMSO Publications Centre 51 Nine Elms Lane London SW8 5DR Tel Sub-agent: Alan Armstrong & Associates Ltd 72 Park Road London NW1 4SH Tel Telex AAALTD G UNITED STATES OF AMERICA European Community Information Service 2100 M Street. NW Suite 707 Washington. DC Tel. (202) CANADA Renouf Publishing Co.. Ltd 61 Sparks Street Ottawa Ontario KIP 5R1 Tel. Toll Free 1 (800) Ottawa Region 1613) Telex JAPAN Kinokuniya Company Ltd 17-7 Shinjuku 3-Chome Shiniuku-kti Tokyo Tel. I03I Journal Department PO Box 55 Chitóse Tokyo 1 56 Tel /85

34 Τιμή στο Λουξεμβούργο, χωρίς ΦΠΑ: ECU 5,52 BFR 250 ΔΡΧ 555 ISBN ìe-02s-sbb7-g Sk ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ^ΡτΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ L-2985 Luxembourg "556672

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων IP/03/1318 Βρυξέλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003 Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων Από αύριο, αρχίζει να εφαρµόζεται σηµαντικό µέρος της νέας νοµοθεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών www.hba.gr Προοίμιο Σκοπός του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Κοινών Αρχών, είναι να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτηση των Κοινών Αρχών για τη μεταφορά εγχώριων προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες εθνικής αρμόδιας Αρχής για την αποτελεσματική εφαρμογή του REACH

Δραστηριότητες εθνικής αρμόδιας Αρχής για την αποτελεσματική εφαρμογή του REACH Δραστηριότητες εθνικής αρμόδιας Αρχής για την αποτελεσματική εφαρμογή του REACH Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. 1 Ιστορική αναδρομή I Η ισχύουσα νομοθεσία για τα επικίνδυνα χημικά ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07) 26.2.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/7 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP)

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 ΚΡΕΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης &

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Δεκέμβριος 2009 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύντομη αυτή ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφαλής Πρώτη Ύλη, Ασφαλή & Υγιεινά Τρόφιμα ΗΑλυσίδαΤροφίμων Πρωτογενής Παραγωγή Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες που σχετίζονται µε τη διοίκηση οργανισµών Θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Φεβρουάριος 2013 Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Προϊστάμενος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης Στόχος Παρουσίασης Έννοια Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα