ΕΓΓΡΑ Hl ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. (Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑ Hl ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. (Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο)"

Transcript

1 ΕΓΓΡΑ Hl ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

2 Η παρούσα έκόοση υπάρχει και στις εξής γλώσσες: DA ISBN DE ISBN EN ISBN FR ISBN IT ISBN NL ISBN Δελτίο βιβλιογραφικής κατάταξης βρίσκεται στο τέλος του τεύχους Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1985 ISBN Αριθ. καταλόγου: CB GR-C Το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου μπορεί να αναδημοσιευθεί ελεύθερα, μερικώς ή ολόκληρο, με αναφορά όμως της πηγής του. Printed in Belgium

3 Επι τροπή των Ευρωπαικών Κα ινοτήτων ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο) 'Εγγραφο

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΏΤΟ : Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΩΘΗΣΗ! ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ι II III IV V Αρχές της πολιτικής της Κοινότητας στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών Επιτεύγματα Οι λόγοι για τους οποίους τα επιτεύγματα υπολείπονται των αναμενόμενων Ενέργειες της Επιτροπής Δικαιολόγηση της νέας ώθησης Παράγραφος ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18 Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο στην Κοινότητα πρέπει να ανταποκρίνονται σε αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας και υγείας Νομοθετικές ρυθμίσεις Συνεργασία 24 - Επιτήρηση και έλεγχος Ενημέρωση και εκπαίδευση II III Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να επωφελούνται της κοινής αγοράς Τα συμφέροντα του καταναλωτή πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη στα πλαίσια των άλλων κοινοτικών πολιτικών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Παράρτημα : Χρονοδιάγραμμα

6

7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ι Αρχές της πολιτικής της Κοινότητας στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών 1. Η δεκάτη επέτειος της θέσπισης κοινοτικής πολιτικής για την προστασία και προώθηση των συμφερόντων των καταναλωτών είναι η κατάλληλη ευκαιρία για μια επισκόπηση της εξέλιξης της πολιτικής αυτής. Δέκα χρόνια είναι αρκετά για να δώσουν την αναγκαία διάσταση στις επιτυχίες και τις ανεπάρκειες της. Σε ένα αναμνηστικό φυλλάδιο που πρόκειται να εκδοθεί από την Επιτροπή επ'ευκαιρία τη δεκάτης αυτής επετείου αναφέρεται λεπτομερώς η ιστορία της κοινοτικής πολιτικής των καταναλωτών και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να επαναληφθεί εδώ. Στις επόμενες παραγράφους σκιαγραφείται το οικονομικό και πολιτικό υπόβαθρο με βάση το οποίο η πολιτική μεταφράστηκε σε πράξη, εξετάζονται τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους ο τομέας της προστασίας του καταναλωτή πρέπει να θεωρείται ως ακέραιο και αναγκαίο στοιχείο της δομής της κοινοτικής πολιτικής. 2. Το πρώτο έναυσμα για τη θέσπιση μιας πολιτικής της προστασίας των καταναλωτών δόθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων τον Οκτώβριο του Στη διάσκεψη τους στο Παρίσι, τις παραμονές της πρώτης διεύρυνσης της Κοινότητας ανέθεσαν στην Κοινότητα να χαράξει πρόγραμμα για την αύξηση και το συντονισμό των εθνικών μέτρων προς όφελος της προστασίας των καταναλωτών. Η πολιτική αυτή εγκαινιάσθηκε επίσημα τον Απρίλιο του 1975 με την έκδοση του πρώτου προγράμματος για την προστασία των καταναλωτών. Το πρόγραμμα θεσπίσθηκε για την εξασφάλιση πέντε βασικών δικαιωμάτων του καταναλωτή :

8 προστασία του καταναλωτή κατά των κινδύνων υγείας και ασφάλειας, προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, βελτίωση της νομικής θέσεως των καταναλωτών (συμπαράσταση, συμβουλές, δικαίωμα δικαστικής προστασίας), βελτίωση της εκπαίδευσης και ενημέρωσης του καταναλωτή, αναγκαίες διαβουλεύσεις και αντιπροσώπευση των καταναλωτών στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τα συμφέροντα τους. Τα δικαιώματα αυτά κατοχυρώθηκαν και πάλι έξι χρόνια αργότερα με την έκδοση του δευτέρου προγράμματος, το Μάιο του Και τα δύο προγράμματα διετύπωσαν τις σκέψεις οι οποίες, πρέπει να αποτελούν οδηγό των μέτρων που αποβλέπουν στη διασφάλιση της ενσωμάτωσης των δικαιωμάτων αυτών στην πραγματικότητα της ζωής των πολιτών της Κοινότητας. Τα μέτρα αυτά περιελάμβαναν ορισμένες ειδικές προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με νομοθεσία, προγράμματα-οδηγούς και έρευνα, διαδικασίες διαβουλεύσεων και υποστήριξη των ενεργειών που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία του κινήματος των καταναλωτών. II Επιτεύγματα 3. Τα επιτεύγματα υπολείπονται σημαντικά των στόχων των προγραμμάτων δράσης του καταναλωτή. - Το Συμβούλιο αποφάσισε μόνο τέσσερις κύριες προτάσεις που πηγάζουν απευθείας από τα δύο προγράμματα του καταναλωτή. Τρεις άλλες προτάσεις οι οποίες εκκρεμούν προς απόφαση

9 - 3 - διαβιβάστηκαν από την Επιτροπή στο Συμβούλιο πριν από 6-8 χρόνια. Το Συμβούλιο ή η Επιτροπή έχουν θεσπίσει σειρά από τεχνικά μέτρα εφαρμογής σχετικά με προϊόντα όπως καλλυντικά, υφαντικές ύλες, τρόφιμα, αυτοκίνητα και ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, για τα οποία υπήρχε ήδη νομοθετικό πλαίσιο. Τα μέτρα αυτά ωφέλησαν τους καταναλωτές και συνέβαλαν στην επίτευξη εσωτερικής αγοράς. III. Οι λόγοι για τους οποίους τα επιτεύγματα υπολείπονται των αναμενόμενων 4. Γιατί τα επιτεύγματα της κοινοτικής πολιτικής υστερούν τόσο πολύ σε σχέση με τα αναμενόμενα το 1972; Αυτό οφείλεται σε τέσσερις κυρίως λόγους πρώτος αρνητικός παράγοντας ήταν η οξεία οικονομική ύφεση της προηγούμενης δεκαετίας. Το πρώτο πρόγραμμα των καταναλωτών εγκαινιάσθηκε όταν η οικονομική μεγέθυνση, μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973, έπεφτε από τα υψηλά επίπεδα της δεκαετίας του Η εμφάνιση του δεύτερου προγράμματος συνέπεσε με τα επακόλουθα της σφοδρής πετρελαϊκής κρίσης του Οι κυβερνήσεις και η βιομηχανία ήταν επιφυλακτικές σχετικά με τα δύο προγράμματα, ισχυριζόμενη ότι το κόστος της ρύθμισης αποτελούσε πρόσθετο οικονομικό βάρος για αυτές όταν είχαν ήδη υποστεί τις συνέπειες της ύφεσης. Κάτω από το επιχείρημα αυτό κρύβεται μια "πατερναλιστική" στάση που θεωρεί ότι η προώθηση και προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή είναι μια δραστηριότητα που πρέπει να επιδιώκεται όταν η συγκυρία είναι ευνοϊκή, ενώ πρέπει να παραμερίζεται σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Εν ολίγοις είναι ένα φαινόμενο των "καλών εποχών". Η αντιμετώπιση αυτή παραβλέπει το γεγονός ότι η ύφεση πλήττει τους καταναλωτές τουλάχιστον όσο και τους άλλους παράγοντες της οικονομίας. Οι καταναλωτές έχουν ανάγκη περισσότερης αξίας για τα χρήματα τους όταν η αγοραστική δύναμη τους

10 - 4 - μειώνεται, όπως συμβαίνει τα τελευταία 10 χρόνια. 6. Η ετήσια αύξηση στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν η οποία κυμαινόταν σε επίπεδο 4,6% για την Κοινότητα στο σύνολο της για την περίοδο 1961 έως 1970 έπεσε στο 2,9% μεταξύ των ετών 1971 και 1980 για να μειωθεί σε -0,37. κατά το Μόλις το 1984 σημειώθηκαν πάλι θετικές τιμές (+2,2%). Η ιδιωτική κατανάλωση ακολούθησε παράλληλες τάσεις, πέφτοντας από 4,7% το 1961 σε 3,2% μεταξύ των ετών 1971 και Έφθασε σε χαμηλό επίπεδο 0,3% το 1981 και σταδιακά αυξήθηκε σε 1,2% το Ένα άλλο εμπόδιο στην ανάπτυξη της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή είναι το γεγονός ότι πολλά από τα εκκρεμούντα θέματα στον τομέα αυτό είναι της αρμοδιότητας των κυβερνήσεων και όχι της Κοινότητας. Το, επιχείρημα αυτό χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα για να αντιμετωπισθούν προτάσεις της Επιτροπής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών. Στον τομέα της υγείας και ασφάλειας, οι διαφορές ανάμεσα στις εθνικές νομοθεσίες θεωρούνται ως εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και επομένως ως πρόβλημα κοινοτικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό αγνοεί το γεγονός ότι οι διαφορές στην εθνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή για παράδειγμα κανόνες κατά της παραπλάνησης και εξαπάτησης -είναι πολύ πιθανόν να δημιουργήσουν εμπόδια στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων και υπηρεσιών- όπως για παράδειγμα οι κανόνες για τη διαφήμιση τρίτος αρνητικός παράγοντας είναι η ομοφωνία που απαιτείται για την προσέγγιση των νομοθεσιών δυνάμει των άρθρων 100 και 235 της Συνθήκης, τα οποία είναι αυτά που χρησιμοποιούνται συχνότερα ως νομική βάση των προτάσεων της Επιτροπής για την προστασία του καταναλωτή. Αυτός, είναι εξάλλου σε μεγάλο βαθμό, ο λόγος στον οποίο οφείλεται η καθυστέρηση

11 - 5 - έκδοσης μέτρων από το Συμβούλιο Υπουργών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο των πωλήσεων κατ'οίκον" η κοινοτική συμφωνία εκκρεμούσε για περισσότερο από ένα χρόνο, λόγω αντιρρήσεων ενός κράτους μέλους. Όταν στην αρχή της ομοφωνίας για τη λήψη αποφάσεων προστίθενται οι πολύπλοκες διαδικασίες διαβούλευσης μεταξύ των οργάνων και η ανάγκη συνεννόησης με τους εκπροσώπους των παραγωγών και καταναλωτών, είναι ολοφάνερο ότι οι μέθοδοι λήψεως αποφάσεων της Κοινότητας μπορεί να καθυστερούνται από κράτη μέλη εμποδίζοντας έτσι την εφαρμογή προγραμμάτων δράσης. 9. Ο τέταρτος περιοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων είναι η πρακτική των προτάσεων που καθορίζουν κανόνες για ένα περιορισμένο αριθμό προϊόντων ή συστατικών (κάθετη εναρμόνιση). Μια εναλλακτική λύση είναι η συγκέντρωση των προσπαθειών στη διαπραγμάτευση μικρότερου αριθμού προτάσεων που να καλύπτουν ευρύτερους τομείς η καθεμία, όπως προβλέπεται στη νέα προσέγγιση για την τεχνική εναρμόνιση και τα πρότυπα (standards) που έγιναν δεκτά με το ψήφισμα του Συμβουλίου της 7ης Μάιου IV. Ενέργειες της Επιτροπής 10. Η Επιτροπή έχοντας επίγνωση των εν λόγω αρνητικών παραγόντων για την πραγματοποίηση των στόχων της Κοινότητας τόσο στη δημιουργία κοινής αγοράς όσο και στην προστασία των καταναλωτών ανεζήτησε μέσα για την εξουδετέρωση των συνεπειών τους. Η Κοινότητα τώρα εφαρμόζει ένα σύστημα βάσει του οποίου νέα πρότυπα και τεχνικές ρυθμίσεις που πρόκειται να θεσπιστούν από κράτη μέλη ατομικά, πρέπει πρώτα να κοινοποιούνται στην Επιτροπή η οποία με τη σειρά της τα κοινοποιεί σε όλα τα άλλα κράτη μέλη (οδηγία του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983). Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει αναβολή στη λήψη των μέτρων προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία νέων εμποδίων στο εμπόριο.

12 - 6 - Το σύστημα αυτό των κοινοποιήσεων εφαρμόσθηκε το 1984 και θα συμβάλει στην πρόληψη της δημιουργίας νέων αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων συμπεριλαμβανομένων κα, των καταναλωτικών αγαθών. 11. Επιπλέον, όπως ήδη αναφέρθηκε, το Μάιο του 1985 η Κοινότητα έκανε δεκτή μια νέα προσέγγιση στην τεχνική εναρμόνιση. Αυτό θα επιτρέψει τη μέσω οδηγιών του Συμβουλίου κατά ομάδες ρύθμιση ομοειδών προϊόντων για τα οποία οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας και άλλες επιτακτικές ανάγκες μπορούν να καθοριστούν από κοινού. 0 λεπτομερής καθορισμός των χαρακτηριστικών των προϊόντων θα ανατεθεί στους ευρωπαϊκούς φορείς καθορισμού προτύπων (Standarisation bodies) CEN και CENELEC, οι οποίοι θα λάβουν εντολή από την Επιτροπή να επεξεργαστούν κοινά πρότυπα για την ικανοποίηση των επιτακτικών αναγκών. Μέχρι την ολοκλήρωση των κοινών ευρωπαϊκών προτύπων, τα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα που ικανοποιούν τις επιτακτικές ανάγκες θα αναγνωριστούν σε όλη την Κοινότητα έστι ώστε τα σχετικά προϊόντα να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Κοινότητα. Η νέα αυτή αντιμετώπιση βασίζεται στην απόφαση του ΔΕΚ "Cassis de Dijon " το Στην απόφαση αυτή, το Δικαστήριο προσδιόρισε το κριτήριο των "επιτακτικών αναγκών" όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την προστασία του καταναλωτή ως τη βάση για τη λήψη αποφάσεως με την οποία κρίνεται κατά πόσο επιτρέπεται η εφαρμογή εθνικού νόμου ακόμη και όταν ο νόμος αυτός συνιστά εμπόδιο στις συναλλαγές. Όπου ο εθνικός νόμος δεν πληροί το κριτήριο αυτό, η κατάργηση του συνιστά μια "αρνητική" εναρμόνιση σε κοινοτικό επίπεδο σε αντίθεση με τη "θετική" που δημιουργείται από τη νέα κοινοτική νομοθεσία. Το Δικαστήριο τήρησε ωστόσο επιφυλακτική στάση ως προς την εφαρμογή

13 - 7 - του κριτηρίου αυτού και σε μεταγενέστερες ανάλογες υποθέσεις. Προτίμησε, ειδικότερα να υποστηρίξει τους εθνικούς κανόνες που αφορούν τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας όταν υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ανάγκη προστασίας των χρηστών των προϊόντων οι ιδιότητες των οποίων συνιστούν το αντικείμενο των εν λόγω κανόνων. 12. Η νέα αυτή προσέγγιση στην τεχνική εναρμόνιση αφορά τις κατηγορίες προϊόντων για τα οποία το ζήτημα της υγείας και ασφάλειας είναι σημαντικό. Στους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η προσέγγιση αυτή, η ελεύθερη κυκλοφορία ενός προϊόντος εξαρτάται από το κατά πόσο το προϊόν αυτό ανταποκρίνεται στα επίπεδα υγείας και ασφάλειας που έχουν θεσπιστεί για ολόκληρη την Κοινότητα. 13.Όσο και αν είναι σημαντική η νομοθεσία στην ανάπτυξη κοινοτικής πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή, τα αποτελέσματα της εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη. Είναι ουτοπία να πιστεύει κανείς ότι αρκούν οι νομικές προδιαγραφές σε κοινοτικό επίπεδο για να πραγματοποιηθούν οι στόχοι της πολιτικής. Κατά συνέπεια, -καθώς διευρύνεται η νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή - η ανάγκη ανάπτυξης στενότερης συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας θα είναι ολοένα και περισσότερα σημαντική. Η Επιτροπή έλαβε σχετικά μια πρωτοβουλία όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή και θα εφαρμόσει και θα επεκτείνει αυτή την προσέγγιση και σε άλλους τομείς που αφορούν την ευημερία του καταναλωτή (βλ. παράγραφο 24).

14 V. Δικαιολόγηση της νέας ώθησης βασικός σκοπός της Κοινότητας συνίσταται σύμφωνα με το προοίμιο της Συνθήκης, στη σταθερή βελτίωση των όρων διαβιώσεως και απασχόλησης των λαών της. Η προώθηση της πολιτικής της προστασίας του καταναλωτή πρέπει ως εκ τούτου να θεωρείται ως αναπόσπαστο μέρος της κοινοτικής πολιτικής για την ευημερία των πολιτών. Η πραγματοποίηση μιας μεγάλης εσωτερικής αγοράς είναι το μέσο και όχι ο σκοπός της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Οι "τέσσερις ελευθερίες" της κυκλοφορίας των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, μαζί με τους κανόνες ανταγωνισμού, αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών κατά την άσκηση των οικονομικών και άλλων δραστηριοτήτων τους ρόλος της προστασίας του καταναλωτή είναι πρωταρχικός και από την άποψη της δημιουργίας και λειτουργίας της Κοινής Αγοράς. Τα προϊόντα που αποτυγχάνουν να δώσουν στον καταναλωτή μια λογική ικανοποίηση για τα χρήματα που ξοδεύει αποτελούν κακή επένδυση. 16. Αντίθετα, προϊόντα που ικανοποιούν έναν καλά πληροφορημένο καταναλωτή και δίνουν αξία στα χρήματα του, εμπνέουν εμπιστοσύνη στον καταναλωτή. Προϊόντα με καλή φήμη, όσον αφορά την ασφάλεια και την αξιοπιστία, κατακτούν τις αγορές εντός και εκτός της Κοινότητας εξασφαλίζοντας έτσι για την Κοινότητα τη διατήρηση ενός σταθερού μεριδίου της αγοράς έναντι των ανταγωνιστών της. Τα προϊόντα αυτά συμβάλλουν επομένως στην υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 17. Η προστασία του καταναλωτή θεωρούμενη από τη διπλή σκοπιά της ευημερίας των πολιτών και της αποδοτικότητας της παραγωγής, επιβεβαιώνει τις διαστάσεις της ως αναπόσπαστου τμήματος της δομής της κοινοτικής πολιτικής. Αυτή η διπλή

15 - 9 - προοπτική πρέπει να αποτελέσει το κίνητρο μιας νέας ώθησης για την υλοποίηση της κοινοτικής πολιτικής για. την προστασία του καταναλωτή η οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στις μεγαλύτερες προτεραιότητες της κοινοτικής δράσης. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18. Οι κατευθυντήριες γραμμές της δράσης για την προώθηση και προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή που έχουν ήδη τεθεί στο πρώτο και δεύτερο πρόγραμμα, μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: Οι καταναλωτές θέλουν να είναι βέβαιοι ότι πριν τεθούν τα προϊόντα στην αγορά ανταποκρίνονται στα αποδεκτά πρότυπα υγείας και ασφάλειας. Μετά την εξασφάλιση αυτή, θέλουν τα προϊόντα αυτά να διακινούνται ελεύθερα και να πωλούνται με ίσους όρους σε ολόκληρη την Κοινότητα, θέλουν επίσης να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη τα συμφέροντα τους όταν διαμορφώνονται άλλες κοινοτικές πολιτικές. Οι μελλοντικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να σκοπεύουν τρεις κυρίως στόχους: - Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο στην Κοινότητα θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας και υγείας. - Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από την κοινή αγορά.

16 Τα συμφέροντα των καταναλωτών πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη σε άλλες κοινοτικές πολιτικές. Τα κεφάλαια που ακολουθούν αναφέρονται στις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την επίτευξη των τριών αυτών στόχων. Ι. Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο στην Κοινότητα πρέπει να ανταποκρίνονται σε αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας και υγείας 19. Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να απαιτούν τα προϊόντα που διακινούνται χωρίς περιορισμούς στην Κοινότητα να είναι ασφαλή. Η ασφάλεια του προϊόντος είναι, ως εκ τούτου, βασικό αίτημα και προϋπόθεση για την επίτευξη της εσωτερικής αγοράς. 0 στόχος της Κοινότητας θα πρέπει να είναι η δημιουργία μιας συνεκτικής πολιτικής ασφάλειας των προϊόντων. Τα βασικά συστατικά θα πρέπει να είναι: - ένα πρόγραμμα ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ το οποίο θα καθορίζει με σαφήνεια στους κατασκευαστές και προμηθευτές τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα τους, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή" ένα πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των καταναλωτικών αγαθών, με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής των νομικών κανόνων ασφάλειας σε κάθε κράτος μέλος" η δημιουργία ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ των κινδύνων υγείας και ασφάλειας που προκύπτουν από τη χρήση καταναλωτικών προϊόντων"

17 εκστρατεία για την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ των καταναλωτών σχειτκά με την ασφαλή χρήση προϊόντων κατ' οίκον ή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Νομοθετικές ρυθμίσεις 20. Το μεγαλύτερο μέρος των κοινοτικών νομοθετικών ρυθμίσεων για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων χρονολογείται από τη δεκαετία του '60 ή '70. Με τις νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις προσδιορίζονται ιδίως οι προδιαγραφές ορισμένων προϊόντων οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την αποφυγή κινδύνων που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια. Η εμπειρία απέδειξε ότι η ειδική νομοθεσία που περιορίζεται σε ορισμένα προϊόντα δεν επαρκεί για τη δημιουργία ολοκληρωμένης κοινοτικής πολιτικής για την ασφάλεια των προϊόντων. Η νομολογία επέτυχε την κατάργηση ορισμένων εμποδίων που παρεμβάλλονταν στις συναλλαγές υπό το πρόσχημα της προστασίας του καταναλωτή. Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε το Δικαστήριο, αντιμετωπίζει πάντα με μεγάλη προσοχή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες λόγοι υγείας και ασφάλειας δικαιολογούν ένα περιορισμό στην εισαγωγή προϊόντων. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, τα εμπόδια στις συναλλαγές μπορούν να καταργηθούν μόνο μέσω κοινοτικής νομοθεσίας. 21. Κατά συνέπεια, εξακολουθεί πάντα να υπάρχει πιεστική η ανάγκη για τη θέσπιση κοινοτικών ρυθμίσεων που θα καθορίζουν τις απαιτήσεις ασφαλείας για τα καταναλωτικά προϊόντα σε κοινοτικό επίπεδο. Η μελλοντική νομοθεσία στον τομέα αυτό θα περιλάβει τόσο τη βελτίωση και την ενημέρωση της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας όσο και την κάλυψη προϊόντων που δεν αποτελούν ακόμη το αντικείμενο κοινοτικών κανόνων. Η "νέα προσέγγιση" στην τεχνική εναρμόνιση και τα πρότυπα διευκολύνει το έργο αυτό. 22. Η επέκταση και η ενημέρωση των υπαρχόντων κανόνων απαιτεί ορισμένες ενέργειες που αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος του χρονοδιαγράμματος που επισυνάπτεται στο Λευκό Βιβλίο σχετικά με την Ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς (C0M(85) 310 τελικό

18 - 12 της 14ης Ιουνίου 1985). Στο πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτή στα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται ιδίως τα οχήματα με κινητήρα, τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα χημικά παρασκευάσματα για οικιακή χρήση, τα παιγνίδια, τα καλλυντικά και οι υφαντικές ύλες. 23. Η νέα νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων απαιτεί ορισμένες κοινοτικές ενέργειες: - Η νέα προσέγγιση στην τεχνική εναρμόνιση θα εφαρμόζεται σταθερά από την Επιτροπή. - Η Επιτροπή έχοντας επίγνωση της σημασίας του καθορισμού κανόνων ασφαλείας καθώς και της εφαρμογής της υπάρχουσας και της νέας νομοθεσίας σχετικά υε την ασφάλεια των προϊόντων, θα εξετάσει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο για να διευκολυνθούν ή/και να βελτιωθούν οι διαδικασίες - όπως ήδη γίνεται σε ορισμένα κράτη μέλη - για την επιβολή προσωρινών ή μόνιμων περιορισμών ή απαγορεύσεων στην εμπορία ορισμένων αγαθών. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί και η ανάγκη για την επιβολή σε κοινοτικό επίπεδο μιας γενικής υποχρέωσης στους κατασκευαστές να παράγουν και να διακινούν προϊόντα που είναι ασφαλή. Η γενική ή οριζόντια δράση σε κοινοτικό επίπεδο σε σχέση με την ασφάλεια των προϊόντων θα ενισχυθεί σημαντικά από την έκδοση οδηγίας σχετικά με την ευθύνη για τα ελαττωματικά προϊόντα. - Η Επιτροπή θα αναθέσει στους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης να εξετάσουν τα παιδικά είδη, παιδικά αμαξάκια, κρεβάτια, πάρκα, γραφική ύλη, είδη σχεδίασης και χρωματισμού και είδη χειροτεχνίας που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά στο παιχνίδι και στο σχολείο, όπου έλεγχοι και μεμονωμένες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν από οργανώσεις καταναλωτών απεκάλυψαν κινδύνους ασφάλειας που μπορούσαν να αποφευχθούν (για παράδειγμα, ασταθές παιδικό αμαξάκι). Ετοιμάζονται επίσης προτάσεις για την απαγόρευση κατασκευής παιγνιδιών ή συναφών προϊόντων που έχουν ιδιότητες - όπως οσμή και σχήμα - που μπορούν να προκαλούν σύγχυση με τρόφιμα.

19 13 - Σχεδόν το 25% όλων των καταναλωτικών ατυχημάτων συνδέονται με τη χρήση αθλητικού εξοπλισμού. Μετά από έρευνα, θα αποφασισθεί κατά πόσον είναι πρόσφορη η ανάληψη κοινοτικής δράσης. - Οι απομιμήσεις προϊόντων μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών, καθώς και οικονομική ζημία σε γνωστούς κατασκευαστές, θα ληφθούν πρωτοβουλίες για την εξουδετέρωση των αρνητικών για την ασφάλεια του καταναλωτή επιπτώσεων από παραποιημένα εμπορεύματα στην Κοινότητα, επιπλέον αυτών που έχουν ήδη προταθεί για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες (COM(84)705 τελικό). Μετά την απόσυρση το 1980 της πρότασης οδηγίας σχετικά με την διαφήμιση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και την έκδοση της οδηγίας για την παραπλανητική διαφήμιση το 1984, θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση με προοπτική την υποβολή νέων ενδεχομένως προτάσεων. Συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών 24. Το Μάιο του 1984, η Επιτροπή οργάνωσε στο Montpelier της Γαλλίας, την πρώτη διάσκεψη των αντιπροσώπων των αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή και επιτήρηση κανονισμών και διοικητικών διατάξεων που έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι τα καταναλωτικά προϊόντα, στην κανονική και λογικά αναμενόμενη χρήση τους, δεν έθεταν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια. Η διάσκεψη εξέτασε τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για την εφαρμογή και επιτήρηση και αξιολόγησε ειδικότερα τις συνέπειες των κοινοτικών οδηγιών ως προς τη σύγκληση των προτύπων και των τεχνικών ρυθμίσεων καθώς και την επιτήρηση των ατυχημάτων που οφείλονται σε καταναλωτικά προϊόντα οικιακής χρήσεως.

20 14 - Η διάσκεψη του Montpelier κατέδειξε την ανάγκη μιας συνεργασίας σε διοικητικό επίπεδο σε ολόκληρη την Κοινότητα για την αυξημένη ασφάλεια των προϊόντων. Η Επιτροπή προτίθεται να οργανώσει μια δεύτερη διάσκεψη και να καθιερώσει αυτόν τον τρόπο συνεννοήσεως μια φορά ετησίως. Από τη διαβούλευση αυτή αναμένεται να προκύψει αξιόλογη συνεργασία στους ακόλουθους τομείς : εκπαίδευση προσωπικού για την εφαρμογή των σχετικών κανόνων συμπεριλαμβανομένων και ανταλλαγών προσωπικού για την απόκτηση πείρας" - ανάπτυξη κοινών μεθόδων για την επιτήρηση της ασφάλειας των προ ι όντων" βελτίωση των διαδικασιών κοινοποίησης και αμοιβαία αναφορά των μέτρων που λαμβάνονται σε ειδικές περιπτώσεις κινδύνων ασφάλειας. Κοινοτικά μέσα επιτήρησης και ελέγχου των κινδύνων υγείας και ασφάλειας 25. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών, όσον αφορά τα επικίνδυνα προϊόντα, που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του 1984, περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου ελέγχου μέσω ανταποκριτών στα κράτη μέλη. Το δίκτυο αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα των υπαρχόντων μηχανισμών για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα πορίσματα ερευνών και με ειδικά μέτρα που αναφέρονται στους κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία. Η Επιτροπή προτείνει το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης να επεκταθεί ώοτενα παρέχει πληροφορίες σε τρίτες χώρες προκειμένου να προλαμβάνεται η εξαγωγή επικίνδυνων προϊόντων ή ουσιών που απαγορεύονται στην Κοινότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε η λύση αυτή να εφαρμόζεται στην περίπτωση των φυτοφαρμάκων.

21 Η καθιέρωση του συστήματος για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με ατυχήματα που οφείλονται σε καταναλωτικά προϊόντα θα οδηγήσει στη δημιουργία τραπεζών δεδομένων σε όλες τις χώρες της ΕΟΚ που θα συνδέονται με το κεντρικό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων στην Επιτροπή. Αυτός είναι ένας σημαντικός τρόπος για τον εντοπισμό των τομέων που πρέπει να τύχουν νομοθετικής ρυθμίσεως κατά προτεραιότητα. Χρησιμεύει επίσης και ως ένδειξη για τους τομείς στους οποίους υπάρχει ανάγκη αμεσότερης παρέμβασης ώστε να προλαμβάνονται ατυχήματα που μπορεί να προξενήσουν ειδικά προϊόντα. Εκστρατεία για την ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών 27. Τα ατυχήματα που οφείλονται σε καταναλωτικά προϊόντα έχουν πολλαπλές αιτίες. Οι τρεις σημαντικότερες είναι : - ανεπαρκής επιδεξιότητα από πλευράς καταναλωτού, - ελλειπής πληροφόρηση σχετικά με το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων και των οδηγιών χρήσεων, ενυπάρχοντα ελαττώματα στα υλικά ή στο σχεδιασμό του προϊόντος. Πολλά μπορεί να επιτευχθούν εάν ο καταναλωτής έχει μεγαλύτερη επίγνωση των κινδύνων την οποία μπορεί να αποκτήσει μέσω της ενημέρωσης από μέρους των δημοσίων αρχών και των παραγωγών καθώς και των διανομέων των προϊόντων και υπηρεσιών. Η Επιτροπή ως εκ τούτου, θα κατευθύνει τις ενέργειες της προς τη δημιουργία συνεργασίας στον τομέα αυτό, ιδίως μέσω της ανάληψης συντονισμένων ενεργειών το Η συνεργασία αυτή θα έχει στόχο τη συνειδητοποίηση της σημασίας του προβλήματος από το ευρύ κοινό. Κάθε χρόνο οι θάνατοι και οι τραυματισμοί που οφείλονται σε ατυχήματα που συμβαίνουν στο σπίτι ή στη ψυχαγωγία είναι περισσότεροι από τα εργατικά και αυτοκινητικά ατυχήματα. Υπολογίζεται ότι τα ατυχήματα αυτά προκαλούν περισσότερους από θανάτους και περίπου 40 εκατομμύρια τραυματισμούς στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κάθε χρόνο.

22 Η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί καθαρά ευθύνη της σύγχρονης κοινωνίας. Στο παρελθόν, δόθηκε μεγαλύτερη προσοχή στο πρόβλημα των αυτοκινητικών ατυχημάτων των παιδιών, παρά σε θέματα όπως πτώσεις, εγκαύματα, πνιγμοί, ασφυξία και δηλητηρίαση. Η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των παιδιών με ορισμένες ενέργειες. Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη που οργανώθηκε το Νοέμβριο από κοινού από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των προϊόντων θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της πρόληψης των παιδικών δηλητηριάσεων. Η Επιτροπή θα οργανώσει εξάλλου μια εκστρατεία σ'όλη την Κοινότητα σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών και την πρόληψη των ατυχημάτων της παιδικής ηλικίας, θα δημοσιεύσει έναν οδηγό για την ασφάλεια των παιδιών και θα μελετήσει την ανάγκη αυστηρότερων προτύπων, όσον αφορά, για παράδειγμα, τα πώματα και τις προφυλάξεις στα επικίνδυνα χημικά παρασκευάσματα και φάρμακα. II. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να οφελούνται από την κοινή αγορά 29. Προκειμένου η κοινή αγορά να λειτουργεί αποτελεσματικά, πρέπει να είναι ευκολότερο για τους καταναλωτές να αγοράζουν αγαθά σε άλλες χώρες, να τα χρησιμοποιούν κατ'οίκον, να τα επισκευάζουν όπως τα εγχώρια, και να ικανοποιούνται τα σχετικά αιτήματα τους. Οι καταναλωτές δεν έχουν συνήθως συνείδηση των δικαιωμάτων τους ή των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την αξιοποίηση των διαφορών που υφίστανται ανάμεσα στις τιμές των διαφόρων κρατών μελών και τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων στους πολίτες της Κοινότητας στα σύνορα των κρατών μελών εντός της κοινής αγοράς. Η καλλίτερη ενημέρωση των καταναλωτών αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτιωμένη λειτουργία του ανταγωνισμού. Σ'αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαία ορισμένα μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.

23 Οι καταναλωτές που πηγαίνουν από ένα κράτος μέλος σε άλλο για να αγοράσουν, παραδείγματος χάρη, αυτοκίνητο, έχουν να αντιμετωπίσουν τυποποιημένες συμβάσεις που είναι συχνά συνταγμένες σε ξένη γλώσσα. Χρειάζονται συνεπώς προστασία κατά των αθέμιτων όρων των συμβάσεων. Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα ένα συμβουλευτικό έγγραφο για το θέμα αυτό, και αφού λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων μερών, θα διατυπώσει τις αναγκαίες προτάσεις. 31. Η άρση όλων των εμποδίων στα οποία προσκρούει της δυνατότητας για τους καταναλωτές να αγοράζουν επί πιστώσει προϊόντα σε άλλο κράτος μέλος θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της κοινής αγοράς. Η πρόταση οδηγίας για την καταναλωτική πίστη αποσκοπεί στη διευκόλυνση της δημιουργίας μιας κοινής αγοράς στον τομέα της πίστης. Μια νέα πρόταση θα προβλέπει για Τους καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν ανταγωνιστικές προσφορές παροχής πιστώσεων μέσω της τυποποίησης του τρόπου έκφρασης της επιβάρυνσης που συνεπάγεται για τον καταναλωτή η πίστωση. 32. Οι πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά που προσφέρονται οπουδήποτε αλλού στην κοινή αγορά μπορεί να φθάνουν στους καταναλωτές με διάφορα μέσα. Η διαφήμιση μέσω τηλεοπτικών δορυφόρων αποτελεί ήδη το αντικείμενο του green paper της Επιτροπής που προτείνει μια σειρά μέτρων τα οποία αφορούν, για παράδειγμα, τη διαφήμιση καπνού και οινοπνεύματος και τη διαφήμιση για παιδιά. Η Επιτροπή εξετάζει εξάλλου πρόταση σχετικά με την αθέμιτη και συγκριτική διαφήμιση η οποία προβλεπόταν στην Οδηγία για την Παραπλανητική Διαφήμιση. 33. Η νέα τεχνολογία της πληροφόρησης χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά στη μετάδοση πληροφοριών στους καταναλωτές. Για παράδειγμα το videotex συνδέει τις ηλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριών, μέσω τηλεφωνικών καλωδίων, με τους τηλεοπτικούς δέκτες στο σπίτι. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν τη διαβίβαση εντολών από από τους καταναλωτές στους προμηθευτές.

24 18 Τα συστήματα videotex συνεπάγονται αρκετά προβλήματα για τους καταναλωτές. Για παράδειγμα υπάρχει το πρόβλημα κατά πόσο η πληροφορία που αποθηκεύεται και μεταβιβάζεται είναι ένα είδος διαφήμισης και πως μπορεί να εξασφαλισθεί η ακρίβεια της. Η Επιτροπή θα μελετήσει αυτά τα προβλήματα και θα επεξεργαστεί τις ενδεδειγμένες προτάσεις. 34. Με την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία οι τραπεζικοί λογαριασμοί των καταναλωτών μπορούν να χρεώνονται απ'ευθείας κατά την πώληση με την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων. Για την προστασία των καταναλωτών στις περιπτώσεις λανθασμένων χρεώσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων που έχουν παραγγελθεί ηλεκτρονικά, παράδοσης ελαττωματικών εμπορευμάτων καθώς και στις περιπτώσεις της χωρίς προηγούμενη άδεια πρόσβασης στο τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή. 35. Ενώ η σημασία που έχει για τον καταναλωτή η ελευθερία να αγοράζει εμπορεύματα σε άλλα κράτη μέλη είναι αυτονόητη, ο τομέας των υπηρεσιών είναι εξίσου σημαντικός. Αυτό γίνεται αισθητό όταν η υπηρεσία συνδέεται με το προϊόν. Για παράδειγμα, οι εγγυήσεις διαρκείας όσον αφορά την ύπαρξη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων και την καλή λειτουργία πρέπει να ισχύουν στη χώρα παραμονής του καταναλωτή ακόμη και αν τα εμπορεύματα έχουν αγορασθεί αλλού. Η Επιτροπή προς το παρόν μελετά τις εμπειρίες των καταναλωτών σε σχέση με τη λειτουργία των εγγυήσεων και των υπηρεσιών που παρέχονται μετά την πώληση και θα προβεί στην υποβολή των καταλλήλων προτάσεων. Προκειμένου οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν την αξία των ανταγωνιστικών υπηρεσιών όπως συμβαίνει με τα προϊόντα, πρέπει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια των τιμών. Αναφέρουμε για παράδειγμα την πρόβλεψη ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων με κινητήρα ή οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. Η Επιτροπή θα επεξεργαστεί συνεπώς τις απαραίτητες προτάσεις όσον αφορά την υποχρέωση αναγραφής των τιμών των υπηρεσιών.

25 Οι παράλληλες εισαγωγές δημιουργούν ανταγωνισμό ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε πιέσεις για τη μείωση των υπερβολικών διαφορών των τιμών για τα ίδια προϊόντα που υποβάλλονται σε διαφορετικό Φ.Π.Α., φόρο καταναλώσεως κλπ. Αυτή η θεμελιακή προσέγγιση στην πολιτική της προστασίας των καταναλωτών είναι προς το συμφέρον της ίδιας της Κοινότητας. Εντούτοις, λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν σήμερα το δικαίωμα τους να αγοράζουν σε άλλες χώρες ή τις διαδικασίες για την εισαγωγή εμπορευμάτων και την καταβολή του Φ.Π.Α. Για να διορθώσει αυτήν την κατάσταση η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει οδηγούς για τα δικαιώματα των καταναλωτών να αγοράζουν προϊόντα σε άλλες χώρες της Κοινότητας είτε κατά τκ^διακοπές, είτε σε ταξίδια για άλλους λόγους. Οι οδηγοί αυτοί θα συνοδεύονται με τακτικές πληροφορίες για τις τιμές, μαζί με ενημερωμένο πρακτικό οδηγό-σύμβουλο για το "τι" και "πού" μπορεί να αγοράσει κανείς περιλαμβανομένων και συγκρίσεων των μέσων εθνικών τιμών. Η δημοσίευση πληροφοριών ως προς τις διαφορές των τιμών είναι εξάλλου χρήσιμη και στην Επιτροπή αλλά και σ'άλλες αρχές, προκειμένου να μπορούν να ερευνούν κάθε διαφορά που φαίνεται υπερβολική και μπορεί να αντανακλά κατάχρηση των κανόνων ανταγωνισμού ή εμπόδια στις συναλλαγές. 37. Σαν μέρος του Προγράμματος Δράσης της για τον Τουρισμό, η Επιτροπή προβλέπει μια σειρά μέτρων που αφορούν ειδικά την προστασία του καταναλωτή : εναρμόνιση της νομοθεσίας σχετικά με τις οργανωμένες διακοπές, τυποποίηση των πληροφοριών σχετικά με ξενοδοχεία, χάρτης των τουριστικών δικαιωμάτων στην Κοινότητα. Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει μια σύσταση όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας κατά του πυρός στα ξενοδοχεία" η σύσταση αυτή συζητείται στο Συμβούλιο. Οι τουρίστες και άλλοι ταξιδιώτες στην Κοινότητα θα επωφεληθούν από τις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής για κλιμάκωση των διακοπών και για μια δικαιότερη διάρθρωση των αεροπορικών ναύλων.

26 Για να προστατευθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών, πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα παροχής συμβουλών και αποκατάστασης των ζημιών που υφίστανται. Οι παραδοσιακές νομικές διαδικασίες, είναι χρονοβόρες και συχνά πολύ δαπανηρές σε σχέση με τα επίδικα ποσά σε υποθέσεις καταναλωτών. Δεν μπορεί να λεχθεί ότι υπάρχουν δικαιώματα, αν αυτά δεν ασκούνται και δεν προασπίζονται. Η Επιτροπή, γι'αυτόν το λόγο, δημοσίευσε πρόσφατα ένα green paper σχετικά με την παροχή συμβουλών και την αποκατάσταση των καταναλωτών με σκοπό να θεσπίσει μια πληρέστερη και συμπαγέστερη πολιτική που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει - και αν είναι δυνατόν να διευρύνει - τη συνεργασία της με τις αρχές των κρατών μελών που εκπονούν πρότυπα προγράμματα αναφερόμενα στην απλούστευση των διαδικασιών πρόσβασης, των καταναλωτών στη δικαιοσύνη. 39. Η ποιότητα και αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών είναι θεμελιώδεις για την ευημερία των καταναλωτών, δεδομένου του μεγάλου μέρους του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος που απορροφάται από τις υπηρεσίες αυτές. Η Επιτροπή μελέτησε την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών στην Κοινότητα και την έκταση της αντιπροσώπευσης των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Σχετικά με το θέμα αυτό πρόκειται να συνταχθεί σύντομα μια έκθεση η οποία θα αποτελέσει το έναυσμα για την εξέταση των σχετικών θεμάτων, τόσο από τα άλλα κοινοτικά όργανα, όσο και από τ»ις ενδιαφερόμενες ομάδες συμφερόντων σε κοινοτικό επίπεδο. 40. Η Επιτροπή συνιστά σε όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση του 1981 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Η Επιτροπή θα ασκεί έλεγχο στον τομέα αυτόν και θα κρίνει για τις περαιτέρω ενέργειες που είναι αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλισθεί ένας ικανοποιητικός βαθμός προστασίας των καταναλωτών κατά της χωρίς προηγούμενη άδεια εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

27 Η Επιτροπή προσπάθησε εξάλλου να προωθήσει το διάλογο μεταξύ αντιπροσώπων των καταναλωτών και άλλων οικονομικών φορέων της αγοράς, ιδίως κατασκευαστών, διανομέων και διαφημιστών. Το Πρόγραμμα του Καταναλωτή για το 1981 εξέφραζε την ελπίδα ότι ο διάλογος αυτός θα μπορούσε να οδηγήσει στην οικειοθελή σύναψη συμφωνιών υπό μορφή ευρωπαϊκών κωδίκων συμπεριφοράς, για τις πρακτικές εμπορίας. Η ελπίδα αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Πράγματι, έγινε φανερό ότι κώδικες του είδους αυτού θα εστερούντο, σε μεγάλο βαθμό, αποτελέσματος εάν δεν συνδυάζονται με την κατάλληλη κοινοτική νομοθεσία. Εντούτοις, όταν οι κώδικες επιχειρηματικής πρακτικής συνδυάζονται με κοινοτικούς νόμους κατέχουν ανάλογη θέση στα πρότυπα ασφάλειας των προϊόντων. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις δυνατότητες για τη συνέχιση της εφαρμογής της προσέγγισης αυτής και θα επεξεργαστεί τις αναγκαίες προτάσεις. 42. Προκειμένου οι καταναλωτές να είναι σε θέση να δημιουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες για συνεννόηση με άλλους οικονομικούς φορείς, έχουν ανάγκη από πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στην πρακτική εμπορίας, συμπεριλαμβανομένων και των εφαρμογών της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Εν προκειμένω όπως και στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων, η Επιτροπή θα συμβάλει στην εκπαίδευση του καταναλωτή με την οργάνωση διασκέψεων των εθνικών αντιπροσώπων των καταναλωτών, την προετοιμασία κατάλληλων εκδόσεων, τη συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης για την κάλυψη των θεμάτων του καταναλωτή και με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών των ιδίων των ευρωπαϊκών οργανώσεων των καταναλωτών.

28 22- III. Τα συμφέροντα των καταναλωτών πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη στο πλαίσιο των άλλων κοινοτικών πολιτικών A3. Η επιτυχία των προσπαθειών της Κοινότητας για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στα θέματα προστασίας των καταναλωτών δεν εξαρτάται μόνον από την επιδίωξη ειδικών στόχων, αλλά και από την έκταση στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα του καταναλωτή κατά τη διαμόρφωση και εκτέλεση άλλων κοινοτικών πολιτικών. Για να εξασφαλισθεί ο αναγκαίος βαθμός αλληλοδιείσδυσης μεταξύ της προστασίας του καταναλωτή και άλλων πολιτικών, πρέπει να ζητείται η γνώμη των αντιπροσώπων των καταναλωτών για τα κοινοτικά μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τα συμφέροντα τους. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ληφθεί σωστά υπόψη η γνώμη τους. A4. Για να επιτύχει το στόχο αυτό, η Επιτροπή προέβη το 1973 στη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταναλωτών (CCC). Η επιτροπή εκφράζει τη γνώμη της επί όλων των σημαντικών προτάσεων της Επιτροπής που διατυπώνονται οτα πλαίσια της πολιτικής προστασίας των καταναλωτών. Τα τελευταία χρόνια, έχει καθιερωθεί η πρακτική να ζητείται επίσης η γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταναλωτών σε οριομένυς προτάσεις που σχετίζονται με άλλες κοινοτικές πολιτικέι,, όπως ο καθορισμός γεωργικών τιμών, χημική τεχνολογία για τη γεωργία (φυτοφάρμακα, αντιβιοτικά και λιπάσματα), συμφωνίες επιλεκτικής διανομής για καταναλωτικά αγαθά ή αεροπορικές υπηρεσίες. Τακτικές επαφές υψηλού επιπέδου διατηρούνται επίσης με το BEUC (Ευρωπαϊκό γραφείο ενώσεων των καταναλωτών) για γενικά θέματα στον τομέα του ανταγωνισμού. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη περιθώρια για την ανάπτυξη ευρύτερης συνεργασίας στον τομέα αυτό, και η Επιτροπή θα προβεί σε ενέργειες για να εξασφαλίσει την επέκταση και ενίσχυση των εν λόγω διαδικασιών διαβούλευσης, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος.

29 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η Επιτροπή, ως πρώτο βήμα στο σχέδιο της να δώσει νέα ώθηση στην πολιτική της προστασίας των καταναλωτών, διαβιβάζει στο Συμβούλιο μια σειρά προτάσεων - για την τροποποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας ως προς τη σήμανση των τροφίμων, την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων οικιακής χρήσεως, τη ρύθμιση των συμβάσεων που αφορούν τις οργανωμένες διακοπές, και την εισαγωγή μαθήματος εκπαίδευσης του καταναλωτή στη βασική και μέση εκπαίδευση. Στο σύνολο τους, οι ενέργειες που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση αποτελούν την προσπάθεια της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας της να πραγματοποιήσει τους ουσιαστικούς στόχους του κοινοτικού προγράμματος για την προστασία και ενημέρωση του καταναλωτή. Οι ενέργειες αυτές θα συμπληρώσουν τις ενέργειες της Επιτροπής στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Διαβιβάζοντας το παρόν έγγραφο, η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της να επιδιώκει την ευημερία των πολιτών της Κοινότητας στο ρόλο τους ως καταναλωτών και ως σημαντικών παραγόντων στην καθημερινή λειτουργία της κοινής αγοράς. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι, από τη διπλή άποψη της ευημερίας των πολιτών και της αποτελεσματικότητας της παραγωγής, υπάρχει ανάγκη νέας ώθησης της πολιτικής της προστασίας του καταναλωτή οε κοινοτικό επίπεδο. Πιστεύει ότι δίνοντας μια τέτοια ώθηση, θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη καθώς και στην πραγματοποίηση μιας πραγματικής "Ευρώπης των λαών".

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ" Χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση των προτεινομένων ενεργειών Χρονολογία προτεινόμενης ενέργειας Χρονολογία έκδοσης από το Συμβούλιο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Έκθεση για τη γενική υποχρέωση εμπορίας ασφαλών προϊόντων 2. Οδηγία για τα παραποιημένα προϊόντα Βλ. δεύτερο μέρος του Χρονοδιαγράμματος που επισυνάπτεται στο Λευκό Βιβλίο για την Ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς Εκστρατείες ενημέρωσης 4. Εκστρατεία για την ασφάλεια των παιδιών 5. Εκστρατεία για την ασφάλεια των προϊόντων 1986/ /88 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 6. Οδηγία για τους αθέμιτους όρους των συμβάσεων Οδηγία για τον υπολογισμό του ποσοστού επιβάρυνσης για την καταναλωτική πίστη 8. Οδηγία για την αθέμιτη και συγκριτική διαφήμιση 9. Πρόταση για την νέα τεχνολογία ενημέρωσης όσον αφορά τους καταναλωτές 10. Πρόταση για την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων

31 Χρονολογία προτεινόμενης ενέργειας Χρονολογία έκδοσης από το Συμβούλιο 11. Προτάσεις για τις εγγυήσεις και τις 1986 υπηρεσίες μετά την πώληση 12. Οδηγία για τις οργανωμένες διακοπές Οδηγία για τις δημόσιες υπηρεσίες 1985 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 14. Μελέτες των διασυνοριακών τιμών από Δημοσίευση οδηγού δικαιωμάτων του 1986 καταναλωτή να αγοράζει προϊόντα σε άλλες χώρες 16. Οδηγία για την αναγραφή των τιμών 1986 των υπηρεσιών 1988 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 17. Ψήφισμα για την εκπαίδευση του 1985 καταναλωτή Δημοσίευση διδακτικού εγχειριδίου 1986 για την εκπαίδευση του καταναλωτή (σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές) 19. Έκθεση σχετικά με τις εμπειρίες από 1988 πρότυπα προγράμματα επιμόρφωσης των καθηγητών για την εκπαίδευση του καταναλωτή

32

33 Ευρωπαϊκές Κοινότητες Επιτροπή Νέα ώθηση της πολιτικής της προστασίας των καταναλωτών (Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο) Έγγραφο Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σ. - 21,0 χ 29,7 cm DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL ISBN Αριθ. καταλόγου: CB GR-C Τιμή στο Λουξεμβούργο, χωρίς ΦΠΑ: ECU 5,52 BFR 250 ΔΡΧ 555 Salg og abonnement ' Verkauf und Abonnement ' Πωλήσεις και συνδρομές ' Sales and subscriptions Vente et abonnements Vendita e abbonamenti Verkoop en abonnementen BELGIQUE/BELGIÊ IRELAND ESPANA Moniteur belge/belgisch Staatsblad Rue de Louvain 40-42/Leuvensestraat Bruxelles/1000 Brussel Tel CCP/Postrekening Sous-dépöts/ Agentschappen: Librairie européenne/ Europese Boekhandel Rue de la Loi 244/Wetstraat Bruxelles/1040 Brussel CREDOC Rue de la Montagne 34/Bergstraat 34 Bte 11/Bus Bruxelles/1000 Brussel DANMARK Schultz Forlag Møntergade København K Til: Girokonto Government Publications Sales Office Sun Alliance House Molesworth Street Dublin 2 Tel or by post Stationery Office St Martin's House Waterloo Road Dublin 4 Tel ITALIA Licosa Spa Via Lamarmora, 45 Casella postale Firenze Tel Telex LICOSA I CCP Subagente: Libreria scientifica Lucio de Biasio -AEIOU Via Meravigli Milano Tel Mundi-Prensa Libros. S.A. Castello 37 E Madrid Tel. (91) Telex MPU-E PORTUGAL Livraria Bertrand, s.a.r.l. Rua João de Deus Venda Nova Amadora Tél Telex LITRAN-P SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA Librairie Payot 6. rue Grenus 1211 Genève Tél CCP BR DEUTSCHLAND Verlag Bundesanzeiger Breite Straße Postfach Köln 1 Tel. ( Fernschreiber: ANZEIGER BONN GREECE G.C. Eleftheroudakis SA International Bookstore 4 Nikis Street Athens Tel Telex ELEF Sub-agent for Northern Greece: Molho's Bookstore The Business Bookshop 10 Tsimiski Street Thessaloniki Tel Telex LIMO FRANCE Service de vente on Franco des publications des Communautés européennes Journal officiel 26. rue Desaix Paris Cedex 15 Tél. 11) GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Office des publications officiellas des Communautés européennes 5. rue du Commerce L-2985 Luxembourg Tél Télex PUBOF - Lu 1322 CCP CC bancaire BIL 8-109/6003/200 Messageries Paul Kraus 11. rue Christophe Plantin L-2339 Luxembourg Tél Télex 2515 CCP NEDERLAND Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf Christoffel Plantljnstraat Postbus EA 's-gravenhage Tel. ( UNITED KINGDOM HM Stationery Office HMSO Publications Centre 51 Nine Elms Lane London SW8 5DR Tel Sub-agent: Alan Armstrong & Associates Ltd 72 Park Road London NW1 4SH Tel Telex AAALTD G UNITED STATES OF AMERICA European Community Information Service 2100 M Street. NW Suite 707 Washington. DC Tel. (202) CANADA Renouf Publishing Co.. Ltd 61 Sparks Street Ottawa Ontario KIP 5R1 Tel. Toll Free 1 (800) Ottawa Region 1613) Telex JAPAN Kinokuniya Company Ltd 17-7 Shinjuku 3-Chome Shiniuku-kti Tokyo Tel. I03I Journal Department PO Box 55 Chitóse Tokyo 1 56 Tel /85

34 Τιμή στο Λουξεμβούργο, χωρίς ΦΠΑ: ECU 5,52 BFR 250 ΔΡΧ 555 ISBN ìe-02s-sbb7-g Sk ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ^ΡτΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ L-2985 Luxembourg "556672

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Ευθύμιος Μπουρτζάλας Ειρήνη Αντύπα 6 Απριλίου 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος ΙΩΆΝΝΙΝΑ 08.04.09 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 22.3.2012 2011/0409(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

κατ' εφαρμογή του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΟΚ, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του παραπέμποντος δικαστηρίου

κατ' εφαρμογή του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΟΚ, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του παραπέμποντος δικαστηρίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 1979 * Στην υπόθεση 120/78, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hessisches Finanzgericht προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 8.3.2007 PE 386.426v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 16-22 Σχέδιο έκθεσης (PE 384.485v01-00) Eva-Britt Svensson Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Y2071BEN 12256/REV/E L FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΜΟΣΜΟΝ ΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Τραπεζική Επιτροπή για τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη IP/04/285 Βρυξέλλες, 2 η Μαρτίου 2004 Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη Η τελευταία έκθεση σχετικά µε τις τιµές των αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων IP/03/1318 Βρυξέλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003 Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων Από αύριο, αρχίζει να εφαρµόζεται σηµαντικό µέρος της νέας νοµοθεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες που σχετίζονται µε τη διοίκηση οργανισµών Θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα προστασίας των καταναλωτών

Μέτρα προστασίας των καταναλωτών Μέτρα προστασίας των καταναλωτών Τα ευρωπαϊκά μέτρα προστασίας των καταναλωτών έχουν ως στόχο την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών και νομικών συμφερόντων των ευρωπαίων καταναλωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.4.2001 COM(2001) 161 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη διεύρυνση της πρόσβασης των καταναλωτών στην εναλλακτική επίλυση διαφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ)

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου: Περίληψη του έργου Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 26.1.2009 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-14 Σχέδιο έκθεσης Toine Manders (PE416.256v01-00) σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Χημικός, Προϊσταμένη Β Τμήματος Χημικής Υπηρεσίας Καβάλας Γενικού Χημείου του Κράτους Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αρφανάκου Αναστασία Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομική βάση / Legal basis Νόμος 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα