ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΠΕ 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) Το μάθημα εξετάζει συνοπτικά τη θεωρία, μεθοδολογία και εμπειρική θεματολογία της κοινωνιολογίας. Στόχος του είναι να εξοικειώσει το φοιτητή/τρια με την κοινωνιολογική θεωρία, επιχειρηματολογία και έρευνα. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε συζητήσεις που αφορούν στο χαρακτήρα της επιστήμης, πάντα βέβαια σε συνάρτηση με την ανάλυση εμπειρικών δεδομένων, τόσο από την κυπριακή όσο και από άλλες κοινωνίες. ΚΠΕ 102 ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ (6 ECTS) Το μάθημα είναι μια συστηματική εισαγωγή στις σημαντικότερες κλασικές κοινωνιολογικές θεωρίες. Στόχος του είναι να εξοικειώσει το φοιτητή/τρια με τις κύριες θεματικές και προβληματισμούς της κοινωνιολογικής θεωρίας μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε ερωτήματα που αφορούν στη μεθοδολογία της κοινωνιολογίας, στην έλευση της νεοτερικότητας και τα βασικά χαρακτηριστικά της καπιταλιστικής κοινωνίας. Το μάθημα τονίζει την πρωταρχική σημασία των κλασικών κειμένων και εξετάζει το ρόλο που εξακολουθούν να παίζουν στην κοινωνιολογική σκέψη ΚΠΕ 105 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) Η κοινωνική ανθρωπολογία είναι ο κλάδος των κοινωνικών επιστημών που επικεντρώνεται στη συγκριτική μελέτη ανθρωπίνων κοινωνιών. Αυτή η προσέγγιση αφ ενός στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση άλλων κοινωνιών και αφ ετέρου χρησιμοποιεί τις άλλες κοινωνίες ως καθρέφτη για τη καλύτερη κατανόηση των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών της δικής μας κοινωνίας. Στόχος της ανθρωπολογίας είναι η αποφυγή του εθνοκεντρισμού και η καλλιέργεια της ανεκτικότητας έναντι άλλων κοινωνιών. 1

2 ΚΠΕ 146 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (7 ECTS) Το μάθημα καλύπτει βασικές αρχές της Ποιοτικής Μεθοδολογίας, όπως η σχέση μεταξύ θεωρίας και έρευνας, η λογική της ποιοτικής προσέγγισης, ερευνητικός σχεδιασμός, ηθική της έρευνας, θέματα πιστότητας και αξιοπιστίας, κ.α. Δίνεται στους φοιτητές μια επισκόπηση των βασικών μεθόδων της ποιοτικής έρευνας, δηλαδή συμμετοχική και μη-συμμετοχική παρατήρηση, focus groups, σημειολογία, ανάλυση περιεχομένου, εκτεταμένη συνέντευξη. Επιπλέον της έκθεσης τους στην βιβλιογραφία και σε παραδείγματα από αυτές τις προσεγγίσεις, οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση σύντομες πρακτικές ασκήσεις, που καλύπτουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. ΚΠΕ 147 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (7 ECTS) Το μάθημα εισάγει στη ποσοτική μεθοδολογία της εμπειρικής κοινωνιολογικής έρευνας, που βασίζεται στις μεθόδους στατιστικής ανάλυσης και εξαγωγής πληροφοριών από έρευνες ή αρχεία ή τράπεζες δεδομένων. Το μάθημα συμπεριλαμβάνει ασκήσεις ανάλυσης δειγμάτων και στοιχείων με τη χρήση διάφορων λογισμικών (SPSS, Stata, Minitabs). Επιπλέον της έκθεσης τους σε παραδείγματα από τις τεχνικές αυτές, οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση σύντομες, πρακτικές ασκήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της ποσοτικής έρευνας. ΚΠΕ 211 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (6 ECTS) Ξεκινώντας από την έμφαση που έδωσε ο Parsons στην μακροκοινωνιολογία και τον λειτουργισμό, εξετάζονται ακολούθως οι διάφορες μικροκοινωνιολογικές προσεγγίσεις καθώς και οι προσπάθειες σύζευξης των δύο. Το κάθε νεότερο κοινωνιολογικό μοντέλο προσεγγίζεται επίσης μέσω των ιδιαζόντων κοινωνικοιστορικών συνθηκών μέσα στις οποίες διαμορφώθηκε. Η γενικότερη προβληματική του μαθήματος εστιάζεται στο δυϊσμό δομής και πράξης και στις προσπάθειες υπέρβασης του. ΚΠΕ 212 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (6 ECTS) Το μάθημα προσφέρει μιαν σύντομη ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης της κοινωνιολογίας από τον Κοντ ως τον Πάρσονς. Η έμφαση δεν εστιάζεται στο βάθος, αλλά στο εύρος της κοινωνιολογικής σκέψης και εξετάζονται συνοπτικά τα βασικά σημεία του έργου ενός μεγάλου αριθμού κοινωνιολόγων τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. 2

3 ΚΠΕ 221 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ (6 ECTS) Το μάθημα αποτελεί μια συστηματική εισαγωγή στις εννοιολογικές, θεωρητικές και εμπειρικές βάσεις της κοινωνιολογικής μελέτης του φαινομένου της κοινωνικής απόκλισης και των διαδικασιών μέσα από τις οποίες αντιμετωπίζεται από τους διάφορους φορείς κοινωνικού ελέγχου. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες της κοινωνικής κατασκευής της απόκλισης και στο ρόλο που παίζουν βασικές κοινωνιολογικές κατηγορίες, όπως η κοινωνική τάξη και το φύλο. ΚΠΕ 231 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ (6 ECTS) Το μάθημα καλύπτει ευρύτερες περιοχές στο γνωστικό αντικείμενο των θεωριών ταξικής ανάλυσης. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει και αναλύει δύο ερμηνευτικές προσεγγίσεις, τις βεμπεριανές και τις μαρξιστικές, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές των βασικών τάσεων και ρευμάτων που υπάρχουν στη σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία σε ότι αφορά την ανάλυση της ταξικής διάρθρωσης των σύγχρονων κοινωνιών και της κοινωνικής στρωμάτωσης. ΚΠΕ 241 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (6 ECTS) Στόχος αυτού του μαθήματος είναι μια ολιστική κατανόηση της κοινωνική ζωής του χώρου που ονομάζεται Κύπρος. Αρχίζει με μια ανασκόπηση διαφόρων προσεγγίσεων στο πιο αμφιλεγόμενο θέμα: την ιστορία. Γιατί όμως δίνεται τόση έμφαση στη ιστορία; Στη συνέχεια προσεγγίζονται μια σειρά από κοινωνικά φαινόμενα όπως γλώσσα και διάλεκτος, ποίηση και λογοτεχνία, κοινωνικές δομές και κόμματα, εκκλησία και θρησκεία, φύλο και μετανάστες εντάσσοντας τα στα κοινωνικο-ιστορικά πλαίσια της δημιουργίας τους. Στόχος είναι η ανάλυση της Κύπρου ως ολότητα, ως δηλαδή χώρος όπου ζουν διάφορες κοινωνικές και εθνοτικές ομάδες. ΚΠΕ 247 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ (6 ECTS) Το μάθημα οικοδομεί επί των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που οι μαθητές απέκτησαν στο μάθημα ΚΠΕ 147 «Εισαγωγή στην Ποσοτική Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών» και εισάγει τους φοιτητές σε μεθόδους ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων στο ερευνητικό πεδίο της Κοινωνιολογίας αλλά και ευρύτερη των Κοινωνικών Επιστημών. Το μάθημα είναι προσαρμοσμένο στην ανάγκη για ανάλυση δεδομένων πλούσιων σε κατηγορικές (categorical) και διατακτικές (ordinal) μεταβλητές, όπως συμβαίνει συνήθως στις μεγάλες Κοινωνιολογικές έρευνες (π.χ. European Social Survey, International Social Survey Programme). Το μάθημα δίνει έμφαση σε γραφικές μεθόδους απεικόνισης δεδομένων και περιλαμβάνει τόσο παραμετρικά όσο και μη 3

4 παραμετρικά κριτήρια. Προετοιμάζει τους φοιτητές να γίνουν καλοί καταναλωτές αποτελεσμάτων εμπειρικής έρευνας. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες εφαρμογής ποσοτικών μοντέλων σε εμπειρικά δεδομένα Κοινωνιολογικής έρευνας. ΚΠΕ 269 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (8 ECTS) Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικειώσει του φοιτητή με τις βασικές έννοιες και μεθόδους της πολιτικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις θεωρίες της αξίας, στον καταμερισμό των εισοδημάτων, στις θεωρίες των κρίσεων και στους νόμους/τάσεις εξέλιξης της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. Εξετάζονται επίσης οι οικονομικές πολιτικές του κράτους και της κεντρικής τράπεζας στις σύγχρονες οικονομίες (δημοσιονομική πολιτική, νομισματική πολιτική, συναλλαγματική πολιτική). ΚΠΕ 301 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) Το μάθημα καλύπτει την ανάλυση της σχέσης πολιτισμού και κοινωνίας και εστιάζεται στην επίδραση των πολιτισμικών παραγόντων στην κοινωνική συμπεριφορά. Εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη και σημασία των όρων «πολιτισμός και κουλτούρα» και οι διαφορετικές προσεγγίσεις τους. Συγκεκριμένα θέματα περιλαμβάνουν την μελέτη των πολιτισμικών υπό-ομάδων, την σχέση εμπορευματοποίησης η και πολιτισμού, τον ρόλο των ΜΜΕ στην σύγχρονη κουλτούρα, την σχέση μουσικής, κινηματογράφου και άλλων μορφών τέχνης με την κοινωνία, κ.α. ΚΠΕ 302 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) Το μάθημα αυτό εισάγει στην ιστορική προσέγγιση της βιομηχανικής κοινωνιολογίας αναλύοντας και εστιάζοντας συστηματικά το φαινόμενο της εκμηχάνισης και εκβιομηχανοποίησης. Αναλύει τις θεωρίες της βιομηχανικής επανάστασης και ειδικότερα τα μοντέλα του επιστημονικού μάνατζμεντ (F.Taylor), της αυτοματοποίησης, της μικροηλεκτρονικής επανάστασης και τελειώνει με τα φαινόμενα της μεταβιομηχανικής κοινωνίας και της κοινωνίας της πληροφορίας. ΚΠΕ 303 ΝΕΟΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΕΟΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ (6 ECTS) Το ενδιαφέρον αυτού του μαθήματος εστιάζεται στην διαμάχη γύρω από την σύγκρουση διαφορετικών λογικών και μοντέλων νεοτερικότητας καθώς και στο κρίσιμο ερώτημα για το αν το εγχείρημα της νεοτερικότητας ως προγραμματική 4

5 διατύπωση παραμένει ανολοκλήρωτο ή κατά πόσον έχει εξαντληθεί και ηττηθεί από μια διάδοχη μετανεωτερική συνθήκη. Θα επικεντρώσουμε την συζήτηση γύρω από την σχέση νεοτερικότητας και Διαφωτισμού, μετανεωτερικότητας και παγκοσμιοποίησης και πως αυτές οι σχέσεις αντανακλούνται στην επιστημολογική διαμάχη γύρω από τον σχετικισμό και την κρίση ορθολογικότητας και νόμιμης μεθοδολογίας στις κοινωνικές επιστήμες. ΚΠΕ 306 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ (6 ECTS) Το μάθημα είναι μια συστηματική εισαγωγή στην κοινωνιολογία των κοινωνικών κινημάτων. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην συγκριτική ανάλυση των κοινωνικών συνθηκών στις οποίες εμφανίζεται ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών κινημάτων που έχουν είτε επαναστατικούς είτε μεταρρυθμιστικούς στόχους. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση πάνω σε θεωρητικά ζητήματα, πάντα βέβαια σε συνάρτηση με την εξέταση εμπειρικών δεδομένων τόσο από την κυπριακή όσο και από άλλες κοινωνίες. ΚΠΕ 314 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) Το μάθημα αποτελεί μια συστηματική εισαγωγή στις βασικές έννοιες, τη μεθοδολογία και την εμπειρική θεματολογία της πολιτικής κοινωνιολογίας. Η κοινωνική υποδομή της πολιτικής εξετάζεται μέσα από την ανάλυση των διαφορετικών συστημάτων πολιτικής οργάνωσης, των διαφορετικών μορφών πολιτικής δράσης, του ρόλου της ιδεολογίας και των διαδικασιών πολιτικής αντιπαλότητας και αλλαγής. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση πάνω σε θεωρητικές συζητήσεις, πάντα βέβαια σε συνάρτηση με την ανάλυση εμπειρικών δεδομένων τόσο από την κυπριακή όσο και από άλλες κοινωνίες. ΚΠΕ 333 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ (6 ECTS) Το μάθημα αποτελεί μια γενική εισαγωγή στην κοινωνιολογία της Θρησκείας. Πρωταρχικός στόχος είναι η κατανόηση του ρόλου της θρησκείας στην κοινωνία καθώς και της θεσμικής οργάνωσης του θρησκευτικού παράγοντα (τελετουργίες, σεκτες, κινήματα, κ.α.) Εξετάζονται τόσο οι κλασσικές κοινωνιολογικές προσεγγίσεις όσο και οι πρόσφατες προσεγγίσεις. Τα βασικά ερωτήματα του κλάδου αναφέρονται στο κατά πόσον ο ρόλος της Θρησκείας στις σύγχρονες κοινωνίες εξασθενεί και στην σχέση παγκοσμιοποίησης και θρησκείας. Ειδική αναφορά γίνεται στις σχέσεις θρησκείας, κοινωνίας και πολιτείας στον ελληνικό χώρο, καθώς και τη σχέση μεταξύ ελληνικότητας και Ορθοδοξίας. ΚΠΕ 327 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (6 ECTS) Το διδακτικό αντικείμενο αποσκοπεί στη θεωρητική εξοικείωση, διερεύνηση και κριτική παρουσίαση της κοινωνικής και κοινωνιολογικής θεωρίας, καθώς και των σύγχρονων τάσεων που ενυπάρχουν σε όλο το φάσμα της κοινωνικής γνώσης 5

6 στο τέλος του 20 ου αιώνα. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις θεωρίες του μεταμοντερνισμού, αποδομισμού, μετα-αποικιοκρατικής θεωρίας καθώς και σε άλλες τάσεις οι οποίες αρχίζουν να αποκτούν θεωρητική βαρύτητα. ΚΠΕ 401 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (6 ECTS) Το μάθημα εξετάζει τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης από την πλευρά της πολιτισμικής θεωρίας (cultural theory) και σε σχέση με τις κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώσεις της εποχής της Πληροφορικής (Information Age, η κατά άλλους συγγραφείς, «παγκόσμια εποχή», δηλ. Global Age). Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις αλλαγές στον τρόπο ζωής που συνεπάγεται η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας και τις επιπτώσεις της στην οικογένεια, κοινοτική ζωή, θρησκεία, και άλλους τομείς, την εμφάνιση της λεγόμενης «κοινωνίας του ρίσκου» (risk society), την ανάπτυξη νέων μορφών ταυτότητας, και την ανάπτυξη του κοσμοπολιτισμού και του τοπικισμού ως πολιτικές και πολιτισμικές μεθόδους δράσης. ΚΠΕ 213 ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (6 ECTS) Το μάθημα εστιάζεται στη διαδικασία κοινωνικοποίησης της νεολαίας στη σύγχρονη κοινωνία και τα διάφορα συναφή φαινόμενα και κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται στα πλαίσια αυτή ς της διαδικασίας. Σχετικά ειδικά θέματα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη προσωπικής ταυτότητας από τους εφήβους (συμεπριλαμβανομένων των διαφόρων ψυχοσωματικών διαταραχών που είναι πιθανόν να εμφανιστούν σε αυτή την ηλικία), τον ρόλο των διάφορων διαπροσωπικών ομάδων (peer groups) στην διαδικασία κοινωνικοποίησης, την ανάπτυξη διάφορων μορφών υπο-κουλτούρας ως ένα μηχανισμό απόκτησης ταυτότητας, τον ρόλο των ΜΜΕ σε αυτές τις διαδικασίες, τον ρόλο της σεξουαλικότητας στην κοινωνικοποίηση των νέων, τις σχέσεις οικογένειας και νέων ως παράγοντα που συντελεί η και αποτρέπει τη διαδικασία ενηλικίωσης, κ.ο.κ. ΚΠΕ 215 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (6 ECTS) Ο σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κινητοποίηση των φοιτητών σχετικά με τον εθελοντισμό και τις δυνατότητες ενσωμάτωσης τους σε εθελοντικές οργανώσεις στην Κύπρο. Στόχος είναι να αναπτυχθεί ο κριτικός αναστοχασμός των φοιτητών σε θέματα εθελοντισμού. Το μάθημα θα έχει εν μέρει βιωματικό χαρακτήρα (μη τυπική μάθηση), επίσης θα στηρίζεται σε ακαδημαϊκή βιβλιογραφία 6

7 ΚΠΕ 232 ΦΥΛΟ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (6 ECTS) Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και στις κυριότερες φεμινιστικές θεωρίες. Η κοινωνική κατασκευή του φύλου και πώς διαφέρει σε διαφορετικές κουλτούρες. Η παρουσίαση, κατανόηση και ανάλυση φαινομένων της πολιτικής και κοινωνικής ζωής μέσα από μια φυλετική προσέγγιση των κοινωνικών πραγματικοτήτων σε ευρωπαϊκές και μή κοινωνίες. ΚΠΕ 243 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (6 ECTS) Η Κοινωνική Πολιτική ασχολείται με θέματα κοινωνικής πρόνοιας σε συσχετισμό με θέματα πολιτικής και κοινωνίας. Εστιάζεται πάνω στις κοινωνικές υπηρεσίες και το κράτος πρόνοιας. Ασχολείται με τους εξής τομείς: Πολιτική και Διοικητική Πρακτική Κοινωνικών Υπηρεσιών, Θέματα Διοίκησης Υγείας, Κοινωνική Προστασία, Εκπαίδευση, Υπηρεσίες Εξευρέσεως Εργασίας, Κοινοτική Φροντίδα, Κοινωνικά Προβλήματα συμπεριλαμβανομένης της Εγκληματικότητας, Αναπηρίες, Ανεργία, Ψυχική Υγεία, Θέματα Τρίτης Ηλικίας, Φύλο και Φτώχεια, Θέματα Κοινωνικής Δυσπραγίας και τα μέτρα αντιμετώπισης όλων αυτών των θεμάτων. Υπό την ευρύτερη έννοια αναλύει τις θεματικές πέραν των ενεργειών της κυβέρνησης στον συγκεκριμένο τομέα. ΚΠΕ 244 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Το νόημα της ιδιότητας του πολίτη τίθεται εκ νέου στο προσκήνιο μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και την παγκόσμια αναδιάταξη του κράτους στις απαιτήσεις της αγοράς. Το μάθημα θα εστιάσει την προσοχή του, στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική θεωρία αποτιμά την διπλή ιστορική τάση που εκτυλίσσεται αναδεικνύοντας από την μια νέους φορείς δράσης και κοινωνικά υποκείμενα (γυναίκες, μειονότητες, κοινωνικά κινήματα) τα οποία ανακαινίζουν το περιεχόμενο της σύγχρονης δημοκρατίας ενώ ταυτόχρονα οι δυνάμεις της αγοράς παράγουν νέες μορφές παθητικότητας, αδράνειας, εξαναγκαστικής ομοιομορφοποίησης και αυταρχικής ποσοτικοποίησης της ζωής. ΚΠΕ 245 ΦΥΛΟ, ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΤΑΞΗ (6 ECTS) Το Φύλο, η Φυλή και Τάξη αποτελούν θεμελιακές συνιστώσες κοινωνικών κινητοποιήσεων, μεταρρυθμίσεων και επαναστατικών ρήξεων στις συνθήκες της νεωτερικότητας. Θα ερμηνευθούν ως βασικοί παράγοντες στρωματοποίησης, συγκαλυμμένης βίας και ιεραρχικής ενσωμάτωσης στην εμπειρία της νεωτερικότητας. Ταυτόχρονα θ αναδειχθούν δυνατότητες αντι-ιεραρχικής οργάνωσης κοινοτήτων αυτoδιεύθυνσης μέσα από γόνιμες διασταυρώσεις αυτών των εμπειριών καταπίεσης μετατρέποντας έτσι την αναγκαιότητα σε ελευθερία και την ταυτότητα σε διαφορά. ΚΠΕ 246 ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (6 ECTS) 7

8 Αυτό το μάθημα διερευνά την εξέλιξη της κριτικής θεωρίας ως ασυμβίβαστης κριτικής του σύγχρονου αστικού πολιτισμού, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους συνεχίζει να γονιμοποιεί την κριτική έρευνα σε δύσκολες ή μερικώς αχαρτογράφητες περιοχές όπως η υγεία, η εγκληματικότητα, η παιδεία, η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική του σύγχρονου αστικού χώρου κλπ. Σκοπός είναι να ασκηθούν οι συμμετέχοντες ν αναπτύξουν ένα κριτικό ερευνητικό προσανατολισμό ως μια εξειδικευμένη μορφή κοινωνικής παρέμβασης στον σύγχρονο κόσμο. ΚΠΕ 300 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (6 ECTS) Η πολιτική για την ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί ένα κρίσιμο αντικείμενο στα πλαίσια της κοινωνίας της γνώσης και της δια βίου μάθησης. Το μάθημα έχει ως στόχο τη διερεύνηση αυτού του αντικειμένου, στη διατομή Πολιτικής και Κοινωνίας. Αναλύονται οι στόχοι και η ιστορική εξέλιξη της πολιτικής, τόσο σε υπερεθνικό επίπεδο όσο και στις εθνικές της καταβολές, σε μια συγκριτική προσέγγιση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία ευρωπαϊκοποίησης και διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, στην αναδιάρθρωση των σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στη διασύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με ζητήματα όπως η κοινωνική ένταξη και η κινητικότητα, η απασχόληση και η οικονομική ανάπτυξη. ΚΠΕ 304 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (6 ECTS) Το μάθημα εισάγει στην Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας αναλύοντας το φάσμα της επικοινωνιακής ανθρώπινης δραστηριότητας στην σημερινή κοινωνία. Αναλύει ειδικότερα την κοινωνική επικοινωνία που βασίζεται σε διάφορες κοινωνιολογικές και επικοινωνιακές θεωρίες. Δίδεται ιδιαίτερη σημασία σε μεθόδους μέτρησης επικοινωνιακών μοντέλων, τηλεθέασης και συσχετισμού στοιχείων. Τέλος, παρουσιάζει τις βασικές επικοινωνιακές σχέσεις και αναλύει τα σύγχρονα μοντέλα των ΜΜΕ. ΚΠΕ 305 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (6 ECTS) Η Κοινωνιολογία του Τουρισμού εξετάζει τόσο τις οικονομικές όσο και τις κοινωνικές πλευρές της σχετικά νέας αυτής «βιομηχανίας». Ειδικά θέματα προς εξέταση περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: την ανάπτυξη των λεγόμενων «τουριστικών πόλεων», τα κίνητρα που ωθούν τους πολίτες στον τουρισμό και τις διαφορετικές θεωρίες που εξηγούν την εμφάνιση και εξάπλωση του φαινομένου, τις πολιτισμικές κατηγορίες του λεγόμενου «καλού» (οικολογικού και «κακού» (μαζικού) τουρισμού, τις πολιτισμικές και οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού στη ζωή των κατοίκων που ζουν σε «τουριστικές» περιοχές, το κατά πόσον ο μαζικός τουρισμός αποτελεί μια μορφή πολιτισμικού ιμπεριαλισμού που καταστρέφει τοπικές πολιτισμικές παραδόσεις, καθώς και την ανάπτυξη 8

9 συγκεκριμένων μορφών εξειδικευμένου τουρισμού, όπως ο οικολογικός τουρισμός, κ.ο.κ. ΚΠΕ 307 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (6 ECTS) Το μάθημα αποτελεί μια συστηματική εισαγωγή στις βασικές έννοιες, τη μεθοδολογία και την εμπειρική θεματολογία της κοινωνιολογίας της οικογένειας. Η κοινωνική υποδομή της οικογενειακής ζωής εξετάζεται μέσα από την ανάλυση διαφορετικών μορφών οικογένειας τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις σύγχρονες κοινωνίες. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση των διαδικασιών κοινωνικής αλλαγής στο χαρακτήρα και τις δομές της οικογενειακής ζωής. ΚΠΕ 308 ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) Μετά από μία γενική θεώρηση του γνωστικού αντικειμένου της σύγχρονης εγκληματολογίας και του φαινομένου της εγκληματικής συμπεριφοράς στην κοινωνία, εξετάζεται ένας αριθμός θεωριών, ψυχολογικών (Freud και Eysenck) και κοινωνιολογικών (η οικολογική, της συναναστροφής, η μαρξιστική, του στιγματισμού, οι σύνθετες απόψεις) που αιτιολογούν την εγκληματική συμπεριφορά. Στην συνέχεια το ενδιαφέρον στρέφεται στους δράστες και τα θύματα εγκληματικών πράξεων γενικά και ειδικά των βιασμών, ενόπλων ληστειών, φόνων, μονοεπεισοδιακών μαζικοκτονιών, επεισοδιακών φόνων και των εγκλημάτων του άσπρου κολάρου. Τέλος εξετάζεται η χρήση και αποτελεσματικότητα της μεθόδου της ανιχνευτικής εγκληματικής ανάλυσης (profiling) του FBI. ΚΠΕ 309 ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ (6 ECTS) Η διεθνής τρομοκρατία αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο του 21 ου αιώνα. Το μάθημα εξετάζει τον ορισμό, φύση και ιδεολογικό χαρακτήρα της τρομοκρατίας, και αναλύει τις διάφορες μορφές της (όπως, π.χ. η κρατική τρομοκρατία, η ιδεολογική τρομοκρατία, η τρομοκρατία από μέρους εθνικόαπελευθερωτικών κινημάτων, κ.ο.κ.) Ειδικό βάρος δίνεται στην κάλυψη της τρομοκρατίας στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και στην Μέση Ανατολή. Εξετάζονται επίσης ο ρόλος, η σημασία και οι επιπτώσεις του Αμερικανού «πολέμου κατά της τρομοκρατίας». ΚΠΕ 311 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (6 ECTS) Το «πρόβλημα» των μειονοτικών ομάδων αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για την Νέα Ευρώπη του 21 ου αιώνα. Διάφορες διαστάσεις αυτού του προβλήματος αφορούν τον ορισμό, τα κριτήρια, και τα δικαιώματα μειονοτικών ομάδων, την 9

10 σχέση μεταξύ μετανάστευσης και μειονοτικών ομάδων, κ.α. Το μάθημα διερευνά διαφορετικές συνιστώσες αυτών των ζητημάτων με εκτενή κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων μειονοτικών ομάδων που βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. ΚΠΕ 313 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ (6 ECTS) Το μάθημα εξετάζει το φαινόμενο της μετανάστευσης και τις επιπτώσεις του στο δημογραφικό χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών. Αναλύεται τόσο η ιστορική όσο και η σύγχρονη εμπειρία, και γίνεται μια προσπάθεια να συνδεθεί το φαινόμενο της μετανάστευσης με άλλες κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαδικασίες. ΚΠΕ 315 ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ (6 ECTS) Εξετάζονται κλασσικές εθνογραφικές μονογραφίες, όπως και οι πιο σύγχρονες τάσεις πειραματικής εθνογραφίας. Οι εθνογραφίες αυτές αναλύονται στη βάση των θεωρητικών ρευμάτων τα οποία τις επηρέασαν (ή και τα οποία διαμόρφωσαν), όπως και των πολιτικο-ιστορικών συνθηκών της παραγωγής τους. Δίνεται έμφαση στην «λογοτεχνική στροφή» της ανθρωπολογίας, που αναλύει εθνογραφικά κείμενα χρησιμοποιώντας τεχνικές της κριτικής της λογοτεχνίας ΚΠΕ 317 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (6 ECTS) Αυτό το μάθημα διερευνά διάφορες στρατηγικές διαμόρφωσης ταυτοτήτων στο σύγχρονο κόσμο εστιάζοντας ταυτόχρονα την σύγκρουση τους με τα όρια που οι ίδιες αυτές οι στρατηγικές δημιουργούν παράγοντας την θανάσιμη και ετερόμορφη διαφορά τους. Θα μελετήσουμε τις συνέπειες αυτού του αδιεξόδου αφουγκραζόμενοι την ένταση της ταυτοτικής δυσφορίας και τον καταναγκαστικό φόβο της αφοσίωσης σε ταυτότητα εντοπίζοντας νέους τρόπους συμμόρφωσης αλλά και αντίστασης. ΚΠΕ 318 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ (6 ECTS) Το μάθημα εξετάζει τις διαδικασίες εκσυγχρονισμού και οικονομικής ανάπτυξης. Αντιπαραβάλλονται οι εμπειρίες των δυτικών νεοτερικών κοινωνιών με εκείνες των κοινωνιών του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου, αλλά και τις κοινωνίες ύστερης ανάπτυξης. Δίδεται έμφαση στις επιπτώσεις του εκσυγχρονισμού σ ένα ευρύ φάσμα άλλων κοινωνιολογικών παραγόντων από την πολιτική και την οικογένεια ως τη θρησκεία και την πολιτισμική παραγωγή. 10

11 ΚΠΕ 319 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ (6 ECTS) Αρχικά εξετάζονται περιεκτικά οι κλασσικές κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις στη θρησκεία. Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον η ανθρωπολογία εξηγεί την θρησκεία ή αν ταυτόχρονα την απορρίπτει. Μπορούν τα θρησκευτικά φαινόμενα να προσεγγιστούν από μια ανθρωπολογική οπτική ή είναι κυρίως θέμα εσωτερικής (μυστικιστικής) εμπειρίας; Παράλληλα θα τεθούν μια σειρά από άλλα ερωτήματα. Τι είναι ακριβώς η μαγεία; Οδεύουμε αναπόφευκτα προς μια κοσμική κοινωνία; Είναι η θρησκεία μια πλάνη; Αν ναι, γιατί να υπάρχει; Είναι η θρησκεία μέσο καταπίεσης ή αντίστασης; Ποιος ο ρόλος της τελετουργίας; Πως εξηγούνται οι σέκτες και τα Κινήματα Νέας Εποχής; ΚΠΕ 320 ΕΘΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ (6 ECTS) Το μάθημα εξετάζει την κοινωνική διάσταση της εθνότητας και τη συγκρότηση των εθνικών ταυτοτήτων, με έμφαση στην ανάπτυξη του εθνικισμού, τις εθνοτικές σχέσεις, τη δημιουργία του εθνικού κράτους και την παραγωγή, αλλά και την κατανάλωση, της εθνικιστικής ιδεολογίας. Εξετάζεται η παγκόσμια εμπειρία, με συστηματικές αναφορές και στην κυπριακή περίπτωση. ΚΠΕ 322 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) H πολιτική ανθρωπολογία εξετάζει συγκριτικά την πολιτική διάσταση της κοινωνίας. Κύριες ενασχολήσεις της είναι θέματα που σχετίζονται με τη εξουσία, διαστρωμάτωση, ανισότητα, ιδεολογία, ενάσκηση βίας, το πολιτικό ρόλο της θρησκείας και τελετουργίας, την πολιτική ταυτότητα και εθνικισμό. Αυτά τα θέματα θα εξεταστούν στα πλαίσια διαφόρων κοινωνιών με στόχο να καταλάβουμε καλύτερα αυτές τις κοινωνίες, μια από τις οποίες θα είναι και η δική μας. ΚΠΕ 323 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (6 ECTS) Μια γενική ανασκόπηση των θεωρητικών ρευμάτων που επηρέασαν την Κοινωνική Ανθρωπολογία του 20 ου αιώνα. Θα αναλυθούν οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις (Λειτουργισμός, Δομολειτουργισμός, Δομισμός, Μαρξιστική Ανθρωπολογία, Θεωρίες Δράσης, Ανθρωπολογία του Κοινωνικού Φύλου, Ερμηνευτική Ανθρωπολογία, Μεταμοντερνισμός και Μετααποικιακή Κριτική), χρησιμοποιώντας ως βάση την ανάγνωση κλασσικών εθνογραφιών για την κάθε σχολή. ΚΠΕ 324 ΔΙΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ (6 ECTS) 11

12 Η μετά τον 2 ον Παγκόσμιο Πόλεμο εποχή αποτελεί και την «εποχή της μαζικής μετανάστευση», καθώς οι τελευταίες δεκαετίες έχουν σπάσει όλα τα μεταναστευτικά ρεκόρ. Οι νέοι μετανάστες διατηρούν τους δεσμούς τους με τις χώρες καταγωγής τους και αποκτούν μια πολλαπλή ταυτότητα που συνδυάζει τα πολιτικά και πολιτισμικά δικαιώματα τους στις χώρες υποδοχής με την διατήρηση πολιτισμικών και άλλων χαρακτηριστικών που προέρχονται από τις πατρίδες τους. Οι διαρκείς και περίπλοκες σχέσεις που αναπτύσσονται διαχέονται πέραν των κρατικών συνόρων (trans-national) και δημιουργούν νέα δεδομένα σε πολλούς τομείς, όπως αυτούς της θρησκείας, οικογένειας, οικονομικής ανάπτυξης, κ.ο.κ. Νέες, διεθνικές κοινότητες (transnational communities) δημιουργούνται, οι οποίες ξεπερνούν τα κρατικά σύνορα και επανασυνδέουν μετανάστες με τις πατρίδες μέσα σε νέες βάσεις κοινωνικοποίησης. ΚΠΕ 325 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (6 ECTS) Στόχος αυτού του μαθήματος είναι ν αξιολογήσει την συμβολική διάδραση που εκτυλίσσεται μεταξύ κοινωνικής και νομικής θεωρίας σε σχέση με φαινόμενα διευρυνόμενης νομορρύθμισης, δικαστικοποίησης των κοινωνικών σχέσεων και συγκρούσεων, και υπερφόρτωσης του νομικού συστήματος με κοινωνικά αιτήματα. Τέλος θα εξετάσουμε πως η κοινωνική θεωρία γίνεται μέρος της ανακλαστικότητας της νομικής θεωρίας στην προσπάθεια της για μεταρρύθμιση του νομικού συστήματος. ΚΠΕ 326 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (6 ECTS) Το μάθημα αποτελεί μια συστηματική εισαγωγή στις βασικές έννοιες, τη μεθοδολογία και την εμπειρική θεματολογία της κοινωνιολογίας της υγείας. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική σχετικότητα των ασθενειών, σωματικών αλλά και ψυχικών, αλλά και στους τρόπους με τους οποίους η οργανωμένη κοινωνία, και κυρίως το κράτος, προνοεί για την υγεία των πολιτών. ΚΠΕ 328 ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (6 ECTS) Το μάθημα αποτελεί μίαν συστηματική εισαγωγή στην κοινωνιολογία της αστικής ζωής και της αστικοποίησης. Εξετάζεται ιστορικά και συγκριτικά η εξέλιξη των πόλεων, και το ενδιαφέρον εστιάζεται στις διαδικασίες αστικοποίησης που συνδέονται με το ευρύτερο φαινόμενο του εκσυγχρονισμού. Η έμφαση είναι στις επιπτώσεις της αστικοποίησης σ ένα ευρύ φάσμα άλλων κοινωνικών διαδικασιών, από την οικονομία και την πολιτική ως την ανθρώπινη συνείδηση. ΚΠΕ 329 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (6 ECTS) Το μάθημα καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της κοινωνιολογίας της τεχνολογίας. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργεί επιδράσεις πάνω στις κοινωνικές ομάδες 12

13 και στην γενική εξέλιξη των κοινωνικών συστημάτων. Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται μια σύγχρονη εξέταση των αντιπροσωπευτικών τάσεων και ρευμάτων που υπάρχουν στη σύγχρονη κοινωνιολογική προσέγγιση της τεχνολογίας. (αμερικανικής και ευρωπαϊκής). ΚΠΕ 330 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (6 ECTS) Το μάθημα είναι μια συστηματική εισαγωγή στις βασικές έννοιες, τη μεθοδολογία και τη θεματολογία της κοινωνιολογίας της γνώσης. Η ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στη γνώση και την κοινωνία εξετάζεται στην κλασική κοινωνιολογία (κυρίως στο έργο των Μαρξ και Ντυρκέμ) και στη μεταγενέστερη, και πιο συστηματική, κοινωνιολογία της γνώσης που αναπτύσσεται κυρίως στο έργο των Scheller, Manheim, Schutz, Berger και Luckmman. Στο πλαίσιο της ιστορικής ανασκόπησης της ανάπτυξης της κοινωνιολογίας της γνώσης, εξετάζονται συστηματικά η σχέση ανάμεσα στη νεοτερικότητα και τη συνείδηση, τα φαινόμενα της ιδεολογίας και της συνείδησης της καθημερινής ζωής, και γίνεται μια εκτενής εισαγωγή στην κοινωνική φαινομενολογία. ΚΠΕ 331 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (6 ECTS) Το μάθημα καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της κοινωνιολογίας της εργασίας. Ιστορική ανάπτυξη της εργασίας, εξέλιξη κοινωνικών κινημάτων, συνδικαλισμός, τεχνολογία και κοινωνικά συστήματα. Με πιο τρόπο η εργασιακή αυτή πορεία μέσα στα πλαίσια της βιομηχανικής κοινωνίας δημιουργεί επιδράσεις πάνω στις κοινωνικές ομάδες και στην γενική εξέλιξη των κοινωνικών συστημάτων. Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται μια σύγχρονη εξέταση των αντιπροσωπευτικών τάσεων και ρευμάτων που υπάρχουν στη σύγχρονη κοινωνιολογική προσέγγιση της βιομηχανικής κοινωνίας. ΚΠΕ 332 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (6 ECTS) Το μάθημα εξετάζει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται τόσο στην κυπριακή όσο και σε άλλες κοινωνίες από τη βία στην οικογένεια ή τα γήπεδα και τη χρήση ναρκωτικών ως την ανεργία και την κοινωνική απάθεια. Η έμφαση είναι στην αξιοποίηση βασικών εννοιολογικών πλαισίων της κοινωνιολογίας για την κατανόηση αυτών των προβλημάτων και των επιπτώσεων τους στην κοινωνική ζωή. ΚΠΕ 334 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (6 ECTS) Χρησιμοποιώντας έννοιες και μεθοδολογίες από τον χώρο των Κοινωνικών Επιστημών θα επιχειρήσουμε την ανάλυση οικονομικών θεσμών και κοινωνικών φαινομένων που έχουν σχέση με αγορές, απασχόληση σε δίκτυα και επιχειρήσεις. Η Οικονομική και Βιομηχανική Κοινωνιολογία ενσωματώνει ένα 13

14 ορισμένο οικονομολογικό ενδιαφέρον σε σχέση με τον ρόλο της ορθολογικότητας και του συμφέροντας στην διαμόρφωση των οικονομικών φαινομένων, υπογραμμίζοντας όμως ταυτόχρονα την σημασία των κοινωνικών σχέσεων και θεσμών. Στα πλαίσια των σύγχρονων εμπειρικών ερευνών και θεωρητικών προωθήσεων στην Οικονομική Κοινωνιολογία θα εξετασθούν οι θεμελιώδεις γι αυτό το πεδίο ιδέες των Weber και Schumpeter. Θα εξετασθούν επίσης οι επιδράσεις των θεσμικών αλλαγών πάνω σε αγορές και κοινωνικές δομές όπως επίσης και η έρευνα αιχμής γύρω από την Κοινωνιολογία των οργανώσεων στον αναπτυγμένο καπιταλισμό. ΚΠΕ 335 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΟΕΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΧΩΡΕΣ (6 ECTS) Το μάθημα ασχολείται με την Ευρωπαική και Οικονομική Ολοκλήρωση και ειδικότερα στις νεοενταχθείσες χώρες της ΕΕ. Αποσκοπεί στην εξοικείωση με τις νέες αυτές χώρες και αναλύει βασικούς τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θα εξετασθούν επίσης οι επιδράσεις των θεσμικών αλλαγών πάνω σε αγορές, βασικούς οικονομικούς όρους και κοινωνικές δομές μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαικής Ενωσης. ΚΠΕ 336 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (6 ECTS) Εισαγωγή στην ιστορική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίληψη της Ε.Ε. ως ένα κοινωνικό και οικονομικό σύστημα. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν και θα κατανοήσουν τους διάφορους τρόπους λειτουργίας και ποιες οι προϋποθέσεις και η τροχιά που θα ακολουθήσει στο μέλλον η Ε.Ε. Ως συμπλήρωμα αυτής της ανάλυσης και της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ως διαδικασία, σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με το ρόλο της τεχνολογίας θα συζητηθούν, συμπεριλαμβανομένης και μιας ανασκόπησης σε πολιτικά θέματα, θεσμικός σχεδιασμός, σχέσεις μεταξύ Μελών Κρατών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέματα: Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτικά και Τεχνολογία και Τεχνολογική Αλλαγή, Κοινωνική Ευρώπη, Κοινωνική Πολιτική. ΚΠΕ 337 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) Στην σύγχρονη εποχή των μεταυλιστικών αξιών η κοινωνική θεωρία καλείται να διερευνήσει την κρίση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος ως κρίση της ανθρωποκεντρικής ηθικής η οποία εκφράσθηκε ιστορικά με την χρησιμοθηρική θεωρία και τον ωφελιμισμό και η οποία υλοποιήθηκε θεσμικά από την νεοφιλελεύθερη θεωρία της ελεύθερης αγοράς και είχε ως επίκεντρο μια εργαλειακή σχέση με την ικανοποίηση των ανθρώπινων συμφερόντων και 14

15 αναγκών. Το κρίσιμο ερώτημα επομένως είναι αν η σύγχρονη κοινωνική θεωρία μπορεί να συμβάλει σε μια κοινωνιολογία βιοκεντρικού αντί ανθρωποκεντρικού τύπου η οποία θα διαπραγματευτεί την εφαρμογή της θεωρίας του κοινωνικού συμβολαίου σε ζητήματα που αφορούν το αστικό και φυσικό περιβάλλον. ΚΠΕ 338 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ (6 ECTS) Το κέντρο βάρους αυτού του μαθήματος εστιάζεται στην σημαντική αλλά παραμελημένη συνεισφορά της ψυχανάλυσης στην ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας. Ως μια από τις πλέον σημαίνουσες απαντήσεις στην κρίση της νεωτερικότητας και συγκεκριμένα στην κρίση της νεωτερικής υποκειμενικότητας η ψυχανάλυση προσφέρεται για θεωρητική επένδυση και ανακατασκευή του κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος. Επομένως, η ψυχανάλυση αντιμετωπίζεται από την κοινωνική θεωρία πέρα από τις θεραπευτικές της αξιώσεις, ως ερμηνευτική θεωρία της ανθρώπινης υποκειμενικότητας αλλά και ως θεωρία της κοινωνικής αναπαραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της πάνω στην διεπιφάνεια υποκειμενικότητας, κοινωνίας και κουλτούρας. ΚΠΕ 339 Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ (ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) (6 ECTS) ΚΠΕ 340 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (6 ECTS) Αυτό το μάθημα θα προσεγγίσει τον κινηματογράφο ως «σύστημα κειμένων» δια της επαναναγνώσεως εννοιών από την ψυχαναλυτική, μαρξιστική και μεταστρουκτουραλική κοινωνική θεωρία μεταφρασμένων στο πλαίσιο της κινηματογραφικής εμπειρίας. Θα εξετάσουμε τον Κινηματογράφο ως βιομηχανία, ως θεσμό και ως σύστημα αναπαράστασης το οποίο επανεγγράφει τα υποκείμενα στις κοινωνικές τους θέσεις. ΚΠΕ 347 ΜΥΘΟΙ, ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Το μάθημα αναφέρεται γενικά στις Κοινωνικές Επιστήμες, αλλά θα υπάρχουν πρακτικά παραδείγματα και θα δοθεί έμφαση στα πεδία της Δημοσιογραφίας, της Κοινωνιολογίας και των Πολιτικών Επιστημών. Κατά τις συναντήσεις του μαθήματος (που θα γίνονται σε εργαστήριο υπολογιστών), θα μελετούνται δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ή αναφορές (reports) τα οποία παρουσιάζουν μεθοδολογικά προβλήματα και αδυναμίες. Θα χρησιμοποιηθούν άρθρα από τον ημερήσιο ή και τον περιοδικό τύπο (π.χ. Economist), προκειμένου να ασκηθούν οι φοιτητές στον εντοπισμό και την περιληπτική (και εκλαϊκευμένη) διατύπωση των κύριων ευρημάτων εμπειρικών ερευνών. Οι φοιτητές θα προβληματιστούν και θα συζητήσουν πώς τα ευρήματα εμπειρικών ερευνών διαχέονται μερικές φορές στο κοινό με παραπλανητικό τρόπο μέσο του 15

16 Τύπου. ΚΠΕ 348 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (6 ECTS) Το μάθημα διευρύνει την γνώση των ποιοτικών δεξιοτήτων και τις εφαρμόζει σε συγκεκριμένα πεδία. Οι φοιτητές λαμβάνουν λεπτομερειακή και σε βάθος γνώση της συμμετοχικής και μη-συμμετοχικής παρατήρησης, των focus groups, της σημειολογίας, της ανάλυσης περιεχομένου, της εκτεταμένης συνέντευξης και της εθνογραφίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής αυτών των τεχνικών στην πράξη από τους ίδιους τους φοιτητές. Χρησιμοποιώντας ένα η και περισσότερα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα, αναμένεται ότι οι φοιτητές θα εκτελέσουν (και θα αξιολογηθούν με βάση την απόδοση τους σε) όλα τα σημαντικά τμήματα της ποιοτικής έρευνας. Το έργο αυτό θα πρέπει να καταλήγει σε μια η περισσότερες ερευνητικές εργασίες. ΚΠΕ 349 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (6 ECTS) Το μάθημα διευρύνει την γνώση των ποσοτικών δεξιοτήτων και τις εφαρμόζει στην ανάλυση δεδομένων. Οι φοιτητές μαθαίνουν τις ειδικές πηγές δεδομένων σε εθνικό, πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς και τα εξειδικευμένα στατιστικά προγράμματα ανάλυσης σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, όπως SPSS, SAS, κ.α. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην πρακτική εφαρμογή αυτής της γνώσης. Χρησιμοποιώντας αυτά τα στατιστικά προγράμματα, οι φοιτητές εκτελούν συγκεκριμένες ασκήσεις με στόχο την κατανόηση της χρήσης της ποσοτικής προσέγγισης στην εφαρμοσμένη έρευνα, και αξιολογούνται με βάση τα αποτελέσματα αυτών. ΚΠΕ 400 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (6 ECTS) Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στην θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου και την κοινωνιοβιολογία. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην βιολογική βάση της κοινωνικής συμπεριφοράς, αλλά και στις επιπτώσεις της όσον αφορά τους στόχους και τις μεθόδους των κοινωνικών επιστημών. ΚΠΕ 402 ΑΛΗΘΕΙΑ, ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ:ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (6 ECTS) Με αφετηρία την συζήτηση που ξεκίνησε για το Ολοκαύτωμα και τις Δίκες της Νυρεμβέργης, μέχρι τις σύγχρονες συζητήσεις για «Αλήθεια, Δικαιοσύνη και Συμφιλίωση» που αφορούν τις Επιτροπές Αλήθειας και Συμφιλίωσης της Νότιας Αφρικής, θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες προσπάθειες που έλαβαν χώρα σε διάφορες κοινωνίες. Οι άξονες προβληματισμού αφορούν 4 θέματα: δικαιοσύνη, συμφιλίωση, μνήμη και αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Το θέμα προσεγγίζεται κυρίως από μια κοινωνιολογική οπτική, που εστιάζεται στη 16

17 σχέση αυτών των προσπαθειών με την ευρύτερη κοινωνία, όσον αφορά το σχεδιασμό, συμμετοχή και αποτελέσματα. ΚΠΕ 403 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS) Η ιστορική κοινωνιολογία χρησιμοποιεί την ιστορική εμπειρία για την ανάπτυξη συγκεκριμένων γενικεύσεων που αφορούν τις ανθρώπινες κοινωνίες. Το αντικείμενο της ιστορικής κοινωνιολογίας συνήθως επικεντρώνεται στις διαδικασίες και παράγοντες που συντελούν στη διαδικασία εκσυγχρονισμού των κοινωνιών. Συγκεκριμένοι τομείς περιλαμβάνουν τη συγκριτική ιστορική κοινωνιολογία, την μελέτη της θεωρίας των παγκόσμιων συστημάτων (worldsystem analysis), την κοινωνική ιστορία του F. Braudel, την παγκόσμια ιστορία (η οποία αποτελεί κοινό τομέα ιστορικών και κοινωνιολόγων), την κοινωνιολογία του Norbert Elias, κ.α.. ΚΠΕ 404 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ (6 ECTS) Θα εξετάσουμε φαινόμενα κομματικής και κοινοβουλευτικής ολιγαρχίας, γραφειοκρατικοποίησης των κομματικών μηχανισμών, της εξάρτησης και λογοδοσίας τους προς τα ΜΜΕ αντί προς την εκλογική τους βάση, τις διεθνείς τους σχέσεις, την σχέση κόμμα-κράτος-συνδικάτο, μεταβαλλόμενες σχέσεις κοινωνικής εκπροσώπησης, το φαινόμενο του πολυσυλλεκτικού-διαχειριστικού κόμματος, του αντι-κομματικού κόμματος, του κόμματος-κινήματος, του κόμματος-κράτους, του κόμματος-ευρώπη κλπ. ΚΠΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (6 ECTS) Το μάθημα αυτό στοχεύει στην ανάλυση σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων, κινημάτων ή ρευμάτων σε συνθήκες ραγδαίων αλλαγών ανά το παγκόσμιο. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές/τριες εμβαθύνουν σε συγκεκριμένες θεματικές, προσεγγίζοντας τις μέσα από διαλέξεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις διαφόρων πηγών. Στόχος η δημιουργία της ικανότητας αναστοχασμού και κριτικής αποστασιοποίησης. ΚΠΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (6 ECTS) Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές/τριες εμβαθύνουν σε εξειδικευμένα ρεύματα κοινωνικής θεωρίας, προσεγγίζοντας τα θέματα αυτά μέσα από διαλέξεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις βιβλιογραφικών πηγών. Δίνεται επίσης έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες είναι σημαντικές για την καλλιέργεια της κοινωνιολογικής οπτικής, όπως κριτική ανάλυση και συζήτηση πρωτογενών πηγών. ΚΠΕ409 Πολιτικές της Ευρωπαϊκή Ένωση ως Υπερδύναμη (6 ECTS) 17

18 Σε οικονομικό, εμπορικό και νομισματικό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατακτήσει τη θέση μιας παγκόσμιας δύναμης. Η ολοκλήρωση άρχισε με έξι χώρες και δύο τομείς της οικονομίας και μέσα σε μια περίοδο σχεδόν εξήντα ετών εξελίχθηκε σε ένα σύνθετο σύστημα διακυβέρνησης το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πεδίων πολιτικής, από το εμπόριο και το χρήμα μέχρι τη μετανάστευση και την εξωτερική πολιτική, για τα 27, σήμερα, κράτη-μέλη της ΕΕ. Αντικείμενο του ευρωπαϊκού συστήματος είναι η από κοινού διαχείριση της διαρκώς αυξανόμενης αλληλεξάρτησης των κρατών και των λαών της Ευρώπης. Οι διαδοχικοί κύκλοι διεύρυνσης έχουν αποτελέσει, με τη σειρά τους, την πλέον αποτελεσματική εξωτερική πολιτική της ΕΕ, ενώ επιπροσθέτως έχουν λειτουργήσει ως μηχανισμός σύγκλισης για την οικονομική περιφέρεια. Επιπλέον, αυτή η ατζέντα της απορρύθμισης, ειδικά για την Νότιο Ευρώπη, βρίσκεται σε πορεία των διαφορετικών οικονομικών και κοινωνικών τάσεων, που θέτει σε κίνδυνο τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις και τους αρχικούς σκοπούς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ΚΠΕ 420 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (6 ECTS) Η διεύρυνση της ΕΕ καθώς και οι πολιτισμικές αλλαγές στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες του 21 ου αιώνα έχουν δώσει νέες κατευθύνσεις στην συζήτηση σχετικά με την διαμόρφωση ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού πολιτισμικού χώρου. Μετά τη διεύρυνση, έχουμε το θέμα κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει έναν κοινό πολιτιστικό τόπο, διατηρώντας βέβαια την ποικιλομορφία των εθνικών και τοπικών κοινωνιών και παραδόσεων. Μερικά συγκεκριμένα ζητήματα προς εξέταση είναι ο βαθμός στον οποίο Ανατολικοευρωπαϊκές και Δυτικοευρωπαϊκές χώρες έχουν συγκλίνει μεταξύ τους, οι διαδικασίες Αμερικανοποίησης και Ευρωπαϊκοποίησης και οι επιπτώσεις τους, καθώς και η προβληματική σχετικά με τα «σύνορα» της Ευρώπης. ΚΠΕ 421 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (6 ECTS) Αυτή η τάξη θα εξετάσει με συγκριτικό τρόπο την θεμελίωση πολιτικών κοινωνιών και ομοσπονδιακών συστημάτων μέσα από εμφύλιο πόλεμο, διεθνείς και ταξικές συγκρούσεις αναδεικνύοντας τον ρόλο των κοινοτήτων, των κομμάτων, των εκκλησιαστικών οργανώσεων, της οικονομίας, της θεολογίας αλλά και της ιδεολογίας στην διαμόρφωση κρατικών μορφωμάτων ομοσπονδιακού χαρακτήρα. Σκοπός είναι να εντάξουμε την συνταγματική πρόκληση της θεμελίωσης ομοσπονδιακού κράτους και μαζί μ αυτήν την ίδια την κυπριακή εμπειρία σε ένα συγκριτικό πλαίσιο θεωρητικής συζήτησης. ΚΠΕ 446 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (6 ECTS) Η ύλη του μαθήματος είναι ανοικτή στις βασικές θεματολογίες της κοινωνιολογίας, ανάλογα με το διδάσκοντα. Το μάθημα αυτό στοχεύει σε 18

19 εμβάθυνση, προχωρημένου επιπέδου ανάλυση και έρευνα από πλευράς φοιτητών 19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΚΟIΝΩΝIΟΛΟΓIΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΚΟIΝΩΝIΟΛΟΓIΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟIΝΩΝIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΚΟIΝΩΝIΟΛΟΓIΑΣ Το ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνιολογίας ισχύει για φοιτητές που ξεκίνησαν το Χειμερινό Εξάμηνο 2012 και μετά: ΜAΘHΜATA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Τµήµα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Τµήµα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τµήµα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Σάββας Kατσικίδης ANTIΠPOEΔPOΣ Kώστας Mελακοπίδης KAΘHΓHTΕΣ Iωσήφ

Διαβάστε περισσότερα

Koινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Koινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Koινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ΠPOEΔPOΣ Γιάννης Παπαδάκης ANTIΠPOEΔPOΣ Kώστας Μ. Κωνσταντίνου KAΘHΓHTΕΣ Kυριάκος Δημητρίου Iωσήφ Σ. Iωσήφ Σάββας Kατσικίδης Kώστας Μ. Κωνσταντίνου ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΚΟIΝΩΝIΟΛΟΓIΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΚΟIΝΩΝIΟΛΟΓIΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟIΝΩΝIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΚΟIΝΩΝIΟΛΟΓIΑΣ Το ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνιολογίας ισχύει για φοιτητές που ξεκίνησαν ΠΡΙΝ το Χειμερινό Εξάμηνο 2012: ΜAΘHΜATA

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου

125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου 125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Ιστορία και εξέλιξη του Τμήματος Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας αποτελεί οργανική εξέλιξη του πρώτου στην ιστορία Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012-2013 Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα 030012 Αρχές Κοινωνιολογίας Ι Α' 3 Υπ. Παπαρίζος Αντώνιος 09-09-2013 08:30-11:00 (Α-Β),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: 40 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 24 ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 16 1 ο εξάμηνο (Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟIΝΩΝIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟIΝΩΝIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟIΝΩΝIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ Το ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικής Επιστήμης ισχύει για φοιτητές που ξεκίνησαν το Χειμερινό Εξάμηνο 2013 και μετά: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 Kεφάλαιο Πρώτο Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ 1.1. Η Σύγκριση. Έννοια και περιεχόμενο... 14 1.2. Η Συγκριτική Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: 40 ή 41 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 25 ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 8: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες του βιβλίου των κ.κ. Μάραντου και Θεριανού: ΚΕΦ. 1: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.1 Άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας Μυλωνά Ιφιγένεια Έρευνες για την απόκτηση πληροφοριών η γνωμών από τους χρήστες Χρησιμοποιήθηκαν από τις κοινωνικές επιστήμες για τη χρήση κοινωνικών φαινομένων Ο όρος «ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής

Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής Σε τι αναφέρεται το μάθημα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία Σωτήρης Χτούρης,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 6: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Ειδίκευση Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Η ειδίκευση προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές σε βάθος θεωρητική κατάρτιση σε ζητήματα διδακτικής της ελληνικής γλώσσας, εξετάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ Το βιβλίο για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία - Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αποτελεί σύνθεση μερών τριών ήδη υπαρχόντων βιβλίων (Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Οικονομικών Επιστημών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕ87 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο πλαισίων... 23 Εισαγωγή του επιμελητή... 25 Πρόλογος... 31 Ευχαριστίες... 39

Ευρετήριο πλαισίων... 23 Εισαγωγή του επιμελητή... 25 Πρόλογος... 31 Ευχαριστίες... 39 περιεχόμενα Ευρετήριο πλαισίων............................................... 23 Εισαγωγή του επιμελητή............................................ 25 Πρόλογος.......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (1/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ 1ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Οργάνωση Εργασία - Τεχνολογία. Εισαγωγή του συγγραφέα... 21

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ 1ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Οργάνωση Εργασία - Τεχνολογία. Εισαγωγή του συγγραφέα... 21 Βιομηχανική Κοινωνιολογία και Βιομηχανικές Σχέσεις 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Οργάνωση Εργασία - Τεχνολογία Πρόλογος Καθηγητή Βασίλη Φίλια... 17 Εισαγωγή του συγγραφέα... 21 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Αντικείµενο του βιβλίου αυτού είναι οι ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις οι οποίες αναλύονται τόσο στο θεωρητικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των συνθηκών του πραγµατικού κόσµου µε έµφαση στο σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας PYS611 / Πολιτική Υγείας και Πολιτική

Διάταξη Θεματικής Ενότητας PYS611 / Πολιτική Υγείας και Πολιτική Διάταξη Θεματικής Ενότητας PYS611 / Πολιτική Υγείας και Πολιτική Σχολή ΣΟΕΔ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Πρόγραμμα Σπουδών PYS Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας Θεματική Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 2: Η μελέτη του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος αυτής της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ..................................... 13 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ................................... 14 ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................. 15 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες... 25 1.1 Η Οικονομική Επιστήμη και οι Σχολές Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ70/ Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ70/ Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ70/ Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ70

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο συνθετότητας και το εξάµηνο διδασκαλίας του κάθε µαθήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 3: Ζητήματα Μέτρησης στην Έρευνα (2/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η εκπαιδευτική έρευνα και ο σχεδιασμός της Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1) Αντώνης Κ. Τραυλός (B.A., M.A., Ph.D.) Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 1 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1) Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Security Project. Μετασχηματισμοί αστικού χώρου-απειλές-κρίσεις Δρ. Εμμανουήλ Σκουλάς

Security Project. Μετασχηματισμοί αστικού χώρου-απειλές-κρίσεις Δρ. Εμμανουήλ Σκουλάς Security Project Μετασχηματισμοί αστικού χώρου-απειλές-κρίσεις Δρ. Εμμανουήλ Σκουλάς «Η εικόνα της πρωτεύουσας έχει υποβαθμιστεί την τελευταία πενταετία λόγω της ανύπαρκτης οικοδόμησης», σχολιάζει ο αρχιτέκτονας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ E-LEARNING ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ E-LEARNING ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ E-LEARNING ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής

Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής Ενότητα 6η: Το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: 32 ή 33 ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 25 ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας: Υποκειμενικότητα και Εξουσία

Τίτλος Μαθήματος: Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας: Υποκειμενικότητα και Εξουσία Τίτλος Μαθήματος: Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας: Υποκειμενικότητα και Εξουσία Κωδικός μαθήματος: SEAB112 (3Ω/Ε) Εξάμηνο σπουδών: 8o Είδος μαθήματος: Επιλογής Μονάδες ECTS: 5 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 1: Θεωρία και Mέθοδος στη Mελέτη της Aγροτικής Kοινωνίας (4/4) 1ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Α Φάση Δι.Με.Π.Α. 2ο μάθημα: Μέθοδοι Παρατήρησης της διδασκαλίας

Α Φάση Δι.Με.Π.Α. 2ο μάθημα: Μέθοδοι Παρατήρησης της διδασκαλίας Α Φάση Δι.Με.Π.Α 2ο μάθημα: Μέθοδοι Παρατήρησης της διδασκαλίας Παρατήρηση Πλέγμα παραγόντων οργάνωσης και διεξαγωγής της διδασκαλίας Διαδικασία παρατήρησης έρευνα Περιβάλλον εργαστηρίου Mονοδρομικοί καθρέφτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ INTRAWAY ΕΠΕ Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο)

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) 138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε μαθήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου www.lsofos.com

Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου www.lsofos.com 1. Περιεχόμενα 2. Παιδαγωγική Επιστήμη (35 θέματα)... 4 1. Επιστημονικό αντικείμενο στο πεδίο των σπουδών Παιδαγωγικής Επιστήμης... 4 2. Σχέση Θεωρίας και Πράξης (6 προσεγγίσεις Duncker)... 4 3. Δυσχέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμαα (ΜΑ) «Ψηφιακά Μέσα και Δημοσιογραφία» ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Ανάλυση Σχολικών Προγραμμάτων Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα