ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ **********

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ **********"

Transcript

1 ΓΣ2-Μ2 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ********** ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑ : ΤΑΞΗ: ΠΕΡΙΟΔΟΙ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΙ ΟΛΕΣ ΦΥΣΙΚΗ Β 2 ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

2 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλει: Στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με έννοιες, θεωρίες, νόμους και αρχές, ώστε ο/η μαθητής/τρια να είναι ικανός να «ερμηνεύει» καταστάσεις ή διαδικασίες που αφορούν τα φυσικά φαινόμενα και τις σχέσεις τους με το περιβάλλον. Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, με τη δημιουργία σ αυτόν ανεξάρτητης σκέψης, αγάπης για εργασία, ικανότητας για λογική αντιμετώπιση καταστάσεων και δυνατότητας για επικοινωνία και συνεργασία με άλλα άτομα. Στη δημιουργία στον/ην μαθητή/τρια της ανάγκης για αναζήτηση γνώσης. Στην απόκτηση από το/η μαθητή/τρια της ικανότητας να αναγνωρίζει την ενότητα και τη συνέχεια της επιστημονικής γνώσης. Την εξοικείωση του/ης μαθητή/τριας με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την επιστημονική μεθοδολογία. Στην απόκτηση αισθητικών αξιών σε σχέση με το περιβάλλον. Στη διαπίστωση από το/η μαθητή/τρια της συμβολής της Φυσικής στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου. Στην ανάπτυξη προβληματισμού στο/η μαθητή/τρια για τις επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) των εφαρμογών της Φυσικής. Στη γνώση από το/η μαθητή/τρια της οργάνωσης και των διαδικασιών του κοινωνικού περιβάλλοντος και στην απόκτηση της ικανότητας να συμμετέχει στις προσπάθειες για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Στην ανάπτυξη της ικανότητας του/ης μαθητή/τριας να συλλέγει πληροφορίες από επιστημονικές πηγές ή πλήρεις μελέτες αξιοποιώντας και την τεχνολογία της πληροφορικής, όχι μόνο για την αναζήτηση αλλά και τον έλεγχο, την επεξεργασία και την παρουσίαση της επιστημονικής πληροφόρησης. Στην απόκτηση από το/η μαθητή/τρια της ικανότητας να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς και να συλλέγει και να ανταλλάσσει πληροφορίες, να παρουσιάζει σκέψεις ή τα συμπεράσματα από τις μελέτες του. Στην απόκτηση της ικανότητας από το/η μαθητή/τρια να αντιμετωπίζει τις ραγδαίες αλλαγές που παρατηρούνται στο σύγχρονο κόσμο. 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικοί στόχοι της διδασκαλίας της Φυσικής αναλύονται σε τρεις άξονες: 1 Γνώση και μεθοδολογία. 2 Συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών/τριών. 3 Η Φυσική και η σχέση της με την καθημερινή ζωή. 1 Γνώση και μεθοδολογία Οι μαθητές/τριες πρέπει: Να χρησιμοποιούν όργανα και διαδικασίες για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Να εκτελούν πειράματα, να καταγράφουν τις παρατηρήσεις και τις μετρήσεις τους, να ελέγχουν την αξιοπιστία τους και να τις ερμηνεύουν. Να επισημαίνουν και ελέγχουν μεταβλητές. Να διατυπώνουν υποθέσεις και να κάνουν προβλέψεις. Να αναγνωρίζουν βασικές επιστημονικές έννοιες και αρχές που εφαρμόζονται σε ευρύτατα θεματικά πεδία των φυσικών επιστημών. Να συνδυάζουν τα επιστημονικά δεδομένα από μελέτες δεδομένων, να κάνουν ποσοτικούς υπολογισμούς και να εξάγουν συμπεράσματα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 1 από 35

3 Να χρησιμοποιούν την τεχνολογία της πληροφορικής για τη συλλογή, τον έλεγχο και την αναζήτηση της γνώσης. Να συλλέγουν πληροφορίες από επιστημονικές πηγές ή από πλήρεις μελέτες τεκμηρίωσης. Να αναγνωρίζουν επιστημονικές αρχές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. 2 Συνεργασία και επικοινωνία Οι μαθητές/τριες πρέπει: Να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την εκτέλεση συλλογικών εργασιών. Να χρησιμοποιούν την επιστημονική και τεχνική ορολογία, για να μεταβιβάζουν πληροφορίες και να υποστηρίζουν τα επιχειρήματά τους. Να παρουσιάζουν την επιστημονική πληροφορία με σχέδια, διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις και πίνακες τόσο σε μαθηματική και συμβολική μορφή όσο με λόγο και κείμενο. Να χρησιμοποιούν την τεχνολογία της πληροφορικής, για να επιλέγουν, αποθηκεύουν και να παρουσιάζουν την επιστημονική πληροφορία. 3 Επιστήμη και καθημερινή ζωή Οι μαθητές/τριες πρέπει: Να συνειδητοποιήσουν την αλληλεξάρτηση των φυσικών, χημικών και βιολογικών φαινομένων. Να διακρίνουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα συγκεκριμένων επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών για τα άτομα, την κοινωνία και το περιβάλλον. Να αναγνωρίζουν την αξία της ζωής και να χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση προς όφελος της υγείας τους. Να φροντίζουν για τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Να αποκτήσουν υπευθυνότητα, γνωρίζοντας την πιθανότητα ατυχημάτων σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. 3 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Οι βασικές έννοιες της φυσικής που διδάκτηκαν στην Α τάξη και πειραματικές δεξιότητες. 4 ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Οι μαθητές/τριες πρέπει να κατανοούν βασικές έννοιες της φυσικής, να ερμηνεύουν φαινόμενα και να κατανοούν εφαρμογές της φυσικής στη καθημερινή ζωή. 5 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το μάθημα διδάσκεται με πειραματική εργασία την οποία εκτελούν οι μαθητές. Συζητούνται τα αποτελέσματα και με τη συζήτηση εισάγεται και κατακτάται η καινούρια γνώση. 6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η αξιολόγηση είναι μία συνεχής διαδικασία που γίνεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και λαμβάνει υπόψη τη γενική συμμετοχή του μαθητή στις μαθησιακές δραστηριότητες που οργανώνονται στην τάξη. Η βαθμολογία του τριμήνου στηρίζεται στην εργασία στην τάξη, την κατοίκο εργασία, την προφορική και γραπτή επίδοση του μαθητή, και σε εργασίες project που κάμνει ο/η μαθητής/τρια μόνος ή σε συνεργασία με άλλους συμμαθητές. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 2 από 35

4 Α/Α ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1 Μοριακές δυνάμεις Μοριακά φαινόμενα Μοριακές δυνάμεις 1.2 Στερεά Υγρά Αέρια 1.3 Επιφανειακή τάση 1.4 Τριχοειδή φαινόμενα 1.5 Διάχυση 1.6 Ώσμωση 2 Υδροστατική Τάση θλίψης (πίεση) 2.2 Τάση εφελκυσμού 2.3 Υδροστατική πίεση 2.4 Συγκοινωνούντα δοχεία 2.5 Δυνάμεις λόγω υδροστατικής πίεσης στα πλευρικά τοιχώματα δοχείου 2.6 Εύρεση της πυκνότητας υγρού με σωλήνα σχήματα U 2.7 Άνωση 2.8 Αρχή του Αρχιμήδη 2.9 Εύρεση της πυκνότητας στερεού με τη μέθοδο της άνωσης 2.10 Εύρεση της πυκνότητας υγρού με τη μέθοδο της άνωσης 2.11 Πλεύση και είδη πλεύσης 2.12 Αρχή του Πασκάλ 2.13 Εφαρμογές της αρχής του Πασκάλ 3 Αεροστατική Ατμοσφαιρική πίεση 3.2 Μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης με το ύψος 3.3 Όργανα μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης 3.4 Εφαρμογές της ατμοσφαιρικής πίεσης 3.5 Άνωση στα αέρια και εφαρμογές της 4 Δυναμική των ρευστών Τα ρευστά, υγρά και αέρια 4.2 Ροή των ρευστών 4.3 Παροχή των ρευστών 4.4 Νόμοι της ροής 4.5 Αντίσταση στα ρευστά 5 Περιοδικά φαινόμενα - Ταλαντώσεις Η περίοδος και η συχνότητα του περιοδικού φαινομένου 5.2 Αρμονική ταλάντωση 5.3 Δύναμη επαναφοράς 5.4 Μελέτη μαθηματικού εκκρεμούς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 3 από 35

5 Α/Α ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 5.5 Εκκρεμές με ελατήριο 5.6 Είδη ταλαντώσεων 5.7 Συντονισμός στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις 6 Κυματική Κύματα Διαχωρισμός των κυμάτων 6.2 Μελέτη των αρμονικών κυμάτων 6.3 Μήκος κύματος 6.4 Θεμελιώδης εξίσωση κυματικής 6.5 Συμβολή κυμάτων. Ενίσχυση και απόσβεση κυμάτων 6.6 Το στάσιμο κύμα 6.7 Διαφορές των τρεχόντων και στάσιμων κυμάτων 7 Ακουστική Ο ήχος σαν διαμήκες κύμα 7.2 Είδη ήχων 7.3 Χαρακτηριστικά ήχων 7.4 Ανάκλαση του ήχου 7.5 Απορρόφηση του ήχου 7.6 Υπόηχοι και υπέρηχοι 7.7 Χρησιμότητα των υπερήχων 8 Στοιχεία Σεισμολογίας Η εσωτερική δομή της γης 8.2 Τρόποι γένεσης των σεισμών 8.3 Χαρακτηριστικά του σεισμού 8.4 Η σεισμικότητα του Κυπριακού χώρου 9 Θερμότητα Εσωτερική ενέργεια 9.2 Θερμοκρασία 9.3 Θερμότητα 9.4 Θερμική διαστολή στερεών 9.5 Θερμική διαστολή ρευστών 9.6 Θερμιδομετρία 10 Μετατροπές φάσεων Τήξη 11 Διάδοση της θερμότητας Διάδοση της θερμότητας με αγωγή 11.2 Διάδοση της θερμότητας με μεταφορά 11.3 Διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία 11.4 Εφαρμογές της διάδοσης της θερμότητας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 4 από 35

6 Α/Α ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 12 Μετεωρολογία Στοιχεία μετεωρολογίας 12.2 Πρόγνωση του καιρού 12.3 Το κλίμα της Κύπρου ΣΥΝΟΛΟ 53 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 5 από 35

7 1 Μοριακές δυνάμεις Μοριακά φαινόμενα (4 περίοδοι) 1.1 Μοριακές δυνάμεις 1.2 Στερεά Υγρά Αέρια 1.3 Επιφανειακή τάση 1.4 Τριχοειδή φαινόμενα 1.5 Διάχυση 1.6 Ώσμωση Ορισμός των μοριακών δυνάμεων. Διαχωρισμός των μοριακών δυνάμεων, σε δυνάμεις συνοχής και σε δυνάμεις συνάφειας. Σημασία των δυνάμεων συνοχής και δυνάμεων συνάφειας στην καθημερινή ζωή με αναφορά σε παραδείγματα. Οι δυνάμεις συνοχής στα στερεά υγρά και αέρια. Διάκριση των σωμάτων σε στερεά υγρά και αέρια. Ορισμός επιφανειακής τάσης και πού οφείλεται. Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή όπου υπάρχει επιφανειακή τάση. Εξήγηση των τριχοειδών φαινομένων με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. Υλικά που διαβρέχονται και υλικά που δεν διαβρέχονται από τα υγρά. Αναφορά σε περιπτώσεις στα οποία τα τριχοειδή φαινόμενα είναι επιθυμητά και σε περιπτώσεις στα οποία δεν είναι επιθυμητά και μέτρα προστασίας στις περιπτώσεις αυτές. Τα τριχοειδή φαινόμενα σαν αποτέλεσμα των δυνάμεων συνοχής και των δυνάμεων συνάφειας. Ορισμός της διάχυσης και αναφορά σε παραδείγματα στα οποία φαίνεται το φαινόμενο της διάχυσης. Οι μαθητές πραγματοποιούν τα πιο κάτω πειράματα: - Εξασκούν δυνάμεις πάνω σε όμοια κομμάτια από μαλακό σίδηρο και μαλακό χαλκό μέχρι να λυγίσουν το ίδιο και συγκρίνουν τις δυνάμεις αυτές. - Εξασκούν δυνάμεις σ ένα κομμάτι σκληρού χαλκού και σε όμοιο του, το οποίο θερμαίνουν και αφήνουν να κρυώσει, μέχρι να λυγίσουν το ίδιο και συγκρίνουν τις δυνάμεις. - Αφού βάλουν μεταξύ δύο φύλλων χαρτιού λίγο γράσο και σε δύο άλλα όμοια φύλλα χαρτιού λίγη κόλλα ταχείας πήξης, ύστερα από λίγη ώστε προσπαθούν να χωρίσουν τα φύλλα, και βγάζουν συμπεράσματα για τις μοριακές δυνάμεις που εξασκούνται. - Ρίχνουν από μια σταγόνα νερό σε φύλλο από χαρτί και σε άλλο που έχει επαλειφθεί με λάδι και δικαιολογούν τις παρατηρήσεις τους. - Ρίχνουν από μια σταγόνα νερού και λαδιού σε επιφάνεια από κερί και δικαιολογούν τις παρατηρήσεις τους. Οι μαθητές πραγματοποιούν τα πιο κάτω πειράματα όπου παρουσιάζεται η επιφανειακή τάση: - Ειδικό μεταλλικό πλαίσιο εμβαπτίζεται μέσα σε διάλυμα σαπουνιού. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 6 από 35

8 Ορισμός της ώσμωσης και αναφορά σε παραδείγματα στα οποία φαίνεται το φαινόμενο της ώσμωσης. Η αναγκαιότητα του φαινομένου της ώσμωσης στα κύτταρα των οργανισμών..ορισμός της ωσμωτικής πίεσης. Πότε τα διαλύματα λέγονται ισοτονικά. Τι είναι ο φυσιολογικός όρος και ποια είναι η σημασία του για τον ανθρώπινο οργανισμό. - Μεταλλικός δακτύλιος με δεμένο στα δύο άκρα μιας διαμέτρου του, νήμα με βρόγχο στο μέσο του, εμβαπτίζεται σε διάλυμα σαπουνιού. - Σταγονόμετρο γεμίζεται με νερό και πιέζεται μέχρι να εμφανιστεί νερό στο στόμιο του και σχολιάζουν τις παρατηρήσεις τους για το σχήμα του νερού έξω από το στόμιο του σωλήνα και την ώρα που ξεκολλά από το στόμιο του σωλήνα. Οι μαθητές/τριες τοποθετούν στο νερό δύο σωλήνες με πολύ μικρές εσωτερικές διαμέτρους, διαφορετικές στον κάθε σωλήνα, παρατηρούν και συγκρίνουν τη στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας του νερού εντός και εκτός του σωλήνα, καθώς και το σχήμα της ελεύθερης επιφάνειας του υγρού στους σωλήνες. Οι μαθητές/τριες κρεμάζουν μία στενή λωρίδα χαρτοπετσέτας και μια στενή λωρίδα από πλαστικό, έτσι ώστε το κάτω άκρο τους μόλις να ακουμπά στην επιφάνεια νερού και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. Επαναλαμβάνουν το πιο πάνω, με σέλινο που τοποθετούν σε έγχρωμο υγρό και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. Οι μαθητές πραγματοποιούν τα πιο κάτω πειράματα στα οποία παρουσιάζεται το φαινόμενο της διάχυσης: - Σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες που περιέχουν αποσταγμένο νερό ρίχνουν στον ένα μία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 7 από 35

9 σταγόνα μελάνι και στον άλλο ένα μικρό κρύσταλλο από θειικό χαλκό και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. - Αφαιρούν το πώμα από δοχείο με κολώνια και ενώ απέχουν οι μαθητές/τριες κάποια απόσταση νοιώθουν τη μυρωδιά της κολώνιας, και δικαιολογούν αυτό. Οι μαθητές πραγματοποιούν τα πιο κάτω πειράματα στα οποία παρουσιάζεται το φαινόμενο της ώσμωσης: - Κατάλληλος σωλήνας με ημιπερατή μεμβράνη στο πυθμένα του, ο οποίος περιέχει διάλυμα σακχάρου, βυθίζεται σε ποτήρι το οποίο περιέχει καθαρό νερό. - Σε καρότα με κοιλότητα προσαρμόζεται στενός γυάλινος σωλήνας ο οποίος περιέχει διάλυμα σακχάρου και βυθίζεται σε δοχείο με νερό. 2 Υδροστατική (10 περίοδοι) 2.1 Τάση θλίψης (πίεση) 2.2 Τάση εφελκυσμού 2.3 Υδροστατική πίεση 2.4 Συγκοινωνούντα δοχεία 2.5 Δυνάμεις λόγω υδροστατικής πίεσης στα πλευρικά τοιχώματα δοχείου Ορισμός της πίεσης. Σύγκριση της πίεσης που δέχονται δύο διαφορετικές επιφάνειες, όταν δέχονται την ίδια δύναμη. Πότε η πίεση που δέχεται μια επιφάνεια είναι μεγάλη και πότε είναι μικρή. Αναφορά σε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή που επιδιώκουμε να έχουμε μεγάλη ή μικρή πίεση. Οι μαθητές/τριες για να δείξουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την πίεση πραγματοποιούν τα πιο κάτω: - Τοποθετούν σε μαγνήτη στην αρχή 4 πινέζες και κατόπι 8 πινέζες και ακουμπούν τις μύτες τους σε πλαστισίνη. Συγκρίνουν πόσο εισχωρούν οι πινέζες στην πλαστισίνη κάθε φορά. - Τοποθετούν ένα ακόμη μαγνήτη πάνω από τον πρώτο μαγνήτη και συγκρίνουν πόσο εισχωρούν τώρα οι πινέζες στην πλαστισίνη. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 8 από 35

10 2.6 Εύρεση της πυκνότητας υγρού με σωλήνα σχήματα U 2.7 Άνωση 2.8 Αρχή του Αρχιμήδη 2.9 Εύρεση της πυκνότητας στερεού με τη μέθοδο της άνωσης 2.10 Εύρεση της πυκνότητας υγρού με τη μέθοδο της άνωσης 2.11 Πλεύση και είδη πλεύσης 2.12 Αρχή του Πασκάλ 2.13 Εφαρμογές της αρχής του Πασκάλ Ορισμός της τάσης εφελκυσμού. Τα όρια αντοχής σε θλίψη και εφελκυσμό και η σημασία τους στις κατασκευές. Η υδροστατική πίεση που δέχεται μια επιφάνεια σαν επακόλουθο του βάρους των στρωμάτων του υγρού πάνω από την επιφάνεια. Μανόμετρο, το όργανο μέτρησης της πίεσης. Η υδροστατική πίεση αυξάνεται με το βάθος στο υγρό και με την αύξηση της πυκνότητας του υγρού. Η υδροστατική πίεση μέσα στο ίδιο υγρό είναι η ίδια σε όλα τα σημεία του ίδιου οριζόντιου επιπέδου. Η ασθένεια των δυτών και που οφείλεται. Η αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων, με αναφορά σε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. Οι δυνάμεις στον πυθμένα του δοχείου, που περιέχει ένα υγρό, ποιοι παράγοντες και πώς επηρεάζουν τις δυνάμεις αυτές. Οι δυνάμεις στις πλευρικές επιφάνειες δοχείου που περιέχει ένα υγρό. Δικαιολόγηση του τρόπου κατασκευής των υδατοφρακτών. Αναφορά και εξήγηση του υδροστατικού παράδοξου. - Τοποθετούν το μαγνήτη (χωρίς πινέζες) στην πλαστισίνη και συγκρίνουν τη νέα παραμόρφωση της πλαστισίνης σε σχέση με τις προηγούμενες. Για να δείξουν την τάση εφελκυσμού, σε νήμα του οποίου το ένα άκρο είναι στερεωμένο σε σταθερό σημείο τοποθετούν συνέχεια σταθμά μέχρι να κοπεί το νήμα. Συγκρίνουν τις δυνάμεις που χρειάζεται για να κοπούν τα νήματα: - Όταν έχουν διατομές το ένα διπλάσια από το άλλο. - Όταν για το ίδιο νήμα το μήκος του ενός είναι διπλάσιο του άλλου. Οι μαθητές/τριες με τη χρήση μανομέτρου συγκρίνουν τις υδροστατικές πιέσεις και βγάζουν συμπεράσματα: - Για το ίδιο υγρό σε διαφορετικά βάθη. - Για διαφορετικά υγρά στο ίδιο βάθος. Οι μαθητές/τριες μετρούν την υδροστατική πίεση για διάφορα βάθη στο νερό με τη βοήθεια της υψομετρικής διαφοράς του υγρού σε σωλήνα σχήματος U και κάμνουν τη γραφική παράσταση της υδροστατικής πίεσης σε συνάρτηση με το βάθος, p = f (h). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 9 από 35

11 Εύρεση της πυκνότητας υγρού με τη βοήθεια σωλήνα σχήματος U και άλλου υγρού γνωστής πυκνότητας. Ορισμός της άνωσης με αναφορά σε παραδείγματα που υπάρχει άνωση. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την άνωση. Εύρεση της πυκνότητας: - Στερεού - Υγρού με τη βοήθεια της άνωσης. Πότε ένα σώμα επιπλέει σ ένα υγρό. Είδη πλεύσης. Τα μέτρα που λαμβάνονται στα πλοία για να έχουν ευσταθή πλεύση. Διατύπωση της αρχής του Πασκάλ στα υγρά. Η εξήγηση, με χρήση της αρχής του Πασκάλ, πώς με μικρή δύναμη αναπτύσσεται μεγαλύτερη δύναμη στα υδραυλικά πιεστήρια και στα υδραυλικά φρένα. Υπολογισμός της δύναμης που αναπτύσσεται στο μεγάλο έμβολο υδραυλικού πιεστηρίου όταν εφαρμόζεται γνωστή δύναμη στο μικρό έμβολο. Οι μαθητές/τριες βρίσκουν την υδροστατική πίεση σε διάφορα υγρά γνωστών πυκνοτήτων, στο ίδιο βάθος, κάμνουν τη γραφική παράσταση της υδροστατικής πίεσης σε συνάρτηση με τη πυκνότητα και βγάζουν τη σχέση μεταξύ των μεγεθών αυτών. Οι μαθητές/τριες για να δείξουν την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων τοποθετούν το ίδιο υγρό σε σωλήνες σχήματος U που έχουν: - Την ίδια διάμετρο και στα δύο σκέλη. - Διαφορετική διάμετρο στα δύο σκέλη. - Το ένα σκέλος έχει κάποια κλίση. - Το ένα σκέλος έχει ιδιόρρυθμο σχήμα. Οι μαθητές/τριες για να δείξουν τις δυνάμεις που εξασκούνται πάνω στις πλευρικές επιφάνειες των δοχείων που περιέχουν τα υγρά και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν: - Ανοίγουν τρύπες σε διάφορα σημεία πλαστικής σακούλας που περιέχει νερό και σχολιάζουν την διεύθυνση που ξεπηδά το νερό και πόσο μακριά φτάνει το νερό της κάθε τρύπας. - Χρησιμοποιούν ειδικό μακρόστενο δοχείο που περιέχει τρύπες στο πλευρικό τοίχωμα του σε διάφορα ύψη και όταν ανοίγονται βλέπουν από ποια τρύπα το νερό πετάγεται πιο μακριά. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 10 από 35

12 Οι μαθητές/τριες για να δείξουν πειραματικά το υδροστατικό παράδοξο χρησιμοποιούν ειδική ζυγαριά της οποίας η μια φάλαγγα χρησιμοποιείται σαν πυθμένας δοχείων, που μπορούν να περιέχουν νερό διαφορετικής όμως μάζας, για το ίδιο ύψος νερού. Με τη ζύγιση των δοχείων αυτών βρίσκουν το ίδιο αποτέλεσμα παρόλο που υπάρχει διαφορετική ποσότητα νερού στα δοχεία και βγάζουν συμπεράσματα για την δύναμη που εξασκείται από το υγρό στον πυθμένα του δοχείου που το περιέχει. Οι μαθητές/τριες για να επαληθεύσουν την αρχή του Αρχιμήδη ζυγίζουν ένα σώμα με δυναμόμετρο και κατόπι το ξαναζυγίζουν αφού το τοποθετήσουν σε δοχείο υπερχειλίσεως και έτσι βρίσκουν την άνωση που δέχεται το σώμα. Μετρούν και το βάρος του νερού που χύνεται και το συγκρίνουν με την άνωση. Οι μαθητές/τριες για να βρουν ότι η άνωση εξαρτάται από τον όγκο του βυθισμένου σώματος επαναλαμβάνουν το πιο πάνω πείραμα και μετρούν το βάρος του νερού που εκτοπίζεται από σφαίρες: - Διαφορετικών υλικών της ίδιας διαμέτρου. - Του ίδιου υλικού διαφορετικών διαμέτρων. - Για να βρουν ότι η άνωση εξαρτάται από την πυκνότητα του υγρού χρησιμοποιούν αλατόνερο αντί καθαρό νερό και κάμνουν τα ίδια πειράματα με την προηγούμενη περίπτωση. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 11 από 35

13 Οι μαθητές/τριες για να βρουν την πυκνότητα ρ ενός στερεού, κρεμούν ένα μικρό κομμάτι του σ στερεού από το δυναμόμετρο και βρίσκουν το βάρος του Β 1 στον αέρα και το βάρος του Β 2 μετά που βυθίζεται όλο το κομμάτι στο νερό (πυκνότητα νερού ρ ) και με χρήση του τύπου ν Β1 ρ σ ρ ν Β Β = βρίσκουν το ζητούμενο. 1 2 Οι μαθητές/τριες για να βρουν την πυκνότητα ρ χ ενός άγνωστου υγρού, κρεμούν τον πλωτήρα από το δυναμόμετρο και βρίσκουν το βάρος του Β π στον αέρα, το βάρος του Β 1 στο νερό και το βάρος του Β 2 στο άγνωστο υγρό (πυκνότητα ρ χ ) και με χρήση του Βπ Β 2 τύπου ρ χ = ρν βρίσκουν το ζητούμενο. Β Β π 1 Οι μαθητές/τριες για να δείξουν την πλεύση χρησιμοποιούν μια πλαστική φιάλη που περιέχει νερό και ένα σταγονόμετρο που μόλις επιπλέει μέσα σ αυτή. Με συμπίεση της πλαστικής φιάλης το σταγονόμετρο παίρνει διάφορες θέσεις τις οποίες και δικαιολογούν (κολυμβητής του καρτέσου). Οι μαθητές/τριες δείχνουν τα είδη πλεύσης με χρήση ξύλινου παραλληλεπιπέδου με προσαρμοσμένη πλάκα μολύβδου στη μικρότερη έδρα του, το τοποθετούν σε νερό με τον μόλυβδο προς τα κάτω και κατόπι με το ξύλο προς τα κάτω, δίνουν μια μικρή κλίση στο παραλληλεπίπεδο, και στις δύο περιπτώσεις, και φαίνονται τα είδη πλεύσης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 12 από 35

14 Οι μαθητές/τριες δείχνουν την αρχή του Πασκάλ με χρήση δύο συρίγγων με διαφορετική διάμετρο, που περιέχουν νερό και συγκοινωνούν μεταξύ τους με λαστιχένιο σωλήνα, και την τοποθέτηση σταθμών στα έμβολα των συρίγγων. Οι μαθητές/τριες για να δείξουν την αρχή λειτουργίας των υδραυλικών φρένων χρησιμοποιούν σιδερένιο δίσκο που περιστρέφεται και σταματά, ύστερα από την εξάσκηση δύναμης πάνω σε έμβολο σύριγγας με μικρή διατομή και που συγκοινωνεί με δύο άλλες σύριγγες με μεγαλύτερες διατομές και τα έμβολα τους εφάπτονται του δίσκου. 3 Αεροστατική (4 περίοδοι) 3.1 Ατμοσφαιρική πίεση 3.2 Μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης με το ύψος 3.3 Όργανα μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης 3.4 Εφαρμογές της ατμοσφαιρικής πίεσης 3.5 Άνωση στα αέρια και εφαρμογές της Τι είναι η ατμοσφαιρική πίεση. Με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή να δικαιολογούν την ύπαρξη της ατμοσφαιρικής πίεσης. Μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης με το πείραμα Τοριτσέλι. Η μείωση της ατμοσφαιρικής πίεσης με το ύψος και πώς δικαιολογείται. Τα βαρόμετρα, όργανα μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης. Η εφαρμογή της ατμοσφαιρικής πίεσης στις αντλίες. Η άνωση στα αέρια και εφαρμογές της στα αερόστατα και στα αερόπλοια. Οι μαθητές/τριες πραγματοποιούν πειράματα για να δείξουν την ύπαρξη της ατμοσφαιρικής πίεσης: - Αυγό βρασμένο, καθαρισμένο που εισέρχεται μέσα σε κωνική φιάλη αφού έχει αφαιρεθεί μέρος του αέρα της φιάλης. - Το νερό σε αναποδογυρισμένο ποτήρι συγκρατείται από φύλλο χαρτιού και δεν χύνεται. - Το νερό μέσα σε γυάλινο ανοικτό σωλήνα δε χύνεται όταν κλείσουμε το πάνω άκρο του. - Το πλαστικό σακούλι που εφαρμόζει στα εσωτερικά τοιχώματα γυάλινου δοχείου δεν ξεκολλά όταν το τραβήξουμε. Οι μαθητές/τριες τοποθετούν μέσα στον διαφανή κύλινδρο αεραντλίας κενού, στην αρχή ξεφούσκωτο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 13 από 35

15 μπαλόνι με δεμένο το στόμιο του και κατόπι κλειστό μεταλλικό δοχείο με πτυσσόμενα τοιχώματα, αφαιρούν και στις δύο περιπτώσεις τον αέρα από τον κύλινδρο, παρακολουθούν τις μεταβολές που γίνονται στο μπαλόνι και στο δοχείο, τις δικαιολογούν και εισηγούνται τρόπους κατασκευής μεταλλικών βαρομέτρων. Οι μαθητές/τριες περιεργάζονται την αναρροφητική αντλία του εμπορίου που τους δίνεται και εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας της. Οι μαθητές/τριες φτιάχνουν αυτοσχέδια αερόστατα με μπαλόνια τα οποία γεμίζουν με αέριο ήλιο. Τοποθετούν σταθμά στο καλάθι κάθε αερόστατου έτσι ώστε το αερόστατο να αιωρείται σε κάποιο ύψος και βγάζουν συμπεράσματα για τις δυνάμεις που εξασκούνται πάνω στα αερόστατα. 4 Δυναμική των ρευστών (4 περίοδοι) 4.1 Τα ρευστά, υγρά και αέρια 4.2 Ροή των ρευστών 4.3 Παροχή των ρευστών 4.4 Νόμοι της ροής 4.5 Αντίσταση στα ρευστά Ορισμός των ρευστών. Τα υγρά είναι ασυμπίεστα ενώ τα αέρια συμπιεστά. Η ρευματική γραμμή σαν κριτήριο της στρωτής ή της στροβιλώδους ροής. Η παροχή ρευστού από αγωγό και οι παράγοντες οι οποίοι την επηρεάζουν. Νόμος της συνέχειας της ροής. Διατύπωση του νόμου του Μπερνούλι για τα ρευστά και εφαρμογές του στην καθημερινή ζωή. Οι μαθητές/τριες διαπιστώνουν με πειράματα ότι τα υγρά παίρνουν το σχήμα του δοχείου που τα περιέχει και ότι είναι ασυμπίεστα ενώ τα αέρια μπορούν να καταλάβουν όλο το διαθέσιμο χώρο και είναι συμπιεστά. Οι μαθητές/τριες κάμνουν τα πιο κάτω πειράματα για να υπολογίσουν την παροχή μιας βρύσης και να καθορίσουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η παροχή του υγρού: - Οι μαθητές/τριες μαζεύουν το νερό μιας βρύσης σε ογκομετρικό σωλήνα και μετρούν τον όγκο του νερού που μαζεύτηκε για κάποιο χρόνο. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 14 από 35

16 Η αντίσταση που δέχεται ένα σώμα που κινείται σε ένα ρευστό ή το σώμα είναι ακίνητο και κινείται το ρευστό προς το σώμα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντίσταση του σώματος σε ρευστό. Αναφορά σε παραδείγματα που επιζητείται μικρή αντίσταση και σε παραδείγματα που επιζητείται μεγάλη αντίσταση. Το αεροδυναμικό σχήμα και ποια η χρησιμότητα του, σε διάφορες κατασκευές. - Επαναλαμβάνουν το πιο πάνω πείραμα για την ίδια βρύση αλλά περισσότερο ανοικτή, και για τον ίδιο χρόνο. - Μαζεύουν το νερό, σε ογκομετρικό σωλήνα, που βρίσκεται μέχρι κάποιου ύψους σε μεγάλο ψηλό δοχείο, πρώτα από οπή που βρίσκεται χαμηλά στο δοχείο και ύστερα από οπή της ίδιας διαμέτρου που βρίσκεται ψηλότερα στο δοχείο και το νερό να βρίσκεται στο ίδιο ύψος στο δοχείο, και στον ίδιο χρόνο όπως προηγούμενα, υπολογίζουν τις παροχές στις δύο περιπτώσεις και βγάζουν συμπεράσματα. Οι μαθητές/τριες συνδέουν με τη βρύση λαστιχένιο σωλήνα μικρής διαμέτρου και με ανοικτή εντελώς τη βρύση βρίσκουν την παροχή της για κάποιο χρόνο. Κατόπιν ενώνουν στο ελεύθερο άκρο του σωλήνα ένα άλλο λαστιχένιο σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου και βρίσκουν τώρα την παροχή της βρύσης στον ίδιο χρόνο. Συγκρίνουν τις δύο παροχές και διατυπώνουν το νόμο της συνέχειας της ροής ενός υγρού. Οι μαθητές/τριες με τα πιο κάτω πειράματα δείχνουν τον νόμο του Μπερνούλι: - Μεταξύ δύο κατακόρυφων φύλλων χαρτιού φυσούν με πιστολάκι ρεύμα αέρα, παρατηρούν ότι τα φύλλα πλησιάζουν μεταξύ τους και προσπαθούν να δώσουν μια εξήγηση γι αυτό. - Σε ειδικό σωλήνα με στένωση σ ένα μέρος του προσαρμόζουν δύο καλαμάκια (το ένα στη στένωση) οριζοντιώνουν το σωλήνα και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 15 από 35

17 βυθίζουν τα καλαμάκια σε δύο δοχεία με νερό και αφού φυσήξουν στο ένα άκρο του σωλήνα ρεύμα αέρα, παρατηρούν ότι η στήλη του νερού στο καλαμάκι που είναι στη στένωση ανεβαίνει ψηλότερα από τη στήλη του νερού στο άλλο καλαμάκι, και εξηγούν το φαινόμενο αυτό. Οι μαθητές/τριες για να δείξουν την αντίσταση στα ρευστά κάμνουν τα πιο κάτω πειράματα: - Κινούν ένα χαρτόνι μέσα σε ρεύμα αέρα ή φυσούν ρεύμα αέρα σ ένα ακίνητο χαρτόνι. - Κινούν μια σφαίρα μέσα σε ρεύμα αέρα και μέσα σε νερό. Οι μαθητές/τριες για να δείξουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την αντίσταση στα ρευστά χρησιμοποιούν ειδική διάταξη η οποία προσδιορίζει το μέτρο της αντίστασης και προσαρμόζουν σ αυτή διαδοχικά τα πιο κάτω σώματα: - Χαρτόνι, και φυσούν κάθετα στην επιφάνεια του με πιστολάκι ρεύμα αέρα, με μικρή ταχύτητα στην αρχή και μεγαλύτερη ταχύτητα μετά. - Χαρτόνι με μεγαλύτερη επιφάνεια και επαναλαμβάνουν το πιο πάνω. - Κοίλη πλαστική σφαίρα και φυσούν με πιστολάκι πάνω της ρεύμα αέρα. - Το μισό ημισφαίριο της πλαστικής σφαίρας και φυσούν πάνω στο κυρτό μέρος της ρεύμα αέρα και κατόπι στο κοίλο μέρος της. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 16 από 35

18 - Την πλαστική σφαίρα, αφού προσαρμόζουν πάνω της κώνο από χαρτί και φυσούν στη σφαιρική της επιφάνεια ρεύμα αέρα. 5 Περιοδικά φαινόμενα - Ταλαντώσεις (7 περίοδοι) 5.1 Η περίοδος και η συχνότητα του περιοδικού φαινομένου 5.2 Αρμονική ταλάντωση 5.3 Δύναμη επαναφοράς 5.4 Μελέτη μαθηματικού εκκρεμούς 5.5 Εκκρεμές με ελατήριο 5.6 Είδη ταλαντώσεων 5.7 Συντονισμός στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις Ορισμός των περιοδικών φαινομένων. Περίοδος και μονάδα μέτρησης της. Συχνότητα και μονάδα μέτρησης της. Σχέση μεταξύ συχνότητας και περιόδου. Με παραδείγματα να ορίζουν την αρμονική ταλάντωση. Η αναγκαία και ικανή συνθήκη για να εκτελεί ένα σώμα αρμονική ταλάντωση. Η κινητική ενέργεια, η δυναμική ενέργεια και η μηχανική ενέργεια στην αρμονική ταλάντωση. Το μαθηματικό ή απλό εκκρεμές εκτελεί αρμονική ταλάντωση. Η περίοδος του μαθηματικού εκκρεμούς και τα μεγέθη που την καθορίζουν. Εύρεση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σ ένα τόπο με χρήση του μαθηματικού εκκρεμούς. Η σταθερά των ελατηρίων και από ποιους παράγοντες εξαρτάται. οι μαθητές/τριες εκτρέπουν κατά μικρή γωνία τη σφαίρα του μαθηματικού εκκρεμούς από τη θέση ισορροπίας της, μετρούν το χρόνο 10 πλήρων ταλαντώσεων της και υπολογίζουν την περίοδο της. Επαναλαμβάνουν το ίδιο αλλά για μικρότερο μήκος νήματος που είναι δεμένη η σφαίρα. Οι μαθητές/τριες απομακρύνουν λίγο τη σφαίρα που είναι κρεμασμένη από το άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, μετρούν το χρόνο 10 πλήρων ταλαντώσεων της και υπολογίζουν την περίοδο της. Με χρήση της συσκευής επίδειξης της ταλάντωσης, οι μαθητές περιστρέφουν το μοχλό της με σταθερή γωνιακή ταχύτητα, μελετούν την κίνηση που κάμνει η προβολή πάνω στη διάμετρο του κύκλου ενός σημείου που είναι στην περιφέρεια του δίσκου και κάμνουν τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης της προβολής του σημείου σε συνάρτηση με το χρόνο. Οι μαθητές/τριες κρεμούν ορισμένα σταθμά από το άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, τα εκτρέπουν λίγο από τη θέση ισορροπίας τους, υπολογίζουν το πλάτος της ταλάντωσης τους, και βρίσκουν σε ποιες θέσεις τα σταθμά έχουν την πιο μεγάλη ταχύτητα και ταχύτητα μηδέν. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 17 από 35

19 Η περίοδος του σώματος που κρέμεται από σπειροειδές ελατήριο και οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται. Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή που χρησιμοποιούνται ελατήρια. Αμείωτη, φθίνουσα και εξαναγκασμένη ταλάντωση και παράδειγμα για κάθε είδος. Η συνθήκη για συντονισμό στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Τα καλά και τα κακά επακόλουθα του συντονισμού με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. Για να υπολογίσουν τη δύναμη επαναφοράς κρεμούν σταθμά στο ελατήριο και βρίσκουν τη σχέση δύναμης και απομάκρυνσης και με γνωστή τη σχέση δύναμης και επιτάχυνσης βρίσκουν τη σχέση επιτάχυνσης γ και απομάκρυνσης χ και γ = f x. κατασκευάζουν τη γραφική παράσταση ( ) Οι μαθητές/τριες με τα πιο κάτω πειράματα προσδιορίζουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η περίοδος του μαθηματικού εκκρεμούς: - Εκτρέπουν από τη θέση ισορροπίας της κατά μικρή απόσταση τη σφαίρα του μαθηματικού εκκρεμούς, ορισμένου μήκους και βρίσκουν την περίοδο ταλάντωσης της. Επαναλαμβάνουν το πιο πάνω δύο φορές, αφού αντικαταστήσουν τη σφαίρα μόνο, με άλλες διαφορετικών μαζών. - Εκτρέπουν από τη θέση ισορροπίας της κατά μικρή απόσταση Χ ο1 τη σφαίρα του μαθηματικού εκκρεμούς και βρίσκουν την περίοδο ταλάντωσης της. Επαναλαμβάνουν το ίδιο, για λίγο πιο μεγάλες αποστάσεις, Χ ο2 και Χ ο3, από τη θέση ισορροπίας της σφαίρας και βρίσκουν τις περιόδους ταλάντωσης της. - Βρίσκουν την περίοδο της σφαίρας του μαθηματικού εκκρεμούς για διαφορετικά μήκη του νήματος μόνο. - Βρίσκουν την περίοδο της σφαίρας για κάποιο μήκος του νήματος και κατόπι τη βρίσκουν ξανά αφού κάτω από τη σιδερένια σφαίρα έχουν τοποθετήσει ραβδόμορφο μαγνήτη και συγκρίνουν τις δύο τιμές της περιόδου που βρήκαν. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 18 από 35

20 Οι μαθητές/τριες βρίσκουν τη σταθερά του ελατηρίου αφού κρεμάσουν σταθμά γνωστής μάζας σε κατακόρυφο ελατήριο και μετρήσουν την επιμήκυνση του ελατηρίου. Οι μαθητές/τριες κρεμούν διαδοχικά σταθμά με διαφορετικές μάζες σε κατακόρυφο ελατήριο, μετρούν τις περιόδους τους, και βγάζουν συμπεράσματα για τη σχέση μάζας και περιόδου. Οι μαθητές/τριες βρίσκουν τις περιόδους γνωστής μάζας σταθμών που είναι κρεμασμένη από κατακόρυφο ελατήριο, για απομακρύνσεις Χ ο1 και άλλη Χ ο2 και βγάζουν συμπεράσματα για τη σχέση απομάκρυνσης και περιόδου. Οι μαθητές/τριες βρίσκουν τις περιόδους γνωστής μάζας σταθμών που είναι κρεμασμένη αρχικά σε κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ 1 και κατόπι σε άλλο ελατήριο σταθεράς Κ 2 και βγάζουν συμπεράσματα για τη σχέση περιόδου και σταθεράς ελατηρίου. Οι μαθητές αναγκάζουν μια μεταλλική σφαίρα που είναι κρεμασμένη σε κατακόρυφο ελατήριο να ταλαντωθεί πρώτα στον αέρα και κατόπι μέσα στο νερό και μελετούν το πλάτος της ταλάντωσης της. Οι μαθητές/τριες: - Για να δείξουν την εξαναγκασμένη ταλάντωση, κρατούν το ένα άκρο κατακόρυφου ελατηρίου και εκτρέπουν από τη θέση ισορροπίας της τη σφαίρα που είναι στο άλλο άκρο του για να ταλαντωθεί. Κατόπι ανεβοκατεβάζουν το χέρι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 19 από 35

21 τους με κάποια συχνότητα και έτσι επιτυγχάνεται η εξαναγκασμένη ταλάντωση. - Για να δείξουν το συντονισμό στην εξαναγκασμένη ταλάντωση, σε οριζόντιο νήμα, δένουν άλλο νήμα και στο ελεύθερο άκρο του κρεμούν σταθμά μεγάλης μάζας, και άλλα τρία νήματα από τα οποία το ένα να έχει το ίδιο μήκος με το μήκος του νήματος με τα σταθμά, και στα ελεύθερα άκρα τους κρεμάζουν σφαίρες. Εκτρέπουν τα σταθμά από τη θέση ισορροπίας τους και τα αφήνουν να ταλαντώνονται, παρατηρούν και συγκρίνουν τα πλάτη των ταλαντώσεων των σφαιρών. 6 Κυματική (4 περίοδοι) 6.1 Κύματα Διαχωρισμός των κυμάτων 6.2 Μελέτη των αρμονικών κυμάτων 6.3 Μήκος κύματος 6.4 Θεμελιώδης εξίσωση κυματικής 6.5 Συμβολή κυμάτων. Ενίσχυση και απόσβεση κυμάτων 6.6 Το στάσιμο κύμα 6.7 Διαφορές των τρεχόντων και στάσιμων κυμάτων Ορισμός του τρέχοντος κύματος. Με παραδείγματα η εξήγηση του εγκάρσιου και διαμήκους κύματος. Τα μηχανικά κύματα και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα με παραδείγματα. Το αρμονικό κύμα και τα χαρακτηριστικά του. Ορισμός του μήκους κύματος του κύματος. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος και υπολογισμός της με δεδομένα το μήκος κύματος και τη συχνότητα της πηγής που παράγει το κύμα. Τι είναι η συμβολή των κυμάτων. Η συνθήκη για ενίσχυση των κυμάτων σ ένα σημείο και για απόσβεση των κυμάτων. Οι μαθητές/τριες κατασκευάζουν απλή κυματική συσκευή η οποία αποτελείται από 8-10 απλά εκκρεμή τα οποία απέχουν το ίδιο μεταξύ τους, έχουν ίδιο μήκος νήματος και ίδια μάζα των σφαιρών τους και είναι ενωμένα με νήμα μεταξύ τους. Κατόπι εκτρέπουν το πρώτο εκκρεμές οριζόντια και το αφήνουν να ταλαντωθεί κάθετα προς τη ράβδο στήριξης τους, και παρατηρούν τι συμβαίνει στα άλλα εκκρεμή. Οι μαθητές για να μετρήσουν την ταχύτητα διάδοσης του κύματος μετρούν τον χρόνο που χρειάζεται για να αρχίσει να ταλαντώνεται το τελευταίο εκκρεμές και με γνωστή την απόσταση μεταξύ πρώτου και τελευταίου εκκρεμούς βρίσκουν το ζητούμενο. Οι μαθητές/τριες βρίσκουν την περίοδο του πρώτου εκκρεμούς από το χρόνο που χρειάζεται για να κάμει μια πλήρη ταλάντωση και με γνωστή τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 20 από 35

22 Τρόποι δημιουργίας στάσιμων κυμάτων. Έννοια των δεσμών και των κοιλιών του στάσιμου κύματος. Υπολογισμός του μήκους κύματος σ ένα στάσιμο κύμα. Η ενέργεια, η απομάκρυνση και η φάση στα στάσιμα και τα τρέχοντα κύματα. ταχύτητα διάδοσης του κύματος βρίσκουν την απόσταση που διαδίδεται το κύμα σε χρόνο μιας περιόδου δηλαδή βρίσκουν το μήκος κύματος του κύματος. Οι μαθητές/τριες κάμνουν και τα πιο κάτω πειράματα: - Ταλαντώνουν οριζόντια (στο πάτωμα) το ένα άκρο τεντωμένου ελατηρίου Slinky γνωστού μήκους, κάθετα στη διεύθυνση του ελατηρίου, με σταθερή συχνότητα, και μετρούν: Το χρόνο που χρειάστηκε η διαταραχή να φθάσει στο άλλο άκρο του ελατηρίου. Το χρόνο μιας πλήρους ταλάντωσης. Την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών «ορέων» ή «κοιλάδων» του κύματος. Από τις μετρήσεις αυτές βρίσκουν την ταχύτητα και το μήκος κύματος του κύματος. Οι μαθητές για να δείξουν τη συμβολή των κυμάτων κάνουν τα πιο κάτω πειράματα: - Δημιουργούν συγχρόνως ανά ένα παλμό στο κάθε άκρο του ελατηρίου μεγάλου μήκους, κάθετα προς τη διεύθυνση του ελατηρίου και της ίδιας φοράς, και παρατηρούν τι θα συμβεί στην απομάκρυνση εκεί που θα συναντηθούν οι δύο παλμοί. - Κάνουν το πιο πάνω αλλά ο ένας παλμός έχει μεγαλύτερο πλάτος από τον άλλο. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 21 από 35

23 - Οι δύο παλμοί έχουν το ίδιο πάτος αλλά ξεκινούν από τα δύο άκρα με αντίθετες φορές και παρατηρούν την απομάκρυνση εκεί που θα συναντηθούν. - Οι μαθητές χρησιμοποιούν δύο όμοια μεγάφωνα που απέχουν κάποια απόσταση μεταξύ τους, ένα μικρόφωνο που είναι συνδεδεμένο με παλμογράφο και απέχει κάποια απόσταση από αυτά και το μετακινούν κατά μήκος ευθείας, που είναι παράλληλη με την ευθεία που ενώνει τα δύο μεγάφωνα και περιγράφουν τον ήχο που ακούν και τι παρατηρούν στην οθόνη του παλμογράφου. - Επαναλαμβάνουν το πιο πάνω με άλλη συχνότητα των ηχητικών κυμάτων που εκπέμπουν τα μεγάφωνα. Οι μαθητές/τριες: - Για να δημιουργήσουν στάσιμο κύμα τοποθετούν στο πάτωμα το μακρύ λεπτό ελατήριο, στερεώνουν ακλόνητα το ένα άκρο του ενώ το άλλο άκρο του το θέτουν σε συνεχή ταλάντωση με διεύθυνση κάθετη στον άξονα του ελατηρίου. Επαναλαμβάνουν το ίδιο με σταδιακή όμως αύξηση της συχνότητας της ταλάντωσης και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. - Στο παλλόμενο άκρο ενός χρονομετρητή δένουν νήμα, και αφού περάσουν το νήμα μέσα από το αυλάκι τροχαλίας, στο άλλο άκρο τοποθετούν τόσα σταθμά ώστε όταν τεθεί σε λειτουργία ο χρονομετρητής να φαίνονται ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 22 από 35

24 καθαρά πάνω στο νήμα οι δεσμοί και οι κοιλίες, μετρούν τις αποστάσεις μεταξύ δύο διαδοχικών κοιλιών ή δύο διαδοχικών δεσμών και βγάζουν συμπεράσματα για τη σχέση της απόστασης αυτής με το μήκος κύματος. 7 Ακουστική (4 περίοδοι) 7.1 Ο ήχος σαν διαμήκες κύμα 7.2 Είδη ήχων 7.3 Χαρακτηριστικά ήχων 7.4 Ανάκλαση του ήχου 7.5 Απορρόφηση του ήχου 7.6 Υπόηχοι και υπέρηχοι 7.7 Χρησιμότητα των υπερήχων Τρόποι παραγωγής ηχητικών κυμάτων. Ο ήχος ως μεταβολή της πίεσης του αέρα. Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στα στερεά, υγρά και αέρια. Ο ήχος δεν διαδίνεται στο κενό. Ανατομία του αυτιού. Πώς γίνονται αντιληπτοί οι ήχοι. Οι ακουστές συχνότητες των ήχων. Τα διάφορα είδη ήχων και οι κυματομορφές τους. Τα χαρακτηριστικά των ήχων και οι κυματομορφές τους. Η ανάκλαση των ήχων και εφαρμογή της ανάκλασης στο βυθόμετρο. Πότε δημιουργείται η ηχώ και πότη μετήχηση. Μέτρα που λαμβάνονται για την καλή ακουστική των αιθουσών θεάτρου. Ποιοι ήχοι χαρακτηρίζονται υπόηχοι και ποιοι υπέρηχοι. Οι μαθητές/τριες δημιουργούν ήχους με την ταλάντωση χαρτονιού κοντά στο αυτό τους και με το χτύπημα του διαπασών. Οι μαθητές/τριες για να δείξουν τη διάδοση του ήχου στα στερεά κτυπούν ένα κουτάλι και ακούουν τον ήχο του. Κατόπι δένουν στο ένα άκρο νήματος ένα κουτάλι ξανακτυπούν το κουτάλι και φέρνουν το άλλο άκρο του νήματος κοντά στο αυτί τους και συγκρίνουν τους δύο ήχους. Οι μαθητές/τριες για να δείξουν αν ο ήχος διαδίδεται στο κενό βάζουν ηλεκτρονικό ρολόι-ξυπνητήρι στον κώδωνα αντλίας κενού, αφαιρούν τον αέρα από τον κώδωνα και κάμνουν τις παρατηρήσεις τους όταν αρχίσει να κτυπά το ξυπνητήρι. Οι μαθητές/τριες συνδέουν κατάλληλα ένα μικρόφωνο με παλμογράφο και βλέπουν τις κυματομορφές των ήχων πάνω στην οθόνη του παλμογράφου όταν κοντά στο μικρόφωνο: - Κτυπούν ελαφρά και κατόπι πιο δυνατά ένα διαπασών. - Κτυπούν ελαφρά και κατόπι πιο δυνατά άλλο διαπασών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 23 από 35

25 Χρησιμοποίηση των υπερήχων στην Ιατρική, στη Βιομηχανία και αλλού. Οι επιπτώσεις των χαμηλής συχνότητας υπερήχων πάνω στον άνθρωπο. - Προφέρουν διάφορους φθόγγους. - Κτυπούν ελαφρά ένα διαπασών και ταυτόχρονα ένα άλλο διαπασών. - Φυσούν στο μικρόφωνο. - Κτυπούν ελαφρά με το δάκτυλο το μικρόφωνο. Σ όλες τις περιπτώσεις βλέπουν τις κυματομορφές των ήχων και καθορίζουν τα είδη των ήχων και τα χαρακτηριστικά τους. Οι μαθητές/τριες για να δουν την ανάκλαση και την απορρόφηση του ήχου συγκρίνουν τις κυματομορφές που παίρνουν αφού συνδέσουν ένα μικρόφωνο με τον παλμογράφο και: - Κτυπούν ένα διαπασών. - Ξανακτυπούν το διαπασών και παρεμβάλλουν μεταξύ του και του μικροφώνου: Μια μεταλλική πλάκα. Μια πλάκα από πολυστερίνη. - Ξανακτυπούν το διαπασών και καλύπτουν το μικρόφωνο με χοντρό μάλλινο ύφασμα. Γίνονται μελέτες και εργασίες από τους μαθητές για τη χρησιμοποίηση των υπερήχων στην ιατρική (υπερηχογραφήματα, λιθοτριψία, υπερηχητική θεραπεία) στη βιομηχανία (ανάμειξη μπογιών, στις συγκολλήσεις, στην υπερηχητική ελαττωματοσκοπία) στη βυθομετρία και στο καθαρισμό των χειρουργικών εργαλείων. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 24 από 35

26 8 Στοιχεία Σεισμολογίας (4 περίοδοι) 8.1 Η εσωτερική δομή της γης 8.2 Τρόποι γένεσης των σεισμών 8.3 Χαρακτηριστικά του σεισμού 8.4 Η σεισμικότητα του Κυπριακού χώρου Ο στερεός φλοιός, ο μανδύας και ο πυρήνας της γης. Τα πετρώματα του στερεού φλοιού. Οι ρηξιγενείς κοιλάδες και πως δημιουργήθηκαν. Τα ωστικά ρήγματα και πως δημιουργήθηκαν. Η θέση του μανδύα και τα υλικά που τον αποτελούν. Το μάγμα και πως δημιουργείται. Ο πυρήνας, που βρίσκεται και από ποια υλικά αποτελείται. Διάκριση του πυρήνα σε εσωτερικό και εξωτερικό. Ο διαχωρισμός των σεισμικών κυμάτων και τα χαρακτηριστικά τους. Ορισμός του σεισμού. Οι τεκτονικοί σεισμοί και πως δημιουργούνται. Η ορογένεση και γιατί δημιουργείται. Οι ηφαιστειακοί σεισμοί και εξήγηση του τρόπου δημιουργίας τους. Οι εγκατακρημνισιγενείς σεισμοί και πώς δημιουργούνται. Εξήγηση των χαρακτηριστικών σεισμών: Οι μαθητές/τριες προμηθεύουν χάρτες που φαίνεται σε τομή το εσωτερικό της γης. Οι μαθητές/τριες κάμνουν μελέτες και εργασίες για τα είδη των σεισμών με αναφορές στον Κυπριακό χώρο. Προγραμματισμένη επίσκεψη μαθητών/τριών σε σεισμολογικά κέντρα και επίδειξη των σεισμογράφων και των σεισμογραμμάτων των σεισμών από τους υπεύθυνους των σταθμών. Καταγραφή των εμπειριών που είχαν οι μαθητές/τριες ή άλλοι, π.χ. οι γονείς τους σε ώρες σεισμών. Οι μαθητές/τριες προμηθεύονται νομογράμματα σεισμικών μεγεθών και βρίσκουν από αυτά το μέγεθος του σεισμού. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 25 από 35

27 - Εστία. - Επίκεντρο. - Βάθος του σεισμού. Μελέτη των σεισμογραμμάτων και προσδιορισμός του επικέντρου του σεισμού και της εστίας του σεισμού. Υπολογισμός του επιφανειακού μεγέθους ενός σεισμού, στην κλίμακα Ρίχτερ, από την απόσταση του σεισμολογικού σταθμού από το επίκεντρο του σεισμού, σε Km, και το πλάτος της δόνησης πάνω στο έδαφος, σε mm. Η δεύτερη σεισμογενής ζώνη της γης περιλαμβάνει και την Κύπρο. Ιστορική αναδρομή στους ισχυρότερους σεισμούς που έπληξαν την Κύπρο. Ο λόγος ανύψωσης της Κύπρου κατά 1cm το χρόνο. 9 Θερμότητα (4 περίοδοι) 9.1 Εσωτερική ενέργεια 9.2 Θερμοκρασία 9.3 Θερμότητα Ορισμοί εσωτερικής ενέργειας, θερμοκρασίας και θερμότητας. Μονάδες μέτρησης εσωτερικής ενέργειας, θερμότητας και θερμοκρασίας. Η γραμμική διαστολή και οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται. Οι μαθητές/τριες από την κίνηση των μορίων χρωστικής ουσίας και την εξάπλωση τους, σε δοχεία που περιέχουν την ίδια ποσότητα νερού αλλά διαφορετικών θερμοκρασιών συμπεραίνουν για την εσωτερική ενέργεια που έχουν τα μόρια του νερού και σε ποιο δοχείο αυτή είναι μεγαλύτερη. Οι μαθητές/τριες δείχνουν ότι η συνολική ενέργεια των μορίων του νερού μετρείται με τα θερμόμετρα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 26 από 35

28 9.4 Θερμική διαστολή στερεών 9.5 Θερμική διαστολή ρευστών 9.6 Θερμιδομετρία Η έννοια του συντελεστή γραμμικής διαστολής. Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή στα οποία φαίνεται να γίνεται η γραμμική διαστολή. Τα διμεταλλικά ελάσματα και οι χρήσεις τους. Η κυβική διαστολή στα στερεά με παραδείγματα. Η ανώμαλη διαστολή του νερού και η σπουδαία βιολογική σημασία της. Ο θεμελιώδης τύπος της θερμιδομετρίας και η εξήγηση των συμβόλων του. Η έννοια της ειδικής θερμοχωρητικότητας ενός υλικού. Η θερμοχωρητικότητα ενός σώματος και διάκριση της από την ειδική θερμοχωρητικότητα. Αναφορά στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το νερό λόγω της μεγάλη ειδικής θερμοχωρητικότητας που έχει. και ότι όσο πιο μεγάλη είναι αυτή τόσο πιο μεγάλη είναι και η ένδειξη του θερμομέτρου. Οι μαθητές/τριες δείχνουν ότι διαφοροποιείται η ένδειξη του θερμομέτρου που βρίσκεται σε δοχείο με κρύο νερό, όταν τοποθετηθεί στο νερό ένα κομμάτι μέταλλο που έχει θερμανθεί σε λύχνο Μπούνσεν. Οι μαθητές/τριες πραγματοποιούν πειράματα στα οποία φαίνεται η διαστολή των στερεών. Οι μαθητές/τριες δείχνουν, με χρήση της κατάλληλης συσκευής, ότι η γραμμική διαστολή εξαρτάται από την αύξηση της θερμοκρασίας και από το υλικό της μεταλλικής ράβδου. Οι μαθητές/τριες θερμαίνουν, σε λύχνο Μπούνσεν, ένα διμεταλλικό έλασμα και δικαιολογούν τι συμβαίνει στο διμεταλλικό έλασμα. Οι μαθητές κρατούν μια κωνική φιάλη στις παλάμες τους και βλέπουν τη σταγόνα του νερού που μετακινείται στον προσαρμοσμένο στη φιάλη στενό οριζόντιο γυάλινο σωλήνα και έτσι φαίνεται η διαστολή του αέρα της κωνικής φιάλης. Για να δειχθεί ότι τα διάφορα υγρά έχουν και διαφορετικό συντελεστή κυβικής διαστολής, γεμίζονται τρεις όμοιες κωνικές φιάλες που έχουν μακρύ στενό λαιμό, με διαφορετικά υγρά μέχρι το ίδιο ύψος, τοποθετούνται σε λεκάνη με ζεστό νερό και συγκρίνονται τα ύψη της ελεύθερης επιφάνειας των υγρών στις κωνικές φιάλες. Οι μαθητές/τριες θερμαίνουν μάζες νερού 0,5 Kg και 1 Kg ίδιας αρχικής θερμοκρασίας θ αρχ, με ηλεκτρικό βραστήρα μέχρι τελικής θερμοκρασίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 27 από 35

29 θ τελ. Συγκρίνουν τους χρόνους που χρειάζονται οι δύο ποσότητες του νερού για να αποκτήσουν την ίδια θ τελ και βγάζουν συμπεράσματα για τη σχέση μεταξύ μάζας ενός σώματος και της θερμότητας που χρειάζεται για να αυξηθεί η θερμοκρασία του κατά Δθ. Οι μαθητές/τριες θερμαίνουν τώρα ένα μπλοκ αλουμινίου μάζας 1 Kg αρχικής θερμοκρασίας θ αρχ με όμοιο ηλεκτρικό βραστήρα όπως και το νερό 1 Kg, μέχρι της τελικής θερμοκρασίας θ τελ. Συγκρίνουν τους χρόνους που χρειάζονται το 1 Kg νερού και το 1 Kg αλουμινίου για να αυξηθεί η θερμοκρασία τους κατά Δθ και βγάζουν συμπεράσματα για τη σχέση μεταξύ του υλικού των σωμάτων και της θερμότητας που χρειάζονται για να αυξηθεί η θερμοκρασία τους κατά Δθ. Οι μαθητές/τριες θερμαίνουν νερό 0,5 Kg με ηλεκτρικό βραστήρα και μετρούν το χρόνο t 1 που χρειάστηκε για να αυξηθεί η θερμοκρασία του κατά Δθ. Κατόπι θερμαίνουν το νερό και μετρούν το χρόνο t 2 που χρειάστηκε για να αυξηθεί η θερμοκρασία του κατά 2Δθ. Συγκρίνουν τους χρόνους t 1 και t 2 και βγάζουν συμπεράσματα για τη σχέση μεταξύ της αύξησης της θερμοκρασίας ενός σώματος και της θερμότητας που δίδεται. 10 Μετατροπές φάσεων 10.1 Τήξη (1 περίοδοςι) Ορισμός της τήξης. Η λανθάνουσα θερμότητα τήξης. Η ειδική λανθάνουσα θερμότητα τήξης. Οι μαθητές/τριες: - Βάζουν μια μάζα m στεατίνης μέσα σε δοκιμαστικό σωλήνα, τοποθετούν μέσα στη στεατίνη ένα θερμόμετρο και το δοκιμαστικό σωλήνα τοποθετούν μέσα δοχείο ζέσεως που περιέχει νερό και το θερμαίνουν με λύχνο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 28 από 35

30 Ορισμός του σημείου τήξης. Με αναφορά σε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή να αναφέρουν τους παράγοντες που επηρεάζουν και πώς το σημείο τήξης του πάγου. Μπούνσεν. Παίρνουν τη θερμοκρασία της στεατίνης κατά ίσα χρονικά διαστήματα, μέχρι που η στερεά στεατίνη έγινε όλη υγρή και για λίγο χρόνο ακόμη προσφέρετο θερμότητα στην υγρή στεατίνη. - Κάμνουν τη γραφική παράσταση της θερμοκρασίας θ σε συνάρτηση με το χρόνο t, θ = f ( t) και από αυτή βρίσκουν το σημείο τήξης της στερεάς στεατίνης και το χρονικό διάστημα που διήρκεσε η τήξη της στεατίνης. 11 Διάδοση της θερμότητας (4 περίοδοι) 11.1 Διάδοση της θερμότητας με αγωγή 11.2 Διάδοση της θερμότητας με μεταφορά 11.3 Διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία 11.4 Εφαρμογές της διάδοσης της θερμότητας Πότε γίνεται η διάδοση της θερμότητας με αγωγή. Οι καλοί και οι κακοί αγωγοί της θερμότητας. Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή που χρησιμοποιούνται οι καλοί ή κακοί αγωγοί (μονωτές). Εξήγηση της διάδοσης της θερμότητας με μεταφορά στα ρευστά. Τα ρεύματα μεταφορά και πώς επηρεάζουν τις καιρικές συνθήκες ενός τόπου. Θαλάσσια και απόγεια αύρα. Τι είναι η ακτινοβολία. Ορισμός του μέλανος σώματος. Οι μαθητές/τριες αρχίζοντας από το ένα άκρο μιας μεταλλικής ράβδου στηρίζουν με παραφίνη τρεις καρφίτσες που απέχουν 5 cm μεταξύ τους πάνω στη μεταλλική ράβδο και θερμαίνουν το άλλο άκρο της ράβδου για αρκετά λεπτά. Καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και τις δικαιολογούν. Οι μαθητές/τριες παίρνουν τρεις ράβδους των ιδίων διαστάσεων αλλά από διαφορετικά υλικά (χάλκινη, σιδερένια και γυάλινη) στερεώνουν με παραφίνη δύο καρφίτσες σε κάθε ράβδο, αρχίζοντας από το ένα άκρο και απέχουν 5 cm μεταξύ τους και θερμαίνουν τα άλλα άκρα τους αφού τα ενώσουν. Καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και βγάζουν συμπεράσματα για τη διάδοση της θερμότητας με αγωγή στις τρεις ράβδους. Οι μαθητές/τριες βάζουν ένα κομμάτι πάγου σε δοκιμαστικό σωλήνα που συγκρατείται με ένα πλαστικό δικτυωτό και προσθέτουν νερό μέσα στο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 29 από 35

31 Διαφορά στη διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία από τους άλλους τρόπους διάδοσης της θερμότητας. Εξήγηση «του φαινομένου του θερμοκηπίου». Τα δοχεία κενού (θέρμος) και τι επιτυγχάνεται με αυτά. Εξήγηση της λειτουργίας συστήματος κεντρικής θέρμανσης νερού. Εξήγηση της λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής θέρμανσης της Α.Η.Κ. Εξήγηση της λειτουργίας των ηλιακών θερμοσιφώνων. Εξήγηση των μεγαλύτερων θερμοκρασιών που δημιουργούνται μέσα στα θερμοκήπια παρά έξω από αυτά, κατά τους χειμερινούς μήνες. δοκιμαστικό σωλήνα. Κρατούν το δοκιμαστικό σωλήνα με λαβίδα και θερμαίνουν με φλόγα λύχνου Μπούνσεν την περιοχή κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Παρατηρούν ότι ενώ το νερό στην περιοχή που θερμαίνεται αρχίζει να βράζει ο πάγος δεν λιώνει και βγάζουν τα συμπεράσματα τους για τη θερμική αγωγιμότητα του νερού. Οι μαθητές/τριες κρατούν ένα σπίρτο πολύ κοντά σε κερί αναμμένο, χωρίς όμως να έρχεται σε επαφή με τη φλόγα. Το σπίρτο δεν ανάβει και βγάζουν τα συμπεράσματά τους για τη θερμική αγωγιμότητα του αέρα. Οι μαθητές/τριες τοποθετούν σε δοχείο με νερό λίγους κρυστάλλους υπερμαγγανικού καλίου, θερμαίνουν το δοχείο με λύχνο Μπούνσεν, παρακολουθούν την κίνηση του χρωματισμένου νερού κοντά στους κρυστάλλους και βγάζουν τα συμπεράσματα τους για τη διάδοση της θερμότητας με μεταφορά. Οι μαθητές/τριες: - Μετρούν με θερμόμετρο τη θερμοκρασία σε απόσταση 10 cm από σβηστή λάμπα. - Ανάβουν τη λάμπα, περιμένουν 2-3 λεπτά και ξαναμετρούν τη θερμοκρασία στην ίδια απόσταση από τη λάμπα. Συγκρίνουν τις δύο θερμοκρασίες και γνωρίζοντας ότι ο αέρας είναι κακός αγωγός της θερμότητας διατυπώνουν τον τρόπο διάδοσης της θερμότητας στην περίπτωση αυτή. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 30 από 35

32 Οι μαθητές/τριες καταφέρνουν να εστιάσουν με συγκεντρωτικό φακό ή με κοίλο καθρέπτη, τις ακτίνες του Ήλιου πάνω στην κεφαλή σπίρτου. Παρατηρούν ότι το σπίρτο ανάβει και το δικαιολογούν. Οι μαθητές/τριες να φέρουν σχεδιαγράμματα του συστήματος της κεντρικής θέρμανσης νερού των σπιτιών τους και να γίνει μελέτη των σχεδιαγραμμάτων και να διατυπωθούν σχόλια από τους άλλους μαθητές. Γίνονται μελέτες από τους μαθητές/τριες για το σύστημα ηλεκτρικής θέρμανσης που προσφέρει η Α.Η.Κ. και για τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα που παρουσιάζει έναντι του συστήματος της κεντρικής θέρμανσης νερού. Γίνονται μελέτες από τους μαθητές/τριες για τη κατασκευή και λειτουργία των ηλιακών θερμοσιφώνων. Ζητείται από μαθητές να φέρουν μετρήσεις των θερμοκρασιών μέσα και έξω από ένα θερμοκήπιο και για διάφορες ώρες της μέρας. 12 Μετεωρολογία (3 περίοδοι) 12.1 Στοιχεία μετεωρολογίας 12.2 Πρόγνωση του καιρού 12.3 Το κλίμα της Κύπρου Ορισμοί της μετεωρολογίας, του καιρού και του κλίματος. Οι άνεμοι, τι είναι και πώς δημιουργούνται. Οι ομίχλη ή τα σύννεφα τι είναι και πώς δημιουργούνται. Τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα. Οι μαθητές/τριες καταγράφουν αφηγήσεις ηλικιωμένων ατόμων σχετικά με τον καιρό της Κύπρου πριν πολλά χρόνια, π.χ. για τις βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, περιόδους ξηρασίας, περιόδους καύσωνα κτλ. Δίδονται στους μαθητές/τριες μετεωρολογικοί χάρτες και ζητείται ο καιρός που επικρατεί στις περιοχές του χάρτη. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 31 από 35

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Α2 Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. 1 Σκοπός Στο πείραμα αυτό θα μελετηθεί η συμπεριφορά των στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα με αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 15 Μαΐου, 2011 Ώρα: 11:00-13:30 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 1. Α/Α Μετατροπή 1 2h= 2.60= 120 min Χρόνος 2 4500m= 4,5 km Μήκος 3 2m 3

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I.

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I. 4.1 Η πίεση ονομάζουμε το μονόμετρο φυσικό μέγεθος που ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της συνολικής δύναμης που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. πίεση = κάθετη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4: Πίεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΙΕΣΗ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4: Πίεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΙΕΣΗ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΙΕΣΗ Φυσική Β Γυμνασίου Δύναμη και Πίεση Κρατάς μία πινέζα μεταξύ του δείκτη και του αντίχειρα σου, με δύναμη 10 Ν. Η μύτη της πινέζας έχει διάμετρο 0,1mm ενώ η κεφαλή της έχει διάμετρο 10mm.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Δείκτες Επιτυχίας (Γνώσεις και υπό έμφαση ικανότητες) Παρεμφερείς Ικανότητες (προϋπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 8:30 11:30

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) Για τις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

α. Μόνο η ορμή του συστήματος των σωμάτων. β. Η ορμή και η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος.

α. Μόνο η ορμή του συστήματος των σωμάτων. β. Η ορμή και η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΗ ΘΕΜΑ 1 1. Σε μια ελαστική κρούση δύο σωμάτων διατηρείται: α. Μόνο η ορμή του συστήματος των σωμάτων. β. Η ορμή και η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

24ο Μάθημα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

24ο Μάθημα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 24ο Μάθημα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Ο αέρας, όπως και κάθε αέριο, ασκεί δυνάμεις, ασκεί πιέσεις Μέχρι τώρα διαπιστώσαμε ότι πιέσεις μπορεί να ασκηθούν στην επιφάνεια στερεών και υγρών σώματων. Τι συμβαίνει στην

Διαβάστε περισσότερα

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις.

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. F 2=2N F 1=6N F 3=3N F 4=5N (α) (β) F 5=4N F 6=1N F 7=3N (γ) Να σχεδιάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014. 8:00-11:00 π.μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014. 8:00-11:00 π.μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 6 Μαΐου 014 8:00-11:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 05 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Α) Στις ερωτήσεις 4 να σημειώσετε την σωστή. ) Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η συνολική δύναμη που δέχεται: (α) είναι σταθερή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεσαι: Ένα πλαστικό μπουκάλι (ή ένα στενόμακρο ποτήρι), ένα μολύβι, ένα κομμάτι μονόκλωνο καλώδιο ή σύρμα, νερό, οινόπνευμα, λάδι, αλάτι.

Τι χρειάζεσαι: Ένα πλαστικό μπουκάλι (ή ένα στενόμακρο ποτήρι), ένα μολύβι, ένα κομμάτι μονόκλωνο καλώδιο ή σύρμα, νερό, οινόπνευμα, λάδι, αλάτι. ΑΝΩΣΗ Πείραμα 1: Το αυγό που κολυμπάει. Τι χρειάζεσαι: ένα βρασμένο αυγό, ένα πλατύ ποτήρι ή ένα πλαστικό μπουκάλι, ένα μαχαίρι, νερό, αλάτι, ένα κουταλάκι. Τι θα κάνεις: Αν δεν είναι εύκολο να έχεις ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής.

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΠΙΕΣΗ 4.1 Πίεση Είναι γνωστό ότι οι χιονοδρόμοι φορούν ειδικά φαρδιά χιονοπέδιλα ώστε να μπορούν να βαδίζουν στο χιόνι χωρίς να βουλιάζουν. Θα έχετε επίσης παρατηρήσει ότι τα μεγάλα και βαριά

Διαβάστε περισσότερα

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno. Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου Κβάντωση ηλεκτρικού φορτίου ( q ) Q=Ne Ολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - 1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ. (6 π) Οι μαθητές και μαθήτριες να: 1.1 Η δύναμη ως διάνυσμα. 1.1.1 Ορίζουν τη δύναμη από τα αποτελέσματά της. 1.1.1.1 Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαυρομμάτη Ειρήνη 3ο Γ/σιο Τρικάλων Σχ. Έτος 2012-13 1o ΠΕΙΡΑΜΑ: ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΔΕΙΑΖΕΙ Ατμοσφαιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘEMA 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση A1.

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1 Εικόνα 2. β)τι είδους κύµα είναι ο ήχος (µε βάση την εικόνα 2):

Εικόνα 1 Εικόνα 2. β)τι είδους κύµα είναι ο ήχος (µε βάση την εικόνα 2): ΠΑΡ. 5.4: ΗΧΟΣ-ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ Στόχος: Ο µαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο παραγωγής και διάδοσης του ήχου Να µετρά µέσω της προσοµοίωσης την ταχύτητα του ήχου στον αέρα. ΠΡΟΒΛΕΨΗ: α) Η κίνηση των µορίων

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1o A Λυκείου 22 Μαρτίου 28 Στις ερωτήσεις Α,Β,Γ,Δ,E μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Δ.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Δ. 1.1. Μηχανικές. Ομάδα Δ. 1.1.51. Συνάντηση σωμάτων που ταλαντώνονται. Τα σώματα Α και Β του σχήματος έχουν ίσες μάζες m 1 =m 2 =m=1kg. Τα δύο σώματα ισορροπούν πάνω στο λείο οριζόντιο δάπεδο, με τα ελατήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Κύματα που t x t x σχηματίζουν το y1 = A. hm2 p ( - ), y2 = A. hm2 p ( + ) T l T l στάσιμο Εξίσωση στάσιμου c κύματος y = 2 A. sun 2 p. hm2p t l T Πλάτος ταλάντωσης c A = 2A sun 2p l Κοιλίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή. 1. Ποια μεγέθη λέγονται φυσικά μεγέθη; Πως γίνεται η μέτρησή τους; Οι ποσότητες που μπορούν να μετρηθούν ονομάζονται φυσικά μεγέθη. Η μέτρησή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Φυσική Γ Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan g g Εισαγωγή Η ενέργεια μεταφέρεται με μεταφορά μάζας Αν ρίξεις μια μπάλα προς ένα αμαξάκι, το αμαξάκι

Διαβάστε περισσότερα

α. Αμείωτη αρμονική ταλάντωση. β. Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση. γ. Κρίσιμη απεριοδική κίνηση. δ. Ισχυρά απεριοδική κίνηση.

α. Αμείωτη αρμονική ταλάντωση. β. Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση. γ. Κρίσιμη απεριοδική κίνηση. δ. Ισχυρά απεριοδική κίνηση. Εξέταση προσομοίωσης στο μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Χρόνος εξέτασης: 4.5 ώρες Σύνολο σελίδων: 8 (οχτώ) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο : Ταλαντώσεις

Κεφάλαιο 4 ο : Ταλαντώσεις Κεφάλαιο 4 ο : Ταλαντώσεις Φυσική Γ Γυμνασίου Περιοδικές Κινήσεις Όλες οι κινήσεις επαναλαμβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα. Περιοδικές κινήσεις: Οι κινήσεις που επαναλαμβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Στο σχολείο, στο μάθημα των φυσικών, οι μαθητές παρατηρούν, ενδιαφέρονται, ερευνούν και, με πειράματα, ανακαλύπτουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

m (gr) 100 200 300 400 500 600 700 l (cm) 59.1 62.4 65.2 69.3 71.2 74.1 77.2

m (gr) 100 200 300 400 500 600 700 l (cm) 59.1 62.4 65.2 69.3 71.2 74.1 77.2 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Η εργασία αυτή απευθύνεται σε όλους όσους επιθυµούν να ϐελτιώσουν την ϐαθµολογία τους. Βασικό στοιχείο της εργασίας είναι οι γραφικές παραστάσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε την

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc,

Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc, Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θαλάσσια αύρα ονομάζουμε τον τοπικό άνεμο ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας µε απάντηση Φυσικής Γ Γυµνασίου (ταλαντώσεις)

Ερωτήσεις θεωρίας µε απάντηση Φυσικής Γ Γυµνασίου (ταλαντώσεις) Ερωτήσεις θεωρίας µε απάντηση Φυσικής Γ Γυµνασίου (ταλαντώσεις) Πότε µια κίνηση λέγεται περιοδική; Να γράψετε τρία παραδείγµατα. Μια κίνηση λέγεται περιοδική όταν επαναλαµβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 9 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 076070 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΥΚΕΙΟΥ 009 ΘΕΜΑ Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ INTERACTIVE PHYSICS ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟ INTERACTIVE PHYSICS ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 568 ΤΟ INTERACTIVE PHYSICS ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Βαλαδάκης Ανδρέας Δ. Καθηγητής Βαρβακείου Σχολής avaladak@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επειδή με το λογισμικό Interactive Physics (IP) δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης

Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης Άσκηση 8 Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης 1.Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός της πυκνότητας στερεών και υγρών με τη μέθοδο της άνωσης. Βασικές Θεωρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Σκουπιδομαζέματα-επιστημοσκορπίσματα

Σκουπιδομαζέματα-επιστημοσκορπίσματα Στη στήλη Σκουπιδομαζέματα επιστημοσκορπίσματα παρουσιάζονται απλά πειράματα και κατασκευές που μπορούν να πραγματοποιηθούν με καθημερινά υλικά και μπορούν να ενταχθούν, κατά την κρίση του διδάσκοντα,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Αρµονικό κύµα διαδίδεται σε ένα εθύγραµµο ελαστικό µέσο. Όλα τα σηµεία το µέσο διάδοσης, πο ταλαντώνονται λόγω της διέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα Μιχάλης Καλογεράκης 9 ο Εξάμηνο ΣΕΜΦΕ ΑΜ:911187 Υπεύθυνος Άσκησης: Κος Πέογλος Ημερομηνία Διεξαγωγής:3/11/25 Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα 1) Εισαγωγή: Σκοπός και στοιχεία Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Βύθιση / Πλεύση (ΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

Βύθιση / Πλεύση (ΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) Βύθιση / Πλεύση (ΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) Τίτλος Διερεύνησης : Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη βύθιση ή την πλεύση σε ένα υγρό; Αφού γνωριστήκαμε με την Έλενα και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το πως διερευνούμε

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Τρέχοντα Κύματα.

2.1. Τρέχοντα Κύματα. 2.1. Τρέχοντα Κύματα. 2.1.1. Στιγμιότυπο κύματος Στη θέση x=0 ενός γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου υπάρχει πηγή κύματος η οποία αρχίζει να ταλαντώνεται σύμφωνα με την εξίσωση y= 0,2ημπt (μονάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις Ταλαντώσεις Ελατηρίου Απλή αρµονική κίνηση Ενέργεια απλού αρµονικού ταλαντωτή Σχέση απλού αρµονικού ταλαντωτή και κυκλικής κίνησης Το απλό εκκρεµές Περιεχόµενα 14 Το φυσικό εκκρεµές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 MAΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά που χρειαζόμαστε

Υλικά που χρειαζόμαστε Θέρμανση νερού σε ηλιακό συλλέκτη και κατασκευή ενός ηλιακού θερμοσίφωνα Η Ελλάδα έχει περίπου το 1/4 των ηλιακών θερμοσιφώνων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το διαπιστώνουμε εύκολα αν κοιτάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 3+ ( * ) Μετρήσεις Μάζας Τα Διαγράμματα

Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 3+ ( * ) Μετρήσεις Μάζας Τα Διαγράμματα Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 3+ ( * ) Μετρήσεις Μάζας Τα Διαγράμματα ( * ) + επιπλέον πληροφορίες, ιδέες και προτάσεις προαιρετικών πειραματικών δραστηριοτήτων, ερωτήσεις... Στην αρχαιότητα πίστευαν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα