Χρήση του κουμπιού INFO (Οδηγός τώρα και μετά)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση του κουμπιού INFO (Οδηγός τώρα και μετά)"

Transcript

1 Χρήση του κουμπιού INFO (Οδηγός τώρα και μετά) Στην οθόνη προσδιορίζεται το τρέχον κανάλι και η κατάσταση ορισμένων ρυθμίσεων ήχου/βίντεο. O οδηγός τώρα και μετά εμφανίζει πληροφορίες ημερησίου τηλεοπτικού προγράμματος για κάθε κανάλι, σύμφωνα με την ώρα μετάδοσης. Όταν πατήσετε το κουμπί INFO, θα εμφανιστεί μια λωρίδα πληροφοριών καναλιού στο πάνω μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE για να δείτε τις λεπτομέρειες του προγράμματος. Μετακινηθείτε με τα, για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το επιθυμητό πρόγραμμα ενώ παρακολουθείτε το τρέχον κανάλι. Μετακινηθείτε με τα, για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα κανάλια.

2 Απομνημόνευση καναλιών Κεραία OO MENUm Εκπομπή Κεραία ENTERE Προτού η τηλεόραση μπορέσει να αρχίσει να αποθηκεύει στη μνήμη τα διαθέσιμα κανάλια, πρέπει να καθορίσετε τον τύπο της πηγής σήματος που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

3 Αυτόματος συντονισμός (ανάλογα με τη χώρα) OOMENUm Εκπομπή Αυτόματος συντονισμός ENTERE Οι αριθμοί προγραμμάτων που εκχωρούνται αυτόματα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στους πραγματικούς ή στους επιθυμητούς αριθμούς προγραμμάτων. Αν κάποιο κανάλι είναι κλειδωμένο, εμφανίζεται το παράθυρο εισαγωγής κωδικού PIN. Αυτόματος συντονισμός Κεραία (Κερ./Καλωδ.): Επιλογή της πηγής κεραίας για αποθήκευση στη μνήμη. Με την επιλογή Κεραία, πραγματοποιείται αυτόματη σάρωση καναλιών και αποθήκευσή τους στην τηλεόραση. Τύπος καν. (Ψηφ.και Αναλογ. / Ψηφιακό / Αναλογικό): Επιλογή της πηγής καναλιού για αποθήκευση στη μνήμη. Ταξινόμηση καναλιών (ανάλογα με τη χώρα): Επιλογή του τύπου σειράς εμφάνισης των καναλιών.

4 Όταν επιλέγετε Καλωδιακή Ψηφ.και Αναλογ., Ψηφιακό ή Αναλογικό Επιλογή Φορέα (ανάλογα με τη χώρα): Επιλογή ενός παρόχου υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης. Λειτ. αναζήτ.: Σάρωση για όλα τα κανάλια με ενεργούς σταθμούς μετάδοσης και αποθήκευσή τους στη μνήμη της τηλεόρασης. Αν επιλέξετε Γρήγορη, μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τις επιλογές Δίκτυο, Αναγν. δικτύου, Συχνότητα, Διαμόρφωση και Ρυθμός συμβόλων, πατώντας το κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Δίκτυο: Επιλογή της λειτουργίας ρύθμισης Αναγν. δικτύου, μεταξύ των Αυτόματο ή Χειροκίνητα. Αναγν. δικτύου: Όταν η ρύθμιση Δίκτυο είναι Χειροκίνητα, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή Αναγν. δικτύου χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.

5 Συχνότητα: Προβολή της συχνότητας του καναλιού (διαφέρει σε κάθε χώρα). Διαμόρφωση: Προβολή των διαθέσιμων τιμών διαμόρφωσης. Ρυθμός συμβόλων: Προβολή των διαθέσιμων ρυθμών συμβόλων. Επιλ. αναζ. καλωδ. δικτ. (ανάλογα με τη χώρα και μόνο για καλωδιακά κανάλια) Ρύθμιση πρόσθετων επιλογών αναζήτησης, όπως η συχνότητα και ο ρυθμός συμβόλων, για αναζήτηση καλωδιακού δικτύου. Συχνότ. Έναρξης / Συχνότητα λήξης.: Ρύθμιση της συχνότητας έναρξης ή λήξης (διαφέρει σε κάθε χώρα). Ρυθμός συμβόλων: Προβολή των διαθέσιμων ρυθμών συμβόλων. Διαμόρφωση: Προβολή των διαθέσιμων τιμών διαμόρφωσης.

6 Χρήση του μενού καναλιών OO MENUm Εκπομπή Λίστα καναλιών ENTERE Λίστα καναλιών Η οθόνη Λίστα καναλιών περιέχει τα κανάλια που προβάλλονται στην τηλεόρασή σας όταν πατάτε το κουμπί καναλιού. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες καναλιών για τις επιλογές Όλα, TV, Ρ/φωνο, Δεδομ./άλλα, Αναλογικό ή Αγαπημένα 1-5. Πατήστε το κουμπί (Λειτουργία) για να αλλάξετε τη λειτουργία καναλιού ή πατήστε το κουμπί (Ταξινόμηση) για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης των καναλιών, σύμφωνα με τον αριθμό ή το όνομα καναλιού στη λίστα. N N Όταν πατήσετε το κουμπί CH LIST, θα εμφανιστεί αμέσως η οθόνη Λίστα καναλιών.

7 Ταξινόμηση καναλιών Αριθμός / Όνομα: Ταξινόμηση των καναλιών σύμφωνα με τον αριθμό ή το όνομα καναλιού στη λίστα. Λειτουργία καναλιών Κεραία: Εναλλακτική επιλογή μεταξύ των Κεραία και Καλωδιακή. Επεξ. αγαπημ.: Ορισμός ως αγαπημένα των καναλιών που παρακολουθείτε συχνά. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της επιλογής Επεξ. αγαπημ., ανατρέξτε στην ενότητα Επεξ. αγαπημ.. Αγαπημένα 1-5: Εμφάνιση όλων των αγαπημένων καναλιών, χωρισμένων σε έως και πέντε ομάδες. Κάθε ομάδα διαθέτει ξεχωριστή οθόνη. Η τηλεόραση εμφανίζει την επιλογή Αγαπημένα 1-5 μόνο αν έχετε προσθέσει αγαπημένα χρησιμοποιώντας την επιλογή Επεξ. αγαπημ..

8 Όλα: Εμφάνιση όλων των καναλιών που είναι διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή. TV: Εμφάνιση όλων των διαθέσιμων τηλεοπτικών καναλιών. Ρ/φωνο: Εμφάνιση όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών καναλιών. Δεδομ./άλλα: Εμφάνιση όλων των διαθέσιμων καναλιών MHP ή άλλων καναλιών. Αναλογικό: Εμφάνιση όλων των διαθέσιμων αναλογικών καναλιών.

9 Οδηγός OO MENUm Εκπομπή Οδηγός ENTERE Οι πληροφορίες του EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος) παρέχονται από τους σταθμούς μετάδοσης. Με χρήση των χρονοδιαγραμμάτων προγραμμάτων που παρέχονται από τους σταθμούς μετάδοσης, μπορείτε να καθορίσετε από πριν τα προγράμματα που θέλετε να παρακολουθήσετε, έτσι ώστε το κανάλι να αλλάξει αυτόματα στο κανάλι του επιλεγμένου προγράμματος την καθορισμένη ώρα. Οι καταχωρίσεις προγραμμάτων ενδέχεται να είναι κενές ή ανενημέρωτες, ανάλογα με την κατάσταση του καναλιού. a κόκκινο (Γρήγορη πλοήγηση): Γρήγορη παρακολούθηση των τηλεοπτικών προγραμμάτων στη λίστα με χρήση των κουμπιών / / /. b πράσινο (Κατηγορία καναλιού): Επιλογή του τύπου καναλιών που θέλετε να προβάλετε. { κίτρινο (Διαχείριση προγρ.): Μετάβαση στα προγράμματα με κράτηση στην οθόνη Διαχείριση προγρ..

10 Διαχείριση προγρ. OOMENUm Εκπομπή Διαχείριση προγρ. ENTERE Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι που θέλετε να προβληθεί αυτόματα την καθορισμένη ώρα. Επιπλέον, μπορείτε να προβάλετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε μια εκπομπή που κάνατε κράτηση για να την παρακολουθήσετε. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να ορίσετε πρώτα την τρέχουσα ώρα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Ώρα Ρολόι στο μενού Σύστημα. 1. Πατήστε την επιλογή Πρόγραμμα στην οθόνη Διαχείριση προγρ.. Εμφανίζεται το μενού Προγραμματισμός προβολής. 2. Πατήστε τα κουμπιά / / / για να ρυθμίσετε κάθε μενού επιλογών. Κεραία: Επιλογή του επιθυμητού εκπεμπόμενου σήματος. Κανάλι: Επιλογή του επιθυμητού καναλιού.

11 Επανάληψη: Επιλογή των ρυθμίσεων Μία φορά, Χειροκίνητα, Σα~Κυ, Δε~Πα ή Καθημερ., ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε Χειροκίνητα, μπορείτε να ορίσετε την ημέρα που θέλετε. Η ένδειξη (c) υποδεικνύει την ημέρα που έχετε επιλέξει. Hμερομηνία: Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή ημερομηνία. Η επιλογή είναι διαθέσιμη αν επιλέξετε Μία φορά στη ρύθμιση Επανάληψη. Ώρα έναρξης: Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή ώρα έναρξης. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε ή να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα κράτησης, επιλέξτε το στην οθόνη Διαχείριση προγρ.. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE και επιλέξτε τις ρυθμίσεις Eπεξ. ή Διαγραφή.

12 Επεξεργασία καναλιού OOMENUm Εκπομπή Επεξεργασία καναλιού ENTERE Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε κανάλια. 1. Μεταβείτε στην οθόνη Επεξεργασία καναλιού. 2. Πατήστε τα κουμπιά / για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE. Η ένδειξη (c) υποδεικνύει το κανάλι που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα κανάλια. Πατήστε ξανά το κουμπί ENTERE για να ακυρώσετε την επιλογή του καναλιού.

13 Χρήση των έγχρωμων κουμπιών και των κουμπιών λειτουργιών με την επιλογή Επεξεργασία καναλιού. a κόκκινο (Αλλαγή αριθμού): Αλλαγή της σειράς ταξινόμησης καναλιών στη λίστα καναλιών. E (Τέλος): Ολοκλήρωση της αλλαγής της σειράς ταξινόμησης καναλιών. Το ψηφιακό κανάλι δεν υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία όταν η επιλογή Επεξ. αρ. καναλιών (ανάλογα με τη χώρα) έχει ρυθμιστεί σε Απενεργοπ.. b πράσινο (Διαγραφή): Διαγραφή ενός καναλιού από τη λίστα καναλιών. { κίτρινο (Κλείδωμα / Ξεκλείδ.): Κλείδωμα ενός καναλιού, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η επιλογή και η προβολή του καναλιού. / Ξεκλείδωμα του καναλιού που κλειδώσατε. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή Κλείδωμα καναλιού έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ.. Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού ΡΙΝ. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό ΡΙΝ. Αλλάξτε τον κωδικό PIN χρησιμοποιώντας την επιλογή Αλλαγή PIN.

14 } μπλε (Επιλογή Όλων / Ακύρωση επιλογής όλων): Ταυτόχρονη επιλογή ή ακύρωση επιλογής όλων των καναλιών. (Μετάβαση σε): Απευθείας μετάβαση στο κανάλι με το πάτημα των αριθμητικών κουμπιών (0~9). k (Σελίδα): Μετακίνηση στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα. T (Εργαλεία): Προβολή του μενού επιλογών. Τα στοιχεία του μενού επιλογών που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την κατάσταση και τον τύπο του καναλιού. Ταξινόμηση (μόνο για ψηφιακά κανάλια): Αλλαγή της σειράς ταξινόμησης της λίστας, κατά αριθμό καναλιού ή όνομα καναλιού. Κεραία: Επιλογή του επιθυμητού εκπεμπόμενου σήματος.

15 Κατηγορία: Αλλαγή της λειτουργίας καναλιών σε Όλα, TV, Ρ/φωνο, Δεδομ./άλλα, Αναλογικό, Προβλήθηκαν πρόσφατα, Περισσότ. προβολές. Εμφανίζεται η επιλεγμένη λειτουργία καναλιών. Επεξ. αγαπημ.: Απευθείας μετάβαση στην οθόνη Επεξ. αγαπημ.. Μετον. καναλιού (μόνο για αναλογικά κανάλια): Εκχώρηση ενός ονόματος με έως και πέντε χαρακτήρες σε ένα κανάλι. Για παράδειγμα, "Food", "Golf" κλπ. Με αυτόν τον τρόπο είναι ευκολότερο να βρείτε και να επιλέξετε το κανάλι. Πληροφορίες καναλιού: Προβολή λεπτομερειών για το επιλεγμένο κανάλι. Πληροφορίες: Προβολή λεπτομερειών για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

16 Επεξ. αγαπημ. t OO MENUm Εκπομπή Επεξ. αγαπημ. ENTERE Μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε αγαπημένα κανάλια. 1. Μεταβείτε στην οθόνη Επεξ. αγαπημ.. 2. Πατήστε τα κουμπιά / για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE. 3. Επιλέξτε μια συγκεκριμένη λίστα αγαπημένων από την οθόνη Αγαπημένα 1-5 χρησιμοποιώντας το κουμπί b (Αλλαγή αγαπ.) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί } (Προσθήκη). Το επιλεγμένο κανάλι προστίθεται στην οθόνη Αγαπημένα 1-5. Μπορείτε να προσθέσετε ένα αγαπημένο κανάλι σε πολλαπλές ομάδες αγαπημένων καναλιών στην οθόνη Αγαπημένα 1-5.

17 Χρήση των έγχρωμων κουμπιών και των κουμπιών λειτουργιών με την επιλογή Επεξ. αγαπημ.. a κόκκινο (Κατηγορία / Αλλαγή σειράς) Κατηγορία: Αλλαγή της λειτουργίας καναλιών σε Όλα, TV, Ρ/φωνο, Αναλογικό, Δεδομ./άλλα, Προβλήθηκαν πρόσφατα, Περισσότ. προβολές. Εμφανίζεται η επιλεγμένη λειτουργία καναλιών. Αλλαγή σειράς: Αλλαγή της σειράς ταξινόμησης των αγαπημένων καναλιών. E (Τέλος): Ολοκλήρωση της αλλαγής της σειράς ταξινόμησης καναλιών.

18 b πράσινο (Αλλαγή αγαπ.): Αλλαγή της λίστας αγαπημένων στην οθόνη Αγαπημένα 1-5. { κίτρινο (Επιλογή Όλων / Ακύρωση επιλογής όλων): Ταυτόχρονη επιλογή ή ακύρωση επιλογής όλων των καναλιών. } μπλε (Προσθήκη / Διαγραφή) Προσθήκη: Προσθήκη των επιλεγμένων καναλιών στην οθόνη Αγαπημένα 1-5. Διαγραφή: Διαγραφή του αγαπημένου καναλιού από την οθόνη Αγαπημένα 1-5.

19 (Μετάβαση σε): Απευθείας μετάβαση στο κανάλι με το πάτημα των αριθμητικών κουμπιών (0~9). k (Σελίδα): Μετακίνηση στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα. T (Εργαλεία): Προβολή του μενού επιλογών. Τα στοιχεία του μενού επιλογών που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την κατάσταση και τον τύπο του καναλιού. Αντιγρ. σε αγαπημένα: Επεξεργασία του επιλεγμένου αγαπημένου καναλιού στην οθόνη Αγαπημένα 1-5. Μετον. αγαπημένων: Εκχώρηση του δικού σας ονόματος αγαπημένου καναλιού. Κεραία: Επιλογή του επιθυμητού εκπεμπόμενου σήματος. Επεξεργασία καναλιού: Απευθείας μετάβαση στην οθόνη Επεξεργασία καναλιού. Πληροφορίες: Προβολή λεπτομερειών για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

20 Κλείδωμα προγράμματος Κλ. διαβαθμ. προγρ. (ανάλογα με τη χώρα) OO MENUm Εκπομπή Κλ. διαβαθμ. προγρ. ENTERE Δεν επιτρέπεται σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως παιδιά, να παρακολουθούν ακατάλληλα προγράμματα, με έναν τετραψήφιο κωδικό ΡΙΝ που καθορίζεται από το χρήστη. Αν το επιλεγμένο κανάλι είναι κλειδωμένο, εμφανίζεται το σύμβολο "\". Τα στοιχεία του μενού Κλ. διαβαθμ. προγρ. διαφέρουν, ανάλογα με τη χώρα.

21 Κλείδωμα καναλιού OO MENUm Εκπομπή Κλείδωμα καναλιού ENTERE Κλείδωμα καναλιών στο μενού καναλιών, για να μην επιτρέπεται σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως παιδιά, να παρακολουθούν ακατάλληλα προγράμματα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή Πηγή έχει ρυθμιστεί σε TV.

22 Άλλες δυνατότητες Ρυθμίσεις καναλιού OO MENUm Εκπομπή Ρυθμίσεις καναλιού ENTERE Χώρα (Περιοχή) (ανάλογα με τη χώρα) Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού ΡΙΝ. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό ΡΙΝ. Ψηφιακό κανάλι: Αλλαγή της χώρας για ψηφιακά κανάλια. Αναλογικό κανάλι: Αλλαγή της χώρας για αναλογικά κανάλια.

23 Χειροκίνητος συντονισμός Χειροκίνητη σάρωση καναλιών και αποθήκευσή τους στη μνήμη της τηλεόρασης. Αν κάποιο κανάλι είναι κλειδωμένο, εμφανίζεται το παράθυρο εισαγωγής κωδικού PIN. Ανάλογα με την πηγή καναλιού, ενδέχεται να υποστηρίζεται η επιλογή Χειροκίνητος συντονισμός. Συντονισμός ψηφιακών καναλιών: Χειροκίνητη σάρωση ψηφιακών καναλιών και αποθήκευσή τους στη μνήμη της τηλεόρασης. Πατήστε το κουμπί Νέο για να αναζητήσετε ψηφιακά κανάλια. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, ενημερώνονται τα κανάλια στη λίστα καναλιών. Όταν επιλέγετε Κεραία Κεραία: Κανάλι, Συχνότητα, Εύρος μπάντας Όταν επιλέγετε Κεραία Καλωδιακή: Συχνότητα, Διαμόρφωση, Ρυθμός συμβόλων

24 Συντονισμός αναλογικών καναλιών: Σάρωση για αναλογικά κανάλια. Πατήστε το κουμπί Νέο για να αναζητήσετε κανάλια προσαρμόζοντας τις επιλογές Πρόγραμμα, Σύστημα χρώματος, Σύστημα ήχου, Κανάλι, Αναζήτηση. Λειτουργία καναλιών P (τρόπος λειτουργίας προγράμματος): Όταν ολοκληρωθεί ο συντονισμός, οι αριθμοί θέσης από P0 έως P99 θα έχουν εκχωρηθεί στους σταθμούς που εκπέμπουν στην περιοχή σας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι εισάγοντας τον αριθμό θέσης σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. C (τρόπος λειτουργίας εκπεμπόμενου καναλιού) / S (τρόπος λειτουργίας καλωδιακού καναλιού): Αυτοί οι δύο τρόποι λειτουργίας σάς επιτρέπουν να επιλέξετε ένα κανάλι εισάγοντας τον αριθμό που εκχωρήθηκε για κάθε κανάλι εκπεμπόμενου σταθμού ή καλωδιακό κανάλι.

25 Μικροσυντονισμός (μόνο για αναλογικά κανάλια) Αν το σήμα είναι ασθενές ή παραμορφωμένο, εκτελέστε μη αυτόματο μικροσυντονισμό του καναλιού. Τα κανάλια στα οποία έχει γίνει μικροσυντονισμός επισημαίνονται με έναν αστερίσκο "*". Για να αναιρέσετε το μικροσυντονισμό, επιλέξτε Επαναφορά. Μεταφ. λίστας καναλ. (ανάλογα με τη χώρα) Εισαγωγή ή εξαγωγή του χάρτη καναλιών. Θα πρέπει να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού ΡΙΝ. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό ΡΙΝ. Τα συστήματα αρχείων που υποστηρίζονται είναι FAT και exfat. Διαγραφή όλων των προφίλ χειριστή CAM: Επιλογή του χειριστή CAM που θα διαγραφεί.

26 Υπότιτλοι t OOMENUm Εκπομπή Υπότιτλοι ENTERE Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Υπότιτλοι. Υπότιτλοι: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των υποτίτλων. Λειτουργία υποτίτλων: Ρύθμιση της λειτουργίας υποτίτλων. Γλώσσα υποτίτλων: Ρύθμιση της γλώσσας υποτίτλων. Εάν το πρόγραμμα που βλέπετε δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Προβλήματα ακοής, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία Κανονικό, ακόμα κι αν είναι επιλεγμένη η λειτουργία Προβλήματα ακοής.

27 Στις περιπτώσεις που η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στην εκπομπή, η προεπιλογή είναι "Αγγλικά". Κύριος υπότιτλος: Ρύθμιση των κύριων υποτίτλων. Δευτερεύων υπότιτλος: Ρύθμιση των δευτερευόντων υποτίτλων. Επεξ. αρ. καναλιών (ανάλογα με τη χώρα) OO MENUm Εκπομπή Επεξ. αρ. καναλιών ENTERE Με αυτό αλλάζει ο αριθμός του καναλιού. Όταν αλλαχθεί ο αριθμός του καναλιού, οι πληροφορίες του καναλιού δεν ενημερώνονται αυτόματα.

28 Επιλογές ήχου (μόνο για ψηφιακά κανάλια) OO MENUm Εκπομπή Επιλογές ήχου ENTERE Γλώσσα ήχου t Αλλαγή της προεπιλεγμένης τιμής για τις γλώσσες ήχου. Κύριος ήχος / Δευτερεύων ήχος: Μπορείτε να ρυθμίσετε τον κύριο ή το δευτερεύοντα ήχο. Η διαθέσιμη γλώσσα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την εκπομπή.

29 Φορμά ήχου Όταν εκπέμπεται ήχος από το κεντρικό ηχείο και το δέκτη ήχου συγχρόνως, ενδέχεται να ακούγεται ηχώ, λόγω της διαφοράς στην ταχύτητα αποκωδικοποίησης μεταξύ του κεντρικού ηχείου και του δέκτη ήχου. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Ηχείο TV". Η επιλογή Φορμά ήχου ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την εκπομπή. Ο ήχος Dolby Digital 5.1 καναλιών είναι διαθέσιμος μόνο όταν έχει συνδεθεί ένα εξωτερικό ηχείο μέσω οπτικού καλωδίου. Ακουστ.Περιγρ. (δεν διατίθεται σε όλες τις τοποθεσίες) Αυτή η λειτουργία διαχειρίζεται τη ροή ήχου για την AD (Ακουστική περιγραφή) που στέλνεται μαζί με τον κύριο ήχο από το σταθμό μετάδοσης. Ακουστ.Περιγρ.: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ηχητικής περιγραφής. Ένταση ήχου: Προσαρμογή της έντασης ήχου της ακουστικής περιγραφής.

30 Γλώσσα Teletext (ανάλογα με τη χώρα) OO MENUm Εκπομπή Γλώσσα Teletext ENTERE Γλώσσα Teletext N N Στις περιπτώσεις που η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στην εκπομπή, η προεπιλογή είναι "Αγγλικά". Κύριο Teletext / Δευτερεύον Teletext Οι επιλογές Κύριο Teletext και Δευτερεύον Teletext ενδέχεται να μην υποστηρίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες.

31 Ψηφιακό κείμενο (μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο) OO MENUm Εκπομπή Ψηφιακό κείμενο ENTERE Αν το πρόγραμμα μεταδίδεται μαζί με ψηφιακό κείμενο, ενεργοποιείται αυτή η δυνατότητα. MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Διεθνές πρότυπο για τα συστήματα κωδικοποίησης δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα πολυμέσα και τα υπερμέσα. Βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από το σύστημα MPEG που περιλαμβάνει υπερμέσα σύνδεσης δεδομένων, όπως στατικές εικόνες, υπηρεσία χαρακτήρων, κινούμενες εικόνες, αρχεία γραφικών και βίντεο, καθώς και δεδομένα πολυμέσων. Το πρότυπο MHEG είναι τεχνολογία αλληλεπίδρασης με το χρήστη σε χρόνο εκτέλεσης και εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς, οι οποίοι περιλαμβάνουν το VOD (Βίντεο κατά απαίτηση), την ITV (Διαδραστική τηλεόραση), το EC (Ηλεκτρονικό εμπόριο), την τηλεκπαίδευση, τις τηλεδιασκέψεις, τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα παιχνίδια δικτύου.

32 Κοινή διασύνδεση OO MENUm Εκπομπή Κοινή διασύνδεση ENTERE Μενού CI: Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να κάνει επιλογές στο μενού που παρέχεται από τη μονάδα CAM. Κάντε επιλογές στο μενού CΙ με βάση το μενού κάρτας CI. Μετατροπή κωδικοποίησης βίντεο CAM: Μπορείτε να διαμορφώσετε τη ρύθμιση ώστε να μετατρέπεται αυτόματα η κωδικοποίηση βίντεο από τη μονάδα CAM. Ρυθμίστε τη σε Απενερ. αν δεν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα CAM που υποστηρίζει μετατροπή της κωδικοποίησης βίντεο.

33 Πληροφ. Εφαρμογής: Προβολή πληροφοριών σχετικά με τη μονάδα CAM που είναι τοποθετημένη στην υποδοχή CI και την κάρτα "CI ή CI+ CARD" που είναι τοποθετημένη στη μονάδα CAM. Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα CAM οποιαδήποτε στιγμή, είτε είναι ενεργοποιημένη είτε είναι απενεργοποιημένη η τηλεόραση. 1. Αγοράστε μια μονάδα CAM για την υποδοχή CI από την πλησιέστερη αντιπροσωπία ή μέσω τηλεφώνου. 2. Εισαγάγετε σταθερά την κάρτα "CI ή CI+ CARD" στη μονάδα CAM, προς την κατεύθυνση του βέλους. 3. Εισαγάγετε τη μονάδα CAM με την κάρτα "CI ή CI+ CARD" στην υποδοχή κοινής διασύνδεσης (CI), προς την κατεύθυνση του βέλους, έτσι ώστε να είναι παράλληλη με την υποδοχή. 4. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να δείτε εικόνα σε κάποιο κανάλι με κωδικοποιημένο σήμα.

34 Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας εικόνας Λειτ. εικόνας t OO MENUm Εικόνα Λειτ. εικόνας ENTERE Επιλέξτε τον τύπο εικόνας που προτιμάτε. Όταν έχετε συνδέσει έναν υπολογιστή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές μόνο στην επιλογή Ψυχαγωγία και Τυπικό. Δυναμική: Κατάλληλη για ένα φωτεινό δωμάτιο. Τυπικό: Κατάλληλη για κανονικό περιβάλλον. Φυσική εικόνα (Ανάλογα με το μοντέλο): Κατάλληλη για τη μείωση της καταπόνησης των ματιών. Κινημ. ταινία: Κατάλληλη για την παρακολούθηση ταινιών σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Ψυχαγωγία: Κατάλληλη για παρακολούθηση ταινιών και παιχνίδια. Διατίθεται μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ένας υπολογιστής.

35 Προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας Samsung MagicAngle για μοντέλα LED με οθόνη 19", 22" OO MENUm Εικόνα Samsung MagicAngle ENTERE Ρύθμιση της γωνίας θέασης της οθόνης, για βελτιστοποίηση της ποιότητας εικόνας σύμφωνα με τη θέση θέασης. Samsung MagicAngle: Όταν παρακολουθείτε εικόνα στην οθόνη υπό γωνία, από πάνω ή από κάτω, αν ρυθμίσετε τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας για κάθε θέση μπορείτε να έχετε παρόμοια ποιότητα εικόνας με όταν παρακολουθείτε εικόνα στην οθόνη απευθείας μπροστά της.

36 Απενερ.: Επιλέξτε όταν παρακολουθείτε από μια θέση μπροστά στην οθόνη. Λειτ.Χαμηλή θέση: Επιλέξτε όταν παρακολουθείτε από ελαφρά χαμηλότερη θέση σε σχέση με την οθόνη. Όρθια θέση: Επιλέξτε όταν παρακολουθείτε από υψηλότερη θέση σε σχέση με την οθόνη. Λειτουργία: Ρύθμιση της γωνίας θέασης της οθόνης. Όταν η επιλογή Samsung MagicAngle έχει ρυθμιστεί σε Λειτ.Χαμηλή θέση ή Όρθια θέση, η επιλογή Gamma δεν είναι διαθέσιμη.

37 Οπ. φωτισμός για τηλεόραση LED / Φως κυψέλης για τηλεόραση PDP / Αντίθεση / Φωτεινότητα / Ευκρίνεια / Χρώμα / Απόχρ(Π/Κ) Η τηλεόραση έχει πολλές επιλογές ρύθμισης για τον έλεγχο της ποιότητας εικόνας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στις αναλογικές λειτουργίες TV, Εξωτ., AV του συστήματος PAL, η λειτουργία Απόχρ(Π/Κ) δεν είναι διαθέσιμη. Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή, μπορείτε να κάνετε αλλαγές μόνο στο Οπ. φωτισμός για τηλεόραση LED / Φως κυψέλης για τηλεόραση PDP, Αντίθεση, Φωτεινότητα και Ευκρίνεια. Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση. Η ελάττωση της φωτεινότητας της εικόνας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

38 Μέγεθος εικόνας OO MENUm Εικόνα Μέγεθος εικόνας ENTERE Ρύθμιση των διάφορων επιλογών εικόνας, όπως μέγεθος εικόνας και λόγος πλευρών. Τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. Οι επιλογές μεγέθους εικόνας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την πηγή εισόδου. Μέγεθος εικόνας t: Ο δέκτης καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να διαθέτει και το δικό του σετ μεγεθών οθόνης. Ωστόσο, συνιστούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε τον τρόπο λειτουργίας 16:9 τον περισσότερο χρόνο. Αυτόμ.ευρεία: Αυτόματη προσαρμογή του μεγέθους εικόνας στο λόγο πλευρών 16:9. 16:9: Ρύθμιση της εικόνας στη βασική λειτουργία 16:9.

39 Ευρεία Ζουμ: Μεγέθυνση της εικόνας περισσότερο από το λόγο πλευρών 4:3. Η επιλογή Θέση προσαρμόζεται χρησιμοποιώντας τα κουμπιά,. Ζουμ: Κατακόρυφη μεγέθυνση της ευρείας εικόνας 16:9, για να προσαρμοστεί στο μέγεθος της οθόνης. Η επιλογή Ζουμ ή Θέση προσαρμόζεται χρησιμοποιώντας τα κουμπιά,. 4:3: Ρύθμιση της εικόνας στη βασική λειτουργία 4:3. Μην παρακολουθείτε εικόνα σε φορμά 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τυχόν ίχνη περιγραμμάτων που εμφανίζονται στα αριστερά, στα δεξιά και στο κέντρο της οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν διατήρηση εικόνας (κάψιμο οθόνης), το οποίο δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε πλήρη οθόνη: Προβολή της πλήρους εικόνας, χωρίς περικοπή, όταν υπάρχει είσοδος σήματος HDMI (720p / 1080i / 1080p) ή Component (1080i / 1080p) (Ανάλογα με τη χώρα και το μοντέλο).

40 Έξυπνη προβολή 1 για μοντέλα της σειράς LED 5 με οθόνη 32" και μεγαλύτερη : Σμίκρυνση της εικόνας 16:9 κατά 50%. Έξυπνη προβολή 2 για μοντέλα της σειράς LED 5 με οθόνη 32" και μεγαλύτερη : Σμίκρυνση της εικόνας 16:9 κατά 25%. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Έξυπνη προβολή 1 για μοντέλα της σειράς LED 5 με οθόνη 32" και μεγαλύτερη ενεργοποιείται μόνο στον τρόπο λειτουργίας HDMI. Έξυπνη προβολή 2 για μοντέλα της σειράς LED 5 με οθόνη 32" και μεγαλύτερη ενεργοποιείται μόνο στον τρόπο λειτουργίας DTV και HDMI. Όταν αναπαράγεται περιεχόμενο με χρήση της επιλογής Βίντεο στο Media Play, το μέγεθος της εικόνας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ανάλυση εισόδου. Μεγέθυνση/Θέση: Προσαρμογή του μεγέθους και της θέσης της εικόνας. Διατίθεται μόνο στον τρόπο λειτουργίας Ζουμ. Θέση: Προσαρμογή της θέσης της εικόνας. Διατίθεται μόνο στον τρόπο λειτουργίας Σε πλήρη οθόνη ή Ευρεία Ζουμ.

41 N N ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αφού επιλέξετε Σε πλήρη οθόνη στον τρόπο λειτουργίας HDMI (1080i / 1080p) ή Component (1080i / 1080p), ενδέχεται να χρειαστεί να κεντράρετε την εικόνα (Ανάλογα με τη χώρα και το μοντέλο): 1. Επιλέξτε το Θέση. Πατήστε το κουμπί ENTERE. 2. Πατήστε το κουμπί,, ή για να μετακινήσετε την εικόνα. Αν θέλετε να επαναφέρετε τη θέση που προσαρμόσατε, επιλέξτε Επαναφορά στην οθόνη Θέση. Η εικόνα θα ρυθμιστεί στην προεπιλεγμένη θέση της. Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Σε πλήρη οθόνη με είσοδο σήματος HDMI 720p, θα αποκοπεί 1 γραμμή πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά, όπως στη λειτουργία υπερσάρωσης. Μέγεθος οθόνης 4:3: Διατίθεται μόνο όταν το μέγεθος εικόνας έχει ρυθμιστεί σε Αυτόμ.ευρεία. Μπορείτε να καθορίσετε το επιθυμητό μέγεθος εικόνας σε 4:3 WSS (Υπηρεσία ευρείας οθόνης) ή στο αρχικό μέγεθος. Για κάθε ευρωπαϊκή χώρα απαιτείται διαφορετικό μέγεθος εικόνας.

42 PIP t OO MENUm Εικόνα PIP ENTERE Μπορείτε να παρακολουθείτε ταυτόχρονα εικόνα από τον τηλεοπτικό δέκτη και μία εξωτερική πηγή βίντεο. Για παράδειγμα, αν έχετε συνδέσει ένα δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης στην υποδοχή εισόδου καλωδιακής τηλεόρασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PIP για να παρακολουθήσετε προγράμματα από το δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης και κάποια ταινία από μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI IΝ. Η λειτουργία PIP δεν είναι διαθέσιμη στον ίδιο τρόπο λειτουργίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση ενώ παρακολουθείτε σε τρόπο λειτουργίας PIP, το παράθυρο PIP θα εξαφανιστεί. Ενδέχεται να διαπιστώσετε πως η εικόνα στο παράθυρο PIP φαίνεται λίγο αφύσικη όταν χρησιμοποιείτε την κύρια οθόνη για να παίξετε ένα παιχνίδι ή για καραόκε.

43 Ρυθμίσεις PIP Κύρια εικόνα (Ανάλογα με τη χώρα και το μοντέλο) Component, HDMI, HDMI2/DVI Δευτερεύουσα εικόνα Τηλεόραση PIP: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας PIP. Κεραία: Επιλογή μεταξύ των Κεραία και Καλωδιακή ως πηγή εισόδου της δευτερεύουσας οθόνης. Κανάλι: Επιλογή του καναλιού για τη δευτερεύουσα οθόνη. Μέγεθος (õ / ã): Επιλογή ενός μεγέθους για τη δευτερεύουσα εικόνα. Θέση (ã / / / œ): Επιλογή μιας θέσης για τη δευτερεύουσα εικόνα. Επιλογή ήχου: Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο στον τρόπο λειτουργίας PIP.

44 Αλλαγή των επιλογών εικόνας Ρυθμίσεις για προχωρημένους OOMENUm Εικόνα Ρυθμίσεις για προχωρημένους ENTERE (διατίθεται στη λειτουργία Τυπικό / Κινημ. ταινία) Μπορείτε να προσαρμόσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις για την οθόνη, συμπεριλαμβανομένου του χρώματος και της αντίθεσης. Όταν έχετε συνδέσει έναν υπολογιστή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές μόνο στην επιλογή Ισορροπία λευκού και Gamma. Δυναμ. αντίθεση: Προσαρμογή της αντίθεσης της οθόνης. Τόνος μαύρου: Επιλογή ενός επιπέδου μαύρου για την προσαρμογή του βάθους της οθόνης. Απόχρωση δέρματος: Προσαρμογή του χρώματος της απόχρωσης δέρματος.

45 Μόνο λειτουρ. RGB: Προβολή του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε χρώματος για την προσαρμογή της απόχρωσης και του κορεσμού με ακρίβεια. Χρωματική περιοχή: Προσαρμογή του εύρους χρωμάτων που είναι διαθέσιμο για τη δημιουργία της εικόνας. Για να ρυθμίσετε τις επιλογές Χρώμα, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε και Επαναφορά, ορίστε τη ρύθμιση Χρωματική περιοχή σε Προσαρμοσμένη. για τηλεόραση PDP Ισορροπία λευκού: Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία χρώματος της εικόνας, έτσι ώστε τα λευκά αντικείμενα να φαίνονται λευκά και η συνολική εικόνα να δείχνει φυσική. 2 σημεία: Μπορείτε να προσαρμόσετε τη λαμπρότητα για κάθε ένα από τα 3 χρώματα με το μενού Offset και τη φωτεινότητα με το μενού Gain. Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε Επαναφορά.

46 10 σημεία για τηλεόραση PDP : Μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού, προσαρμόζοντας τη φωτεινότητα για κάθε ένα από τα 10 τμήματα κόκκινου, πράσινου και μπλε χρώματος του σήματος εισόδου. Για να επιλέξετε ένα τμήμα, επιλέξτε το επιθυμητό τμήμα στο πεδίο Επίπεδο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 10 σημεία μόνον όταν η επιλογή Λειτ. εικόνας ρυθμιστεί σε Κινημ. ταινία. Ορισμένες εξωτερικές συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία.

47 Gamma: Προσαρμογή της έντασης των βασικών χρωμάτων. Φωτισμός κιν. εικ.: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, με έλεγχο φωτεινότητας που προσαρμόζεται στην κίνηση. Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται στον τρόπο λειτουργίας N N 3D. για την PDP 4900 N Διατίθεται μόνο στον τρόπο λειτουργίας Τυπικό. N Όταν αλλάζετε την τιμή της ρύθμισης Οπ. φωτισμός για τηλεόραση LED / Φως κυψέλης για τηλεόραση PDP, Φωτεινότητα ή Αντίθεση, Φωτισμός κιν. εικ. θα ρυθμιστεί σε Απενερ..

48 Επιλογές εικόνας OO MENUm Εικόνα Επιλογές εικόνας ENTERE Όταν έχετε συνδέσει έναν υπολογιστή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές μόνο στην επιλογή Τόνος χρώματος. Τόνος χρώματος N N Η επιλογή Θερμός1 ή Θερμός2 θα απενεργοποιηθεί μόνο όταν η λειτουργία εικόνας είναι Δυναμική. Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε μια είσοδο της τηλεόρασης. Βελτίωση ψηφιακού σήματος: Αν το εκπεμπόμενο σήμα που λαμβάνει η τηλεόρασή σας είναι ασθενές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Βελτίωση ψηφιακού σήματος για να περιορίσετε τυχόν παράσιτα και είδωλα που ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη. Όταν το σήμα είναι ασθενές, δοκιμάστε άλλες επιλογές μέχρι να προβάλλεται η βέλτιστη εικόνα.

49 Αυτόμ.απεικόν.: Κατά την αλλαγή αναλογικών καναλιών, εμφανίζεται η ισχύς του σήματος. Διατίθεται μόνο για αναλογικά κανάλια. Αν πατήσετε το κουμπί INFO, εμφανίζεται η γραμμή ισχύος σήματος. Όταν η γραμμή είναι πράσινη, λαμβάνετε το καλύτερο δυνατό σήμα. Φίλ. θορύβου MPEG: Μείωση του θορύβου MPEG, για να παρέχεται βελτιωμένη ποιότητα εικόνας. Mαύρo HDMI: Επιλογή του επιπέδου μαύρου στην οθόνη, για προσαρμογή του βάθους της οθόνης. Διατίθεται μόνο στον τρόπο λειτουργίας HDMI (σήματα RGB).

50 Λειτουργία ταινίας: Ρύθμιση της τηλεόρασης ώστε να ανιχνεύει και να επεξεργάζεται αυτόματα τα σήματα ταινίας από όλες τις πηγές και να προσαρμόζει την εικόνα για βέλτιστη ποιότητα. N N Η λειτουργία Cinema Smooth ενεργοποιείται μόνο όταν το σήμα εισόδου είναι HDMI 24 Hz. για τηλεόραση PDP Διατίθεται σε τρόπο λειτουργίας TV και εξωτερικής πηγής εισόδου που υποστηρίζει SD (480i / 576i) και HD (1080i), εκτός από τον τρόπο λειτουργίας PC. Εάν η οθόνη δεν φαίνεται φυσική, αλλάξτε αυτή την επιλογή σε Απενερ. / Auto1 / Auto2 στο Λειτουργία ταινίας.

51 Καθαρή κίνηση LED για τηλεόραση LED : Αφαίρεση της θολότητας από τις γρήγορες σκηνές με έντονη κίνηση, για να παρέχεται καθαρή εικόνα. N N Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν η λειτουργία εικόνας ρυθμίζεται σε Φυσική εικόνα. Η φωτεινότητα της οθόνης ενδέχεται να μειωθεί λίγο όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Καθαρή κίνηση LED. Βελτιστοπ. μαύρου για τηλεόραση PDP : Απόδοση του μαύρου χρώματος με μεγαλύτερο βάθος και επέκταση του λόγου αντίθεσης. Αυτή η λειτουργία ρυθμίζεται σε "Απενερ." και απενεργοποιείται όταν συνδέεται ένας υπολογιστής. Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν η τηλεόραση εκτελεί άλλες εφαρμογές (π.χ. Media Play, PIP, Teletext).

52 Απενεργ.Εικ. t OOMENUm Εικόνα Απενεργ.Εικ. ENTERE Η οθόνη απενεργοποιείται αλλά ο ήχος συνεχίζει να ακούγεται. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί, εκτός από το κουμπί έντασης ήχου, για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

53 Επαναφορά εικόνας OO MENUm Εικόνα Επαναφορά εικόνας ENTERE Επαναφορά της τρέχουσας λειτουργίας εικόνας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της.

54 Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας ήχου Λειτουργία ήχου OO MENUm Ήχος Λειτουργία ήχου ENTERE Τυπικό: Επιλογή της κανονικής λειτουργίας ήχου. Μουσική: Περισσότερη έμφαση στη μουσική από την ομιλία. Κινημ. ταινία: Παρέχει το βέλτιστο ήχο για ταινίες. Καθαρή φωνή: Περισσότερη έμφαση στην ομιλία από τους υπόλοιπους ήχους. Ενίσχυση: Αύξηση της έντασης των ήχων υψηλής συχνότητας, έτσι ώστε να παρέχεται μια καλύτερη εμπειρία ακρόασης για τα άτομα με προβλήματα ακοής. Αν η επιλογή Επιλογή ηχείου έχει ρυθμιστεί σε Εξωτερικό ηχείο, η επιλογή Λειτουργία ήχου είναι απενεργοποιημένη.

55 Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου Εφέ ήχου (μόνο για την τυπική λειτουργία ήχου) OO MENUm Ήχος Εφέ ήχου ENTERE DTS TruSurround Αυτή η λειτουργία παρέχει μια εμπειρία εικονικού ήχου surround 5.1 καναλιών μέσω δύο ηχείων, χρησιμοποιώντας τεχνολογία HRTF (Head Related Transfer Function). DTS TruDialog Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να αυξήσετε την ένταση της ομιλίας σε υψηλότερο επίπεδο από τη μουσική υπόκρουση ή τα ηχητικά εφέ, έτσι ώστε να ακούγονται πιο καθαρά οι διάλογοι.

56 Ισοσταθμιστής Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Ισοσταθμιστής" για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου για κάθε ηχείο. Ισορροπία: Προσαρμογή της ισορροπίας ήχου μεταξύ του δεξιού και του αριστερού ηχείου. 100Hz / 300Hz / 1 khz / 3 khz / 10 khz (Προσαρμογή εύρους ζώνης): Προσαρμογή του επιπέδου συχνοτήτων ενός συγκεκριμένου εύρους ζώνης. Επαναφορά: Επαναφορά του ισοσταθμιστή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του. Αν η επιλογή Επιλογή ηχείου έχει ρυθμιστεί σε Εξωτερικό ηχείο, η επιλογή Εφέ ήχου είναι απενεργοποιημένη.

57 Ήχος 3D για τη σειρά PDP 4900 OO MENUm Ήχος Ήχος 3D ENTERE Η τεχνολογία ήχου 3D παρέχει τον καθηλωτικό ήχο που αντιστοιχεί στα αναδυόμενα εφέ του βίντεο 3D, με τον έλεγχο του βάθους ήχου στην προοπτική. Διατίθεται μόνο κατά την παρακολούθηση εικόνας 3D.

58 Ρυθμίσεις ηχείου OO MENUm Ήχος Ρυθμίσεις ηχείου ENTERE Επιλογή ηχείου t Ενδέχεται να ακούγεται ηχώ, λόγω της διαφοράς στην ταχύτητα αποκωδικοποίησης μεταξύ του κεντρικού ηχείου και του δέκτη ήχου. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε την τηλεόραση σε Εξωτερικό ηχείο. Όταν η επιλογή Επιλογή ηχείου έχει ρυθμιστεί σε Εξωτερικό ηχείο, τα κουμπιά έντασης του ήχου και MUTE δεν λειτουργούν και οι διαθέσιμες ρυθμίσεις ήχου είναι περιορισμένες.

59 N N Όταν η επιλογή Επιλογή ηχείου έχει ρυθμιστεί σε Εξωτερικό ηχείο. Ηχείο TV: Off, Εξωτερικό ηχείο: Ενεργ. Όταν η επιλογή Επιλογή ηχείου έχει ρυθμιστεί σε Ηχείο TV. Ηχείο TV: On, Εξωτερικό ηχείο: Ενεργ. Αν δεν υπάρχει σήμα βίντεο, κανένα ηχείο δεν παράγει ήχο.

60 Αυτόμ. ένταση Για ισοστάθμιση της έντασης ήχου σε κάθε κανάλι, ρυθμίστε αυτή την επιλογή σε Κανονικό. Νύχτα: Αυτός ο τρόπος λειτουργίας παρέχει μια βελτιωμένη ηχητική εμπειρία συγκριτικά με τον τρόπο λειτουργίας Κανονικό, χωρίς σχεδόν καθόλου θόρυβο. Χρησιμεύει ιδιαίτερα τη νύχτα. Για να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο έντασης ήχου στη συσκευή πηγής που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση, ρυθμίστε την επιλογή Αυτόμ. ένταση σε Απενερ. στην τηλεόραση. Διαφορετικά, τυχόν αλλαγή στην ένταση ήχου της συσκευής πηγής ενδέχεται να μην εφαρμοστεί.

61 Πρόσθετες ρυθμίσεις OO MENUm Ήχος Πρόσθετες ρυθμίσεις ENTERE Επίπεδο ήχου DTV(μόνο για ψηφιακά κανάλια): Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να μειώσετε την ανισότητα του φωνητικού σήματος (που είναι ένα από τα σήματα που λαμβάνονται μέσω μιας μετάδοσης ψηφιακής τηλεόρασης) στο επιθυμητό επίπεδο. N N Ανάλογα με τον τύπο του εκπεμπόμενου σήματος, μπορείτε να προσαρμόσετε το MPEG / HE-AAC μεταξύ των τιμών -10dB και 0dB. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου, προσαρμόστε την τιμή στο εύρος μεταξύ 0 και -10 αντίστοιχα.

62 Ψηφιακή έξοδος ήχου: Η ψηφιακή έξοδος ήχου χρησιμοποιείται για να παρέχεται ψηφιακός ήχος με μείωση των παρεμβολών στο σήμα κατά τη μεταφορά στα ηχεία και διάφορες ψηφιακές συσκευές, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD. Φορμά ήχου: Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή ψηφιακής εξόδου ήχου. Οι διαθέσιμες μορφές ψηφιακής εξόδου ήχου ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την πηγή εισόδου. N N Μεγιστοποιήστε τη διαδραστική εμπειρία τρισδιάστατου ήχου, συνδέοντας ηχεία 5.1 καναλιών σε διαμόρφωση Dolby Digital. Καθυστέρηση ήχου: Διόρθωση προβλημάτων στο συγχρονισμό ήχου-βίντεο, κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης ή βίντεο και την ακρόαση ψηφιακού ήχου μέσω μιας εξωτερικής συσκευής, όπως ένας δέκτης AV (0 ms ~ 250 ms).

63 Συμ. Dolby Digital: Αυτή η λειτουργία ελαχιστοποιεί την ανισότητα σήματος μεταξύ του σήματος Dolby Digital και του φωνητικού σήματος (δηλαδή ήχος MPEG, HE-AAC, ATV). N N Επιλέξτε Line για δυναμικό ήχο και RF για να μειώσετε τη διαφορά μεταξύ δυνατών και απαλών ήχων τη νύχτα. Line: Ρύθμιση του επιπέδου εξόδου για σήματα υψηλότερα ή χαμηλότερα από -31 db (τιμή αναφοράς) σε -20 db ή -31 db. RF: Ρύθμιση του επιπέδου εξόδου για σήματα υψηλότερα ή χαμηλότερα από -20 db (τιμή αναφοράς) σε -10 db ή -20 db. Επαναφορά ήχου OO MENUm Ήχος Επαναφορά ήχου ENTERE Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων ήχου στις εργοστασιακές προεπιλογές.

64 Επιλογή της λειτουργίας ήχου t Αν επιλέξετε Διπλή I-II, εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα λειτουργία ήχου. Τύπος ήχου Διπλή I-II Προεπιλογή Μονοφωνικό Μονοφωνικό Στερεοφωνικός ήχος A2 Stereo Stereo Μονοφωνικό Αυτόματη αλλαγή Διπλή Dual I Dual II Dual I Μονοφωνικό Μονοφωνικό Στερεοφωνικός ήχος NICAM Stereo Διπλή Μονοφωνικό Stereo Μονοφωνικό Dual I Dual II Αυτόματη αλλαγή Dual I Αν το στερεοφωνικό σήμα είναι ασθενές και προκληθεί αυτόματη αλλαγή, τότε αλλάξτε τον ήχο σε μονοφωνικό. Ενεργοποιείται μόνο με σήμα στερεοφωνικού ήχου. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή Πηγή έχει ρυθμιστεί σε TV.

65 Εκτέλεση αρχικής ρύθμισης Ρύθμιση OO MENUm Σύστημα Ρύθμιση ENTERE Διαμόρφωση των καναλιών και της ώρας την πρώτη φορά που ρυθμίζεται η τηλεόραση ή όταν πραγματοποιείται επαναφορά της μονάδας. Εκτελέστε την αρχική ρύθμιση ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχει η τηλεόραση.

66 Ρύθμιση της ώρας Ώρα OO MENUm Σύστημα Ώρα ENTERE Η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται κάθε φορά που πατάτε το κουμπί INFO. Ρολόι: Η ρύθμιση του ρολογιού απαιτείται για τη χρήση διάφορων δυνατοτήτων χρονοδιακόπτη στην τηλεόραση. Αν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, χρειάζεται να ρυθμίσετε ξανά το ρολόι. Ελεγχόμενη: Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας χειροκίνητα ή αυτόματα. Αυτόματο: Αυτόματη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας, με χρήση της ώρας από ένα ψηφιακό κανάλι.

67 Η κεραία πρέπει να είναι συνδεδεμένη προκειμένου να ρυθμιστεί αυτόματα η ώρα. Χειροκίνητα: Χειροκίνητη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας. N N Ανάλογα με το σταθμό μετάδοσης και το σήμα, η ώρα που ρυθμίζεται αυτόματα ενδέχεται να μην είναι σωστή. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε χειροκίνητα την ώρα.

68 Ρύθμιση ώρας: Ρύθμιση της επιλογής Hμερομηνία και Ώρα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή Ελεγχόμενη έχει ρυθμιστεί σε Χειροκίνητα. Μπορείτε να ρυθμίσετε απευθείας τις επιλογές Hμερομηνία και Ώρα, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Ζώνη ώρας (ανάλογα με τη χώρα): Επιλογή της τοπικής ζώνης ώρας. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή Ελεγχόμενη έχει ρυθμιστεί σε Αυτόματο. Όταν επιλέγετε Χειροκίνητα στην οθόνη Ζώνη ώρας, θα ενεργοποιηθούν οι επιλογές GMT και DST.

69 Διαφορά ώρας (ανάλογα με τη χώρα): Προσαρμογή της ώρας όταν η τηλεόραση λαμβάνει τις πληροφορίες ώρας μέσω Διαδικτύου. Ρυθμίστε τη σωστή ώρα επιλέγοντας μια διαφορά ώρας. Η τρέχουσα ώρα ρυθμίζεται μέσω δικτύου αν η τηλεόραση δεν μπορέσει να λάβει τις πληροφορίες ώρας που περιλαμβάνονται στο εκπεμπόμενο σήμα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. (Π.χ.: Παρακολούθηση τηλεόρασης μέσω συσκευής set-top box, δορυφορικού δέκτη κλπ.)

70 Χρήση του χρονοδιακόπτη OO MENUm Σύστημα Ώρα Χρονοδιακόπτης ENTERE Χρονοδιακόπτης t: Αυτόματη απενεργοποίηση της τηλεόρασης μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. (30, 60, 90, 120, 150 και 180 λεπτά) N N Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά / για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, πατήστε ENTERE. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Χρονοδιακόπτης, επιλέξτε Απενερ..

71 Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης OO MENUm Σύστημα Ώρα Χρονοδ. ενεργ. <ή> Χρονοδ. απενεργ. ENTERE Χρονοδ. ενεργ.: Μπορείτε να δημιουργήσετε τρεις ξεχωριστές διαμορφώσεις της λειτουργίας Χρονοδ. ενεργ.. (Χρονοδ. ενεργ. 1, Χρονοδ. ενεργ. 2, Χρονοδ. ενεργ. 3) Ρύθμιση: Επιλογή των ρυθμίσεων Απενερ., Μία φορά, Καθημερ., Δε~Πα, Δε~Σα, Σα~Κυ ή Χειροκίνητα, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε Χειροκίνητα, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημέρα που θέλετε να ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης. N N Η ένδειξη c υποδεικνύει την ημέρα που έχετε επιλέξει. Ώρα: Ρύθμιση της ώρας και των λεπτών. Ένταση ήχου: Ρύθμιση της επιθυμητής έντασης ήχου.

72 Πηγή: Επιλογή της πηγής του περιεχομένου που θα αναπαράγεται όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση. Μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής: Επιλέξτε TV ώστε η τηλεόραση να προβάλλει ένα συγκεκριμένο εκπεμπόμενο ή καλωδιακό κανάλι. Επιλέξτε USB ώστε η τηλεόραση να αναπαράγει αρχεία φωτογραφιών ή ήχου από μια συσκευή USB. Επιλέξτε μια πηγή της τηλεόρασης στην οποία έχετε συνδέσει μια συσκευή set-top box, ώστε η τηλεόραση να προβάλει ένα κανάλι από τη συσκευή set-top box. Προτού μπορέσετε να επιλέξετε USB, θα πρέπει να έχετε συνδέσει τη συσκευή USB στην τηλεόρασή σας.

73 Αν επιλέξετε μια πηγή διαφορετική από TV ή USB, θα πρέπει να κάνετε τα εξής: Συνδέστε ένα δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης στη συγκεκριμένη πηγή. Ρυθμίστε τη συσκευή set-top box στο κανάλι που θέλετε να παρακολουθήσετε όταν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση. Αφήστε τη συσκευή set-top box ενεργοποιημένη. Όταν επιλέγετε μια πηγή διαφορετική από TV ή USB, εξαφανίζονται οι επιλογές "Κεραία" και "Κανάλι". Κεραία, (όταν η επιλογή Πηγή έχει ρυθμιστεί σε TV): Επιλέξτε ATV ή DTV. Κανάλι, (όταν η επιλογή Πηγή έχει ρυθμιστεί σε TV): Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι.

74 Μουσική / Φωτογρ. (όταν η επιλογή Πηγή έχει ρυθμιστεί σε USB): Επιλογή κάποιου φακέλου στη συσκευή USB που περιέχει αρχεία μουσικής ή φωτογραφιών, για αναπαραγωγή τους όταν ενεργοποιηθεί αυτόματα η τηλεόραση. Αν δεν υπάρχει κανένα αρχείο μουσικής στη συσκευή USB ή αν δεν επιλεγεί ο φάκελος που περιέχει αρχεία μουσικής, η λειτουργία χρονοδιακόπτη δεν λειτουργεί σωστά. Αν υπάρχει μόνο ένα αρχείο φωτογραφίας στη συσκευή USB, δεν θα εκτελεστεί παρουσίαση. Αν το όνομα ενός φακέλου είναι πολύ μεγάλο, ο φάκελος δεν μπορεί να επιλεγεί. Σε κάθε συσκευή USB που χρησιμοποιείτε εκχωρείται ο δικός της φάκελος. Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές USB του ίδιου τύπου, βεβαιωθείτε ότι οι φάκελοι που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε συσκευή USB έχουν διαφορετικά ονόματα.

75 Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μια μονάδα μνήμης USB και μια συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών κατά τη χρήση της λειτουργίας Χρονοδ. ενεργ.. Η λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με συσκευές USB που διαθέτουν ενσωματωμένη μπαταρία, συσκευές αναπαραγωγής MP3 ή συσκευές PMP που κατασκευάζονται από ορισμένες εταιρείες, επειδή χρειάζεται πολύς χρόνος για να αναγνωριστούν αυτές οι συσκευές. Χρονοδ. απενεργ.: Μπορείτε να δημιουργήσετε τρεις ξεχωριστές διαμορφώσεις της λειτουργίας Χρονοδ. απενεργ.. (Χρονοδ. απενεργ. 1, Χρονοδ. απενεργ. 2, Χρονοδ. απενεργ. 3) Ρύθμιση: Επιλογή των ρυθμίσεων Απενερ., Μία φορά, Καθημερ., Δε~Πα, Δε~Σα, Σα~Κυ ή Χειροκίνητα, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε Χειροκίνητα, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημέρα που θέλετε να ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης. Η ένδειξη c υποδεικνύει την ημέρα που έχετε επιλέξει. Ώρα: Ρύθμιση της ώρας και των λεπτών.

76 Οικονομικές λύσεις Λύση Eco OO MENUm Σύστημα Λύση Eco ENTERE Εξ/ση Ενέργειας: Αυτή η επιλογή προσαρμόζει τη φωτεινότητα της τηλεόρασης, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Αισθητήρας Eco (ανάλογα με το μοντέλο): Για βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας, οι ρυθμίσεις εικόνας προσαρμόζονται αυτόματα στο φωτισμό του δωματίου. Αν ρυθμίσετε την επιλογή Οπ. φωτισμός για τηλεόραση LED / Φως κυψέλης για τηλεόραση PDP, η επιλογή Αισθητήρας Eco θα ρυθμιστεί σε Απενερ..

77 Ελ.οπίσθ.φωτ. για τηλεόραση LED / Ελάχ. φως κυψέλης για τηλεόραση PDP : Όταν η επιλογή Αισθητήρας Eco έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ., μπορεί να προσαρμοστεί χειροκίνητα η ελάχιστη φωτεινότητα της οθόνης. Αν η επιλογή Αισθητήρας Eco ρυθμιστεί σε Ενεργ., ενδέχεται να αλλάξει η φωτεινότητα της οθόνης (να γίνει λίγο σκοτεινότερη ή φωτεινότερη), ανάλογα με την ένταση του φωτός στον περιβάλλοντα χώρο. Κανένα σήμ. αναμ: Για να αποφύγετε την περιττή κατανάλωση ενέργειας, ρυθμίστε το χρονικό διάστημα που θέλετε να παραμείνει ενεργοποιημένη η τηλεόραση αν δεν λαμβάνει σήμα. Απενεργοποιείται όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτόμ.απενεργ.: Αν η τηλεόραση παραμείνει ενεργοποιημένη για τέσσερις ώρες χωρίς αλληλεπίδραση με το χρήστη, η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα για να αποτραπεί η υπερθέρμανση. Σε ορισμένες περιοχές, μπορείτε να καθορίσετε χρονικό διάστημα έως 8 ωρών

78 Άλλες δυνατότητες Γλώσσα μενού OO MENUm Σύστημα Γλώσσα μενού ENTERE Ρύθμιση της γλώσσας μενού.

79 Χρόνος αυτόμ. προστ. για τηλεόραση LED OO MENUm Σύστημα Χρόνος αυτόμ. προστ. ENTERE Χρόνος αυτόμ. προστ. (Απενερ. / 2 ώρες / 4 ώρες / 8 ώρες / 10 ώρες): Αν μια εικόνα παραμείνει ακίνητη στην οθόνη για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το χρήστη, ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης για να αποτραπεί η δημιουργία ειδώλων στην οθόνη.

80 Προστασία οθόνης για τηλεόραση PDP OO MENUm Σύστημα Προστασία οθόνης ENTERE Για να μειωθεί η πιθανότητα πρόκλησης καψίματος οθόνης, αυτή η μονάδα διαθέτει τεχνολογία αποτροπής καψίματος οθόνης με τη μετακίνηση pixel. H λειτουργία μετακίνησης pixel μετακινεί ελαφρώς την εικόνα στην οθόνη. Η ρύθμιση "Διάρκεια" της λειτουργίας σάς επιτρέπει να προγραμματίσετε το χρόνο μεταξύ των κινήσεων της εικόνας σε λεπτά. Η τηλεόρασή σας διαθέτει επίσης τις παρακάτω πρόσθετες λειτουργίες προστασίας από το κάψιμο οθόνης: Μετακ. Pixel Χρόνος αυτόμ. προστ. Κύλιση Γκρι περιθώριο

81 Μετακ. Pixel: Με χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να μετακινεί με ακρίβεια τα pixel της οθόνης PDP σε οριζόντια ή σε κατακόρυφη κατεύθυνση, για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα εμφάνισης ειδώλων στην οθόνη. Διαθέσιμες ρυθμίσεις μετακίνησης pixel και βέλτιστες ρυθμίσεις Στοιχείο TV / HDMI Οριζόντια 0~4 4 Κατακόρυφα 0~4 4 Ώρα (λεπτά) 1~4 λεπτά 4 λεπτά Οι τιμές της επιλογής Μετακ. Pixel ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης (ίντσες) και τον τρόπο λειτουργίας. N N Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον τρόπο λειτουργίας Σε πλήρη οθόνη. Χρόνος αυτόμ. προστ.: Αν προβάλλεται στην οθόνη μια στατική εικόνα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που καθορίζετε, η τηλεόραση ενεργοποιεί την προφύλαξη οθόνης για να αποτρέψει το σχηματισμό μόνιμων ειδώλων στην οθόνη.

82 Κύλιση: Αυτή η λειτουργία εξαλείφει τα είδωλα από την οθόνη, φωτίζοντας όλα τα pixel στην οθόνη PDP σύμφωνα με κάποιο μοτίβο. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν εμφανίζονται είδωλα ή σύμβολα στην οθόνη, ειδικά αν προβάλατε μια στατική εικόνα στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. N N Η λειτουργία εξάλειψης ειδώλου πρέπει να εκτελεστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 1 ώρα) για να εξαλείψει αποτελεσματικά τα είδωλα από την οθόνη. Αν το είδωλο δεν εξαλειφθεί αφού εφαρμόσετε τη λειτουργία, επαναλάβετε την εκτέλεση της λειτουργίας. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε αυτή τη δυνατότητα. Γκρι περιθώριο: Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση με το λόγο πλευρών οθόνης ρυθμισμένο σε 4:3, η χρήση της λειτουργίας Γκρι περιθώριο μπορεί να αποτρέψει την πρόκληση ζημιάς στα άκρα της οθόνης, προσαρμόζοντας την ισορροπία λευκού στα άκρα της αριστερής και της δεξιάς πλευράς της.

83 Γενικά OO MENUm Σύστημα Γενικά ENTERE Λειτ. παιχ.: Όταν συνδέετε την τηλεόραση με μια κονσόλα παιχνιδιών, όπως το PlayStation ή το Xbox, μπορείτε να απολαύσετε μια πιο ρεαλιστική εμπειρία παιχνιδιού επιλέγοντας τη λειτουργία παιχνιδιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προφυλάξεις και περιορισμοί για τη λειτουργία παιχνιδιού Για να αποσυνδέσετε την κονσόλα παιχνιδιών και να συνδέσετε κάποια άλλη εξωτερική συσκευή, ρυθμίστε την επιλογή Λειτ. παιχ. σε Απενερ. από το μενού ρύθμισης. Αν προβάλετε το μενού της τηλεόρασης στον τρόπο λειτουργίας Λειτ. παιχ., η οθόνη τρεμοπαίζει ελαφρά.

84 Η επιλογή Λειτ. παιχ. δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία TV. Αφού συνδέσετε την κονσόλα παιχνιδιών, ρυθμίστε την επιλογή Λειτ. παιχ. σε Ενεργ.. Δυστυχώς, ενδέχεται να παρατηρήσετε μειωμένη ποιότητα εικόνας. Εάν η επιλογή Λειτ. παιχ. είναι ρυθμισμένη σε Ενεργ.: Η επιλογή Λειτ. εικόνας είναι ρυθμισμένη σε Τυπικό και η επιλογή Λειτουργία ήχου είναι ρυθμισμένη σε Κινημ. ταινία. Κλείδωμα οθόνης: Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα όλων των πλήκτρων στην πρόσοψη συγχρόνως. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Κλείδωμα οθόνης", δεν λειτουργεί κανένα από τα πλήκτρα της πρόσοψης. Λογότυπο εκκίν.: Προβολή του λογότυπου της Samsung όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.

85 Αλλαγή PIN OO MENUm Σύστημα Αλλαγή PIN ENTERE Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης που απαιτείται για τη ρύθμιση της τηλεόρασης. Η οθόνη εισαγωγής κωδικού ΡΙΝ εμφανίζεται πριν από την οθόνη ρύθμισης. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό ΡΙΝ. Αλλάξτε τον κωδικό PIN χρησιμοποιώντας την επιλογή Αλλαγή PIN.

86 DivX Video On Demand OO MENUm Σύστημα DivX Video On Demand ENTERE Εμφάνιση του εγκεκριμένου κωδικού εγγραφής για την τηλεόραση. Αν συνδεθείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία της DivX και εγγραφείτε με τον δεκαψήφιο κωδικό εγγραφής, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του αρχείου ενεργοποίησης VOD. Η εγγραφή ολοκληρώνεται αφού αναπαράγετε το αρχείο χρησιμοποιώντας την επιλογή Βίντεο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivX VOD, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

87 Χρήση της λίστας πηγών Λίστα πηγών OO MENUm Εφαρμογές Λίστα πηγών ENTERE Όταν πατήσετε το κουμπί SOURCE, θα εμφανιστεί αμέσως η οθόνη Πηγή. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση. Στην οθόνη Πηγή, οι συνδεδεμένες είσοδοι είναι επισημασμένες. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή της πηγής εισόδου" του εγχειριδίου χρήσης.

88 Σύνδεση συσκευής USB 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. 2. Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και ταινιών στη θύρα USB που υπάρχει στο πλάι της τηλεόρασης. 3. Όταν συνδέεται στην τηλεόραση μια συσκευή USB, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο. Μπορείτε να επιλέξετε απευθείας Φωτογραφίες, Βίντεο ή Μουσική.

89 Ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με αρχεία πολυμέσων για τα οποία δεν υπάρχει άδεια χρήσης. Κατάλογος στοιχείων που πρέπει να γνωρίζετε πριν από τη χρήση περιεχομένου πολυμέσων Δεν υποστηρίζεται MTP (Media Transfer Protocol). Τα συστήματα αρχείων που υποστηρίζονται είναι FAT και exfat. Ορισμένοι τύποι ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής USB και συσκευών ήχου ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με αυτή την τηλεόραση. Η λειτουργία Media Play υποστηρίζει μόνο τη μορφή Sequential JPEG. Η λειτουργία Media Play υποστηρίζει μόνο συσκευές USB μαζικής αποθήκευσης (MSC). Οι συσκευές MSC προορίζονται μόνο για μαζική μεταφορά δεδομένων. Παραδείγματα συσκευών MSC είναι οι μονάδες Thumb και οι συσκευές ανάγνωσης καρτών Flash (οι διανομείς USB δεν υποστηρίζονται). Οι συσκευές θα πρέπει να συνδέονται απευθείας στη θύρα USB της τηλεόρασης.

90 Προτού συνδέσετε τη συσκευή σας στην τηλεόραση, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας για να αποτρέψετε την καταστροφή τους ή την απώλεια δεδομένων. Η εταιρεία SAMSUNG δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταστροφή αρχείων δεδομένων ή την απώλεια δεδομένων. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB ενώ φορτώνει δεδομένα. Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση μιας εικόνας, τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να προβληθεί στην οθόνη. Η μέγιστη ανάλυση JPEG που υποστηρίζεται είναι x 8640 pixel. Για τα αρχεία που δεν υποστηρίζονται ή είναι αλλοιωμένα, εμφανίζεται το μήνυμα "Το φορμά του αρχείου δεν υποστηρίζεται". Οι λειτουργίες αναζήτησης σκηνής και μικρογραφιών δεν υποστηρίζονται στην επιλογή Βίντεο.

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mega color και Mega contrast για Mega απόλαυση

Mega color και Mega contrast για Mega απόλαυση Mega color και Mega contrast για Mega απόλαυση Πρόκειται για μία λειτουργία δυναμικής αντίθεσης που θα σας συναρπάσει. Χάρη σε έναν βελτιωμένο λόγο αντίθεσης -τον υψηλότερο της αγοράς-, οι οθόνες Samsung

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...(3) Επισκόπηση των πλήκτρων και των ενδείξεων της τηλεόρασης...(11)

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...(3) Επισκόπηση των πλήκτρων και των ενδείξεων της τηλεόρασης...(11) Περιεχόμενα Ρυθμίσεις/ενδείξεις τηλεχειριστηρίου και τηλεόρασης Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...(3) Επισκόπηση των πλήκτρων και των ενδείξεων της τηλεόρασης...(11) Παρακολουθώντας τηλεόραση Παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΖΩΝΤΑΝΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Τα αγαπημένα σας παιχνίδια είναι πιο εντυπωσιακά όταν προβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Γενικές πληροφορίες

ΑΤΤΙΚΗ. Γενικές πληροφορίες ΑΤΤΙΚΗ Γενικές πληροφορίες Την 1 η Αυγούστου 2014, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια τηλεθεατές στην Αττική, τον Αργοσαρωνικό, την κεντρική και νότια Εύβοια, αλλά και τις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης avantage Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκδοση: 1.80) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Βασικές ιδιότητες...3 Πληροφορίες ασφαλείας...4 Άνοιγμα Συσκευασίας...5 Γενικές Πληροφορίες...5 Τηλεχειριστήριο...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση υλικολογισμικού και οι αντίστοιχες εφαρμογές τους περιγράφονται παρακάτω. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών της φωτογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema

Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες Seagate,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

OPEL ADAM. Infotainment System

OPEL ADAM. Infotainment System OPEL ADAM Infotainment System Περιεχόμενα IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 65 FlexDock... 115 IntelliLink Εισαγωγή... 6 Ραδιόφωνο... 22 Εξωτερικές συσκευές... 34 Τηλέφωνο... 48 Ευρετήριο... 60 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ. Εισαγωγή Σταδιακά σταματούν οι αναλογικές μεταδόσεις των ιδιωτικών και κρατικών καναλιών της χώρας και οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 Περιεχόμενα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 06 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth αυτοκινήτου MP3 Player Οδηγίες χρήσης

Bluetooth αυτοκινήτου MP3 Player Οδηγίες χρήσης Το Bluetooth MP3 αυτοκινήτου είναι χρήσιμο κατά την οδήγηση κυρίως για την ασφάλειά σας και για να μπορείτε να μιλάτε στο κινητό καθώς οδηγείτε. Bluetooth αυτοκινήτου MP3 Player Οδηγίες χρήσης Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 -

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 - Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής λήψης... 4 Τηλεχειριστήριο - 1... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση SCART Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Εισάγετε το CD-ROM. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Οι εφαρμογές DJUCED και VirtualDJ LE είναι εγκατεστημένες

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου Εναλλαγή πηγής ήχου Εναλλαγή της πηγής ήχου Διακοπή της λειτουργίας ήχου 1 Πατήστε. 1 Πατήστε. 2 Επιλέξτε τη λειτουργία ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Αγγίξτε το Audio Off και

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ EPG (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) (ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ EPG (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) (ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED LCD Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LED LCD M080D M80D M80D

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη Digital Terrestrial Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Sony FY14 Bravia B2B. Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B

Sony FY14 Bravia B2B. Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B Sony FY14 Bravia B2B Λεπτές, διακριτικές οθόνες εξοικονόμησης ενέργειας για οικονομική προβολή εταιρικών παρουσιάσεων, εκπαίδευση και εφαρμογές ψηφιακής σήμανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα - 317-2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφή, της ομάδας Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή Γέμισμα κειμένου, και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα