ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γεν. /ντη ΕΚΕΠΥ Α.Ε. ρ Κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ στο περιοδικό ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γεν. /ντη ΕΚΕΠΥ Α.Ε. ρ Κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ στο περιοδικό ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας"

Transcript

1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γεν. /ντη ΕΚΕΠΥ Α.Ε. ρ Κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ στο περιοδικό ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας - Πως δηµιουργήθηκε η ΕΚΕΠΥ και ποιους στόχους εξυπηρετεί; Η δηµιουργία της ΕΚΕΠΥ εντάσσεται σε µια σειρά πρωτοβουλιών της Πολιτείας για σύνδεση της επιστηµονικής έρευνας µε τα προβλήµατα της παραγωγής. Η ΕΚΕΠΥ είναι µια από πέντε οµοειδείς επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από την Γ.Γ.Ε.Τ., µε στόχο να γεφυρώσουν το χάσµα µεταξύ έρευνας και παραγωγής. Οι εταιρείες αυτές, γνωστές σαν εταιρείες ΒΕΤΑ (εταιρείες Βιοµηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης), αποτείνονται σε συγκεκριµένους βιοµηχανικούς κλάδους στους οποίους παρέχουν τεχνολογικές και ερευνητικές υπηρεσίες, σε µια προσπάθεια τεχνολογικής αναβάθµισης και αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους. - Ποια είναι η συµβολή της ΕΚΕΠΥ στην τεχνολογική ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου των κεραµικών και πυριµάχων υλικών; Καταρχήν τονίζεται ότι οι υπηρεσίες της ΕΚΕΠΥ που αρχικά στόχευαν στον βιοµηχανικό κλάδο των κεραµικών και πυριµάχων υλικών, σήµερα αποτείνονται σε πολύ ευρύτερο φάσµα παραγωγικών δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, δοµικά υλικά, τσιµέντο, σκυρόδεµα, κλπ. Εξάλλου, η δραστηριοποίηση της ΕΚΕΠΥ στην τεχνολογία των θερµικών επικαλύψεων που προσφέρει λύσεις σε προβλήµατα ταχείας φθοράς µεταλλικών εξαρτηµάτων της βιοµηχανίας- καθώς και η ενασχόληση της εταιρείας σε θέµατα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, έχουν σαν αποτέλεσµα την διεύρυνση των πιθανών πελατών της εταιρείας, που περιλαµβάνουν πλέον φορείς από όλο το βιοµηχανικό φάσµα. Η συµβολή της ΕΚΕΠΥ στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου, είναι νοµίζουµε πολύ σηµαντική και αφορά την τεχνολογική υποστήριξη της βιοµηχανίας σε θέµατα εφαρµοσµένης βιοµηχανικής έρευνας, παροχή υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου ή/και συνδυασµένες δράσεις για την οργάνωση των επιχειρήσεων. Η πορεία της ΕΚΕΠΥ µέχρι σήµερα χαρακτηρίζεται από: Γρήγορη καταξίωση στην βιοµηχανία, πράγµα που συνδέεται µε: Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Ανταγωνιστικό κόστος. Γρήγορη απόκριση. Ικανότητα να δίδονται τεκµηριωµένες λύσεις σε σύνθετα προβλήµατα της βιοµηχανίας. Καταλυτική δράση στη µεταφορά τεχνογνωσίας στον Ελληνικό χώρο. Τονίζεται η έντονη δραστηριοποίηση της εταιρείας σε θέµατα καινοτοµίας. Σηµαντική συµβολή στην εξοικείωση και εµπλοκή της ελληνικής βιοµηχανίας σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα. Ανάπτυξη µοντέρνας τεχνογνωσίας µε τη δραστηριοποίηση σε ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ηµιουργία φυτωρίου επιστηµόνων προσανατολισµένων σε εφαρµοσµένη βιοµηχανική έρευνα.

2 - Τι είδους υπηρεσίες προσφέρετε; Ποιες από αυτές έχουν την µεγαλύτερη ζήτηση; Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας περιγράφονται επιγραµµατικά ως εξής: Εφαρµοσµένη Έρευνα Βιοµηχανική Έρευνα Πιστοποίηση και Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων Προώθηση Καινοτοµίας Τεχνολογική Επιµόρφωση Από τις παραπάνω δραστηριότητες η Πιστοποίηση και Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων βρίσκει σηµαντική απήχηση. Το ίδιο ισχύει και για την ερευνητική δραστηριότητα, η οποία συνήθως αναπτύσσεται στα πλαίσια επιδοτούµενων προγραµµάτων. Θα ήθελα εδώ να τονίσω την εµπλοκή της ΕΚΕΠΥ σε δραστηριότητες επιµόρφωσης. Πρόκειται για επιµορφωτικά σεµινάρια στους τεχνικούς του κλάδου αλλά και, κυρίως, επιµόρφωση νέων επιστηµόνων σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο. Σε συνεργασία µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, η ΕΚΕΠΥ δίνει την ευκαιρία σε νέους συναδέλφους να υλοποιήσουν διπλωµατικές εργασίες ή διδακτορικές διατριβές µε την εκπόνηση εφαρµοσµένης έρευνας στο χώρο των µοντέρνων υλικών. Έτσι η εταιρεία, συµβάλλει στην ανάπτυξη στη χώρα µας «Βιοµηχανικής Ερευνητικής Κουλτούρας», ενώ η βιοµηχανία εµπλουτίζεται µε επιστήµονες και τεχνικούς έµπειρους στην εφαρµοσµένη έρευνα. - Ποιες είναι οι πηγές άντλησης της πληροφορίας και τεχνογνωσίας της ΕΚΕΠΥ; Η ΕΚΕΠΥ αντλεί την τεχνογνωσία της µέσα από έντονη δραστηριοποίησή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα. Η ΕΚΕΠΥ βρίσκεται σήµερα στην αιχµή της παγκόσµιας τεχνολογίας που αφορά τα κεραµικά υλικά, έχοντας αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών µε τα σηµαντικότερα πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Οι ερευνητικές της δραστηριότητες εκτείνονται κυρίως στους τοµείς συµβατικών κεραµικών, τεχνικών κεραµικών και σύνθετων υλικών. Έτσι η εταιρεία ικανοποιεί τις ανάγκες της ελληνικής βιοµηχανίας µε τη µεταφορά σύγχρονης τεχνογνωσίας σ αυτές, ενώ συγχρόνως συµµετέχει ενεργά στο χώρο της ανάπτυξης νέων υλικών και τεχνολογιών. - Πόσο οι εταιρείες χρησιµοποιούν ή/και αξιοποιούν τις υπηρεσίες της ΕΚΕΠΥ; Η αξιοποίηση των υπηρεσιών της ΕΚΕΠΥ από την βιοµηχανία, ποικίλει ανάλογα µε το είδος των υπηρεσιών. Έτσι π.χ., σε ότι αφορά τις υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου αυτές αξιοποιούνται αρκετά όταν πρόκειται για έλεγχο που επιβάλλεται από την Πολιτεία ή την ανάγκη για ποιοτική σήµανση των προϊόντων (CE, σήµα ποιότητας). Συχνά η ανάπτυξη υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου προσκρούει σε στρεβλώσεις της αγοράς. Έτσι π.χ., στο χώρο των προµηθειών, οι απαιτήσεις της αγοράς είναι για την απόκτηση ενός «τυπικού» πιστοποιητικού ποιότητας ανεξαρτήτως της πραγµατικής ποιότητας και η οικονοµική στενότητα δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος για εύκολη εξεύρεση τέτοιων πιστοποιητικών. Η ΕΚΕΠΥ παραµένει στην αγορά ως πολύ αξιόπιστος και αµερόληπτος φορέας ελέγχου, αυτό όµως έχει σηµαντικό κόστος τόσο για δηµιουργία αξιόπιστης υποδοµής όσο και διαφυγούσες υπηρεσίες από πελάτες που δεν ενδιαφέρονται 2

3 πραγµατικά για την ποιότητα των προϊόντων. Η θεσµοθέτηση από την Πολιτεία της υποχρέωσης για ποιοτικό έλεγχο σε µια ευρεία γκάµα προϊόντων και η παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής του ποιοτικού ελέγχου, θα συντελέσει στην αύξηση της αγοράς υπηρεσιών ποιότητας και θα βοηθήσει στην επιβίωση των αξιόπιστων εργαστηρίων ελέγχου. Στο χώρο της έρευνας, η καταξίωση της ΕΚΕΠΥ σαν αξιόπιστου εταίρου διευκολύνει τις συνεργασίες, πλην όµως, συχνά τα ερευνητικά αποτελέσµατα αξιοποιούνται πληµµελώς από τις επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική βιοµηχανία αξιοποιεί, περισσότερο από άλλοτε, ερευνητικές υπηρεσίες και έχει εξοικειωθεί αρκετά µε τις ευκαιρίες που προσφέρονται µέσα από τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα έρευνας, υπάρχει ακόµα σηµαντικό περιθώριο βελτίωσης. - Τι θα µπορούσε να γίνει για τη µεγιστοποίηση του πλεονεκτήµατος που παρέχει η συνεργασία ιδιωτικών εταιρειών ΕΚΕΠΥ; Θίγετε ένα πολύ σηµαντικό θέµα που αφορά όχι µόνο την ΕΚΕΠΥ, αλλά όλες τις εταιρείες Βιοµηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Η ΕΚΕΠΥ, όπως άλλωστε και οι άλλες εταιρείες ΒΕΤΑ, βρίσκεται σε στενή επαφή µε τα προβλήµατα της βιοµηχανίας. Η µακροπρόθεσµη επιβίωσή της εξαρτάται όχι µόνον από την προσπάθειά της για διείσδυση στην υπάρχουσα αγορά αλλά και από την ενεργό βούληση της Πολιτείας για αξιοποίησή της ως µοχλό αναπτυξιακής πολιτικής. Έτσι θα υπάρξει βέλτιστο ανταποδοτικό αποτέλεσµα για τις µέχρι σήµερα επενδύσεις του ηµοσίου στην ανάπτυξη υποδοµών της εταιρείας, ενώ παράλληλα θα διευκολυνθεί η υλοποίηση της Εθνικής πολιτικής για τη βιοµηχανία. Μέτρα που είναι δυνατόν να ληφθούν περιλαµβάνουν: 1. Θεσµοθέτηση της εταιρείας ως αναγνωρισµένου φορέα ποιοτικού ελέγχου (Notified Body) και ως εθνικού φορέα εφαρµοσµένης βιοµηχανικής έρευνας, τον οποίο η Πολιτεία και η Βιοµηχανία θα χρησιµοποιούν ως θεσµοθετηµένο σύµβουλο σε θέµατα βιοµηχανικής πολιτικής, ελέγχου της ποιότητας των κεραµικών προϊόντων και ελέγχου της αγοράς. Η απευθείας ανάθεση µελετών και έργων από το ηµόσιο και τους Βιοµηχανικούς Φορείς προς Τεχνολογικά Κέντρα ηµοσίου συµφέροντος για θέµατα τεχνολογίας, ανάπτυξης και σχεδιασµού προϊόντων, ελέγχου ποιότητας και µελετών για τη βιοµηχανία αποτελεί πάγια πρακτική για όλες τις χώρες της Ευρώπης. 2. Θεσµοθέτηση ενός ποσοστού (π.χ. 1%) από τα κονδύλια των Κρατικών Προµηθειών ( ηµόσιο, Ένοπλες υνάµεις, ΟΤΑ) το οποίο υποχρεωτικά θα διατίθεται για έρευνα, τεχνολογική αναβάθµιση και δηµιουργία προδιαγραφών για τα προϊόντα και τα υλικά τα οποία αποτελούν το αντικείµενο των διαγωνισµών που διενεργούνται µε δηµόσιο χρήµα. - Ποια είναι η πορεία του κλάδου κεραµικών και πυριµάχων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σήµερα; Τι διαβλέπετε για το µέλλον; Η πορεία του κλάδου των κεραµικών και πυριµάχων στο διεθνή χώρο, είναι δυστυχώς φθίνουσα. Η παγκόσµια βιοµηχανία πυριµάχων αντιµετωπίζει σηµαντική µείωση της ζήτησης για τα προϊόντα της, πράγµα που είναι συνέπεια της µείωσης στην παγκόσµια παραγωγή χάλυβα αλλά και της βελτιωµένης συµπεριφοράς των 3

4 σύγχρονων πυριµάχων προϊόντων σε συνθήκες έντονης φθοράς. Η κεραµική βιοµηχανία της Ευρώπης αντιµετωπίζει έντονες πιέσεις από ανταγωνιστικά προϊόντα που παράγονται, µε µειωµένο κόστος, στις χώρες της Άπω Ανατολής και της Νοτίου Αµερικής. Στη χώρα µας οι µεγαλύτερες εταιρείες πυριµάχων, οδηγήθηκαν πρόσφατα σε αναστολή των εργασιών τους ενώ καταξιωµένες βιοµηχανίες παραγωγής κεραµικών προϊόντων αντιµετωπίζουν προβλήµατα επιβίωσης. Η κατάσταση προοιωνίζεται αρνητική και για το µέλλον, είναι όµως δυνατόν να αναστραφεί µέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη καινοτοµικών προϊόντων µε αυξηµένη προστιθέµενη αξία. Έτσι π.χ., η ανάπτυξη κεραµικών µε αντιβακτηριδιακή ή/και καταλυτική δράση που θα αντικαθιστούσαν συµβατικά είδη υγιεινής ή κεραµικά πλακίδια, θα κατακτούσε ένα µερίδιο της αγοράς χωρίς τον έντονο ανταγωνισµό από προϊόντα χαµηλής προστιθέµενης αξίας. - Σε επίπεδο διεθνών συνεργασιών (είτε της ΕΚΕΠΥ είτε των ιδιωτικών εταιρειών) τι δυνατότητες υπάρχουν; Οι δυνατότητες για διεθνείς συνεργασίες είναι σηµαντικές, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης ευέλικτων εταιρικών σχηµάτων µε έµφαση στις νέες τεχνολογίες. Η δηµιουργία νέων µικρών εταιρειών έντασης τεχνολογίας, είναι νοµίζω ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστούν διεθνείς συνεργασίες µε µακροπρόθεσµες προοπτικές. Η ΕΚΕΠΥ µέσα από την εµπλοκή της σε ευρωπαϊκά προγράµµατα έρευνας, έχει δηµιουργήσει σηµαντικές συνεργασίες µε αξιόλογους εταίρους. Αξιοποιώντας τις συνεργασίες αυτές έχει σήµερα δηµιουργήσει σταθερές διµερείς σχέσεις µε µεγάλους βιοµηχανικούς φορείς της Ευρώπης και εξάγει προς αυτούς τεχνολογικές υπηρεσίες εξασφαλίζοντας σηµαντικό ποσοστό των εσόδων της. - Ποια είναι τα κυριότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της ΕΚΕΠΥ; Τα κυριότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της ΕΚΕΠΥ είναι: Σηµαντική εµπειρία σε τεχνολογίες αιχµής (νανοτεχνολογία, κεραµικοί υπεραγωγοί, κεραµικές µεµβράνες και φίλτρα, σύνθεση κεραµικών κόνεων µε sol gel, spray drying, τεχνολογία ψεκασµών µε πλάσµα, κλπ.). υνατότητα για ανάπτυξη και παραγωγή πρωτοπόρων προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας. Αποτελεσµατική συνεργασία µε βιοµηχανικούς και ακαδηµαϊκούς φορείς. Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου, διαπιστευµένες από το ΕΣΥ Σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισµός υψηλού επιπέδου. Εξαιρετική εµπειρία σε υλοποίηση και συντονισµό ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραµµάτων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελεσµατικότητα και φερεγγυότητα. - Μπορείτε να αναφέρετε µερικές επιτυχίες της ΕΚΕΠΥ; Η εταιρεία έχει σήµερα µια πολύ καλή τεχνολογική βάση σε περιοχές όπως: Τεχνικά κεραµικά (υπεραγωγοί, στερεοί ηλεκτρολύτες, βιοϋλικά) Τεχνολογία ανάπτυξης κεραµικών φίλτρων & µεµβρανών Τεχνολογία επικαλύψεων 4

5 Κατεργασία κεραµικών µε λέιζερ Σύνθεση κόνεων-τεχνολογία Sol-Gel Μορφοποίηση κεραµικών Τεχνικές πυροσυσσωµάτωσης Πρόσφατα η εταιρεία απέκτησε Ελληνικό ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας στο χώρο της παραγωγής υπεραγώγιµων κεραµικών κόνεων, ενώ εκκρεµεί σχετική αίτηση της για ευρωπαϊκή πατέντα. Η διµερής συνεργασία της µε πολυεθνική εταιρεία, οδήγησε σε ανάπτυξη ειδικών µεταλλικών φίλτρων. Έχουν υποβληθεί τρεις (3) αιτήσεις για καταχώριση της τεχνολογίας αυτής από το European Patents Office. Πολύ σύντοµα θα υποβληθούν άλλες δύο (2) αιτήσεις για κατοχύρωση αντίστοιχων τεχνολογιών της ΕΚΕΠΥ από τον Ο.Β.Ι. και το Ε.Ρ.Ο. - Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι και οι προοπτικές της ΕΚΕΠΥ; Στις άµεσες προοπτικές της ΕΚΕΠΥ περιλαµβάνονται: Η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας (spin off) για την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας και την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας. Η δηµιουργία νέας ανεξάρτητης υπηρεσίας για µελέτες περιβάλλοντος και διαχείριση βιοµηχανικών αποβλήτων. 5

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης No 12_Ιούλιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης Κωνσταντίνος Μανασάκης Λέκτορας - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Copyright 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΕΜΚΕ) ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ-ISO-ΕΝ/IEC 17024 ΦΟΡΕΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΕΜΚΕ) ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ-ISO-ΕΝ/IEC 17024 ΦΟΡΕΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΕΜΚΕ) ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ-ISO-ΕΝ/IEC 17024 ΦΟΡΕΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Η Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Στόχος μας η Επιτυχία σας Από τα Θ εμέλια μέχρι την Οροφή H Sika AG με έδρα στο Baar της Ελβετίας είναι μια πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 2 Πιλοτικές εφαρµογές νέων µορφών οργάνωσης εργασίας ΕΡΓΑΣΙΑ 2.5 Αναπροσαρµογή µοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα