ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Δ.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Δ.Π.Θ."

Transcript

1 9 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα, 7 9 Νοεμβρίου 2013 Η «μεταγλωσσική» προοπτική της λογοτεχνικής πρακτικής και η συμβολή βασικών ορολογικών πόρων της θεωρίας της λογοτεχνίας στην ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων: Η περίπτωση του ποιήματος «Θερμοπύλες» του Κ.Π. Καβάφη. The metalinguistic prospect p of literary practice and the contribution of basic terminological resources of the literature theory to the reading of literary texts: the case of the poem Thermopylae by C.P. Cavafy. ΣΟΦΙΑ Κ ΖΕΡΔΕΛΗ ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Δ.Π.Θ.

2 Σύγχρονες θεωρίες λογοτεχνίας Συνοπτική παρουσίαση βασικών θέσεων: Λογοτεχνική θεωρία Αφετηρία στοχασμού και έντονου προβληματισμού για την εξέταση της φύσης της λογοτεχνίας

3 Στην παρούσα μελέτη επιχειρούμε: μία μεταγλωσσική προσέγγιση βασικών όρων της θεωρίας της λογοτεχνίας, ως αυτόνομου γνωστικού πεδίου μια ιστορικο εξελικτική θεώρηση της θεωρίας της λογοτεχνίας ως συλλογιστικής πρακτικής δυναμική που αναπτύσσεται μέσα σε ένα ανάμεσα ανάμεσα λογοτεχνικό κείμενο στα κείμενα στα κείμενα & κ τους αναγνώστες προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου «Θερμοπύλες» του Κ. Π. Καβάφη

4 Τι είναι λογοτεχνία; Η λογοτεχνία ως γραφή, με φαντασιακά στοιχεία, με την έννοια της μυθοπλασίας; Η λογοτεχνία ως ιστορικο κοινωνική εξέταση της φύσης και της λειτουργίας της ; Η λογοτεχνία ως έκφραση; Η λογοτεχνία ως σημείωση; Η λογοτεχνία ως επικοινωνία;

5 Σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας Η Φιλολογική Ερμηνευτική Θεωρία Η Νέα Κριτική (New Criticism) Η Φορμαλιστική Θεωρία: Ο Ρωσικός Φορμαλισμός (Russian Structuralism) Δομισμός: Η Δομιστική (Στρουκτουραλιστική) Θεωρία Η Θεωρία τηςδιαλογικότητας (dialogism) i H έννοια της Διακειμενικότητας (intertextuality) Φαινομενολογία Αναγνωστικές Θεωρίες Η Πολιτισμική θεωρία Ο όρος Αποδομισμός (Deconstruction)

6 ΗΦιλολογικήΕρμηνευτικήΘεωρία Κυριότεροι εκπρόσωποι: F. Schleiermacher, W. Dilthey, E. Hirsch, P. Ricoeur Από το βίωμα και την έκφραση στην κατανόηση Λογοτεχνικό κείμενο παράγωγο σε μια προϋπάρχουσα πραγματικότητα σε: το νόημα ενός κειμένου είναι κάτι που καθορίζει ο συγγραφέας Ιστορικό, κοινωνικό ή ψυχολογικό επίπεδο Πριν από τη διδασκαλία ενός κειμένου πρέπει να αναφέρεται: η εποχή η βιογραφία η εργογραφία οι συγκυρίες

7 ΗΝέαΚριτική (Νew Criticism) Η ποίηση ως αισθητική απόλαυση πέρα και πάνω από τις προθέσεις του συγγραφέα και τα βιώματα του αναγνώστη Εξέταση του κειμένου στην αισθητική του αυτοτέλεια, με αναλυτική μελέτη των λέξεων, που βοηθά τον αναγνώστη να αναγνωρίσει τη σημασία, το συναίσθημα και τον τόνο ενός κειμένου

8 ΗΝέαΚριτική (New Criticism) Βασικός άξονας: Η προτεραιότητα στην αισθητική εμπειρία και η αποδέσμευση του έργου από: τον συγγραφέα την κοινωνία την ιστορία Βασική θέση: Η ενδοκειμενική προσέγγιση (close reading) Στόχος να αναδείξει τις λειτουργίες της αμφισημίας των συνυποδηλώσεων του παράδοξου της εικονοποιίας της ειρωνείας Κύριοι εκπρόσωποι: T.S. Eliot, I.A. Richards

9 Δομισμός: Η Δομιστική (Στρουκτουραλιστική) Θεωρία Εφαρμογή στη λογοτεχνία των μεθόδων και των αντιλήψεων του Ferdinand dde Saussure Το περιεχόμενο του κειμένου είναι η δομή του Το λογοτεχνικό κείμενο είναι αυτοτελές σύστημα: γλωσσολογική προσέγγιση

10 Η Φορμαλιστική Θεωρία Η γλωσσική μορφή (forma) έκφρασης των νοημάτων (δεν είναι πλέον η μελέτη των ιδεών του περιεχομένου) Η ποιητική και αναφορική χρήση της γλώσσας Βασικές θέσεις: HH γλώσσα αποτελεί το κύριο μήνυμα του κειμένου Η επιστημονική μελέτη της λογοτεχνίας θα αυξήσει την ικανότητα του αναγνώστη να διακρίνει τις ιδιότητες, που καθιστούν τα κείμενα «λογοτεχνικά» ή «καλλιτεχνικά» Βασικοί εκπρόσωποι: Brick, Eichenbaum, Jakobson, Sklovskij, Tynjanov, Tomascevskij

11 Δομισμός: Η Δομιστική (Στρουκτουραλιστική) Θεωρία Τσέχικος δομισμός Η Σχολή της Πράγας εκπρόσωποι R. Jakobson, J. Mukarovsky, F. Vodicka, S. Karcevski, N. Troubetzkoy Τα ποιήματα θεωρούνται «λειτουργικές δομές», στις οποίες συσχετίζονται τα σημαίνοντα με τα σημαινόμενα Το λογοτεχνικό έργο συνδεόταν ακόμη με τον κόσμο και την πραγματικότητα, μέσω της έννοιας της «ανοικείωσης» του φορμαλισμού Η θεωρία των λογοτεχνικών «αφηγηματικών τρόπων» Ειδολογική Ο Frye στράφηκε στην ταξινόμηση των ρητορικών τρόπων, των αρχετύπων, θεωρία των μύθων και των ειδών, στη βάση των οποίων δομούνται τα λογοτεχνικά έργα Σημειωτική (Semiotics) Με τον όρο σημειωτικήήσημειολογία(semiology) εννοείται η συστηματική μελέτη των σημείων και των συνδυασμών τους. Σημειωτική είναι ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα αποδίδουν, κωδικοποιούν και ανταλλάσσουν σημασίες και νοήματα (Saussure) Γαλλική αφηγηματολογία Ητυπολογίααφοράτηναναζήτησητωντεχνικώνπουπαράγουντονόημα ενός αφηγηματικού κειμένου. Gerard Genette: πλήρης μελέτη του αφηγητή (ομοδιηγητικός, ετεροδιηγητικός) Βασικοίεκπρόσωποι: T. Todorov, Cl. Bremond, A. J. Greimas και R. Barthes

12 Η θεωρία της διαλογικότητας (dialogism) Πρωτοβουλία στον αναγνώστη του Μ. Bakhtin Κέντρο μελετών «η επικοινωνία» και όχι «η γλώσσα» Μετατόπισητηςπροσοχήςαπότοαφηρημένοσύστηματηςγλώσσας στα συγκεκριμένα εκφωνήματα των ατόμων μέσα σε διαφορετικά κάθε φορά πλαίσια αναφοράς Η έννοια της διακειμενικότητας (intertextuality) Διαλογικότητα του M. Bkhti Bakhtin Διακειμενικότητα της J. Kit Kristeva Tα λογοτεχνικά κείμενα αναφέρονται άμεσα σε άλλα κείμενα Ηέννοιατου«διακειμένου»: συνομιλία μεταξύ λογοτεχνικών κειμένων Διακειμενική ανάγνωση και ερμηνεία μια παράλληλη προσέγγιση

13 Φαινομενολογία Στο επίκεντρο τίθεται ο τρόπος ανταπόκρισης του αναγνώστη στην πρόσληψη του λογοτεχνικού κειμένου Κυριότερος εκφραστής ο Γερμανός φιλόσοφος Edmund Husserl Αναγνωστικές Θεωρίες Θεωρία της πρόσληψης (ή αισθητική) του H.R. Jauss: Η πραγμάτωση του κειμένου από τον αναγνώστη Θεωρία της Αισθητικής Ανταπόκρισης του W. Iser: Η επικοινωνία του κειμένου με τον αναγνώστη

14 Η Πολιτισμική θεωρία Οι πολιτισμικές σπουδές θεωρούν ως αντικείμενό τους όλους τους τρόπους με τους οποίους συγκροτούνται οι πολιτισμικές ταυτότητες. Αποδομισμός μ ς( (Deconstruction) Το κίνημα του αποδομισμού ή μεταδομισμού (Post structuralism) κάνει αισθητή ηήτην παρουσία του στη λογοτεχνία το 1967, με τονj. Derrida Δεν πρέπει να θεωρείται λόγω ονόματος ως αποκλειστικά αρνητική λογοτεχνική θεωρία, που πρεσβεύει τη διάλυση της δομής του κειμένου Η μέθοδος του αποδομισμού επιχειρεί να δείξει ότι τα ίδια τα κείμενα διαψεύδουν πολλές φορές το νόημα ή τη λογική που τα διέπει

15 Προσεγγίσεις λογοτεχνικών κειμένων: Από τη θεωρία στην πράξη Θερμοπύλες του Κ. Π. Καβάφη Μια πρόταση ανάγνωσης σύμφωνα με την νεοκριτική θεωρία (close reading) μια τετραπλή εκ του σύνεγγυς ανάγνωση του I. Richards: νόημα, συναίσθημα, τόνος, πρόθεση.

16 Κ.. Π.. Καβάφης «Στις 29 Απριλίου 1933 (ημέρα των γενεθλίων του) ο κύριος Κωστής Πέτρου Φωτιάδης Καβάφης, χάρη σε μια εκπληκτική συνέπεια της Μοίρας απέναντι στον ακριβέστερο εξόριστο άρχοντα του ελληνικού λόγου, έκλεισε στη γενέτειρά του τον εβδομηντάχρονο κύκλο της επίγειας ζωής του, και πέρασε στον κύκλο της αιωνιότητας: έγινε οριστικά,, ο Καβάφης»,, (Γ. Π. Σαββίδης, 1963, Συγκεντρωτική έκδοση των 154 Αναγνωρισμένων Ποιημάτων του Καβάφη ( )). Με τη συμπλήρωση ογδόντα χρόνων από το θάνατο του Καβάφη και εκατόν πενήντα από τη γέννησή του, διαπιστώνουμε ότι το έργο του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή σηματοδοτεί μία μεγάλη τομή στην νεοελληνική ποίηση των αρχών του 20ού αιώνα. Ο Καβάφης έγραψε το 1903 το ποίημα «Θερμοπύλες», το ύφος και το περιεχόμενο του οποίου θυμίζει αρχαίο επίγραμμα. Το ποίημα ανήκει στα 154 αναγνωρισμένα ποιήματα του Καβάφη και έχει φλ φιλοσοφικό φ διδακτικό περιεχόμενο.

17 Κωνσταντίνος Καβάφης «Θερμοπύλες» Τιμή σ εκείνους όπου στην ζωή των ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες δί ί όλ άξ δίκαιοι κ ίσιοι σ όλες των τες πράξεις, αλλά με λύπη κιόλας κ ευσπλαχνία γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν είναι πτωχοί, πάλ εις μικρόν γενναίοι, ί ί άλ ό ί πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες, πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους. Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν) όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν) πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος, κ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε. Το θέμα του κειμένου: Το θέμα του κειμένου: Ο Καβάφης αποδίδει τιμή σε όλους όσοι βάζουν σκοπό της ζωής τους την αντίσταση ης ζ ής ς η η σε κάθε δυσκολία και παραμένουν ακλόνητοι στο χρέος, παρόλο που ξέρουν χρ ρ ρ από πριν ότι θα ηττηθούν και θα υποκύψουν σε ανυπέρβλητες δυνάμεις. Γνωστοί ιστορικοί όροι, που παραπέμπουν στο ρ μ ιστορικό πλαίσιο του ποιήματος. Ο Καβάφης χρησιμοποιεί τους όρους αυτούς ως σύμβολα, δίνοντας στο ποίημα φιλοσοφική διάσταση.

18 Α ενότητα (στ. 1 3) η ( ) Κωνσταντίνος Καβάφης «Θερμοπύλες» ρμ ς Τιμή σ εκείνους όπου στην ζωή των μή η ή ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες χ Το σύμβολο Θερμοπύλες διευρύνεται. Επομένως, οι Θερμοπύλες δεν είναι μόνο πολεμικές, αλλά αποκτούν μια πιο καθολική συμβολική σημασία = Δύσκολη, αδιέξοδη κατάσταση. τιμή = εκτίμηση, θαυμασμός, αναγνώριση σ εκείνους = μόνο σ αυτούς που αγωνίστηκαν κι έμειναν πιστοί στα ιδανικά τους Ποτέ από το χρέος μη κινούντες = λειτουργεί εμφανώς συμβολικά Æ Θερμοπύλες = χρέος

19 Β ενότητα (στ. 4 10) η ( ) δίκαιοι κ ίσιοι σ όλες των τες πράξεις, αλλά με λύπη κιόλας κ ευσπλαχνία γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν είναι πτωχοί, πάλ εις μικρόν γενναίοι, πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες, πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους. δίκαιοι κ ίσιοι = πιστεύουν στην ιδέα του δικαίου Αυστηροί απέναντι στον εαυτό τους, απέναντι στους άλλους όμως με λύπη κιόλας κ ευσπλαχνία =η δικαιοσύνη που πρεσβεύουν δεν είναι άκαμπτη αλλά ευσπλαχνική αλλά ευσπλαχνική συμπάσχουν με τους άλλους, κυρίως με τους κοινωνικά αδύναμους, είναι γενναίοι ( με την έννοια γενναιόδωροι) πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες = ζουν πάντα με γνώμονα την αλήθεια πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες ζουν πάντα με γνώμονα την αλήθεια χωρίς μίσος για τους ψευδομένους = ωστόσο, δείχνουν κατανόηση απέναντι στους άδικους, τους ψευδόμενους

20 Γ ό Γ ενότητα (στ ) ( 11 14) Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν) πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος, κκ οι Μήδοι οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε. επί τέλους θα διαβούνε Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει = Στους στίχους αυτούς επανέρχεται η έννοια της τιμής Εφιάλτης Μήδοι = Ο Εφιάλτης μπορεί να είναι συνώνυμο της Εφιάλτης, Μήδοι Ο Εφιάλτης μπορεί να είναι συνώνυμο της προδοσίας ή να αντιπροσωπεύει αντικειμενικά δυσμενείς συνθήκες. Η λέξη Μήδοι, εδώ, χρησιμοποιείται ως σύμβολο των ανυπέρβλητων εμποδίων των αντίθετων δυνάμεων εμποδίων, των αντίθετων δυνάμεων

21

22

23 Τονίζουμε ακόμη κάποια σημεία Βασικό δομικό και διαρθρωτικό ρόλο στην οργάνωση της νοηματικής συνοχής του κειμένου έχει η λέξη τιμή. Το συγκινησιακό αισθητικό αποτέλεσμα, που προκαλεί ένα κείμενο στον αναγνώστη, εξαρτάται (και) από τον τόνο, τηγλώσσακαιτούφοςτου. Η καβαφική ειρωνεία: Ένα παράδειγμα ειρωνείας εντοπίζουμε στον τελευταίο στίχο «και οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε», στη χρήση του προσδιορισμού επί τέλους. Εάν εκλάβουμε την ερμηνεία του προσδιορισμού ρ αυτού ως έκφραση αγανάκτησης, ης, αδημονίας ή ικανοποίησης, κάνουμε μία ειρωνική ανάγνωση του στίχου, που υπονομεύει το νοηματικό περιεχόμενο και το σύμβολο των Θερμοπυλών. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να τον εκλάβουμε ως απλό χρονικό προσδιορισμό, σε αντιστοιχία με το τέλος τουπροηγούμενουστίχου. Ηπαρουσίατουποιητή η διερεύνηση της πρόθεσης: Οποιητήςδεν εμφανίζεται ο ίδιος, παρά μόνο μέσα από προσωπείο, κατά το οποίο φαίνεται να μιλά κάποιος σε γ πρόσωπο. Πρόθεση του ποιητή είναι όχι τόσο να πληροφορήσει τους αναγνώστες για μία κατάσταση ή ένα συμβάν, όσο να διδάξει, να παροτρύνει και κυρίως να επικοινωνήσει μαζί τους και να τους συγκινήσει.

24 Αντί επιλόγου Στην παρούσα εργασία εξετάσαμε: κάποιες από τις βασικότερες προσεγγίσεις της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, επιχειρήσαμε μία ενδεικτική ανάλυση του ποιήματος Θερμοπύλες, διερευνήσαμε τις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ συγγραφέα, κειμένου και αναγνώστη, γνωρίσαμε την ιδιοτυπία του καβαφικού λόγου και τον υψηλό πεζολογικό τόνο, τη γλώσσα του, ηοποίαείναιδημοτική, με πολλά στοιχεία από την καθαρεύουσα και το λιτό και σαφές ύφος του με λέξεις ιδιαίτερης βαρύτητας (τιμή, χρέος, γενναίοι)

25 Διαπιστώνουμε ότι αυτή η ποίηση, με τη λιτή επιγραμματική έκφραση, χωρίςπολλάσχήματαλόγουκαιλυρικέςεξάρσεις, είναι που αγγίζει τον αναγνώστη και τον συγκινεί. Έτσι το κείμενο παύει να θεωρείται ένα κλειστό σύστημα, καθώς καθιερώνεται μία ακόμη σταθερή του λογοτεχνικού φαινομένου: ο αναγνώστης. Η μαγεία του Καβάφη ποια είναι; Όταν διαβάσεις ένα ποίημά του, δεν σου επιβάλλει άποψη, σου υποβάλλει υποψία

26

27 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

28 Βιβλιογραφικές αναφορές Bakhtin, M. Speech Genres and other late essays, μτφρ. Vern W. McGee, επιμ. Caryl Emerson and Michael Holquist. University of Texas Press, Austin, Βελουδής, Γ. Προτάσεις. Κέδρος, Αθήνα, Culler, J. Λογοτεχνική θεωρία. Μια Συνοπτική Εισαγωγή, μτφρ. Κ. Διαμαντάκου. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, Εμμανουηλίδης, Π., Ε. Πετρίδου Εμμανουηλίδου. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Μεταίχμιο, Αθήνα, Ήγκλετον, Τ. Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας, μτφρ. Μ. Μαυρωνάς. Οδυσσέας, Αθήνα, Fokkema, D., E. Ibsch. Θεωρίες λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα, επιμ. Ε. Καψωμένος, μτφρ. Γ. Παρίσης. Πατάκης, Αθήνα, Freund,E.,The Return of the Reader, Reader response criticism. Methuen, London and New York, Hall, J. H. Η Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας, μτφρ. Μ. Τσαούση. Gutenberg, Αθήνα, Hallyn, F. «Από την ερμηνευτική στην αποδόμηση», στο M. Delcroix, F. Hallyn, Εισαγωγή στις σπουδές της λογοτεχνίας, επιμ. μτφρ. Ι. Ν. Βασιλαράκης.Gutenberg, Αθήνα, Hirsch, E. Validity in Interpretation. New Haven, Yale University Press, Iser, W. L acte de lecture. Théorie de l effet esthétique, Mardaga, Hayen, Jauss, H. R. Ηθεωρίατηςπρόσληψης, μτφρ. Μ. Πεχλιβάνο., Εστία, Αθήνα, Καψωμένος, Ε. «Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση: Προβλήματα θεωρίας και μεθόδου», στο Σ. Καμαρούδης, Ελ. Χοντολίδου (επιμ.) Σημειωτική και Εκπαίδευση. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, Καψωμένος, Ε. Η ποίηση και η Ποιητική του Κ. Π. Καβάφη. 2013, ανακτήθηκε από το διαδίκτυο: ekdoseis/arthra meletes/113 i poiisi kai ipoiitiki tou k v kavafi. Κοκόλης, Ξ. Α. «Φορμαλισμός, Διδακτική της Λογοτεχνίας και οι «Θερμοπύλες» του Καβάφη».. Περιοδικό Φιλόλογος, τ Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος Κουκουλομμάτης, Δ. Λογοτεχνία και Γλώσσα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΕΛΛΗΝ, Αθήνα, Kristeva, J. Sémiotique Recherches pour une sémanalyse. Seuil, Paris, Μάλαμμα, Α. «Κ. Π. Καβάφη, Θερμοπύλες (1903)», Ανακτήθηκε από το Διαδίκτυο: filologoshermes.blogspot.gr/2012/08/1903.html. Μαρκαντωνάτος, Γ. Βασικό λεξικό λογοτεχνικών και φιλολογικών όρων. Gutenberg, Αθήνα, Ματσαγγούρας, Η. ΗΣχολικήΤάξη, τ. Β, Κειμενοκεντρική Προσέγγιση του Γραπτού Λόγου. Αυτοέκδοση, Αθήνα, 2001.

29 Musschoot, A. M. O «New Criticim», στο M. Delcroix, F. Hallyn, Εισαγωγή στις σπουδές της λογοτεχνίας, επ. μετ. Ι. Ν. Βασιλαράκης. Gutenberg, Αθήνα, Παπακωστούλα Γιανναρά, Γ., Α. Παπαδόπουλος, Α. Στέφος. Η διδασκαλία στα Κείμενα και στη Γλώσσα. Παπαδήμα, Αθήνα, Ρώμας, Χ. Κ. Π. Καβάφης. Σαβάλας, Αθήνα, Σαββίδης, Γ. Π. Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Ίκαρος, Αθήνα, Saussure, de F. Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας, μτφρ. Φ. Αποστολὀπουλος. Παπαζήση, Αθήνα, Τζωρτζόπουλος, Δ. «Η Διδασκαλία του Καβάφη στο Γυμνάσιο και το Λύκειο». Ανακτήθηκε από το Διαδίκτυο 2/7/2013. Τodorov,, T. Mikhaïl Bakhtine, Le Principe dialogique. gq Seuil, coll. Poétique, Paris, Τομπαϊδης, Δ. Διδασκαλία Νεοελληνικής Γλώσσας. Βάνιας, Θεσσαλονίκη, Walton, Litz, A., L. Menand, L. Rainey (επιμ.). Μοντερνισμός και Νέα Κριτική. Ι.Ν.Σ. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, ΥΠΕΠΘ. Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων. Κορυφή, Αθήνα, Φρυδάκη, Ε. Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας. Κριτική, Αθήνα, Ιστότοποι: https://www.google.gr/search?q=%ce%9c%ce%9f%ce%a5%ce%a3%ce%95%ce%99%ce%9f+%ce%9a% CE%91%CE%92%CE%91%CE%A6%CE%97&sa=X&rlz=1C1TEUA_enGR557GR557&es_sm=93&tbm=isch&tbo= u&source=univ&ei=vdhuu bahdly0qxc3icqcq&ved=0cc8qsaq&biw=1360&bih=643

Σοφία Ζερδελή. Sophia Zerdeli

Σοφία Ζερδελή. Sophia Zerdeli 17 Η «μεταγλωσσική» προοπτική της λογοτεχνικής πρακτικής και η συμβολή βασικών ορολογικών πόρων της θεωρίας της λογοτεχνίας στην ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων: Η περίπτωση του ποιήματος «Θερμοπύλες» του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ Υποψήφιος διδάκτωρ Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ «Το λογοτεχνικό κείμενο δουλεύει μέσα μας, και εμείς δουλεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Φιλόλογος, δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Πολλοί από εμάς, όταν η Λογοτεχνία έγινε ένα από τα εξεταζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέλλη Ζαφειριάδου Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης nelzafeir@sch.gr

Νέλλη Ζαφειριάδου Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης nelzafeir@sch.gr Νέλλη Ζαφειριάδου Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης nelzafeir@sch.gr Εξερευνώντας πολυπολιτισμική λογοτεχνία μέσα από τις Αναγνωστικές Θεωρίες. Μια διδακτική πρόταση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

i. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών : Δέσμευση ή πρόκληση για τον εκπαιδευτικό;

i. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών : Δέσμευση ή πρόκληση για τον εκπαιδευτικό; Βασίλης Τσάφος: Τα Προγράμματα Σπουδών και η Δυνατότητα Αναμόρφωσής τους από τον Εκπαιδευτικό της Πράξης. Η Συμβολή του Μοντέλου Διαδικασίας. (Το παράδειγμα των φιλολογικών μαθημάτων)», Νέα Παιδεία, 111,

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Π3.1.3 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μελέτη στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Οι γραμματολογικές σπουδές, και μόνο για τον λόγο ότι παράγουν κείμενα επί κειμένων, συναντούν μια εγγενή δυσκολία και μάλλον τελούν σε αντικειμενική αδυναμία να συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο αρχαίος ελληνικός μύθος στην ποίηση του Δ. Π. Παπαδίτσα Διπλωματική Εργασία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλής Πολίτης 2.2.5. Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Περικλής Πολίτης 2.2.5. Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 2.2.5. Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Περικλής Πολίτης Η θεωρητική φύση της λογοτεχνίας [1] αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητηµένα προβλήµατα στην ιστορία του δυτικού πολιτισµού. Είναι αδύνατο αλλά και αναποτελεσµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιστημονικώς Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού εγγραμματισμού: κείμενο συμφραζόμενα 1 γραμματική

Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού εγγραμματισμού: κείμενο συμφραζόμενα 1 γραμματική Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού εγγραμματισμού: κείμενο συμφραζόμενα 1 γραμματική Άννα Ιορδανίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Εισαγωγή Η υλοποίηση του Διαθεματικού Ενιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓIA TH ΛOΓOTEXNIA TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ ΠATAKH OKTΩBPIOΣ 2010

ΓIA TH ΛOΓOTEXNIA TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ ΠATAKH OKTΩBPIOΣ 2010 TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ ΠATAKH OKTΩBPIOΣ 2010 ΓIA TH ΛOΓOTEXNIA Iστορία και κριτική της νεοελληνικής λογοτεχνίας Iστορία και κριτική της παγκόσμιας λογοτεχνίας Θεωρία λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας με τη μέθοδο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Η χρήση του υπερκειμένου στη μελέτη της λογοτεχνίας.

Προτάσεις για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας με τη μέθοδο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Η χρήση του υπερκειμένου στη μελέτη της λογοτεχνίας. Χρήστος Δανιήλ Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Θ.Ε.: Γράμματα ΙΙ, Νεοελληνική Φιλολογία, 19 ος και 20 ος αιώνας), Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα ιδακτικές προτάσεις Αξιολόγηση της σκυταλοδροµίας σσ.42-65. Κείµενα παιδιών σσ.66-124 Κείµενα δασκάλων σσ 125-138

Συµπεράσµατα ιδακτικές προτάσεις Αξιολόγηση της σκυταλοδροµίας σσ.42-65. Κείµενα παιδιών σσ.66-124 Κείµενα δασκάλων σσ 125-138 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήµες της Αγωγής κατεύθυνση ιδακτική της Γλώσσας Η πρόσληψη των λογοτεχνικών κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Oι γλώσσες της αφήγησης ως διδασκαλία και μάθηση. Λογοτεχνία και κινηματογράφος. Κωττούλα Μαρία Εκπαιδευτικός mkottoula@gmail.com.

Oι γλώσσες της αφήγησης ως διδασκαλία και μάθηση. Λογοτεχνία και κινηματογράφος. Κωττούλα Μαρία Εκπαιδευτικός mkottoula@gmail.com. Oι γλώσσες της αφήγησης ως διδασκαλία και μάθηση. Λογοτεχνία και κινηματογράφος Κωττούλα Μαρία Εκπαιδευτικός mkottoula@gmail.com Περίληψη Το άρθρο προσεγγίζει την εκπαιδευτική πρακτική της συνανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Για τη στιγμή και την πολυφωνία στον Καβάφη με αφορμή το ποίημα Εν Σπάρτη

Για τη στιγμή και την πολυφωνία στον Καβάφη με αφορμή το ποίημα Εν Σπάρτη ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΕΝ ΣΠΑΡΤΗ Για τη στιγμή και την πολυφωνία στον Καβάφη με αφορμή το ποίημα Εν Σπάρτη Αντώνης Δρακόπουλος Things fall apart; the center cannot

Διαβάστε περισσότερα

Τα «Γλωσσικά παιχνίδια» στον ύστερο Wittgenstein

Τα «Γλωσσικά παιχνίδια» στον ύστερο Wittgenstein Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 211-226, 2015 Τα «Γλωσσικά παιχνίδια» στον ύστερο Wittgenstein Ευθυμία Σακαρέλλου sakarellouefi10@gmail.com Φιλόλογος, Διευθύντρια Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΕ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΕ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 143 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΕ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Νέζη Μαρία Φιλόλογος, Διδάκτωρ (Διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ «ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική γραφή στη σχολική αίθουσα με την αξιοποίηση ψηφιακών περιβαλλόντων

Δημιουργική γραφή στη σχολική αίθουσα με την αξιοποίηση ψηφιακών περιβαλλόντων 1 Δημιουργική γραφή στη σχολική αίθουσα με την αξιοποίηση ψηφιακών περιβαλλόντων Δρ Μαρία Νέζη, Φιλόλογος, mgnezi@gmail.com Δρ Θεοδώρα Τριαντοπούλου, Φιλόλογος, dtriantopoulou@yahoo.gr Σύντομη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ»

«Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Mare Ponticum / 2012 1

Mare Ponticum / 2012 1 Η παρουσία της Διαπολιτισμικότητας στα Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: το μάθημα της Λογοτεχνίας Σπύρος Αραβανής (PhD Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή Το προτεινόµενο ΠΣ για το µάθηµα της λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

H πρόσληψη της μετανεοτερικής παιδικής λογοτεχνίας από τους νεαρούς αναγνώστες. Σταύρου Ιωάννα Πανεπιστήμιο Κύπρου

H πρόσληψη της μετανεοτερικής παιδικής λογοτεχνίας από τους νεαρούς αναγνώστες. Σταύρου Ιωάννα Πανεπιστήμιο Κύπρου H πρόσληψη της μετανεοτερικής παιδικής λογοτεχνίας από τους νεαρούς αναγνώστες Σταύρου Ιωάννα Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η θέση που κατέχει η παιδική λογοτεχνία

Διαβάστε περισσότερα

Wiki εφαρμογές και Iστο εξερευνήσεις με Ιστορία, Λογοτεχνία και, φυσικά, Χημεία

Wiki εφαρμογές και Iστο εξερευνήσεις με Ιστορία, Λογοτεχνία και, φυσικά, Χημεία 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Wiki εφαρμογές και Iστο εξερευνήσεις με Ιστορία, Λογοτεχνία και, φυσικά, Χημεία Κονδυλόπουλος Ιωάννης 1, Παλούμπα Ελένη 2 1 Καθηγητής Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Νίκος Ρουµπής

Η θέση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Νίκος Ρουµπής Η θέση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας Νίκος Ρουµπής Η εκτενής συζήτηση που γίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία για τον ρόλο της λογοτεχνίας στην εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos. ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.gr/periodiko 3 ο τεύχος, Μάιος 2014 Εκδόσεις e-πρωτοβάθμια Αθήνα ISSN: 2241-6781

Διαβάστε περισσότερα