Η συμφωνία για την προστασία των ευρωπαϊκών πληθυσμών χειροπτέρων. αποικιών τους στον Ελλαδικό χώρο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συμφωνία για την προστασία των ευρωπαϊκών πληθυσμών χειροπτέρων. αποικιών τους στον Ελλαδικό χώρο."

Transcript

1 Η συμφωνία για την προστασία των ευρωπαϊκών πληθυσμών χειροπτέρων και το πρόγραμμα καταγραφής των αποικιών τους στον Ελλαδικό χώρο. Γεωργιακάκης Παναγιώτης 1,2, Νικολακάκης Μανόλης 2 1: Τμήμα Κρήτης Ελληνικής Σπηλαιολογικής λ Εταιρείας 2: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 8η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δήμος Μενελαίδος, Οκτωβρίου 2005

2

3 Χειρόπτερα: Τα μόνα θηλαστικά με ικανότητα ενεργητικής πτήσης (τα μπροστινά άκρα τους έχουν εξελιχθεί σε πτέρυγες) Μεγάλη ποικιλία τροφής: έντομα και άλλα ασπόνδυλα, φρούτα, νέκταρ, μικρά σπονδυλωτά (και Χειρόπτερα), αίμα. Η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα θηλαστικών: >950 είδη, ~25% των θηλαστικών Ευρώπη: 37 είδη, Ελλάδα: 32 είδη. Στο σύνολό τους εντομοφάγα

4 Όλα τα ευρωπαϊκά είδη χειροπτέρων καταφεύγουν σε κλειστούς χώρους (σπήλαια, ορυχεία, υπονόμους, κενά σε τείχη, σοφίτες, εγκαταλελειμμένα λ κτήρια, κενά σε κορμούς δέντρων κτλ), αναζητώντας ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Τουλάχιστον 27 από τα «ελληνικά» είδη καταφεύγουν σε σπήλαια σε ένα ή περισσότερα κομμάτια του ετήσιου κύκλου τους: Διαχείμαση Γαλουχία των νεοσσών Ανάπαυση κατά τη διάρκεια της ημέρας Ζευγάρωμα.

5

6 Οι νυχτερίδες είναι από τις πιο ευάλωτες ομάδες θηλαστικών Αποικιακά ζώα Μικρό μέγεθος + πτήση = γρήγορος μεταβολισμός Μεγάλες τροφικές απαιτήσεις, υψηλή συσσώρευση τοξικών ουσιών Εντομοφάγα Όλα τα ευρωπαϊκά είδη τελούν υπό προστασία σύμφωνα με τις συνθήκες: Συνθήκη της Βέρνης: The Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Συνθήκη της Βόννης: The Convention on the Conservation of Migratory Species of wild animals. EUROBATS, 1991: Agreement on the Conservation of Populations of Bats in Europe.

7 Κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα Μικροχειρόπτερα στην Ευρώπη: Αποψίλωση δασών και πυρκαγιές, αποξήρανση υγροτόπων και απομάκρυνση της παρόχθιας βλάστησης Αλλαγές χρήσης γης και αλλαγή καλλιεργητικών και γεωργικών πρακτικών μείωση αφθονίας και ποικιλότητας εντόμων Κατακερματισμός οικοτόπων Συσσώρευση τοξικών ουσιών (κυρίως εντομοκτόνων μέσω της τροφικής αλυσίδας). Απόφραξη εισόδων σπηλαίων και ορυχείων για λόγους ασφαλείας Τουριστική αξιοποίηση σπηλαίων Όχληση από τον άνθρωπο στα σπήλαια (ιδίως κατά τη γαλουχία των νεογνών) και μόνιμη διατάραξη μικροκλιματικών συνθηκών Αναπαλαίωση κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων (σπίτια, μύλοι, οχυρωματικά τείχη κτλ.) ) που φιλοξενούν νυχτερίδες Μαζικές θανατώσεις λόγω παραπληροφόρησης και δεισιδαιμονίων.

8

9 Τα είδη χειροπτέρων στην Ευρώπη και την Ελλάδα Οικογένεια Είδος Ελλάδα 92/43 Συνθήκη της Βέρνης Κόκκινο βιβλίο απειλούμενων σπονδυλοζώων Rhinolophidae Rhinolophus blasii Peters, II, IV II Κινδυνεύοντα LR/nt IUCN/CSG Rhinolophus euryale Blasius, II, IV II Κινδυνεύοντα VU A2c Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) + II, IV II Τρωτά LR: nt Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) + II, IV II Τρωτά VU A2c Rhinolophus mehelyi Matschie, II, IV II Κινδυνεύοντα VU A2c Vespertilionidae Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) + II, IV II Σπάνια Eptesicus bottae (Peters, 1869) + IV II Ανεπαρκώς γνωστά Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) IV II Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) + IV II Κινδυνεύοντα Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) + IV II Κινδυνεύοντα Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) + II, IV II Κινδυνεύοντα LR: nt Myotis alcathoe Helversen & Heller, IV II Ανεπαρκώς γνωστά Myotis aurascens Kusjakin, IV II Ανεπαρκώς γνωστά Myotis bechsteinii ii(kuhl, 1817) + II, IV II Σπάνια Myotis blythii (Tomes, 1857) + II, IV II Τρωτά Myotis brandtii (Eversmann, 1845) IV II Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) + II, IV II Κινδυνεύοντα VU A2c Myotis dasycneme (Boie, 1825) II, IV II Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) + IV II Κινδυνεύοντα Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) + II, IV II Κινδυνεύοντα VU A2c Myotis myotis (Borkhausen, 1797) + II, IV II Κινδυνεύοντα LR: nt Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) + IV II Κινδυνεύοντα Myotis nattereri (Kuhl, 1817) + IV II Κινδυνεύοντα

10 Vespertilionidae Nyctalus azoreum (Thomas, 1901) IV II Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) + IV II Κινδυνεύοντα LR: nt Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) + IV II Κινδυνεύοντα LR: nt Nyctalus noctula (Schreber, 1774) + IV II Κινδυνεύοντα Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) + IV II Τρωτά Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878) IV II Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius,1839) + IV II Κινδυνεύοντα Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) + IV II Κινδυνεύοντα Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) + IV II Ανεπαρκώς γνωστά Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) + IV II Κινδυνεύοντα Plecotus austriacus (Fischer, 1829) + IV II Κινδυνεύοντα Plecotus colombatovici (Đulić, 1980) + IV II Ανεπαρκώς γνωστά Plecotus teneriffae Barrett-Hamilton, 1907 IV II Plecotus alpinus Kiefer & Veith, IV II Ανεπαρκώς γνωστά Vespertilio murinus Linnaeus, IV II Κινδυνεύοντα Molossidae Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) + IV II Κινδυνεύοντα Σύνολο Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Habitats Directive) II : Είδη ζώων και φυτών για τα οποία απαιτείται ο σχεδιασμός Ειδικών Περιοχών Προστασίας 13 IV : Είδη ζώων και φυτών τα οποία χρήζουν αυστηρής προστασίας ΟΛΑ Σύμβαση της Βέρνης (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) II: Κόκκινο βιβλίο απειλούμενων σπονδυλοζώων της Ελλάδας 21 Κινδυνεύοντα 4 τρωτά Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN/Chiroptera Specialist Group) VU: Τρωτά 5 LR/nt : Σχεδόν απειλούμενα 6 ΟΛΑ

11

12 EUROBATS (Συμφωνία για την Προστασία των Πληθυσμών των Ευρωπαϊκών Χειροπτέρων) ρ ) Συντάχθηκε το 1991 υπό την Αιγίδα της Σύμβασης της Βόννης (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals UNEP/CMS). Τέθηκε σε δράση το Το 1995 συνέταξε το σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση και Προστασία των χειροπτέρων στην Ευρώπη Το 2001 εντάχθηκε στο Πρόγραμμα περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Programme, UNEP)

13 Γενικός στόχος: Η προστασία των 45 ειδών χειροπτέρων ρ που απαντώνται στην περιοχή δράσης της μέσω: Της θέσπισης του κατάλληλου λ νομικού πλαισίου και των απαραίτητων νομικών ρυθμίσεων Της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού Της υιοθέτησης των κατάλληλων διαχειριστικών πρακτικών Της διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγής ης ς ργ ς γής γνώσεων

14

15 Στρατηγικοί στόχοι: Ο εντοπισμός των σημαντικών για την προστασία των νυχτερίδων θέσεων στην περιοχή δράσης της Η επιθεώρηση της κατάστασης και των τάσεων των πληθυσμών των χειροπτέρων Η μελέτη των μετακινήσεων των μεταναστευτικών ειδών Η σύνταξη οδηγιών για τις χώρες μέλη σχετικά με: Τις σημαντικότερες θέσεις για τις νυχτερίδες Τη μεθοδολογία παρακολούθησης των πληθυσμών των νυχτερίδων Τη διαχείριση των δασών Τις τεχνικές αναπαλαίωσης κτηρίων και τις γεωργικές και κτηνοτροφικές πρακτικές Τις επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στις νυχτερίδες Τη διεθνή συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και ΜΚΟ.

16 ΑΡΘΡΟ II Γενικές διατάξεις Κάθε χώρα μέλος οφείλει να θεσπίσει ένα όργανο αρμόδιο για την εφαρμογή της συμφωνίας. ΑΡΘΡΟ III Βασικές υποχρεώσεις κάθε χώρας μέλους Να απαγορεύσει τη σύλληψη, αιχμαλωσία και θανάτωση νυχτερίδων χωρίς την έγκριση της αρμόδιας αρχής. Να προσδιορίσει ρ τις θέσεις εκείνες που είναι σημαντικές για την προστασία των νυχτερίδων (θέσεις φωλιάσματος και αναζήτησης τροφής). Λαμβάνοντας υπ όψιν οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια θα πρέπει να προστατεύσει τις θέσεις αυτές από τη διατάραξη ή καταστροφή τους.

17 ΑΡΘΡΟ III Βασικές υποχρεώσεις κάθε χώρας μέλους Να προωθήσει τη προστασία των νυχτερίδων και την ενημέρωση ευαισθητοποίηση του κοινού. Να προωθήσει την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο), σχετικών με την προστασία των νυχτερίδων και τη διαχείριση των οικοτόπων τους. Να λαμβάνει υπ όψιν τις επιπτώσεις των νέων εντομοκτόνων στις νυχτερίδες κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους.

18

19 31 από 47 τις χώρες της περιοχής ισχύος έχουν αποδεχτεί τη συμφωνία Albania Hungary Poland Belgium Ireland Portugal Bulgaria Latvia Romania Croatia Lithuania Slovak Republic Czech Republic Luxembourg Slovenia Denmark F.Y.R.O.M. Sweden Estonia Malta Ukraine Finland Moldova odo United Kingdom France Monaco Italy Georgia Netherlands Germany Norway

20 Το πρόγραμμα καταγραφής των αποικιών των χειροπτέρων τους στον Ελλαδικό χώρο. Βασικές αιτίες για την ανεπαρκή μελέτη και προστασία των χειροπτέρων στην Ελλάδα: Ο περιορισμένος αριθμός ερευνητών Οι αντικειμενικές δυσκολίες στη μελέτη των ζώων (φώλιασμα σε σπήλαια, δραστηριοποίηση τη νύχτα κτλ.) ) Η απέχθεια του κόσμου προς τις νυχτερίδες Οι δυσκολίες ανεύρεσης χρηματοδότησης

21

22 Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μελέτη και προστασία των χειροπτέρων: Η γνώση ειδών που είναι παρόντα στη χώρα μας και της κατανομής τους Η γνώση της θέσης των σημαντικότερων αποικιών Η γνώση των γενικότερων και των κατά τόπους απειλών (διαφορές από περιοχή σε περιοχή και από χώρα σε χώρα) Υφιστάμενη γνώση: Νέα είδη για την Ελλάδα, αλλά και για το κόσμο εντοπίζονται ακόμα στη χώρα μας (Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001). Η γνώση της κατανομής είναι ελλιπέστατη Ελάχιστες από τις σημαντικές αποικίες αναφέρονται στη βιβλιογραφία, καθώς η υπάρχουσα γνώση δεν δημοσιεύεται

23 Το πρόγραμμα καταγραφής των αποικιών αποσκοπεί στη συγκέντρωση πληροφοριών από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώτες Έλληνες και μη. Οι κυριότεροι αρωγοί θα είναι επιστήμονες περιβάλλοντος (οικολόγοι, ζωολόγοι κ.α.) και σπηλαιολόγοι και άλλοι φυσιολάτρες Θα βασίζεται σε μια δικτυακή (on-line) βάση καταχώρησης δεδομένων (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης) Η λειτουργία της βάσης δεδομένων θα επιτρέπει την καταχώρηση σε μία άμεσα αξιοποιήσιμη μορφή (εξαγωγή θεματικών πινάκων, χάρτες κατανομής κτλ.) των προσφερόμενων πληροφοριών.

24

25 Επιθυμητές πληροφορίες Εντοπισμός θέσης (νομός, δήμος, κοντινός οικισμός ή άλλο τοπωνύμιο, όνομα θέσης). Παροχή γεωγραφικών συντεταγμένων Είδος (σπήλαιο, βάραθρο, σπίτι, εκκλησία, τείχη κτλ.) και περιγραφή θέσης (ελεύθερο κείμενο) Αντικείμενο παρατήρησης (γουανό, νυχτερίδες). Προσδιορισμός οικογένειας, γένους ή είδους με τη βοήθεια παρεχόμενου από την ιστοσελίδα οδηγού. Κατάσταση των ζώων (ξύπνια, αναστατωμένα, σε λήθαργο, με νεογνά) Ημερομηνία και ώρα παρατήρησης

26 Επιθυμητές πληροφορίες Μέγεθος (αδρός υπολογισμός ή/και παροχή φωτογραφιών (έστω και χαμηλής ανάλυσης, μακρινές εάν τα ζώα κοιμούνται) και ακριβής εντοπισμός της αποικίας μέσα στη θέση Ανθρώπινες δραστηριότητες (συχνές σπηλαιολογικές επισκέψεις, έργα τουριστικής διευθέτησης, επισκευές- ανακαινίσεις κ.α.) ) Στοιχεία παρατηρητή (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σύλλογος ή/και οργάνωση ή/και φορέας). ) Στοιχεία επικοινωνίας (αρ. τηλεφώνου ή/και ) Πληροφορίες από επαναληπτικές επισκέψεις Η συλλογή πληροφοριών αντενδείκνυται κατά την ανοιξιάτικη περίοδο Δυνατότητα παροχής πληροφοριών και σε οποιαδήποτε

27 Για περισσότερες πληροφορίες: Bern Convention 1982: The Convention on the conservation of European Wildlife and Natural Habitats Bonn Convention 1979: The convention on the Conservation of Migratory Species of Wild animals. Eurobats The Agreement on the Conservation of Bats in Europe. Καρανδεινός M Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλοζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία Chapman P Caves and Cave Life. Haper Colins Publishers Stebbings R.E., The conservation of European Bats. Christopher Helm Publ. London. Tercafs R The Protection of the Subterranean Environment. Conservation Principles and management tools. PS Publishers, EC.

28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999-2001. Δράση Δ.3: Κατευθύνσεις διατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτύπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999-2001. Δράση Δ.3: Κατευθύνσεις διατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτύπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999-2001 Δράση Δ.3: Κατευθύνσεις διατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτύπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ 1999-2001 ΤΟΜΕΑΣ Δ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O. Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS, GREECE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O. Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS, GREECE Επιμέλεια έκδοσης: Α. Λεγάκις, Π. Μαραγκού / Αθήνα 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O. Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS, GREECE Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π.

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται ως οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου «ΦΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ Σύμβουλοι Διαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων Συντονισμός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας Συντονισμός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης «Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα» για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ Σύμβουλοι Διαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων Συντονισμός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας Συντονισμός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Λαμβάνοντας υπόψη, 1 Άρθρο 1 Σκοπός 2 Άρθρο 2 Ορισμοί 3 Άρθρο 3 Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών 4 Άρθρο 4 ιαχείριση προστατευόμενων περιοχών 11

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα

Προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα Προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα Κείμενο εργασίας ενόψει της συνάντησης 14 Δεκεμβρίου 2012 Το παρόν κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ. Δράση Α.1

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ. Δράση Α.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE10NAT/GR/000637 ANDROSSPA - MANAGEMENT OF THE SPA SITE OF ANDROS ISLAND TO ACHIEVE A FAVOURABLE CONSERVATION STATUS FOR ITS PRIORITY SPECIES ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Δράση Α.1 Αναφορά ως μέρος του Διαχειριστικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές διαπιστώσεις

1. Γενικές διαπιστώσεις ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ Θανάσης Σφουγγάρης 356 1. Γενικές διαπιστώσεις Στα 17 χρόνια που μεσολάβησαν από την έκδοση του προηγούμενου Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και Βιοποικιλότητα:

Κλιματική αλλαγή και Βιοποικιλότητα: Κλιματική αλλαγή και Βιοποικιλότητα: λύσεις για μια σχέση συνύπαρξης Συμβολή στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ BIODIVERSITY IN GREECE. DEVELOPMENTS-PROSPECTS. AN INTRODUCTINE APPROACH.

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ BIODIVERSITY IN GREECE. DEVELOPMENTS-PROSPECTS. AN INTRODUCTINE APPROACH. Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ζωγόπουλος Ε. 1 ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω, E-mail: ezogo@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ελλάδα διαθέτει πολύτιµο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων Θηλαστικά Από τα θηλαστικά που έχουν καταγραφεί στη λίµνη, όλες οι παραπάνω ενέργειες αποκατάστασης καλής ποιότητας νερού θα ενισχύσει τον πληθυσµό της βίδρας Lutra lutra, είδος ιδιαίτερα ευαίσθητο στην

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: Από τη θεωρία στην πράξη

Αξιολόγηση του Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: Από τη θεωρία στην πράξη Αξιολόγηση του Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: Από τη θεωρία στην πράξη WWF Ελλάς-Σεπτέµβριος 2004 Επιµέλεια κειµένου: Παναγιώτα Μαραγκού Επιµέλεια εξωφύλλου: Μάριος Βόντας Κάθε αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ. Πάτρα 7-10. Στη μνήμη του Καθηγητή Ιωάννη Ματσάκη. Οκτωβρίου 2010

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ. Πάτρα 7-10. Στη μνήμη του Καθηγητή Ιωάννη Ματσάκη. Οκτωβρίου 2010 Στη μνήμη του Καθηγητή Ιωάννη Ματσάκη Πάτρα 7-10 Οκτωβρίου 2010 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΧΟΡΗΓΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Πανεπιστήμιο Πατρών Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία Ελληνική Βοτανική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. της. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ Monachus monachus. στην Ελλάδα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. της. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ Monachus monachus. στην Ελλάδα Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ της ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ Monachus monachus στην Ελλάδα ΑΘΗΝΑ Ιανουάριος 2007 Σηµείωση για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Ολόκληρη ή τµήµατα της αναφοράς αυτής είναι δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». Επιβλέπουσα: Διδασκάλου

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Ταχ. Δ/νση :Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Κωδ. :47 042-Φιλοθέη Άρτας Τηλ. :26810 71919 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Πληροφορίες :Δημήτρης Μπαρέλος Άρτα, 11 Ιανουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:49 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12.1. Εισαγωγή: Διαχείριση Οικοσυστημάτων Η διαχείριση και προστασία οικοσυστημάτων ήταν αποτέλεσμα της αφύπνισης του περιβαλλοντικού κινήματος της δεκαετίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ» LIFE NATURE 2002 «ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» CONSERVATION ACTIONS FOR GYPAETUS BARBATUS AND BIODIVERSITY IN CRETE Ref. No.: LIFE02/NAT/GR/8492 REPORT

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453

LIFE08 NAT/CY/000453 LIFE08 NAT/CY/000453 Έκθεση Προόδου Καλύπτει τις δράσεις του προγράμματος από 01/09/2010 μέχρι 31/07/2011 Ημερομηνία υποβολής της έκθεσης 01/09/2011 Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων

Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων Οδηγίες για την εκπόνηση της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης Ιανουάριος 2009 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Juan

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ* Θέκλα Κ. Τσιτσώνη

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ* Θέκλα Κ. Τσιτσώνη ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ* Θέκλα Κ. Τσιτσώνη Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Καθηγήτρια Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

ΕΙ ΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 1 ΕΙ ΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 1 ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α»

«ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΥΠΟΜΝΗΜΑ «ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡOYAΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Αιχµάλωτα άγρια ζώα στην Ελλάδα. 1 Το παρών υπόµνηµα συντάχθηκε από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ µε τη συµµετοχή των παρακάτω επιστηµονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η Xρησιµότητα των Eιδών ως Kριτήριο Eπιλογής Προστατευτέων Περιοχών: H Περίπτωση της Χλωρίδας

Διαβάστε περισσότερα