ΣΧΟΛΕΙΟ. Σελίδα 1 από 25

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΕΙΟ. Σελίδα 1 από 25"

Transcript

1 ΣΧΟΛΕΙΟ Σελίδα 1 από 25

2 Η συγκεκριμένη ανοικτή εκπαιδευτική πρακτική αποτελεί την καταγραφή των δράσεων του προγράμματος περιβαλλοντικής αγωγής που εφαρμόστηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους Τίτλος της πρακτικής μας: «Απειλούμενα Είδη της Κρητικής Πανίδας: Κρητικός Αίγαγρος σε Κίνδυνο». Αξιοποιήθηκε ψηφιακό υλικό από το εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος Δ Δημοτικού (Ψηφιακά διαδραστικά βιβλία) και από διαδικτυακούς ιστοτόπους. Για τη δημιουργία της πρακτικής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος project σε συνδυασμό με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Η συμμετοχή του εκπαιδευτικού είχε χαρακτήρα κυρίως καθοδηγητικό και συντονιστικό. Έγινε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών με τεχνικές όπως brainstorming (καταιγισμός ιδεών), ομαδική εργασία και εργασία στο φυσικό περιβάλλον των απειλούμενων ειδών. Έγινε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προβολέα στην τάξη αλλά και στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Σελίδα 2 από 25

3 Η ανοικτή αυτή εκπαιδευτική πρακτική σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε σε τρία στάδια. Α στάδιο: Συμβόλαιο ομάδας. Αφόρμηση. Καταιγισμός ιδεών και εντοπισμός πηγών σχετικών με το θέμα. Β στάδιο (σε τέσσερα μέρη): Υλοποίηση δραστηριοτήτων. Επί τόπου επίσκεψη στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς) και μελέτη. Συμπλήρωση Φύλλων εργασίας. Γ στάδιο: Δημιουργία παραμυθιού. Απολογισμός και παρουσίαση του παραγόμενου υλικού που προέκυψε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Περιγράψτε τους διδακτικούς στόχους εφαρμογής της καλής πρακτικής. Ως προς τις γνώσεις: -Γνωριμία των μαθητών με τα βιολογικά χαρακτηριστικά του Κρητικού Αίγαγρου και ανάπτυξη της ικανότητας περιγραφής ενός είδους βάσει των βιολογικών του χαρακτηριστικών. -Ενθάρρυνση της έκφρασης του λόγου, της σκέψης, της φαντασίας και των συναισθημάτων των παιδιών. -Καλλιέργεια της παρατηρητικότητας. -Ανάπτυξη των δεξιοτήτων της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης. -Καλλιέργεια της ανακαλυπτικής και διερευνητικής μάθησης με πρωτότυπο, ευχάριστο και εν τέλει δημιουργικό τρόπο. Σελίδα 3 από 25

4 Ως προς τις στάσεις : -Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών. -Εξοικείωση με διαδικασίες λήψης αποφάσεων με σεβασμό στην άποψη και την εργασία του άλλου. -Ανάδειξη ικανοτήτων των παιδιών, ιδιαίτερα αυτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ελλιπούς αυτοεκτίμησης. -Καλλιέργεια συνεργατικότητας, συνειδητοποίηση της σημασίας του ομαδικού πνεύματος και της συλλογικότητας. -Υιοθέτηση βιωματικών μεθόδων και πρακτικών, οι οποίες είναι σαφώς περισσότερο αποτελεσματικές. Ως προς τις Νέες τεχνολογίες -Γνωριμία με εκπαιδευτικούς ιστοτόπους, όπως το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Φωτόδεντρο, το Ψηφιακό Σχολείο και ιστοτόπους σχετικούς με το περιβάλλον και την προστασία του. -Καλλιέργεια κριτικής στάσης στην διαδικτυακή αναζήτηση και στην αξιοποίηση ψηφιακού υλικού. Η ανοικτή αυτή εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε τόσο μέσα στη σχολική τάξη και το σχολικό εργαστήριο που είναι κατάλληλα εξοπλισμένο και επιτρέπει και τη σύνδεση στο Διαδίκτυο όσο και στο πεδίο με επιτόπου επίσκεψη στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς στον Ομαλό Χανίων. Υλοποιήθηκε στα πλαίσια μιας διαθεματικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Γλώσσας, της Ιστορίας, της Αισθητικής Αγωγής και των ΤΠΕ. Σελίδα 4 από 25

5 Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση υπολογιστών και λογισμικών συγγραφής και παρουσίασης, γνωρίζουν τους κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο, καθώς φοιτούν σε σχολείο ΕΑΕΠ όπου η Πληροφορική έχει εισαχθεί από την Α Δημοτικού. Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την τάξη στην οποία εφαρμόστηκε η καλή πρακτική. Αν η δραστηριότητα είναι συνεργατική μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μία τάξεις. Α δημοτικού Α γυμνασίου Β δημοτικού Β γυμνασίου Γ δημοτικού Γ γυμνασίου Δ δημοτικού Α λυκείου Ε δημοτικού Β λυκείου ΣΤ δημοτικού Γ λυκείου Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τη διάρκεια εφαρμογής της καλής πρακτικής. Ωριαία διδασκαλία Διδακτική ενότητα Άλλη: Προσδιορίστε την διάρκεια: 5 μήνες Σελίδα 5 από 25

6 Στο α στάδιο της ανοικτής εκπαιδευτικής αυτής πρακτικής,, πριν αρχίσουν οι εργασίες σχετικά με τον κρητικό αίγαγρο, υπογράφτηκε το παρακάτω συμβόλαιο ομάδας έπειτα από διαλογική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας, δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιαστεί από τον δάσκαλο της τάξης το γενικό πλαίσιο του προγράμματος. Οι όροι του συμβολαίου προτάθηκαν από τα ίδια τα παιδιά της τάξης. Σελίδα 6 από 25

7 Επίσης, στο α στάδιο της ανοικτής εκπαιδευτικής πρακτικής, αναζητήσαμε πληροφορίες και υλικό από τα ψηφιακά διαδραστικά Βιβλία (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/dsdim-d108/558/3664,15898/), από τον ιστότοπο της WWF Ελλάς (http://www.wwf.gr) και από έντυπα εγκυκλοπαιδικά λήμματα όπως το παρακάτω: Σελίδα 7 από 25

8 Ο στόχος μας ήταν αφενός η αναζήτηση κατάλληλου και έγκυρου ψηφιακού και έντυπου υλικού και αφετέρου η επεξεργασία αυτού του υλικού και ο εντοπισμός των απαραίτητων στοιχείων για τη μελέτη του θέματός μας. Κατόπιν, δόθηκαν ερωτήματα, σε φύλλα εργασίας, όπως τα παρακάτω: Εκτός από τον εντοπισμό των απαραίτητων στοιχείων για τη μελέτη, σαφής στόχος των ερωτημάτων ήταν και η ενθάρρυνση της έκφρασης του λόγου, της σκέψης, της φαντασίας, των συναισθημάτων των παιδιών. Σελίδα 8 από 25

9 Στο α μέρος του β σταδίου παρουσιάστηκε το «Κόκκινο βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας», το οποίο εντοπίσαμε στον ιστότοπο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr/default.aspx?tabid=518). Πρόκειται για μια έκδοση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με την Ελληνική Ζωολογική Εταιρία και τις οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και βεβαίως τους πολλούς Έλληνες ζωολόγους. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε στα παιδιά το απόσπασμα του Κόκκινου Βιβλίου σχετικά με τον αίγαγρο: Σελίδα 9 από 25

10 Με τη βοήθεια του παραπάνω αποσπάσματος, έγινε εκτενής συζήτηση σχετικά με έννοιες όπως: Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα. Κατηγορία κινδύνου διεθνής. Υβριδισμός. Λαθροθηρία. Εθνικοί Δρυμοί. Εξειδικευμένα σχέδια διαχείρισης. Δράσεις επανεισαγωγής. Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης. Περιοχές Natura. Η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών σε αυτή τη φάση του προγράμματος ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Αρκετά από αυτά ανέφεραν ότι γνωρίζουν για το θέμα της λαθροθηρίας και για το γεγονός ότι από πολλούς στον τόπο μας, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές, η λαθροθηρία θεωρείται, σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, αποδεκτή. Έντονος ήταν ο προβληματισμός σχετικά με το αν είναι επαρκή τα ήδη υπάρχοντα μέτρα διατήρησης του πληθυσμού του αίγαγρου. Εντυπωσιακό, επίσης, το στοιχείο της ανατροπής της υπάρχουσας γνώσης. Τα περισσότερα παιδιά εξέφρασαν την έκπληξή τους σχετικά με το πρόβλημα έλλειψης νερού στις περιοχές όπου διαβιούν οι αίγαγροι. Κι αυτό, Σελίδα 10 από 25

11 διότι θεωρούσαν ότι σε όλες τις ορεινές περιοχές υπάρχουν πηγές με άφθονο νερό. Στο β μέρος του β σταδίου, τέθηκε το παρακάτω ερώτημα, ως σημείο προβληματισμού και έρευνας, βιβλιογραφικής και διαδικτυακής, από τα παιδιά: «Από πότε υπάρχει ο αίγαγρος και ζει στο νησί μας;» Πριν γίνει η έρευνα, τα παιδιά έκαναν διάφορες υποθέσεις του τύπου: Εδώ και εκατό χρόνια. Περίπου πεντακόσια χρόνια πριν. Ο αίγαγρος ζει στο νησί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Με τη χρήση της μηχανής αναζήτησης Google, οδηγηθήκαμε σε ιστοτόπους όπως π.χ. ο Δικτυακός Τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα (http://www.biodiversity-info.gr/index.php/el/greek-nature-andbiodiversity/species/fauna/mammals/capra-aegagrus-cretica). Η έρευνα, βέβαια αυτός ήταν και ο στόχος της, μας οδήγησε εκτός των άλλων και σε παραστάσεις, όπως οι εικονιζόμενες στις παρακάτω φωτογραφίες, που αποδεικνύουν ότι ο κρητικός αίγαγρος είναι ένα αρχαίο ζώο του τόπου μας. Σελίδα 11 από 25

12 Η συζήτηση που ακολούθησε οδήγησε σε σημαντικά συμπεράσματα: Οι αρχαίοι έτρεφαν ιδιαίτερη εκτίμηση στον αίγαγρο και τον αντιμετώπιζαν με σεβασμό. Ο κρητικός αίγαγρος ήταν ιερό ζώο και τον είχε υπό την προστασία της η θεά της φύσης, η Άρτεμις Βριτόμαρτις ή Δίκτυννα. Η αρχαιολογική έρευνα έχει φέρει στο φως πλήθος παραστάσεων αίγαγρου. Κατόπιν τέθηκαν τα εξής βασικά ερωτήματα: Οι πρόγονοί μας, σέβονταν μόνο τον αίγαγρο ή και τη φύση γενικότερα; Οι άνθρωποι σήμερα, δείχνουν τον ίδιο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον; Η συζήτηση γύρω από αυτά τα ερωτήματα, οδήγησε τα παιδιά στην καθολική διαπίστωση ότι ο σημερινός άνθρωπος, σε αντίθεση με τους αρχαίους προγόνους του, δεν σέβεται το φυσικό περιβάλλον. Στην πραγματικότητα, αδιαφορεί. Στο γ μέρος του β σταδίου, έγινε προσπάθεια σύνδεσης του θέματός μας με την κρητική μουσική παράδοση. Παρουσιάστηκε το ριζίτικο τραγούδι «Αγρίμια κι αγριμάκια μου». Σελίδα 12 από 25

13 Αφού έγινε η πρώτη ακρόαση του τραγουδιού και δόθηκαν εξηγήσεις για άγνωστες λέξεις της κρητικής διαλέκτου, έγινε συζήτηση για το περιεχόμενο του τραγουδιού και για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ο αίγαγρος. Έγινε ιστορική αναφορά σχετικά με το γεγονός ότι στο ριζίτικο αυτό, ο τραγουδιστής δεν τραγουδά απλά για τα αγρίμια των βουνών αλλά για τους επαναστάτες αγωνιστές που για να αποφύγουν τον κατακτητή έχουν σαν κατοικία τις σπηλιές του βουνού. Τα παιδιά τραγούδησαν και αυτά για τα αγρίμια και κατόπιν, η συζήτηση για το ριζίτικο τραγούδι κινήθηκε γύρω από το εξής ερώτημα: «Γιατί ο λαϊκός ποιητής συνομιλεί με τα αγρίμια;» Με μια πρώτη εκτίμηση, θα έλεγε κάποιος ότι το ερώτημα είναι «δύσκολο» για τα παιδιά της Τετάρτης Τάξης. Πολύ γρήγορα όμως, τα παιδιά άρχισαν να μιλούν για την έννοια της ελευθερίας. Μόνο στη φύση νιώθω ελεύθερος(-η), είπαν αρκετά παιδιά. Η κατανόηση του γεγονότος ότι Ελευθερία και Φύση είναι έννοιες στενά συνδεδεμένες, ήταν και ο στόχος αυτού του μέρους του προγράμματός μας. Στο δ μέρος του β σταδίου, πραγματοποιήθηκε μια επίσκεψη «στα σπηλιαράκια του βουνού», στα «γκρεμνά» όπου είναι οι τόποι των αγριμιών της Κρήτης. Αφού είχε προηγηθεί η επίσκεψη στον ιστότοπο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (http://www.samaria.gr/language/el/), μια ανοιξιάτικη ημέρα τα παιδιά της Τετάρτης Τάξης, ανέβηκαν στο λεωφορείο και ταξίδεψαν στον Ομαλό Χανίων, εκεί όπου βρίσκεται το Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Σελίδα 13 από 25

14 Εκεί, μας υποδέχθηκε υπάλληλος της Διεύθυνσης Δασών Χανίων και με προσιτό και κατανοητό τρόπο μας ενημέρωσε για τον κρητικό αίγαγρο και το φυσικό του περιβάλλον, το φαράγγι της Σαμαριάς. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία και σε άλλα θέματα χλωρίδας και πανίδας του Δρυμού καθώς και σε έννοιες ιδιαίτερα σημαντικές όπως η βιοποικιλότητα, ο οικοτουρισμός και η αναγκαιότητα της ενημέρωσης των πολιτών. Έγινε, Σελίδα 14 από 25

15 επίσης, χρήση του έντυπου υλικού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με τίτλο «Στα Λευκά Όρη με τον Τάρρα!» Σελίδα 15 από 25

16 Στο γ στάδιο της ανοικτής εκπαιδευτικής πρακτικής, έγινε προσπάθεια δημιουργίας ενός παραμυθιού, σχετικά με τον αίγαγρο. Ο αίγαγρος στην αρχαία Κρήτη εντυπωσίασε πολύ τα παιδιά, γι αυτό αποφασίστηκε το παραμύθι να εξελίσσεται στην αρχαία Κρήτη και συγκεκριμένα στην αρχαία Κυδωνία. Ήρωες του παραμυθιού, τέσσερα παιδιά, που αποφάσισαν μια μέρα να κάνουν μια εκδρομή στο άλσος όπου είχε το ιερό της η Βριτόμαρτις Άρτεμις, η Δίκτυννα. Καθώς τα παιδιά απολάμβαναν την εκδρομή τους, εμφανίστηκε ένας κυνηγός που είχε σαν στόχο να σκοτώσει τους ιερούς αίγαγρους που κατοικούσαν στο άλσος. Με την παρέμβαση της θεάς αλλά και τη βοήθεια των παιδιών, οι αίγαγροι σώθηκαν. Το παραμύθι τελειώνει με την υπενθύμιση της θεάς προς τους ανθρώπους ότι δεν πρέπει να ξεχνούν πως το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι τους και πρέπει να το σέβονται. Η αρχική ιδέα, οι ήρωες, η πλοκή, η εξέλιξη και η εικονογράφηση ήταν δημιουργία των παιδιών. Ο μικρός αναγνώστης, σίγουρα θα νιώσει τα λόγια της θεάς. Σίγουρα θα καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε το περιβάλλον, το σπίτι μας δηλαδή. Ο τίτλος του παραμυθιού αποφασίστηκε να είναι: «Η Φαίδρα, η Αρσινόη, ο Μύρων και ο Αριστίων στο άλσος της Δίκτυννας» Στόχος της δραστηριότητας της συγγραφής του παραμυθιού ήταν η ανάπτυξη ικανότητας δημιουργικής γραφής, αφήγησης αλλά και ομαδικής εργασίας. Επίσης η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και η συνειδητοποίηση της δυνατότητας και της υποχρέωσης του ανθρώπου να αγωνίζεται για τη διατήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σε αυτό το στάδιο, έχοντας επιστρέψει στην τάξη από την πολύ σημαντική επίσκεψη στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς και με κύριο στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, τα παιδιά συμμετείχαν, επίσης ομαδικά, στην εικονογράφηση και την τελική, ψηφιακή πλέον με τη βοήθεια λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, διαμόρφωση του παραμυθιού για τον αίγαγρο. Μια διαδικασία που τους έδωσε τη δυνατότητα να εκφράσουν και τα συναισθήματά τους σε ένα πλαίσιο ενσυναίσθησης. Τα ατομικά και ομαδικά Σελίδα 16 από 25

17 ζωγραφικά τους έργα, έδειξαν ότι τα παιδιά συνέπασχαν πραγματικά με τους ήρωες της ιστορίας, συναισθάνονταν την αγωνία τους αλλά και χαίρονταν και ενθουσιάζονταν με τη χαρά τους. Σελίδα 17 από 25

18 Στα πλαίσια του απολογισμού και της αξιολόγησης της όλης προσπάθειάς μας, δόθηκε στα παιδιά το παρακάτω ερωτηματολόγιο: Σελίδα 18 από 25

19 Αναφέρουμε παρακάτω, ενδεικτικά, μερικές από τις απαντήσεις: Σελίδα 19 από 25

20 Θα θέλαμε να σημειώσουμε επίσης, ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής προσέφερε πολλά στις μαθήτριες και τους μαθητές αλλά και στον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος, ήρθε πιο κοντά στα παιδιά και ένιωσε, επίσης, το πραγματικό τους ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Την ώρα που γεννιόταν το παραμύθι της Φαίδρας, της Αρσινόης, του Μύρωνα και του Αριστίωνα, υπήρχε η αίσθηση της υπόσχεσης όχι μόνο των ηρώων της μικρής μας ιστορίας, αλλά και των ίδιων των παιδιών της τάξης προς τη Δίκτυννα. Κι αυτή η αίσθηση της υπόσχεσης λειτούργησε πραγματικά ως πηγή αισιοδοξίας σχετικά με το μέλλον του φυσικού περιβάλλοντος. Μια ευχή μόνο για το τέλος. Τα λόγια της Δίκτυννας ας μείνουν για πάντα στον νου και την ψυχή των παιδιών: «Η κατοικία μου είναι και δική σας κατοικία. Μην το ξεχνάτε» Σελίδα 20 από 25

21 Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τον ρόλο του διδάσκοντα. Υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. Διδακτικός Ενθαρρυντικός Υποστηρικτικός Συμβουλευτικός Διευκολυντικός Συντονιστικός Ηγετικός Προπονητικός Διαχειριστικός Μέντωρ Υποκινητικός Κριτικός Επιμελητής περιεχομένου (curator) Τεχνική υποστήριξη Διαμεσολαβητικός Άλλος ρόλος:.. Εποπτικός Σελίδα 21 από 25

22 Καταγράψτε τις πηγές του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχόμενου που αξιοποιήθηκαν κατά τον σχεδιασμό της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής. Παραθέστε τις πηγές με τον παρακάτω τρόπο: Διαδραστικά σχολικά βιβλία, Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν Φωτόδεντρο, Θεοί των Αρχαίων Ελλήνων Φωτόδεντρο, Οικοσυστήματα του τόπου μας Φωτόδεντρο, Αρνητικές επιδράσεις του ανθρώπου στο οικοσύστημα Σελίδα 22 από 25

23 Η ανοικτή αυτή εκπαιδευτική πρακτική σχεδιάστηκε σύμφωνα με τους κανόνες της διαθεματικότητας- διεπιστημονικότητας, της ομαδοσυνεργασίας και της δημιουργικότητας με τη χρήση Η/Υ και διαδικτυακού υλικού. Οι μαθητές συνεργάστηκαν, αλληλεπίδρασαν, ανέπτυξαν τη φαντασία και την κριτική τους σκέψη. Ταυτόχρονα, μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν, να εκφραστούν και να συμμετέχουν σε διαλογικές συζητήσεις. Στην πρακτική αυτή αξιοποιήθηκε η ανακαλυπτική μέθοδος, καθώς και οι κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης με έμφαση στη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Οι μαθητές, γνώρισαν, παρατήρησαν, αλληλεπίδρασαν, βίωσαν, δημιούργησαν, εκφράστηκαν. Η υλοποίηση δραστηριοτήτων και έξω από την τάξη έκανε τα παιδιά να σκεφτούν και να συνειδητοποιήσουν ότι η γνώση δεν περιορίζεται στα όρια του σχολείου. Η αξιοποίηση του Η/Υ και του ψηφιακού υλικού έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργηθούν δραστηριότητες πλουσιότερες σε περιεχόμενο καθώς επίσης και να χρησιμοποιηθούν νέοι, πέρα από τους παραδοσιακούς, τρόποι προσέγγισης θεμάτων. Η χρήση Η/Υ και ψηφιακού υλικού έκανε σίγουρα πιο ευχάριστο το περιβάλλον μάθησης και επέτρεψε την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Εκτός αυτού, αποδείχτηκε ότι το ψηφιακό υλικό και η χρήση νέων τεχνολογιών, είναι δυνατόν να λειτουργήσουν ως υλικό που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη, στοιχεία εγγυητικά της σωστής μάθησης. Σελίδα 23 από 25

24 Η ανοικτή εκπαιδευτική πρακτική που παρουσιάσαμε, σχετίζεται με την ανάπτυξη διαθεματικών σχεδίων εργασίας και γενικότερα με την ομαδοσυνεργατική μάθηση. Η αξιοποίηση ψηφιακού περιβάλλοντος και υλικού οδήγησε σε σαφώς περισσότερο βιωματική μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν ικανότητες και ταλέντα που συνήθως, στα πλαίσια της παραδοσιακής διαδικασίας, δεν είναι δυνατόν να αναδειχθούν. Η ανοικτή αυτή εκπαιδευτική πρακτική μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα μαθήματα. Ψηφιακό υλικό από το Φωτόδεντρο καθώς και άλλα λογισμικά μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο υλικό για την μετατροπή της παραδοσιακής διδασκαλίας σε δημιουργική και εν τέλει ευχάριστη διαδικασία. Σελίδα 24 από 25

25 Αναφέρετε τυχόν πρόσθετο υλικό που αξιοποιήθηκε. Βιβλία Σημειώσεις Χάρτες Websites Λογισμικό Δώστε περισσότερες πληροφορίες για το υλικό (τίτλους, ηλεκτρονικές διευθύνσεις κλπ) Φωτόδεντρο, «Γνωρίστε το έργο περιβαλλοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας των ζώων» Σελίδα 25 από 25

«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ» ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ

«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ» ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ» ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καστανάκη Μαρία, ΠΕ 70 Δαβράδου Άννα, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ, 2015 Σελίδα 1 από 16 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χριστίνα Νομικού ΠΕ 70 Αμαλία Ταπραντζή ΠΕ 70 Ουρανία Σωτηρίου ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Γκιούρα Χρυσούλα ΠΕ. 70. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Γκιούρα Χρυσούλα ΠΕ. 70. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γκιούρα Χρυσούλα ΠΕ. 70 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ θεσσαλονικη 24/6/2015 1. Συνοπ τική π εριγραφή της ανοιχτής εκπ αιδευτικής π ρακτικής Η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα του κώδικα (Hour of code)

Η ώρα του κώδικα (Hour of code) Η ώρα του κώδικα (Hour of code) ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, Απρίλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΖΕΡΒΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Σ. ΦΛΟΓΗΤΩΝ/Ν.ΠΛΑΓΙΩΝ ΦΛΟΓΗΤΑ, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Οι μαθητές μας αποτελώντας το μέλλον έχουν κάθε λόγο να

Διαβάστε περισσότερα

Το μαγικό και περιπετειώδες ταξίδι των ήχων

Το μαγικό και περιπετειώδες ταξίδι των ήχων Το μαγικό και περιπετειώδες ταξίδι των ήχων Βίκυ Γεωργαντά, Δασκάλα & Med στις ΤΠΕ για την Εκπαίδευση 5ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου Αθήνα, Ιούλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜE, ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜE, ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜE, ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νεκταρία Τζιώρα, ΠΕ07 ΣΧΟΛΕΙΑ Στ τάξη του 6ου & 17ου Δ.Σ. Σερρών & Ε τάξη Δημοτικού Σχ. Ψυχικού Σερρών (τμήματα Γερμανικών) ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Άλμπουμ με κολάζ» Λιακοπούλου Ν. Ελένη

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Άλμπουμ με κολάζ» Λιακοπούλου Ν. Ελένη «Άλμπουμ με κολάζ» Λιακοπούλου Ν. Ελένη Καθηγήτρια Πληροφορικής, 109 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης lenaiw@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε στα πλαίσια του μαθήματος Τ.Π.Ε. το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ξανθή Αλμπανάκη, ΠΕ 01 Θεολόγος ΣΧΟΛΕΙΟ Πειραματικό Λύκειο Πανεπ ιστημίου Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22-7-2015 1. Συνοπ τική π εριγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα εφαρμογή επιχειρεί την αξιοποίηση των ΤΠΕ (διαδίκτυο, παρουσιάσεις, δημιουργία ταινιών):

Η παρούσα εφαρμογή επιχειρεί την αξιοποίηση των ΤΠΕ (διαδίκτυο, παρουσιάσεις, δημιουργία ταινιών): ΣΧΟΛΕΙΟ Οι μαθητές της Έκτης Τάξης (2011-2012) του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης, από τον Δεκέμβριο του 2011 έως τον Ιούνιο του 2012, διοργάνωσαν μια ηλεκτρονική καμπάνια ενημέρωσης για την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δημήτριος Βουδούρης, Οικονομολόγος ΣΧΟΛΕΙΟ Γυμνάσιο Γουμέρου Πύργος, 22/03/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

«Τα φρούτα του φθινοπώρου»

«Τα φρούτα του φθινοπώρου» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Τα φρούτα του φθινοπώρου» Σαμαντά Μαρία Νηπιαγωγός ΠE 60,4ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας (Πειραιά) mariasamanta74@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το διδακτικό σενάριο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr 220 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2 από 32. 1 Η εκπαιδευτική πρακτική έχει παρουσιασθεί στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

Σελίδα 2 από 32. 1 Η εκπαιδευτική πρακτική έχει παρουσιασθεί στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΣΧΟΛΕΙΟ Σε αυτή την ενότητα δώστε μία σύντομη περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου.να δοθεί έμφαση στις δραστηριότητες, τους τρόπους χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία È ÙÔÓ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi... ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ προγράµµατα και δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΑΛΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος Ιωάννα Κομνηνού, Θεολόγος. 2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος Ιωάννα Κομνηνού, Θεολόγος. 2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOODLE ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ» ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ: ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα