Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2010)57 τελικό 2010/008 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ όσον αφορά τη θέση της EE στο Συµβούλιο Συνεργασίας EK- Νότιας Αφρικής σχετικά µε την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων και παραρτηµάτων της Συµφωνίας Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας(ΣΕΑΣ/TDCA) µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της αφενός, και της ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής αφετέρου, για την ευθυγράµµιση ορισµένων δασµών µε αυτούς που εφαρµόζονται σε προϊόντα της ΕΕ από την Μποτσουάνα, το Λεσόθο και τη Σουαζιλάνδη στο παράρτηµα της ενδιάµεσης Συµφωνίας Οικονοµικής Σύµπραξης (ΣΟΣ/ΕΡΑ) µεταξύ της ΕΕ και της SADC(ΚΑΜΑ) EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης Το άρθρο 106 παράγραφος 1 της Συµφωνίας Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, («TDCA») εξουσιοδοτεί το Συµβούλιο Συνεργασίας που συστάθηκε βάσει της ίδιας συµφωνίας να λαµβάνει αποφάσεις για τις τροποποιήσεις που προτείνονται από έκαστο συµβαλλόµενο µέρος της εν λόγω συµφωνίας. Σύµφωνα µε το άρθρο 97 παράγραφος της TDCA, το Συµβούλιο Συνεργασίας εξουσιοδοτείται να λαµβάνει αποφάσεις για όλα τα θέµατα που καλύπτει η TDCA. Συνοπτική παρουσίαση του θέµατος Η Νότια Αφρική είναι µέλος της Τελωνειακής Ένωσης της Μεσηµβρινής Αφρικής (ΤΕΜΑ/SACU) µαζί µε την Μποτσουάνα, το Λεσόθο, τη Ναµίµπια και τη Σουαζιλάνδη (η επονοµαζόµενη οµάδα «BLNS»). Η ΕΕ και η Νότια Αφρική σύναψαν διµερή συµφωνία, την TDCA (Συµφωνία Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας) η οποία τέθηκε σε ισχύ το Στη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων µε την οµάδα SADC - EPA (Κοινότητα Ανάπτυξης της Μεσηµβρινής Αφρικής - Συµφωνία Οικονοµικής Σύµπραξης), συµπεριλαµβανοµένης της Νότιας Αφρικής, οι BLNS εξέφρασαν ρητώς την επιθυµία τους να ευθυγραµµιστούν µε τις υφιστάµενες διατάξεις της TDCA µε τη Νότια Αφρική υπό τον όρο ότι ορισµένα ευαίσθητα σηµεία θα µπορούσαν να καλυφθούν από την ΕΕ. Αυτά τα ευαίσθητα σηµεία εντοπίστηκαν µε 5 δασµολογικές κλάσεις για τις οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, η οµάδα BLNS ζήτησε την κατάργηση µε βραδύτερο ρυθµό από αυτόν που προβλέπεται στην TDCA. Αυτό επονοµάζεται συνήθως «µεταγενέστερη εφαρµογή». Πρέπει να σηµειωθεί ότι η προηγούµενη συµφωνία SACU, η οποία ίσχυε κατά τη σύναψη της TDCA δεν υποχρεώνει τη Νότια Αφρική να διαβουλεύεται και να συνεργάζεται µε όλα τα άλλα µέλη της SACU. Το σηµείο αυτό διορθώθηκε το 2002 όταν προστέθηκε µια νέα δεσµευτική ρήτρα διαβούλευσης (άρθρο 1) στη νέα συµφωνία SACU. Η Επιτροπή δέχτηκε το αίτηµα αυτό και το συµπεριέλαβε στο καθεστώς κατάργησης δασµών (παράρτηµα ) της ενδιάµεσης EPA που συνήθη µε την οµάδα SADC EPA. Συµφωνήθηκε ότι για αυτές τις 5 δασµολογικές κλάσεις το ισχύον καθεστώς κατάργησης TDCA θα παγώσει έως το 2011 και θα απελευθερωθεί πλήρως έως το σύµφωνα µε το καθεστώς που περιλαµβάνεται στη TDCA. Για τέσσερις από αυτές τις 5 δασµολογικές κλάσεις οι δασµοί θα παγώσουν στους δασµολογικούς συντελεστές της TDCA του 2007 και προς το παρόν δεν θα υπάρχει περαιτέρω απελευθέρωση. Η ενδιάµεση EPA µονογραφήθηκε το εκέµβριο του 2007 από την οµάδα BLNS. υστυχώς η Νότια Αφρική, µολονότι συµµετείχε στις διαπραγµατεύσεις, δεν µονογράφησε την ενδιάµεση EPA στο τέλος. Συνεπώς οι δασµολογικές διαφορές θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν µεταξύ της ενδιάµεσης EPA και της TDCA όσον αφορά αυτές τις 5 δασµολογικές κλάσεις. Ύστερα από την υπογραφή της ενδιάµεσης SADC EPA από την Μποτσουάνα, το Λεσόθο και τη Σουαζιλάνδη τον Ιούνιο 2009, η Νότια Αφρική διαµαρτυρήθηκε ότι η εφαρµογή της εν EL 2 EL

4 λόγω συµφωνίας θα διαταράξει το Κοινό Εξωτερικό ασµολόγιο (ΚΕ /CET) της SACU, επειδή η δασµολογική µεταχείριση αυτών των 5 δασµολογικών κλάσεων στις εισαγωγές της ΕΕ θα διαφέρει από τις δεσµεύσεις που αποτέλεσαν αντικείµενο διαπραγµατεύσεων στην ενδιάµεση EPA και εκείνες που εντάσσονται στο πλαίσιο της TDCA. Σύµφωνα µε τη γνώµη της Νότιας Αφρικής, η εφαρµογή της ενδιάµεσης EPA θα µπορούσε συνεπώς να δηµιουργήσει εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της SACU προϊόντων της ΕΕ που υπόκεινται σε διαφορετικά δασµολογικά καθεστώτα σε διάφορα µέλη της τελωνειακής ένωσης. Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων και για την υποστήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης, το εκέµβριο του 2008, οι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρότειναν δασµολογική ευθυγράµµιση, έτσι ώστε η ΕΕ θα συµφωνούσε να επεκταθεί στη Νότια Αφρική (µέσω της TDCA) η δασµολογική µεταχείριση για τις 5 δασµολογικές κλάσεις που αποτέλεσαν αντικείµενο διαπραγµατεύσεων µε την οµάδα BLNS στην ενδιάµεση EPA για τις εν λόγω δασµολογικές κλάσεις, προκειµένου να εφαρµοστεί το ίδιο χρονοδιάγραµµα για την κατάργηση σε όλα τα µέλη της SACU. Η εν λόγω «ευθυγράµµιση» θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί ότι η TDCA και η ενδιάµεση EPA θα είναι πλήρως συµβατές µε την έννοια του Κοινού Εξωτερικού ασµολογίου για όλα τα µέλη της SACU και θα υποστηρίζει την περιφερειακή τους ολοκλήρωση. Η πρόταση για τη δασµολογική ευθυγράµµιση εγκρίθηκε από τους αντιπροσώπους των συµβαλλόµενων µερών στη διάρκεια συνεδρίασης ανωτέρων υπαλλήλων που πραγµατοποιήθηκε στο Swakopmund (Ναµίµπια) το Mάρτιο του Θεωρήθηκε ότι η εν λόγω ευθυγράµµιση θα Ήταν αναγκαία για την παγίωση της δασµολογικής συνοχής της SACU και θα βοηθούσε τους υπογράφοντες την ενδιάµεση ΕΡΑ να εκπληρώσουν τις δεσµεύσεις τους που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της ενδιάµεσης ΕΡΑ. Είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί ότι αυτή η δασµολογική ευθυγράµµιση δεν προτείνει νέα στρατηγική και είναι απόλυτα σύµφωνη µε προηγούµενες δράσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων SADC EPA. Μετά τη µη υπογραφή της ενδιάµεσης SADC EPA από τη Νότια Αφρική, η εν λόγω ευθυγράµµιση είναι ο τεχνικός τρόπος για την εφαρµογή µιας ρύθµισης που προβλέφθηκε από όλα τα µέλη της SACU (συµπεριλαµβανοµένων της Νότιας Αφρικής και της Αγκόλας, η οποία δεν µονογράφησε τη συµφωνία τότε το 2007, σε δύο διαφορετικές συµφωνίες: στην ενδιάµεση ΕΡΑ και στην ΤDCA. Πράγµατι, προκειµένου να διατηρηθεί το Κοινό Εξωτερικό ασµολόγιο (CET) της SACU, η ιδέα ευθυγράµµισης της πρόσβασης στην αγορά της ΤDCA που χορηγείται στην ΕΕ µε αυτή που περιέχει η ενδιάµεση Συµφωνία Οικονοµικής Συνεργασίας SADC συζητήθηκε στην οµάδα SADC EPA. Αυτό θα συµβάλλει στην ενοποίηση των µελών της SACU και αποδεικνύει σαφώς τη δέσµευση της ΕΕ στην ολοκλήρωση της SACU. εν προδικάζει τις πιθανές µελλοντικές διαπραγµατεύσεις µε τη Νότια Αφρική στο πλαίσιο των συνεχιζόµενων διαπραγµατεύσεων για µια συνεκτική SADC EPA. Ο κατάλογος µε τις 5 δασµολογικές κλάσεις, στις οποίες θα εφαρµόζονται οι εν λόγω προσαρµογές καθώς και η περιγραφή της µεταχείρισης των νέων δασµών περιέχεται στο συνηµµένο φύλο Excel, στο οποίο παρουσιάζονται οι δασµολογικές κλάσεις που πρέπει να περιληφθούν στο παράρτηµα 1 και παράρτηµα 2 της απόφασης του Συµβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Νότιας Αφρικής. EL EL

5 Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης Συµφωνία Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου («TDCA») 1. Συνοχή µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης Αν εγκριθεί, η παρούσα πρόταση θα βοηθήσει στην περάτωση των διαπραγµατεύσεων EΚ- SADC EPA, µε όλη την οµάδα SADC EPA, γεγονός που είναι προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη Το 2008, διάφοροι γύροι των συζητήσεων ΕΡΑ µεταξύ της ΕΕ και της οµάδας SADC EPA (συµπεριλαµβανοµένης της Νότιας Αφρικής) πραγµατοποιήθηκαν σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων προκειµένου να βρεθεί αµοιβαία ικανοποιητική λύση που θα επέτρεπε στη Νότια Αφρική να συµµετάσχει ενδεχοµένως σε µια ενιαία SADC EPA. Επειδή η Νότια Αφρική δεν είναι µέρος της ενδιάµεσης SADC EPA, η ευθυγράµµιση των τελωνειακών δασµών για τις 5 δασµολογικές κλάσεις που δεν Ήταν ταυτόσηµες βάσει της ενδιάµεσης SADC EPA και της Συµφωνίας Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ-Νότιας Αφρικής θεωρήθηκε αναγκαία προκειµένου να διατηρηθούν οι εξωτερικοί δασµοί της SACU. Το εν λόγω θέµα συζητήθηκε µε την πλευρά της SADC EPA σε διάφορες περιπτώσεις το 2008 καθώς και σε υπουργικό επίπεδο το Φεβρουάριο του 2009 και στη συνέχεια σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων το Μάρτιο του 2009, έτσι ώστε να µπορέσει να επιτευχθεί η υπογραφή της ενδιάµεσης συµφωνίας SADC EPA. Η παρούσα πρόταση θα προετοιµάσει το έδαφος για τη συνέχιση των συζητήσεων για την πρόσβαση στην αγορά µε πλήρες καθεστώς SADC EPA, ώστε να συµπεριληφθεί η Νότια Αφρική. Συγκέντρωση και χρήση πραγµατογνωµοσύνης εν υπήρξε ανάγκη για εξωτερική πραγµατογνωµοσύνη Εκτίµηση επιπτώσεων Άνευ αντικειµένου. 1 ΕΕ L 11 της , σ.. EL 4 EL

6 . ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης Η προτεινόµενη απόφαση του Συµβουλίου διαρθρώνεται ως εξής: 1. Ο στόχος της παρούσας απόφασης του Συµβουλίου είναι να ευθυγραµµιστούν τα αντίστοιχα δασµολογικά καθεστώτα των 5 δασµολογικών κλάσεων που εφαρµόζονται από την Νότια Αφρική για εισαγωγές από την ΕΕ όπως ορίζεται στην TDCA στα προϊόντα της ΕΚ µε εκείνα που εφαρµόζονται στα ίδια προϊόντα της ΕΕ από την Μποτσουάνα, το Λεσόθο και τη Σουαζιλάνδη σύµφωνα µε το παράρτηµα της ενδιάµεσης συµφωνίας οικονοµικής συνεργασίας µε στόχο τη διατήρηση της οµοιοµορφίας του εξωτερικού δασµολογίου της τελωνειακής ένωσης της µεσηµβρινής Αφρικής, στην οποία ανήκουν οι τρεις αυτές χώρες, σε σχέση µε τις εισαγωγές τους από την ΕΕ. 2. Η παρούσα πρόταση βασίζεται στα συµπεράσµατα που ενέκριναν οι αντιπρόσωποι το Μάρτιο του 2009 στο Swakopmund της Nαµίµπια. Νοµική βάση Το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 9 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Συµφωνία Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου 2 (η επονοµαζόµενη έφεξες «TDCA)», που υπογράφτηκε στην Πρετόρια στις 11 Oκτωβρίου 1999 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Maΐου 2004 Αρχή της επικουρικότητας Η πρόταση εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. Ως εκ τούτου, δεν εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Αρχή της αναλογικότητας Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας για το λόγο Ή τους λόγους που εκτίθενται στη συνέχεια. Η προτεινόµενη µορφή δράσης (απόφαση του Συµβουλίου) είναι η απλούστερη δυνατή στο πλαίσιο της TDCA. Κάθε εναλλακτικό µέσο θα απαιτούσε νέες διαπραγµατεύσεις για το σύνολο της συµφωνίας. 2 ΕΕ L 11 της , σ.. EL 5 EL

7 Επιλογή νοµικής πράξης Προτεινόµενη νοµική πράξη: Απόφαση του Συµβουλίου. Η χρήση άλλης πράξης δεν ενδείκνυται για τον λόγο Ή τους λόγους που εκτίθενται στη συνέχεια. Η τροποποίηση της TDCA είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί η συνοχή των δασµών της SACU και ο πιο γρήγορος τρόπος να επαναληφθούν οι συνοµιλίες πλήρους ΕΡΑ µεταξύ της SADC EPA µε ολόκληρη της περιοχή SADC EPΑ. 4. ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η πρόταση δεν συνεπάγεται οικονοµικές επιπτώσεις. Ο λόγος είναι ότι η εν λόγω ευθυγράµµιση των δασµών αποτελεί τροποποίηση του δασµολογικού καθεστώτος της Νότιας Αφρικής που περιλαµβάνεται στην TDCA και δεν είναι τροποποίηση των δασµολογικού καθεστώτος της ΕΕ. Συνεπώς, η δασµολογική ευθυγράµµιση που προτείνεται στην παρούσα απόφαση, δεν έχει συνέπειες για τον προϋπολογισµό της ΕΕ. EL 6 EL

8 2010/008 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ όσον αφορά τη θέση της EE στο Συµβούλιο Συνεργασίας EK- Νότιας Αφρικής σχετικά µε την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων και παραρτηµάτων της Συµφωνίας Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας(ΣΕΑΣ/TDCA) µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της αφενός, και της ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής αφετέρου, για την ευθυγράµµιση ορισµένων δασµών µε αυτούς που εφαρµόζονται σε προϊόντα της ΕΕ από την Μποτσουάνα, το Λεσόθο και τη Σουαζιλάνδη στο παράρτηµα της ενδιάµεσης Συµφωνίας Οικονοµικής Σύµπραξης (ΣΟΣ/ΕΡΑ) µεταξύ της ΕΕ και της SADC (ΚΑΜΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο σε συνδυασµό µε το άρθρο 218 παράγραφος 9, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Η Συµφωνία Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της αφενός, και της ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής αφετέρου, (εφεξής η «συµφωνία») εγκρίθηκε εκ µέρους της Κοινότητας µε την απόφαση 2004/441/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου (2) Σύµφωνα µε το άρθρο 97 παράγραφος της συµφωνίας, το Συµβούλιο Συνεργασίας εξουσιοδοτείται να λαµβάνει αποφάσεις για όλα τα θέµατα που καλύπτει η συµφωνία. Το άρθρο 106 παράγραφος 1 της συµφωνίας εξουσιοδοτεί το Συµβούλιο Συνεργασίας να λαµβάνει αποφάσεις για τις τροποποιήσεις που προτείνονται από κάθε µέρος που επιθυµεί την τροποποίηση της συµφωνίας. () Το άρθρο της απόφασης 2004/441/ΕΚ υπενθυµίζει ότι η θέση την οποία θα λαµβάνει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Συνεργασίας θα καθορίζεται από το Συµβούλιο, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής και σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις της Συνθήκης. Επιπλέον, το άρθρο 10 της απόφασης 1/2001 του Συµβουλίου Συνεργασίας (2001/61/ΕΚ 4 ) για την έκδοση του εσωτερικού κανονισµού του, επιτρέπει στο Συµβούλιο Συνεργασίας να λαµβάνει αποφάσεις µε γραπτή διαδικασία. 4 ΕΕ L 11 της , σ.. ΕΕ L 221 της , σ. 7. EL 7 EL

9 (4) Η Μποτσουάνα, το Λεσόθο και η Σουαζιλάνδη είναι µέλη της Τελωνειακής Ένωσης της Μεσηµβρινής Αφρικής (ΤΕΜΑ/SACU), µαζί µε τη Νότια Αφρική και τη Ναµίµπια. (5) Μια ενδιάµεση Συµφωνία Οικονοµικής Σύµπραξης (ΣΟΣ/EPA) υπογράφτηκε µε την Μποτσουάνα, το Λεσόθο και τη Σουαζιλάνδη στις 4 Ιουνίου. Θα εφαρµόζεται προσωρινά από κάθε πλευρά µόλις κοινοποιηθεί στο θεµατοφύλακα η ενδιάµεση αυτή εφαρµογή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 105 της ενδιάµεσης EPA. (6) Οι τελωνειακοί δασµοί που εφαρµόζονται στα προϊόντα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Μποτσουάνα, το Λεσόθο και τη Σουαζιλάνδη βάσει της ενδιάµεσης EPA και αντίστοιχα βάσει της Συµφωνίας Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας µεταξύ ΕΕ-Νότιας Αφρικής είναι ίδιοι, εκτός από έναν κατάλογο προϊόντων που εµπίπτουν εντός των 5 δασµολογικών κλάσεων. (7) Για να εξασφαλιστεί η σαφήνεια, η δυνατότητα µακροπρόθεσµων οικονοµικών προβλέψεων και η ασφάλεια δικαίου για τους οικονοµικούς παράγοντες, για να διευκολυνθεί η οµαλή ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων εντός της SACU και για να διατηρηθεί η δασµολογική συνοχή της SACU, θεωρείται σκόπιµο να παγιωθούν εντός της Συµφωνίας Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας µε τη ηµοκρατία της Νότιας Αφρικής, (ΣΕΑΣ/TDCA) 5, το ίδιο επίπεδο δασµών που αποτέλεσαν αντικείµενο διαπραγµατεύσεων µεταξύ της ΕΕ και της Μποτσουάνας, του Λεσόθο και της Σουαζιλάνδης στο παράρτηµα της ενδιάµεσης συµφωνίας οικονοµικής σύµπραξης, για 5 δασµολογικές κλάσεις. (8) Tα χρονοδιαγράµµατα της TDCA για την κατάργηση των δασµών της Νότιας Αφρικής που προβλέπονται στο άρθρο 12 και στο παράρτηµα III, κατάλογοι, 4 και 5 (βιοµηχανικά προϊόντα) και στο άρθρο 15 και στο παράρτηµα VI, κατάλογοι 1, 2 και (γεωργικά και µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα) πρέπει να τροποποιηθούν όσον αφορά τις δασµολογικές κλάσεις 2 γεωργικών, 11 µεταποιηµένων γεωργικών και 22 βιοµηχανικών προϊόντων για τα οποία θα ισχύει ένα νέο καθεστώς κατάργησης των τελωνειακών δασµών όπως περιγράφεται στο σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου Συνεργασίας ΕΚ-Νότια Αφρική το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 1. Η θέση την οποία θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συµβούλιο Συνεργασίας ΕΚ- Νότιας Αφρικής, σχετικά µε την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων και παραρτηµάτων της Συµφωνίας Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της αφενός, και της ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής αφετέρου, θα βασιστεί στο σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου Συνεργασίας που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. 5 ΕΕ L 11 της , σ. 2. EL 8 EL

10 Άρθρο 2 2. Οι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συµβούλιο Συνεργασίας εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την απόφαση του Συµβουλίου Συνεργασίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο. Η απόφαση του Συµβουλίου Συνεργασίας δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µόλις εγκριθεί. Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος EL 9 EL

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. /2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚ-ΝΟΤΙΟΥΑΦΡΙΚΗΣ σχετικά µε την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων και παραρτηµάτων της Συµφωνίας Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΣΕΑΣ/TDCA) µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής αφετέρου, για την ευθυγράµµιση ορισµένων δασµών µε αυτούς που εφαρµόζονται σε προϊόντα της ΕΕ από την Μποτσουάνα, το Λεσόθο και τη Σουαζιλάνδη στο παράρτηµα της ενδιάµεσης Συµφωνίας Οικονοµικής Σύµπραξης (ΣΟΣ/ΕΡΑ) µεταξύ της ΕΕ και της SADC (ΚΑΜΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕ-ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συµφωνία Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της αφενός, και της ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής αφετέρου, 6 (στη συνέχεια καλούµενη «TDCA»), η οποία υπογράφηκε στην Πρετόρια στις 11 Οκτωβρίου 1999 και άρχισε να ισχύει την 1η Μαΐου 2004, και ιδίως το άρθρο 97 παράγραφος και το άρθρο 106 παράγραφος 1 την απόφαση αριθ. 1/2001 του Συµβουλίου Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της αφενός, και της ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, της 26ης Ιουνίου 2001, για την έκδοση του εσωτερικού κανονισµού του Συµβουλίου Συνεργασίας 7 και ιδίως το άρθρο 10, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Για να εξασφαλιστεί η σαφήνεια, η δυνατότητα µακροπρόθεσµων οικονοµικών προβλέψεων και η ασφάλεια δικαίου για τους οικονοµικούς παράγοντες και για να διατηρηθεί η δασµολογική συνοχή της SACU, τα µέρη συµφώνησαν να ενοποιήσουν στην TDCA τις δασµολογικές προτιµήσεις των 5 δασµολογικών κλάσεων, που αποτέλεσαν αντικείµενο διαπραγµατεύσεων µεταξύ της ΕΕ και της Μποτσουάνα, του Λεσόθο και της Σουαζιλάνδης στο παράρτηµα της ενδιάµεσης Συµφωνίας Οικονοµικής Σύµπραξης την οποία υπέγραψαν αµφότερα τα µέρη τον Ιούνιο του (2) Tα χρονοδιαγράµµατα της TDCA για την κατάργηση των δασµών που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 15 και στο παράρτηµα III και παράρτηµα VI τροποποιούνται όσον αφορά τις 5 δασµολογικές κλάσεις και η εξάλειψη των τελωνειακών δασµών της Νότιας Αφρικής πρέπει να πραγµατοποιηθεί όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 και στα παραρτήµατα της παρούσα απόφασης, 6 7 ΕΕ L 11 της , σ.. ΕΕ L 221 της , σ. 7. EL 10 EL

12 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο 1 Οι κατάλογοι, 4 και 5 του παραρτήµατος III της TDCA αντικαθίστανται από τους καταλόγους, 4 και 5 στο παράρτηµα I της παρούσας απόφασης. Οι κατάλογοι 1, 2 και του παραρτήµατος VI της TDCA αντικαθίστανται από τους καταλόγους 1, 2 και στο παράρτηµα IΙ της παρούσας απόφασης. Άρθρο 2 Οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 4, 5, και 6 και άρθρο 15 παράγραφοι 2, και 4 της TDCA για την κατάργηση των δασµών όσον αφορά τις εισαγωγές στη Νότια Αφρική προϊόντων που εµπίπτουν στις εν λόγω 5 δασµολογικές κλάσεις αντικαθίστανται από τους όρους που καθορίζονται στα παραρτήµατα I και II της παρούσας απόφασης. Άρθρο Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις Έγινε στ Για το Συµβούλιο Συνεργασίας Ο Πρόεδρος EL 11 EL

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Παράρτηµα III κατάλογοι, 4 και 5 της TDCA (Αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφοι 4, 5 και 6 της TDCA) ΙΕΡΑ (ΕΣΟΣ)- Κωδικός ΕΣ ΕΣ96 ΕΣ07 Περιγραφή Τοµέας Κατηγορία σταδιακής κατάργησης στην ΕΣΟΣ Επεξηγηµατικές σηµειώσεις [ΕΣΟΣ] Τρέχων TDCA - Παράρτηµα VI Μεταχείριση στην ΕΣΟΣ Νέα µεταχείριση στην TDCA ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΝΙΦΑ ΩΝ, ΤΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΌΚΚΩΝ Ή ΣΚΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 Καθεστώς2: Παράρτηµα () ΚΕΡΙΑ, ΑΠΛΑ, ΜΗ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 Παράρτηµα () ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΣ ΠΛΑΤΟΥΣ <= 6 cm, ΜΕ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤΑ ΠΤΥΧΗ <= 25 G/M 2 ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 10,0% Παράρτηµα κατάλογος (10%) ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ, ΜΑΝΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Ή ΕΠΙΠΕ ΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 10,0% Παράρτηµα κατάλογος (10%) ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ Ή ΕΠΙΠΕ ΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ. ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 10,0% Παράρτηµα κατάλογος (10%) L 12 EL

14 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Ή ΕΠΙΠΕ ΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ. ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 10,0% Παράρτηµα κατάλογος (10%) ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Ή ΕΠΙΠΕ ΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΓΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΣΕ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΣ ΠΛΑΤΟΥΣ <= 6CM, Ή ΚΟΜΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΙ Η ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Ή ΙΣΤΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 10,0% Παράρτηµα κατάλογος (10%) ΚΑΛΤΣΕΣ, ΜΙΣΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ, ΚΑΛΤΣΑΚΙΑ (ΣΟΣΟΝΙΑ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙ Η (ΣΥΜΠΕΡΙΛ. ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ ΦΛΕΒΙΤΙ Α), ΚΑΙ ΠΟ ΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΣΟΛΕΣ ΑΠΌ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΠΛΕΚΤΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΕΣ Ή ΒΕΛΟΝΑΚΙ (ΕΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙ Ή ΛΕΠΤΕΣ ΤΡΙΧΕΣ ΖΩΩΝ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ Ή ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΚΟΛΑΝ) ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 20% Παράρτηµα κατάλογος 5 υφάσµαταενδύµατα (20%) ΣΥΝΟΛΑ ΕΝ ΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ) ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 10% Παράρτηµα κατάλογος 5 υφάσµαταενδύµατα (10%) ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙ Η (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ) ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 18,9% Παράρτηµα (18,9%) ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΣΠΑΣΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΙ ΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι) ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 18,9% Παράρτηµα (18,9%) ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΣΥΜΠΕΡ. ΤΩΝ ΟΜΠΡΕΛΩΝ-ΡΑΒ ΩΝ, (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙ Η ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΙ ΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι) ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 18,9% Παράρτηµα (18,9%) L 1 EL

15 ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΚΑΘΟ ΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΝΑΙ >= 1,5, ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ > 625 ΓΡΑΜΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 15,75% Παράρτηµα (15,75%) ΕΚΤΕΣ ΒΙΝΤΕΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 15,75% Παράρτηµα (15,75%) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΕΚΤΕΣ ΜΕ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ Ή ΑΛΛΗ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΑ, ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΕΙΚΤΕΣ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΏΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΙΤΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΙΤΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 15,75% Παράρτηµα (15,75%) ΚΛΕΙΣΤΡΑ (ΦΕΡΜΟΥΑΡ) ΜΕ ΟΝΤΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 Παράρτηµα () ΚΛΕΙΣΤΡΑ (ΦΕΡΜΟΥΑΡ) (ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΜΕ ΟΝΤΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ) ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 Παράρτηµα () ΜΕΡΗ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ (ΦΕΡΜΟΥΑΡ) ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 Παράρτηµα () ΜΕΡΗ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ (ΦΕΡΜΟΥΑΡ) (ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ) ΒΙΟΜΗΧ. Κατάλογος 5 9,45% Παράρτηµα (9,45%) L 14 EL

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Παράρτηµα VI κατάλογοι 1, 2 και της TDCA (Αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφοι 2, και 4 της TDCA) ΙΕΡΑ (ΕΣΟΣ)- Κωδικός ΕΣ ΕΣ96 ΕΣ07 Περιγραφή Τοµέας Κατηγορία σταδιακής κατάργησης στην ΕΣΟΣ επεξηγηµατικές σηµειώσεις [ΕΣΟΣ] Τρέχων TDCA - Παράρτηµα VI Μεταχείριση στην ΕΣΟΣ Νέα µεταχείριση στην TDCA ΠΕΤΕΙΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ «ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΤΟΙΚΙ ΙΑ» ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΑ ΗΜΕΝΑ, ΚΕΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟ ΙΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑΙΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΡ ΙΑ, ΤΟ ΣΥΚΩΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ, ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 70%» Γεωργία Κατάλογος 5 Καθεστώς 1 (βασικός δασµός) 17,01%) Πάγωµα του δασµού στο επίπεδο του 2007 TDCA (17.01%). Καµία περαιτέρω απελευθέρωση στο παρόν στάδιο ΜΙΣΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ «ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΤΟΙΚΙ ΙΑ», ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Γεωργία Κατάλογος 5 21,6%) Μέσος όρος ΜΕΚ (27%) και δασµοί TDCA (0%). έως 2015 Χ ΧΠ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ «ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΤΟΙΚΙ ΙΑ», ΒΡΩΣΙΜΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΚΩΤΙΑ) - ΑΛΛΑ Γεωργία Κατάλογος 5 Καθεστώς 1: 18,6c/kg) (Υ.Σ. λανθασµένος δασµός στην ΠΣΟΣ) 2 Πάγωµα του δασµού στο επίπεδο 2007 TDCA (18.6c/kg) Καµία περαιτέρω απελευθέρωση στο παρόν στάδιο ΚΡΟΚΟΙ ΑΥΓΩΝ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΟΙ, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ Ή ΟΧΙ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Γεωργία Κατάλογος 5 11,97% (11,97%) L 15 EL

17 ΚΡΟΚΟΙ ΑΥΓΩΝ, (ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΣΕ ΥΓΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟΙ, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΩΝ Ή ΟΧΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΟΥΣ) Γεωργία Κατάλογος 5 11,97% (11,97%) ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΣΟΦΛΙ ΤΟΥΣ, ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΩΝ Ή ΟΧΙ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΡΟΚΟΥΣ ΑΥΓΩΝ) Γεωργία Κατάλογος 5 11,97% (11,97%) ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΣΟΦΛΙ ΤΟΥΣ ΝΩΠΑ, ΒΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Ή ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΩΝ Ή ΟΧΙ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΡΟΚΟΥΣ ΑΥΓΩΝ) Γεωργία Κατάλογος 5: 11,97% (11,97%) ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ Γεωργία Κατάλογος 5 1,86% (1,86%) ΑΛΕΥΡΙΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ Ή ΣΙΜΙΓ ΑΛΙ, ΣΙΚΑΛΗ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΡΥΖΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΙ ΒΡΩΜΗ) Γεωργία Κατάλογος 5 Καθεστώς 1: 0,409c/kg Πάγωµα του δασµού στο επίπεδο του 2007 TDCA (17.01%). Καµία περαιτέρω απελευθέρωση στο παρόν στάδιο ΑΨΗΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΚΡΕΑΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ «ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΤΟΙΚΙ ΙΑ», ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΚΡΕΑΣ Ή ΣΕ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ >= 57%, (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΚΩΤΙ) Γεωργία Κατάλογος 5 Καθεστώς 1: Πάγωµα του δασµού στο επίπεδο 2007 TDCA (18.6c/kg) Καµία περαιτέρω απελευθέρωση στο παρόν στάδιο ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΈΝΟΥΣ AGARICUS ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΙΑΤΗΡΗΜΈΝΑ ΧΩΡΙΣ ΞΙ Ι Ή ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΛΗΡΗ ΕΨΗΣΗ Γεωργία Κατάλογος 5 () L 16 EL

18 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΈΝΟΥΣ AGARICUS ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΑ Ή ΙΑΤΗΡΗΜΈΝΑ ΑΛΛΙΩΣ ΠΑΡΑ ΜΕ ΞΥ Ι Ή ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΨΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ) Γεωργία Κατάλογος 5 () ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΑ Ή ΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΑΛΛΙΩΣ ΠΑΡΑ ΜΕ ΞΥ Ι Ή ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΈΝΟΥΣ «AGARICUS») Γεωργία Κατάλογος 5 () ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΑ Ή ΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΑΛΛΙΩΣ ΠΑΡΑ ΜΕ ΞΥ Ι Ή ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ «AGARICUS») Γεωργία Κατάλογος 5 () ΦΑΣΟΛΙΑ «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.», ΣΕ ΣΠΟΡΟΥΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Ή ΙΑΤΗΡΗΜΈΝΑ ΜΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΞΥ Ι ΚΑΙ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) Γεωργία Κατάλογος 5 2,614c/kg (2.614C/kg) ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕ ΛΟΒΟ (VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Ή ΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΜΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΞΥ Ι ΚΑΙ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) Γεωργία Κατάλογος 5 2,614c/kg (2.614C/kg) ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ, ΖΕΛΕ ΕΣ, ΜΑΡΜΕΛΑ ΕΣ, ΠΟΛΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΡΑΣΙΜΟ, ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ Ή ΓΙΑ ΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΧΕΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <= 250 g, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΖΑΧΑΡΑ > 1% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ Γεωργία Κατάλογος 5 24% 2 Μέσος όρος δασµού ΜΕΚ (0% Ή 4.5c/kg) δασµοί TDCA (0) ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ, ΖΕΛΕ ΕΣ, ΜΑΡΜΕΛΑ ΕΣ, ΠΟΛΤΟΙ ΉΙ ΠΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΡΑΣΜΟ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΧΑΡΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΓΚΥΚΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΧΑΡΗΣ > 1% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ Γεωργία Κατάλογος 5 24% 2 Μέσος όρος δασµού ΜΕΚ (0% Ή 4.5c/kg) δασµοί TDCA (0) L 17 EL

19 ) ΧΥΜΟΙ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΤΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΥΜΩΣΗ, ΑΞΙΑΣ BRIX > 67 ΣΕ 20 C ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ <= 22 ΑΝΑ 100 KG ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΩΝ, (ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΚΟΟΛΗ) Γεωργία Κατάλογος 5,15% (.15%) ΧΥΜΟΙ ΑΧΛΑ ΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΥΜΩΣΗ, ΑΞΙΑΣ BRIX > 67 ΣΕ 20 C, ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ <= 22 ΑΝΑ 100 KG ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΚΟΟΛΗ) Γεωργία Κατάλογος 5 () ΒΑΜΒΑΚΙ, ΟΥΤΕ ΛΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΟΥΤΕ ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΟ, Υ ΡΟΦΙΛΟ Ή ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ Γεωργία Κατάλογος 5 148c/kg Μέσος όρος δασµού ΜΕΚ (160c/kg) και δασµοί TDCA (100.8c/kg) ΒΑΜΒΑΚΙ, ΟΥΤΕ ΛΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΟΥΤΕ ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ Υ ΡΟΦΙΛΟ Ή ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ) Γεωργία Κατάλογος 5 9,45% (9,45%) ΒΑΜΒΑΚΙ, ΛΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ Ή ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΟ Γεωργία Κατάλογος 5 9,45% (9,45%) ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ Η ΑΛΛΗ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ Γεωργία - ΜΑΠ Κατάλογος 5 Πάγωµα στο δασµό του TDCA του 2007 και απελευθέρωση L 18 EL

20 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΛΛΑ), ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή ΣΕ ΡΑΒ ΟΥΣ, ΜΕ ΒΑΡΟΣ > 2 KG Ή ΣΕ ΥΓΡΗ Ή ΠΟΛΤΩ Η ΜΟΡΦΗ, ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΟΧΕΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ > 2 KG (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΚΑΟ): ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ Γεωργία - ΜΑΠ Κατάλογος 5 Πάγωµα στο δασµό του TDCA του 2007 και απελευθέρωση ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΛΛΑ), ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή ΣΕ ΡΑΒ ΟΥΣ, ΜΕ ΒΑΡΟΣ > 2 KG Ή ΣΕ ΥΓΡΗ Ή ΠΟΛΤΩ Η ΜΟΡΦΗ, ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΟΧΕΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ > 2 KG (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΚΑΟ): ΑΛΛΑ Γεωργία - ΜΑΠ Κατάλογος 5 Πάγωµα στο δασµό του TDCA του 2007 και απελευθέρωση ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή ΣΕ ΡΑΒ ΟΥΣ ΤΩΝ <= 2 KG, ΓΕΜΙΣΤΑ Γεωργία - ΜΑΠ Κατάλογος 5 Πάγωµα στο δασµό του TDCA του 2007 και απελευθέρωση ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΤΕΜΑΧΙΑ Ή ΣΕ ΡΑΒ ΟΥΣ ΤΩΝ <= 2 KG, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΚΑΡΥ ΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΜΙΣΤΩΝ) Γεωργία - ΜΑΠ Κατάλογος 5 Πάγωµα στο δασµό του TDCA του 2007 και απελευθέρωση ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΩΜΑ ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΑ, ΟΥΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΥΓΑ Γεωργία - ΜΑΠ Κατάλογος 5 Πάγωµα στο δασµό του TDCA του 2007 και απελευθέρωση ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΩΜΑ, ΜΗ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΑ, ΟΥΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΥΓΑ Γεωργία - ΜΑΠ Κατάλογος 5 Πάγωµα στο δασµό του TDCA του 2007 και απελευθέρωση ΨΩΜΙ ΜΕ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΚΑΟ Γεωργία - ΜΑΠ Κατάλογος 5 Καθεστώς : Πάγωµα στο δασµό του TDCA του 2007 και απελευθέρωση ΒΑΦΛΕΣ (ΓΚΟΦΡΕΣ) ΚΑΙ ΓΚΟΦΡΕΤΕΣ Γεωργία - ΜΑΠ Κατάλογος 5 Καθεστώς : Πάγωµα στο δασµό του TDCA του 2007 και απελευθέρωση L 19 EL

21 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, ΨΩΜΙ ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Γεωργία - ΜΑΠ Κατάλογος 5 Καθεστώς : Πάγωµα στο δασµό του TDCA του 2007 και απελευθέρωση ΜΠΙΡΑ ΑΠΟ ΒΥΝΗ Γεωργία -ΜΓΠ Κατάλογος 5 Βασικός δασµός 5% 1 Επανεφαρµογή του δασµού ΜΕΚ (δασµός ΜΕΚ = 5% της αξίας fob) και απελευθέρωση L 20 EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2010 (OR. en) 9393/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0038 (NLE) ACP 135 COAFR 170 WTO 153

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2010 (OR. en) 9393/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0038 (NLE) ACP 135 COAFR 170 WTO 153 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2010 (OR. en) 99/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/008 (NLE) ACP 15 COAFR 170 WTO 15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2017 COM(2017) 333 final 2017/0137 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ L 285/146 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.10.2016 COM(2016) 630 final 2016/0307 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2016 COM(2016) 563 final 2016/0293 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.6.2009 COM(2009) 321 τελικό 2009/0084 (CNS) C7-0093/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 449/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.2.2016 COM(2016) 68 final 2016/0040 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final 2016/0136 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2016 COM(2016) 94 final 2016/0057 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της υπογραφής συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2015 COM(2015) 153 final 2015/0078 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ- ΕΖΕΣ για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2016 COM(2016) 613 final 2016/0292 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2012 COM(2012) 470 final 2012/0231 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 3 PART 1/4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2010 COM(2010)18 τελικό 2010/0015 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ XX με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη σύμβαση για τις διεθνείς εκθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.10.2016 COM(2016) 629 final 2016/0306 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.10.2014 COM(2014) 611 final 2014/0283 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεικτή Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 240 τελικό 2010/0136 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.7.2014 COM(2014) 491 final 2014/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 374/2014 για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 332 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 332 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0135 (NLE) 10655/17 WTO 142 AGRI 353 UD 165 COASI 76 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2017 COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 245 final 2017/0098 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07.

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : 7Ξ44Η-Δ98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1188 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0156 (NLE) 11275/17 NT 4 AGRI 404 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καταγγελία της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.4.2015 COM(2015) 183 final 2015/0095 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 286 final 2016/0150 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0114 (NLE) 8071/16 COEST 97 WTO 93 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.2017 COM(2017) 64 final 2017/0020 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή ΕΕ-Mεξικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2015 COM(2015) 581 final 2015/0266 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2005 COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 671 final 2016/0327 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για καθορισμό της θέσης που πρόκειται να υποστηριχτεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή των εμπορευμάτων Περίοδος ποσόστωσης. Μηροί προβατοειδών, άλλα τεμάχια με. (εκτός από ολόκληρα ή μισά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή των εμπορευμάτων Περίοδος ποσόστωσης. Μηροί προβατοειδών, άλλα τεμάχια με. (εκτός από ολόκληρα ή μισά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2012 COM(2012) 115 final 2012/0054 (COD) C7-0079/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 386 final 2014/0197 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.2.2010 COM(2010) 49 τελικό 2010/0032 (COD) C7-0025/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή της διµερούς ρήτρας διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0241 (NLE) 12750/17 PECHE 368 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποιήσεως του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της [ ]

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.4.2010 COM(2010)154 τελικό 2010/0084 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [ ] σχετικά µε τη σύναψη της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος : 2016/0003 (NLE) 5730/16 ADD 10 ACP 19 WTO 19 COAFR 19 RELEX 68 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5026343 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 332 final 2015/0146 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final 2017/0238 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2013 COM(2013) 697 final 2013/0336 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στη διοικητική επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2015 COM(2015) 448 final 2015/0205 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0257 (NLE) 13043/17 WTO 234 COLAC 95 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 1/2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.6.2016 COM(2016) 315 final 2016/0158 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕE) 2015/2265 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την παράταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.9.2008 COM(2008) 522 τελικό 2008/0169 (AVC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για συμφωνία οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 2/2006 ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 2/2006 ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.01.2006 SEC(2006) 120 τελικό Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 2/2006 ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ για την τροποποίηση του πίνακα I, του πίνακα II, του πίνακα IV

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αντικατάσταση των καταλόγων των διαδικασιών αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα