Λειτουργία / Σκοπός χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λειτουργία / Σκοπός χρήσης"

Transcript

1 Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Σκοπός χρήσης Γενικής χρήσης και ευέλικτο σετ συσκευών αναζήτησης αγωγών με πομπό και δέκτη Χωρίς επαφή αναζήτηση του σήματος αποστολής μέσω του δέκτη. Εντοπίζει ηλεκτρικά καλώδια, ασφάλειες, διακόπτες προστασίας κυκλωμάτων, μεταλλικούς σωλήνες (π.χ. σωλήνες θέρμανσης), και πολλά ακόμη. Εντοπίζει διακοπές αγωγών σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις και βραχυκυκλώματα σε τοποθετημένα καλώδια εγκαταστάσεων. Χρησιμοποιείται με και χωρίς τάση δικτύου, έως μέγ. 400V. Ένδειξη συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης έως μέγ. 400V Μονοπολική λειτουργία αναζήτησης για ιδανική αναζήτηση αγωγών και αντικειμένων σε μεγάλο βάθος. Διπολική λειτουργία αναζήτησης, για στοχευμένη εύρεση ασφαλειών, βραχυκυκλωμάτων και διακοπτών ασφαλείας έναντι διαρροής ρεύματος. Υψηλή συχνότητα αποστολής 125KHz επιτρέπει τον ακριβή και χωρίς παρεμβολές εντοπισμό, χωρίς διαταραχές δικτύου. Με την κωδικοποίηση σήματος, είναι εφικτή η χρήση έως και 7 πομπών και ενός δέκτη, για την εργασία σε περίπλοκες εγκαταστάσεις Η ενσωματωμένη διάταξη αναζήτησης τάσης AC αναγνωρίζει και εντοπίζει ηλεκτροφόρους αγωγούς. Μόνιμη προειδοποίηση τάσης AC στον πομπό και δέκτη αυξάνει την ασφάλεια. Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία, για τη σωστή ρύθμιση στην εκάστοτε κατάσταση μέτρησης Ενσωματωμένος φωτισμός σημείου μέτρησης, μέσω ισχυρών λαμπτήρων LED Κατηγορία υπέρτασης CAT III (σύμφωνα με EN , μέγ. 300V) και όλες οι χαμηλότερες κατηγορίες. Οι συσκευές και ο εξοπλισμός δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην κατηγορία υπέρτασης CAT IV (π.χ. σε πηγές εγκατάστασης χαμηλής τάσης). Αρχή λειτουργίας Η μέτρηση γίνεται με έναν ή περισσότερους πομπούς και έναν δέκτη. Ο πομπός τροφοδοτεί κωδικοποιημένα σήματα στον αγωγό, που πρέπει να ελεγχθούν. Το σήμα είναι ένα διαμορφωμένο ρεύμα που παράγει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω από τον αγωγό. Ο δέκτης αναγνωρίζει αυτό το πεδίο, το αποκωδικοποιεί και έτσι μπορεί να βρει και να εντοπίσει τους αγωγούς με το τροφοδοτημένο σήμα. Υποδείξεις ασφαλείας Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με το σκοπό χρήσης εντός των προδιαγραφών. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα γνήσια καλώδια μέτρησης. Αυτά πρέπει να έχουν τις σωστές ονομαστικές τιμές τάσης, κατηγορίας και αμπέρ, όπως η συσκευή μέτρησης. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται πριν το άνοιγμα του καλύμματος θήκης μπαταρίας από όλες τις πηγές ρεύματος. Εάν είναι εφικτό, μην εργάζεστε μόνος. Πιάνετε τη συσκευή μόνο από τις χειρολαβές. Δεν επιτρέπεται να αγγίζετε τις ακίδες μέτρησης στη διάρκεια της μέτρησης. Κατά την εργασία με τάση πάνω από 25V AC ή 60V DC απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Εάν υπάρξει επαφή με τους ηλεκτρικούς αγωγούς, σε αυτές τις τάσεις υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 296 GR

2 CableTracer Pro Εάν η συσκευή έχει στην επιφάνειά της υγρασία ή άλλα αγώγιμα κατάλοιπα, δεν επιτρέπεται η εργασία υπό ηλεκτρική τάση. Σε τάση πάνω από 25V AC ή 60V DC υπάρχει λόγω της υγρασίας αυξημένος κίνδυνος θανάσιμης ηλεκτροπληξίας. Καθαρίστε και στεγνώστε τη συσκευή πριν τη χρήση. Προσέξτε κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους ώστε η συσκευή να χρησιμοποιείται μόνο σε κατάλληλες καιρικές συνθήκες και με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αφού ανάψει η ένδειξη 50V στον πομπό TX. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον, το οποίο επιβαρύνεται από ηλεκτρικά αγώγιμα σωματίδια ή στο οποίο μπορεί να προκύψει προσωρινή ηλεκτρική αγωγιμότητα από υγρασία (π.χ. λόγω συμπύκνωσης). Εκτελείτε τις μετρήσεις σε επικίνδυνη απόσταση από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πάντα με ένα δεύτερο άτομο και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες υπεύθυνου ηλεκτρολόγου. Βεβαιωθείτε πριν από κάθε μέτρηση ότι η προς έλεγχο περιοχή (π.χ. καλώδιο), η συσκευή ελέγχου και τα πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. καλώδιο σύνδεσης) βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Δοκιμάστε τη συσκευή σε γνωστές πηγές τάσης (π.χ. πρίζα 230 V για έλεγχο AC ή μπαταρία αυτοκινήτου για έλεγχο DC). Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πλέον, εφόσον υπάρξει βλάβη σε μία ή περισσότερες λειτουργίες. Μη χρησιμοποιείτε τον πομπό σε διαρκή λειτουργία, αλλά μόνο κατά τη διάρκεια της μέτρησης αυτής καθαυτής. Μετά από κάθε μέτρηση, ο πομπός πρέπει να αφαιρείται από το κύκλωμα μέτρησης. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με εκρηκτικά αέρια ή ατμούς. Προστατεύστε τη συσκευή από ρύπους και ζημιές και προσέξτε για στεγνή αποθήκευση. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να εκτεθεί σε υγρασία ή να έρθει σε επαφή με υγρά. Προσέξτε κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους ώστε η συσκευή να χρησιμοποιείται μόνο σε κατάλληλες καιρικές συνθήκες και με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Δεν επιτρέπεται η κατασκευαστική τροποποίηση της συσκευής. Οι συσκευές και ο εξοπλισμός δεν είναι παιχνίδι. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας τοπικών και εθνικών αρχών για την ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής. Σύμβολα Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση: Από μη προστατευμένα, ηλεκτροφόρα εξαρτήματα στο εσωτερικό του περιβλήματος μπορεί να προκύψει κίνδυνος έκθεσης ατόμων σε ηλεκτροπληξία. Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση: Από μη προστατευμένα, ηλεκτροφόρα εξαρτήματα στο εσωτερικό του περιβλήματος μπορεί να προκύψει κίνδυνος έκθεσης ατόμων σε ηλεκτροπληξία. Προειδοποίηση για επικίνδυνο σημείο Κατηγορία προστασίας ΙΙ: Η συσκευή ελέγχου διαθέτει ενισχυμένη ή διπλή μόνωση. Κατηγορία υπέρτασης III: Λειτουργικά μέσα σε σταθερές εγκαταστάσεις και για περιπτώσεις, στις οποίες τίθενται ιδιαίτερες απαιτήσεις για την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα λειτουργικών μέσων, π.χ. διακόπτες σε σταθερές εγκαταστάσεις και συσκευές για βιομηχανική χρήση με συνεχή σύνδεση στη σταθερή εγκατάσταση. Γείωση Σημαντικές υποδείξεις που πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε. GR 297

3 1 Ονομασία 1 2 Πομπός TX 1 Υποδοχή σύνδεσης κόκκινη + C B D Υποδοχή σύνδεσης μαύρη 3 Ένδειξη LC 4 Πλήκτρο κωδικού αποστολής: Ρύθμιση ισχύος εξόδου Σήμα αποστολής / Φωτισμός ένδειξης LC (πίεση για 2 δευτ.) /Ρύθμιση κωδικού αποστολής 5 ΟΝ/ΟFF - ΠλήκτροOFF: Πίεση για 2 δευτ. 6 Θήκη μπαταρίας (πίσω πλευρά) 7 Ακίδα μέτρησης κόκκινη + 8 Ακίδα μέτρησης μαύρη 9 προαιρετικά: Συνδετήρας μέτρησης κόκκινος + 10 προαιρετικά: Συνδετήρας μέτρησης μαύρος 11 Καλώδιο σύνδεσης κόκκινο + A Ένδειξη LC πομπού TX A Κωδικός αποστολής (1,2,3,4,5,6,7) B Προειδοποίηση για ξένη τάση C Ένδειξη ξένης τάσης (12, 50, 120, 230, 400V) D Φόρτιση μπαταρίας χαμηλή E Ένδειξη αρχικής ισχύος σήματος αποστολής (επίπεδο I, II, III) E 12 Καλώδιο σύνδεσης μαύρο Δέκτης RECV 13 Κεφαλή αισθητήρα 14 Φακός 15 Ένδειξη LC 16 Μεταγωγή λειτουργίας μέτρησης: Ανίχνευση αγωγών (SIG) / ανίχνευση τάσης δικτύου (NCV) 17 ΟΝ/ΟFF - πλήκτρο φακός 18 Μείωση ευαισθησίας 19 Μεταγωγή χειροκίνητης λειτουργίας αναζήτησης / αυτόματης λειτουργίας αναζήτησης 20 Φωτισμός ένδειξης LC /ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ήχου σήματος (πίεση για 2 δευτ.) 21 Αύξηση ευαισθησίας 22 ΟΝ/ΟFF - ΠλήκτροOFF: Πίεση για 2 δευτ. 23 Θήκη μπαταρίας (πίσω πλευρά) 298 GR 23

4 CableTracer Pro F G H I Ένδειξη LC δέκτη RECV J K L M N F G H I J K Απεικόνιση ράβδου (πλήρης απόκλιση = μέγιστη ένταση): Ένταση σήματος (SIG) / ηλεκτρομαγνητική ένταση πεδίου (NCV) Λειτουργία τάσης δικτύου (NCV) Ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας Ενεργοποιημένη αυτόματη λειτουργία αναζήτησης (SIG) Ένδειξη για ενεργοποιημένο φακό Χειροκίνητη λειτουργία αναζήτησης: Γραφική ένδειξη της ρυθμισμένης ευαισθησίας Q P O L Αυτόματη λειτουργία αναζήτησης: Αριθμητική ένδειξη της έντασης σήματος Χειροκίνητη λειτουργία αναζήτησης: Αριθμητική ένδειξη ακριβείας της έντασης σήματος, η τιμή εξαρτάται από τη ρυθμισμένη ευαισθησία M Ένδειξη για απενεργοποιημένο ήχο σήματος N Ένδειξη της ισχύος εξόδου που έχει ρυθμιστεί από τον πομπό TX για το σήμα αποστολής, επίπεδο I, II, III. O Ένδειξη του ληφθέντος κωδικού αποστολής (1,2,3,4,5,6,7) P Q Ενεργοποιημένη χειροκίνητη λειτουργία αναζήτησης Προειδοποίηση για ξένη τάση 2 Χρήση της μπαταρίας Προσέξτε για σωστή πολικότητα Το σύμβολο μπαταρίας στην οθόνη LC του δέκτη ή του πομπού δείχνει πότε πρέπει να αλλαχθούν οι μπαταρίες LR61 9V Alkali 6LR61 9V Alkali GR 299

5 3 Πομπός TX: Ρύθμιση Συνδέστε τα καλώδια στη συσκευή. Εδώ προσέξτε τη σωστή πολικότητα Με το πλήκτρο ON/OFF (5) ενεργοποιήστε τη συσκευή. Αναλόγως της εφαρμογής, μπορεί να ρυθμιστεί η ισχύς εξόδου του σήματος με το πλήκτρο κωδικού αποστολής (4): Επίπεδο 1 = ελάχιστη ισχύς, επίπεδο 3 = μέγιστη ισχύς. Η αύξηση από την ελάχιστη στη μέγιστη ισχύ έχει ως αποτέλεσμα μία διεύρυνση της εμβέλειας του δέκτη RECV κατά περ. το πενταπλάσιο. Εάν υπάρχει ξένη τάση, εμφανίζεται στην οθόνη LC το μέγεθος της τάσης και το προειδοποιητικό σύμβολο (B). Επιπλέον εμφανίζεται ο κωδικός αποστολής. Για να ενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης LC, πιέστε το πλήκτρο κωδικού αποστολής (4) περ. 2 δευτ.. Για την απενεργοποίηση της συσκευής, πιέστε το πλήκτρο ΟΝ/OFF περ. 2 δευτ.. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει τόσο υπό τάση όσο και χωρίς τάση και αντέχει σε τάση έως και 400 V. 4 B Σε εργασίες υπό τάση τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Η ενσωματωμένη προειδοποίηση ξένης τάσης (B) του πομπού δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον έλεγχο για απουσία τάσης 4 Πομπός TX: Ρύθμιση κωδικού αποστολής Εάν χρησιμοποιείται μόνο ένας πομπός, δε χρειάζεται να αλλάξει η ρύθμιση του κωδικού αποστολής. Εάν εργάζεστε με περισσότερους από έναν πομπό, πρέπει να ρυθμιστεί ο κωδικός αποστολής. Για το σκοπό αυτόν, με απενεργοποιημένη συσκευή κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο κωδικού αποστολής (4) και πιέστε σύντομα το πλήκτρο ON/OFF (5). Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο κωδικού αποστολής και προσδιορίστε τον επιθυμητό κωδικό. Ρυθμίστε τις συσκευές που χρησιμοποιούνται όλες σε διαφορετικούς κωδικούς αποστολής. Με το πλήκτρο ON/OFF αποθηκεύεται η ρύθμιση και ενεργοποιείται η συσκευή. Συνολικά διατίθενται 7 διαφορετικοί κωδικοί σήματος προς επιλογή. HOLD CODE CODE CODE simultaneous GR

6 5 Δέκτης RECV: Ρύθμιση τρόπου λειτουργίας δέκτη CableTracer Pro Η ενσωματωμένη προειδοποίηση ξένης τάσης (Q) του δέκτη δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον έλεγχο για απουσία τάσης 5A Αναγνώριση τάσης δικτύου Αυτή η λειτουργία λειτουργεί χωρίς πομπό και ενεργοποιείται με το πλήκτρο 16. Στην οθόνη LC εμφανίζεται NCV. Εδώ μπορούν να αναζητηθούν ηλεκτροφόροι αγωγοί. Η ηλεκτρομαγνητική ένταση πεδίου εμφανίζεται ως απεικόνιση ράβδου. Το πρόσθετο ακουστικό σήμα λήψης δείχνει με την ένταση του ήχου πόσο απέχει το ηλεκτροφόρο καλώδιο. Όσο δυνατότερος ο ήχος, τόσο πιο κοντά είναι το ηλεκτροφόρο καλώδιο. Εάν ασκείται μία ξένη τάση, αυτό σηματοδοτείται με το προειδοποιητικό σύμβολο (Q). Q 5B Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο με τον πομπό και ενεργοποιείται μετά την ενεργοποίηση της συσκευής και εμφανίζεται στην οθόνη LC με SIG. Εδώ η συσκευή εκτελεί την αυτόματη ρύθμιση της ευαισθησίας, για να επιτυγχάνονται ιδανικά αποτελέσματα μέτρησης. Με το πλήκτρο τρόπου λειτουργίας μπορεί να επιλεγεί αυτή η ρύθμιση. Η ένταση σήματος εμφανίζεται ως απεικόνιση ράβδου και μπορεί να διαβαστεί σε αριθμούς. Επιπλέον, το ακουστικό σήμα λήψης δείχνει με την ένταση του ήχου πόσο απέχει ο αναζητούμενος αγωγός. Όσο δυνατότερος ο ήχος, τόσο πιο κοντά είναι ο αναζητούμενος αγωγός. Ο ακριβέστερος εντοπισμός του αγωγού καθίσταται εφικτός με την ένδειξη ακριβείας. Ο κωδικός αποστολής που μεταδίδεται από τον πομπό και η ισχύς εξόδου του σήματος αποστολής εμφανίζεται ομοίως. Εάν ασκείται μία ξένη τάση, αυτό σηματοδοτείται με το προειδοποιητικό σύμβολο (Q). 5C Αυτόματη λειτουργία αναζήτησης Χειροκίνητη λειτουργία αναζήτησης Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο με τον πομπό και επιλέγεται με το πλήκτρο τρόπου λειτουργίας. Στην οθόνη LC εμφανίζεται SENSE. Με τα πλήκτρα βέλους μπορεί να ρυθμιστεί η ευαισθησία: 1 τόξο = μέγιστη ευαισθησία; 8 τόξα = ελάχιστη ευαισθησία. Η μείωση της ευαισθησίας έχει νόημα, όταν το εύρος μέτρησης πρέπει να περιοριστεί περισσότερο. Η ένταση του σήματος προσδιορίζεται ομοίως από την ισχύ εξόδου του πομπού. Για αυτόν το λόγο ρυθμίστε ομοίως το επίπεδο αποστολής, για να προσαρμόσετε την επιθυμητή ευαισθησία. Η ένταση του σήματος εμφανίζεται ως απεικόνιση ράβδου και μπορεί να διαβαστεί με ακρίβεια με αριθμούς. Επιπλέον, το ακουστικό σήμα λήψης δείχνει με την ένταση του ήχου πόσο απέχει ο αναζητούμενος αγωγός. Όσο δυνατότερος ο ήχος, τόσο πιο κοντά είναι ο αναζητούμενος αγωγός. Ο ακριβέστερος εντοπισμός του αγωγού καθίσταται εφικτός με την ένδειξη ακριβείας. Ο κωδικός αποστολής που μεταδίδεται από τον πομπό και η ισχύς εξόδου του σήματος αποστολής εμφανίζεται ομοίως. Εάν ασκείται μία ξένη τάση, αυτό σηματοδοτείται με το προειδοποιητικό σύμβολο (Q). GR 301

7 6 Προετοιμασία μετρήσεων Οι μετρήσεις μπορούν να εκτελούνται κατά κανόνα σε αγωγούς που είτε φέρουν είτε δε φέρουν τάση. Η περιοχή λήψης του δέκτη κατά κανόνα είναι μεγαλύτερη όταν η εργασία γίνεται χωρίς τάση. Η τροφοδοσία ρεύματος του πομπού γίνεται πάντα μέσω της τοποθετημένης μπαταρίας. Οι μετρήσεις θα πρέπει να εκτελούνται πάντα σε αγωγούς με πλήρη απουσία τάσης. Εάν η εργασία γίνεται με τάση, τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Κατά την εργασία υπό τάση μπορείτε να προσδιορίσετε με τον πομπό τον αγωγό φάσης. Για το σκοπό αυτόν συνδέστε το μαύρο καλώδιο (-) στον αγωγό γείωσης ασφαλείας και το κόκκινο καλώδιο (+) στο καλώδιο προς μέτρηση. Πρόκειται για τον αγωγό φάσης, όταν εμφανιστεί μία τάση στην οθόνη και εμφανιστεί το σύμβολο προειδοποίησης (παράδειγμα a). Εάν δεν εμφανιστεί αυτό, πρόκειται για τον ουδέτερο αγωγό N (παράδειγμα b) ή δεν υπάρχει τάση λειτουργίας ή ο αγωγός γείωσης ασφαλείας δεν έχει συνδεθεί σωστά. a Volt CODE b CODE Εάν στο κύκλωμα μέτρησης υπάρχει ήδη ένα λανθάνον ρεύμα, μπορεί να ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ασφαλείας έναντι διαρροής FI/RCD μέσω του πρόσθετου ρεύματος του πομπού. Για λόγους ασφαλείας, κατά την εργασία με τάση, ο πομπός θα πρέπει να συνδέεται μόνο από τη φάση προς τον ουδέτερο αγωγό (παράδειγμα c). Εάν ωστόσο ο πομπός συνδεθεί από τη φάση προς τον αγωγό γείωσης ασφαλείας (παράδειγμα d), πρέπει να ελεγχθεί αν ο αγωγός γείωσης ασφαλείας έχει γειωθεί σωστά και λειτουργεί σωστά. Εάν δε συμβαίνει αυτό, ενδέχεται να φέρουν τάση όλα τα εξαρτήματα που συνδέονται με τη γείωση. c d Κατά τον έλεγχο της ασφάλειας λειτουργίας του αγωγού γείωσης ασφαλείας τηρείτε τις αντίστοιχες προδιαγραφές ασφαλείας των τοπικών ή εθνικών αρχών. 7 Περιοχές εφαρμογής Κατά κανόνα υπάρχουν τρεις τομείς: A. Εφαρμογή με δέκτη: Αναζήτηση ηλεκτροφόρων αγωγών. B. Μονοπολικές εφαρμογές με πομπό και δέκτη: Μετρήσεις με διαχωρισμένο αγωγό τροφοδοσίας και επιστροφής, βλέπε εικόνα d και εικόνα e στο κεφάλαιο 7B. C. Διπολικές εφαρμογές με πομπό και δέκτη: Μετρήσεις με κοινό αγωγό τροφοδοσίας και επιστροφής σε ένα καλώδιο, βλέπε εικόνα c. 302 GR

8 CableTracer Pro 7 Περιοχές εφαρμογής 7A Αναζήτηση τάσης Ενεργοποιήστε το δέκτη και μεταβείτε στη λειτουργία τάσης δικτύου. Τώρα η συσκευή βρίσκει ηλεκτροφόρους αγωγούς και μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία ενός ηλεκτροφόρου αγωγού. Εδώ δε χρειάζεστε τον πομπό. Βλέπε σχετικά και το κεφάλαιο 5Α. 7B Μονοπολικές εφαρμογές (διαχωρισμένοι αγωγοί τροφοδοσίας και επιστροφής) Εδώ ο πομπός συνδέεται μόνο σε έναν αγωγό ή σε ένα πολύκλωνο καλώδιο. Μέσω αυτού του αγωγού ρέει στη συνέχεια το σήμα υψηλής συχνότητας του πομπού. Ο αγωγός επιστροφής είναι η γείωση, ιδανικά το καλώδιο γείωσης ή μία άλλη καλή σύνδεση γείωσης. Το βάθος εντοπισμού είναι το πολύ 2 m και εξαρτάται από το υλικό που περικλείει το αντικείμενο αναζήτησης. Το σήμα αποστολής του πομπού θα πρέπει να γειώνεται καλά, για να επιτυγχάνονται ιδανικά αποτελέσματα. Κατά την εργασία με τάση τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Παραδείγματα για μονοπολικές εφαρμογές 7B-1 Παρακολούθηση πορείας αγωγών / αναζήτηση πριζών Εξουδετερώστε πλήρως την τάση στο κύκλωμα μέτρησης. Το τροφοδοτούμενο σήμα αποστολής του αγωγού τροφοδοσίας μπορεί να μεταδίδεται σε άλλους αγωγούς, εφόσον αυτοί τρέχουν παράλληλα σε μεγάλες διαδρομές παράλληλα με τον αγωγό τροφοδοσίας. Για να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εμβέλεια, μπορεί να είναι φρόνιμο να αποσυνδεθεί ο προς μέτρηση αγωγός από το λοιπό κύκλωμα μέτρησης. Συνδέστε τον πομπό στον προς μέτρηση αγωγό και τον αγωγό γείωσης ασφαλείας, βλέπε εικόνα d στο e κεφάλαιο 6. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε το δέκτη και ξεκινήστε την αναζήτηση. Συνιστώμενη ρύθμιση στο δέκτη: Χειροκίνητη λειτουργία αναζήτησης, μέγιστη ευαισθησία, βλέπε κεφάλαιο 5C. Συμβουλή 1: Εναλλακτικά προς τον αγωγό γείωσης ασφαλείας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε π.χ. και μία θέρμανση ως γείωση, βλέπε εικόνα e. Εδώ πρέπει να διασφαλίζεται ότι η θέρμανση έχει γειωθεί σωστά. Συμβουλή 2: Με τη βοήθεια του ήχου σήματος, της ένδειξης ράβδου και της αριθμητικής ένδειξης ακριβείας μπορείτε να παρακολουθήσετε απλά την πορεία των αγωγών. Εάν πρέπει να καταγραφεί με ακρίβεια η πορεία των αγωγών, απλά μαρκάρετε μόνο τα σημεία, όπου η αριθμητική ένδειξη ακριβείας δείχνει τις μέγιστες τιμές. Συμβουλή 3: Η εμβέλεια αυξάνεται κατά το πενταπλάσιο, όταν η ισχύς εξόδου του πομπού αυξάνεται από το επίπεδο 1 στο επίπεδο 3. Συμβουλή 4: Για να μπορείτε να εντοπίσετε καλύτερα το ζητούμενο αγωγό μπορεί να είναι φρόνιμο να γειώσετε και τους παράλληλους αγωγούς. GR 303

9 7B-2 Εύρεση διακοπών αγωγών Εξουδετερώστε πλήρως την τάση στο κύκλωμα μέτρησης. Σε μία διακοπή αγωγού η αντίσταση μετάβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 100 kω. Σε αυτήν την εφαρμογή μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο πομποί. Ο δεύτερος πομπός δεν περιέχεται στο σετ και διατίθεται ως πρόσθετος εξοπλισμός. Ρυθμίστε τους πομπούς σε διάφορους κωδικούς αποστολής και συνδέστε τον προς μέτρηση αγωγό και τον αγωγό γείωσης ασφαλείας, βλέπε εικόνα f και κεφάλαιο 4 και 6. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε το δέκτη και αναζητήστε την πορεία του αγωγού. Το σημείο της διακοπής αγωγού βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο μεταξύ των δύο εμφανιζόμενων τιμών κωδικού αποστολής στην οθόνη LC. Προσέξτε ομοίως τη συμβουλή 1 έως 3. Συνιστώμενη ρύθμιση στο δέκτη: Χειροκίνητη λειτουργία αναζήτησης, μέγιστη ευαισθησία, βλέπε κεφάλαιο 5C. Συμβουλή 5: Το σημείο βλάβης μπορεί να εντοπιστεί συστηματικά ρυθμίζοντας την ευαισθησία του δέκτη και την ισχύ εξόδου του πομπού. Συμβουλή 6: Για να επιτυγχάνονται ιδανικά αποτελέσματα, θα πρέπει να γειώνονται ομοίως όλοι οι αγωγοί που δε χρησιμοποιούνται στη μέτρηση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όλους τους μη χρησιμοποιούμενους μεμονωμένους αγωγούς σε πολύκλωνα καλώδια και επενδεδυμένους αγωγούς. Εάν δε γειωθούν αυτά ενδέχεται να προκύψουν διαφωνίες του τροφοδοτούμενου σήματος (λόγω χωρητικών και επαγωγικών ζεύξεων). Το σημείο βλάβης δε θα μπορεί σε αυτήν την περίπτωση να εντοπιστεί επαρκώς. Συμβουλή 7: Η ανίχνευση βλάβης σε ηλεκτρικά δάπεδα γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Εδώ προσέξτε να μη βρίσκεται πάνω από τις θερμαντικές αντιστάσεις γειωμένο φύλλο θωράκισης. Σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να το αποσυνδέσετε από τη σύνδεση γείωσης. = = f g Κατά την εργασία με έναν πομπό ενδέχεται το σημείο της διακοπής αγωγού να μην μπορεί να προσδιοριστεί με επαρκή ακρίβεια λόγω πιθανής διαφωνίας του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, βλέπε σχετικά εικόνα g. Σε αυτήν την περίπτωση, ο δέκτης δείχνει το σήμα αποστολής μετά τη διακοπή αγωγού μέσω ενός σήματος με σαφή πτωτική τάση. Η διακοπή βρίσκεται στο σημείο όπου ξεκινά η πτώση του σήματος. 304 GR

10 7B-3 Εύρεση αγωγών εντός του εδάφους Εξουδετερώστε πλήρως την τάση στο κύκλωμα μέτρησης. CableTracer Pro Συνδέστε τον πομπό στο ζητούμενο αγωγό και τον αγωγό γείωσης ασφαλείας και ενεργοποιήστε τον. Ταυτόχρονα προσέξτε ο βρόχος μεταξύ του ζητούμενου αγωγού (κόκκινος) και της γείωσης (μαύρος) να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερος. Εάν η απόσταση είναι πολύ μικρή, ο δέκτης δεν μπορεί να εντοπίσει το σήμα με μέγιστη εμβέλεια. Βλέπε σχετικά και τη συμβουλή 2 και 3 καθώς και την εφαρμογή 7B-6 στην επόμενη σελίδα. Συνιστώμενη ρύθμιση στο δέκτη: Αυτόματη λειτουργία αναζήτησης, βλέπε κεφάλαιο 5B. Συμβουλή 8: Για να αυξηθεί η εμβέλεια του δέκτη, ρυθμίστε στον πομπό τη μέγιστη ισχύ εξόδου, βλέπε κεφάλαιο 3. Συμβουλή 9: Κατά την αναζήτηση, προσέχετε την ένδειξη ράβδου του δέκτη. Αυτή αλλάζει σημαντικά κατά τη μετακίνηση του δέκτη περνώντας από το ζητούμενο αγωγό. Η ένδειξη έχει τη μέγιστη απόκλιση, όταν η συσκευή βρεθεί ακριβώς επάνω από τον αγωγό. h 7B-4 Εύρεση σωλήνων θέρμανσης και νερού Εξουδετερώστε πλήρως την τάση στο κύκλωμα μέτρησης. Οι σωλήνες θέρμανσης πρέπει να έχουν αποσυνδεθεί από τη σύνδεση γείωσης. Διαφορετικά ο δέκτης ενδέχεται να μην εντοπίζει το σήμα αποστολής με μέγιστη εμβέλεια. Συνδέστε τον πομπό με το μαύρο καλώδιο (-) στον αγωγό γείωσης ασφαλείας και με το κόκκινο καλώδιο (+) στη θέρμανση, βλέπε εικόνα. Ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται να έχει γειωθεί η θέρμανση. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε το δέκτη και ξεκινήστε την αναζήτηση. Προσέξτε ομοίως τη συμβουλή 2 και 3. Συνιστώμενη ρύθμιση στο δέκτη: Αυτόματη λειτουργία αναζήτησης, βλέπε κεφάλαιο 5B. i GR 305

11 7B-5 Εύρεση μη αγώγιμων σωλήνων εγκαταστάσεων Σε κανάλια καλωδίων, εξουδετερώστε πλήρως την τάση σε αγωγούς που κατά τα άλλα βρίσκονται εντός του σωλήνα και συνδέστε τους με μία γείωση. Εξουδετερώστε πλήρως την τάση στο κύκλωμα μέτρησης. Οδηγήστε έναν αισθητήρα καλωδίου (χάλκινο σύρμα) ή ένα σύρμα έλξης στο μη αγώγιμο σωλήνα εγκατάστασης. Συνδέστε τον πομπό με το κόκκινο καλώδιο (+) στον αισθητήρα και το μαύρο καλώδιο (-) σε μία γείωση και ενεργοποιήστε τον. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε το δέκτη και ξεκινήστε την αναζήτηση. Ο δέκτης μπορεί τώρα να βρει την πορεία των σωλήνων εγκατάστασης με τη βοήθεια του αισθητήρα. Προσέξτε ομοίως τη συμβουλή 3. Συνιστώμενη ρύθμιση στο δέκτη: Αυτόματη λειτουργία αναζήτησης, βλέπε κεφάλαιο 5B. 7B-6 Εντοπισμός αγωγών σε μη προσβάσιμα σημεία Εξουδετερώστε πλήρως την τάση στο κύκλωμα μέτρησης. Σε εργασίες με τάση τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Ιδανικά αποτελέσματα λήψης και συνεπώς μεγαλύτερη εμβέλεια επιτυγχάνει ο δέκτης όταν ο βρόχος μεταξύ αγωγού μέτρησης (κόκκινος) και αγωγού επιστροφής (μαύρος) είναι κατά το δυνατό μεγάλος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί π.χ. με ένα καλώδιο επέκτασης, βλέπε εικόνα j. Αυτή η διάταξη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όταν πρέπει να γίνει εργασία με τάση. Οι αγωγοί μέτρησης και επιστροφής θα πρέπει να έχουν μία ελάχιστη απόσταση 2 m. Προσέξτε ομοίως τη συμβουλή 2, 3 και 6. Συνιστώμενη ρύθμιση στο δέκτη: Αυτόματη λειτουργία αναζήτησης, βλέπε κεφάλαιο 5B. Συμβουλή 10: Η σύνδεση του αγωγού επιστροφής (μαύρο) μπορεί να γίνει και μέσω του ουδέτερου αγωγού (N). Οι αγωγοί μέτρησης και επιστροφής θα πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να είναι στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα. j 306 GR

12 CableTracer Pro 7C Διπολικές εφαρμογές (κοινοί αγωγοί τροφοδοσίας και επιστροφής) Αυτές οι μετρήσεις μπορούν να εκτελούνται σε σωστά συνδεδεμένα ηλεκτρικά κυκλώματα (χωρίς σημεία βλάβης). Εδώ ο πομπός συνδέεται σε δύο αγωγούς στο κοινό καλώδιο. Το υψηλής συχνότητας σήμα του πομπού επιστρέφει μέσω του αγωγού τροφοδοσίας και επιστροφής στο δότη. Οι μετρήσεις μπορούν να εκτελούνται τόσο με τάση όσο και χωρίς τάση. Το βάθος εντοπισμού είναι το πολύ 0,5 m και εξαρτάται από το υλικό που περικλείει το ζητούμενο αντικείμενο. Συμβουλή 11: Σε μετρήσεις με τάση μπορούν να διαφέρουν οι μεμονωμένες φάσεις (L1, L2, L3), π.χ. σε πρίζες, ντουί λαμπτήρων, διακόπτες φώτων κτλ.. Για λόγους ασφαλείας, στο κύκλωμα μέτρησης θα πρέπει να εξουδετερώνεται πλήρως η τάση. Σε μετρήσεις με τάση, τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πρόσθετοι αγωγοί γείωσης και θωρακίσεις στο καλώδιο μειώνουν το βάθος εντοπισμού του δέκτη. Οι θωρακίσεις στην περιοχή περιβάλλοντος μειώνουν την εμβέλεια (μεταλλικά καλύμματα, μεταλλικές βάσεις κτλ.). Παραδείγματα για μονοπολικές εφαρμογές 7C-1 Εύρεση βραχυκυκλώματος Εξουδετερώστε πλήρως την τάση στο κύκλωμα μέτρησης. Η αντίσταση βραχυκυκλώματος πρέπει να είναι μικρότερη από 20 Ohm. Αυτή μπορεί να εξακριβωθεί με ένα πολύμετρο. Εάν η αντίσταση είναι μεγαλύτερη από > 20 Ohm, ενδεχομένως η βλάβη να μπορεί να βρεθεί με ανίχνευση διακοπής αγωγού, βλέπε κεφάλαιο 7B-2. Συνδέστε τον πομπό στο βραχυκυκλωμένο αγωγό και ενεργοποιήστε τον. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε το δέκτη και ξεκινήστε την αναζήτηση. Ο δέκτης αναγνωρίζει το σήμα μέχρι το σημείο βραχυκυκλώματος, βλέπε εικόνα k. Προσαρμόστε την ευαισθησία του δέκτη και την ισχύ εξόδου του πομπού σταδιακά, μέχρι να εντοπιστεί το βραχυκύκλωμα. Συνιστώμενη ρύθμιση στο δέκτη: Χειροκίνητη λειτουργία αναζήτησης, ελάχιστη ευαισθησία, βλέπε κεφάλαιο 5C. k GR 307

13 7C-2 Εύρεση ασφαλειών Μέτρηση υπό τάση Τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Το κάλυμμα της ασφαλειοθήκης επιτρέπεται να αφαιρείται μόνο από ηλεκτρολόγους. Συνδέστε τον πομπό στον αγωγό φάσης και τον ουδέτερο αγωγό (N), ενεργοποιήστε το δέκτη και ξεκινήστε την αναζήτηση. Ταυτόχρονα παρακολουθήστε το σήμα στον υποδιανομέα, βλέπε εικόνα l. Προσαρμόστε σταδιακά την ευαισθησία του δέκτη και την ισχύ εξόδου του πομπού, μέχρι να βρεθεί η ασφάλεια. Κατά κανόνα η ακρίβεια του εντοπισμού ασφαλειών εξαρτάται από τις διάφορες συνθήκες εγκατάστασης (αυτόματες ασφάλειες RCD, τύποι ασφαλειών κτλ.). Συνιστώμενη ρύθμιση στο δέκτη: Χειροκίνητη λειτουργία αναζήτησης, ελάχιστη ευαισθησία, βλέπε κεφάλαιο 5C. Συμβουλή 12: Κατά τον εντοπισμό της ασφάλειας προσέξτε τους αριθμούς στην αριθμητική ένδειξη ακριβείας. Η μέγιστη τιμή εμφανίζεται κοντά στη ζητούμενη ασφάλεια. Συμβουλή 13: Γυρίστε το δέκτη 90 γύρω από το διαμήκη άξονα και αλλάξτε την οριζόντια και κάθετη θέση για να προσαρμοστεί η συσκευή στους διαφόρους αυτοματισμούς ασφαλειών που διαθέτουν διάφορες θέσεις τοποθέτησης για τα μαγνητικά πηνία. Συμβουλή 14: Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν η μέτρηση γίνεται ακριβώς στις συνδέσεις. Συμβουλή 15: Αυτή η μέτρηση μπορεί να γίνει και χωρίς τάση. Αναλόγως των συνθηκών εγκατάστασης μπορούν υπό ορισμένες συνθήκες να επιτευχθούν πιο σαφή αποτελέσματα. l 8 Περαιτέρω λειτουργίες της συσκευής Ο φωτισμός της οθόνης μπορεί να ενεργοποιεί σε κακές συνθήκες φωτισμού το φωτισμό οθόνης τόσο στον πομπό όσο και στο δέκτη, βλέπε κεφάλαιο 1. Ο δέκτης διαθέτει επιπλέον έναν φακό. Αυτός απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 1 λεπτό. Για λόγους τεχνικής των μετρήσεων μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το φακό κατά την αναγνώριση τάσης δικτύου (NCV) στη διάρκεια της μέτρησης. Ενδέχεται να απενεργοποιηθεί το ακουστικό σήμα στο δέκτη, βλέπε κεφάλαιο GR

14 CableTracer Pro Τεχνικά χαρακτηριστικά Πομπός CableTracer TX Σήμα εξόδου Ονομαστική τάση Εύρος μέτρησης Εύρος συχνοτήτων Κατηγορία υπέρτασης Τροφοδοσία ρεύματος Αυτόματη απενεργοποίηση Θερμοκρασία λειτουργίας Θερμοκρασία αποθήκευσης Ύψος λειτουργίας Βάρος με μπαταρία Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 125 khz V V AC/DC 0 60 Hz CAT III 300V, βαθμός ρύπανσης 2 1 x 9V μπλοκ, IEC LR6, Alkali περ. 1 ώρα 0 C 40 C -20 C 60 C 2000 m 200 g 68 x 130 x 32 mm Δέκτης CableTracer RECV Περιοχές μέτρησης: Αναζήτηση τάσης Μονοπολική μέτρηση Διπολική μέτρηση 0 0,4 m βάθος μέτρησης 0 2 m βάθος μέτρησης 0 0,5 m βάθος μέτρησης Τροφοδοσία ρεύματος Αυτόματη απενεργοποίηση Θερμοκρασία λειτουργίας Θερμοκρασία αποθήκευσης Ύψος λειτουργίας Βάρος με μπαταρία Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 1 x 9V μπλοκ, IEC LR6, Alkali περ. 10 λεπτά 0 C 40 C -20 C 60 C 2000 m περ. 240 g 59 x 192 x 37 mm Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών Κανονισμοί ΕΕ και απόρριψη Η συσκευή πληροί όλα τα αναγκαία πρότυπα για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εντός της ΕΕ. Το παρόν προϊόν είναι μία ηλεκτρική συσκευή και πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να απορρίπεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών. Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και πρόσθετες υποδείξεις στην ιστοσελίδα: GR 309

15 310

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ProfiScale MULTI Πολύμετρο

ProfiScale MULTI Πολύμετρο 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Πολύμετρο el Οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Εισαγωγή Βεβαιωθείτε, σε ποιες ηλεκτρικές συσκευές συνεχίζει να υφίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One Laser 650 nm SPEED SHUTTER 88 Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Alan 48 Plus Multi αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα )

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) Ηλεκτρόδια, που βρίσκονται εγκατεστημένα στο εσωτερικό του λέβητα, με την βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, εξαναγκάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης. Οδηγίες Χρήσης

Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης. Οδηγίες Χρήσης Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης Οδηγίες Χρήσης Σύντομη περιγραφή Το UT 511 είναι ένα όργανο μέτρησης χειρός που προορίζεται για τη μέτρηση της μονωτικής ικανότητας των αγωγών καθώς και της αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Πληροφορίες για τα ακουστικά με μικρόφωνο 3 Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth 3 Έναρξη χρήσης 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή

Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή Σειρά MX -P Οδηγίες χρήσης υνατότητες 8 έως 12 μονοφωνικές (ανάλογα με το μοντέλο). Ισχύς ενσωματωμένου ενισχυτή (στα 4Ω) από 2 x 200W έως 2 x 500W (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MADE IN GERMANY...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Για περισσότερο από 50 χρόνια η γερμανική εταιρία Brennenstuhl καινοτομεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ηλεκτρονικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1000VA, 2000VA, 3000VA,

1000VA, 2000VA, 3000VA, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TIGRA PLUS ΙΣΧΥΟΣ 1000VA, 2000VA, 3000VA, ON LINE UPS ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Προσοχή! Κίνδυνος καταστροφής των μπαταριών. Η τεχνητή διακοπή της τροφοδοσίας του UPS κατά την εγκατάσταση απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ BLUETOOTH ΜΕΣΩ I-PHONE

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ BLUETOOTH ΜΕΣΩ I-PHONE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ BLUETOOTH ΜΕΣΩ I-PHONE Οδηγός Χρήσης Προετοιμάστε την κινητή συσκευή: 1.Κατεβάστε το i.pets app από το κατάστημα του διαδικτύου ή από την ιστοσελίδα της Samsung 2.Εγκαταστήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Σειρά MX -06 D Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 έως 16 μονοφωνικές είσοδοι και 4 στερεοφωνικές είσοδοι (2 από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδοι μικροφώνων)

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ Προσοχή σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε την κάμερα, στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να επισκευαστούν. Επιπλέον υπάρχει σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος!

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! Οδηγίες ασφάλειας Λανθασμένη χρήση της συσκευής αυτής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο καταστροφής της ίδιας ή άλλων συσκευών, ακόμα και τραυματισμό ή θάνατο. Προειδοποίηση! Ρεύμα 36V. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Τεύχος 1.0 2 Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα μονοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-218, μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΣ Τηλ.:2310-798-812 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΤΕΒΕ - 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ακολουθήστε μας... lympia Electronics @lympiaelectro lympia Electronics lympiaelectronics lympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη BS-634, BS-636 Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

www.valcom.gr βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός www.valcom.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΕΛΕ

www.valcom.gr βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός www.valcom.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΕΛΕ www.valcom.gr βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός 2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΕΛΕ www.valcom.gr ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ Οι τιμές τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.. Οι τιμές τιμοκαταλόγου μπορεί να αλλάξουν και χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα